Varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=vasuvusu ) sekä toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=vasuvusu ) sekä toimintakertomus"

Transkriptio

1 Sammonlahden avoin päiväkoti LEIKKISAMPO toimintakausi Varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=vasuvusu ) sekä toimintakertomus

2 Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua sekä luottamukseen, rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen perustuvaa organisaatiokulttuuria. VARHAISKASVATUKSEN ARVOT Mitä meillä on sovittu seuraavista arvoista: Oikeudenmukaisuus kaikki asiakkaamme ovat samanarvoisia sukupuoleen, rotuun, ammattiin ym. katsomatta lapset ja aikuiset yhtä tärkeitä/ tasapaino kohdatessa yksilöllisyyden, erilaisuuden huomioiminen oikeus tulla kuulluksi Oppiminen ja ihmisenä kasvaminen jatkuvaa, yksilöllistä; omaan tahtiin etenevää vastavuoroista; lasten ja aikuisten vertaisryhmien vaikutus rajat ja rakkaus, hyvä aikuisen malli ikätasoa vastaavaa toimintaa, onnistumisen ja oppimisen iloa vanhemmuuden tukeminen Oman itsensä, toisten sekä ympäristön kunnioittaminen hyväksymme jokaisen omana itsenään kuuntelemme jokaista avoimin mielin ja arvostamme häntä sellaisena kun hän on henkilökohtaisen reviirin kunnioittaminen, koskemattomuus muistamme työssämme vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuden Välittäminen aito kiinnostus asiakkaita kohtaan sylittäminen, hellyys, empatia, kuunteleminen perheiden tukeminen Yhdessä kasvaminen kaikki asiakkaamme ovat yhdenvertaisia sukupuoleen, rotuun, ammattiin ym. katsomatta lapset, vanhemmat ja kasvattajat kunnioittavat toinen toistensa mielipiteitä ja kokemuksia kasvatuskumppanuudessa vertaistuki Leikin ja lapsuuden arvostaminen leikkirauha, tilaa, aikaa ohjausta leikille toiminta suunnitellaan leikistä käsin avoin päiväkoti tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden (tilat ja välineet) monipuoliseen leikkiin lastensa kanssa vanhempia kannustetaan leikkimään lapsensa kanssa ja huomaamaan lapsuuden arvokas aika

3 Kestävä kehitys uusiokäyttö, kierrätys, lajittelu laadukkaat materiaalit kulttuuriperinteiden säilyttäminen ekologisten arvojen välittäminen taloudellisuus MUUT YKSIKÖN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT myönteinen asenne työhön henkilökunnan ammatillisuus kodin ja perheen merkityksen tuominen esille lapsilla on oikeus myös kiireettömiin päiviin kotona, ulkoiluun, päiväuniin yksilöllinen ikätason ja lapsen vireystilan mukainen päivärytmi ja sen tärkeys lapsi perheitä tukevaa toimintaa (esim. ongelmien ennaltaehkäisy) ARVIOINTI

4 Yleiskuvaus päivähoitoyksiköstä lapsiryhmät, ikärakenne avoin päiväkoti: keskiviikko 9-15 (vauvapäivä) torstai 9-15 perjantai 9-12 leikkikerho: maanantai ja tiistai ja henkilöstö: lto Petra Torvi lh Sirva Reiman Helena Vihavainen, päiväkodin johtaja leikkikerhoissa 3-5-vuotiaita lapsia: aamupäiväkerhossa 15/15 lasta ja iltapäiväkerhossa 14/15 lasta leikkikerhoissa on toistuva päivästruktuuri: 1. alkupiirissä havainnoidaan ja lasketaan ketä on paikalla, havainnoidaan päivän sää, vuodenaika, kuukausi ja viikonpäivä, harjoitellaan puheenvuoron pyytämistä viitaten ja puhumista vuorotellen (huomioidaan lapsi yksilönä) 2. päivän toiminta: ohjattu ja vapaa leikki 3. leikkien siivoaminen yhdessä 4. käsien pesu 5. välipalalla opetellaan syömään itsenäisesti siirtymätilanteiden harjoittelu, omasta repusta ja eväistä huolehtiminen sekä hyvien pöytätapojen harjoittelu 6. wc 7. loppupiirissä yhteisiä ohjattuja leikkejä, satuja, lauluja, loruja ja pelejä Päivähoitoyksikön erityispiirteet ja miten ne näkyvät arjessa: - Leikkisampo sijaitsee ihan Sammonlahden päiväkodin pihapiirissä, kodinomaisissa tiloissa (entinen talonmiehen asunto), meillä on myös oma pieni piha - päiväkodin salin ym. tilojen käyttö tarvittaessa onnistuu - yhteiset tapahtumat esim. teatterit mahdollisia päiväkodin kanssa - Sammonlahden päiväkoti on vihreän lipun päiväkoti, joten mekin kierrätämme jätteet ja opastamme asiakkaita myös siihen - kirjasto, kirkko, liikuntahalli ja urheilukenttä sijaitsevat sopivan kävelymatkan päässä - Mie ite- keskusteluryhmät alle 3-vuotiaiaden lasten vanhemmille vuoro vuosina Lauritsalan avoimen kanssa tarpeen mukaan Kaikkien avoimien yhteiset tapahtumat - avointen päiväkotien kanssa yhteisiä liikunta- ja urheilutapahtumia sekä yhteisiä juhlia ja retkiä (urheilutalolla, Huhtiniemen liikuntahallilla, Myllysaaren perhepuistossa, ja perinteinen Camillaristeily Saimaan kanavalla päättää lukuvuoden)

5 Varhaiskasvatussuunnitelma tarkastelkaa toimintatapoja sekä lasten että kasvattajayhteisön näkökulmasta P. Hakkaraista mukaillen: Päiväkodin arkitodellisuutta välttämättä ohjaakaan hyvänä pidetyt periaatteet ja kasvatuksen tavoitteet, vaan kasvattajien työn organisointia helpottavat tekijät. TYÖTAPA TAVOITTEET TOIMINTATAVAT Perustoiminnot: ruokailu, nukkuminen/lepo, pukeutuminen, ulkoilu, wctoiminnot ja siirtymät Lasten työtehtävät Juhlat ja retket: Arjen ja juhlan erottaminen toisistaan, juhlaperinne -päiväjärjestyksen sisäistäminen -omatoimisuuden kehittäminen -ryhmässä toisen huomioiminen - toiminnan sujuvuus -vuoron odottaminen, vältetään turhaa jonottamista -ruokarauha ja hyvät ruokailutavat -roskien lajittelu -vessarauha -lähiympäristö ja hyvät leikkipaikat tutuksi -päivästruktuuri näkyvillä, kerrataan usein -yhteiset säännöt -ruokarauha, yhteinen aloitus (ruokaloru) - lapset vievät itse roskat roskiksiin -toisen auttaminen - muistutetaan lapsia wckäynnistä leikkikerhon aikana -omien jälkien siivoaminen ja toisten auttaminen -kerhossa apulaistehtävät välipalalla -syntymäpäivien juhlinta -kulttuuriin liittyvät juhlapäivät -koristelu, rekvisiitta, tarjoilut - lähileikkipaikkojen sijainti kartalle - vinkkejä vanhemmilta Vanhempien toiveet (mitä ei ole kirjattu lapsen vasuun) ARVIOINTI -ryhmässä toimiminen (lelujen jakaminen, ristiriitatilanteista selviäminen, kaverisuhteet) - ilman vanhempia oleminen, erossaolon sieto -aikaa ja tilaa leikkiä

6 Kieli ja kommunikaatio LAPSIRYHMÄN TAVOITTEET Tavoitteet lasten kielen kehittymiseen Kielen kehittyminen eri orientaatioissa MATEMAATTINEN LUONNONTIETEELLINEN HISTORIALLIS-YHTEISKUNNALLINEN ESTEETTINEN EETTINEN USKONNOLLIS-KATSOMUKSELLINEN -Ymmärretyksi tuleminen -ristiriitojen ratkaiseminen puhumalla -kielellisen kehityksen tukeminen monipuolisesti erilaisten toimintojen yhteydessä vuorovaikutustaitojen lisääminen -suu- ja kielijumpat aamu-/päiväpiireissä Vanhempien toiveet (mitä ei ole kirjattu lapsen vasuun) TOIMINNAN KUVAUS JA ARVIOINTI

7 Leikkiminen LAPSIRYHMÄN TAVOITTEET Tavoitteet lasten leikin kehittymiseen (eri teorioiden lähestymistavat) Leikki eri orientaatioissa MATEMAATTINEN LUONNONTIETEELLINEN HISTORIALLIS-YHTEISKUNNALLINEN ESTEETTINEN EETTINEN USKONNOLLIS-KATSOMUKSELLINEN Vanhempien toiveet (mitä ei ole kirjattu lapsen vasuun) -rinnakkaisleikistä yhteisleikkiin -tilaa ja aikaa leikille -aikuinen mahdollistaa leikin kehittymisen ja jatkumisen (aikuinen sekä on mallina ja tekee tilaa leikille että auttaa tarvittavan materiaalin löytymisessä) -tavoitteena ottaa leikeissä huomioon eri orientaatiot: leikitään niin, että lelut pysyvät ehjinä (esteettinen) ja leikin päätteeksi palautetaan ne omille paikoilleen (lajittelu) leikin kautta pohditaan ja tutkitaan esimerkiksi eläinten toimintaa, ritarien aikakautta ja oikean ja väärän erottamista -lapsi leikkii toisten lasten kanssa ja löytää kavereita TOIMINNAN KUVAUS JA ARVIOINTI

8 Liikkuminen LAPSIRYHMÄN TAVOITTEET Tavoitteet lasten liikkumisen kehittymiseen (Nuori Suomi -materiaalin hyödyntäminen läpi koko vuoden) Liikkuminen eri orientaatioissa MATEMAATTINEN LUONNONTIETEELLINEN HISTORIALLIS-YHTEISKUNNALLINEN ESTEETTINEN EETTINEN USKONNOLLIS-KATSOMUKSELLINEN -oman kehon tuntemuksen ja hallinnan oppimisen kautta uusien liikunnallisten taitojen oppiminen unohtamatta liikunnan iloa! -kävelyretket lasten tahtiin -> liikkumisen iloa, mottona omin jaloin perille -sääntöjen opetteleminen ja turvallisuus liikkuessa sekä sisällä että ulkona Vanhempien toiveet (mitä ei ole kirjattu lapsen vasuun) TOIMINNAN KUVAUS JA ARVIOINTI

9 Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen LAPSIRYHMÄN TAVOITTEET Tavoitteet lasten taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen kehittymiseen Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen eri orientaatioissa MATEMAATTINEN LUONNONTIETEELLINEN HISTORIALLIS-YHTEISKUNNALLINEN ESTEETTINEN EETTINEN USKONNOLLIS-KATSOMUKSELLINEN -mahdollistaa spontaania taiteilua ja musisointia -vuodenaikojen ja kalenterin kierron huomioiminen ohjatussa toiminnassa -tavoitteena järjestää paikka spontaanille taiteilulle ja musisoinnille, vuorokuukausin lasten näkyvillä soittimia tai maalausvälineitä Vanhempien toiveet (mitä ei ole kirjattu lapsen vasuun) TOIMINNAN KUVAUS JA ARVIOINTI

10 Tutkiminen LAPSIRYHMÄN TAVOITTEET Tavoitteet lasten tutkimisen kehittymiseen Tutkiminen eri orientaatioissa MATEMAATTINEN LUONNONTIETEELLINEN HISTORIALLIS-YHTEISKUNNALLINEN ESTEETTINEN EETTINEN USKONNOLLIS-KATSOMUKSELLINEN -lapsi saa ihmetellä, kokeilla ja kysellä -otetaan yhdessä selvää lapsia kiinnostavista asioista -järjestetään aikaa ja paikka tutkimiselle ja erilaisia kirjoja yms. mistä tietoa voi etsiä -tavoitteena kerhossa oppia tunnistamaan oma nimi, erottaa kirjaimet numeroista, ja havainnoimaan säätä Vanhempien toiveet (mitä ei ole kirjattu lapsen vasuun) TOIMINNAN KUVAUS JA ARVIOINTI

11 Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma (Lähde: Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa - hanke, Naisasialiitto Unioni) lapsiryhmän oma suunnitelma valitaan 1-3 teemaa tasa-arvoisen kasvattajan muistilista.pdf Teema, jota lähdetään edistämään: Kuka seuraa tilannetta ja miten: Miten arvioidaan tilanne: ARVIOINTI Kiusaamisen ennaltaehkäisyn suunnitelma yksikön suunnitelma Mitä kiusaaminen on? koskemattomuuden järkkyminen leikistä pois jättäminen, tahallinen leikkirauhan rikkominen Kiusaamisen ehkäisyn keinot aikuisen oma esimerkki aikuisen aito läsnäolo oikean ja väärän miettiminen esimerkiksi satujen ja elokuvien kautta Kiusaamiseen puuttuminen (miten ja millaisiin tapauksiin puututaan) puututaan aina -> keskustelu kiusaajan, kiusatun ja molempien vanhempien kanssa Suunnitelman arviointi ARVIOINTI

12 Varhaiserityiskasvatus ja erityisopetus mitä meillä on sovittu työskentelystä erityistyöntekijöiden (veot, puheterapeutti ja reppulastenhoitajat) kanssa? toimintakauden varhaiserityiskasvatuksen kehittämiskohteet yksikössämme Erityistyöntekijät käytettävissämme tarpeen mukaan. Tänä syksynä kelto Sari Kortelainen ja Svetlana Lindh ovat jo vierailleet aamupäiväryhmässä. Tarvittavaa lisämateriaalia saamme reppulastenhoitaja Tuija Kangasmuukolta. Pyydämme puheterapeuttia vierailemaan keväällä avoimena päivänä. ARVIOINTI Suomi toisena kielenä eli S2-opetus Miten yksikössämme toteutetaan S2-opetusta? Henkilökohtaiset kuvakortit reppulastenhoitajalta kaksikielisille lapsille. ARVIOINTI

13

14 Strategia

15 Strategian toteuttamissuunnitelma Toimenpiteet toimintakaudella/lukuvuonna Tavoite 1. Yhteinen myönteinen lappeenrantalainen kasvu- ja oppimiskokemus Toiminnallinen ja projektioppiminen/ilmiölähtöinen oppiminen Mitä tarkoittaa meillä? Miten toteutetaan? Syksyllä Leikkisammossa vaihtui opettaja, joten meillä ei ole alkamassa mitään projektia. Mahdollinen väriprojekti keväällä tai jos syksyn aikana saamme idean lapsilta mahdolliseen projektiin.

16 Tavoite 2. Osallistaminen ja vuorovaikutus Lasten osallisuus Mitä tarkoittaa meillä? Miten mahdollistetaan? Huomioimme toiveet leikkivalinnoissa, -kavereissa ja tiloissa sekä lapsen omat kiinnostuksen kohteet. Aikaa ja paikka lapsen äänelle. ARVIOINTI Lasten osallisuuden toteutumista voidaan arvioida seuraavilla kysymyksillä: Oliko projekti/toiminta syntynyt aikuisten vai lasten aloitteesta? Asetettiinko tavoitteet yhdessä? Kuultiinko lasten ideoita ja ajatuksia? Millaisia valintoja lapset ovat tehneet? Millaista tietoainesta aikuiset tarjosivat lapsille? Oliko lasten omaehtoista toimintaa? Saivatko lapset tukea projektin/toiminnan toteuttamiseen aikuisilta? Millaisia menetelmiä (toimintatapoja) käytettiin?

17 Huoltajien osallistaminen (kasvatuskumppanuus) Miten mahdollistamme? Ennen kerhon aloittamista keskustelemme jokaisen kerholaisen huoltajan kanssa kerhon aloittamiseen ja lapseen liittyvistä asioista huoltajien täyttämän tiedonsiirtolomakkeen pohjalta. Vanhempainillassa annamme vanhemmille mahdollisuuden tuoda esille lastensa tarpeita ja toivomuksia leikkikerhon osalta. Vanhempien ilmaisemat asiat kirjataan muistiin ja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Järjestämme avoimen päiväkotien yhteisiä Leikkien liikkeelle - tapahtumia tasaisesti koko toimintakauden aikana Joulun avaus Sammonlahden kirkossa yhdessä seurakunnan kanssa Toiminnallisen joulutapahtuman Pusupuistoon yhdessä seurakunnan kanssa Avoimet kerhopäivät (vanhemmat mukana toiminnassa) Toiminnallinen kevätjuhla erikseen kerholaisille ja avoimelle Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista johdetut kehittämiskohteet ja toimenpiteet Mitä kehittämiskohteita ja toimenpiteitä on sovittu? Muut yhteistyökumppanit mm. Saimaan tukipalvelut oy:n (Satu) henkilöstö, neuvola, opiskelijat Mitä olemme sopineet, mitä odotamme kumppaneiltamme?

18 Miten kehitämme toimintaamme kumppaneina saamamme palautteen perusteella? Neuvola: 4-vuotiskaavakkeet, jos vanhemmat niin toivovat Seurakunta: adventtitapahtuma Sammonlahdessa ja kaikkien avoimien yhteinen joulupolku Pusupuistossa Opiskelijat toivotetaan tervetulleiksi Palvelualueen sisäisen yhteistyön suunnitelma koulut ja muut päivähoidon yksiköt

19 Pedagogisen kehittämisen organisointi millaisia rakenteita kehittämistyölle (palaverikäytännöt, työryhmät yms.)? miten jaettua johtamista toteutetaan? Muut yksikön kehittämishankkeet ja toiminnan painotukset Tilojen rajallisuuden ja turvallisuuden vuoksi olemme suunnittelemassa toimintaamme pieniä rakenteellisia muutoksia (avoimen toiminnan aukioloajat ja viikkorytmin muuttaminen). Lapsilla on oikeus avoimessa päiväkodissa käymisen ja muiden harrastusten lisäksi kiireettömiin päiviin kotona. Aikaa ulkoiluun, päiväuniin, rauhalliseen ruokailuun ja lapselle ominaiseen päivärytmiin. Näihin tavoitteisiin pyrimme viikko- ja/tai päivärytmin muutoksilla

20 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelmaan liittyvät muut asiakirjat Tiimisopimus Turvallisuuteen liittyvien asioiden huomioiminen päiväkodissa toimintakauden aikana Työhyvinvointisuunnitelma

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA

SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA SATUMAAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SATUMAA KOULUTIE 7 AS. 1-3 04500 KELLOKOSKI Sisällys Johdanto Meidän päiväkodin toiminta-ajatus...1 Perustehtävä...1 Meidän päiväkodin arvot...2 Oikeudenmukaisuus...2

Lisätiedot

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Arjen ylistys Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Sisältö 1. NÄIN SYNTYI JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 2. JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 5 3. ONNELLINEN JA HYVINVOIVA LAPSI

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA

... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA .... PllLITIEN PAIVAKODIN VARHAISKASVATUS.SUUNNITELMA PORIN PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 1/9 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kaivokselan toimintayksikkö VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kaivokselan toimintayksikkö Opetuslautakunta 14.4.2014 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Kaivokselan varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohdat 3 3 Arvot, kasvattajuus ja lapsikäsitys 4

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN 2014-2015 NURMIJÄRVEN KUNTA LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA [Kirjoita teksti] SISÄLLYS 1 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI 3 2 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTAKULTTUURI 4 2.1 Varhaiskasvatus päiväkodissamme

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013 2 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 VARHAISKASVATUS PIEKSÄMÄEN KAUPUN- GISSA 1.1. Mitä varhaiskasvatus on? 1.2. Varhaiskasvatuksen arvopohja 1.3. Palvelumuodot 2

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

Haminan varhaiskasvatussuunnitelma

Haminan varhaiskasvatussuunnitelma Haminan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 Ruissalon esikoulu syksy 2010 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 1. VARHAISKASVATUSTOIMINTA 1.1 Haminasta 1.2 Toimintamuodot 1.3 Tavoitteet, toiminta-ajatus ja arvot 1.4 Kasvu-

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

JOUPIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

JOUPIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA JOUPIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2013 1 Joupin päiväkoti on Seinäjoen kaupungin omistama ja ylläpitämä päiväkoti, joka on perustettu vuonna 1990. Joupin päiväkoti kuuluu Jouppi - Katajalaakson

Lisätiedot

Myllyhaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Myllyhaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Myllyhaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällys 1. Varhaiskasvatussuunnitelma - miten, miksi, kenelle? 2. Arvot 2.1 Varhaiskasvatuksen arvot 2.2 Työyhteisön arvot 3. Lapsikäsitys 4. Oppimiskäsitys

Lisätiedot

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2013-2015 varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEN LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

Päiväkoti Satumaa. Riihimäki. Varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkoti Satumaa. Riihimäki. Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Satumaa Riihimäki Varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Päiväkoti Satumaa... 4 2 Toiminta-ajatus... 5 2.1 Lapselle hyvä arki... 5 2.2 Toiminnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen...

Lisätiedot

Malmin perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Malmin perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Malmin perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Arvomme 1 3. Malmin perhepäivähoidon toimintaympäristö ja arkirytmi 1 4. Käsitys lapsesta ja oppimisesta 3 5. Lapselle

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Sastamalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Sastamalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällys Sisällys... 2 1.Johdanto... 3 2.Varhaiskasvatus Sastamalassa... 4 2.1Varhaiskasvatuksen arvot... 6 2.2Varhaiskasvatuksen päämäärät ja tavoitteet...

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

Herttoniemenrannan Montessori-leikkikoulu VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Herttoniemenrannan Montessori-leikkikoulu VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Herttoniemenrannan Montessori-leikkikoulu VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 7.6.2013 1 SISÄLLYS 1. LEIKKIKOULUN ESITTELY... 2 2. TOIMINTA-AJATUS... 4 3. LAPSI- JA OPPIMISKÄSITYS... 5 4. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot