Käyttöohje Busch-Welcome. Busch-Welcome IP-yhdyskäytävä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje Busch-Welcome. Busch-Welcome 83341-500 IP-yhdyskäytävä 1673-1-8354 04.07.2013"

Transkriptio

1 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Türkommunikation/Busch-Welcome II/Titelblatt @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === Busch-Welcome Busch-Welcome IP-yhdyskäytävä

2 Pos: 4 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Inhaltsverzeichnis (--> Für alle Dokumente @ 1 === Ende der Liste für Textmarke TOC === Busch-Welcome 1 IP-yhdyskäytävää koskevia ohjeita Yleisiä ohjeita Käsikirjan rakenne Käsikirjan symbolit Turvallisuus Määräysten mukainen käyttö Määräysten vastainen käyttö Kohderyhmät ja edellytykset Valmistajan vastuu ja takuu Ympäristö Järjestelmäedellytykset Ensimmäinen käyttöönotto Käyttöönotto Windows UPnP -palvelua käyttäen DNS-palvelin Manuaalinen konfigurointi IP-osoitteen syöttäminen suoraan Konfigurointi Yleiset painikekentät konfiguroinnissa Sisäänkirjautuminen RESET Verkkotiedot Konfigurointisivu Verkkokonfigurointi Konfigurointisivu Perusasetukset Konfigurointisivu Salasanan muuttaminen Konfigurointisivu Käyttäjähallinta Konfigurointisivu Lisää käyttäjä Sisäänkirjautuminen uudella käyttäjänimellä Salasanan muuttaminen Konfigurointisivu Laiteasetukset Laitteen lisääminen Konfigurointisivu Yhteenkuuluva ComfortTouch 2.x Konfigurointisivu Kongifurointitiedoston lataaminen palvelimelta/palvelimelle Konfigurointisivu Laiteohjelmiston päivittäminen Konfigurointisivu NTP-asetukset Konfigurointisivu Uuden sertifikaatin luominen Konfigurointisivu Versiota koskevat tiedot Liikkuvien päätelaitteiden liittäminen Busch-Welcome App -sovellukseen Android alkaen versiosta ios-versiot 4 / 5 ja ipad Busch-ComfortTouch :in liittäminen alkaen versiosta Tekniset tiedot Yleiskuvataulukko Laiteliitäntä / liitäntäkaavio Mitat / mittapiirros Tuotteen yleiskuva Laitteen rakenne Asennus ja sähköliitäntä Asentajaa koskevat vaatimukset Asennus

3 Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Hinweise zum KNX Technischen Handbuch/Türkommunikation/Busch-Welcome II/Aufbau des Handbuches - @ 1 ( Pos: 6.4 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome IP-yhdyskäytävää koskevia ohjeita Pos: 6.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/G - L/Hinweise zum IP-yhdyskäytävää koskevia ohjeita Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Allgemeine Yleisiä ohjeita Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Hinweise zum KNX Technischen Handbuch (--> Für alle Dokumente --<)/Allgemeine Hinweise/Allgemeine Hinweise - KNX Technisches 1 Lue tämä käsikirja huolellisesti läpi ja noudata kaikkia ohjeita. Näin varmistetaan tuotteen turvallinen ja moitteeton käyttö ja pitkä käyttöikä. Käsikirja ei sisällä selkeyden vuoksi kaikkien tuotemallien yksityiskohtaisia tietoja eikä siinä voida kuvata kaikkia asennus-, käyttö- tai kunnossapitotapauksia. Mikäli tarvitaan muita tietoja tai käytön aikana ilmenee ongelmia, joita ei ole käsitelty käsikirjassa, tarvittavat tiedot saa valmistajalta. Tuote on rakennettu valmistushetkellä voimassa olevien tekniikan sääntöjen mukaan ja se on käyttöturvallinen. Se on tarkastettu ja saatettu liikkeelle tehtaalta turvateknisesti moitteettomassa kunnossa. Käyttöturvallisen tilan säilymiseksi tämän käsikirjan tiedot ja ohjeet on otettava huomioon ja niitä on noudatettava. Tuotteeseen kohdistuvia muutoksia tai korjaustöitä saa suorittaa vain, mikäli se on erikseen sallittu käsikirjassa. Vain noudattamalla tämän käsikirjan kaikkia turvallisuusohjeita ja ottamalla huomioon kaikki turvallisuus- ja varoitussymbolit voidaan varmistaa käyttäjän ja ympäristön turvallisuus ja tuotteen turvallinen ja häiriötön käyttö. Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Aufbau des Käsikirjan rakenne Oheinen käsikirja sisältää laitetta, sen asennusta ja konfigurointia koskevia yksityiskohtaisia teknisiä tietoja. Laitteen käyttöä on havainnollistettu esimerkeillä. Luvut Käsikirjaa koskevia huomautuksia, Turvallisuus, Ympäristöä koskevia huomautuksia ja Tuotteen yleiskuva sisältävät yleisiä tietoja ja perustietoja sekä toimintojen kuvauksen. Luvuissa Tekniset tiedot ja Asennus ja sähköinen liitäntä selitetään laitteen tekniikka ja asennus, kytkentä ja sähköinen liitäntä. Luvuissa Ensimmäinen käyttöönotto ja Konfigurointi on laitteen käyttöönottoa ja asetusten tekoa sekä laitteen liittämistä koskevia ohjeita. Luvussa Huolto on laitteen puhdistamista, virhediagnoosia ja korjausta koskevia ohjeita. 3

4 Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Hinweise zum KNX Technischen Handbuch (--> Für alle Dokumente --<)/Symbole des Handbuches (Vollständig - KNX THB)/Symbole des Handbuches (Vollständig - KNX 1 Pos: 7 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome IP-yhdyskäytävää koskevia ohjeita Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/S - T/Symbole des Käsikirjan symbolit Vaara hengenvaara Tämä symboli yhdessä signaalisanan Vaara kanssa kuvaa vaarallista tilannetta, joka voi johtaa välittömästi kuolemaan tai aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Vaara hengenvaara Tämä symboli yhdessä signaalisanan Vaara kanssa kuvaa vaarallista tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Varo lievä loukkaantuminen Tämä symboli yhdessä signaalisanan Vaara kanssa kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa lieviä tai keskivakavia loukkaantumisia. Huomio esinevahingot Tämä symboli kuvaa mahdollisesti vahingollista tilannetta. Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen tai tuhoutumisen. Tämä symboli merkitsee tietoja tai viittauksia toisiin hyödyllisiin aiheisiin. Kyseessä ei ole vaarallista tilannetta kuvaava signaalisana. Tämä symboli viittaa sisällytettyihin videoihin, jotka sisältävät kulloistakin lukua koskevia lisätietoja. Videon katseluun tarvitaan Acrobat Reader alkaen versiosta 9.0. Tämä symboli kuvaa ympäristönsuojelua koskevia tietoja. Käyttö-, asennus- ja ohjelmointiesimerkit on kuvattu harmaataustaisina. 4

5 Pos: 8.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit Pos: 8.3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise - Sachschäden/Achtung - Beschädigung durch äußere 1 Pos: 9 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Turvallisuus Pos: 8.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S Turvallisuus Varoitus Sähköinen jännite! 230 voltin sähköisen jännitteen aiheuttama hengen- ja palovaara. 230 voltin sähköverkkoon kohdistuvia töitä saavat suorittaa vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset! Verkkojännite on katkaistava ennen asennusta / purkamista!! Huomio Ulkoisten tekijöiden aiheuttamat laitevauriot! Kosteus ja laitteen likaantuminen voivat aiheuttaa laitteen tuhoutumisen. Laite on siksi suojattava kuljetuksen, varastoinnin ja käytön aikana kosteudelta, lialta ja vaurioitumiselta. Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Bestimmungsgemäßer Määräysten mukainen käyttö Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit/Musterdokument/Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Bestimmungsgemäßer Gebrauch Laitetta saa käyttää vain määriteltyjen teknisten tietojen puitteissa. Laitetta käytetään kommunikointiin ovelta tulevan kutsun yhteydessä sekä videokuvan siirtoon. Laitteen asetusten tekemiseen tarvitaan ulkopuolinen laite (kannettava tietokone). Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Bestimmungswidriger Määräysten vastainen käyttö Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit/Musterdokument/Bestimmungswidriger Gebrauch/Bestimmungswidriger Gebrauch Laite voi aiheuttaa vaaratilanteita, mikäli sitä ei käytetä määräysten mukaisesti. Kaikki määräysten mukaisen käytön ylittävä käyttö on määräysten vastaista käyttöä. Valmistaja ei vastaa siitä aiheutuvista vaurioista. Käyttäjä/käyttäjäyritys on yksinomaisessa vastuussa siitä aiheutuvista riskeistä. Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/U - Z/Zielgruppen und Kohderyhmät ja edellytykset Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Zielgruppen und Qualifikationen/Zielgruppen und 1 Tuotteen asennus, käyttöönotto ja huolto on annettava asianmukaisen koulutuksen saaneen sähköalan ammattilaisen suoritettavaksi. Sähköalan ammattilaisen on luettava ennen töiden aloittamista käsikirja läpi, ymmärrettävä sen sisältö ja noudatettava sen ohjeita. Käyttäjäyrityksen on lisäksi varmistettava, että käyttömaassa voimassa olevia kansallisia määräyksiä noudatetaan sähköisten laitteiden asennuksen, toimintatarkastuksen, korjauksen ja huollon yhteydessä. Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Haftung und Valmistajan vastuu ja takuu Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Haftung und Gewährleistung/Haftung und Gewährleistung Määräysten vastainen käyttö, käsikirjan noudattamatta jättäminen, riittämättömästi koulutetun henkilökunnan käyttäminen sekä tuotteeseen tehdyt omavaltaiset muutokset aiheuttavat valmistajan vastuun raukeamisen tuotteen ja siitä aiheutuvien vaurioiden ja vahinkojen osalta. Valmistajan takuu raukeaa. 5

6 Pos: 10.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Hinweis 1 Pos: 12 /#Neustruktur#/KNX-Produkthandbücher/Busch-IP_Project/IPP Guides/Installation/Systemvorraussetzungen Pos: 13 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Ympäristö Pos: 10.1 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/U Ympäristö Muista suojella ympäristöä! Käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa. Laitteessa on tärkeitä raaka-aineita, joita voi käyttää uudelleen. Laite on siksi luovutettava asianmukaiseen vastaanottopisteeseen. Pos: 10.3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Entsorgung 1 Kaikki pakkausmateriaalit ja laitteet ovat varustettu asianmukaista hävittämistä koskevilla merkinnöillä ja tarkastussineteillä. Pakkausmateriaalit ja sähkölaitteet ja/tai niiden osat on aina vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen tai hävitettävä valtuutetun jätehuoltoyrityksen kautta. Tuotteet vastaavat lakisääteisiä määräyksiä, erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaitelakia ja REACH-säädöstä. (EU-direktiivi 2002/96/EY WEEE ja 2002/95/EY RoHS) (EU-REACH-säädös ja laki säädöksen noudattamisesta (EY) nro. 1907/2006) Pos: 11 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S Järjestelmäedellytykset Asennuspaikkaa valittaessa on otettava huomioon, että IP-yhdyskäytävä on kytkettävä reitittimeen LAN-kaapelilla. Jotta IP-yhdyskäytävän käyttö sujuu ongelmitta, seuraavien järjestelmäedellytysten on täytyttävä: IP-yhdyskäytävän komponentit IP-yhdyskäytävän käytössä tarvitaan seuraavat komponentit: - Busch-Welcome -ovikommunikointijärjestelmä, joka koostuu vähintään yhdestä ulkoasemasta ja järjestelmäkeskuksesta - IP-verkko (mikäli on tarkoitus liittää liikkuvia laitteita, sen lisäksi on oltava olemassa WLAN-yhteys) - Videokuvan siirtoa varten tarvitaan kameralla varustettu ulkoasema Sisäasemina Sisäasemina käyvät IP-yhdyskäytävän kanssa tapahtuvassa käytössä: - Busch-ComfortTouch sarjasta 2.4 alkaen - Liikkuvat päätelaitteet, joissa on Google Android -käyttöjärjestelmä (alk. Android 4.0 ja Cortex-A8 CPU) tai Apple ios -käyttöjärjestelmä (alk. ios 5) Liikkuva App-sovellus Mikäli Busch-Welcome App -sovellusta halutaan käyttää liikkuvana sovelluksena internetin kautta, myös seuraavien edellytysten on täytyttävä: - Vähintään DSL-6000-internetliittymä tai nopeampi - Vähintään 3 G:n (UMTS) liikkuva internetyhteys - Kamera QR-koodilla tapahtuvaa pikakonfigurointia varten - DynDNS-tili Jotta internetin kautta tulevat kutsut lähetetään oikeaan paikkaan, IP-yhdyskäytävään on oltava pääsy staattisella IP-osoittella. Mikäli niin ei ole, oikean lähettämisen voi toteuttaa DynDNSpalvelua käyttäen (ks. osio Konfigurointisivu Verkkokonfigurointi. 6

7 Pos: Pos: 17 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Ensimmäinen käyttöönotto Pos: 15 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A Ensimmäinen käyttöönotto Pos: 16 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/Erstinbetriebnahme IP-yhdyskäytävällä on käyttäjäpinta, johon pääsee käsiksi internet-selaimen kautta. Käyttäjäpinnan voi avata jokaisesta yhdyskäytävän kanssa samassa verkossa olevasta tietokoneesta. Jotta IP-yhdyskäytävä voidaan ottaa ensimmäisen kerran käyttöön, käyttöpinnasta on ensin tehtävä tiettyjä perusasetuksia. Ensimmäisessä käyttöönotossa on valittavana kolme vaihtoehtoa: Käyttöönotto Vaihtoehto 1 - UPnP Vaihtoehto 2 - DNS-palvelin Vaihtoehto 3 - manuaalinen Vaihtoehto 4 IP-osoite Kuvaus Käyttöönotto Windows UPnP -palvelua käyttäen (alk. Windows Vista). Käyttöönotto reitittimellä ja DNS-palvelimella Manuaalinen käyttöönotto Syötä IP-osoite suoraan Dokumentaatiota koskevia huomautuksia Konfigurointimahdollisuudet on kuvattu Windows Vista -käyttöpintaa käyttäen. 7

8 Pos: 19 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/Einbindung über UPnP Pos: 20 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Ensimmäinen käyttöönotto Pos: 18 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Inbetriebnahme mit dem Windows Käyttöönotto Windows UPnP -palvelua käyttäen Edellytykset: Verkossa on DHCP-palvelin, esim. reitittimeen integroituna. IP-yhdyskäytävä on liitetty reitittimeen LAN-kaapelilla. Tietokone on liitetty verkkoon. IP-yhdyskäytävä on liitetty ja käyttövalmis. Kuva 1: Windows UPnP -palvelu 1. Avaa Windows-Explorer. 2. Klikkaa näytettyjen asemien alapuolella olevaa kohtaa Verkko. Ikkunan oikealla puolella näytetään nyt kaikki laitteet, jotka ovat sillä hetkellä verkossa. 3. Kaksoisklikkaa IP-yhdyskäytävän symbolia Konfigurointiliitynnän sisältävä selainikkuna avautuu automaattisesti. Mikäli selain ei avaudu automaattisesti, sen sijaan näytetään laiteominaisuudet. Kopioi silloin näytetty IP-osoite, esim , ja kirjoita se manuaalisesti selaimen osoiteriville. 8

9 Pos: 22 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/DNS Server Pos: 24 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/Einbindung über Manuelle Konfiguration Busch-Welcome Ensimmäinen käyttöönotto Pos: 21 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/DNS DNS-palvelin Edellytykset: - Reititin ja DNS-palvelin 1. Syötä IP-yhdyskäytävä ja reitittimen verkkotunnusnimi palvelimen osoiteriville. Esimerkki: IPyhdyskäytävä.fritz.box 2. Enter-painiketta painamalla näkyviin avautuu palvelinikkuna ja konfigurointiliitäntä Pos: 23 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Manuelle Manuaalinen konfigurointi Edellytykset: - IP-yhdyskäytävä on liitetty LAN-kaapelilla suoraan tietokoneeseen. IP-yhdyskäytävä on liitetty ja käyttövalmis. Kuva 2: Manuaalinen konfigurointi 9

10 Pos: 26 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Anzeige der IP-Adresse Pos: 27 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Ensimmäinen käyttöönotto 1. Liitä ulkopuolinen laite yhteiseen verkkoon IP-yhdyskäytävän kautta. 2. Avaa järjestelmäohjaus. 3. Avaa Verkko- ja jakamiskeskus. 4. Avaa kohta Lähiverkkoyhteys (1). 5. Valitse seuraavasta ikkunasta painike Ominaisuudet (2). 6. Valitse seuraavan ikkunan luettelosta merkintä Internetprotokolla versio 4 (TCP/IPv4) (3). 7. Klikkaa painiketta Ominaisuudet (4). Ikkuna Internetprotokollan version 4 ominaisuudet (TCP/IPv4) avautuu. 8. Valitse vaihtoehto (5) IP-osoitteen manuaalista syöttämistä varten. 9. Anna IP-osoite (6), joka on samalla alueella kuin IP-yhdyskäytävä. IP-yhdyskäytävän esiasetettu osoite on Tietokoneen IP-osoite ei saa olla sama kuin IP-yhdyskäytävän IP-osoite. Valitse esim Klikkaa kenttää Aliverkkomaski (7). Sen hetkinen arvo syötetään automaattisesti eikä sitä tarvitse muuttaa. 11. Vahvista syötetyt tiedot valitsemalla OK. Pos: 25 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Anzeige der IP-osoitteen syöttäminen suoraan Syötä yhdyskäytävän IP-osoite suoraan selaimen osoiteriville. Yhdyskäytävän sen hetkisen IP-osoitteen saa näkyviin seuraavasti: 1. Avaa reitittimen käyttöpinta. Täällä on kaikkien kytkettyjen laitteiden luettelo, jossa näkyy nimet ja IPosoitteet. Esimerkiksi, kun käytössä on Fritzbox kohdassa: kotiverkko / verkkoluettelo. Kopioi laitteen IPyhdyskäytävä IP-osoite ja syötä se palvelimen osoiteriville yhdyskäytävän käyttöpinnan avaamiseksi. 2. Käytä erityistä ohjelmaa verkossa käytettävien IP-osoitteiden ja yhteenkuuluvien laitteiden tunnistamiseksi. Esimerkki: SoftPerfect Network Scanner (Windows); Overlook Fing (ios/ Android) 10

11 Pos: 29 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Allgemeine Schaltflöschen der Konfigurations Interface Pos: 31 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü LOGIN Tragen Pos: 28 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/G Konfigurointi Kaikki konfiguroinnit tehdään selainliitännästä. 6.1 Yleiset painikekentät konfiguroinnissa Painikekenttä Kirjaudu ulos Klikkaa oikeassa yläreunassa olevaa painikekenttää Kirjaudu ulos kirjautuaksesi ulos konfigurointiliitännästä. Konfigurointiliitännästä voi poistua milloin vain. Painikekenttä Palauta Mikäli olet vahingossa syöttänyt syöttökenttiin virheellisiä tietoja, voit poistaa kaikki painikekenttiin syötetyt tiedot yhdellä klikkauksella. Kaikki painikekentät ovat jälleen tyhjiä ja voit syöttää tiedot uudelleen. Painikekenttä Tallenna Klikkaa painikekenttää Tallenna tietojen tallentamiseksi ja siirtyäksesi seuraavalle konfigurointisivulle. Siirtyminen uudelle konfigurointisivulle Halutulle konfigurointisivulle pääsee siirtymään klikkaamalla konfigurointien vasemmassa sarakkeessa olevia yksittäisiä konfigurointisivuja. Pos: 30 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G Sisäänkirjautuminen Kuva 3: Sisäänkirjautumisikkuna IP-osoitteen kohdalla näkyy laitteen sillä hetkellä käyttämä IP-osoite. MAC-osoitteen kohdalla näkyy laitteen sillä hetkellä käyttämä MAC-osoite. Käyttäjänimi Syötä syöttökenttiin Käyttäjänimi ja Salasana esiasetetut oletusarvot. (Oletusarvot): Käyttäjänimi: admin Salasana: admin Painikekenttä Sisäänkirjautuminen Painikekenttää Sisäänkirjautuminen klikkaamalla pääsee konfigurointivalikkoon. Verkkoa koskevat tiedot sisältävä ikkuna avautuu. 11

12 Pos: 32 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch RESET Mikäli olet unohtanut omat henkilökohtaiset sisäänkirjautumistietosi, voit palauttaa IP-yhdyskäytävän resetillä takaisin toimitustilaan. Reset-painike sijaitsee IP-yhdyskäytävän etupuolen alareunassa läpän takana. Resetin suorittaminen 1. Paina Reset-painiketta vähintään 3 sekunnin ajan. Kuva 4: RESET-painikkeen sijainti 12

13 Pos: 34 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Netzwerkinformation Pos: 35 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Pos: 33 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Menü Verkkotiedot Verkkotiedot näytetään sisäänkirjautumisen jälkeen. Kuva 5: Verkkotiedot Sivulla Verkkotiedot näytetään IP-yhdyskäytävän sillä hetkellä käytössä olevat asetukset. IP-osoite IP-osoite on pääsyosoite liitettyyn IP-yhdyskäytävään. Kyseistä osoitetta tarvitaan, kun konfigurointiliitäntään halutaan kirjautua uudelleen sisään! Kirjoita näkyvillä oleva IP-osoite konfigurointiliitäntään uutta sisäänkirjautumista varten, esim. mikäli järjestelmä on pitänyt käynnistää uudelleen uusien käyttäjien lisäämisen jälkeen. 13

14 Pos: 37 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Netzwerkkonfiguration Pos: 36 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Konfigurationsseite Konfigurointisivu Verkkokonfigurointi Kuva 6: Konfigurointisivu Verkkokonfigurointi Konfigurointisivulta Verkkokonfigurointi voi tehdä laitteen halutut asetukset. DHCP Valitse DHCP, mikäli laitteen on tarkoitus hakea IP-osoite automaattisesti. Staattinen IP-osoite Huomaa, että yhdyskäytävän IP-osoite ei muutu staattisen IP-osoitteen annon yhteydessä. Staattinen IP-osoite on annettava vain poikkeustapauksissa verkon manuaaliseksi konfiguroimiseksi. Seuraavat osoitteet voi syöttää sen jälkeen kuin valvontakenttää Staattinen IP-osoite on klikattu: Valinnaisesti on olemassa seuraava mahdollisuus: Ulkoinen IP / palvelinnimi Syötä tänne DynDNS-osoite internetin tai muiden verkkojen kautta tapahtuvaa pääsyä varten. Menettele seuraavalla tavalla: Jotta IP-yhdyskäytävään pääsee internetistä tia muiden verkkojen kautta (vaihtuvat IP-osoitteet), palvelinnimi on muunnettava kulloinkin käytettäväksi IP-osoitteeksi. Silloin on oltava olemassa jonkin DynDNS-palvelun tarjoajan tili (DDNS-palvelun tarjoaja). 1. Syötä annettu DynDNS-osoite kenttään Ulkoinen IP / palvelinnimi. 2. Aseta reitittimeen porttien (TCP ja UDP) edelleenvälitys kuten esimerkissä on näytetty. 14

15 Pos: 38 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Näkymä voi vaihdella käytetyn reitittimen mukaan. Usean portin aktivoinnin tarkoituksena on pystyä liittämään useita liikkuvia laitteita. Esimerkki käyttäen FRITZ!Box:ia Kuva 7: Laitteella on pääsy Busch-Welcome App -sovellukseen Ulkoisen IP-osoitteen ja portin edelleenlähetyksen asettamisen jälkeen Busch-Welcome App -sovelluksella on pääsy liikkuvan laitteen ja internetin kautta suoraan Busch-Welcome -laitteistoon. LIsätietoja on luvussa Liikkuvien päätelaitteiden liittäminen Busch-Welcome App -sovellukseen. 15

16 Pos: 40 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Grundeinstellungen Pos: 41 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Pos: 39 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Konfigurationsseite Konfigurointisivu Perusasetukset Kuva 8: Konfigurointisivu Perusasetukset Tältä konfigurointisivulta Perusasetukset tehdään IP-yhdyskäytävän perusasetukset. Sisäaseman osoite Sisäaseman osoite määrittää, mihin ulkoaseman kutsupainikkeeseen IP-yhdyskäytävä reagoi. Enintään 4 liikkuvaa päätelaitetta ja Busch-ComfortTouch voidaan kytkeä kutsupainikkeeseen. Esiasetettu ulkoasema Esiasetetun ulkoaseman osoite on asema, joka on asetettu ensisijaiseksi ulkoasemaksi. Kyseiseen asemaan voidaan luoda audio- ja videoyhteys, myös ilman tulevaa ovikutsua. Master- / Slave-tila Mikäli asuntoon asennetaan enemmän kuin yksi sisäasema (samat osoitteet), yhden aseman on oltava konfiguroituna master-laitteena, muiden slave-laitteina. 16

17 Pos: 43 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Passwort ändern Pos: 44 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Pos: 42 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Konfigurationsseite "Passwort Konfigurointisivu Salasanan muuttaminen Kuva 9: Konfigurointisivu Salasanan muuttaminen Tältä konfigurointisivulta muutetaan salasana. Sen hetkinen salasana Syötä tänne tähän asti käytetty salasana. Uusi salasana Syötä tänne uusi salasana. Vahvista uusi salasana Syötä uusi salasana uudelleen. Salasanan voi muuttaa aina vain sillä hetkellä aktiiviselle käyttäjälle. Ota huomioon turvallisten salasanojen luomista koskevat yleiset suositukset. 17

18 Pos: 46 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Benutzerverwaltung Pos: 47 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch Pos: 45 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Konfigurationsseite Konfigurointisivu Käyttäjähallinta Kuva 10: Konfigurointisivu Käyttäjähallinta Tällä konfigurointisivulla voi luoda enintään kolme uutta käyttäjää ja hallita heidän asetuksiaan. ID ID on käyttäjäkohtainen juokseva numero. Käyttäjänimi Kohdassa Käyttäjänimi näytetään kaikki luodut käyttäjätilit. Jokaiselle tilille voidaan kirjata useita laitteita. Voit poistaa käyttäjän tai muuttaa asetuksia. Lisää käyttäjä Painikekenttää Lisää käyttäjä klikkaamalla voi luoda uuden käyttäjän. 1. Klikkaa painikekenttää Lisää käyttäjä. Toiminto on kuvattu seuraavassa konfigurointisivun Uuden käyttäjän luominen kuvauksessa. Muokkaa Klikkaa painikekenttää Muokkaa henkilökohtaisten käyttäjäasetusten muuttamiseksi. Konfigurointisivu Lisää käyttäjä avautuu. Sen hetkinen käyttäjä ilmestyy näkyviin ja tietoja voi muokata. Poistaminen Klikkaa painikekenttää Poista, mikäli haluat poistaa jonkin käyttäjän luettelosta. 18

19 Pos: 48 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Benutzerverwaltung - Neuen Benutzer anlegen Konfigurointisivu Lisää käyttäjä Kuva 11: Konfigurointisivu Lisää käyttäjä Konfigurointisivu Lisää käyttäjä avautuu. Käyttäjänimi Kirjoita syöttökenttään Käyttäjänimi uuden käyttäjän nimi. Yhteensä voidaan luoda enintään kolme käyttäjää, joilla on erilaiset roolit. Salasana Kirjoita syöttökenttään Salasana uuden käyttäjän salasana. Vahvista Kirjoita syöttökenttään Vahvista uuden käyttäjän salasana uudelleen. Käyttäjänimiä annettaessa vain kirjaimia (ilman ä- ja ö-kirjaimia) sekä numeroita saa käyttää, esim. Smartphone1. Välilyöntejä ja erikoismerkkejä ei saa käyttää. Oikeudet Käyttäjälle voi myöntää seuraavat oikeudet: Valvontatoiminto Käyttäjä voi luoda Welcome App -sovelluksen kautta videoyhteyden ulkoasemaan (esim. älypuhelimellä tai tabletilla) ilman ovelta tulevaa kutsua. 19

20 Pos: 49 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Oven avaaminen Valitse täältä, saako oven avata älypuhelimella vai onko vain tarkoitus siirtää ovelta tuleva kutsu ja videosignaali. Valon kytkeminen Tämä toiminto on saatavilla vain, mikäli valaistuksen, esim. porrasvalon, voi kytkeä suoraan Busch-Welcome - laitteistolla. Uuden käyttäjän tallentaminen 1. Klikkaa painikekenttää Tallenna. Uusi käyttäjä tallennetaan. Konfigurointisivu Käyttäjähallinta avautuu. Uuden käyttäjän aktivoimiseksi IP-yhdyskäytävä on käynnistettävä uudelleen painikekentästä Uudelleenkäynnistys. Kuva 12: IP-yhdyskäytävän uudelleenkäynnistys Tee siksi kaikki tarvittavat järjestelmäasetuksen ennen uuden käyttäjän luomista. 2. Klikkaa painikekenttää Uudelleenkäynnistys. IP-yhdyskäytävä käynnistyy uudelleen! Uusi käyttäjä aktivoidaan. 20

21 Pos: 50 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Benutzerverwaltung - Login mit neuem Benutzernamen Sisäänkirjautuminen uudella käyttäjänimellä 1. Syötä ylöskirjattu IP-osoite selaimeen. 2. Kirjaudu sisään uutena käyttäjänä. Uusi käyttäjä on nyt kirjautunut sisään. Kuva 13: Sisäänkirjautuminen uudella käyttäjänimellä Uuden käyttäjän tiedot näytetään. Käyttäjänimi Uuden käyttäjän nimi näytetään. Oikeudet Oikeudet näytetään täällä. Muutoksia ei voi tehdä! 21

22 Pos: 51 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 QR-koodi Täällä näytetään QR-koodi liikkuvien päätelaitteiden liittämiseksi. Päätelaitteen on oltava konfiguroinnin aikana samassa verkossa kuin IP-yhdyskäytävä. Ota huomioon seuraavat mahdollisuudet: Mikäli halutaan luoda konfigurointi-qr-koodi liikkuvien päätelaitteiden liittämiseksi, kyseessä olevan käyttäjän, esim. Smartphone1, on oltava kirjautuneena sisään. QR-koodi näytetään heti sisäänkirjautumisen jälkeen pikakonfigurointia varten. Mikäli on tarkoitus liittää Busch-ComfortTouch alkaen sarjasta 3.0, sovellussivulle IP-Project 3 (IPP 3) Telephony / Door Entry on syötettävä käyttäjä ja IP-yhdyskäytävän IP-osoite. Ks. luku Busch- ComfortTouch :in liittäminen alkaen versiosta Salasanan muuttaminen Salasanan voi muuttaa täältä. Salasanan voi muuttaa aina vain sillä hetkellä aktiiviselle käyttäjälle. Ota huomioon turvallisten salasanojen luomista koskevat yleiset suositukset. 22

23 Pos: 52 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Konfigurationsseite Pos: 53 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Geräteeinstellungen Konfigurointisivu Laiteasetukset Kuva 14: Konfigurointisivu Laiteasetukset Kaikki ulkoasemat, jotka on tarkoitus liittää IP-yhdyskäytävän kanssa (enint. 4), on lisättävä kohtaan Laiteasetukset. Laitteen lisääminen: Tälle sivulle voi lisätä yksittäisiä laitteita. Ks. muiden vaiheiden osalta seuraava osio Laitteiden lisääminen. Konfigurointisivulla näkyy lisättyjen laitteiden luettelo. ID ID on laitekohtainen juokseva numero. Muokkaa Klikkaa painikekenttää Muokkaa asetusten muuttamiseksi. Sen hetkiset asetukset näytetään ja niitä voi muuttaa. Poistaminen Klikkaa painikekenttää Poista, mikäli haluat poistaa jonkin käyttäjän luettelosta. Laitetyyppi Täällä on laitetyypin kuvaus. Laite-ID ID on ulkoaseman osoite (mikäli on olemassa vain yksi ulkoasema, ID on yleensä 1). Nimi Kyseinen nimi näytetään käytettäessä Busch-Welcome App -sovellusta. 23

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Audiotulo 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8315 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Audiotulo 8210 U-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8315 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8210 - BJE @ 22\mod_1332489897340_174011.docx @ 205614 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8315

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Wächter. 6842-101-500 IP-huoltokäsilähetin. 1673-1-8141 Rev. 01 20.09.2012

Käyttöohje Busch-Wächter. 6842-101-500 IP-huoltokäsilähetin. 1673-1-8141 Rev. 01 20.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6842 - IR-Servicehandsender @ 25\mod_1340349812156_174011.docx @ 219812 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8208 - BJE @ 22\mod_1332420093624_174011.docx @ 205176 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8311

Lisätiedot

Käyttöohje Vahti Jussi. 6179-500 (IRHS 2.1) IP-käsilähetin. 1673-1-8084 Rev. 02 23.10.2012

Käyttöohje Vahti Jussi. 6179-500 (IRHS 2.1) IP-käsilähetin. 1673-1-8084 Rev. 02 23.10.2012 Pos: 3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6179 - IR-Handsender ABB_KNX @ 31\mod_1349867179249_174011.docx @ 243011 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Lisätiedot

USB-latauslaite U USB-latauslaite

USB-latauslaite U USB-latauslaite Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - 6474 -- BJE @ 21\mod_1327584841880_174011.docx @ 184522 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Lisätiedot

=== Ende der Liste für Textmarke Cover ===

=== Ende der Liste für Textmarke Cover === Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8211/8212 - BJE @ 22\mod_1332490799558_174011.docx @ 205708 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8365

Lisätiedot

VGA-liitäntärasia 1673-1-7884 10.04.2012

VGA-liitäntärasia 1673-1-7884 10.04.2012 Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Datendosen Rutenbeck/Titelblatt - Rutenbeck VGA-Kommunikationsadapter @ 22\mod_1332927994971_174011.docx

Lisätiedot

LED-himmennin 6524U 1673-1-7900 19.09.2012

LED-himmennin 6524U 1673-1-7900 19.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6524 U -- BJE @ 24\mod_1337946468247_174011.docx @ 213776 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-7900

Lisätiedot

Lyhytaika-ajastinkäyttö U-101 Lyhytaika-ajastinkäyttö

Lyhytaika-ajastinkäyttö U-101 Lyhytaika-ajastinkäyttö Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/timer-controler-Jalousiesteuerung/6465/Titelblatt - 6465 @ 21\mod_1327588455194_174011.docx @ 184529 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-7950

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

LED-himmennin. LED-himmennin 6523 U 1673-1-7953 14.06.2012

LED-himmennin. LED-himmennin 6523 U 1673-1-7953 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6523 U @ 23\mod_1336998674648_174011.docx @ 209489 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-7953

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. Signaali- /lopetuspainikeyksikkö. 1520/1 UKZ-500 Signaali- /lopetuspainikeyksikkö, jossa on vetonaru

Käyttöohje Busch-Infoline. Signaali- /lopetuspainikeyksikkö. 1520/1 UKZ-500 Signaali- /lopetuspainikeyksikkö, jossa on vetonaru Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1520 @ 25\mod_1341324449021_174011.docx @ 221429 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8326 Rev. 01

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Wächter IP-käsilähetin Rev

Käyttöohje Busch-Wächter IP-käsilähetin Rev Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6841 - IR-Handsender @ 28\mod_1347354023887_174011.docx @ 232633 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8140

Lisätiedot

Universal-Relais-Einsatz. Yleisreleyksikkö 6401 U-102-500 1673-1-7856 29.03.2012

Universal-Relais-Einsatz. Yleisreleyksikkö 6401 U-102-500 1673-1-7856 29.03.2012 Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6401 U-102 -- ABB @ 23\mod_1333096628580_174011.docx @ 207205 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

ABB-Welcome. Verkkoyhdyskäytävä V

ABB-Welcome. Verkkoyhdyskäytävä V Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Türkommunikation/Busch-Welcome II/Titelblatt - 83341 - ABB @ 36\mod_1370935982690_15.docx @ 296874 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-verkkolaite Busch-AudioWorld Rev

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-verkkolaite Busch-AudioWorld Rev Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8209 - BJE @ 22\mod_1332422011689_174011.docx @ 205487 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8313

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Wächter. 6848-500 AGM- 220 MasterLINE premium. 1673-1-8138 Rev. 01 11.2012

Käyttöohje Busch-Wächter. 6848-500 AGM- 220 MasterLINE premium. 1673-1-8138 Rev. 01 11.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/6848-220 MasterLINE premium @ 28\mod_1347010115591_174011.docx @ 232310 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8138

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Dimmer. Himmentimet 2200 UJ-212-500 2210 U-500. 1673-1-7909 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Dimmer. Himmentimet 2200 UJ-212-500 2210 U-500. 1673-1-7909 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/di mmer/titelbl att - 2200-2210 @ 23\mod_1336980098750_174011.docx @ 209303 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 1673-1-7909

Lisätiedot

1673-1-8646 17.11.2014. Tekninen käsikirja ABB-Welcome. Puhelinyhdyskäytävä 83350-500 83350-515

1673-1-8646 17.11.2014. Tekninen käsikirja ABB-Welcome. Puhelinyhdyskäytävä 83350-500 83350-515 1673-1-8646 17.11.2014 Tekninen käsikirja ABB-Welcome Puhelinyhdyskäytävä 83350-500 83350-515 Sisältö 1 Turvallisuus 3 2 Ympäristö 3 2.1 Hävittäminen 3 3 Tekniset lisätiedot 4 4 Yleinen kuvaus 5 4.1 Aakkosellinen

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Jalousiecontrol II. Uppoasennettavat yksiköt 6418 U-500 Kaihtimen perusyksikkö. 1673-1-8294 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Jalousiecontrol II. Uppoasennettavat yksiköt 6418 U-500 Kaihtimen perusyksikkö. 1673-1-8294 Rev. 01 17.12.2012 Pos : 2 / #N eus truktur #/Online-Dokumentation (+KN X)/Titelbl ätter/ti mer/titelbl att 6418 @ 26\mod_1343822459719_174011.docx @ 226539 @ @ 1 === Ende der Liste für T extmar ke Cover === 1673-1-8294

Lisätiedot

Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8205 - BJE @ 22\mod_1332417687055_174011.docx @ 204800 @ @ 1

Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8205 - BJE @ 22\mod_1332417687055_174011.docx @ 204800 @ @ 1 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/udioVideo/Titelblatt - 8205 - BJE @ 22\mod_1332417687055_174011.docx @ 204800 @ @ 1 05 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8309

Lisätiedot

Verkkoasetusten ohjeet

Verkkoasetusten ohjeet Älyvaraajan ohjaus 1 Älyvaraajan liittäminen kodin internet-reitittimeen... 2 1.1 Älyvaraajan liittäminen internetiin Ethernet-kaapelilla... 2 1.2 Älyvaraajan liittäminen internetiin langattomasti WPS

Lisätiedot

ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE

ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE 2 ERICSSON HM410DP ASENNUSOHJE... 3 KAAPELEIDEN KYTKENNÄT...3 ASETUKSET JA KONFIGUROINTI...4 TIETOKONEEN ASETUKSET...4 HM410:N KONFIGUROINTI...4 CONFIGURATION WIZARD... 6 Reititetty

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-MobileApp-sovellus Busch-ComfortTouch :ille

Käyttöohje Busch-MobileApp-sovellus Busch-ComfortTouch :ille Pos: 2 /BJE/Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/KNX/ComfortPanel 3.0/Titelblatt - BA Busch-MobileApp für BJE- und ABB-Variante @ 42\mod_1430986496041_174011.docx @ 366606 @ @

Lisätiedot

VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ

VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Tarkastusluettelo... 3 1.2 Lisää käyttäjä... 3 1.3 Rekisteröi VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivoi tilaus sekä liitä käyttäjät ja tietokoneet tilaukseen... 4 1.5 Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Wächter. 6747-500 AGM- 220 WaveLINE. 1673-1-8136 Rev. 01 11.2012

Käyttöohje Busch-Wächter. 6747-500 AGM- 220 WaveLINE. 1673-1-8136 Rev. 01 11.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6747 WaveLINE @ 28\mod_1347265067099_174011.docx @ 232475 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8136

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Anturiyksikkö 1-kert. ; 2-kert.

Tekninen käsikirja Anturiyksikkö 1-kert. ; 2-kert. 1673-1-8561 02.07.2014 Tekninen käsikirja Anturiyksikkö 1-kert. ; 2-kert. 1-kert. (SU-F-1.0.1) 2-kert. (SU-F-2.0.1) ABB-free@home Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Käytetyt

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Wächter. 6847-500 220 MasterLINE 6867-500 280 MasterLINE. 1673-1-8139 Rev. 01 11.2012

Käyttöohje Busch-Wächter. 6847-500 220 MasterLINE 6867-500 280 MasterLINE. 1673-1-8139 Rev. 01 11.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6847-6867-MasterLINE -- BJE @ 24\mod_1338458140180_174011.docx @ 214609 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Lisätiedot

Kamera. Mini Dome -verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.

Kamera. Mini Dome -verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD. Kamera Mini Dome -verkkokamera Pikakäyttöohje---suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Tietoja säädöksistä Mini Dome -verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP

2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP DHCP-käyttöönotto 1 1. YLEISTÄ...2 2. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN BAANA-CLIENT Windows 2000 / XP...2 3. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN - RAS PPPoE Windows 2000 / XP...4 4. PPPoE YHTEYDEN POISTAMINEN Windows

Lisätiedot

TW- EAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON

TW- EAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON TWEAV510: PORTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IPOSOITE Jotta valvontakameran

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496

Käyttöoppaasi. F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859496 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID. Löydät kysymyksiisi vastaukset F-SECURE MOBILE SECURITY 6 FOR ANDROID

Lisätiedot

KNX:n tekninen käsikirja Busch-ComfortTouch

KNX:n tekninen käsikirja Busch-ComfortTouch Pos: 3 /Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/KNX/ComfortPanel 3.0/Titelblatt - KNX-Handbuch - CP 3.0 - ABB @ 36\mod_1364391460577_174011.docx @ 293639 @ @ 1 === Ende der Liste

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Kamera. Bullet-verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD.6L0201B1270A01EU

Kamera. Bullet-verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD.6L0201B1270A01EU Kamera Bullet-verkkokamera Pikakäyttöohje---suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-CD1-I, DS-CD3-I UD.6L001B170A01EU 0 Tietoja säädöksistä Bullet-verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. 8215 U-500 UA-digitaaliradio. 1673-1-7955 Rev. 01 18.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. 8215 U-500 UA-digitaaliradio. 1673-1-7955 Rev. 01 18.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8215 @ 21\mod_1330416575872_174011.docx @ 199064 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-7955 Rev.

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

ABB-Welcome M. M2301 Mini-järjestelmän keskusyksikkö 30.07.2014

ABB-Welcome M. M2301 Mini-järjestelmän keskusyksikkö 30.07.2014 Pos : 2 /Di na4 - Anleit ung en O nline/i nhalt /KN X/D oorentr y/83220- AP- xxx/titelbl att - 83220-AP- xxx - ABB @ 19\mod_1323249806476_15.docx @ 111084 @ @ 1 === Ende der List e f ür T ext mar ke Cover

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Keskus 8202 U-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8307 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Keskus 8202 U-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8307 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8202 - BJE @ 22\mod_1332415287383_174011.docx @ 204771 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8307

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

SUOJAA YRITYKSESI AINA JA KAIKKIALLA. F-Secure PSB:n käyttöönotto-opas

SUOJAA YRITYKSESI AINA JA KAIKKIALLA. F-Secure PSB:n käyttöönotto-opas SUOJAA YRITYKSESI AINA JA KAIKKIALLA F-Secure PSB:n käyttöönotto-opas SISÄLLYS 1 KIRJAUTUMINEN SOVELLUSKAUPPAAN... 3 2 LAITTEIDEN SUOJAAMINEN... 4 3 IPHONE JA IPAD-LAITTEIDEN APN-VARMENNE... 6 4 MOBIILITIETOTURVAN

Lisätiedot

Network Video Recorder. Pika-asennusohje

Network Video Recorder. Pika-asennusohje Network Video Recorder Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti sisältää Tarkasta paketin sisältö huolellisesti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos jokin osista puuttuu tai on vahingoittunut,

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2

https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 https://www.oppi.uku.fi/pk/ Onni-oppimispäiväkirjan ohje 15.9.2010 version 1.2 Sisällys: 1. Onni-oppimispäiväkirja yleisesti... 3 2. Käyttäjätunnuksen luominen... 3 2.1 Itä-Suomen yliopiston Opiskelija

Lisätiedot

Ohje. ipadia käytetään sormella napauttamalla, kaksoisnapsauttamalla, pyyhkäisemällä ja nipistämällä kosketusnäytön

Ohje. ipadia käytetään sormella napauttamalla, kaksoisnapsauttamalla, pyyhkäisemällä ja nipistämällä kosketusnäytön ipadin käyttö 1. Käynnistä ipad oikeassa yläreunassa olevasta painikkeesta. 2. Valitse alareunasta nuoli Avaa. Vedä sormella nuolesta eteenpäin palkin verran eli pyyhkäise. Tietoturva Käyttöön tarvitaan

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

Tietoja RICOH Smart Device Connectorin käyttäjille: Laitteen määritys

Tietoja RICOH Smart Device Connectorin käyttäjille: Laitteen määritys Tietoja RICOH Smart Device Connectorin käyttäjille: Laitteen määritys SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaikille käyttäjille Johdanto...3 Tietoja oppaasta...3 Tavaramerkit... 4 Mikä on RICOH Smart Device Connector?...

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Kamera. Cube-verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I UD.

Kamera. Cube-verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I UD. Kamera Cube-verkkokamera Pikakäyttöohje-suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I UD.6L0201B1273A01EU 1 Tietoja säädöksistä Cube-verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Kamera. Dome-verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD.

Kamera. Dome-verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD. Kamera Dome-verkkokamera Pikakäyttöohje-suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD.6L0201B1255A01EU 1 Tietoja säädöksistä Dome-verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Tietoja Google Cloud Printistä Tulostaminen Google Cloud Printillä Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja Google

Lisätiedot

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Softphone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Softphone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP Softphonen asentamiseksi tietokoneellesi. lla olevat yksinkertaiset

Lisätiedot

RICOH Ri 100/RICOH Ri 100 Pink/ RICOH Ri 100 Green Lisätietoja langattoman LANin käyttäjille

RICOH Ri 100/RICOH Ri 100 Pink/ RICOH Ri 100 Green Lisätietoja langattoman LANin käyttäjille RICOH Ri 100/RICOH Ri 100 Pink/ RICOH Ri 100 Green Lisätietoja langattoman LANin käyttäjille Tämä opas antaa tietoa laitteen liittämisestä langattomaan verkkoon infrastruktuuritilassa. Infrastruktuuritilassa

Lisätiedot

Uuden työtilan luonti

Uuden työtilan luonti Uuden työtilan luonti 1. Valitaan Uusi työtila vasemmanpuoleisesta valikosta 2. Valitaan Tyhjä työtila aukeavasta valikosta. Tämä toiminto luo uuden tyhjän työtilan. 3. Kun uusi työtila on luotu, aukeaa

Lisätiedot

1673-1-8651 15.12.2014. Tekninen käsikirja ABB-Welcome. 8317x-xxx-500 8317x-xxx-515 Näppäimistömoduuli Transponderimoduuli Sormenjälkimoduuli

1673-1-8651 15.12.2014. Tekninen käsikirja ABB-Welcome. 8317x-xxx-500 8317x-xxx-515 Näppäimistömoduuli Transponderimoduuli Sormenjälkimoduuli 1673-1-8651 15.12.2014 Tekninen käsikirja ABB-Welcome 8317x-xxx-500 8317x-xxx-515 Näppäimistömoduuli Transponderimoduuli Sormenjälkimoduuli Sisältö 1 Turvallisuus 3 2 Määräysten mukainen käyttö 3 3 Ympäristö

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MERKKIVALOT... 3 3 TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ... 4 4 ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE... 4 5 OIKEAN SIVUPANEELIN RESET-PAINIKE...

Lisätiedot

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET

MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET MITEN TARKISTAT TIETOKONEESI VERKKOKORTTIASETUKSET 1. Sisällys 1. Sisällys...2 2. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows 7, Windows 8 ja Windows 10...3 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Mac OS X...6

Lisätiedot

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows XP ja Vista -käyttöjärjestelmiin LW056V2 Langaton Sweex LAN-korttiväyläsovitin 54 Mbps Johdanto Älä altista langatonta Sweex LAN-korttiväylän sovitinta 54 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Nettikalenterin tilausohjeet

Nettikalenterin tilausohjeet Nettikalenterin tilausohjeet Tässä dokumentissa kuvataan Nettikalenterin tilausohjeet erilaisille laitteille ja kalenteriohjelmille. Nettikalenterin tilaus toimii eri tavalla riippuen käytettävästä laitteesta,

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: PPTP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: PPTP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: PPTP- OHJEISTUS Esimerkki 1: PPTP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: Palvelinlaitteena TW- EAV510/TW- EAV510AC, asiakaslaitteena Windows 8 HUOM!

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

Mini Dome -verkkokamera Pikakäyttöohje

Mini Dome -verkkokamera Pikakäyttöohje Kamera Mini Dome -verkkokamera Pikakäyttöohje---suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD252F-(I) (IS) (IW) (IWS), DS-2CD2532F-(I) (IS) (IW) (IWS) UD.6L020B230A0EU Tietoja säädöksistä Mini Dome -verkkokamera

Lisätiedot

USB-liitäntärasia

USB-liitäntärasia Pos: 2 /Busch-Jaeger (Neustruktur)/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Datendosen Rutenbeck/Titelblatt - Rutenbeck USB-Kommunikationsadapter @ 22\mod_1332927957724_174011.docx

Lisätiedot

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Русский Norsk Dansk Polski Magyar Čeština Svenska Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Lisätiedot

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Windows Phone. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile Windows Phone Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite TW-EAV510: PORTTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IP---OSOITE - Jotta

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

DALI-potentiometrit Broadcast-käyttöön. DALI-potentiometrit Broadcast-käyttöön Käyttö 2117 U-500 Käyttö 2117/11 U

DALI-potentiometrit Broadcast-käyttöön. DALI-potentiometrit Broadcast-käyttöön Käyttö 2117 U-500 Käyttö 2117/11 U Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 2117 U @ 23\mod_1336123192553_174011.docx @ 208983 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-7978

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 21.11.2012 KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE Sähköinen asiointipalvelu e-vientiasiakirjat www.e-vientiasiakirjat.fi OY SAMLINK AB KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 2 (41) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Laitevaatimukset...

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Liikeilmaisin

Tekninen käsikirja Liikeilmaisin 1673-1-8565 03.07.2014 Tekninen käsikirja Liikeilmaisin MD-F-1.0.1 ABB-free@home Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Käytetyt symbolit 4 2.2 Määräysten mukainen käyttö 5 2.3

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa 12.9.2011 Osa 1: Perustietoa verkosta Asuntoloiden sisäverkko on yhdistetty Internettiin NATtaavalla

Lisätiedot

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus

Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sonera Yrityssähköposti. Outlook 2013 lataus ja asennus Sisältö 1/14 Sonera Yrityssähköpostin käyttöönotto Outlook 2013 -sovelluksella SISÄLLYS Outlook 2013 asennuspaketin lataus... 2 Outlook 2013 asennus...

Lisätiedot

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013)

Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) Copyright 1999-2012 Basware Corporation. All rights reserved. Pikaopas toimittajille Supplier Portal (Toukokuu 2013) 1 Rekisteröityminen ja sisäänkirjautuminen Sinun täytyy kirjautua Supplier Portal -sovellukseen,

Lisätiedot

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Luottamuksellinen JAVERDEL OY CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Copyright 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUSOHJE WINDOWS KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETTUIHIN LAITTEISIIN... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3

ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 1(6) ANVIA VARMUUSKOPIOINTI 2.3 Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tietoja AirPrintistä. Asetustoimet. Tulostaminen. Liite

AirPrint-opas. Tietoja AirPrintistä. Asetustoimet. Tulostaminen. Liite AirPrint-opas Tietoja AirPrintistä Asetustoimet Tulostaminen Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja AirPrintistä Tulostaminen AirPrintillä...

Lisätiedot

Kamera. Dome-verkkokamera. Pikakäyttöohje suomi

Kamera. Dome-verkkokamera. Pikakäyttöohje suomi Kamera Dome-verkkokamera Pikakäyttöohje suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4332FWD-(I)(Z)(H)(S) UD.6L0201B1183A01EU

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

BiiSafe Buddy Ohje. (C) Copyright 2017

BiiSafe Buddy Ohje. (C) Copyright 2017 1 BiiSafe Buddy Ohje Ohje 2 Tämä ohje kertoo, kuinka otat BiiSafe Buddyn käyttöösi, sekä kuvaa erilaisia käyttötapoja ja tuotteen ominaisuuksia. Varmista, että sinulla on: 1. BiiSafe Buddy -laite 2. Mobiililaite

Lisätiedot