Käyttöohje Busch-Welcome. Busch-Welcome IP-yhdyskäytävä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje Busch-Welcome. Busch-Welcome 83341-500 IP-yhdyskäytävä 1673-1-8354 04.07.2013"

Transkriptio

1 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Türkommunikation/Busch-Welcome II/Titelblatt @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === Busch-Welcome Busch-Welcome IP-yhdyskäytävä

2 Pos: 4 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Inhaltsverzeichnis (--> Für alle Dokumente @ 1 === Ende der Liste für Textmarke TOC === Busch-Welcome 1 IP-yhdyskäytävää koskevia ohjeita Yleisiä ohjeita Käsikirjan rakenne Käsikirjan symbolit Turvallisuus Määräysten mukainen käyttö Määräysten vastainen käyttö Kohderyhmät ja edellytykset Valmistajan vastuu ja takuu Ympäristö Järjestelmäedellytykset Ensimmäinen käyttöönotto Käyttöönotto Windows UPnP -palvelua käyttäen DNS-palvelin Manuaalinen konfigurointi IP-osoitteen syöttäminen suoraan Konfigurointi Yleiset painikekentät konfiguroinnissa Sisäänkirjautuminen RESET Verkkotiedot Konfigurointisivu Verkkokonfigurointi Konfigurointisivu Perusasetukset Konfigurointisivu Salasanan muuttaminen Konfigurointisivu Käyttäjähallinta Konfigurointisivu Lisää käyttäjä Sisäänkirjautuminen uudella käyttäjänimellä Salasanan muuttaminen Konfigurointisivu Laiteasetukset Laitteen lisääminen Konfigurointisivu Yhteenkuuluva ComfortTouch 2.x Konfigurointisivu Kongifurointitiedoston lataaminen palvelimelta/palvelimelle Konfigurointisivu Laiteohjelmiston päivittäminen Konfigurointisivu NTP-asetukset Konfigurointisivu Uuden sertifikaatin luominen Konfigurointisivu Versiota koskevat tiedot Liikkuvien päätelaitteiden liittäminen Busch-Welcome App -sovellukseen Android alkaen versiosta ios-versiot 4 / 5 ja ipad Busch-ComfortTouch :in liittäminen alkaen versiosta Tekniset tiedot Yleiskuvataulukko Laiteliitäntä / liitäntäkaavio Mitat / mittapiirros Tuotteen yleiskuva Laitteen rakenne Asennus ja sähköliitäntä Asentajaa koskevat vaatimukset Asennus

3 Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Hinweise zum KNX Technischen Handbuch/Türkommunikation/Busch-Welcome II/Aufbau des Handbuches - @ 1 ( Pos: 6.4 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome IP-yhdyskäytävää koskevia ohjeita Pos: 6.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/G - L/Hinweise zum IP-yhdyskäytävää koskevia ohjeita Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Allgemeine Yleisiä ohjeita Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Hinweise zum KNX Technischen Handbuch (--> Für alle Dokumente --<)/Allgemeine Hinweise/Allgemeine Hinweise - KNX Technisches 1 Lue tämä käsikirja huolellisesti läpi ja noudata kaikkia ohjeita. Näin varmistetaan tuotteen turvallinen ja moitteeton käyttö ja pitkä käyttöikä. Käsikirja ei sisällä selkeyden vuoksi kaikkien tuotemallien yksityiskohtaisia tietoja eikä siinä voida kuvata kaikkia asennus-, käyttö- tai kunnossapitotapauksia. Mikäli tarvitaan muita tietoja tai käytön aikana ilmenee ongelmia, joita ei ole käsitelty käsikirjassa, tarvittavat tiedot saa valmistajalta. Tuote on rakennettu valmistushetkellä voimassa olevien tekniikan sääntöjen mukaan ja se on käyttöturvallinen. Se on tarkastettu ja saatettu liikkeelle tehtaalta turvateknisesti moitteettomassa kunnossa. Käyttöturvallisen tilan säilymiseksi tämän käsikirjan tiedot ja ohjeet on otettava huomioon ja niitä on noudatettava. Tuotteeseen kohdistuvia muutoksia tai korjaustöitä saa suorittaa vain, mikäli se on erikseen sallittu käsikirjassa. Vain noudattamalla tämän käsikirjan kaikkia turvallisuusohjeita ja ottamalla huomioon kaikki turvallisuus- ja varoitussymbolit voidaan varmistaa käyttäjän ja ympäristön turvallisuus ja tuotteen turvallinen ja häiriötön käyttö. Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Aufbau des Käsikirjan rakenne Oheinen käsikirja sisältää laitetta, sen asennusta ja konfigurointia koskevia yksityiskohtaisia teknisiä tietoja. Laitteen käyttöä on havainnollistettu esimerkeillä. Luvut Käsikirjaa koskevia huomautuksia, Turvallisuus, Ympäristöä koskevia huomautuksia ja Tuotteen yleiskuva sisältävät yleisiä tietoja ja perustietoja sekä toimintojen kuvauksen. Luvuissa Tekniset tiedot ja Asennus ja sähköinen liitäntä selitetään laitteen tekniikka ja asennus, kytkentä ja sähköinen liitäntä. Luvuissa Ensimmäinen käyttöönotto ja Konfigurointi on laitteen käyttöönottoa ja asetusten tekoa sekä laitteen liittämistä koskevia ohjeita. Luvussa Huolto on laitteen puhdistamista, virhediagnoosia ja korjausta koskevia ohjeita. 3

4 Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Hinweise zum KNX Technischen Handbuch (--> Für alle Dokumente --<)/Symbole des Handbuches (Vollständig - KNX THB)/Symbole des Handbuches (Vollständig - KNX 1 Pos: 7 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome IP-yhdyskäytävää koskevia ohjeita Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/S - T/Symbole des Käsikirjan symbolit Vaara hengenvaara Tämä symboli yhdessä signaalisanan Vaara kanssa kuvaa vaarallista tilannetta, joka voi johtaa välittömästi kuolemaan tai aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Vaara hengenvaara Tämä symboli yhdessä signaalisanan Vaara kanssa kuvaa vaarallista tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Varo lievä loukkaantuminen Tämä symboli yhdessä signaalisanan Vaara kanssa kuvaa mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa lieviä tai keskivakavia loukkaantumisia. Huomio esinevahingot Tämä symboli kuvaa mahdollisesti vahingollista tilannetta. Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen tai tuhoutumisen. Tämä symboli merkitsee tietoja tai viittauksia toisiin hyödyllisiin aiheisiin. Kyseessä ei ole vaarallista tilannetta kuvaava signaalisana. Tämä symboli viittaa sisällytettyihin videoihin, jotka sisältävät kulloistakin lukua koskevia lisätietoja. Videon katseluun tarvitaan Acrobat Reader alkaen versiosta 9.0. Tämä symboli kuvaa ympäristönsuojelua koskevia tietoja. Käyttö-, asennus- ja ohjelmointiesimerkit on kuvattu harmaataustaisina. 4

5 Pos: 8.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Warnhinweise/Sicherheit Pos: 8.3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise - Sachschäden/Achtung - Beschädigung durch äußere 1 Pos: 9 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Turvallisuus Pos: 8.1 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S Turvallisuus Varoitus Sähköinen jännite! 230 voltin sähköisen jännitteen aiheuttama hengen- ja palovaara. 230 voltin sähköverkkoon kohdistuvia töitä saavat suorittaa vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset! Verkkojännite on katkaistava ennen asennusta / purkamista!! Huomio Ulkoisten tekijöiden aiheuttamat laitevauriot! Kosteus ja laitteen likaantuminen voivat aiheuttaa laitteen tuhoutumisen. Laite on siksi suojattava kuljetuksen, varastoinnin ja käytön aikana kosteudelta, lialta ja vaurioitumiselta. Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Bestimmungsgemäßer Määräysten mukainen käyttö Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit/Musterdokument/Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Bestimmungsgemäßer Gebrauch Laitetta saa käyttää vain määriteltyjen teknisten tietojen puitteissa. Laitetta käytetään kommunikointiin ovelta tulevan kutsun yhteydessä sekä videokuvan siirtoon. Laitteen asetusten tekemiseen tarvitaan ulkopuolinen laite (kannettava tietokone). Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Bestimmungswidriger Määräysten vastainen käyttö Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit/Musterdokument/Bestimmungswidriger Gebrauch/Bestimmungswidriger Gebrauch Laite voi aiheuttaa vaaratilanteita, mikäli sitä ei käytetä määräysten mukaisesti. Kaikki määräysten mukaisen käytön ylittävä käyttö on määräysten vastaista käyttöä. Valmistaja ei vastaa siitä aiheutuvista vaurioista. Käyttäjä/käyttäjäyritys on yksinomaisessa vastuussa siitä aiheutuvista riskeistä. Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/U - Z/Zielgruppen und Kohderyhmät ja edellytykset Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Zielgruppen und Qualifikationen/Zielgruppen und 1 Tuotteen asennus, käyttöönotto ja huolto on annettava asianmukaisen koulutuksen saaneen sähköalan ammattilaisen suoritettavaksi. Sähköalan ammattilaisen on luettava ennen töiden aloittamista käsikirja läpi, ymmärrettävä sen sisältö ja noudatettava sen ohjeita. Käyttäjäyrityksen on lisäksi varmistettava, että käyttömaassa voimassa olevia kansallisia määräyksiä noudatetaan sähköisten laitteiden asennuksen, toimintatarkastuksen, korjauksen ja huollon yhteydessä. Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Haftung und Valmistajan vastuu ja takuu Pos: /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheit (--> Für alle Dokumente <--)/Haftung und Gewährleistung/Haftung und Gewährleistung Määräysten vastainen käyttö, käsikirjan noudattamatta jättäminen, riittämättömästi koulutetun henkilökunnan käyttäminen sekä tuotteeseen tehdyt omavaltaiset muutokset aiheuttavat valmistajan vastuun raukeamisen tuotteen ja siitä aiheutuvien vaurioiden ja vahinkojen osalta. Valmistajan takuu raukeaa. 5

6 Pos: 10.2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Hinweis 1 Pos: 12 /#Neustruktur#/KNX-Produkthandbücher/Busch-IP_Project/IPP Guides/Installation/Systemvorraussetzungen Pos: 13 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Ympäristö Pos: 10.1 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/U Ympäristö Muista suojella ympäristöä! Käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteiden seassa. Laitteessa on tärkeitä raaka-aineita, joita voi käyttää uudelleen. Laite on siksi luovutettava asianmukaiseen vastaanottopisteeseen. Pos: 10.3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Sicherheitshinweise und Hinweise (--> Für alle Dokumente <--)/Hinweise/Hinweis - Umwelt - Entsorgung 1 Kaikki pakkausmateriaalit ja laitteet ovat varustettu asianmukaista hävittämistä koskevilla merkinnöillä ja tarkastussineteillä. Pakkausmateriaalit ja sähkölaitteet ja/tai niiden osat on aina vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen tai hävitettävä valtuutetun jätehuoltoyrityksen kautta. Tuotteet vastaavat lakisääteisiä määräyksiä, erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaitelakia ja REACH-säädöstä. (EU-direktiivi 2002/96/EY WEEE ja 2002/95/EY RoHS) (EU-REACH-säädös ja laki säädöksen noudattamisesta (EY) nro. 1907/2006) Pos: 11 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/S Järjestelmäedellytykset Asennuspaikkaa valittaessa on otettava huomioon, että IP-yhdyskäytävä on kytkettävä reitittimeen LAN-kaapelilla. Jotta IP-yhdyskäytävän käyttö sujuu ongelmitta, seuraavien järjestelmäedellytysten on täytyttävä: IP-yhdyskäytävän komponentit IP-yhdyskäytävän käytössä tarvitaan seuraavat komponentit: - Busch-Welcome -ovikommunikointijärjestelmä, joka koostuu vähintään yhdestä ulkoasemasta ja järjestelmäkeskuksesta - IP-verkko (mikäli on tarkoitus liittää liikkuvia laitteita, sen lisäksi on oltava olemassa WLAN-yhteys) - Videokuvan siirtoa varten tarvitaan kameralla varustettu ulkoasema Sisäasemina Sisäasemina käyvät IP-yhdyskäytävän kanssa tapahtuvassa käytössä: - Busch-ComfortTouch sarjasta 2.4 alkaen - Liikkuvat päätelaitteet, joissa on Google Android -käyttöjärjestelmä (alk. Android 4.0 ja Cortex-A8 CPU) tai Apple ios -käyttöjärjestelmä (alk. ios 5) Liikkuva App-sovellus Mikäli Busch-Welcome App -sovellusta halutaan käyttää liikkuvana sovelluksena internetin kautta, myös seuraavien edellytysten on täytyttävä: - Vähintään DSL-6000-internetliittymä tai nopeampi - Vähintään 3 G:n (UMTS) liikkuva internetyhteys - Kamera QR-koodilla tapahtuvaa pikakonfigurointia varten - DynDNS-tili Jotta internetin kautta tulevat kutsut lähetetään oikeaan paikkaan, IP-yhdyskäytävään on oltava pääsy staattisella IP-osoittella. Mikäli niin ei ole, oikean lähettämisen voi toteuttaa DynDNSpalvelua käyttäen (ks. osio Konfigurointisivu Verkkokonfigurointi. 6

7 Pos: Pos: 17 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Ensimmäinen käyttöönotto Pos: 15 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/A Ensimmäinen käyttöönotto Pos: 16 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/Erstinbetriebnahme IP-yhdyskäytävällä on käyttäjäpinta, johon pääsee käsiksi internet-selaimen kautta. Käyttäjäpinnan voi avata jokaisesta yhdyskäytävän kanssa samassa verkossa olevasta tietokoneesta. Jotta IP-yhdyskäytävä voidaan ottaa ensimmäisen kerran käyttöön, käyttöpinnasta on ensin tehtävä tiettyjä perusasetuksia. Ensimmäisessä käyttöönotossa on valittavana kolme vaihtoehtoa: Käyttöönotto Vaihtoehto 1 - UPnP Vaihtoehto 2 - DNS-palvelin Vaihtoehto 3 - manuaalinen Vaihtoehto 4 IP-osoite Kuvaus Käyttöönotto Windows UPnP -palvelua käyttäen (alk. Windows Vista). Käyttöönotto reitittimellä ja DNS-palvelimella Manuaalinen käyttöönotto Syötä IP-osoite suoraan Dokumentaatiota koskevia huomautuksia Konfigurointimahdollisuudet on kuvattu Windows Vista -käyttöpintaa käyttäen. 7

8 Pos: 19 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/Einbindung über UPnP Pos: 20 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Ensimmäinen käyttöönotto Pos: 18 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Inbetriebnahme mit dem Windows Käyttöönotto Windows UPnP -palvelua käyttäen Edellytykset: Verkossa on DHCP-palvelin, esim. reitittimeen integroituna. IP-yhdyskäytävä on liitetty reitittimeen LAN-kaapelilla. Tietokone on liitetty verkkoon. IP-yhdyskäytävä on liitetty ja käyttövalmis. Kuva 1: Windows UPnP -palvelu 1. Avaa Windows-Explorer. 2. Klikkaa näytettyjen asemien alapuolella olevaa kohtaa Verkko. Ikkunan oikealla puolella näytetään nyt kaikki laitteet, jotka ovat sillä hetkellä verkossa. 3. Kaksoisklikkaa IP-yhdyskäytävän symbolia Konfigurointiliitynnän sisältävä selainikkuna avautuu automaattisesti. Mikäli selain ei avaudu automaattisesti, sen sijaan näytetään laiteominaisuudet. Kopioi silloin näytetty IP-osoite, esim , ja kirjoita se manuaalisesti selaimen osoiteriville. 8

9 Pos: 22 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/DNS Server Pos: 24 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Erstinbetriebnahme/Busch-Welcome II/Einbindung über Manuelle Konfiguration Busch-Welcome Ensimmäinen käyttöönotto Pos: 21 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/DNS DNS-palvelin Edellytykset: - Reititin ja DNS-palvelin 1. Syötä IP-yhdyskäytävä ja reitittimen verkkotunnusnimi palvelimen osoiteriville. Esimerkki: IPyhdyskäytävä.fritz.box 2. Enter-painiketta painamalla näkyviin avautuu palvelinikkuna ja konfigurointiliitäntä Pos: 23 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Manuelle Manuaalinen konfigurointi Edellytykset: - IP-yhdyskäytävä on liitetty LAN-kaapelilla suoraan tietokoneeseen. IP-yhdyskäytävä on liitetty ja käyttövalmis. Kuva 2: Manuaalinen konfigurointi 9

10 Pos: 26 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Anzeige der IP-Adresse Pos: 27 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Busch-Welcome Ensimmäinen käyttöönotto 1. Liitä ulkopuolinen laite yhteiseen verkkoon IP-yhdyskäytävän kautta. 2. Avaa järjestelmäohjaus. 3. Avaa Verkko- ja jakamiskeskus. 4. Avaa kohta Lähiverkkoyhteys (1). 5. Valitse seuraavasta ikkunasta painike Ominaisuudet (2). 6. Valitse seuraavan ikkunan luettelosta merkintä Internetprotokolla versio 4 (TCP/IPv4) (3). 7. Klikkaa painiketta Ominaisuudet (4). Ikkuna Internetprotokollan version 4 ominaisuudet (TCP/IPv4) avautuu. 8. Valitse vaihtoehto (5) IP-osoitteen manuaalista syöttämistä varten. 9. Anna IP-osoite (6), joka on samalla alueella kuin IP-yhdyskäytävä. IP-yhdyskäytävän esiasetettu osoite on Tietokoneen IP-osoite ei saa olla sama kuin IP-yhdyskäytävän IP-osoite. Valitse esim Klikkaa kenttää Aliverkkomaski (7). Sen hetkinen arvo syötetään automaattisesti eikä sitä tarvitse muuttaa. 11. Vahvista syötetyt tiedot valitsemalla OK. Pos: 25 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/A - F/Anzeige der IP-osoitteen syöttäminen suoraan Syötä yhdyskäytävän IP-osoite suoraan selaimen osoiteriville. Yhdyskäytävän sen hetkisen IP-osoitteen saa näkyviin seuraavasti: 1. Avaa reitittimen käyttöpinta. Täällä on kaikkien kytkettyjen laitteiden luettelo, jossa näkyy nimet ja IPosoitteet. Esimerkiksi, kun käytössä on Fritzbox kohdassa: kotiverkko / verkkoluettelo. Kopioi laitteen IPyhdyskäytävä IP-osoite ja syötä se palvelimen osoiteriville yhdyskäytävän käyttöpinnan avaamiseksi. 2. Käytä erityistä ohjelmaa verkossa käytettävien IP-osoitteiden ja yhteenkuuluvien laitteiden tunnistamiseksi. Esimerkki: SoftPerfect Network Scanner (Windows); Overlook Fing (ios/ Android) 10

11 Pos: 29 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Allgemeine Schaltflöschen der Konfigurations Interface Pos: 31 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü LOGIN Tragen Pos: 28 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/1. Ebene/G Konfigurointi Kaikki konfiguroinnit tehdään selainliitännästä. 6.1 Yleiset painikekentät konfiguroinnissa Painikekenttä Kirjaudu ulos Klikkaa oikeassa yläreunassa olevaa painikekenttää Kirjaudu ulos kirjautuaksesi ulos konfigurointiliitännästä. Konfigurointiliitännästä voi poistua milloin vain. Painikekenttä Palauta Mikäli olet vahingossa syöttänyt syöttökenttiin virheellisiä tietoja, voit poistaa kaikki painikekenttiin syötetyt tiedot yhdellä klikkauksella. Kaikki painikekentät ovat jälleen tyhjiä ja voit syöttää tiedot uudelleen. Painikekenttä Tallenna Klikkaa painikekenttää Tallenna tietojen tallentamiseksi ja siirtyäksesi seuraavalle konfigurointisivulle. Siirtyminen uudelle konfigurointisivulle Halutulle konfigurointisivulle pääsee siirtymään klikkaamalla konfigurointien vasemmassa sarakkeessa olevia yksittäisiä konfigurointisivuja. Pos: 30 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G Sisäänkirjautuminen Kuva 3: Sisäänkirjautumisikkuna IP-osoitteen kohdalla näkyy laitteen sillä hetkellä käyttämä IP-osoite. MAC-osoitteen kohdalla näkyy laitteen sillä hetkellä käyttämä MAC-osoite. Käyttäjänimi Syötä syöttökenttiin Käyttäjänimi ja Salasana esiasetetut oletusarvot. (Oletusarvot): Käyttäjänimi: admin Salasana: admin Painikekenttä Sisäänkirjautuminen Painikekenttää Sisäänkirjautuminen klikkaamalla pääsee konfigurointivalikkoon. Verkkoa koskevat tiedot sisältävä ikkuna avautuu. 11

12 Pos: 32 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch RESET Mikäli olet unohtanut omat henkilökohtaiset sisäänkirjautumistietosi, voit palauttaa IP-yhdyskäytävän resetillä takaisin toimitustilaan. Reset-painike sijaitsee IP-yhdyskäytävän etupuolen alareunassa läpän takana. Resetin suorittaminen 1. Paina Reset-painiketta vähintään 3 sekunnin ajan. Kuva 4: RESET-painikkeen sijainti 12

13 Pos: 34 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Netzwerkinformation Pos: 35 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Pos: 33 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Menü Verkkotiedot Verkkotiedot näytetään sisäänkirjautumisen jälkeen. Kuva 5: Verkkotiedot Sivulla Verkkotiedot näytetään IP-yhdyskäytävän sillä hetkellä käytössä olevat asetukset. IP-osoite IP-osoite on pääsyosoite liitettyyn IP-yhdyskäytävään. Kyseistä osoitetta tarvitaan, kun konfigurointiliitäntään halutaan kirjautua uudelleen sisään! Kirjoita näkyvillä oleva IP-osoite konfigurointiliitäntään uutta sisäänkirjautumista varten, esim. mikäli järjestelmä on pitänyt käynnistää uudelleen uusien käyttäjien lisäämisen jälkeen. 13

14 Pos: 37 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Netzwerkkonfiguration Pos: 36 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Konfigurationsseite Konfigurointisivu Verkkokonfigurointi Kuva 6: Konfigurointisivu Verkkokonfigurointi Konfigurointisivulta Verkkokonfigurointi voi tehdä laitteen halutut asetukset. DHCP Valitse DHCP, mikäli laitteen on tarkoitus hakea IP-osoite automaattisesti. Staattinen IP-osoite Huomaa, että yhdyskäytävän IP-osoite ei muutu staattisen IP-osoitteen annon yhteydessä. Staattinen IP-osoite on annettava vain poikkeustapauksissa verkon manuaaliseksi konfiguroimiseksi. Seuraavat osoitteet voi syöttää sen jälkeen kuin valvontakenttää Staattinen IP-osoite on klikattu: Valinnaisesti on olemassa seuraava mahdollisuus: Ulkoinen IP / palvelinnimi Syötä tänne DynDNS-osoite internetin tai muiden verkkojen kautta tapahtuvaa pääsyä varten. Menettele seuraavalla tavalla: Jotta IP-yhdyskäytävään pääsee internetistä tia muiden verkkojen kautta (vaihtuvat IP-osoitteet), palvelinnimi on muunnettava kulloinkin käytettäväksi IP-osoitteeksi. Silloin on oltava olemassa jonkin DynDNS-palvelun tarjoajan tili (DDNS-palvelun tarjoaja). 1. Syötä annettu DynDNS-osoite kenttään Ulkoinen IP / palvelinnimi. 2. Aseta reitittimeen porttien (TCP ja UDP) edelleenvälitys kuten esimerkissä on näytetty. 14

15 Pos: 38 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Näkymä voi vaihdella käytetyn reitittimen mukaan. Usean portin aktivoinnin tarkoituksena on pystyä liittämään useita liikkuvia laitteita. Esimerkki käyttäen FRITZ!Box:ia Kuva 7: Laitteella on pääsy Busch-Welcome App -sovellukseen Ulkoisen IP-osoitteen ja portin edelleenlähetyksen asettamisen jälkeen Busch-Welcome App -sovelluksella on pääsy liikkuvan laitteen ja internetin kautta suoraan Busch-Welcome -laitteistoon. LIsätietoja on luvussa Liikkuvien päätelaitteiden liittäminen Busch-Welcome App -sovellukseen. 15

16 Pos: 40 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Grundeinstellungen Pos: 41 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Pos: 39 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Konfigurationsseite Konfigurointisivu Perusasetukset Kuva 8: Konfigurointisivu Perusasetukset Tältä konfigurointisivulta Perusasetukset tehdään IP-yhdyskäytävän perusasetukset. Sisäaseman osoite Sisäaseman osoite määrittää, mihin ulkoaseman kutsupainikkeeseen IP-yhdyskäytävä reagoi. Enintään 4 liikkuvaa päätelaitetta ja Busch-ComfortTouch voidaan kytkeä kutsupainikkeeseen. Esiasetettu ulkoasema Esiasetetun ulkoaseman osoite on asema, joka on asetettu ensisijaiseksi ulkoasemaksi. Kyseiseen asemaan voidaan luoda audio- ja videoyhteys, myös ilman tulevaa ovikutsua. Master- / Slave-tila Mikäli asuntoon asennetaan enemmän kuin yksi sisäasema (samat osoitteet), yhden aseman on oltava konfiguroituna master-laitteena, muiden slave-laitteina. 16

17 Pos: 43 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Passwort ändern Pos: 44 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Pos: 42 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/3. Ebene/M - O/Konfigurationsseite "Passwort Konfigurointisivu Salasanan muuttaminen Kuva 9: Konfigurointisivu Salasanan muuttaminen Tältä konfigurointisivulta muutetaan salasana. Sen hetkinen salasana Syötä tänne tähän asti käytetty salasana. Uusi salasana Syötä tänne uusi salasana. Vahvista uusi salasana Syötä uusi salasana uudelleen. Salasanan voi muuttaa aina vain sillä hetkellä aktiiviselle käyttäjälle. Ota huomioon turvallisten salasanojen luomista koskevat yleiset suositukset. 17

18 Pos: 46 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Benutzerverwaltung Pos: 47 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch Pos: 45 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/G - L/Konfigurationsseite Konfigurointisivu Käyttäjähallinta Kuva 10: Konfigurointisivu Käyttäjähallinta Tällä konfigurointisivulla voi luoda enintään kolme uutta käyttäjää ja hallita heidän asetuksiaan. ID ID on käyttäjäkohtainen juokseva numero. Käyttäjänimi Kohdassa Käyttäjänimi näytetään kaikki luodut käyttäjätilit. Jokaiselle tilille voidaan kirjata useita laitteita. Voit poistaa käyttäjän tai muuttaa asetuksia. Lisää käyttäjä Painikekenttää Lisää käyttäjä klikkaamalla voi luoda uuden käyttäjän. 1. Klikkaa painikekenttää Lisää käyttäjä. Toiminto on kuvattu seuraavassa konfigurointisivun Uuden käyttäjän luominen kuvauksessa. Muokkaa Klikkaa painikekenttää Muokkaa henkilökohtaisten käyttäjäasetusten muuttamiseksi. Konfigurointisivu Lisää käyttäjä avautuu. Sen hetkinen käyttäjä ilmestyy näkyviin ja tietoja voi muokata. Poistaminen Klikkaa painikekenttää Poista, mikäli haluat poistaa jonkin käyttäjän luettelosta. 18

19 Pos: 48 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Benutzerverwaltung - Neuen Benutzer anlegen Konfigurointisivu Lisää käyttäjä Kuva 11: Konfigurointisivu Lisää käyttäjä Konfigurointisivu Lisää käyttäjä avautuu. Käyttäjänimi Kirjoita syöttökenttään Käyttäjänimi uuden käyttäjän nimi. Yhteensä voidaan luoda enintään kolme käyttäjää, joilla on erilaiset roolit. Salasana Kirjoita syöttökenttään Salasana uuden käyttäjän salasana. Vahvista Kirjoita syöttökenttään Vahvista uuden käyttäjän salasana uudelleen. Käyttäjänimiä annettaessa vain kirjaimia (ilman ä- ja ö-kirjaimia) sekä numeroita saa käyttää, esim. Smartphone1. Välilyöntejä ja erikoismerkkejä ei saa käyttää. Oikeudet Käyttäjälle voi myöntää seuraavat oikeudet: Valvontatoiminto Käyttäjä voi luoda Welcome App -sovelluksen kautta videoyhteyden ulkoasemaan (esim. älypuhelimellä tai tabletilla) ilman ovelta tulevaa kutsua. 19

20 Pos: 49 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 Oven avaaminen Valitse täältä, saako oven avata älypuhelimella vai onko vain tarkoitus siirtää ovelta tuleva kutsu ja videosignaali. Valon kytkeminen Tämä toiminto on saatavilla vain, mikäli valaistuksen, esim. porrasvalon, voi kytkeä suoraan Busch-Welcome - laitteistolla. Uuden käyttäjän tallentaminen 1. Klikkaa painikekenttää Tallenna. Uusi käyttäjä tallennetaan. Konfigurointisivu Käyttäjähallinta avautuu. Uuden käyttäjän aktivoimiseksi IP-yhdyskäytävä on käynnistettävä uudelleen painikekentästä Uudelleenkäynnistys. Kuva 12: IP-yhdyskäytävän uudelleenkäynnistys Tee siksi kaikki tarvittavat järjestelmäasetuksen ennen uuden käyttäjän luomista. 2. Klikkaa painikekenttää Uudelleenkäynnistys. IP-yhdyskäytävä käynnistyy uudelleen! Uusi käyttäjä aktivoidaan. 20

21 Pos: 50 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Benutzerverwaltung - Login mit neuem Benutzernamen Sisäänkirjautuminen uudella käyttäjänimellä 1. Syötä ylöskirjattu IP-osoite selaimeen. 2. Kirjaudu sisään uutena käyttäjänä. Uusi käyttäjä on nyt kirjautunut sisään. Kuva 13: Sisäänkirjautuminen uudella käyttäjänimellä Uuden käyttäjän tiedot näytetään. Käyttäjänimi Uuden käyttäjän nimi näytetään. Oikeudet Oikeudet näytetään täällä. Muutoksia ei voi tehdä! 21

22 Pos: 51 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Steuermodule - Online-Dokumentation (--> Für alle Dokumente <--)/ Seitenumbruch 1 QR-koodi Täällä näytetään QR-koodi liikkuvien päätelaitteiden liittämiseksi. Päätelaitteen on oltava konfiguroinnin aikana samassa verkossa kuin IP-yhdyskäytävä. Ota huomioon seuraavat mahdollisuudet: Mikäli halutaan luoda konfigurointi-qr-koodi liikkuvien päätelaitteiden liittämiseksi, kyseessä olevan käyttäjän, esim. Smartphone1, on oltava kirjautuneena sisään. QR-koodi näytetään heti sisäänkirjautumisen jälkeen pikakonfigurointia varten. Mikäli on tarkoitus liittää Busch-ComfortTouch alkaen sarjasta 3.0, sovellussivulle IP-Project 3 (IPP 3) Telephony / Door Entry on syötettävä käyttäjä ja IP-yhdyskäytävän IP-osoite. Ks. luku Busch- ComfortTouch :in liittäminen alkaen versiosta Salasanan muuttaminen Salasanan voi muuttaa täältä. Salasanan voi muuttaa aina vain sillä hetkellä aktiiviselle käyttäjälle. Ota huomioon turvallisten salasanojen luomista koskevat yleiset suositukset. 22

23 Pos: 52 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Überschriften (--> Für alle Dokumente <--)/2. Ebene/M - O/Konfigurationsseite Pos: 53 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Bedienung/Türkommunikation/Busch-Welcome/Menü Geräteeinstellungen Konfigurointisivu Laiteasetukset Kuva 14: Konfigurointisivu Laiteasetukset Kaikki ulkoasemat, jotka on tarkoitus liittää IP-yhdyskäytävän kanssa (enint. 4), on lisättävä kohtaan Laiteasetukset. Laitteen lisääminen: Tälle sivulle voi lisätä yksittäisiä laitteita. Ks. muiden vaiheiden osalta seuraava osio Laitteiden lisääminen. Konfigurointisivulla näkyy lisättyjen laitteiden luettelo. ID ID on laitekohtainen juokseva numero. Muokkaa Klikkaa painikekenttää Muokkaa asetusten muuttamiseksi. Sen hetkiset asetukset näytetään ja niitä voi muuttaa. Poistaminen Klikkaa painikekenttää Poista, mikäli haluat poistaa jonkin käyttäjän luettelosta. Laitetyyppi Täällä on laitetyypin kuvaus. Laite-ID ID on ulkoaseman osoite (mikäli on olemassa vain yksi ulkoasema, ID on yleensä 1). Nimi Kyseinen nimi näytetään käytettäessä Busch-Welcome App -sovellusta. 23

KNX:n tekninen käsikirja Busch-ComfortTouch

KNX:n tekninen käsikirja Busch-ComfortTouch "Pos: 3 /Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/KNX/ComfortPanel 3.0/Titelblatt - KNX-Handbuch - CP 3.0 - ABB @ 36\mod_1364391460577_174011.docx @ 293639 @ @ 1 === Ende der Liste

Lisätiedot

Tekninen käsikirja System Access Point

Tekninen käsikirja System Access Point 1673-1-8551 18.7.2014 Tekninen käsikirja System Access Point SAP-S-1-84 SAP-S-127.1 ABB-free@home Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1 Käytetyt symbolit 4 2.2 Määräysten mukainen

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-ComfortTouch

Käyttöohje Busch-ComfortTouch 1673-1-8041 19.12.2014 Busch-ComfortTouch Pos: 3 /Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/KNX/ComfortPanel 3.0/Titelblatt - Bedienungsanleitung - CP 3.0 - ABB @ 36\mod_1364392422833_174011.docx

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Anturi/kytkennänohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.; 2/2-kert.

Tekninen käsikirja Anturi/kytkennänohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.; 2/2-kert. 1673-1-8553 02.07.2014 Tekninen käsikirja Anturi/kytkennänohjain 1/1-kert.; 2/1-kert.; 2/2-kert. 1/1-kert. (SSA-F-1.1.1) 2/1-kert. (SSA-F-2.1.1) 2/2-kert. (SSA-F-2.2.1) ABB-free@home Sisältö 1 Ohjetta

Lisätiedot

Käyttöohje IP-Netzwerktechnik. 8186/31-500 WLAN-liitäntäpiste, UA. 8186/41-500 WLAN-liitäntäpiste PoE, UA. Ohjelmistoversio 2.0.0.

Käyttöohje IP-Netzwerktechnik. 8186/31-500 WLAN-liitäntäpiste, UA. 8186/41-500 WLAN-liitäntäpiste PoE, UA. Ohjelmistoversio 2.0.0. Pos: 2 /Layout bis 2014-11-11/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - 8186-31 @ 40\mod_1418040193968_174011.docx @ 308173 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover ===

Lisätiedot

Käyttöohje IP-Netzwerktechnik. 8186/31-500 WLAN-liitäntäpiste, UA Ohjelmistoversio 1.0.0.3 1673-1-7967 04.04.2014

Käyttöohje IP-Netzwerktechnik. 8186/31-500 WLAN-liitäntäpiste, UA Ohjelmistoversio 1.0.0.3 1673-1-7967 04.04.2014 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - 8186-31 @ 38\mod_1386240204434_174011.docx @ 300988 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-7967

Lisätiedot

Tekninen käsikirja Binääritulo

Tekninen käsikirja Binääritulo 2CDC 550 002 D1801 06.2014 Tekninen käsikirja Binääritulo Binääritulo BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Sisältö 1 Ohjetta koskevia huomautuksia 3 2 Turvallisuus 4 2.1

Lisätiedot

1673-1-8646 17.11.2014. Tekninen käsikirja ABB-Welcome. Puhelinyhdyskäytävä 83350-500 83350-515

1673-1-8646 17.11.2014. Tekninen käsikirja ABB-Welcome. Puhelinyhdyskäytävä 83350-500 83350-515 1673-1-8646 17.11.2014 Tekninen käsikirja ABB-Welcome Puhelinyhdyskäytävä 83350-500 83350-515 Sisältö 1 Turvallisuus 3 2 Ympäristö 3 2.1 Hävittäminen 3 3 Tekniset lisätiedot 4 4 Yleinen kuvaus 5 4.1 Aakkosellinen

Lisätiedot

=== Ende der Liste für Textmarke Cover ===

=== Ende der Liste für Textmarke Cover === Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8211/8212 - BJE @ 22\mod_1332490799558_174011.docx @ 205708 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8365

Lisätiedot

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo TÄYDELLISTÄ HITSAUSTA VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo v.01/2012 FIN Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet/ensimmäiset toimenpiteet... 5 1.1 Yleistä... 5 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

TW-EV901. VDSL2-reititin. Ohjekirja

TW-EV901. VDSL2-reititin. Ohjekirja TW-EV901 VDSL2-reititin Ohjekirja 2 Sisältö Luku 1: Laite... 5 Laitteen esittely... 5 Ominaisuudet... 8 Luku 2: Yleiskatsaus... 9 Pakkauksen sisältö... 9 Tärkeitä huomioita... 9 Laitteen kuvaus...10 Etupaneelin

Lisätiedot

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC 07/2014 HORSCH ISOBUS -pääte Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Tuotenro: 80651804 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! - Alkuperäinen käyttöohje

Lisätiedot

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. LW320/LW321 Sweex Langaton 300N-reititin. Pakkauksen sisältö. Termistöluettelo

Suomenkielinen versio. LW320/LW321 Sweex Langaton 300N-reititin. Pakkauksen sisältö. Termistöluettelo LW320/LW321 Sweex Langaton 300N-reititin Älä altista langatonta Sweex 300N -reititintä äärilämpötiloille. Älä pidä laitetta suorassa auringonvalossa tai lämmönlähteiden läheisyydessä. Älä käytä langatonta

Lisätiedot

FreeAgent GoFlex Home Käyttöopas

FreeAgent GoFlex Home Käyttöopas FreeAgent GoFlex Home Käyttöopas FreeAgent GoFlex Home -käyttöopas 2011 Seagate Technology LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Seagate, Seagate Technology, aaltologo ja FreeAgent ovat Seagate Technology LLC:n

Lisätiedot

Käyttöohjeet Tietoturvaopas

Käyttöohjeet Tietoturvaopas Laitteen turvallisen ja oikean käytön varmistamiseksi lue oppaan "Lue tämä ensin" Turvallisuustiedot ennen laitteen käyttämistä. Käyttöohjeet Tietoturvaopas SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi Ennen tietoturva-asetusten

Lisätiedot

TW-EA515 (b) ADSL -reititin. Ohjekirja

TW-EA515 (b) ADSL -reititin. Ohjekirja TW-EA515 (b) ADSL -reititin Ohjekirja Copyright TeleWell Oy 06/2012 Sisällysluettelo 1. LAITTEEN ESITTELY... 3 1.1. Myyntipakkauksen sisältö... 3 1.2. Laitteen ominaisuudet... 4 1.3. Laitevaatimukset...

Lisätiedot

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Kesäkuu 2010 208-10518-03 Versio 1.0 2010 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit

Lisätiedot

Käyttöohjeet Tietoturvaopas

Käyttöohjeet Tietoturvaopas Laitteen turvallisen ja oikean käytön varmistamiseksi lue oppaan "Lue tämä ensin" Turvallisuustiedot ennen laitteen käyttämistä. Käyttöohjeet Tietoturvaopas SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi Ennen tietoturva-asetusten

Lisätiedot

seca 115 Käyttöohje lääkäreille ja assistenteille Alk. ohjelmistoversio 1.4

seca 115 Käyttöohje lääkäreille ja assistenteille Alk. ohjelmistoversio 1.4 seca 115 Käyttöohje lääkäreille ja assistenteille Alk. ohjelmistoversio 1.4 Suomi SISÄLLYS 1. Järjestelmän kuvaus........... 4 1.1 Onnittelumme!.............. 4 1.2 Käyttötarkoitus............. 4 1.3 Toimintakuvaus.............

Lisätiedot

TW-524 WLAN AP 11n + PLA

TW-524 WLAN AP 11n + PLA TW-524 WLAN AP 11n + PLA Sähköverkon sovitin WLAN-tukiasemalla TW-525 WLAN AP 11n WLAN-tukiasema Ohjekirja Heinäkuu 2009 Sisällysluettelo Kappale 1: Tuote 4 Tietoa laitteesta...4 Ominaisuudet...6 Tekniset

Lisätiedot

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Verkko-opas 1 3 4 Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttämistä ja säilytä

Lisätiedot

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin

Käyttö-Opas. Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit. Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Stand Alone Digitaalinen Video Tallennin Reaaliaikainen DVR 4, 8, 16 Kanavaiset Mallit Käyttö-Opas HKSQ3_V2.08-o199 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 1 FCC Lausunto

Lisätiedot

Verkko-opas NPD 5287-00 FI

Verkko-opas NPD 5287-00 FI NPD 5287-00 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Bosch Video Management System. Käyttöopas

Bosch Video Management System. Käyttöopas Bosch Video Management System fi Käyttöopas Bosch Video Management System Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Ohjeen käyttäminen 10 1.1 Tietojen etsiminen 10 1.2 Ohjeen tulostaminen 10 2 Johdanto

Lisätiedot

TW-WLAN-reititin. Ohjekirja

TW-WLAN-reititin. Ohjekirja TW-WLAN-reititin Ohjekirja Copyright TeleWell Oy 12/2011 Sisällysluettelo 1. LAITTEEN ESITTELY... 3 1.1. Myyntipakkauksen sisältö... 3 1.2. Laitteen ominaisuudet... 4 1.3. Laitevaatimukset... 4 1.4. Takapaneelin

Lisätiedot

TOSHIBA Viewer V2 -käyttöopas

TOSHIBA Viewer V2 -käyttöopas TOSHIBA Viewer V2 -käyttöopas Wordcraft International Limited, ohjelmiston käyttöoikeussopimus OSTOEHDOT Ohjelmiston käyttöoikeus myönnetään sallitun käytön rajoissa. Hyvitystä ei anneta sen jälkeen, kun

Lisätiedot

TW-EV904 VDSL2 Reititin ja WLAN-tukiasema 802.11n

TW-EV904 VDSL2 Reititin ja WLAN-tukiasema 802.11n TW-EV904 VDSL2 Reititin ja WLAN-tukiasema 802.11n Ohjekirja Sisältö Luku 1: Laite...1 Laitteen esittely... 1 Ominaisuudet...4 Laitteiston tekniset tiedot... 5 Laitteen mitat...5 Tehovaatimukset...5 Käyttöympäristö...

Lisätiedot

Applen AirPort-verkot

Applen AirPort-verkot Applen AirPort-verkot 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPorttyökalulla 6 AirPort-verkon kantaman laajentaminen 6 AirPort Extreme -tukiasemaan

Lisätiedot