ETELÄ-SUOMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN MIELEN AVAIN -HANKE/KANNATELLEN I -OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SUOMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN MIELEN AVAIN -HANKE/KANNATELLEN I -OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ETELÄ-SUOMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN MIELEN AVAIN -HANKE/KANNATELLEN I -OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - Eksote Hannu Hakalisto Timo Salmisaari

2 1 (81) MIELEN AVAIN/KANNATELLEN I -OSAHANKE LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1 HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 2 HANKKEEN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ 3 3 HANKKEEN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ PROSESSIT JA HANKKEEN YHTEISTYÖMUODOT Lastensuojelu/lasten ja nuorten vastaanottokoti Tarulantupa (Tarja Miikki) Lastensuojelu/nuorten avopalvelut (Sari Immonen) Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus/nuorten palveluohjaus (Paula Salenius) Eksoten alueen yläkoulut/ nuorten palveluohjaus (Liisa Kermorvant) Muut mukana olleet prosessit KYSELYT JA HAASTATTELUT Tutkimuksen rakenne Vastauksista esille nousevat teemat Hoidon ja palvelun nykytilan kuvaus Toimijaverkoston yhteistyörakenne Solmukohdat palvelu- ja hoitoonohjauksessa sekä hoidossa Onnistuneen palvelu- ja hoitoonohjauksen sekä hoidon edellytykset Yhteenvedot INTERVENTIOT Lastensuojelu/Lasten ja nuorten vastaanottokoti Tarulantupa (Tarja Miikki) Lastensuojelu/nuorten avopalvelut (Sari Immonen) Eksoten alueen kolme yläkoulua (Liisa Kermorvant) Kahden nuoren polku single case study (Paula Salenius) TYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMISEN LISÄÄMINEN TOTEUTUKSEN HAASTEET HANKEAIKANA JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN 65 4 HANKKEEN VAIKUTUKSET ASIAKASVAIKUTUKSET ORGANISAATIOVAIKUTUKSET PALVELURAKENNEVAIKUTUKSET 69 5 ULKOINEN ARVIOINTI JA ARVIOINNIN TULOKSET 70 6 JOHTOPÄÄTÖKSET 70 7 YHTEENVETOA VASTAUKSISTA KUVIOINA 71 LIITTEET 78 LÄHTEET 81

3 2 (81) Taulukot ja kuvat: Taulukko 1. Vastanneiden lukumäärät prosesseittain Taulukko 2: Nuorten lukumäärät ikäkausittain Taulukko 3. Vastausten yhteenveto Taulukko 4. Esimiesten ja työntekijöiden tarpeita nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämiseksi Taulukko 5. Nuorten ja huoltajien tarpeita saamansa palvelun ja hoidon kehittämiseksi Taulukko 6. Työntekijöiden mielipiteitä onnistuneen palvelu- ja hoitoonohjauksen sekä hoidon edellytyksistä Taulukko 7. Nuorten ja huoltajien mielipiteitä onnistuneen palvelu- ja hoitoonohjauksen sekä hoidon edellytyksistä Kuva 1. Prosessit ja hankkeen yhteistyömuodot Kuva 2. Tarulantuvan rakenne vuoteen 2012 Kuva 3. Tarulantuvan rakenne 2012 jälkeen Kuva 4. Lastensuojelun avohuollon henkilöstörakenne Eksoten alueella Kuva 5. Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus/nuorten palveluohjaus Kuva 6. Toimijaverkoston yhteistyörakenne Kuva 7. Case management mallin luominen Kuva 8. Täydentävän työn osa-alueiden kuvaus. Kuva 9. Syrjäytyminen ja prosessien ohjaustyökalu Kuva 10. Vastauksista esille nousevat teemat -62 nuoren vastaukset Kuva 11. Vastauksista esille nousevat teemat -34 vastausta - huoltajat Kuva 12. Vastauksista esille nousevat teemat -88 vastausta - työntekijät Kuva 13. Yhteenveto nuorten, huoltajien ja työntekijöiden vastauksista Kuva 14. Hoidon ja nykytilan kuvaus (nuoret 13-24v) Kuva 15. Hoidon ja palvelun nykytilan kuvaus (huoltajat) Kuva 16. Yhteenveto nuorten ja huoltajien vastauksista - hoidon ja palvelun nykytilan kuvaus Kuva 17. Solmukohdat palvelu- ja hoitoonohjauksessa (nuoret) Kuva 18. Solmukohdat palvelu- ja hoitoonohjauksessa (huoltajat) Kuva 19. Mitä hyvää nuori on kokenut palvelussaan/hoidossaan (nuoret 13-24v) Kuva 20. Solmukohdat palvelu- ja hoitoonohjauksessa (työntekijät)

4 3 (81) 1 HANKKEEN PERUSTIEDOT Kannatellen I -hanke kuului osahankkeena Etelä-suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämishanke Mielen avaimeen. Hankealueena olivat Uusimaa, Itä-Uusimaa, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. Mielen avain kuului osana KASTE I -ohjelmakokonaisuuteen, jota rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö. Mielen avain -hankkeen kolme keskeistä teemaa olivat: 1. Osallisuuden vahvistaminen 2. Kynnyksettömyys 3. Henkilöstön osaamisen lisääminen Koko hanketta hallinnoi Vantaan kaupunki. Kannatellen I - hankkeeseen osallistuivat Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri EKSOTE ja sen jäsenkunnat sekä alueen nuorten kanssa työtä tekevät muut toimijatahot. Kannatellen -hankeen toiminta-aika oli Hankkeen kokonaisrahoitus oli , josta Eksoten omavastuuosuus Näin hankeavustuksen osuudeksi tuli Hankkeeseen osallistui myös kolmen facilitaattorin ryhmä, jotka toimivat hankkeen peileinä. Yhteistyön tavoitteena oli työnohjauksellinen työtapa, jonka kautta hanketyöntekijät saivat uusia näkökulmia omaan työhönsä. Kannatellen I -hankkeen arviointi toteutettiin itse- / prosessiarviointina sekä ulkoisena vaikuttavuuden arviointina, jonka teki Kehityspiikki Tutkimus Oy (Liite 3: Arvioinnissa sovellettiin Mielen avain -hankkeen yhteistä arviointisuunnitelmaa. 2 HANKKEEN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Hanke oli havaintoja tekevä ja tutkiva hanke, joka tuotti materiaalia ja yhteenvetoja Eksoten mielenterveys- ja päihdepalvelujen muuttuvan organisaation tueksi. Hanke kohdistui vuotiaisiin nuoriin, joilla on mielenterveys- ja päihdeongelmia. Hankekoordinaattorina toimi Hannu Hakalisto Työnohjaus A. & H. Hakalisto Oy:stä. Hänen tehtävänään oli hankkeen operatiivinen johtaminen. Eksoten mielenterveyspalvelujen johtaja Timo Salmisaari toimi hankkeen sisällöllisenä johtajana. Tavoitteet: 1)Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen ja nuorten kanssa tehtävään työhön sopivan toimintamallin luominen ja kokeileminen (Kannatellen -liikkuva ja täydentävä toiminta, joka otettiin käyttöön alkaen. Se on osa Case Management toimintakokonaisuutta, joka käynnistyi ). 2)Mielenterveys- ja päihdetyötä tekevien ammattilaisten osaamisen lisääminen (Mielen avain - koulutukset/interventiot) 3)Sektori- ja hallintokuntarajat ylittävien asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäminen (Havainnot ja kartoitukset: mukana huoltajat, nuoret ja työntekijät, interventiot: mukana kolme yläkoulua, lasten ja nuorten vastaanottokoti Tarulantupa, Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus)

5 4 (81) Odotetut vaikutukset: 1) Asiakasvaikutukset: Nuorten avun saamisen mahdollisuudet paranevat. Nuoret kiinnittyvät tarvitsemiinsa palveluihin, jolloin nuorten mahdollinen syrjäytymisen riski pienenee. Nuorten osallistuminen ja aktiivisuus oman elämänsä suunnitteluun sekä vastuunotto itsestä ja omasta toiminnasta lisääntyy. 2) Palvelurakennevaikutukset: Sektorit ja hallintokuntarajat ylittävät asiakaslähtöiset palveluprosessit kehittyvät. 3) Organisaatiovaikutukset: Tuotetaan havainto- ja kehittämismateriaalia osaksi muutosorganisaation prosesseja 3 HANKKEEN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ 3.1 PROSESSIT JA HANKKEEN YHTEISTYÖMUODOT Kuva 1. Prosessit ja hankkeen yhteistyömuodot

6 Keskiöön valittiin aluksi nuoriin kohdistuvia palveluprosesseja: lastensuojelu (nuorten avopalvelut, lasten ja nuorten vastaanottokoti Tarulantupa), Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus/nuorten palveluohjaus sekä Eksoten alueen yläkoulut (17). Vuoden 2011 alussa mukaan liitettiin myös aikuissosiaalityö (yli 18 -vuotiaiden nuorten palveluohjaus), nuorisopsykiatria, päihdeklinikka ja Pajarilan päihdekuntoutusyksikkö sekä Laptuotesäätiö, koska huomattiin, että ne kuuluvat tärkeinä toimijoina mukaan. Hankkeen neljä työntekijää Sari Immonen, Tarja Miikki, Liisa Kermorvant ja Paula Salenius olivat kiinteästi mukana havainnoijina ja yhteenvetojen tekijöinä em. prosesseissa. Hankkeessa toimi projektiryhmä (kts. kuvio yllä), johon kuului edustaja (1-2) seuraavilta toimijatahoilta: lastensuojelu, nuorisopsykiatria, nuorten päihdetyö, yläkoulut ja Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus sekä hankekirjapidosta huolehtiva Saita Oy. Ryhmän tehtävänä oli ohjata ja valvoa hankkeen toimintaa ja se kokoontui kaksi kertaa vuodessa aina maksatuskauden päättyessä. 5 (81) Lastensuojelu/lasten ja nuorten vastaanottokoti Tarulantupa (Tarja Miikki) Lasten ja nuorten vastaanottokoti Tarulantupa on lastensuojelulaitos, joka ottaa tilapäiseen sijoitukseen alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Tarulantuvan vastaanottokodin toiminta on ollut vuoden 2010 alusta lähtien yksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin perhepalvelun lastensuojelutyön kokonaisuutta. Näin ollen työskentelyä ohjaavat Lastensuojelulain lisäksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille sekä lastensuojelutyölle laaditut strategiat ja tavoitteet. Asiakkaille pyritään antamaan apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on kartoittaa perheen tilanne, tukea ja auttaa perhettä arkipäivän elämäntilanteissa ja muutoksissa. Vahvistaa vanhemmuutta ja tehdä lapsi näkyväksi perheessä. Tukea ja ohjata perhettä niin, että sijoituksen jälkeinen arki sujuu lapsen tarpeiden mukaisesti. Työskentelyä voidaan tarvittaessa jatkaa perhetyönä. Työskentelyn avulla pyritään siihen, että mahdollisimman moni lapsi voi palata takaisin kotiinsa (tilastojen mukaan n.70 % asiakkaista palaa kotiin). Tavoitteena on ennaltaehkäistä raskaampia lastensuojelutoimenpiteitä kuten esimerkiksi huostaanottoja. TARULANTUVAN PERUSTEHTÄVÄ Perustehtävä on järjestää lyhytaikaista sijaishuoltoa lapsille, nuorille ja perheille. Avohuollon tukitoimena tapahtuva sijoitus voi olla lastensuojelun tuen tarvetta arvioivaa, kuntouttavaa tai lapsen hoidon ja huolenpidon järjestämistä väliaikaisesti. Tarulantupa ottaa vastaan kiireellisen sijoituksen sekä sijaishuollon tarpeessa olevia lapsia ja nuoria. Tarvittaessa tuetaan huostaan otettua lasta ja nuorta sekä perhettä sijaishuoltopaikkaan siirryttäessä. Yhteiset arjen rakenteet ovat edellytys perustehtävän toteuttamiselle ja perusta arjen työskentelyn sujuvuudelle. Vastaanottokotityö on pääsääntöisesti yksilön ja perheen kaoottisen elämäntilanteen ja kriisien kohtaamista, vastaanottamista ja tilanteen jäsentämisen aloittamista. Jotta työ onnistuisi, tarvitaan selkeitä rakenteita ja työmalleja. Tarulantuvassa työyhteisön tärkein resurssi on moniammatillinen henkilöstö. Jokaiselle ammattiryhmälle on laadittu toimenkuva. Johtaja vastaa ja johtaa koko talon toimintaa. Johtava ohjaaja toimii johtajan sijaisena. Vastaava ohjaaja johtaa arjen toimintaa osastoilla sekä asiakasprosessia. Omaohjaajalla on vastuu asiakasprosessin toteutumisesta. Seuraavat kuviot tuovat esille Tarulantuvan rakenteessa tapahtuneen muutoksen keväällä 2012:

7 6 (81) Kuva 2. Tarulantuvan rakenne vuoteen 2012 Kuva 3. Tarulantuvan rakenne 2012 jälkeen Lastensuojelu/nuorten avopalvelut (Sari Immonen) A. YLEISTÄ NUORTEN AVOPALVELUISTA Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. (Sosiaaliportti, Lastensuojelun käsikirja) Tässä laissa pidetään lapsena alle 18-vuotiasta ja nuorena vuotiasta (Finlex, Lastensuojelulaki) Laissa määritellään lastensuojelu laajasti: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvillä toimilla ehkäistään varsinaisen lastensuojelun tarvetta ja ehkäisevällä lastensuojelulla tarjotaan apua ja tukea riittävän varhain, jolloin ehkäistään ongelmien syntymistä tai pahenemista. Tärkeä tehtävä ehkäisevän työn toteuttamisessa on neuvolalla, päivähoidolla ja koululla. (Sosiaaliportti, Lastensuojelun käsikirja) a) Mitä lastensuojelu on? Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan tekemällä lastensuojelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma sekä järjestämällä avohuollon tukitoimia. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat myös lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto (Finlex, Lastensuojelulaki) b) Lastensuojelutarpeen selvitys: Lastensuojelun asiakkuuden tulee alkaa huolellisella lapsen tilanteen kartoittamisella, jotta itse työskentelyllä voidaan vastata paremmin ja oikea-aikaisemmin lapsen suojelun ja tuen tarpeisiin. Lastensuojelun tarpeen selvittäminen parantaa erityisesti lastensuojelun avohuollon työskentelyn vaikuttavuutta ja suunnitelmallisuutta. (Sosiaaliportti, Lastensuojelun käsikirja.) Lisätietoa:

8 c) Lastensuojelun avohuollon tukitoimet ja asiakassuunnitelma: Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on viipymättä ryhdyttävä avohuollon tukitoimiin. Lastensuojelulaki (Finlex), jos 1) kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai 2) jos lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään. (Sosiaaliportti, Lastensuojelun käsikirja) Lisätietoja: d) Lastensuojelu ja päihdetyö: Varhainen puuttuminen ja tuen tarjoaminen perheille on lastensuojelun keskeinen haaste. Aikuisten ja ammattilaisten on opittava näkemään maailmaa lapsen silmin. Huolen vyöhykkeistö auttaa hahmottamaan sitä, milloin tarvitaan työntekijöiden ja lastensuojelun puuttumista, kun nousee huoli siitä, että lapset kärsivät vanhempiensa päihteiden käytöstä tai lapsen oma päihteiden käyttö vahingoittaa hänen kasvuaan ja kehitystään. 7 (81) Lastensuojelussa tuki ja kontrolli ovat yhtäaikaisesti läsnä kaikessa työskentelyssä. Kontrollin määrä lisääntyy siirryttäessä ehkäisevästä työstä korjaavaan työhön. Lastensuojeluun kuuluvat tahdonvastaiset toimet silloin, kun lapsen etu sitä edellyttää joko vanhemmista tai lapsen omasta käyttäytymisestä johtuvista syistä. Perinteisesti lastensuojelu ja päihdetyö ovat toimineet rinnakkain, mutta eivät välttämättä kovinkaan paljon yhdessä. Päihdetyön terapeuttinen ja yksilökohtainen lähestymistapa luo haasteita lasten hädän näkyväksi tekemiselle. Uudenlaisten kuntoutuspalvelujen syntyminen, yhteinen tavoitteen asettelu ja moniammatilliset, voimavarakeskeiset palvelut lapsiperheiden päihdetyössä ovat hyvin tärkeitä ongelmakeskeisyyden sijaan. Sektorikeskeisestä auttamistyöstä verkostomaiseen toimintaan ja asiantuntija-keskeisyydestä dialogisuuteen siirtyminen ovat nykypäivää. (Sosiaaliportti, Lastensuojelun käsikirja) e) Lastensuojelun avohuollon henkilöstörakenne Eksoten alueella: Lemi, Luumäki ja Savitaipale pitävät yhteispalavereja ja tekevät säännöllistä yhteistyötä asiakkaiden tiimoilta. Ruokolahti, Rautjärvi ja Parikkala pitävät yhteisiä palavereja ja tekevät säännöllistä yhteistyötä asiakkaiden tiimoilta. Kuva 4. Lastensuojelun avohuollon henkilöstörakenne Eksoten alueella

9 8 (81) Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus/nuorten palveluohjaus (Paula Salenius) Kuva 5. Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus/nuorten palveluohjaus Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus on työ- ja elinkeinotoimistojen, kuntien, Kelan ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin yhdessä muodostama asiantuntijapalveluita tarjoava työyhteisö. Työvoiman palvelukeskus verkostoituu kiinteästi muiden palveluntuottajien kanssa auttaen niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat työllistymisensä edistämiseen eri tahojen palveluita. Asiakkaille tarjottavia peruspalveluja voidaan tarpeen mukaan tehostaa lisäpalveluilla, joita ovat mm. kuntoutuksen ja työhön valmennuksen palvelut (katso lähdeluettelo: Laptuote -säätiön nuorten palvelut). Palvelukeskuksen asiakkaaksi nuori voi tulla työ- ja elinkeinotoimiston tai sosiaalityön kautta. Palvelukeskuksen toimipaikat sijaitsevat Lappeenrannassa, Imatralla ja Parikkalassa. Toiminta-alueena on koko Etelä-Karjala: Lappeenranta, Imatra, Parikkala, Lemi, Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari, Luumäki, Ruokolahti ja Rautjärvi.

10 9 (81) Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen tarjoamat palvelut: - työntekijän kanssa nuori selvittää elämäntilannettaan sekä työnhakuun liittyviä asioita -nuorelle etsitään sopivia työ- tai koulutuspaikkoja - nuoren kanssa selvitetään kuntoutuksen tai eläkkeen mahdollisuuksia - nuorta autetaan uskomaan itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa (Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus) Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman kautta, joka laaditaan työ- ja elinkeinotoimistossa ja/tai työvoiman palvelukeskuksessa yhdessä työvoimaneuvojan ja sosiaalityöntekijän kanssa. Aktivointisuunnitelma on asiakkaan allekirjoittama ja hyväksymä asiakirja. Asiakirja sitoo myös kuntaa. (Kuntouttavan työtoiminnan prosessi.) Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva saa: - joko työmarkkinatuen ja siihen liittyvän ylläpitokorvauksen tai - toimeentulotuen ja siihen liittyvän toimintarahan - sekä osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset Kuntouttava työtoimintaa järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-5 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001.) Prosessin eteneminen Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus/kannatellen I -hanke: Kannatellen I -hankkeen työntekijän useiden yhteydenottojen jälkeen Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskukseen syksyllä 2010 yhteistyö sai vähitellen vakiintuneen muodon. Työvoiman palvelukeskuksen nimeämän yhteyshenkilön, Kelan vakuutussihteeri Hannele Ruokosen useiden tapaamisten (6) aikana syksyllä 2010 sekä keväällä 2011 (ensimmäinen tapaaminen ) hanketyöntekijä sai vähitellen selvennettyä Kannatellen -hankkeen tavoitteita ja toimintamenetelmiä. Hannele Ruokonen kertoi hanketyöntekijälle työvoiman palvelukeskuksen toimintamenetelmistä ja miten nuorten palveluohjaus etenee heidän organisaatiossaan. Hannele R. kuvasi heidän asiakkaanaan olevia nuoria ja nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien moninaisuutta. Nuoret ovat usein moniongelmaisia, joten hoidon ja kuntoutuksen tarve on aikaa vievää ja vaatii nuoren pitkää asiakassuhdetta työvoiman palvelukeskukseen. Kaikilla yhteistyöorganisaatioilla ei ole myöskään selvää kuvaa työvoiman palvelukeskuksesta ja sen tekemästä työstä, joten hoito/palvelupolkujen selkeyttämiselle on tarvetta. Hanketyöntekijä oli esittelemässä Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen nuorten kanssa työskenteleville työntekijöille Kannatellen -hanketta. Samalla työntekijät saivat tietoa heille tehtävästä kyselystä, jossa he kuvaisivat omaa näkemystään heidän asiakkaana olevien nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä hoitoonohjauksesta. Tapaamisessa työntekijät kuvasivat laajasti asiakkaana olevien nuorten moniongelmaisuutta sekä kiinnostustaan olla mukana suunnittelemassa nuorten yli palvelurajat ylittävää palveluverkostoa.

11 10 (81) Hankekoordinaattori ja -työntekijä olivat työvoiman palvelukeskuksessa kertomassa nuorten kanssa työskenteleville työntekijäkyselyiden yhteenvedosta. Maaliskuun alussa 2011 Kannatellen I -hankkeen työntekijät aloittivat nuorten haastattelut. Tällöin Etelä- Karjalan työvoiman palvelukeskuksen ja Laptuote -säätiön työntekijöitä informoitiin tulevista nuorten haastatteluista. Hankekoordinaattori ja -työntekijä olivat tapaamassa työvoiman palvelukeskuksessa Hannele Ruokosta, jolloin tuntui, että haastateltavia nuoria ei tulisi löytymään helposti. Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksesta ilmoitettiin kesäkuun alussa, että heillä on kaikki kymmenen nuorta, joita hanketyöntekijä voi tulla haastattelemaan mennessä kymmenen nuoren haastattelut työvoiman palvelukeskuksessa oli tehty. Haastateltavilla nuorilla oli selkeä tarve kertoa omista kokemuksistaan nuorten mielenterveys- /päihdepalvelujen käyttäjänä. Lähdeluettelo: Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus: Kuntouttava työtoiminta: Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001: Laptuote-säätiö Eksoten alueen yläkoulut/ nuorten palveluohjaus (Liisa Kermorvant) Eksoten alueella on 17 yläkoulua. Hanke tutki ja havainnoi yläkoulujen oppilashuoltotyötä. Tavoitteena oli muun muassa saada tietoa nuorten ohjautumisesta Eksoten mielenterveys- ja päihdepalveluihin, millaisia palvelujen käyttäjiä kouluissa on, mitä solmukohtia palvelu- ja hoitoon ohjaukseen sekä hoitoon liittyy. Lisäksi tutkittiin onnistuneen hoitoonohjauksen ja hoidon edellytyksiä. MITÄ OPPILASHUOLTO ON? Opetushallitus määrittelee oppilashuollon seuraavasti: Oppilashuolto on keskeinen peruspalveluita tarjoavan koulun tukirakenne, jonka tehtävänä on huolehtia oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Oppilashuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto tukee koulutyötä yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla. Sillä edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tehtävänä on uusien toiminta- ja ratkaisumallien kehittäminen koulutyön tukemiseksi. Oppilashuollolla on merkittävä rooli arjen pulmien ratkaisemisessa, oppilaiden ja heidän perheidensä prosessien koordinoimisessa ja palveluiden organisoimisessa. Oppilashuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.

12 11 (81) Oppilashuoltoon sisältyvät opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto, kansanterveyslain mukainen kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulain mukainen kasvatuksen tukeminen. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltotyöstä vastaaville viranomaisille. Koulussa oppilashuoltotyötä johtaa rehtori. (Opetushallitus) Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Yksittäistä oppilasta koskevien tarvittavien oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee kuulla oppilasta ja huoltajaa. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset, kuten julkisuuslaki ja eri hallinnonalojen lainsäädäntöön liittyvät salassapitosäädökset.(sosiaaliportti). Jokaisessa peruskoulussa toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Ryhmään voi kuulua rehtori, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, koulukuraattori, koulupsykologi, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa luokanopettaja tai luokanvalvoja. Ryhmä työskentelee koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi ja etsii ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden auttamiseksi. (Kasvatus- ja opetustoimi/lappeenrannan kaupunki) YLEISIÄ HAVAINTOJA YLÄKOULUISTA KIRKONKYLÄN KOULU - RUOKOLAHTI Ruokolahden oppilashuoltoryhmässä oli mukana tapaamisessa rehtori, erityisopettaja ja terveydenhoitaja. Oppilashuoltoryhmässä tuli esille, että koko Eksote alueen pohjoispäähän tarvittaisiin omaa psykologia ja kuraattoria. Koulussa kaivattiin työntekijää, joka ohjaisi nuoren oikean avun piiriin. Lisäksi koulussa oltiin huolestuneita nuorista, jotka eivät sitoudu hoitoon ja ongelmat jatkuvat, mitä koulun pitäisi tehdä tässä tilanteessa? Ruokolahdella toivottiin, että kunnilla olisi oikeus tehdä omia lastensuojelupäätöksiä. Lisäksi koulussa esitettiin toive, että viranomaiset ottaisivat riittävän vakavasti koulun ilmaiseman huolen nuoresta ennen kuin tilanne menee liian vakavaksi. Koulussa yhteistyötä tehdään esimerkiksi Sihdin, nuorisopsykiatrianpoliklinikan ja sosiaalitoimiston kanssa. LAURITSALAN KOULU LAPPEENRANTA Oppilashuoltoryhmässä oli mukana rehtori, kuraattori, erityisopettaja, luokanohjaaja, kouluterveydenhoitaja ja opinto-ohjaaja. Kuraattorilla on iso vastuu koulussa ohjatessaan nuoria oikean avun piiriin. Yhteistyökumppaneina ovat esimerkiksi Sihti, nuorisopsykiatrian poliklinikka ja sosiaalitoimisto. Oppilashuoltoryhmissä käsitellään asioita, jotka vaikeuttavat koulunkäyntiä, (esimerkiksi käyttäytymishäiriöt ja oppimisvaikeudet). Oppilashuoltoryhmä ohjaa kuraattorille nuoret, joilla on mielenterveyteen ja päihteisiin liittyviä ongelmia. Oppilashuoltoryhmä korosti, että oppimiseen liittyvät vaikeudet kuuluvat heidän toimintaalueeseensa. Lauritsalan oppilashuoltoryhmässä korostettiin, ettei sosiaalisia ongelmia käsitellä koulussa. Oppilashuoltoryhmässä tuotiin esille, että koulussa tarvittaisiin Sihdin kaltaista yksikköä tai henkilöä, jonne nuori voitaisiin suoraan ohjata. SAMMONLAHDEN KOULU LAPPEENRANTA Oppilashuoltoryhmässä oli mukana rehtori, kuraattori, kouluterveydenhoitaja, opinto-ohjaaja ja erityisopettajat. Sammonlahden oppilashuoltoryhmässä ei käsitelty oppilaiden asioita hanketyöntekijän käynnin aikana. Oppilashuoltoryhmä oli huolissaan kokopäiväisen kuraattorin puuttumisesta koulussa. Nyt kuraattori voi työskennellä vain kolmena päivänä viikossa. Oppilashuoltoryhmä piti erittäin tärkeänä eri viranomaisten välistä avointa yhteistyötä, koska se helpottaisi nuoren hoidon ohjausta ja sen suunnittelua.

13 12 (81) Koulussa oltiin myös huolissaan nuorista, jotka eivät halua sitoutua hoitoon ja näin huoli koulussa nuoren voinnista jatkuu. Kaikki huoltajat eivät kykene ohjaamaan nuortansa hoitoon. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi Sihdin ja nuorisopsykiatrian poliklinikan kanssa. MUUT YLÄKOULUT Muiden yläkoulujen oppilashuoltoryhmissä esille nousivat mm. nuorten tarve omaan päihdehoitajaan, huoli moniongelmaisten nuorten hoitopolkujen epäselvyydestä ja viranomaisten huonosta yhteistyöstä. Kokonaisvastuuta nuoren hoidosta ei ole kenelläkään. Moniammatilliseen yhteistyöhön haluttiin avoimuutta ja selkeää vastuunjakoa. Oppilashuoltoryhmät kaipasivat konsultaatiomahdollisuutta, esimerkiksi hoitopaikasta, jotta he voisivat koulussa toimia nuoren tukena parhaalla mahdollisella tavalla. Kouluissa kaivattiin konkreettisia neuvoja. Lisäksi äärikunnissa pitkät matkat estävät ajoittain nuoren avunsaantia. Oppilashuoltoryhmät toivoivat kouluihin kokopäiväistä merkkaria tai kuraattoria. Oppilashuoltoryhmissä katsottiin, että koulut tarvitsevat matalan kynnyksen hoitopaikkoja nuorille. Kouluissa oltiin myös huolissaan nuorten liian vähäisestä nukkumisesta, joka ilmenee esimerkiksi keskittymisvaikeutena. Nuorilla on myös vaikeuksia auktoriteettiin suhtautumisessa. Oppilashuoltoryhmissä keskusteltiin myös normaaliin murrosikään liittyvistä asioista. Lisäksi oppilashuoltoryhmissä käytiin yhdessä opettajien kanssa läpi seitsemäsluokkalaisten oppimiseen liittyviä asioita sekä huomioitiin nuorten kokonaistilanteita. Ulkomaalaistaustaiset nuoret tarvitsevat tukea koulunkäyntiin ja useasti myös muuhun sopeutumiseen. Perheen tukeminen on tärkeää ja useasti voidaan tarvita tulkkia, jotta kodin ja koulun yhteistyö sujuisi hyvin Muut mukana olleet prosessit Vuoden 2011 alusta mukaan hankkeeseen tulivat nuorisopsykiatria, päihdeklinikka ja Pajarilan päihdekuntoutusyksikkö, päihdepuhuttelut, Etsivä nuorisotyö, Laptuote -säätiö sekä aikuissosiaalityö. Em. yksiköiden työntekijöitä osallistui hankekyselyihin sekä yksiköiden kautta hanke sai nuoria haastateltavakseen. Interventioita ei yksiköihin tehty.

14 13 (81) 3.2 KYSELYT JA HAASTATTELUT Seuraavaksi kuvataan hankkeen rakennetta. Se koostui neljästä eri osa-alueesta Tutkimuksen rakenne Hanke eteni neljänä aaltona: 1. KYSELYT JA HAASTATTELUT alkaen: Mukana työntekijöitä ja esimiehiä (n= 95) sekä huoltajia (n=34) ja nuoria (n=62) Tuloksena syntyi kaksi vastausmatriisia: työntekijät (Liite 4) ja nuoret/huoltajat (Liite 5). Liitteet: Työntekijöille tehtiin kysymyslomakekysely, jossa kysyttiin: 1. Millaisia mielenterveys-/päihdeongelmia olet kohdannut työssäsi? 2. Millaista palvelu-/hoitoonohjausta nuoret ovat saaneet? Mitä muuta tarvitaan? 3. Ketkä ovat olleet yhteistyötahojanne? 4. Mitä hankaluuksia olette kokeneet palvelu-/hoitoonohjauksen aikana? 5. Millaista on mielestäsi onnistunut palvelu-/hoitoonohjaus? Huoltajat ja nuoret tavattiin henkilökohtaisesti ja heille esitettiin seuraavat kysymykset: Huoltajat: 1. Millainen mielenterveys-/päihdeongelma nuorellanne on? 2. Millaista palvelu-/hoitoonohjausta nuorenne on saanut? Tarvitaanko muuta? 3. Ketkä ovat olleet nuorenne kohdalla yhteistyötahoja? 4. Mitä hankaluuksia on ollut palvelu-/hoitoonohjauksissa nuoresi kohdalla? 5. Millaisena koet onnistuneen palvelu-/hoitoonohjauksen nuoresi kohdalla? Nuoret: 1. Oletko huolissasi itsestäsi? Mistä? Käytätkö päihteitä? Mitä? 2. Mitä palvelua ja hoitoa olet saanut? Alleviivaa kolme tärkeintä. Mitä muuta olisit tarvinnut? 3. Mitä hankaluuksia ja mitä hyvää olet kokenut palvelussasi ja hoidossasi? 4. Millaista on onnistunut palvelu ja hoito itsesi kannalta? Kaikilta nuorilta pyydettiin kirjallinen suostumus haastatteluun (liite 1). Lisäksi alle 18-vuotiaiden nuorten huoltajat allekirjoittivat nuortaan koskevan suostumuksen (liite 2). Seuraava taulukko esittää vastanneiden lukumäärät prosesseittain:

15 14 (81) Taulukko 1. Vastanneiden lukumäärät prosesseittain Prosessit Työntekijät Huoltajat Nuoret Esimiehet YHTEENSÄ LS/Tarulantupa LS/Avohuolto Päihdeklinikka Päihdepuhuttelu Pajarilan kunt.yk Yläkoulut/opp.huo. 17(=ryhmävastaus) Nuopsy/sihti Nuopsy/osasto Nuopsy/poliklin Nuopsy/pvyksikkö E-K:n typ Aikuissos.työ Laptuote-säätiö Etsivä työ 1 1 YHTEENSÄ =88 vastausta Taulukko 2: Nuorten lukumäärät ikäkausittain Prosessi v v v v. Yhteensä LS/Tarula /poika 1 1 tyttö LS/avo/poi tyttö Päkli/mies nainen Päihdepuhuttelu/tyttö 1 1 Pajarila/mies nainen 1 1 Koulut/poika 1 1 tyttö Nuopsy/Sihti/poika 2 2 tyttö 5 5 Nuopsyosasto/poika tyttö Nuopsypoli/poika tyttö 1 1 Nuopsypvyksikkö/tyttö 1 1 E-K typ/mies nainen Aik.sos.työ/mies nainen Laptuote/mies nainen Etsivä työ/mies 1 1 nainen Yhteensä

16 15 (81) 2. INTERVENTIOT alkaen: a) lastensuojelu/vastaanottokoti Tarulantupa b) Työvoiman palvelukeskus/nuorten palveluohjaus c)3 yläkoulua/oppilashuolto Interventioiden tarkoituksena oli saada syvempää tietoa nuorten ohjautumisesta Eksoten mielenterveys- ja päihdepalveluihin. 3. RAPORTIT valmistuivat CASE MANAGEMENT -TOIMINTAMALLIIN liittyvä Kannatellen -liikkuva ja täydentävä toiminta käynnistyi Muut malliin liittyvät toiminnot alkoivat Vastauksista esille nousevat teemat Työntekijöiden ja esimiesten teemoja Eksoten alueen yläkoulut/oppilashuoltoryhmät: Kokoavana teemana yläkoulujen oppilashuoltoryhmät tuovat esiin nuoret, joilla on ahdistuneisuutta ja masennusta, erilaisia pelkotiloja, yksinäisyyttä, ryhmän paineita, runsaita poissaoloja, väsymystä, käytöshäiriöitä, nettiriippuvuutta/-kiusaamista tai toisaalta tupakoinnin ja päihteiden käytön (etupäässä alkoholi ja osin kannabis). Vastauksista eivät nouse esiin ns. vakavat mielenterveysongelmat (esim. psykoottisuus ja vakava masennus). Lastensuojelu/ vastaanottokoti Tarulantupa Tarulantuvan työntekijävastauksissa teemaksi nousee nuorten moniongelmaisuus: mielenterveys- ja päihdeongelma on usein samalla henkilöllä, usein päihteiden käyttö on oire jostakin, ongelmakenttään liittyvät myös käytöshäiriöt. Toisena teemana korostuu nuorten kannabiksen käyttöön liittyvä entistä sallivampi asenne ja päihteiden sekakäyttö. Eniten työntekijöiden mainintoja päihteiden käytöstä saavat lääkkeet, alkoholi, huumeet, kannabis sekä sekakäyttö (+ myönteinen asenne huumausaineisiin). Mielenterveysongelmista mainitaan useimmiten masennus, ahdistus ja epätoivo. Esille nostetaan myös nuorten itsetuhoinen käytös, viiltely, käytöshäiriöt ja aggressiivisuus. A1: Nuorilla esiintyy hyvin moninaisia ongelmia, usein mielenterveys- ja päihdeongelmia on samalla henkilöllä. Meillä on asiakkaana nuoria, joilla on päihteiden käyttöä voi sanoa oireeksi jostakin, en sanoisi edes sitä päihdeongelmaksi useankaan kohdalla. On myös nuoria, joilla päihteiden käyttö on jatkunut jo pitkään ja sitä voidaan sanoa ongelmakäytöksi. Toiset käyttää vain alkoholia. Viime aikoina on ollut näkyvissä myös kannabiksen lisääntynyt käyttö. Meillä on myös silloin tällöin nuoria, jotka ovat käyttäneet jo pitkään huumausaineita, lääkkeitä, he ovat hyvin huume- ja lääkemyönteisiä. Usein heillä on myös lääkitys johonkin mielenterveydelliseen ongelmaan. Käytöshäiriöiset nuoret ovat haastava asiakasjoukko, johon tarvitsisimme myös psykiatrisen puolen yhteistyötä.

17 16 (81) Lastensuojelu/avohuolto: Usein asiakkaat ovat sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisia, jolloin päihteillä on yritetty helpottaa ahdistusta ja kuitenkin mielenterveyden ongelmat ovat vain lisääntyneet Vastaajien määrä oli varsin pieni (11/38 = 29 %), minkä vuoksi esiin nostettavat teemat ovat pienehkön työntekijäjoukon aluekohtaisia mielipiteitä ja antavat vain suuntaa koko lastensuojelu/avohuollon tilanteesta. (Luumäki, Eksoten eteläinen alue Savitaipale, Lemi): Vastauksissa(3/7) tulevat esille pitkäaikaisuuden ja moniongelmaisuuden teema lastensuojelunuoren asioissa. B3. Rajattomuutta, näköalattomuutta, koulunkäyntivaikeuksia -moniongelmaisia, joiden asioita on hoidettu vuosien mittaan useassa paikassa. Tulevat usein pitkäaikaisista asiakasperheistä, yleensä lastensuojeluasiakkaita. Kaikkea on kokeiltu, mutta tulevaisuus ei näytä edelleenkään hyvältä. Kun tulevat täysi-ikäisiksi, asiakkuus jää aikuistyöhön, jossa keinot ovat vähissä. Osa syrjäytyy kaikesta avusta huolimatta. Eksoten keskinen alue (Lappeenranta, Taipalsaari): Teemana on nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien samanaikaisuus. C3: Lievistä aika vaikeisiinkin ongelmiin. Mielenterveyden puolelta esim. nuori on hautautunut sänkyynsä/kotiinsa eikä enää suostu lähtemään mihinkään tai nuori on hyvin ahdistunut, itkuinen ja kertoo univaikeuksistaan ja ongelmistaan liikkua kodin ulkopuolella, mutta on kyennyt kuitenkin tulemaan tapaamiseen. Monesti asiakkaat ovat sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisia, jolloin päihteillä on yritetty helpottaa ahdistusta ja kuitenkin mielenterveyden ongelmat ovat vain lisääntyneet. Päihdepuolelta esim. on jopa vuotiaita, jotka käyttävät tosi paljon alkoholia, tai vuotiaita jotka käyttävät kannabista, alkoholia ja lääkkeitä yhdessä. Toiset ovat käyttäneet Venäjältä tuotuja juomia tai lääkkeitä, ja ovat menneet tosi sekaisin niistä. Eksoten pohjoinen alue (Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala): Vastaukset (5/13) nostavat esille eteläisen alueen tavoin moniongelmaisuuden teeman. D 2: Masennusta, unettomuutta, kaksisuuntaista mielialahäiriötä, skitsofreniaa, alkoholiongelmia, huumeidenkäyttöä, lääkkeiden ja päihteiden sekakäyttöä. D 4: Erilaisia käyttäytymishäiriöitä, masentuneisuutta, syömishäiriöitä, viiltelyä, koulupinnaamista. Nuorisopsykiatria: Henkilökunnan vastauksista tulevat esille moniongelmaisen, kompleksisen nuoren hoidon teema, jota eräs työntekijä kuvaa seuraavasti: Nuoruusiän kasvun- ja kehityksen haasteista vakaviin mielenterveyden häiriöihin. Päihteiden käyttöä ei tilastoida, mutta viikoittain vastaanotolle tulee nuoria, joiden ongelmiin voi olettaa nuoren omalla päihdehakuisuudella olevan vaikutusta. Lisäksi työssämme nousee valitettavan usein esille kasvuympäristön päihteiden käyttö ja tämän heijastuminen nuoren ongelmiin. E7: Moniongelmaisia nuoria ja heidän omaisiaan. Psykoottisia, mielialahäiriöisiä, neuroottistasoisia, persoonallisuus- ja käytöshäiriöisiä, syömishäiriöisiä, päihteiden haitallista käyttöä ja riippuvuutta.

18 17 (81) Toisaalta esillä on mielenterveysongelmaisen nuoren hoidon teema: E6: Osastotyössä kohtaan nuorilla masennusta, käytöshäiriöitä, psykooseja ja syömishäiriöitä. Päihderiippuvuuksista kärsivistä nuorista ovat akuutista vaiheesta toipuvia, joilta kartoitetaan psyykkisten ongelmien esiintyvyyttä ja hoitomahdollisuuksia. Pajarilan päihdekuntoutusyksikkö: Henkilökunnasta vastasi kyselyyn vain 16,7 % (3/18), joten vastauksista ei voida tehdä yleisiä koko Pajarilan toimintaa koskevia päätelmiä esille tulee lähinnä kolmen henkilön mielipiteet. Teemana vastauksissa on nuorten moniongelmaisuus. F2: Laidasta laitaan. Onhan kyseessä päihdekuntoutusyksikkö: alko-, huume-, lääke-, ja sekakäyttöongelmaa, vakavaa ja kroonista sekä akuuttia lyhytkestoisempaa, kriisiytynyttä jne. Osa asiakkaista on vain persoonallisuushäiriöisiä, osalla on diagnosoitu masennusta ja ahdistusta, mielialahäiriöitä, uniongelmia sekä psykoosisairauksia. Päihdeklinikka: Vastauksista nousee teemaksi nuori, jolla voi olla päihdeongelmien taustalla myös jokin psyykkinen ongelma. G6: Eriasteisia alkoholin, huumeiden ja lääkkeiden käyttö- sekä edellisten sekakäyttöongelmia, peliriippuvuutta, päihteiden käyttöön liittyy monella erilaisia psykososiaalisia ongelmia, ahdistuneisuutta, paniikkiongelmia, masennusta sekä persoonallisuushäiriöitä, neurologisia ongelmia (ADD, ADHD, Asperger). G4: Asiakkaita On ollut niin nuoria (alk.14v.) kuin nuoria aikuisia. Ongelmiakin on ollut mitä moninaisempia. Nuorten kohdalla tuntuu, että psyykk.ongelmat ovat jääneet enemmän päihdeongelmien taakse. Ei nähdä välttämättä päihteiden käyttöön liittyviä syitä psyykkisiksi, vaan mielletään enemmän niiden johtuvan nuoren senhetkisestä elämäntilanteesta; missä koulussa on, millainen on kaveriporukka, onko vanhemmilla päihdeongelmaa jne. Aikuissosiaalityö: Aikuissosiaalityön työntekijät nostavat esille monitahoisesti oireilevan nuoren teeman. Pajarilan päihdekuntoutusyksikön ja aikuissosiaalityön vastaukset muistuttavat toisiaan asiakasnuorten moniongelmaisuus tulee vahvasti esille. Samoja piirteitä on löydettävissä myös työvoiman palvelukeskuksen ja lastensuojelu/nuorten avopalveluiden ((Eksoten pohjoinen alue) työntekijöiden vastauksista. H3 H12: Kohtaamme työssämme mielenterveys- sekä päihdeongelmia paljon. Ne voivat olla hankalia, pitkäaikaisia, osa hoitamatta ja osaa hoidettu lapsuudesta alkaen, osa diagnosoimatta. Myös paljon ns. kaksoisdiagnoosisia asiakkaita. Mielenterveys- ja päihdeongelmat vaikeuttavat ja usealla jopa vaurioittaneet nuoren kehitystehtäviä, koulunkäyntiä, ihmissuhteita, työtä ja elämänhallintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Kun voidaan huonosti, lisää ongelmia tulee elämän eri alueilla. a) Mielenterveysongelmat: - alakuloisuus, vetämättömyys, jaksamattomuus, ylivilkkaus, masennus (eri tasoisia), paniikkikohtaukset, sosiaalisten tilanteiden pelot, syömishäiriöt, persoonallisuushäiriöt, pakko-oireet, vainoharhaisuus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, ahdistuneisuus, tuskaisuus, toivottomuus, itsetuhoisuus, skitsofrenia, psykoottisuus, narsistisuus, traumatisoituneet, väkivaltaisuus. b) Päihdeongelmat: - tupakointi, nuuska, alkoholi, kannabis, lääkkeet, erilaiset designhuumeet, yskänlääkkeet, kovat huumeet, imppaus, liuotteet. Myös peliongelmat, ostomania, seksiriippuvuus näkyvät asiakkuuksissamme.

19 18 (81) Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus/nuorten palveluohjaus: Kokonaisvaltaisena teemana nousee vastauksista esille nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmien moninaisuus. Mielenterveysongelmista työntekijät toivat erityisesti esille paniikkihäiriöt, ahdistuksen, masennuksen ja univaikeudet. Lisäksi vastauksissa oli mainintoja myös persoonallisuushäiriöstä, psykoosista, skitsofreniasta ja syömishäiriöistä. Päihdeongelmat keskittyivät lähinnä alkoholiin mutta vastauksista tuli esille myös monimuotoiset päihdeongelmat: lääkkeiden, alkoholin ja huumeiden sekakäyttö. J1: Päihdeongelmissa huolestuttaa kannabiksen käytön yleisyys ja arkipäiväisyys. Päihdeongelmat harvoin pelkästään alkoholin käytöstä. Yleistä sekakäyttö: alkoholi, lääkkeet ja kannabis. Myös kovempien huumeiden kokeilua ja käyttöä esim. amfetamiini, subutex. J7: Kaikenlaisia: esim. masennusta, ahdistusta, unettomuutta, paniikki- ja jännitysoireita, diagnoosilla ja ilman. Ongelmien kasaantumista havaittiin siten, että esim. erilaisia lääkkeitä tai kannabista käytetään mielenterveysongelmien itsehoitoon. J4: Asiakaskunnassamme näihin ongelmiin törmää laidasta laitaan. Minulle on nykyisin ehkä enemmän näyttäytynyt mielenterveysongelmat. Todella paljon esiin tulee masennusta. Lisäksi esiintyy ahdistuneisuutta, paniikkioireita, viiltelyä sekä monimuotoisia päihdeongelmia, liittyen lääkkeiden, alkoholin ja huumeiden sekakäyttöön. Laptuote -säätiö: Laptuote -säätiön nuorten palveluohjauksen työntekijöistä kyselyyn vastasi vain kaksi, joten vastaukset tuovat esille vain heidän mielipiteensä eikä tuloksista voida vetää yleisempiä teemoja ja johtopäätöksiä. Vastaajien mielestä Laptuote säätiön toiminnoissa on nuoria, joilla on masennusta, paniikkihäiriöitä sekä alkoholi- ja huumeongelmia. Nuorten teemoja Yläkoulut/oppilashuolto: Nuoren huolena vastauksessa oli syömiseen liittyvät vaikeudet ja väsymys. Lastensuojelu/vastaanottokoti Tarulantupa: (Vastausten lainauksissa käytetyt lyhenteet: H=huoltaja, T=tyttö, P=poika, esim. 16v =16 -vuotias, v13=vastaus nro 13) Suurin osa Tarulantuvan kyselyyn vastanneista nuorista eivät koe olevansa huolissaan itsestään. He käyttävät kuitenkin alkoholia (P1/7,T4/7), tupakkaa (T4/7) ja kannabista (P1/7, T1/7). Koulunkäynti (T1/7) ja rahankäyttö (T1/7) mietityttävät. T16v(v16): En ole huolissani itsestäni. Käytän päihteitä, alkoholia. P14v(v13): Vähän, alkoholin käytöstä. Alkoholia ja välillä kannabista. Lastensuojelu/avohuolto: Hanke ei saanut nuoria ja huoltajia haastatteluun.

20 Nuorisopsykiatria/Sihti: Nuorten kohdalla nousi suurempana teemana ei huolta itsestä (P1/7,T2/7) Yksittäisinä esiin nousivat teemat alakuloisuus, väsymys, koulunkäynti, asiat kotona, oma mielenterveys, oma jaksaminen, henkinen olo ja huono olla. Päihteiden käyttöön vastasi kieltävästi P1/7, T5/7. 19 (81) T15v(v66): En ole huolissani itsestäni enää, koska sain apua Sihdistä. Olin huolissani terveydestäni, koska olin alakuloinen ja väsynyt. En käytä. T14v(v77): Koulunkäynti, asiat kotona ja oma mielenterveys. En käytä päihteitä. Nuorisopsykiatria/osasto : Teemaksi nousi ei huolta itsestä, masennus, koulukiusaaminen. T15v(v54): Oon masentunut ja mua kiusataan koulussa. En käytä päihteitä. Nuorisopsykiatria/poliklinikka (1 vastaus): Teemaksi nousi huoli omasta mielenterveydestä, masennus. Päihteistä tupakka ja alkoholi. Nuorisopsykiatria/päiväyksikkö (1 vastaus): Teemaksi nousi ahdistus, masennus, paniikkikohtaukset, elämäntavat. Etsivä nuorisotyö (1 vastaus): Huoli itsestä (1)M23(v32): masennus, ahdistus, itsetuhoiset ajatukset. Päihteistä mainitaan alkoholi. Pajarilan päihdekuntoutusyksikkö: Vastaajien määrän (4) pienuuden vuoksi vastauksista ei voida tehdä yleistyksiä. Pajarilan vastauksien teemoiksi nousevat alkoholi ja huumeet: kannabis, steroidit, amfetamiini, buprenorfini ja subutex. Toisena teemana korostuvat mielenterveydenongelmat: ahdistus, masennus, unettomuus ja psyykoosit. M19(v35): Omasta psyykkeestäni ja rahatilanteesta. Käytän buprenorfiniä joka päivä ja amfetamiiniä 2-3 kertaa viikossa. Niihin ei rahat meinaa riittää päivittäiskäytössä, siksi hakeuduin hoitoon. M22(v36): Olen käyttänyt huumeita, ahdistusta kokenut ja koen vieläkin, unettomuudesta kärsin vieläkin, subutex oli lempihuumeeni.

21 20 (81) Päihdeklinikka: Vastaajien määrän (5) pienuuden vuoksi vastauksista ei voida tehdä yleistyksiä. Vastauksista on luettavissa, että nuoret kokevat olevansa vähän huolissaan itsestään. Tunnistettuaan huolen liittyvät ne päihteiden käyttöön, asunnottomuuteen, alakuloisuuteen ja väsymykseen perheen takia. Päihteiden käytöstä mainitaan alkoholi, subutex ja kannabis sekä tupakka. M19(v89): En pahemmin, mutta hieman siitä että minulla on päihteiden käyttöä ja asun kaverin luona. Käytän välillä subutexia, kannabista ja alkoholia. M17(v87): En ole huolissani, alkoholi ja tupakka. N21(v91): Kyllä, alakuloisuudesta ja väsymyksestä perheen takia, alkoholi ja tupakka. Päihdepuhuttelut (1 vastaus): Teemaksi nousi ei huolta tällä hetkellä itsestä. Päihteistä alkoholi ja tupakka. Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus/nuorten palveluohjaus (10 nuorta): Vastauksista esille nousevana teemana on masentunut ja paniikkihäiriöinen nuori. Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen nuorten vastauksissa esille nousevat teemat masennus (N4/10, M1/10), paniikkihäiriö (N2/10), ahdistus (M1/10), unettomuus ( M1/10), pelkotilat (N1/10) ja muistihäiriöt (M1/10). Neuropsykologisista ongelmista mainitaan dysfasia (M1/10). Toisena teemana on päihteitä käyttävä nuori. Päihteistä mainitaan alkoholi (N3/10, M2/10) ja tupakka N1/10, M3/10). N22(v2): Masennus vaivannut pitkään ja fyysisiä oireita tullut kuten traumaperäisiä paniikkihäiriöitä, pelkotiloja. Nämä estävät koulunkäynnin ja haittaavat työskentelyä. En käytä päihteitä, alkoholia juon vain synttärillä (omalla) ja uutena vuotena ja silloinkin vain 1-2 lasia. M23(v3): En niinkään itsestäni huolissani enemmänkin työ/rahan saanti tulevaisuudessa ja nyt. N 18(v1): Pitkä aikaismasentunut - jo 12 -vuotiaasta asti. Olen huolissani aikuispuolen terapia ajoista onko niitä riittävästi. En myöskään juo tai polta. Laptuote-säätiö (9 nuorta): Laptuote -säätiön nuorten vastauksissa teemaksi nousee Ei ole huolta. Alkoholia käyttäviä nuoria oli vastaajissa viisi. Huoli itsestä (M1/9), saanko ensi vuonna paikan ammattikoulusta. Päihteet: alkoholi (N1/9,M4/9) Tupakka (M1/9)

22 21 (81) Aikuissosiaalityö: Aikuissosiaalityön vastaajamäärän (4) pienuuden vuoksi aineistosta ei voida tehdä yleistyksiä. Aikuissosiaalityön vastauksista teemoiksi nousevat alkoholinkäyttö sekä tupakanpoltto. Toisena teemana korostuu masentuneisuus, ahdistuneisuus ja paniikkihäiriöt. Lisäksi kärsitään unettomuudesta, stressistä ja pelätään henkisen jaksamisen puolesta. Huolena koetaan myös tulevaisuudesta selviytyminen. N22(v30): Olen huolissani henkisestä jaksamisestani tulevaisuutta ajatellen. Olen mielenterveyssyistä joutunut keskeyttämään kaksi ammattitutkintoa ja olen epävarma onko minusta koskaan kouluja käymään ja miten jaksan kokopäivätyötä. Käytän alkoholia (mietoja ja keskivahvoja) kohtuudella, mutta ajoittain runsaammin. Poltan tupakkaa säännöllisesti. Olen huolissani alkoholin käytöstä tällä hetkellä, mutta uskon tilanteen muuttuvan. Huoltajien teemoja Yläkoulut/oppilashuolto: Huoltajien huolenaiheena ovat nuorten päihteidenkäyttö: alkoholi ja kannabis. Mielenterveyteen liittyviksi vaikeuksiksi nuoret mainitsevat masennuksen, ahdistuksen, syömiseen liittyvät ongelmat, viiltelyn ja itsetuhoiset ajatukset. H(v86) Ahdistus, päihteiden käyttö (alkoholi), viiltelyä, itsetuhoisia ajatuksia. H(v83) Kannabiksen käyttö, lääkkeiden väärinkäyttö. H(v85) Keskivaikea masennus ja syömishäiriö. Lastensuojelu/vastaanottokoti Tarulantupa: Huoltajat nostavat Tarulantuvan teemoiksi nuorten alkoholinkäytön (7/9) ja käyttäytymiseen liittyvät ongelmat (5/9). Toisena teemana nousevat nuorten mielialanvaihtelut (3/9), kouluvaikeudet (3/9) ja tupakanpoltto (3/9). Huoltajat ovat huolissaan nuorensa mahdollisesta imppaamisesta (2/9) sekä nuoren huonosta itsetunnosta (2/9). Yksittäisinä mainintoina huoltajat tuovat esille huolensa nuoren alavireydestä ja ADHD diagnoosista. H(v11): Mielialan vaihteluita nopeaan tahtiin laidasta laitaan. Alavireyttä. Huono itsetunto. Poika kokee itsensä huonoksi ihmiseksi /nuoreksi, kun aiheuttaa niin paljon sanomista. Vihan tunne, väkivallan hyväksyminen/vähättely, kun näistä asioista puhutaan. Herkkä poika, jolla on vahva koviksen rooli muiden seurassa. Alkoholi (kalja) ja tupakka kuuluvat pojan elämään huolestuttavan paljon. Poika itse pitää hyväksyttävänä, että alkoholia käytetään. Imppaus epäily, ei kuitenkaan varmaa tietoa. Poika ei osaa ottaa opikseen, vaan kärsii rangaistukset ja jatkaa taas entiseen malliin. H(v15): Runsas alkoholinkäyttö myös arkipäivänä, ei niinkään viihdetarkoituksessa vaan enemmän huomionhakua ja oman pahan olon purkua. Tästä johtuen voimakas aggressiivisuus ja kouluvaikeudet. Lopulta koulunkäynti jäi kokonaan ja kaveripiiri vaihtui. H(v23): Lapsella on ollut valtavia raivokohtauksia ja hyvin lyhyt sietokyky asioihin sekä hyvin vaikea toimia sääntöjen mukaan. Alkoholin juomisesta on jäänyt kiinni muutaman kerran. Lastensuojelu/avohuolto: Hanke ei onnistunut saamaan nuoria ja huoltajia haastatteluun.

23 22 (81) Nuorisopsykiatria/Sihti: Huoltajien vastauksista teemoina nousivat esille koulunkäynnin kärsiminen (3/10). Seuraavaksi eniten näyttäytyivät vastauksissa univaikeudet (2/10), ahdistus (2/10) ja paha olo (2/10), masentuneisuus 2/10, viiltely 2/10. Muut yksittäiset vastaukset olivat väsymys, pelkotilat, alakuloisuus, epärehellisyys, ei toivottu käytös kaveriporukassa, käytöshäiriöitä koulussa, ilkivaltaa, tarkkaavaisuuden häiriöt, keskittymiseen liittyvät ongelmat, mielipaha, kavereiden kanssa olo ei kiinnosta, itkuisuus, sosiaalisen elämän vaikeudet, murrosiän vaikeudet, kommunikointi vanhempien kanssa. Päihteiden käyttöön vastasi kieltävästi 9/10. Kysymykseen jätti vastaamatta 1/10. H(v69): Univaikeudet, illalla tulleet pelkotilat H(v71): Alakuloisuutta, masentuneisuutta, viiltelyä H(v74): Käytöshäiriöitä koulussa, ilkivaltaa, tarkkaavaisuuden häiriöt, keskittymiseen liittyvät ongelmat Nuorisopsykiatria/ osasto : Teemaksi nousi syrjäytyneisyys, yksinäisyys, masennus, kaverien puute, itsetuhoisuus, raivokohtaukset, koulukiusaaminen, syömishäiriö, univaikeudet. H2(v56) Koulussa ollut paljon kiusaamista kotona ollut vaikea asettaa rajoja, pahaolo on purkautunut kotona raivoamisena ja tavaroiden heittelynä, itsetuhoisia puheita yms. H2(v59) Syömishäiriö, anoreksia. H(v61) Univaikeuksia, ahdistustuntemuksia. H(v53) Syrjäytynyt, paljon yksin kotona, ei ole kavereita, masentuneisuutta. Nuorisopsykiatria/poliklinikka(1 vastaus): Teemaksi nousi ahdistus, itsetunto-ongelmat ja viiltely. Nuorisopsykiatria/päiväyksikkö (1 vastaus): Teemaksi nousi koulunkäyntihaluttomuus, yksinäisyys, masentuneisuus, kärttyisyys, koulukiusaaminen, itseluottamuksen puute, luki -vaikeudet, oma-aloitteisuus vastuun ottaminen omista asioista, syö suruunsa paino liikunnan puute. Päihdeklinikka: Huoltajan vastaus nostaa huolen päihdemyönteisyydestä ja kannabiskokeiluista sekä nuoren ahdistuneisuudesta ja itsetuhoisuudesta. H(v88): Ahdistuneisuus, itsetuhoisuus (14v), päihdemyönteisyys, kannabiskokeilut (16-17v). Päihdepuhuttelut (1 vastaus): Teemaksi nousi huoltajan huoli nuoren alkoholinkäytöstä.

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty.

Työvoiman palvelukeskus. Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE- keskus yhdistetty. 1 LIITE 4: KARTOITUS KANNATELLEN I -HANKE: työntekijävastauksista koottu matriisi 31.1.2011 Prosessi Työvoiman palvelukeskus Yht. 7/9 vastausta 77,8% TE- keskus 1 yhteinen vastaus. Matriisissa TYP ja TE-

Lisätiedot

2. Nuoren palvelut ja hoito: mitä? (alleviivaa 3 tärkeintä)/tarpeet ja toiveet

2. Nuoren palvelut ja hoito: mitä? (alleviivaa 3 tärkeintä)/tarpeet ja toiveet 1 Prosessi T/N= tyttö/nainen P/M = poika/mies 1.Oletko huolissasi itsestäsi - mistä? Päihteet; mitä? 2. Nuoren palvelut ja hoito: mitä? (alleviivaa 3 tärkeintä)/tarpeet ja toiveet 3. Koetut hankaluudet

Lisätiedot

Kannatellen I hanke. Ulkoinen arviointi 21.8.2012. Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - EKSOTE. Atso Juote

Kannatellen I hanke. Ulkoinen arviointi 21.8.2012. Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - EKSOTE. Atso Juote Kannatellen I hanke Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - EKSOTE Ulkoinen arviointi 21.8.2012 Atso Juote 1 Sisältö 1. Kannatellen-hanke ja sen taustaa... 3 Kannatellen hankkeen toteutus...

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Nuorten oireilu ja varhainen puuttuminen ammatillisessa koulutuksessa Hiivala Jussi Huhtaniska Reijo Jokinen Ari Jäntti Pekka Kaksonen Jouni

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 6.5.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.6.2015 Raahen

Lisätiedot

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta

Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta LASINEN LAPSUUS ammattilaiskysely 2010 Lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä vanhempien päihteidenkäytöstä kärsivien lasten auttamisesta Tyyne Hakkarainen Kesäkuu 2010 Sisällys Aineisto...

Lisätiedot

Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013. Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo

Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013. Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo Kyselyraportti Alkukartoituskysely VOIMAKAS-projekti 31.5.2013 Piia Immonen Riitta Niemi Johanna Rautpalo Sisältö 1. Johdanto...3 2. Nuorten alkukartoituskysely...4 2.1. Vastaajien taustatiedot..4 2.2.

Lisätiedot

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12

ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Lastensuojelulaki (417/2007) 12 ORIVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Tässä olen minä, omenapuu ja kukka. Olemme mummolassa. Mummola on paras paikka. Minut tekee mummolassa iloiseksi ihanat

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA 1 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA 2006 Petri Kylmänen www.moodhouse.fi 2 SISÄLLYS ALKUSANAT 4 1. TAUSTAA 6 1.1 Päihteet 7 1.2 Nuorisokulttuurien vaikutus 13 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 14 2.1 Yhteistyö 15 2.2

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 1 Ehdotus 10.2.2010 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1. Suunnitelman tausta ja lähtökohdat... 6 2. Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen. Oppilashuoltosuunnitelma 5 L X 9. 3 o

Esi- ja perusopetuksen. Oppilashuoltosuunnitelma 5 L X 9. 3 o ä 6 h k 7 2 m 8 4 A 1 R Esi- ja perusopetuksen Oppilashuoltosuunnitelma C 5 L d t V j O f W U Z Ö e y i å P N S X 9 g B 3 o q Sisältö 1 OPPILASHUOLLON TOIMINTAPERIAATTEET 2 2 VARHAINEN PUUTTUMINEN JA KIUSAAMISEN

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA

PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Kangasalan kunta TOIMINTAMALLI PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVÄN NUOREN AUTTAMISEKSI KANGASALLA Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistystoimi Vapaa-aikatoimi Poliisi Seurakunta Kevät 2012 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLTÖ... 2 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN AVOIMEN JA MATALAN KYNNYKSEN PALVELUIDEN KARTOITUS KESKI- JA LÄNSI-UUDENMAAN ALUEELLA

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN AVOIMEN JA MATALAN KYNNYKSEN PALVELUIDEN KARTOITUS KESKI- JA LÄNSI-UUDENMAAN ALUEELLA LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN AVOIMEN JA MATALAN KYNNYKSEN PALVELUIDEN KARTOITUS KESKI- JA LÄNSI-UUDENMAAN ALUEELLA Eeva - Maija Laine Laura Mattila Noora Voutilainen Diakonia Ammattikorkeakoulu, DIAK

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot