Mission possible. Jussin kuntoutumistarina päihdepalvelujen nivelvaiheissa. KiipIt -projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mission possible. Jussin kuntoutumistarina päihdepalvelujen nivelvaiheissa. KiipIt -projekti 2009-2012"

Transkriptio

1 Mission possible Jussin kuntoutumistarina päihdepalvelujen nivelvaiheissa KiipIt -projekti Kehittämiskeskus Tyynelä Kirsi Eskola Ulla Hakala-Karjalainen Timo Ikävalko Helena Kärkkäinen Kirsi Purhonen

2 Saatteeksi Tässä kertomuksessa on kuvattu päihdekuntoutujan kuntoutumisen tueksi kehitetty jalkautuva ja kiinnipitävän työmalli. Jalkautuvan ja kiinnipitävän työn kehittämisen lähtökohtana oli tiivistää ja ylläpitää päihdekuntoutujan kuntoutumisen kokonaisuutta avo- ja laitoshoidon välisissä nivelvaiheissa. Kehittämistyö toteutettiin vuosina Kehittämiskeskus Tyynelän KiipIt -projektin pilottipaikkakuntien (Pieksämäki, Juva, Joroinen, Rantasalmi, Heinävesi, Leppävirta ja Varkaus) päihdekuntoutujien ja heidän läheis- ja työntekijäverkostojensa kanssa yhteistyössä. Kehittämistyössä jalkauduttiin päihdekuntoutujan ja hänen läheis- ja työntekijäverkostonsa arkiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön. Päihdekuntoutujasta pidettiin kiinni myös retkahdusten aikana. Kiinnipitävällä työotteella lievennettiin retkahdusten aiheuttamia haittoja ja autettiin päihdekuntoutujaa tunnistamaan omia retkahdukseen johtavia tekijöitä. Jalkautuva ja kiinnipitävän työmallin kehittäminen oli päihdekuntoutujan ja hänen läheis- ja ammattilaisverkoston yhteinen ponnistus. Päihdekuntoutujien ja paikkakuntien päihdepalveluja tarjoavien organisaatioiden yhteinen ymmärrys kuntoutumisesta ja siihen tarvittavista tuesta lähentyivät. Kuntoutumisen tavoitteille ja muutosmotivaatiolle löytyi yhteisiä nimittäjiä; kuntoutuminen on aina yksilöllinen matka tulevaisuuteen, jonne päästään monen aseman kautta ja erilaisilla kulkuvälineillä. Kuntoutumisesta myös innostuttiin ja voimaannuttiin yhteisen tekemisen äärellä. KiipIt -projektin työ on kuvattu Jussin tarinan kautta. Jussi on fiktiivinen henkilö, joka on yhdistelmä projektissa olleiden päihdekuntoutujien elämästä ja kokemuksista. Jussin tarina alkoi jo projektin suunnitteluvaiheessa, jossa hyödynnettiin Räätäli-projektin ( ) kiinnipitävän ja jalkautuvan asiakastyön kokemuksia. Tarina kertoo Jussin päihdekuntoutumisen esteistä sekä kuntoutumisen tueksi rakennetusta kiinnipitävästä ja jalkautuvasta työmallista. Työmalli on päihdekuntoutujien, työntekijöiden sekä palvelujärjestelmän edustajien arvioima kehittämistyön tulos. Projektin aikana toimintaympäristössä tapahtui rakenteellinen muutos ja laitoskuntoutuspaikat vähenivät merkittävästi. Muutoksen myötä kehittämisen painopiste suuntautui enemmän avopalveluiden välisiin nivelvaiheisiin. Kiinnipitävän ja jalkautuvan työmallikuvauksen lisäksi kertomus sisältää erilliskuvaukset päiväkeskuksissa toteutetuista vertaistukiryhmistä sekä sosiokulttuurisen innostamisen prosessista Rantasalmen päiväkeskuksen perustamisen yhteydessä. Kuvausmatkaa johdattelee Pylvänäisen Jussi. Pieksämäellä Kirsi Eskola Ulla Hakala-Karjalainen Timo Ikävalko Helena Kärkkäinen Kirsi Purhonen Kertomuksen valokuvat: Kirsi Eskola, Ulla Hakala-Karjalainen, Helena Kärkkäinen, Marjut Levänen, Mari Tuomainen, Kristiina Strömberg ja KiipIt -projektin vertaistukiryhmän jäsen. 2

3 Sisällys Saatteeksi Jussi päihdepalveluissa jalkautuva ja kiinnipitävä työmalli Päihdepalvelut näkyviksi Alussa oli Jussi, verkosto ja projekti kolmikantaista kehittämistyötä KiipIt-projektissa Jalkautuvan ja kiinnipitävän nivelvaihetyön arkea Jatkuva kolmikantatyö Asiakassuhteen päättäminen Kiinnipitävän ja jalkautuvan työmallin hyödyt ja kokemukset Yhteistyössä on voimaa Jussi yhteisten asioiden äärellä päihdekuntoutumista vertaistukiryhmissä Jussin tie vertaistukiryhmään Toinen tykkää rajoista, toinen joustavuudesta vertaisryhmätoiminnan erilaisia muotoja ja käytäntöjä Samassa veneessä Edessä-rinnalla-takana onnistuneen ohjaamisen avainteot Läheisiä unohtamatta Vaikuttava vertaisuus Innostutaan yhdessä Jussi ja koko kylä päiväkeskusta rakentamassa "Tartteis tehdä jotakin" - päihdepalvelujen kehittämisen yhteinen tahtotila Rantasalmella Meidän juttu Mukana koko kunta Majan rakentaminen perustuksista yhteisiin pelisääntöihin ja avajaisiin Innostajat ja innostujat Päiväkeskuksen perustamisen onnistumiset ja haasteet Innostutaan yhdessä! Mission possible!

4 1. Jussi päihdepalveluissa jalkautuva ja kiinnipitävä työmalli Jussi Pylvänäinen on 49 -vuotias metallimies Nyrpiöstä. Työ oli raskasta ja Jussille alkoi vuosien varrella maistua alkoholi hyvin. Pikkuhiljaa asiat Jussin elämässä ajautuivat juomisen takia siihen malliin, ettei enää ollut paljon vaihtoehtoja: työpaikka ja ihmissuhteet menivät, asuntokin välillä. Jussi etsi ongelmiinsa ratkaisua paikkakunnan muutolla. Jussi muutti synnyinkuntaansa Itä-Suomeen, kauas entisistä juomaporukoista, jossa äitikin vielä eli ja asui. Jussi oli turhautunut elämäänsä ja juomiseensa; hän haluaisi kuitenkin tehdä vielä jotain hyödyllistä hyvällä ammattitaidollaan. Jussi hakeutui samanaikaisesti myös päihdeklinikalle. Jussi hakeutui päihdeklinikalle ja hänellä alkoi raitis jakso. Aluksi tuntui hienolta olla selvin päin. Sovitut keskustelut ja asioiden hoito sujuivat hyvin ja hän saikin siitä positiivista palautetta. Jussi oli itsekin tyytyväinen, kun asiat olivat hoidossa, mutta arki tuntui edelleen yksinäiseltä ja tyhjältä. Pari kuukautta Jussi sinnitteli. Hän käytti päihdeklinikan palveluja ja meni sovituille ajoille. Silti arkeen ei vain löytänyt uutta sisältöä. Jussi koki olonsa keinottomaksi. Hän alkoi miettiä, mitä hän hyötyy palveluista, jotka eivät kuitenkaan muuttaneet hänen elämäänsä paremmaksi. Minne olivat hävinneet ilo ja potku Jussin elämästä? Päihteetön elämä ei antanut sitä huikeaa fiilistä, jonka Jussi oli kokenut aikaisemmin. Sairaus nimeltä alkoholiriippuvuus alkoi jälleen nostaa päätään. Arkiasioiden hoitaminen ei enää tuntunut palkitsevalta. Jussi koki olonsa kiusaantuneeksi ja tylsäksi, vaikka järki sanoikin, että samat arkiset velvollisuudet olivat myös kaikilla muilla. Yhä houkuttelevammalta tuntui lähibaarin yhteisöllisyys, jonka lainalaisuudet Jussi hallitsi asuessaan entisellä paikkakunnaltaan. Alkuun Jussi kävi lähibaarissa vain kahvilla. Siellä olevilla ihmisillä näytti olevan hauskaa, eikä heidän puheissaan ja toiminnassa näyttäytynyt turhautuminen, kyvyttömyys ja keinottomuus. Täältä Jussi löysi sisältöä ja jakajia arkeensa. Hänestä tuntui luontevalta ja turvalliselta palata entiseen elämäntapaansa tiesikin, mitä siitä seuraisi. Entisen elämäntavan Jussi hallitsi loistavasti. Usein Jussin mieleen palasivat hyvät suunnitelmat ja keskustelut päihdeklinikan työntekijän kanssa ja aika, jolloin asiat oli hoidettu ajallaan. Jussi toivoi usein, että joku olisi ottanut yhteyttä ja raottanut hieman selvän elämän ovea. Jussi koki, etteivät omat voimat riitä. Mistä löytyisi se mukana kulkija, jonka kanssa jakaa juomattoman arjen askareet ja sen mukana tuomat hyvät ja huonot fiilikset? 1.1 Päihdepalvelut näkyviksi Kehittämistyön ensimmäisenä askeleena oli tutustua ja tunnistaa paikkakuntien päihdetyön toimijaverkosto ja päihdekuntoutujan tarvitsemat muut palvelut. Päihdetyön toimijaverkostojen koostumukset vaihtelivat paikkakunnittain ja olivat yhteydessä paikkakunnan kokoon ja toimintakulttuuriin. Keskeisiä, kehittämiseen tarvittavia yhteistyöverkostoja, olivat kuntien päihde- ja mielenterveystyö, sosiaalityö, päihdetyön päiväkeskukset, Te-toimistot, työvalmennuskeskukset, terveystoimi, seurakunnat, rikosseuraamusvirasto ja kuntoutuskeskukset. Päihdekuntoutumisessa ilmenevien nivelvaiheiden tunnistaminen, näkyväksi tekeminen ja nivelvaiheiden kehittäminen edellyttivät tiivistä yhteistyötä päihdekuntoutujan ja paikallisten toimijoiden kanssa. Päihdekuntoutujien hoitopolkujen kuvauksilla saatiin nivelvaiheet näkyviksi. Hoitopolkuihin liitettiin myös niitä toimijoita, joiden perustehtävänä ei ole päihdetyö, mutta jotka tukevat päihdekuntoutujia omassa työssään. Näin päihdetyön kokonaisvaltaista aatetta saatiin laajennettua verkostoissa. 4

5 1.2 Alussa oli Jussi, verkosto ja projekti kolmikantaista kehittämistyötä KiipItprojektissa Jussi otti voimattomuuden puheeksi päihdeklinikalla. Työntekijä kertoi KiipIt -projektista ja sen antamasta tuen mahdollisuudesta. Jussi kiinnostui arjen tuesta ja projektista ja antoi työntekijälle luvan kutsua KiipIt - projektityöntekijän mukaan seuraavaan tapaamiseen päihdeklinikalla. Jussi, päihdeklinikan työntekijä ja projektityöntekijä tapasivat yhteisen pöydän ääressä kolmikantaneuvottelussa. Projektityöntekijä kertoi lisää KiipIt -projektin toiminnasta ja tarkoituksesta. Jussille kerrottiin mitä arjen tuki tarkoittaa käytännössä. Jussilla oli mahdollisuus saada tukea esimerkiksi Kelan tai työvoimatoimiston kanssa asiointiin. Tapaamisessa kartoitettiin myös Jussin elämäntilannetta, tavoitteita ja tuen tarvetta. Jussi halusi tukea arjen pulmatilanteiden hoitamiseen ja päihteettömän kaveripiirin rakentamiseen. Projektityöntekijä kertoi, että yhdessä voidaan selvitellä, miten arjessa selviää ja millaisia mahdollisuuksia on tavata raittiita kavereita. Jussi ja projektityöntekijä tapasivat kahvikupin ääressä kolme kertaa ja tarkensivat puolin ja toisin yhteistyön mahdollisuuksia ja tavoitteita. Tapaamisten jälkeen Jussi ja projektityöntekijä allekirjoittivat yhteistyölomakkeet. Jussin ja palveluverkoston kanssa pidettiin kolmikantaneuvotteluja puolen vuoden välein. Kolmikantaneuvotteluissa tarkasteltiin yhdessä Jussin päihdekuntoutumisen vaiheita sekä arvioitiin KiipIt -projektin yhteistyön muotoa ja tarpeellisuutta. Yhteisesti päätettiin myös siitä, että päihdekuntoutuminen on etusijalla ja työllistämisen toimenpiteitä tarkastellaan kuntoutumisen edetessä. Jussin tavoitteena oli jatkaa päihteetöntä elämää. Jussi ja projektityöntekijä tapasivat sopimuksen mukaan. Tapaamisia oli alussa viikoittain ja yhteyttä pidettiin myös puhelimitse. Jussilla ilmeni ongelmia päiväraha-asioiden hoitamisessa, joihin hän tarvitsi projektityöntekijän tukea ja ohjausta. Jussi ja projektityöntekijä tutustuivat myös päiväkeskuksen toimintaan. Päiväkeskuksessa oli mahdollisuus tavata muita ihmisiä, joilla oli samanlaiset tavoitteet kuin Jussillakin: päihteettömyys, ammattitaidon ylläpitäminen ja uuden, päihteettömän kaveripiirin löytyminen. Jussi innostui lähtemään mukaan päiväkeskuksen toimintaan. Päiväkeskuksessa oli muitakin ammattitaitoisia kavereita, jotka halusivat tehdä käsillään vielä oikeita töitä. Päiväkeskusohjaaja auttoi ryhmää pohtimaan, mitä voitaisiin tehdä yhdessä, mitä kukin osaa, mitkä ovat ns. oikeita töitä ja minkälainen tekeminen on motivoivaa. Tekemisen yhteydessä puheltiin omista päihdekuntoutumisen kokemuksista ja tuntemuksista. Jussin elämä alkoi pikkuhiljaa palata raiteilleen. Jussi löysi itselleen tärkeän ihmisen, Riitan. Riitta asui Jussin naapurikunnassa, jossa oli myös KiipIt -projekti. Jussi ja Riitta ymmärsivät helposti toinen toistensa päihdesairautta ja siitä toipumista. KiipIt -projektin kehittämistyön alussa sovittiin siitä, miten päihdekuntoutujat ohjautuivat projektiin. Lähtökohtana oli se, että kuntoutujat ohjautuivat projektiin aina yhteistyöverkostojen kautta. Ensimmäisessä vaiheessa verkoston työntekijä ja päihdekuntoutuja kävivät keskustelua projektin mahdollisesta asiakkuudesta. Verkoston työntekijä ja päihdekuntoutuja pohtivat yhdessä mitä lisäarvoa projektin kehittämistyö voisi tuoda päihdekuntoutujan omalle kuntoutumisen tavoitteelle. Keskustelun edellytyksenä oli se, että verkoston työntekijällä on riittävästi tietoa sekä omasta asiakkaastaan että projektin suunnitelmista. Toisen vaiheen keskustelu, kolmikantaneuvottelu, käytiin päihdekuntoutujan, verkoston työntekijän sekä projektityöntekijän kanssa yhdessä. Kolmikantaneuvottelussa käytiin läpi päihdekuntoutujan tilanne ja tavoitteet sekä sovittiin kolmikantatyöskentelyn tavoitteet. Tavoitteena oli toteuttaa läpinäkyvää yhteistyötä kaikkien kolmikantatyöskentelyyn osallistujien välillä. Kolmikantaneuvottelussa käytiin läpi päihdekuntoutujan, projektintyöntekijän ja verkoston yhteistyön reunaehdot. Neuvottelussa 5

6 sovittiin yhteisesti ne asiat, joissa päihdekuntoutujaa tuettiin, kunkin neuvotteluun osallistujan vastuualueet, päihdekuntoutujan ja projektityöntekijän tapaamisen aikataulut sekä yhteistyön arviointipisteet. Arviointipisteissä tarkistettiin päihdekuntoutujan tilanne ja sovittiin jatkotapaamisista. Kolmannessa vaiheessa, kolmikantaneuvottelun jälkeen, päihdekuntoutuja ja projektityöntekijä jatkoivat kahdenkeskisiä tapaamisia. Näissä tapaamisissa päihdekuntoutuja sai tunnustella ja kokeilla projektin työmuotojen soveltuvuutta itselleen ennen varsinaisen sopimuksen allekirjoittamista. Kahdenkeskisten tapaamisten ydinajatuksena oli päihdekuntoutujan ja projektityöntekijän välinen tasavertainen kohtaaminen. Kahdenkeskisiä tapaamisia järjestettiin yhdestä viiteen. Tapaamisissa tarkennettiin päihdekuntoutujan omia kuntoutumisen tavoitteita ja niihin tarvittavia keinoja. Samalla rakennettiin yhteistyöhön tarvittavaa yhteistä ymmärrystä sekä molemminpuolista luottamuksellista ja vapaata keskusteluilmapiiriä. Neljännessä vaiheessa allekirjoitettiin yhteistyösopimus ja -suostumus, mikäli päihdekuntoutuja oli itse valmis sitoutumaan yhteistyöhön. Sopimus sitoutti sekä päihdekuntoutujan, että projekti työntekijän työskentelemään päihdekuntoutujan kuntoutumisen parhaaksi. Sopimuksessa otettiin myös huomioon päihdekuntoutujan oppimistyyleihin liittyvät kuntoutumisen edellytykset ja oppimistyylejä tukevat palvelut. Suostumuksessa asiakas nimesi ammattilais- ja läheisverkoston, joiden kanssa työntekijä sai olla avoimesti yhteydessä hänen asioissaan. Tätä verkostoluetteloa tarkennettiin matkan varrella. Yhteydenpidolla turvattiin sekä päihdekuntoutujan, että suostumuksessa mainittujen tahojen tiedon ja näkemysten vaihto päihdekuntoutujan kuntoutumisen edistämiseksi. Sopimus- ja suostumislomakkeet olivat verkostoyhteistyön perusasiakirjat, jotka sitouttivat kaikkia kolmea osapuolta yhteiseen työhön. Joissakin poikkeustapauksissa asiakkuus käynnistettiin verkoston ja projektityöntekijän välisissä puhelinkeskusteluissa, jonka jälkeen projektityöntekijä ja päihdekuntoutuja tapasivat ja sopivat asiakkuuden syntymisestä. Tämän jälkeen projektityöntekijä tiedotti vielä verkoston työntekijälle asiakkuuden vahvistumisesta. Projektin asiakkuus käynnistyi myös joissakin tapauksissa laitoshoidosta käsin. Laitoksen työntekijä oli arvioinut päihdekuntoutujan kanssa työmallin sopivuudesta hänelle ja oli yhteydessä projektin työntekijään. Kolmikantatyö jatkui kotiutumisen jälkeen päihdekuntoutujan oman paikkakunnan verkostojen kanssa Jalkautuvan ja kiinnipitävän nivelvaihetyön arkea Projektityöntekijät olivat päihdekuntoutujan ammatillisena tukena, yhdyshenkilöinä, rohkaisijoina ja saattajina jalkautuen päihdekuntoutujan elinympäristöön. Työtä tehtiin pitämällä päihdekuntoutujasta kiinni olemalla häneen säännöllisesti ja sopimuksen mukaisesti yhteydessä joko puhelimitse, tai tapaamalla häntä. Päihdekuntoutujaa tavattiin hänen tutussa elinympäristössä, kuten päiväkeskuksessa, kahvilaissa, puistossa, lenkkipolulla, kirjastoissa tai projektityöntekijän toimistossa. Tapaamisissa käytiin läpi ja tarkennettiin päihdekuntoutujan elämäntilannetta ja tuen tarvetta. Päihdekuntoutujan kanssa keskusteltiin riippuvuussairaudesta ja siitä kuntoutumisesta. Tapaamisissa käytiin läpi kuntoutumisen eri vaiheita suhteuttaen sitä päihdekuntoutujan senhetkiseen elämäntilanteeseen ja kykyyn muuttaa opittuja päihdekäyttäytymismallia. Samalla vahvistettiin päihdekuntoutujan sosiaalista verkostoa ja kannustettiin häntä pitämään yllä sukulais- ja ystäväkontakteja. Päihdekuntoutujaa kannustettiin osallistumaan vertaistoimintaan ja harrastuksiin, sekä saateltiin halukkaita päiväkeskustoiminnan pariin. Päihdekuntoutumiselle etsittiin sellaisia keinoja, joiden avulla päihdekuntoutuja pystyi saavuttamaan asettamansa kuntoutumisentavoitteet. 6

7 Projektityöntekijä auttoi ja tuki päihdekuntoutujaa näissä keinoissa. Kuntoutumista edistävät keinot vaihtelivat ja olivat yksilöllisiä; toisille keskustelu ja toisille taas lenkkeily edisti omaa kuntoutumista. Yhteisen suunnan etsimistä. Kiinnipitävä ja jalkautuva työmalli toteutti palveluohjauksellista työotetta tukemalla päihdekuntoutujan arjen- ja elämänhallintataitoja. Päihdekuntoutujaa autettiin arkisten asioiden hoidossa siten, että vastuu säilyi kuntoutujalla itsellään projektityöntekijän toimiessa tukena ja apuna. Päihdekuntoutujaa autettiin muun muassa sopimaan asiointi-, verkosto- ja viranomaistapaamisia sekä olemalla hänen tukenaan tapaamisissa. Työntekijän rooli näissä tapaamisissa oli auttaa päihdekuntoutujaa ymmärtämään asiasisältöä ja hahmottamaan kokonaisuutta. Projektissa toimittiin myös ovenavaajina, jolloin päihdekuntoutuja saatettiin ja tutustutettiin uusiin palvelumuotoihin. Uudet tilanteet ja paikat olivat päihdekuntoutujalle itselleen sen verran vaativia, että neutraali kuuntelija ja lisäkysymysten asettaja koettiin hyväksi lisäksi. Projektityöntekijä toimi päihdekuntoutujan rinnalla ja kuntoutuja koki tulleensa kuulluksi ja oikein ymmärretyksi. Projektityöntekijän rinnalla olo varmisti myös yksittäisen tilanteen toteutumisen, varsinkin jos käsiteltävänä oli vähemmän mukavia asioita. Rinnalla olon merkitys korostui varsinkin lastensuojelun verkostoissa, joissa päihdekuntoutuja oli aiemmin joutunut toimimaan yksin usean verkoston työntekijän kanssa. Lastensuojelutilanteissa projektityöntekijä toimi päihdekuntoutujan tukena varmentaen, että päihdekuntoutujan näkökulma tuli esille. Päihdekuntoutujan ja projektityöntekijän kahdenkeskinen työskentely lastensuojelutilanteiden jälkeen auttoi purkamaan ja käsittelemään kokonaistilannetta. Näissä keskusteluissa päihdekuntoutujat saivat mahdollisuuden purkaa ja käsitellä tunteitaan. Yhteistyölle luotiin mahdollisuuksia luottamuksellisella vuorovaikutuksella ja keskusteluilmapiirillä. Vuorovaikutus ja luottamuksellinen keskusteluilmapiiri vaikuttivat päihdekuntoutujan jaksamiseen ja sitoutumiseen pitkäjänteiseen työskentelyyn. Päihdekuntoutujan kanssa keskusteltiin hänen omista asenteista ja tunteista ilman moralisointia ja kiirehtimättä vaativaa muutosta. Riippuvuuksiin ja toipumiseen liittyvät keskustelut antoivat sekä päihdekuntoutujalle, että verkostoille tietoa ja näkemystä oikea-aikaisen toimimisen hyödyistä. 7

8 Luottamukselliset suhde päihdekuntoutujan ja projektityöntekijän välillä madalsi päihdekuntoutujan kynnystä ottaa yhteyttä projektityöntekijään. Yhteyttä otettiin kun päihdekuntoutujalla oli vaikeita hetkiä tai hän ei tiennyt miten tulisi edetä omassa tilanteessaan. Pelkästään asian ääneen sanominen helpotti pahaa oloa ja jopa esti retkahtamasta. Toisinaan projektityöntekijä realisoi päihdekuntoutujan ajatusmaailmaa palauttaen päihdekuntoutujan kohtaamaan omat, toisten ja ympäristön rajallisuudet. Projektityöntekijä rohkaisi päihdekuntoutujaa laajentamaan ajattelua ja luovuutta, jotta usko omiin unelmiin säilyi. Päihdekuntoutujan osallisuutta tuettiin mm. päiväkeskusten avulla. Päihdekuntoutuja saatettiin, tutustutettiin ja kannustettiin päiväkeskuspalvelujen käyttämiseen. Yhteistyöverkostoilla oli merkittävä rooli asiakkaiden ohjattavuudessa vertaistukiryhmätoimintoihin. Vertaistukiryhmiin ohjautui päihdekuntoutujia projektin asiakkuuksista, päiväkeskuskävijöistä ja paikkakuntien verkostojen asiakkuuksista. Ohjaus toimi myös toisinpäin eli KiipIt -projektista ohjattiin päihdekuntoutujia myös päiväkeskusten toiminnan piiriin. Näin lisättiin monimuotoisten päihdepalveluiden tietoisuutta ja kuntoutumisen mahdollisuuksia. Päiväkeskuksissa päihdekuntoutuja pystyi voimavarojensa, kykyjensä ja halukkuutensa mukaisesti osallistumaan aktiiviseen toimintaan tasavertaisena ihmisenä. Päiväkeskukset ovat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, jonne jokainen päihdekuntoutuja on tervetullut viettämään aikaa ja saamaan vertaissekä ammatillista tukea päihteettömässä ympäristössä. Päiväkeskustoimintaan kiinnittyminen vahvisti päihdekuntoutujan voimavaroja ja päivärytmiä. Päiväkeskuksesta löytyi myös uusia ihmissuhteita ja sai käytännön neuvoja pulmatilanteisiinsa joko muilta päihdekuntoutujilta tai työntekijöiltä. Päiväkeskusten yhteydessä toimineet KiipIt -projektin vertaistukiryhmät on kuvattu kertomuksen seuraavassa osiossa. Päihdekuntoutujan oppimistyyliin kiinnitettiin huomiota jo yhteistyön suunnitteluvaiheessa. Päihteettömämpään elämään oppiminen vaati erilaisia käytäntöjä kunkin yksilön kohdalla. Päihdekuntoutuja ja projektityöntekijä etsivät ja tutustuivat yhdessä muutosta tukeviin toimintoihin ja palveluihin oppimisen näkökulmasta. Päihdekuntoutuja oppi muuttamaan omaa käyttäytymistään ja toimimistaan suhteessa päihteidenkäytön syy-seuraussuhteisiin. Toiminnallisuus sopi useimman päihdekuntoutujan muutoksen mahdollistajaksi. Juomiseen johtanut paha olo pystyttiin kanavoimaan mielekkään tekemisen kautta paremmaksi olotilaksi, jolloin ei ollut enää tarvetta juoda. Päihdekuntoutuja saattoi hyödyntää muun muassa liikuntaa, retkeilyä, kädentaitoja ja päihteettömiä sosiaalisia suhteita oman muutoksensa tukena. Päihdekuntoutuja oppi myös tekemään itse omaan muutosvaiheeseensa sopivia päätöksiä. Päihdekuntoutujan läheisten huomioiminen oli myös yksi keskeisimmistä asioista, jolla päihdekuntoutujan muutosta tuettiin. Läheisten kohtaaminen ja tuki lisäsi läheisen jaksamista, joka heijastui suoraan päihdekuntoutujan tilanteeseen. Sekä läheinen että päihdekuntoutuja pääsivät samalle päihderiippuvuuden kartalle ja kuntoutumiselle mahdollistui se aika ja tila, jonka päihteistä kuntoutuminen tarvitsee Jatkuva kolmikantatyö Kolmikantatyöskentely jatkui säännöllisesti, sovitusti ja arvioiden 1 6 kuukauden välein tai tarpeen mukaan päihdekuntoutujan tilanteista riippuen. Kolmikantaneuvottelujen lisäksi kutsuttiin koolle myös erillisiä verkostopalavereja, muun muassa rikosseuraamusviraston, velkaneuvonnan, lastensuojelun, asuntotoimen, Kela:n, työnantajan, ulosoton, poliisin, työterveyshuollon, vankilan, asianajajan tai 8

9 hammaslääkärin kanssa. Näitä verkostopalavereja pidettiin, mikäli päihdekuntoutujan tilanne niin edellytti. Kolmikantatyöskentelyä KiipIt-projektissa. Päihdekuntoutuja ja projektityöntekijä toivat yhdessä kolmikantaneuvottelun käsiteltäväksi kokonaiskuvan päihdekuntoutujan arjesta. Jalkautuvalla ja kiinnipitävällä työmallilla nähtiin päihdekuntoutujan arki kokonaisuutena, koska projektityöntekijöillä oli ajantasainen tieto kuntoutujan tilanteesta. Päihdekuntoutuja ei useinkaan itse pystynyt tai rohjennut avaamaan ja näkemään tilanteitaan tarpeeksi laajana. Päihdekuntoutujat myös kokivat tilanteet jännittävinä ja fyysisen tilan liian muodollisena, jotta he kykenisivät avoimeen vuorovaikutukseen. Kolmikantaneuvotteluissa osattiin hyödyntää myös verkoston työntekijöiden erilaista osaamista. Näin asiakastyön vastuuta jaettiin tehtävien sekä osaamisen perusteella. Päihdekuntoutujan kannalta oli hyödyllistä, että työntekijäverkoston yhteistyö tiivistyi. Myös muiden verkostotapaamisten yhteydessä verkoston jäsenet pystyivät päivittämään päihdekuntoutujan akuutteja tilanteita ja reagoimaan nopeasti tilanteisiin. Verkostojen luottamus toisiinsa kasvoi Asiakassuhteen päättäminen Kiinnipitävän ja jalkautuvan työn tavoitteena oli tukea päihteistä kuntoutumista siten, että kuntoutumisen edistyessä intensiivinen tuki pikkuhiljaa väljeni ja harveni, mutta oli kriisitilanteissa saatavilla. Päihdekuntoutujan oma elämäntilanne ja kuntoutumisen etenemä määrittelivät tuen tarpeellisuuden. Kolmikannan tarkistuspisteet olivat tilanteita, joissa yhdessä mietittiin päihdekuntoutujan elämäntilannetta ja tuen tarvetta. Projektin kehittämistyön aikana kiinnipitävä ja jalkautuva tuki päättyi eri syistä. Päihdekuntoutujien ja verkostojen yhteisellä päätöksellä todettiin, että kuntoutujille riittävät olemassa olevat tukimuodot, eikä jalkautuva ja kiinnipitävä työmalli tuo heille enää mitään lisäarvoa. Asiakassuhde päättyi myös niissä tapauksissa, jolloin päihdekuntoutuja muutti uudelle paikkakunnalle tai menehtyi. 9

10 1.3 Kiinnipitävän ja jalkautuvan työmallin hyödyt ja kokemukset Jussi koki saaneensa hyvää tukea päihdekuntoutumisensa tueksi. Käytännön asioiden hoitaminen onnistui nyt paremmin. Jussi rohkaistui puhumaan omista asioistaan avoimemmin. Tämän havainnon tekivät myös verkoston työntekijät; jalkautuminen Jussin arkeen oli antanut työntekijälle uudenlaisen ulottuvuuden kuntoutumisen realismista ja vaihtoehdon laitoshoidolle. Päihdekuntoutujien kokemusten mukaan jalkautuvan ja kiinnipitävän työn avulla he saivat juomisen täyttävälle elämälle vaihtoehtoja. Jalkautuva ja kiinnipitävä työ koettiin luotettavaksi, ja päihdekuntoutujat kokivat, että projektin työntekijä oli heidän arjessaan sellainen tuki ja turva, joka ei jätä. Jalkautuvan ja kiinnipitävän työn koettiin aktivoineen ja kannustaneen pois neljän seinän sisältä. Päihdekuntoutujat kokivat työmallin tuoneen heidän elämäänsä aktiivisuutta ja monenlaisia vaihtoehtoja. Aktivoituminen näkyi niin arjen toiminnoissa, sosiaalisissa suhteissa kuin palvelujen käytössä ja niihin sitoutumisessa. Päihdekuntoutujat tarttuivat uudelleen kiinni aikaisempiin harrastuksiinsa, jotka ovat olleet välillä poissa elämästä. Jalkautuva ja kiinnipitävä työ sai kiitosta myös kohtaavasta työtavastaan. Työtapa ei antanut valmiita ratkaisuja, vaan kannusti pohtimaan itse oman elämänsä ratkaisuja. Yhteistyön edetessä päihdekuntoutujat ottivat vastuuta omasta kuntoutumisestaan ja aktivoituivat toimimaan itsenäisemmin ja itselleen sopivilla tavoilla. Päihdekuntoutujien usko omaan toimintakykyyn vahvistui kehittämistyön aikana; itsekin voi tehdä asioille jotain. Toisaalta päihdekuntoutujien kokemusten mukaan projektityöntekijöitä uskottiin verkostoissa helpommin, vaikka päihdekuntoutujalla itsellään oli merkityksellisin tieto omista asioistaan. Päihdekuntoutujien osallisuuden kokemuksella ja tunteella oli merkittävä vaikutus päihdekuntoutumisen etenemiseen. Tärkeää oli se, että päihdekuntoutujan kuntoutumisen esteet madaltuvat ja hänet otettiin vakavasti, olipa sanoittaja hän itse tai hänen kanssaan työskentelevä arjessa mukana oleva luotettava työntekijä. Päihdekuntoutujat kokivat että jalkautuvan ja kiinnipitävän työn etuja olivat nopeus, tavoitettavuus, selkeys ja asiakaslähtöisyys. Työmuoto oli päihdekuntoutujien mielestä suunnitelmallinen, konkreettinen ja joustava. Päihdekuntoutujien puheesta kuului voimaantumisen puhetta. He oppivat puhumaan ongelmistaan ja kuntoutumisestaan uudella tavalla. Päihdekuntoutujien usko ja luottamus olivat vahvistuneet myös suhteessa auttajiin. Apua oli saatavilla, jos itse osasi, uskalsi tai halusi pyytää apua. Suhde retkahtamisiin oli tuonut erävoiton päihdekuntoutujille; retkahduksia osattiin jo ennakoida paremmin ja pyytää ajoissa apua tilanteisiin. Päihdekuntoutujat kokivat itsetuntonsa ja elämänhallintansa parantuneen työmallin avulla. Päihteettömän elämän hyödyt alkoivat näyttäytyä paremmin, vaikka juominen ei välttämättä loppunut kokonaan. Retkahdukset lyhenivät ja olivat hallitumpia. Arki ja elämä alkoivat täyttyä harrastuksilla ja sosiaalisella elämällä. Parhaimmillaan päihdekuntoutujat olivat oppineet hyödyntämään erilaisia päihdepalveluja, yhteistyöverkostoja, sosiaalisia suhteitaan, vertaistukea ja omia oppimispolkujaan sekä harrastustoimintaa kuntoutumisensa eri vaiheissa. Päihdekuntoutujien elämä muuttui jalkautuvan ja kiinnipitävän työn avulla. Työmuoto lisäsi päihdekuntoutujien elämän- ja arjenhallinnan taitoja, vähensi juomista tai lopetti juomisen kokonaan. Päihdekuntoutujien itsevarmuus, itseluottamus ja itsetuntemus lisääntyivät raittiuden myötä. Juomiseen ja retkahduksiin liittyvät riskitilanteet tunnistettiin paremmin. Terve elämä nousi uudenlaiseen merkitykseen heidän elämässään. Oman kodin ja läheisten merkitys lisääntyivät. Kodin siisteys ja viihtyvyys on nyt merkityksellisempää kuin aikaisemmin. Läheisistä tuli päihdekuntoutujien voimavara. Rohkeus ja tahto sosiaaliseen vuorovaikutukseen lisääntyivät; päihdekuntoutujat ovat lähteneet liikkeelle omista kolostaan ihmisten ilmoille. Myös 10

11 päihdekuntoutujien oman tahtotilan ilmaisu on kehittynyt. Ei- sana on löytynyt ja sitä käytetään aidosti niissä tilanteissa, joissa ollaan eri mieltä. Päihdekuntoutujien suhtautuminen palvelujärjestelmän toimijoihin ja työntekijöihin muuttui. He kokivat verkostoyhteistyön tärkeäksi ja hyväksi tukiverkoksi itselleen. Avo- ja laitospalveluiden välimaastoon sijoittuva tuki auttoi kotiutumista ja kokonaiskuntoutumista. Läheisten mukaan ottaminen oman kuntoutumisen tueksi ja läheisten itselleen saama tuki koettiin hyväksi. Verkoston ja projektityöntekijöiden kokemukset olivat yhteneväisiä päihdekuntoutujien kokemusten kanssa. Työmalli madalsi päihdepalvelujen, muiden palvelujen sekä avun pyytämisen kynnyksiä. Päihdekuntoutujat olivat oppineet hyödyntämään työmallia oman kuntoutumisensa tukena ja sitoutuivat tavoitteelliseen työhön. Työntekijöiden työ helpottui kun päihdekuntoutujien ja työntekijöiden tavoitteenasettelu työlle konkretisoitui ja lähentyi toisiaan. Päihdekuntoutujia pystyttiin tukemaan paremmin rakentamalla luottamusta ja yhteistyötä Ihminen ihmiselle -asenteella. Päihdepalvelujen välimaastoon sijoittuva katkeamaton tuki edisti kuntoutumista merkittävästi. Avoja laitospalveluiden käyttö tehostui ja terävöityi. Kehitetty työmalli paransi päihdekuntoutujien ohjaamista ja ohjautumista erilaisten päihdepalvelujen, kuten päiväkeskusten ja vertaisavun piiriin. Työ näyttäytyi myös kustannustehokkaaksi, sillä retkahdusten hallinta vähensi projektin havaintojen mukaan laitoshoidon ja terveyspalvelujen kysyntää. Tämä ei tarkoittanut sitä, että laitoshoidon tarve kumoutui jalkautuvalla ja kiinnipitävällä työmallilla. Pikemminkin palvelumuodot täydensivät toisiaan luontevasti ja erilaiset hoitomallit kohdentuivat oikeaan aikaan oikeille päihdekuntoutujille. 1.4 Yhteistyössä on voimaa Työntekijöiden ja Jussin yhteinen ymmärrys asioista ja päihdekuntoutumisen vaiheesta lisääntyivät. Yhteistyön onnistuminen kasvatti myös Jussin raittiuspyrkimyksiä: En ilkeä lähteä juomaan, kun tiedän, että huomenna tapaan työntekijän. Verkoston ja projektin yhteinen työ vahvisti päiväkeskusten sisältöjä ja asemaa paikkakunnilla. Päiväkeskuksissa suunniteltiin ja otettiin käyttöön uusia ryhmätoimintoja, innostuttiin toimimaan yhdessä ja rakentamaan erityylisiä sisältöjä päiväkeskuksiin. Erilaiset toiminnot, kuten retket, toiminnalliset ja vertaistuelliset keskusteluryhmät, tukevat päihdekuntoutujia erilaisissa muutosvaiheissa. Päihdetyö tuli tutuksi paikkakuntien laajoissa verkostoissa. Verkostot rohkaistuivat ottamaan päihdeasiat herkemmin ja avoimemmin puheeksi. Päihdetyötä ei koettu erilliseksi työmuodoiksi, vaan osaksi omaa työnkuvaa. Verkostoissa opittiin myös tekemän yhteistyötä paikallisten päihdetyöstä vastaavien tahojen kanssa. Jalkautuva ja kiinnipitävä työmalli tuli paikkakunnilla tutuksi ja sulautui osaksi palveluverkoston työtä. Projektin aikana laaditut päihdeasiakkaan palvelupolut sisällytettiin kuntien päihdestrategioihin. Projektin työn tuloksena kahden tai kolmen kunnan päihdetyön resursseja lisättiin tai tullaan lisäämään, kolmen kunnan osalta jalkautuva ja kiinnipitävä työmalli sisällytettiin olemassa olevan päiväkeskuksen työntekijän työnkuvaan ja yksi kuntaa jatkaa mallin toteuttamista ostopalveluna. 11

12 2. Jussi yhteisten asioiden äärellä päihdekuntoutumista vertaistukiryhmissä Päihteistä kuntoutuminen ja päihteettömämpään elämään voimaantuminen ovat pitkiä, ennaltaarvaamattomia ja yksilökohtaisia prosesseja. Siksi on tärkeää tarjota päihdekuntoutujalle erilaisia ja eritasoisia kuntoutumista tukevia vaihtoehtoja. Tuen tarve ja vierellä kulkijan tärkeys korostuvat erityisesti muutoksen alussa. Askel uuteen on outo ja haparoiva. Tuen antaja ja vierellä kulkija voi olla kuka tahansa, myös vertaistukiryhmä. Vertaistukiryhmien toiminta perustuu ihmisten tarpeeseen tulla kohdatuksi ja osalliseksi sekä lisätä voimavaroja ajatusten ja tunteiden jakamisen kautta. Vertaistukiryhmät muodostuvat yhteisen asian ympärille ryhmäjäsenten kokemusten, vuorovaikutuksen ja yhteenkuuluvuuden tunteen avulla. Vertaistukiryhmien koetaan lisäävän osallisuuden tunnetta ja vaihtoehtoisia osallistumisen mahdollisuuksia, kehittävän vuorovaikutustaitoja, lisäävän itsetuntoa sekä tukevan yksilön kasvua ja kehitystä. Vertaistukiryhmien määrittely on moniulotteista. Vertaistukiryhmät voivat tarkoittaa ryhmiä, joissa vertaiset kokoontuvat ilman ammatillista ohjaajaa. Vertaistukiryhmien tukena voi olla myös ammatillinen ohjaaja. Keskeisintä ja tärkeintä ryhmien kokoontumisissa on kuitenkin se, että saman huolen tai ilon omaavat ihmiset kohtaavat ja voivat jakaa kokemuksiaan. KiipIt -projektin vertaistukiryhmissä projektityöntekijä oli ryhmän tukena ammatillisena työntekijänä, vertaistukiryhmien kehittäjänä ja läsnä tasavertaisena ihmisenä. Vertaistukiryhmien sisältöjä toteutetaan monimuotoisesti. Toimintaa ohjaa usein toiminnallisuus, yhdessä tekeminen sekä arkeen ja päihdeteemaan liittyvät keskustelut. Vertaistukiryhmien luonnetta kuvaa parhaiten yhteisöllisyys, avoimuus ja vapaaehtoisuus. KiipIt -projektin paikkakuntien olemassa olevat päiväkeskukset mahdollistivat ryhmämuotoisten ja vertaisuuteen perustuvien kuntoutumismahdollisuuksien kehittämisen. Päiväkeskukset tarjosivat tilat, resurssit ja osaamisensa tavoitteellisten ja suunnitelmallisten ryhmäprosessin toteuttamiseen. Näin päiväkeskukset vahvistivat paikkakuntiensa päihdetyön monimuotoisuutta sekä omaa asemaansa osana päihdepalvelujärjestelmää. 2.1 Jussin tie vertaistukiryhmään Jussi kävi säännöllisesti päiväkeskuksessa ja osallistui päiväkeskuksen toimintaan ja työtehtäviin mielellään. Päivään oli tullut tekemistä, joka rytmitti Jussin arkea. Päiväkeskuksessa oli alkamassa KiipIt -projektin keskusteleva vertaistukiryhmä. Jussi sai alkavasta vertaistukiryhmästä tiedon päiväkeskusohjaajalta. Jussi oli alkuun hyvin epäilevä tämänkaltaisen ryhmätoiminnan suhteen. Toiminnallinen ryhmä, jossa sai tehdä oikeita töitä toimi Jussin mielestä hyvin, mutta "Mikä ihmeen keskusteluryhmä?", pohti Jussi. Keskustelu KiipIt -projektin työntekijän kanssa auttoi purkamaan ryhmään kohdistuvia epäilyjä ja tunteita. Jussi uskaltautui lopulta keskusteluryhmään mukaan yhdessä projektityöntekijän kanssa. KiipIt -projektin vertaistukiryhmätoimintojen kehittämisessä lähdettiin liikkeelle KiipIt -projektin asiakkaana olevien ja päiväkeskuksessa käyvien päihdekuntoutujien toiveesta ja tahtotilasta. 12

13 Päiväkeskusohjaajien ja projektityöntekijöiden voimat yhdistettiin ja toimintaa ryhdyttiin suunnittelemaan yhdessä. Vertaistukiryhmän alkamisesta tehtiin tiedote, joka sisälsi tietoa vertaistukiryhmän kokonaisuudesta, kokoontumisajasta ja -paikasta. Tiedotetta jaettiin suoraan päihdekuntoutujille sekä päihdekuntoutujan ja projektin kanssa toimiville yhteistyöverkostoille. Projektin ja päiväkeskusten yhteistyöverkostot koostuivat mm. sosiaalitoimesta, päihdeklinikoista, mielenterveyskeskuksista, Te-toimistoista, työkeskuksista ja seurakunnista. Yhteistyöverkostojen tehtäväksi jäi tiedottaa, ohjata ja motivoida vertaistukiryhmiin päihdekuntoutujia, joiden arvioitiin hyötyvän vertaisuuteen perustuvasta ryhmämuotoisesta kuntoutustoiminnasta. 2.2 Toinen tykkää rajoista, toinen joustavuudesta vertaisryhmätoiminnan erilaisia muotoja ja käytäntöjä Jussi oli tyytyväinen, että oli uskaltautunut mukaan vertaistukiryhmään. Ryhmässä oli hyvä ja avoin ilmapiiri. Ryhmässä hän tutustui uusiin kavereihin ja sai vertaistukea omaan päihteettömyyteen. Ryhmässä pystyi myös kertomaan päihteettömän elämäntilanteen vaikeuksista. Asioiden jakaminen ja niistä puhuminen antoivat voimaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Oli hyvä kuulla, ettei ollut ongelman kanssa yksin. Jussi ja muut vertaistukiryhmän jäsenet päättivät vertaistukiryhmän pelinsäännöt, joista tärkein oli se, että ryhmässä kuultuja asioita ei puhuta ryhmän ulkopuolella. Jokainen sai tuoda vertaistukiryhmässä esille omat tavoitteensa ja aiheensa, mistä halusi keskustella. Oli tärkeää, että sai tuoda ryhmään sen aiheen, joka mieltä painoi ja sai siihen mielipiteitä muilta. Projektin yhteistyöpaikkakunnilla toteutettiin erilaisia vertaistukiryhmäkokonaisuuksia paikkakuntien tarpeiden mukaan. Vertaistukiryhmät olivat yleisluonteeltaan avoimia ryhmiä, jolloin ryhmään pystyi liittymään ja osallistumaan milloin vain. Projektin aikana kokeiltiin sekä ajallisesti ja sisällöllisesti rajattuja ryhmiä, jatkuvakestoisia sisällöltään joustavia ryhmiä sekä toiminnallisia ryhmiä. Edellä mainittuja vertaistukiryhmiä yhdisti yhteinen tavoite, vertaistuellinen kokoontuminen sekä yhdessä asioiden jakaminen ja tekeminen. Päihdekuntoutuja sai vertaistukiryhmästä oman tavoitteen saavuttamiseksi vertaistukea sekä ammatillista apua päihteistä kuntoutumiseen. Kestoltaan rajatuissa ryhmissä ryhmäkokonaisuus ja kesto määriteltiin selkeästi. Jokaisella ryhmässä käyvällä päihdekuntoutujalla oli oma määritelty tavoite ja punainen lanka, jotka määrittelivät henkilökohtaista prosessia ryhmässä. Kestoltaan rajatut vertaistukiryhmät kokoontuivat suunnitelmallisesti kerran viikossa tai joka toinen viikko yhteensä viidestä kuuteen kertaa. Tällaisia vertaistukiryhmäkokonaisuuksia järjestettiin yhdestä kahteen kertaan vuodessa. Säännöllisiä ja jatkuvia vertaistukiryhmien kokoontumisia järjestettiin läpi vuoden kerran viikossa tai joka toinen viikko. Jatkuvien vertaistukiryhmien aiheet olivat ajankohtaisia, jolloin akuutteihin aiheisiin ja ongelmiin saatiin ajantasaista vertaistukea. Vertaistukiryhmissä toivottiin myös mahdollisuuksia toteuttaa itseään toiminnallisuuden kautta. Toiminnallisissa vertaistukiryhmissä sovittiin ja päätettiin yhdessä, mitä toimintoja kulloinkin tehdään. Samalla nostettiin ryhmäläisten omia vahvuuksia näkyväksi. Tällä tavalla jokainen sai mahdollisuuden tuoda oman osaamisensa muille jakoon. Kuntoutumisen yhtenä elementtinä olikin tehdä käsillään jotakin ja todeta, että minäkin pystyn ja osaan. Jokaisen vertaistukiryhmän perustamisen yhteydessä määriteltiin yhteiset pelinsäännöt ja tutustuttiin toisiin tai uusiin, mukaan tuleviin päihdekuntoutujiin. Vertaistukiryhmien tärkeimmät säännöt olivat 13

14 vaitiolovelvollisuus, luottamuksellisuus, avoimuus ja rehellisyys. Pelisääntöjä kerrattiin jokaisen kokoontumiskerran alussa, jotta myös matkan varrella mukaan tulleet päihdekuntoutujat pääsevät sisälle vertaistukiryhmän toimintaan. Sääntöjen kertauksen yhteydessä uusilla, mukaan tulevilla päihdekuntoutujilla, oli mahdollisuus esitellä itsensä muulle ryhmälle. Jokaisen kokoontumiskerran lopussa päihdekuntoutujilta kerättiin myös palautetta päivän annista sekä mahdollisesti muista toiveista. Palaute oli tärkeä osa vertaistukiryhmien suunnittelun, jatkotyön ja ohjaajan oman kehittymisen kannalta. Vertaistukiryhmissä käsiteltävät aiheet ja sisällöt nousivat pääsääntöisesti ryhmäläisiltä ja aiheista, jotka koskettivat heitä henkilökohtaisesti. Keskeisiä aiheita olivat päihteet ja riippuvuus, mielenterveys, vanhemmuus, työ ja toimeentulo, ihmissuhteet, tunteet sekä voimavarat. Ryhmissä käytettiin monesti esimerkiksi virikekuvia, -lauseita, -sanoja ja -esineitä. Apuvälineet auttoivat päihdekuntoutujia sanoittamaan ja kertomaan sen hetken tunneilmastoaan ja päivän koskettavaa aihetta. Hallittu huumori oli myös tärkeä osa ryhmän ilmapiiriä. Päihderiippuvuuden käsittelyä kuvien kautta. 2.3 Samassa veneessä Jussi koki vertaistukiryhmässä olonsa turvalliseksi. Alun epäilevä asenne muuttui luottavaiseksi yhteistyöksi muiden ryhmäläisten kanssa. Jussi sai olla oma itsensä ja kertoa omat tunteensa pelkäämättä, että joku nauroi. Ryhmäläisiltä Jussi sai hyviä vinkkejä, miten selvitä tilanteista, kun teki mieli juoda tai koki itsensä yksinäiseksi. Vertaistukiryhmissä otettiin vastuuta omasta toiminnasta ja sitouduttiin omien tavoitteiden työstämiseen saaden siihen vertaistukea, kannustusta ja ymmärrystä toisilta ryhmäläisiltä. Ryhmissä jaettiin kokemuksia ja tunteita liittyen sekä elämään että päihteisiin. Vertaistukiryhmät toimivat hyvinä tunteiden purkupaikkoina ja henkireikinä arjen keskellä; päihdekuntoutujat tulivat kuulluksi ja nähdyksi. Yhteisöllisyys näkyi vertaistukiryhmissä tasavertaisuutena, toisen huomioon ottamisena ja kunnioittamisena. Päihdekuntoutujat kokivat, että ollaan samassa veneessä ja yhteisten asioiden äärellä. Yhteisöllisyys antoi voimaa kaikille ja vähensi yksinäisyyttä. Vertaistukiryhmässä oli lupa pyytää 14

15 apua toisilta, jonka avulla jaksoi jatkaa eteenpäin. Vertaistukiryhmä oli avoin paikka, jossa sai luvan olla oma itsensä. Päihdekuntoutujien voimaantumisen ja yhteenkuuluvuuden tunteen myötä vertaistukiryhmä kantoi vastuunsa toisistaan silloin, kun ohjaaja ei jostain syystä päässyt ryhmään. Tämä kertoi siitä, että päihteistä kuntoutuminen oli edennyt ja päihdekuntoutujat kykenivät ja halusivat ottaa vastuun ryhmän kokoontumisesta ja sen sisällöstä. Ohjaajan tehtävänä oli tuolloin jättäytyä taka-alalle ja olla taustatukena ja kannustajan roolissa. 2.4 Edessä-rinnalla-takana onnistuneen ohjaamisen avainteot Ryhmää ohjaavien ammattilaisten kunnioittava ja tasavertainen kohtelu herätti Jussissa luottamusta. Ryhmässä sai olla hiljaa, jos siltä tuntui. Pikkuhiljaa Jussi oppi luottamaan ryhmään ja rohkaistui puhumaan vaikeistakin asioista. Ryhmäprosessin edetessä Jussikin uskaltautui ottamaan vastuuta ryhmästä, silloin kun ohjaajat olivat estyneet tulemaan paikalle. Jokaiselle halukkaalle päiväkeskuksen työntekijälle ja KiipIt -projektityöntekijälle tarjottiin mahdollisuus ryhmäohjaajakoulutukseen. Koulutuksen tarve lähti vertaisryhmää ohjaavien työntekijöiden tarpeesta saada lisäkoulutusta. Koulutuksella vahvistettiin paikkakunnalla toimivien päiväkeskuksen työntekijöiden osaamista ja näin rohkaistiin ja tuettiin vertaistukiryhmän juurtumista paikkakunnille KiipIt -projektin päättymisen jälkeen. Vertaistukiryhmiä ohjattiin usein verkoston kanssa yhdessä. Näin ryhmien ohjaamiseen saatiin enemmän näkökulmia ja samalla voimavaroja ohjaustyöhön. Erilaiset näkökulmat antoivat myös päihdekuntoutujille laajemman kuvan asioista. Ohjaajan ammatillisuutta oli myös se, että hän tunsi itsensä ja hänellä oli käsitys omista tiedoistaan ja taidoistaan ryhmänohjaajana. Ohjaajan vuorovaikutustaidoilla ja persoonalla oli merkitystä ryhmätilanteessa. Kuntoutujalähtöisyys oli tärkein lähtökohta ryhmäprosessin käynnistämiselle ja ohjaamiselle. Ohjaajalta edellytettiin herkkää kuulemista, aktiivista havainnointia, joustavuutta ja avointa keskustelua. Tilanteet ja tarpeet muuttuivat ajan myötä. Päihdekuntoutujien tasapuolinen kohtaaminen, kohtelu ja arvostaminen olivat ammatillista ja luotettavaa toimintaa ohjaajalta. Päihdekuntoutujien eri tahdissa etenevät muutosvaiheet loivat haasteita vertaistukiryhmää ohjaaville työntekijöille. Ohjaajilta vaadittiin kykyä luoda yhteistä ymmärrystä ja toimivaa vuorovaikutusta, jotta ryhmä olisi toimiva kokonaisuus. Ryhmäprosessin edetessä vertaistukiryhmään osallistuvien päihdekuntoutujien oma aktiivisuus lisääntyi. Päihdekuntoutujien voimaannuttua oman oppimisprosessinsa kautta, he ottivat enemmän vastuuta ryhmistä ja tuottivat aiheita ja sisältöä ryhmiin. Ohjaajalta vaadittiin herkkyyttä tunnistaa yksilön kuntoutumisen vaiheet ja ajantasaisuus siitä, milloin päihdekuntoutuja oli valmis ottamaan enemmän vastuuta toiminnasta. Luottamuksen kautta roolit (ohjaajat - päihdekuntoutujat) tulivat tasavertaisemmiksi ryhmissä. Päihdekuntoutujat toivat vertaistukiryhmään oman kokemusasiantuntijuutensa ja vertaistukiryhmien ohjaajat päihdetyön ammatillisen tiedon ja teorian sekä oman paikkakunnan toiminnalliset mahdollisuudet. Tämän lisäksi tietoa ja kokemuksia vaihdettiin myös muiden paikkakuntien päivätoimijoiden välisissä tapaamisissa. 15

16 2.5 Läheisiä unohtamatta Jussin äiti asui samalla paikkakunnalla ja hän oli kovin huolissaan pojastaan. Vaikka Jussi oli ollut jo hyvän aikaa juomatta, äiti pelkäsi Jussi retkahdusta. Äidin jaksaminen oli koetuksella. Äiti ei myöskään halunnut jättää Jussia, omaa lastaan, ilman apua. Jussi halusi helpottaa äitinsä tunnekuormaa ja kertoi äidille päiväkeskuksessa kokoontuvasta läheisryhmästä. Äiti uskaltautui mukaan ja sai sieltä vertaistukea omille askarruttaville kysymyksilleen. Läheisryhmässä äiti sai purkaa huoltaan ja hätäänsä. Ryhmästä äiti sai myös voimia ja rohkeutta elää omaa elämää. Läheiset nousivat vahvasti esiin päihdekuntoutujien arkisessa kuntoutumisessa. Päihteiden käyttäjät olivat pitkään kuvitelleet, että pystyvät salaamaan ja peittelemään tilanteensa läheisiltään. Kuntoutumisen polulle lähtiessään päihteiden käyttäjät kuitenkin näkivät tarpeelliseksi liittää läheisverkostonsa oman kuntoutumisensa tueksi. Tällöin he kokivat toimineensa avoimesti ja saaneensa lisäelementin kuntoutumiseensa. Moni päihdekuntoutuja oli myös huolissaan läheisensä jaksamisesta. Läheiset tarvitsivat apua jaksaakseen itse olla päihdekuntoutujan tukena. Läheisten palveluista tiedottaminen koettiin ensiarvoisen tärkeänä, sillä läheiset jäivät useasti palveluiden ulkopuolelle. Läheiset ottivat usein yhteyttä KiipIt -projektityöntekijöihin läheisensä päihdeongelman suhteen. Kiipit -projektissa toimittiin myös aktiivisesti läheisten suhteen; läheiset otettiin tarvittaessa mukaan päihdekuntoutujan kuntoutumisen prosessiin sekä heitä ohjattiin olemassa olevien palvelujen piiriin. Läheiset tarvitsivat myös kanssakulkijan arkeensa ja konkreettisia toimenpiteitä oman jaksamisensa ja toipumisensa tueksi. Sekä päihdekuntoutujalle, että heidän läheisille suunnatut aputoimet tukivat perheen toipumista kokonaisuutena. KiipIt -projektissa päätettiin lähteä kokeilemaan paikkakunnilla läheisten ryhmätoimintaa. Toimintaan pyydettiin mukaan paikkakuntien yhteistyökumppaneita, kuten päihdeklinikan sosiaalityöntekijää ja päiväkeskusten ohjaajia. Läheisryhmän toteutumisessa ja jatkumisessa merkittävintä oli hyvä yhteistyö ammattilaisverkoston kanssa. Vastuun jakaminen eri tahojen kesken oli luontevinta, jos verkoston työntekijä oli mukana suunnittelussa alusta alkaen. Läheisryhmän kokoontumisista tiedotettiin monella tasolla. Läheisiä tavoiteltiin lehti-ilmoituksilla, verkostojen kautta ilmoitustauluilla ja henkilökohtaisilla kutsuilla postitse tai kohtaamisten yhteydessä. Henkilökohtaisella kutsulla koettiin olevan tärkeä merkitys. Läheinen sai suoraan lisäinformaatiota kokoontumisesta ja tämä madalsi osallistumisen kynnystä. Eri paikkakuntien kokemuksesta opittiin, että läheisryhmän oikea-aikaisuus ja ryhmistä tiedottaminen oli tärkeää. Osallistumiseen vaikuttavat myös kokoontumisaika ja -paikka. Pienillä paikkakunnilla oltiin tyytyväisiä, kun ryhmämahdollisuus annettiin heidän omalla paikkakunnallaan ja matka oli lyhyt. Kokoontumispaikan tulisi olla neutraali. Päiväkeskukset olivat toisaalta luonnollisia kokoontumispaikkoja, koska ne ovat tuttuja myös läheisille, mutta toisaalta päiväkeskukset koettiin vieraiksi tai liikaa leimaavaksi. Useilla paikkakunnilla kokoonnuttiin työpäivän jälkeen, jolloin myös työssä käyvillä oli mahdollisuus osallistumiseen. Osallistuminen läheisryhmään ei ole helppoa. Monella läheisellä oli korkea kynnys lähteä jakamaan omaa elämäntilannettaan muille, syynä olivat häpeä tai perheen tilanteen peittely. Päihdeperheen arkeen oltiin jo totuttu ja sopeuduttu. Läheisille ei aina tule mieleen, että asiat voisivat olla toisinkin. Myös päihdekuntoutujan taholta saatettiin estää läheisen osallistumisen ryhmään peläten, mitä paljastuu omasta tilanteesta. Läheisryhmissä osallistujina olivat päihdekuntoutujien vanhempia, aviopuolisoita, lapsia, sisaruksia, ystäviä, työkavereita. KiipIt -projekti toimi läheisryhmissä käynnistäjänä ja ryhmän vetäjänä. Läheisryhmissä jaettiin ajatuksia ja kokemuksia elämästä päihdekuntoutujan rinnalla ja omasta jaksamisesta. Samoin kuin päihdekuntoutujien vertaisryhmissä, aito kohtaaminen, luottamus ja 16

17 vaitiolovelvollisuus olivat kokoontumisten lähtökohtia. Asiat, mitkä läheisryhmässä kuultiin, jätettiin ryhmän sisälle. Ensimmäiset kokoontumiskerrat olivat tilan antamista läheisten tunteille, ajatuksille ja kokemuksille. Jokainen ryhmäkerta rakennettiin senhetkisten osallistujien esille tuomista asioista ja aiheista. Ryhmissä käsiteltiin hyvinkin henkilökohtaisia elämäntilanteita. Tunneasiat olivat usein pinnalla: hätä, huoli, kiukku, viha, häpeä, pettymys ja syyllisyys kuului läheisten puheessa. Keskusteluissa jaettiin myös selviytymistarinoita, omia jaksamisen keinoja ja kokemuksia omasta elämästä kiinni pitämisestä. Vertaistuki ja kokemus siitä, että on muitakin samassa tilanteessa olevia, helpotti ja antoi luvan olemassa oleville kaikille tunteille. Läheisryhmissä jaettiin myös tietoa päihdeongelmaan ja riippuvuuksiin liittyen. Tieto helpotti läheisiä ja antoi luvan olla kantamatta vastuuta läheisen päihdeongelmasta ja valinnoista. Läheisryhmissä annettiin konkreettista tukea esimerkiksi akuutissa tilanteessa, jossa varmistettiin turvallisuus ja suunniteltiin yhdessä selviytymisstrategiaa ja varasuunnitelmaa. Läheisryhmässä annettiin jokaiselle tilaa ja aikaa puhua omasta näkökulmastaan. Kunnioitus ja toisen arvostava kuuntelu koettiin merkittävänä, kun keskusteltiin arkaluonteisista ja henkilökohtaisista aiheista. Näkökulmien ja elämäntilanteiden erilaisuudesta huolimatta kokemusten jakaminen koettiin hyväksi. Jakamien toi tunteen, että ei ole yksin vaikeiden asioiden kanssa. Vertaistuki toi jaksamista ja hyväksyntää, mutta myös helpotusta ja vapautumista. Läheisiä auttoivat luottamukselliset tilanteet, joissa sai puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Tärkeintä oli saada olla oma itsensä ja puhua ääneen mieltä painavista asioista. Päihdekuntoutujien läheisten huomioiminen koettiin KiipIt -projektissa tärkeäksi. Käytännön työn kautta nousi esiin läheisten avun tarve ja merkitys päihteistä kuntoutumiseen. Läheisryhmät olivat yksi arvokas lisä ja tukimuoto projektipaikkakunnilla. Monilla paikkakunnalla se oli uusi tukimuoto läheisille ja sen toteutumiseen tarvittiin moniammatillista yhteistyötä. Toiset läheiset saivat riittävän tuen päihdeklinikoilta, mielenterveyspoliklinikoilta tai muilta tahoilta, joissa saa yksilökohtaista tukea eikä tarvetta ryhmätoimintaan ollut olemassa. 2.6 Vaikuttava vertaisuus Jussi löysi päiväkeskuksen vertaistukiryhmän kautta myös ystävän, jonka kanssa hän käy kalalla viikonloppuisin ja pitää yhteyttä muutenkin. Jussi oppi käyttämään myös facebook-ryhmää ilojen ja surujen jakamisessa. Vertaisuudesta muodostui Jussille yksi kuntoutumisen tärkeimmistä voimavaroista. Päihteitä käyttävän ihmisen elämä on hyvin irrallista ja yksinäistä elämää; usko omaan itseen ja pystyvyyteen on vähissä. Itsetunto on riekaleina, eikä ympäristö anna kovinkaan positiivista tukea elämän muutoksiin. Usein kanssaihmiset huomaamatta vahvistavat päihdekuntoutujan omaa arvottomuuden tunnettaan. Kaikki päihdekuntoutujien kanssa toimivat ihmiset voivat muuttaa tätä käsitystä. Pienikin kokemus siitä, että minuun luotetaan ja minä voin luottaa, rohkaisee kuntoutujaa kokeilemaan uusia asioita esimerkiksi tulemalla mukaan vertaistukiryhmän toimintaan. Toiset vaativat pitkän polun luottamuksen ja rohkeuden rakentumiseen ja toisilla luottamus rakentuu helpommin. KiipIt -projektissa todettiin vertaistukiryhmätoiminnan olevan selkeästi yksi vaihtoehto päihteettömälle elämälle. Toimivat ja kuntouttavaa lisäarvoa tuottavat vertaistukiryhmätoiminnat edellyttivät kehittämistyötä ja rohkeutta tarkastella jo olemassa olevia ryhmätoimintoja uusin silmälasein. Kehittämisen lisäresurssilla saatiin rakennettua myös uusia toimintoja ja käytänteitä niille paikkakunnille, joissa ei ollut päiväkeskustoimintaa. Projektin työn avulla pystyttiin tarjoamaan onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuksia sekä päihdekuntoutujille että päiväkeskusohjaajille. 17

18 Vertaistukiryhmät koettiin tarpeellisiksi päihdekuntoutujien keskuudessa. Tärkeimpänä sisältönä pidettiin vertaisen antamaa tukea, koska kaikilla oli sama ongelma. Merkittävä havainto oli myös se, kenen intresseistä vertaistukiryhmä käynnistyi. Siellä, missä vertaistukiryhmän kokeilu lähti työntekijöiden aloitteesta, osallistuminen oli heikompaa. Vertaistukiryhmän käynnistymisen edellytyksenä oli kuntoutujalähtöisyys ja paikkakuntakohtainen aukko vertaistukiryhmän toiminnoissa tai sisällöissä. Päihdekuntoutujien kuntoutumista vertaistukiryhmissä havaittiin muun muassa siinä, että alkuun hyvinkin ryhmäkielteinen kävijä vähitellen kiinnostui toiminnasta. Kaivattiin rohkaisua ja erilaisia vaihtoehtoja ryhmistä. Yhdessä työntekijän kanssa tutustuttiin erilaisiin osallistumisen mahdollisuuksiin. Päihdekuntoutuja saattoi rohkaistua heti osallistumaan vertaistukiryhmään ja toisilla ajatus ryhmätoimintaan mukaan lähtemisestä syntyi vasta pitkän ajan päästä. Vertaistukiryhmistä saadut myönteiset vaikutukset näkyivät päihdekuntoutujien käyttäytymisessä ja arjessa. Vertaistukiryhmä kannusti ja rohkaisi astumaan johonkin uuteen. Vertaistukiryhmässä käydessään hyvinkin hiljainen asiakas rohkaistui puhumaan ja kertomaan mielipiteensä ääneen. Tunteista ja vaikeista asioista puhumista ei pidetty enää vaikeana tai luvattomana asiana. Päihdekuntoutujan itseluottamus, asioiden hoitokyky ja erilaisista tilanteista selviäminen lisääntyivät vertaisryhmiin osallistumisen myötä. Päihdekuntoutujan sosiaalinen verkosto laajeni ja sosiaalisuus, rohkeus ja avoimuus lähestyä läheisiä, ystäviä ja naapureita lisääntyivät. Päihteistä kuntoutumisen tärkeinä elementteinä pidettiin vuorovaikutusta ja asioiden jakamista. Vertaistukiryhmät antoivat päihdekuntoutujille rohkeutta jakaa omia tuntojaan ja kokemuksiaan. Vertaistukiryhmissä muodostunut yhteishenki voimaannutti ja tuotti iloa, kannusti luovuuteen ja jaksamiseen. Ryhmien kautta muodostui uusia ystävyyssuhteita. Keskinäinen kunnioitus samassa veneessä olevia kohtaan oli merkittävää. Yhteisöllisyys nostatti kiinnostuksen muita päihdekuntoutujia ja heidän kuulumisiaan kohtaan. Tasa-arvoista ihmisyyttä. Päihdekuntoutujat kokivat hyvin yksilöllisesti vertaistukiryhmätoiminnan. Pääosin vertaistukiryhmät koettiin hyvinä ja tarpeellisina. Löytyi myös päihdekuntoutujia, jotka eivät kokeneet vertaistukiryhmää 18

19 hyödyllisenä itselleen, tai osanneet toimia ryhmässä. Vertaistukiryhmiin sitouduttiin ja osallistuttiin vaihtelevasti. Toiset osallistuvat jokaiseen istuntoon, vaikka eivät sanoneet koko aikana juuri mitään. Heille itse osallisuus, kuuluminen johonkin ryhmänä oli voimaannuttava kokemus. Vertaistukiryhmiin osallistumisen esteiksi nimettiin muun muassa muut harrastukset, perhe tai työ, kulkemisvaikeudet, pitkät matkat sekä vaikeus puhua muille omista henkilökohtaisista asioista. Ryhmän yhteinen matka on aina tuntematon, koskaan ei voi tietää etukäteen millaisia polkuja ja mihin ryhmäprosessi vie ryhmää ja sen yksittäisiä jäseniä. Ryhmässä merkityksellistä on jäsenten ja työntekijän osaamisen ja kokemusten jakaminen. Heittäytyminen ryhmäprosessin vietäväksi ei ole kellekään helppoa, mutta se on antoisaa ja uusia mahdollisuuksia luovaa. 3. Innostutaan yhdessä Jussi ja koko kylä päiväkeskusta rakentamassa Innostuminen on voimavara, joka parhaimmillaan leviää ympäristöönsä ja saa aikaan kanssaihmisten innostumista. Innostumisessa on kyse yhdessä tekemisestä ja oman kulttuurisen ja sosiaalisen ympäristön valjastamisesta yksilön ja ryhmän hyvinvoinnin tueksi. Ilmiön tieteellinen käsite on sosiokulttuurinen innostaminen. Sosiokulttuurisen innostamisen 1 juuret ja perinteet löytyvät toisen maailmansodan jälkeisestä ajasta Keski-Euroopasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Varsinkin sotien ja alistavan hallinnon myötä ihmiset alkoivat liikehtiä oman hyvinvointinsa parantamiseksi ja toimimaan aktiivisesti oman paremman elämän puolesta. Liikehdinnästä syntyi ilmiö, josta muodostui innostamisen käsitteellinen toimintatapa ja innostajan ammattikäsite. Sosiokulttuurinen innostaminen on tapa herättää ihmisten tietoisuutta, organisoida toimintaa ja saada ihmiset liikkeelle oman ja yhteisen hyvän puolesta. Innostaminen pitää sisällään kasvatusta, sosiaalisuuden tukemista ja kulttuurista toimintaa. Innostamisen päämääränä on paremman tulevaisuuden ja merkityksen löytyminen. Parempaan tulevaisuuteen päästään todellisuuden kriittisen analysoinnin, sen tutkimisen ja ymmärtämisen sekä uusien, jopa utopististen vaihtoehtojen ja keinojen avulla. Innostamisen tavoitteena on kehittää, kasvattaa ja osallistaa ihmisiä hyödyntämään uudella tavalla kulttuurista ja sosiaalista ympäristöään yhdistymällä toisiinsa. Innostamisen menetelminä käytetään muun muassa motivoivia, mahdollistavia, dialogisia, ryhmäännyttäviä sekä joustavia ja aktiivisia menetelmiä. Innostamisen keskeisimmät elementit perustuvat vapaaehtoisuuteen, osallistavaan ja kasvattavaan toimintaan, arkeen sijoittuvaan toimintaan, ihmisen arvokkuuden kunnioittamiseen ja hänen kulttuurisen identiteetin vahvistamiseen. Sosiokulttuurinen innostamisen perusta on aina moraalinen. Sosiokulttuurisen innostamisen katalysaattorina toimii innostaja. Innostaja on ihminen, joka on myös itse innostunut mahdollistamaan toimintaa, jota ihmiset haluavat kehittää. Innostajalle on luontaista tarttua aloitteisiin ja tukea innostumisen prosessia, jotta se saavuttaisi päämääränsä. Innostajan tärkein työkalu ihmisten kanssa on vuorovaikutus. Dialogisella vuorovaikutuksella hän herättelee, organisoi, motivoi, tukee yhteisöllisyyttä ja on läsnä. Tärkeintä ei ole innostaja itse, vaan toiminnan prosessi ja yhteinen päämäärä. Taitava innostaja tekee lopulta itsestään tarpeettoman. 1 Paolo Freire ja Leena Kurki 19

20 KiipIt -projektissa sosiokulttuurisen innostamisen mallin kehittämisen ja testaamisen kotipesänä ovat olleet projektipaikkakuntien päiväkeskukset. Päiväkeskukset ovat luontaisesti sellaisia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joihin päihde- ja mielenterveyskuntoutujien on helppo tulla. Päiväkeskusten toiminta on luonteeltaan sellaista, joissa vapaa keskustelu ja yhteisöllisyys muodostuvat helposti. Luoville ajatuksille ja yhteisöllisyydelle on tilaa, joka on oleellista sosiokulttuurisen innostumisen käynnistymiselle. KiipIt -projektin sosiokulttuurinen innostaminen kuvataan tässä kertomuksessa Rantasalmen kunnan päiväkeskuksen perustamisen kautta. Projektin alkuvaiheessa kunnassa ei ollut päiväkeskusta, mutta projektin vertaistukiryhmätoiminnan ja kunnan oman kehittämistyön ajatusten yhdistyessä heräsi innostus sen perustamiseen. Kuvauksessa toteutuvat kaikki sosiokulttuurisen innostamisen metodologiset vaiheet eli todellisuuden analysointi, sosiaalisten prosessien suunnittelu, inhimillisten resurssien organisointi, materiaalisten ja taloudellisten resurssien organisointi, toimintaprosessi, arviointi ja juhla. Innostuminen yhteiseen hyvään kannatti; päihdekuntoutujat saavat projektin jälkeenkin päihteetöntä sekä sosiaalista ja kulttuurista yhteisöllisyyttä tukevaa hyvinvointia itselleen. 3.1 "Tartteis tehdä jotakin" - päihdepalvelujen kehittämisen yhteinen tahtotila Rantasalmella Jussi oli oppinut käyttämään asuinpaikkakuntansa päiväkeskuksen vertaistukiryhmää osana omaa päihteistä kuntoutumistaan. Jussin elämä oli muuten mallillaan, mutta välimatka Riittaan tuntui pitkältä. Jussi ja Riitta päättivätkin lopulta perustaa yhteisen kodin Rantasalmelle. Jussi liittyi myös KiipIt -projektin Rantasalmen vertaistukiryhmään. Tutustuttuaan paikkakuntaan ja sen palveluihin, Jussi havaitsi pian, että Rantasalmelta puuttui päihdekuntoutujien päiväkeskus. Vertaistukiryhmässä alettiin keskustella paikkakuntien erilaisista päihdepalveluista ja haaveilla oman päiväkeskuksen perustamisesta. KiipIt -projektin käynnistyessä Rantasalmen kunnan päihdepalvelut muodostuivat Savonlinnan A- klinikalta ostettavista erityispalveluista, lähialueen laitospalveluista sekä kunnan sosiaalityön päihdetyöstä. Kunnassa lähdettiin käymään keskustelua päihde- ja mielenterveystyön kehittämisestä. Samaan aikaan KiipIt -projektin vertaistukiryhmässä oman päiväkeskuksen perustaminen oli noussut esille. Kehittämisen voimavarat päätettiin yhdistää ja suunnitteluun osallistuivat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, kunnan työntekijät, luottamusmiehet sekä Rantasalmella toimivat kehittämishankkeet 2. Pienen kunnan päihdepalvelujen saatavuus ja muodot eivät kattaneet päihdekuntoutujien kuntoutumisen edellytyksiä. Rantasalmelle kaivattiin vertaistuellista, päihteetöntä matalan kynnyksen kuntoutumispaikkaa. Päihdekuntoutujilla oli tarvetta maantieteellisesti läheltä löytyvään vapaaehtoisuuteen ja toiminnallisuuteen perustuvaan kohtaamispaikkaan, josta löytyy myös päihteettömyyttä tukevaa ammatillista ohjausta. Päihdekuntoutujat olivat kokeneet, että sen hetkinen vertaistukiryhmän kokoontumispaikka ei ollut heille sopiva ja päihdekuntoutumista edistävä. Ryhmähuoneen käyttöä rajoittivat myös pienet tilat ja se, että tila oli ensisijaisesti kunnan muun toiminnan käytössä. Päihdekuntoutujat eivät kokeneet tilaa omakseen ja he halusivat nostaa sekä päiväkeskusmuotoisen vertaistukiryhmän toiminnan ja toiminnan 2 Kehittämiskeskus Tyynelän KiipIt -projekti, Sininauhaliiton Lähipalveluhanke ja Savonlinnan Sauva-säätiön Väylä-hanke. 20

Raportti KiipIt- projektin Bikva- arvioinnista

Raportti KiipIt- projektin Bikva- arvioinnista Raportti KiipIt- projektin Bikva- arvioinnista syksyllä 2010 27.1.2011 Kirsi Purhonen Maarit Laakkonen (toim.) Sisältö Johdanto... 3 1 Arvioinnin toteutus... 6 2 Arkista kuntoutumista... 7 2.1 Oppiminen

Lisätiedot

Seniori-projekti 2005-2008

Seniori-projekti 2005-2008 Seniori-projekti 2005-2008 Loppuraportti Taina Heino Eija Myllymäki Tuija Rinne Mari Tuomainen Tyynelän Kehittämiskeskus 2 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Projektin tausta ja lähtökohdat... 3 3 Projektin tavoitteet

Lisätiedot

VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN

VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN Voimakas-projektin väliarviointi 2/2014 Riitta Kinnunen Jukka Lidman Sisältö 1 VOIMAKAS- PROJEKTIN JA VÄLIARVIOINNIN TOTEUTUS 3 1.1 Voimakas- projektin toteutus 3 1.2 Väliarvioinnin

Lisätiedot

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e

Toim. Tarja Sassi. O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Toim. Tarja Sassi Ehjä perhe O p a s v a n k i p e r h e i d e n v e r t a i s r y h m ä t o i m i n n a n o h j a a j i l l e Oppaita 1/2012 SISÄLLYS 3 alkusanat 5 1 JOHDANTO 7 2 Vertaistoiminta 9 3 Ehjä

Lisätiedot

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Kannen piirros: Päivi Koivu Piirroksen graafinen suunnittelu ja toteutus: Markus Kujala Sininauhaliitto 2005 Kannen suunnittelu: DA Graphics, Tanja

Lisätiedot

Alkukartoitusraportti Erityisesti Isä-projekti

Alkukartoitusraportti Erityisesti Isä-projekti Alkukartoitusraportti Erityisesti Isä-projekti (2013 2016) 18.3.2014 Ovaskainen Kaisa, Tarkiainen Kati, Hyppölä Jukka, Sutinen Ilkka Voi kunpa matkas onneksi koituis, vihaa katkeruutta et tuntis joutavaa,

Lisätiedot

Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa

Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa Eeva-Kaarina Veijalainen, Taina Heino, Mirjam Kalland, Heli Kammonen, Leena Paasikannas ja Saara Salo.

Lisätiedot

Räätäli-projekti 2005 2008

Räätäli-projekti 2005 2008 Räätäli-projekti 2005 2008 Arvioinnit Mari Tuomainen Kirsi Purhonen Tyynelän Kehittämiskeskus SISÄLLYS Johdanto...3 Kuntoutuja vai työnhakija? Päihdeasiakkaan tukeminen työllistämisen kontekstissa. Pro

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

MT-navigaattori - projekti 2010-2012 Loppuraportti

MT-navigaattori - projekti 2010-2012 Loppuraportti MT-navigaattori - projekti 2010-2012 Loppuraportti Palveluyhdistys Kaseva ry 1 Kirjoittajat: Pirkko Heino Annastiina Jansén Minna Nieminen Minna Pirttikoski Tiina Valtanen Painopaikka: T. Nieminen Oy.

Lisätiedot

Seniorityö näkyväksi

Seniorityö näkyväksi Seniorityö näkyväksi Ikääntyneiden päihdepalvelujen kehittämistyötä itäsuomalaisissa verkostoissa Seniori-projektin kehittämistyön vaikutuksia ja vaikuttavuutta 2005-2011 Eija Myllymäki Tuija Rinne 1 Sisältö

Lisätiedot

POIJU-PROJEKTI 2005-2008

POIJU-PROJEKTI 2005-2008 POIJU-PROJEKTI 2005-2008 Loppuraportti Piirros: Maria Lehtonen Palveluyhdistys Kaseva ry 2008 Kirsi Grönqvist Pirkko Heino Tapio Koivisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TIIVISTELMÄ 1. TAUSTAA 2. PROJEKTIN

Lisätiedot

Keinot käyttöön arjen areenoilla

Keinot käyttöön arjen areenoilla Hannele Lehtonen Keinot käyttöön arjen areenoilla Suomen Mielenterveysseura Kuvaus verkostohankkeen toteutuksesta Käsikirja vertaisryhmän ohjaajalle ja kehittämistoiminnasta vastaavalle Julkaisijat: Suomen

Lisätiedot

Jyvällä -projekti 2006-2009

Jyvällä -projekti 2006-2009 Jyvällä -projekti 2006-2009 Tyynelän Kehittämiskeskuksen osahankkeen loppuraportti Laura Pöyhönen Mari Tuomainen & Kirsi Purhonen (toim.) 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 TYYNELÄN KEHITTÄMISKESKUKSEN

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 19. Marja Hiitola-Moilanen (toim.) KEHITTÄMISEN POLKUJA PERHETYÖSSÄ

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 19. Marja Hiitola-Moilanen (toim.) KEHITTÄMISEN POLKUJA PERHETYÖSSÄ Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 19 Marja Hiitola-Moilanen (toim.) KEHITTÄMISEN POLKUJA PERHETYÖSSÄ Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin valmentamisen opas

Hyvinvoinnin valmentamisen opas Hyvinvoinnin valmentamisen opas Jos sä haluut reipas olla ja täysin pihalle saa mennä polla. Tule keskipihalle, siellä alkaa pihakesä päivittäin klo 15-16. Ellei sada vettä, räntää, lunta tai et vedä päiväunta.

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI

Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Kansalaistoiminnan kehittäminen huumeriippuvaisille (Linkki) -projekti (2008 2011) LOPPURAPORTTI Huhtikuu 2011 Milja Ilkka Tuula Immonen Inka Kasurinen 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Projektin organisointi...

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

"Että olis joku, kelle puhua asioista "

Että olis joku, kelle puhua asioista R I K O S S E U R A A M U S V I R A S T O Rikosseuraamusviraston monisteita 11/2004 "Että olis joku, kelle puhua asioista " Kriminaalihuollon päihdetyön kehittämishankkeen Bikva-arviointi 4.11.2004 1.

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013

OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 OPASTAVA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖSSÄ 2011-2013 LOPPURAPORTTI Sauli Suominen Merja Tuominen Karri Blommila 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 2.1. Tavoitteet...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Kirkkopalvelujen diakonian ja sosiaalisen vastuun verkkolehti 2/2012

Kirkkopalvelujen diakonian ja sosiaalisen vastuun verkkolehti 2/2012 Kirkkopalvelujen diakonian ja sosiaalisen vastuun verkkolehti 2/2012 Kohtaaminen kuntouttaa! Syksyn saapuessa ihmiset innostuvat uusista asioista, harrastuksista ja itsensä kehittämisestä. Ryhmätoiminnat

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot