Maahanmuuttajan kengissä - toiminnallinen työpaja valmentajille klo Vaasa: Valtakunnalliset työpajapäivät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajan kengissä - toiminnallinen työpaja valmentajille. 18.4.2012 klo 16.30-17.30 Vaasa: Valtakunnalliset työpajapäivät"

Transkriptio

1 Maahanmuuttajan kengissä - toiminnallinen työpaja valmentajille klo Vaasa: Valtakunnalliset työpajapäivät Yhden tunnin työpajan tavoitteena ei ollut tarjota ihmeitä, vaan aloituksia, vuorovaikutusta muiden osallistujien kanssa ja toiminnallista dialogia. RINNAKKAISSEMINAARIN KULKU: Ensin, toisilleen ennestään tuntemattomat osallistujat haastattelivat toisiaan, pareittain. Sitten, haastateltavat teemat purettiin siten, että mielipide ilmaistiin liikkumalla fyysisesti seminaaritilassa (esim. vasemmalle ne jotka ovat samaa mieltä ja oikealle ne jotka ovat eri mieltä). Näin kaikille kävi selväksi, miten paljon tai vähän osallistujien mielipiteet erosivat toisistaan. Ja aivan lopuksi, osallistujien kanssa otettiin yhteiskuva ja kaikille lähetettiin pajapäivien jälkeen yhteenveto parihaastattelun vastauksista. IDEA: Ajatuksena oli avata joitain näkökulmia maahanmuuttajavalmennukseen ja huomata konkreettisesti miten eri tavoin me saatamme ajatella yhteisistä asioista. Tärkeintä on kuitenkin yhteinen keskustelu, puolin ja toisin, kaikkien osapuolten kesken niin valmentajien kuin maahanmuuttajavalmennettavienkin kanssa. Toiminnallisen työpajan vetäjä: Petri Puroaho (MaMuPaja hankkeen projektipäällikkö) Niille, jotka eivät päässeet osallistumaan tähän työpajaan, seuraavia tietoja ja näkökulmia kannattaa vertailla omiin ajatuksiin oman organisaation tilanteeseen ottaa näkökulmat yhteiseen keskusteluun työyhteisössä TAUSTAA: Osallistujia oli yhteensä 30. Osallistujat olivat kotoisin 20:ltä eri paikkakunnalta. Helsinki, Seinäjoki, Vantaa, Utsjoki, Pielavesi, Jyväskylä, Kouvola, Ii, Lahti, Lappeenranta, Iisalmi, Sastamala, Tampere, Vaasa, Joensuu, Lieto, Turku, Naantali, Kauhajoki, Pietarsaari. Aika hieno kokoelma valtakunnallisia asiantuntijoita vai mitä? Joidenkin osallistujien kohdalla työtehtävä jäi hieman epäselväksi, mutta voidaan kuitenkin todeta, että paikalla oli ainakin 16 eri työnimikkeellä (valmentajista johtajiin) olevaa pajatoiminnan vaikuttajaa. Monikulttuurinen valmennustaso: Osallistujia pyydettiin arvioimaan itse oma monikulttuurisen osaamisen ja valmennuksen tasonsa asteikolla Alimmaksi tasoksi arvioitiin 1 ja ylimmäksi 9. Osallistujien monikulttuurisen valmennustason keskiarvo oli 5,0. Mahdollisuudet koulutukseen työn ohella: Hieman alle puolet osallistuneista ei ollut saanut koulutusta monikulttuuriseen työhön tai maahanmuuttajavalmennukseen. Syinä olivat erityisesti, ettei sopivia koulutuksia ole ollut tarjolla tai ei ole ollut aikaa kouluttautua. Hieman yli puolet oli puolestaan saanut koulutusta monikulttuuriseen työhön mm. erilaisten seminaarien kautta. MaMuPaja hanke tulee tarjoamaan kaikille TPY:n jäsenorganisaatioille alueellisia monikulttuurisen valmennuksen koulutuksia vuonna Suomen kielen opetusta maahanmuuttajataustaisille: Noin 2/3:lla osallistujien organisaatioissa ei ollut tarjolla maahanmuuttajataustaiselle valmennettavalle erikseen suomen kielen opetusta. Ne, jotka tarjoavat suomen kielen opetusta, 1

2 olivat oppilaitoksia, eivät perinteisiä työpajoja. MaMuPaja hanke käsitteli verkostopäivässään valmentajien suomen kielen opetusta. Lisätietoa voi ladata itselleen sivulta: Tämä on vain pieni apu, mutta jostain on aloitettava. Kuinka usein monikulttuurisuusasioista keskustellaan työyhteisössä? Melkein 2/3 osallistujista pohtivat työyhteisössään monikulttuurisuuteen liittyviä asioita vähintään kerran kuukaudessa (joidenkin kohdalla jopa viikoittain tai päivittäin). Luonnollisena syynä tähän oli tietysti se, jos organisaation työn kohteena olivat erityisesti maahanmuuttajataustaiset. Jos oma työ ei erityisesti kohdentunut maahanmuuttajataustaisiin, niin samoja pohdiskeluja tehtiin kerran puolessa vuodessa tai harvemmin. Perittyä vai opittua? Kysyttäessä osallistujilta onko kulttuuri perittyä vai opittua, syntyi mielenkiintoinen jakauma. Muutaman mielestä se voi olla perittyä, puolet osallistuneista koki sen olevan opittua ja melkein puolet kehitti uuden kategorian jossa korostuivat molempien vaihtoehtojen vaikutus. Tämä oli erittäin mielenkiintoista huomata. Tärkeintä tässä on se, että työyhteisössä keskusteltaisiin niistä näkökulmista, minkä vuoksi kukin perustelee ajatuksensa. Yhteisesti synnytetty vuorovaikutus on tärkeintä. Millainen on suomalainen? Seuraavaksi pohdimme millainen on suomalainen? Annoin kolme kategoriaa. Keskustelevainen kategoria ei saanut yhtään osallistujien ääntä. Hiljainen kategoria sai 9 ääntä. Eniten ääniä sai kategoria Jotain muuta, mitä? : 21 kpl. Tärkeintä mielestäni ei ole tehdä vastauksista alakategorioita, vaan huomata se tosiasia, että osallistujat kokivat selvästi suomalaisena olon olevan hyvin monenlaisia asioita. Jokainen suomalainen on yksilö. Yleistyksiä on vaikea tehdä tai niitä ei kannata tehdä. Sama pätee varmasti maahanmuuttajataustaisiin ihmisiin, eikö vain? Ystävällinen ja jäykempi. Juro ja ennakkoluuloinen. Saamelaisiin verrattuna totisempia ja täsmällisempiä. Ihminen, ei kulttuuri vaan henkilökysymys. Auttavainen. Itsenäinen ja pärjää yksin. Suomalainen on oma itsensä. Varauksellinen: hitaasti lämpeävä, tarkkaileva, jännittynyt. Varovainen, pelkäävä, kielitaidoton. Oma tila yksityisyyden varjeleminen. Pidättyväinen, yksityisyyden suojelu. Olemme erilaisia. Hiljainen, rauhallinen ja heikko itsetunto. Hiljainen, varovainen, pelkäävä. Voihan eri kulttuurinenkin olla suomalainen, esim. moni kurdiperhe on niin suomalaisia kuin kurdejakin. Perinteinen kuva: suoraselkäinen, työtätekevä. Mutta onko uusia sukupolvi tehnyt sen, ettei nuorista voi tätä sanoa? Yksilöllinen, tarkkailija. Täsmällinen. Ujo, rauhallinen. Hitaasti lämpeneviä. Suomalainen nainen ja mies erilaisia. Hitaasti lämpeneviä, olemme kuitenkin erilaisia. Jähmeä, vaikeasti ymmärrettävä. Luotettava. Kaksi ääripäätä: keskustelija ja isoittelija. Kasvetaan vai opitaan suomalaiseen työelämään? Kysyttäessä osallistujilta kasvetaanko vai opitaanko suomalaiseen työelämään, syntyi jälleen mielenkiintoinen jakauma. 1/3 oli sitä mieltä, että siihen opitaan. 1/3 oli sitä mieltä, että siihen kasvetaan. Ja viimeinen 1/3 synnytti jälleen uuden kategorian, ilman vetäjän pyyntöä eli he olivat sitä mieltä, että suomalaiseen työelämään kasvetaan ja opitaan. Tärkeintä tässä on mielestäni jälleen 2

3 se, että asiasta keskustellaan työyhteisöissä ja jaetaan toisten kanssa perusteluita ja näkemyseroja. Lopputuloksena syntyy varmasti hyvää yhteisymmärrystä. Minkä kautta Sinä haet yhteistä ymmärrystä? Osallistujat hakivat yhteistä ymmärrystä maahanmuuttajataustaisen valmennettavan kanssa erityisesti samankaltaisuuksien kautta (noin puolet vastanneista). Vähiten (1/10) haettiin yhteistä ymmärrystä eroavaisuuksien kautta. Toiseksi eniten (hieman yli 1/3) haettiin yhteistä ymmärrystä tilaisuudessa jälleen spontaanisti syntyneen uuden kategorian kautta eli eroavaisuuksien ja samankaltaisuuksien yhdistelmän kautta. Hyvä työpajakäytäntö: työparit Tilaisuuteen osallistuneet olivat lähes 100% sitä mieltä, että kantaväestön edustaja ja maahanmuuttajataustainen työpareina pajalla toimii hyvin. Yhden mielestä kysymys on enemmän henkilökemioista, joka sinänsä ei ole muiden mielipiteiden vastainen vaan sekin kannattaa pitää mielessä. Ennakkoluulot suomalaisista? Tutkittaessa monikulttuurisessa valmennuksessa toisesta kulttuurista tulevien tilannetta on tärkeää myös tutkia omaa itseään, omaa kulttuuriaan. Tämän kautta on helpompi suhteuttaa asioita. Kysyttäessä osallistujilta millaisiin ennakkoluuloihin he olivat törmänneet suomalaisista, syntyi seuraava mielenkiintoinen lista: Jäykkä ja ylpeä. Hiljaisia, ei keskustelua, asiapitoisia, ei small-talkia. Kauheita, juoppoja, öykkäreitä! Saamelaisten mielestä byrokraattisia ja tylsiä, osa pitää sortajina ja riistäjinä, ja vähän laiskoina koska harva oppii suomea kunnolla. Perusjäykkyys. Jäykkyys ja joustamattomuus. Suomalaisiin ei tutustu helposti. Ei näytetä tunteita, jorotus ja masennus. Hiljaisuus, tarkkuus = täsmällisyys. Rasistisina. Juoppo, kovaääninen, agressiivinen, työteliäs. Suomalaiset ovat ennakkoluuloisia. Kliseet. Hiljaisia ja juroja. Liian työteliäs, vakavuus ja masentuneisuus. Rasismi. Kylmiä, sulkeutuneita, työkeskeisyys, ei-perhekeskeisyys. Juoppo, kovaääninen, aggressiivinen, työteliäs. Esim. tietyn kulttuuritaustan mies ei voi sietää, että naisena sanon hänelle, ettei hän voi tehdä näin ja näin. Heidän kulttuurissa naiskäsitys on erilainen. Hiljaisia, ujoja, sivistymättömiä, juntteja. Pihejä, ennakkoluuloisia. Hiljainen ja masentunut. Vaikeasti lähestyttäviä. Suomeen tullessaan oma työkulttuuri. Kylmyys, piittaamattomuus, olla kovin perhekeskeisiä, työ on tärkeämpi. Ei puhu, ei elekieltä, kylmiä. Jäykkyys. Hiljaisuus, melankolisuus, jäykkyys, järjestelmällisyys (esim. jonottaminen). Suomalaiset ovat ennakkoluuloisia, suomalaiset luulevat tietävänsä paljon. 3

4 Ennakkoluulot maahanmuuttaneista? Ja heti perään tutkailimme millaisiin ennakkoluuloihin osallistujat ovat törmänneet maahanmuuttajataustaisiin liittyen. Jälleen syntyi mielenkiintoinen lista, jonka sisältöä en halua tässä kohdin tiivistää vaan haluan jokaisen lukevan osallistujien autenttiset kommentit ja tekevän omat johtopäätöksensä. Osaamaton, ei ymmärrä kieltä ja kulttuuria, laiskoja. Ei ole tullut tietoon. Jos ääntää väärin, on tyhmä. Norjalaisista ajatellaan, että eikö ne palele. Romaanit, somalit. Kielitaito työntekemisen esteenä. Vapaamatkustajan rooli. Yhteiskunnan etujen hyväksikäyttäminen. Eivät yritä sopeutua yhteiskuntaan, loisia. Epärehellinen. Vievät työpaikat, elävät sosiaaliturvalla, rikollisia, väkivaltaisia, työtä vieroksuvia, kielitaidottomia. Perustavalla tavalla tyhmempiä; kieliym. ongelmat; epäselvyydet tarkoituksesta. Kliseet: esim. mustalainen varastaa. Osa tulisia, tempperamenttisia, osa laiskoja jne. Vievät naiset, varastaa, käyttää sosiaalietuja hyväkseen. Epärehellinen. Laiskoja, rikollisia, sosiaalipummeja. Vie työpaikat, elävät sosiaaliturvalla, rikollisia, väkivaltaisia, työtä vieroksuvia. Pajallamme on laaja skaala (Thaimaa, Kurdi, Venäjä, Japani ) Ennakkoluulot kohdistuu: ei katsota ihmistä. Se on rasistista. Eivät halua omaksua Suomen toimintatapoja, stereotypioita. Tullaan Suomeen ja eletään sossun rahalla. Rikollinen, laiska, vie verorahat, isot avustukset. Työtä vieroksuvina. Ennakkoluulo, rasistiset asenteet. Laiskoja, sossun rahalla elävät. Laiskoja, rikollisia. Nimittelyyn, aliarvostukseen. Nimittely, vähättely, ärhäkkyys. Jos ei osaa kieltä, on tyhmempi kuin muut (ääritapauksessa), esim. romaneja, venäläisiä kohtaan ennakkoluuloja, tiettyjä ryhmiä kohtaan. En ole törmännyt. Miten maahanmuuttajavalmennusta tulisi kehittää? Rinnakkaisseminaarin päätti kysymys siitä, miten maahanmuuttajavalmennusta pitäisi osallistujien mielestäsi kehittää työpajoilla? Tässä keskeiset näkökulmat: Tarjoamalla kunnon koulutusta valmentajille (ei vain seminaareja) Lisäämällä tietoutta eri kulttuureista Asennekasvatusta (mm. työnantajia kohtaan) Ymmärryksen, suvaitsevaisuuden ja erilaisuuden sietämisen vahvistamista Opaskirja maahanmuuttajavalmennuksesta valmentajille Tietoa ja taitoa siitä, kuinka valmentaja voi tukea maahanmuuttajan kielen oppimista työpajalla Yhteinen maahanmuuttajavalmennettaville suunnattu perehdytysopas Työparitoiminnalla, jossa toinen on kantaväestön edustaja ja toinen maahanmuuttajataustainen Vertaistukea mahdollistaminen työpajoilla Yhteisöllistä toimintaa kehittämällä Reilulla keskustelulla puolin ja toisin. 4

5 Projektipäällikön vastine kehittämistarpeisiin: Ilokseni voin tässä vaiheessa todeta, että MaMuPaja hanke joka palvelee TPY:n jäsenorganisaatioiden tarpeita tarjoaa kaiken materiaalin, mitä hankkeen aikana syntyy, koko pajakentälle sitä mukaan kun sitä muodostuu. Opaskirjasta on siis jo raakaversio. Lopullinen valmistuu lokakuuhun 2012 mennessä. Pajakentän monikulttuurisen valmennuksen alueelliset ja ilmaiset (tietysti) koulutukset järjestetään vuonna Tervetuloa niihin! Tämän raportin kirjoittamisen vaiheessa en ole vielä saanut työpajapäivien virallisia webropol kyselyn palautteita mutta yleinen jälkitunnelma rinnakkaisseminaaristani oli hyvin positiivinen. Osallistujat pitivät siitä, että heti mentiin asiaan (parihaastattelu) ja mielipiteitä osoitettiin konkreettisesti liikkumalla ja sijoittumalla fyysisesti johonkin kohtaan seminaaritilaa. Tällainen asioiden purku-tapa sai positiivista palautetta ja siitä jäi visuaalinen mielikuva. Ystävällisin terveisin, Helsingissä Petri Puroaho MaMuPaja hankkeen projektipäällikkö 5

MUISTIINPANOT Maahanmuuttaja-asiantuntijoiden yhteistyötapaamisesta Helsingissä 29.5.2012

MUISTIINPANOT Maahanmuuttaja-asiantuntijoiden yhteistyötapaamisesta Helsingissä 29.5.2012 MUISTIINPANOT Maahanmuuttaja-asiantuntijoiden yhteistyötapaamisesta Helsingissä 29.5.2012 PAIKKA: Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki OSALLISTUJAT: suomen kieltä puhuvat maahanmuuttajataustaiset

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

MATKALLA JOHTAJUUTEEN

MATKALLA JOHTAJUUTEEN Laurea Julkaisut I Laurea Publications Anni Sinkko (toim.) MATKALLA JOHTAJUUTEEN Artikkeleita Johtaminen työyhteisössä -opintojaksolta Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 50 Anni Sinkko (toim.) MATKALLA

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot

monikulttuurinen johtaminen rekrytointi perehdyttäminen vuorovaikutus dialogisuus

monikulttuurinen johtaminen rekrytointi perehdyttäminen vuorovaikutus dialogisuus monikulttuurinen johtaminen rekrytointi perehdyttäminen vuorovaikutus dialogisuus Sisällys Esipuhe...3 Yhteisöpedagogi Melody Karvonen Sujuvaa yhteistyötä ja yhteisymmärrystä monikulttuurisessa työyhteisössä...4

Lisätiedot

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan Invalidiliiton järjestötoiminta Aluksi 3 Vammaisjärjestöt maahan muuttajien osallistumisen tukena 4 Kulttuurierojen tunnistaminen

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ KOHTAAMASSA II. opas maahanmuuttajanuorten opetuksesta ja ohjauksesta vastaaville

KYSYMYKSIÄ KOHTAAMASSA II. opas maahanmuuttajanuorten opetuksesta ja ohjauksesta vastaaville KYSYMYKSIÄ KOHTAAMASSA II opas maahanmuuttajanuorten opetuksesta ja ohjauksesta vastaaville Tämä opas on päivitetty ja laajennettu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Kysymyksiä kohtaamassa -julkaisusta.

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta. Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Simopekka Katajala (toim.

Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta. Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Simopekka Katajala (toim. Yrittäjyysasenteet ja näkemykset yrittäjyyskoulutuksesta Pirkanmaalaisten toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa Simopekka Katajala (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

TYÖSKENTELY THAIMAASSA. Opas Paratiisiin

TYÖSKENTELY THAIMAASSA. Opas Paratiisiin TYÖSKENTELY THAIMAASSA Opas Paratiisiin Mira Kuusela Opinnäytetyö Huhtikuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä lektiot Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä HELI HARRIKARI Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 18. marraskuuta 2000 Tämä väitöstilaisuus on väärässä kontekstissa. Väitöksen

Lisätiedot

VETÄJÄT: Petri Puroaho (MaMuPaja hankkeen projektipäällikkö) ja Jenni Leppänen (MaMuPaja hankkeen koulutuskoordinaattori)

VETÄJÄT: Petri Puroaho (MaMuPaja hankkeen projektipäällikkö) ja Jenni Leppänen (MaMuPaja hankkeen koulutuskoordinaattori) MaMuPaja -hanke VERKOSTOTAPAAMISEN 7.11.2012 raportti PAIKKA: Nuorten taidetyöpaja, Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä AIKA: Keskiviikko 7.11.2012, klo. 8.30 15.00 VETÄJÄT: Petri Puroaho (MaMuPaja hankkeen

Lisätiedot

Ohjaus voi auttaa löytämään oppimisen ilon. Opi ja ohjaa työpaikalla. Näkemyksiä ja kokemuksia aikuisten ohjauksesta

Ohjaus voi auttaa löytämään oppimisen ilon. Opi ja ohjaa työpaikalla. Näkemyksiä ja kokemuksia aikuisten ohjauksesta Ohjaus voi auttaa löytämään oppimisen ilon. Opi ja ohjaa työpaikalla Näkemyksiä ja kokemuksia aikuisten ohjauksesta Sisältö Lukijalle... 3 Ohjaus olennainen osa oppimista... 4 Työpaikkaohjaus hyödyksi

Lisätiedot

TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA

TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA SISÄLLYSLUETTELO: TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TERMINOLOGIA TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA MONIKULTTUURINEN NUORISOTYÖ TAMPEREELLA MITÄ NUORET

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Ilmiömäinen verkkokurssi & sähköinen koe

Ilmiömäinen verkkokurssi & sähköinen koe Ilmiömäinen verkkokurssi & sähköinen koe Lyhyt kuvailu ENA4 verkkokurssista sekä yksityiskohtainen selvitys siihen liittyvästä sähköisestä kokeesta. SISÄLTÖ MIKSI VERKKOKURSSI?. ILMIÖPOHJAINEN OSUUS KURSSIN

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

MONI. Maaseutu ja monikulttuurisuus. esiselvityshanke 10/2012 4/2014. MONI... Maaseutu ja monikulttuurisuus esiselvityshanke 10/2012 4/2014

MONI. Maaseutu ja monikulttuurisuus. esiselvityshanke 10/2012 4/2014. MONI... Maaseutu ja monikulttuurisuus esiselvityshanke 10/2012 4/2014 MONI Maaseutu ja monikulttuurisuus esiselvityshanke 10/2012 4/2014 1 Esiselvitys: Suvi Kaljunen Taitto ja kuvitus: Asta Graphics c 2014 Arvoisa lukija, kädessäsi on Maaseudun Sivistysliiton toteuttaman

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen

Romanit ja kulttuuri. Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa. Reetta Toivanen Romanit ja kulttuuri Selvitys romanien osallisuudesta ja osallistumisesta kulttuuritoimintaan Suomessa Reetta Toivanen IHMISOIKEUSLIITON SELVITYS 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ

TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ TEKNAN JÄSENIEN ARVIO TEKNAN NYKYTILASTA JA TULEVAISUUDEN TARPEISTA SEKÄ POTENTIAALISTEN JÄSENIEN NÄKEMYS JÄRJESTÖSTÄ Mielipidekysely Laine, Pauliina 199147 Nuora, Katriina 198502 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat.

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat. SAMALLE VIIVALLE Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen Ura haaveet Hissipuhe Ideasta tuotteeksi kesätyöpaikka Tietoa myös vanhemmille Sarja kuva Verkostot tutuksi Apuun Työelämäillat

Lisätiedot

EKA TYÖPAIKKA TEKOJA NUORTEN TYÖLLISTYMISEN PUOLESTA

EKA TYÖPAIKKA TEKOJA NUORTEN TYÖLLISTYMISEN PUOLESTA EKA TYÖPAIKKA TEKOJA NUORTEN TYÖLLISTYMISEN PUOLESTA McDonald s Oy JOHDANTO SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 NUORET JA TYÖ: NUORISOTYÖTTÖMYYS YHTEINEN HAASTEEMME... 4 Talouskriisin varjo seuraa nuoria...

Lisätiedot

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon?

Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Järkevää lääkehoitoa moniammatillisesti seminaari terveydenhuollon toimijoille Miten ikäihmisten lääkehoito laitetaan kuntoon? Seminaariin osallistuneista (160) terveydenhuollon toimijoista yhteensä 72

Lisätiedot

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke

Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Arviointi. KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Venäjä-osaajan oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 2010 2011 Arviointi KOPSU, Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kehittämishanke Sisällysluettelo 1 Johdanto... - 3-2 Venäjän-osaajan

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu pilottiraportti

Laurea-ammattikorkeakoulu pilottiraportti Laurea-ammattikorkeakoulu pilottiraportti 1 1. Pilotin tausta ja tarkoitus Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hankkeessa kehitetään moniaistisia oppimisympäristöjä Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot