Zizekin "Pehmeä vallankumous"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Zizekin "Pehmeä vallankumous""

Transkriptio

1 Zizekin "Pehmeä vallankumous" Author : admin I Viime syksynä Suomessa julkaistiin kaksi slovenialaisen filosofin Slavoj Zizekin teksteistä koostettua kirjaa. Kevyempi, mainiona poliittisena taskukirjana toimiva pamfletti Politiikkaa, idiootti! on erinomainen johdatus Zizekin poliittiseen ajatteluun. Se toimii Pienen punaisen kirjan kaltaisena inspiraationlähteenä vasemmistolaisuuteen ja zizekiläiseen uuskommunismiin. Pamfletissa Zizek, tuo kulttuurikritiikin Borat, lausuu totuutensa niin vasemmistosta, Fukuyamasta kuin Rammsteinistakin. 1 / 6

2 Toinen viime syksyn Zizek-kirjoista, Pehmeä vallankumous on astetta teoreettisempi jööti. Teoksen toimittaja Janne Porttikivi on jakanut teoksen alaotsikkoa Psykoanalyysi, taide, politiikka mukaillen kolmeen laajahkoon kokonaisuuteen: ensimmäinen osa Teoria käsittelee ensisijaisesti lacanilaiseen psykoanalyyttiseen teoriaan liittyviä teoreettisia ongelmia, toinen kokonaisuus Elokuva puolestaan käyttää tätä teoriaa muun muassa Hitchcockin ja Matrixin analysoimiseen. Kolmas kokonaisuus Politiikka puolestaan keskittyy pohtimaan muuan muassa eettisen väkivallan problematiikkaa. Olennaista Porttikiven toimittamassa kirjassa on se, etteivät nämä kolme kategoriaa toimi toisistaan eristettyinä saarekkeina, vaan ne ovat voimakkaasti kietoutuneina toisiinsa: elokuvat ja taide toimivat esimerkkeinä ja ajattelun inspiraationa sekä teoreettisissa että poliittisissa teksteissä, lacanilainen teoria puolestaan tarjoaa pohjan niin taiteen kuin politiikankin analysointiin. Politiikka puolestaan lävistää Zizekin kaltaiselle kommunistille tyypillisellä tavalla kaikki tekstit tavalla tai toisella. Esimerkiksi Matrix-analyysinsa lopuksi Zizek päätyy pohtimaan vasemmistolaisuuden problematiikkaa, sekä sitä, mitä vasemmiston tulisi oikein tehdä: "Ilmaistuna vanhan hyvän ajan marxilaisen ala- ja ylärakenne-käsiteparin avulla pitäisi yhtäältä ottaa huomioon 'objektiiviset' ja aineelliset todellisuudessa tapahtuvat yhteiskunnallistaloudelliset prosessit ja toisaalta myös varsinaiset poliittis-ideologiset prosessit. Entä jos politiikka on sisäisesti 'steriiliä', pelkkää varjoteatteria, mutta silti olennainen asia todellisuuden muuttamisessa? Vaikka talous on siis reaalista ja politiikka varjoteatteria, tärkein taistelu käydään kuitenkin politiikan ja ideologian alueella. Otetaan esimerkiksi kommunistivallan romahtaminen 1980-luvun lopussa. Vaikka päätapahtuma oli se, että kommunistit menettivät otteensa valtiovallasta, olennaisin tapahtui aivan toisella tasolla - niissä taianomaisissa hetkissä, jolloin kommunistien vielä ollessa vallassa ihmiset yhtäkkiä lakkasivat pelkäämästä eivätkä enää ottaneet uhkaa vakavasti. Joten vaikka 'oikeat' taistelut poliisia vastaan vielä jatkuivatkin, kaikki jotenkin jo tiesivät, että 'peli oli jo pelattu'... Nimi The Matrix Reloaded on siis varsin osuva: jos ykkösosaa hallitsi yritys päästä pois Matrixista, vapautua sen otteesta, kakkososa teki selväksi, että kamppailu täytyy voittaa Matrixissa, sinne on palattava." (Zizek 2009, 170.) 2 / 6

3 Tätä kirjan kategorioiden keskinäistä kytkeytyneisyyttä varmasti ilmentää tavalla tai toisella se, että vaikka kirjan sisällysluettelossa nämä kategoriat esiintyvätkin, loistavat ne poissaolollaan varsinaisessa tekstissä, ja eri teoksista poimitut tekstit soljuvat huolettomasti toinen toisensa perään kuin muodostaen kokonaan uuden teoksen. Mutta vaikka Zizekin tekstissä nämä kaikki kolme tasoa yhdistyvätkin, muodostaa mielenkiintoisimman ja äkkisilmäykseltä käyttökelpoisimman kategorian näistä kolmesta Zizekin politiikkaa käsittelevät tekstit. Tarkastelen seuraavassa Zizekin poliittista ajattelua pitäen kuitenkin jatkuvasti mielessä (vähintäänkin implisiittisesti) sen lacanilaisen perustan. II Zizekin suosio nykyvasemmiston keskuudessa perustuu kahteen tekijään: toisaalta hänen vilpittömänoloiseen, neuroottiseen (suorastaan mekastavaan) esiintymiseensä, sekä toisaalta hänen virkistävään tapaansa esittää ja ratkoa nykyvasemmistolle esiintyneitä haasteita. Olen poiminut Pehmeän vallankumouksen sivuilta yhden perusajatuksen, joka jollain tavalla ilmentää Zizekin ajattelun logiikkaa ja liikettä. Tekstissä Nauti kansasta niin kuin itsestäsi! Zizek lähtee analysoimaan modernin yhteisöllisyyden ongelmia muukalaisvihan tematiikan kautta. Zizekin mukaan yhteisön perustava koossapitävä voima ei pelkisty pelkkään symboliseen samaistumiseen, vaan olennaisempaa on yhteisön jaettu suhde yhteiseen Asiaan. Kun yhteisön ulkopuolelle jätetty Toiseus pyrkii tunkeutumaan osaksi yhteisöä, silloin kun Toisen koetaan uhkaavan elämäntapaamme, on Zizekin mukaan kyse juuri siitä, että Toinen tulee tavalla tai toisella häiritsemään suhdettamme yhteisöllisesti jaettuun asiaan. Kun esimerkiksi ksenofobinen maahanmuuttokriitikko haluaa esittää painavan sanansa uppoavasta lännestä, on kyse nimenomaan siitä, että kriitikon suhde Asiaan on vaarassa ja estetty. Asia on jotain, mihin vain meillä on pääsy; jotain, mitä Toinen ei voi ikinä ymmärtää. (Zizek 2009, ) Yhteisön yhteisesti jaettu Asia ei kuitenkaan ole palautettavissa vain niihin erityisiin piirteisiin, mistä kulloinenkin elämäntapa koostuu. Asiassa on aina jotain enemmän, jotain elämäntavan piirteisiin nähden ylimääräistä. Asialla on tautologinen luonne, siihen on vain uskottava. Asia on olemassa vain niin kauan kuin siihen uskotaan. Tähän uskoon puolestaan liittyy uskomus siitä, että myös toiset yhteisön jäsenet uskovat Asiaan. Olettamus siitä, että kaikki muut jakavat Asian, näkyy hyvin myös jo Perussuomalaisen puolueen nimivalinnasta: ei voi olla perussuomalainen, jollei oleta ja koe jakavansa tilastolliseksi keskiarvoksi typistetyn kansan tabloidimaisia mielipiteitä. Asiaan liittyy uskon ohella olennaisesti myös nautinto: usko Asiaan on pohjimmiltaan yhteisestä Asiasta nauttimista. Asia on reaalisen ylijäämää, jonka vaikutuksesta Kansa diskursiivisena vaikutusoliona saisi ontologisen yhtenäisyytensä (Zizek 2009, 212). Kansa on olemassa kansana vain kun sillä on yhteinen nautinnon Asia. Rasistisessa, tai maahanmuuttokriittisessä diskurssissa Kansallinen Asia on viime kädessä tapa, jolla yhteisön jäsenet järjestävät nautintonsa kansallisten myyttien avulla. Maahanmuuttokriittisyys perustuu pohjimmiltaan haluun omistaa kansallinen Asia: Toisessa maahanmuuttokriitikko näkee vain nautintovarkaan, jonka tapa nauttia on aina tavalla tai toisella väärä. Toinen nauttii aina liikaa tai väärin, Toisen pelätään varastavan meiltä meidän 3 / 6

4 nautintomme lähteen, meidän nautinnollisen Asiamme. Toisen pelätään aina varastavan nautintomme tai hänen uskotaan salaavan meiltä perverssin nautintonsa kokonaan. Jotain epäilyttävää Toisen tavassa nauttia todellakin on. Toisen tavassa järjestää nautintonsa meitä kiusaa tämän nautinnon ylettömyys: oudolta haiseva ruoka, liian äänekäs musiikki, tanssi, kummat tavat, vääränlainen asenne työhön (Zizek 2009, 213). Erityisesti viimeinen on suomalaisessa maahanmuuttokritiikissä ollut tyypillistä: somalit ovat likaisia paskiaisia vaikka he tekisivätkin töitä ( Somalit vievät alkuperäissuomalaisten työt! ), mutta erityisen pahoja he ovat silloin kun he eivät tee töitä ( Somalit perkele hilluvat vain steissillä ja nostavat sossusta rahaa! ). Zizekin mukaan tällaisessa asetelmassa onkin varsin huvittavaa seurata sitä kiirettä, jolla siirrytään syyttämästä toista työn välttelystä sen varastamiseen (Zizek 2009, 213). Rasismin tai maahanmuuttokritiikin perusparadoksi onkin Zizekin mukaan siinä, että vaikka toisaalta Toisen uskotaan olevan kykenemätön tavoittamaan rasistien jakamaa Asiaa, koetaan se myös samanaikaisesti Toisen uhkaamaksi. Zizekin ajatusta voidaan kenties jatkaa seuraavasti: siinä missä rasisti ei salli Toisen nauttia omalla tavallaan, ja pyrkii rasistin vastapooli, suvaitsevainen liberaali, sallimaan kaiken muun nautinnon, paitsi omansa. Suvaitsevaisto (jota voidaan tässä pitää jonkinlaisena weberiläisen ideaalityypin kaltaisena teoreettisena entiteettinä, jonka ei tarvitse olla olemassa empiirisesti) ihailee vieraita kulttuureja, Toisen luonnonläheistä ja juurevaa elämäntapaa, hakee inspiraatiota itämaisesta viisaudesta, mutta samalla kiistää oman nautintonsa moraalisen oikeutuksen. Tästä syystä liberaali ei voi uskottavasti sanoa mitään rasistia vastaan: siinä missä rasisti ahdistuksen sekaisessa kouristuksessa kieltää kaikilta muilta oikeuden nauttia ja pitää lähes hysteerisesti kiinni omasta Asiastaan, jää liberaalilta sen sijaan näkemättä Toisen elämäntavan kyseenalaiset puolet: monet julman barbaariset tavat ja alistavat kulttuuriset rakenteet liberaali jättää huomioimatta, koska näiden Toisen kyseenalaisten puolten tunnustaminen merkitsisi liberaalin fantasian eksoottisesta Toisesta murenemista. Voidaan kenties väittää, että liberaali maailmoja syleilevä sallivuus ja suvaitsevaisuus (mistään todellisesta suvaitsevaisuudesta ei ole kyse: Toinen on ihana ja lutuinen vain, jos tämä toimii liberaalin fantasian mukaisesti tanssien leirinuotiolla eksoottisia ja juurevia tanssejaan [1]) tulee ymmärtää lähinnä maahanmuuttokritiikkinä esiintyvän rasismin rivona kääntöpuolena, ja toisaalta rasismi tulee ymmärtää liberaalin suvaitsevaisuuden rumana äpärälapsena. Jussi Halla-ahonkaan maahanmuuttokriittisyys ei ole mahdollista ilman sen vastinparia, "monikultturalistia". Molemmat, sekä "maahanmuuttokriitikot" että liberaalit "monikultturalistit", rakentavat maahanmuuttajista itselleen sopivan fantasian niin, että nämä fantasiat itseasiassa päätyvät tukemaan toisiaan, sen sijaan, että kumpikaan aidosti voisi toimia toistensa kritiikkinä. Konkreettisemmin kaikki tämä voisi tarkoittaa sitä, että liberaali vasemmisto on ollut aivan liian kiinnostunut maahanmuuttajien kulttuurisesta taustasta (eksoottisista ja rikastuttavista tavoista), eikä heidän konkreettisesta elämästään työmarkkinoilla. Koko maahanmuuttokeskustelua on aivan liian usein käyty niin vasemmiston kuin populistisen oikeistonkin taholta kulttuurisena identiteettikysymyksenä, eikä konkreettisena taloudellis-poliittisena kysymyksenä. Miksi vasemmiston piirissä ei keskusteltaisi pikemminkin siitä, kuinka paskaduuneissa ahertavien maahanmuuttajien työoloja voitaisiin parantaa, kuin siitä, millainen kulttuurinen tausta maahanmuuttajalla sattuu olemaan? Keskustelu maahanmuutosta on aivan liian usein ollut löysää arvo- ja identiteettikeskustelua, ja aivan liian harvoin keskustelua siitä, kuinka prekarisoituneiden maahanmuuttajien mahdollista vastarintaa voisi tukea. Lisäksi olisi 4 / 6

5 korostettava paskaduuneissa toimivien maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten prekaarien yhteisiä intressejä, heidän yhteistä Asiaansa. Vanhan kunnon marxilaisen internationalismin on aika nostaa päätään. Se mitä Zizekin analyysin pohjalta voidaan sanoa, on jotakuinkin seuraava: tosiasioihin ja dialogiin pohjautuva järkiperäinen argumentointi ei maahanmuuttokriitikoidenkaan kanssa auta. Maahanmuuttokriitikolle on aivan sama mikä on tosiasioiden aito tila, hänelle olennaisempaa on torjua Toisen mahdollisuus nauttia Asiastaan. Viime aikoina esimerkiksi Suomessa maahanmuuttoa tutkineet koulutetut asiantuntijat ovat saaneet osakseen uhkauksia ja pelottelua kun ovat tuoneet esille tiettyjen tahojen kannalta epämiellyttäviä faktoja. Sen pahempi tosiseikoille!, saattaisi rasisti huutaa. Ja näin hän huutaakin, minkä vuoksi huutoon ei missään nimessä kannata vastata. Pikemminkin olisi tutkittava tällaisen rasismiin taipuvan tietoisuuden muotoutumistapoja ja sen sosiaalipsykologisia ehtoja, ja esitettävä näiden tutkimusten pohjalta arvio sille, kuinka tällaisen toiminnan synty voitaisiin ehkäistä. Mutta koska tieteen tekeminen on hidasta ja epävarmaa, on vasemmiston luultavasti parempi keskittyä kehittämään omaa poliittiikkaansa ja taktiikkaansa sekä pyrkiä välttämään kaikenlaista dialogia maahanmuuttokriitikoiden kanssa. Kenties näiden kaikkien dilemmojen ratkaisuksi voidaankin nähdä sopiva taloudellinen reduktionismi (kuten Zizek on teoksessaan Tervetuloa reaalisen autiomaahan! esittänyt), joka painaa villasella kulttuurisia eroavaisuuksia sekä kulttuurista identiteettipolitiikkaa, ja joka lähestyy etnisiä ja kulttuurisia konflikteja ennen kaikkea taloudellis-poliittisina kysymyksinä.[2] Esimerkiksi koko terrorisminvastaisessa sodassa ei ole kyse mistään sivilisaatioiden yhteentörmäyksestä vaan kylmästi ja banaalisti Lähi-idän öljyresursseista. Fundamentalistisen islamin nousu on taloudellis-poliittisen kontekstinsa seuraus, ei sen syy. Tämän vuoksi puhe islamilaisen ja länsimaisen kulttuurin konfliktista on koko asetelman nurinpäin kääntämistä, sen mystifiointia. Se täyttää kaikki Marxin ja Engelsin Saksalaisessa ideologiassa idealismille antamat määreet: idealismi laskeutuu ideoiden maailmasta (islamilainen fundamentalismi) tarkastelemaan ja selittämään reaalitodellisuutta (taloudellis-poliittiset konfliktit) (kts. esim. Marx & Engels 1970, 18). Idealismi etenee tässäkin tapauksessa perse edellä puuhun. III Zizekin Pehmeä vallankumous on kirjana parhaimmillaan valaiseva ja inspiroiva, mutta pahimmillaan vain sekava. Pointti ei tunnu millään pysyvän kasassa kun Zizek ampuu filosofisella käsitekoneistollaan niin Wagnerin, Matrixin kuin Hitchocockinkin suuntaan. Teksti hajoaa käsiin, mikä tekee kirjasta paikoin äärimmäisen rasittavaa luettavaa (sama ongelma koskee lähes kaikkia ns. mannermaisen filosofian edustajia). Paikoitellen on äärimmäisen vaikea uskoa Zizekiä, joka elokuvassa Zizek! (2005) väittää uskovansa selkeisiin väitelauseisiin ( I believe in clear statements! ). Zizekin puolustukseksi tosin on myönnettävä, että suurin osa epäselvästä tekstistä johtunee jo sinänsä raivostuttavan (ja tarpeettoman) koukeroisesta lacanilaisesta käsitteistöstä. Kaiken kaikkiaan Zizekin Pehmeä vallankumous on kuitenkin tervetullut lisä suomalaiseen yhteiskunnalliseen, poliittiseen ja tieteelliseen keskusteluun. Kaikki arvostus on annettava kirjan ja sen sisältämien tekstien esiintuomiselle: Zizekiä tarvitaan! 5 / 6

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Revalvaatio.org Viitteet: [1] Kts. Esim. Zizek 1997: "[M]ulticulturalism is a disavowed, inverted, self-referential form of racism, 'a racism with a distance' - it 'respects' the Other's identity, conceiving the Other as a self-enclosed 'authentic' community towards which he, the multiculturalist, maintains a distance rendered possible by his privileged universal position. Multiculturalism is a racism which empties its own position of all positive content (the multiculturalist is not a direct racist, he doesn't oppose to the Other the particular values of his own culture), but nonetheless retains this position as the privileged empty point of universality from which one is able to appreciate (and depreciate) properly other particular cultures - the multiculturalist respect for the Other's specificity is the very form of asserting one's own superiority." [2] Tämä ei tarkoita sitä, että konfliktit ja sodat tulisi redusoida taloudellisiin tekijöihin kokonaan. Tässä on kyse pikemminkin painopisteen valinnasta: mikä olisi paras lähtöpiste kun konflikteja tarkastellaan teoreettisesti? Selvästikään maailmankatsomuksista lähtevä Sivilisaatioiden yhteentörmäys -teoria ei käy, joten ainakin painopisteen siirtäminen taloudellis-poliittisiin seikkoihin helpottaa ilmiön ymmärtämistä. Kirjallisuus: Hommawatch (2010): Maahanmuuttoa tutkivat eivät enää halua esiintyä julkisuudessa. Marx, Karl & Friedrich Engels (1970): Feuerbach. Materialistisen ja idealistisen katsantokannan vastakkaisuus. ( Saksalaisen ideologian 1 luku). Teoksessa Karl Marx & Friedrich Engels, Valitut teokset 1. Moskova: Kustannusliike Edistys. Zizek, Slavoj (1997): Multiculturalism, Or, the Cultural Logic of Multinational Capitalism. New Left Review I/225 [online]. [Lainattu: ]. Saatavilla: Zizek, Slavoj (2004): Tervetuloa reaalisen autiomaahan! Helsinki: Apeiron. Zizek, Slavoj (2009): Politiikkaa, idiootti! Vastakkainasetteluja Zizekin kanssa. Helsinki: Into. Zizek, Slavoj (2009): Pehmeä vallankumous. Psykoanalyysi, taide, politiikka. Helsinki: Gaudeamus. 6 / 6

Akateemiset fraasit Tekstiosa

Akateemiset fraasit Tekstiosa - Väitteen hyväksyminen Broadly speaking, I agree with because Samaa mieltä jostakin näkökulmasta One is very much inclined to agree with because Samaa mieltä jostakin näkökulmasta Yleisesti ottaen olen

Lisätiedot

I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä?

I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä? Sisällys I johdanto voiko venäjää ymmärtää järjellä? Kysymyksenasettelut ja lähteet 12 Venäjän-tutkimuksen vaiheita meillä ja muualla 21 Suomalainen Venäjä-tieto 24 Tapaus Aleksanteri-instituutti 32 Entä

Lisätiedot

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA

MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MIKÄ USKONNONOPETUKSESSA MUUTTUU UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MYÖTÄ? Seminaari perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista Opetushallitus 13.3.2015 FT tutkija Kati Mikkola, (HY, SKS) kati.m.mikkola@helsinki.fi

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ABC , Futurex -seminaari Mika Saranpää / HH AOKK

Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ABC , Futurex -seminaari Mika Saranpää / HH AOKK Osaamisperustaisen opetussuunnitelman ABC 11.10.2011, Futurex -seminaari Mika Saranpää / HH AOKK Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen kaksi vaihtoehtoa: hegeliläinen ja marksilainen Toisaalta, Gilles

Lisätiedot

Miten monikulttuurisuus ja tasa arvo kohtaavat nuorisotyössä? Veronika Honkasalo 27.1.2011

Miten monikulttuurisuus ja tasa arvo kohtaavat nuorisotyössä? Veronika Honkasalo 27.1.2011 Miten monikulttuurisuus ja tasa arvo kohtaavat nuorisotyössä? Veronika Honkasalo 27.1.2011 Esityksen rakenne 1) Nuorisotyön tyttökysymys mistä kaikki alkoi? 2) Nuorisotyö ja sukupuolten tasa arvo (tasa

Lisätiedot

Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu. Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010

Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu. Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010 Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010 Filosofia ja systeemiajattelu (3 op, L) Mat-2.1197/TU-53.1150 3.2. Noste 17.2. Mindset 24.2. Kasvu. Vieraana

Lisätiedot

Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus?

Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus? Monikulttuurinen parisuhde kotoutuuko seksuaalisuus? Monikulttuurinen osaamiskeskus 2.11.2015 1 Monikulttuurisesta parisuhteesta lyhyesti Jokaisella parilla omat yksilölliset perusteet - rakkaus - sopimus

Lisätiedot

Johdatus maantieteeseen tieteenalana. Juha Ridanpää 2017

Johdatus maantieteeseen tieteenalana. Juha Ridanpää 2017 Johdatus maantieteeseen tieteenalana Juha Ridanpää 2017 Aluemaantiede Taustalla 1800-luvulle (ja kauemmaksi) asti ulottuva tarve paloitella maailma toisistaan irrallisiksi osiksi. Alexander von Humboldt

Lisätiedot

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja.

Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja. Kuinka kohdata maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten välisiä ristiriitoja. TT, hankevastaava, nuorisokasvasvattaja Katri Kyllönen Kajaani, 27.3.2017 Etnisten vähemmistöryhmien välisen rasismin ehkäisy-,

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI!

Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! Nettielämä on oikeaa elämää JA SE ON TAITOLAJI! SINULLA ON OIKEUKSIA! Netistä saa enemmän irti, kun pitää oikeuksistaan huolta ja toimii itse vastuullisesti. Nettiä voi käyttää lähes jokainen ja jokainen

Lisätiedot

Fundamentalismi ja uskonnollinen terrorismi

Fundamentalismi ja uskonnollinen terrorismi Fundamentalismi ja uskonnollinen terrorismi Kimmo Ketola Kirkon tutkimuskeskus Joitakin havaintoja brittiläisistä terroristeista Etnisesti kirjava ryhmä Ei psykopatologioita Koulutustaso vaihteleva Eivät

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Alkoholitutkimus ja alkoholipolitiikka: onko tutkimuksella merkitystä?

Alkoholitutkimus ja alkoholipolitiikka: onko tutkimuksella merkitystä? Alkoholitutkimus ja alkoholipolitiikka: onko tutkimuksella merkitystä? - osaammeko tehdä tutkimuksen merkitykselliseksi? Pia Mäkelä 4.5.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Tutkimus Lähde: Nature Politiikka/

Lisätiedot

Sisällönanalyysi. Sisältö

Sisällönanalyysi. Sisältö Sisällönanalyysi Kirsi Silius 14.4.2005 Sisältö Sisällönanalyysin kohde Aineistolähtöinen sisällönanalyysi Teoriaohjaava ja teorialähtöinen sisällönanalyysi Sisällönanalyysi kirjallisuuskatsauksessa 1

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Jukka Liukkonen - Miten perussuomalaisten äänestäminen on tulkittava?

Jukka Liukkonen - Miten perussuomalaisten äänestäminen on tulkittava? Jukka Liukkonen - Miten perussuomalaisten äänestäminen on tulkittava? Author : admin Perussuomalaiset on ennenkaikkea vanhaa maailmaa haikaileva arvopuolue, joita yhdistää ja huolestuttaa perinteisen maailman

Lisätiedot

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja!

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! 41. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 10.-11.4.2013 Aikuiskouluttaja Raine Manninen www.rainemanninen.fi Uskotko itsesi kehittämiseen, vai kuluuko aikasi itsesi

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

Mikä on tieteenfilosofinen positioni ja miten se vaikuttaa tutkimukseeni?

Mikä on tieteenfilosofinen positioni ja miten se vaikuttaa tutkimukseeni? Mikä on tieteenfilosofinen positioni ja miten se vaikuttaa tutkimukseeni? Jyväskylä 31.5.2017 Petteri Niemi Relativismi ja Sosiaalinen konstruktivismi Relativismi (Swoyer 2010) Relativismi on näkemysten

Lisätiedot

nro. 1 / 2013 Luova kultt(uur)i

nro. 1 / 2013 Luova kultt(uur)i V I R nro. T 9 1 / 2013 Luova kultt(uur)i A "Henkisen tutkimuksen tehtävä on tehdä oikeutta kaikille uskonnoille. Onko Kristus-virike lähtöisin länsimaista? Onko jokin länsimainen

Lisätiedot

Minkälainen on rasisminvastainen työote?

Minkälainen on rasisminvastainen työote? Minkälainen on rasisminvastainen työote? R-sana kirja rasismista ja siihen puuttumisesta Chatit 1. Nuorisoalan ammattilaiset Tiedot, taidot ja pohdinta TAUSTAA Tutkimukset Tarve rasisminvastaisuudelle

Lisätiedot

Haittoja vähentävää työtä 15 vuotta Suomessa: mitä seuraavaksi?

Haittoja vähentävää työtä 15 vuotta Suomessa: mitä seuraavaksi? Haittoja vähentävää työtä 15 vuotta Suomessa: mitä seuraavaksi? Riikka Perälä Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Center for Researchon Addiction, Control and Governance Terveysneuvontatyötä

Lisätiedot

Sisällys Esipuhe 11 Johdanto 14 Tieteen arvovalta ja tieteellisen keskustelun vapaus 28 Myytti pyyteettömästä tieteentekijästä 36 Tieteen rajat ja rajojen vartijat 39 Kirjan perusjuoni 44 Aukkojen jumala

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2

Peliteoria luento 2. May 26, 2014. Peliteoria luento 2 May 26, 2014 Pelien luokittelua Peliteoriassa pelit voidaan luokitella yhteistoiminnallisiin ja ei-yhteistoiminnallisiin. Edellisissä kiinnostuksen kohde on eri koalitioiden eli pelaajien liittoumien kyky

Lisätiedot

Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet

Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet Luento Vieraasta Veljeksi Projektin ja Miessakit ry:n luentosarjassa Mies Suomessa, Suomi miehessä Juha Sihvola Professori, johtaja Tuktijakollegium, Helsingin

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Aineistoista 11.2.09 IK Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Muotoilussa kehittyneet menetelmät, lähinnä luotaimet Havainnointi:

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Poliittinen analyysi. Kevät 2010

Poliittinen analyysi. Kevät 2010 Poliittinen analyysi Kevät 2010 Mitä vaaditaan? 1. Oma kirjallinen työ Pituus n. 10 sivua Lähteitä n. 10 2. Opponointi 3. Osallistuminen metodiluennoille ja aktiivinen osallistuminen seminaari-istuntoihin

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980

Tiede ja usko KIRKKO JA KAUPUNKI 27.2.1980 Tiede ja usko Jokaisen kristityn samoin kuin jokaisen tiedemiehenkin velvollisuus on katsoa totuuteen ja pysyä siinä, julistaa professori Kaarle Kurki-Suonio. Tieteen ja uskon rajankäynti on ollut kahden

Lisätiedot

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma

Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma Perusopetuksen (vuosiluokat 1-5) elämänkatsomustiedon opetussuunnitelma Deutsche Schule Helsinki / Helsingin Saksalainen koulu Malminkatu 14 00100 Helsinki Finnland ELÄMÄNKATSOMUSTIETO Elämänkatsomustieto

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen

Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Tutkiva Oppiminen Lasse Lipponen Miksi Tutkivaa oppimista? Kasvatuspsykologian Dosentti Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Tarjolla olevan tietomäärän valtava kasvu Muutoksen nopeutuminen

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet Henkinen valmennus -luento Annen Akatemia 27.7.2007 Eerikkilä Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet ITSE- TUNTEMUS ITSE- LUOTTAMUS INTOHIMO & PÄÄTTÄVÄISYYS KORKEAT TAVOITTEET KESKITTYMIS- KYKY SOPIVA

Lisätiedot

Kielellisten merkitysten tilastollinen ja psykologinen luonne: Kognitiivisia ja filosofisia näkökulmia. Timo Honkela.

Kielellisten merkitysten tilastollinen ja psykologinen luonne: Kognitiivisia ja filosofisia näkökulmia. Timo Honkela. Kielellisten merkitysten tilastollinen ja psykologinen luonne: Kognitiivisia ja filosofisia näkökulmia Timo Honkela timo.honkela@helsinki.fi Helsingin yliopisto 29.3.2017 Merkityksen teoriasta Minkälaisista

Lisätiedot

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan

Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aiheesta tutkimussuunnitelmaan Aihepiiri Kiinnostaa, mutta ei ole liian tuttu oppii jotain uutta Mikä on se kysymys tai asia, jonka haluan selvittää? Miten jalostan pähkäilyni tieteellisesti tarkasteltavaksi

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt

SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUEISIIN. Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt SUOMALAISTEN SUHDE PUOLUSIIN Epäusko puolueiden aikaansaannoksiin on lisääntynyt Jotta vaaleissa kannattaisi äänestää, puolueilla tulee nähdä jokin rooli yhteiskunnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Lisätiedot

METELIÄ. Rasismista ja siihen puuttumisesta

METELIÄ. Rasismista ja siihen puuttumisesta METELIÄ. Rasismista ja siihen puuttumisesta - Verkko ja rasismivastainen työ nuorten parissa Heli Markkula Projektisuunnittelija, VTM Pelastakaa Lapset 10.11.2011 Verkostotapaaminen nuorisotyön monikulttuurisuudesta

Lisätiedot

KIRJALLISUUTTA 1. Tieteen etiikka KIRJALLISUUTTA 3 KIRJALLISUUTTA 2 KIRJALLISUUTTA 4 KIRJALLISUUTTA 5

KIRJALLISUUTTA 1. Tieteen etiikka KIRJALLISUUTTA 3 KIRJALLISUUTTA 2 KIRJALLISUUTTA 4 KIRJALLISUUTTA 5 KIRJALLISUUTTA 1 Tieteen etiikka 11 Tieteellinen maailmankatsomus I: maailmankatsomusten aineksia Clarkeburn, Henriikka ja Arto Mustajoki, Tutkijan arkipäivän etiikka, Vastapaino, Tampere 2007. Hallamaa,

Lisätiedot

Osallistuin luennoille, n=16

Osallistuin luennoille, n=16 Ohjelmointi, C# & Jypeli, kevät Antti-Jussi Lakanen, Tero Jäntti, Tomi Karppinen Kurssin loppupalautekysely, vastaajaa Osallistuin luennoille, n= En juuri lainkaan Noin puoleen Jokaiselle tai lähes jokaiselle

Lisätiedot

MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus SOTA OIKEUTETTU SOTA. Liisa Laakso. sodan määritelmä. politiikan väline?

MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus SOTA OIKEUTETTU SOTA. Liisa Laakso. sodan määritelmä. politiikan väline? MAAILMANPOLITIIKKA Rauhan- ja konfliktintutkimus Liisa Laakso SOTA sodan määritelmä o sodanjulistus o osapuolet (vähintään yksi valtio?) o aseellinen o taistelut, kuolleet (>1000?) politiikan väline? o

Lisätiedot

STEP 1 Tilaa ajattelulle

STEP 1 Tilaa ajattelulle Työkalu, jonka avulla opettaja voi suunnitella ja toteuttaa systemaattista ajattelutaitojen opettamista STEP 1 Tilaa ajattelulle Susan Granlund Euran Kirkonkylän koulu ja Kirsi Urmson Rauman normaalikoulu

Lisätiedot

Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs

Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs Esitys koulutuksessa: Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus, 20.3.2009 Opetushallitus Esityksen sisältö Lähestymistapoja kulttuuriin ja

Lisätiedot

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E Kant Arvostelmia Informaatioajan Filosofian kurssin essee Otto Opiskelija 65041E David Humen radikaalit näkemykset kausaaliudesta ja siitä johdetut ajatukset metafysiikan olemuksesta (tai pikemminkin olemattomuudesta)

Lisätiedot

Demokratian ja kapitalismin suhde historiallisena ongelmana. Pauli Kettunen Luento 3: Demokratia ja sosialistinen kapitalismin kritiikki 28.1.

Demokratian ja kapitalismin suhde historiallisena ongelmana. Pauli Kettunen Luento 3: Demokratia ja sosialistinen kapitalismin kritiikki 28.1. Demokratian ja kapitalismin suhde historiallisena ongelmana Pauli Kettunen Luento 3: Demokratia ja sosialistinen kapitalismin kritiikki 28.1.2010 Palkkatyön lakkauttaminen: utopistisosialistit utopistisosialismi

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Farmaseuttinen etiikka

Farmaseuttinen etiikka Farmaseuttinen etiikka Etiikka, tiede ja arvot Luento 5. Farmasian tdk. 14.11. Markus Neuvonen markus.neuvonen@helsinki.fi Reduktionistisen ohjelman pyramidi: Humanistiset Yhteiskuntatieteet Psykologia

Lisätiedot

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia

Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää. Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Parhaimmillaan kirjallisuus auttaa ymmärtämään elämää Kirjallisuustutkielma 9. luokan kotimaisen kirjallisuuden historia Tutkielmatyöskentely opettaa tieteellisen ja analyyttisen kirjoittamisen taitoja.

Lisätiedot

Farmaseuttinen etiikka. Luento 1. Farmasian tdk VTM Markus Neuvonen

Farmaseuttinen etiikka. Luento 1. Farmasian tdk VTM Markus Neuvonen Farmaseuttinen etiikka Luento 1. Farmasian tdk. 29.10. VTM Markus Neuvonen markus.neuvonen@helsinki.fi http://blogs.helsinki.fi/amoneuvo Keskustelutehtävä 2 Lyhyt katsaus kurssin sisältöihin Etiikka 1.

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

Ohjaustyön dilemmoista käsitteen ja käytänteiden pohdintaa

Ohjaustyön dilemmoista käsitteen ja käytänteiden pohdintaa Ohjaustyön dilemmoista käsitteen ja käytänteiden pohdintaa OHJAUSTYÖN DILEMMAT JA ELÄMÄNKULKUJEN JÄNNITTEET käytäntö tutkimustapaaminen 17.5.2013 Itä-Suomen yliopisto Jussi Silvonen Yliopistotutkija, dosentti

Lisätiedot

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus

Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus e Aikuiset maahan muuttaneet - seksuaaliterveys, -oikeudet ja -kasvatus Suomen laki Suomen lainsäädännön perusperiaatteet kuuluvat kotoutuvan henkilön yleisinformaation tarpeeseen. Valitettavan usein informaatio

Lisätiedot

TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA

TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA Hanna Vilkka KVANTITATIIVINEN ANALYYSI ESIMERKKINÄ TEKNISESTÄ TIEDONINTRESSISTÄ Tavoitteena tutkittavan ilmiön kuvaaminen systemaattisesti, edustavasti, objektiivisesti

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Tutkimuksen alkuasetelmat

Tutkimuksen alkuasetelmat Tutkimuksen alkuasetelmat Ihan alussa yleensä epämääräinen kiinnnostus laajaan aiheeseen ( muoti, kulutus, nuoriso, luovuus, värit, sukupuoli )... Kiinnostusta kohdennetaan (pilotit, kirjallisuuden haravointi)

Lisätiedot

Poistavatko kannustimet ja sanktiot työttömyyttä? Heikki Ervasti

Poistavatko kannustimet ja sanktiot työttömyyttä? Heikki Ervasti Poistavatko kannustimet ja sanktiot työttömyyttä? Heikki Ervasti heikki.ervasti@utu.fi Lähtökohdat Käänne työllisyyspolitiikassa 1990-luvulla Painopiste työvoiman tarjonnassa Rakenteellisen työttömyyden

Lisätiedot

Näkökulma korruptioon

Näkökulma korruptioon Anonyymi Näkökulma korruptioon Korruptoitu ihmismieli! 2001 Radikaali poliittista vapautta ajava liike, kuten anarkismi, puhuu aina paitsi yhteiskunnasta myös ihmisestä. Liian usein huomio kääntyy ihmisen

Lisätiedot

Ilpo Halonen Aristoteleesta uuteen retoriikkaan LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (1/4): LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (3/4):

Ilpo Halonen Aristoteleesta uuteen retoriikkaan LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (1/4): LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (3/4): 6. Aristoteleesta uuteen retoriikkaan KIRJALLISUUTTA: Aristoteles, Retoriikka. Runousoppi. Teokset IX, Gaudeamus, Helsinki 1997. Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa, Puhetaito, Helsingin Kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Ajatukset - avain onnellisuuteen?

Ajatukset - avain onnellisuuteen? Ajatukset - avain onnellisuuteen? Minna Immonen / Suomen CP-liiton syyspäivät 26.10.2013, Kajaani Mistä hyvinvointi syntyy? Fyysinen hyvinvointi Henkinen hyvinvointi ja henkisyys Emotionaalinen hyvinvointi

Lisätiedot

Tunteita seurustelua ja muuta suhdetoimintaa

Tunteita seurustelua ja muuta suhdetoimintaa Tunteita seurustelua ja muuta suhdetoimintaa Seksuaalisuus: On ominaisuus, joka on jokaisella ihmisellä syntymästä lähtien muuttuu koko elämän ajan kasvun, kehityksen sekä ikääntymisen mukana koska seksuaalisuus

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys - uudenlaisen tuotannon mahdollisuus?

Yhteiskunnallinen yrittäjyys - uudenlaisen tuotannon mahdollisuus? Yhteiskunnallinen yrittäjyys - uudenlaisen tuotannon mahdollisuus? Author : admin 1 / 5 Veera Kaleva & Jaana Pirkkalainen Mikä ihmeen yhteiskunnallinen yritys? Termi yhteiskunnallinen yritys on alkanut

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Joensuun asuntokupla?

Joensuun asuntokupla? Joensuun asuntokupla? Author : paul Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna sanoi Yle Uutisissa 16.1.: "Asuntokupla voi olla totta Helsingin sinkuilla ja dinkuilla*." Lyhyesti hänen mielestään

Lisätiedot

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki

MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY. Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki MAUSTE PROJEKTI KATAJA RY Kouluttaja Helka Silventoinen Pari-ja Seksuaaliterapeutti Kulttuuritulkki Monikulttuurisuus ja ihmissuhteet Ihmissuhteisiin ja parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä on hyvä ottaa

Lisätiedot

Kieli merkitys ja logiikka. 2: Helpot ja monimutkaiset. Luento 2. Monimutkaiset ongelmat. Monimutkaiset ongelmat

Kieli merkitys ja logiikka. 2: Helpot ja monimutkaiset. Luento 2. Monimutkaiset ongelmat. Monimutkaiset ongelmat Luento 2. Kieli merkitys ja logiikka 2: Helpot ja monimutkaiset Helpot ja monimutkaiset ongelmat Tehtävä: etsi säkillinen rahaa talosta, jossa on monta huonetta. Ratkaisu: täydellinen haku käy huoneet

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön vero-osastolle

Valtiovarainministeriön vero-osastolle Valtiovarainministeriön vero-osastolle Kiitän mahdollisuudesta saada lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta 17.7.2015. Koska lausunnon alaa

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Marxin tautien merkitys historian kulkuun

Marxin tautien merkitys historian kulkuun Marxin tautien merkitys historian kulkuun Author : admin 1 / 7 2 / 7 Tiesitkö, että on olemassa tieteenala, joka tutkii filosofien ja kommunistien sairauksien ja tautien merkitystä maailmanhistoriaan?

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Mitä olemme tehneet MTKL:ssa? (ms)

Mitä olemme tehneet MTKL:ssa? (ms) MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUIDEN KOKEMUSARVIOINTI JA KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA Vöyri 8.9.2009 Anne-Marita Ruuska, Kaisa Saavalainen ja Markku Salo Mitä olemme tehneet MTKL:ssa? (ms) TAUSTAA: YaY-hanke: asukkaat

Lisätiedot

Tietokone työvälineenä

Tietokone työvälineenä Tietokone työvälineenä Aloitusluento 30.8.2013 Emilia Hjelm Yleistä kurssista Pakollinen Mahtava Työläs Palkitseva Kurssin laajuus 1 opintopiste ei vastaa kurssin todellista laajuutta. NYYH! Mutta TVT-ajokortista

Lisätiedot

Eettisten teorioiden tasot

Eettisten teorioiden tasot Eettisten teorioiden tasot ETENE 7.12.2010 Olli Loukola Käytännöllinen filosofia, Politiikan & talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto 1 MORAALIN OSA-ALUEET eli moraali sosiaalisena instituutiona

Lisätiedot

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1)

Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) Tiede ja tutkimus (Teemaopintokurssi TO1.1) : Opiskelija kehittää monitieteellistä ja kriittistä ajattelua tutustuu tiedemaailman käytäntöihin harjaantuu lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä tutkimuksia

Lisätiedot

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE

ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ÄIDINKIELEN TEKSTITAIDON KOE ERITASOISTEN SUORITUSTEN TUNTOMERKKEJÄ o pistettä vastaus ei täytä tehtävänantoa vastaus osoittaa, että kokelas ei ole ymmärtänyt lukemaansa vastauksessa ei ole tehtävän edellyttämiä

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät?

Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? 1 Hyvästä paras Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät? Nimi: Nina Granqvist Päivämäärä: Teos: Hyvästä paras Kirjailija: Jim Collins Kirjapisteet: 3 2 Jim Collinsin teos Hyvästä paras on noussut

Lisätiedot

Taiteen ja sosiaalityön rajalla. Arja Honkakoski

Taiteen ja sosiaalityön rajalla. Arja Honkakoski Taiteen ja sosiaalityön rajalla Aikuissosiaalityön i i päivät ä 18.-19.1.201119 1 Työryhmä 19.1.2011: Taiteen avaamat mahdollisuudet d sosiaalityössä Arja Honkakoski Mahdollisuus enemmän kuin todellisuus?

Lisätiedot

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF By Risto Antikainen - Are you searching for Opintomatkat pdf Books? Now, you will be happy that Opintomatkat PDF

Lisätiedot

Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena

Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena Suomalaisten yritysten kokemuksia Kiinasta liiketoiminta-alueena KTT, KM Arja Rankinen Suomen Liikemiesten Kauppaopisto 4.6.2010 Kulttuurinen näkökulma Kulttuurin perusta Kulttuuri Sosiaalinen käyttäytyminen

Lisätiedot

Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa

Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa Professori Lasse Lipponen Helsingin yliopisto opetttajankoulutuslaitos Educamessut 2012 Miksi aurinko on keltainen Miten tuuli voi heiluttaa

Lisätiedot

Farmaseuttinen etiikka

Farmaseuttinen etiikka Farmaseuttinen etiikka Medikalisaatio ja terveysarvot Luento 7. Farmasian tdk. 21.11. Markus Neuvonen markus.neuvonen@helsinki.fi http://blogs.helsinki.fi/amoneuvo Arvot tieteessä Terveysarvot Medikalisaatio

Lisätiedot