Zizekin "Pehmeä vallankumous"

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Zizekin "Pehmeä vallankumous""

Transkriptio

1 Zizekin "Pehmeä vallankumous" Author : admin I Viime syksynä Suomessa julkaistiin kaksi slovenialaisen filosofin Slavoj Zizekin teksteistä koostettua kirjaa. Kevyempi, mainiona poliittisena taskukirjana toimiva pamfletti Politiikkaa, idiootti! on erinomainen johdatus Zizekin poliittiseen ajatteluun. Se toimii Pienen punaisen kirjan kaltaisena inspiraationlähteenä vasemmistolaisuuteen ja zizekiläiseen uuskommunismiin. Pamfletissa Zizek, tuo kulttuurikritiikin Borat, lausuu totuutensa niin vasemmistosta, Fukuyamasta kuin Rammsteinistakin. 1 / 6

2 Toinen viime syksyn Zizek-kirjoista, Pehmeä vallankumous on astetta teoreettisempi jööti. Teoksen toimittaja Janne Porttikivi on jakanut teoksen alaotsikkoa Psykoanalyysi, taide, politiikka mukaillen kolmeen laajahkoon kokonaisuuteen: ensimmäinen osa Teoria käsittelee ensisijaisesti lacanilaiseen psykoanalyyttiseen teoriaan liittyviä teoreettisia ongelmia, toinen kokonaisuus Elokuva puolestaan käyttää tätä teoriaa muun muassa Hitchcockin ja Matrixin analysoimiseen. Kolmas kokonaisuus Politiikka puolestaan keskittyy pohtimaan muuan muassa eettisen väkivallan problematiikkaa. Olennaista Porttikiven toimittamassa kirjassa on se, etteivät nämä kolme kategoriaa toimi toisistaan eristettyinä saarekkeina, vaan ne ovat voimakkaasti kietoutuneina toisiinsa: elokuvat ja taide toimivat esimerkkeinä ja ajattelun inspiraationa sekä teoreettisissa että poliittisissa teksteissä, lacanilainen teoria puolestaan tarjoaa pohjan niin taiteen kuin politiikankin analysointiin. Politiikka puolestaan lävistää Zizekin kaltaiselle kommunistille tyypillisellä tavalla kaikki tekstit tavalla tai toisella. Esimerkiksi Matrix-analyysinsa lopuksi Zizek päätyy pohtimaan vasemmistolaisuuden problematiikkaa, sekä sitä, mitä vasemmiston tulisi oikein tehdä: "Ilmaistuna vanhan hyvän ajan marxilaisen ala- ja ylärakenne-käsiteparin avulla pitäisi yhtäältä ottaa huomioon 'objektiiviset' ja aineelliset todellisuudessa tapahtuvat yhteiskunnallistaloudelliset prosessit ja toisaalta myös varsinaiset poliittis-ideologiset prosessit. Entä jos politiikka on sisäisesti 'steriiliä', pelkkää varjoteatteria, mutta silti olennainen asia todellisuuden muuttamisessa? Vaikka talous on siis reaalista ja politiikka varjoteatteria, tärkein taistelu käydään kuitenkin politiikan ja ideologian alueella. Otetaan esimerkiksi kommunistivallan romahtaminen 1980-luvun lopussa. Vaikka päätapahtuma oli se, että kommunistit menettivät otteensa valtiovallasta, olennaisin tapahtui aivan toisella tasolla - niissä taianomaisissa hetkissä, jolloin kommunistien vielä ollessa vallassa ihmiset yhtäkkiä lakkasivat pelkäämästä eivätkä enää ottaneet uhkaa vakavasti. Joten vaikka 'oikeat' taistelut poliisia vastaan vielä jatkuivatkin, kaikki jotenkin jo tiesivät, että 'peli oli jo pelattu'... Nimi The Matrix Reloaded on siis varsin osuva: jos ykkösosaa hallitsi yritys päästä pois Matrixista, vapautua sen otteesta, kakkososa teki selväksi, että kamppailu täytyy voittaa Matrixissa, sinne on palattava." (Zizek 2009, 170.) 2 / 6

3 Tätä kirjan kategorioiden keskinäistä kytkeytyneisyyttä varmasti ilmentää tavalla tai toisella se, että vaikka kirjan sisällysluettelossa nämä kategoriat esiintyvätkin, loistavat ne poissaolollaan varsinaisessa tekstissä, ja eri teoksista poimitut tekstit soljuvat huolettomasti toinen toisensa perään kuin muodostaen kokonaan uuden teoksen. Mutta vaikka Zizekin tekstissä nämä kaikki kolme tasoa yhdistyvätkin, muodostaa mielenkiintoisimman ja äkkisilmäykseltä käyttökelpoisimman kategorian näistä kolmesta Zizekin politiikkaa käsittelevät tekstit. Tarkastelen seuraavassa Zizekin poliittista ajattelua pitäen kuitenkin jatkuvasti mielessä (vähintäänkin implisiittisesti) sen lacanilaisen perustan. II Zizekin suosio nykyvasemmiston keskuudessa perustuu kahteen tekijään: toisaalta hänen vilpittömänoloiseen, neuroottiseen (suorastaan mekastavaan) esiintymiseensä, sekä toisaalta hänen virkistävään tapaansa esittää ja ratkoa nykyvasemmistolle esiintyneitä haasteita. Olen poiminut Pehmeän vallankumouksen sivuilta yhden perusajatuksen, joka jollain tavalla ilmentää Zizekin ajattelun logiikkaa ja liikettä. Tekstissä Nauti kansasta niin kuin itsestäsi! Zizek lähtee analysoimaan modernin yhteisöllisyyden ongelmia muukalaisvihan tematiikan kautta. Zizekin mukaan yhteisön perustava koossapitävä voima ei pelkisty pelkkään symboliseen samaistumiseen, vaan olennaisempaa on yhteisön jaettu suhde yhteiseen Asiaan. Kun yhteisön ulkopuolelle jätetty Toiseus pyrkii tunkeutumaan osaksi yhteisöä, silloin kun Toisen koetaan uhkaavan elämäntapaamme, on Zizekin mukaan kyse juuri siitä, että Toinen tulee tavalla tai toisella häiritsemään suhdettamme yhteisöllisesti jaettuun asiaan. Kun esimerkiksi ksenofobinen maahanmuuttokriitikko haluaa esittää painavan sanansa uppoavasta lännestä, on kyse nimenomaan siitä, että kriitikon suhde Asiaan on vaarassa ja estetty. Asia on jotain, mihin vain meillä on pääsy; jotain, mitä Toinen ei voi ikinä ymmärtää. (Zizek 2009, ) Yhteisön yhteisesti jaettu Asia ei kuitenkaan ole palautettavissa vain niihin erityisiin piirteisiin, mistä kulloinenkin elämäntapa koostuu. Asiassa on aina jotain enemmän, jotain elämäntavan piirteisiin nähden ylimääräistä. Asialla on tautologinen luonne, siihen on vain uskottava. Asia on olemassa vain niin kauan kuin siihen uskotaan. Tähän uskoon puolestaan liittyy uskomus siitä, että myös toiset yhteisön jäsenet uskovat Asiaan. Olettamus siitä, että kaikki muut jakavat Asian, näkyy hyvin myös jo Perussuomalaisen puolueen nimivalinnasta: ei voi olla perussuomalainen, jollei oleta ja koe jakavansa tilastolliseksi keskiarvoksi typistetyn kansan tabloidimaisia mielipiteitä. Asiaan liittyy uskon ohella olennaisesti myös nautinto: usko Asiaan on pohjimmiltaan yhteisestä Asiasta nauttimista. Asia on reaalisen ylijäämää, jonka vaikutuksesta Kansa diskursiivisena vaikutusoliona saisi ontologisen yhtenäisyytensä (Zizek 2009, 212). Kansa on olemassa kansana vain kun sillä on yhteinen nautinnon Asia. Rasistisessa, tai maahanmuuttokriittisessä diskurssissa Kansallinen Asia on viime kädessä tapa, jolla yhteisön jäsenet järjestävät nautintonsa kansallisten myyttien avulla. Maahanmuuttokriittisyys perustuu pohjimmiltaan haluun omistaa kansallinen Asia: Toisessa maahanmuuttokriitikko näkee vain nautintovarkaan, jonka tapa nauttia on aina tavalla tai toisella väärä. Toinen nauttii aina liikaa tai väärin, Toisen pelätään varastavan meiltä meidän 3 / 6

4 nautintomme lähteen, meidän nautinnollisen Asiamme. Toisen pelätään aina varastavan nautintomme tai hänen uskotaan salaavan meiltä perverssin nautintonsa kokonaan. Jotain epäilyttävää Toisen tavassa nauttia todellakin on. Toisen tavassa järjestää nautintonsa meitä kiusaa tämän nautinnon ylettömyys: oudolta haiseva ruoka, liian äänekäs musiikki, tanssi, kummat tavat, vääränlainen asenne työhön (Zizek 2009, 213). Erityisesti viimeinen on suomalaisessa maahanmuuttokritiikissä ollut tyypillistä: somalit ovat likaisia paskiaisia vaikka he tekisivätkin töitä ( Somalit vievät alkuperäissuomalaisten työt! ), mutta erityisen pahoja he ovat silloin kun he eivät tee töitä ( Somalit perkele hilluvat vain steissillä ja nostavat sossusta rahaa! ). Zizekin mukaan tällaisessa asetelmassa onkin varsin huvittavaa seurata sitä kiirettä, jolla siirrytään syyttämästä toista työn välttelystä sen varastamiseen (Zizek 2009, 213). Rasismin tai maahanmuuttokritiikin perusparadoksi onkin Zizekin mukaan siinä, että vaikka toisaalta Toisen uskotaan olevan kykenemätön tavoittamaan rasistien jakamaa Asiaa, koetaan se myös samanaikaisesti Toisen uhkaamaksi. Zizekin ajatusta voidaan kenties jatkaa seuraavasti: siinä missä rasisti ei salli Toisen nauttia omalla tavallaan, ja pyrkii rasistin vastapooli, suvaitsevainen liberaali, sallimaan kaiken muun nautinnon, paitsi omansa. Suvaitsevaisto (jota voidaan tässä pitää jonkinlaisena weberiläisen ideaalityypin kaltaisena teoreettisena entiteettinä, jonka ei tarvitse olla olemassa empiirisesti) ihailee vieraita kulttuureja, Toisen luonnonläheistä ja juurevaa elämäntapaa, hakee inspiraatiota itämaisesta viisaudesta, mutta samalla kiistää oman nautintonsa moraalisen oikeutuksen. Tästä syystä liberaali ei voi uskottavasti sanoa mitään rasistia vastaan: siinä missä rasisti ahdistuksen sekaisessa kouristuksessa kieltää kaikilta muilta oikeuden nauttia ja pitää lähes hysteerisesti kiinni omasta Asiastaan, jää liberaalilta sen sijaan näkemättä Toisen elämäntavan kyseenalaiset puolet: monet julman barbaariset tavat ja alistavat kulttuuriset rakenteet liberaali jättää huomioimatta, koska näiden Toisen kyseenalaisten puolten tunnustaminen merkitsisi liberaalin fantasian eksoottisesta Toisesta murenemista. Voidaan kenties väittää, että liberaali maailmoja syleilevä sallivuus ja suvaitsevaisuus (mistään todellisesta suvaitsevaisuudesta ei ole kyse: Toinen on ihana ja lutuinen vain, jos tämä toimii liberaalin fantasian mukaisesti tanssien leirinuotiolla eksoottisia ja juurevia tanssejaan [1]) tulee ymmärtää lähinnä maahanmuuttokritiikkinä esiintyvän rasismin rivona kääntöpuolena, ja toisaalta rasismi tulee ymmärtää liberaalin suvaitsevaisuuden rumana äpärälapsena. Jussi Halla-ahonkaan maahanmuuttokriittisyys ei ole mahdollista ilman sen vastinparia, "monikultturalistia". Molemmat, sekä "maahanmuuttokriitikot" että liberaalit "monikultturalistit", rakentavat maahanmuuttajista itselleen sopivan fantasian niin, että nämä fantasiat itseasiassa päätyvät tukemaan toisiaan, sen sijaan, että kumpikaan aidosti voisi toimia toistensa kritiikkinä. Konkreettisemmin kaikki tämä voisi tarkoittaa sitä, että liberaali vasemmisto on ollut aivan liian kiinnostunut maahanmuuttajien kulttuurisesta taustasta (eksoottisista ja rikastuttavista tavoista), eikä heidän konkreettisesta elämästään työmarkkinoilla. Koko maahanmuuttokeskustelua on aivan liian usein käyty niin vasemmiston kuin populistisen oikeistonkin taholta kulttuurisena identiteettikysymyksenä, eikä konkreettisena taloudellis-poliittisena kysymyksenä. Miksi vasemmiston piirissä ei keskusteltaisi pikemminkin siitä, kuinka paskaduuneissa ahertavien maahanmuuttajien työoloja voitaisiin parantaa, kuin siitä, millainen kulttuurinen tausta maahanmuuttajalla sattuu olemaan? Keskustelu maahanmuutosta on aivan liian usein ollut löysää arvo- ja identiteettikeskustelua, ja aivan liian harvoin keskustelua siitä, kuinka prekarisoituneiden maahanmuuttajien mahdollista vastarintaa voisi tukea. Lisäksi olisi 4 / 6

5 korostettava paskaduuneissa toimivien maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten prekaarien yhteisiä intressejä, heidän yhteistä Asiaansa. Vanhan kunnon marxilaisen internationalismin on aika nostaa päätään. Se mitä Zizekin analyysin pohjalta voidaan sanoa, on jotakuinkin seuraava: tosiasioihin ja dialogiin pohjautuva järkiperäinen argumentointi ei maahanmuuttokriitikoidenkaan kanssa auta. Maahanmuuttokriitikolle on aivan sama mikä on tosiasioiden aito tila, hänelle olennaisempaa on torjua Toisen mahdollisuus nauttia Asiastaan. Viime aikoina esimerkiksi Suomessa maahanmuuttoa tutkineet koulutetut asiantuntijat ovat saaneet osakseen uhkauksia ja pelottelua kun ovat tuoneet esille tiettyjen tahojen kannalta epämiellyttäviä faktoja. Sen pahempi tosiseikoille!, saattaisi rasisti huutaa. Ja näin hän huutaakin, minkä vuoksi huutoon ei missään nimessä kannata vastata. Pikemminkin olisi tutkittava tällaisen rasismiin taipuvan tietoisuuden muotoutumistapoja ja sen sosiaalipsykologisia ehtoja, ja esitettävä näiden tutkimusten pohjalta arvio sille, kuinka tällaisen toiminnan synty voitaisiin ehkäistä. Mutta koska tieteen tekeminen on hidasta ja epävarmaa, on vasemmiston luultavasti parempi keskittyä kehittämään omaa poliittiikkaansa ja taktiikkaansa sekä pyrkiä välttämään kaikenlaista dialogia maahanmuuttokriitikoiden kanssa. Kenties näiden kaikkien dilemmojen ratkaisuksi voidaankin nähdä sopiva taloudellinen reduktionismi (kuten Zizek on teoksessaan Tervetuloa reaalisen autiomaahan! esittänyt), joka painaa villasella kulttuurisia eroavaisuuksia sekä kulttuurista identiteettipolitiikkaa, ja joka lähestyy etnisiä ja kulttuurisia konflikteja ennen kaikkea taloudellis-poliittisina kysymyksinä.[2] Esimerkiksi koko terrorisminvastaisessa sodassa ei ole kyse mistään sivilisaatioiden yhteentörmäyksestä vaan kylmästi ja banaalisti Lähi-idän öljyresursseista. Fundamentalistisen islamin nousu on taloudellis-poliittisen kontekstinsa seuraus, ei sen syy. Tämän vuoksi puhe islamilaisen ja länsimaisen kulttuurin konfliktista on koko asetelman nurinpäin kääntämistä, sen mystifiointia. Se täyttää kaikki Marxin ja Engelsin Saksalaisessa ideologiassa idealismille antamat määreet: idealismi laskeutuu ideoiden maailmasta (islamilainen fundamentalismi) tarkastelemaan ja selittämään reaalitodellisuutta (taloudellis-poliittiset konfliktit) (kts. esim. Marx & Engels 1970, 18). Idealismi etenee tässäkin tapauksessa perse edellä puuhun. III Zizekin Pehmeä vallankumous on kirjana parhaimmillaan valaiseva ja inspiroiva, mutta pahimmillaan vain sekava. Pointti ei tunnu millään pysyvän kasassa kun Zizek ampuu filosofisella käsitekoneistollaan niin Wagnerin, Matrixin kuin Hitchocockinkin suuntaan. Teksti hajoaa käsiin, mikä tekee kirjasta paikoin äärimmäisen rasittavaa luettavaa (sama ongelma koskee lähes kaikkia ns. mannermaisen filosofian edustajia). Paikoitellen on äärimmäisen vaikea uskoa Zizekiä, joka elokuvassa Zizek! (2005) väittää uskovansa selkeisiin väitelauseisiin ( I believe in clear statements! ). Zizekin puolustukseksi tosin on myönnettävä, että suurin osa epäselvästä tekstistä johtunee jo sinänsä raivostuttavan (ja tarpeettoman) koukeroisesta lacanilaisesta käsitteistöstä. Kaiken kaikkiaan Zizekin Pehmeä vallankumous on kuitenkin tervetullut lisä suomalaiseen yhteiskunnalliseen, poliittiseen ja tieteelliseen keskusteluun. Kaikki arvostus on annettava kirjan ja sen sisältämien tekstien esiintuomiselle: Zizekiä tarvitaan! 5 / 6

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Revalvaatio.org Viitteet: [1] Kts. Esim. Zizek 1997: "[M]ulticulturalism is a disavowed, inverted, self-referential form of racism, 'a racism with a distance' - it 'respects' the Other's identity, conceiving the Other as a self-enclosed 'authentic' community towards which he, the multiculturalist, maintains a distance rendered possible by his privileged universal position. Multiculturalism is a racism which empties its own position of all positive content (the multiculturalist is not a direct racist, he doesn't oppose to the Other the particular values of his own culture), but nonetheless retains this position as the privileged empty point of universality from which one is able to appreciate (and depreciate) properly other particular cultures - the multiculturalist respect for the Other's specificity is the very form of asserting one's own superiority." [2] Tämä ei tarkoita sitä, että konfliktit ja sodat tulisi redusoida taloudellisiin tekijöihin kokonaan. Tässä on kyse pikemminkin painopisteen valinnasta: mikä olisi paras lähtöpiste kun konflikteja tarkastellaan teoreettisesti? Selvästikään maailmankatsomuksista lähtevä Sivilisaatioiden yhteentörmäys -teoria ei käy, joten ainakin painopisteen siirtäminen taloudellis-poliittisiin seikkoihin helpottaa ilmiön ymmärtämistä. Kirjallisuus: Hommawatch (2010): Maahanmuuttoa tutkivat eivät enää halua esiintyä julkisuudessa. Marx, Karl & Friedrich Engels (1970): Feuerbach. Materialistisen ja idealistisen katsantokannan vastakkaisuus. ( Saksalaisen ideologian 1 luku). Teoksessa Karl Marx & Friedrich Engels, Valitut teokset 1. Moskova: Kustannusliike Edistys. Zizek, Slavoj (1997): Multiculturalism, Or, the Cultural Logic of Multinational Capitalism. New Left Review I/225 [online]. [Lainattu: ]. Saatavilla: Zizek, Slavoj (2004): Tervetuloa reaalisen autiomaahan! Helsinki: Apeiron. Zizek, Slavoj (2009): Politiikkaa, idiootti! Vastakkainasetteluja Zizekin kanssa. Helsinki: Into. Zizek, Slavoj (2009): Pehmeä vallankumous. Psykoanalyysi, taide, politiikka. Helsinki: Gaudeamus. 6 / 6

EU, sosialismi ja eurooppalainen vasemmisto. Murray Smithin haastattelu

EU, sosialismi ja eurooppalainen vasemmisto. Murray Smithin haastattelu EU, sosialismi ja eurooppalainen vasemmisto. Murray Smithin haastattelu Author : joonas Kuva: Philippe Leroyer: Anti European Treaty Demonstration (14) - 30Sep12, Paris (France) (CC-lisenssi) (For the

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Sosiaalisen todellisuuden täsmäanalyysiä

Sosiaalisen todellisuuden täsmäanalyysiä filosofeihin, mutta kukaan ei esittele ja arvioi systemaattisesti sen keskeisten vaikuttajien Schlickin, Carnapin ja Neurathin saati sitten Wittgensteinin näkemyksiä. Lukijalle, joka ei tiedä näistä ennestään

Lisätiedot

Himanen kertoo tarinaa Benedictuksesta,

Himanen kertoo tarinaa Benedictuksesta, Essee Sisäistä rahan valta! Hakkerit, Himanen ja rikastumisen etiikka Hanna Kuusela Elokuvassa The Social Network kalifornialaisessa omakotitalossa tapahtuu suuria. Katolta viritetty vaijeri kuljettaa

Lisätiedot

Liberaali välttämättömyys ja paljaan elämän politiikka

Liberaali välttämättömyys ja paljaan elämän politiikka Liberaali välttämättömyys ja paljaan elämän politiikka Heidi Elmgren Pro gradu tutkielma Filosofia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaajat: Mikko Jakonen, Mikko Yrjönsuuri

Lisätiedot

MAISEMA JA KOKEELLINEN KUVA. Taiteellinen tutkimus monikanavaisen liikkuvan kuvan esityskielen muotoutumisesta

MAISEMA JA KOKEELLINEN KUVA. Taiteellinen tutkimus monikanavaisen liikkuvan kuvan esityskielen muotoutumisesta MAISEMA JA KOKEELLINEN KUVA Taiteellinen tutkimus monikanavaisen liikkuvan kuvan esityskielen muotoutumisesta Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Mediatiede Kevät 2014 Panu Johansson Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa

Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa Pasi Saukkonen Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa cupore Toinen korjattu painos. Ensimmäinen painos ilmestyi WSOY Oppimateriaalit Oy:n kustantamana vuonna 2007. Taitto ja kuvitus: Olli Tuomola

Lisätiedot

Maahanmuuttajat sekä maahanmuutto- ja monikulttuurisuuskeskustelu sanomalehden sivuilla

Maahanmuuttajat sekä maahanmuutto- ja monikulttuurisuuskeskustelu sanomalehden sivuilla Maahanmuuttajat sekä maahanmuutto- ja monikulttuurisuuskeskustelu sanomalehden sivuilla Juuso Koponen Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaali- ja kulttuuriantropologia Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Suomi, suomalainen, suomalaisuus Suomalaisten elintarvikeklassikoiden uudelleenbrändäys. Marika Ojamäki

Suomi, suomalainen, suomalaisuus Suomalaisten elintarvikeklassikoiden uudelleenbrändäys. Marika Ojamäki 1 Suomi, suomalainen, suomalaisuus Suomalaisten elintarvikeklassikoiden uudelleenbrändäys Marika Ojamäki Taiteen maisterin opinnäyte Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Taiteen laitoksen

Lisätiedot

Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944

Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944 !!!!!!!!!!!!!!! Ne kärsimykset ne haavat jotka kansamme pelastivat - Suomen suuri sotakertomus vuosilta 1939!1944 Etnologian pro gradu -tutkielma Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto Maaru

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN TUTKIMUKSEN SEURA THE FINNISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION. KATSE Jäsenkirje 1/2010

KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN TUTKIMUKSEN SEURA THE FINNISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION. KATSE Jäsenkirje 1/2010 KANSAINVÄLISTEN SUHTEIDEN TUTKIMUKSEN SEURA THE FINNISH INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION KATSE Jäsenkirje 1/2010 1 Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen seura (KATSE) Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen

Lisätiedot

Jussi Vähämäki Itsen alistus Työ, tuotanto ja valta tietokykykapitalismissa

Jussi Vähämäki Itsen alistus Työ, tuotanto ja valta tietokykykapitalismissa Itsen alistus Jussi Vähämäki Itsen alistus Työ, tuotanto ja valta tietokykykapitalismissa Sisällys Aluksi... 9 I Työn lyhyt historia... 11 Toimittaja-tutkija... 11 Parantumaton hulluus... 19 Martyrologit...

Lisätiedot

HYVÄN OLEMUS Opettajan aineisto

HYVÄN OLEMUS Opettajan aineisto Marko Lindberg, Maija Latvala, Tarmo Ahonen, Mika Aspinen HYVÄN OLEMUS Opettajan aineisto KIRJAPAJA HELSINKI Tekijät ja Kotimaa-Yhtiöt Oy / Kirjapaja, Helsinki 2009 Ulkoasu ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-951-607-935-9

Lisätiedot

Somalinuorten kulttuurisen identiteetin muotoutuminen diasporassa

Somalinuorten kulttuurisen identiteetin muotoutuminen diasporassa Selene Peltonen Somalinuorten kulttuurisen identiteetin muotoutuminen diasporassa Elämää etnisen identiteetin ja suomalaisen yhteiskunnan välissä 2 TURUN YLIOPISTO Sosiologian laitos/ Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

KULTTUURI JA KEHITYS

KULTTUURI JA KEHITYS KULTTUURI JA KEHITYS -seminaariraportti 2001 Toimittaneet Matti Lahtinen ja Juha Rekola Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry Kulttuuri ja kehitys -seminaariraportti Toimittaneet: Matti Lahtinen ja Juha Rekola

Lisätiedot

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Anni Jyrinki Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Analyysi Savon Sanomien terveysjournalismista kolmella vuosikymmenellä Tiedeviestinnän pro gradu

Lisätiedot

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla

NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ. - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla NAISTEN VÄLISESTÄ YSTÄVYYDESTÄ - ystävyys Anna- lehden artikkeleissa 1960-2000 luvuilla Heini Orell Pro gradu-tutkielma Sosiologia/ Kulttuuripolitiikan koulutusohjelma Yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

Tiede, usko ja tieteisusko

Tiede, usko ja tieteisusko Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Sanna Ollila Tiede, usko ja tieteisusko Kehysanalyyttinen katsaus uusateistiseen maailmankatsomukseen Richard Dawkinsin Jumalharhassa Tiedeviestinnän pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA

EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA Sanomalehtiyliopisto syksy 2010 EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA 1 JULKAISU No 33 Avoin yliopisto 2 EUROOPPALAISEN IHMISEN MAAILMANKATSOMUS JA IHMISKUVA 3 Sanomalehtiyliopisto syksy

Lisätiedot

LAATUFILOSOFIA SUOMALAISESSA TAIDEORGANISAATIOSSA. Arvot ja ideologiat taideorganisaation toiminnan taustalla

LAATUFILOSOFIA SUOMALAISESSA TAIDEORGANISAATIOSSA. Arvot ja ideologiat taideorganisaation toiminnan taustalla LAATUFILOSOFIA SUOMALAISESSA TAIDEORGANISAATIOSSA Arvot ja ideologiat taideorganisaation toiminnan taustalla SAMU FORSBLOM SIBELIUS AKATEMIA ARTS MANAGEMENT PRO GRADU -TUTKIELMA 2000 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...1

Lisätiedot

TOMMY KARLSSON: Epäajanmukaista kapinaa?: Skinheadien selontekoja ja ongelmien määrittelyjä

TOMMY KARLSSON: Epäajanmukaista kapinaa?: Skinheadien selontekoja ja ongelmien määrittelyjä Tampereen yliopisto Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos TOMMY KARLSSON: Epäajanmukaista kapinaa?: Skinheadien selontekoja ja ongelmien määrittelyjä Pro gradu tutkielma, 82 s., 1 liite Sosiaalipsykologia

Lisätiedot

Luonnon representoituminen Docventures televisio-ohjelmassa

Luonnon representoituminen Docventures televisio-ohjelmassa Luonnon representoituminen Docventures televisio-ohjelmassa Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Audiovisuaalinen mediakulttuuri Pro gradu -tutkielma Kevät 2015 Marko Haarni Lapin yliopisto, taiteiden

Lisätiedot

TOISET. peruste 2/2011 vasemmistofoorumi

TOISET. peruste 2/2011 vasemmistofoorumi TOISET peruste 2/2011 vasemmistofoorumi TOISET peruste 2/2011 vasemmistofoorumi Peruste 2/2011 toim. Ruurik Holm, Johanna Perkiö ja Laura Tuominen Toimituskunta Reima Launonen, Riikka Taavetti ja Elina

Lisätiedot

Tässä maailmassa vaan ei tästä maailmasta. Gilles Dauvé

Tässä maailmassa vaan ei tästä maailmasta. Gilles Dauvé Tässä maailmassa vaan ei tästä maailmasta Gilles Dauvé 2011 Sisältö Sotasaaliit voittajille........................................ 3 Takaisin Neuvostoliitossa..................................... 3 Megakone..............................................

Lisätiedot

Prekarisaatio ja työn tutkimuksen politiikat

Prekarisaatio ja työn tutkimuksen politiikat Anna Kontula & Mikko Jakonen: Prekarisaatio ja työn tutkimuksen politiikat (Teoksessa Kurjan ääni: osa 1 Yliopistotyöläiset. Juhlakirja Leena Eräsaarelle 31.12.2008. Toim. Eeva Jokinen & Matti Eräsaari.

Lisätiedot

EPÄVARMUUS- JA HERKKYYSANALYYSI TAITEELLISIN MENETELMIN

EPÄVARMUUS- JA HERKKYYSANALYYSI TAITEELLISIN MENETELMIN TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU Taidekasvatuksen osasto Päivi Pätsi EPÄVARMUUS- JA HERKKYYSANALYYSI TAITEELLISIN MENETELMIN Taiteen maisterin tutkintoa varten tarkastettavaksi jätetty lopputyö Opponentti Lopputyön

Lisätiedot

ADORNON DIALEKTIIKKAKÄSITYS

ADORNON DIALEKTIIKKAKÄSITYS ADORNON DIALEKTIIKKAKÄSITYS Teoreettisen filosofian pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto, Historiallis-kielitieteellinen tiedekunta Erkki Haapaniemi, 1987 Toinen, tarkistettu laitos, 2007 Erkki Haapaniemi,

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta...

En ole rasisti, mutta... En ole rasisti, mutta... Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto Tampere 2009 Vastapaino

Lisätiedot