Käden taidot ja taide Konst och hantverk. Folkhögskolan 3/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käden taidot ja taide Konst och hantverk. Folkhögskolan 3/2008"

Transkriptio

1 m u i s t o t mu u n t u v at k ä s i t ö i k s i s. 4 k y m p p i k o r o t t i a r v o s a n o j a s. 22 y r k e oc h bildning s i d 24 k a n s a n o p i s t o Folkhögskolan 3/2008 Käden taidot ja taide Konst och hantverk

2 80 kansanopisto - folkhögskolan Folkhögskolan 3/ vuosikerta/årgång 3/2008 käden taidot ja taide konst och hantverk Pääkirjoitus Jari Valtari 3 Muistot muuntuvat monien merkitysten käsitöiksi Leena Mattila 4 Sisustusala kiinnostaa Timo Hirvinen 7 Ajankohtaista 8 Puheenjohtajan pöydältä Hannu Salvi 9 Oppia elämää varten Sanni Hietava 10 Yhteistyötä ja ystävyyttä Nordic Schoolin varajohtajan Roman Karandasovin haastattelu 12 Taidekasvatus kehitysvammaisten opetuksessa Helena Strand 14 Me ollaan sankareita kaikki Leila Eronen 15 Söff:s lärorika studieresa i österled Karin Nyström 16 Reilusti ekologinen Jenni Mäenpää 18 Kansanopistojen kestävän kehityksen kasvatusta selvitetty Kaisa Lindström 20 Homma hanskassa 21 Kymppi korotti arvosanoja jopa kolmella numerolla Erja Taura-Jokinen 22 Kuukauden ruokaohje 23 Axxell yrke och bildning Matts Granö 24 Kansanopistolukio itsenäistää Erja Taura-Jokinen 26 Opinnollisen kuntoutuksen suositus 27 Keskustelua 28 Kirjallisuutta 30 Resumé 31 2 kansanopisto 3 * 2008 julkaisija/utgivare Suomen Kansanopistoyhdistys Finlands Folkhögskolförening päätoimittaja/chefredaktör Jari Valtari Rehtori Raseborg-opisto toimitussihteeri/redaktionssekr. puh. (09) osoite Annankatu 12 A Helsinki Puh. (09) Fax (09) kansanopistolehti toimitusneuvosto/redaktionsråd Jari Valtari, puheenjohtaja Kirsi Blomberg Tytti Issakainen Leena Mattila Karin Nyström Sirkku Räihälä Pekka Sallila Aarni Tuominen Sari Virtanen, sihteeri tilausmaksu/prenumerationsavg. 15 euro vuosikerta/årgång ilmoitukset/annonser Sari Virtanen puh./tel. (09) ISSN kannen kuva: Jukka Ovaskainen, valokuvauksen opiskelija, Muurlan Opisto taitto: Marja-Liisa Laitala paino: Oriveden Kirjapaino 2008 Seuraavan numeron teema on unelmat ja visiot. Lehti ilmestyy Temat för nästa nummer är drömmar och visioner. Tidskriften utkommer 3.10.

3 Koulutus uudistuu Hallituskaudella toteutettavan aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen rakenne on vähitellen selviämässä mutta sen sisältö on vielä melko pitkälle hämärän peitossa. Uudistuksen osista eniten julkisuudessa ovat olleet ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus sekä korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen ohjelma. Ensin mainitun tavoitteena on selkiyttää koulutuksen hallintoa, rahoitusta, etuuksia ja tarjontaa. Kaiken kaikkiaan hallitusohjelma sisältää lähes 20 aikuiskoulutusta koskevaa linjausta. Tuloksellisuusrahoituksen osuutta niin nuorten kuin aikuistenkin koulutuksessa ollaan lisäämässä. Oppisopimuskoulutuksessa lisäkoulutuksen kiintiöitä lisätään ja oppisopimusta tuodaan käyttöön myös korkeakoulutukseen sekä työvoimapoliittiseen koulutukseen. Uudistuksen keskeisinä perusteluina ovat olleet vastaaminen työelämän ja aikuisväestön osaamistarpeisiin sekä aikuiskoulutuksen kysyntälähtöisyyden vahvistaminen ja ammatillisen liikkuvuuden edistäminen. Lisäksi PARAShanke tulee olemaan merkittävänä haasteena erityisesti kansalais- ja työväenopistokentällä. Uudistuksen perustelut ovat olleet hyvin työelämään ja ammatilliseen koulutukseen keskittyneitä. On todettu että suomalaisella aikuiskoulutusjärjestelmällä on monia vahvuuksia kuten korkea osallistumisaste, monipuolisuus, julkisen rahoituksen taso, työnantajan mittavat panostukset (sekä aika että taloudelliset resurssit), kattavuus ja asiakkaalle kohtuuhintainen tarjonta. Tilastokeskuksen aikuiskoulutustutkimuksen mukaan suomalaisesta aikuisväestöstä noin puolet osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen. Vapaan sivistystyön opintoihin osallistuu vuosittain lähes miljoona aikuista. Jos luvuista poistetaan ne, jotka osallistuvat opintoihin useammin kuin yhden kerran ja lasketaan heidät vain yhtenä henkilönä, niin saadaan netto-opiskelijaluvuksi noin Tämä on hyvin suuri luku. Kehittämistarpeiden joukkoon on listattu järjestelmän monimutkaisuus, tukijärjestelmien viidakko, osallistumisen kasautuminen ja väestöryhmien väliset erot, työelämäyhteistyön vahvistamisen tarve sekä työmarkkinoiden muutosten parempi huomioonottaminen. Vapaan sivistystyön osuus uudistuksessa on ollut toistaiseksi melko vähäinen, suorastaan olematon. Vapaan sivistystyön kehittämisohjelmaa vuosille on valmisteltu opetusministeriössä. Valmistelevan virkamiesryhmän työn aikataulun mukaan se esittää väliraportin opetusministeriölle syyskuun 2008 loppuun mennessä ja loppuraportin helmikuun 2009 loppuun mennessä. Kehittämisohjelman toimeenpano alkaa vuoden 2010 alusta ja tarvittavien rahoitusta ja lainsäädäntöä koskevien uudistusten valmistelu tapahtuu vuoden 2009 aikana. Aikataulu on hyvin haastava. Kehittämistarpeiksi on kirjattu mm. aliedustettujen ryhmien osallistumisen aktivointi sekä vapaan sivistystyön tilastoinnin ja seurannan kehittäminen. Ensimmäisen tavoitteen saavuttamisessa suuntaviivaohjauksen ja opintosetelien käytön laajentaminen ovat olleet keskeisesti esillä. Suuntaviivaopintojen merkitystä sekä niistä saatuja kokemuksia käytetään hyväksi myös vapaan sivistystyön toiminnan arvioinnissa. Suuntaviivaopintojen käyttäminen arvioinnin perusteena on sikäli ongelmallista että eri opistojen osallistumisaste niiden järjestämiseen on ollut hyvin erilaista. Jo itse suuntaviivaopintojen määrittely on ollut vähintäänkin ongelmallista. On varmasti hyvinkin paikallaan kehittää vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmiä. Kansalais- ja työväenopistoissa maksuperusteena ovat annetut opetustunnit, opintokeskuksissa opetustunnit ja opintokerhotunnit ja kansanopistoissa opiskelijaviikot. Kansalaisopistot saavat vuonna 2008 valtion rahoitusta noin 86,6 miljoonaa, kansanopistot 48,9 miljoonaa ja opintokeskukset noin 12 miljoonaa euroa. Lisäksi opintosetelityyppisellä avustuksella tuetaan vapaan sivistystyön opintoja noin 2,7 miljoonalla eurolla. Myös kunnat tukevat itse kansalais- ja työväenopistoja. Opintosetelityyppinen avustus on sinällään hieno ja kannatettava asia mutta opintosetelien myöntämisen kriteerit ovat olleet hyvin ongelmallisia erityisesti lyhytkurssitoimintaan keskittyneille opistoille. Tuleva vuosi on varmasti hyvin mielenkiintoista aikaa sekä koko aikuiskoulutuksen että vapaan sivistystyön kehittämisen kannalta. Toivottavaa kuitenkin on että kansainvälisesti vertaillen erittäin hyvin toimivaa, laajoja joukkoja koskevaa, osallistujille edullista ja yhteiskunnan kokonaisedun kannalta erittäin tärkeää järjestelmää ei romuteta eikä edes vaurioiteta uudistuksen yhteydessä. On myös erittäin tärkeää että edunvalvontajärjestelmä toimii hyvin ja on aktiivinen tänä ja ensi vuonna. Eurooppa-päivänä 2008 Brysselissä. Jari Valtari pääkirjoitus kansanopisto 3 *

4 käden taidot ja taide Muistot muuntuvat monien merkitysten käsitöiksi Käsityön taiteen perusopetuksen Raita-koulutuksessa lukuvuoden töiden teemana on muisto. Kuopiolainen Meeri Rönkä näyttää postikorttia, jossa pieni tyttö kulkee pitkin kuusimetsässä kiemurtavaa polkua. Kortista lähtivät liikkeelle Meeri Röngän muistot: Aluksi jokainen sai valita kuvan tai muun muiston. Minä valitsin postikortin, jonka olen saanut tyttäreltäni, kun täytin 60 vuotta. Kortin kuva vei minut lapsuuteni mielikuvitusmaailmaan, jossa olin metsän kuningas, puut olivat alamaisiani ja jalkojeni juuressa kasvoivat seitsenterälehtiset metsätähdet. Kuvasta lähti viriämään myös ajatus itsestäni tulitikkutyttönä. Olen saanut syntymälahjaksi ikään kuin tulitikkurasian. Aina kun elämän polulla tulee ryteikköä tai vähän harmaampi paikka, rasiasta voi raapaista tikun, joka näyttää uuden tien tai antaa uuden näkökulman. Sellaisia ovat olleet esimerkiksi harrastukseni. Kun jäin eläkkeelle, aloin harrastaa kaikkia niitä asioita, joihin sitä ennen ei ollut aikaa. Kävin lukemattomia erilaisia kansalaisopiston kursseja ja hain sieltä virikkeitä. Kansalaisopiston työpajassa kudoin kauheasti kaikenlaista ja aina intuition varassa, vähän väliä suunnitelmia muutellen. Alkoi tuntua, että pitäisi saada sommitteluun ja suunnitteluun jotakin tukea. Halusin oppia ihan perusasioita, sellaisia jotka ovat taustalla taiteenkin tekemisessä. Aloin surffailla netissä ja miettiä, mihin voisi päästä opiskelemaan tällainen eläkeläinen, joka opiskelee vain omaksi ilokseen. Sitten löysin Raidan Lahden kansanopistosta. Ihastuin, että tämähän voisi olla juuri sitä, mitä olen hakenut. Kun sain kutsun tulla opiskelemaan, minusta tuntui kuin olisin ollut menossa ensimmäistä kertaa kouluun. Tuli kiva kihelmöivä tunne, että nyt tapahtuu jotakin uutta. vapaasti raameissa Käyn taidenäyttelyissä ja luen paljon taiteesta. Minua kiinnostaa erityisesti se, miten ideat syntyvät ja millä tavoin prosessi etenee tuotteeksi tai taideteokseksi. Haluaisin nähdä taiteilijan pään sisään, kun hän miettii, miten minä tämän ilmaisen, millaisia materiaaleja ja työtapoja käytän. Sehän ei synny yks kaks, vaan se on prosessi. Onkin ollut mielenkiintoista tarkkailla itseäni systemaattisesti tämän opiskelun myötä: miten ideani muuntuvat, selkenevät tai muuttuvat epäselviksi. Elämä ei aina ole täydellistä. Käsityön kautta voi käsitellä puuttuvia paloja. Olen äkkiä innostuvaa sorttia. Minun pitäisi saada työ valmiiksi vielä kun vauhti on päällä. Jos työ jää kesken, on vaikeaa palata takaisin sen äärelle, koska pään täyttävät jo uudet ideat. Vaikka Raita-koulutuksessa saa työskennellä vapaasti, on tehtävillä kuitenkin jonkinlainen raami. Se on hyvä. Silloin on pakko asettaa itselleen rajat, ei voi tehdä kaikennäköistä, mitä mieleen juolahtaa. Pitää kirjata ajatuksiaan ylös, laatia suunnitelma ja kysyä itseltään, mitä minä nyt oikeastaan haluan, mitä yritän tässä kertoa ja kenelle. On tärkeää viedä prosessi päätökseen. Prosessi on arvokas, arvokkaampi kuin sen tuotos. Raidassa olen oppinut uusia taitoja, kuten kankaanpainantaa. Ensimmäisen 4 kansanopisto 3 * 2008

5 Tulitikkutytön tarinasta syntyy triptyykki. käden taidot ja taide painantatyön tein jälleen intuitiolla, en suunnitellut mitään. Nyt olen pakottanut itseni pitäytymään siinä yhdessä kankaassa, ihan vain opettaakseni itseäni. En enää anna työn rönsyillä, vaan työstän samaa kangasta eteenpäin, niin pitkälle kuin pystyn. Tässä koulutuksessa on ollut mahdollista oppia pois vanhoista toimintatavoista ja löytää uusia. Opiskelun myötä olen oppinut myös hakemaan itse tietoa netistä entistä enemmän. Kun koulutukseen ei liity kovin paljon luentoja, itsenäinen tiedonhaku korostuu. tasa-arvoisesti ryhmässä Koko ryhmä on ryhtynyt työstämään Muisto-teemaa ihmeen hyvin, vaikka olemme niin erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä. Tällaisessa aikuisryhmässä ihmiset ovat motivoituneita. Annetaan mikä tehtävä hyvänsä, kaikki ryhtyvät sitä pohtimaan ja tekemään. On kiinnostavaa huomata, miten eri lailla ihmiset käsittelevät samaa aihetta, miten erilaisia töitä syntyy ja miten toiset tekevät valintoja, joita ei itse olisi ikinä kuvitellutkaan tekevänsä. Silti lopputulokset ovat hienoja. Meidän vanhempien ihmisten on ollut hauska kohdata nuoria, jotka ajattelevat ja suhtautuvat niin eri lailla. Se on rikkaus. Täällä ei tarvitse iän vuoksi tai sen vuoksi mitä on tehnyt aikaisemmin tuntea mitään esteitä, ei mitään. Sellaiset asiat eivät tule esiin muuten kuin persoonan ja töiden kautta. Kaikki ovat täällä samanarvoisia. On hauskaa tehdä yhdessä. tikusta asiaa Muisto-aiheisen painokankaani aihe on tulitikku. Olen tutkinut teoriaa ja yrittänyt soveltaa sitä työhöni: millä tavalla kankaan pintaa voi rikastaa tai pelkistää, millä tavalla sitä voi työstää, minkälaisia kuvioita siihen voi ommella. Nyt minulla on kymmenkunta erilaista painoraporttia. Vielä täytyy miettiä, miten kokoan ja esitän ne. Tulitikkutytön tarinasta näyttää tulevan triptyykki. Ensimmäisessä osassa kuvaan normitettua yhteiskuntaam- kansanopisto 3 *

6 käden taidot ja taide Meeri Rönkä viihtyy Raita-opinnoissa. Tämä on minulle ylellisyyttä. Lahden kansanopiston Raita-koulutus taiteen perusopetuksesta säädettyyn lakiin perustuvaa aikuisten käsityötaiteen perusopetusta perus- ja/tai syventävissä opinnoissa laajan oppimäärän mukaiset perusopinnot 20 opintopistettä, syventävät opinnot 28 opintopistettä monimuotokoulutusta, jossa seitsemän lähiopetusviikonloppua vuodessa, etäopintoja ja verkko-opintoja opiskelun lähtökohtana on aihepiirityöskentely: lukuvuosittain vaihtuvaa teemaa työstetään erilaisten materiaalien ja tekniikoiden kautta työskentelyprosesseissa painottuvat tutkiva oppiminen ja luova ongelmanratkaisu sekä omien ja muiden opiskelijoiden töiden arviointi erilaisiin materiaaleihin ja työtapoihin perehtymisen ohella kehitetään muoto- ja väritajua sekä esteettistä valintakykyä lisätietoja: Raita-koulutuksen vastuuopettaja Maria Laine, me, joka pakottaa meidät muottiin. Toiseen osaan kokoan kaikki aggressiot. Revin, raastan, poltan ja rypistän kangasta. Kolmannesta osasta löytyy ehkä se uusi näköala. Työstä tuli elämäntarina, vaikken sitä sellaiseksi alun perin aikonut. Se lähti vain tulemaan ja ajattelin, että antaa tulla. Työhön kätkeytyy ihan hirveästi merkityksiä, kaikennäköisiä juttuja, jotka vain minä tiedän. Tunsin esimerkiksi, että koulu latisti minut aivan täydellisesti joskus aikoinaan, mutta nyt vasta olen voinut sen itselleni sanoa ja katsoa itseäni, sitä tyttöä joka olin koulussa. On jännää, että käsityön tekeminen on johtanut siihen. En olisi sellaista voinut ikimaailmassa kuvitellakaan. Prosessin aikana on voinut yllättää itsensä, kun on vain antanut ajatuksen vapaasti virrata. Käsityön tekemiseen kannattaa heittäytyä ja katsoa, mitä sieltä tulee. eteenpäin polulla Opintojen alussa odotin, että ryhmässä olisi ollut enemmän yhdessä pohtimista ja että olisi voinut enemmän peilata omia ajatuksia toisten kautta. Viikonloput ovat kuitenkin aika lyhyitä. Jostakin syystä emme ole osanneet myöskään hyödyntää verkkokeskustelun mahdollisuutta. Itsekin koen, etten aina löydä oikeaa kieltä ajatusteni ilmaisemiseen siten, että toiset voisivat ottaa niihin kantaa. Ehkä meistä itse kukin on myös niin täynnä omaa tekemistään, että ei ehdi ottaa kantaa toisten töihin. Energia valuu oman työn prosessiin. Monilla on varmasti kiirettä eikä iltaisinkaan aikaa niin kuin meillä eläkeläisillä. Olen silti yrittänyt puhua yhteisen keskustelun tärkeyden puolesta. Olen kirjoittanut omaan opintosuunnitelmaani, että haluan saavuttaa täällä uusia taitoja ja oppia suunnittelemaan omia töitäni, kun joka tapauksessa haluan tehdä käsitöitä ehkä jopa niin, että jotkin työt kelpaisivat myytäviksi. Ei mitään isoa, vaan sitä että pääsisin tällä polulla eteenpäin, että osaisin tehdä töitä, jotka edes minua itseäni miellyttäisivät. Olen ajatellut jatkaa Raidan syventäviin opintoihin. On etuoikeus, että saa olla tällaisessa mukana. En koe, että ne seitsemän viikonloppua, jotka talven mittaan käytän täällä opistolla, olisivat uhraus. Ne ovat minulle ylellisyyttä. Haastattelu ja kuvat: Leena Mattila, suunnittelija-tiedottaja Lahden kansanopisto 6 kansanopisto 3 * 2008

7 Sisustus on voimakkaasti kasvava trendiala. Kodin sisustamiseen ollaan valmiita panostamaan ja myös television runsas sisustusohjelmatarjonta on osaltaan lisännyt kiinnostusta alan opintoihin. Kankaanpään opistolla käynnistyi vapaan sivistystyön 40 opintoviikon sisustuskoulutus syksyllä Koulutuksen tarkoituksena on perehdyttää sisustussuunnittelun perusteisiin ja erityisesti suunnitelman toteuttamiseen käytännön tasolla. Koulutus antaa valmiudet toteuttaa sisustuksen uudistamista, pintaremonttia tai uudisrakennuksen sisustustyötä. Sisustuskoulutuksessa aloitti 14 opiskelijaa ja opiskelijoiden ikähaarukka vaihtelee kahdeksantoista ja viidenkymmenen välillä. Osa opiskelijoista haluaa hankkia itselleen pohjan alan jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai korkeakouluun, osa täydentää omaa osaamistaan ja osa pitää välivuoden työelämästä tehdäkseen jotain aivan muuta. valmiuksia jatko-opintoihin Sisustuskoulutuksen opiskelija Johanna Saarinen kirjoitti keväällä 2007 ylioppilaaksi ja suunnitteli pitävänsä välivuoden työn merkeissä. Opiskelu vei Sisustusala kiinnostaa kuitenkin voiton ja samalla tulee hankittua paremmat valmiudet jatko-opintoihin. Työt olisivat kuitenkin olleet täysin eri alalta. Johanna on heittäytynyt opiskeluun avoimin mielin ja lähtenyt selvittämään kiinnostaisiko opiskella alaa myös jatkossa. Koulutuksessa on voinut kokeilla monia tekniikoita ja samalla selvittää mitä haluaisi opiskella lisää. Johanna on hakenut ammattikorkeakouluun ja jatkoopintoina tulevaisuudessa siintää keramiikka- ja lasimuotoilu tai puvustus. Opiskelussa on pitkälti itsestä kiinni mitä saa irti. Nyt pystyisin tekemään osan sisutustyöstä itse, mutta lattia jäisi vielä asentamatta. Johanna kokee osaavansa parhaiten huoneiston uudistamistyön tekstiilimateriaaleilla. uraa vaihtamassa alalle antoi lopullisen varmistuksen. Lisäksi ystävän aikaisempi opiskelu Kankaanpään opiston askarruttajakoulutuksessa ja hänen hyvät kokemuksensa helpottivat päätöksentekoa. Anne- Mari on kokenut opiskelun innostavana, haastavana ja monipuolisena, mutta monipuolisuuden seurauksena osa opiskelusta on hieman pintapuolista. Opintojen aikana Anne-Marille on selvinnyt voimakas kiinnostus käsillä tekemiseen. Nuorempana käsi- ja taideteollisuusala kiinnosti, mutta hakeutuminen alan koulutukseen jäi tekemättä. Nyt edessä on työpaikan hakeminen ja työn ohessa mahdollinen lisäopiskelu. Koulutus vahvisti alan vaihdon. Työnhaussa voin tuoda esiin uuden osaamisalueen ja se antaa lisäpotkua jatkoon. Opiskeluun kannatti lähteä, haastetta toi päämäärätietoisuus ja myös opintojen arviointi, pelkkänä läpihuutojuttuna en halunnut käydä koulutusta, summaa Anne-Mari lopuksi. Teksti ja kuva: Timo Hirvinen, koulutuspäällikkö, Kankaanpään opisto käden taidot ja taide Anne-Mari Alitalo on työskennellyt aikaisemmin matkailualalla, mutta on nyt hakeutunut uudelle uralle. Tämän hetkinen elämäntilanteeni mahdollisti opiskelun ja myös ystävien ja sukulaisten kannustus hakeutua sisustussisustuskoulutus 40 ov: Johanna ja Anne-Mari raku-polttoon menevien tarjoiluastioiden kanssa. Sisustussuunnittelun perusteet ja CAD Sisustusompelu- ja kudonta Painokankaat Verhoilu Sisustuslasit Kiinto- ja irtokalusteet Huonekalujen kunnostaminen Keraamiset esineet ja kipsityö Kodin luvalliset sähkötyöt Rakenteet ja pintakäsittelyt Laatoitus ja lattiapinnoitteet Messurakentaminen Yritystoiminta Valinnaiset opinnot kansanopisto 3 *

8 ajankohtaista Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Kulttuuriohjelma sisältää toimenpiteitä maaseudun kulttuurin toimintaedellytysten edistämiseksi vuosille Yksilöiden näkökulmasta tarkasteltuna kulttuurin kulutuksella ja sellaisilla kulttuuriharrastuksilla, joissa ihminen on mukana katsojana tai kuuntelijana, on positiivista vaikutusta terveydentilaan. Taideharrastukset synnyttävät yhteisöllisyyttä ja verkostoja, jotka auttavat ihmisiä hallitsemaan elämää paremmin. Opetusministeriö ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kulttuuriteemaryhmän toimesta on syntynyt selvitys Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. Selvityksessä tarkastellaan erityisesti niitä taidepohjaisia hankkeita, jotka ilmenevät sosiaalisissa yhteyksissä mahdollistaen uusia kohtaamisia sektorien välisille rajapinnoille. Taide, taiteen soveltava käyttö, taiteelliset tutkimusmenetelmät sekä taiteen keinoin tapahtuva tutkimuksellinen toiminta tarjoavat innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia muutosagentteja hyvinvoinnin tukemisessa ulottuessaan muun muassa taloudelliseen toimintaan, alueelliseen, paikalliseen kehittämistyöhön, sosiaali- ja terveystoimeen, muihin yhteiskunnan palveluihin ja työelämän käytäntöihin. Julkaisu löytyy opetusministeriön sivuilta > julkaisut. Oppien hyvä elämä Aikuisopiskelijan viikkoa vietetään Unescon aloitteesta eri puolilla maailmaa. Suomessa viikkoa on vietetty vuodesta 1998 lähtien. Jokainen Aikuisopiskelijan viikko on teemaltaan ja toteutukseltaan oma kokonaisuutensa. Punaisena lankana on aina ajatus aikuisten kyvystä oppia kaikissa elämän vaiheissa, oppimisen hyödyistä työelämässä ja opiskelun ilosta rikkaana harrastuksena. Tänä vuonna Aikuisopiskelijan viikkoa vietetään (vko 40) teemalla Oppien hyvä elämä. Alueelliset tapahtumat ja toiminnat toivotaan järjestettävän viikolla 40. Oppien hyvä elämä -teemaa voi lähestyä esimerkiksi seuraavista näkökulmista: ammatillisen osaamisen kehittäminen opiskelujen tuki, ohjaus ja neuvonta työhyvinvointi ja ammatillinen kuntoutus kulttuuri ja kansainvälisyys yleissivistys. Alueellisten tapahtumien tueksi tehdään jälleen ainakin juliste sekä muuta sähköistä materiaalia tiedotuksen ja tapahtumien tueksi. Materiaali päivittyy osoitteessa Nutukka verkossa Nutukka Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistossa -opetus on verkkoaineistona osoitteessa Mukana on opetussuunnitelmakehys, jota on kehitetty ja kokeiltu Kyse on yleisvalmentavasta kurssista, jonka sisällöt noudattelevat Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen sisältöjä. Varsin paljon painotetaan arjen taitoja, oppimisen ohjausta. Pääosa aineistosta ovat varsinaiset tuntien toteutukset sekä opettajien arviot niiden onnistumisesta Tiedostossa on aineistoja vuosien aikana Turun kristillisessä opistossa, Viittakiven opistossa ja Seurakuntaopistossa sekä Turun ja Perniön vastaanottokeskuksissa järjestetystä pilottien opetuksesta. Aineisto on tarkoitettu nuorten maahanmuuttajien yleissivistävän koulutuksen opettajille ja nuorten ohjaajille toiminnallisiksi vihjeiksi opetukseen. Sivuilla on myös mahdollista kommentoida aineistoa. Toivomme, että jatkossa maahanmuuttajien opettajat voisivat myös verkostoitua ja kehittää opetustaan tätä kautta. Leena Teinilä, projektikoordinaattori Axxell yrke och bildning Från första början har nämnts som det datum då den nya skolan, Axxell, skall inleda sin verksamhet. Tidtabellen har hållit. Ansökningarna beträffande AB Svenska folkhögskolan-sfv, Garantiföreningen för ÅFSTI, Samkommunen för VNY och AB Utbildning Sydväst lämnades in till undervisningsministeriet i januari 2007, och tillstånden beviljades i slutet av året helt i enlighet med ansökningarna. Karis Kurscenter blir en del av den nya skolan , liksom även, om allt går planenligt, Åbolands yrkesinstitut. Då är den nya skolan färdig. Namnet Axxell signalerar drivkraft och dynamik och för samtidigt tankarna till axeln mellan utbildningsenheter i hela Svenskfinland och mellan olika skol- och utbildningsformer. Det speciella med Axxell är dess tre verksamhetsområden: yrkesutbildning på andra stadiet, vuxenutbildning och fritt bildningsarbete. Läs mer på sid kansanopisto 3 * 2008

9 puheenjohtajan pöydältä Yhtenäinen kansanopistoliike SELVIÄÄ UUDISTUKSISSA Maamme hallitus on istunut runsaan vuoden ja laittanut hallitusohjelmaan kirjatut tavoitelausumat valmistelun alle. Viime talvesta lähtien jokainen koulusektorin osa on päässyt jonkun kehittämistoimenpiteen kohteeksi. Perusopetuksesta yliopistoon asti koulutus tuntuu joutuneen tuulien tuivertamaksi. Koulutus on lisäksi kytketty entistä kiinteämmin palvelemaan osaavan työvoiman varmistamista väestöltään vanhenevaan kotimaahamme. Näin ollen muun muassa aluehallinnon uudistuksetkin vaikuttavat koulutuksen ohjauksen osalta tuleviin koulutuspoliittisiin ratkaisuihin. Tästä uudistusten ja kehittämisten virrasta saimme hyvän kuvan opetusministeriön aikuiskoulutuksen tulosalueen johtajan Marita Savolan alustuksessa rehtoripäivillä Helsingissä huhtikuussa. Nyt huomaa, että nämä monet kehittämishankkeet alkavat rantautua kouluväen tietoisuuteen. Täällä maakunnissakin toiset puhuvat huolekkaaseen sävyyn tulevista uudistuksista ja ovat peloissaan kehittämissuman edessä. Toiset puolestaan näkevät kehittämisen positiivisena mahdollisuutena. Monialaista kansanopistoa nämä uudistukset koskevat monella tapaa. Vapaa sivistystyö, ammatillinen nuorten koulutus, aikuisten ammatillinen koulutus, Paras-hankkeen myötä perusopetus ja lukio-opetus sekä yliopistouudistuksen kautta avoin yliopisto-opetus ovat kehittämissuunnitelmissa mainittu. Mitä kansanopistoväen nyt pitää tehdä? Mielestäni erittäin tärkeää on nyt, että emme lamaannu, emmekä heittäydy pessimistisiksi. Me olemme pystypäin kehittämistoimissa mukana. Siellä missä uudistusta ja kehitystä tehdään pitää myös kansanopiston olla tasavertaisena muiden oppilaitosmuotojen kanssa mukana. Me näemme enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Me uskomme tekemäämme kasvatus- ja opetustyöhön. Hyvin oleellista on pitää taustayhteisömme ja sidosryhmämme tietoisina. Kun uudistuksia tehdään niin usealla taholla, on tärkeää, että kansanopistojen ystävät kukin omalla paikallaan ja tehtävässään osaavat ja muistavat puhua puolestamme. Ja vielä erinomaisen tähdellistä on, että kun aktivoimme omia taustayhteisöjämme, niin muistetaan, että tulosta syntyy vain kuin kaikki 91 kansanopistoa kulkevat yhteen suuntaan. Jos mennään, niin sitten mennään yhdessä! Suurin virhe olisi se, että hämmentyisimme uudistuksista niin, että alkaisimme sisältä päin hajottaa kansanopistoliikettä. Me menestymme ainoastaan sillä, että kaikkien opistojen yhteiskunnallinen painoarvo on yhteisessä käytössä. Pärjäämme uudistuksissa, saamme arvostusta kansanopistotyölle edelleenkin, jos teemme sen yhdessä ja toisiimme luottaen. Hannu Salvi kansanopisto 3 *

10 käden taidot ja taide Jaakko Tervonen tulityökurssilla. Jämsän Kristillisen Kansanopiston teknisten taitojen linja on ollut perustamisestaan lähtien erityisesti poikien suosiossa. Tänä vuonna hakijoita on ollut yli puolet enemmän kuin linjalle voidaan ottaa. OPPIA ELÄMÄÄ VARTEN Opiskelupaikkoja linjalla on 16. Pääasiassa linjalla opiskelee poikia koko historiansa aikana linjalla on opiskellut vain muutama tyttö. Linjan suosion eräänä syynä lienee se, että opinnot painottuvat käsillä tekemiseen: linjalla hitsataan, korjataan autoja ja pienkoneita, opiskellaan metalli- ja autotekniikkaa, kiinteistö- ja pienkonehuoltoa ja suoritetaan tulityötutkinto. into käytännön töihin Pojilla on kova palo päästä halliin tekemään käytännön töitä. Työtä tekemällä asiat parhaiten oppiikin, mutta perusteet pitää olla kunnossa. Siksi teoria opiskellaan aluksi kunnolla, sanoo teknisten aineiden opettaja Simo Heino. Esimerkiksi sähkötöitä tehdessä pitää olla tieto siitä, mitä saa tehdä ja miten. Samoin on hitsaamisen sekä autoja kiinteistöhuollon kanssa. Tämän vuoden aikana linjalla on rakennettu tilaustöinä leikkimökki varastoa ja rakoliiteriä sekä korjattu autoja ja pienkoneita. Opiskelutilat ovat hyvät, sillä vuonna 1999 valmistuneessa opiston laajennus- ja peruskorjaushankkeessa valmistuivat tilat teknisten aineiden opettamiseen. Puutyötilaa pitäisi vielä muuttaa toimivammaksi, jotta pääsisimme aloittamaan puutyöt täysipainoisesti. Tällä hetkellä opinnot painottuvat käytännön syistä enemmän metalli- ja autotekniikkaan, sanoo Simo Heino. Opetus ei kuitenkaan painotu pelkästään teknisten aineiden opettamiseen. Kansanopiston eräänä tehtävänä on kasvattaa ja tukea nuorta omassa kasvamisessaan ja omien vahvuuksien löytämisessä ja kehittämisessä. Eräs teknisten taitojen linjan opiskelija toteaakin: Teknisten taitojen linjan pojat ovat ahkeria ja vastuuntuntoisia nuoria miehiä. hitsausta ja kavereita Jaakko Tervoselle linjan valinta oli helppoa, sillä hän pitää käsillä tekemisestä. Halusin oppia erityisesti autonhuoltoa ja -korjaamista. Muut linjat tuntui- 10 kansanopisto 3 * 2008

11 Matti Lindgren Teknisten taitojen linja oli selvä valinta Tero Räsäselle. j ä m s ä n k r is t i l l is e l l ä k a n s a n o p i s t o l l a on viisi opintolinjaa: kansainvälisyys-, kieli- ja musiikkiopintojen, peruskouluopintojen, käytännön- sekä teknisten taitojen linja. Opiston ensimmäinen varsinainen työvuosi oli Syksyllä 1967 opiston johtokunta teki päätöksen, että opetusohjelman kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi poikien käytännöntöihin veiston rinnalle otetaan syksystä 1968 lähtien auto- ja traktorihuolto-opetusta. vat liian teoriapainotteisilta, Jaakko kertoo. Hän kokee, että juuri näitä taitoja hän on vuoden aikana saanut hankittua. Olen oppinut myös rakoliiterin rakentamista ja kaikenlaisia käytännön juttua. Ehkä hyödyllisin oppimani asia on hitsaaminen. Vaikka Jaakko ei tulevaisuudensuunnitelmistaan tarkasti tiedä, hän uskoo niiden liittyvän jotenkin yhteen opistovuoden aikana hankittujen tietojen kanssa. Olen tyytyväinen siihen, että tulin opistoon teknisten taitojen linjalle. Olen oppinut valtavasti asioita. Kaiken opin lisäksi olen saanut opistosta paljon kavereita, Jaakko toteaa lopuksi. opiskelua työtä tekemällä Myös Tero Räsäselle teknisten taitojen linja oli alusta asti selvä valinta: En edes harkinnut opiskelevani muilla linjoilla. Teknisten taitojen linja kuulosti kivalta ja itselleni sopivalta. Tärkeintä on, että siellä sai värkkäillä kaikenlaista. Vaikka käytännön työt ja käsillä tekeminen olivat Terolle painavia syitä linjan valinnassa, tärkeiltä tuntuivat myös ryhmätyötaitojen kehittyminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen. Hyvin ovat tavoitteeni toteutuneet, toteaa Tero. Ensi vuonna Tero jatkaa opintojaan ammattikoulussa. Olen vuoden aikana oppinut paljon hyödyllisiä tietoja tulevaisuuden ja tulevien opintojeni kannalta. Kokonaisuudessaan vuosi on ollut mukava. Minulle on ollut tärkeää, että olen voinut opiskella tekemällä työtä! harkittu opiskeluvalinta Olen monta vuotta suunnitellut tulevani opistoon. Kun hakuaika koitti, linjavalinta oli selvä: tekniset taidot ovat aina kiinnostaneet minua. Linjan valintaan vaikutti sekin, että veljeni on muutamia vuosia sitten opiskellut Jämsän opistossa samalla linjalla. Tästä syystä tiesin valmiiksi, mitä voin linjan opinnoilta odottaa, sanoo Matti Lindgren. Matti kertoo, että vuoden aikana hän on oppinut monenlaisia asioita, mutta päällimmäisenä mielessä ovat metalli- ja puutyöt. Syksyllä meillä oli enemmän metallitöitä, mutta sitten aloimme rakentaa varastorakennusta. Kaikki tunneilla käsitellyt asiat ovat olleet hyödyllisiä, mutta eniten olen pitänyt juuri tuon varaston rakentamisesta. Opiskelijoilla on oman linjansa oppiaineiden lisäksi mahdollisuus valita valinnaisaineita. Jämsän opistossa erityisen suosittu valinnaisaine on kuoro, mutta Matin lempiaine on jääkiekko: Se on mukava oppiaine, sillä on hienoa pelata kavereiden kanssa. Minulle on ollut tärkeää, että olen saanut olla vuoden ajan hieman erilaisessa koulussa samanikäisten nuorten kanssa, Matti toteaa. Tärkeää on myös ollut se, että linjalla on saanut tehdä töitä käsillään. On mukavaa ja antoisaa, kun näkee työssä oman kädenjälkensä, Matti toteaa. Suosittelen linjaa mielelläni muille. Ensi vuonna tällä linjalla opiskeleville haluaisin sanoa, että tehkää ahkerasti töitä. Sillä tavalla opitte paljon. Muistakaa nauttia vuodesta, sillä vuosi kansanopistossa on ainutlaatuinen, sanoo Matti lopuksi. Teksti: Sanni Hietava, opettaja Jämsän Kristillinen Kansanopisto Kuvat: Sanni Hietava ja lukuvuoden opiskelijat käden taidot ja taide kansanopisto 3 *

12 kansainvälisyys Yhteistyötä ja ystävyyttä Pietarilaisen Nordic Schoolin englanninkielisiltä kotisivuilta löytyy 12 suomalaisen kansanopiston nimet Borgå folkakademista Valkealan kristilliseen kansanopistoon. Listalla on myös pari ruotsalaista kansanopistoa ja yksi oppilaitos Espanjassa. Kuvat: oppilaitoksen arkisto Sivujen mukaan Nordic School järjestää muun muassa kielileirejä Suomessa. Roman Karandasov on Suomessa järjestävien ohjelmien hallinnoija ja Nordic Schoolin varajohtaja. Hän vastasi erinomaisella suomen kielellä sähköpostitse Kansanopisto-lehden kysymyksiin. Mikä Nordic School on ja mitä se tekee? Skandinavskaja Shkola eli Nordic School alkoi työnsä Pietarissa vuoden 2000 syyskuussa Pohjoismaiden ministerineuvostolta saadun Askel askeleelta -avustuksen ansiosta. Roman Karandasov toimii Nordic Schoolin varajohtajana ja hän myös hallinnoi Suomessa järjestettäviä kursseja. Englannin kielen ohjelmia Suomessa järjestetään lapsille. Näihin ohjelmiin osallistuvat usein Suomessa asuvien maahanmuuttajien lapset. 12 kansanopisto 3 * 2008

13 Sen omistaja on pietarilainen julkinen kansalaisjärjestö Humanististen ohjelmien keskus Severnaja stolitsa, jonka jotkut jäsenet ovat Skandinavskaja Shkolan työntekijöitä. Nordic School on toiminut jo kahdeksan vuotta koulutusalalla ja sillä on muutama toimintasuunta: - Kaikkien Pohjoismaiden kielten kurssien järjestäminen ja pitäminen Moskovassa ja Pietarissa. - Nordic Schoolin opiskelijoiden suomen ja ruotsin kielten harjoittelujen ja seminaarien järjestäminen Venäjän ulkopuolella. - Opiskelijoiden ja koululaisten kieli- ja urheiluleirien järjestäminen lomaaikana. - Venäläisille yrityksille tarkoitettujen seminaarien ja harjoittelujen järjestäminen Suomessa. - Konsultointi ja apu suomalaisten ja ruotsalaisten korkeakoulujen valinnassa korkeakoulututkinnon ja toisen korkeakoulututkinnon saamiseksi. - Pohjoismaiden kirjallisuuden ja audio- ja videomateriaalien myyvän Internetkaupan (www.nordicbook.ru) toiminta. - Pohjoismaiden kieliä, kulttuuria, historiaa ja taloustiedettä opiskeleville tarkoitetun nykyaikaisen kirjaston avaaminen Moskovassa ja Pietarissa Nordic Schoolin pohjalta. - Kulttuuri- ja koulutusohjelmien järjestäminen suomalaisia ryhmiä varten Moskovassa ja Pietarissa. Miten olette löytäneet yhteistyökumppaninne Suomessa ja muualla ja miten pitkään olette toimineet suomalaisten kansanopistojen kanssa? Nordic Schoolin perustamisen jälkeen sen johtajat tutustuivat Suomen koulutusjärjestelmään joukkotiedotusvälineiden ja Internetin kautta ja solmivat välittömiä suhteita suomalaisten kansanopistojen kanssa neuvottelujen avulla. Nykyään Nordic School tekee yhteistyötä yli kymmenen kansanopiston kanssa ja niiden lukumäärä Suomessa ja Ruotsissa laajenee jatkuvasti. On aina hauska tutustua oppilaitoksiin, niiden uusiin ohjelmiin ja me olemme valmiita yhteistyöhön kulttuuri- ja koulutustoiminnan alalla Venäjällä ja Suomessa. Millä tavoin järjestätte käytännössä kursseja Suomessa? Nykyaikana Suomi on suosittu venäläisten keskuudessa, koska se on pitkälle kehittynyt maa, jossa on oikein hyvä ekologinen tilanne. Suomen ja englannin kielen kurssien järjestämiseksi opiskelijoiden loman aikana Nordic School laatii kansanopiston kanssa yksityiskohtaisen ohjelman. Mikäli kansanopisto on hyvin varustettu, Nordic School voi käyttää opetustiloja, valokuva- ja videostudioita, kokous- ja konferenssisaleja sekä urheilukenttiä, uima-altaita ja uimarantoja. Opiskelijat majoittuvat kahden hengen huoneisiin ja ruokailevat seisovasta pöydästä 4-5 kertaa päivässä. Kansanopistojen työntekijät ovat ystävällisiä ja kohteliaita. Millaiset henkilöt osallistuvat kursseillenne ja miten rekrytoitte heidät? Vuonna 2000 Nordic Schoolissa oli vain 2-3 opiskelijaryhmää. Tällä hetkellä suomen kieltä opiskelevia ryhmiä on 22 Pietarissa ja 23 Moskovassa. Ryhmässä opiskelee 8-10 henkilöä. Suomen kieltä opiskellaan seuraavista syistä: - jatko-opinnot Suomessa - kiinnostus Suomen kulttuuria, kirjallisuutta ja taidetta kohtaan - seurustelu uusien ja vanhojen ystävien kanssa - työ Venäjällä ja Suomessa yhteisyrityksissä - suomen kielen harrastus. Suurin osa opiskelijoista tulee kurssille noudattaen Nordic Schoolissa opiskelevien neuvoa. Diplomaattiset edustustot Moskovassa ja Pietarissa, Suomalais-venäläinen kauppakamari, kaupalliset järjestöt ja julkiset kansalaisjärjestöt suosittelevat Nordic Schoolin kursseja. Monet tulevat Nordic Schooliin opiskelemaan saatuaan tiedot lehdistöstä ja Internetistä, jossa ovat Nordic Schoolin sivut. Englannin kielen ohjelmia Suomessa järjestetään lapsia varten. Näihin ohjelmiin osallistuvat usein Suomessa asuvien maahanmuuttajien lapset. Tilastotietojen mukaisesti 40 % kansanopistoissa opiskelleista on matkustanut Suomeen opiskelemaan vuodesta toiseen. Nordic Schoolissa ovat töissä vain pätevät ja hyvin koulutetut opettajat ja työntekijät. Miten suomalainen kansanopisto hyötyy työskennellessään kanssanne? Hyötyä saavat molemmat osapuolet, koska me opimme ymmärtämään toisiamme, seurustellessamme opettelemme jotakin uutta, sitä paitsi kehittyvät hyvät naapuruussuhteet ja yhteisymmärrys. Ottaessaan vastaan venäläisiä opiskelijoita kansanopiston henkilökunta saa tietää maan kulttuurista, tavoista ja mentaliteetista, laajentaa näköpiiriään ja kieltäytyy vanhoista kaavamaisista käsityksistä siitä, että venäläiset ovat laiskoja, epärehellisiä, epäystävällisiä yms. Suomalaiset opettajat ovat huomanneet, että venäläiset opiskelijat ovat erittäin ahkeria, aktiivisia ja innokkaita oppitunneilla, mikä tuottaa aina opettajalle vertaansa vailla olevaa työniloa ja suoritetun työn tyydytystä. kansainvälisyys kansanopisto 3 *

14 käden taidot ja taide Taidekasvatus kehitysvammaisten opetuksessa Taiteen ja taidekasvatuksen merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja mielenterveydelle on tunnustettu tosiasia. Taidekasvatuksen merkitys kehitysvammaisten elämäntaitojen opetuksessa on välttämätöntä ja oppimisen kannalta keskeistä. Klassisen musiikin, luonnonäänimusiikin ja musiikkimaalauksen avulla luodaan miellyttävä oppimista ja keskittymistä tukeva ilmapiiri, joka vahvistaa opiskelijan tunne-elämää. taide voimaannuttaa ja tasapainottaa Taiteen, kuvataiteen ja musiikin harjoittamisella kehitysvammaisten opetuksessa on havaintojeni mukaan suuri vaikutus mielen tasapainottumiseen, tunne-elämän ja ilmaisun rikastumiseen, keskittymiskyvyn parantumiseen sekä ilon syntymiseen oppimistilanteessa. Aidon ilon ilmaiseminen opiskelijan toiminnasta on tärkeää. Toisen saavutuksista iloitseminen liittyy voimaantumis -käsitteeseen. Onnistumisten korostaminen on keskeistä. Hyvä löytyy kun se havaitaan. Olen ohjannut opiskelijoitani eri taidelajien kuten kuvataiteen, musiikin, Helena Strand opastaa Eila Naukkarista kuvakollaasin tekemisessä aiheesta Minun terveyteeni vaikuttavista asioista. tanssin ja teatteri-ilmaisun kautta paremmin ymmärtämään omaa itseään ja löytämään itsestään vahvuuksia ja ilonaiheita. Myönteisen palautteen antaminen vahvistaa opiskelijan itsetuntoa, ryhmän toimivuutta ja ilmapiiriä. Opiskelijat oppivat myös rohkaisemaan toisiaan. taide sillanrakentajana KUVA:KRISTA KELOKASKI Taide parhaimmillaan luo siltoja erilaisten oppijoiden välille ja vahvistaa heidän itsetuntoaan ja kuuluvuutta ryhmään. Laulaminen päivittäin yhdessä vahvistaa yhteenkuulumisen tunnetta, mikä on keskeistä itsetunnon rakentumisessa. Kaikki kehitysvammaiset eivät kykene laulamaan, joten yhteissoiton merkitys korostuu. Musiikkiliikunnalla ja tanssilla on myös suuri merkitys yhteisen ilon syntymisessä. Aloitamme päivän usein musiikkipiirillä, joka luo turvallisen yhteenkuuluvuuden ja me-hengen ryhmään. Kädentaitoihin keskittymistä helpottamaan käytän usein taustalla esimerkiksi Debussyn musiikkia. Esteettinen, luova ja mielenrauhaa säteilevä ilmapiiri on lähtökohta kehitysvammaisten elämäntaitojen opetuksessa. Ilmapiiri saavutetaan taiteen ja esteettisen oppimisympäristön avulla. Estetiikkaan kuuluu myös opettajan rauhoittava ja rentouttava äänenkäyttö. Liian voimakasta puheääntä tulee erityisryhmien opetuksessa välttää. Tähän toivoisin kiinnitettävän huomiota. Taidekasvatuksen ja kannustamisen avulla luodaan opiskelijoille myönteinen suhde opittavaa asiaa, opettajaa, oppimistilannetta ja -ympäristöä kohtaan. Opiskelijan on tärkeää saada runsasta rohkaisevaa palautetta. taidekasvatuksen integrointi muihin kokonaisuuksiin Taideaineiden integroiminen muihin aineisiin kuten äidinkieleen ja uskontoon on mielekästä. Esimerkiksi lukuhetket voivat rauhoittua klassisen musiikin avulla. Musiikillisen joulukuvaelman toteuttaminen opistomme joulujuhlassa vahvisti opiskelijoiden itsetuntoa onnistumisen kokemuksen kautta. Yleisöpalaute oli opiskelijoita innostavaa ja rohkaisevaa. Kevätprojektimme ovat oman linjan opintolehden luominen kuvin ja kirjoituksin sekä taidenäyttelyn rakentaminen kesäksi. Linjan viikoittaiseen sisällönsuunnitteluun olen ottanut mukaan sekä luokka-avustajan että henkilökohtaiset avustajat, koska se lisää sekä heidän työmotivaatiotaan että ryhmämme yhteistoimintaa. Avustajilla on huomattavaa spesiaaliammattitaitoa, joka kannattaa hyödyntää opetuksessa. Opetus on parhaimmillaan sulavaa yhteistoimintaa opettajan, avustajien ja opiskelijoiden välillä. Kaikki oppivat toisiltaan. taidekasvatus kokonaisvaltaista kasvua tukevaa Taiteen avulla saavutetaan mielestäni opetuksen keskeisin tavoite; opiskelijan kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen edistäminen. Taide tukee ihmisen esteettistä, luovaa, emotionaalista, sosiaalista, eettistä ja kognitiivista kasvua. Taide luo sillan yksilön sisimpään ja sillan toiseen ihmiseen. Taidekasvatus opetuksessa vahvistaa opiskelijan minäkuvaa ja persoonallisuutta. Vahvistakaamme taiteen siltaa opetuksessamme, siten vahvistamme samalla yksilön ja koko yhteisön elämää! Helena Strand opettaja, elämäntaitojen linja Savonlinnan kristillinen opisto 14 kansanopisto 3 * 2008

15 opistoissa tapahtuu Me ollaan sankareita kaikki Huhtikuisena perjantaina vietettiin Haminassa Jamilahden kansanopiston erityislinjan 20-vuotissyntymäpäiviä luovan toiminnan tapahtuman merkeissä. Tapahtumaan oli kutsuttu kaikki erityislinjan vuosien aikaan käyneet nuoret - ja jo aikuistuneet nuoret. Juhlapäivän viettoon ilmoittautui noin 40 innokasta osallistujaa. Aloitukseksi toiminnalliselle juhlapäivälle tämän lukuvuoden erityislinjalaiset esittivät äidinkielen tunnilla itse kirjoittamansa näytelmän Prinsessojen syntymäpäivät teemaan sopivasti. Esityksessä linnaan juhlimaan saapuivat metsänkuningas Karhu, koirat Roki ja Tessu, Puunhakkaaja, ihmeellinen Ilvessusi, maukuva Marsukissa ja lopuksi pelottava, mutta sydämellinen Rölli-peikko. tanssia, tietotekniikkaa, sirkusta ja musiikkia Luovan toiminnan päivä koostui kolmesta taitotuvasta, juttutuvasta ja päätösesityksistä; väliin mahtuivat myös lounas ja tietysti kakkukahvit. Taitotuvissa tarjolla oli tanssia, tietotekniikkaa, teatteria ja musiikkia. Tanssituvat harjoittelivat tanssiesityksen koreografioineen ja rytmeineen vapaa-ajan ohjaaja Anne Juseliuksen johdolla. Meno oli ilosta ja reipasta. Tietotekniikkatuvissa harjoiteltiin ja käytettiin taitoja, niin tekstinkäsittelyssä kuin kuvan siirrossakin. Jokainen osallistuja teki itsestään pienen kuva- ja tekstikoosteen Tikas-ohjaaja Sirpa Lampelan opeilla ja avustuksella. Teatterituvissa ilmaisutaidon opettaja Päivi Hylen toimiessa tirehtöörinä toteutettiin huikea sirkus. Joukkoon mahtui taikureita, nuorallakävelijöitä, koiran kouluttajia ja koulutettuja koiria, hurja härkätaistelu, pellejä, loikkaava villi leijona ja kesy kissa, ihmemiehiä... ja vaikka mitä ihmeellistä. Musiikkitupien vetäjänä oli musiikkiterapeutti Kaisa Lukkari.Innokkaat musikantit työstivät soitannollisen ja laulullisen esityksen: Me ollaan sankareita kaikki, me ollaan sankareita elämän ihan jokainen. Laulamisen ja soittamisen iloa, intoa ja taitoa löytyi. Juttutuvassa kävimme läpi kaikki läsnä olevat vuosikurssit esittelyin ja kuulumisin. Moni oli käynyt Jamilahden jälkeen ammatillista koulutusta, muuttanut itsenäisempään asumiseen ja siirtynyt työelämään, joko vapaille työmarkkinoille tai työ- tai toimintakeskuksiin. Nuorisomme oli selvästi aikuistunut ja itsenäistynyt. hyvässä kypsyminen Me ollaan sankareita kaikki -laulussa kuljimme 20 vuoden taakse. Erityislinjan ensimmäisessä kevätjuhlassa keväällä 1988 kuuntelimme saman kappaleen evästyksenä nuorten maailmalle lähtiessä. Kahdessakymmenessä vuodessa erityislinja on muuttunut, se on kehittynyt, kypsynyt ja ehkä vähän aikuistunutkin. Linjan perusajatus on kuitenkin pysynyt vuosien kuluessa: nuoren itsenäistymisen tukeminen, elämäntaitojen oppiminen ja opistomme moton mukaisesti hyvässä kypsyminen. Vaikka muutoksia onkin tapahtunut, henki ja perusajatus ovat kuitenkin pysyneet. Muutokset ovat kehittymiselle välttämättömiä. Jokainen henkilöstön jäsen on jättänyt linjalle oman kädenjälkensä ja jonkin hyvän käytännön. Olemme yhdessä luoneet nykyisen erityislinjan; 20-vuotiaan, itsenäistyvän, innokkaan ja iloisen nuoren. Toivottavasti ikinuoren ja elinikäiseen oppimiseen innostuneen aikuisen! Leila Eronen erityislinjan vastaava opettaja Jamilahden kansanopisto kansanopisto 3 *

16 studieresa Trygve Erikson, pensionerade rektor från Svenska Österbottens folkakademi, har varit med om att starta hjälporganisationen Hoppets Stjärna i Finland. Här sitter han med sitt fadderbarn Denis Mihailov, 22 år (t.v) Som tolk till svenska fungerar Sasja Timofeev, 22 år. Båda ungdomarna har vuxit upp på barnhemmet Grace. Söff:s lärorika studieresa i österled: Ungdomsledarlinjens gåvoruppskattades av ryska barnhemsbarn Klyftorna i det ryska samhället är otroligt stora. En liten grupp har fina bilar och har blivit rika medan stora grupper fortfarande lever under miserabla förhållanden. De svagaste i samhället, det vill säga barnen, drabbas hårt av detta. 16 kansanopisto 3 * 2008 Det kunde studerande och lärare från ungdomsledarlinjen vid Svenska Österbottens folkakademi konstatera när de i slutet av april besökte S:t Petersburg. Flera olika barnhem besöktes och resan ordnades i samarbete med hjälporganisationen Hoppets Stjärna i Finland. Olika företag i Sydösterbotten hade skänkt gåvor till barnhemmen. Studerande hade plockat ihop små påsar med varor till varje barnhemsbarn. Påsarna var anpassade enligt ålder eftersom det också finns många tonåringar som bor på barnhem. Därtill ingick resan i ett mångkulturellt vänskapsprojekt som hade fått stödpengar av Svenska Kulturfonden. S:t Peterburg är en storstad med cirka fem miljoner invånare. Trafiken är intensiv på gatorna och de vackra förgyllda kupolerna syns långt. S:t Petersburg kallas också Nordens Venedig. Men här finns också många statliga barnhem som kommit till under kommunisttiden och som fortfarande är i funktion. Det finns många stora statliga institutioner för barn i Ryssland. En del är specialiserade på barn med inlärningssvårigheter och andra är specialiserade på olika handikapp. Därtill är många barn på sjukhus. I Ryssland är kulturen sådan att barn väldigt lätt läggs in på sjukhus, förklarar Hanna Eklöf på Hoppets Stjärna. alla behöver kärlek Barnhemmet Grace var det första barnhemmet i S:t Petersburg som Hoppets Stjärna började understöda. Det har blivit något av en förebild för andra barnhem. På barnhemmet Grace bor för närvarande 36 barn. Barnen är mellan åtta och nitton år gamla och de har egentligen aldrig haft en riktig barndom. Att växa upp på ett barnhem innebär nämligen att man blir stämplad för livet. Det finns ingen, varken föräldrar el-

17 ler andra anhöriga, som satsar på dessa barn och det förväntas inte av dem att de skall kunna studera vidare. Kärlek och godhet är något som vi alla behöver. Det är också något som vi vill lära ut på Grace, förklarar föreståndaren Valentina Pavlova. Vi vet också att man behöver tala mycket med barnen för att lära dem att älska och tycka om varandra. Grace har åtta lägenheter och i varje lägenhet bor fem, sex barn som har en egen handledare. Detta är ett helt nytt sätt att tänka. Det är vanligt att barnhemmen ät jättelika med stora kala sovsalar. I den lilla gruppen på Grace lär sig barnen att ta ansvar för sig själva, de lär sig att sköta sin hygien och tvätta sina kläder. Det vill säga allt som man lär sig i ett vanligt hem. Varje vardag mellan 9.00 och går barnen i skola. En del barn går i vanlig grundskola medan andra behöver extra stöd och går i en specialskola som har lättare undervisning. Ungdomsledarlinjen vid Söff besökte också barnhemmet Rjabovskij som ligger 40 km sydväst om staden. På barnhemmet bor för närvarande et tjugotal barn i åldrarna ett till sex år men även några barn i skolåldern bodde på hemmet. Samma dag som ungdomsledarlinjen besökte barnhemmet hade två nya småbarn i ettårsåldern anlänt till hemmet. De satt helt förstelnade och tittade storögt på alla främmande tanter och farbröder. Småbarnen som redan hade bott en tid på hemmet sökte genast kontakt med ungdomsledarlinjens ungdomar. De tyckte om att sitta i famnen och bli ompysslade. Barnhemmet är statligt. Staten betalar dock endast en liten slant per barn och dag för vistelsen på hemmet. Dessa pengar räcker inte på långt när till. Barnen behöver ju mat, kläder, mediciner och hygienartiklar. Därtill behövs pengar till möbler och skol- och lekmaterial. Personalen på Rjabovskij arbetar i varje fall målmedvetet för att få barnen placerade i fosterhem. Första gången vi besökte detta barnhem för cirka fyra år sedan var det i otroligt dåligt skick. Det fanns i stort sett ingenting alls i hemmet. Endast ett stort hus i bedrövligt skick, förklarar busschaufför Stefan Ahlvik som varit med om flera hjälpsändningar till barnhemmet. En annan deltagare berättar att barnen låg i sängarna hela dagarna eftersom det var så kallt på barnhemmet. Barnen var helt apatiska. Hälften av barnen var sjuka och tvungna att vistas på sjukhus. Nu har volontärer delvis fixat till huset. Hjälp har också strömmat in från USA och Italien. barnen flyttas runt Då det är dags för barnen att börja i skola så flyttas de flesta barnen till ett barnhemmet Nikolskij. Det är synd att barnen flyttas till ett nytt barnhem när de kanske har rotat sig på ett ställe. Barnen delas emellertid upp efter ålder och eventuella handikapp, förklarar Hanna Eklöf. På barnhemmet Nikolskij bor 85 barn i åldrarna mellan sju och arton år. Barnen är omhändertagna av de ryska myndigheterna, de flesta kommer från missbrukar- och kriminellt belastade familjer. Byggnaden ser ut att vara i bedrövligt skick och det finns stora sovsalar i huset. Första gången vi kom hit stank det urin i hela byggnaden och det fanns inga lakan i sängarna, berättar en dam som flera gånger har deltagit i Hoppets Stjärnas resa till barnhemmen i S:t Petersburg. Även denna gång hade man samlat in massor med porslin som nu överlämnades till Nikolskijs storkök. Söff:s pensionerade rektor Trygve Erikson, kunde också berätta att barnhemmet hade blivit i bättre skick. Första gången vi kom hit för sju år sedan var allt i bedrövligt skick. Det är en fantastisk skillnad som har skett under dessa år, säger han entusiastiskt. Barnen och ungdomarna på Nikolskij hade inövat ett storartat program som visades för de finländska gästerna. Blåa och vita ballonger prydde väggarna vid scenen. Det fanns många blivande stjärnor som ville uppträda med sång och musik. Personalen på Nikolskij har efterlyst fritidsaktiviteter för barnen. Hoppets Stjärna har därför avlönat fritidsledare som kan lära ut mera om musik, datorer och andra hobbyn. Det första barnhemmet som ungdomsledarlinjen besökte heter Jukki. Där finns barn som är hörselskadade. Huset är en ful och mastodont tegelbyggnad från den kommunistiska eran. Rektorn vid Jukki var mycket hjärtlig och tackade mångfalt över den hjälp som barnhemmet får från Finland. Det var rörande när ungdomsledarlinjens studerande delade ut gåvorna till barnen. Barnen såg mycket lyckliga ut och kramade hårt den påse som hade tilldelats dem. Text och bilder: Karin Nyström, lärare Svenska Österbottens folkakademi Pavel, 8 år är helt döv och bor på barnhemmet Jukki i S:t Petersburg. Här bygger han ihop en liten modellbåt tillsammans med studerande Jenny Strandberg. kansanopisto 3 * studieresa

Folkhögskolan 2/2008. Mun juttu meidän juttu Min grej vår grej

Folkhögskolan 2/2008. Mun juttu meidän juttu Min grej vår grej k a n s a n o p i s t o Folkhögskolan 2/2008 Mun juttu meidän juttu Min grej vår grej 80 kansanopisto - folkhögskolan Folkhögskolan 2/2008 80. vuosikerta/årgång 2/2008 mun juttu meidän juttu min grej vår

Lisätiedot

Kansanopisto erilaisten opintopolkujen rakentajana

Kansanopisto erilaisten opintopolkujen rakentajana KansanOpisto KansanOpisto Folkhögskolan Folkhögskolan 2/2007 Kansanopisto erilaisten opintopolkujen rakentajana Opiskelijat kertovat Studerande berättar KANSANOPISTO - FOLKHÖGSKOLAN 2/2007 79. vuosikerta/årgång

Lisätiedot

SIVISTYS TAKAA HENKISEN ITSENÄISYYDEN S. 17 KULTUR ÖVER ALLA GRÄNSER sid 7 2/2009. Folkhögskolan. Tuu kartalle Kom på kartan

SIVISTYS TAKAA HENKISEN ITSENÄISYYDEN S. 17 KULTUR ÖVER ALLA GRÄNSER sid 7 2/2009. Folkhögskolan. Tuu kartalle Kom på kartan SIVISTYS TAKAA HENKISEN ITSENÄISYYDEN S. 17 KULTUR ÖVER ALLA GRÄNSER sid 7 k a n s a n o p i s t o Folkhögskolan 2/2009 Tuu kartalle Kom på kartan Folkhögskolan 2/2009 tuu kartalle kom på kartan Pääkirjoitus

Lisätiedot

AVOIN VERKKO LUO UUDENLAISTA DEMOKRATIAA s. 29 ALLT AVHANDLAS VIA NÄTET sid 10 2/2010. Folkhögskolan. Sosiaalinen media Social media

AVOIN VERKKO LUO UUDENLAISTA DEMOKRATIAA s. 29 ALLT AVHANDLAS VIA NÄTET sid 10 2/2010. Folkhögskolan. Sosiaalinen media Social media AVOIN VERKKO LUO UUDENLAISTA DEMOKRATIAA s. 29 ALLT AVHANDLAS VIA NÄTET sid 10 k a n s a n o p i s t o Folkhögskolan 2/2010 Sosiaalinen media Social media 82 Folkhögskolan kansanopisto - folkhögskolan

Lisätiedot

Folkhögskolan 3/2011

Folkhögskolan 3/2011 k a n s a n o p i s t o Folkhögskolan 3/2011 83 Folkhögskolan kansanopisto - folkhögskolan 3/2011 83. vuosikerta/årgång 3/2011 Kansanopisto ja terveys folkhögskola och hälsa julkaisija / utgivare Suomen

Lisätiedot

KansanOpisto. KansanOpisto. Folkhögskolan 3/2006. Kolmas ikä Den tredje åldern. Folkhögskolan. Kansanopisto erilaisten opintopolkujen rakentajana

KansanOpisto. KansanOpisto. Folkhögskolan 3/2006. Kolmas ikä Den tredje åldern. Folkhögskolan. Kansanopisto erilaisten opintopolkujen rakentajana KansanOpisto KansanOpisto Folkhögskolan 3/2006 Folkhögskolan Kansanopisto erilaisten opintopolkujen rakentajana Kolmas ikä Den tredje åldern Folkhögskolan som byggare av olika studiestigar Resumé 3/2006

Lisätiedot

OPISKELE KESKELLÄ HELSINKIÄ! 18.8.2015-27.5.2016

OPISKELE KESKELLÄ HELSINKIÄ! 18.8.2015-27.5.2016 2015-2016 OPISKELE KESKELLÄ HELSINKIÄ! 18.8.2015-27.5.2016 Valmentaudu AMKiin ja yliopistoon Kulttuuriin Mediaan Yliopistoon Journalismiin Tieteisiin Musiikkiin www.heo.fi Täytä hakemuksesi netissä Vuoden

Lisätiedot

Sukelluksia sosiaaliseen mediaan ja verkkopalveluihin

Sukelluksia sosiaaliseen mediaan ja verkkopalveluihin H e l s i n g i n k a u p u n g i n o p e t u s v i r a s t o n h e n k i l ö s t ö l e h t i 12 0 1 0 Sukelluksia sosiaaliseen mediaan ja verkkopalveluihin Heiluttaako häntä koiraa? pä ä k i r j o i t

Lisätiedot

ETEENPÄIN. Yhteisöllisyydellä. Opetushallituksen tehtäviin muutoksia. Koulutuspolitiikan linjaukset työn alla

ETEENPÄIN. Yhteisöllisyydellä. Opetushallituksen tehtäviin muutoksia. Koulutuspolitiikan linjaukset työn alla 4 2007 Opetushallituksen lehti Utbildningsstyrelsens tidning Opetushallituksen tehtäviin muutoksia Koulutuspolitiikan linjaukset työn alla Yhteisöllisyydellä ETEENPÄIN tässä numerossa Kannen kuva: HANNU

Lisätiedot

Tandemystävät - Vahdinvaihto Pelastuslaitoksella - Katutoimi

Tandemystävät - Vahdinvaihto Pelastuslaitoksella - Katutoimi Vaasan kaupungin henkilöstölehti - Vasa stads personaltidning No 1-2009 Tandemystävät - Vahdinvaihto Pelastuslaitoksella - Katutoimi 1/2009 MERITUULI - HAVSVINDEN PÄÄKIRJOITUS Kaupunginjohtaja Markku Lumio

Lisätiedot

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22

ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17. Ajatuksissa armeija s. 22 3/2012 ADHD-liiton jäsenlehti Mitä perusopetuslain muutokset tarkoittavat käytännössä? s. 8 ADHD-liiton, Aivoliiton sekä Autismi- ja Aspergerliiton yhteinen teemaosuus s. 4-17 Ajatuksissa armeija s. 22

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria

Voimaa moninaisuudesta. Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista ja korttelikulttuuria Setlementti 4 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Voimaa moninaisuudesta Sukupuolisensitiivinen työ palkittiin Setlementtiliike Ruotsissa Yhteisöllistä asumista

Lisätiedot

Nuoria Työpajoilla www.tpy.fi www.sveps.org

Nuoria Työpajoilla www.tpy.fi www.sveps.org Nuoria Työpajoilla Tää on mun juttu -Nuoria työpajalla Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys 2008 Kansi ja taitto: Janne Hautamaa ja Joakim Fredriksson Painopaikka:

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

Teemana työelämä s. 8-19: Miten kertoa adhd:stä työtä hakiessa? s.10

Teemana työelämä s. 8-19: Miten kertoa adhd:stä työtä hakiessa? s.10 ADHD-liiton jäsenlehti Teemana työelämä s. 8-19: Miten kertoa adhd:stä työtä hakiessa? s.10 Leiki, kehu ja aseta rajat - Ihmeelliset vuodet -menetelmä auttaa lasta s. 20 Virossa tehdään paljon pienillä

Lisätiedot

Parhaat vuosikertomukset

Parhaat vuosikertomukset Parhaat vuosikertomukset NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Vuosi yrittäjänä -parhaat vuosikertomukset 2009 Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2009 Toimittaneet: Turo Numminen ja Virpi Utriainen

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Näin perustimme yrityksen

Näin perustimme yrityksen Näin perustimme yrityksen Helsingin kaupungin opetusviraston henkilöstölehti Yrittäjyys ja yrittäjämäinen työskentely ovat tulevaisuuden menestystekijöitä Me suomalaiset olemme lähihistoriamme aikana selviytyneet

Lisätiedot

Puheenjohtajalta... 3. Bo Haglund... 4. Annele Aarni-Wiklund. Kulttuurikunto hanki hyvä elämä... 6. Kirsi Herala

Puheenjohtajalta... 3. Bo Haglund... 4. Annele Aarni-Wiklund. Kulttuurikunto hanki hyvä elämä... 6. Kirsi Herala T ä s s ä n u m e r o s s a Puheenjohtajalta... 3 Bo Haglund... 4. Annele Aarni-Wiklund Kulttuurikunto hanki hyvä elämä... 6. Kirsi Herala ARS LONGA VITA BONA... 8 Kulttuuri ja ikääntyminen hyvinvointia

Lisätiedot

OSAAJA. Teemana nuorten oppisopimus. Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7. Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011

OSAAJA. Teemana nuorten oppisopimus. Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7. Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011 OSAAJA Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011 Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7 Teemana nuorten oppisopimus Janne Louhelainen opiskelee Teatteri Jukossa oppisopimuksella. Työpaikkakouluttajana

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Päivähoitolaista kohti varhaiskasvatuslakia s. 21

Päivähoitolaista kohti varhaiskasvatuslakia s. 21 ADHD-liiton jäsenlehti Vertaistuen teemaosio s. 11 Päivähoitolaista kohti varhaiskasvatuslakia s. 21 Kuntoutusta lukivaikeuteen s. 24 a d h d-liitto ry adhd-förbundet rf ADHD-liitto ry edistää ja tukee

Lisätiedot

Rakennetaan Valloittava yhteisö 8. Olen kuin jalkapallovalmentaja. Jeesus valloittaa 10. Leirillä Jordaniassa 17 3/2012

Rakennetaan Valloittava yhteisö 8. Olen kuin jalkapallovalmentaja. Jeesus valloittaa 10. Leirillä Jordaniassa 17 3/2012 Rakennetaan Valloittava yhteisö 8 Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen jäsen- ja tiedotuslehti Finlands Ev.luth. Student- och Skolungdomsmissionens medlem- och infoblad 3/2012 Olen kuin jalkapallovalmentaja

Lisätiedot

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA Julkaisu B 165 ISBN 978-951-594-319-4 ISBN 978-951-594-320-0 sähköinen versio ISSN 0788-7043 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisutiedot Julkaisija:

Lisätiedot

Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käyntäntöjen kehittämis- ja levittämishanke (Vahke). Loppuraportti

Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käyntäntöjen kehittämis- ja levittämishanke (Vahke). Loppuraportti Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käyntäntöjen kehittämis- ja levittämishanke (Vahke). Loppuraportti FSKC RAPPORTER 7/2009 Valtakunnallinen adoptio-osaamisen hyvien käytäntöjen kehittämis- ja

Lisätiedot

Nro 04. YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ LUKIOON!

Nro 04. YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ LUKIOON! Nro 04 YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ LUKIOON! koulutukset Yrittäjyyskasvatuksen palveluja lähellä sinua! Hyvä opettaja, luet parhaillaan YES-verkoston neljättä katalogia, johon olemme keränneet parhaita yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2010 Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla www.toolkeskustelu.fi! Kohti eurooppalaista tasoa s. 6 Tehoa prosessiin s. 10 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista

Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Kasvatustieteilijänä työssä oppimassa Otteita harjoitteluraporteista Johanna Hongisto & Tuukka Tomperi Todellinen kasvun paikka sekä henkisesti että ammatillisesti.

Lisätiedot