TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.1.2012 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 49 Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen, poistui klo :n 29 jälkeen Nurmio Merja jäsen Puhakka Maria jäsen, poistui klo :n 15 aikana Suominen Ari jäsen Aaltonen Niko varajäsen, poistui klo :n 29 jälkeen Häggman Bengt varajäsen Salminen Päivi varajäsen Saksa Kirsti Hermonen Merja Hirvonen Martti Lehikoinen Jouni Norvasuo Tuomo Rinne Katri Sepponen Eero Vahtola Pirjo Pätsi Toni Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra, poistui klo :n 25 jälkeen vs. kirkkoherra tiedotuspäällikkö vt. talous- ja suunnittelujohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri Poissa Ainasoja Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Järvensivu Jukka kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Kosola Seppo kiinteistöjohtaja

2 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Hemling ja Ari Suominen. 6 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n nojalla myöntää pastori Eero Heinolle virkavapautta Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin (III) virasta ajalle vuorotteluvapaata varten.

3 tuomiokapituli on päättänyt pastori Kirsi Perämaan pyynnöstä lakkauttaa hänen virkamääräyksensä Turun Henrikinseurakunnan seurakuntapastorin virkaan lukien. tuomiokapituli on päättänyt 1. merkitä tiedokseen, että pastori Anna Orenius on vuosilomalla Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (VI) virasta virkavapaan ensimmäisen jakson jälkeen ajalla ja 2. myöntää kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja KirVESTES :n nojalla hänelle virkavapautta Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (VI) virasta ajalle virkavapaan toista jaksoa varten. tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla määrätä pastori, ekonomi Antero Aaltosen suostumuksensa mukaisesti Maarian seurakunnan virkaa toimittavaksi kappalaiseksi (IV) lukien toistaiseksi ja enintään siihen saakka, kunnes ko. kappalaisen virka vakinaisesti täytetään. Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 6/ kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 8/ kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 10/ lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 5/ lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 6/ sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 5/ kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 45-64/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

4 Hallintojohtajan asiat 7 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 26 / 2011 Yleiskirjeen aiheina ovat 1) Kirkon henkisen huollon periaatteet ja 2) Kirkon kriisipuhelinsuunnitelma. 1. Henkisen huollon periaatteet Seurakuntien valmiussuunnittelun kokonaisuuteen kuuluu myös suuronnettomuuksien henkisen huollon suunnitelma. Kirkkohallitus antoi vuonna 2006 seurakunnille henkisen huollon toimintaohjeet. Jo tätä ennen seurakunnissa on ollut henkisen huollon (HeHu) organisaatioita, jotka ovat aktivoituneet suuronnettomuus- ja kriisitilanteissa. Viime vuosina tapahtuneiden onnettomuuksien jälkeen organisaatioita on perustettu lisää. HeHu-toiminnan laajentuessa on katsottu tarpeelliseksi laatia toiminnalle yhteiset periaatteet koko maata ajatellen. Kirkkohallitus hyväksyi henkisen huollon periaatteet: Liite Kirkon kriisipuhelinsuunnitelma Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston valmiustyöryhmän toimeksiannosta on valmisteltu suunnitelmaa kirkon valtakunnalliseksi kriisipuhelimeksi. Sen päivystys on tarkoitus avata kriisi- tai suuronnettomuustilanteessa siten, että se toimii määräajan 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelevan puhelimen päivystysaikaa pidennetään ja toteutuksessa käytetään samaa puhelinjärjestelmää. Palvelevan puhelimen oman päivystäjäkunnan lisäksi seurakuntien työntekijät toimivat päivystäjinä, takapäivystäjinä ja työnohjaajina. Valtakunnallisesti tehdään yhteistyötä niin, että kriisipäivystäjille löytyy aina tuki loma-aikoinakin on laadittu päivystysjärjestys, jonka mukaan päivystysvuorot hoidettaisiin: Liite 2 7. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta ei ole vielä käyty keskustelua eikä tehty sopimusta siitä, miten työntekijät voivat olla Palvelevan puhelimen työajan ulkopuolella päivystyksessä mukana. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi yleiskirjeen nro 26 / 2011 ja lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten valmiustoimikunnalle, kirkkoherrainkokoukselle ja Palvelevan puhelimen toiminnanjohtaja Päivi Mäntylälle.

5 Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 8 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 27 / 2011 Yleiskirjeen liitteenä lähetetään Kirkon perheasiain toiminnan ja Kirkkohallituksen virastokollegion hyväksymä Laatu ja määrä perheasiain neuvottelukeskuksen työssä asiakirja. Asiakirjaan on kirjattu mm. perheasiain neuvottelukeskusten johtajien ja perheneuvojien sekä vastaanottosihteerin pätevyysvaatimukset ja tehtävät. Muita aiheita ovat ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, työn mitoitus ja suunnitelmallisuus, palvelujen oikeaaikaisuus, riittävyys ja vaivaton tavoitettavuus sekä toimitilat. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi yleiskirjeen nro 27 / Yleiskirje lähetetään tiedoksi perheasiain neuvottelukeskukseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 9 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 28 / 2011 Yleiskirjeessä ilmoitetaan Kirkon eläkelain piiriin kuuluvien työntekijöiden eläketurvan toimeenpanon siirtymisestä Kevalle lukien. Yleiskirjeessä on ohjeita Kevan asiakaspalvelusta, vanhuus- ja osa-aikaeläkkeen hakemisesta. Yleiskirje lähetetään tiedoksi palkkatoimistoon, jonka työntekijät avustavat eläkkeiden hakemisessa. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi yleiskirjeen nro 28 / Ilmoitus palkkatoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

6 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 1 / 2012 Yleiskirjeessä on kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalien toimittamista koskevat ohjeet puheenjohtajalle ja mallipöytäkirja. Seurakunnat ovat suoraan saaneet yleiskirjeen. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi yleiskirjeen 1 / Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 11 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE NRO A7 / 2011 Yleiskirjeessä selostetaan kirkon palkkaratkaisua vuosille Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt ovat allekirjoittaneet Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen Sopimus on tehty työmarkkinakeskusjärjestöjen hyväksymän ja allekirjoittaman ns. Raamisopimuksen ehtojen mukaisesti. Sopimus on voimassa Sopimus sisältää kaksi sopimuskorotusjaksoa. Niistä ensimmäinen alkaa ja toinen ENSIMMÄINEN SOPIMUSKOROTUSJAKSO Ensimmäisen jakson sopimuskorotukset toteutetaan lukien palkkojen prosentuaalisena yleiskorotuksena sekä tekstimuutoksina, jotka koskevat palkallista isyysvapaata ja vuosilomajärjestelmän uudistamista. Isyysvapaa Kirkon yleiseen virka- ja työehtosopimukseen on otettu määräys isyysvapaan palkallisuudesta. 81 :n uuden 4 momentin mukaan viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada isyysvapaan 6 ensimmäiseltä arkipäivältä varsinainen palkkansa edellyttäen, että viranhaltijan/työntekijän palvelussuhde seurakuntaan on välittömästi ennen isyysvapaan alkamista jatkunut vähintään 60 kalenteripäivää. Siirtymämääräyksen mukaan muutos tulee voimaan Muilta osin isyysvapaa on edelleen palkatonta. Isyysvapaan palkallisuus edellyttää, että palkallisuutta koskeva määräys on voimassa silloin, kun isyysvapaata haetaan. Tämän vuoksi uutta palkallista isyysvapaata voidaan hakea aikaisintaan Jos isyysvapaata haetaan

7 pääsäännön mukaan kaksi kuukautta ennen sen alkamista, voi 6 päivän palkallinen isyysvapaa toteutua aikaisintaan Jos vapaa kuitenkin kestää enintään 12 kalenteripäivää, jolloin sitä on haettava vähintään kuukautta ennen vapaan alkamista, voi 6 päivän palkallinen isyysvapaa alkaa aikaisintaan Vuosiloman pituus Uudet lomamääräykset tulevat voimaan Vuosiloman pituus määräytyy täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän sekä vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavan ajan tai palvelussuhteen pituuden mukaan työpäivinä. Sopimuksen mukaan viranhaltijan / työntekijän loman pituus määräytyy seuraavasti: 1) Viranhaltijan/työntekijän vuosilomapäivien määrä on taulukon 1 mukainen, kun hänellä on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä kertynyt vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa aikaa vähintään 15 vuotta. Edellä mainitusta ajasta vähennetään lakossaoloaika ja luvaton poissaoloaika. Taulukkoa 1 sovelletaan aina myös vakinaisiin kirkkoherranviran haltijoihin. Taulukko 1 Täydet lomanmääräytymiskuukaudet Lomapäivien määrä ) Viranhaltijan/työntekijän vuosilomapäivien määrä on taulukon 2 mukainen, kun palvelussuhde asianomaisessa seurakunnassa on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuoden tai vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa aikaa on kertynyt vähintään 3 vuotta. Tutkittaessa sitä, onko palvelussuhde jatkunut seurakunnassa yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuoden ajan, ei palveluaikana oteta huomioon asevelvollisena vakinaisessa palveluksessa, aseettomassa palveluksessa tai siviilipalveluksessa oltua aikaa.

8 Taulukko 2 Täydet lomanmääräytymiskuukaudet Lomapäivien määrä ) Muissa tapauksissa viranhaltijan/työntekijän vuosiloman pituus määräytyy seuraavasti: Taulukko 3 Täydet lomanmääräytymiskuukaudet Lomapäivien määrä Sivutoimisella viranhaltijalla/työntekijällä, joka ei säännöllisen työaikansa tai työmääränsä perusteella ansaitse lomaa yhdeltäkään lomanmääräytymiskuukaudelta, on oikeus saada vapaata lomataulukon 3 mukaisesti. Palkantarkistukset Viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden peruspalkkaa tarkistetaan lukien 2,0 %:lla. Tarkistus tehdään sekä peruspalkan vaativuusosaan että mahdolliseen peruspalkan erityiseen perusteeseen. Vuosisidonnainen palkanosa tulee tarkistetuksi peruspalkan korottamisen seurauksena. Vaativuusryhmien vähimmäispalkat alkaen ovat seuraavat: , , , , , , ,83

9 , , , , , , , , , , ,62 Vuoden 2011 palkkaratkaisu kirkkoherrojen palkkausjärjestelmässä lukien tarkistetaan 2 %:lla kirkkoherran viralle ja sen haltijalle vahvistettua peruspalkkaa. Kirkkoherrojen palkkausjärjestelmän mukaisesti viranhaltijalle maksettavaa lisää mm. kirkkoherran määrävuosilisä sekä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan lisä tarkistetaan vastaavasti. Hinnoitteluryhmä E ,59 E ,74 E ,45 E ,44 Lista tarkistetuista lisistä on seuraava: Kirkkoherran lisät Määrävuosilisä 227,90 Puheenjohtajalisä Alle , ,19 yli ,73 Helsinki 301,80 Vuoden 2012 palkkaratkaisu tuntipalkkajärjestelmässä Tuntipalkkaisen työntekijän palkkahinnoittelun T1 ja T2 mukaista perustuntipalkkaa tarkistetaan 2,4 prosentilla ja hinnoitteluryhmän T3 mukaista perustuntipalkkaa 2,4 prosentilla seuraavan lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Jos tuntipalkkaiselle on maksettu henkilökohtaista lisää joka työtunnilta, tarkistetaan tällaista lisää 2,4 prosentilla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Muita lisiä tarkistetaan 2,4 prosentilla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien.

10 Hinnoitteluryhmä T1 10,18-11,89 /tunti T2 9,81-10,92 /tunti T3 8,85-10,00 /tunti Kokemuslisät 2 vuotta 0,50 /tunti 4 vuotta 0,91 /tunti 6 vuotta 1,28 /tunti 8 vuotta 1,66 /tunti Henkilökohtainen lisä 0,99 /tunti Työolosuhdelisä 3,03 /tunti Muiden palkkojen ja palkkioiden tarkistaminen Virkaehtosopimuksen sitovuuspiirin rajoittamisesta solmitun sopimuksen mukaisesti määräytyvien talous- ja henkilöstöhallinnon ns. työantajavirkojen ja niiden haltijoiden Kirkon työmarkkinalaitoksen päättämää peruspalkkaa tarkistetaan seurakunnassa 2,0 %:lla lukien. Vuosisidonnainen palkanosa tulee tarkistetuksi peruspalkan korottamisen seurauksena. Nuoria kausityöntekijöitä, opiskelijoita ja oppisopimuskoulutuksessa olevia työntekijöitä koskevan sopimuksen mukaan määriteltyjä palkkoja tarkistetaan seurakunnassa 2,0 %:lla lukien. Eräitä kirkon keskusrahaston varoista suoritettavia palkkioita on tarkistettu pääsopijaosapuolten toimesta 2,0 %:lla lukien. Lista tarkistetuista palkkioista on seuraava: Leirin johtajalisä 18,00 Kokouspalkkiot 31,58 Sihteerin palkkio 21,07 Ulkomaanmatkojen erilliskorvaus 1 029,00 61,75 Iltatyökorvaus 1,42 Yötyökorvaus 2,79 Keskusrahastopalkkiot: Lääninrovastin palkkio 296,59 Pappisasessorin palkkio 450,81 Tuomiorovastin palkkio 237,26 Tuntipalkkaisten lisät Henkilökohtainen lisä, maksimi 0,99 Työolosuhdelisä, maksimi 3,03

11 Kokemuslisät 2 vuotta 0,50 4 vuotta 0,91 6 vuotta 1,28 8 vuotta 1,66 Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaus Pääsopijajärjestön luottamusmiehelle maksetaan luottamusmiestehtävien hoitamisesta erillinen kuukausittainen korvaus lukien seuraavasti: 1) pääluottamusmiehelle tai ainoalle luottamusmiehelle maksetaan 58 /kk ja 2) jos pääsopijajärjestön luottamusmiehiä on valittu useampia kuin yksi, muulle kuin pääluottamusmiehelle 49 /kk Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamisesta erillinen kuukausittainen korvaus lukien seuraavasti: 1) jos seurakunnan jäsenmäärä on vähintään , korvaus on 58 /kk, 2) jos seurakunnan jäsenmäärä on vähintään alle , korvaus on 49 /kk, ja 3) jos seurakunnan jäsenmäärä on alle , korvaus on 28 /kk. Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 :n mukaista ruokailukustannusten korvausta on lukien 23,86 euroa kultakin kurssipäivältä. KERTAERÄ VUONNA 2012 Toukokuun 2012 palkanmaksun yhteydessä maksetaan erillinen 150 euron kertaerä kaikille niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka ovat olleet keskeytymättä seurakunnan palveluksessa välisen ajan. Määriteltäessä viranhaltijan ja työntekijän oikeutta kertaerään on lähtökohtana, että viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhde on keskeytymättä voimassa sanotun ajan ja että hänelle maksetaan palkkaa toukokuussa. Jos henkilö on ollut välisenä aikana saman työnantajan palveluksessa useammassa peräkkäisessä palvelus-suhteessa, palvelussuhteen katsotaan jatkuneen keskeytymättä, jos peräkkäisten palvelussuhteiden välissä ei ole yhtään työpäivää. Palvelussuhde on voimassa myös vuosiloman, lomautuksen ja palkallisen tai palkattoman virka- tai työvapaan ajan. Palkaksi luetaan myös esim. lomakorvaus pitämättömistä lomista. Kertaerä maksetaan myös sellaiselle kausiluontoisesti seurakunnan puistoja puutarhatyössä olevalle työntekijälle, joka on ollut sekä vuonna 2010 että vuonna 2011 seurakunnan palveluksessa vastaavissa tehtävissä yhteensä vähintään 6 kuukautta ja jonka työsuhde uusitaan kasvukaudeksi 2012 siten, että se kestää koko toukokuun 2012.

12 Kertaerää ei oteta huomioon esimerkiksi vuosilomapalkkaa, lomarahaa eikä ylityökorvauksia laskettaessa. PALKANTARKISTUKSET Palkkoja tarkistetaan kaikissa kirkon palkkausjärjestelmissä lukien enintään 1,4 %:n yleiskorotuksella. Sen täytäntöönpanoa koskevat ohjeet annetaan seurakunnille myöhemmin sopimuskauden aikana. Seurakuntien käytössä on yleiskorotuksen lisäksi Kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä 0,5 %:n suuruinen paikallinen järjestelyerä. Pääsopijaosapuolet sopivat keskitetysti kirkkoherrojen osalta vastaavansuuruisen erän käytöstä. Seurakuntien käytössä on lukien 0,5 %:n suuruinen Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän kannustavaa soveltamista tukeva paikallinen järjestelyerä. Se voidaan käyttää tehtäväkohtaiseen ja/tai harkin-nanvaraiseen henkilökohtaiseen palkanosaan sen mukaisesti kuin pääsopijaosapuolet ovat erästä sopiessaan linjanneet ja paikallisesti yksimielisyyteen päätyneissä seurakunnan ja pääsopijajärjestöjen edustajien välisessä neuvottelussa päädytään. Pääsopijaosapuolten tehtäväkohtaista palkanosaa koskevan linjauksen mukaan järjestelyerällä voidaan kehittää tehtävien vaativuuden arviointiin perustuvaa palkkaporrastusta ja naisten ja miesten välistä palkkauksellista tasa-arvoa sekä vaikuttaa seurakunnan mahdollisuuteen pitää palveluksessa ja rekrytoida osaavaa henkilöstöä. Järjestelyt voivat koskea yksittäisiä tehtäviä, joitakin tehtäväaloja tai kaikkia tehtäviä. Järjestelyissä on noudatettava kirkon yleisen palkkausjärjestelmän tehtäväkohtaisen palkanosan vaativuusryhmittelyä ja peruspalkkaa sekä sen vaativuusosaa ja erityistä perustetta koskevia määräyksiä. Harkinnanvaraista palkanosaa koskevan pääsopijaosapuolten linjauksen mukaan järjestelyerällä voidaan seurakunnassa ottaa käyttöön myös suorituksen arviointiin perustuva harkinnanvarainen palkanosa tai tarkistaa jo käytössä olevan harkinnanvaraisen palkanosan perusteita. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottovaiheessa edellytetään työsuoritukselle asetettavien tavoitteiden määrittelyä niin, että vähintään 6 kuukauden arviointijakso voi toteutua. Järjestelyissä on noudatettava kirkon yleisen palkkausjärjestelmän harkinnanvaraista palkanosaa koskevia määräyksiä. Seurakunnan puolesta järjestelyerän käyttöä koskevat neuvottelut käy sen nimeämä työnantajaa edustava viranhaltija tai työntekijä. Pääsopijajärjestön edustajana on Kirkon luottamusmiessopimuksen mukainen seurakuntaan asetettu luottamusmies. Jos jollakin pääsopijajärjestöllä ei ole seurakunnassa luottamusmiestä, järjestöä edustaa sen jäsenten seurakunnan viranhalti-

13 joiden ja työntekijöiden keskuudestaan valitsema neuvottelija. Jos millään pääsopijajärjestöistä ei ole seurakunnassa luottamus-miestä, järjestöjä edustaa niiden jäsenten seurakunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden keskuudestaan valitsema neuvottelija. Jollei asiasta päästä paikallisesti osapuolten kesken yksimielisyyteen, osapuolet voivat pyytää pääsopijaosapuolten kannanottoa tai ehdotusta erän käytöstä. Jollei yksimielisyyttä senkään jälkeen ole mahdollista saavuttaa, järjestelyerä maksetaan samansuuruisena peruspalkan prosentuaalisena korotuksena kaikille. Kirkon pääsopijaosapuolet laativat mennessä paikallisen järjestelyerän neuvottelumenettelyä koskevan tarkemman ohjeistuksen. Siitä tiedotetaan seurakunnille välittömästi sen valmistuttua. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen ja noudatettavaksi Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaisen palkkaratkaisun. Uuden virka- ja työehtosopimuksen sisällöstä on tiedotettu henkilökunnalle seuraavassa ViikkoNaakassa. Ilmoitus taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 12 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE NRO A8 / 2011 Yleiskirjeessä ilmoitetaan seuraavista luontoisetujen verotusarvojen muutoksista: - Työpaikkaruokailun ravintoedun arvo on ,60 euroa. Jotta työpaikkaruokailusta työnantajalle maksettavan aterian hinta ei muodostuisi luontoiseduksi, työntekijän on maksettava ateriasta vähintään 5,60 euroa. - Leiripäivärahamääräyksissä noudatettava laitosruokailulle vahvistettu ravintoedun raha-arvo on 4,20 euroa Muutoksista on ilmoitettu Viikkonaakassa työntekijöille. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ja noudatettavaksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen nro A8 / Ilmoitus taloustoimistolle.

14 Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 13 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE NRO A9 / 2011 Yleiskirjeessä ilmoitetaan matkakustannusten korvausmäärät lukien. Kokopäiväraha on 36 euroa ja osapäiväraha 16 euroa. Kilometrikorvaus oman auton käytöstä 5000 ensimmäiseltä kilometriltä on 45 senttiä ja sitä seuraavilta kilometreiltä 40 senttiä. Kirkkoneuvosto merkitsee työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen nro A9 / 2011 tiedoksi ja noudatettavaksi. Ilmoitus taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 14 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A1 /2012 Yleiskirjeessä ilmoitetaan luottamusmieskurssit, jotka Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt kirkon luottamusmiessopimuksen 11 :n mukaisiksi koulutustilaisuuksiksi luottamusmiehille. Luottamusmiessopimuksen 3 :ssä on määritelty, ketkä ovat luottamusmiehen asemassa. Varaluottamusmies on oikeutettu luottamusmieskoulutukseen samalla tavalla kuin luottamusmies silloinkin, kun hän ei ole luottamusmiehen sijalla hoitamassa luottamusmiehen tehtäviä. Koulutusajaksi tulee myöntää palkallista virkavapautta / työlomaa. Kurssipäivien ajalta maksetaan 23,86 euron suuruista ns. ruokarahaa luottamusmiessopimuksen mukaisesti. Yleiskirjeen liitteenä on myös luettelo Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeistä vuonna Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A1 / Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

15 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Yhteinen kirkkovaltuusto päätti perustaa Katariinanseurakuntaan perhekasvatus- ja lähetyssihteerin viran, jonka palkkaus on vaativuusryhmän 403/20 mukainen, pätevyysvaatimus kirkon lapsi- ja perhetyöntekijän koulutus ja tehtäväkuvaus seurakuntaneuvoston esityksen mukainen. Seurakuntaneuvoston jäsen Pirkko Julkunen teki päätöksestä kirkollisvalituksen Turun hallinto-oikeuteen. Turun hallinto-oikeus on päätöksellään 11/0376/1 kumonnut yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen. Hallinto-oikeuden päätös kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto päättää valittaa Turun hallinto-oikeuden päätöksestä. Valituskirjelmä toimitetaan kirkkoneuvostolle erillisessä jakelussa. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Asiassa oli toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille lisäesityslistan muodossa lisäselvitystä. Kokouksen yhteydessä jaettiin valituskirjelmä. Liite 2 15 Hallintojohtaja selitti asian oikeudellista ja käytännöllistä puolta, sekä syitä valittamiseen. Asiassa on oltu yhteydessä myös Kirkon työmarkkinalaitokseen eikä sillä ole ollut huomautettavaa asian jatkokäsittelylle valitusasteissa. Hallintojohtaja esitti, että korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimitetaan liitteen mukainen valituskirjelmä. Asiakohdan tultua jo käsitellyksi 15 kohdalla, hallintojohtaja veti asiakohdan 33 pois. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

16 TOIMISTOSIHTEERI AIRA ELORANNAN IRTISANOUTUMISILMOITUS Toimistosihteeri Aira Eloranta on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn irtisanoutumisilmoituksen: Irtisanoudun toimistosihteerin virasta lukien siirtyäkseni eläkkeelle alkaen, jota ennen pidän kertyneet vuosilomani. Kirkkoneuvosto päättää merkitä Aira Elorannan irtisanoutumisilmoituksen saaduksi todeten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on Samalla kirkkoneuvosto kiittää Aira Elorantaa arvokkaasta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Ilmoitus Aira Elorannalle, henkilörekisterin pitäjälle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 17 PERHENEUVOJA RAIJA ERVASTIN IRTISANOUTUMISILMOITUS Perheneuvoja Raija Ervast on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn irtisanoutumisilmoituksen: Irtisanoudun perheneuvojan virastani jäädäkseni vanhuuseläkkeelle alkaen. Viimeinen työpäiväni on siis Kirkkoneuvosto päättää merkitä Raija Ervastin irtisanoutumisilmoituksen saaduksi todeten, että hänen viimeinen työpäivänsä on Samalla kirkkoneuvosto kiittää Raija Ervastia arvokkaasta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Ilmoitus Raija Ervastille, henkilöstörekisterin pitäjälle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

17 YRITTÄJÄ MARJA VAISTEEN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN Yrittäjä Marja Vaiste valittiin viime vaaleissa Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston jäseneksi ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi. Marja Vaiste on paikkakunnalta muuton vuoksi pyytänyt päiväämällään kirjeellä eroa kyseisistä luottamustoimista. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on paikkakunnalta muuton vuoksi menettänyt kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän luottamustoimissa. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan myöntänyt Marja Vaisteelle eron Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenyydestä ja kokouksessaan kutsunut hänen tilalleen seurakuntaneuvoston jäseneksi lähihoitaja Tuula Nurmen. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että yrittäjä Marja Vaisteelle myönnetään ero paikkakunnalta muuton vuoksi (KJ 7 luku 2:1) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä alkaen. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 19 LÄHIHOITAJAOPISKELIJA IRMA TIRKKOSEN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN Lähihoitajaopiskelija Irma Tirkkonen valittiin viime vaaleissa Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäseneksi ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi Tuomiokirkkoseurakunnan edustajana. Irma Tirkkonen on saapuneella sähköpostilla ilmoittanut, että hän on muuttanut pois Tuomiokirkkoseurakunnan alueelta Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on muuton vuoksi menettänyt kelpoisuutensa toimia Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenenä sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Tuomiokirkkoseurakunnan edustajana valittuna varajäsenenä.

18 Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan myöntänyt Irma Tirkkoselle eron Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenyydestä lukien. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että lähihoitajaopiskelija Irma Tirkkosen luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston Turun tuomiokirkkoseurakuntaa edustavana varajäsenenä todetaan päättyneeksi alkaen (KJ 7 luku 2:1). Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 20 OPISKELIJA CAMILLA HYYPIÄN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN Opiskelija Camilla Hyypiä valittiin viime vaaleissa Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston varajäseneksi ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi Mikaelinseurakunnan edustajana. Hyypiä on sähköpostilla ilmoittanut muuttaneensa pois Mikaelinseurakunnan alueelta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on muuton vuoksi menettänyt kelpoisuutensa toimia Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston varajäsenenä sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Mikaelinseurakunnan edustajana valittuna varajäsenenä. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto ei vielä ole käsitellyt asiaa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että opiskelija Camilla Hyypiän luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston Turun Mikaelinseurakuntaa edustavana varajäsenenä todetaan päättyneeksi alkaen (KJ 7 luku 2:1). Ilmoitus kirkkovaltuustolle ja Mikaelinseurakunnan seurakauntaneuvostolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

19

20 Kirkkoneuvosto päättää, että Mikaelinseurakunnan vs. nuorisotyönohjaaja Pauliina Eloselle maksetaan tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta 20 % vaativuusryhmän 502 peruspalkasta ajalta , jolloin hän on oman työnsä ohella hoitanut osan virkavapaalla olevan diakonian viranhaltijan tehtävistä. Ilmoitus Pauliina Eloselle, Jouni Lehikoiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 22 PALKKAKIRJANPITÄJÄN PERUSPALKAN TARKISTAMINEN Anne Kallioniemen lähiesimies Pirjo Sydänmaanaho on esittänyt palkkatyöryhmälle seuraavaa: Esitän, että palkkakirjanpitäjä Anne Kallioniemen peruspalkkaa korotetaan tehtävän pysyvän vaativoitumisen takia alkaen 501/20:stä 501/80:een. Kallioniemi on vastannut Arja Blohinin lähdöstä alkaen yksin M2-ohjelman maksatuksesta ja kirjanpitoon siirrosta. Lisäksi hän ohjelman pääkäyttäjänä ylläpitää henkilöjen tietoja, opastaa käyttäjiä, valvoo keskeneräisiä laskuja sekä tarkistaa ja kierrättää laskuja. Uusi tehtäväkuvauslomake on täytetty. Muutos vanhaan on ainoastaan kohdassa Vastuu, joka vanhasta kohdasta 2 Vastuu oman tehtävän hoitamisesta ja kehittämisestä on muuttunut kohtaan 3 Vastuu tehtäväalueen tai oman erityisalan hoitamisesta ja kehittämisestä. Vastuu pisteytettynä 5.3 on vaativuusryhmän 502 mukainen. M2-ohjelman opastaminen on käyttöönottovaiheessa teettänyt paljon työtä. Vaikka opastustyö vähitellen väheneekin, tulevat ohjelman ylläpito, laskujen tarkistaminen, korjaaminen ja kirjanpidon ajan tasalla pitäminen jäämään Anne Kallioniemen vastuulle vakituisesti. M2-ohjelman kautta hoidetaan matkalaskujen lisäksi myös kaikki luottokorteilla tehtävien ostojen selvittely. Näiden kuluveloituslaskujen määrä on suuri, koska luottokortti on hankittu kaikkiaan 234 työntekijälle. M2-ohjelman käyttöönotto vaikuttaa pääasiassa vain Anne Kallioniemen työmäärään ja vastuuseen. Kirkkoneuvosto päättää korottaa palkkakirjanpitäjän viran (Anne Kallioniemi) tehtäväkohtaisen peruspalkan 501/60 mukaiseksi alkaen. Ilmoitus Anne Kallioniemelle, Pirjo Sydänmaanaholle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

21 hyväksyttiin. 23 SEURAKUNTATALOUDEN TIETOTURVAN YHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN Kirkkoneuvoston kokouksessa merkittiin tiedoksi ja noudatettavaksi Kirkon yleiset tietoturvamääräykset IT-alueen johtoryhmä on asettanut tietoturvaryhmän, johon kuuluvat Marjut Marila, Kalevi Lehtonen (Harjavallan srk), Marja Kaartinen (Uudenkaupungin srk), Hannu Parjanen (IT-aluekeskus) sekä Kari Penttinen (Laitilan srk). IT-alueen yhteinen tietoturvavastaava on Marjut Marila seurakuntayhtymän IT-aluekeskuksesta. Hänen toimipisteensä on Raumalla. Tietoturvapolitiikassa edellytetään lisäksi, että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää seurakuntataloudelle yhden tai useamman tietoturvan yhdyshenkilön siten, että kukin seurakuntatalouden työntekijä tuntee oman yhdyshenkilönsä. Tietoturvan yhdyshenkilö - huolehtii saamiensa tietoturvallisuuteen liittyvien ohjeiden, suositusten ja määräysten tiedottamisesta kaikille työntekijöille. - osallistuu esimiesten tukena uusien työntekijöiden perehdyttämiseen tietoturvallisuutta koskevissa kysymyksissä. - ottaa vastaan ilmoituksia seurakunnassaan havaituista tietoturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista ja poikkeamista ja raportoi niistä ITalueen / seurakunnan tietoturvavastaavalle sekä oman seurakuntansa esimiehelle. Tietohallintopäällikkö Timo Koskinen pitää järkevänä, että tietoturvan yhdyshenkilöksi nimetään Turun toimipisteessä toimiva henkilö. Koskinen ilmoittaa olevansa valmis ottamaan tehtävän itselleen. Kirkkoneuvosto päättää nimetä IT-alueen tietoturvan yhdyshenkilöksi tietohallintopäällikkö Timo Koskisen. Ilmoitus Timo Koskiselle, IT-alueen johtokunnalle ja Viikkonaakan välityksellä tiedoksi koko henkilökunnalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

22 RAAMATTUVUODEN PROJEKTISIHTEERIN TEHTÄVÄKUVAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto päätti vuoden 2012 virkapaketin yhteydessä palkata määräaikaisen työsuhteisen projektisihteerin Suomen Pipliaseuran 200- vuotisjuhlaa varten neljäksi kuukaudeksi. Palkkaus määriteltiin vaativuusryhmän 502/0 mukaiseksi. Esimiehenä tulee toimimaan tuomiorovasti Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto päätti palkata projektisihteerin tehtävään Hanna Niemen ajaksi Samalla on sovittu, että Niemi hoitaa ajan projektisihteerin tehtävien ohella Tuomiokirkkoseurakunnan virkavapaalla olevan lähetys- ja perhetyön sihteerin viran tehtävät. Projektisihteerin tehtäväkuva on seuraava: Liite Projektisihteerin palkkakustannuksista vastaa 2/3 ajalta seurakuntayhtymä ja 1/3 ajalta Tuomiokirkkoseurakunta. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esitetyn tehtäväkuvan. Seurakuntayhtymän neljän kuukauden osuus palkasta maksetaan kustannuspaikalta Ilmoitus Hanna Niemelle, tuomiorovastille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja tarkensi esitettyjen kysymysten johdosta esityksensä seuraavaksi: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esitetyn tehtäväkuvan omalta osaltaan. Seurakuntayhtymän 2/3 osuus palkasta maksetaan kustannuspaikalta Ilmoitus Hanna Niemelle, tuomiorovastille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 25 KAARINAN SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOSILLE Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto on lähettänyt kokouksessa hyväksytyn Kaarinan seurakunnan strategian vuosille tiedoksi kirkkoneuvostolle. Strategia kuuluu seuraavasti:

23 Kaarinan seurakunnan strategia vuosille Toiminta-ajatus Seurakunta toimii ihmisen hyväksi välittäen sanomaa Kristuksesta, uskoa, toivoa ja rakkautta. Seurakunnan tehtävä Kirkkolain mukaisesti (KL 1:2 ja 4:1 ) Kaarinan seurakunta 1. julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja 2. toimii kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteutumiseksi 3. huolehtii muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Visio Kaarinan seurakunnan alueella asuva haluaa kuulua seurakuntaan ja saa seurakunnasta elämäänsä uskoa, toivoa ja rakkautta. Arvot Pyhän kunnioitus Vastuullisuus Oikeudenmukaisuus Totuudellisuus Pyhän kunnioitus: kunnioitamme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa, tunnustamme Jeesuksen Kristuksen ainoalaatuisuuden, näemme Jumalan kuvan ihmisessä ja ihmisen syntisyyden, tunnistamme pyhyyden kaipauksen muissa uskonnoissa Vastuullisuus: huolehdimme lähimmäisistämme, varjelemme luomakuntaa, käytämme kaikkia voimavaroja vastuullisesti, tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa Oikeudenmukaisuus: taistelemme oikeudenmukaisuuden puolesta, puolustamme heikkojen ja syrjäytyneiden oikeuksia, ratkaisemme asiat tasapuolisesti ja kaiken tarkastelun kestävästi Totuudellisuus: puhumme rohkeasti Jumalasta, uskomme ja elämme niin kuin opetamme, pidämme kirkon toiminnan avoimena ja hallinnon läpinäkyvänä Yhteiset päämäärät 1. Laadukas toiminta: monipuolisia mahdollisuuksia Jumalan ja lähimmäisen kohtaamiseen 2. Tavoittava viestintä 3. Valmius muuttaa toimintatapoja 4. Yhteistyön lisääminen naapuriseurakuntien kanssa Painopistealueet:

24 Vapaaehtoistoimintaan innostaminen 2. Laaja-alainen perhetyö - perheiden seurakunta 3. Nuorten ja nuorten aikuisten sitouttaminen seurakuntaan 4. Kaarina-messun ja perhekirkkotoiminnan kehittäminen Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kaarinan seurakunnan strategian vuosille Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 26 TALONMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan julistaa haettavaksi talonmiehen viran. Viranhaltija on seurakuntien toimitalon, verotoimiston ja Eerikinkatu 1:n talonmies. Hakuilmoitus julkaistiin Turun Sanomissa ja Kaarina-lehdessä sekä kirkon että Oikotien sähköisillä rekrytointikanavilla. Ilmoitusteksti lehtiin ja tehtävätiedot rekrytointisivuille kuuluvat seuraavasti: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistötoimistossa on haettavana TALONMIEHEN virka Talonmies toimii pääasiallisesti seurakuntien toimitalon Eerikinkatu 1 3 ja siihen liittyvän asuinkerrostalon sekä Aninkaistenkatu 1:n talonmiehenä. Työskentely lähinnä Tuomiokirkossa tai seurakuntayhtymän muissa kiinteistöissä tilanteen niin vaatiessa on myös mahdollista. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaisesti ja viranhaltijalle maksettava peruspalkka on 1.817,92 e/kk. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu viranhaltijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta. Lisätietoja virasta antaa työpäällikkö Antti Lehtikankare, puh Virkaan valittavan tulee olla ev.lut. kirkon jäsen ja hänen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka on otettava vastaan tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Kirjalliset hakemukset tulee jättää -palvelun kautta viimeistään , jossa myös tarkemmat tiedot talonmiehen tehtävistä.

25 Ilmoitusnumero: Kiinteistötoimisto Tehtävätiedot rekrytointisivuille: Talonmiehen virka Tehtävä kuvaus: Talonmies toimii pääasiallisesti seurakuntien toimitalon Eerikinkatu 1-3 ja siihen liittyvän asuinkerrostalon sekä Aninkaistenkatu 1:n talonmiehenä. Työskentely lähinnä Tuomiokirkossa tai seurakuntayhtymän muissa kiinteistöissä tilanteen niin vaatiessa on myös mahdollista. Talonmiehen tehtäviin kuuluu - huolehtia kiinteistön ulkoalueiden siisteydestä (roskat, lumenluonti, liukkauden torjunta, lumipäivystys, nurmikon leikkuu jne.) - LVI-laitteiden hoito sekä niiden huolto ja kunnossapito alan huoltoliikkeiden kanssa - asukkaiden, toimistotyöntekijöiden ja vuokralaisten tekninen tuki - kiinteistön pienet huolto- ja korjaustyöt ja jätepapereiden poiskuljetus - korjaustarpeiden havainnointi ja ilmoitus - hälytysten testaaminen ja laitteiden kunnossapidosta huolehtiminen sekä mittareiden luku - autohallin puhtaanapito, saunan hoito sekä yleinen järjestyksen valvonta. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän % mukaisesti ja viranhaltijalle maksettava peruspalkka on 1.817,92 e/kk. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu viranhaltijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta. Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ajokorttia, kiinteistön huoltokoneiden ajotaitoa ja kokemusta kiinteistönhoitotyöstä. Eduksi katsotaan kiinteistönhoitajan ammattitutkinnon suorittaminen. Sisäisessä viestinnässä käytämme sähköpostia, joten atk-perustaidot ovat välttämättömät. Virkaan valittavan tulee olla ev.lut. kirkon jäsen ja hänen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka on otettava vastaan tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Lisätietoja antaa: Lisätietoja virasta antaa työpäällikkö Antti Lehtikankare, puh Hakeminen:

26 Virkaan haetaan sähköisesti ilmoituksessa olevalla linkillä viimeistään Lähetettävä hakemus koskee vain tätä työpaikkaa. Määräaikaan mennessä talonmiehen virkaa haki yhteensä 39 hakijaa. Hakijayhteenveto on seuraava: Liite Kiinteistöjohtaja kokosi työryhmän valmistelemaan valintaa. Työryhmään kuuluivat Seppo Kosola, Antti Lehtikankare, Leo Saarinen ja Päivi Ikonen. Sama ryhmä suoritti myös haastattelut. Työryhmä päätti hakemusten perusteella kutsua haastatteluun seuraavat kuusi hakijaa: Pekka Kanerva, Raimo Nieminen, Ray Palmroos, Vesa Salminen, Teppo Soukka ja Kimmo Vesterinen. Haastattelut pidettiin Hakupapereiden ja haastattelun perusteella avoinna olevaan talonmiehen virkaan sopivimmaksi osoittautui Kimmo Vesterinen. Hän on toiminut vuodesta 1997 asti yhtäjaksoisesti kiinteistönhoitajana eri kiinteistöissä. Hän hallitsee monipuolisesti eri kiinteistönhoitokoneet ja hänellä on riittävät atk-taidot sekä ajokortti. Lisäksi hän on suorittanut mm. työturvallisuuskortin, tulityökurssin ja paloilmoittimen hoitajan kurssin. Työryhmä oli päätöksessään yksimielinen ja päätyi yksimielisesti esittämään virkaan valittavaksi Kimmo Vesterisen. Kirkkoneuvosto päättää valita Kimmo Vesterisen talonmiehen virkaan. Viran täytössä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Viran palkkaus on % välyksestä. Ennen viran vastaanottamista on Kimmo Vesterisen esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Ilmoitus Kimmo Vesteriselle, Antti Lehtikankareelle, Tuomiokirkkoseurakunnalle, henkilöstörekisterin pitäjälle, kaikille virkaa hakeneille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja ilmoitti, että Ray Palmroos on peruuttanut hakemuksensa. hyväksyttiin.

27 VUOSIKERTOMUKSEN LAATIMINEN VUODELTA 2011 Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta ja toimitettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. (KJ 9:6). Virallinen toimintakertomus on kirkkohallituksen tilinpäätösohjeiden mukaan osa tilinpäätösasiakirjaa. Seurakuntayhtymässä on tilinpäätösasiakirjan lisäksi laadittu ns. vuosikertomuksen kansanpainos, jonka teema on vuosittain vaihdellut. Vuosikertomukseen on koottu yleistä tietoa toiminnasta helposti luettavaan muotoon. Lisäksi siinä on esitetty tärkeimpiä toiminnallisia tunnuslukuja. Vuoden 2010 vuosikertomuksen kansanpainos toteutettiin Kirkko ja Me lehden liitteenä, jolloin sen sai lehden mukana taloutta. Tasekirjaan liitettävän toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen lisäksi on laadittu henkilöstökertomus. Kirkkoneuvosto on vuosittain asettanut toimikunnan valmistelemaan vuosikertomusta. Siihen ovat vuonna 2010 kuuluneet seuraavat jäsenet: hallintojohtaja Hannu Kallio, pj., lakimies Mia Fager, vt. talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokka, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, tiedotuspäällikkö Paula Heino, kirkkoherra Eero Sepponen, tiedottaja Mervi Sipilä-Koski ja hallintosihteeri Armi Laaksonen, sihteeri. Kirkkoneuvosto päättää asettaa toimikunnan valmistelemaan vuoden 2011 toimintakertomusta ja nimeää siihen seuraavat henkilöt: hallintojohtaja Hannu Kallio, pj., talousjohtaja Irma Hokka, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, tiedotuspäällikkö Paula Heino, kirkkoherra Eero Sepponen, tiedottaja Mervi Sipilä-Koski ja hallintosihteeri Armi Laaksonen, sihteeri. Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 28 HAUTAOIKEUDEN HALTIJAN NIMEÄMINEN HAUDALLE 01V (ei julkinen) 29 PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTAJA SARI ELENIUKSEN ANOMUS SAA- DA TEHDÄ LYHENNETTYÄ TYÖAIKAA (ei julkinen)

28 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 82 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 83 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 84 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 85 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 86 Kirkkovaltuuston varajäsen Tiina Karppisen luottamustoimen päättyminen Ilmoitus Tiina Karppiselle. 87 Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston varajäsen Maria Ranteen luottamustoimen päättyminen Ilmoitus Maria Ranteelle. 88 Kirkkovaltuuston kokousajat vuonna 2012 Ilmoitus kirkkoherroille ja muille johtaville viranhaltijoille. 89 Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen vahvistaminen Ilmoitus kirkkoherroille ja muille johtaville viranhaltijoille. 90 Talouspäällikkö Irma Hokan nimeäminen talousjohtajan virkaan Ilmoitus Irma Hokalle, hallintojohtajalle, henkilöstörekisterin pitäjälle ja taloustoimistolle. 91 Lakimiehen viran lakkauttaminen ja henkilöstöpäällikön viran perustaminen Ilmoitus hallintojohtajalle ja taloustoimistolle.

29 Työnohjaajan viran lakkauttaminen Ilmoitus tuomiokapitulille ja taloustoimistolle. 93 Hautojen lunastushintojen vahvistaminen Ilmoitus kiinteistölautakunnalle, kiinteistötoimistolle, hautatoimistolle, hautaustoimen päällikölle ja taloustoimistolle. 94 Turun NMKY:n anomus euron korottamasta lainasta Harvan uuden majoitusrakennuksen rakentamisen mahdollistamiseksi Ilmoitus Turun NMKY:lle ja taloustoimistolle. 95 Vuoden 2012 talousarvioehdotus Ilmoitus kaikille yksiköille taloustoimiston toimesta. 96 Puheenjohtajan tervehdys Ei toimenpiteitä. 97 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 31 KESKUSREKISTERIN TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto päätti , että keskusrekisterin avoin toimistosihteerin virka täytetään sisäisen haun perusteella, mikäli hakumenettelyllä löytyy virkaan pätevä henkilö. Toimistosihteerin virka oli haettavana seuraavalla hakuilmoituksella: Kirkkoneuvoston päätökseen perustuen ilmoitetaan sisäisenä hakuna haettavaksi KESKUSREKISTERIN TOIMISTOSIHTEERIN VIRKA. Pätevyys-

30 vaatimuksena toimistosihteerin virkaa on merkonomin tutkinto tai muu virkaan soveltuva koulutus ja hyvä perehtyneisyys toimistotehtäviin. Työtehtäviin kuuluu sukuselvitysten teko ja muut keskusrekisterin työtehtävät. Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 vähimmäispalkan mukaan. Tehtävästä kiinnostuneille antaa lisätietoja keskusrekisterin johtaja Heikki Arikka, puh tai Hakemukset osoitetaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle ja ne tulee toimittaa kirjaamoon (Eerikinkatu 3 A 3. kerros) viimeistään Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli neljä. Hakijoista laadittu yhteenveto kuuluu seuraavasti: Liite Hakemukset ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kaikilla hakijoilla oli virkaan riittävä pätevyys. Haastatteluun kutsuttiin Hanna Jyväs-Nissilä, Sari Koski ja Helena Pihl. Kaikki haastatteluun kutsutut olivat haastattelijoille tuttuja, koska työskentelivät parhaillaan keskusrekisterissä sijaisina. Haastattelun suorittivat Heikki Arikka, Hannu Kallio ja Marja Mäkinen. Hakemusten ja haastattelun perusteella haastattelijat päätyivät yksimielisesti esittämään, että virkaan valittaisiin merkonomi Hanna Jyväs-Nissilä. Hanna Jyväs-Nissilällä on monipuolinen ammattitaito ja pisin työkokemus seurakunnallisista työpaikoista. Hän on hyvin perehtynyt sukututkimusten tekemiseen, mikä tulee olemaan hänen pääasiallisin tehtävänsä muiden keskusrekisterin töiden lisäksi. Kirkkoneuvosto päättää valita keskusrekisterin toimistosihteerin virkaan merkonomi Hanna Jyväs-Nissilän. Hänen on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran tehtäväkohtainen peruspalkka on vaativuusryhmän 401 mukainen. Ilmoitus Hanna Jyväs-Nissilälle, muille virkaa hakeneille, keskusrekisterin johtajalle, henkilöstörekisterin pitäjälle ja taloustoimistolle.

31 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 32 TAIDETEOKSEN LAINAUSPYYNTÖ Intendentti Riikka Kaisti on saanut Musée d árt moderne de Colliourelta taideteoksen lainauspyynnön. Riikka Kaistin mielestä pyyntöön voitaisiin suostua ja hän esittää kirkkoneuvostolle seuraavaa: KIRKKONEUVOSTOLLE Taideteoksen lainauspyyntö Ranskalainen nykytaiteen museo Musée d árt moderne de Collioure pyytää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä näyttelylainaksi seurakuntayhtymän taidekokoelmiin kuuluvaa maalausta, jonka on maalannut venäläisranskalainen taiteilija Léopold Survage vuonna Näyttely Survage, his years in Collioure järjestetään toukokuun 19. ja syyskuun 30. välisenä aikana vuonna 2012 Colliouressa, Etelä- Ranskassa. Museo on museoammatillisesti hoidettu ja sen turvallisuus- ja kosteusolosuhteet ovat yleisten standardien mukaiset. Lainaajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Lainaaja vastaa kuljetus- ja vakuutuskuluista. Survagen öljyvärimaalaus (inv. numero 480) esittää Jeesusta ristillä ja ristin juurella kolme tummaa hahmoa. Teos on tällä hetkellä sijoitettuna Martin seurakuntatalon juhlasaliin. Intendentti esittää, että Léopold Survagen teos lainataan Musée d art moderne de Colliouren näyttelyyn. Kirkkoneuvosto päättää, että Musée d árt moderne de Colliourelle lainataan Léopold Survagen maalaus Ranskassa Colliouressa järjestettävään näyttelyyn väliseksi ajaksi. Riikka Kaistin tehtäväksi annetaan kirjallisen sopimuksen tekeminen ja taideteoksen lainaukseen liittyvien käytännön järjestelyjen hoito. Ilmoitus Riikka Kaistille ja Seppo Kosolalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

32 hyväksyttiin. 33 LISÄYS HALLINTOJOHTAJAN ASIAAN 15 Hallintojohtaja poisti asian esityslistalta. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 34 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 34, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 68 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 35 TIINA NORDSTRÖMIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Lastenohjaaja Tiina Nordström on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Lapsityön johtaja tai hänen sijaisensa määrittää Nordströmille kulloinkin virkapaikan. Lapsityön johtaja Mirkka Torppa puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Tiina Nordströmille hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Nordströmin virkapaikan määrittää kulloinkin lapsityön johtaja tai hänen sijaisensa. Nordströmin tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012-2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen allekirjoittaminen 1 mom. Kirkon työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry., Kirkon

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen Aika 24.1.2017 klo 17.30 18.20 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Osallisuuden yhteisö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2015 Kirkon strategia 2015 -työryhmän esitys kirkkohallitukselle KIRKON PERUSTEHTÄVÄ (MISSIO) Kirkon tehtävä on

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS RUSK SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKEUVOST KOKOUS Aika: Torstai 19.01.2017 kello 18.00 19.37 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 28.3.2017 klo 17, kahvit ennen kokousta. Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Aika tiistai 29.1.2013 klo 18.30 19.20 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17 Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari Liisa Karjalainen Iris Asikainen Markku Hyvärinen Merja Leppälä Matti Mänttäri

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2016 Sivu 112 Kokousaika Torstai 15.12.2016 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kovanen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KIRKKONEUVOSTO Kokous 6.3.2013. Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KIRKKONEUVOSTO Kokous 6.3.2013. Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 31 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. 1 (6) KVTES 2012 2013: keskeiset materiaaliset muutokset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2012-2013) keskeiset materiaaliset muutokset. Palkkausluku (luku II) Palkkausluvun sisältöä

Lisätiedot

Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012.

Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012. Vuosilomaa koskevat määräykset tulevat voimaan 1.4.2012. 104 Vuosiloman pituus 1 mom. Vuosiloman pituus määräytyy 102 :ssä tarkoitettujen täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän sekä vuosisidonnaiseen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen.

Aika: Keskiviikkona klo Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Kirkkoneuvosto 24.04.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5 2013 Aika: Keskiviikkona 24.04.2013 klo 17.30 18.45 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017 1 HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja 3.10.2017 SEURAKUNTA Nro 6/2017 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 17.30 19.45 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 21.8.2017 klo 17.00 17.48 Paikka Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 63 KOKOUKSEN

Lisätiedot

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2017

RAUMAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 9/2017 Aika: to 14.9.2017 klo 16.30 Paikka: Virastotalo, sali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 177 KOKOUKSEN AVAUS 178 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 179 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 180 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Piikkiön seurakuntakeskuksen sisäpihan katos Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri Aso Janne Hellstén Jorma Hörkkö Ulla vara

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.00 20.55 Kokouspaikka srk-talo, Nikkilä Läsnä: Tuomas Alaterä Raila Degerholm Heidi Heikkilä Harry Hänninen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.5.2012 175. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.5.2012 175. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.5.2012 175 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 228 247 Aika torstai 10.5.2012 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 26.4.2017 klo 17 18.10 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 19.08.2014, klo 17.30 18.45 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 65 KOKOUKSEN AVAUS 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1 / 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 20.1.2011 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 20.1. 2011 klo 18.00 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja Grönberg, Kirsti

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja Aulis Ansaharju Riitta Aumo Jari

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Aika 26.1.2016 klo 17.30 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla.

Henkilökohtaista lisääkorotetaan 1,7 prosentilla. Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2012 2013 (KVTES 2012 2013) KVTES 2012 2013 Palkantarkistukset vuonna 2012 ja vuonna 2013 Yleiskorotus 1.1.2012 lukien

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Temppelikatu 9 A, 3 krs, neuvotteluhuone SAAPUVILLA Viherä Sirpa puheenjohtaja Mäkelä Pertti

KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Temppelikatu 9 A, 3 krs, neuvotteluhuone SAAPUVILLA Viherä Sirpa puheenjohtaja Mäkelä Pertti Sivu 1/ 5 KOKOUSAIKA 7.12.2017 16.30 17.35 KOKOUSPAIKKA Temppelikatu 9 A, 3 krs, neuvotteluhuone SAAPUVILLA Viherä Sirpa puheenjohtaja OLLEET Mäkelä Pertti JÄSENET Anttila Auli Arola Pirkko Höök Jorma

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti

Kirkkoneuvosto (7) Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti Kirkkoneuvosto 8.12.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 8.12.2016 klo 16.30 16:41 Paikka Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti Läsnä Esa Mierlahti puheenjohtaja Lasse

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja. Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja. Järvenpää, Pertti Kotiranta, Pirjo Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / 2012 Aika Paikka 28.2.2012 klo 19.00 Klo 17.30 Espoon kaupungin Kaupunkikehitysyksikön tutkimusjohtaja Teuvo Savikko kertoo seurakunnan alueesta tilastojen valossa. Klo

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 16.30-17.21 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot