TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.1.2012 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 49 Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen, poistui klo :n 29 jälkeen Nurmio Merja jäsen Puhakka Maria jäsen, poistui klo :n 15 aikana Suominen Ari jäsen Aaltonen Niko varajäsen, poistui klo :n 29 jälkeen Häggman Bengt varajäsen Salminen Päivi varajäsen Saksa Kirsti Hermonen Merja Hirvonen Martti Lehikoinen Jouni Norvasuo Tuomo Rinne Katri Sepponen Eero Vahtola Pirjo Pätsi Toni Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra, poistui klo :n 25 jälkeen vs. kirkkoherra tiedotuspäällikkö vt. talous- ja suunnittelujohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri Poissa Ainasoja Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Järvensivu Jukka kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Kosola Seppo kiinteistöjohtaja

2 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seija Hemling ja Ari Suominen. 6 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n nojalla myöntää pastori Eero Heinolle virkavapautta Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin (III) virasta ajalle vuorotteluvapaata varten.

3 tuomiokapituli on päättänyt pastori Kirsi Perämaan pyynnöstä lakkauttaa hänen virkamääräyksensä Turun Henrikinseurakunnan seurakuntapastorin virkaan lukien. tuomiokapituli on päättänyt 1. merkitä tiedokseen, että pastori Anna Orenius on vuosilomalla Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (VI) virasta virkavapaan ensimmäisen jakson jälkeen ajalla ja 2. myöntää kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 :n ja KirVESTES :n nojalla hänelle virkavapautta Maarian seurakunnan seurakuntapastorin (VI) virasta ajalle virkavapaan toista jaksoa varten. tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla määrätä pastori, ekonomi Antero Aaltosen suostumuksensa mukaisesti Maarian seurakunnan virkaa toimittavaksi kappalaiseksi (IV) lukien toistaiseksi ja enintään siihen saakka, kunnes ko. kappalaisen virka vakinaisesti täytetään. Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 6/ kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 8/ kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 10/ lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 5/ lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 6/ sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 5/ kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 45-64/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

4 Hallintojohtajan asiat 7 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 26 / 2011 Yleiskirjeen aiheina ovat 1) Kirkon henkisen huollon periaatteet ja 2) Kirkon kriisipuhelinsuunnitelma. 1. Henkisen huollon periaatteet Seurakuntien valmiussuunnittelun kokonaisuuteen kuuluu myös suuronnettomuuksien henkisen huollon suunnitelma. Kirkkohallitus antoi vuonna 2006 seurakunnille henkisen huollon toimintaohjeet. Jo tätä ennen seurakunnissa on ollut henkisen huollon (HeHu) organisaatioita, jotka ovat aktivoituneet suuronnettomuus- ja kriisitilanteissa. Viime vuosina tapahtuneiden onnettomuuksien jälkeen organisaatioita on perustettu lisää. HeHu-toiminnan laajentuessa on katsottu tarpeelliseksi laatia toiminnalle yhteiset periaatteet koko maata ajatellen. Kirkkohallitus hyväksyi henkisen huollon periaatteet: Liite Kirkon kriisipuhelinsuunnitelma Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston valmiustyöryhmän toimeksiannosta on valmisteltu suunnitelmaa kirkon valtakunnalliseksi kriisipuhelimeksi. Sen päivystys on tarkoitus avata kriisi- tai suuronnettomuustilanteessa siten, että se toimii määräajan 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelevan puhelimen päivystysaikaa pidennetään ja toteutuksessa käytetään samaa puhelinjärjestelmää. Palvelevan puhelimen oman päivystäjäkunnan lisäksi seurakuntien työntekijät toimivat päivystäjinä, takapäivystäjinä ja työnohjaajina. Valtakunnallisesti tehdään yhteistyötä niin, että kriisipäivystäjille löytyy aina tuki loma-aikoinakin on laadittu päivystysjärjestys, jonka mukaan päivystysvuorot hoidettaisiin: Liite 2 7. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta ei ole vielä käyty keskustelua eikä tehty sopimusta siitä, miten työntekijät voivat olla Palvelevan puhelimen työajan ulkopuolella päivystyksessä mukana. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi yleiskirjeen nro 26 / 2011 ja lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten valmiustoimikunnalle, kirkkoherrainkokoukselle ja Palvelevan puhelimen toiminnanjohtaja Päivi Mäntylälle.

5 Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 8 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 27 / 2011 Yleiskirjeen liitteenä lähetetään Kirkon perheasiain toiminnan ja Kirkkohallituksen virastokollegion hyväksymä Laatu ja määrä perheasiain neuvottelukeskuksen työssä asiakirja. Asiakirjaan on kirjattu mm. perheasiain neuvottelukeskusten johtajien ja perheneuvojien sekä vastaanottosihteerin pätevyysvaatimukset ja tehtävät. Muita aiheita ovat ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen, työn mitoitus ja suunnitelmallisuus, palvelujen oikeaaikaisuus, riittävyys ja vaivaton tavoitettavuus sekä toimitilat. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi yleiskirjeen nro 27 / Yleiskirje lähetetään tiedoksi perheasiain neuvottelukeskukseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 9 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 28 / 2011 Yleiskirjeessä ilmoitetaan Kirkon eläkelain piiriin kuuluvien työntekijöiden eläketurvan toimeenpanon siirtymisestä Kevalle lukien. Yleiskirjeessä on ohjeita Kevan asiakaspalvelusta, vanhuus- ja osa-aikaeläkkeen hakemisesta. Yleiskirje lähetetään tiedoksi palkkatoimistoon, jonka työntekijät avustavat eläkkeiden hakemisessa. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi yleiskirjeen nro 28 / Ilmoitus palkkatoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

6 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 1 / 2012 Yleiskirjeessä on kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalien toimittamista koskevat ohjeet puheenjohtajalle ja mallipöytäkirja. Seurakunnat ovat suoraan saaneet yleiskirjeen. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi yleiskirjeen 1 / Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 11 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE NRO A7 / 2011 Yleiskirjeessä selostetaan kirkon palkkaratkaisua vuosille Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt ovat allekirjoittaneet Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen Sopimus on tehty työmarkkinakeskusjärjestöjen hyväksymän ja allekirjoittaman ns. Raamisopimuksen ehtojen mukaisesti. Sopimus on voimassa Sopimus sisältää kaksi sopimuskorotusjaksoa. Niistä ensimmäinen alkaa ja toinen ENSIMMÄINEN SOPIMUSKOROTUSJAKSO Ensimmäisen jakson sopimuskorotukset toteutetaan lukien palkkojen prosentuaalisena yleiskorotuksena sekä tekstimuutoksina, jotka koskevat palkallista isyysvapaata ja vuosilomajärjestelmän uudistamista. Isyysvapaa Kirkon yleiseen virka- ja työehtosopimukseen on otettu määräys isyysvapaan palkallisuudesta. 81 :n uuden 4 momentin mukaan viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus saada isyysvapaan 6 ensimmäiseltä arkipäivältä varsinainen palkkansa edellyttäen, että viranhaltijan/työntekijän palvelussuhde seurakuntaan on välittömästi ennen isyysvapaan alkamista jatkunut vähintään 60 kalenteripäivää. Siirtymämääräyksen mukaan muutos tulee voimaan Muilta osin isyysvapaa on edelleen palkatonta. Isyysvapaan palkallisuus edellyttää, että palkallisuutta koskeva määräys on voimassa silloin, kun isyysvapaata haetaan. Tämän vuoksi uutta palkallista isyysvapaata voidaan hakea aikaisintaan Jos isyysvapaata haetaan

7 pääsäännön mukaan kaksi kuukautta ennen sen alkamista, voi 6 päivän palkallinen isyysvapaa toteutua aikaisintaan Jos vapaa kuitenkin kestää enintään 12 kalenteripäivää, jolloin sitä on haettava vähintään kuukautta ennen vapaan alkamista, voi 6 päivän palkallinen isyysvapaa alkaa aikaisintaan Vuosiloman pituus Uudet lomamääräykset tulevat voimaan Vuosiloman pituus määräytyy täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän sekä vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavan ajan tai palvelussuhteen pituuden mukaan työpäivinä. Sopimuksen mukaan viranhaltijan / työntekijän loman pituus määräytyy seuraavasti: 1) Viranhaltijan/työntekijän vuosilomapäivien määrä on taulukon 1 mukainen, kun hänellä on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä kertynyt vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa aikaa vähintään 15 vuotta. Edellä mainitusta ajasta vähennetään lakossaoloaika ja luvaton poissaoloaika. Taulukkoa 1 sovelletaan aina myös vakinaisiin kirkkoherranviran haltijoihin. Taulukko 1 Täydet lomanmääräytymiskuukaudet Lomapäivien määrä ) Viranhaltijan/työntekijän vuosilomapäivien määrä on taulukon 2 mukainen, kun palvelussuhde asianomaisessa seurakunnassa on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuoden tai vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavaa aikaa on kertynyt vähintään 3 vuotta. Tutkittaessa sitä, onko palvelussuhde jatkunut seurakunnassa yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuoden ajan, ei palveluaikana oteta huomioon asevelvollisena vakinaisessa palveluksessa, aseettomassa palveluksessa tai siviilipalveluksessa oltua aikaa.

8 Taulukko 2 Täydet lomanmääräytymiskuukaudet Lomapäivien määrä ) Muissa tapauksissa viranhaltijan/työntekijän vuosiloman pituus määräytyy seuraavasti: Taulukko 3 Täydet lomanmääräytymiskuukaudet Lomapäivien määrä Sivutoimisella viranhaltijalla/työntekijällä, joka ei säännöllisen työaikansa tai työmääränsä perusteella ansaitse lomaa yhdeltäkään lomanmääräytymiskuukaudelta, on oikeus saada vapaata lomataulukon 3 mukaisesti. Palkantarkistukset Viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden peruspalkkaa tarkistetaan lukien 2,0 %:lla. Tarkistus tehdään sekä peruspalkan vaativuusosaan että mahdolliseen peruspalkan erityiseen perusteeseen. Vuosisidonnainen palkanosa tulee tarkistetuksi peruspalkan korottamisen seurauksena. Vaativuusryhmien vähimmäispalkat alkaen ovat seuraavat: , , , , , , ,83

9 , , , , , , , , , , ,62 Vuoden 2011 palkkaratkaisu kirkkoherrojen palkkausjärjestelmässä lukien tarkistetaan 2 %:lla kirkkoherran viralle ja sen haltijalle vahvistettua peruspalkkaa. Kirkkoherrojen palkkausjärjestelmän mukaisesti viranhaltijalle maksettavaa lisää mm. kirkkoherran määrävuosilisä sekä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan lisä tarkistetaan vastaavasti. Hinnoitteluryhmä E ,59 E ,74 E ,45 E ,44 Lista tarkistetuista lisistä on seuraava: Kirkkoherran lisät Määrävuosilisä 227,90 Puheenjohtajalisä Alle , ,19 yli ,73 Helsinki 301,80 Vuoden 2012 palkkaratkaisu tuntipalkkajärjestelmässä Tuntipalkkaisen työntekijän palkkahinnoittelun T1 ja T2 mukaista perustuntipalkkaa tarkistetaan 2,4 prosentilla ja hinnoitteluryhmän T3 mukaista perustuntipalkkaa 2,4 prosentilla seuraavan lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Jos tuntipalkkaiselle on maksettu henkilökohtaista lisää joka työtunnilta, tarkistetaan tällaista lisää 2,4 prosentilla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien. Muita lisiä tarkistetaan 2,4 prosentilla lähinnä seuraavan palkanmaksukauden alusta lukien.

10 Hinnoitteluryhmä T1 10,18-11,89 /tunti T2 9,81-10,92 /tunti T3 8,85-10,00 /tunti Kokemuslisät 2 vuotta 0,50 /tunti 4 vuotta 0,91 /tunti 6 vuotta 1,28 /tunti 8 vuotta 1,66 /tunti Henkilökohtainen lisä 0,99 /tunti Työolosuhdelisä 3,03 /tunti Muiden palkkojen ja palkkioiden tarkistaminen Virkaehtosopimuksen sitovuuspiirin rajoittamisesta solmitun sopimuksen mukaisesti määräytyvien talous- ja henkilöstöhallinnon ns. työantajavirkojen ja niiden haltijoiden Kirkon työmarkkinalaitoksen päättämää peruspalkkaa tarkistetaan seurakunnassa 2,0 %:lla lukien. Vuosisidonnainen palkanosa tulee tarkistetuksi peruspalkan korottamisen seurauksena. Nuoria kausityöntekijöitä, opiskelijoita ja oppisopimuskoulutuksessa olevia työntekijöitä koskevan sopimuksen mukaan määriteltyjä palkkoja tarkistetaan seurakunnassa 2,0 %:lla lukien. Eräitä kirkon keskusrahaston varoista suoritettavia palkkioita on tarkistettu pääsopijaosapuolten toimesta 2,0 %:lla lukien. Lista tarkistetuista palkkioista on seuraava: Leirin johtajalisä 18,00 Kokouspalkkiot 31,58 Sihteerin palkkio 21,07 Ulkomaanmatkojen erilliskorvaus 1 029,00 61,75 Iltatyökorvaus 1,42 Yötyökorvaus 2,79 Keskusrahastopalkkiot: Lääninrovastin palkkio 296,59 Pappisasessorin palkkio 450,81 Tuomiorovastin palkkio 237,26 Tuntipalkkaisten lisät Henkilökohtainen lisä, maksimi 0,99 Työolosuhdelisä, maksimi 3,03

11 Kokemuslisät 2 vuotta 0,50 4 vuotta 0,91 6 vuotta 1,28 8 vuotta 1,66 Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaus Pääsopijajärjestön luottamusmiehelle maksetaan luottamusmiestehtävien hoitamisesta erillinen kuukausittainen korvaus lukien seuraavasti: 1) pääluottamusmiehelle tai ainoalle luottamusmiehelle maksetaan 58 /kk ja 2) jos pääsopijajärjestön luottamusmiehiä on valittu useampia kuin yksi, muulle kuin pääluottamusmiehelle 49 /kk Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamisesta erillinen kuukausittainen korvaus lukien seuraavasti: 1) jos seurakunnan jäsenmäärä on vähintään , korvaus on 58 /kk, 2) jos seurakunnan jäsenmäärä on vähintään alle , korvaus on 49 /kk, ja 3) jos seurakunnan jäsenmäärä on alle , korvaus on 28 /kk. Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 :n mukaista ruokailukustannusten korvausta on lukien 23,86 euroa kultakin kurssipäivältä. KERTAERÄ VUONNA 2012 Toukokuun 2012 palkanmaksun yhteydessä maksetaan erillinen 150 euron kertaerä kaikille niille viranhaltijoille ja työntekijöille, jotka ovat olleet keskeytymättä seurakunnan palveluksessa välisen ajan. Määriteltäessä viranhaltijan ja työntekijän oikeutta kertaerään on lähtökohtana, että viranhaltijan ja työntekijän palvelussuhde on keskeytymättä voimassa sanotun ajan ja että hänelle maksetaan palkkaa toukokuussa. Jos henkilö on ollut välisenä aikana saman työnantajan palveluksessa useammassa peräkkäisessä palvelus-suhteessa, palvelussuhteen katsotaan jatkuneen keskeytymättä, jos peräkkäisten palvelussuhteiden välissä ei ole yhtään työpäivää. Palvelussuhde on voimassa myös vuosiloman, lomautuksen ja palkallisen tai palkattoman virka- tai työvapaan ajan. Palkaksi luetaan myös esim. lomakorvaus pitämättömistä lomista. Kertaerä maksetaan myös sellaiselle kausiluontoisesti seurakunnan puistoja puutarhatyössä olevalle työntekijälle, joka on ollut sekä vuonna 2010 että vuonna 2011 seurakunnan palveluksessa vastaavissa tehtävissä yhteensä vähintään 6 kuukautta ja jonka työsuhde uusitaan kasvukaudeksi 2012 siten, että se kestää koko toukokuun 2012.

12 Kertaerää ei oteta huomioon esimerkiksi vuosilomapalkkaa, lomarahaa eikä ylityökorvauksia laskettaessa. PALKANTARKISTUKSET Palkkoja tarkistetaan kaikissa kirkon palkkausjärjestelmissä lukien enintään 1,4 %:n yleiskorotuksella. Sen täytäntöönpanoa koskevat ohjeet annetaan seurakunnille myöhemmin sopimuskauden aikana. Seurakuntien käytössä on yleiskorotuksen lisäksi Kirkon yleisessä palkkausjärjestelmässä 0,5 %:n suuruinen paikallinen järjestelyerä. Pääsopijaosapuolet sopivat keskitetysti kirkkoherrojen osalta vastaavansuuruisen erän käytöstä. Seurakuntien käytössä on lukien 0,5 %:n suuruinen Kirkon yleisen palkkausjärjestelmän kannustavaa soveltamista tukeva paikallinen järjestelyerä. Se voidaan käyttää tehtäväkohtaiseen ja/tai harkin-nanvaraiseen henkilökohtaiseen palkanosaan sen mukaisesti kuin pääsopijaosapuolet ovat erästä sopiessaan linjanneet ja paikallisesti yksimielisyyteen päätyneissä seurakunnan ja pääsopijajärjestöjen edustajien välisessä neuvottelussa päädytään. Pääsopijaosapuolten tehtäväkohtaista palkanosaa koskevan linjauksen mukaan järjestelyerällä voidaan kehittää tehtävien vaativuuden arviointiin perustuvaa palkkaporrastusta ja naisten ja miesten välistä palkkauksellista tasa-arvoa sekä vaikuttaa seurakunnan mahdollisuuteen pitää palveluksessa ja rekrytoida osaavaa henkilöstöä. Järjestelyt voivat koskea yksittäisiä tehtäviä, joitakin tehtäväaloja tai kaikkia tehtäviä. Järjestelyissä on noudatettava kirkon yleisen palkkausjärjestelmän tehtäväkohtaisen palkanosan vaativuusryhmittelyä ja peruspalkkaa sekä sen vaativuusosaa ja erityistä perustetta koskevia määräyksiä. Harkinnanvaraista palkanosaa koskevan pääsopijaosapuolten linjauksen mukaan järjestelyerällä voidaan seurakunnassa ottaa käyttöön myös suorituksen arviointiin perustuva harkinnanvarainen palkanosa tai tarkistaa jo käytössä olevan harkinnanvaraisen palkanosan perusteita. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönottovaiheessa edellytetään työsuoritukselle asetettavien tavoitteiden määrittelyä niin, että vähintään 6 kuukauden arviointijakso voi toteutua. Järjestelyissä on noudatettava kirkon yleisen palkkausjärjestelmän harkinnanvaraista palkanosaa koskevia määräyksiä. Seurakunnan puolesta järjestelyerän käyttöä koskevat neuvottelut käy sen nimeämä työnantajaa edustava viranhaltija tai työntekijä. Pääsopijajärjestön edustajana on Kirkon luottamusmiessopimuksen mukainen seurakuntaan asetettu luottamusmies. Jos jollakin pääsopijajärjestöllä ei ole seurakunnassa luottamusmiestä, järjestöä edustaa sen jäsenten seurakunnan viranhalti-

13 joiden ja työntekijöiden keskuudestaan valitsema neuvottelija. Jos millään pääsopijajärjestöistä ei ole seurakunnassa luottamus-miestä, järjestöjä edustaa niiden jäsenten seurakunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden keskuudestaan valitsema neuvottelija. Jollei asiasta päästä paikallisesti osapuolten kesken yksimielisyyteen, osapuolet voivat pyytää pääsopijaosapuolten kannanottoa tai ehdotusta erän käytöstä. Jollei yksimielisyyttä senkään jälkeen ole mahdollista saavuttaa, järjestelyerä maksetaan samansuuruisena peruspalkan prosentuaalisena korotuksena kaikille. Kirkon pääsopijaosapuolet laativat mennessä paikallisen järjestelyerän neuvottelumenettelyä koskevan tarkemman ohjeistuksen. Siitä tiedotetaan seurakunnille välittömästi sen valmistuttua. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen ja noudatettavaksi Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan mukaisen palkkaratkaisun. Uuden virka- ja työehtosopimuksen sisällöstä on tiedotettu henkilökunnalle seuraavassa ViikkoNaakassa. Ilmoitus taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 12 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE NRO A8 / 2011 Yleiskirjeessä ilmoitetaan seuraavista luontoisetujen verotusarvojen muutoksista: - Työpaikkaruokailun ravintoedun arvo on ,60 euroa. Jotta työpaikkaruokailusta työnantajalle maksettavan aterian hinta ei muodostuisi luontoiseduksi, työntekijän on maksettava ateriasta vähintään 5,60 euroa. - Leiripäivärahamääräyksissä noudatettava laitosruokailulle vahvistettu ravintoedun raha-arvo on 4,20 euroa Muutoksista on ilmoitettu Viikkonaakassa työntekijöille. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi ja noudatettavaksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen nro A8 / Ilmoitus taloustoimistolle.

14 Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 13 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE NRO A9 / 2011 Yleiskirjeessä ilmoitetaan matkakustannusten korvausmäärät lukien. Kokopäiväraha on 36 euroa ja osapäiväraha 16 euroa. Kilometrikorvaus oman auton käytöstä 5000 ensimmäiseltä kilometriltä on 45 senttiä ja sitä seuraavilta kilometreiltä 40 senttiä. Kirkkoneuvosto merkitsee työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen nro A9 / 2011 tiedoksi ja noudatettavaksi. Ilmoitus taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 14 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A1 /2012 Yleiskirjeessä ilmoitetaan luottamusmieskurssit, jotka Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt kirkon luottamusmiessopimuksen 11 :n mukaisiksi koulutustilaisuuksiksi luottamusmiehille. Luottamusmiessopimuksen 3 :ssä on määritelty, ketkä ovat luottamusmiehen asemassa. Varaluottamusmies on oikeutettu luottamusmieskoulutukseen samalla tavalla kuin luottamusmies silloinkin, kun hän ei ole luottamusmiehen sijalla hoitamassa luottamusmiehen tehtäviä. Koulutusajaksi tulee myöntää palkallista virkavapautta / työlomaa. Kurssipäivien ajalta maksetaan 23,86 euron suuruista ns. ruokarahaa luottamusmiessopimuksen mukaisesti. Yleiskirjeen liitteenä on myös luettelo Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeistä vuonna Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A1 / Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

15 TURUN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Yhteinen kirkkovaltuusto päätti perustaa Katariinanseurakuntaan perhekasvatus- ja lähetyssihteerin viran, jonka palkkaus on vaativuusryhmän 403/20 mukainen, pätevyysvaatimus kirkon lapsi- ja perhetyöntekijän koulutus ja tehtäväkuvaus seurakuntaneuvoston esityksen mukainen. Seurakuntaneuvoston jäsen Pirkko Julkunen teki päätöksestä kirkollisvalituksen Turun hallinto-oikeuteen. Turun hallinto-oikeus on päätöksellään 11/0376/1 kumonnut yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen. Hallinto-oikeuden päätös kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto päättää valittaa Turun hallinto-oikeuden päätöksestä. Valituskirjelmä toimitetaan kirkkoneuvostolle erillisessä jakelussa. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Asiassa oli toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille lisäesityslistan muodossa lisäselvitystä. Kokouksen yhteydessä jaettiin valituskirjelmä. Liite 2 15 Hallintojohtaja selitti asian oikeudellista ja käytännöllistä puolta, sekä syitä valittamiseen. Asiassa on oltu yhteydessä myös Kirkon työmarkkinalaitokseen eikä sillä ole ollut huomautettavaa asian jatkokäsittelylle valitusasteissa. Hallintojohtaja esitti, että korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimitetaan liitteen mukainen valituskirjelmä. Asiakohdan tultua jo käsitellyksi 15 kohdalla, hallintojohtaja veti asiakohdan 33 pois. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

16 TOIMISTOSIHTEERI AIRA ELORANNAN IRTISANOUTUMISILMOITUS Toimistosihteeri Aira Eloranta on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn irtisanoutumisilmoituksen: Irtisanoudun toimistosihteerin virasta lukien siirtyäkseni eläkkeelle alkaen, jota ennen pidän kertyneet vuosilomani. Kirkkoneuvosto päättää merkitä Aira Elorannan irtisanoutumisilmoituksen saaduksi todeten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on Samalla kirkkoneuvosto kiittää Aira Elorantaa arvokkaasta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Ilmoitus Aira Elorannalle, henkilörekisterin pitäjälle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 17 PERHENEUVOJA RAIJA ERVASTIN IRTISANOUTUMISILMOITUS Perheneuvoja Raija Ervast on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn irtisanoutumisilmoituksen: Irtisanoudun perheneuvojan virastani jäädäkseni vanhuuseläkkeelle alkaen. Viimeinen työpäiväni on siis Kirkkoneuvosto päättää merkitä Raija Ervastin irtisanoutumisilmoituksen saaduksi todeten, että hänen viimeinen työpäivänsä on Samalla kirkkoneuvosto kiittää Raija Ervastia arvokkaasta työstä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Ilmoitus Raija Ervastille, henkilöstörekisterin pitäjälle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

17 YRITTÄJÄ MARJA VAISTEEN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN Yrittäjä Marja Vaiste valittiin viime vaaleissa Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston jäseneksi ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi. Marja Vaiste on paikkakunnalta muuton vuoksi pyytänyt päiväämällään kirjeellä eroa kyseisistä luottamustoimista. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on paikkakunnalta muuton vuoksi menettänyt kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän luottamustoimissa. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan myöntänyt Marja Vaisteelle eron Maarian seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenyydestä ja kokouksessaan kutsunut hänen tilalleen seurakuntaneuvoston jäseneksi lähihoitaja Tuula Nurmen. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että yrittäjä Marja Vaisteelle myönnetään ero paikkakunnalta muuton vuoksi (KJ 7 luku 2:1) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäsenyydestä alkaen. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 19 LÄHIHOITAJAOPISKELIJA IRMA TIRKKOSEN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN Lähihoitajaopiskelija Irma Tirkkonen valittiin viime vaaleissa Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäseneksi ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi Tuomiokirkkoseurakunnan edustajana. Irma Tirkkonen on saapuneella sähköpostilla ilmoittanut, että hän on muuttanut pois Tuomiokirkkoseurakunnan alueelta Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on muuton vuoksi menettänyt kelpoisuutensa toimia Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenenä sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Tuomiokirkkoseurakunnan edustajana valittuna varajäsenenä.

18 Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on kokouksessaan myöntänyt Irma Tirkkoselle eron Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenyydestä lukien. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että lähihoitajaopiskelija Irma Tirkkosen luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston Turun tuomiokirkkoseurakuntaa edustavana varajäsenenä todetaan päättyneeksi alkaen (KJ 7 luku 2:1). Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 20 OPISKELIJA CAMILLA HYYPIÄN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN Opiskelija Camilla Hyypiä valittiin viime vaaleissa Turun Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston varajäseneksi ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi Mikaelinseurakunnan edustajana. Hyypiä on sähköpostilla ilmoittanut muuttaneensa pois Mikaelinseurakunnan alueelta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on muuton vuoksi menettänyt kelpoisuutensa toimia Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston varajäsenenä sekä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Mikaelinseurakunnan edustajana valittuna varajäsenenä. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto ei vielä ole käsitellyt asiaa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että opiskelija Camilla Hyypiän luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston Turun Mikaelinseurakuntaa edustavana varajäsenenä todetaan päättyneeksi alkaen (KJ 7 luku 2:1). Ilmoitus kirkkovaltuustolle ja Mikaelinseurakunnan seurakauntaneuvostolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

19

20 Kirkkoneuvosto päättää, että Mikaelinseurakunnan vs. nuorisotyönohjaaja Pauliina Eloselle maksetaan tehtävien määräaikaisesta vaativoitumisesta 20 % vaativuusryhmän 502 peruspalkasta ajalta , jolloin hän on oman työnsä ohella hoitanut osan virkavapaalla olevan diakonian viranhaltijan tehtävistä. Ilmoitus Pauliina Eloselle, Jouni Lehikoiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 22 PALKKAKIRJANPITÄJÄN PERUSPALKAN TARKISTAMINEN Anne Kallioniemen lähiesimies Pirjo Sydänmaanaho on esittänyt palkkatyöryhmälle seuraavaa: Esitän, että palkkakirjanpitäjä Anne Kallioniemen peruspalkkaa korotetaan tehtävän pysyvän vaativoitumisen takia alkaen 501/20:stä 501/80:een. Kallioniemi on vastannut Arja Blohinin lähdöstä alkaen yksin M2-ohjelman maksatuksesta ja kirjanpitoon siirrosta. Lisäksi hän ohjelman pääkäyttäjänä ylläpitää henkilöjen tietoja, opastaa käyttäjiä, valvoo keskeneräisiä laskuja sekä tarkistaa ja kierrättää laskuja. Uusi tehtäväkuvauslomake on täytetty. Muutos vanhaan on ainoastaan kohdassa Vastuu, joka vanhasta kohdasta 2 Vastuu oman tehtävän hoitamisesta ja kehittämisestä on muuttunut kohtaan 3 Vastuu tehtäväalueen tai oman erityisalan hoitamisesta ja kehittämisestä. Vastuu pisteytettynä 5.3 on vaativuusryhmän 502 mukainen. M2-ohjelman opastaminen on käyttöönottovaiheessa teettänyt paljon työtä. Vaikka opastustyö vähitellen väheneekin, tulevat ohjelman ylläpito, laskujen tarkistaminen, korjaaminen ja kirjanpidon ajan tasalla pitäminen jäämään Anne Kallioniemen vastuulle vakituisesti. M2-ohjelman kautta hoidetaan matkalaskujen lisäksi myös kaikki luottokorteilla tehtävien ostojen selvittely. Näiden kuluveloituslaskujen määrä on suuri, koska luottokortti on hankittu kaikkiaan 234 työntekijälle. M2-ohjelman käyttöönotto vaikuttaa pääasiassa vain Anne Kallioniemen työmäärään ja vastuuseen. Kirkkoneuvosto päättää korottaa palkkakirjanpitäjän viran (Anne Kallioniemi) tehtäväkohtaisen peruspalkan 501/60 mukaiseksi alkaen. Ilmoitus Anne Kallioniemelle, Pirjo Sydänmaanaholle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

21 hyväksyttiin. 23 SEURAKUNTATALOUDEN TIETOTURVAN YHDYSHENKILÖN NIMEÄMINEN Kirkkoneuvoston kokouksessa merkittiin tiedoksi ja noudatettavaksi Kirkon yleiset tietoturvamääräykset IT-alueen johtoryhmä on asettanut tietoturvaryhmän, johon kuuluvat Marjut Marila, Kalevi Lehtonen (Harjavallan srk), Marja Kaartinen (Uudenkaupungin srk), Hannu Parjanen (IT-aluekeskus) sekä Kari Penttinen (Laitilan srk). IT-alueen yhteinen tietoturvavastaava on Marjut Marila seurakuntayhtymän IT-aluekeskuksesta. Hänen toimipisteensä on Raumalla. Tietoturvapolitiikassa edellytetään lisäksi, että yhteinen kirkkoneuvosto nimeää seurakuntataloudelle yhden tai useamman tietoturvan yhdyshenkilön siten, että kukin seurakuntatalouden työntekijä tuntee oman yhdyshenkilönsä. Tietoturvan yhdyshenkilö - huolehtii saamiensa tietoturvallisuuteen liittyvien ohjeiden, suositusten ja määräysten tiedottamisesta kaikille työntekijöille. - osallistuu esimiesten tukena uusien työntekijöiden perehdyttämiseen tietoturvallisuutta koskevissa kysymyksissä. - ottaa vastaan ilmoituksia seurakunnassaan havaituista tietoturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista ja poikkeamista ja raportoi niistä ITalueen / seurakunnan tietoturvavastaavalle sekä oman seurakuntansa esimiehelle. Tietohallintopäällikkö Timo Koskinen pitää järkevänä, että tietoturvan yhdyshenkilöksi nimetään Turun toimipisteessä toimiva henkilö. Koskinen ilmoittaa olevansa valmis ottamaan tehtävän itselleen. Kirkkoneuvosto päättää nimetä IT-alueen tietoturvan yhdyshenkilöksi tietohallintopäällikkö Timo Koskisen. Ilmoitus Timo Koskiselle, IT-alueen johtokunnalle ja Viikkonaakan välityksellä tiedoksi koko henkilökunnalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

22 RAAMATTUVUODEN PROJEKTISIHTEERIN TEHTÄVÄKUVAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto päätti vuoden 2012 virkapaketin yhteydessä palkata määräaikaisen työsuhteisen projektisihteerin Suomen Pipliaseuran 200- vuotisjuhlaa varten neljäksi kuukaudeksi. Palkkaus määriteltiin vaativuusryhmän 502/0 mukaiseksi. Esimiehenä tulee toimimaan tuomiorovasti Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto päätti palkata projektisihteerin tehtävään Hanna Niemen ajaksi Samalla on sovittu, että Niemi hoitaa ajan projektisihteerin tehtävien ohella Tuomiokirkkoseurakunnan virkavapaalla olevan lähetys- ja perhetyön sihteerin viran tehtävät. Projektisihteerin tehtäväkuva on seuraava: Liite Projektisihteerin palkkakustannuksista vastaa 2/3 ajalta seurakuntayhtymä ja 1/3 ajalta Tuomiokirkkoseurakunta. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esitetyn tehtäväkuvan. Seurakuntayhtymän neljän kuukauden osuus palkasta maksetaan kustannuspaikalta Ilmoitus Hanna Niemelle, tuomiorovastille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja tarkensi esitettyjen kysymysten johdosta esityksensä seuraavaksi: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä esitetyn tehtäväkuvan omalta osaltaan. Seurakuntayhtymän 2/3 osuus palkasta maksetaan kustannuspaikalta Ilmoitus Hanna Niemelle, tuomiorovastille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 25 KAARINAN SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOSILLE Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto on lähettänyt kokouksessa hyväksytyn Kaarinan seurakunnan strategian vuosille tiedoksi kirkkoneuvostolle. Strategia kuuluu seuraavasti:

23 Kaarinan seurakunnan strategia vuosille Toiminta-ajatus Seurakunta toimii ihmisen hyväksi välittäen sanomaa Kristuksesta, uskoa, toivoa ja rakkautta. Seurakunnan tehtävä Kirkkolain mukaisesti (KL 1:2 ja 4:1 ) Kaarinan seurakunta 1. julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja 2. toimii kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteutumiseksi 3. huolehtii muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Visio Kaarinan seurakunnan alueella asuva haluaa kuulua seurakuntaan ja saa seurakunnasta elämäänsä uskoa, toivoa ja rakkautta. Arvot Pyhän kunnioitus Vastuullisuus Oikeudenmukaisuus Totuudellisuus Pyhän kunnioitus: kunnioitamme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa, tunnustamme Jeesuksen Kristuksen ainoalaatuisuuden, näemme Jumalan kuvan ihmisessä ja ihmisen syntisyyden, tunnistamme pyhyyden kaipauksen muissa uskonnoissa Vastuullisuus: huolehdimme lähimmäisistämme, varjelemme luomakuntaa, käytämme kaikkia voimavaroja vastuullisesti, tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa Oikeudenmukaisuus: taistelemme oikeudenmukaisuuden puolesta, puolustamme heikkojen ja syrjäytyneiden oikeuksia, ratkaisemme asiat tasapuolisesti ja kaiken tarkastelun kestävästi Totuudellisuus: puhumme rohkeasti Jumalasta, uskomme ja elämme niin kuin opetamme, pidämme kirkon toiminnan avoimena ja hallinnon läpinäkyvänä Yhteiset päämäärät 1. Laadukas toiminta: monipuolisia mahdollisuuksia Jumalan ja lähimmäisen kohtaamiseen 2. Tavoittava viestintä 3. Valmius muuttaa toimintatapoja 4. Yhteistyön lisääminen naapuriseurakuntien kanssa Painopistealueet:

24 Vapaaehtoistoimintaan innostaminen 2. Laaja-alainen perhetyö - perheiden seurakunta 3. Nuorten ja nuorten aikuisten sitouttaminen seurakuntaan 4. Kaarina-messun ja perhekirkkotoiminnan kehittäminen Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Kaarinan seurakunnan strategian vuosille Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 26 TALONMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan julistaa haettavaksi talonmiehen viran. Viranhaltija on seurakuntien toimitalon, verotoimiston ja Eerikinkatu 1:n talonmies. Hakuilmoitus julkaistiin Turun Sanomissa ja Kaarina-lehdessä sekä kirkon että Oikotien sähköisillä rekrytointikanavilla. Ilmoitusteksti lehtiin ja tehtävätiedot rekrytointisivuille kuuluvat seuraavasti: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistötoimistossa on haettavana TALONMIEHEN virka Talonmies toimii pääasiallisesti seurakuntien toimitalon Eerikinkatu 1 3 ja siihen liittyvän asuinkerrostalon sekä Aninkaistenkatu 1:n talonmiehenä. Työskentely lähinnä Tuomiokirkossa tai seurakuntayhtymän muissa kiinteistöissä tilanteen niin vaatiessa on myös mahdollista. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaisesti ja viranhaltijalle maksettava peruspalkka on 1.817,92 e/kk. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu viranhaltijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta. Lisätietoja virasta antaa työpäällikkö Antti Lehtikankare, puh Virkaan valittavan tulee olla ev.lut. kirkon jäsen ja hänen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka on otettava vastaan tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Kirjalliset hakemukset tulee jättää -palvelun kautta viimeistään , jossa myös tarkemmat tiedot talonmiehen tehtävistä.

25 Ilmoitusnumero: Kiinteistötoimisto Tehtävätiedot rekrytointisivuille: Talonmiehen virka Tehtävä kuvaus: Talonmies toimii pääasiallisesti seurakuntien toimitalon Eerikinkatu 1-3 ja siihen liittyvän asuinkerrostalon sekä Aninkaistenkatu 1:n talonmiehenä. Työskentely lähinnä Tuomiokirkossa tai seurakuntayhtymän muissa kiinteistöissä tilanteen niin vaatiessa on myös mahdollista. Talonmiehen tehtäviin kuuluu - huolehtia kiinteistön ulkoalueiden siisteydestä (roskat, lumenluonti, liukkauden torjunta, lumipäivystys, nurmikon leikkuu jne.) - LVI-laitteiden hoito sekä niiden huolto ja kunnossapito alan huoltoliikkeiden kanssa - asukkaiden, toimistotyöntekijöiden ja vuokralaisten tekninen tuki - kiinteistön pienet huolto- ja korjaustyöt ja jätepapereiden poiskuljetus - korjaustarpeiden havainnointi ja ilmoitus - hälytysten testaaminen ja laitteiden kunnossapidosta huolehtiminen sekä mittareiden luku - autohallin puhtaanapito, saunan hoito sekä yleinen järjestyksen valvonta. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän % mukaisesti ja viranhaltijalle maksettava peruspalkka on 1.817,92 e/kk. Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa, joka perustuu viranhaltijan työkokemukseen ja on enintään 15 % peruspalkasta. Kelpoisuusvaatimukset: Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää ajokorttia, kiinteistön huoltokoneiden ajotaitoa ja kokemusta kiinteistönhoitotyöstä. Eduksi katsotaan kiinteistönhoitajan ammattitutkinnon suorittaminen. Sisäisessä viestinnässä käytämme sähköpostia, joten atk-perustaidot ovat välttämättömät. Virkaan valittavan tulee olla ev.lut. kirkon jäsen ja hänen tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka on otettava vastaan tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä sovelletaan 6 kk:n koeaikaa. Lisätietoja antaa: Lisätietoja virasta antaa työpäällikkö Antti Lehtikankare, puh Hakeminen:

26 Virkaan haetaan sähköisesti ilmoituksessa olevalla linkillä viimeistään Lähetettävä hakemus koskee vain tätä työpaikkaa. Määräaikaan mennessä talonmiehen virkaa haki yhteensä 39 hakijaa. Hakijayhteenveto on seuraava: Liite Kiinteistöjohtaja kokosi työryhmän valmistelemaan valintaa. Työryhmään kuuluivat Seppo Kosola, Antti Lehtikankare, Leo Saarinen ja Päivi Ikonen. Sama ryhmä suoritti myös haastattelut. Työryhmä päätti hakemusten perusteella kutsua haastatteluun seuraavat kuusi hakijaa: Pekka Kanerva, Raimo Nieminen, Ray Palmroos, Vesa Salminen, Teppo Soukka ja Kimmo Vesterinen. Haastattelut pidettiin Hakupapereiden ja haastattelun perusteella avoinna olevaan talonmiehen virkaan sopivimmaksi osoittautui Kimmo Vesterinen. Hän on toiminut vuodesta 1997 asti yhtäjaksoisesti kiinteistönhoitajana eri kiinteistöissä. Hän hallitsee monipuolisesti eri kiinteistönhoitokoneet ja hänellä on riittävät atk-taidot sekä ajokortti. Lisäksi hän on suorittanut mm. työturvallisuuskortin, tulityökurssin ja paloilmoittimen hoitajan kurssin. Työryhmä oli päätöksessään yksimielinen ja päätyi yksimielisesti esittämään virkaan valittavaksi Kimmo Vesterisen. Kirkkoneuvosto päättää valita Kimmo Vesterisen talonmiehen virkaan. Viran täytössä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Viran palkkaus on % välyksestä. Ennen viran vastaanottamista on Kimmo Vesterisen esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Ilmoitus Kimmo Vesteriselle, Antti Lehtikankareelle, Tuomiokirkkoseurakunnalle, henkilöstörekisterin pitäjälle, kaikille virkaa hakeneille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Hallintojohtaja ilmoitti, että Ray Palmroos on peruuttanut hakemuksensa. hyväksyttiin.

27 VUOSIKERTOMUKSEN LAATIMINEN VUODELTA 2011 Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta ja toimitettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. (KJ 9:6). Virallinen toimintakertomus on kirkkohallituksen tilinpäätösohjeiden mukaan osa tilinpäätösasiakirjaa. Seurakuntayhtymässä on tilinpäätösasiakirjan lisäksi laadittu ns. vuosikertomuksen kansanpainos, jonka teema on vuosittain vaihdellut. Vuosikertomukseen on koottu yleistä tietoa toiminnasta helposti luettavaan muotoon. Lisäksi siinä on esitetty tärkeimpiä toiminnallisia tunnuslukuja. Vuoden 2010 vuosikertomuksen kansanpainos toteutettiin Kirkko ja Me lehden liitteenä, jolloin sen sai lehden mukana taloutta. Tasekirjaan liitettävän toimintakertomuksen ja vuosikertomuksen lisäksi on laadittu henkilöstökertomus. Kirkkoneuvosto on vuosittain asettanut toimikunnan valmistelemaan vuosikertomusta. Siihen ovat vuonna 2010 kuuluneet seuraavat jäsenet: hallintojohtaja Hannu Kallio, pj., lakimies Mia Fager, vt. talous- ja suunnittelujohtaja Irma Hokka, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, tiedotuspäällikkö Paula Heino, kirkkoherra Eero Sepponen, tiedottaja Mervi Sipilä-Koski ja hallintosihteeri Armi Laaksonen, sihteeri. Kirkkoneuvosto päättää asettaa toimikunnan valmistelemaan vuoden 2011 toimintakertomusta ja nimeää siihen seuraavat henkilöt: hallintojohtaja Hannu Kallio, pj., talousjohtaja Irma Hokka, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, tiedotuspäällikkö Paula Heino, kirkkoherra Eero Sepponen, tiedottaja Mervi Sipilä-Koski ja hallintosihteeri Armi Laaksonen, sihteeri. Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 28 HAUTAOIKEUDEN HALTIJAN NIMEÄMINEN HAUDALLE 01V (ei julkinen) 29 PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTAJA SARI ELENIUKSEN ANOMUS SAA- DA TEHDÄ LYHENNETTYÄ TYÖAIKAA (ei julkinen)

28 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 82 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 83 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 84 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä. 85 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 86 Kirkkovaltuuston varajäsen Tiina Karppisen luottamustoimen päättyminen Ilmoitus Tiina Karppiselle. 87 Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston varajäsen Maria Ranteen luottamustoimen päättyminen Ilmoitus Maria Ranteelle. 88 Kirkkovaltuuston kokousajat vuonna 2012 Ilmoitus kirkkoherroille ja muille johtaville viranhaltijoille. 89 Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen vahvistaminen Ilmoitus kirkkoherroille ja muille johtaville viranhaltijoille. 90 Talouspäällikkö Irma Hokan nimeäminen talousjohtajan virkaan Ilmoitus Irma Hokalle, hallintojohtajalle, henkilöstörekisterin pitäjälle ja taloustoimistolle. 91 Lakimiehen viran lakkauttaminen ja henkilöstöpäällikön viran perustaminen Ilmoitus hallintojohtajalle ja taloustoimistolle.

29 Työnohjaajan viran lakkauttaminen Ilmoitus tuomiokapitulille ja taloustoimistolle. 93 Hautojen lunastushintojen vahvistaminen Ilmoitus kiinteistölautakunnalle, kiinteistötoimistolle, hautatoimistolle, hautaustoimen päällikölle ja taloustoimistolle. 94 Turun NMKY:n anomus euron korottamasta lainasta Harvan uuden majoitusrakennuksen rakentamisen mahdollistamiseksi Ilmoitus Turun NMKY:lle ja taloustoimistolle. 95 Vuoden 2012 talousarvioehdotus Ilmoitus kaikille yksiköille taloustoimiston toimesta. 96 Puheenjohtajan tervehdys Ei toimenpiteitä. 97 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 31 KESKUSREKISTERIN TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto päätti , että keskusrekisterin avoin toimistosihteerin virka täytetään sisäisen haun perusteella, mikäli hakumenettelyllä löytyy virkaan pätevä henkilö. Toimistosihteerin virka oli haettavana seuraavalla hakuilmoituksella: Kirkkoneuvoston päätökseen perustuen ilmoitetaan sisäisenä hakuna haettavaksi KESKUSREKISTERIN TOIMISTOSIHTEERIN VIRKA. Pätevyys-

30 vaatimuksena toimistosihteerin virkaa on merkonomin tutkinto tai muu virkaan soveltuva koulutus ja hyvä perehtyneisyys toimistotehtäviin. Työtehtäviin kuuluu sukuselvitysten teko ja muut keskusrekisterin työtehtävät. Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 402 vähimmäispalkan mukaan. Tehtävästä kiinnostuneille antaa lisätietoja keskusrekisterin johtaja Heikki Arikka, puh tai Hakemukset osoitetaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle ja ne tulee toimittaa kirjaamoon (Eerikinkatu 3 A 3. kerros) viimeistään Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli neljä. Hakijoista laadittu yhteenveto kuuluu seuraavasti: Liite Hakemukset ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kaikilla hakijoilla oli virkaan riittävä pätevyys. Haastatteluun kutsuttiin Hanna Jyväs-Nissilä, Sari Koski ja Helena Pihl. Kaikki haastatteluun kutsutut olivat haastattelijoille tuttuja, koska työskentelivät parhaillaan keskusrekisterissä sijaisina. Haastattelun suorittivat Heikki Arikka, Hannu Kallio ja Marja Mäkinen. Hakemusten ja haastattelun perusteella haastattelijat päätyivät yksimielisesti esittämään, että virkaan valittaisiin merkonomi Hanna Jyväs-Nissilä. Hanna Jyväs-Nissilällä on monipuolinen ammattitaito ja pisin työkokemus seurakunnallisista työpaikoista. Hän on hyvin perehtynyt sukututkimusten tekemiseen, mikä tulee olemaan hänen pääasiallisin tehtävänsä muiden keskusrekisterin töiden lisäksi. Kirkkoneuvosto päättää valita keskusrekisterin toimistosihteerin virkaan merkonomi Hanna Jyväs-Nissilän. Hänen on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran tehtäväkohtainen peruspalkka on vaativuusryhmän 401 mukainen. Ilmoitus Hanna Jyväs-Nissilälle, muille virkaa hakeneille, keskusrekisterin johtajalle, henkilöstörekisterin pitäjälle ja taloustoimistolle.

31 Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 32 TAIDETEOKSEN LAINAUSPYYNTÖ Intendentti Riikka Kaisti on saanut Musée d árt moderne de Colliourelta taideteoksen lainauspyynnön. Riikka Kaistin mielestä pyyntöön voitaisiin suostua ja hän esittää kirkkoneuvostolle seuraavaa: KIRKKONEUVOSTOLLE Taideteoksen lainauspyyntö Ranskalainen nykytaiteen museo Musée d árt moderne de Collioure pyytää Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä näyttelylainaksi seurakuntayhtymän taidekokoelmiin kuuluvaa maalausta, jonka on maalannut venäläisranskalainen taiteilija Léopold Survage vuonna Näyttely Survage, his years in Collioure järjestetään toukokuun 19. ja syyskuun 30. välisenä aikana vuonna 2012 Colliouressa, Etelä- Ranskassa. Museo on museoammatillisesti hoidettu ja sen turvallisuus- ja kosteusolosuhteet ovat yleisten standardien mukaiset. Lainaajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Lainaaja vastaa kuljetus- ja vakuutuskuluista. Survagen öljyvärimaalaus (inv. numero 480) esittää Jeesusta ristillä ja ristin juurella kolme tummaa hahmoa. Teos on tällä hetkellä sijoitettuna Martin seurakuntatalon juhlasaliin. Intendentti esittää, että Léopold Survagen teos lainataan Musée d art moderne de Colliouren näyttelyyn. Kirkkoneuvosto päättää, että Musée d árt moderne de Colliourelle lainataan Léopold Survagen maalaus Ranskassa Colliouressa järjestettävään näyttelyyn väliseksi ajaksi. Riikka Kaistin tehtäväksi annetaan kirjallisen sopimuksen tekeminen ja taideteoksen lainaukseen liittyvien käytännön järjestelyjen hoito. Ilmoitus Riikka Kaistille ja Seppo Kosolalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

32 hyväksyttiin. 33 LISÄYS HALLINTOJOHTAJAN ASIAAN 15 Hallintojohtaja poisti asian esityslistalta. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 34 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 34, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 68 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 35 TIINA NORDSTRÖMIN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Lastenohjaaja Tiina Nordström on pyytänyt oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa ---. Lapsityön johtaja tai hänen sijaisensa määrittää Nordströmille kulloinkin virkapaikan. Lapsityön johtaja Mirkka Torppa puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää myöntää oman auton käytön laskutusoikeuden Tiina Nordströmille hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Nordströmin virkapaikan määrittää kulloinkin lapsityön johtaja tai hänen sijaisensa. Nordströmin tulee tutustua seurakuntayhtymän voimassa olevaan matkustussääntöön.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.6.2011 298 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 334 372 Aika torstai 22.6.2011 klo16.00 17.55. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.1.2009 34. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.1.2009 34. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.1.2009 34 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 46 92 Aika torstai 29.1.2009 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Kuusela Marjatta Määttänen Petra 28.1.2010 29 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 48 91 Aika torstai 28.1.2010 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.12.2010 582. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.12.2010 582. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.12.2010 582 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 611 655. Aika torstai 15.12.2010 klo16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.11.2012 478. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.11.2012 478. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.11.2012 478 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 29.11.2012 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.10.2010 469 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 498 530. Aika torstai 14.10.2010 klo16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.4.2009 215. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.4.2009 215. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.4.2009 215 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 229 263 Aika keskiviikko 8.4.2009 klo 16.00 18.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.2.2008 56 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 65 95 Aika torstai 7.2.2008 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2011 199. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2011 199. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.4.2011 199 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 224 249. Aika torstai 28.4.2011 klo16.00 18.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2008 384. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2008 384. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.9.2008 384 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 395 434 Aika torstai 4.9.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 11.6.2015 klo 16.00 17.40 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.3.2009 191 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 203 228 Aika torstai 26.3.2009 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.6.2007 342 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 347 376 Aika torstai 14.6.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot