1. YLEISKATSAUS Toiminnan perusteet Kirkkoherran katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. YLEISKATSAUS. 1.1. Toiminnan perusteet. 1.2. Kirkkoherran katsaus"

Transkriptio

1 1 1. YLEISKATSAUS 1.1. Toiminnan perusteet Tuusulan seurakunta on osa Suomen evankelisluterilaista kirkkoa. Voimakkaasti kasvavalla keskeisellä Uudellamaalla sijaitsevalla Tuusulan seurakunnalla on nyt noin jäsentä. Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan Tuusulan seurakunnan strategian 2015 Lähimmäisten yhteisö. Strategiassa kuvataan seurakunnan arvoja seuraavasti: Arvot Seurakunnan elämää, työntekijöitä ja päätöksentekoa ohjaavat kristilliset arvot. Tuusulan seurakunnan strategiassa nousevat esiin erityisesti seuraavat neljä arvoa, jotka ovat pääosin samoja kuin koko kirkon strategiassa esiin nostetut arvot: Pyhän kunnioitus Kunnioitamme pyhää kolmiyhteistä Jumalaa Tunnustamme Jeesuksen Kristuksen ainutlaatuisuuden elämässämme Näemme Jumalan kuvan ihmisessä, ihmisen syntisyyden sekä Jumalan armon. Olemme valmiit yhteistyöhön kaikkien kristittyjen kanssa Vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus Huolehdimme lähimmäisistämme ihmisarvoa kunnioittaen. Varjelemme luomakuntaa ja tavoittelemme kohtuullisuutta elämäntavoissa. Toimimme oikeudenmukaisuuden puolesta. Ratkaisemme asiat tasapuolisesti ja kaiken tarkastelun kestävästi Totuudellisuus Puhumme rohkeasti Jumalasta ja uskosta. Uskomme ja elämme niin kuin Raamatun mukaan opetamme Pidämme seurakunnan toiminnan avoimena ja hallinnon läpinäkyvänä Laadukkuus Ajan haasteet ja perinteet ovat meille yhtälailla tärkeitä. Evankeliumi on meille uutta luova, dynaaminen voima. Olemme läsnä seurakuntalaisten elämässä 1.2. Kirkkoherran katsaus Mennyt vuosi oli monella tavalla muutoksen vuosi. Se oli myös haikea vuosi, koska seurakuntakeskus vietti viimeistä aktiivista vuottaan. Tämä näkyi ja kuului työntekijöiden ja seurakuntalaisten kommenteista ja katseista. Monesti kuuli sanottavan, että tämä taisi nyt sitten olla viimeinen kerta, kun täällä ollaan. Seurakuntakeskus oli kuitenkin täydessä käytössä vuoden loppuun asti. Työntekijöitä siirtyi vähitellen seurakuntakeskuksesta muihin toimipisteisiin. Seurakuntalaisille suurin muutos oli varmasti kirkkoherranviraston siirtyminen syksyn alussa Paijalan kappeliin. Vuoden lopussa vielä taloustoimisto, lapsityön, diakoniatyön, tiedotuksen työntekijät ja kirkkoherra sinnittelivät seurakuntakeskuksessa. Menneenä vuotena uuden seurakuntakeskuksen rakentaminen alkoi tuntua todelliselta, kun Tuusulan kunta ja Tuusulan seurakunta tekivät yhteistyösopimuksen uuden seurakuntakeskuksen ja

2 2 kunnan virastotalon rakentamisesta. Syksyllä pidettiin arkkitehtikilpailu, jonka voitti oululaisen arkkitehtitoimiston Tammi niminen työ. Tuusulan seurakunnasta tuli vuonna 2012 myös rovastikunnan suurin seurakunta väkimäärän ohittaessa Järvenpään seurakuntalaisten määrän. Edellisen vuoden kirkosta eroamisbuumin seurauksena seurakuntaan perustettiin toinen tiedottajan virka, jotta informaatio ja tieto Tuusulan seurakunnan laajasta, monipuolisesta ja hyvästä työstä tulisi yhä paremmin ihmisten tietoisuuteen. Valtakunnallisesti Tuusulan seurakunta tuli esille neljän radiojumalanpalveluksen välityksellä. Tuusulan seurakunta lähti mukaan Espoon hiippakunnan Tuomiokapitulin toivomuksesta JUKE eli jumalanpalveluksen kehittämishankkeeseen ja on näin yksi neljästä kokeiluseurakunnasta hiippakuntamme alueella. Mennyt vuosi oli vaalivuosi, joka toi mukanaan sopivaa jännitystä. Valtuusto ja papisto pääsivät valitsemaan piispaa hiippakuntaamme sekä edustajat kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon. Uuden hallituksen kuntauudistuskaavailu suuremmista kuntayksiköistä, laittoi myös seurakunnan miettimään, mitä se merkitsisi seurakunnan kohdalla. Tuusulan, Järvenpään ja Keravan seurakunnat pitivät yhteisen rakennemuutosta koskevan info ja keskustelutilaisuuden työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kesken. Tilaisuus osoitti, että kykyä ja halua yhteistyöhön ja mahdolliseen yhtymiseen oli. Samaan aikaan kuntauudistuksen kanssa kirkossa on ollut ja on edelleen vireillä koko kirkkoa koskeva seurakuntien rakennemuutos, joka on edistänyt ajatusta yhteistyöstä tai yhdistymisestä naapuriseurakuntien kanssa. Aloitettiin uuden IT alueen etsiminen. Kirkonkirjojen digitointi on loppusuoralla. Tästä kaikesta huolimatta seurakunnan perustoiminta Jumalan rakkauden välittäjänä sanoin ja teoin on ollut vilkasta ja monipuolista. Seurakunnan sanomaa ovat vieneet eteenpäin työhön sitoutuneet työntekijät ja aktiiviset maallikot.

3 Jäsenmäärä Tuusulan seurakunnan väkiluku oli (ed.vuonna ), joten lisäys oli 62 henkilöä.

4 seurakuntaan kuulumis-% 83, ,8 82,7 82,6 82,1 81,4 80,6 79,7 79,3 77,8 4

5 Katsaus toiminnan puitteisiin VUODEN 2011 TALOUS PÄÄKOHDITTAIN (1000 ) tot talousarvio toteutunut erotus % toimintatuotot ,9 henkilöstökulut ,4 muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKATE ,4 verotulot/netto ,2 kirkon keskusrahastomaksu ,7 rahoitustuotot ja kulut ,0 VUOSIKATE ,0 poistot ,2 satunnaiset tuotot ja kulut rahastojen lisäys/vähennys ,0 TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ ,2 Vuoden 2011 talous on toteutunut suunnitellulla tavalla. Vuosikate on kolmanneksen budjetoitua suurempi. Tuotot ja kulut Seurakunnan merkittävin tulolähde ovat verotulot, jotka koostuvat yhteisöverotuloista ja ennakonpidätyksistä kerättävistä kirkollisveroista. Yhteisöverojen osuus on kasvanut ja sen osuus kokonaisverotuloista on 10,7% vuonna 2011, kun se edellisenä vuotena oli 8,7 %. Tuloveroprosentti on ollut yksi (1) vuoteen 1967 asti, 1,5 vuonna 1968, 1,25 vuosina sekä 1,35 vuodesta Veroprosenttia nostettiin uuden seurakuntakeskuksen rakentamisen rahoituksen varmistamiseksi. Vuositasolla 0,1%:n nousu on euroissa n Ilman veroprosentin nousun vaikutusta on palkkaverotulojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna ollut laskennallisesti n. 3,4%. Alla olevassa kuvassa verotulot ovat 1000 :n tarkkuudella.

6 6 Kaikista tuotoista; verotulot, korkotuotot ja toimintatuotot, viimeksi mainittujen osuus on 5,4%. Suurin osa toimintatuotoista on seurakuntatyössä perittäviä maksuja, kuten leirien ja retkien osanottomaksuja sekä ruokailutuloja. Vuokratuotot kertyvät seurakunnan omistamien asuntojen ja maa alueiden vuokrista. Suurin osa kolehdeista ja keräyksistä kirjatuista tuotoista tilitetään lyhentämättöminä eteenpäin nimettyihin kohteisiin, jolloin vastaavat summat näkyvät toimintakuluissa menoina. Toimintakulujen jakautuminen lajeittain; henkilöstökulujen osuus on 59,5% Toimintakatteiden vertailu osastoittain kertoo panostuksesta seurakunnan ydintehtävään: seurakuntatyöhön. Kiinteistötoimi, ruokatalous sekä hallinto tukevat ja palvelevat seurakuntatyötä ja hautaustoimea

7 7 Verrattaessa seurakuntatyön toimintakatetta työaloittain nousee panostus lapsiin ja nuoriin selkeästi esille. Vuosittaiset investoinnit pyritään rahoittamaan vuosikatteella. Vuoden 2004 investointikustannuksissa näkyy Lahelan terttu ja vuosien 2007 ja 2008 kustannuksissa Rusutjärvn leirikoti. Yhdentoista vuoden vuosikatteet ilman rahanarvon tarkistuksia ovat yhteensä 5,6 milj. ja saman ajankohdan investoinnit yhteensä 6,9 milj., joten investointeja on jouduttu rahoittamaan myös omaisuuden myynnillä sekä Rusutjärven leirikotia rakennettaessa 1,5 mil. :n lainanotolla. Kertomusvuoden vuosikate on riittänyt kyseisen vuoden investointeihin. Kertomusvuoden suurimmat investoinnit olivat Jokelan kirkon ilmastointi ja Tuusulan kirkon julkisivuremontti Hautainhoitorahaston talous Hautainhoitorahaston talous on edelleen negatiivinen. Vuosina 2006 ja 2007 saadut myyntivoitot huoneistojen myynnistä näkyvät tulosta parantavina. Kyseisistä huoneistosta saatu hinta on sijoitettu määräaikaistalletuksiin, joista saadaan korkotuottoa.

8 Kustannusten kohdentaminen Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada selville ydintehtävien ja lakisääteisten tehtävien todelliset kustannukset. Hallinto, kiinteistö ja korjaustoimi eivät ole seurakunnan perustehtävää. Ne kustannukset jaetaan seurakunnan perustehtäville. Kiinteistöjen kuluissa on mukana sisäinen korko (euribor 12 kk 1,947 %) ja kiinteistökohtaiset poistot. Kirkkovaltuuston alkaen hyväksymät poistoprosentit ovat: Poisto% kirkot ja kappelit seurakuntatalot ja muut rakennukset 8% leiriranta 13% sosiaali ja huoltorakennukset 18 % koneet ja kalusto 30 % kiinteät maarakenteet ja laitteet 10 % muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet 20 % 4% menojäännöksestä urut 10 % ATK ohjelmistot 5 vuotta, tasapoisto Kiinteistöjen kulut jaetaan yleishallinnon, seurakuntatyön, ruokatalouden ja hautaustoimen kustannuspaikoille niille varattujen neliöiden ja varausjärjestelmän pohjalta arvioidun käytön suhteessa. Ruokatalouden kulut jaetaan yleishallinnolle, seurakuntatyölle ja hautaustoimelle siinä suhteessa, kuin ne ovat vuonna 2011 käyttäneet omien keittiöiden palveluja tarjoilutilauksien mukaan. Yleishallinnon (lukuun ottamatta kirkonkirjoja) kulut sekä verotuskulut ja keskusrahastomaksut jaetaan seurakuntatyölle, hautaustoimelle, kiinteistötoimen asuinkiinteistöille ja osakkeille sekä maa ja metsätaloudelle välittömien bruttokulujen mukaisessa suhteessa. Näin saadaan laskennallisesti ydintehtävien ja lakisääteisten tehtävien todelliset nettokustannukset vuonna 2011: Seurakuntatyö Hautaustoimi Kirkonkirjat Yhteisöveron tuotto Tuusulan seurakunnalle vuonna 2011 oli ,87.

9 9 2. YLEISHALLINTO 2.1. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston 33 jäsentä valittiin seurakuntavaaleissa syksyllä 2010 toimikaudeksi : puheenjohtaja Yli Antola Seppo (5/5) varapuheenjohtaja Ahonen Lea (5/5) jäsenet: Aitlahti Kaisa (5/5) Airikka Jerry (3/5) Haglund Berit (5/5) Heinänen Jukka (4/5) Heiskanen Sari (2/5) Helasvuo Hannu (5/5) Jäntti Leena Maija (5/5) Kaasinen Mirja (5/5) Korhonen Tuula (3/5) Kostiainen Inkeri (4/5) Kovalainen Mirka (5/5) Kuusjärvi Raili (5/5) Latva Pukkila Pekka (5/5) Lemmelä Lassi (4/5) Liukola Marjatta (5/5) Malmlund Hans (4/5) Mankki Raili (5/5) Manninen Laura (5/5) Nuottimäki Outi (5/5) Paananen Sami (3/5) Pietilä Virtanen Kaisa (3/5) Piippo Antti (5/5) Raunio Jorma (3/5) Reinikainen Tuija (2/5) Salonen Anita (3/5) Sarenius Salmenkivi Erja (4/5) Seppälä Ilkka (5/5) Seuna Veikko (1/5) Taiveaho Satu (3/5) Untamo Lauri (4/5) Wallinmaa Sakari (3/5) Sulander Jorma (2/5) varajäsenet: Hämäläinen Veera (2/5) Sulander Jorma (3/5) Säteri Outi (2/5) Laine Ylijoki Juha (2/5) Ertimo Ilkka (1/5) Keränen Jukka (1/5) Jokinen Irma (3/5) Farén Heidi (3/5) Aho Arja Leena (1/5) Salminen Tuula (2/5) kirkkoneuvoston jäsenet: Rosenqvist Ulla (5/5), kirkkoherra Yli Perttula Markku (4/5) Manneri Raimo (5/5) Nyman Risto (3/3 Kärkkäinen Terttu (1/5) Ratia Kurt (1/5) Kaasinen Pentti (1/5) Samila Seppo (1/5) Nyman Risto (1/5) Salminen Tuula(2/5) viranhaltijat ja asiantuntijat: Rasilainen Tuula (5/5), johtava tiedottaja Nisula Heikki (4/5), kiinteistöpäällikkö Arvinen Lindroos Sirpa Leena (5/5), tal.johtaja Kokoukset ovat julkisia ja niistä on tiedotettu valtuuston hyväksymän työjärjestyksen mukaisesti. Toiminnan kuvaus Kirkkovaltuusto on pitänyt kertomusvuoden aikana 5 kokousta, joissa käsiteltiin 80 pykälää. Kun laskentaan otetaan mukaan kirkkovaltuuston kustannuspaikalle kirjatut kokouspalkkiot, palvelut ja materiaalikulut, osuus seurakunnan omasta ruokataloudesta mutta ei vakinaisen hallintohenkilökunnan työn osuutta, tulee yhden kokouksen hinnaksi ja yhden päätöksen hinnaksi 228.

10 10 Kokouksissa päätettiin mm. seuraavaa: 1 Hyväksyttiin Tuusulan seurakunnan ja hautainhoitorahaston kertomus tilikaudelta Päätettiin, että Tuusulan seurakunnan veroprosentti vuonna 2012 on 1,35. 3 Hyväksyttiin Tuusulan seurakunnan ja hautainhoitorahaston suunnitelma vuosille Valittiin kirkkoneuvostolle varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet. 5 Hyväksyttiin seurakunnan taloussääntö 6 Valittiin Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton liittovaltuustoon Tuusulan seurakunnan edustajaksi Raili Mankki ja varaedustajaksi Lea Ahonen Kehä IT:n johtokuntaan seurakunnan edustajaksi Markku Yli Perttula ja varaedustajaksi Ilkka Ertimo 7 Valittiin tilintarkastusyhteisöksi Oy Audiator Ab 8 Hyväksyttiin 1,5 miljoonan lainan uudet lainaehdot. 9 Hyväksyttiin investointisuunnitelmaan varatun :n ylitys :lla, niin että Tuusulan kirkon julkisivun korjaustöihin myönnetty määräraha vuodelle 2011 oli yhteensä Lausunnon antaminen Helsingin hallinto oikeudelle kirkkovaltuuston pitämästä kokouksesta tehtyyn valitukseen. 11 Nimettiin 22 maallikkovalitsijaa Espoon hiippakunnan piispan vaaliin. 12 Päätettiin hankkia osakkeet Kiinteistö Oy Tuusulan virasto ja seurakuntakeskuksesta sekä nimettiin jäsenet Koy:n hallitukseen. 13 Päätettiin hankkia Paijalan hautausmaalle yhdistelmäkaivuri Kubota R420 Konekesko Oy:ltä 14 Myönnettiin Jorma Rauniolle ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä. 15 Hyväksyttiin uuden seurakuntakeskuksen hankesuunnitelman päivitys. 16 Muutettiin tietohallintosihteerin virka IT sihteerin viraksi. 17 Perustettiin tiedottajan virka 18 Hyväksyttiin Kehä IT:n lisätalousarvio. 19 Päätettiin myydä Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymälle Envalli nimisestä tilasta 15,65 ha hintaan Perustettiin IX seurakuntapastorin virka täytettäväksi vuosittain määrärahojen puitteissa kesän ajaksi Kirkkovaltuustossa kertomusvuoden aikana tehdyt aloitteet ja toimenpiteet aloitteiden johdosta: Aloite 4/2010, Tiina Hakala: Toimenpiteet Erilaisissa tilaisuuksissa esillä olo ja informaation jakaminen moninaisista seurakunnan toiminnoista. Jalkautuessa saataisiin myös kunnan asukkaisiin suoria kontakteja, jotka puolestaan saattaisivat tuoda uusia seurakunnan jäseniä sekä luoda innovatiivista aloitetoimintaa / ideoita laaja alaisen toiminnan kehittämiseksi. Tästä esimerkkinä Hyrylän Joulukadun avajaiset, markkinatapahtumat, Montturock jne. eli tapahtumat, joissa on mahdollisuus luontevasti tavoittaa kuntalaisia. Aloite ei anna aihetta toimenpiteisiin, koska seurakunta on jo jalkautunut ja pyrkii jalkautumaan yhä enemmän.

11 11 Aloite 5/2010, Tiina Hakala: Toimenpiteet Ehdotan, että Tuusulan Seurakunnan keittiöön hankitaan mahdollisimman paljon "lähiruokaa" = lähialueella tuotettua. Näin kannatettaisiin oman alueen tuottajia ja vältettäisiin turhia, pitkiä logistisia kuljetusketjuja, joka toimintana puolestaan säästäisi luontoa ja tukisi ekologista ajatussuuntaa. Seuraavan kerran ruokatalouden raaka aineiden toimittajaa kilpailutettaessa lähiruokatavoite otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon yhtenä hankintapäätökseen vaikuttavana kriteerinä Aloite 6/2010, Tiina Hakala: Ehdotan, että Tuusulan Seurakunnan www sivustolta seurakunnan jäsenet voisivat katsoa valtuutettujen kokouksen osallistumistiedot kausikohtaisesti tai kokousnumeroittain. Seurantamallin toteutus siten kuin se on "jouhevinta". Osallistumistieto löytyisi kunkin valtuutetun kohdalta, joten sille ei tarvitsisi omaa "palstatilaa". Esimerkiksi uuden kauden alkaessa vuonna 2011, kokous numero 2 ilmaistaan 2/2, mikäli valtuutettu on osallistunut siihen mennessä olleisiin kokouksiin numeroin 1 ja 2. Toimenpiteet Kirkkovaltuuston kokouksiin osallistumiset julkaistaan seurakunnan kotisivuilla myös kunkin valtuutetun nimen yhteydessä. Aloite 1/2011, Inkeri Kostiainen: Esitän, että Tuusulan seurakunnan kirkkovaltuuston kokoukset äänitetään, jolloin myös päätöksen taustatiedot ovat tarkistettavissa. Toimenpiteet Aloite ei antanut tässä vaiheessa aihetta toimenpiteisiin. Aloite 2/2011, Ilkka Seppälä: Toimenpiteet Esitän, että kirkkovaltuusto ottaa jatkossa päätettäväkseen kirkon lähetysjärjestöille myönnettävät talousarviomäärärahat kirkkoneuvostosta. Aloite ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Aloite 3/2011, Leena Jäntti: Toimenpiteet Palkkio kirkkovaltuuston kokouksesta ohjataan diakoniaan. Vuoden viimeisessä kokouksessa kiersi lista, johon jokainen valtuutettu, joka halusi luovuttaa kokouspalkkionsa, merkitsi luovutuksen kohteen ja määrän listaan ja vahvisti asian allekirjoituksellaan Aloite 4/2011, Ilkka Seppälä: Toimenpiteet Seurakunnan hallintomallia tulee muuttaa ja päivittää. Kirkkovaltuusto päivitti hallintomallia täsmentäen alueneuvostojen tehtävää ja varajäsenten määrää, seurakuntakokousten ajankohtaa sekä työalaryhmien kokoontumistiheyttä. Aloite 5/2011, Leena Jäntti Toimenpiteet Auto seurakuntaan, joko oma tai liisattuna. Aloite ei antanut aihetta toimenpiteisiin.

12 Kirkkoneuvosto Henkilökunta kirkkoherra (40 %) talousjohtaja (40%) Ulla Rosenqvist Sirpa Leena Arvinen Lindroos Jäsenet Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, yhdeksän jäsentä ja varajäsenet valittiin kirkkovaltuuston kokouksessa toimikaudeksi jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: pj. Ulla Rosenqvist (10/10) vpj. Yli Perttula Markku (10/10) Laine Ylijoki Juha (0/10) Aitlahti Kaisa (7/10) Salonen Anita (1/10) Kuusjärvi Raili (10/10) Jäntti Leena 0/10) Kärkkäinen Terttu (1/10) Raunio Jorma (0/10)x) Latva Pukkila Pekka (7/10) Ratia Kurt (2/10) Lemmelä Lassi (7/10) Putkonen Heikki (1/10) Manneri Raimo (10/10) Malmlund Hans (0/10) Mäkinen Anne (1/10) Marttila Marjatta (0/10)x) Manninen Laura (7/10) Farén Heidi (1/10) Nyman Risto (1/10) Nyman Suvi (0/10)x) Samila Seppo (1/10) Hämäläinen Veera (0/10)x) Salminen Tuula (9/10) Sulander Jorma (0/10) Seppälä Ilkka (9/10) Liukola Marjatta (2/10) kv:n pj. Yli Antola Seppo (10/10) Soini Leena (1/10) Ratia Kurt (0/10)x) kv:n vpj. Ahonen Lea (7/10) Taiveaho Satu (6/10) Kaasinen Pentti (3/10) Kymmenestä kokouksesta ensimmäinen pidettiin edellisen kauden kokoonpanolla x). kokouksiin kutsutut viranhaltijat ja asiantuntijat Arvinen Lindroos S L (10/10) talousjohtaja, sihteeri Rasilainen Tuula (10/10) johtava tiedottaja Kirkkoneuvosto on pitänyt kertomusvuoden aikana 10 kokousta ja käsitellyt 265 pykälää. Kun laskentaan otetaan mukaan kirkkoneuvoston kustannuspaikalle kirjatut kokouspalkkiot, palvelut ja materiaalikulut, osuus seurakunnan omasta ruokataloudesta sekäi vakinaisen hallintohenkilökunnan työn osuus, tulee yhden kokouksen hinnaksi ja yhden päätöksen hinnaksi 601. Kokouksissa päätettiin mm. seuraavaa: 1 Tehtiin esitykset kirkkovaltuuston päätettäväksi kuuluviin asioihin 2 Päätettiin maksuvapautuksista kirkollisveroihin 3 Korotettiin Jokelan Sation nuorisokahvilan vuokratuki 400 eurosta 600 euroon 4 Myönnettiin ero virka/työsuhteesta seuraaville viran/toimenhaltijoille lastenohjaaja Riitta Kostamo alkaen lähetyssihteerin vuorotteluvapaan sijainen Tiina Huikuri alkaen kappalainen Petri Kauhanen lastenohjaaja Terttu Häyrynen huoltomies Tomas Goltz alkaen keittiötyöntekijä Kaija Ketonen alkaen

13 13 5 Myönnettiin palkatonta virkavapautta/työlomaa seuraaville: - diakonia Soila Rämö keskeytettiin pääemäntä Kirsi Karviselle myönnetty virkavapaus ajoille ja keskeytettiin Krista Niemeläisen osittainen hoitovapaa ajalta ja myönnettiin hänelle kokoaikainen hoitovapaa ajalle rekisterisihteeri Arja Aallolle vuorotteluvapaa osittainen hoitovapaa aulikki Luukkaselle ajalle opintovapaa kanttori Tuula Saarensolalle ajalle opintovapaa lastenohjaaja Katja Hemmilälle johtava nuorisotyönohjaaja Arto Kantolalle lastenohjaaja Saija Väätäiselle Valittiin viranhaltijat ja työntekijät avoimeksi tulleisiin virkoihin ja toimiin sekä muihin tehtäviin. Soila Rämön sijaiseksi Heidi Salminiitty lapsityönohjaajan virkaan Riina Nissinen alkaen hautausmaiden kausityön yli 6 kk:n työsuhteisiin Eija Korhonen, Viivi Lindholm, Olli Simonen, Harri Vuollet, Seija Padinki ja Eija Salovuori lastenohjaaja Susanna Soininen alkaen määräaikaisiksi sijaisiksi Jessi Pulkkinen ja Anita Lindqvist ajalle Anita Lindqvistin määräaikaisen sijaisuuden muuttaminen oppisopimustyösuhteeksi rekisterisihteerin sijaiseksi Aulikki Luukkanen ajalle rekisterisihteerin vuorotteluvapaan sijaiseksi Heli Ryynänen ajalle kanttori Erja Hartala kanttori Tuula Saarensolan viransijaiseksi ajalle kanttori Antti Vilkko kanttori Erja Hartalan viransijaiseksi ajalle Rakennusammattimies Esa Ohvon kanssa tehtiin toistaiseksi voimassa oleva työsopimus alkaen valittiin IT sihteeriksi Päivi Viljanen alkaen valittiin tiedottajan virkaan Anna Äystö ja hänen varalleen Janne Antti Latvala johtavan nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi Juha Kivirasi alkaen tai sopimuksen mukaan 7 Laitettiin myyntiin seurakuntakeskuksen urut 8 Hyväksyttiin henkilöstökoulutussuunnitelmat 9 Hyväksyttiin kolehtisuunnitelmat 10 Annettiin seuraavat lausunnot Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille: Kappalainen Petri Kauhasen opintovapaa pastori Paula Mattinen kappalainen Tiina Partasen sijaiseksi pastori Paula Mattinen kesäpapiksi pastori Satu Wariksen virkavapaa ajalle pastori Sarri Päiväsaari Vesteniuksen virkamääräys Satu Wariksen sijaiseksi ajalle Seija Jokilehto vs. kappalaiseksi, kunnes virka vakinaisesti täytetään seurakuntapastori Petra Niemen virkavapaa ajalle seurakuntapastori Petra Niemen sijaiseksi Veikko Karhumaa seurakuntapastori Eliisa Winbergin virkavapaa seurakuntapastori Eliisa Winbergin sijaiseksi Tanja Louhivuori III kappalaisen viran erityiset perusteet Tanja Louhivuoren virkamääräyksen keskeytys pastori Kaisa Aitlahti seurakuntapastori Eliisa Winbergin sijaiseksi Päätettiin jumalanpalvelusten alkamisajoista 12 Annettiin lausunto Helsingin hallinto oikeudelle Ilkka Seppälän tekemästä ylimääräisestä muutoksenhausta

14 14 13 Hyväksyttiin Leo ja Aini Kaprion tuhkauurnien siirto Tuusulan Kirkkopuistoon 14 Kirkkoneuvoston edustajien nimeäminen alueneuvostoihin ja työaloille sekä asunto ja kiinteistöyhtiöihin 15 Jäsenten nimeäminen taide, kiinteistö ja hautausmaatoimikuntaan 16 Käsiteltiin rippikouluanomukset. 17 Käsiteltiin tilintarkastusmuistio ja päätettiin toimenpiteistä. 18 Valittiin seppeleen laskijat veteraanipäiväksi, kaatuneitten muistopäiväksi ja itsenäisyyspäiväksi 19 Päätettiin, että yhteisvastuukeräyksen omaan seurakuntaan jäävä osuus käytetään yksinäisyyden torjumiseksi tuusulalaisten nuorten keskuudessa seurakunnan nuoriso ja rippikoulutyön kautta 20 Käsiteltiin määrävälein seurakunnan taloudellinen tilanne. 21 Myönnettiin seuraavat avustukset: a) paikallisille partiojärjestöille ja sotiemme veteraanien järjestöille avustus ilman erillistä hakemusta: Tuusulan Rintamaveteraanit ry 800 Tuusulan Sotaveteraanit ry 1100 Tuuspartio ry 1000 Jokipartio ry 1000 Lahelan Palokärjet ry 600 Kellokontiot Keko ry 600 yht b) diakoniatyön työalavastaavan lausunnon mukaisesti: Efrata ry Perustelut: nuorten päihdeongelmaisten tukemiseen, hyvä yhteistyö 600 Tuusulan Sydänyhdistys ry Perustelut : yhteistyö käynnistynyt seurakunnan kanssa 400 Keski Uudenmaan Näkövammaiset ry:n paikallisosasto Perustelut: tukee seurakunnan toimintaa, toimittaa Äänilehteä 400 Tuusulan seudun Mielenterveysyhdistys (TUUMI ry) 400 Perustelut: hyvä yhteistyö Keski Uudenmaan Hengitysyhdistys ry 400 Perustelut: järjestää vertaistukea Keski Uudenmaan Kuurot ry 400 Keski Uudenmaan Kehitysvammaiset ry 400 Opiskelija avustuksena Raita ja Aki Koskelle ulkomaan työharjoittelua varten 800 Perustelut: Raita Koski opiskelee sosionomi diakoniksi. Lisäksi perhe tekee seurakunnassa erityisesti Jokelan alueella vapaaehtoistyötä c) kirkkoherran lausunnon mukaisesti Aholansaarisäätiö 300 Perustelu: rippikoulut ja nuorisotyö koko kirkon tasolla Gideon työ 300 Perustelut: jakaa Tuusulassa vajaa tuhat koululaistestamenttia alakoulun 3 4 luokkalaisille ja koulujen uskonnonopetukseen

15 15 d) Avustukset lähetysjärjestöille: I jako Suomen Lähetysseura Evankelinen Lähetysyhdistys Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys Suomen Pipliaseura Lähetysyhdistys Kylväjä Sanansaattajat II jako Suomen Lähetysseura ELY 467 SPS 468 Kylväjä 468 SS e) sekä erillispäätöksellä Cantores Minores poikakuorolle Päätettiin sitoutua kirkonkirjojen digitoinnin hankintaprosessiin, jota valmistelee Hyvinkään seurakunta 24 Päätettiin vuosien toiminta ja taloussuunnitelman puitteista. 25 Hyväksyttiin hautarivien rakentaminen Kellokosken hautausmaan osasto 10:n yhteyteen. 26 Huolehdittiin kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. 27 Päätettiin harkinnanvaraisten palkanosien maksamisesta. 28 Nimettiin työsuojelupäälliköksi talousjohtaja Sirpa Leena Arvinen Lindroos. 29 Valittiin Tuusulan seurakunnan edustajat : perheasiain neuvottelukeskuksen neuvottelukuntaan Outi Nuottimäki ja varalle Erja Sarenius Salmenkivi Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien ystäväseurakuntatyön toimikuntaan Juha Laine Ylijoki sekä se pastori, jonka vastuualueena papiston työnjakokirjan mukaan on ystäväseurakuntatyö Kirkon mediasäätiön valtuuskuntaan Markku Yli Perttula ja varalle johtava tiedottaja Tuula Rasilainen Tuusulan kunnan kanssa käytäviin, kiinteistöasioita koskeviin neuvotteluihin Raimo Manneri, Markku Yli Perttula, Ulla Rosenqvist ja Sirpa Leena Arvinen Lindroos Kirkkopalvelut ry:n yhdistyskokoukseen Seppo Yli Antola ja hänen varalleen Pekka Latva Pukkila sekä Kirkkopäiville Lahdessa enintään viisi edustajaa kirkkoherralle tapahtuvassa ilmoittautumisjärjestyksessä Vetres Keski Uudenmaan valtuuskuntaan Jukka Heinänen. Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien yhteiselle Pietarin matkalle Raimo Manneri, Timo Huuhtanen, Berit Haglund, Juha Laine Ylijoki, Pentti Kaasinen ja Ulla Rosenqvist Koy Tuusulan virasto ja seurakuntakeskuksen perustamiskokoukseen Raimo Manneri Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton uudelleen organisoimista valmistelevaan työryhmään talousjohtaja sekä hänen varalleen Ilkka Seppälä 30 Annettiin kannanotto Riihikallion laajennushankkeen päiväkerhotiloista 31 Myönnettiin sivutoimilupa suntio Mervi Karille. 32 Hyväksyttiin hoitohautojen hoitoehdot vuodelle Vahvistettiin toimikuntien ja alueneuvostojen päätökset. 34 Hyväksyttiin seurakuntakeskuksen evakkosuunnitelma 35 Valittiin Tuusulan kirkon julkisivukorjauksen urakoitsijaksi Entisöinti Pulla Oy

16 16 36 Päätettiin hakea suunnittelutarveratkaisua Envalli tilalle sekä rakennuspaikoille rakennuslupiin tarvittavat poikkeusluvat 37 Hyväksyttiin Kaisa Aitlahden aloite kolehtikohteen muuttamisesta. 38 Päätettiin ilmoittaa kirkkohallitukselle, että Tuusulan seurakunta on valmis liittymään HeTa:n käyttäjäksi aikaisintaan vuonna Hyväksyttiin ohjeistus varhaisesta tuesta työkyvyn ylläpitämiseksi 40 Hyväksyttiin luettelo seurakunnan hallintaan palautuvista haudoista 41 Päätettiin, että kirkkoneuvoston pöytäkirjat julkaistaan seurakunnan kotisivuilla heti pöytäkirjantarkastuksen jälkeen siten, että liitteiden julkaisemissa käytetään tarkoituksenmukaisuusharkintaa 42 Valittiin Jokelan kirkon ilmastointiremontin urakoitsijaksi Keski Uudenmaan Ilmastointi Oy:n 43 Myönnettiin ideapalkinto seurakuntapastori Anna Maarit Joenperälle SKYPE:n käyttöön otosta palavereissa 44 Valittiin Kellokosken hautausmaan osasto 10 hautarivien urakoitsijaksi Kiinteistöhuolto Toivanen Oy 45 Hyväksyttiin Tuusulan kunnan ja Tuusulan seurakunnan välinen osakassopimus sekä Koy Tuusulan virasto ja seurakuntakeskuksen yhtiöjärjestyksen 2 :n täsmennys 46 Valittiin Tuusulan seurakunnan sähkön toimittajaksi ajalle Keravan Energia Oy 47 Käsiteltiin kaksi Ilkka Seppälän tekemää oikaisuvaatimusta sekä lähetti hänen tekemänsä ylimääräisen muutoksenhaun Helsingin hallinto oikeudelle 48 Hyväksyttiin Koy Tuusulan virasto ja seurakuntakeskuksen arkkitehtuurikilpailun hankesuunnitelma sekä valittiin jäseneksi kilpailutoimikuntaan kirkkoherra Ulla Rosenqvist 49 Annettiin lausunto Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton perussäännön päivityksestä 50 Muutettiin tiedotussihteerin virkanimike johtavaksi tiedottajaksi. 51 Päätettiin, että seurakunta vuokraa hautainhoitorahaston kaksion Aropellontieltä evakkoajan varastoksi. 52 Hyväksyttiin Tuusulan pappilan remonttisuunnitelma. 53 Päivitettiin tasa arvosuunnitelma Hyväksyttiin sopimus viikkoilmoituksesta Keski Uusimaassa ja Viikkouutisissa vuodelle Hyväksyttiin perheasiain neuvottelukeskuksen ylläpitämistä koskeva sopimus sekä maksuosuuksien oikaisu vuosilta Käsiteltiin Ilkka Seppälän tekemä aloite kolehtikäytännön muuttamisesta niin, että kolehtihaaviin voitaisiin laittaa kirjekuoressa korvamerkittynä kolehtiraha eri kohteeseen, kuin kirkkohallitus on määrännyt ja todettiin, että seurakunnan on noudatettava kirkkohallituksen antamia ohjeita ja osoitettava kolehti ennalta kolehtisuunnitelmassa päätettyyn kohteeseen. 57 Valitsi seurakunnan nimikkoläheteiksi alkaen Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähetit sairaanhoitaja Tania Lehtinen ja diakoni/sosionomi Mika Lehtinen 58 Annettiin lausunto Etelä Tuusulan sosiaali ja terveysaseman asemakaavan muutoksen osallistumisja arviointisuunnitelmasta KIRKKOVALTUUSTO JA NEUVOSTO TALOUSARVIO TOTEUTUNUT tot % Toimintatuotot Henkilöstökulut ,66 Muut toimintakulut ,14 Poistot 0 0 Toimintakate ,15 Sisäiset vuokrat ,48 Sisäiset tarjoilukulut ,68 Srk työn ja hautaustoimen osuus ,45 Työalakate 0 0

17 Yhteistyötoimikunta, työterveyshuolto, henkilökuntaruokailu 1. Yhteistyötoimikunta Puheenjohtaja Helena Metsola 7/7 työsuojeluvaltuutettu Sihteeri Kati Kiljunen 7/7 Kirkon alan unioni varalm Sirpa Leena Arvinen Lindroos 6/7 työsuojelupäällikkö Heikki Nisula 1/7 työsuojelupäällikkö Helena Metsola 7/7 työsuojeluvaltuutettu Mervi Kari 4/7 työsuojeluvaravaltuutettu Ulla Rosenqvist 6/7 kirkkoherra Tiina Partanen 5/7 JUKO Kalervo Pöykkö 1/7 JUKO varaltm Arto Kantola 5/7 Kirkon alat ry plm Jani Suurnäkki 1/7 Kirkon alat ry varaltm Pasi Komulainen 6/7 Kirkon alan unioni plm Toimikunnan yleistavoite Seurakunnan ja sen työntekijöiden välisen yhteistoimintasopimuksen tarkoitus on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa, joka perustuu oikea aikaisesti annettuihin tietoihin, sekä tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen ja vuorovaikuttaminen työtä ja työpaikkaa sekä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Yhteistoimintaa edistämällä pyritään kehittämään samanaikaisesti kestävää ja tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa sekä henkilöstön hyvinvointia.. (sopimus yhteistoiminnasta seurakunnassa, 2 ) Yhteistyötoimikunta on osa yhteistoimintaorganisaatiota ja siinä ovat edustettuina sekä työnantaja että työntekijät. Toimikunnan toiminta Yhteistyötoimikunta a) valmisteli kertomusvuoden aikana seuraavat asiat kirkkoneuvoston/kirkkovaltuuston päätettäväksi: henkilöstökoulutussuunnitelmat tasa arvosuunnitelman päivitys ohjeistus varhaisen tuen toteuttamiseksi työkyvyn ylläpitämiseksi täsmennetyt ohjeet työterveyshuollosta henkilöstökertomus toimintakertomukseen 2010 yhteistyötoimikunnan oma toimintasuunnitelma vuodelle 2012 ja toimintakertomus vuodelta 2010 kirkon henkilöstön kehittämissopimus Tuusulan seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma yhteistyössä työalavastaavien kanssa b) hyväksyi KELA korvaushakemuksen c) organisoi kevätretken (Kotka 19.5.), henkilökunnan joulujuhlan (16.12.), kuntoremonttikurssin sekä TYKY päivän (6.10. Pajulahdessa), retken jääkiekko otteluun (Karjala turnaus Suomi Venäjä ), teatteriretken Keravalle d) ylläpiti ja päivitti listausta henkilökunnan ensiapukoulutuksista e) käsitteli sairauspoissoloja f) käsitteli työaikapankin käyttöönottoa ja päätti olla viemättä asiaa eteenpäin g) teki aloitteen lounassetelien käyttöönotosta silloin, kun työpaikkaruokailua ei ole saatavissa (toteutui koko henkilökuntaa koskevana alkaen)

18 18 h) määritteli yhteistyössä työalavastaavien kanssa eri henkilökuntaryhmien tarvitsemien työpuhelimien varustelutason Tyky raha oli edelleen 150 / työntekijä ja rahan käytöstä on annettu ohjeet henkilökunnalle Sakariston kautta. 2. Työterveyshuolto Sopimus työterveyshuollosta on tehty Tuusulan terveyskeskuksen kanssa ja se on ollut voimassa yli 20 vuotta. Kertomusvuoden aikana ryhdyttiin valmistelemaan työterveyshuoltopalvelujen kilpailutusta. Varhaisen tuen ohjeisto valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa Kuntoremonttikurssilla Pajulahdessa su pe oli 5 työntekijää. 3. Henkilökuntaruokailu Kertomusvuoden aikana ryhdyttiin valmistelemaan työpaikkaruokailun järjestämistä niiksi vuosiksi, kun seurakuntakeskus on evakossa: lounassetelit koko henkilökunnalle sekä yhteinen työpaikkaruokailu Rusutjärven leirikodissa kerran viikossa. YHTEISTYÖTMK, TYÖTERVEYS TALOUSARVIO TOTEUTUNUT tot % HENKILÖKUNTARUOKAILU Toimintatuotot ,63 Henkilöstökulut ,84 Muut toimintakulut ,89 Poistot 0 0 Toimintakate ,62 Sisäiset vuokrat ,45 Sisäiset tarjoilukulut ,00 Srk työn ja hautaustoimen osuus ,39 Työalakate Taidetoimikunta Jäsenet: Lea Ahonen puheenjohtaja Seppo Yli Antola Kristiina Torppa Erja Hartala, sihteeri pidettiin 3 kokousta Vuoden ensimmäisessä kokouksessa oli vieraana kunnan kulttuuri ja museotoimenjohtaja Marke Naski Multanen. Keskusteltiin veistospuistosta ja taidehankinnoista. Päätettiin esittää uuden seurakuntakeskuksen rakennushankkeen projektiryhmälle, että sekä ulkoveistos että sisätilaan tuleva isohko taideteos huomioidaan seurakuntakeskuksen suunnittelussa. Taidehankintatarpeesta eri toimipisteisiin tehtiin kysely alueneuvostojen puheenjohtajille ja työalavastaaville. Todettiin, että tarpeita ei ollut. Huolehdittiin taide esineiden luetteloinnin jatkumisesta. Todettiin, että teol.yo Hanna Saren jatkaa luettelointia kesällä. Pyydettiin tiedottajaa laatimaan taide esinelomake seurakunnan intranettiin. Suntiot huolehtivat uusien taide esineiden tietojen kirjaamisesta lomakkeelle. Lomake lähetetään kiinteistöpäällikölle, joka kirjaa tiedot luetteloon. Luettelo on srk keskuksen kahvion tietokoneella. Jos luettelo tulostetaan, niin siinä on n. 600 sivua.

19 19 Huolehdittiin taide esineiden varastoinnista ja siirtämisestä muihin tiloihin evakkovaiheen aikana. Työalavastaavia pyydettiin huolehtimaan oman työalansa taide esineiden sijoittamisesta. Toukokuun kokous pidettiin kiinteistötoimistossa, jossa todettiin holvin tilanne mahdollisena varastointipaikkana Taloushallinto Työalavastaava Varavastaava taloussihteeri Tuija Kantanen henkilöstösihteeri Marja Seppälä Henkilökunta talousjohtaja (50 %) Sirpa Leena Arvinen Lindroos taloussihteeri Tuija Kantanen henkilöstösihteeri Marja Seppälä kirjanpitäjä Tuula Hakarinne toimistosihteeri Jarno Lääperi vuorotteluvapaalla , irtisanoutui vs. toimistosihteeri Päivi Viljanen , IT sihteeri alkaen 3 tilintarkastajaa Taloushallinnon yleistavoite Tuusulan seurakunnan talouden hoito joustavasti ja oikea aikaisesti sekä suunnitella ja kehittää toimintaansa seurakunnan muuttuvien tarpeiden mukaan toteutui hyvin. Työalan toiminta Seurakunnan talouden hoito sen mukaisesti, mitä kirkkolaki, kirkkojärjestys, taloussääntö ja muut hallinnolliset säädökset määräävät sitoutuen samalla seurakunnan päätavoitteeseen on toteutunut. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Taloushallinnon laadullinen tavoite talous ja henkilöstöhallinnon palveluiden hoitaminen sujuvasti ja asiantuntevasti on toteutunut. Toiminnassa on huomioitu hyvin eri työalojen erityistarpeet. IT lähitukipalvelut on hoidettu nopeasti ja asiantuntevasti. Kehittämistavoitteena ollut henkilöstön osallistuminen taloushallinnon koulutuksiin on toteutunut vuonna 2011 seuraavasti: JS työaika ohjelman käyttökoulutus (henkilöstösihteeri) Kirkon virkamiesten hallinnon koulutus (talousjohtaja) Status palkkojen vuodenvaihde koulutus (henkilöstösihteeri) Ennakkoperintäpäivä koulutus, sis. verot, eläkkeet (henkilöstö ja toimistosihteeri) Työelämän juridiikka kirkossa täydennyskoulutus (15 op) (taloussihteeri) Kausittaisia ruuhka aikoja on hoidettu toimenkuvia joustaen siten, että kokonaistyömäärä ja aika ovat jakautuneet tasaisesti koko taloushallinnon henkilökunnalle. Yleisarvio vuoden 2011 toiminnasta Toiminta on ollut suunnitelmien mukaista. Talousarvion toteutuminen Taloustoimiston budjetti toteutui suunnitelman mukaisesti paitsi Kehä IT:n osalta, jossa budjetti ylittyi lähes ,.

20 20 Taloustoimiston nettokulut ilman henkilöstökuluja. Vuoden 2010 tunnusluvut pienemmät, koska koneiden ja laitteiden vuokrat oli vuonna 2010 kirjattu tietohallintoon, joka pienensi taloustoimiston toimintakatetta. Tunnusluvut e/srk:n jäsen 0,55 0,92 1,04 1,04 1,05 1,50 1,47 0,80 1,51 e/kirjanpitotosite 1,94 3,33 4,07 4,14 4,04 5,40 5, ,86 e/palkkalaskelma 7,21 12,27 13,66 15,70 15,58 16,85 17, ,77 e/myyntireskontralasku 5,94 9,65 11,76 10,12 11,35 9,63 9, , Tietohallinto Kehä IT:n perustamisen jälkeen seurakunnan tietohallinto ei enää ole ollut itsenäinen työala, vaan osa taloushallintoa. Tietohallinnon tavoitteena on järjestää ja turvata tietoresurssit seurakunnan toiminnan suunnittelutyössä, johtamisessa, toteuttamisessa ja valvonnassa yhdessä IT alueen kanssa. Kehä IT Kehä IT toimii kirkkohallituksen tietohallintostrategian ohjeiden mukaisesti tuottaen vähintään kaikki ne toiminnot, joita kirkkohallitus kirkon IT alueelta edellyttää. Tavoitteena on suuren yksikön puitteissa mahdollistuva kustannustehokkuus sekä riittävin asiantuntijavoimin ja teknisin ratkaisuin toteutettu tietoturva. Sopijaseurakunnan tehtävänä on nimetä ATK lähitukihenkilö, joka hoitaa yhteydenpidon Kehä IT:n kanssa, antaa välittömän lähituen henkilökunnalle ja hoitaa mahdollisuuksiensa rajoissa olevat laiteasennukset ja korjaukset. Kaikkiin tietohallintoon liittyvissä hankinnoissa ja jo niitä suunniteltaessa sopijaseurakunta on yhteydessä Kehä IT:n kanssa. Tuusulan seurakunta muutti avoinna olleen tietohallintosihteerin viran IT sihteerin viraksi kertomusvuoden aikana. Vuosi 2011 on toisaalta ollut asteittaista yhdistymistä Kehä IT: hen. Kertomusvuoden aikana Kehä IT todettiin kustannustehottomaksi ja toimimattomaksi, joten sen purkamistoimenpiteisiin ryhdyttiin ja kertomusvuoden lopussa oli edelleen epäselvää, mihin IT alueeseen Tuusulan seurakunta tullaan liittämään. IT asioissa tarvittava ulkopuolinen apu on hankittu osin Järvenpään DataProlta. Yleisarvio vuoden 2011 toiminnasta Näyttöpäätteitä ja työasemia on hankittu rikkoutuneiden tilalle ja kannettavia tietokoneita työntekijöille työalavastaavan harkinnan mukaisesti. Yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa kohennettiin seurakuntakeskuksen purkamisen johdosta tarvittavien evakkotilojen IT valmiuksia. Tunnuslukujen laskentapohjaksi on otettu taloushallinnon toteumasta IT asioita koskevat tilit + 40 % toimistosihteerin henkilöstökuluista. Vuodelle 2010 ei tunnuslukuja ole laskettu siirtymävaiheen epäselvyyden vuoksi. Vuoden 2011 korkeissa tunnusluvuissa näkyy Kehä IT:n perustamisvaiheen aiheuttamat kustannukset seurakunnalle. Tunnusluvut /työasema 723(60) 724(66) 731(76) 1301(66) 3 057(70) /käyttäjätunnus 452(96) 469(102) 535(104) 794(108) 1 861(115) Tilintarkastus Talousarvio Määrärahan Määrärahan käyttö ylitys/alitus palvelujen osto ,80 488,20 aineet ja tarvikkeet ,42 154,58 yhteensä ,22 642,78

21 21 Arvio Toteutui lähes budjetin mukaisesti. Tunnusluvut e/kirjanpitotosite 0,37 0,58 0,49 0,50 0,40 0,53 0,47 0,50 0,47 e/palkkalaskelma 1,37 2,12 1,66 1,8 1,55 1,63 1,49 1,52 1,51 Taloushallinnon nettokulut e/seurakunnan jäsenmäärä 6,01 6,30 6,27 6,13 7,12 7,81 8,06 7,24 7,55 TALOUSHALLINTO TALOUSARVIO TOTEUTUNUT tot % Toimintatuotot 0 40 Henkilöstökulut ,01 Muut toimintakulut ,73 Poistot Toimintakate ,86 Sisäiset vuokrat ,91 Sisäiset tarjoilukulut ,00 Srk työn ja hautaustoimen osuus ,28 Työalakate Kirkkoherranvirasto työalavastaava varahenkilö v.s.rekisterisihteeri Aulikki Luukkanen, asti. osa aikainen perhevapaa toistaiseksi. toimistosihteeri Päivi Ontto Henkilökunta rekisterisihteeri Arja Aalto, virkavapaa v.s.reksisterisihteeri Aulikki Luukkanen, 60%, äitiyslomalla toimistosihteeri Päivi Ontto toimistosihteeri Erja Ollila (10%) vs. toimistosihteeri Heli Ryynänen asti yleissihteeri Pirjo Oinonen (40 %) Toimintatavoite Seurakunnan kirkonkirjojen ja niihin perustuvien liitteiden ja luetteloiden ylläpito sekä virallisten todistusten antaminen, kirkkoherranviraston arkiston ylläpito, varausjärjestelmän käyttö ja hautausasiat. Toiminta ja toteutus Toiminta on toteutunut normaalisti. Lisänä on ollut kirkonkirjojen ja perhelehtien läpikäyminen tulevaa mikrofilmausta ja digitointia varten. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Väestökirjanpito ja siihen liittyvien todistuksien antaminen, arkiston hoito, varausjärjestelmään liittyvät tehtävät ja hautausasiat ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti. Perhelehtien ja kirkonkirjojen osalta mikrofilmaus ja digitointi ei kuluvana vuonna vieläkään toteutunut.

22 22 Arviointia Perhelehtiarkistot ja vanhat kirkonkirjat on tarkistettu ja odottavat vain mikrofilmausta ja digitointia maaliskuussa Kaiken kaikkiaan filmattavaa on n aukeamaa/sivua. Siirtyminen seurakuntien yhteiseen Kirjuri tietokantajärjestelmään on viivästynyt. Hankkeen tarkoituksena on, että seurakuntien jäsentiedot ovat yhdessä tietokannassa ja seurakunnat käyttävät samaa Kirkon yhteistä ja omaa jäsentietojärjestelmäsovellusta. Talousarvion toteutuminen kuluarvio toteutunut tuottoarvio toteutunut virastotuotot sukututkimukset ,50 yhteensä ,70 Arvio: Toteutunut arvioitua pienempänä, sukututkimusten tilausmäärä on kasvanut, samoin sukuselvitysten ja jäsenille ilmaisten virkatodistusten. Tunnusluvut ( ) kulut työalakate/jäsen 5,89 5,32 5,37 5,83 5,95 6,5 6.3 tuotot /jäsen 0,26 0,27 0,25 0,24 0,24 0,23 0,22 annetut virkatodistukset annetut sukututkimukset hautauskirjaukset haudanhoitosopimukset, uudet KIRKKOHERRANVIRASTO TALOUSARVIO TOTEUTUNUT tot % Toimintatuotot ,40 Henkilöstökulut ,35 Muut toimintakulut ,12 Poistot 0 0 Toimintakate ,84 Sisäiset vuokrat ,51 Sisäiset tarjoilukulut 0 0 Srk työn ja hautaustoimen osuus ,10 Työalakate , Tiedotus työalavastaava tiedotussihteeri/tiedottaja/johtava tiedottaja Tuula Rasilainen varahenkilö yleishallinnon henkilökunta/työalavastaavat yleissihteeri Pirjo Oinonen (30 %) kirkkoneuvoston edustaja Raili Kuusjärvi työalaryhmän jäsenet Riitta Liisa Hahtala, Tuula Korhonen, Seppo Samila, Sanna Maaria Tornivaara, Lauri Untamo, Ulla Rosenqvist työalan pappi kirkkoherra Ulla Rosenqvist työryhmä kokoontui 5 kertaa + sähköpostikeskustelut

23 23 Tiedotuksen yleistavoite Tiedotuksen tavoitteena on vahvistaa seurakunnan jäsenten seurakuntayhteyttä, rakentaa seurakunnan positiivista julkisuuskuvaa, kertoa seurakunnan toiminnasta sekä tukea vuorovaikutusta seurakuntalaisten, työntekijöiden ja hallinnon välillä. Sisäisen viestinnän tavoitteena on saattaa seurakunnan yhteiset tavoitteet, päätökset ja tapahtumat koko organisaation tietoon. Tiedotuksen toiminta Tiedotus vastasi seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta viestimällä seurakunnan arvoista, toiminnasta, tapahtumista ja hallinnon päätöksistä sekä seurakuntalaisille että työntekijöille. Viestintävälineinä käytettiin kotisivuja, paikallislehtiä ja esitteitä. Sisäisen tiedotuksen välineenä käytettiin sekä Sakaristoa että sähköpostia. Sakariston tapahtumakalenteri parannettiin helpommin käytettäväksi. Seurakunnan Facebook sivua on päivitetty ahkerasti ja sen kävijämäärä on hienoisessa nousussa. Viikkouutisissa on julkaistu yhdessä Järvenpään ja Keravan seurakuntien kanssa vuorotellen Kirkonmäeltäpalstaa joka toinen viikko. Keski Uusimaassa on julkaistu hartaus joka sunnuntai vuorokuukausin Järvenpään ja Keravan seurakuntien kanssa. Kirkkoneuvosto muutti tiedotussihteerin virkanimikkeen tiedottajaksi kokouksessaan ja johtavaksi tiedottajaksi seuraavassa kokouksessa Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan perustaa seurakuntaan uuden tiedottajan viran. Tähän virkaan kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan Anna Äystön ja asetti varasijalle Janne Antti Latvalan. Yhteistyösopimus Kotimaa yhtiön Sujuu käyttöjärjestelmän kanssa solmittiin syksyllä ja kotisivujen uudistus sovittiin aloitettavaksi vuoden 2012 alussa. Yhteistyötä rovastikunnan tiedottajien kanssa on tehty mm. yhteisvastuutapahtuman ilmoittelussa. Tapaamisia Keravan ja Järvenpään tiedottajien kanssa on ollut kolme. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Lehtijutuilla ja erityisesti Viikkouutisten Kirkonmäeltä palstalla on pyritty vahvistamaan ihmisten halua kuulua kirkkoon ja kerrottu mitä hyvää seurakunta eri toiminnan kautta tekee. Seurakunnan esitteet on jaettu jokaiseen kotiin pääsiäisenä, syksyllä ja joulun alla. Hallinnon päätöksistä olisi voinut tiedottaa enemmän, kaikista kirkkoneuvoston ja valtuuston kokouksista tiedotussihteeri ei ehtinyt tehdä juttua lehdille. Sisäinen tiedotus on toiminut hyvin Sakariston ja sähköpostin välityksellä. Määrälliset tavoitteet Seurakuntaa käsitteleviä juttuja ja artikkeleita on julkaistu kuukausittain useampia Keski Uusimaassa ja Viikkouutisissa. Sen sijaan Vartissa juttuja on ollut vähemmän. Laadulliset tavoitteet Seurakunnan maksullinen viikkoilmoitus Keski Uusimaassa ja Viikkouutisissa on ollut näyttävä, mutta edelleen välillä liian täynnä asiaa. Kuvia on ollut jokaisessa ilmoituksessa. Sanomalehdissä julkaistut jutut seurakunnasta ovat pääosin olleet myönteisiä ja asiallisia, eikä niissä ole ollut virheitä. Kotisivut on päivitetty ajan tasalle keväällä ja syksyllä. Etusivu on päivitetty viikoittain tai useammin. Kotisivujen uudistaminen ei toteutunut vaan siirtyi vuoden 2012 puolelle. Tiedotussihteeri ei ole ehtinyt aina käydä kaikkien työmuotojen sivuja läpi ja osalla sivuista on löytynyt vanhentunutta tietoa syksyisin ja keväisin. Työyhteisöä koskevat tapahtumat ja tiedotteet on kerrottu Sakaristossa kaikille työntekijöille ajoissa ja avoimesti. Arvio toiminnasta Tiedotustoiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitelman mukaisesti. Vain kotisivujen uudistuksen aloittaminen viivästyi ja siirtyi vuoden 2012 puolelle. Talousarvion toteutuminen Tiedotuksen talousarvio jäi jonkin verran alle arvioidun. Suurin syy tähän on kotisivujen uudistuksen siirtyminen vuodelle 2012

24 24 Viikkoilmoittelu Keski Uusimaassa ja Viikkouutisissa /seurakuntalainen Uutisia, valokuvia ja artikkeleja Keski Uusimaassa vuosina Vuodesta 2006 eteenpäin mukaan on laskettu myös Viikkouutisten ja Kellokkaan/Vartin jutut Keski Uusimaa Viikkouutiset Kellokas/Vartti Keski Uusimaa on julkaissut huomattavasti aikaisempaa enemmän seurakuntaan liittyviä juttua ja kirjoituksia vuoden 2011 aikana. Seurakunta on mm. päässyt keltaisen keskarin otsikoihin 12 kertaa. Myös mielipiteitä on ollut tavallista enemmän, tekstareita oli 14 ja yleisönosastokirjoituksia 4. Keski Uusimaan jutuista 16 on hartauskirjoituksia. Lehtikirjoitukset ovat liittyneet mm. uuden seurakuntakeskuksen rakennushankkeeseen, hautausmaihin, vikkelästi vihille päiviin, Taika Petterin vierailuun Tuusulan kouluissa, seurakunnan kolehdin vaihtamiseen ja kirkkojen remontteihin. Lisäksi lehdet ovat julkaisseet tiedotteita seurakunnan konserteista ja muusta toiminnasta. TIEDOTUS TALOUSARVIO TOTEUTUNUT tot % Toimintatuotot 0 10 Henkilöstökulut ,13 Muut toimintakulut ,28 Poistot 0 0 Toimintakate ,11 Sisäiset vuokrat ,94 Sisäiset tarjoilukulut ,00 Srk työn ja hautaustoimen osuus ,27 Työalakate 0 0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ TALOUSARVIO TOTEUTUNUT tot % Toimintatuotot Henkilöstökulut ,72 Muut toimintakulut ,65 Poistot Toimintakate ,82 Sisäiset vuokrat ,00 Sisäiset tarjoilukulut ,14 Srk työn ja hautaustoimen osuus ,43 Työalakate ,15

25 25

26 26

27 3. SEURAKUNTATYÖ 27

28 Jumalanpalvelustyö Työalavastaava Ulla Rosenqvist (1 5/2011) / Kalervo Pöykkö (6 12/2011) Työalan pappi Ann Maarit Joenperä Kirkkoneuvoston edustaja työalalla Marjatta Liukola Muut työalaryhmän jäsenet Erja Hartala, Ann Maarit Joenperä, Inkeri Kostiainen, Hannu Kovalainen, Seppo Samila Työalaryhmän kokoontumiskerrat 3 Työalan yleistavoite Koota ihmisiä eri elämäntilanteissa sanan ja sakramenttien sekä kirkollisten hartaushetkien äärelle. Työalan toiminta Toimintakertomusvuoden aikana jumalanpalvelustyön työala koordinoi ja hallinnoi Tuusulan seurakunnan jumalanpalveluselämää ja kirkollisia toimituksia. Työalaryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Jumalanpalvelussuunnitelma tehdään kolme kertaa vuodessa yhteistyössä työalojen ja alueneuvostojen kanssa. Pääjumalanpalveluksia järjestettiin vuoden 2011 aikana sunnuntaisin pääsääntöisesti Tuusulan kirkossa klo 10, Jokelan kirkossa klo 10 ja Kellokosken kirkossa klo 11. Riihikallion seurakuntakodissa messuja pidettiin kuukauden kolmantena sunnuntaina klo 13 pois lukien kesä, heinä, elo ja joulukuu. Lahelan tertussa pidettiin vuoden aikana puuhamessu helmikuussa sekä maalis ja huhtikuussa nuorten varttikirkot. Kyläkirkko järjestettiin toimintavuonna helmikuussa Nahkelassa Nahkelan koululla yhteistyössä Nahkelan maatalousnaisten kanssa. Tuomas messua vietettiin kaksi kertaa Jokelassa. Tuusulan seurakuntakeskuksessa järjestettiin Kohtaamispaikka messuja kahdeksan kertaa. Tuusulan, Kellokosken ja Jokelan kirkoissa oli kussakin seitsemän iltakirkkoa. Jokelan ja Kellokosken kirkoissa noista seitsemästä kirkosta kaksi oli Nuorten messuja. Kastekoteihin lahjoitettiin perheiden valinnan mukaan joko Lasten virsi kirja, Kotien rukouskirja tai Kirkkovuosi lasten kanssa kirja sekä kastekynttilä kaste ja kummitodistusten lisäksi. Surukoteihin oli mahdollista antaa surukirja. Avioliittoon vihkimisen tai avioliiton siunaamisen yhteydessä seurakunta lahjoitti parille vihkiraamatun. Vuonna 2011 Tuusulan seurakunnassa toteutettiin ensimmäistä kertaa Vikkelästi vihille päiviä. Päivistä erityisesti oli suosittu. Vuonna 2011 Tuusulan seurakunta oli mukana

1. YLEISKATSAUS. 1.1. Toiminnan perusteet

1. YLEISKATSAUS. 1.1. Toiminnan perusteet 1 1. YLEISKATSAUS 1.1. Toiminnan perusteet Tuusulan seurakunta on osa Suomen evankelisluterilaista kirkkoa. Voimakkaasti kasvavalla keskeisellä Uudellamaalla sijaitsevalla Tuusulan seurakunnalla on nyt

Lisätiedot

esteellinen viransijaisuuden vuoksi

esteellinen viransijaisuuden vuoksi 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 05/2012 aika Tiistai 08.05.2012 klo 18.00 21.15 paikka Kirkkotupa jäsenet Ulla Rosenqvist puheenjohtaja Markku Yli Perttula varapuheenjohtaja Kaisa Aitlahti esteellinen viransijaisuuden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

1 TUUSULAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 kirkkovaltuusto 29.05.2012

1 TUUSULAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 kirkkovaltuusto 29.05.2012 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 2/12 aika tiistaina 29.05.2011 klo 18.30 21.00 paikka Jokelan kirkko, ryhmäkokoukset klo 16:30, kahvit 18:00 jäsenet: Yli Antola Seppo puheenjohtaja Ahonen Lea varapuheenjohtaja

Lisätiedot

esteellinen viransijaisuuden vuoksi

esteellinen viransijaisuuden vuoksi 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 10/2012 aika Tiistai 04.12.2012 klo 18.00 21.12 paikka Kirkkotupa jäsenet Ulla Rosenqvist puheenjohtaja Markku Yli Perttula varapuheenjohtaja Kaisa Aitlahti esteellinen viransijaisuuden

Lisätiedot

Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014

Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014 Tasekirja 2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2014 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2 Talouden kehitys 2013 4 1.3 Hallintoelinten

Lisätiedot

SISÄLLYS. LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio

SISÄLLYS. LIITTEET Kouvolan seurakuntayhtymän organisaatiokaavio 1 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus 3 1.2 Talouden kehitys 2012 5 1.3 Hallintoelinten kokoonpano 2011 2014 9 1.4 Yhteisen kirkkovaltuuston

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 -Evankeliumista elävätasekirja 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2011 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS...1 1 Yleiskatsaus...1 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus...1

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

1.1. YLEISKATSAUS USKO HYVÄN TEKEMISEEN

1.1. YLEISKATSAUS USKO HYVÄN TEKEMISEEN 1.1. YLEISKATSAUS USKO HYVÄN TEKEMISEEN Vuoden 2014 toimintakertomusta valmistellaan tavallista aikaisemmin. Tätä kirjoittaessani on vuoden viimeinen päivä, ja toimistoissa muutkin työntekijät ovat tilastoja

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Saarijärvellä 30.5.2014 Jarmo Autonen, kirkkoherra Kirkkoherran kertomuksen liitteinä ovat henkilöstötilinpäätös, tilastolomakkeet,

Lisätiedot

Tasekirja ja toimintakertomus 2013

Tasekirja ja toimintakertomus 2013 Tasekirja ja toimintakertomus 2013 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 11.6.2014 2 Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleiskatsaus... 3 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus... 3

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS?

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? 2 3 PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? Kourallinen seurakuntalaisia viettää ehtoollista. Suntio on etupenkissä, kanttori urkuparvella. Kirkkoherra yskii ja mielii kotiin kuumetta potemaan. Puheille pyrkii seurakuntalainen,

Lisätiedot

YLEISKATSAUS. Kirkkoherran katsaus NÄMÄ OVAT OLLEET KEIDASHETKIÄ

YLEISKATSAUS. Kirkkoherran katsaus NÄMÄ OVAT OLLEET KEIDASHETKIÄ YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus NÄMÄ OVAT OLLEET KEIDASHETKIÄ Kempeleen seurakunnassa on vuoden 2011 aikana vietetty monia unohtumattomia hetkiä. Niistä on talletettu kuvia, tunnelmia ja lukuja tämänkin

Lisätiedot

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto 04.12.2013 Kirkkovaltuusto 16.12.2013 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan

Lisätiedot

Tasekirja ja toimintakertomus 2014

Tasekirja ja toimintakertomus 2014 Tasekirja ja toimintakertomus 2014 Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2015 ja 20.5.2015 Hyväksytty yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 17.6.2015 2 Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS 1. Yleiskatsaus... 3 1.1

Lisätiedot

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 - - 2 - KIRKKOLAKI Kirkon tunnustus ja tehtävä Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 Kirkkoneuvosto 26.03.2013 Kirkkovaltuusto 4.6.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO Kirkkoherran katsaus. 3 I Toimintakertomus.. 4 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2014 12/2014 2.12.2014 346 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 2.12.2014 kello 17.30-19.45, 19.55-20.35 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

1 TUUSULAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 kirkkoneuvosto 15.03.2012. esteellinen viransijaisuuden vuoksi

1 TUUSULAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 kirkkoneuvosto 15.03.2012. esteellinen viransijaisuuden vuoksi 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 03/2012 aika Torstai 15.03.2012 klo 18.00 19.40 paikka Kirkkotupa jäsenet Ulla Rosenqvist puheenjohtaja Markku Yli Perttula varapuheenjohtaja Kaisa Aitlahti esteellinen viransijaisuuden

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 2008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA KARKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON LAATIMA KERTOMUS VUODEN 008 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Sisällysluettelo I Yleistä Seurakunnan olemus ja tehtävä Taloudellinen tilanne Kirkkoneuvoston esitys tilikauden

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN 1 Perheiden kasvutapahtuma Pellinmäellä 2011 OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TASEKIRJA VUODELTA 2011 2 I TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011... 4 1) YLEISKATSAUS... 4 Yleistä... 4 Katsaus talouteen... 4 Olennaisimmat

Lisätiedot

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot