Terra Vita II. IPx4. Asennus- ja käyttöohje FIN FIN. Painosnro fi n /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terra Vita II. IPx4. Asennus- ja käyttöohje FIN FIN. Painosnro 29523992fi n / -28.12"

Transkriptio

1 Terra Vita II Asennus- ja käyttöohje IPx4 Painosnro fi n /

2 Suomi Sisältö Tärkeitä ohjeita!...3 Turvallisuusmääräykset...3 Asennusohjeet...5 Vähimmäisetäisyydet...5 Seinäasennus...6 Käyttöönotto...7 Laitteen kytkeminen pois päältä...7 Tekniset tiedot...7 Huollon osoite...8 Kierrätys...8 Takuu...8 Palautuslähetysmenettely (RMA) Ohjeita kaikkiin palautuslähetyksiin!...9 2

3 Tärkeitä ohjeita! Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen asentamista ja säilytä se kuten myös pakkaus. Omistajan vaihdon yhteydessä laitteen mukana pitää luovuttaa myös sen ohje. Laitteelle saa tehdä sähköasennuksia ja sitä saa korjata ja käsitellä vain ammattisähköasentaja. Asiantuntematon laitteeseen puuttuminen mitätöi takuun. Ammattitaidottomat korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjille suuria vaaroja. Liitäntä vain erikseen tälle säteilijälle HUOMIO! Kaikkien puhdistus- ja huoltotöiden yhteydessä, osia vaihdettaessa tai lisätarvikkeita asennettaessa sekä käyttöhäiriöiden korjauksissa, laite pitää erottaa verkkovirrasta. asennettuun VDE-mukaiseen pistorasiaan, joka pitää suojata FI-suojakytkimellä. Fyysisesti ja henkisesti rajoittuneiden sekä aistivammaisten (lapset mukaan luettuna) tai henkilöiden, joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietämystä, ei pidä käyttää tätä laitetta ellei heillä ole mukanaan turvallisuudesta vastaavaa henkilöä tai heitä ei ole ohjattu laitteen käyttöön. Lapset on pidettävä loitolla säteilijästä ja heitä pitää valvoa, että he eivät leiki laitteella. Turvallisuusmääräykset Laite on hyväksytty sekä sisä- että ulkokäyttöön. Tärkeä ohje! Kun laitetta käytetään ulkona, on varmistettava, että säteilyn ulostuloaukot eivät ole suunnattuna ylöspäin. Asenna lämmityslaite ja käytä sitä ulkona vain sateelta suojatulla alueella esim. katetulla terassilla. Lämmityslaitetta ei saa käyttää tiloissa, joissa käytetään helposti syttyviä aineita (esim. liuotinaineita). Älä asenna suoraan pistorasioiden, jakorasioiden, kytkimien tai sähköjohtojen alapuolelle. Pistorasian pitää olla sivussa lämpösäteilijän vieressä: Vähimmäisetäisyys 100 mm. Pitää aina varmistaa pääsy pistorasiaan, jotta verkkopistokkeen voi vetää nopeasti irti pistorasiasta. Kytke laite vain 230 V vaihtojännitteeseen. Älä koskaan koske jännitteisiin osiin. Säteilysuunnan säätämistä, laitteen puhdistamista tai irrottamista varten kytke laite pois päältä ja anna sen jäähtyä. Laitetta ei saa käyttää ilman suojasäleikköä. Ulkopinnat kuumenevat käytön aikana. Sijoita laite sen vuoksi siten, että sen tahaton koskettaminen ei ole mahdollista. Palovammojen vaara! Älä asenna ja käytä lämpösäteilijää verhojen tai herkästi syttyvien aineiden ja materiaalien läheisyydessä! Palovaara!! (Noudata vähimmäisetäisyyksiä! Kts. kapp. 1-3.) Jos vähimmäisetäisyyksiä ei noudateta, on olemassa ihon ja silmien terveyshaittojen vaara. 3

4 Älä katso suoraan, pitkäaikaisesti ja lyhyeltä etäisyydeltä toimivaan "infrapunalamppuun"! Se voi vaurioittaa silmiä. Esim. työpisteen yläpuolelle asennettaessa, pitää varmistaa, että ei muodostu jatkuvaa katsekontaktia infrapunasäteilijän lämmityselementtiin. Älä koskaan käytä laitetta valvomatta. Älä käytä lämmityslaitetta ohjelmanvalintakytkimellä, ajastimella tai muulla säätölaitteistolla, joka kytkee laitteen automaattisesti päälle. Laitteen peittäminen aiheutta palovaaran. Älä sijoita laitteen päälle kuivumaan vaatekappaleita, pyyhkeitä tai muita vastaavia. Ota lämpösäteilijä käytöön vain, kun joku on sen vaikutusalueella, siten säästät energiaa, koska säteilijä ei kuitenkaan lämmitä ympäristön ilmaa, vaan ainostaan esineitä ja henkilöitä, jotka ovat tai oleskelevat alueella. Älä käytä spraypulloja. Vaarojen välttämiseksi saa vialliset verkkojohdot vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen huoltopalvelu tai pätevä ammattihenkilö. Älä koskaan ota laitetta käyttöön, jos sen syöttöjohto on vaurioitunut. Verkkojohto ei saa joutua kosketuksiin laitteen kuumien osien kanssa! Pistoketta ei saa koskaan vetää irti pistorasiasta sähköjohdon avulla! Laitetta ei saa koskaan siirtää sähköjohdosta vetämällä eikä sähköjohtoa saa koskaan käyttää laitteen kantamiseen! Älä kiedo johtoa laitteen ympärille! Älä käytä laitetta kiedotulla johdolla! Varo, että sähköjohto ei pääse puristumaan, älä vedä sitä terävien kulmien ylitse, älä sijoita sitä lieden kuumien levyjen tai avotulen yläpuolelle! Kvartsisäteilijät ovat herkkiä natriumpitoisille aineille. Suora ihokosketus (kosketus sormilla) lyhentää lampun käyttöikää ja sen vuoksi sitä pitää välttää. Lämmityslaitteen tärinä lyhentää lämmityselementin käyttöikää. Älä vie mitään vieraita esineitä laitteen aukkoihin! Loukkaantumisvaara (sähköisku) ja laitteen vaurioituminen. Ole erityisen varovainen heijastimen puhdistuksessa, irrota ehdottomasti ensin verkkopistoke pistorasiasta! Älä poista suojasäleikköä! Älä käytä hankaavia ja syövyttäviä puhdistusaineita! Älä milloinkaan upota laiteta veteen! Hengenvaara! Noudata ehdottomasti asennusmääräystä VDE 0100 osa 701! "Kylpyhuoneeseen kiinnitettävät lämmityslaitteet on asennettava siten, että ammeessa tai suihkussa olevat henkilöt eivät voi koskettaa kytkimiä ja säätimiä". Liian suuret etäisyydet säteilijään, mahdolliset ilmanliikkeet tai ympäristön lämpötila voivat vaikuttaa kielteisesti lämmön tuntemiseen. 4

5 Asennusohjeet Vähimmäisetäisyydet Lämpösäteilijä soveltuu vain vaakasuoraan asennukseen. Kiinnityskorkeus ei saa alittaa 1,8 m laskettuna säteilijän kotelon alareunasta. Säteilijän saa asentaa kylpy- ja suihkutiloihin VDE 0100 osan 701 mukaan vain suoja-alueiden 0, 1 ja 2 ulkopuolelle, kuva 1. Vähimmäisetäisyyksiä (katso kuvat 2 ja 3) pitää noudattaa. Koska laite luovuttaa säteilylämpöä, varmista, että laitteen ja lämmitettävien henkilöiden tai kohteiden välissä ei ole mitään esineitä kuten esim. kalusteita. Ota laitetta asentaessasi huomioon rappauksen alle asennetut johdot. Poraa reiät varovaisesti! Ota laite käyttöön vasta täydellisen asennuksen jälkeen. Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä ja pitkäaikaisen käyttötauon jälkeen saattaa päälle kytkettäessä muodostua lyhytkestoisesti hajua. Seinä Katto min. 30 cm min. 10 cm min. 35 cm min. 180 cm Kuva 1 Ei voida sulkea pois, että kiinnityspinta esim. puu tai puuta muistuttavat materiaalit (esim. paneelit) tummentuvat ajan myötä myös silloin, kun laitetta käytetään asianmukaisesti. Lattia Kuva 2 min. 150 cm max. 30 Kuva 3 5

6 Seinäasennus Määritettyä vähintään 1,8 m asennuskorkeutta varten pitää porata kiinnityskannakkeen asennusreiät vähintään 1,90 m korkeudelle. Sijoita sitä varten seinänpuoleinen kiinnityskannake seinälle haluttuun asentoon ja poraa kiinnitysreiät (katso kuva 4). Jotta laite ei pääse kallistumaan ylöspäin, varmista, että kannakkeen lovi on asennuksen jälkeen alapäin. Kaikki tarvittavat kiinnitys- ja asennustarvikkeet ovat oheen liitetyssä muovipussissa. Asenna molemmat tulpat ja seinänpuoleinen kiinnityskannake molemmilla kiinnitysruuveilla ja aluslevyillä. (kuva 4) säädettävät kiinnitysurat (5 x koko laitteen ympärillä) liukukappaleiden sijoittamiseen Liukukappaleet M6 Sähköjohdon lähtö alhaalla Kuva 5 Kuva 5a Lovi alhaalla Kuva 4 Kiinnitä nyt säteilijän kiinnityskannake haluamaasi asentoon molemmilla sylinterikantaisilla ruuveilla M 6x10 ja jousirenkailla. Sijoita tätä varten molemmat liukukappaleet taustapuolella olevaan keskimmäiseen uraan (kuva 5). Kallistamalla irtoavat liukukappaleet voi tarpeen vaatiessa irottaa urasta. Käytä apuvälineenä esim. ruuvitalttaa (kuva 5a). Liukukappaleiden jousia käytetään asennus- ja kohdistusapuna. Jousien toiminnan varmistamiseksi niitä pitää aina ennen uudelleen sijoittamista hieman taivuttaa auki. Työnnä nyt säteilijä kiinnikkeineen niin syvälle seinään kiinnitetyn kannakkeen väliin, että kannakkeen sivussa olevat porareiät ovat päällekkäin. Kiinnitä lopuksi säteilijä sylinterikantaisilla ruuveilla M 6x16 ja kuusiomuttereilla haluamaasi säteilykulmaan (kuva 6). Kuva 6 6

7 Huomautus: Kun olet asentanut säteilijän, tarkasta, että sähköjohto lähtee alaspäin, koska se ei saa joutua kosketuksiin laitteen kuumien osien kanssa! Käyttöönotto Varmista, että säteilijän päälle/pois-kytkin on kytkettynä pois päältä. Kytkimen pitää olla asennossa 0.* Liitä nyt lämpösäteilijä maadoitetulla pistokkeella VDE-mukaiseen, maadoitettuun ja FIsuojakytkimellä varmistettuun 230 V AC 50 Hz pistorasiaan. Laitteen päälle- ja poiskytkeminen Voit kytkeä laitteen päälle painamalla päälle/ pois-kytkin asentoon I. Käytä lämpösäteilijän poiskytkemisessä myös päälle/pois-kytkintä ja paina se asentoon 0. Säteilijän lopullisessa pois päältä kytkemisessä vedä verkkojohdon pistoke irti pistorasiasta. *Huomautus: Laitemalleissa, joissa ei ole päälle/poiskytkintä, laite voidaan kytkeä päälle ja pois ainoastaan verkkopistokkeen avulla. Tekniset tiedot Nimellisjännite 230 V 50 Hz~ Nimellisteho 2000 W tai 1500 W Käyttöikä: noin 5000 tuntia Suojausluokka: IP x4 tai IP24 Mitat (L x K x S): 460 mm x 165 mm x 110 mm (ilman asennuskannaketta) Paino: noin 2,85 kg (netto) 7

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

SISÄLTÖ PIKAOPAS KÄYTTÖOHJEET OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN SISÄLTÖ Lue käyttöohjeet PIKAOPAS OHJELMATAULUKKO PYYKIN VALMISTELU OHJELMAN JA LISÄTOIMINTOJEN VALINTA OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN OHJELMAN MUUTTAMINEN OHJELMAN KESKEYTTÄMINEN PÄIVITTÄINEN

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin

Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Käyttö- ja asennusohje Liesituuletin Lue ehdottomasti liesituulettimen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120

Pumppaamo ABS Piranhamat 100 ja 120 1113-00 15970314FI (04/2015) FI Asennus- ja käyttöohjeet www.sulzer.com 2 Asennus- ja käyttöohjeet (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) Pumppaamo ABS Piranhamat 100 120 Sisällysluettelo 1 Yleistä...

Lisätiedot

AXA. Käyttöohje 43230. Akkupuukkosaha

AXA. Käyttöohje 43230. Akkupuukkosaha AXA Käyttöohje 43230 Akkupuukkosaha VAROITUS: Lue nämä turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta. Älä anna kenenkään muunkaan käyttää tätä laitetta lukematta ohjeita.

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Liesi Spis EKD510500 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 5 Käyttöönotto 5 Keittotaso - Päivittäinen käyttö 6 Keittotaso - Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä

Lisätiedot

Toimituksen sisältö. Tekniset tiedot: FIN. (Oikeus muutoksiin pidätetään)

Toimituksen sisältö. Tekniset tiedot: FIN. (Oikeus muutoksiin pidätetään) 1 Sisältö: Toimituksen sisältö 3 Tekniset tiedot 3 Ennen asennusta huomioitava 4 o Infralämmittimen ohjaus 4 Yleiset turvallisuusmääräykset 4-5 Asennusohje 6 o Asennus 6 o Asennusetäisyydet 7 Huolto 7

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Käyttöohje: CAPA. Turvallisuusohjeet. Yleinen toimintatapa:

Käyttöohje: CAPA. Turvallisuusohjeet. Yleinen toimintatapa: Käyttöohje: CAPA Kiitos, että olet päättänyt ostaa tuotteemme. Laitteesi täyttää tiukat vaatimukset ja sen käyttö on helppoa. Lue kuitenkin tämä käyttöohje huolellisesti. Siten tutustut laitteeseen ja

Lisätiedot

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU ILMANPUHDISTIN kostutustoiminnolla KÄYTTÖOPAS SUOMI Tämänmerkkinen laite on Sharp Corporationin tavaramerkki. Plasmacluster on Sharp Corporationin rekisteröity tavaramerkki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ.

KÄYTTÖOHJEET ASENNUS. 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU.140 TÄRKEÄÄ.140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA.141 UUNIN VARUSTEET.142 HUOLTO JA PUHDISTUS.143 VIANETSINTÄ. KÄYTTÖOHJEET ASENNUS... 137 YMPÄRISTÖNSUOJELU...140 TÄRKEÄÄ...140 ENNEN UUNIN KÄYTTÖÖNOTTOA...141 UUNIN VARUSTEET...142 HUOLTO JA PUHDISTUS...143 VIANETSINTÄ...147 HUOLTOPALVELU...147 Jotta saisit uudesta

Lisätiedot

Aluline-V-X1. tuotenumero 1924X1. Asennus- ja käyttöohjeet

Aluline-V-X1. tuotenumero 1924X1. Asennus- ja käyttöohjeet Aluline-V-X1 tuotenumero 1924X1 Asennus- ja käyttöohjeet Arvoisa Asiakas, Onnittelemme sinua Lapetek-liesikuvun valinnasta. Noudattamalla tätä asennus- ja käyttöohjetta saat parhaan hyödyn liesikuvustasi.

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö Käyt t öohj e FI CUP( sl )2221,CUP( esf )2721,CUP( esf )2901,CUP( sl )3021 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 2 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 2 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 2 1.3.

Lisätiedot

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka

110674SF-08 2015-02. Spirit UNI 4. Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka 110674SF-08 2015-02 Spirit UNI 4 Asennusohjeet Ilmankäsittelylaite ja ohjausautomatiikka Sisällys 1 Suunnitteleminen ja valmistelutyöt 4 1.1 Asentaja 4 1.2 LVI-asentaja (jos järjestelmässä on vesipatteri)

Lisätiedot

RM 7701. Deutsch Seite 3 English page 12 Français page 20 Svenska sida 29. Español pagina 37 Suomi sivu 46 Italiano pagina 54 RA/RM-2D 822 70 99-03

RM 7701. Deutsch Seite 3 English page 12 Français page 20 Svenska sida 29. Español pagina 37 Suomi sivu 46 Italiano pagina 54 RA/RM-2D 822 70 99-03 GAS MANUAL CARAVAN RA/RM-2D 0402 RM 7701 Deutsch Seite 3 English page 12 Français page 20 Svenska sida 29 Español pagina 37 Suomi sivu 46 Italiano pagina 54 822 70 99-03 DOMETIC- JÄÄKAAPIN KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Ferre. Kaasu- ja sähköliesi. Käyttöohje

Ferre. Kaasu- ja sähköliesi. Käyttöohje Ferre Kaasu- ja sähköliesi Käyttöohje Arvoisa asiakas, kiitämme päätöksestänne valita Ferre-kaasu- ja sähköliesi. Olemme suunnitelleet ja valmistaneet tämän kaasu- ja sähkölieden siten, että se käyttöohjeen

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin

Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Käyttäjän opas Invacare SOLO 2 Kannettava Happirikastin Malli TPO100 Malli TPO100B Jälleenmyyjä: Tämä opas on annettava loppukäyttäjälle. Käyttäjä: Lue tämä opas ENNEN laitteen käyttöä. Talleta opas myöhempää

Lisätiedot

*Mallista riippuen 1

*Mallista riippuen 1 Käyt t öohj e FI KP( esf )3620,KP( esf4220) *Mallista riippuen 1 Sisällysluettelo Käyttöohje: Jääkaapin yleiskuvaus... 2 Jääkaapin käyttökohteet... 2 Ympäristön lämpötila... 3 Vaatimustenmukaisuus... 3

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot

AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL Ilmansuuntausläppä Suodatinritilä Raitisilmajärjestelmä Virtajohto Ulko

Lisätiedot

Swegon CASA Rock ILVA

Swegon CASA Rock ILVA 125563/20120619 Swegon CASA Rock ILVA Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Rock ILVA_c_FI-m rock ilva.311212 Sisällys Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 1. Varoituksia ja huomautuksia... 3 2. Asennus... 4 2.1

Lisätiedot

Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu W 550 SF. Type 0440

Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu W 550 SF. Type 0440 Alkuperäiskäyttöohjeen käännös 2 vuoden takuu Type 0440 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie 8 6 5 4 3 1/2 7 11 13 12 14 Originalbetriebsanleitung 9 10 W550 D/GB/F/NL A

Lisätiedot

Varoituksia. Toimita laite romutuksen yhteydessä asianmukaiseen kierrätyskeskukseen.

Varoituksia. Toimita laite romutuksen yhteydessä asianmukaiseen kierrätyskeskukseen. Varoituksia Ilmastointilaitetta saa käyttää ainoastaan tässä käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Ohjeissa ei ole voitu kattaa kaikkia mahdollisia tilanteita, joita voi syntyä laitteen käytön

Lisätiedot

SID 2-A. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

SID 2-A. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID 2-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ

Lisätiedot