Tampereesta paras paikka nuorille yrittää

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereesta paras paikka nuorille yrittää"

Transkriptio

1 Tampereen kaupunki, Työllisyydenhoidon palveluyksikkö Tampereesta paras paikka nuorille yrittää Toimintasuunnitelma nuorten yrittäjyyden edistämiseksi Tampereella Ene Härkönen & Maria Ilomäki

2 Tiivistelmä Työmarkkinoiden murroksen ja jatkuvan muuttumisen seurauksena työelämässä vaaditaan yhä enemmän yrittäjämäisiä asenteita ja toimintatapoja, ryhtyipä sitten palkkatyö- tai yrittäjäuralle, jotka lisäksi lomittuvat ja kietoutuvat toisiinsa monin tavoin. Tampereen kaupungin Työllisyydenhoidon palveluyksikkö on mukana kansainvälisessä EU:n URBACT kaupunkiohjelman My Work -projektissa ajalla Tampereella hankkeen nimenä on ollut Trenterprise (sanoista Tampere-enterprise). Projektin päätavoitteena on nuorten työllisyyden edistäminen erityisesti yrittäjyysosaamisen kehittämisen näkökulmasta. Tampere on jo nyt yksi edelläkävijöistä Suomessa ja Euroopassa nuorten kouluttamisessa ja yritystaitojen ja asenteiden edistämisessä. Projektissa mukana olevien muiden Euroopan kaupunkien edustajat ovatkin olleet hyvin kiinnostuneita siitä, mitä Tampereella tehdään nuorten yrittäjyyden edistämiseksi. Tampereella tehty huolellinen kartoitus nuorten yrittäjyyden edistämisestä kuitenkin osoittaa, että toiminnassa on aukkoja ja uudistamisen tarvetta myös täällä meillä. Trenterprise on kartoituksellaan osoittanut, mitkä ovat nuoren polun heikot kohdat yrittäjyyden näkökulmasta, ja esittää käytännön ratkaisuja niiden vahvistamiseksi. Trenterprise esittää tässä raportissa tavoitteeksi sen, että Tampereesta tulee Suomen paras paikka nuorten työllistyvyyden edistämisessä yrittäjämäisten taitojen ja asenteiden vahvistamisen kautta mm. seuraavin tavoin (tarkemmin seuraavissa luvuissa): kaiken koulutuksen, ohjauksen ja työllistämistoimenpiteiden läpäisee yrittäjätaitojen ja - asenteiden edistäminen. Eri koulutuksissa ja ohjauksessa olevat nuoret on saatava aktiivisiksi toimijoiksi eri koulutustasot ja -muodot on saatava toimimaan tiiviimmässä yhteistyössä siten, että koulutuksesta muodostuu nuorelle saumaton matka kohti yrittäjämäisiä taitoja ja työllistymistä. Lisäksi yhteistyötä yrittäjäkoulutuksen, ohjauksen ja valmennuksen välillä on lisättävä ja kehitettävä. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan: aiheeseen liittyvistä tahoista idea- ja ohjausryhmä (yksi ydin on Trenterprise) kouluttaville, ohjaaville, valmentaville ja työllistäville tahoille Trenterprisen tulosten jälkipuinti ja ideatyöpajoja vuonna 2015 ideatyöpajoihin otetaan mukaan nuoria ja järjestetään nuorille ideakilpailuja yrittäjyydestä uusia hankealoitteita turvallinen tila, jossa voi kokeilla yrittäjyyttä (edut/tuet säilyvät). osuuskuntayrittäjyyttä, 4H ja NY-yrittäjyyttä työttömille nuorille (neuvonta, ohjaus, tilat) sellaista valmennusta, jossa tähdätään uudenlaiseen työllistyvyyden edistämiseen ja yrittäjyyteen (esim. Demola-konseptin hyödyntäminen osana valmennusta) säännöllisiä valmentajien yrittäjyysvalmennuksia (esim. yrittäjien ja ohjaajien treffit, jotka tähtäävät yhteistyön ja ymmärryksen lisääntymiseen). Yrityskylä konseptin hyödyntämistä nuorten työttömien valmennuksessa yhteistyössä TAT:in kanssa Avainsanat: Tampere, nuorten yrittäjyyden edistäminen, yrittäjämäiset taidot ja asenteet, työllisyys, työmarkkinoiden murros, uraohjaus ja uravalmennus, My Generation at Work, Urbact, paikallinen toimintasuunnitelma Local Action Plan. 1

3 Executive Summary The world of work is not the same as it used to be: finding jobs, creating jobs and carving out a career today and tomorrow calls for enterprising attitudes and skills. The situation calls for new solutions and better multi-stakeholder cooperation especially with the young people themselves. City of Tampere, Employment Services Unit, has been a partner in the project named My Work during , funded by EU URBACT programme. The main objective of My Generation at Work is to promote the employability of young people in a changing labour market, with special focus on enterprising skills and attitudes. The project is implemented by local support group named Trenterprise (abbreviation of Tampere is Tre and then added enterprise) and it has met 13 times during Youth unemployment has been a problem in Finland since Enterprising, entrepreneurial skills and self-employment concerning young people has been seen as one of the solution among promoting youth employment. There is a wide variety of actors in the field of services for young people where entrepreneurial skills are encouraged. However, the services are funded from various sources (e.g. the government, municipalities, EU) and overlapping is rather common. Therefore, Trenterprise mapped the existing services. This Local Action Plan includes the recommendations that will reduce the weak points identified during the mapping process. The aim of this LAP is that Tampere will become the best place in Finland to increase youth employment by approving better entrepreneurial skills and attitudes. The steps towards the aim are: educational curriculum, counselling and employment services should include encouraging entrepreneurial skills and attitudes. Young people should be involved as active participants. Education and other relevant local stakeholder related to entrepreneurship issues should collaborate better in order to make a smooth path for entrepreneurial skills and employment of young people. The means needed (recommendations): Steering group consisting of local stakeholders related to entrepreneurship issues should be established. The Trenterprise LSG is a good core of the group already. The LAP results should be distributed in 2015 by organizing ideation workshops. The workshops should include young people. Recommendations and pilots suggested in LAP should be implemented if possible. Entrepreneurship competitions for young people could be organized (e.g. Bad Idea Competition in Glasgow). Safe spaces and environment for trying entrepreneurship should be organized. Co-operative team entrepreneurship, 4 H entrepreneurship and NY Young entrepreneurship programmes should be opened for unemployed youth (consulting, counselling, spaces). New kind of training with the aim of employment and entrepreneurship should be created (e.g. Demola concept, an open innovation platform, as a part of training). Regular entrepreneurship courses for counselors of young people (e.g. counselors meets entrepreneurs and understands what entrepreneurship means in practice). Exploiting Me and MyCity concept and learning environment in trainings of young unemployed people. Keywords: Tampere, youth entrepreneurship, enterprising skills and attitudes, employment, changing labour market, coaching, My Generation at Work, Urbact, Local Action Plan 2

4 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 0 Executive Summary... 2 Alkusanat Johdanto Nuorten yrittäjyyden edistämisen heikot portaat Tampereella Sanoista tekoihin Miten Tampereesta Suomen paras paikka nuorten yrittää? Yhteenveto... 8 Liite 1: Yrittäjyyttä tukevien portaiden kartoitus... 9 Lähteet

5 Alkusanat Työmarkkinoiden murroksen ja jatkuvan muuttumisen seurauksena työelämässä vaaditaan yhä enemmän yrittäjämäisiä asenteita ja toimintatapoja. Tampereen kaupungin Työllisyydenhoidon palveluyksikkö on mukana kansainvälisessä My Work -projektissa ajalla Projektin päätavoitteena on nuorten työllisyyden edistäminen erityisesti yrittäjyysosaamisen kehittämisen näkökulmasta. Projektissa on ensisijaisesti kolme pääteemaa: 1) luoda uusia yhteyksiä nuorten koulutuksen ja työn välille, 2) luoda uusia yhteyksiä nuorten ja työelämän kysynnän välille ja 3) luoda uusia kumppanuuksia edellä mainittujen teemojen edistämiseksi. Kattavana ajatuksena on haastaa vakiintuneita ajatusmalleja yrittäjyyteen liittyen ja edistää yrittäjyyttä, yrittäjämäisiä asenteita ja nuorten yrittäjyysmyönteisyyttä kokonaisvaltaisesti. Näiden tavoitteiden pohjalta on luotu toimintasuunnitelma yrittäjyyden edistämiseksi Tampereella. Urbact -ohjelman rahoittamassa My Work -projektissa on mukana 12 eurooppalaista kaupunkia. Projektin koordinaattorina toimii Rotterdam ja mukana on Tampereen lisäksi Antwerpen, Glasgow, Valencia, Torino, Braga, Maribor, Riika, Gdansk, Varsova ja Thessaloniki. Tampereella toimintaa toteutetaan kehittämisryhmän, nimeltään Trenterprise, säännöllisillä tapaamisilla. Kehittämisryhmä koostuu seuraavista toimijoista: Työllisyydenhoidon palveluyksikkö (Tampereen koordinaattori), Tampereen kaupunki, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy, Pirkanmaan ELY-keskus, valmennusyritys Idema Oy, Osuuskunta Less Miserables, Tampereen Nuorisofoorumi sekä asiantuntijat yrityksistä Arnkil Dialogues ja Spangar Negotiation. Tampereen kaupunkistrategiassa Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki, Tampereen haasteiksi nimetään mm. työttömyyden rakenne, erityisesti nuorten- ja pitkäaikaistyöttömien suuri määrä, nopeasti heikentynyt taloustilanne ja kasvuyritysten vähäisyys. Korkea työttömyys lisää nuorten syrjäytymisvaaraa ja eriarvoistumista. Kaupunkistrategiaa tarkentavissa toimintasuunnitelmissa on yhtenä tavoitteena se, että Tampere on Suomen paras paikka yritysten synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle. Tähän panostetaan erilaisilla toimenpiteillä. My Work -projekti linkittyy siis suoraan Tampereen kaupunkistrategiaan nuorisotyöttömyyden vähentämisen, yrittäjyyteen kannustamisen ja yrityspalveluiden kehittämisen kautta. Lisäksi se osaltaan myötävaikuttaa Nuorisotakuun tavoitteisiin ja Tampereen kaupunkiseudun työllisyydenhoidon kehittämisohjelman toteutumiseen. Ene Härkönen & Maria Ilomäki, Tampereella

6 1. Johdanto Työllisyystilanne on ollut Pirkanmaalla pitkään haasteellinen ja koko maata heikompi. Marraskuussa 2014 Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,4 prosenttia ja koko maassa keskimäärin 12,5 prosenttia. Tampereen kaupungin työttömyysaste oli koko maan 20 suurimman kaupungin vertailussa kolmannella sijalla järjestyksen ollessa Kotka (18,2 %), Lahti (17,6 %) ja Tampere (16,4 %). Työttömien työnhakijoiden absoluuttinen määrä oli Tampereen kaupungissa ( henkilöä) maan toiseksi korkein Helsingin ( henkilöä) jälkeen. Nuorten työttömyys on ollut haasteellinen koko maassa melko pitkään. Tampereella alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli marraskuun 2014 lopussa (Pirkanmaalla ja Suomessa ), joista alle 20-vuotiaita 436 (Pirkanmaalla 912, Suomessa 9 259) (Pirkanmaan Ely-keskus 2014). Nuorten työttömyyteen on siis paneuduttava laajemmassa määrin ja uudet ratkaisut ovat tervetulleita. Perinteiset työnteon mallit ovat saaneet haastajikseen erilaisia hybridimalleja ja tulevaisuuden urat edustanevatkin ns. hybridiuria (Arnkil & Spangar 2014). Tämä tarkoittaa sitä, että uran suunnittelu vaatii enenevässä määrin luovia ratkaisuja, innovatiivisia keinoja yhdistellä eri toimintatapoja, luoda verkostoja ja työllistää itse itsensä. Hybridissä työssä tarvitaan erilaisten taitojen yhdistelmiä, kuten tekniset taidot, ihmissuhdetaidot, itsensä johtaminen, digitaidot ja yrittäjämäiset taidot. Hybridi ura puolestaan tarkoittaa sitä, että välillä ollaan palkkatyössä ja välillä yrittäjänä, joskus voidaan olla palkkatyössä ja yrittäjänä myös samanaikaisesti. Asiantuntijat korostavat, että sen ohella, että työelämä on muuttunut, myös nuorten asenteet työtä kohtaan ovat muuttuneet. Nykyisin työ sinällään ei tuo elämään lisäarvoa vaan työn on oltava mielekästä. Tampereella on haasteena rinnakkaisten ja päällekkäisten projektien suuri määrä monet tahot tekevät töitä saman tavoitteen edistämiseksi täysin epätietoisina toistensa projekteista. Siksi on ensiarvoisen tärkeää yhdistää nuorten parissa työskenteleviä toimijoita sekä laajentaa yhteistyöverkostoja. Tällä tavoin tiedonvälitys ja kokemusten jakaminen sekä erilaiset yhteistyön muodot eri toimijoiden kesken helpottuvat. Yhteistyön kautta päällekkäisen työn määrä vähenee oleellisesti ja resurssit (niin taloudelliset kuin ajallisetkin) voidaan kohdentaa tehokkaammin. Tällä toimintasuunnitelmalla on sekä lyhyen että pidemmän aikavälin tavoitteet. Lyhyen tähtäimen tavoitteena on tuottaa tietoa eri tahoista, jotka edistävät nuorten yrittäjyyttä ja yrittäjyysosaamisen kehittämistä ja linkittää näitä toimijoita toisiinsa välittömästi. Tavoitteena on muodostaa suuri monitasoisesti linkittynyt hämähäkinverkko, jossa kaikki osapuolet hyötyvät toisistaan. Tampereella ja seutukunnassa käynnissä olevassa projektissa nimeltä Seutunuotta on luotu nettisivustoa jossa esitellään nuorille eri vaihtoehtoja koulutukseen, työuraan, työpaikkoihin ja yrittäjyyteen liittyen. Nämä vaihtoehdot esitellään virtuaalisen kartan, videoiden, blogien ja tietoruutujen avulla, joiden kautta nuori pääsee palveluntarjoajien nettisivuille. Nettisivut palvelevat niin nuoria kuin myös nuorten ohjaajia ja vanhempia sivujen on tarkoitus olla monipuolinen tiedonvälityskanava. Tampereella yhtenä tavoitteena on myös muuttaa asenteita, jotta yrittäjyys saadaan osaksi yhä useamman nuoren elämää. Asennemuutosta tarvitaan niin kaupunkitason päättäjien kuin myös nuorten itsensä, nuorten vanhempien ja nuorten ohjaajien ajatusmalleissa. Yrittäjyyden edistäminen on käsitteenä laaja ja kattaa niin perinteisten yrittäjyyden mallien edistämisen kuin myös yrittäjämäisten asenteiden levittämisen ja yritteliäisyyden näkemisen kaikilla elämän osa-alueilla. Tämä mahdollistaa luovat ratkaisut itsen työllistämiseksi nyt ja tulevaisuudessa. Asenteiden muutos vie aikaa ja se nähdäänkin tässä toimintasuunnitelmassa pitkän tähtäimen tavoitteena. 5

7 Toimintasuunnitelman muita pitkän tähtäimen tavoitteita on luoda puitteet pitkäaikaiselle yhteistyölle ja toiminnalle sekä luoda suuntaviivoja ja toimintamalleja yrittäjyysosaamisen kehittämistyölle tulevaisuudessa. Projektissa tuotettavan materiaalin kautta pyritään levittämään tietoa ja laajentamaan verkostoja Tampereella. 2. Nuorten yrittäjyyden edistämisen heikot portaat Tampereella Kartoitus nuorten 1 yrittäjyyden edistämisestä (liite 1) osoittaa, että Tampere on jo yksi edelläkävijöistä nuorten yritystaitojen ja -asenteiden edistämisessä. Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyyden edistäminen on Tampereen oppilaitoksissa edustettuna melko hyvin. Marraskuussa 2013 Tampereelle kolmeksi vuodeksi avattu Yrityskylä on yksi esimerkki siitä, miten yrittäjyyden edistäminen osana yhteiskunta- ja työelämätaitoja nähdään tärkeänä jo alakoulussa. Nuori Yrittäjyys NY-ohjelmat kattavat kaikki kouluasteet alakoulusta korkea-asteelle saakka. Monissa kouluissa on mahdollisuus opiskella lyhyitä opintokokonaisuuksia yrittäjyyteen ja työelämään liittyen. Lisäksi toisella asteella, korkea-asteella ja aikuiskoulutuksen puolella on tarjolla erityisiä yrittäjyyskursseja, sivuainekokonaisuuksia ja yrittäjyyden tutkintoja. Yrittäjyysosaaminen lisääntyy parhaiten käytännön tekemisen kautta, ja siksi on tärkeää, että lapsille ja nuorille on tarjolla erilaisia, turvallisia ympäristöjä, joissa he voivat harjoitella yrittäjyyttä. Yrittäjyysneuvontaa on saatavilla eri tahoilla sekä verkossa. Erilaisten verkostojen kautta yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat saavat vertaistukea ja neuvontapalveluita sekä tärkeitä kontakteja, esimerkkinä Nuorten yrittäjien voimala. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n nettisivuille on koottu julkisia yrityspalveluita sekä linkit palveluntarjoajien nettisivuille. Kartoitus nuorten yrittäjyyden edistämisestä kuitenkin osoittaa, että toiminnassa löytyy edelleen heikkoja portaita ja uudistamisen tarvetta. Monesti työelämän ja oppilaitosten ulkopuolella olevien nuorten kohdalla yrittäjyyskasvatus sekä yrittäjyyden ja yrittäjämäisten asenteiden edistäminen jäävät toteutumatta. Haasteena onkin, miten yrittäjyyden edistäminen saadaan osaksi em. nuorten ohjauspalveluita. Yrittäjyyttä ei tule tässä yhteydessä mieltää pelkästään uravaihtoehtona vaan yrittäjyyden edistämisellä tarkoitetaan myös yrittäjämäisten asenteiden, kuten oma-aloitteisuus, innovatiivisuus ja luovuus, edistämistä. Opiskelun ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten ohjaaminen on pitkälti elämänhallinnan tukemista ja monesti näillä nuorilla onkin erilaisia arjenhallintaan, mielenterveyteen, itsetuntemukseen ja itsetuntoon tai päihteisiin liittyviä ongelmia. Tällöin on haastavaa saada yrittäjyys ja nimenomaan yritteliäisyys osaksi ohjausta. Mikäli kuitenkin koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevalla nuorella on intoa yritystoimintaan, ovat yritysneuvontapalvelut kuten Ensimetri ja osuustoiminnan neuvontapalvelut hänen käytettävissään. Kartoituksen ja kehittämisryhmässä käytyjen keskustelujen pohjalta selvisi, että yrittäjyyden edistämisen näkökulmasta katsottuna nuorten ohjauspalveluissa ja ylipäätään nuoren polun eri vaiheissa on edelleen kehitettävää. Seuraavassa listataan joitakin näistä kehittämiskohteista: Nuorille ei tarjota koulupolulla tarpeeksi kosketusta työelämään ja yrittäjyyteen 1 Nuorella tarkoitetaan tässä kartoituksessa kaikkia alle 30-vuotiaita tamperelaisia. 6

8 Yrittäjyydestä ei osata puhua nuorille mielenkiintoisella tavalla (ei puhuta nuorten kielellä ) Nuorten ääntä ei saada kuuluviin (mitä nuoret oikeasti haluavat ja mihin he kykenevät?) Nuoren ja ohjaajan maailmat eivät kohtaa (nuoret eivät uskalla tuoda esille kaikkia ideoitaan, jolloin nuorten potentiaali ei aina tule esille; lisäksi itseluottamukseen liittyvät ongelmat) Ohjaajilla ei ole (tarpeeksi) valmiuksia yrittäjyysneuvontaan (ohjaajilla on puutteelliset tiedot eri yrittäjyyden mahdollisuuksista; ohjaajilta puuttuu tietoa ja taitoa ottaa yrittäjyys puheeksi nuorten kanssa). Tämä puolestaan vaikuttaa ohjaajien henkilökohtaisiin asenteisiin (haluttomuutta muuttaa omia asenteita; ennakkokäsityksiä asiakkaita kohtaan) Yrittäjyys nähdään liian usein ainoastaan perinteisenä yksinyrittämisenä, jolloin erilaisia yrittäjyyden muotoja ei huomioida (esimerkiksi tiimi- ja osuuskuntayrittäjyys) Verkostot yrittäjyyttä tukevien ohjauspalveluiden välillä eivät ole toimivia (yhteistyön puute; päällekkäinen työ) Yrittäjyyteen liittyvät teemapäivät ja tietoiskut ovat satunnaisia ja irrallisia infopaketteja Tuetun yrittäjyyden malleja opiskelujen ulkopuolella oleville nuorille on liian vähän (yrittäjyyden kokeilu tiimissä tai turvatussa ympäristössä) Byrokratian jäykkyys ei edistä pienten yritysten tukea, kehitystä ja kasvua. 3. Sanoista tekoihin Kun nuoren polun yrittäjyyttä tukevat verkostot ja palvelut on kartoitettu ja puutteet tunnistettu, tarvitaan konkreettista toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Jotta yrittäjyys ja yrittäjämäiset asenteet ja -toimintatavat saadaan osaksi jokaisen nuoren polkua, tarvitaan mm. seuraavaa: Lisää tuetun yrittäjyyden eri malleja, mm. matalan kynnyksen yrittäjyyttä - kohderyhmänä erityisesti opintojen ja työn ulkopuolella olevat nuoret Tehokkaampaa yhteistyötä ohjauspalveluiden ammattilaisten kesken - lisää vuoropuhelua ja jatkuvuutta, yhteiset toimintatavat Lisää vuoropuhelua nuorten kanssa, pop up -ohjausta, jalkautumista nuorten keskuuteen Halua muuttaa asenteita: perinteisten ajatusmallien murtamista ja hybridiurien edistämistä Projekteista riippumatonta toimintaa, projekteista vakiintuneisiin toimintaan Projekteja, jotka oikeasti palvelevat nuoria ja yrittäjyyttä Tiloja (fyysiset ja henkiset tilat), joissa hybridistä toimintaa voidaan kehittää ja tukea Turvallisia ja kannattavia siirtymiä, siirtymien tukeminen Nuorten mukanaoloa palveluiden kehittämistyössä - miten motivoida nuoria siihen? Tarvitaan yhä enemmän eläviä esimerkkejä yrittäjyydestä: sitä, että nuoret yrittäjät tulevat kertomaan itsestään ja omasta yrittäjyyden polustaan muille nuorille, ehkä jopa jokaiselle nuorelle, joka on jossakin ohjaustoimenpiteessä. Yrittäjätarinat rohkaisevat, innostavat ja karistavat mahdollisia pelkoja. Toimiva ratkaisu voisi olla myös eräänlainen avoin (julkinen) tila, jossa olisi esillä erilaisia tarinoita/videoita: miten löysin työn, miten löysin opiskelupaikan tai miten päädyin yrittäjäksi -tarinoita. Tällaiseen matalan kynnyksen paikkaan nuorten olisi helppo tulla, ja siellä voitaisiin järjestää erilaisia teemapäiviä vaihtuvin teemoin. Monesti yrittäjyyden edistämisessä mennään ikään kuin yrittäjyys edellä, eikä ajatella, että voisi olla hedelmällisempää pohtia ensin nuoren kanssa, mitä tämä haluaisi tehdä. Yrittäjyyskuviot ja neuvontapalvelut tulisivat mukaan vasta seuraavassa vaiheessa. 7

9 Tampereelle tulee julistaa mahdollistamisen kampanja, jonka tavoitteena on yrittäjyyden imagon kohottaminen ja itsen työllistämisen mahdollisuuksien painottaminen niin nuorten kuin aikuistenkin näkökulmasta. Yrittäjyyden imagon muutoksessa on tärkeää epäonnistumisien salliminen, oman osaamisen tunnustaminen, kokeiluihin kannustaminen ja uskallukseen rohkaisu. Kantavana taustaajatuksena on, että jokainen voi tehdä jotakin itsen työllistämiseksi. Sen sijaan, että voivotellaan työn puutetta, työpaikka luodaan itselle! 4. Miten Tampereesta Suomen paras paikka nuorten yrittää? Trenteprisen tavoitteena on, että Tampereesta tulee Suomen paras paikka nuorten työllistyvyyden edistämisessä yrittäjämäisten taitojen ja asenteiden vahvistamisen kautta. kaiken koulutuksen, ohjauksen ja työllistämistoimenpiteiden läpäisee yrittäjätaitojen ja - asenteiden edistäminen nuoret eri koulutustasoilla ja -muodoissa sekä ohjauksessa on saatava aktiivisiksi toimijoiksi eri koulutustasot ja -muodot on saatava toimimaan tiiviimmässä yhteistyössä siten, että koulutuksesta muodostuu nuorelle saumaton matka kohti yrittäjämäisiä taitoja ja työllistymistä yhteistyötä yrittäjäkoulutusten, ohjausten ja valmennusten välillä on lisättävä ja kehitettävä Tavoitteen saavuttaminen edellyttää mm. seuraavia toimenpiteitä: kootaan edellä oleviin aiheisiin liittyvistä keskeisistä tahoista idea- ja ohjausryhmä (yksi ydin on jo Trenterprise) järjestetään kouluttaville, ohjaaville, valmentaville ja työllistäville tahoille Trenterprisen tulosten jälkipuinti ja ideatyöpajoja vuonna 2015 ideatyöpajoihin otetaan mukaan nuoria ja järjestetään nuorille ideakilpailuja yrittäjyydestä (esim. Bad Idea Glasgow ssa) Trenterprise ehdottaa seuraavia kokeiluja työttömien asiakkaiden valmennukseen: luodaan turvallinen tila, jossa voi kokeilla yrittäjyyttä (edut/tuet säilyvät). edistetään osuuskuntayrittäjyyttä, 4H ja NY-yrittäjyyttä työttömille nuorille (neuvonta, ohjaus, fyysiset tilat) valmennusta, jossa tähdätään uudenlaiseen työllistyvyyden edistämiseen ja yrittäjyyteen (esim. Demola-konseptin hyödyntäminen osana valmennusta) aloitetaan säännöllinen valmentajien yrittäjyysvalmennus (esim. yrittäjien ja ohjaajien treffit, jotka tähtäävät yhteistyön ja ymmärryksen lisääntymiseen). hyödynnetään Yrityskylä konseptia nuorten työttömien valmennuksessa yhteistyössä TAT:in kanssa 5. Yhteenveto Nuorten yrittäjyyden edistäminen on haastava, mutta ei mahdoton tehtävä. Tavoitteenamme on, että yhä useampi nuori näkisi yrittäjyyden yhtenä mahdollisuutena työllistää itsensä tulevaisuudessa ja että yrittäjämäiset asenteet tulisivat osaksi elämää niin työssä kuin muillakin elämän osa-alueilla. Tähän tarvitaan jokaisen toimijan aitoa yhteistyötä, panostusta ja pitkäjänteistä sitoutumista sekä 8

10 ennen kaikkea intoa ja asennetta edistää yrittäjyyttä kokonaisvaltaisesti! Myös nuoret itse pitää saada keskiöön ja mukaan palveluiden kehittämistyöhön. 9

11 Liite 1: Yrittäjyyttä tukevien portaiden kartoitus Tässä kartoituksessa yrittäjyyden edistämistä Tampereella katsotaan peruskoulun, toisen asteen, korkea-asteen ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten palveluiden kautta. Yrittäjyyttä ei tule tässä yhteydessä mieltää pelkästään uravaihtoehtona vaan yrittäjyyden edistämisellä tarkoitetaan myös yrittäjämäisten asenteiden, kuten oma-aloitteisuus, innovatiivisuus ja luovuus, edistämistä. 1. Yritystoiminnan edistäminen peruskoulussa 1.1. Yrityskylä Pirkanmaalle avattiin kolmivuotinen Yrityskylä marraskuussa Kaikilla Pirkanmaan peruskoulun kuudesluokkalaisilla on mahdollisuus tulla harjoittamaan talous- ja työelämätaitojaan Yrityskylään. Kolmen vuoden aikana Yrityskylä Pirkanmaalla vierailee liki alakoulun 6.- luokkalaista. Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) koordinoima Yrityskylä on 6.-luokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö. Yrityskylässä on vähintään 15 eri yrityksen ja julkisen palvelun toimitilat. Oppilas työskentelee Yrityskylässä omassa ammatissaan. Työstään hän saa palkkaa sekä toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. Yrityskylässä työskentelee kerrallaan noin 70 oppilasta. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen, 10 oppituntia ja vierailun Yrityskyläoppimisympäristöön. Opetussuunnitelmaan perustuva, 10 oppituntia kattava, oppimateriaali johdattaa oppilaat Yrityskylä-päivään. Materiaalin avulla oppilaat oppivat mm. mitä työ on ja miten sitä haetaan, sekä perehtyvät talouden ja yhteiskunnan perusteisiin. Oppituntien teemat auttavat oppilasta hahmottamaan oman roolinsa Yrityskylän työntekijänä ja kuluttajana. Opintokokonaisuus on kouluille maksuton. Yrityskylä Pirkanmaa -oppimisympäristö toteutetaan yhteistyössä Taloudellisen tiedotustoimiston TAT:in, Tampereen kaupunkiseudun kuntien sekä muiden Pirkanmaan alueen kuntien kanssa. Yrityskylä Pirkanmaata tukevat lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, C.W. Åkerlundin säätiö, Yksityisyrittäjäin Säätiö, Alma Media Kustannus Oy / Aamulehti, Tampereen Seudun Osuuspankki, Tampereen Sähkölaitos, Koskiklinikka, Martela, Metso, Pirkanmaan Jätehuolto, Pirkanmaan Osuuskauppa / S-market, Rakennustoimisto Pohjola, Saarioinen, Samsung, Tampereen teknillinen yliopisto ja Yleisradio NY Nuori Yrittäjyys -ohjelmat Nuori Yrittäjyys ry 3 tarjoaa toiminnallisia ja innostavia opetusmalleja koulujen, oppilaitosten ja yliopistojen käyttöön. Ohjelmat antavat tietoa yrittäjyydestä ja kannustavat aktiiviseen, omaaloitteiseen työotteeseen läpi elämän. Ohjelmat muodostavat NY Yrittäjyyskasvatuksen polku - kokonaisuuden, joka tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia alaluokilta korkea-asteelle. NY Yrittäjyyskasvatuksen polku on kehitetty yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. NY-ohjelmat ovat maksuttomia lukuun ottamatta NY Vuosi yrittäjänä ja NY Start Up -ohjelmia. Myös opettajien 2 ja 3 ja 10

12 ohjelmakoulutus on maksutonta. NY-ohjelmat sisältävät: 1) valmiin oppimateriaalin nuorille, 2) opettajan oppaan, 3) ohjelman käyttöön tarkoitettua tukimateriaalia ja 4) sisäänkirjoitetun liikeelämän edustajan roolin, joka helpottaa yhteistyön rakentamista koulujen ja yritysten välille. NY-ohjelmien yhteystahona toimii YES-verkosto 4, joka järjestää maksuttomia NYohjelmakoulutuksia. YES tarjoaa opettajille koulutuksen lisäksi apua ja tukea NY:n opintoohjelmien käyttöönotossa, verkostoinnissa yritysten kanssa sekä järjestää alueellisia tapahtumia. Lisäksi YES-keskukset tarjoavat myös muita työkaluja ajankohtaisiin teemoihin liittyen TET-toiminta Peruskoulun Työelämään tutustumisen (TET) toiminnassa on mukana yrittäjyyshenki siinä, miten oppilaat etsivät TET-paikan ja miten heidän työskentelynsä työpaikalla onnistuu. Tärkeää TETjakson onnistumiselle on oppilaan innostuneisuus ja mielenkiinto uusia asioita kohtaan, uuden oppiminen ja joustavuus. TET-toimintaa ollaan parhaillaan tehostamassa Tampereen kaupungilla. 2. Yritystoiminnan edistäminen toisella asteella 2.1. YES Pirkanmaa YES on yrittäjyyskasvatuksen palvelu opettajille 5. Se tarjoaa koulutusta ja työkaluja yrittäjyyden kehittämiseen koulussa sekä tukea koulu-yritysyhteistyöhön. YES Pirkanmaalla ei ole rahoitusta vuodelle 2015, mutta sen aineistot on saatavilla Ensimetrin toimistossa. YES-toimintaa ovat muun muassa: NY Vuosi yrittäjänä yrittäjyyskasvatuksen ohjelman yläasteen ja toisen asteen opettajankoulutus. Vuosi yrittäjänä messut järjestettiin huhtikuussa 2014 YES goes to lukio. Hankkeessa syntyneitä keinoja opettajien ja lukioiden työelämäyhteyksiin ovat muun muassa YES Ope-yrittäjätreffit, YES Café ja YES Kummit. YES Kummit ovat yrittäjistä ja liike-elämän toimijoista koostuva verkosto ja niiden avulla edistetään koulu-työelämäyhteistyötä ja kehitetään koulujen yrittäjyyskasvatustyötä. YES goes to lukio -hankkeessa on mukana 40 lukiota ympäri Suomea. Pirkanmaalla hankkeessa on mukana Ylöjärven lukio ja Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio. Job Shadow 6. Päivä Johtajana tarjoaa pirkanmaalaiselle nuorelle päivän mittaisen kokemuksen yrittäjää varjostaen. Päivä Johtajana toteutettiin yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry:n, YES ry:n ja Pirkanmaan Nuorkauppakamarin kanssa. Mukana oli yrittäjää ja 23 toisen asteen oppilasta

13 2.2. 4H-yrittäjyys 4H-toiminnassa nuoret (13 28-vuotiaat) saavat valmiuksia aktiiviseen kansalaisuuteen, yrittäjyyteen ja työelämään. 4H-Yritys 7 on mahdollisuus opetella yrittäjyyttä ohjatusti ja omassa tahdissa. Yrityksen voi perustaa yksin tai pienellä porukalla. Yrityksen voi perustaa omaaloitteisesti tai 4H-yhdistyksen järjestämällä 4H-yrityskurssilla. Yritysten myynti on vuodessa Osuuskuntayrittäjyys, oppilaitososuuskunnat Viime vuosina oppilaitoksissa Tampereella ja Pirkanmaalla on laajasti hyödynnetty osuuskuntayrittäjyyden eri muotoja. Viimeisten kolmen vuoden aikana on perustettu 17 oppilaitososuuskuntaa, yhteensä Pirkanmaalla toimii noin 25 oppilaitososuuskuntaa. Oppilaitososuuskuntia on perustettu 1) Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyysyksikkö Proakatemian puitteissa osana opintoja ja 2) monissa ammattikouluissa. Tiimiyrittäjyys on suosittu yrittäjyyden tapa yhdistettynä opiskeluihin. Oppilaitososuuskuntien jäsenet ovat pääsääntöisesti vuotiaita, suurin osa alle 25-vuotiaita. Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 8 on syksyllä 2013 alkanut kehittää opistonsa osuuskuntayrittäjyystoimintaa: Osuuskunnat tapaavat säännöllisin väliajoin oppiakseen toistensa kokemuksista Oppilaitoksessa kehitellään prosessikuvauksia osuuskuntien perustamisesta ja niiden toiminnasta Oppilaitososuuskuntiin liittyen suunnitellaan kattavaa projektia, jonka puitteissa kehitetään oppilaitososuuskuntien pedagogista mallia 3. Yritystoiminnan edistäminen korkea-asteella 3.1. Proakatemia Proakatemia 9 on Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikkö. Proakatemia tarjoaa mahdollisuuden ryhtyä tiimiyrittäjiksi, kansainvälistyä ja hankkia ainutlaatuinen verkosto. TAMK:in liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijat voivat hakea Proakatemiaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. Valitut opiskelijat jatkavat opintojaan perustaen yhdessä tiimiyrityksen, joka mahdollistaa oppimisen käytännönläheisessä ja innostavassa ympäristössä. Tiimiyritys koostuu opiskelijasta. Opiskelijat työskentelevät tiimiyrityksessä ja hakevat samalla jatkuvasti uutta tietoa ja oppia ammattikirjallisuudesta sekä käyvät valitsemissaan seminaareissa ENTRE Entrepreneurial Tampere ENTRE 10 on Tampereen kolmen korkeakoulun Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteistyöverkosto, joka edistää yrittäjyyttä ja 7 ja

14 yrittäjähenkeä opiskelijoiden ja henkilöstön keskuudessa. Verkosto kannustaa opiskelijoita, henkilökuntaa ja alumneja törmäämään yli korkeakoulurajojen, etsimään omaa unelmaa ja ideaa yrittäjyydestä sekä löytämään tukea ja kumppaneita ideansa toteuttamiseksi. ENTRE on osa tamperelaisten korkeakoulujen Unipoli Tampere yhteistyötä ja se on toiminut vuodesta 2012 lähtien Y-kampus TAMK:in Y-kampuksella 11 opiskelijat toteuttavat projekteja yhteistyössä yritysten kanssa. Y- kampus järjestää joka kuukausi tapahtumia, joissa opiskelijat, opettajat ja työelämän edustajat kokoontuvat yhdessä kiinnostavien ajankohtaisten teemojen ääreen. Y-kampuksella opiskelija saa sparrausta bisnesideaansa. Y-kampus tarjoaa lisäksi yritysmentoreita opiskelijoille ja valmennusta opettajille TALLI Talli 12 on Tampereen teknillisen yliopiston tukipalvelu yrittäjäksi aikoville ja jo yrittäjänä toimiville opiskelijoille ja tutkijoille. Se tukee yrittäjyyttä ja innovaatioiden edistämistä sekä esiintuomista TTY:llä. Talli tarjoaa TTY:n opiskelijoille ja tutkijoille tukea liikeidean kehittämiseen ja oikeiden kontaktien luomiseen, neuvoja yrittäjäksi ryhtymiseen sekä avoimen tilan yritysinnovaatioiden kehittämiseen. Talli toimii tiiviissä yhteistyössä TTY:n yrittäjäalumnien, Tampereen alueen yrittäjyyspalveluiden sekä muiden korkeakoulujen kanssa. Nykymuodossaan Talli on toiminut vuodesta Tutkimus- ja innovaatiopalvelujen kautta on kulkenut jo yli 400 keksintöilmoitusta, ja uusia yrityksiä Tallin avulla on perustettu yli 60. Näistä lähes 10 on ollut tutkimusperustaisia liikeyrityksiä Tampereen yliopiston Palveluinnovaatiokeskus Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa, Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosissa toteutettiin vuosina Palveluinnovaatiokeskus-hanketta 13. Palveluinnovaatiokeskuksessa vahvistettiin pirkanmaalaisten yritysten, julkisorganisaatioiden ja yliopistoyhteisön palvelutoimintaa: 1) kanavoitiin yliopiston laaja-alaista palveluasiantuntemusta, 2) koottiin eri tieteenalojen asiantuntijoita yhteen, 3) vahvistettiin vuorovaikutusta yli toimiala- ja osaamisrajojen ja 4) kehitettiin alueen toimijoiden palveluliiketoimintaa, palveluinnovaatioita sekä palvelujen asiakaslähtöisyyttä

15 4. Yritystoiminnan edistäminen koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten keskuudessa 4.1. TE-toimiston palvelut Pirkanmaan TE-toimistolla on nuorille suunnatut ammatinvalinta ja uraohjaus -palvelut, mutta aloitteleville yrittäjille suunnatut palvelut ovat iästä riippumatta kaikille samat. Minustako Yrittäjä - infossa annetaan tuhti tietopaketti ja ohjeita miten jatkaa eteenpäin kohti yrittäjyyttä. Nuorten uravalmennuksiin sisältyy yhä enemmän yrittäjyyteen kannustamista, jolloin ajatuksena on tuoda yrittäjyyttä esille yhtenä uravaihtoehtona. TE-toimisto on järjestänyt myös muita yrittäjyyttä edistäviä tilaisuuksia. Esimerkiksi syyskuussa 2013 järjestettiin yrittäjyysaktiivipäivät, jonne kutsuttiin kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat. Paikan päälle ilmestyi 80 nuorta. Lisäksi TE-toimisto järjesti kiinnostuneille nuorille klubipäivät lokakuussa 2013 kahdella eri teemalla. Ensimmäisenä teemapäivänä nuorille esittäytyivät Ensimetri ja Osuustoimintakeskus. Toisena teemapäivänä keskityttiin rahoitukseen ja verotukseen ja lisäksi paikalla oli kaksi nuorta yrittäjää kertomassa tarinansa Tampereen kaupunki, Typan nuorten palvelut Työllisyydenhoidon palveluyksikön (Typa) nuorten palvelut 14 vakinaistettiin Nuorten työllisyyspalveluissa ohjaajat auttavat työhön, ammatinvalintaan ja koulutuksiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on tarkoitettu alle 30-vuotiaille työttömille tamperelaisille. Nuorten palveluissa on tällä hetkellä kokeiluasteella yrityskummitoiminta, jossa nuoret saavat työkokeilupaikan kumminsa yrityksestä tai yrityskummin verkoston yrityksestä sekä neuvoja ja tukea työelämään ja yrittäjyyteen. Yhteistyökumppanina toimii Tredea Oy. Lisäksi ideoinnin asteella on ryhmämuotoinen työkokeilu yrittäjyyden teemalla niille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä Pajaston työkokeilu Pajasto 15 on vuotiaille työttömille nuorille tarkoitettu työkokeilupaikka. Pajaston työpajoilla tutustutaan taide- ja kulttuurialan monipuoliseen ammattikuntaan, kurssimuotoisesti ja itse tekemällä. Pajasto sijaitsee Tampereen keskustassa, Monitoimitalo 13:ssa. Pajastolla ei varsinaisesti edistetä yrittäjyyttä toiminnassa, vaan toiminta tähtää yleiseen arjen- ja elämänhallintaan. Nuoria neuvotaan ensisijaisesti hakeutumaan opiskelemaan. Koulutushakuihin liittyen keskustellaan myös aloista, joissa voidaan toimia yrittäjäpohjalta. Pajastolla nuoria pyritään kannustamaan luovuuteen ja oma-aloitteisuuteen kaikilla elämän osa-alueilla Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry Etapin 16 pajoilla, erityisesti Mediapajalla, kannustetaan yrittäjyyteen ja yrittäjyydestä puhutaan paljon (toiminimi, osuuskuntayrittäjyys). Monelle pajalaiselle on kuitenkin suuri kynnys aloittaa 14 https://tyollisyysportti-fi-d.aldone.fi/tampere/nuorten-palvelut/

16 yritystoimintaa. Mediapajalla on käynyt Osuuskuntakeskuksesta edustajia puhumassa osuuskuntayrittäjyydestä, lisäksi Etapin muilta pajoilta on tullut yrittäjäksi lähteneitä henkilöitä kertomaan yrittäjyydestä Erityisryhmät: Näkövammaiset Näkövammaisten keskuudessa yrittäjyys on perinteisesti ollut varteenotettava vaihtoehto, erityisesti yksinyrittäjyys käsityö- ja hieronta-ammateissa. Näkövammaisten keskusliiton vuoden 2013 teemana oli työllisyys, minkä johdosta näkövammaisille järjestettiin tapaamisia ja tapahtumia työllisyyteen liittyen. Näkövammaisten keskusliitossa työskentelee yritysneuvoja, joka opastaa yrityksen perustamisessa ja tukien hakemisessa sekä muussa yritystoiminnassa. Hän myös ohjaa asiakkaita uusyrityskeskuksiin. Toiminnassa käytetään mentorointia ja yrityskummeja. Helsingissä toimii sosiaalinen yhdistys Annanpura, joka työllistää näkövammaisia litteroijia. Kahden vuoden välein järjestetään yrittäjyystapaamisia vaihtuvasti eri kaupungeissa ja seuraava tapaaminen pidetään Tampereella Kansainvälinen kuntoutus- ja työllisyystoimikunta European Blind Union on laatinut työkalupakin näkövammaisten yritysneuvojien tueksi Yrittäjän oppisopimus Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle 17 hyvä tapa kehittää yritystä ja omaa osaamista käytännönläheisesti. Opiskeltava tutkinto voi olla omaan ammattialaan tai yrittäjyyteen liittyvä tutkinto, esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinto. Yrittäjän oppisopimusopiskelussa pääosa oppimisesta tapahtuu ohjatusti omassa yrityksessä. Työssä oppimista tuetaan oppilaitoksen järjestämillä tietopuolisilla opinnoilla. Koulutukseen liittyvät kehittämistehtävät ja näytöt kohdistuvat suoraan oman yrityksen toimintaan. 5. Yrityshautomot Tampereella toimiva Uusi Tehdas 18 on innovaatio-, yrityshautomo-, ja startup-keskus, joka kehittää jatkuvasti uusia toimintamalleja innovatiivisen yritystoiminnan luomiseksi. Uuden Tehtaan verkostossa Protomo 19 tarjoaa mahdollisuuden kehittää omasta liikeideasta toimiva konsepti sekä saada vertaistukea ja verkostoitua muiden samanhenkisten ihmisten kanssa. Demola 20 on innovaatioalusta, jossa korkeakouluopiskelijat toteuttavat tiimeissä projekteja ja kehittävät ratkaisuja yrityksiltä ja muilta toimijoilta tuleviin toimeksiantoihin. Demola lanseerattiin Tampereella vuonna 2008, jonka jälkeen toiminta on laajentunut Euroopan laajuiseksi, seitsemän Demola-keskuksen verkostoksi

17 6. Yritysneuvonta Tampereella Uusyrityskeskus Ensimetri 21 tarjoaa: 1) mahdollisuuden testauttaa liikeidea luottamuksellisesti eri alojen ammattilaisilla, 2) apua liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman muotoiluun ja tarkentamiseen, 3) maksutonta palvelua yrityksen perustamiseen ja viranomaisasiointiin liittyen, 4) mahdollisuuden maksuttomaan tapaamiseen asiantuntijoiden kanssa, 5) suosituksia, ohjeita ja lausuntoja tukien ja rahoituksen järjestämiseksi, 6) vertailutietoa ja osaamista jo menestyvien yritysten toiminnasta. Ensimetrin tiloissa toimivat eri palveluntarjoajat ovat: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keksintösäätiö, Pirkanmaan Viestinvaihto, Pirkanmaan Yrityskummit, Tampereen seudun Osuustoimintakeskus, Työ- ja elinkeinotoimisto ja Vero. Tredea ry:n alaisena toimivat osuustoiminnan neuvontapalvelut opastavat osuuskunnan perustamiseen liittyvissä kysymyksissä. Osuustoiminnan palveluista saa apua liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman työstämiseen, toiminnan ja toimintamallien kehittämiseen sekä vaadittavien asiakirjojen ja ilmoitusten täyttämiseen. 22 Nuorten Yrittäjien Voimala 23 oli alun perin Proakatemian hanke. Se tarjoaa koulutuksia ja verkostoja yrityksen jo perustaneille yrittäjille, suurin osa verkostosta on noin 30-vuotiaita. Mukana toiminnassa on myös jonkin verran yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita. Verkostossa on noin 300 yrittäjää. Yrittäjän liittyessä Pirkanmaan yrittäjiin hän saa automaattisesti tiedot myös Nuorten Yrittäjien Voimalan tapahtumista

18 Lähteet Julkaisut Arnkil R. & Spangar T Promoting Enterprising Relations to Work - The discovery journey from My Generation to the present stage of My Generation at Work and beyond. Draft, February Pirkanmaan Ely-keskus Pirkanmaan työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 (verkkojulkaisu). _Marraskuu_2014.pdf/774ed9cb-a bb-5e a (viitattu ). Tampereen kaupunki 2013a. Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki. Tampereen kaupunkistrategia Tampereen kaupunki 2013 b. Rock, rauta ja rakkaus elinvoimasuunnitelma. Internet-lähteet ja ja ja https://tyollisyysportti-fi-d.aldone.fi/tampere/nuorten-palvelut/

19

Nuorten osallisuuden edistäminen -Mitä voimme oppia kansainvälisistä kokemuksista? 12 oppia. Robert Arnkil Arnkil Dialogues

Nuorten osallisuuden edistäminen -Mitä voimme oppia kansainvälisistä kokemuksista? 12 oppia. Robert Arnkil Arnkil Dialogues Kuntoutusta arjen tukiverkoissa 42. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10. 11.3.2014 Nuorten osallisuuden edistäminen -Mitä voimme oppia kansainvälisistä kokemuksista? 12 oppia Robert Arnkil Arnkil Dialogues

Lisätiedot

Nuorten osallisuuden edistäminen Mitä voimme oppia kansainvälisistä kokemuksista? 12 oppia. Robert Arnkil Arnkil Dialogues

Nuorten osallisuuden edistäminen Mitä voimme oppia kansainvälisistä kokemuksista? 12 oppia. Robert Arnkil Arnkil Dialogues Kuntoutusta arjen tukiverkoissa 42. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10. 11.3.2014 Nuorten osallisuuden edistäminen Mitä voimme oppia kansainvälisistä kokemuksista? 12 oppia Robert Arnkil Arnkil Dialogues

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPOLKU. Nuorten työllisyyspalvelut

YRITTÄJYYSPOLKU. Nuorten työllisyyspalvelut YRITTÄJYYSPOLKU Lahden nuorisopalvelut Nuorten työllisyyspalvelut Matti Martikainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT Lahti Tuija Oikarinen Yrittäjyyden ja työn murros - Yrittäjyys mahdollisuutena

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ry Nuorelle tietoa ja positiivisia kokemuksia työelämästä Nuorille työelämä-, yrittäjyys- ja talousvalmiuksia Työelämäyhteistyö osaksi suomalaista

Lisätiedot

Miksi yrittäjyyskasvatusta?

Miksi yrittäjyyskasvatusta? Yrittäjyyskasvatus Miksi yrittäjyyskasvatusta? Yrittäjyyskasvatuksen avulla pyritään lisäämään oppilaan yrittävyyttä ja lapsen ja nuoren halua menestyä ja ottaa asioista selvää. Tavoitteena on mm. sosiaalinen,

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Koululaisten oma yhteiskunta Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Mikä Yrityskylä? Kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö Simulaatio

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia

Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia Suomi 100 WISIOssa WISIOssa valmennetaan osaajia WISIO on Turun ammatti-instituutin yrittäjyyden oppimisympäristö, joka toimii kohtauspaikkana eri toimijoiden välillä. WISIO:ssa on muuntuvien yrittäjyyden

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016

NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 NY Yrittäjyyskasvatuksen polku ja OPS2016 Nuori Yrittäjyys Yrittäjyyttä, työelämätaitoja, taloudenhallintaa 7-25- vuotiaille nuorille tekemällä oppien 55 000 oppijaa 2013-14 YES verkosto (17:lla alueella)

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Opin Ovi klinikka Voiko ohjausta mitata. Työelämätutka. Robert Arnkil

Opin Ovi klinikka Voiko ohjausta mitata. Työelämätutka. Robert Arnkil Opin Ovi klinikka 8.4.2014 Voiko ohjausta mitata Työelämätutka uusi työelämään liittyvien ohjauspalvelujen seurannan ja arvioinnin väline Robert Arnkil robert.arnkil@armas.fi Muut tiimin jäsenet: Timo

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017

OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 OKM Yrittäjyyslinjaukset 2017 Seija Aalto, koulutusjohtaja Yrittäjyyslinjausten tarkoituksena on suunnata, kehittää ja ohjata eri koulutusasteiden yrittäjyyden edistämisen ja yrittäjyyskasvatuksen toimenpiteitä

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016

KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 KESÄYRITTÄJÄN KÄSIKIRJA 2016 Kuinka asiat tapahtuvat? MIKÄ ON KESÄYRITTÄJÄ? Kesäyrittäjä-ohjelma on luotu nuorille toisten nuorten toimesta, opettamaan yrittäjämäistä toimintaa ja oma-aloitteisuutta. Projektin

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla. Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla Outi Rantanen ja Marjo Nieminen 13.6.2013 Nuorten aikuisten osaamisohjelma Pirkanmaalla v. 2013 Laaja tarjonta eri alojen tutkintoja, opiskelijatyövuosia on

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä 5.10.2017 Pirjo Kauhanen pirjo.kauhanen@jao.fi Kuva: Mathias Falk / Skills Finland AMISreformi Koulutukseen joustavasti

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa Tilastollinen tarkastelu 1 Eurofound: Youth Entrepreneurship in Europe (2015) 2 Yrittäjyyttä toivottavana ja mahdollisena uravaihtoehtona pitävät 15-34-vuotiaat

Lisätiedot

Tervetuloa Yrityssaloon. Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A

Tervetuloa Yrityssaloon. Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, Örninkatu 15 A Armi Metsänoja Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama 1.1.2009 perustettu oy, elinkeinoyhtiö, Yrittäjyyden

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Tausta ja tarve: Tavoitteet:

Tausta ja tarve: Tavoitteet: 1 OlaCity yhteisö Toimintamallin tavoitteena on Orimattilan alueen nuorten yrittäjien (Start Up, opiskelijayritykset) sekä mikro/yksinyrittävien yritystoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden edistäminen, sekä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet

Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Nuorten yrittäjyysaikomukset ja -asenteet Global Entrepreneurship Monitor (2003-2016) Osuus suomalaisista, joka arvioi perustavansa yrityksen kolmen vuoden kuluessa 20% 8% 5% 7% 6% 6% 7% 7% 9% 8% 8% 7%

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA

YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA KÄRSÄMÄEN KUNNAN SIVISTYSTOIMESSA Käyttöönotettu 1.8.2013. Hyväksytty opetustoimen lautakunnassa 16.4.2014. Hyväksytty kunnanhallituksessa 5.5.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta.

Mistä on kyse? Kehittämiskouluverkosto MAJAKKA. Tarvitsemme konkreettisia tekoja, innovaatioita ja kokeiluja koulussa ja koululta. Mistä on kyse? Opetuksen järjestämistä ohjataan erilaisilla normeilla ja asiakirjoilla, kuten lainsäädännöllä, opetussuunnitelmien perusteilla, suosituksilla, strategioilla ja suunnitelmilla. Jotta valtakunnalliset

Lisätiedot

HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen

HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen HyvinMonena Osk oppimisympäristö osana tutkintoasi Opiskelijainfot syksy 2012 Arvekari & Kuhanen Osuuskunta on oppimispaikka jossa pääset kehittämään yrittäjyysvalmiuksiasi samanhenkisten opiskelijoiden

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

NUORISOTAKUU NYT JA TULEVAISUUDESSA

NUORISOTAKUU NYT JA TULEVAISUUDESSA NUORISOTAKUU NYT JA TULEVAISUUDESSA Projektipäällikkö Matti Mäkelä Läpäisyohjelman levittämishanke Turun kaupungin sivistystoimiala, projektitoimisto NUORISOTAKUU NYT -HANKE toteutettu Turun seutukunnassa

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN

YES INFO. YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TEEMAKOULUTUS Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv NY OHJELMA- KOULUTUS YES-MALLIT KÄYTTÖÖN YRITTÄJYYS TEEMA Oppilaitoksen työelämäyhteistyön kehittäminen, 2 pv Ajankohta: 1. päivä 20.3.2012 ja 2. päivä 29.3.2012 Turku Kouluttaja: Tarja Nieminen, Villinikkarit Oy 15-20 opettajaa Sisältö: - Työelämäyhteistyö

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE)

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OHJAUS KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) VARAATHAN KALENTERIISI AJANKOHDAT! OHJELMAT SAA MYÖHEMMIN. 20.8.2015 YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN PARHAAKSI! Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely 1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely Yhteenveto 24.11.2017 KICK ON tilaisuus Kimmel Joensuu Alueellisen kokeilun tavoitteet Luodaan 1000 uutta työpaikkaa Vaikutus aluetalouteen +

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kohti Kaakkois-Suomen Ohjaamoa 23.9.2014 Ritva Kaikkonen / Timo Hakala Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ohjaamo-toiminta osana nuorisotakuuta ja elinikäistä ohjausta Lähtökohdat ja tarpeet: Monialaiset ja kehittyvät

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena

Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja TNO-palvelut nuorten tukena Aikuiskoulutusjohtaja Anni Miettunen Projektisuunnittelija Niina Tikkanen 21.1.2014 Mikä NAO? Nuorten aikuisten osaamisohjelma osa nuorisotakuuta

Lisätiedot

Markku Meriläinen

Markku Meriläinen INNOtyöverkko Osuuskunta järjestää seinättömän työpajan, joka ohjaa työmarkkinoille, opiskelemaan, yrittämään, jatkotutkintoon tai vaikka keikalle - KAIKILLE KIINNOSTUNEILLE INNOtyöverkko Osuuskunta Keski-Suomalaisille

Lisätiedot

Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI. LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI. LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT Ura- ja opintoohjaus LAY Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT Oppiminen ja osaamisen hankkiminen työelämässä LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO LAY

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo

Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet. Ville Kairamo Demola: toimintamalli ja mahdollisuudet Ville Kairamo Tampere Maailmanluokan tietotaito erityisesti media ja ICT -sektoreilla Kansainvälisiä yrityksiä Paljon opiskelijoita eri korkeakouluissa Tekniikka,

Lisätiedot

KASVUPALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa

KASVUPALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa KASVUALVELUT JA KUNTA-MAAKUNTA- VALTIO- YHTEISTYÖ. 9.5.2017 Mikko Härkönen Elinvoimajohtaja https://youtu.be/aa46bvokrqa KASVUALVELU-UUDISTUS TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Eväitä opinnälkään Kaisu Lehtinen-Nevalainen Talentti-hankkeessa kartoitetaan keinoja luoda Suomussalmelle ammatillisen oppimisen mahdollisuuksia. Hankkeen myötä

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ. KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti

OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ. KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti OSUUSKUNNAT SUOMALAISTEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VÄLINEENÄ KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti AGENDA Taustaa Tutkimuksen tavoitteet Käsitteellinen viitekehys

Lisätiedot

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa.

Ohjevihko on tuotettu YVI- hankkeessa. Kuvat ClipArt Yrittäjyyskasvatus oppimisen perustana -ohjevihkonen on tarkoitettu yleissivistävän opettajankoulutuksen opiskelijoiden ja ohjaajien käyttöön. Materiaali on mahdollista saada myös PowerPoint

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

YRITTELIÄS JA HYVINVOIVA VARSINAIS-SUOMI

YRITTELIÄS JA HYVINVOIVA VARSINAIS-SUOMI YRITTELIÄS JA HYVINVOIVA VARSINAIS-SUOMI Ohjelma tänään Yrittäjyyden ilmiöt Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku Yrittäjyyskasvatuksen vuosikello VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO 2020 Yrittäjyyskasvatus

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

Opetuksen johdon foorumi

Opetuksen johdon foorumi Opetuksen johdon foorumi 6.6.2017 helenatompuri Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto www. t y y l i h a n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (5) 209 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirka Vainikan ym. työelämään tutustumisjaksojen saamista lukioihin koskevasta valtuustoaloitteesta

Lisätiedot

Interreg Pohjoinen 2014-2020

Interreg Pohjoinen 2014-2020 Interreg Pohjoinen 2014-2020 Osa-alue Nord ja osa-alue Sápmi Toimintalinjat Ohjelmabudjetti = n. 76 MEUR! 8,6% 29,1% EU-varat n. 39 MEUR IR-varat n. 8 MEUR Vastinrahoitus n. 29 MEUR 29,1% 33,3% Tutkimus

Lisätiedot

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin...

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... Marketta Korhonen Minustako yrittäjä? Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... pakon sanelemana työttömyyden kautta (itsensä työllistäminen) koulutuksen kautta harrastuksen kautta franchising yrittäjyyden

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

Kansainväliset koulutusskenaariot

Kansainväliset koulutusskenaariot seminaari, Vanajanlinna 14-15.2.2006 Kansainväliset koulutusskenaariot Johdatus iltapäivän ryhmätöihin Tuomo Kuosa Tutkija Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus Ohjelma 1. Palautetaan mieliin.

Lisätiedot

Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO

Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO Etsivä nuorisotyön viranomainen ja rekisterinpitäjä Naantali, Nousiainen, Masku, Mynämäki, Raisio ja Rusko 9.11.2012 Raision seudun koulutuskuntayhtymä / Maria Taipale

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetussuunnitelmatyöllä lukiokoulutuksen kehittämiseen 11.11.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelun lähtökohtia Valtioneuvoston asetus (942/2014) Tavoitteet 2 Kasvu

Lisätiedot

Mikä on Kultahanke? Hankkeen osarahoittajia ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Opetusministeriö.

Mikä on Kultahanke? Hankkeen osarahoittajia ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Opetusministeriö. Mikä on Kultahanke? Kultahanke on valtakunnallinen, kolmevuotinen hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää käsi- ja taideteollisuusalan osaajien yrittäjyys- ja liiketoimintaosaamista vahvistamalla

Lisätiedot

6Aika-strategian johtoryhmä

6Aika-strategian johtoryhmä 6Aika-strategian johtoryhmä Sähköpostikokous 20.1.2017 klo 9-15 Pöytäkirja 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot