Sähköauto Helsingin Autoteknillinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköauto 2012. Helsingin Autoteknillinen"

Transkriptio

1 Sähköauto 2012 Camille Jenatzyn sähköauto "Le Jamais Contente" rikkoi ensimmäisenä 100 kilometrin tuntivauhdin vuonna Latausaseman merkki: Niko Punin. 80 Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry

2 Elinkeinoministerin tervehdys Sähköajoneuvojen käytölle luodaan pohja Suomi on laaja ja harvaanasuttu maa, jossa hyvin toimiva liikenne on meille useimmille arjen sujumisen kannalta välttämätön ehto. Samalla liikennevälineiden pitäisi olla energiaa niukasti käyttäviä, materiaaleja säästäviä ja lähes päästöttömiä eikä meluakaan saisi häiritsevästi syntyä. Näistä lähtökohdista on olemassa vahva tilaus kehittää ja ottaa käyttöön välineitä ja järjestelmiä, jotka mahdollisimman pitkälle toteuttavat itsellemme yhdessä muiden vastuullisten valtioiden kanssa asettamiamme tavoitteita. Taustalla ovat tietenkin tutut ilmastomuutoksen hillintä, energian ja muiden luonnonvarojen kestävä käyttö sekä kansalaisten hyvinvointi ja terveys. Sähköiset ajoneuvot ovat ratkaisu useimpiin edellä mainitsemisiini tavoitteisiin. Työ- ja elinkeinoministeriö, Tekes, monet tutkimuslaitokset sekä iso joukko yrityksiä ovatkin jo ryhtyneet toimeen ja luomaan edellytyksiä sähköautojen käyttöönotolle Suomessa. TEKES on budjetoinut yli 30 miljoonaa euroa sähköiset ajoneuvojärjestelmät ohjelmaan, jossa on mukana yli 50 osapuolta ja koko hankekokonaisuuden budjetti 100 miljoonan euron luokkaa. Tähän kehittämishankkeeseen liittyen työ- ja elinkeinoministeriö myönsi joulukuussa lähes 10 miljoonaa euroa viiden kaupungin ja usean sähköverkon alueella toteutettavaan hankkeeseen, jossa testataan sähköautojen ja niihin liittyvien järjestelmien toimivuutta käytännössä. Kokonaisuudessaan kyseessä on Pohjoismaiden suurin sähköautohanke. Hankkeen yhteydessä pääkaupunkiseudulle asennetaan yli 800 pikalatauspistettä ja liikenteessä olevien sähköajoneuvojen määräkin yli 10-kertaistuu. Karkeasti ottaen sähköajoneuvojen käytölle luodaan pohja. Pohjainfran jälkeen sähköautoklusterin kotimarkkinan kehittyminen edellyttää volyymiä. Tässä valtion ja kaupunkien omat hankinnat voisivat olla nykyistä aktiivisemmin päänavaajina. Panostus on tarpeen, sillä meidän pitää kehittää, kokeilla ja testata kokonaan uudenlaisia laitteita ja järjestelmiä, jotta sähköisten ajoneuvojen laajamittainen käyttöönotto olisi mahdollista. Eikä tässä olla ainoastaan kehittämässä kotimaista liikennejärjestelmää, vaan katse on vankasti Euroopassa, Aasiassa ja muuallakin. Sähköisten ajoneuvojen ja niiden edellyttämien järjestelmien rakentamisen markkina on kehittymässä kovaa vauhtia ja suomalaiset toimijat ovat hyvissä asemissa ottamaan siitä osansa. Minulta on kysytty, onko biopolttoaineiden käytön lisäämien vai sähköisten liikennevälineiden kehittäminen hallituksen ensisijaisena tavoitteena. Vastaukseni on sekä että. Tarvitsemme molempia. Sekä ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteidemme saavuttamiseksi että uuden ns. cleantech- liiketoiminnan käynnistämiseksi. Mikä parasta, näillä kummallakin alalla on valtava maailmanlaajuinen markkina syntymässä. Nyt on toiminnan ja panostusten aika, jotta jo monella alalla hyväksi tunnetun suomalainen osaamisen ja eri toimijoiden yhteistyön avulla saadaan teknisesti käyttökelpoisia, mielellään muihin verrattuna ylivoimaisia tuotteita ja järjestelmiä liikenteen uudenlaisille ja kehittyville markkinoille. Onnittelen lämpimästi kunniakkaaseen 80 v. ikään tullutta Helsingin autoteknillistä yhdistystä. Teette tärkeää työtä autoalan vastuu- j a asiantuntijatehtävissä toimivien, alan yritysten ja oppilaitosten verkottajana ja tiedonvaihtokanavana. Uusille ideoille ja innovaatioillekin tarjoutuu hyvät puitteet, kun samojen asioiden parissa työskentelevät ammattilaiset kohtaavat myös virallisen työn ulkopuolella. Toivotan turvallista ja menestyksekästä matkaa tuleville vuosikymmenille. Jyri Häkämies elinkeinoministeri HATY 80 vuotta juhlajulkaisu SÄHKÖAUTO 2012 Julkaisija: Helsingin Autoteknillinen yhdistys (HATY) HATY on perustettu vuonna 1932 ja on Suomen vanhin ja suurin autoteknillinen yhdistys. Henkilöjäseniä on vuoden 2012 alussa noin 1100 ja kannattajajäseniä noin 40. HATY on yleishyödyllinen yhdistys jonka tarkoituksena on toimia verkostoitumiskanavana jäsenistölleen. HATY ei ole ammattiliiton alajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n jäsenyhdistyksenä toimien koota yhteistoimintaan paikkakunnan auto- ja kuljetusalan insinöörit, teknikot ja muut alalla esimiestai vastaavissa tehtävissä työskentelevät henkilöt, edistää alan ammattien kehittämistä toimimalla jäsentensä teknillisen sivistyksen ja ammattitaidon kohottamiseksi. Toimitusneuvosto: HATY ry hallitus ja seniorit Toimitustyö, julkaisusuunnittelu ja ulkoasu: Viestintä Omniplus/ Mikko ja Pekka Paloranta Painos: 1500 kpl. Paino: Ecapaino Oy, Lahti

3 puheenjohtajien tervehdykset 80 vuotta autoteknillistä toimintaa 1930-luvun Suomessa autoistuminen oli vahvassa kasvussa ja palvelujen kysyntä lisääntyi. Huolto- ja korjauspalveluja oli kyettävä tarjoamaan myydyille autoille. Haasteeksi nousi erityisesti tekninen osaaminen: autotekniikka oli suhteellisen uusi laji ja alan koulutus kehittymätöntä. Tähän tilanteeseen vuonna 1932 perustettiin Helsinkiin Suomen Autoteknikkojen Yhdistys ry. Yhdistyksen tehtävänä oli erityisesti parantaa autoteknillistä osaamista. Nopeasti muillekin Suomen paikkakunnille perustettiin vastaavia Autoteknikkojen Yhdistyksiä. Vuonna 1934 perustettiin Suomen Autoteknikkojen Liitto, nykyään Suomen Autoteknillinen Liito (SATL) toimimaan alueellisten yhdistysten yhteistyöverkostona. Suomen Autoteknikkojen Yhdistyksen rooliksi jäi erityisesti Helsingin ja lähiseutujen palveleminen. Yhdistyksen nimi sai nykyisen muotonsa Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry (HATY) 1960-luvun alussa. HATY on ollut alullepanijana ja suunnan näyttäjänä autoteknillisessä yhdistystoiminnassa jo 80 vuoden ajan. Tällä hetkellä sen jäsenistö edustaa noin viidesosaa kaikkien 39 Suomessa toimivan autoteknillisen yhdistyksen yhteenlasketusta jäsenmäärästä. HATY:n toiminta on edelleen virkeää ja jatkuvasti uudistuvaa. Tänä vuonna yhdistys on järjestänyt SATL:n kesäpäivät tarjoten varsin monipuolisen ja innostavan ohjelman. Kiitän Helsingin Autoteknillistä Yhdistystä 80 vuoden energisestä toiminnasta ja tämän vuoden kesäpäivien järjestämisestä. Toivotan yhdistykselle menestystä ja yhtä aikaansaavia 80 seuraavaa vuotta. Onnea, helsinki! Keijo Mäenpää puheenjohtaja Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL) Wikipedian mukaan, Yhdistys on luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molempien jotakin tarkoitusta varten perustama organisaatio. Yhdistymisvapaus kuuluu Suomessa perustuslaissa turvattuihin poliittisiin perusoikeuksiin perustettiin autoalan asiantuntijoiden tarkoitusta varten Helsingin Autoteknikkojen Yhdistys ry, joka on siis Suomen vanhin Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenyhdistyksistä. Uuden yhdistyksen säännöt hyväksyttiin ja varsinainen toiminta alkoi Nykyisen muotoonsa yhdistyksen nimi on muuttunut vuoden 1960 aikana. Jäljempänä tässä julkaisussa on tarkempi avaus yhdistyksen historian tarinasta. Yhdistys on koko olemassaolon ajan pyrkinyt yhdistämään samanhenkisiä ihmisiä, auttaen heitä ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan ja sivistystään. Samalla yhdistys on jäsenmääränsä kasvamisen kautta yhdistänyt yksilölliset vahvuudet ryhmän voimaksi, jonka ääni ja mielipiteet ovat kuuluneet koko ajan paremmin ajassaan. Autojen tekninen kehittyminen on ollut todella nopeata, joka on tuonut omat haasteensa yksilön osaamisen ajan tasalla pysymisessä. Asiakaspalvelun vaatimukset ovat myös nousseet koko ajan, liikkeet ovat pyrkineet erottautumaan kilpailijoistaan koko ajan kehittyvällä asiakaslähtöisemmällä toiminnallaan. Yhdistys on pyrkinyt omassa roolissaan ja rooliaan muuttaen olemaan lähellä jäsentään, auttaen häntä pysymään kehityksen mukana. Yhdistyksen alkuajan koulutuksellinen rooli on muuttunut asteittain kohti verkostoitumisen ja tiedonvälityksen roolia. Yhdistyksen koko ajan vahvistuvana voimavarana on ollut läheinen yhteistyö alan koulutustoimijoiden kanssa, joiden opiskelujäsenyyksistä olemme pystyneet saamaan uutta jäsenkuntaa ja siten jatkuvuutta toiminnallemme. Samoin yhdistys on aktiivisesti pyrkinyt ylläpitämään ja luomaan yhteistyötä ja yhteyksiä autoalan yrityksiin, toimien yhdistävänä kanavana opiskelijoiden ja työelämän välillä. Tämä on myös tulevaisuudessa yksi yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä. Toivotan omasta ja yhdistyksen hallituksen puolesta onnea 80-vuotiaalle Helsingin Autoteknilliselle yhdistykselle ja kaikille yhdistyksen toiminnassa mukana olleille. Erityiskiitoksen haluan vielä sanoa yhdistyksen aktiiviselle Seniorijohtoryhmälle ja Haty Leideille. Heidän avullaan olemme järjestäneet monia niin ammatillisia kuin kulttuurillisiakin tapahtumia. Jatketaan reippain mielin kohti seuraavia vuosikymmeniä! Juha Seppälä puheenjohtaja Helsingin Autoteknillinen yhdistys ry 3

4 Perjantai 8.6. Kello Saapuminen ja majoittautuminen hotelli Scandic Grand Marinaan alkaa SATL:n ja HATYn vastaanottoedustus hotellilla Infopaketin jako Vapaata omaehtoista Helsingin kaupunkiin tutustumista Lauantai SATL-kesäpäiväristeily Kuivasaareen - katso tarkemmin s Sähköautonäyttely Europaea-lämpiössä - katso tarkemmin s HATY 80 Vuotisjuhlaseminaari Pääkaupunkiseudun sähköisen liikenteen kehitys, Scandic Marina Congress Center, kokoustila Europaea Katso tarkemmin s 6-7. n Seminaari päättyy HATY 80-vuotisonnittelujen vastaanotto, näyttelytilan yhteydessä Juhlaillallinen, Scandic Marina Congress Center, juhlasali Fennia II Tervetuloa! n Juhlapuhe / Emeritusprofessori Antti Saarialho - katso tarkemmin s. 7. n Yllätysnumero! n Juhlatanssiaiset, kvartettiorkesterin johdolla n Virallinen osuus päättyy Sunnuntai Info-opastus Korkeasaari / Linnanmäki retkille, Hotelli Scandic Marina SATL:n ja SAKL:n liittokokoukset Viipuirssa

5 Onko tämä aivan uudenlainen auto? Kyllä, sen käyttökustannukset ovat ainutlaatuisen pienet. Kyllä, se valittiin Vuoden autoksi maailmassa Kyllä, se sai 5 tähteä Euro NCAP -testissä. Kyllä, siinä on tilaa koko perheelle. Kyllä, se on 100 % sähköinen. 100 % sähköinen Nissan LEAF. Uudenlainen auto. CO 2 -päästöt 0 g/km Myynnissä huhtikuusta 2012 alkaen nissan.fi Voted World Car of the Year

6 sähköautoseminaari Pääkaupunkiseudun sähköisen liikenteen kehitys Keksijä Thomas Edison ja sähköauto vuonna Fordin ja Edisonin tavoitteena oli täyttää Yhdysvaltain tiet sähköautoilla, mutta yhteishanke tyrehtyi erimielisyyksiin ja muihin vaikeuksiin. Scandic Marina Congress Center, kokoustila Europaea klo n o Sähköautoliikenteen tulevaisuusskenaario Tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund, VTT o Sähköinen joukkoliikenne, haasteet ja mahdollisuudet Johtaja Sami Ojamo, Veolia Transport Finland Oy o Sähköautokannan vaikutukset myyntiverkostoille, haasteet ja mahdollisuudet Asiamies Jouko Sohlberg, Autoalan Keskusliitto (AKL) ry. sähköautonäyttely Europaea-lämpiö klo Kattava ja monipuolinen katsaus sähköautoihin sekä alan teknologiaan. Näytteilleasettajina mukana kaikki keskeiset valmistajat edustajineen. VAPAA PÄÄSY! Umpikorilla varustettu moottoripyörä, josta ennustetaan varsinkin henkilöautolle vaarallista kilpailijaa. (Autotekniikka 3/1935). Käynnistysparistojen kokoonpanoa Akkumulaattori-Teollisuus osakeyhtiön tehtaassa Helsingissä. (Autotekniikka 4 / 1934). 6

7 Esitelmät & juhlapuhe NILS-OLOF NYLUND Tutkimusprofessori, tekniikan tohtori Nils-Olof Nylund (57) on arvostettu kansainvälinen auto-tekniikan asiantuntija. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n palveluksessa Nylund on ollut vuodesta 1979 ja tutkimusprofessorina vuodesta Hän on vahvasti mukana muun muassa kansainvälisen energiajärjestön IEA:n toiminnassa. Mobile-tutkimusohjelman tutkimusjohtajana Nylund oli Nylund on jäsenenä myös mm. maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan kuljetustekniikan jaostossa. Hän on TEC TransEnergy Consulting Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Vuoden 2000 jälkeen Nylund on tehnyt 70 englanninkielistä julkaisua ja esitelmää liikenteen energiankäytöstä, liikennepolttoaineista ja ajoneuvojen energiansäästöstä. Hänen nimissään on kaksi suomalaista patenttia liikenteen biopolttoaineista. SATL nimesi Nylundin Vuoden autoteknikoksi vuonna 2011 SAMI OJAMO Johtaja, autoinsinööri Sami Ojamo (31) on työskennellyt uransa alkuvuosina formulatiimin palveluksessa Suomessa ja ulkomailla sekä myynti-insinöörinä Oy Ekström Ab:lla. Veolia Transport Finlandin teknisenä johtajana Ojamo toimi vastaten korjaamotoiminnan kehityksestä, kalustosta, hankinnoista sekä kestävästä kehityksestä Suomen Veolia Transport -konsernissa. Nykyisin Ojamo vastaa Suomen Veolia Transportin hankinnoista, liiketoiminnan kehityksestä sekä konserniyhteyksistä. Ojamo on myös mukana yhtenä erikoisasiantuntijoista koko Veolia Transport konsernin energiatehokkuustyöryhmässä. Seuraavana tulevaisuuden haasteena on Veolia Transport Suomen ja yhteistyökumppaneiden monivuotinen tutkimushanke sähköbussiliikennöinnistä, jonka projektipäällikkönä Ojamo toimii sekä projektiryhmän johtoryhmän puheenjohtajana. JOUKO SOHLBERG Insinööri (AMK) Jouko Sohlberg (48) on työskennellyt Autoalan Keskusliitto ry:n asiamiehenä ja teknisenä asiantuntijana vuodesta Tätä ennen hän on työskennellyt huoltopäällikkönä VV-Auto Oy:n ja Stockmann Auto Oy AB:n palveluksessa. Lisäksi Sohlberg on ollut mm. Autokeskus Oy:n ja Veho Oy AB:n jälkimarkkinointipäällikkönä sekä sivutoimisena opettajana Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa. Hän on Autotieto Oy:n hallituksen jäsen sekä Autoalan ammatillisen koulutuksen edistämissäätiön asiamies. Sohlbergilla on ollut ja on edelleen lukuisia autoalaan liittyviä luottamustehtäviä. Hän on ollut tutkintotoimikunnan (autokori- ja automaalaus) jäsen ja puheenjohtaja sekä Vaaka -neuvottelukunnan jäsen. Sohlberg on edelleen jäsenenä mm. näissä elimissä: Työtehoseuran Auto- ja pienkonealan neuvottelukunta, Kori- ja turvallisuustyöryhmä, Autokorjaamoalan tutkintotoimikunta (puheenjohtaja 2010-), AEL:n koulutusjohtokunta, Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta (puheenjohtaja 2010-), Helsingin ammattikorkeakoulun auto- ja kuljetusalan neuvottelukunta (puheenjohtaja), Metropolia AMK hallitus sekä Maakuljetuspoolin huolto-osasto (puheenjohtaja). ANTTI SAARIALHO, juhlapuhe Emeritusprofessori, tekniikan lisensiaatti ja SATL:n kunniapuheenjohtaja Antti Saarialho (78) toimi Teknillisen Korkeakoulun auto- ja työkonetekniikan professorina ja vararehtorina Sivutoiminen Korkeimman hallinto-oikeuden yli-insinöörineuvos hän oli Ennen uraansa TKK:ssa Saarialho oli mm. Suomen Autoteollisuuden palveluksessa huoltopäällikkönä ja Helsingin teknillisen oppilaitoksen autotekniikan lehtorina. Saarialholla on ollut lukuisia koti- ja ulkomaisia tekniikan alan sekä autoalan luottamustoimia. Suomen Autoteknillisen liiton hallituksen puheenjohtajana hän toimi ja on sittemmin kutsuttu kunniapuheenjohtajaksi. Lisäksi hän on ollut mm. Keksintösäätiön hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtajana, Henry Fordin säätiön hallituksen jäsenenä, Fédération des Sociétés des Ingenieurs de I Automobilen hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana, Moottoriliikenteen keskusjärjestön hallituksen puheenjohtajana, Suomen tekniikan seuran puheenjohtajana sekä Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen jäsenenä. Saarialho on julkaissut useita autotekniikan oppikirjoja sekä lukuisia artikkeleita Suomen Autolehdessä ja muissa lehdissä. Audi Teknistä etumatkaa Uusi Audi Q5 hybrid quattro 7

8 Kuivasaareen ryhmämme kuljettaa m/s Doris, jolla paluumatkan aikana nautitaan lounas. Perillä Kuivasaaressa voi hämmästellä näitä 12-tuumaisten tykkien torneja, jotka esiintyvät myös Raid-elokuvassa. Kuvat: IHA-Lines Oy. satl:n Kesäpäiväristeily kuivasaareen la SATL:n kesäpäiväristeily suuntautuu eksoottiselle alueelle, joka sijaitsee kuitenkin aivan Helsingin tuntumassa. IHA-Linesin m/s Doris kuljettaa seurueemme historiallisesti arvokkaaseen ja luonnoltaan ainutlaatuiseen Kuivasaareen. Noin kahdeksan kilometrin päässä kaupungista, Harmajan itäpuolella sijaitseva Kuivasaari on Suomenlinnan Rannikkorykmentin hallinnassa ja siten sotilasaluetta. Alue on normaalisti suljettu vierailijoilta. Retkellä pääsee näkemään esimerkiksi valtaisan, 12-tuumaisen Obuhov-kaksoistykin torni maanalaisine käytävineen sekä museotykkejä. Helsingin puolustushistoria avautuu tässä miljöössä varsin kiehtovalla tavalla. Kuivasaaressa on myös historiallisia tsaarinajan rakennuksia sekä jonkin verran vanhoja istutuksia. Useiden armeijan hallitsemien saarten tapaan Kuivasaarenkin luonto on hyvin säilynyttä. Saarella kasvaa esimerkiksi harvinainen nuokkukohokki. Linnusto on runsas ja moninainen. Kuivasaaren arvokkaimpia lintulajeja on pieni kahlaajalintu tylli. Erikoisuuksiin lukeutuu samoin luotokirvinen Kokoontuminen Helsingin Kauppatorin rantaan, IHA-Lines Oy:n sininen lähtölaituri (kyltitys Vanhan Kauppahallin oven edessä) Lähtö m/s Doriksella Kuivasaaren linnakkeelle. n Saapuminen Kuivasaaren linnakkeelle Suomenlinnan rannikkotykistökilta ry:n opastettu ohjelma n Kokoontuminen Kuivasaaren laiturille ja lähtö takaisin Helsingin Kauppatorille. Lounas m/s Doriksella n Saapuminen Helsingin Kauppatorille Auton täysremonttia suoritetaan Helsingin eteläsatamassa anno Domini 1934! Taustalla näkyy höyrylaiva. (Autotekniikka 10/1934). 8

9 /autoala AEL ON SÄHKÖAUTO- JA HYBRIDITEKNIIKAN KOULUTUSTEN EDELLÄKÄVIJÄ Lisätietoja Kari Kaihonen, johtaja, Autoala, puh , Mukana sähköisessä liikenteessä 9

10 Historiallinen vuosi 1932: Kieltolaki päättyi, Haty aloitti Vuosi 1932 on jäänyt monin tavoin maamme historian lehdille. Pula-aika oli tullut maailmalta meillekin. Rauhaa yritettiin turvata solmimalla hyökkäämättömyyssopimus Neuvostoliiton kanssa. Maan hallitusta yritettiin kaataa Mäntsälän kapinan voimin. Kuohuntaa riitti muutenkin: 13 vuotta voimassa ollut pulmallinen kieltolaki kumoutui ja viina sai virrata vapaammin. Näissä tunnelmissa näki Haty päivänvalon. Haty ry. on Suomen vanhin Suomen Autoteknillisen liiton (Satl ry) jäsenyhdistys. Se perustettiin nimellä Suomen Autoteknikkojen Yhdistys ry. Nykyiseen muotoonsa yhdistyksen nimi on muuttunut vuoden 1960 aikana. Uuden yhdistyksen säännöt hyväksyttiin ja varsinainen toiminta alkoi Vuoden -32 lopussa jäsenmäärä oli 23 maksanutta jäsentä ja uusia jäseniä 25 eli seuraavan vuoden alussa jäseniä oli jo yhteensä 48. Yhdistyksen perustamista on kuvattu sen ensimmäisen vuoden toimintakertomuksessa seuraavasti: Vuoden alussa heräsi täkäläisissä automiehissä ajatus yhdistyksen perustamisesta, jonka tarkoituksena olisi saattaa paikkakunnan ja lähiseudun autoalalla olevia toimihenkilöitä läheiseen yhteistoimintaan, harjoittaa valistustyötä ja ammatin kehittämistä toimeenpanemalla luentotilaisuuksia, opintokursseja ja elokuvanäytöksiä. Tämä pitää mitä suurimmalta osaltaan paikkaansa vielä nykyäänkin, tosin elokuvien tilalle on tullut netti ja opintokurssien tilalle Autoalan Koulutuskeskus Oy. Käyttökelvottomuudesta kumin viljelykseen Ensimmäisenä toimintavuotena pidettiin kolme esitelmää seuraavista aiheista: 1. Autojen historiasta 2. Moottorin tehosta ja siihen liittyvistä tekijöistä 3. Miksi auto tulee käyttökelvottomaksi ennen aikojaan ja kotimaisen auto-osateollisuuden saavutuksia. Elokuvaesityksiä pidettiin kaksi samana vuonna: 1. Autorakenne ja sen toiminta 2. Kumin viljelys ja autorenkaiden valmistus. Sen aikaiset aiheet ovat edelleenkin ajankohtaisia, tosin nykyään niin muodikkaista aiheista kuten taantumasta ja työssä jaksamisesta ei ainakaan pöytäkirjoista ole löytynyt merkintöjä. Ensimmäisenä toimintavuotena pidettiin kaksi alustavaa kokousta, seitsemän varsinaista kokousta, kahdeksan johtokunnan kokousta ja puurojuhla. Sittemmin puurojuhla on muuttunut pikkujouluksi ja kolmena edellisenä vuonna sen paikan on ottanut huomattavasti suuremman suosion saanut syksyinen Tallinnan seminaari- ja kylpyläristeily. Vuoden (1932) lopussa heräsi vielä ajatus Yhdistyksen vierailukäynniltä Teknillisessä Korkeakoulussa. autoerikoiskursseista ammattienedistämislaitoksessa yleisten työnjohtajakurssien rinnalle. Tämä toteutuikin vaikka siihen ei saatu erillistä valtion avustusta. Lisäksi yhdistys liittyi Osuusliike Elanto r.l.:n jäseneksi. Suomen Autoteknillinen Liitto ry. perustettiin vuonna 1934 ja sitä kommentoitiin saman vuoden Haty:n vuosikertomuksessa seuraavasti: Suomen Autoteknikkojen Liiton tultua helmikuussa 1934 perustetuksi, on yhdistyksemme toiminta liiton jäsenyhdistyksenä muuttunut hiukan entisestään. Kun yhdistyksen olemassaolon kahtena ensimmäisenä toimintavuonna ulkopuolelle Helsingin suuntautuva toiminta muodosti huomattavan osan, on kuluneena kolmantena toimintavuonna työskennelty pääasiallisesti omassa piirissä. Samana vuonna 1934 Haty:yn perustettiin Urheilu- ja Huvitoimikunnat. Huvitoimikunnan järjestämä ensimmäinen tapahtuma oli kevätkauden päättäjäiset eli olut- ja makkarailta. Kuukausikokouksia pidettiin kaikkiaan 13 kappaletta ja osallistujia niissä oli keskimäärin 33 jäsentä. Jäseniä vuoden lopussa oli 90 sekä yhdeksän kannatusjäsenyritystä. Jäsenmaksu oli tuolloin 85 markkaa (nykyrahassa noin 30 euroa). Lisäksi yhdistyksen toimesta perustettiin paikallisyhdistykset Lahteen ja Mikkeliin. Vertailun vuoksi vuoden 2009 alussa jäsenmäärä oli 896 henkilöjäsentä ja 32 kannatusjäsentä, jäsenmaksun ollessa 47 euroa. Tukea sodan haavoittamille Vuonna 1942 yhdistyksen toiminta oli sotaajasta huolimatta kohtalaisen virkeätä sillä kuukausikokouksia oli vuosikokouksen lisäksi viisi kappaletta joissa kävi keskimäärin 30 jäsentä. Yhdistys tilasi 13 Suomen Autolehden vuosikertaa Ammattienedistämislaitoksen autokursseille osallistuneille sotainvalideille ja lahjoitti Helsingin Kansanteatterissa pidetyn viihdytystilaisuuden tuoton Aseveliliitolle jaettavaksi sodan johdosta puutteenalaiseksi joutuneille autoalan perheille. Olympiavuonna, 1952, kuukausikokouksia pidettiin yhdeksän kappaletta joissa kävi Suomen Autoteknikkojen Yhdistyksen johtokunta

11 keskimäärin yli 58 jäsentä. Jäseniä yhdistyksessä oli jo 241. Samaisena vuonna kutsuttiin Laulumiehet ry:n juhlahuoneistossa pidetyssä 20-vuotisjuhlakokouksessa, , yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Väinö Kuusijärvi kunniapuheenjohtajaksi. Vuonna 1962 toiminta oli jo vakiintunut niin, että kuukausikokouksia oli jo tutut yhdeksän, jäseniä oli 282 ja kannattajajäseniä 43. Yhdistys järjesti kolmepäiväisen Auto-, korjaamo- ja kuljetusteknillisiä kysymyksiä käsittelevän täydennyskurssin. Vuonna 1972, jolloin tämän kirjoittaja oli kolmevuotias, järjestettiin jo totutut tapahtumat. 40-vuotisjuhlakokoukseen osallistui eri puolilta Suomea toistasataa vierasta. Yhdistys sijoitti osan saamistaan voittovaroista valtion obligaatioihin ja KOP:n osakkeisiin sekä jakoi Teknilliselle Oppilaitokselle 750 markan stipendin. Väinö Kuusijärvi rahasto perustettiin hänen 80-vuotissyntymäpäivänään ja sen tarkoitukseksi määriteltiin seuraavaa: Rahaston tarkoituksena on tehostaa yhdistyksen säännöissä tarkemmin määriteltyä tarkoitusta ja toimintaa myöntämällä stipendejä ja apurahoja autoalan opiskelijoille sekä autoalan kehittämiseksi työskenteleville henkilöille. Tätä hyväksi havaittua rahaston toimintaperiaatetta noudatetaan vielä nykyäänkin. Vuonna 1988 Matti Parpolan toimiessa puheenjohtajana yhdistys mietti ensimmäisen kerran oman jäsenhankintaesitteen painattamista, joka valmistuikin seuraavana vuonna huolimatta samanaikaisesta SATL:n jäsenhankintakampanjasta. Koko autoalan kattava verkosto Vuosien kuluessa yhdistyksen jäsenmäärä ja sen toiminta vakiintui, alan erikoiskoulutustarvetta tulivat täyttämään julkisen puolen koulutukset ja viime aikoina myös maahantuojien ja ketjujen omat koulutukset. Yhdistyksestä ja liitosta onkin muodostunut jäseniensä kautta toimiva koko alan kattava verkosto, joka tarjoaa jokaiselle jäsenelle juuri sitä mitä itse kukin sen haluaakin tarjoavan. Kaikki on enemmänkin jäsenestä itsestään ja hänen omasta aktiivisuudestaan kiinni. Vuosituhannen vaihteessa puheenjohtajana toimineen nykyisen SATL:n puheenjohtajan Keijo Mäenpään aikana merkittävimpiä virstanpylväitä oli Autoalan Pätevöitymisohjelman (APO) syntyminen. Sen ideoi prof. Emeritus Antti Saarialho, sitä veivät eteenpäin Keijo, Heikki Haapaniemi ja Ossi Jalonen professori Matti Juhalan kannustamana. Muita näkyviä asioita olivat muun muassa opiskelijajäsenien hankinnan tärkeyden korostaminen, Senioritoimikunnan aktivoituminen vuonna 1998, Naistoimikunnan perustaminen vuonna 1999, jäsenluettelon julkaisu vuonna 2000 ja yhdistyksen nettisivujen käyttöönotto. "Yksilön vahvuuksien kautta voittoon" Kuva esittää kampiakselin päittäisvälyksen tarkastusta erikoisvälineillä - seikka, joka meillä usein kuitataan koettamalla. (Autotekniikka 8 / 1934). Puheenjohtaja Turo Tiililän aikakaudella merkittävimmiksi tapahtumiksi nousivat jäsentietokannan päivitys yhdistykselle palkatun opiskelijan toimesta, sähköisen kuukausikokouskutsun käyttöönotto, joulujuhlan muuttuminen risteilymuotoiseksi sekä hallituksen kesäisen strategiapäiväkäytännön aloittaminen vuonna Samana vuonna järjestettiin Kesäpäivät Helsingissä Jollaksessa. Puheenjohtaja Vesa Savela linjasi tulevaisuutta vuosikokouksessa ja toimintasuunnitelmassa seuraavasti: Keskittymällä yhdistyksenä yksilön hyvinvointiin ja kehittämiseen kehitämme samalla koko autoalaa. Toimintateemaksi valittiin Yksilön vahvuuksien kautta voittoon!. Muokattu rahastonhoitaja Jari Pynnösen tekemän historiikin pohjalta. Täytettäessä kuumaa generaattoria varotaan, ettei siitä leimahtava liekki polta täyttäjää. (Sysikaasuttimien käyttö, huolto ja asennus, 1940). 11

12 Tekeekö sähköauto viimeinkin läpimurron? Sähköautot ovat nyt jatkuvasti otsikoissa ja polttavana puheenaiheena. Paljon tuntuu tapahtuvan ja vauhti kiihtyy myös Suomessa: olisiko viimein todellisen läpimurron aika? Keksintönä sähköauto kun on vasta runsaat 180 vuotta vanha... Michael Faradayn keksi sähkömoottorin periaatteen 1830-luvulla. Skotti Robert Anderson kehitti pian tämän jälkeen alkeellisen sähkövaunun. Vuonna 1835 professori hollantilainen professori Sibrandus Stratingh rakensi pikkuisen sähköauton apulaisensa Christopher Beckerin kanssa. Akut ovat aina olleet sähköauton avainkysymys. Ranskalaisten Gaston Plantén ja Camille Fauren 1800-luvun lopussa tekemän kehitystyön myötä akut paranivat, mikä antoi uskoa keksinnön tulevaisuuteen. Jo tuolloin Ranska ja Iso-Britannia tukivat sähköautojen laajempaa käyttöönottoa. Huimaa vauhtia sähköautot kulkivatkin 1800-luvun lopussa. Ennen polttomoottorin läpimurtoa sähköautoilla tehtailtiin lukuisia nopeus- ja matkaennätyksiä. Yksi huipuista oli belgialaisen Camille Jenatzyn raketin muotoinen "La Jamais Contente", joka vuonna 1899 ensimmäisenä rikkoi maagisen 100 km/h nopeuden ja kellotti huiman 105,88 nopeuden. Sähköisen vauhtihirmun kuva komeilee tämän julkaisun kannessa. Naisten mieleen Sähköautojen valmistajia oli useita 1900-luvun alussa ja ne myivät tuotteitaan enemmän kuin polttomoottoriautojen valmistajat. Eritoten sähköautot innostivat ylempiä luokkien naisia, joita miellyttivät hiljaiset, helppokäyttöiset ja pakokaasuista vapaat kulkupelit. Polttomoottoristen autojen ripeä kehitys nakersi kuitenkin sähköautojen suosiota. Merkittävä niitti oli Fordin T-mallin massatuotannon käynnistyminen 1908: sähköauto hävisi myös hintakilpailun edullisen kansanauton myötä. Viimeisin isku sähköautoille napsahti, kun USA:ssa siirryttiin sähkösiirrossa vaihtovirtaan. Niinpä sähköautojen valmistus päättyi kokonaan 1930-luvun loppuun mennessä. Uuteen nousuun sähköautojen kehitystyö lähti 1940-luvun lopulla transistoriteknologian paranemisen myötä. Henney Coachwork ja National Union Electric Company yhdistyvät voimansa ja kehittivät ensimmäisen transistoriteknologiaan perustuvan sähköauton. Liki sadan kilometrin tuntinopeuteen yltänyt ja yhdellä latauksella lähes tunnin kulkenut Henney Kilowatt oli tärkeä askel kohti modernia sähköautoa. Autojen tuotanto lopetettiin kannattamattomana kuitenkin jo vuonna Kiintiöt kiville Sähköauto yritti jälleen surrata suosioon parinkymmenen vuoden tauon jälkeen. Yhdysvalloissa sähköautoja on tuettu 1980-luvulta alkaen. Lisäpotkua saatiin 1990-luvulla, kun useat autovalmistajat olivat tuoneet markkinoille näppäriä kaupunkiajoon soveltuvia sähköautoja. Kalifornian viranomaiset asettivat kiintiöt myytäville nollapäästöisille ajoneuvoille. Ideana oli kytkeä puhtaiden autojen myynti muuhun autokauppaan: jotta autoja pystyisi osavaltion alueella myymään, pitäisi pystyä Elcat Cityvania valmistettiin vuosina ja vietiin useisiin eri maihin. Kuva: Elcat Oy tarjoamaan markkinoillemyös kiintiön mukainen määrä päästöttömiä autoja. Tarkoitus oli nostaa 0-päästöisten ajoneuvojen osuus vähitellen merkittäväksi, mutta näistä tavoitteista jouduttiin pian luopumaan. Autoteollisuus luopui sähköautojen tuotannosta vedoten pääasiassa valmistuksen kannattamattomuuteen. Autoteollisuus vetäytyi sähköautojen kehitystyöstä vajaan yli kymmenen vuoden ajaksi ja keskittyi miettimään hybridi- ja vetyvaihtoehtoja. Kunnes päästiin 2000-luvun lopulle... Nyt lähes kaikki valmistajat tuntuvat uskovan sähköauton tulevaisuuteen. Nykyaikainen englantilainen sähköauto maidonkuljetukseen y.m.s. soveltuvine korirakenteineen. (Autotekniikka 2 / 1935). Elcatista EVEen Sähköautoilla on meneillään melkoinen noste Suomessakin. Ei meilläkään ihan tyhjästä ole startattu, vaan perinteitä löytyy usean vuosikymmenen ajalta. Uudenkaupungin autotehtaalta valmistui sähköauton prototyyppi vuonna 1985 Talbot Horizonista muovattu sähköauton prototyyppi, joka syntyi Nesteen, Imatran Voiman, Kymi-Strömbergin ja Saab- Valmetin yhteistyönä. Samoihin aikoihin Fortum aloitti sähköautojen kehitystyön. Tuolloin syntyi Subarun pienen pakettiauton pohjalle rakennettu Elcat, jota on valmistettu yhteensä yli 250 kappaletta. Suurimpia käyttäjiä Suomessa on ollut Posti. Subarun lopetettua kyseisen mallin valmistuksen Fortum myi Elcat-yhtiön henkilöstölleen. Elcatin toiminta ja sähköautojen kehitystyö jatkuu edelleen. Parin viime vuoden aikana Suomessa on kehittynyt suoranainen sähköautojen voimavirtaus, jossa eri osapuolet ovat mukana laajana rintamana. Puolensadan eri toimijan muodostaman EVE-ohjelman tavoitteena on sähköisiin ajoneuvoihin ja työkoneisiin liittyvän liiketoiminnan kehittäminen. TEKES panostaa ohjelmaan yli 30 miljoonaa euroa, ja kokonaisbudjetti on yli 100 miljoonaa. Elinkeinoministeri Kari Häkämies visioi sähköautojen näkymiä tämän julkaisun sivulla 2. Pekka Paloranta Lähde: Wikipedia 12

13 Finntest Autokorjaamolaitteet ammattilaisille Nimessä Tuotteissa Lisää ammatilaisen korjaamolaitteita! Finntest ilmoitus HATY 190 x 60 mm.indd :53:01 Löydä puhtain Volvo kaupunkiauto Jo yli 450 Volvo hybridi matalalattia-kaupunkiautoa myyty ja toimitettu Useita miljoonia ajokilometrejä kaupunkiliikenteessä takana Polttoaineen kulutus ja hiilidioksidipäästöt pienentyneet yli 30% Typpioksidi- ja partikkelimäärät alentuneet % Äänetön liikkeelle lähtö pysäkiltä Plug In -hybridit testissä ja kehitys jatkuu... Volvo Bus Center, puh VOLVO BUSES. DRIVING QUALITY OF LIFE 13

14 Metropolian projektitoiminta kiihdyttää vauhtiaan Electric RaceAbout on yksi maailman kehittyneimmistä sähköautoista. Se on näyttänyt kyntensä paitsi Automotive XPrize kilpailussa ja Nürburgringin radalla, niin myös mielenkiintoisena projektina, jonka parissa on tehty lukemattomia opinnäytetöitä. Metropolia ammattikorkeakoulun autotekniikan koulutusohjelma on ollut jo parinkymmenen vuoden ajan tunnettu varsin menestyksekkäistä ja näyttävistä ajoneuvoprojekteista. Projektitoiminta alkoi 1980 luvun lopussa hydrostaattisella voimansiirrolla toteutetusta autosta ja jatkui pienten erikoisajoneuvojen kautta enemmän urheilullisempaan suuntaan. Projektien isänä ja innovaattorina on ollut yliopettaja Matti Parpola, jonka visioiden mukaan Metropolia tai silloin vielä Helsingin teknillinen oppilaitos, toteutti muun muassa hybridiauton jo vuonna Eli samaan aikaan kuin Toyota esitteli ensimmäisen Prius mallin. Urheilulliseen suuntaan mentiin Raceabout urheiluauton eri versioilla, sekä Formula Student kilpa-autoilla, josta on tulossa ja kahdestoista sukupolvi. Metropolia on Formula Student kilpailuissa maailmanlaajuisesti yksi menestyneimmistä tiimeistä ja vuonna 2011 tuli tiimipäällikkö Jenni Kurki-suonion johdolla ensimmäinen täysosuma, eli Unkarin osakilpailun voitto. Kuulostaa vauhdikkaalta, mutta pitää kuitenkin aina muistaa, että Formula student on insinööritaitojen kilpailu. Siinä ei kilpailla ainoastaan nopeudella, vaan myös tekniset ja toimivat ratkaisut, sekä niiden perustelu kilpailun tuomaristolle ovat avainasemassa. Toinen viime vuosien menestyjä on ERA sähköurheiluauto. Sillä kilpailtiin Vuonna 2010 Yhdysvalloissa Automotive Xprize kilpailussa hyvällä menestyksellä. 100 mailin matkalla Metropolian tiimin erotti voitosta ainoastaan muutama sadasosasekunti. Tämän jälkeen ERA on menestynyt erilaisissa ennätyskokeissa. Muun muassa Nürburgringin legendaarisen Nordschleifen kierrosennätys rekisteröityjen sähköautojen luokassa on ERA:n nimissä. Metropolian projektitoiminta ei ole jatkossakaan hyytymässä. Nyt kesällä 2012 on tekeillä useita suurempia projekteja, joista suurimpana Tekesin rahoitukseen kuuluva kaupunkiautohanke. Sen tarkoituksena on edistää ympäristövastuullisempaa autoilua lähtien ajoneuvon komponenteista ja päätyen erilaisiin biopolttoaineisiin. Myös sähköajoneuvohankkeet voivat ERA:n jälkeenkin hyvin. ebus kuuluu laajaan sähköisten ajoneuvojen järjestelmien EVEhankekokonaisuuteen. Ohjelman tavoitteena on auttaa sähköisiin ajoneuvoihin ja työkoneisiin liittyvän liiketoiminnan kehittymistä suomalaisissa yrityksissä nykyisestä (vuonna 2010) noin 200 miljoonasta eurosta noin 2 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. ebus-hankeessa Metropolian roolina on tehdä esiselvitys eri latausjärjestelmistä, jonka perusteella projektin aikana pyritään ottamaan käyttöön joku vaihtoehtoinen pikalatausjärjestelmä. Tutkimuskohteita ovat tämän jälkeen pikalatausjärjestelmän vaikutukset bussien akkuihin teknisessä mielessä ja lisäksi selvitetään vaikutuksen sähköbussien operointimalleihin. ebus-hankkeen sisällä on VTT:n vetämä emuuli-hanke, jossa testataan suomalaisen sähkötekniikan osaamisen hedelmiä. Metropolia on yhdessä hankekumppaneiden kanssa rakentamassa bussia, jossa Metropolian tehtäviin kuuluvat kuuluvat mm. suunnitteluun ja komponenttivalintoihin osallistuminen, osallistuminen fyysiseen testimuulin rakentamiseen sekä ohjausjärjestelmien kehitystyö ja hienosäätö. Toinen Metropolian sähköajoneuvoihin liittyvä projekti on Induktiivisen latauksen kenttäkoe, joka on osa Pääkaupunkiseudun sähköisen liikenteen fleet-demonstraatio hanketta. Metropolia rakentaa kahden Fiat Doblo sähkökonversioauton sähköjärjestelmät kokonaan uusiksi ja varustaa autot induktiivisella latausjärjestelmällä. Molemmat hankkeet ovat Tekes-rahoitteisia. Näiden suurten ajoneuvoprojektien rinnalla tehdään koko ajan autoalan toimijoita hyödyttäviä tilausprojekteja. Tilaajina toimivat automaahantuojat, autoliikkeet ja autoalan kanssa tekemisissä olevat yritykset. Eli juuri ne samat, joihin Metropolian opiskelijat työllistyvät valmistuttuaan. Näitä projekteja on talven 2012 aikana tehty useita muun muassa Tekniikan Maailmalle ja Neste Oilille. Projektitoiminta siis kiihtyy ja koskettaa jo aivan jokaista autotekniikan opiskelijaa. Ammattikorkeakoulujen rooli on nimenomaan tehdä soveltavaa tutkimusta ja antaa opiskelijoille käytännönläheistä koulutusta. Tässä roolissa Metropolia on onnistunut hyvin ja se tuottaa jatkossakin osaavia ja motivoituneita autoinsinöörejä. Heikki Parviainen Koulutuspäällikkö Metropolia Ammattikorkeakoulu RaceAbout-auto ja sen eri versiot ovat opettaneet Metropolian opiskelijoille paljon materiaalitekniikasta. Auton alumiininen monokokkirunko ja hiilikuituiset katteet ovat olleet alkusysäyksenä kaikelle sille materiaali- ja valmistustekniselle osaamiselle, jota on hyödynnetty uudemmissa projekteissa. Formula Student kilpa-autot ovat autotekniikan pitkäaikaisin projekti, jonka aikana on syntynyt toistakymmentä menestyksekästä kilpa-autoa. Vaikka kilpailun tarkoituksena on suunnitella ja valmistaa nopea pikkuformula, ei se ole ainoa päämäärä. Tavoitteena on oppia projektin vetämistä ja toimia kovassakin paineessa oikein. 14 Ilmoitus

15 2012 Kangoo Z.E. TULOSSA 2013 UUSI RENAULT KANGOO Z.E. 100% SÄHKÖÄ Säästä polttonestettä! Boschin uudet Start/Stop-akut Säästä polttonestettä Bosch-akulla. Voit säästää jopa 15 prosenttia polttonestettä kaupunkiajossa sammuttamalla moottorin, kun auto on paikoillaan. Start/Stop-järjestelmät tekevät tämän automaattisesti: moottori pysähtyy, mutta ilmastointi-, multimedia- ja navigointilaitteet jäävät toimintaan. Perinteisten akkujen ominaisuudet eivät kestä tällaista kuormitusta. Bosch on kehittänyt uudenlaista akkuteknologiaa; S5 EFB ja S6 AGM ovat uuden teknologian akkutyyppejä, jotka jaksavat luotettavasti satoja käynnistyksiä. Näitä akkutyyppejä käytetään alkuperäisvarusteena useissa Start/Stop-järjestelmällä varustetuissa autoissa. Kysy niitä seuraavan korjaamokäynnin yhteydessä. 15

16 SOLARIS-LINJA-AUTOT NYT SUOMESSA! Solaris on Euroopan johtava toimija kestävän kehityksen tie- ja raideliikenteessä. Valmet Automotiven kanssa aloitetun yhteistyön myötä nyt myös suomalaisilla kuljetusalan toimijoilla on mahdollisuus hankkia käyttöönsä Solariksen laajasta valikoimasta EU:n päästöstandardit täyttäviä diesel-, maakaasu-, nivel-, johdin- sekä hybridilinja-autoja. Solariksen valikoimiin kuuluvat myös matalalattiaraitiovaunut. Kun haluat kuulla tarkemmin Solariksen tarjonnasta, ota yhteyttä ja kerromme lisää! Solaris Bus & Coach S.A. Łukasz Daszkiewicz Area Manager puh Valmet Automotive Hans Svensson Johtaja, markkinointi ja myynti puh

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 2/2012

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 2/2012 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 2/2012 Kesäpäivät Stadissa AAKK:n uusi toimitusjohtaja esittäytyy Turkulaiset Saksassa Ahdin läksiäiset Hybridikurssi Yhdysvalloissa Merkkipäivät 2013 Sisältö

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Liittokokous Tampereella FISITA:n maailmankongressi Itä-Suomen piirin syysretki Toimihenkilöt 2013 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 2/2013

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 2/2013 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 2/2013 Autoteknillinen Risteily Kokemuksia jatkokoulutuksesta Yhdysvalloissa Itä-Suomen piirin syysretki Puolaan Merkkipäivät 2014 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen

Lisätiedot

Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014

Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014 Satelliitti Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2014 Liittokokous Turussa 80-vuotiaan SATL:n tunnelmia Auto & Korjaamo -messuilta Mestarimekaanikko 2014 -kilpailut Toimihenkilöt 2014 Satelliitti

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2011

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2011 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2011 Liittokokous Jyväskylässä Jäsenkysely ja jäsenhankintakilpailu Autoaiheisia postimerkkejä Toimihenkilöt 2011 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 2/2010

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 2/2010 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 2/2010 Kesäpäivät Lappajärvellä FISITA:n maailmankongressi Matkakertomuksia Merkkipäivät 2011 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n jäsenjulkaisu

Lisätiedot

EcoTour 2010 osallistuminen

EcoTour 2010 osallistuminen Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2010 Liittokokous Oulussa EcoTour 2010 osallistuminen FISITA:n tapahtumia Päivitetyt yhdistysten mallisäännöt Toimihenkilöt 2010 ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen

Lisätiedot

pakoputkelle! Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon. 8 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26

pakoputkelle! Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon. 8 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26 Fortum 3 2009 EERO AARNIO JA SÄHKÖAUTOT 26 VIERAILULLA VIHREÄSSÄ TOIMISTOSSA 16 HENKILÖKUVASSA ANNE BRUNILA 22 Sähköiset menopelit ovat vahvoilla, kun liikenteen kasvi huone kaasupäästöistä pyritään eroon.

Lisätiedot

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT

AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Anna Toiva, KTM AUTOJEN JÄLKIMARKKINOINTITOIMINNAN TULEVAISUUDEN SKENAARIOT Millainen Suomi on vuosina 2015 2020 ja mitä merkitystä sillä on autojen jälkimarkkinointitoiminnalle Suomessa? SATL:n raportti

Lisätiedot

Liittokokous Salossa Mestarimekaanikko 2015 -kilpailut Travelling Fellowship -raportti Toimihenkilöt 2015

Liittokokous Salossa Mestarimekaanikko 2015 -kilpailut Travelling Fellowship -raportti Toimihenkilöt 2015 Satelliitti Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2015 Liittokokous Salossa Mestarimekaanikko 2015 -kilpailut Travelling Fellowship -raportti Toimihenkilöt 2015 Satelliitti ISSN 1235-2292 Suomen

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Liittokokous Porissa Opetuksen uuden tuulet 2012 Travelling Fellowship -haku Toimihenkilöt 2012 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n

Lisätiedot

Auto-Osix. on perheyritys Pihtiputaalla. Suomen Autopurkamoliiton virallinen ilmoitus- ja tiedotuslehti. Seppo Hiekkaranta jatkaa liiton johdossa

Auto-Osix. on perheyritys Pihtiputaalla. Suomen Autopurkamoliiton virallinen ilmoitus- ja tiedotuslehti. Seppo Hiekkaranta jatkaa liiton johdossa PURKAMO UUTISET1 2009 Suomen Autopurkamoliiton virallinen ilmoitus- ja tiedotuslehti Auto-Osix on perheyritys Pihtiputaalla Seppo Hiekkaranta jatkaa liiton johdossa Martti Laurila purkaa autoja Turussa

Lisätiedot

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa

Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Korkeakoulutetut arvostavat elämän tasapainoa Pääkirjoitus Hyvän kierre Kuva Mikko Haiko Hyvä työnantajamaine ja liiketoimintastrategiaa tukeva työntekijäbrändi ovat kiristyvän kilpailun työmarkkinoilla

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 2/2011. Kesäpäivät Petroskoissa EAEC kongressi Valenciassa Jäsenkyselyn yhteenveto

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 2/2011. Kesäpäivät Petroskoissa EAEC kongressi Valenciassa Jäsenkyselyn yhteenveto Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 2/2011 Kesäpäivät Petroskoissa EAEC kongressi Valenciassa Jäsenkyselyn yhteenveto Matkakertomuksia Merkkipäivät 2012 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen

Lisätiedot

MAALLA MERELLÄ ILMASSA. MAALLA 1/2011 14. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com

MAALLA MERELLÄ ILMASSA. MAALLA 1/2011 14. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com MAALLA MERELLÄ ILMASSA MAALLA 1/2011 14. MERELLÄ vuosikerta www.kuljetusjalogistiikka.com ILMASSA 11 VUODEN MERKITTÄVIN MESSUTAPAHTUMA KUNNOSSAPIDON JA TUOTANNON AMMATTILAISILLE TEOLLISET PALVELUT HELSINKI

Lisätiedot

Yhteistyöllä aluetalousvaikutuksia. Yrittäjän mahdollisuudet 31.1.2012 1.2.2012. Tapahtumapaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu,

Yhteistyöllä aluetalousvaikutuksia. Yrittäjän mahdollisuudet 31.1.2012 1.2.2012. Tapahtumapaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Tapahtumapaikka Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Sirkkalantie 12 A, auditorio M139. 31.1.2012 1.2.2012 Yhteistyöllä aluetalousvaikutuksia Yrittäjän mahdollisuudet Ohjelma 31.1.2012 Yhteistyöllä aluetalousvaikutuksia

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

Sisällys. Päätoimittaja: Eemeli Mölsä. Kansikuva: Erika Forstén. Paino: Multiprint Oy. Taitto: Erika Forstén Katarina Sandberg. Painos: 15 000 kpl

Sisällys. Päätoimittaja: Eemeli Mölsä. Kansikuva: Erika Forstén. Paino: Multiprint Oy. Taitto: Erika Forstén Katarina Sandberg. Painos: 15 000 kpl Sisällys Pääkirjoitus 3 Alaesittelyt 4 Insinööri vai diplomi-insinööri? 8 Sähkötekniikan opiskelu Lapin AMKissa 9 Aurinkotaloutta Lappeenrannassa 11 Kansainväliseksi elektroniikan ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Automuotoilu haastaa luovaan suunnitteluun

Automuotoilu haastaa luovaan suunnitteluun Lehti Toyota-autoilijalle 4/2013 Automuotoilu haastaa luovaan suunnitteluun Land Cruiserin uudet ominaisuudet Anna Rantakosken tekstiilit herättävät tunteita TOYOTA AURIS TOURING SPORTS. Valitse moottorisi,

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus Tohtoreita työelämään Ympäristöteknologia Laatua verkostovirralla

Työnjohtokoulutus Tohtoreita työelämään Ympäristöteknologia Laatua verkostovirralla Työnjohtokoulutus Tohtoreita työelämään Ympäristöteknologia Laatua verkostovirralla TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2009 Iiro Viinanen Yrittämisen ja ympäristön asiamies Yliopistoilta odotetaan

Lisätiedot

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko

25 Automaatio- ja systeemitekniikan teekkarin haastattelu 26 Sähköistä huumoria 27 Ristikko Sisällys 3 Pääkirjoitus 4 Sähkötekniikkaa? 5 Elektroniikkaa? 6 Tietoliikennetekniikkaa? 7 Automaatiota? 8 Insinööri vs Diplomi-insinööri 9 Sähkötekniikka haastaa ajattelemaan 10 Sähköinen talotekniikka

Lisätiedot

Helsingin autoteknillinen yhdistys ry. Haty

Helsingin autoteknillinen yhdistys ry. Haty Helsingin autoteknillinen yhdistys ry. Haty Mikä on Haty ja miksi Hatyn jäseneksi? 5.1.2010 1 Sisällysluettelo Hatyn historia Haty tänään ja huomenna Miksi Hatyn jäseneksi? Miten Hatyn jäseneksi? 5.1.2010

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 2/2014

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 2/2014 Satelliitti Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 2/2014 Liiton Kesäpäivät Vääksyssä Yhteenvetoa FISITA-kongressista Hollannista FISITA:n uuden toimitusjohtajan tervehdys Toimiston uusi työntekijä

Lisätiedot

Tarja Pääkkönen: Mainestrategiaan panostettava myös hallitustyössä. PwC:n asiakaslehti 1/2011. Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat

Tarja Pääkkönen: Mainestrategiaan panostettava myös hallitustyössä. PwC:n asiakaslehti 1/2011. Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat PwC:n asiakaslehti 1/2011 10 Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat löytyvät yritysten sisältä globalisoituvassakin maailmassa. 22 Mittaajan kasvubisnes Vain mielikuvitus määrittää rajat

Lisätiedot

Juhlajulkaisu marraskuu 2009

Juhlajulkaisu marraskuu 2009 20 vuotta Juhlajulkaisu marraskuu 2009 HAI on Huolenpitoa, Ammattimaisuutta sekä Iloa ja Innostusta HAI on tässä matkalla Vilnaan. Kuva Heikki Kylliäinen Helsingin Ammatti-Isännöitsijät HAI ry:n toimintaa

Lisätiedot

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7

50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7 3/2011 1961 2011 50-vuotisjuhlien ohjelma s. 10 Kutsu syyskokoukseen s. 7 Tiesitkö, että Intrum Justitia on myös luottotietoyhtiö? Intrum Justitia -konserni on Euroopan johtava luotonhallinta-alan asiantuntija,

Lisätiedot

Skills & attitude. Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin. Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy Tanskassa:Ikea ja aurinkoenergia

Skills & attitude. Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin. Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy Tanskassa:Ikea ja aurinkoenergia Combining Skills & attitude Orbion Consultingin lehti Sähköauto tulee tosissaan Pohjoismaihin 870 miljoonan euron kaapeli Ruotsin jättiinvestoinnin syyt Näin matkapuhelimia käytetään Aurinkoenergia menestyy

Lisätiedot

Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa

Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa Jenni Suominen, Essi Hillgren & Piia Nurmi (toim.) Ympäristöliiketoimintaa pk-yritysten kanssa SISÄLTÖ ESIPUHE Piia Nurmi KATSAUS YMPÄRISTÖLIIKETOIMINTAAN SUOMESSA Piia Nurmi, Riikka Leskinen, Jaani Kuusela

Lisätiedot

Rauman seudun elinkeinoelämän puolesta

Rauman seudun elinkeinoelämän puolesta Rauman seudun elinkeinoelämän puolesta Jaakko Hirvonsalo Toimitusjohtajan puheenvuoro Rauman kauppakamari alueemme elinkeinoelämän lipunkantaja Rauman Kauppakamari 30v. Juhlajulkaisu Rauman kauppakamarin

Lisätiedot

Napapiirin logistiikka

Napapiirin logistiikka N Ä Y T T E L Y T J A M E S S U T 2 0 1 1 K U S T A N N U S I N D E K S I K U N T O U T U S T A 10 10 Napapiirin logistiikka on sesonkipainotteista + Kuljetusverkoston eettiset ohjeet koulutuspaketti tiukkaa

Lisätiedot