Sähköauto Helsingin Autoteknillinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköauto 2012. Helsingin Autoteknillinen"

Transkriptio

1 Sähköauto 2012 Camille Jenatzyn sähköauto "Le Jamais Contente" rikkoi ensimmäisenä 100 kilometrin tuntivauhdin vuonna Latausaseman merkki: Niko Punin. 80 Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry

2 Elinkeinoministerin tervehdys Sähköajoneuvojen käytölle luodaan pohja Suomi on laaja ja harvaanasuttu maa, jossa hyvin toimiva liikenne on meille useimmille arjen sujumisen kannalta välttämätön ehto. Samalla liikennevälineiden pitäisi olla energiaa niukasti käyttäviä, materiaaleja säästäviä ja lähes päästöttömiä eikä meluakaan saisi häiritsevästi syntyä. Näistä lähtökohdista on olemassa vahva tilaus kehittää ja ottaa käyttöön välineitä ja järjestelmiä, jotka mahdollisimman pitkälle toteuttavat itsellemme yhdessä muiden vastuullisten valtioiden kanssa asettamiamme tavoitteita. Taustalla ovat tietenkin tutut ilmastomuutoksen hillintä, energian ja muiden luonnonvarojen kestävä käyttö sekä kansalaisten hyvinvointi ja terveys. Sähköiset ajoneuvot ovat ratkaisu useimpiin edellä mainitsemisiini tavoitteisiin. Työ- ja elinkeinoministeriö, Tekes, monet tutkimuslaitokset sekä iso joukko yrityksiä ovatkin jo ryhtyneet toimeen ja luomaan edellytyksiä sähköautojen käyttöönotolle Suomessa. TEKES on budjetoinut yli 30 miljoonaa euroa sähköiset ajoneuvojärjestelmät ohjelmaan, jossa on mukana yli 50 osapuolta ja koko hankekokonaisuuden budjetti 100 miljoonan euron luokkaa. Tähän kehittämishankkeeseen liittyen työ- ja elinkeinoministeriö myönsi joulukuussa lähes 10 miljoonaa euroa viiden kaupungin ja usean sähköverkon alueella toteutettavaan hankkeeseen, jossa testataan sähköautojen ja niihin liittyvien järjestelmien toimivuutta käytännössä. Kokonaisuudessaan kyseessä on Pohjoismaiden suurin sähköautohanke. Hankkeen yhteydessä pääkaupunkiseudulle asennetaan yli 800 pikalatauspistettä ja liikenteessä olevien sähköajoneuvojen määräkin yli 10-kertaistuu. Karkeasti ottaen sähköajoneuvojen käytölle luodaan pohja. Pohjainfran jälkeen sähköautoklusterin kotimarkkinan kehittyminen edellyttää volyymiä. Tässä valtion ja kaupunkien omat hankinnat voisivat olla nykyistä aktiivisemmin päänavaajina. Panostus on tarpeen, sillä meidän pitää kehittää, kokeilla ja testata kokonaan uudenlaisia laitteita ja järjestelmiä, jotta sähköisten ajoneuvojen laajamittainen käyttöönotto olisi mahdollista. Eikä tässä olla ainoastaan kehittämässä kotimaista liikennejärjestelmää, vaan katse on vankasti Euroopassa, Aasiassa ja muuallakin. Sähköisten ajoneuvojen ja niiden edellyttämien järjestelmien rakentamisen markkina on kehittymässä kovaa vauhtia ja suomalaiset toimijat ovat hyvissä asemissa ottamaan siitä osansa. Minulta on kysytty, onko biopolttoaineiden käytön lisäämien vai sähköisten liikennevälineiden kehittäminen hallituksen ensisijaisena tavoitteena. Vastaukseni on sekä että. Tarvitsemme molempia. Sekä ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteidemme saavuttamiseksi että uuden ns. cleantech- liiketoiminnan käynnistämiseksi. Mikä parasta, näillä kummallakin alalla on valtava maailmanlaajuinen markkina syntymässä. Nyt on toiminnan ja panostusten aika, jotta jo monella alalla hyväksi tunnetun suomalainen osaamisen ja eri toimijoiden yhteistyön avulla saadaan teknisesti käyttökelpoisia, mielellään muihin verrattuna ylivoimaisia tuotteita ja järjestelmiä liikenteen uudenlaisille ja kehittyville markkinoille. Onnittelen lämpimästi kunniakkaaseen 80 v. ikään tullutta Helsingin autoteknillistä yhdistystä. Teette tärkeää työtä autoalan vastuu- j a asiantuntijatehtävissä toimivien, alan yritysten ja oppilaitosten verkottajana ja tiedonvaihtokanavana. Uusille ideoille ja innovaatioillekin tarjoutuu hyvät puitteet, kun samojen asioiden parissa työskentelevät ammattilaiset kohtaavat myös virallisen työn ulkopuolella. Toivotan turvallista ja menestyksekästä matkaa tuleville vuosikymmenille. Jyri Häkämies elinkeinoministeri HATY 80 vuotta juhlajulkaisu SÄHKÖAUTO 2012 Julkaisija: Helsingin Autoteknillinen yhdistys (HATY) HATY on perustettu vuonna 1932 ja on Suomen vanhin ja suurin autoteknillinen yhdistys. Henkilöjäseniä on vuoden 2012 alussa noin 1100 ja kannattajajäseniä noin 40. HATY on yleishyödyllinen yhdistys jonka tarkoituksena on toimia verkostoitumiskanavana jäsenistölleen. HATY ei ole ammattiliiton alajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n jäsenyhdistyksenä toimien koota yhteistoimintaan paikkakunnan auto- ja kuljetusalan insinöörit, teknikot ja muut alalla esimiestai vastaavissa tehtävissä työskentelevät henkilöt, edistää alan ammattien kehittämistä toimimalla jäsentensä teknillisen sivistyksen ja ammattitaidon kohottamiseksi. Toimitusneuvosto: HATY ry hallitus ja seniorit Toimitustyö, julkaisusuunnittelu ja ulkoasu: Viestintä Omniplus/ Mikko ja Pekka Paloranta Painos: 1500 kpl. Paino: Ecapaino Oy, Lahti

3 puheenjohtajien tervehdykset 80 vuotta autoteknillistä toimintaa 1930-luvun Suomessa autoistuminen oli vahvassa kasvussa ja palvelujen kysyntä lisääntyi. Huolto- ja korjauspalveluja oli kyettävä tarjoamaan myydyille autoille. Haasteeksi nousi erityisesti tekninen osaaminen: autotekniikka oli suhteellisen uusi laji ja alan koulutus kehittymätöntä. Tähän tilanteeseen vuonna 1932 perustettiin Helsinkiin Suomen Autoteknikkojen Yhdistys ry. Yhdistyksen tehtävänä oli erityisesti parantaa autoteknillistä osaamista. Nopeasti muillekin Suomen paikkakunnille perustettiin vastaavia Autoteknikkojen Yhdistyksiä. Vuonna 1934 perustettiin Suomen Autoteknikkojen Liitto, nykyään Suomen Autoteknillinen Liito (SATL) toimimaan alueellisten yhdistysten yhteistyöverkostona. Suomen Autoteknikkojen Yhdistyksen rooliksi jäi erityisesti Helsingin ja lähiseutujen palveleminen. Yhdistyksen nimi sai nykyisen muotonsa Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry (HATY) 1960-luvun alussa. HATY on ollut alullepanijana ja suunnan näyttäjänä autoteknillisessä yhdistystoiminnassa jo 80 vuoden ajan. Tällä hetkellä sen jäsenistö edustaa noin viidesosaa kaikkien 39 Suomessa toimivan autoteknillisen yhdistyksen yhteenlasketusta jäsenmäärästä. HATY:n toiminta on edelleen virkeää ja jatkuvasti uudistuvaa. Tänä vuonna yhdistys on järjestänyt SATL:n kesäpäivät tarjoten varsin monipuolisen ja innostavan ohjelman. Kiitän Helsingin Autoteknillistä Yhdistystä 80 vuoden energisestä toiminnasta ja tämän vuoden kesäpäivien järjestämisestä. Toivotan yhdistykselle menestystä ja yhtä aikaansaavia 80 seuraavaa vuotta. Onnea, helsinki! Keijo Mäenpää puheenjohtaja Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL) Wikipedian mukaan, Yhdistys on luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molempien jotakin tarkoitusta varten perustama organisaatio. Yhdistymisvapaus kuuluu Suomessa perustuslaissa turvattuihin poliittisiin perusoikeuksiin perustettiin autoalan asiantuntijoiden tarkoitusta varten Helsingin Autoteknikkojen Yhdistys ry, joka on siis Suomen vanhin Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenyhdistyksistä. Uuden yhdistyksen säännöt hyväksyttiin ja varsinainen toiminta alkoi Nykyisen muotoonsa yhdistyksen nimi on muuttunut vuoden 1960 aikana. Jäljempänä tässä julkaisussa on tarkempi avaus yhdistyksen historian tarinasta. Yhdistys on koko olemassaolon ajan pyrkinyt yhdistämään samanhenkisiä ihmisiä, auttaen heitä ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan ja sivistystään. Samalla yhdistys on jäsenmääränsä kasvamisen kautta yhdistänyt yksilölliset vahvuudet ryhmän voimaksi, jonka ääni ja mielipiteet ovat kuuluneet koko ajan paremmin ajassaan. Autojen tekninen kehittyminen on ollut todella nopeata, joka on tuonut omat haasteensa yksilön osaamisen ajan tasalla pysymisessä. Asiakaspalvelun vaatimukset ovat myös nousseet koko ajan, liikkeet ovat pyrkineet erottautumaan kilpailijoistaan koko ajan kehittyvällä asiakaslähtöisemmällä toiminnallaan. Yhdistys on pyrkinyt omassa roolissaan ja rooliaan muuttaen olemaan lähellä jäsentään, auttaen häntä pysymään kehityksen mukana. Yhdistyksen alkuajan koulutuksellinen rooli on muuttunut asteittain kohti verkostoitumisen ja tiedonvälityksen roolia. Yhdistyksen koko ajan vahvistuvana voimavarana on ollut läheinen yhteistyö alan koulutustoimijoiden kanssa, joiden opiskelujäsenyyksistä olemme pystyneet saamaan uutta jäsenkuntaa ja siten jatkuvuutta toiminnallemme. Samoin yhdistys on aktiivisesti pyrkinyt ylläpitämään ja luomaan yhteistyötä ja yhteyksiä autoalan yrityksiin, toimien yhdistävänä kanavana opiskelijoiden ja työelämän välillä. Tämä on myös tulevaisuudessa yksi yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä. Toivotan omasta ja yhdistyksen hallituksen puolesta onnea 80-vuotiaalle Helsingin Autoteknilliselle yhdistykselle ja kaikille yhdistyksen toiminnassa mukana olleille. Erityiskiitoksen haluan vielä sanoa yhdistyksen aktiiviselle Seniorijohtoryhmälle ja Haty Leideille. Heidän avullaan olemme järjestäneet monia niin ammatillisia kuin kulttuurillisiakin tapahtumia. Jatketaan reippain mielin kohti seuraavia vuosikymmeniä! Juha Seppälä puheenjohtaja Helsingin Autoteknillinen yhdistys ry 3

4 Perjantai 8.6. Kello Saapuminen ja majoittautuminen hotelli Scandic Grand Marinaan alkaa SATL:n ja HATYn vastaanottoedustus hotellilla Infopaketin jako Vapaata omaehtoista Helsingin kaupunkiin tutustumista Lauantai SATL-kesäpäiväristeily Kuivasaareen - katso tarkemmin s Sähköautonäyttely Europaea-lämpiössä - katso tarkemmin s HATY 80 Vuotisjuhlaseminaari Pääkaupunkiseudun sähköisen liikenteen kehitys, Scandic Marina Congress Center, kokoustila Europaea Katso tarkemmin s 6-7. n Seminaari päättyy HATY 80-vuotisonnittelujen vastaanotto, näyttelytilan yhteydessä Juhlaillallinen, Scandic Marina Congress Center, juhlasali Fennia II Tervetuloa! n Juhlapuhe / Emeritusprofessori Antti Saarialho - katso tarkemmin s. 7. n Yllätysnumero! n Juhlatanssiaiset, kvartettiorkesterin johdolla n Virallinen osuus päättyy Sunnuntai Info-opastus Korkeasaari / Linnanmäki retkille, Hotelli Scandic Marina SATL:n ja SAKL:n liittokokoukset Viipuirssa

5 Onko tämä aivan uudenlainen auto? Kyllä, sen käyttökustannukset ovat ainutlaatuisen pienet. Kyllä, se valittiin Vuoden autoksi maailmassa Kyllä, se sai 5 tähteä Euro NCAP -testissä. Kyllä, siinä on tilaa koko perheelle. Kyllä, se on 100 % sähköinen. 100 % sähköinen Nissan LEAF. Uudenlainen auto. CO 2 -päästöt 0 g/km Myynnissä huhtikuusta 2012 alkaen nissan.fi Voted World Car of the Year

6 sähköautoseminaari Pääkaupunkiseudun sähköisen liikenteen kehitys Keksijä Thomas Edison ja sähköauto vuonna Fordin ja Edisonin tavoitteena oli täyttää Yhdysvaltain tiet sähköautoilla, mutta yhteishanke tyrehtyi erimielisyyksiin ja muihin vaikeuksiin. Scandic Marina Congress Center, kokoustila Europaea klo n o Sähköautoliikenteen tulevaisuusskenaario Tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund, VTT o Sähköinen joukkoliikenne, haasteet ja mahdollisuudet Johtaja Sami Ojamo, Veolia Transport Finland Oy o Sähköautokannan vaikutukset myyntiverkostoille, haasteet ja mahdollisuudet Asiamies Jouko Sohlberg, Autoalan Keskusliitto (AKL) ry. sähköautonäyttely Europaea-lämpiö klo Kattava ja monipuolinen katsaus sähköautoihin sekä alan teknologiaan. Näytteilleasettajina mukana kaikki keskeiset valmistajat edustajineen. VAPAA PÄÄSY! Umpikorilla varustettu moottoripyörä, josta ennustetaan varsinkin henkilöautolle vaarallista kilpailijaa. (Autotekniikka 3/1935). Käynnistysparistojen kokoonpanoa Akkumulaattori-Teollisuus osakeyhtiön tehtaassa Helsingissä. (Autotekniikka 4 / 1934). 6

7 Esitelmät & juhlapuhe NILS-OLOF NYLUND Tutkimusprofessori, tekniikan tohtori Nils-Olof Nylund (57) on arvostettu kansainvälinen auto-tekniikan asiantuntija. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n palveluksessa Nylund on ollut vuodesta 1979 ja tutkimusprofessorina vuodesta Hän on vahvasti mukana muun muassa kansainvälisen energiajärjestön IEA:n toiminnassa. Mobile-tutkimusohjelman tutkimusjohtajana Nylund oli Nylund on jäsenenä myös mm. maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan kuljetustekniikan jaostossa. Hän on TEC TransEnergy Consulting Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Vuoden 2000 jälkeen Nylund on tehnyt 70 englanninkielistä julkaisua ja esitelmää liikenteen energiankäytöstä, liikennepolttoaineista ja ajoneuvojen energiansäästöstä. Hänen nimissään on kaksi suomalaista patenttia liikenteen biopolttoaineista. SATL nimesi Nylundin Vuoden autoteknikoksi vuonna 2011 SAMI OJAMO Johtaja, autoinsinööri Sami Ojamo (31) on työskennellyt uransa alkuvuosina formulatiimin palveluksessa Suomessa ja ulkomailla sekä myynti-insinöörinä Oy Ekström Ab:lla. Veolia Transport Finlandin teknisenä johtajana Ojamo toimi vastaten korjaamotoiminnan kehityksestä, kalustosta, hankinnoista sekä kestävästä kehityksestä Suomen Veolia Transport -konsernissa. Nykyisin Ojamo vastaa Suomen Veolia Transportin hankinnoista, liiketoiminnan kehityksestä sekä konserniyhteyksistä. Ojamo on myös mukana yhtenä erikoisasiantuntijoista koko Veolia Transport konsernin energiatehokkuustyöryhmässä. Seuraavana tulevaisuuden haasteena on Veolia Transport Suomen ja yhteistyökumppaneiden monivuotinen tutkimushanke sähköbussiliikennöinnistä, jonka projektipäällikkönä Ojamo toimii sekä projektiryhmän johtoryhmän puheenjohtajana. JOUKO SOHLBERG Insinööri (AMK) Jouko Sohlberg (48) on työskennellyt Autoalan Keskusliitto ry:n asiamiehenä ja teknisenä asiantuntijana vuodesta Tätä ennen hän on työskennellyt huoltopäällikkönä VV-Auto Oy:n ja Stockmann Auto Oy AB:n palveluksessa. Lisäksi Sohlberg on ollut mm. Autokeskus Oy:n ja Veho Oy AB:n jälkimarkkinointipäällikkönä sekä sivutoimisena opettajana Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa. Hän on Autotieto Oy:n hallituksen jäsen sekä Autoalan ammatillisen koulutuksen edistämissäätiön asiamies. Sohlbergilla on ollut ja on edelleen lukuisia autoalaan liittyviä luottamustehtäviä. Hän on ollut tutkintotoimikunnan (autokori- ja automaalaus) jäsen ja puheenjohtaja sekä Vaaka -neuvottelukunnan jäsen. Sohlberg on edelleen jäsenenä mm. näissä elimissä: Työtehoseuran Auto- ja pienkonealan neuvottelukunta, Kori- ja turvallisuustyöryhmä, Autokorjaamoalan tutkintotoimikunta (puheenjohtaja 2010-), AEL:n koulutusjohtokunta, Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta (puheenjohtaja 2010-), Helsingin ammattikorkeakoulun auto- ja kuljetusalan neuvottelukunta (puheenjohtaja), Metropolia AMK hallitus sekä Maakuljetuspoolin huolto-osasto (puheenjohtaja). ANTTI SAARIALHO, juhlapuhe Emeritusprofessori, tekniikan lisensiaatti ja SATL:n kunniapuheenjohtaja Antti Saarialho (78) toimi Teknillisen Korkeakoulun auto- ja työkonetekniikan professorina ja vararehtorina Sivutoiminen Korkeimman hallinto-oikeuden yli-insinöörineuvos hän oli Ennen uraansa TKK:ssa Saarialho oli mm. Suomen Autoteollisuuden palveluksessa huoltopäällikkönä ja Helsingin teknillisen oppilaitoksen autotekniikan lehtorina. Saarialholla on ollut lukuisia koti- ja ulkomaisia tekniikan alan sekä autoalan luottamustoimia. Suomen Autoteknillisen liiton hallituksen puheenjohtajana hän toimi ja on sittemmin kutsuttu kunniapuheenjohtajaksi. Lisäksi hän on ollut mm. Keksintösäätiön hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtajana, Henry Fordin säätiön hallituksen jäsenenä, Fédération des Sociétés des Ingenieurs de I Automobilen hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana, Moottoriliikenteen keskusjärjestön hallituksen puheenjohtajana, Suomen tekniikan seuran puheenjohtajana sekä Nokian Renkaat Oyj:n hallituksen jäsenenä. Saarialho on julkaissut useita autotekniikan oppikirjoja sekä lukuisia artikkeleita Suomen Autolehdessä ja muissa lehdissä. Audi Teknistä etumatkaa Uusi Audi Q5 hybrid quattro 7

8 Kuivasaareen ryhmämme kuljettaa m/s Doris, jolla paluumatkan aikana nautitaan lounas. Perillä Kuivasaaressa voi hämmästellä näitä 12-tuumaisten tykkien torneja, jotka esiintyvät myös Raid-elokuvassa. Kuvat: IHA-Lines Oy. satl:n Kesäpäiväristeily kuivasaareen la SATL:n kesäpäiväristeily suuntautuu eksoottiselle alueelle, joka sijaitsee kuitenkin aivan Helsingin tuntumassa. IHA-Linesin m/s Doris kuljettaa seurueemme historiallisesti arvokkaaseen ja luonnoltaan ainutlaatuiseen Kuivasaareen. Noin kahdeksan kilometrin päässä kaupungista, Harmajan itäpuolella sijaitseva Kuivasaari on Suomenlinnan Rannikkorykmentin hallinnassa ja siten sotilasaluetta. Alue on normaalisti suljettu vierailijoilta. Retkellä pääsee näkemään esimerkiksi valtaisan, 12-tuumaisen Obuhov-kaksoistykin torni maanalaisine käytävineen sekä museotykkejä. Helsingin puolustushistoria avautuu tässä miljöössä varsin kiehtovalla tavalla. Kuivasaaressa on myös historiallisia tsaarinajan rakennuksia sekä jonkin verran vanhoja istutuksia. Useiden armeijan hallitsemien saarten tapaan Kuivasaarenkin luonto on hyvin säilynyttä. Saarella kasvaa esimerkiksi harvinainen nuokkukohokki. Linnusto on runsas ja moninainen. Kuivasaaren arvokkaimpia lintulajeja on pieni kahlaajalintu tylli. Erikoisuuksiin lukeutuu samoin luotokirvinen Kokoontuminen Helsingin Kauppatorin rantaan, IHA-Lines Oy:n sininen lähtölaituri (kyltitys Vanhan Kauppahallin oven edessä) Lähtö m/s Doriksella Kuivasaaren linnakkeelle. n Saapuminen Kuivasaaren linnakkeelle Suomenlinnan rannikkotykistökilta ry:n opastettu ohjelma n Kokoontuminen Kuivasaaren laiturille ja lähtö takaisin Helsingin Kauppatorille. Lounas m/s Doriksella n Saapuminen Helsingin Kauppatorille Auton täysremonttia suoritetaan Helsingin eteläsatamassa anno Domini 1934! Taustalla näkyy höyrylaiva. (Autotekniikka 10/1934). 8

9 /autoala AEL ON SÄHKÖAUTO- JA HYBRIDITEKNIIKAN KOULUTUSTEN EDELLÄKÄVIJÄ Lisätietoja Kari Kaihonen, johtaja, Autoala, puh , Mukana sähköisessä liikenteessä 9

10 Historiallinen vuosi 1932: Kieltolaki päättyi, Haty aloitti Vuosi 1932 on jäänyt monin tavoin maamme historian lehdille. Pula-aika oli tullut maailmalta meillekin. Rauhaa yritettiin turvata solmimalla hyökkäämättömyyssopimus Neuvostoliiton kanssa. Maan hallitusta yritettiin kaataa Mäntsälän kapinan voimin. Kuohuntaa riitti muutenkin: 13 vuotta voimassa ollut pulmallinen kieltolaki kumoutui ja viina sai virrata vapaammin. Näissä tunnelmissa näki Haty päivänvalon. Haty ry. on Suomen vanhin Suomen Autoteknillisen liiton (Satl ry) jäsenyhdistys. Se perustettiin nimellä Suomen Autoteknikkojen Yhdistys ry. Nykyiseen muotoonsa yhdistyksen nimi on muuttunut vuoden 1960 aikana. Uuden yhdistyksen säännöt hyväksyttiin ja varsinainen toiminta alkoi Vuoden -32 lopussa jäsenmäärä oli 23 maksanutta jäsentä ja uusia jäseniä 25 eli seuraavan vuoden alussa jäseniä oli jo yhteensä 48. Yhdistyksen perustamista on kuvattu sen ensimmäisen vuoden toimintakertomuksessa seuraavasti: Vuoden alussa heräsi täkäläisissä automiehissä ajatus yhdistyksen perustamisesta, jonka tarkoituksena olisi saattaa paikkakunnan ja lähiseudun autoalalla olevia toimihenkilöitä läheiseen yhteistoimintaan, harjoittaa valistustyötä ja ammatin kehittämistä toimeenpanemalla luentotilaisuuksia, opintokursseja ja elokuvanäytöksiä. Tämä pitää mitä suurimmalta osaltaan paikkaansa vielä nykyäänkin, tosin elokuvien tilalle on tullut netti ja opintokurssien tilalle Autoalan Koulutuskeskus Oy. Käyttökelvottomuudesta kumin viljelykseen Ensimmäisenä toimintavuotena pidettiin kolme esitelmää seuraavista aiheista: 1. Autojen historiasta 2. Moottorin tehosta ja siihen liittyvistä tekijöistä 3. Miksi auto tulee käyttökelvottomaksi ennen aikojaan ja kotimaisen auto-osateollisuuden saavutuksia. Elokuvaesityksiä pidettiin kaksi samana vuonna: 1. Autorakenne ja sen toiminta 2. Kumin viljelys ja autorenkaiden valmistus. Sen aikaiset aiheet ovat edelleenkin ajankohtaisia, tosin nykyään niin muodikkaista aiheista kuten taantumasta ja työssä jaksamisesta ei ainakaan pöytäkirjoista ole löytynyt merkintöjä. Ensimmäisenä toimintavuotena pidettiin kaksi alustavaa kokousta, seitsemän varsinaista kokousta, kahdeksan johtokunnan kokousta ja puurojuhla. Sittemmin puurojuhla on muuttunut pikkujouluksi ja kolmena edellisenä vuonna sen paikan on ottanut huomattavasti suuremman suosion saanut syksyinen Tallinnan seminaari- ja kylpyläristeily. Vuoden (1932) lopussa heräsi vielä ajatus Yhdistyksen vierailukäynniltä Teknillisessä Korkeakoulussa. autoerikoiskursseista ammattienedistämislaitoksessa yleisten työnjohtajakurssien rinnalle. Tämä toteutuikin vaikka siihen ei saatu erillistä valtion avustusta. Lisäksi yhdistys liittyi Osuusliike Elanto r.l.:n jäseneksi. Suomen Autoteknillinen Liitto ry. perustettiin vuonna 1934 ja sitä kommentoitiin saman vuoden Haty:n vuosikertomuksessa seuraavasti: Suomen Autoteknikkojen Liiton tultua helmikuussa 1934 perustetuksi, on yhdistyksemme toiminta liiton jäsenyhdistyksenä muuttunut hiukan entisestään. Kun yhdistyksen olemassaolon kahtena ensimmäisenä toimintavuonna ulkopuolelle Helsingin suuntautuva toiminta muodosti huomattavan osan, on kuluneena kolmantena toimintavuonna työskennelty pääasiallisesti omassa piirissä. Samana vuonna 1934 Haty:yn perustettiin Urheilu- ja Huvitoimikunnat. Huvitoimikunnan järjestämä ensimmäinen tapahtuma oli kevätkauden päättäjäiset eli olut- ja makkarailta. Kuukausikokouksia pidettiin kaikkiaan 13 kappaletta ja osallistujia niissä oli keskimäärin 33 jäsentä. Jäseniä vuoden lopussa oli 90 sekä yhdeksän kannatusjäsenyritystä. Jäsenmaksu oli tuolloin 85 markkaa (nykyrahassa noin 30 euroa). Lisäksi yhdistyksen toimesta perustettiin paikallisyhdistykset Lahteen ja Mikkeliin. Vertailun vuoksi vuoden 2009 alussa jäsenmäärä oli 896 henkilöjäsentä ja 32 kannatusjäsentä, jäsenmaksun ollessa 47 euroa. Tukea sodan haavoittamille Vuonna 1942 yhdistyksen toiminta oli sotaajasta huolimatta kohtalaisen virkeätä sillä kuukausikokouksia oli vuosikokouksen lisäksi viisi kappaletta joissa kävi keskimäärin 30 jäsentä. Yhdistys tilasi 13 Suomen Autolehden vuosikertaa Ammattienedistämislaitoksen autokursseille osallistuneille sotainvalideille ja lahjoitti Helsingin Kansanteatterissa pidetyn viihdytystilaisuuden tuoton Aseveliliitolle jaettavaksi sodan johdosta puutteenalaiseksi joutuneille autoalan perheille. Olympiavuonna, 1952, kuukausikokouksia pidettiin yhdeksän kappaletta joissa kävi Suomen Autoteknikkojen Yhdistyksen johtokunta

11 keskimäärin yli 58 jäsentä. Jäseniä yhdistyksessä oli jo 241. Samaisena vuonna kutsuttiin Laulumiehet ry:n juhlahuoneistossa pidetyssä 20-vuotisjuhlakokouksessa, , yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Väinö Kuusijärvi kunniapuheenjohtajaksi. Vuonna 1962 toiminta oli jo vakiintunut niin, että kuukausikokouksia oli jo tutut yhdeksän, jäseniä oli 282 ja kannattajajäseniä 43. Yhdistys järjesti kolmepäiväisen Auto-, korjaamo- ja kuljetusteknillisiä kysymyksiä käsittelevän täydennyskurssin. Vuonna 1972, jolloin tämän kirjoittaja oli kolmevuotias, järjestettiin jo totutut tapahtumat. 40-vuotisjuhlakokoukseen osallistui eri puolilta Suomea toistasataa vierasta. Yhdistys sijoitti osan saamistaan voittovaroista valtion obligaatioihin ja KOP:n osakkeisiin sekä jakoi Teknilliselle Oppilaitokselle 750 markan stipendin. Väinö Kuusijärvi rahasto perustettiin hänen 80-vuotissyntymäpäivänään ja sen tarkoitukseksi määriteltiin seuraavaa: Rahaston tarkoituksena on tehostaa yhdistyksen säännöissä tarkemmin määriteltyä tarkoitusta ja toimintaa myöntämällä stipendejä ja apurahoja autoalan opiskelijoille sekä autoalan kehittämiseksi työskenteleville henkilöille. Tätä hyväksi havaittua rahaston toimintaperiaatetta noudatetaan vielä nykyäänkin. Vuonna 1988 Matti Parpolan toimiessa puheenjohtajana yhdistys mietti ensimmäisen kerran oman jäsenhankintaesitteen painattamista, joka valmistuikin seuraavana vuonna huolimatta samanaikaisesta SATL:n jäsenhankintakampanjasta. Koko autoalan kattava verkosto Vuosien kuluessa yhdistyksen jäsenmäärä ja sen toiminta vakiintui, alan erikoiskoulutustarvetta tulivat täyttämään julkisen puolen koulutukset ja viime aikoina myös maahantuojien ja ketjujen omat koulutukset. Yhdistyksestä ja liitosta onkin muodostunut jäseniensä kautta toimiva koko alan kattava verkosto, joka tarjoaa jokaiselle jäsenelle juuri sitä mitä itse kukin sen haluaakin tarjoavan. Kaikki on enemmänkin jäsenestä itsestään ja hänen omasta aktiivisuudestaan kiinni. Vuosituhannen vaihteessa puheenjohtajana toimineen nykyisen SATL:n puheenjohtajan Keijo Mäenpään aikana merkittävimpiä virstanpylväitä oli Autoalan Pätevöitymisohjelman (APO) syntyminen. Sen ideoi prof. Emeritus Antti Saarialho, sitä veivät eteenpäin Keijo, Heikki Haapaniemi ja Ossi Jalonen professori Matti Juhalan kannustamana. Muita näkyviä asioita olivat muun muassa opiskelijajäsenien hankinnan tärkeyden korostaminen, Senioritoimikunnan aktivoituminen vuonna 1998, Naistoimikunnan perustaminen vuonna 1999, jäsenluettelon julkaisu vuonna 2000 ja yhdistyksen nettisivujen käyttöönotto. "Yksilön vahvuuksien kautta voittoon" Kuva esittää kampiakselin päittäisvälyksen tarkastusta erikoisvälineillä - seikka, joka meillä usein kuitataan koettamalla. (Autotekniikka 8 / 1934). Puheenjohtaja Turo Tiililän aikakaudella merkittävimmiksi tapahtumiksi nousivat jäsentietokannan päivitys yhdistykselle palkatun opiskelijan toimesta, sähköisen kuukausikokouskutsun käyttöönotto, joulujuhlan muuttuminen risteilymuotoiseksi sekä hallituksen kesäisen strategiapäiväkäytännön aloittaminen vuonna Samana vuonna järjestettiin Kesäpäivät Helsingissä Jollaksessa. Puheenjohtaja Vesa Savela linjasi tulevaisuutta vuosikokouksessa ja toimintasuunnitelmassa seuraavasti: Keskittymällä yhdistyksenä yksilön hyvinvointiin ja kehittämiseen kehitämme samalla koko autoalaa. Toimintateemaksi valittiin Yksilön vahvuuksien kautta voittoon!. Muokattu rahastonhoitaja Jari Pynnösen tekemän historiikin pohjalta. Täytettäessä kuumaa generaattoria varotaan, ettei siitä leimahtava liekki polta täyttäjää. (Sysikaasuttimien käyttö, huolto ja asennus, 1940). 11

12 Tekeekö sähköauto viimeinkin läpimurron? Sähköautot ovat nyt jatkuvasti otsikoissa ja polttavana puheenaiheena. Paljon tuntuu tapahtuvan ja vauhti kiihtyy myös Suomessa: olisiko viimein todellisen läpimurron aika? Keksintönä sähköauto kun on vasta runsaat 180 vuotta vanha... Michael Faradayn keksi sähkömoottorin periaatteen 1830-luvulla. Skotti Robert Anderson kehitti pian tämän jälkeen alkeellisen sähkövaunun. Vuonna 1835 professori hollantilainen professori Sibrandus Stratingh rakensi pikkuisen sähköauton apulaisensa Christopher Beckerin kanssa. Akut ovat aina olleet sähköauton avainkysymys. Ranskalaisten Gaston Plantén ja Camille Fauren 1800-luvun lopussa tekemän kehitystyön myötä akut paranivat, mikä antoi uskoa keksinnön tulevaisuuteen. Jo tuolloin Ranska ja Iso-Britannia tukivat sähköautojen laajempaa käyttöönottoa. Huimaa vauhtia sähköautot kulkivatkin 1800-luvun lopussa. Ennen polttomoottorin läpimurtoa sähköautoilla tehtailtiin lukuisia nopeus- ja matkaennätyksiä. Yksi huipuista oli belgialaisen Camille Jenatzyn raketin muotoinen "La Jamais Contente", joka vuonna 1899 ensimmäisenä rikkoi maagisen 100 km/h nopeuden ja kellotti huiman 105,88 nopeuden. Sähköisen vauhtihirmun kuva komeilee tämän julkaisun kannessa. Naisten mieleen Sähköautojen valmistajia oli useita 1900-luvun alussa ja ne myivät tuotteitaan enemmän kuin polttomoottoriautojen valmistajat. Eritoten sähköautot innostivat ylempiä luokkien naisia, joita miellyttivät hiljaiset, helppokäyttöiset ja pakokaasuista vapaat kulkupelit. Polttomoottoristen autojen ripeä kehitys nakersi kuitenkin sähköautojen suosiota. Merkittävä niitti oli Fordin T-mallin massatuotannon käynnistyminen 1908: sähköauto hävisi myös hintakilpailun edullisen kansanauton myötä. Viimeisin isku sähköautoille napsahti, kun USA:ssa siirryttiin sähkösiirrossa vaihtovirtaan. Niinpä sähköautojen valmistus päättyi kokonaan 1930-luvun loppuun mennessä. Uuteen nousuun sähköautojen kehitystyö lähti 1940-luvun lopulla transistoriteknologian paranemisen myötä. Henney Coachwork ja National Union Electric Company yhdistyvät voimansa ja kehittivät ensimmäisen transistoriteknologiaan perustuvan sähköauton. Liki sadan kilometrin tuntinopeuteen yltänyt ja yhdellä latauksella lähes tunnin kulkenut Henney Kilowatt oli tärkeä askel kohti modernia sähköautoa. Autojen tuotanto lopetettiin kannattamattomana kuitenkin jo vuonna Kiintiöt kiville Sähköauto yritti jälleen surrata suosioon parinkymmenen vuoden tauon jälkeen. Yhdysvalloissa sähköautoja on tuettu 1980-luvulta alkaen. Lisäpotkua saatiin 1990-luvulla, kun useat autovalmistajat olivat tuoneet markkinoille näppäriä kaupunkiajoon soveltuvia sähköautoja. Kalifornian viranomaiset asettivat kiintiöt myytäville nollapäästöisille ajoneuvoille. Ideana oli kytkeä puhtaiden autojen myynti muuhun autokauppaan: jotta autoja pystyisi osavaltion alueella myymään, pitäisi pystyä Elcat Cityvania valmistettiin vuosina ja vietiin useisiin eri maihin. Kuva: Elcat Oy tarjoamaan markkinoillemyös kiintiön mukainen määrä päästöttömiä autoja. Tarkoitus oli nostaa 0-päästöisten ajoneuvojen osuus vähitellen merkittäväksi, mutta näistä tavoitteista jouduttiin pian luopumaan. Autoteollisuus luopui sähköautojen tuotannosta vedoten pääasiassa valmistuksen kannattamattomuuteen. Autoteollisuus vetäytyi sähköautojen kehitystyöstä vajaan yli kymmenen vuoden ajaksi ja keskittyi miettimään hybridi- ja vetyvaihtoehtoja. Kunnes päästiin 2000-luvun lopulle... Nyt lähes kaikki valmistajat tuntuvat uskovan sähköauton tulevaisuuteen. Nykyaikainen englantilainen sähköauto maidonkuljetukseen y.m.s. soveltuvine korirakenteineen. (Autotekniikka 2 / 1935). Elcatista EVEen Sähköautoilla on meneillään melkoinen noste Suomessakin. Ei meilläkään ihan tyhjästä ole startattu, vaan perinteitä löytyy usean vuosikymmenen ajalta. Uudenkaupungin autotehtaalta valmistui sähköauton prototyyppi vuonna 1985 Talbot Horizonista muovattu sähköauton prototyyppi, joka syntyi Nesteen, Imatran Voiman, Kymi-Strömbergin ja Saab- Valmetin yhteistyönä. Samoihin aikoihin Fortum aloitti sähköautojen kehitystyön. Tuolloin syntyi Subarun pienen pakettiauton pohjalle rakennettu Elcat, jota on valmistettu yhteensä yli 250 kappaletta. Suurimpia käyttäjiä Suomessa on ollut Posti. Subarun lopetettua kyseisen mallin valmistuksen Fortum myi Elcat-yhtiön henkilöstölleen. Elcatin toiminta ja sähköautojen kehitystyö jatkuu edelleen. Parin viime vuoden aikana Suomessa on kehittynyt suoranainen sähköautojen voimavirtaus, jossa eri osapuolet ovat mukana laajana rintamana. Puolensadan eri toimijan muodostaman EVE-ohjelman tavoitteena on sähköisiin ajoneuvoihin ja työkoneisiin liittyvän liiketoiminnan kehittäminen. TEKES panostaa ohjelmaan yli 30 miljoonaa euroa, ja kokonaisbudjetti on yli 100 miljoonaa. Elinkeinoministeri Kari Häkämies visioi sähköautojen näkymiä tämän julkaisun sivulla 2. Pekka Paloranta Lähde: Wikipedia 12

13 Finntest Autokorjaamolaitteet ammattilaisille Nimessä Tuotteissa Lisää ammatilaisen korjaamolaitteita! Finntest ilmoitus HATY 190 x 60 mm.indd :53:01 Löydä puhtain Volvo kaupunkiauto Jo yli 450 Volvo hybridi matalalattia-kaupunkiautoa myyty ja toimitettu Useita miljoonia ajokilometrejä kaupunkiliikenteessä takana Polttoaineen kulutus ja hiilidioksidipäästöt pienentyneet yli 30% Typpioksidi- ja partikkelimäärät alentuneet % Äänetön liikkeelle lähtö pysäkiltä Plug In -hybridit testissä ja kehitys jatkuu... Volvo Bus Center, puh VOLVO BUSES. DRIVING QUALITY OF LIFE 13

14 Metropolian projektitoiminta kiihdyttää vauhtiaan Electric RaceAbout on yksi maailman kehittyneimmistä sähköautoista. Se on näyttänyt kyntensä paitsi Automotive XPrize kilpailussa ja Nürburgringin radalla, niin myös mielenkiintoisena projektina, jonka parissa on tehty lukemattomia opinnäytetöitä. Metropolia ammattikorkeakoulun autotekniikan koulutusohjelma on ollut jo parinkymmenen vuoden ajan tunnettu varsin menestyksekkäistä ja näyttävistä ajoneuvoprojekteista. Projektitoiminta alkoi 1980 luvun lopussa hydrostaattisella voimansiirrolla toteutetusta autosta ja jatkui pienten erikoisajoneuvojen kautta enemmän urheilullisempaan suuntaan. Projektien isänä ja innovaattorina on ollut yliopettaja Matti Parpola, jonka visioiden mukaan Metropolia tai silloin vielä Helsingin teknillinen oppilaitos, toteutti muun muassa hybridiauton jo vuonna Eli samaan aikaan kuin Toyota esitteli ensimmäisen Prius mallin. Urheilulliseen suuntaan mentiin Raceabout urheiluauton eri versioilla, sekä Formula Student kilpa-autoilla, josta on tulossa ja kahdestoista sukupolvi. Metropolia on Formula Student kilpailuissa maailmanlaajuisesti yksi menestyneimmistä tiimeistä ja vuonna 2011 tuli tiimipäällikkö Jenni Kurki-suonion johdolla ensimmäinen täysosuma, eli Unkarin osakilpailun voitto. Kuulostaa vauhdikkaalta, mutta pitää kuitenkin aina muistaa, että Formula student on insinööritaitojen kilpailu. Siinä ei kilpailla ainoastaan nopeudella, vaan myös tekniset ja toimivat ratkaisut, sekä niiden perustelu kilpailun tuomaristolle ovat avainasemassa. Toinen viime vuosien menestyjä on ERA sähköurheiluauto. Sillä kilpailtiin Vuonna 2010 Yhdysvalloissa Automotive Xprize kilpailussa hyvällä menestyksellä. 100 mailin matkalla Metropolian tiimin erotti voitosta ainoastaan muutama sadasosasekunti. Tämän jälkeen ERA on menestynyt erilaisissa ennätyskokeissa. Muun muassa Nürburgringin legendaarisen Nordschleifen kierrosennätys rekisteröityjen sähköautojen luokassa on ERA:n nimissä. Metropolian projektitoiminta ei ole jatkossakaan hyytymässä. Nyt kesällä 2012 on tekeillä useita suurempia projekteja, joista suurimpana Tekesin rahoitukseen kuuluva kaupunkiautohanke. Sen tarkoituksena on edistää ympäristövastuullisempaa autoilua lähtien ajoneuvon komponenteista ja päätyen erilaisiin biopolttoaineisiin. Myös sähköajoneuvohankkeet voivat ERA:n jälkeenkin hyvin. ebus kuuluu laajaan sähköisten ajoneuvojen järjestelmien EVEhankekokonaisuuteen. Ohjelman tavoitteena on auttaa sähköisiin ajoneuvoihin ja työkoneisiin liittyvän liiketoiminnan kehittymistä suomalaisissa yrityksissä nykyisestä (vuonna 2010) noin 200 miljoonasta eurosta noin 2 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. ebus-hankeessa Metropolian roolina on tehdä esiselvitys eri latausjärjestelmistä, jonka perusteella projektin aikana pyritään ottamaan käyttöön joku vaihtoehtoinen pikalatausjärjestelmä. Tutkimuskohteita ovat tämän jälkeen pikalatausjärjestelmän vaikutukset bussien akkuihin teknisessä mielessä ja lisäksi selvitetään vaikutuksen sähköbussien operointimalleihin. ebus-hankkeen sisällä on VTT:n vetämä emuuli-hanke, jossa testataan suomalaisen sähkötekniikan osaamisen hedelmiä. Metropolia on yhdessä hankekumppaneiden kanssa rakentamassa bussia, jossa Metropolian tehtäviin kuuluvat kuuluvat mm. suunnitteluun ja komponenttivalintoihin osallistuminen, osallistuminen fyysiseen testimuulin rakentamiseen sekä ohjausjärjestelmien kehitystyö ja hienosäätö. Toinen Metropolian sähköajoneuvoihin liittyvä projekti on Induktiivisen latauksen kenttäkoe, joka on osa Pääkaupunkiseudun sähköisen liikenteen fleet-demonstraatio hanketta. Metropolia rakentaa kahden Fiat Doblo sähkökonversioauton sähköjärjestelmät kokonaan uusiksi ja varustaa autot induktiivisella latausjärjestelmällä. Molemmat hankkeet ovat Tekes-rahoitteisia. Näiden suurten ajoneuvoprojektien rinnalla tehdään koko ajan autoalan toimijoita hyödyttäviä tilausprojekteja. Tilaajina toimivat automaahantuojat, autoliikkeet ja autoalan kanssa tekemisissä olevat yritykset. Eli juuri ne samat, joihin Metropolian opiskelijat työllistyvät valmistuttuaan. Näitä projekteja on talven 2012 aikana tehty useita muun muassa Tekniikan Maailmalle ja Neste Oilille. Projektitoiminta siis kiihtyy ja koskettaa jo aivan jokaista autotekniikan opiskelijaa. Ammattikorkeakoulujen rooli on nimenomaan tehdä soveltavaa tutkimusta ja antaa opiskelijoille käytännönläheistä koulutusta. Tässä roolissa Metropolia on onnistunut hyvin ja se tuottaa jatkossakin osaavia ja motivoituneita autoinsinöörejä. Heikki Parviainen Koulutuspäällikkö Metropolia Ammattikorkeakoulu RaceAbout-auto ja sen eri versiot ovat opettaneet Metropolian opiskelijoille paljon materiaalitekniikasta. Auton alumiininen monokokkirunko ja hiilikuituiset katteet ovat olleet alkusysäyksenä kaikelle sille materiaali- ja valmistustekniselle osaamiselle, jota on hyödynnetty uudemmissa projekteissa. Formula Student kilpa-autot ovat autotekniikan pitkäaikaisin projekti, jonka aikana on syntynyt toistakymmentä menestyksekästä kilpa-autoa. Vaikka kilpailun tarkoituksena on suunnitella ja valmistaa nopea pikkuformula, ei se ole ainoa päämäärä. Tavoitteena on oppia projektin vetämistä ja toimia kovassakin paineessa oikein. 14 Ilmoitus

15 2012 Kangoo Z.E. TULOSSA 2013 UUSI RENAULT KANGOO Z.E. 100% SÄHKÖÄ Säästä polttonestettä! Boschin uudet Start/Stop-akut Säästä polttonestettä Bosch-akulla. Voit säästää jopa 15 prosenttia polttonestettä kaupunkiajossa sammuttamalla moottorin, kun auto on paikoillaan. Start/Stop-järjestelmät tekevät tämän automaattisesti: moottori pysähtyy, mutta ilmastointi-, multimedia- ja navigointilaitteet jäävät toimintaan. Perinteisten akkujen ominaisuudet eivät kestä tällaista kuormitusta. Bosch on kehittänyt uudenlaista akkuteknologiaa; S5 EFB ja S6 AGM ovat uuden teknologian akkutyyppejä, jotka jaksavat luotettavasti satoja käynnistyksiä. Näitä akkutyyppejä käytetään alkuperäisvarusteena useissa Start/Stop-järjestelmällä varustetuissa autoissa. Kysy niitä seuraavan korjaamokäynnin yhteydessä. 15

16 SOLARIS-LINJA-AUTOT NYT SUOMESSA! Solaris on Euroopan johtava toimija kestävän kehityksen tie- ja raideliikenteessä. Valmet Automotiven kanssa aloitetun yhteistyön myötä nyt myös suomalaisilla kuljetusalan toimijoilla on mahdollisuus hankkia käyttöönsä Solariksen laajasta valikoimasta EU:n päästöstandardit täyttäviä diesel-, maakaasu-, nivel-, johdin- sekä hybridilinja-autoja. Solariksen valikoimiin kuuluvat myös matalalattiaraitiovaunut. Kun haluat kuulla tarkemmin Solariksen tarjonnasta, ota yhteyttä ja kerromme lisää! Solaris Bus & Coach S.A. Łukasz Daszkiewicz Area Manager puh Valmet Automotive Hans Svensson Johtaja, markkinointi ja myynti puh

Tervetuloa Stadiin! Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 80 Vuotta. SATL:n Kesäpäivät Helsingissä 8. 10.6.2012 Ohjeet, ohjelmat ja hinnasto

Tervetuloa Stadiin! Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 80 Vuotta. SATL:n Kesäpäivät Helsingissä 8. 10.6.2012 Ohjeet, ohjelmat ja hinnasto Tervetuloa Stadiin! Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 80 Vuotta SATL:n Kesäpäivät Helsingissä 8. 10.6.2012 Ohjeet, ohjelmat ja hinnasto SATL Kesäpäivät ja HATY 80 -vuotisjuhlan ohje Kesäpäivähinnoittelu

Lisätiedot

Helsingin autoteknillinen yhdistys ry. Haty

Helsingin autoteknillinen yhdistys ry. Haty Helsingin autoteknillinen yhdistys ry. Haty Mikä on Haty ja miksi Hatyn jäseneksi? 5.1.2010 1 Sisällysluettelo Hatyn historia Haty tänään ja huomenna Miksi Hatyn jäseneksi? Miten Hatyn jäseneksi? 5.1.2010

Lisätiedot

Helsingin autoteknillinen yhdistys ry. Haty

Helsingin autoteknillinen yhdistys ry. Haty Helsingin autoteknillinen yhdistys ry. Haty Mikä on Haty ja miksi Hatyn jäseneksi? 06.11.17 1 Sisällysluettelo Hatyn historia Haty tänään ja huomenna Miksi Hatyn jäseneksi? Miten Hatyn jäseneksi? 06.11.17

Lisätiedot

Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry

Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Jäsenistö Vuoden 2008 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 1122 (1132) jäsentä. Vuoden 2008 jäsenistö muodostuu seuraavasti (suluissa vuoden 2007 tilanne) Yhdistyksen hallitus

Lisätiedot

Arvoisat jäsenet. Kesä on taas saapunut ja mieli tekee jo lomille. Ennen sitä, tässä vielä ajankohtaisia asioita SATL:sta. pidettiin Stadissa

Arvoisat jäsenet. Kesä on taas saapunut ja mieli tekee jo lomille. Ennen sitä, tässä vielä ajankohtaisia asioita SATL:sta. pidettiin Stadissa Arvoisat jäsenet Kesä on taas saapunut ja mieli tekee jo lomille. Ennen sitä, tässä vielä ajankohtaisia asioita SATL:sta. SATL:n vuoden 2012 Kesäpäivät pidettiin Stadissa SATL:n vuoden 2012 Kesäpäivät

Lisätiedot

Metropolian ajoneuvoprojektit autoalan näkökannalta

Metropolian ajoneuvoprojektit autoalan näkökannalta Metropolian ajoneuvoprojektit autoalan näkökannalta Mitä projekteja teemme ja miksi niitä temme? Heikki Parviainen Lehtori Se, mikä on hyväksi Metropolialle, on hyväksi Suomen autoalalle Huom. Esitys perustuu

Lisätiedot

Sähköauton historia I

Sähköauton historia I Puhtaasti sähköllä! Sähköauton historia I Ensimmäinen sähkömoottori 1821 Ensimmäiset sähköautot 1820-luvulla Ánvos Jedlik kehitti 1828 ensimmäisen sähköauton Sähköauton historia II Camille Jenatzyn "Le

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu Teknologiaraportti Heikki Torvinen 1 Teknologiaraportti Käsittelee tekniikan näkökulmasta nyt ja tulevaisuuden ajoneuvoratkaisuja Polttoaineet Energian varastointi Lataus Ajoneuvoryhmät Henkilöauto Hyötyajoneuvot

Lisätiedot

Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet:

Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet: Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet: Aro-Yhtymä Oy, Nissan Europe (valmistaja) ja Simetron Group

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot

Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Kehittyvä bussitekniikka ja vaihtoehtoiset energiamuodot Seminaari Messukeskus -kuntayhtymä Kymmenen vuotta yhteistyötä VTT:n kanssa RAKEBUS RASTU HDENIQ HDENIQ kaupunkibussien päästötietokanta HSL:n kannalta

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Sähköautot tulevat. Toimitusjohtaja Ilpo Korhonen Valmet Automotive Oy TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari 4.11.2009

Sähköautot tulevat. Toimitusjohtaja Ilpo Korhonen Valmet Automotive Oy TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari 4.11.2009 Sähköautot tulevat Toimitusjohtaja Ilpo Korhonen Valmet Automotive Oy TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari 4.11.2009 Sähköautot tulevat Sähköautoja jo yli sata vuotta Autoteollisuuden murros: sähkö

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. 1/5 Autoteknillisen Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tampereen Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Tampere 3. Kieli Yhdistyksen kieli on suomi

Lisätiedot

AUTOALAN OPETTAJA- JA KOULUTTAJAPÄIVÄT Autotalon odotukset yhteistyöstä autoalan koulutuslaitoksen kanssa

AUTOALAN OPETTAJA- JA KOULUTTAJAPÄIVÄT Autotalon odotukset yhteistyöstä autoalan koulutuslaitoksen kanssa AUTOALAN OPETTAJA- JA KOULUTTAJAPÄIVÄT Autotalon odotukset yhteistyöstä autoalan koulutuslaitoksen kanssa Sokos Hotelli Torni, Tampere 23.4.2015 Mikko Järvinen Tekninen johtaja Autokauppaa vuodesta 1960

Lisätiedot

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Luku 6 Liikenne Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Yleistä Henkilöautoliikenne Sähkö- ja hybridiautot Kiskoliikenne Lisätietoja 2 YLEISTÄ 3 Liikenteen energia

Lisätiedot

Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä. Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013

Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä. Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013 Kokemuksia keksimisestä, yrittäjyydestä ja verkostoitumisen tärkeydestä Aulis Kärkkäinen Technopolis Business Breakfast 22.8.2013 Vastantekoa sarjatuotantona pakollinen työharjoittelujakso kesällä 1962

Lisätiedot

8:30 10:00 Moottoritekniikan uusin kehitys ja keinot päästöjen hillitsemiseksi, tekniikan tohtori Juhani Laurikko

8:30 10:00 Moottoritekniikan uusin kehitys ja keinot päästöjen hillitsemiseksi, tekniikan tohtori Juhani Laurikko Perjantai 13.03.2009 Ympäristöystävällinen autotekniikka koulutuspäivä: Koulutuskeskus Salpaus Auditorio, Vipusenkatu 5 A, 15230 Lahti Kurssin hinta SATL:n jäsenille 150 euroa ja muille 180 euroa (alv

Lisätiedot

Syöksy -tutkimushanke. Ryhmähanke, Metropolia AMK, Aalto-yliopisto - YTK, TTY

Syöksy -tutkimushanke. Ryhmähanke, Metropolia AMK, Aalto-yliopisto - YTK, TTY Syöksy -tutkimushanke Ryhmähanke, Metropolia AMK, Aalto-yliopisto - YTK, TTY Syöksy Sähköiset ajoneuvot kehäradan liityntä- ja asiointiliikenteessä Kyseessä on Metropolia Ammattikorkeakoulun, Aalto-yliopiston

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Se ei ole vain porakone

Se ei ole vain porakone Se ei ole vain porakone Me olemme Bosch. Rakennamme turvallisempaa ja kestävämpää kehitystä. Rakennamme ihmisläheisempää ja energiatehokkaampaa tulevaisuutta. Seuraavilta sivuilta löydät esimerkkiratkaisujamme

Lisätiedot

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3)

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hallitus, c/o Riitta Soinola PL 713, 00101 Helsinki YHDISTYSJÄSENYYS Lääkäriseura Coccyx ry (Association médicale Coccyx) on Ranskassa opiskelleiden

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Opintopäivät 6.9.2014 Jyväskylä U A T P - 2014 - Uusi autotekniikka tutuksi pelastustoiminnassa Projektipäällikkö Markku Haikonen, Metropolia AMK

Opintopäivät 6.9.2014 Jyväskylä U A T P - 2014 - Uusi autotekniikka tutuksi pelastustoiminnassa Projektipäällikkö Markku Haikonen, Metropolia AMK Opintopäivät 6.9.2014 Jyväskylä U A T P - 2014 - Uusi autotekniikka tutuksi pelastustoiminnassa Projektipäällikkö Markku Haikonen, Metropolia AMK Hankkeen tukijat Palosuojelurahasto Veho Group, Nissan

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen. Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05.

Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen. Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05. Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05.2014 Pekka Malinen Sisältö 1. Tausta 2. Visio 3. Toimenpideohjelma 4. Kehityspolut

Lisätiedot

Valmet Automotiven strategia muuttuvassa toimintaympäristössä. Finnmobile Vaikuttajafoorumi Johtaja Robert Blumberg

Valmet Automotiven strategia muuttuvassa toimintaympäristössä. Finnmobile Vaikuttajafoorumi Johtaja Robert Blumberg Valmet Automotiven strategia muuttuvassa toimintaympäristössä Finnmobile Vaikuttajafoorumi 8.11.2012 Johtaja Robert Blumberg 1. Autoteollisuus ja markkinat 2. Valmet Automotive muuttuvassa ympäristössä

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Suomen Automaatioseura ry Voimalalaitosjaos

Suomen Automaatioseura ry Voimalalaitosjaos ry Voimalalaitosjaos Kevätkokous 26.5.2015 ABB, Pitäjänmäki, Helsinki Esityslista: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta sihteeri, pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Syöksy tutkimushanke Metropolia Ammattikorkeakoulu, Projektipäällikkö Markku Haikonen

Syöksy tutkimushanke Metropolia Ammattikorkeakoulu, Projektipäällikkö Markku Haikonen Syöksy tutkimushanke Metropolia Ammattikorkeakoulu, Projektipäällikkö Markku Haikonen Ryhmähanke: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto - YTK, TTY Syöksy Sähköiset ajoneuvot kehäradan liityntä-

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen ratkaisut - tuloksia. Loppuseminaari Elli Kotakorpi

Sähköisen liikenteen ratkaisut - tuloksia. Loppuseminaari Elli Kotakorpi Sähköisen liikenteen ratkaisut - tuloksia Loppuseminaari 29.8.2016 Elli Kotakorpi Sähköisen liikenteen ratkaisut- Tampere näyttää suuntaa - Osapuolet: Joukkoliikenneyksikkö, TKL, Yleisten alueiden suunnittelu,

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Tutustumiskäynti Cargotec Finland Oy 17.11.2010. Kuva 1980-luvulta, useita rakennuksia on jo purettu

Tutustumiskäynti Cargotec Finland Oy 17.11.2010. Kuva 1980-luvulta, useita rakennuksia on jo purettu Tutustumiskäynti Cargotec Finland Oy 17.11.2010 Kuva 1980-luvulta, useita rakennuksia on jo purettu TAMRUn senioreilla oli onnistunut tutustumiskäynti Cargotec Finland Oy:n toimintaan ja tiloihin Härmälässä.

Lisätiedot

Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tutkimusinfrastruktuurin nykytila ja tulevaisuus Helsinki 2.10.2013 Energia yksi ihmiskunnan suurista haasteista

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Nimi: Kotipaikka: Osoite:

Nimi: Kotipaikka: Osoite: Jäsenvaliokunnan ehdotus yhdistysten mallisäännöiksi 4.3.2015 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakennusmestarit

Lisätiedot

Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5

Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5 Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5 Juhani Laurikko Principal Scientist VTT 6.6.2011 3.6.2011 2 TAUSTAT EU:n pakottavana tavoitteena on lisätä bioenergian käyttöä myös liikenteessä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

100 vuotta. Tässä on aihetta juhlaan! Suomalainen insinöörikoulutus alkoi syksyllä 1912 silloisessa Tampereen

100 vuotta. Tässä on aihetta juhlaan! Suomalainen insinöörikoulutus alkoi syksyllä 1912 silloisessa Tampereen 100 vuotta Insinöörikoulutusta Suomessa Suomalainen insinöörikoulutus alkoi syksyllä 1912 silloisessa Tampereen teknillisessä opistossa. Tampereen reaalilyseon rehtori, tohtori Relander esitti vuonna 1902,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Sähköajoneuvot Suomessa. työryhmämietintö

Sähköajoneuvot Suomessa. työryhmämietintö Sähköajoneuvot Suomessa työryhmämietintö 6.8.2009 Sähköajoneuvoklusterin nykyinen rakenne Valmet Automotive Kabus Patria BRB Bombardier Cargotec Kalmar Konecrains Ponsse Rocla Sandvik Mining John Deere

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA

NAISAGRONOMIEN VUOSIKOKOUS FAZER KEKSEILLÄ TIISTAINA Naisagronomien jäsenkirje 2/2014 28. lokakuuta 2014 HYVÄ NAISAGRONOMI Syksy on jo pitkällä ja pian on taas vuosikokouksen aika, toivottavasti pääset osallistumaan. Kaipaamme myös ajatuksiasi ja toiveitasi

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuus ja sähköajoneuvot

Raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuus ja sähköajoneuvot Raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuus ja sähköajoneuvot TransEco vuosiseminaari 3.11.2011 Johtaja Reijo Mäkinen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) HSL:n strategia 2018 vähäpäästöinen liikenne

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011

TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011 TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011 Agenda sekä alustavat ehdotukset - Missio - Visio - Arvolupaukset 16.3.2011 1 PJ-Päivien alustava Agenda Torstai, 24.3. 14:00 Päivän tavoitteet TTL nyt, Robert 14:30

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/10 10.12.2014

Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Stadsfullmäktige Kj/10 10.12.2014 Helsingfors stad Föredragningslista 20/2014 1 (6) Beslutshistoria Kaupunginhallitus 01.12.2014 1258 Päätös Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa: Kaupunginvaltuusto päättää katsoa

Lisätiedot

TIEDOTE UUSIKAUPUNKI BOAT RACE 12.-13.6.2010

TIEDOTE UUSIKAUPUNKI BOAT RACE 12.-13.6.2010 TIEDOTE UUSIKAUPUNKI BOAT RACE 12.-13.6.2010 Järjestämme ratavenekilpailut Uudessakaupungissa Merefesti viikonloppuna 12.-13.6.2010. Ajettavat luokat ovat SJ15, T400, T400S, O250 ja OC Hydro Classic. Kilpailut

Lisätiedot

ANOMUS RIIHIMÄKI ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ.

ANOMUS RIIHIMÄKI ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ. ANOMUS RIIHIMÄKI 21.12.2011 ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ. Riihimäen Autoteknillinen Yhdistys puheenjohtaja puh. 040/3305273 sähköposti

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Yhteistyössä Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden Autoteknillinen Yhdistys ry

Yhteistyössä Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden Autoteknillinen Yhdistys ry Torstai 12.3.2009 TAITAJA AUTOASENNUS -SEMINAARI Koulutuskeskus Salpaus Auditorio, Vipusenkatu 5 A, 15230 Lahti Kurssin hinta on 150 euroa (alv 0 %) Ilmoittautuminen jorma.hoyteinen@salpaus.fi, p. 0400

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta

Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta Ajankohtaista AKEn ajoneuvotekniikasta Björn Ziessler 2.10.2009 1.10.2009 1 Katsastusalan muutokset Katsastusala Suomessa Markkinaosuudet: A-katsastus ~64% (pääomasijoittajien omistuksessa) K1-katsastajat

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 1 SISÄLTÖ 1) Uudet seura-asut 3 2) Yhteistyösopimus Aito Säästöpankin kanssa 3 3) Perjantaipalaverit 4 4) Varainhankintaa 5 5) Ajankohtaiset pelaaja- ja joukkueasiat 5

Lisätiedot

www.sunnycarcenter.fi

www.sunnycarcenter.fi www.sunnycarcenter.fi www.sunnycarcenter.fi Sunny Car Center Oy Vankanlähde 7 13100 Hämeenlinna Tel +358 (0)10 322 3344 Fax +358 (0)10 322 3345 www.sunnycarcenter.fi Katariina Muukka Project Coordinator

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Osaamista autoteollisuuden kanssa - ConceptCar. Pekka Hautala 19 05.20114

Osaamista autoteollisuuden kanssa - ConceptCar. Pekka Hautala 19 05.20114 Osaamista autoteollisuuden kanssa - ConceptCar Pekka Hautala 19 05.20114 Kuulento ConceptCar Miksi lennettiin kuuhun? Miksi haluttiin rakentaa auto puupohjaisista biomateriaaleista? Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT

Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT POHJOIS-KARJALAN EVANKELISLUTERILAISEN KANSANLÄHETYKSEN S Ä Ä N N Ö T Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Evankelisluterilainen

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Autoalan Pätevöitymisohjelma Toimintakertomus 2014 ja Toiminnan painopistealueet 2015. 1. Yleistä

Autoalan Pätevöitymisohjelma Toimintakertomus 2014 ja Toiminnan painopistealueet 2015. 1. Yleistä 1. Yleistä Autoalan Pätevöitymisohjelman (APO) kehittäminen on alkanut 18 vuotta sitten, jolloin APOjärjestelmä keskittyi laadukkaan, sertifioidun koulutuksen kehittämiseen. Tavoitteena APO on johtamisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

SÄÄNNÖT PRH vahvistanut Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Skills Finland ry SÄÄNNÖT PRH vahvistanut 25.3.2013 I LUKU Yhdistyksen nimi, toimiala ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Skills Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli on suomi.

Lisätiedot

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT PSYKIATRIAN TUTKIMUSSÄÄTIÖ SR NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Psykiatrian Tutkimussäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för Psykiatrisk Forskning sr, englanniksi Finnish

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toteuttamistavat 4 Varojen hankinta Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki. Säätiön

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva 1.1 Tämä on STT-Lehtikuva STT-Lehtikuva on Suomen johtava, kansallinen uutis- ja kuvatoimisto. Uutispalveluiden lisäksi STT tuottaa muita palveluita medialle ja viestintäpalveluita johtaville yrityksille,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Fuso Canter kuorma-auto on tehnyt edistyksellistä historiaa jo 50 vuotta Lehdistötiedote

Fuso Canter kuorma-auto on tehnyt edistyksellistä historiaa jo 50 vuotta Lehdistötiedote Fuso Canter kuorma-auto on tehnyt edistyksellistä historiaa jo 50 vuotta Lehdistötiedote 23.5.2013 Vuoden 1963 jälkeen, jolloin Canter esiteltiin, on sitä myyty 3,7 miljoonaa kappaletta. Canter kärkenään

Lisätiedot

TransEco tutkimusohjelma 2009 2013

TransEco tutkimusohjelma 2009 2013 TransEco tutkimusohjelma 2009 2013 TransEco tutkijaseminaari Tilaisuuden tarkoitus ja TransEco kokonaisuus Tutkijaseminaarin tavoite Tutkimustahojen ja tilaajien verkostoituminen Meneillään olevien hankkeiden

Lisätiedot

Valitse auto viisaasti -verkkopalvelu. TransECO-seminaari 4.12.2012 Vesa Peltola, Motiva Oy

Valitse auto viisaasti -verkkopalvelu. TransECO-seminaari 4.12.2012 Vesa Peltola, Motiva Oy Valitse auto viisaasti -verkkopalvelu TransECO-seminaari 4.12.2012 Vesa Peltola, Motiva Oy Tietoa tarvitaan muustakin kuin energia- ja ympäristöominaisuuksia Mitä hyviä ja huonoja puolia eri autotyypeissä

Lisätiedot

Sähköliikenteen kehitys Suomessa haavekuvia vai todellisuutta

Sähköliikenteen kehitys Suomessa haavekuvia vai todellisuutta Sähköliikenteen kehitys Suomessa haavekuvia vai todellisuutta Elias Pöyry, Sähköinen liikenne Auto- ja liikennetoimittajien asiantuntijaseminaari 12.10. klo 11.30-18.00 Helsingin Energia, Sähkötalo, Runeberginkatu

Lisätiedot

J Ä R J E S T Ö H A U T O M O

J Ä R J E S T Ö H A U T O M O Eettisyys järjestötoiminnassa Hanasaari 23.11.2012 Eettinen ja aatteellinen yhdistys Miten määrittelet aatteellisen yhdistyksen? Mitä sen pitää tehdä? Mitä se ei saa tehdä? Mitä tarkoittaa yleishyödyllinen

Lisätiedot