2 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun SISÄLTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun SISÄLTÖ"

Transkriptio

1 Tukea työnhakuun

2 2 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun SISÄLTÖ

3 1. TYÖELÄMÄVALMIUDET JA TYÖNANTAJAN ODOTUKSET 6 2. MINÄ TYÖNHAKIJANA OSAAMISENI JA VAHVUUTENI KOULUTUKSENI TYÖKOKEMUKSENI MUU ERITYISOSAAMISENI ITSEARVIOINTI OSAAMISESTANI HAASTEENI TYÖNHAUSSA TYÖPAIKAN ETSIMINEN TYÖNHAKUKANAVAT TYÖHAKEMUS ANSIOLUETTELO TYÖNHAKUSUUNNITELMANI YHTEYDENOTTO TYÖNANTAJAAN JA TYÖHAASTATTELU SÄHKÖPOSTI PUHELIN TYÖHAASTATTELU TYÖN ALOITTAMINEN TYÖPAIKAN VASTAANOTTAMINEN TYÖSOPIMUS TYÖHÖN PEREHTYMINEN VASTOINKÄYMISET TYÖNHAUSSA TAI TYÖSSÄ TULOKSETON TYÖNHAKU EPÄONNISTUMISET TYÖTEHTÄVISSÄ EPÄONNISTUMISESTA ONNISTUMISEEN 49 3

4 Työkirjan käyttäjälle Tukea työnhakuun -työkirja on tehty Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen Mahis työhön -projektissa ( ). Projektin tavoitteena on erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien edistäminen tehostetun uraohjauksen avulla. Projekti on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittama. Työkirja on tehty työnhaun tueksi opiskelijoille ja opetusmateriaaliksi opettajille. Se soveltuu erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden lisäksi myös muille työnhakuun tukea kaipaaville. Sen suunnittelussa lähtökohtana ovat olleet selkeät ja käytännölliset ohjeet ja tehtävät. Työkirjaa voi käyttää työnhakukurssin runkona tai yksittäisten työnhakuun liittyvien asioiden opiskeluun, tarkistamiseen tai kertaamiseen. 4 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

5 Opas on jaettu kuuteen osaan. Aluksi käsitellään yleisiä työelämävalmiuksia ja työnantajien odotuksia. Seuraavaksi opastetaan etsimään omia kykyjä ja taitoja ja arvioimaan omaa osaamista. Kolmannessa luvussa kartoitetaan työnhaun kanavia ja laaditaan työhakemus, ansioluettelo ja työnhakusuunnitelma. Neljännessä luvussa käsitellään erilaisia viestintätapoja ja valmistaudutaan työhaastatteluun. Viides luku opastaa työn aloittamiseen. Viimeisessä luvussa käsitellään työnhakuun ja työhön liittyviä ongelmia sekä sitä, miten ne voi voittaa. Työkirja pyrkii nimensä mukaisesti toiminnallisuuteen. Se sisältää aiheeseen opastavan alun lisäksi aina esimerkkejä, tehtäviä ja muistilistan. Nämä on merkitty symbolein: 5

6 1. TYÖELÄMÄVALMIUDET JA TYÖNANTAJAN ODOTUKSET Työn tekeminen kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. Kun teet työtä työnantajalle, hän maksaa siitä sinulle palkkaa. Palkalla maksat asumisen ja elämisen kuluja kuten vuokran, ruoan ja vaatteesi. Rahapalkan lisäksi työn tekeminen antaa sinulle esimerkiksi sosiaalisia kontakteja, kokemusta ja säännöllisyyttä. Työelämään siirtyminen ei ole aina helppoa. Maassamme on paljon työttömyyttä, joten kilpailu työpaikoista on kova. Samaa työtä hakee usea henkilö. Palkka voi olla pienempi kuin luulit, ja työtehtäviisi saattaa kuulua myös ikäviä velvollisuuksia. Voit joutua työttömäksi tai etsiä sopivaa työtä pitkään. Työkaverisi voivat olla hankalia, tai et tulekaan toimeen uuden esimiehesi kanssa. Useissa työpaikoissa vaaditaan, että sinulla on jokin ammatti. Kun olet suorittanut jonkin alan perustutkinnon, voit sanoa, että sinulla on ammatti. Ammatillisten opintojesi päättyessä saat tutkintotodistuksen. Se kertoo, että olet suorittanut alan opinnot ja sinulla on ammattinimike. Sinulla on myös alalla tarvittava perusammattitaito. Tutkintotodistuksen saamisen jälkeen voit hakea töihin, joko alalle, jota opiskelit, tai jonnekin muualle. Voit hakea työtä myös ilman ammattia, mutta yleensä ammatillinen koulutus on työpaikan saamisen vähimmäisvaatimus. 6 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

7 TYÖNANTAJAN ODOTUKSET Kun työnantajilta kysytään, mitä he edellyttävät työntekijältä, ovat vastaukset samankaltaisia alasta riippumatta. Samat odotukset työnantajilla on myös työssäoppijaa kohtaan. Seuraavaan luetteloon on koottu työnantajien odotuksia: 1. TYÖAIKOJEN NOUDATTAMINEN Työnantajan on voitava luottaa siihen, että olet paikalla työaikasi mukaisesti sovittuna aikana. Myöhästymisiä ja luvattomia poissaoloja ei työelämässä yleensä sallita. Sinulla on ilmoitusvelvollisuus työnantajalle, jos myöhästyt tai olet pois työstä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös sairastapauksia. Jos myöhästyt tai sairastut, ilmoita siitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 2. LUOTETTAVUUS Työnantaja luottaa sinuun ole siis luottamuksen arvoinen! Hoida sinulle annetut tehtävät sovitusti ja asianmukaisesti. Useimmissa työpaikoissa sinua sitoo vaitiolovelvollisuus. Se tarkoittaa sitä, että et puhu työpaikan asioista muille henkilöille, vaikka et enää olisikaan kyseisessä työssä. 3. OIKEA ASENNE TYÖHÖN Työpaikalla tehdään ensisijaisesti työtä, ja työn täytyy tuottaa tulosta. Tee työsi niin hyvin kuin osaat, vaikka joskus joutuisitkin kysymään neuvoja. Oma-aloitteisuus on ominaisuus, joka kertoo asenteestasi. Jos saat jonkun tehtävän valmiiksi, jäätkö odottamaan, että joku tulee kertomaan, mitä seuraavaksi teet, vai menetkö kysymään sitä itse? 4. KYKY TULLA TOIMEEN ERILAISTEN IHMISTEN KANSSA Et voi valita esimiestäsi etkä työkavereitasi, mutta sinun on kyettävä työskentelemään heidän kanssaan. Oma asenteesi vaikuttaa siihen, kuinka hyvin viihdyt työssäsi ja siellä olevien ihmisten kanssa. 5. AMMATILLINEN OSAAMISESI Työnantajasi tietää, että et osaa vielä kaikkea, eikä sinun tarvitsekaan. Kukaan ei ole täysin oppinut tai valmis. Vasta työelämässä opit, kuinka koulussa opittu asia työpaikallasi tehdään ja kuinka voit soveltaa oppimaasi omaan työhösi. Mitä enemmän harjoittelet tai teet jotain asiaa, sen paremmin sen osaat. Aina tulee myös uusia asioita, joita oppimalla voit lisätä ammattitaitoasi. 7

8 8 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

9 2. MINÄ TYÖNHAKIJANA Työnhakemisen lähtökohtana on oma kiinnostus ja osaaminen. Kun sinulla on selvillä, mitä osaat ja mistä olet kiinnostunut, sinun on helppo markkinoida itseäsi työnantajille. Oma osaaminen ja taitojen kartoittaminen on hyvä aloittaa kokoamalla yhteen jo olemassa olevat työkokemukset, opiskelut, saavutukset ja muut kokemukset. Tämän jälkeen sinun on helppo miettiä myös kehittämistarpeitasi, joita sinun olisi vielä harjoiteltava tulevaisuudessa. Mitä paremmin tunnet itsesi ja ammatillisen osaamisesi, sitä paremmin osaat kertoa siitä myös työnantajille. Mieti, millaista osaamista hänelle tarjoat! 2.1. OSAAMISENI JA VAHVUUTENI Oma osaaminen tarkoittaa niitä asioita, joita jo osaat hyvin. Oman osaamisesi olet voinut hankkia koulusta opiskelemalla alaa, tekemällä alan työtehtäviä tai harjaannuttamalla taitojasi esim. harrastuksissa. Lisäksi sinulla voi olla jotain erityistaitoja, joita muilla ei välttämättä ole. Tällainen erityistaito voi olla esimerkiksi tarkka muisti. Vapaa-aikana ja harrastuksissa hankitut taidot ovat yhtä arvokkaita kuin opinnoissa tai työssä saavutetut taidot. Esimerkiksi sosiaalisen kanssakäymisen taitoa tarvitaan joka paikassa koulussa muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa, työssä työkavereiden ja asiakkaiden kanssa sekä harrastuksissa. Ei ole väliä, missä taidon hankkii, koska sitä käytetään hyvin monenlaisissa tilanteissa. Henkilökohtaisten kykyjen ja vahvuuksien tunnistaminen on tärkeää. Näin pystyt hahmottamaan omia taitojasi, joissa olet jo vahva, sekä niitä taitoja, joissa haluat kehittyä. 9

10 Merkitse rastilla ne kyvyt, taidot ja luonteenpiirteet, joita sinulla on. Jos sinulla on sellaisia taitoja, joita ei ole merkitty listaan, lisää ne listan lopuksi. Osa sanoista on vaikeita ja osin myös päällekkäisiä. Jos et ymmärrä jonkin sanan tarkoitusta, kannattaa kysyä ja selvittää sana yhdessä opettajan kanssa. AHKERA ASIAKKAIDEN KANSSA TOIMEEN TULEVA AUTTAVAINEN AVOIN EMPAATTINEN ENERGINEN ESIINTYMISKYKYINEN HELPOSTI OPPIVA HUOLELLINEN HUOMAAVAINEN HUUMORINTAJUINEN IDEARIKAS ILOINEN INNOSTUNUT ITSEPÄINEN ITSEVARMA JOUSTAVA JÄMÄKKÄ JÄRKEVÄ JÄRJESTELMÄLLINEN KEKSELIÄS KILTTI KIELITAITOINEN KÄRSIVÄLLINEN LAHJAKAS LEMPEÄ LOJAALI LOOGINEN LUOTETTAVA MATEMAATTISESTI LAHJAKAS MUSIKAALINEN MUUT IHMISET HUOMIOIVA MYÖNTEINEN MÄÄRÄTIETOINEN NEUVOTTELUTAITOINEN NOPEA OIKEUDENMUKAINEN OMA-ALOITTEINEN OPPIMISHALUINEN OPTIMISTINEN PERUSTEELLINEN PERÄÄNANTAMATON PIKKUTARKKA PITKÄJÄNTEINEN POSITIIVINEN PUHELIAS PÄÄTTÄVÄINEN RAUHALLINEN REHELLINEN ROHKAISEVA ROHKEA RUUANVALMISTUSTAITOINEN RYHMÄTYÖTAITOINEN SEURALLINEN SISUKAS SOPEUTUVA SUUNNITELMALLINEN SUVAITSEVAINEN TAITEELLINEN TALOUDELLINEN TARKKA TARMOKAS TASAPUOLINEN TAVOITTEELLINEN TIEDONHALUINEN TUNTEELLINEN TUNNOLLINEN ULOSPÄINSUUNTAUTUVA VAATIMATON VAKUUTTAVA VALMIS OPPIMAAN UUTTA VALMIS VIEMÄÄN LOPPUUN ALOITTAMANSA VELVOLLISUUDENTUNTOINEN VILKAS YHTEISTYÖKYKYINEN YMMÄRTÄVÄ YRITTELIÄS YSTÄVÄLLINEN 10 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

11 TYÖNHAUSSA PERSOONA ON TÄRKEÄ. Millainen sinä olet työtoverina? Mitä vahvuuksia sinulla on? Valitse edellisestä listasta viisi (5) sinua parhaiten kuvaavaa luonteenpiirrettä Valmistaudu kertomaan luonteenpiirteistäsi esimerkein. Haastattelussa työnantaja voi kysyä esimerkiksi, mitä tarkoittaa käytännössä se, että kerrot olevasi luotettava. Miten luotettavuus näkyy toiminnastasi? (RANTAKOKKO - REPOLA (TOIM.) 2008.) 2.2. KOULUTUKSENI Ammatillinen koulutuksesi antaa sinulle pätevyyden hakeutua alan ammatteihin ja tehdä erilaisia työtehtäviä. Valmistuessasi oppilaitoksesta saat tutkintotodistuksen, joka kertoo, että olet opiskellut alan perusasiat ja osaat niitä myös tehdä. Työnantaja pystyy päättelemään koulutuksestasi ja todistuksesta, millaiseen työhön olet sopiva. Koulutuksen lisäksi työtä hakiessasi korostuvat ensimmäisen luvun asiat, jotka on hyvä vielä tässä kerrata: työaikojen noudattaminen luotettavuus reipas asenne työtä ja työn tekemistä kohtaan kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ammatillinen osaaminen. 11

12 Tässä vaiheessa on hyvä kerätä yhteen oma koulutustaustasi. Näitä tietoja tarvitset myös tehdessäsi ansioluetteloa (cv). Koulutus/kurssi Mikä on tutkinto/kurssin nimi; mikä oppilaitos; mikä suoritusaika? Sisältö Mitä opiskelit? Erityistaidot Mitä erityistaitoja sait opiskelun aikana? Tulevaisuudessa haluaisin vielä opiskella (TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA - OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI.) 12 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

13 2.3. TYÖKOKEMUKSENI Työkokemus tarkoittaa niistä työpaikoista saamaasi kokemusta, joissa olet jo työskennellyt. Työkokemus karttuu aina ollessasi töissä. Työn ei tarvitse olla palkallista työtä, vaan työkokemus kertyy myös esimerkiksi työharjoittelusta ja työssäoppimisesta. Kaikesta työkokemuksesta on hyötyä, ja siksi on hyvä tässä vaiheessa koota yhteen jo olemassa oleva työkokemuksesi. Työnantaja ja työskentelyaika Työtehtävät Kerro työtehtävät ja työsi sisältö. Erityistaidot Kerro, mitä erityistaitoja opit kyseisessä työssä. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä Kokoa samalla työtodistuksesi kansioon. Samaan kansioon kannattaa koota myös koulutodistukset. Todistuksesi pysyvät siisteinä ja löytyvät helposti, kun niitä tarvitset. (TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA - OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI.) 13

14 2.4. MUU ERITYISOSAAMISENI Myös harrastukset, luottamustehtävät ja yhdistystoiminta sekä vapaaehtoistyö ovat hyödyksi haettaessa työtä. Monia asioita oppii harrastusten kautta, ja niitä voi hyödyntää myös työnhaussa ja työn tekemisessä. Harrastukset ja muu erityisosaaminen kannattaa mainita ansioluettelossa, jolloin työnantaja näkee koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi muun harrastuneisuuden. Pitkäjänteinen harrastustoiminta kertoo myös sitkeydestäsi ja aktiivisuudestasi. Mieti harrastuksiasi sekä muita vapaa-ajanviettotapoja, ja mitä taitoja olet niiden avulla saavuttanut. Harrastus tai muu aktiivisuus Missä, kuinka usein ja kuinka kauan olet toiminut siinä? Mitä taitoja olet oppinut toiminnan myötä? Tulevaisuudessa haluaisin harrastaa tai toimia (TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA - OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI.) 14 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

15 2.5. ITSEARVIOINTI OSAAMISESTANI Nyt olet edellisissä osiossa selvittänyt itsellesi omaa osaamistasi ja vahvuuksiasi. Edellisten taulukoiden perusteella osaat kertoa, milloin, missä ja miten olet eri taitoja saavuttanut. Osaat myös eritellä, minkä taidon olet oppinut koulussa, minkä aiemmassa työpaikassa ja mitä taitoja olet saavuttanut harrastusten kautta. Valitse aiempien osioiden perusteella omasta mielestäsi viisi (5) tärkeintä vahvuuttasi, joita uskot myös tulevan työnantajan arvostavan Mitä haluaisit vielä oppia tai osata? Mitkä ovat niitä asioita tai taitoja, joita parantamalla voisit helpottaa omaa työllistymistäsi? (TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA - OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI.) 15

16 2.6. HAASTEENI TYÖNHAUSSA Asetu nyt työnantajan asemaan. Mieti, mitä haasteita työllistymisessäsi voi työnantajan mielestä olla? Kuinka voisit kumota ne? Taulukossa on kerrottu muutama esimerkki mahdollisista työnantajan näkemistä esteistä ja näiden kumoamisesta. Lue esimerkit ja tarkastele omaa tilannettasi. Pohdi, mitä mahdollisia esteitä omassa työllistymisessäsi voi olla ja kuinka kumoat ne. Este: esimerkkejä Työnantajan epäilykset: esimerkkejä Esteen kumoaminen: esimerkkejä vähäinen työkokemus Suoriutuuko hakija työstä? Vakuuta työnantaja motivaatiollasi ja kerro työssäoppimisjaksoistasi. sairaus tai vamma Vaikuttaako se haittaavasti/ hidastavasti työn tekemiseen? Kerro rehellisesti, miten terveydentilasi vaikuttaa arjessasi, ja oma arviosi siitä, miten se vaikuttaa työhösi. 16 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

17 Mieti, ovatko esteinä nimeämäsi asiat todellisia esteitä työnsaannillesi, vai ovatko ne vain epäilyjä. Kun opit muuttamaan omaa suhtautumistasi näitä esteitä kohtaan, voit myös vakuuttaa työnantajan siitä, että sinut kannattaa palkata. Nyt sinulla on olemassa itsestäsi taustatietoja, joita tarvitset hakiessasi työtä. Tarvitset tietoja jo työhakemukseen mutta varsinkin ansioluettelossa nämä tiedot tulisi olla koottuna yhteen. (PUROLA (TOIM.) 2007.) 17

18 18 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

19 3. TYÖPAIKAN ETSIMINEN Tämän luvun tarkoituksena on antaa tietoa työpaikan hakemiseen liittyvistä asioista. Saat myös ohjeita ja vinkkejä työhakemuksen ja ansioluettelon tekemiseen. Työpaikan hakeminen on prosessi, jossa on monta vaihetta. Ennen varsinaista työpaikan hakemista sinun on päätettävä, millainen työ sinua kiinnostaa ja millaiseen työhön osaamisellasi pystyt. TÄSSÄ VAIHEESSA KANNATTAA MIETTIÄ ESIMERKIKSI SEURAAVIA KYSYMYKSIÄ: Mikä on työkokemuksesi ja koulutuksesi millaisia työtehtäviä pystyt osaamisellasi tekemään? Etsitkö kokoaikaista vai osa-aikaista työtä? Haluatko tehdä vain päivätyötä vai teetkö mielelläsi vuorotyötä? Paljonko haluaisit palkkaa? Työskenteletkö mieluummin yksin vai ryhmässä? Työskenteletkö mieluummin ihmisten vai asioiden kanssa? Haluatko työskennellä sisällä vai ulkona? Haluatko työn läheltä kotia vai oletko valmis tekemään pitemmän työmatkan tai muuttamaan toiselle paikkakunnalle? 3.1. TYÖNHAKUKANAVAT Kun olet kartoittanut omat vahvuutesi sekä kiinnostuksen kohteesi, seuraava vaihe työnhaussa on työpaikan etsiminen työmarkkinoilta. TYÖMARKKINAT JAETAAN KAHTEEN KANAVAAN: avoimet työmarkkinat (näkyvät) piilotyömarkkinat (näkymättömät). Työnhaku avoimilta työmarkkinoilta tarkoittaa sitä, että vastaat avoinna olevaan työpaikkailmoitukseen lähettämällä yritykseen hakemuksesi ja ansioluettelosi. Tällaiset työpaikat näkyvät esimerkiksi lehdissä, työ- ja elinkeinotoimistossa (www.mol.fi) ja yrityksen omilla internet-sivuilla. Avoin työpaikka on näkyvillä, eikä sen etsimiseen mene aikaa. Haittapuolena on se, että yhteen ilmoitukseen saattaa vastata kymmeniä, joskus jopa satoja hakijoita. Kun tiedät, mitä työtä etsit, listaa muutamia alasi työnantajia, jotka kiinnostavat sinua ja jotka hyötyisivät sinun osaamisestasi. (ISOJÄRVI - RUOKONEN 2001.) 19

20 Työpaikkailmoitusten tarkastelu Etsi lehdistä ja internetistä sinua kiinnostavia työpaikkailmoituksia. Liimaa tähän yksi sinua kiinnostava ilmoitus. Vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin. [ ilmoitus ] 1. Mitä työntekijää haetaan? 2. Mitä taitoja ja vahvuuksia hakijoilta toivotaan? Onko minulla näitä taitoja? 20 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

21 3. Milloin työ alkaa? Onko työ vakituinen vai määräaikainen? 4. Missä työpaikka sijaitsee? Millainen työmatka minulla olisi työpaikkaan? 5. Mikä työaika tehtävässä on? 6. Mikä palkka tehtävässä on? (PUROLA (TOIM.) 2007.) Piilotyömarkkinat tarkoittavat työpaikkoja, joita ei ole ilmoitettu avoimeksi, ja silti yrityksellä on tarve palkata uusi työntekijä. Työnantajat ilmoittavat vain n. 20 % vapautuvista työpaikoista avoimiksi, joten myös piilossa olevia työmahdollisuuksia kannattaa selvittää. Kontaktiverkostot ja henkilökohtaiset suhteet ovat merkittäviä tekijöitä työllistymisessä. Moni työpaikka täyttyy yrityksessä olevan henkilökunnan tuttujen kautta. Moni työpaikka on löytynyt myös harjoittelu- tai työssäoppimispaikasta tai niiden kautta TYÖHAKEMUS Työhakemuksella osoitat työnantajalle, että olet sopiva työtehtävään. Hakemuksen tavoitteena on päästä työhaastatteluun. Hakemuksen tekstin voit jäsentää esimerkiksi seuraavan mallin mukaan: ALOITUS: Miksi haet tätä paikkaa? Mitä työnantaja hyötyy sinusta? OSAAMINEN: Mitä osaat? Kuvaile tietoja ja taitojasi tehtävään. Kerro työnantajan edellyttämistä asioista: työkokemuksestasi, taidoistasi ja ominaisuuksistasi. Anna tarvittaessa esimerkkejä. MINÄ: Millainen olet työntekijänä? Kerro positiivisista luonteenpiirteistäsi. Mikäli olet saanut hyvää palautetta työstäsi, kerro siitä. PÄÄTÖS: Mainitse, että olet kiinnostunut antamaan lisätietoja ja tulet mielelläsi haastatteluun. Mikäli on pyydetty kertomaan esimerkiksi palkkatoivomus tai aika, jolloin voit aloittaa työn, esitä ne tässä. 21

22 MUISTA, ETTÄ aina kun haetaan uuteen työpaikkaan, tehdään myös uusi hakemus hakemusta tehtäessä otetaan huomioon työnantajan eli hakemuksen vastaanottajan näkökulma työhakemuksen pituus on enintään 1 sivu hakemuksen on oltava perillä ajoissa. Työhakemus voidaan lähettää joko sähköisesti viestin liitetiedostona tai tulostettuna postin mukana. Kun lähetät tiedoston sähköisenä, muista nimetä tiedosto selkeästi, esim. Tyohakemus_myyjä_Hannu_Hakija. Kirjoita työhakemus sinua kiinnostavaan avoimeen työpaikkaan. 22 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

23 Työhakemus Ville Vilkas Kotitie KOTIKONTU Puh Oy Yritys Ab Matti Mallikas Yritystie YRITYSKYLÄ Helsingin Sanomat Haen avoinna olevaa keittiötyöntekijän paikkaa Järvenpäässä. Olen 20 vuotias luotettava ja aktiivinen keväällä valmistuva kodinhuoltaja. Opiskelen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa kotityöja puhdistuspalvelujen perustutkintoa viimeistä vuotta. Ennen opiskelua olen ollut töissä kaupassa myymäläapulaisena. Opiskelun aikana olen ollut työssäoppimissa eripituisia jaksoja mm. vanhainkodin ja päiväkodin keittiössä. Olen innostunut keittiötyöstä ja tulen hyvin toimeen muiden ihmisten kanssa. Olen sosiaalinen ja teen mielelläni asiakaspalvelutyötä. Pystyn aloittamaan työn heti valmistuttuani kesäkuun alussa. Tulen mielelläni haastatteluun ja annan mielelläni lisätietoja itsestäni ja osaamisestani. Parhain terveisin Allekirjoitus Ville Vilkas Liite Ansioluette o 23

24 3.3. ANSIOLUETTELO Ansioluettelo eli CV on luettelomainen, tiivis kuvaus työkokemuksestasi ja koulutuksesta sekä muusta osaamisestasi kuten kielitaidosta ja tietotekniikkavalmiuksista. Ansioluettelon perusteella työnantajan tulee pystyä arvioimaan, oletko sopiva/pätevä/kehityskelpoinen avoinna olevaan tehtävään. Ansioluettelon tulee olla selkeä ja nopeasti luettava. Sen pituus on enintään 2 sivua. Seuraavassa on malli, jonka mukaan voit tehdä oman ansioluettelosi. Kirjoita oma ansioluettelosi. Kirjoita ansioluettelosi niin, että voit lähettää sen yhdessä edellisessä tehtävässä kirjoittamasi työhakemuksen kanssa. Työhakemus ja ansioluettelo täydentävät toinen toistaan. 24 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

25 Ansioluettelo Ansioluettelo HENKILÖTIEDOT KOULUTUS Oppilaitos Tutkinto Aika TYÖKOKEMUS Työnantaja Tehtävä Aika KIELITAITO ATK TAIDOT HARRASTUKSET 25

26 3.4. TYÖNHAKUSUUNNITELMANI Olet edellä kartoittanut työnhaun kanavia ja harjoitellut työhakemuksen ja ansioluettelon tekoa. Nyt olet valmis tekemään työnhakusuunnitelman ja etenemään varsinaiseen työnhakuun. Merkitse taulukkoon sinua kiinnostavat yritykset/työnantajat. Listaa sekä avointen työmarkkinoiden että piilotyömarkkinoiden työnantajia. Selvitä sitten työnantajan yhteystiedot ja yhteyshenkilö, jota voit lähestyä ja kysyä avoimista työpaikoista KIINNOSTAVAT YRITYKSET / TYÖNANTAJAT Yrityksen / työnantajan nimi Yhteystiedot Yhteyshenkilö 26 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

27 Listattuasi kiinnostavat työnantajat, voit edetä varsinaiseen työnhakuun ja ottaa yhteyttä työnantajaan. Työnhaun seurantaan saat opastusta seuraavassa tehtävässä. Mikäli yhteydenotto työnantajaan ei ole sinulle tuttua, perehdy ensin luvun 4 materiaaliin. Merkitse taulukkoon työnhaun tapahtumasi. Kirjaa muistiin päivämäärä, yrityksen nimi, työnhakutapahtuma ja lopuksi, mikä oli tulos. Taulukon avulla voit seurata edistymistäsi. TYÖNHAUN SEURANTA Päivämäärä Yrityksen nimi Työnhakutapahtuma Tulos (TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA - OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI.) 27

28 28 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

29 4. YHTEYDENOTTO TYÖNANTAJAAN JA TYÖHAASTATTELU Kun otat yhteydentyönantajaan, tavoitteenasi on pääsy haastatteluun. Työnhakija ottaa yhteyttä työnantajaan tavallisimmin puhelimitse tai/ja sähköpostitse. Onnistunut yhteydenotto vaatii harjoittelua. Työhaastattelu on työnhaun tärkein tapahtuma. Haastattelun tarkoituksena on löytää hakijoista sopivin työntekijä juuri kyseiseen tehtävään ja kyseiselle työnantajalle SÄHKÖPOSTI Työnantajaan voit olla yhteydessä sähköpostitse, kun haluat tiedustella avoimia työpaikkoja. 1. Sähköpostiviestin avulla voit valmistella työnantajaa tulevaa puhelinyhteydenottoa varten. Puhelimessa voit tämän jälkeen tiedustella tarkemmin avoimista työpaikoista ja kertoa osaamisestasi. 2. Voit ensin soittaa työnantajalle ja tiedustella avoimia työpaikkoja. Puhelun perusteella voit tarvittaessa lähettää työnantajalle sähköpostiviestin, jossa kerrot tarkemmat yhteystietosi ja osaamisestasi (ansioluettelo ja työhakemus liitteenä). YLEISIÄ OHJEITA SÄHKÖPOSTIVIESTIN MUOTOILUUN: Kirjoita Aihe-kohtaan viestiä kuvaava otsikko. Älä kirjoita ISOIN KIRJAIMIN. Se tulkitaan huutamiseksi. Vältä alleviivausta, lihavointia ja kursivointia. Älä käytä hymiöitä :-) Ne eivät kuulu virallisiin viesteihin. Laadi viesti lyhyeksi. Tarkempaa tietoa voit sisällyttää esim. työhakemukseen tai ansioluetteloon. Mainitse lähettämäsi liitteet. OHJEITA VIESTIN LAADINTAAN: Aloita kohteliaasti: esim. Hyvä vastaanottaja Kerro syy, jonka takia otat yhteyttä työnantajaan: esim. Lähestyn Teitä, koska.. Päätä kohteliaasti: esim. Ystävällisin terveisin Allekirjoita viesti ja lisää yhteystiedot: esim. Hannu Hakija, Tiilikuja 2, Järvenpää, p ) Tarkista oikeinkirjoitus. Anna vanhempasi tai ystäväsi lukea viestisi ennen lähettämistä. Viesti on ensimmäinen yhteydenotto työnantajaan ja ensivaikutelman kannalta on tärkeää, että viesti on selkeä ja hyvin laadittu. 29

30 Sähköpostiviesti työnantajalle (ennen puhelinsoittoa lähetetty viesti) Vastaanottaja: Aihe: Liitteet: 30 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

31 2. Esimerkki sähköpostiviestistä työnantajalle (puhelinsoiton jälkeen lähetetty viesti) Vastaanottaja: Aihe: Liitteet: 31

32 Laadi sähköpostiviesti työnantajalle. (RANTAKOKKO - REPOLA (TOIM.) 2008.) 4.2. PUHELIN TYÖNANTAJAAN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ PUHELIMITSE, KUN HALUAT 1. kysyä ilmoituksen perusteella lisää avoimesta työpaikasta 2. tiedustella avoimia työpaikkoja. VALMISTAUDU PUHELUUN: Mieti, mitä haluat puhelulta. Miksi soitat? Kenelle soitat? Mitä tiedät yrityksestä? Ota esille paperia, kynä, ansioluettelosi, todistukset, kalenteri. Varaa itsellesi rauhallinen tila ja reilusti aikaa. Hymyile hymy peilin edessä nostaa mieltä ja hyvä mieli kuuluu puhelimen toiseenkin päähän. VALMIINA SOITTAMAAN: Esittele itsesi ja kerro, miksi soitat. Osoita kiinnostuksesi työtehtävää ja -paikkaa kohtaan: kysy kysymyksiä! Ole valmis kertomaan itsestäsi Kiinnitä huomiota puhetapaasi, äänen selkeyteen ja kuuluvuuteen. Muista kuunnella, älä keskeytä. Merkitse paperille muistiin kaikki tärkeät asiat, esim. puhelimessa sovittu tapaaminen. 32 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

33 Puhelinkeskustelu työnantajan kanssa. Tiina Työnantaja Hannu Hakija Tiina Työnantaja Hannu Hakija Tiina Työnantaja Hannu Hakija Tiina Työnantaja Hannu Hakija Tiina Työnantaja Hannu Hakija Yritys XXX, Tiina Työnantaja. Hannu Hakija päivää. Soitan Teillä avoinna olevasta kassanhoitajan työpaikasta. Onko teillä hetki aikaa? Kiva kun soitit, nyt on hyvin aikaa. Ilmoituksessa oli mainittu työtehtävät xx ja xx. Kuulisin mielelläni lisää niistä. (TT kuvaa työtehtävät lyhyesti. Tehtäviin on perehdytys.) Kuulostaa mielenkiintoiselta. Minulla on aiempaa kokemusta kaupasta ja jonkin verran myös xxx. Laitan hakemuksen vielä tänään. Kysyisin vielä, miten etenette hakuprosessissa? Hyvä, laita hakemus mahdollisimman pian. Käsittelemme hakemukset mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä, mahdollisesti aloitamme käsittelyn jo aiemmin. Kiitos paljon tiedoista. Toivottavasti saan kuulla hakuprosessin etenemisestä ja mahdollisuuksistani pian lisää. Kiitos soitosta. Olemme yhteydessä. Kiitos hei. Kiitos hei. 33

34 Etsi sinua kiinnostava työpaikkailmoitus. Lue ilmoitus ja mieti, mitä haluaisit tietää lisää. Harjoittele ääneen puhelinsoittoa ohjeiden ja esimerkin mukaisesti. Kirjoita sen jälkeen muistiin puhelinsoittosi avainsanat ja muutama ensimmäinen lause. Puhelun jälkeen merkitse muistilistaan: (OK) Meni hyvin. (X) Tarvitsen lisää harjoitusta. ENNEN PUHELUA: 1. Tutustuin työpaikkahakemukseen huolellisesti ja poimin siitä tärkeät tiedot. 2. Otin selvää yrityksestä etukäteen. 3. Otin selvää, kuka päättää uusien työntekijöiden palkkauksesta (työhönottaja, rekrytointivastaava ). 4. Mietin valmiiksi kysymykset työnantajille. 5. Otin esille yhteydenotossa tarvitsemani tiedot ja asiapaperit. 6. Kävin puhelinkeskustelun mielessäni etukäteen läpi. PUHELU: 1. Soitin, tervehdin ja esittelin itseni sekä yhteydenottoni syyn. 2. Jos en tavoittanut tavoittelemaani henkilöä, kysyin, milloin voin soittaa uudelleen. 3. Kerroin lyhyesti ja selkeästi, mitä osaan ja millaista työtä haen. 4. Kerroin, mistä tai keneltä sain vihjeen työpaikasta. 5. Tiedustelin mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti. 6. Kysyin, onko heillä mahdollisesti avautumassa muita työpaikkoja. 7. Tiedustelin, milloin voisin soittaa uudelleen. 8. Varmistin lopuksi sen, mistä puhelun aikana sovittiin. 9. Kiitin saamastani ajasta ja huomiosta. 34 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

35 PUHELUN JÄLKEEN: Kirjoita muistiin puhelun avulla saadut lisätiedot työpaikasta. (TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA - OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI.) 4.3. TYÖHAASTATTELU TYÖHAASTATTELU ON TYÖNHAUN TÄRKEIN TAPAHTUMA. HAASTATTELUSSA työnantaja haluaa löytää sopivimman hakijan työntekijällä on mahdollisuus tutustua paremmin työpaikkaan ja työtehtävään. Valmistaudu haastatteluun! HAASTATTELU ETENEE TAVALLISIMMIN SEURAAVAN MALLIN MUKAAN: Kättely Esittäytyminen Haastattelija kertoo työtehtävästä. Haastattelija esittää kysymyksiä. Hakija voi esittää kysymyksiä. Haastattelija kertoo, miten haku etenee. Haastattelun päätös: kiittäminen ja kättely 35

36 Valmistaudu haastattelijan kysymyksiin. Mieti, miten vastaisit alla oleviin. Kerro jotain itsestäsi. Kerro työkokemuksestasi ja koulutuksestasi. Miksi haet juuri meille? Miksi sinut pitäisi valita tehtävään? Miten viihdyit edellisessä työpaikassasi? Mitkä ovat vahvat puolesi? Mitkä ovat heikkoudet/kehittämistarpeesi? Mitä odotat työltäsi? Miten työskentelet paineenalaisena? Pidätkö itsenäisestä työstä? Mikä on palkkatoiveesi? Mitä teet vapaa-aikanasi? Kuka voisi suositella sinua? Oliko sinulla jotain kysyttävää? Harjoittele nyt haastattelua pareittain opiskelutoverisi kanssa. 36 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

37 Tapaaminen työnantajan kanssa on tärkeä viestintätilanne. Ensivaikutelma ohjaa merkittävästi työnantajan päätöstä, palkkaako hän sinut työntekijäksi vai ei. Ensivaikutelman syntyyn vaikuttavat eniten ilmeet ja eleet, toiseksi eniten ääni ja vasta kolmanneksi eniten sanat, joita puhumme. Tämän vuoksi muista HAASTATTELUUN VALMISTAUTUESSASI peseytyminen ja siisti pukeutuminen HAASTATTELUSSA kättely katsekontakti esittäytyminen. Mieti, miten juuri sinä voit tehdä hyvän ensivaikutelman? 37

38 Haastattelun jälkeen merkitse muistilistaan: (OK) Meni hyvin. (X) Tarvitsen lisää harjoitusta. ENNEN HAASTATTELUA: 1. Selvitin kulkuyhteydet ja haastattelupaikan sijainnin. 2. Otin selvää yrityksestä etukäteen. 3. Mietin valmiiksi kysymykset työnantajalle. 4. Tarkistin, että kaikki haastattelussa tarvittava on mukana (todistukset ja ansioluettelo). 5. Kävin haastattelun mielessäni etukäteen läpi. VALMISTAUDU KYSYMYKSIIN: 1. Viimeisin työpaikka ja lähtemisen syy 2. Siviilisääty, ikä, terveys 3. Tulevaisuudensuunnitelmat 4. Taitoni ja kokemukseni 5. Kiinnostukseni hakemaani paikkaa kohtaan 6. Palkkatoivomukseni 7. Muut mahdolliset kysymykset/vastaukset HAASTATTELU: 1. Pukeuduin tilanteen vaatimalla tavalla. 2. Saavuin ajoissa. 3. Tervehdin ystävällisesti talon väkeä. 4. Esittäydyin haastattelijalle ja kättelin. 5. Kuvailin pätevyyteni ja oman osaamiseni. 6. Toin esille luonteeni vahvuudet, esimerkiksi: vastuullisuus, luotettavuus. 7. Kuvailin muut kiinnostuksen kohteeni ja harrastukseni. 8. Pidin luontevasti yllä katsekontaktia haastattelijaan. 9. Istuin luontevasti ja vältin hermostuneita liikkeitä. 10. Kiitin ja kättelin lopuksi. Käy läpi harjoitusta vaativat kohdat. Korjaa asiat seuraavassa haastattelussa! (TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA - OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI.) 38 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

39 39

40 40 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

41 5. TYÖN ALOITTAMINEN 5.1. TYÖPAIKAN VASTAANOTTAMINEN Työhaastattelussa haastattelija kertoo, milloin haastattelun tuloksista ilmoitetaan: oletko saanut työpaikan vai et. Työnantaja ilmoittaa yleensä puhelimitse, jos sinut on valittu tehtävään. SAIT TYÖPAIKAN: Kiitä työpaikasta ja kerro, että otat paikan vastaan. Merkitse paperille muistiin tärkeät tiedot aloittamisesta: kellonaika, paikka. Onnittele itseäsi! Hienoa! Sinä teit sen! MIKÄLI ET SAANUT PAIKKAA: Pettymyksestä huolimatta suhtaudu ilmoitukseen ystävällisesti, sillä työnantaja saattaa myöhemmin tarjota sinulle toista työpaikkaa tai suositella sinua toiselle työnantajalle. Kysy haastattelijalta: Miksi en tullut valituksi tehtävään? Mieti: Missä onnistuin? Mitä pitää vielä harjoitella? Älä jää kiinni pettymyksen tunteeseen vaan hyödynnä kokemusta, kun valmistaudut seuraavaan haastatteluun! 41

42 5.2. TYÖSOPIMUS Työsopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat keskeisistä työsuhteen asioista. Työsopimus on tärkeä asiakirja, ja sinun pitää tietää, mitä siinä sovitaan ja mitä sovittavat asiat tarkoittavat. Työsopimus on hyvä tehdä kirjallisena. Se tehdään kahtena kappaleena, toinen sinulle ja toinen työnantajalle. Työsopimuksessa sovittuja asioita voidaan muuttaa vain yhdessä työnantajan kanssa, ei koskaan yksin. Työsopimuksen sisältöä määrittää laki, mutta ulkoisesti se voi olla monenmuotoinen. Seuraavassa on yksi esimerkki työsopimuksesta. Työnantajan nimi Osoite Puhelin Työntekijän sukunimi Etunimet Koeaika Työsuhteen muoto toistaiseksi voimassaoleva määräaikainen Määräaikaisen työsuhteen kesto Työsuhde alkaa Koeaika Koeaika enintään 4 kk (ellei työehtosopimuksessa ole muuta määrätty) Työtehtävä Työaika Noudatettava työehtosopimus Palkka ja mahdolliset lisät Palkanmaksukausi Aika ja paikka päivämäärä paikka Allekirjoitukset työnantajan edustajan allekirjoitus työntekijän allekirjoitus Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. 42 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

43 1. Työnantajan ja työntekijän tiedot 2. Työn aloitusaika (päivämäärä ja vuosiluku) 3. Työsopimuksen kesto (määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva/vakituinen) 4. Pääasialliset työtehtäväsi 5. Työaika 6. Palkka (määrä ja tilipäivä) 7. Työehtosopimus, jota työpaikallasi sovelletaan 8. Koeaika 9. Vuosiloman määräytyminen 10. Päiväys, työntekijän ja työnantajan allekirjoitukset (TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA - OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI.) 5.3. TYÖHÖN PEREHTYMINEN Uuden työn alkaessa sinut perehdytetään työhön ja työpaikkaan. Koulutuksen myötä sinun oletetaan omaavan ammattialasi keskeiset tiedot ja taidot, mutta uudet työtehtävät opit vasta perehdytyksen kautta. Perehdytys on tärkeä vaihe uuden työn aloituksessa. Anna itsellesi aikaa perehtyä! Alla olevaan listaan on kerätty yleisiä asioita, joihin työsuhteen alussa perehdytetään. TYÖTEHTÄVIIN PEREHTYMINEN työnkuva, millainen työ on työssä tarvittavat koneet, laitteet, välineet ja niiden käytön opastus oma työpiste, tilat esimies ja muut mahdolliset työkaverit TYÖSUHDEASIAT koeaika ja sen merkitys työajat ja -vuorot ruoka- ja kahvitauot lomat, muut poissaolot, poissaoloista sopiminen sairauspoissaolojen ilmoittaminen vastuuhenkilölle vastuuhenkilön puhelinnumero PALKKA-ASIAT palkka ja palkanmaksu verokortti sairausajan palkka 43

44 YRITYKSEN TOIMINTA yrityksen toiminta-ajatus ja arvot yrityksen tärkeänä pitämät asiat vaitiolovelvollisuus MUUT ASIAT työturvallisuusasiat työterveyshuolto Mikäli perehdytyksessä jokin asia ei tule esille tai jää epäselväksi, kysy rohkeasti. Perehdyttäjä on sinua varten ja haluaa tukea sinua uuden työn omaksumisessa. Kirjoita tähän ne asiat uudesta työstäsi, joista haluaisit tietää lisää. Kysy asiat sen jälkeen perehdyttäjältäsi. Lisäksi työpaikalla on olemassa kirjoittamattomia tapoja ja sääntöjä, joiden mukaan käyttäydytään ja toimitaan. Näihin tapoihin ei varsinaisesti perehdytetä. Esimerkkejä: Pukeutumiskäytännöt: Millaisissa tilanteissa pukeudutaan vapaammin, milloin virallisesti? Vuorovaikutustavat: Kuinka virallista/tuttavallista vuorovaikutus on? Keskustellaanko työpaikalla perhetilanteesta ja esitetäänkö omia mielipiteitä vapaasti? Sinuttelukäytännöt: Sinutellaanko työkavereita vai teititelläänkö? Voiko esimiestä sinutella? Kahvitaukokäytännöt: Kokoonnutaanko yhdessä kahvitauolle? Tuodaanko omat mukit? Maksetaanko kahvista vai tuoko jokainen vuorollaan kahvipaketin? Työpaikkaruokailu: Onko työpaikalla oma ruokala? Voiko sosiaalitilassa ruokailla vai käydäänkö lounaalla muualla? Menevätkö työntekijät yksin vai yhdessä syömään? 44 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

45 Työntekijällä ja työnantajalla on työsuhteen alettua sekä työn tekemiseen liittyviä oikeuksia että velvollisuuksia. Alla olevaan taulukkoon on koottu keskeiset oikeudet ja velvollisuudet. Lue ne huolellisesti. Oikeudet TYÖNTEKIJÄLLÄ ON OIKEUS perehdytykseen työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan palkkaan ennakkoon sovittuna palkkapäivänä sisältäen ylityökorvaukset eriteltyyn palkkalaskelmaan palkkaturvaan vanhempainlomaan, äitiys- ja isyysvapaaseen, opintovapaaseen ylityökorvauksiin oikeus kieltäytyä ylitöistä lainsuojaan järjestäytymiseen esim. ammattiliiton kautta turvalliseen työympäristöön tarkoituksenmukaisiin työvälineisiin ja suojaimiin oikeus kieltäytyä vaarallisista töistä työterveydenhuoltoon vakuutukseen ja sairausvakuutukseen tasapuoliseen kohteluun viikkolepoon työtodistukseen. Velvollisuudet TYÖNTEKIJÄLLÄ ON VELVOLLISUUS tehdä työnsä huolella omaksua työpaikan säännöt ja toimintatapa noudattaa työnjohdon antamia määräyksiä noudattaa ennalta sovittuja työaikoja selvittää yrityksen sairaslomakäytännöt huolehtia omasta ja muiden työturvallisuudesta ja terveydestä työpaikalla käyttäytyä asiallisesti kieltäytyä toiminnasta, joka kilpailee nykyisen työnantajan kanssa pitää liike- ja ammattisalaisuus huomioida työnantajan etu. TYÖNANTAJALLA ON OIKEUS palkata työntekijä johtaa työtä irtisanoa työsopimus (rajoituksia koskevat säädökset) lomauttaa työntekijä (lomautuksia koskevat säädökset). TYÖNANTAJALLA ON VELVOLLISUUS palkata työntekijä johtaa työtä irtisanoa työsopimus lomauttaa työntekijä noudattaa lakeja ja työsopimuksia kohdella työntekijöitään tasavertaisesti varmistaa työturvallisuus antaa työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon ehdoista edistää hyvää ilmapiiriä työpaikalla edistää työntekijän ammatillista kehitystä ja työssä suoriutumista. 45

46 Mitä kysymyksiä sinulle heräsi? Jäikö jotain epäselvää? Kirjoita tähän muistiin ne asiat, joihin kaipaat selvennystä. Kysy asiat opettajaltasi. (TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA - OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI; PATOKOSKI (TOIM.)) 46 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

47 47

48 6. VASTOINKÄYMISET TYÖNHAUSSA TAI TYÖSSÄ 6.1. TULOKSETON TYÖNHAKU Joskus työhaku ei yrityksistäsi huolimatta tuo tulosta. Sinulle sopivan työpaikan löytäminen voi viedä aikaa. Voit tuntea itsesi pettyneeksi ja turhautuneeksi. Älä lannistu! Yritä uudelleen! Ennen pitkää yrityksesi palkitaan, ja saat sinulle sopivan työn! Jos toistuvasti koet, että hakemustasi ei huomioida tai työhaastattelu ei johda työpaikkaan, tarkista seuraavia asioita: Onko työhakemuksesi asianmukainen? Herättääkö työhakemuksesi kiinnostusta? Voitko ilmaista jotain toisin? Esiinnytkö tilanteeseen sopivalla tavalla? Kuinka annat työnantajalle vaikutelman, että juuri sinä olet se henkilö, jonka hän haluaa palkata? 6.2. EPÄONNISTUMISET TYÖTEHTÄVISSÄ Työssä tulee toisinaan myös epäonnistumisia. Jos työsi tuntuu liian raskaalta tai työtehtäväsi eivät ole mielestäsi tarpeeksi haasteellisia, kannattaa miettiä tilannetta. Voit keskustella asiasta jonkun toisen henkilön, esimerkiksi esimiehesi kanssa. Selvittele seuraavia asioita: Onko epäonnistumisesi aiheuttanut peruuttamatonta vahinkoa? Epäonnistumisia tulee kaikille. Jos niistä ei koidu taloudellisia menetyksiä tai henkilövahinkoja, asiasta ei yleensä ole pysyvää haittaa. Miten voisit välttää epäonnistumisen seuraavalla kerralla? Pyydä apua ja lisäohjeita. Epäonnistuitko, koska et ymmärtänyt, mitä sinun piti tehdä? Pyydä apua ja lisäohjeita. Ovatko työtehtäväsi osaamisesi tasalla? Jos työ kuormittaa sinua liikaa, voitko saada muutoksen tehtäviisi, niin että koet tekeväsi työtä, jonka osaat ja hallitset? Ovatko työtehtäväsi liian helppoja tai yksitoikkoisia? Keskustele esimiehesi kanssa, voisitko saada vaativampia tehtäviä. Jos syystä tai toisesta päätät jättää työsi, harkitse huolellisesti sen seurauksia ja vaihtoehtojasi. Mieti, miksi haluat irtisanoutua mitä aiot tehdä seuraavaksi onko sinulla tiedossasi jo uusi työpaikka miten työstä irtisanoutuminen vaikuttaa talouteesi vaikuttaako ratkaisusi myös toisiin ihmisiin ja miten. 48 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun

49 Työstä irtisanoutuminenkin voi toisinaan olla oikea ratkaisu. Ehkä seuraava työsi on se unelmatyö, josta olet aina haaveillut! 6.3. EPÄONNISTUMISESTA ONNISTUMISEEN Työnhakutaitoja kannattaa pitää yllä ja kehittää. Työelämän vaatimukset ja erilaiset ammattinimikkeet voivat muuttua nopeasti. Verkossa on useita työnhakusivustoja, joilta löytyy mm. työpaikkahakemuksien malleja, työnhakuohjeita sekä erilaisia ammatinvalinta- ja persoonallisuustestejä. Niiden avulla voit kartoittaa omia valmiuksiasi ja päivittää työpaikkahakemuksesi ja CV:si ajan tasalle. Voit myös osallistua TE-toimiston tai jonkin muun koulutuksen järjestäjän työnhakuvalmennukseen. Ole valmis ylläpitämään ammattitaitoasi ja urataitojasi! Urataitoja ovat itsensä elinikäinen kehittäminen ja realistinen itsearviointi aktiivisuus sitkeys optimismi suunnitelmallisuus riskinotto. Sinun tulee olla valmis tekemään työtä työpaikan saamiseksi ja sen jälkeen motivoitunut tekemään saamaasi työtä! Joskus pienikin parannus työnhakutaitoihisi voi riittää. Tarkastele kriittisesti yksin tai jonkun toisen henkilön kanssa työnhakuprosessiasi. Onko jotain, jonka voisit tehdä vielä paremmin menestyäksesi? Joku toinen voi huomata työnhakutavoissasi sellaista, johon itse et ole kiinnittänyt huomiota ja jota parantamalla myös työnsaantimahdollisuutesi paranevat. Muista, että ennemmin tai myöhemmin ahkeruutesi palkitaan. Onnea työnhakuusi! 49

50 50 MAHIS TYÖHÖN-PROJEKTI Tukea työnhakuun LÄHTEET

51 Isojärvi, Päivi Ruokonen, Tommi 2001: Työnhakijan työkirja. Työnhakuopas mielenterveyskuntoutujille. Hyvän mielen talo ry, ESR-Horizon Patokoski, Heidi (toim.): Työnhaun valttikortit TYÖNHAKIJAN OPAS. Ura- ja elämänsuunnittelulla ote ammattiin (URATAKOMO) Lapin ammattiopisto. Luettavissa Luettu Purola, Mari (toim.) 2006: Koulutuksesta työhön Ohjaajan käsikirja. Työterveyslaitos, Helsinki. 3., uudistettu painos. Purola, Mari (toim.) 2007: Koulutuksesta työhön Työkirja. Työterveyslaitos, Helsinki painos. Rantakokko, Aslak Repola, Hannele (toim.) 2008: Työnhaun työkirja autismin kirjon henkilöille. TUKEA-projekti. Autismi- ja Aspergerliitto ry. 2. korjattu painos. Työnhaun tehtäväkirja opas työllistymisen tueksi. Maahanmuuttajat markkinoille (MAAMARK) projekti (ESR). Luettavissa Luettu

52 TUKEA TYÖNHAKUUN Invalidiliiton julkaisuja O.47., 2010 ISBN ISSN Tukea työnhakuun -työkirja on tehty Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen Mahis työhön -projektissa ( ). Projektin tavoitteena on erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien edistäminen tehostetun uraohjauksen avulla. Projekti on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Uudenmaan ELY-keskuksen rahoittama. Työkirja on tehty työnhaun tueksi opiskelijoille ja opetusmateriaaliksi opettajille. Se sisältää selkeitä ja käytännöllisiä työnhaun harjoituksia. Tehtävissä on hyödynnetty alan runsasta kirjallisuutta ja projektien tuotoksia. Työkirjan teossa on huomioitu erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat monin keinoin. Työkirja sisältää työhakemuksen ja CV:n teon lisäksi muun muassa harjoituksia siitä, kuinka ottaa yhteyttä työnantajaan ja kuinka kohdata työnantajan mahdollisia ennakkoluuloja. Ammatillinen koulutus on tie työhön, ja koulutuksen tulee myös työnhaun osalta näyttää tietä ja ohjata kulkemaan sitä.

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Työnhakuopas maahanmuuttajille TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Työpaikat, työnantajat... 5 Ole valmis työnhakuun... 7 Työnhaku... 9 Oman osaamisen

Lisätiedot

WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS

WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS WWW.VARMADUUNI.FI TYÖNHAKUOPAS Sisältö Alkusanat: Työnhaku on taito, jonka voit oppia 1 1. Työnhaun lähtökohdat a. Tavoitteeni tällä hetkellä 2 b. Omien vahvuuksien tunnistaminen 3 c. Työnhaun kanavat

Lisätiedot

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä:

Koulutuksesta työhön. Selkoistetut tehtävät. Nimi: Ryhmä: Koulutuksesta työhön Selkoistetut tehtävät Nimi: Ryhmä: Tämä harjoitusvihko on selkoistettu, erityisopiskelijoille suunnattu versio Työterveyslaitoksen Koulutuksesta työhön -työkirjasta. Menetelmän ohjaamisen

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

Ajokortti työelämään

Ajokortti työelämään TÖITÄ Ajokortti työelämään Teksti ja toimitus: Tuula Alanko, Riitta Huhtala, Satu Mellanen Kannen kuva: Rodeo Taitto: Tiina Rinne Paino: Lönnberg Painot Oy Suomen 4H-liitto 2014, www.4h.fi SISÄLTÖ 1 Työnhaku

Lisätiedot

Työelämäpassi Opiskelijan materiaali

Työelämäpassi Opiskelijan materiaali Työelämäpassi Opiskelijan materiaali 1 SISÄLLYSLUETTELO TE-KORTISTA LYHYESTI... 2 Kortin sisältö... 2 MODUULI 2: TYÖNHAUN ASIAKIRJAT... 3 Työhakemus... 3 Ansioluettelo... 5 Eri alojen toiveita ansioluettelon

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE

TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Tämä opas tarjoaa perustietoa työelämästä. Oppaassa käydään läpi työelämän sanastoa ja muuta perustietoa työelämästä. Työpaikalla kannattaa pitää kiinni

Lisätiedot

Työelämän pelikäsi. Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville

Työelämän pelikäsi. Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville Työelämän pelikäsi Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville Työelämän pelikäsi -Työnhaun oppikirja toiselta asteelta valmistuville Kirjoittajat: Vesa Malinen, Mikko Ylikojola Taitto: Kimmo Säikkä

Lisätiedot

VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN. OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices

VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN. OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices VINKKEJÄ TYÖNHAKUUN OHJAUS- JA TYÖELÄMÄPALVELUT www.oulu.fi/careerservices 1 SISÄLLYS LINKKILISTA... 2 TYÖNHAUN VAIHEET... 3 OSAAMISEN JÄSENTÄMINEN... 3 TAVOITE... 3 TIEDONHAKU... 4 TYÖNHAUN ASIAKIRJAT...

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Töihin! pieni opas työnhakuun. Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä. Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Töihin! pieni opas työnhakuun. Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä. Puhelinnumero Sähköpostiosoite Etunimi ja sukunimi CV Lähiosoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Nimenselvennys Töihin! pieni opas työnhakuun Postinumero ja -toimipaikka Päivämäärä HENKILÖTIEDOT Kerro ikäsi ja kuvaile itseäsi ihmisenä

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

ELAMA JALKEEN VALMISTUMISEN KÄYTTÄJÄN OPAS

ELAMA JALKEEN VALMISTUMISEN KÄYTTÄJÄN OPAS ELAMA VALMISTUMISEN JALKEEN KÄYTTÄJÄN OPAS ONNITTELUT! Opintosi alkavat olla lopuillaan ja varmasti mietit jo erilaisia vaihtoehtoja, miten jatkaa eteenpäin. Halusitpa jatkaa opintoja tai siirtyä jo työelämään,

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI?

HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? HELSINGIN YLIOPISTON REKRYTOINTIPALVELUT TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? TYÖNHAUN OPAS MITEN MARKKINOIN OSAAMISTANI? Sisällysluettelo: 1. Työmarkkinoiden murros 2 2. Tunne itsesi, valitse työsi

Lisätiedot

SUOMEKSI TYÖPAIKALLA. Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen

SUOMEKSI TYÖPAIKALLA. Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen SUOMEKSI TYÖPAIKALLA Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen Sisältö Minä... 1 Työharjoittelupaikkani... 4 Kurssit... 5 Ensimmäinen päivä työpaikalla... 6 Työaika... 8 Työmatka...

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

//YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA / OPISKELIJANUMERO 1A / 2009

//YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA / OPISKELIJANUMERO 1A / 2009 //YMPÄRISTÖASIANTUNTIJA //PÄÄKIRJÄKIRJ EDUNVALVONTAA, KOULUTUSTA JA TUKEA TYÖELÄMÄÄN //PÄÄKIRJOITUS Hauskaa Tarjosiko YKL näitä asioita sinulle viime vuonna? Ammattiliitto on sanana suurimmalle osalle

Lisätiedot

Teema 1 Koulutus ja työnhaku

Teema 1 Koulutus ja työnhaku Teema 1 Koulutus ja työnhaku Tässä teemassa on tarkoituksena, että selvität tämän hetkisen tilanteesi kouluttautumis- ja työllistymissuunnitelmien pohjaksi. Tehtävät ohjaavat sinua erittelemään tavoitteitasi,

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC. Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC. Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Tervetuloa työelämään! Toimihenkilökeskusjärjestö STTK käyntiosoite Mikonkatu 8 A, 6. krs

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta

Työvoimatoimistossa ja lehdissä ilmoitettavat työpaikat ovat vain jäävuoren huippu, suurinta osaa avoimista työpaikoista ei ilmoiteta HAKEMUS (vastaaminen työpaikkailmoitukseen) Työhakemus muokataan haettavan työtehtävän vaatimusten mukaan. Vastaa hakemuksellasi työnantajan esille tuomiin tarpeisiin ja perustele sopivuutesi tehtävään.

Lisätiedot

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE Minna Mäkinen 2013 2 (29) Työnhaun opas vankilasta vapautuvalle (2013) Sisällysluettelo: * Sisällysluettelo s. 2 * Vankilasta vapautuessasi s. 3 * Etuudet s. 4 * Miten

Lisätiedot

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN

MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN MENETELMÄOPAS AMMATTIKORKEAKOULU- OPISKELIJAN URAOHJAUKSEEN LUKIJALLE Käsissäsi on menetelmäopas ammattikorkeakouluopiskelijoiden uraohjaukseen. Opas on koottu opinnäytetyönä, jonka toimeksiantajana toimi

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

Tervetuloa työnvälitykseen!

Tervetuloa työnvälitykseen! Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Finska Tervetuloa työnvälitykseen! Information till dig som är arbetssökande Tietoa työnhakijalle Työnvälitys palvelee kaikkia

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

URANOSTE TYÖNHAKUOPAS

URANOSTE TYÖNHAKUOPAS URANOSTE TYÖNHAKUOPAS VAKUUTTAVAN CV:N RAKENNUSPALASET VALMIINA HAASTATTELUUN REKRYTOINNIN AMMATTILAISTEN VINKIT CV- JA HAASTATTELUVINKEILLÄ UUTEEN TYÖHÖN Oletko hakemassa ensimmäistä oman alasi työpaikkaa

Lisätiedot