Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/2014 118"

Transkriptio

1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:00 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kunnanjohtajan info Valtuutettujen tekemät sekä kunnanhallitukselle lähetetyt 125 aloitteet vuonna Osekkin yhtymäkokousedustajien nimeäminen perussopimuksen mukaisesti 81 Kunnan yhteisöedustajien nimeäminen toimikaudeksi Kunnanviraston sulkeminen Esitys kunnan osallistumisesta Rantasumpun leirintäalueen 130 huoltorakennuksen purkamiseen 84 Talouden toteuma Kunnanjohtajan viran täyttäminen Kokouksen päättäminen 136

2 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tönkyrä Kalevi Puheenjohtaja Kalaja Matti Jäsen Sauvola Kaarina Jäsen Ranta Timo Jäsen Juola Raija Jäsen Siekkinen Teija Jäsen Tanskanen Oiva Jäsen/Valtuuston 2.varapuheenjohtaja Pramila Sauli Valtuuston puheenjohtaja Sauvola Leo Valtuuston 1.varapuheenjohtaja Karinen Tero vt.kunnanjohtaja poistui Parrila Maarit vs.kunnansihteeri,pöytäkirjanpi täjä ALLEKIRJOITUKSET Kalevi Tönkyrä Puheenjohtaja Maarit Parrila Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Hailuodon kunnanvirastossa Oiva Tanskanen Pöytäkirjantarkastaja Timo Ranta Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hailuodon kunnanvirastossa klo

3 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kokouksen järjestäytyminen Khall 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Työjärjestyksen hyväksyminen Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksia Oiva Tanskanen ja Timo Ranta. Päätettiin otta käsiteltäväksi kokoukselle jaettulla lisälistalla olevat asiat (asiakohdat 85; esitys kunnan osallistumisesta Rantasumpun leirintäalueen huoltorakennuksen purkamiseen ja 86; talouden toteuma ) Päätettiin käsitellä asia nro 79; kunnanjohtajan viran täyttäminen viimeisenä varsinaisena asiana ennen kokouksen päättämistä. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall 76 Viranhaltijapäätös: perusturvajohtaja: 15 Esitys perhetyöntekijän palkkauksesta 30 Korjaus kuntoutuspäätökseen 21 Viranhaltijapäätös: kunnanjohtaja: 1 Kunnansihteerin viransijaisuus Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin. Hyväksyttiin yksimielisesti

5 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall 77 1) Nouseva Rannikkoseutu ry: Avoimet kylät ja leader viikko ) Pohjois-Pohjanmaan Liitto: Suomen valtiopäivistä Euroopan parlamenttiin, Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018, Pohjois-Pohjanmaan Liitto Maakuntahallituksen pöytäkirja , Ennakkotietona Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston kevätkokous 3) Suomen Terveydenhoitajaliitto ry: Kuntakirje; STHL huolissaan kuntien lomautuksista 4) Keva:Virkakirje Kevan valtuuskunnan ja hallitusten tiedoksianto jäsenyhteisöille 5) Tiera: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 6) ARA: Asumisneuvojatoiminnan avustusmääräraha ) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ky: Hallituksen pöytäkirja 8) Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry: Kokouskutsu kevätkokous 9) Perämerenkaari-foorumi kutsu 10) Suomen Kuntaliitto: Voimmeko palvella? Kohti vuotta ) Metsänhoitoyhdistys Oulun Seutu ry: Kirje huhtikuussa ) Oulun seudun kunnat: Tilastokeskus Seutunet-palvelun laskutus 13) Hailuodon kunna keskusvaalilautakunta: Eu-vaalit ) Metsähallitus: Metsähallituksen luontopalvelujen vuosikertomus ) Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta: Kutsuntakuulutus 16) Vatiovarainministeriö: Asiakaspalvelu ) Oulun Matkailu Oy: Yhtiökokouskutsu ) Maanmittauslaitos: Pöytäkirja Lohkominen 19) Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: Kunnallisvalitus/Nurkkala, Peruutettu tehty valitus 20) Opetushallitus: Valtionavustus koulun kerhotoimintaan 21) Sitra: Kokemuksia palveluväylästä tilaisuus Hki 22) Ely-keskus: Vesihuollon kehittämisohjelman laatiminen käynnistyi

6 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Pohjois-Pohjanmaalla, Työllisyyskatsaus 3/ ) Sosiaali- ja terveysministeriö: Kehas-seurantaryhmän alueellinen kierros Pohjois-Pohjanmaa Oulu ) Osekk: Yhtymähallituksen esityslista Kunnanhallitus merkitsee asiat tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti

7 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan info Khall 78 Keskustellaan ajankohtaisista asioista. Merkitään tiedoksi. 1. Nk. Merivillan kiinteistöä Marjaniemessä on tarjottu ostettvaksi kunnalle. - Valtuutettiin kunnanjohtaja neuvottelemaan asiasta. 2. Sote-uudistus - Kuultiin selostus Sote-uudistuksen tämän hetken vaiheesta. 3. Budjetti Budjetin laadinnan valmistelu on aloitettu hyvinvointimittareiden määrittämisen osalta. Asiasta tullaan järjestämään valtuustoseminaari. 4. As Oy Mäntyvilikki (I):n yhtiön purkaminen - Asiasta laaditaan valmisteltu pykälä kunnanhallitukselle. 5. Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen - keskusteltiin työllistämisestä. 6. Etuajo-oikeus maantielautoille Oulu-Hailuoto - Kuultiin selostus käydystä keskustelusta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa 7. Polttoaineenjakelu Hailuodossa - Kuultiin selostus asian etenemisestä. Merkittiin tiedoksi.

8 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Valtuutettujen tekemät sekä kunnanhallitukselle lähetetyt aloitteet vuonna 2013 Khall 79 Valtuuston työjärjestyksen 5 mukaisesti kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi luetteloa käsitellessään todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Kuntalain 28 1 mom. mukaan kunnan asukkailla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa (kuntalaisaloitteet). Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Liitteen luettelossa on esitetty tehdyt aloitteet sekä aloitteiden käsittely toimielimissä. Kirjallisia valtuustoaloitteita tehtiin kolme kappaletta, kuntalaisaloitteita ei ole kirjattu saapuneeksi. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi ja saattaa edelleen valtuustolle tietoon saapuneet valtuustoaloitteet. Kunnanhallitus esittää valtuustoa toteamaan valtuustoaloitteet Hailuodon tietoliikenneyhteyksien pikaisesta kehittämisestä ja kunnanjohtajan erottamiseksi tai siirtämiseksi muihin tehtäviin loppuun käsitellyiksi. Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti täydennettynä siten, että valtuustoaloite työpaikkakiusaamisen tunnistamisesta läheteään henkilöstötoimikunnalle valmisteltavaksi. Liitteet Liite 1 Yhteenveto aloitteista 2013

9 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Osekkin yhtymäkokousedustajien nimeäminen perussopimuksen mukaisesti Khall 80 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä pyytää nimeämään yhtymäkokousedustajat ja varaedustaja perussopimuksen mukaisesti. Oulun kaupunki nimeää 17 edustajaa ja 17 varaedustajaa. Muut kunnat nimeävät kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varaedustajaa. Kunnanhallitus nimeää kaksi varsinaista ja kaksi varaedustajaa. Nimettiin varsinaisiksi yhtymäkokousedustajiksi ja heidän henkilökohtaisiksi varaedustajikseen seuraavat henkilöt: Minna Maikkola Jari Räinä varalla Mari Palosaari varalla Kaarina Sauvola Jakelu Minna Maikkola, Jari Räinä, Mari Palosaari ja Kaarina Sauvola

10 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnan yhteisöedustajien nimeäminen toimikaudeksi Khall Kuntalain 23 mukaan kunnanhallitus mm. valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty kunnan muu viranomainen antaa tarvittaessa ohjeita eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kuntalain 24 :n mukaan kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Kunnanhallituksen johtosäännön mukaan kunnanhallituksen tehtävänä on kunnan etua valvoessaan ratkaista asiat, jotka koskevat edustajan määräämistä edustamaan kuntaa yhteisöissä. Kunnanhallitus määrää kunnan edustajat ja heidän varaedustajat alla oleviin yhteisöihin (mm. yhtiökokousedustaja) toimikaudelle Muihin mahdollisiin yhteisöihin edustajat nimetään tarvittaessa / pyydettäessä. Asunto Oy Mäntyvilikki II Hailuodon Vesihuolto Oy Lakeuden keskuspuhdistamo Oy Oulun Seudun Ajoharjoitteluratasäätiö Oulu-Koillismaan Pelastuslaitoksen liikelaitoksen neuvottelukuntaan nimetään yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kunnanjohtaja ja varalle kunnansihteeri Muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus määrää kunnan edustajat ja heidän varaedustajat alla oleviin yhteisöihin (mm. yhtiökokousedustaja) toimikaudelle Muihin mahdollisiin yhteisöihin edustajat nimetään tarvittaessa / pyydettäessä. Asunto Oy Mäntyvilikki II Hailuodon Vesihuolto Oy Lakeuden keskuspuhdistamo Oy Oulun Seudun Ajoharjoitteluratasäätiö OSEKK tarkastuslautakunnan varajäsen Oulu-Koillismaan Pelastuslaitoksen liikelaitoksen neuvottelukuntaan Kunnanhallitus nimesi seuraavat henkilöt alla oleviin yhteisöihin:

11 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Asunto Oy Mäntyvilikki II - kunnaninsinööri Markku Maikkola, varalla Oiva Tanskanen Hailuodon Vesihuolto Oy - Timo Ranta, varalla Raija Juola - Kunnanins. Markku Maikkola, varalla kunnansihteeri - Kaarina Sauvola, varalla Kari Heikkilä Lakeuden keskuspuhdistamo Oy - Kalevi Tönkyrä, varalla Leo Sauvola Oulun Seudun Ajoharjoitteluratasäätiö - Petri Blomqvist, varalla Teija Siekkinen OSEKK tarkastuslautakunnan varajäsen - Sauli Pramila Oulu-Koillismaan Pelastuslaitoksen liikelaitoksen neuvottelukunta - Toni Rantasuo, varalla Raija Tuhkanen Khall 81 Oulun Matkailu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Oulussa. Kunta on ilmoittautunut kokoukseen. Nouseva Rannikkoseutu ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Lumijoen Hirvasareenalla. Kunnanhallitus nimeää yhteisöedustajat ja heidän varaedustat seuraaviin yhteisöihin toimikaudelle : Oulun Matkailu Oy Nouseva Rannikkoseutu ry. Kunnanhallitus nimesi seuraavat henkilöt alla oleviin yhteisöihin: Oulun Matkailu Oy - Maarit Parrila Nouseva Rannikkoseutu ry. - Leo Sauvola Lisäksinimettiin edustaja seuraavaan yhteisöön: Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry. - Teija Siekkinen

12 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanviraston sulkeminen Khall 82 Kunnanvirasto pidetään suljettuna mahdollisia päivystysluonteisia tehtäviä lukuun ottamatta Kesälomat pyritään keskittämään heinäkuulle siten, että välttämättömät palvelut pystytään hoitamaan. Kunnanvirasto pidetään suljettuna perjantaina 2.5. (vapun jälkeinen päivä) ja perjantaina (helatorstain jälkeinen päivä) Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna päivystysluonteisia tehtäviä lukuun ottamatta sekä ns. välipäivinä 2.5. ja Hyväksyttiin yksimielisesti

13 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Esitys kunnan osallistumisesta Rantasumpun leirintäalueen huoltorakennuksen purkamiseen Khall 83 Lomarengas Oy on lähestynyt asiassa kunnanhallitusta päivätyllä kirjeellä, jossa he esittävät vaihtoehtoisia toimintatapoja laadukkaan leirintäaluetoiminnan jatkamiseksi Rantasumpussa. Rantasumpun leirintäalueen vuokrasopimus on siirtynyt Lomarenkaalle tammikuussa Vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2051 saakka. Vuokrasopimuksessa vuokralaiselta edellytetään harjoittamaan alueella laadukasta leirintäaluetoimintaa. Leirintäalueen nykyisen huoltorakennuksen kunto ei mahdollista edes tyydyttävän laadun täyttävän leirintäalueen harjoittamista. Lyhyen tähtäimen toimenpiteenä Lomarengas esittää vanhan huoltorakennuksen purkamista ja tilalle rakennettavan tilapäisiä wc- ja suihkutiloja. Vanha ns. kesäkeittiö jäisi vielä toimintaan. Pidemmän tähtäimen toimenpiteenä alueelle tehdään suunnitelma kokonaan uuden huoltorakennuksen ja tukitoimintojen rakentamisesta. Huoltorakennuksen purkamisen kustannusarvio tarvittavine lisätöineen on (alv 0 %). Hailuodon kunnalle ehdotetaan osallistumista huoltorakennuksen purkamiseen seuraavasti: VE1) Kunta maksaa purkukustannukset, mutta ne jaetaan Lomarengas Oy:n kanssa puoliksi (molemmille 50 % kuluista) niin, että Lomarenkaan osuus jyvitetään nykyiseen vuokrasopimukseen 15 vuoden ajalle. VE2) Kunta maksaa purkukustannukset, mutta Lomarengas maksaa ne kokonaisuudessaan takaisin nykyiseen vuokrasopimukseen jyvitettynä 30 vuoden ajalle. Mikäli Hailuodon kunta hyväksyy jommankumman esitetyistä vaihtoehdoista, tehdään purkutyöstä yksityiskohtaisempi suunnitelma ja tarkennettu kustannuslaskelma. Purkutyö voidaan käynnistää heti ja toiminta voidaan aloittaa kesäkuun alussa. Muussa tapauksessa Lomarengas esittää, että leirintäaluetta ei avata nykyisessä kunnossa, ennen kuin joku muu ammattimaisen toiminnan takaava malli löytyy. Kunnanhallitus hyväksyy vaihtoehto 2 mukaisen menettelyn, jolloin kunta maksaa purkukustannukset, mutta jyvittää aiheutuneen kustannukset 30 vuoden ajalle maanvuokrasopimukseen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kunta osallistuu huoltorakennuksen purkamiseen seuraavasti: Kunta maksaa purkukustannukset kokonaisuudessaan, mutta Lomarengas maksaa kustannuksista vähintään 50 % välittömästi kunnalle ja loppuosuus jyvitetään nykyiseen vuokrasopimukseen 10 vuoden ajalle. Vuokrasopimukseen jyvitettävä summa saa kuitenkin olla euromääräisesti korkeintaan Työ tulee suorittaa siten, että leirintäalue voidaan avata suunnitellusti.

14 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Jakelu Lomarengas Oy

15 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Talouden toteuma Khall 84 Talouden toteumasta ei ole uuteen järjestelmään siirtymisen vuoksi saatavissa valmista vertailutietoa edellisvuoteen. Merkittävimpiä huomioitavia seikkoja ensimmäisessä neljännesvuositarkastelussa ovat toimintakulujen osalta sijaisten palkkojen ja palkkojen korkea käyttöprosentti 50,6 % ( ) ja asiakaspalveluiden ostojen alhaiset käyttöprosentit. Toimintatuottojen osalta ollaan 13,6 % toteumassa, mikä johtuu osittain uuteen toimintakulttuuriin siirtymisestä aiheutuneista viivästyksistä. Myöskään sisäisten vuokrien kirjauksia (rakennus- ja huoneistovuokrat) ei ole pystytty tekemään. Sisäiset vuokrat on huomioitu talousarviossa. Toteuman vertailu talousarvioon 2014: TA Tot-% Toimintatuotot ,6 Myyntituotot ,9 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,6 Vuokratuotot *) ,8 Muut toiminnan tuotot ,1 Toimintakulut ,4 Palkat ja palkkiot ,8 Eläkekulut ,0 Muut hlöstösivukulut ,5 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarv. ja tavarat ,4 Avustukset ,0 Vuokrat *) ,1 Muut toimintakulut ,7 Toimintakate ,3 Verotulot ,8 Valtionosuudet ,3 Muut rahoitustuotot 4 0,2 5,2 Korkokulut ,9 Muut rahoituskulut -1-0,4 36,6 Vuosikate ,6 Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi Tero Karinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelun jälkeen klo

16 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtajan viran täyttäminen Khall Kunnanjohtajan valinnasta päättää kunnanvaltuusto kunnanhallituksen valmistelusta. Viran julistaa haettavaksi kunnanhallitus. Kuntalain 24 :n mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanjohtajan tai pormestarin valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja on virkasuhteessa kuntaan. Kunnanjohtaja voidaan valita toistaiseksi tai määräajaksi. Jos kunnanjohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi. Khall Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei asiasta toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon. Kunnanvaltuusto voi nimittää virkaan myös muunkin kuin virkaa hakeneen henkilön, joka on antanut suostumuksensa ja jonka kelpoisuudesta on annettu selvitys. Kunnanhallitus valitsee työryhmän valmistelemaan kunnanjohtajan viran täyttämistä ja ohjeistaa työryhmää. Valittiin ja ohjeistettiin työryhmä (Parrila,Pramila, Karinen) valmistelemaan kunnanjohtajan viran täyttämistä. Kunnan hallintosäännön mukaisesti viran haettavaksi julistamisesta päättää valtuuston valitsemaan virkaan kunnanhallitus.edelleen valtuuston valitseman viranhalitijan osalta viran kelpoisuusehdoista päättää kunnanhallitus. Kunnanjohtajan valitsee kunnanvaltuusto. Työryhmä on valmistellut kunnanjohtajan viran täyttämistä.

17 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus päättää julistaa kunnanjohtajan viran haettavaksi klo mennessä. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Viran kelpoisuusehtona on vähintään kunnallisalan tutkinto tai soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi viran täytössä painotetaan kunnallistalouden tuntemusta, hyvää perehtyneisyyttä kunnallishallintoon sekä kokemusta johtamistehtävistä. Viran täyttämisessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Kunnanhallitus hyväksyy hakuilmoituksen, joka julkaistaan Kunta-lehdessä ja Kalevassa, sekä lyhennettynä ilmoituksena sanomalehti Helsingin Sanomissa. Tarkemmat hakutiedot ovat nähtävissä verkossa osoitteissa ja Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 85 Kunnanjohtajan viran hakuaika on umpeutunut klo Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää viran valintamenettelystä. Todettiin kunnanjohtajan virkaa hakeneen tai antaneen suostumuksensa seuraavien henkilöiden: Ilpo Haalisto, KM, Nousiainen Jaana Härmävaara, KM, Kotka Tero Karinen, FK, Oulu Heikki Ketola, Tekniikan yo, Oulu Raimo Laaksonen, KTK, Turku Anne Matikainen, HTM, Oulu Tiina Nikander- Koivukangas, MuM, Liminka Pekka Reima, DI, Nastola Kari Seppälä, HTM, Hailuoto Sari Valppu, HTM, Oulu Lisäksi avoimeen virkaan on hakenut yksi henkilö (FM), joka ei halua nimeään julkisuuteen sekä yksi henkilö on antanut suullisen suostumuksensa virkaan. Kunnanhallitus päätti ehdokkaista laadittavan tarkemman yhteenvedon, jossa tarkastellaan hakijoiden kelpoisuutta, ansioita ja kunnallisalan kokemusta. Päätettiin pitää ma klo 18 ylimääräinen kunnanhalli-

18 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus tuksen kokous, jossa tehdään päätösesitys kunnanvaltuustolle. Asia käsiteltiin vs. kunnansihteerin esittelystä.

19 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ Kunnanhallitus Kokouksen päättäminen Khall 86 Kokous todetaan päättyneeksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 20.45

20 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kunnallisasiat Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 77-79, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 75-76, 80-83, 86 Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimusviranomanien ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: 75-76, 80-83, 86 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite: Hailuodon kunnanhallitus, Luovontie 176, HAILUOTO Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteeseen: tai telefaxilla puhelinnumeroon Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikauivaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kun-nan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Pöytäkirjan nähtäväksiasettaminen Tiedoksianto asianosaiselle 1) Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjat toimittaa oikaisuvaatimusviranomaiselle ensim-mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Pvm: Hailuodossa Asianosainen Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja Asianosainen Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajanallekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus Muulla tavoin, miten 1) 1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kunta 92 1 mom:ssa tarkoitetulle asianosaiselle.

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus 28.11.2013 AIKA 28.11.2013 klo 13:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 235 Kokouksen järjestäytyminen 3 236 Oikaisuvaatimukset/Vastaavan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 179 Kunnanhallitus 09.06.2014 AIKA 09.06.2014 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 112 Kokouksen järjestäytyminen 181 113 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Perusturvalautakunta 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 17:30-19:30 PAIKKA Palvelukoti Saarenkartano ruokahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus 3 47

Lisätiedot

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva

Kunnanvirasto, johtokeskus. Lauri Suomela Isola Paavo Nieminen Kirsti Parrila Maarit Pramila Sauli Stöckell Kaisamarja Tanskanen Oiva Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 06/09 174 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 11.5.2009 klo 18.30-21.20 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Tarkastuslautakunta 03.10.2013 AIKA 03.10.2013 klo 16:50-19:10 PAIKKA KPMG:n toimisto, Isokatu 32, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 14/2014 312 Kunnanhallitus 27.10.2014 AIKA 27.10.2014 klo 18:30-20:16 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen järjestäytyminen 314 190 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu

40 HAILUODON KUNTA 19.10.2010 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2010. Otsikko Sivu 40 KOKOUSAIKA: Tiistai 19.10.2010 klo 18.00 20.30 KOKOUSPAIKKA: Saarenkartanon palvelukoti, ruokasali Käsitellyt asiat: Otsikko Sivu 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 38 valinta 43 39 Perusturvan

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 10/10. Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/10 Kokousaika: 30.08.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 Lisämater Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2014 83 Kunnanhallitus 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 19:18-21:52 PAIKKA Kunnanvirasto Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 54 Kokouksen järjestäytyminen 85 55 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/2015 33

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/2015 33 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 2/2015 33 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 klo 17:30-20:10 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen järjestäytyminen 35 25 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010/ Perusturvapalvelut Liite 1 ja 2

Otsikko Sivu. 14 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010/ Perusturvapalvelut Liite 1 ja 2 HAILUODON KUNTA 24.3.2011 13 KOKOUSAIKA Torstai 24.3.2011 klo 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 valinta

Lisätiedot

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 10/11 Kokousaika: 22.08.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, Johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 2 3 4 Liite 5 6 7 Liite Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Talouden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/09. Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/09. Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/09 Kokousaika: 07.12.2009 klo 15.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto 23.02.2015 AIKA 23.02.2015 klo 17:30-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Sivistyslautakunta 15.09.2014 AIKA 15.09.2014 klo 18:35-19:30 PAIKKA Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Työterveyshuollon option käyttäminen

Työterveyshuollon option käyttäminen HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 7/11 Kokousaika: 13.06.2011 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 43

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 43 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 43 Tekninen lautakunta 31.10.2013 AIKA 31.10.2013 klo 18:30-20:00 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 15.9.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 4/2011. Otsikko Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Torstaina 15.9.2011 klo 18.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: Otsikko Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 34 valinta 47 35 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 9.5.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 9.5.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/08. Kokousaika: 4.11.2008 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/08. Kokousaika: 4.11.2008 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 13/08 Kokousaika: 4.11.2008 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 09/07. Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 09/07 Kokousaika: Maanantai 28.05.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 15/09. Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 15/09 Kokousaika: 21.12.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/10. Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 14/10. Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 14/10 Kokousaika: 22.11.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 6 7 8 Lisämater Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 13/07. Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 13/07 Kokousaika: Maanantai 17.09.2007 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 5/10. Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 5/10 Kokousaika: 29.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot