Puheenjohtaja Mika Munkki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtaja Mika Munkki"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kokous 129 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 71 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen Kunnan edustajat vuoden 2015 kutsuntaan Lausunnon antaminen Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen muuttamisesta Lausuntopyyntö ehdotuksesta Suomen merenhoidon toimenpideohjelmaksi Käyttösuunnitelman hyväksyminen - kunnanhallitus Varajäsenen valitseminen vaalilautakuntaan Ennakkoäänestyspaikkoina olevien sosiaalihuollon toimintayksiköiden määrääminen Vehmaan kunnassa eduskuntavaaleissa Kiviteollisuuden alueen myynti - Aleksi Vanhatalo Kiviteollisuuden alueen myynti nk. entinen sosiaalitilan alue - Vakka-Suomen Hinauspalvelu Oy Vehmaan sankarihautojen hautakivien kunnostus Eduskuntavaalien 2015 ulkomainonta Kahden hoitajan toimen perustaminen vanhustenhuoltoon Rautilan kujat Vuoden 2014 tilinpäätökseen sisältyvät talousarvion ylitykset/poikkeamat talousarvioon Lausunnon antaminen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin perussopimuksen muuttamisesta Vuokrasopimusten tarkennukset/ Vakka-Suomen Vanhustenkotiyhdistys r.y Korvausvaatimus/Joni Mäkelä Pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Muut mahdolliset asiat Tiedotusasiat Turun hallinto-oikeuden päätös Dnro 01958/14/2207 lomautukset Sopimus Miikka Hoffren ja Vehmaan kunta kiviteollisuuden alue Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja Mika Munkki

2 Kunnanhallitus Kokouspöytäkirja s. 130 Nro 5 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, Vinkkilä Mika Munkki, pj. Riitta Luotonen 71-81, Mika Haukka 71-87, Tino Laine Pirkko Tammelin, Sinikka Kaila Antero Ahala Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Simo Virtanen, kvalt pj , Kaisa Virtala, kvalt I vpj. Olli-Pekka Ahokas, kvalt II vpj. Petri Soranko, valtuuston III vpj , Anna-Liisa Meskus, kunnanjohtaja, esittelijä Ari Koskinen, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 71-81, Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus Puheenjohtajat ja varmennus Mika Munkki Pöytäkirjanpitäjä Ari Koskinen Anna-Liisa Meskus 71-81, Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu Kokouksen mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika Allekirjoitukset Mika Haukka Tino Laine Pirkko Tammelin 71-87, Paikka ja pvm Kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ari Koskinen

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall 71 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 72 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Khall 72 Ehdotus: Tarkastusvuorossa ovat Mika Haukka ja Tino Laine, jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tino Laine ja Mika Haukka 71-87, sekä Pirkko Tammelin 88. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

4 Kunnanhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 73 Kunnan hallintosäännön 9 :n mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti käsitellä :n 94, Turun hallintooikeuden päätös Dnro 01958/14/2207 lomautukset ja :n 95, Sopimus Miikka Hoffren ja Vehmaan kunta kiviteollisuuden alue. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

5 Kunnanhallitus Kunnan edustajat vuoden 2015 kutsuntaan Khall 74 Varsinais-Suomen aluetoimisto pyytää vuosittain kuntaa valitsemaan edustaja jäseneksi ja hänelle vähintään yksi varamies kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden asevelvollisten kutsuntoihin. Jäsenellä tulisi olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuhteistaan jolloin jäsenestä on hyötyä sekä asevelvolliselle itselleen että heidän asioitaan käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle. Vuonna 2014 Vehmaan kunnan edustajaksi valittiin Petri Kaskinen ja varaedustajaksi Tino Laine. Vuonna 2015 kutsunnat Vehmaan osalta pidetään perjantaina alkaen klo 10.00, Nuortenkoti, Kisakuja 1, Taivassalo. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita kutsuntalautakuntaan edustajan ja varaedustajan vuodelle Päätös: Kunnanhallitus valitsi edustajikseen kutsuntalautakuntaan Tino Laineen ja Petri Kaskisen vuosiksi _ Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

6 Kunnanhallitus Lausunnon antaminen Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen muuttamisesta Khall 75 Varsinais-Suomen liitto pyytää saapuneella lausuntopyynnöllään valtuuston lausuntoa perussopimuksen muuttamisesta. Perussopimuksen muuttaminen liittyy Tarvasjoen kunnan liittämiseen Liedon kuntaan Ohessa sähköisenä liitteenä lausuntopyyntö. Lausunto pyydetään mennessä. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi, että Vehmaan kunnalla ei ole huomautettavaa Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen muuttamisesta koskien Tarvasjoen kunnan liittämistä Liedon kuntaan alkaen. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

7 Kunnanhallitus Lausuntopyyntö ehdotuksesta Suomen merenhoidon toimenpideohjelmaksi Khall 76 Varsinais-Suomen Ely-keskus pyytää lausuntoa Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi. Lausuntopyyntö ohessa sähköisenä liitteenä, josta löytyvät tarvittavat ympäristöministeriön linkit, joista toimenpideohjelma on luettavissa. Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Ehdotus: Vehmaan kunnalla ei ole huomautettavaa ehdotuksesta Suomen merenhoidon toimenpideohjelmaksi. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

8 Kunnanhallitus Käyttösuunnitelman hyväksyminen - kunnanhallitus Khall 77 Kunnan hallintosäännön 28 : mukaan Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Vastuuhenkilöt päättävät oman talousarvionsa puitteissa toimistonsa toiminnasta. Talousarvion valtuustotaso on tulosaluetaso ja lautakuntataso on tulosyksikkötaso. Liitteenä on kunnanhallituksen tulosyksikkötaso. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

9 Kunnanhallitus Varajäsenen valitseminen vaalilautakuntaan Khall 78 Kunnanhallitus on kokouksessaan , 270, valinnut vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten. Vaalilautakuntaan valittiin lainsäädännön (vaalilaki 15 ) mukaisesti viisi jäsentä ja viisi varajäsentä. Valittu varajäsen Hannu Risteli on ilmoittanut puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteerille , että hän ei ole henkilökohtaisista syistä käytettävissä vaalilautakunnan jäseneksi. Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää eron Vehmaan kunnan vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä Hannu Ristelille alkaen ja valitsee uuden varajäsenen vaalilautakuntaan. Päätös: Kunnanhallitus myöntää eron Hannu Ristelille Vehmaan kunnan vaalilautakunnan jäsenyydestä alkaen ja valitsee Vehmaan kunnan vaalilautakuntaan hänen tilalleen varajäseneksi Pentti Kiikan alkaen. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

10 Kunnanhallitus Ennakkoäänestyspaikkoina olevien sosiaalihuollon toimintayksiköiden määrääminen Vehmaan kunnassa eduskuntavaaleissa 2015 Khall 79 Ennakkoäänestyspaikkoja ovat (vaalilaki 9 ): ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi; sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitos). Vehmaan kunnanhallitus on , 269, määrännyt Vehmaan kunnan yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi Vehmaan kunnanviraston. Vaalilain 9 :ssä tarkoitetussa laitoksessa saa äänestää ainoastaan niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Ehdotus: Kunnanhallitus määrää vaalilain 9 :n mukaisesti 2015 eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikoiksi; sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitos): Margareeta- koti ja terveysaseman vuodeosasto. Vaalitoimitus suoritetaan vaalitoimikunnan määräämänä ajankohtana. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kiviteollisuuden alueen myynti - Aleksi Vanhatalo Khall 238 KhVehmaan valtuusto on , 19, hankkinut omistukseensa nk. kiviteollisuuden alueen, yht. 18 kpl kiinteistöjä, pinta-ala noin 7 hehtaaria, osoitteessa Vinkkiläntie 5, Vehmaa. Kunta on pyytänyt myyntipäätöstä varten tarjouksia ko. alueesta klo mennessä ohessa liitteenä olevalla virallisella kuulutuksella. Kohde myydään joko yhtenä kokonaisuutena tai ostajan esittämällä, tarkoituksenmukaisella tavalla jaettavina osina. Rakennukset myydään siinä kunnossa kun ne tällä hetkellä ovat. Selvitys/ yhteenveto tarjouksista esitellään kokouksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus tutustuu tarjouksiin. Kunnanhallitus valtuutti lisäksi viranhaltijat neuvottelemaan tarjousten täsmennyksistä ja yksityiskohdista tarjouksen jättäneiden kanssa. Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti Khall 285 Parhaimman tarjouksen tehneiden kanssa on neuvoteltu tarjouksien yksityiskohdista ja tonttialueesta. Neuvotteluissa on päädytty liitteen 2 mukaiseen tonttijakoon. Liitteenä 1 on yhdistelmä jätetyistä tarjouksista sekä ehdotus hyväksyttävistä tarjouksista. Liitteenä 2 on alustava tonttijako ja liitteenä 3 kauppakirjaluonnos, jossa on aluetta koskevat yleiset ehdot.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteessä 1 olevan ehdotuksen mukaiset tarjoukset liitteenä 2 olevan alustavan tonttijaon ja liitteenä 3 olevan kauppakirjaluonnoksen Viranhaltijat valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan kauppakirjat. Kauppakirjat tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Khall 320 Liitteenä allekirjoitettu kauppakirja Vehmaan kunta/aleksi Vanhatalo. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan kauppakirjan. Kvalt 46 Khall 80 Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Allekirjoitetusta kauppakirjasta ( ) oli jäänyt pois Kivijalostamo , määräala. Ohessa liitteenä korjaus kauppakirjaan siten, että määräaloihin lisätään Kivijalostamo määräala. Muilta osin kauppakirjan ehdot ovat entiset. Korjaus ei aiheuta kummallekaan osapuolelle kustannuksia.

13 Kunnanhallitus Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan kauppakirjan korjauksen.

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kiviteollisuuden alueen myynti nk. entinen sosiaalitilan alue - Vakka-Suomen Hinauspalvelu Oy Khall 60 Vehmaan valtuusto on , 19, hankkinut omistukseensa nk. kiviteollisuuden alueen, yht. 18 kpl kiinteistöjä, pinta-ala noin 7 hehtaaria, osoitteessa Vinkkiläntie 5, Vehmaa. Kunta on pyytänyt myyntipäätöstä varten tarjouksia ko. nk. kivijalostamon entisen sosiaalitilan alueesta (tontin pinta-ala noin 1 555m2) klo mennessä ohessa liitteenä olevalla virallisella kuulutuksella. Määräaikaan klo mennessä tarjouksia saapui kaksi kappaletta. Tarjoukset avattiin klo Avaustilaisuudessa läsnä olivat kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus, hallintojohtaja Ari Koskinen ja va. toimistosihteeri Bettina Liski, em. henkilöt vahvistivat tarjoukset nimikirjoituksillaan. Alkuperäiset tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Vakka-Suomen Hinauspalvelu Oy/Mikko Aulan tarjous ja Juha Heinosen tarjous Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä korkeimman tarjouksen Vakka-Suomen Hinauspalvelu Oy/Mikko Aula. Kauppakirja tuodaan myöhemmin erikseen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

15 Kunnanhallitus Khall 81 Liitteenä allekirjoitettu kauppakirja Vehmaan kunta/vakka-suomen Hinauspalvelu Oy. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan kauppakirjan. _ Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

16 Kunnanhallitus Vehmaan sankarihautojen hautakivien kunnostus Khall 82 Suomi täyttää 100 vuotta vuonna Vehmaan Lions ry on perustanut toimikunnan suorittamaan keräystä sankarihautojen hautakivien kunnostukseen, jotta hautakivet saadaan kunnostettua itsenäisyyden juhlavuotta varten. Toimikunta (seurakunta; Juha Aronen, Lassi Alastalo, Simo Virtanen. Lions ry Vehmaa; Jari Mantere, Markku Mäkelä, Kerttu Partanen. Kunta; Ari Koskinen ja sotaveteraanit; Asko Virtanen, Teuvo Manner) on valinnut saatujen tarjousten pohjalta työn suorittajaksi Vehmaan Kiviveistämön/Petri Soranko. Kokonaiskustannus on noin Kivet kuljetetaan puhdistettavaksi, hiotaan, nimet maalataan ja kivet oikaistaan. Työ toteutetaan kesän 2015 aikana. Lions ry Vehmaa/Aarne Ritarisäätiö on luvannut tukea hanketta :lla ja Vehmaan seurakunnan kirkkoneuvosto päätöksellään , :lla. Ohessa sähköisenä liitteenä Lions ry Vehmaan asiaa koskeva kirjelmä. Ehdotus: Kunnanhallitus maksaa Lions ry Vehmaalle Vehmaan sankarihautojen hautakivien kunnostukseen liittyvään hankkeeseen. Vastineeksi Lions ry Vehmaa suorittaa teknisen toimen kanssa erikseen sovittavissa kohteissa viheralueiden kunnostus-, istutus-, yms. töitä kevään 2015 kuluessa. Määräraha: kunnanhallitus, muut menot. Pöytäkirjamerkintä: Simo Virtanen, Petri Soranko, Riitta Luotonen ja Ari Koskinen ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn ajaksi klo Sihteerinä ko. asiakohdan käsittelyn ajan toimi Anna-Liisa Meskus.

17 Kunnanhallitus Eduskuntavaalien 2015 ulkomainonta Khall 83 Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ja ulkomailla Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaan vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli keskiviikkona Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että: - eduskuntavaalien ulkomainonta saadaan aloittaa niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, - kunnan tekninen toimi pystyttää vaalimainoskehikot lastulevypohjineen nk. toiminta-aukiolle maanantain kuluessa. Kehikon koko on 800 mm X 1200 mm, - kullekin puolueelle on varattu yksi kehikkopaikka ja levyn voi käyttää kaksipuoleisena. Puolueet voivat noutaa levyn liimausta varten toiminta-aukiolta vaalimainoskehikosta maanantain aikana. Kukin puolue vastaa itse mainoksen liimauksesta levyyn sekä levyn laittamisesta kehikkoon että myös vaalimainoksen mahdollisesta uusimisesta. Päätös: Kunnanhallitus päätti, että: - eduskuntavaalien ulkomainonta saadaan aloittaa niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, - kunnan tekninen toimi pystyttää vaalimainoskehikot lastulevypohjineen nk. toiminta-aukiolle maanantaina kuluessa. Kehikon koko on 795 mm X 1200 mm,

18 Kunnanhallitus kullekin puolueelle on varattu yksi kehikkopaikka ja levyn voi käyttää kaksipuoleisena. Puolueet voivat noutaa levyn vaalimainoskehikosta vaalimainoksen liimausta varten toiminta-aukiolta maanantaina aikana. Kukin puolue vastaa itse mainoksen liimauksesta levyyn sekä levyn laittamisesta kehikkoon että myös vaalimainoksen mahdollisesta uusimisesta. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

19 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kahden hoitajan toimen perustaminen vanhustenhuoltoon Sos ja terv ltk 11 Vanhuspalveluiden vuoden 2015 talousarviossa on varattu määräraha kahden hoitajan toimen perustamiseen Margareeta-kotiin. Hoitajalisäys mahdollistaa hoitajaresurssin lisäämisen yöhoitoon ja parantaa hoitajamitoitusta Margareeta kodissa. Vehmaan kunnan ikäpoliittisen suunnitelman kehittämisohjelmassa esitetään hoitajaresurssin lisäystä siten, että voidaan siirtyä kahden yöhoitajan käyttöön. Margareeta kodin hoitajamitoitus on laskennallisesti juuri ja juuri 0,5 hoitajaa, mikä on valtakunnallinen minimisuositus. Kahden hoitajan lisäys nostaa mitoitusta, mikä helpottaa hoitotyötä. Toisaalta hoivaosastolta on vapautunut paikkoja, joten Margareeta kodista on mahdollista siirtää paljon apua ja hoitoa tarvitsevia asiakkaita hoivaosastolle, jolloin Margareeta kodin hoitotyö kevenee. Tämän vuoksi hoitajaresurssin lisäämistä voidaan siirtää kunnes hoivaosastojen tuleva käyttö on selvitetty. Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että vanhustenpalveluihin esitettyjä kahden hoitajan tointa ei perusteta toistaiseksi ennen kuin hoivaosaston tuleva käyttö ja laitospaikkojen muuttaminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi on selvitetty. Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen, jotta saadaan lisätietoa hoivaosaston tulevasta käytöstä ja laitospaikkojen muuttamisesta tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessa tehdyn muutetun päätösehdotuksen. Peruspalvelujohtaja Raija Ketonen puh. (02) S-posti:

20 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Sos ja terv ltk 21 Hoivaosaston paikkojen muuttamisesta on pidetty kuntien yhteisneuvottelu Neuvottelun yhteinen näkemys oli, että hoivaosaston paikkojen muuttaminen tehostetuiksi palveluasunnoiksi on välttämätöntä, jotta pystytään vastaamaan asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksen organisointi ei kuitenkaan ole toteutettavissa välittömästi, koska se edellyttää erilaisia hallinnollisia päätöksiä jo ennen varsinaisen suunnittelutyöryhmän työn alkamista. Lisäksi neuvotteluissa keskusteltiin palveluasuntojen hallinnoinnista joko yhteistoiminta-alueen tai Vehmaan kunnan toimesta. Neuvottelussa tuotiin esille myös muutamalle vuodelle ajoittuvaa siirtymävaihetta, jonka aikana selvitetään palveluasuntojen lopullinen hallinnointi. Em. viitaten Margareetta-kodin toiminnalle ei ole tulossa riittävän nopeasti korjausta tai tukea em. muutostyöstä. Yhden yöhoitajan varassa toimiva yksikkö on varsin riskialtis asukkaiden turvallisuudelle kuormittaen myös tuntuvasti henkilökunnan jaksamista. Hoivaosastolta ei kyetä irrottamaan työntekijää Margareetta-kodille erityistilanteissa, vaan siellä olevat yöhoitajat tarvitaan hoivaosastojen omaan toimintaan. Näin ollen on perusteltua perustaa kaksi hoitajan tointa Margareetta-kotiin, jotta yöhoitoon ja niukkaan henkilömitoitukseen saadaan parannusta. Toimet on tarkoituksenmukaista perustaa määräajaksi, jona aikana selkiintyy uusien tehostettujen palveluasuntojen ja Margareettakodin yhteistyön nivoutuminen. Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa kaksi hoitajan tointa kahden vuoden määräajaksi Margareetta-kotiin alkaen. Käsittely: Keskusteltiin kunnan henkilöstön käynnissä olevista lomautuksista. Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotusta seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa kaksi hoitajan tointa kahden vuoden määräajaksi Margareetta-kotiin alkaen.

21 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Vs. peruspalvelujohtaja Ritva Alkio puh. (02) S-posti _ Khall 84 Hallintosäännön 35 :n mukaan kunnanhallitus päättää työsopimussuhteisten toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen ja perustaa kaksi hoitajan tointa kahden vuoden määräajaksi Margareeta-kotiin alkaen.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rautilan kujat Khall 208 Kiinteistö PRO Oy, Timo Lehtonen sähköposti : lohkomistoimituksessa nro on kaavateistä Maahengenkuja ja Vikaistenkuja muodostettu itsenäinen tila Rautilan kujat nro M602. Kaavatiet kuuluvat kunnan hoidon ja ylläpidon piiriin. Pyydämme, että Vehmaan kunta ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin asian suhteen. Sähköpostilla Timo Lehtonen ilmoittaa ehdottaneensa kunnalle tilusvaihtoa, jossa tiealueet vaihdettaisiin ilman kummankaan osapuolen rahallista korvausta kunnan omistamaan P-paikkaan Vikaistentien varrella. P-paikka on tullut kunnalle tarpeettomaksi, koska Rautilakeskuksen käyttötarkoitus on kaupan myötä muuttunut ja toisaalta alueemme asunto Oy:t tarvitsevat maa-alueen autokatosten rakentamista varten. Tässä vaihdossa voitaisiin myös sopia, että kunnan ylläpitämät metallin, lasin ja paperin keräilypisteet voitaisiin säilyttää entisellä paikallaan. Maanmittaustoimistosta saadun tiedon mukaan: Maankäyttö- ja rakennuslain :n mukaan asemakaavan mukaisen kadun kadunpidon järjestäminen kuuluu kunnalle. Kadunpito käsittää mm. kadun rakentamisen ja kunnossapidon. Maankäyttö- ja rakennuslain 94 :n mukaan asemakaavan mukainen katualue siirtyy kunnan omistukseen kiinteistönmuodostamislain mukaisella kiinteistötoimituksella eli yleisen alueen lohkomisella. Kunta saa katualueen haltuunsa 95 :n nojalla, kun katua koskeva yleisen alueen lohkominen on pantu vireille. Kaavamuutostilanteessa kunta saa ottaa katualueen haltuunsa, kun sitä koskeva lunastusmenettely on pantu vireille. Ainakin siinä vaiheessa, kun katua ryhdytään rakentamaan ja kunnan täytyy täyttää velvollisuutensa kadunpidossa, tarvitsee kunta katualueen hallintaoikeuden. Sitä taas ei voi saada, ellei omistusoikeuden siirtyminen ole ainakin vireillä maanmittaustoimituksessa.

23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Näin ollen kadunpitovelvollisuuteen kuuluu käytännössä se, että katualueet ovat kunnan omistuksessa. (Tietysti kunta voi hankkia katualueen omistus- tai hallintaoikeuden myös vapaaehtoisella sopimuksella, esim. kaupalla tai maanvaihdolla). Katualueen ilmaisluovutusvelvollisuudesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 104 :ssä. Maanomistaja on velvollinen luovuttamaan katualuetta kunnalle ilman korvausta korkeintaan 20% siitä pintaalan määrästä, jonka hän omistaa ko. kaava-alueella (tai korkeintaan maanomistajan maalla olevan rakennusoikeuden verran). Jos siis maanomistaja omistaa kaava-alueella maata yhteensä m2, hän on velvollinen luovuttamaan katualueeksi ilman korvausta m2. Tämän yli menevästä luovutuksesta kunnan on maksettava korvaus. Edellä esitetty koskee 1. asemakaavan mukaista katua. Mikäli kaavamuutostilanteessa katualue on aikaisemmassa kaavassa ollut jotain muuta kuin katua, ei ilmaisluovutusvelvollisuutta ole. Mikäli korvaukset katualueesta päätetään lunastustoimituksessa, määrätään niistä maksettavaksi ns. käypä hinta. Käypä hinta on yleensä se hinta, joka alueella oli kaavan tullessa voimaan eli ns. raakamaan hinta. Jos kyseessä on kaavamuutos, korvaushinta on edellisen asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen mukainen käypä hinta. Korvaushinta päätetään lunastustoimituksessa, siitä ei voi saada ennakkokannanottoa. Kunta ja maanomistaja voivat aina myös sopia korvauksista. Rautilan kujat ( ) pinta-ala on 0,1629 ha. Kaavassa LP-alueeksi merkityn (yleinen pysäköintialue) parkkipaikan (määräala ) pinta-ala on noin 0,18 ha. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hakea lunastustoimitusta. _

24 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 104 Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastustoimitus on pidetty Pöytäkirja toimituksesta on liitteenä. Toimitukseen tai siinä annettuun ratkaisuun saa hakea muutosta kirjallisella valituksella maaoikeudelta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää siitä päivästä, jona toimitus lopetettiin tai päätös annettiin. Muutoksenhakuasiakirjat on toimitettava puhevallan menettämisen uhalla maaoikeuteen viimeistään torstaina viraston aukioloaikana. Ehdotus: Ehdotus esitetään kokouksessa. Esittelijä teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Vehmaan kunnanhallitus valittaa lunastustoimenpiteestä. Palkataan asianajotoimisto Heikki Jalas hoitamaan asiaa kunnan puolesta. Mikäli ilmenee, jokin seikka, joka vaikuttaa valituksen hyväksymiseen, valitus voidaan perua. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kokouksessa tehdyn ehdotuksen. _ Khall 85 Ohessa sähköisenä liitteenä maaoikeuden tuomio Maaoikeuden tuomiolauselman mukaan: Toimitusratkaisu kumotaan siltä osin, kun Vehmaan kunta on määrätty korvaamaan lunastetusta katualueesta korvauksia Kiinteistö PRO Oy:lle lukuun ottamatta yhtiölle katualueen lohkomisesta aiheutunutta 380 :n suuruista kiinteistötoimitusmaksua. Vehmaan kunnan on maksettava kyseinen 380 :n korvaus kolmen kuukauden kuluessa tämän tuomion antamisesta lukien Kiinteistö PRO Oy:lle. Kiinteistö PRO Oy velvoitetaan suorittamaan Vehmaan kunnalle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista maaoikeudessa 3 492,52. Vehmaan kunta on määrätty suorittamaan kuulustuttamalleen todistajalle, Tarmo Mustoselle todistajanpalkkiona 400.

25 Kunnanhallitus Muilta osin valitukset hylätään. Maaoikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen enempi lausuminen täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan päätöksen osalta raukeaa. Toimitusinsinööri tekee tästä päätöksestä aiheutuvat muutokset toimitusasiakirjoihin. Kiinteistö PRO Oy on hävinnyt jutun ja näin ollen velvollinen korvaamaan kunnalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, joiden määrän 3 492,52 yhtiö on hyväksynyt. Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ohessa sähköisenä liitteenä olevan maaoikeuden tuomion , nro 7173, DN:o M 14/9881 Vehmaa. Vehmaan kunta tyytyy maaoikeuden tuomioon. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

26 Kunnanhallitus Vuoden 2014 tilinpäätökseen sisältyvät talousarvion ylitykset/poikkeamat talousarvioon Khall 86 Tilinpäätökseen sisältyvät määrärahojen ylitykset/poikkeamat ovat liitteessä. Poikkeamien perustelut toimitetaan erillisenä sähköpostina perjantaina Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää liitteessä olevat määrärahojen ylitykset valtuuston hyväksyttäväksi. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

27 Kunnanhallitus Lausunnon antaminen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin perussopimuksen muuttamisesta Khall 87 Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri pyytää saapuneella lausuntopyynnöllään valtuuston lausuntoa perussopimuksen muuttamisesta. Perussopimuksen muuttaminen liittyy Tarvasjoen kunnan liittämiseen Liedon kuntaan Ohessa sähköisenä liitteenä lausuntopyyntö. Lausunto pyydetään mennessä. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi, että Vehmaan kunnalla ei ole huomautettavaa Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin perussopimuksen muuttamisesta koskien Tarvasjoen kunnan liittämistä Liedon kuntaan alkaen. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

28 Kunnanhallitus Vuokrasopimusten tarkennukset/ Vakka-Suomen Vanhustenkotiyhdistys r.y. Khall 88 Turun Seudun Op/Lakipalvelut/Elina Kasi on toimittanut kuntaan kirjeen jossa hän ilmoittaa, että vuokraoikeuksista ollaan mahdollisesti tekemässä kauppaa ja tarkennukset pitäisi saada kirjattua mahdollisimman pian. Tarkennukset koskevat kolmea eri vuokraoikeutta. 1. Vuokrasopimus, allekirjoitettu Täsmennetään vuokrattava alue. Vuokrasopimuksen liitteenä ei ollut karttaa. Vuokraoikeus pitää kohdentaa ainoastaan kiinteistölle , nyt se on virheellisesti ainakin yhdellä toisellakin kiinteistöllä. 2. Vuokrasopimus, allekirjoitettu Vuokraoikeus kirjataan, myös kartta liitetään mukaan. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevat vuokrasopimuksen liitteet ja kartat. _ Pöytäkirjamerkintä: Mika Haukka ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn ajaksi klo Toisena pöytäkirjantarkastajana toimi Pirkko Tammelin. _ Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

29 Kunnanhallitus Korvausvaatimus/Joni Mäkelä Khall 89 Joni Mäkelä on toimittanut kuntaan päivätyn korvausvaateen. Joni Mäkelä vaatii Vehmaan kunnalta korvausta teknisen lautakunnan virheellisen toiminnan oikaisusta johtuvista kuluista ja haitoista yhteensä 650 e (kuusisataaviisikymmentä euroa). Tapahtumien kulku lyhyesti: Tekninen lautakunta on kokouksessaan käsitellyt Joni Mäkelän oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus koski kemiallisen puhdistamon loppukatselmuksesta johtuvaa maksua. Lautakunta ei hyväksynyt oikaisuvaatimusta. Joni Mäkelä valitti päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Teknisen lautakunnan kokouksen jälkeen rakennusvalvontaan on toimitettu päivätty entisen rakennustarkastaja Hakoniemen lausunto loppukatselmuksen tekemisestä. Hakoniemen lausunnosta ilmeni, että hän on tehnyt jätevesipuhdistamon loppukatselmuksen vuonna Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt antaa Turun hallinto-oikeudelle lausunnon jonka mukaan esille tulleiden uusien tietojen pohjalta Vehmaan tekninen lautakunta on valmis ottamaan asian uudelleen käsittelyyn. Tekninen lautakunta on käsitellyt asian uudelleen ja päättänyt hyväksyä Joni Mäkelän oikaisuvaatimuksen. Uuden päätöksen perusteena on Hakoniemen päivätty lausunto. Korvausvaatimus kokonaisuudessa on liitteenä, sisältäen teknisen lautakunnan käsittelypykälät. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hylätä korvausvaatimuksen. Teknisen lautakunnan käsittelyt ja päätökset ovat perustuneet kulloinkin käytettävissä oleviin asiapapereihin ja kunnan rakennusvalvontataksaan. _

30 Kunnanhallitus Pöytäkirjat Khall 90 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Johtosäännössä voidaan määrätä, että johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

31 Kunnanhallitus ) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 3) 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 1. Sosiaali- ja terveyslautakunta Lomituslautakunta Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan edellä mainitun lautakunnan kokousasioiden osalta. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

32 Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall 91 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Johtosäännössä voidaan määrätä, että johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

33 Kunnanhallitus ) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 3) 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden päätökset: Kunnanjohtaja: - henkilöstöasiat, 1 kpl (virkavapaus) Hallintojohtaja: - henkilöstöasiat, 1 kpl (koulutus) Maaseutupäällikkö: - henkilöstöasiat, 1 kpl (loma) Päätökset ovat nähtävinä kokouksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan edellä mainittujen viranhaltijoiden päätösten osalta. _ Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

34 Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall 92 Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee seuraavista asioista: - Metsä Board OyJ:n merkintäoikeusanti , ohessa sähköinen liite. - Kaavamuutokset; asemakaavan muutoksen laatiminen Vehmaan Vinkkilän kahdelle alueelle: A) Kortteli 42b ja korttelin 41a osa: TY-, TP-, AL-, VP- alueet sekä kortteliin liittyvät katualueet B) Korttelin 37b osa: YS-, YP- ja Y- alueet. - Kiviteollisuuden myymättä oleva osa pidetään toistaiseksi kunnan omistuksessa, ei myydä. - Rautilan lammasaita; kunnanhallitus suhtautuu periaatteessa myönteisesti asiaan, lopullinen päätös lammasaidasta tehdään tarjouksen yksityiskohtien selvittyä. - Tonttimainos Frisbee- pelikentän alueelle sekä esiteteline että tapahtumataulu liikuntahallille. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

35 Kunnanhallitus Tiedotusasiat Khall 93 1) Maanmittauslaitos, päätösasiakirja lainhuudoista, kauppa Vehmaan kunta/outokumpu Oyj 2) Kiinteistönluovutusilmoituksia 8 kpl 3) Vehmaan JHL ry, JYTY, JUKO, kannanotto lomautuksiin liittyen 4) Satakunnan ELY-keskus, päätös hanketuen maksamisesta yleishyödylliseen investointihankkeeseen, Frisbeegolf 5) Nousiaisten kunta, valtuuston pöytäkirjanote , 16, erityinen kuntajakoselvitys; Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys ) JHL Helsinki, ilmoitus 7) Opetus- ja kulttuuriministeriö, erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen; valtion erityisavustuksen hakeminen esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia 8) Varsinais-Suomen liitto, Turun seudun asema EU:n liikenneverkossa tulee tunnistaa ministeriön liikennesuunnittelussa 9) Tilastokeskus, vuoden 2014 talous- ja toimintatilaston tiedonkeruu 10)Mela, maatalouslomittajien lomapalkkojen jaksotuksen huomioon ottaminen LPL 35 :n mukaan korvattavina kustannuksina

36 Kunnanhallitus )Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky, hallituksen pöytäkirja )Uudenkaupungin kaupunki, ympäristölupamääräyksien tarkistaminen/sikala/hokuni 13) Laitilan kaupunki, Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta, pöytäkirja 1/12 14) Uudenkaupungin kaupunki, Uudenkaupungin edustus sotealueen valmisteluryhmässä 15) ROTI- rakennetun omaisuuden tila, 2015 raportti 16) Ilmari Heinonen, rintamaveteraanien kuntoutus ja kotona selviytymisen tukeminen; avustukset yleishyödyllisille yhteisöille ym, Vehmaan kunnanhallituksen tulosalueen yleishallinto avustusten jako vuonna 2013 Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

37 Kunnanhallitus Turun hallinto-oikeuden päätös Dnro 01958/14/2207 lomautukset Khall 94 Ohessa liitteenä Turun hallinto-oikeuden päätös , Dnro 01958/14/2207. Hallinto-oikeus on jättänyt tutkittavaksi ottamatta pääluottamusmies Riikka Soinin/alueasiamies Kimmo Hollmenin (Jyty ry) kunnallisvalituksen koskien Vehmaan kunnanhallituksen päätöstä Vehmaan kunnan vakituisten viran- ja toimenhaltijoiden lomauttamista taloudellisista syistä johtuen. Ehdotus: Vehmaan kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saateuksi Turun hallinto-oikeuden päätöksen Dnro 01958/14/2207, Vehmaan kunta ilmoittaa päätöksestä kuntalain 97 :n mukaisesti kunnan virallisella ilmoitustaululla. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

38 Kunnanhallitus Sopimus Miikka Hoffren ja Vehmaan kunta kiviteollisuuden alue Khall 95 Miikka Hoffren on allekirjoitetulla kauppakirjalla ostanut Vehmaan kunnalta kiviteollisuuden alueelta määräalat tiloista Kivijalostamo , Kivijalostamo I ja Kaarnavuori Kauppahinta Kauppakirjan ehtona on, että kauppa voidaan ostajan toimesta purkaa, jos lupaa entisen konttorirakennuksen muuttamiseksi asuinrakennukseksi ei myönnetä. Vehmaan kunta ja Miikka Hoffren korvaavat edellä olevan ehdon seuraavalla sopimuksella: Mikäli Hoffrenille ei myönnetä rakennuslupaa entisen konttorirakennuksen korjaamiseksi asuinkäyttöön, kunta sitoutuu ostamaan kyseisen kiinteistön takaisin :n hintaan. Ko. alue merkitty vihreällä liitteenä olevaan karttaan. Sopimus on voimassa 6 vuotta allekirjoituspäivästä. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ohessa liitteenä olevan sopimuksen liitekarttoineen. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

39 Kunnanhallitus Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 71, 72, 73, 75, 76, 80, 81, 85, 86, 87, 92, 93, 94 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 74, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 95 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolla oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Vehmaan kunnanhallitus, Saarikontie 8, Vinkkilä Pykälät: 74, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 95 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun hallinto-oikeus, Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, Turku Kunnallisvalitus, pykälät, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Varsinais-Suomen käräjäoikeus Turun pääkanslia Sairashuoneenkatu Turku (PL 376, Turku) , Telekopio pykälät valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

40 Kunnanhallitus todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite: pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi, osoite ja postiosoite: pykälät _ Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 244 131 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 158 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 282 159 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Mika Munkki

Puheenjohtaja. Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 118 Nro 4 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.02.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 120 84 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Torstai 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015. 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015. 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163 PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015 Asialista 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163 98. Talouden väliraportti...163 99. Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa...164

Lisätiedot

Puheenjohtaja. Teuvo Manner

Puheenjohtaja. Teuvo Manner Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai 21.01.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2014... 2 Pykälän liite: Rakennuslautakunnan talousarvion

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 24.1.2012 klo 18.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 18.6.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 18.6.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 458 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 17:00-19:38 PAIKKA Abborsjö, Sorvasuontie 601, Huuvari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 283 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 461 284 LUKIO-OPETUKSEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 9.5.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 9.5.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 22/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 21.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 517 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot