Puheenjohtaja Mika Munkki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtaja Mika Munkki"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kokous 129 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 71 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen Kunnan edustajat vuoden 2015 kutsuntaan Lausunnon antaminen Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen muuttamisesta Lausuntopyyntö ehdotuksesta Suomen merenhoidon toimenpideohjelmaksi Käyttösuunnitelman hyväksyminen - kunnanhallitus Varajäsenen valitseminen vaalilautakuntaan Ennakkoäänestyspaikkoina olevien sosiaalihuollon toimintayksiköiden määrääminen Vehmaan kunnassa eduskuntavaaleissa Kiviteollisuuden alueen myynti - Aleksi Vanhatalo Kiviteollisuuden alueen myynti nk. entinen sosiaalitilan alue - Vakka-Suomen Hinauspalvelu Oy Vehmaan sankarihautojen hautakivien kunnostus Eduskuntavaalien 2015 ulkomainonta Kahden hoitajan toimen perustaminen vanhustenhuoltoon Rautilan kujat Vuoden 2014 tilinpäätökseen sisältyvät talousarvion ylitykset/poikkeamat talousarvioon Lausunnon antaminen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin perussopimuksen muuttamisesta Vuokrasopimusten tarkennukset/ Vakka-Suomen Vanhustenkotiyhdistys r.y Korvausvaatimus/Joni Mäkelä Pöytäkirjat Viranhaltijapäätökset Muut mahdolliset asiat Tiedotusasiat Turun hallinto-oikeuden päätös Dnro 01958/14/2207 lomautukset Sopimus Miikka Hoffren ja Vehmaan kunta kiviteollisuuden alue Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja Mika Munkki

2 Kunnanhallitus Kokouspöytäkirja s. 130 Nro 5 Kokousaika klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, Vinkkilä Mika Munkki, pj. Riitta Luotonen 71-81, Mika Haukka 71-87, Tino Laine Pirkko Tammelin, Sinikka Kaila Antero Ahala Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Simo Virtanen, kvalt pj , Kaisa Virtala, kvalt I vpj. Olli-Pekka Ahokas, kvalt II vpj. Petri Soranko, valtuuston III vpj , Anna-Liisa Meskus, kunnanjohtaja, esittelijä Ari Koskinen, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä 71-81, Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Läsnä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan allekirjoitus Puheenjohtajat ja varmennus Mika Munkki Pöytäkirjanpitäjä Ari Koskinen Anna-Liisa Meskus 71-81, Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu Kokouksen mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarkastusaika Allekirjoitukset Mika Haukka Tino Laine Pirkko Tammelin 71-87, Paikka ja pvm Kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ari Koskinen

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Khall 71 KunL:n 58 :n 2 mom. mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 72 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Khall 72 Ehdotus: Tarkastusvuorossa ovat Mika Haukka ja Tino Laine, jotka valitaan pöytäkirjantarkastajiksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tino Laine ja Mika Haukka 71-87, sekä Pirkko Tammelin 88. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

4 Kunnanhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 73 Kunnan hallintosäännön 9 :n mukaan toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä esityslistan mukaisen työjärjestyksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti käsitellä :n 94, Turun hallintooikeuden päätös Dnro 01958/14/2207 lomautukset ja :n 95, Sopimus Miikka Hoffren ja Vehmaan kunta kiviteollisuuden alue. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

5 Kunnanhallitus Kunnan edustajat vuoden 2015 kutsuntaan Khall 74 Varsinais-Suomen aluetoimisto pyytää vuosittain kuntaa valitsemaan edustaja jäseneksi ja hänelle vähintään yksi varamies kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden asevelvollisten kutsuntoihin. Jäsenellä tulisi olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuhteistaan jolloin jäsenestä on hyötyä sekä asevelvolliselle itselleen että heidän asioitaan käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle. Vuonna 2014 Vehmaan kunnan edustajaksi valittiin Petri Kaskinen ja varaedustajaksi Tino Laine. Vuonna 2015 kutsunnat Vehmaan osalta pidetään perjantaina alkaen klo 10.00, Nuortenkoti, Kisakuja 1, Taivassalo. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita kutsuntalautakuntaan edustajan ja varaedustajan vuodelle Päätös: Kunnanhallitus valitsi edustajikseen kutsuntalautakuntaan Tino Laineen ja Petri Kaskisen vuosiksi _ Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

6 Kunnanhallitus Lausunnon antaminen Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen muuttamisesta Khall 75 Varsinais-Suomen liitto pyytää saapuneella lausuntopyynnöllään valtuuston lausuntoa perussopimuksen muuttamisesta. Perussopimuksen muuttaminen liittyy Tarvasjoen kunnan liittämiseen Liedon kuntaan Ohessa sähköisenä liitteenä lausuntopyyntö. Lausunto pyydetään mennessä. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi, että Vehmaan kunnalla ei ole huomautettavaa Varsinais-Suomen liiton perussopimuksen muuttamisesta koskien Tarvasjoen kunnan liittämistä Liedon kuntaan alkaen. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

7 Kunnanhallitus Lausuntopyyntö ehdotuksesta Suomen merenhoidon toimenpideohjelmaksi Khall 76 Varsinais-Suomen Ely-keskus pyytää lausuntoa Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi. Lausuntopyyntö ohessa sähköisenä liitteenä, josta löytyvät tarvittavat ympäristöministeriön linkit, joista toimenpideohjelma on luettavissa. Lausunto pyydetään antamaan mennessä. Ehdotus: Vehmaan kunnalla ei ole huomautettavaa ehdotuksesta Suomen merenhoidon toimenpideohjelmaksi. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

8 Kunnanhallitus Käyttösuunnitelman hyväksyminen - kunnanhallitus Khall 77 Kunnan hallintosäännön 28 : mukaan Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Vastuuhenkilöt päättävät oman talousarvionsa puitteissa toimistonsa toiminnasta. Talousarvion valtuustotaso on tulosaluetaso ja lautakuntataso on tulosyksikkötaso. Liitteenä on kunnanhallituksen tulosyksikkötaso. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan käyttösuunnitelman. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

9 Kunnanhallitus Varajäsenen valitseminen vaalilautakuntaan Khall 78 Kunnanhallitus on kokouksessaan , 270, valinnut vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten. Vaalilautakuntaan valittiin lainsäädännön (vaalilaki 15 ) mukaisesti viisi jäsentä ja viisi varajäsentä. Valittu varajäsen Hannu Risteli on ilmoittanut puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteerille , että hän ei ole henkilökohtaisista syistä käytettävissä vaalilautakunnan jäseneksi. Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää eron Vehmaan kunnan vaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä Hannu Ristelille alkaen ja valitsee uuden varajäsenen vaalilautakuntaan. Päätös: Kunnanhallitus myöntää eron Hannu Ristelille Vehmaan kunnan vaalilautakunnan jäsenyydestä alkaen ja valitsee Vehmaan kunnan vaalilautakuntaan hänen tilalleen varajäseneksi Pentti Kiikan alkaen. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

10 Kunnanhallitus Ennakkoäänestyspaikkoina olevien sosiaalihuollon toimintayksiköiden määrääminen Vehmaan kunnassa eduskuntavaaleissa 2015 Khall 79 Ennakkoäänestyspaikkoja ovat (vaalilaki 9 ): ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi; sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitos). Vehmaan kunnanhallitus on , 269, määrännyt Vehmaan kunnan yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi Vehmaan kunnanviraston. Vaalilain 9 :ssä tarkoitetussa laitoksessa saa äänestää ainoastaan niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Ehdotus: Kunnanhallitus määrää vaalilain 9 :n mukaisesti 2015 eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikoiksi; sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitos): Margareeta- koti ja terveysaseman vuodeosasto. Vaalitoimitus suoritetaan vaalitoimikunnan määräämänä ajankohtana. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Kiviteollisuuden alueen myynti - Aleksi Vanhatalo Khall 238 KhVehmaan valtuusto on , 19, hankkinut omistukseensa nk. kiviteollisuuden alueen, yht. 18 kpl kiinteistöjä, pinta-ala noin 7 hehtaaria, osoitteessa Vinkkiläntie 5, Vehmaa. Kunta on pyytänyt myyntipäätöstä varten tarjouksia ko. alueesta klo mennessä ohessa liitteenä olevalla virallisella kuulutuksella. Kohde myydään joko yhtenä kokonaisuutena tai ostajan esittämällä, tarkoituksenmukaisella tavalla jaettavina osina. Rakennukset myydään siinä kunnossa kun ne tällä hetkellä ovat. Selvitys/ yhteenveto tarjouksista esitellään kokouksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus tutustuu tarjouksiin. Kunnanhallitus valtuutti lisäksi viranhaltijat neuvottelemaan tarjousten täsmennyksistä ja yksityiskohdista tarjouksen jättäneiden kanssa. Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti Khall 285 Parhaimman tarjouksen tehneiden kanssa on neuvoteltu tarjouksien yksityiskohdista ja tonttialueesta. Neuvotteluissa on päädytty liitteen 2 mukaiseen tonttijakoon. Liitteenä 1 on yhdistelmä jätetyistä tarjouksista sekä ehdotus hyväksyttävistä tarjouksista. Liitteenä 2 on alustava tonttijako ja liitteenä 3 kauppakirjaluonnos, jossa on aluetta koskevat yleiset ehdot.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteessä 1 olevan ehdotuksen mukaiset tarjoukset liitteenä 2 olevan alustavan tonttijaon ja liitteenä 3 olevan kauppakirjaluonnoksen Viranhaltijat valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan kauppakirjat. Kauppakirjat tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Khall 320 Liitteenä allekirjoitettu kauppakirja Vehmaan kunta/aleksi Vanhatalo. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan kauppakirjan. Kvalt 46 Khall 80 Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Allekirjoitetusta kauppakirjasta ( ) oli jäänyt pois Kivijalostamo , määräala. Ohessa liitteenä korjaus kauppakirjaan siten, että määräaloihin lisätään Kivijalostamo määräala. Muilta osin kauppakirjan ehdot ovat entiset. Korjaus ei aiheuta kummallekaan osapuolelle kustannuksia.

13 Kunnanhallitus Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan kauppakirjan korjauksen.

14 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kiviteollisuuden alueen myynti nk. entinen sosiaalitilan alue - Vakka-Suomen Hinauspalvelu Oy Khall 60 Vehmaan valtuusto on , 19, hankkinut omistukseensa nk. kiviteollisuuden alueen, yht. 18 kpl kiinteistöjä, pinta-ala noin 7 hehtaaria, osoitteessa Vinkkiläntie 5, Vehmaa. Kunta on pyytänyt myyntipäätöstä varten tarjouksia ko. nk. kivijalostamon entisen sosiaalitilan alueesta (tontin pinta-ala noin 1 555m2) klo mennessä ohessa liitteenä olevalla virallisella kuulutuksella. Määräaikaan klo mennessä tarjouksia saapui kaksi kappaletta. Tarjoukset avattiin klo Avaustilaisuudessa läsnä olivat kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus, hallintojohtaja Ari Koskinen ja va. toimistosihteeri Bettina Liski, em. henkilöt vahvistivat tarjoukset nimikirjoituksillaan. Alkuperäiset tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Vakka-Suomen Hinauspalvelu Oy/Mikko Aulan tarjous ja Juha Heinosen tarjous Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä korkeimman tarjouksen Vakka-Suomen Hinauspalvelu Oy/Mikko Aula. Kauppakirja tuodaan myöhemmin erikseen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

15 Kunnanhallitus Khall 81 Liitteenä allekirjoitettu kauppakirja Vehmaan kunta/vakka-suomen Hinauspalvelu Oy. Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan kauppakirjan. _ Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

16 Kunnanhallitus Vehmaan sankarihautojen hautakivien kunnostus Khall 82 Suomi täyttää 100 vuotta vuonna Vehmaan Lions ry on perustanut toimikunnan suorittamaan keräystä sankarihautojen hautakivien kunnostukseen, jotta hautakivet saadaan kunnostettua itsenäisyyden juhlavuotta varten. Toimikunta (seurakunta; Juha Aronen, Lassi Alastalo, Simo Virtanen. Lions ry Vehmaa; Jari Mantere, Markku Mäkelä, Kerttu Partanen. Kunta; Ari Koskinen ja sotaveteraanit; Asko Virtanen, Teuvo Manner) on valinnut saatujen tarjousten pohjalta työn suorittajaksi Vehmaan Kiviveistämön/Petri Soranko. Kokonaiskustannus on noin Kivet kuljetetaan puhdistettavaksi, hiotaan, nimet maalataan ja kivet oikaistaan. Työ toteutetaan kesän 2015 aikana. Lions ry Vehmaa/Aarne Ritarisäätiö on luvannut tukea hanketta :lla ja Vehmaan seurakunnan kirkkoneuvosto päätöksellään , :lla. Ohessa sähköisenä liitteenä Lions ry Vehmaan asiaa koskeva kirjelmä. Ehdotus: Kunnanhallitus maksaa Lions ry Vehmaalle Vehmaan sankarihautojen hautakivien kunnostukseen liittyvään hankkeeseen. Vastineeksi Lions ry Vehmaa suorittaa teknisen toimen kanssa erikseen sovittavissa kohteissa viheralueiden kunnostus-, istutus-, yms. töitä kevään 2015 kuluessa. Määräraha: kunnanhallitus, muut menot. Pöytäkirjamerkintä: Simo Virtanen, Petri Soranko, Riitta Luotonen ja Ari Koskinen ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn ajaksi klo Sihteerinä ko. asiakohdan käsittelyn ajan toimi Anna-Liisa Meskus.

17 Kunnanhallitus Eduskuntavaalien 2015 ulkomainonta Khall 83 Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ja ulkomailla Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaan vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli keskiviikkona Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että: - eduskuntavaalien ulkomainonta saadaan aloittaa niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, - kunnan tekninen toimi pystyttää vaalimainoskehikot lastulevypohjineen nk. toiminta-aukiolle maanantain kuluessa. Kehikon koko on 800 mm X 1200 mm, - kullekin puolueelle on varattu yksi kehikkopaikka ja levyn voi käyttää kaksipuoleisena. Puolueet voivat noutaa levyn liimausta varten toiminta-aukiolta vaalimainoskehikosta maanantain aikana. Kukin puolue vastaa itse mainoksen liimauksesta levyyn sekä levyn laittamisesta kehikkoon että myös vaalimainoksen mahdollisesta uusimisesta. Päätös: Kunnanhallitus päätti, että: - eduskuntavaalien ulkomainonta saadaan aloittaa niillä alueilla, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa, - kunnan tekninen toimi pystyttää vaalimainoskehikot lastulevypohjineen nk. toiminta-aukiolle maanantaina kuluessa. Kehikon koko on 795 mm X 1200 mm,

18 Kunnanhallitus kullekin puolueelle on varattu yksi kehikkopaikka ja levyn voi käyttää kaksipuoleisena. Puolueet voivat noutaa levyn vaalimainoskehikosta vaalimainoksen liimausta varten toiminta-aukiolta maanantaina aikana. Kukin puolue vastaa itse mainoksen liimauksesta levyyn sekä levyn laittamisesta kehikkoon että myös vaalimainoksen mahdollisesta uusimisesta. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

19 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kahden hoitajan toimen perustaminen vanhustenhuoltoon Sos ja terv ltk 11 Vanhuspalveluiden vuoden 2015 talousarviossa on varattu määräraha kahden hoitajan toimen perustamiseen Margareeta-kotiin. Hoitajalisäys mahdollistaa hoitajaresurssin lisäämisen yöhoitoon ja parantaa hoitajamitoitusta Margareeta kodissa. Vehmaan kunnan ikäpoliittisen suunnitelman kehittämisohjelmassa esitetään hoitajaresurssin lisäystä siten, että voidaan siirtyä kahden yöhoitajan käyttöön. Margareeta kodin hoitajamitoitus on laskennallisesti juuri ja juuri 0,5 hoitajaa, mikä on valtakunnallinen minimisuositus. Kahden hoitajan lisäys nostaa mitoitusta, mikä helpottaa hoitotyötä. Toisaalta hoivaosastolta on vapautunut paikkoja, joten Margareeta kodista on mahdollista siirtää paljon apua ja hoitoa tarvitsevia asiakkaita hoivaosastolle, jolloin Margareeta kodin hoitotyö kevenee. Tämän vuoksi hoitajaresurssin lisäämistä voidaan siirtää kunnes hoivaosastojen tuleva käyttö on selvitetty. Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että vanhustenpalveluihin esitettyjä kahden hoitajan tointa ei perusteta toistaiseksi ennen kuin hoivaosaston tuleva käyttö ja laitospaikkojen muuttaminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi on selvitetty. Esittelijä muutti kokouksessa päätösehdotustaan seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen, jotta saadaan lisätietoa hoivaosaston tulevasta käytöstä ja laitospaikkojen muuttamisesta tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kokouksessa tehdyn muutetun päätösehdotuksen. Peruspalvelujohtaja Raija Ketonen puh. (02) S-posti:

20 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Sos ja terv ltk 21 Hoivaosaston paikkojen muuttamisesta on pidetty kuntien yhteisneuvottelu Neuvottelun yhteinen näkemys oli, että hoivaosaston paikkojen muuttaminen tehostetuiksi palveluasunnoiksi on välttämätöntä, jotta pystytään vastaamaan asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksen organisointi ei kuitenkaan ole toteutettavissa välittömästi, koska se edellyttää erilaisia hallinnollisia päätöksiä jo ennen varsinaisen suunnittelutyöryhmän työn alkamista. Lisäksi neuvotteluissa keskusteltiin palveluasuntojen hallinnoinnista joko yhteistoiminta-alueen tai Vehmaan kunnan toimesta. Neuvottelussa tuotiin esille myös muutamalle vuodelle ajoittuvaa siirtymävaihetta, jonka aikana selvitetään palveluasuntojen lopullinen hallinnointi. Em. viitaten Margareetta-kodin toiminnalle ei ole tulossa riittävän nopeasti korjausta tai tukea em. muutostyöstä. Yhden yöhoitajan varassa toimiva yksikkö on varsin riskialtis asukkaiden turvallisuudelle kuormittaen myös tuntuvasti henkilökunnan jaksamista. Hoivaosastolta ei kyetä irrottamaan työntekijää Margareetta-kodille erityistilanteissa, vaan siellä olevat yöhoitajat tarvitaan hoivaosastojen omaan toimintaan. Näin ollen on perusteltua perustaa kaksi hoitajan tointa Margareetta-kotiin, jotta yöhoitoon ja niukkaan henkilömitoitukseen saadaan parannusta. Toimet on tarkoituksenmukaista perustaa määräajaksi, jona aikana selkiintyy uusien tehostettujen palveluasuntojen ja Margareettakodin yhteistyön nivoutuminen. Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa kaksi hoitajan tointa kahden vuoden määräajaksi Margareetta-kotiin alkaen. Käsittely: Keskusteltiin kunnan henkilöstön käynnissä olevista lomautuksista. Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösehdotusta seuraavasti: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa kaksi hoitajan tointa kahden vuoden määräajaksi Margareetta-kotiin alkaen.

21 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Vs. peruspalvelujohtaja Ritva Alkio puh. (02) S-posti _ Khall 84 Hallintosäännön 35 :n mukaan kunnanhallitus päättää työsopimussuhteisten toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksen ja perustaa kaksi hoitajan tointa kahden vuoden määräajaksi Margareeta-kotiin alkaen.

22 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rautilan kujat Khall 208 Kiinteistö PRO Oy, Timo Lehtonen sähköposti : lohkomistoimituksessa nro on kaavateistä Maahengenkuja ja Vikaistenkuja muodostettu itsenäinen tila Rautilan kujat nro M602. Kaavatiet kuuluvat kunnan hoidon ja ylläpidon piiriin. Pyydämme, että Vehmaan kunta ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin asian suhteen. Sähköpostilla Timo Lehtonen ilmoittaa ehdottaneensa kunnalle tilusvaihtoa, jossa tiealueet vaihdettaisiin ilman kummankaan osapuolen rahallista korvausta kunnan omistamaan P-paikkaan Vikaistentien varrella. P-paikka on tullut kunnalle tarpeettomaksi, koska Rautilakeskuksen käyttötarkoitus on kaupan myötä muuttunut ja toisaalta alueemme asunto Oy:t tarvitsevat maa-alueen autokatosten rakentamista varten. Tässä vaihdossa voitaisiin myös sopia, että kunnan ylläpitämät metallin, lasin ja paperin keräilypisteet voitaisiin säilyttää entisellä paikallaan. Maanmittaustoimistosta saadun tiedon mukaan: Maankäyttö- ja rakennuslain :n mukaan asemakaavan mukaisen kadun kadunpidon järjestäminen kuuluu kunnalle. Kadunpito käsittää mm. kadun rakentamisen ja kunnossapidon. Maankäyttö- ja rakennuslain 94 :n mukaan asemakaavan mukainen katualue siirtyy kunnan omistukseen kiinteistönmuodostamislain mukaisella kiinteistötoimituksella eli yleisen alueen lohkomisella. Kunta saa katualueen haltuunsa 95 :n nojalla, kun katua koskeva yleisen alueen lohkominen on pantu vireille. Kaavamuutostilanteessa kunta saa ottaa katualueen haltuunsa, kun sitä koskeva lunastusmenettely on pantu vireille. Ainakin siinä vaiheessa, kun katua ryhdytään rakentamaan ja kunnan täytyy täyttää velvollisuutensa kadunpidossa, tarvitsee kunta katualueen hallintaoikeuden. Sitä taas ei voi saada, ellei omistusoikeuden siirtyminen ole ainakin vireillä maanmittaustoimituksessa.

23 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Näin ollen kadunpitovelvollisuuteen kuuluu käytännössä se, että katualueet ovat kunnan omistuksessa. (Tietysti kunta voi hankkia katualueen omistus- tai hallintaoikeuden myös vapaaehtoisella sopimuksella, esim. kaupalla tai maanvaihdolla). Katualueen ilmaisluovutusvelvollisuudesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 104 :ssä. Maanomistaja on velvollinen luovuttamaan katualuetta kunnalle ilman korvausta korkeintaan 20% siitä pintaalan määrästä, jonka hän omistaa ko. kaava-alueella (tai korkeintaan maanomistajan maalla olevan rakennusoikeuden verran). Jos siis maanomistaja omistaa kaava-alueella maata yhteensä m2, hän on velvollinen luovuttamaan katualueeksi ilman korvausta m2. Tämän yli menevästä luovutuksesta kunnan on maksettava korvaus. Edellä esitetty koskee 1. asemakaavan mukaista katua. Mikäli kaavamuutostilanteessa katualue on aikaisemmassa kaavassa ollut jotain muuta kuin katua, ei ilmaisluovutusvelvollisuutta ole. Mikäli korvaukset katualueesta päätetään lunastustoimituksessa, määrätään niistä maksettavaksi ns. käypä hinta. Käypä hinta on yleensä se hinta, joka alueella oli kaavan tullessa voimaan eli ns. raakamaan hinta. Jos kyseessä on kaavamuutos, korvaushinta on edellisen asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen mukainen käypä hinta. Korvaushinta päätetään lunastustoimituksessa, siitä ei voi saada ennakkokannanottoa. Kunta ja maanomistaja voivat aina myös sopia korvauksista. Rautilan kujat ( ) pinta-ala on 0,1629 ha. Kaavassa LP-alueeksi merkityn (yleinen pysäköintialue) parkkipaikan (määräala ) pinta-ala on noin 0,18 ha. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hakea lunastustoimitusta. _

24 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 104 Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen lunastustoimitus on pidetty Pöytäkirja toimituksesta on liitteenä. Toimitukseen tai siinä annettuun ratkaisuun saa hakea muutosta kirjallisella valituksella maaoikeudelta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää siitä päivästä, jona toimitus lopetettiin tai päätös annettiin. Muutoksenhakuasiakirjat on toimitettava puhevallan menettämisen uhalla maaoikeuteen viimeistään torstaina viraston aukioloaikana. Ehdotus: Ehdotus esitetään kokouksessa. Esittelijä teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Vehmaan kunnanhallitus valittaa lunastustoimenpiteestä. Palkataan asianajotoimisto Heikki Jalas hoitamaan asiaa kunnan puolesta. Mikäli ilmenee, jokin seikka, joka vaikuttaa valituksen hyväksymiseen, valitus voidaan perua. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kokouksessa tehdyn ehdotuksen. _ Khall 85 Ohessa sähköisenä liitteenä maaoikeuden tuomio Maaoikeuden tuomiolauselman mukaan: Toimitusratkaisu kumotaan siltä osin, kun Vehmaan kunta on määrätty korvaamaan lunastetusta katualueesta korvauksia Kiinteistö PRO Oy:lle lukuun ottamatta yhtiölle katualueen lohkomisesta aiheutunutta 380 :n suuruista kiinteistötoimitusmaksua. Vehmaan kunnan on maksettava kyseinen 380 :n korvaus kolmen kuukauden kuluessa tämän tuomion antamisesta lukien Kiinteistö PRO Oy:lle. Kiinteistö PRO Oy velvoitetaan suorittamaan Vehmaan kunnalle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista maaoikeudessa 3 492,52. Vehmaan kunta on määrätty suorittamaan kuulustuttamalleen todistajalle, Tarmo Mustoselle todistajanpalkkiona 400.

25 Kunnanhallitus Muilta osin valitukset hylätään. Maaoikeuden ratkaisun lopputulos huomioon ottaen enempi lausuminen täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan päätöksen osalta raukeaa. Toimitusinsinööri tekee tästä päätöksestä aiheutuvat muutokset toimitusasiakirjoihin. Kiinteistö PRO Oy on hävinnyt jutun ja näin ollen velvollinen korvaamaan kunnalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, joiden määrän 3 492,52 yhtiö on hyväksynyt. Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi ohessa sähköisenä liitteenä olevan maaoikeuden tuomion , nro 7173, DN:o M 14/9881 Vehmaa. Vehmaan kunta tyytyy maaoikeuden tuomioon. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

26 Kunnanhallitus Vuoden 2014 tilinpäätökseen sisältyvät talousarvion ylitykset/poikkeamat talousarvioon Khall 86 Tilinpäätökseen sisältyvät määrärahojen ylitykset/poikkeamat ovat liitteessä. Poikkeamien perustelut toimitetaan erillisenä sähköpostina perjantaina Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää liitteessä olevat määrärahojen ylitykset valtuuston hyväksyttäväksi. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

27 Kunnanhallitus Lausunnon antaminen Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin perussopimuksen muuttamisesta Khall 87 Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri pyytää saapuneella lausuntopyynnöllään valtuuston lausuntoa perussopimuksen muuttamisesta. Perussopimuksen muuttaminen liittyy Tarvasjoen kunnan liittämiseen Liedon kuntaan Ohessa sähköisenä liitteenä lausuntopyyntö. Lausunto pyydetään mennessä. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi, että Vehmaan kunnalla ei ole huomautettavaa Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin perussopimuksen muuttamisesta koskien Tarvasjoen kunnan liittämistä Liedon kuntaan alkaen. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

28 Kunnanhallitus Vuokrasopimusten tarkennukset/ Vakka-Suomen Vanhustenkotiyhdistys r.y. Khall 88 Turun Seudun Op/Lakipalvelut/Elina Kasi on toimittanut kuntaan kirjeen jossa hän ilmoittaa, että vuokraoikeuksista ollaan mahdollisesti tekemässä kauppaa ja tarkennukset pitäisi saada kirjattua mahdollisimman pian. Tarkennukset koskevat kolmea eri vuokraoikeutta. 1. Vuokrasopimus, allekirjoitettu Täsmennetään vuokrattava alue. Vuokrasopimuksen liitteenä ei ollut karttaa. Vuokraoikeus pitää kohdentaa ainoastaan kiinteistölle , nyt se on virheellisesti ainakin yhdellä toisellakin kiinteistöllä. 2. Vuokrasopimus, allekirjoitettu Vuokraoikeus kirjataan, myös kartta liitetään mukaan. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevat vuokrasopimuksen liitteet ja kartat. _ Pöytäkirjamerkintä: Mika Haukka ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta ko. asiakohdan käsittelyn ajaksi klo Toisena pöytäkirjantarkastajana toimi Pirkko Tammelin. _ Kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

29 Kunnanhallitus Korvausvaatimus/Joni Mäkelä Khall 89 Joni Mäkelä on toimittanut kuntaan päivätyn korvausvaateen. Joni Mäkelä vaatii Vehmaan kunnalta korvausta teknisen lautakunnan virheellisen toiminnan oikaisusta johtuvista kuluista ja haitoista yhteensä 650 e (kuusisataaviisikymmentä euroa). Tapahtumien kulku lyhyesti: Tekninen lautakunta on kokouksessaan käsitellyt Joni Mäkelän oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus koski kemiallisen puhdistamon loppukatselmuksesta johtuvaa maksua. Lautakunta ei hyväksynyt oikaisuvaatimusta. Joni Mäkelä valitti päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Teknisen lautakunnan kokouksen jälkeen rakennusvalvontaan on toimitettu päivätty entisen rakennustarkastaja Hakoniemen lausunto loppukatselmuksen tekemisestä. Hakoniemen lausunnosta ilmeni, että hän on tehnyt jätevesipuhdistamon loppukatselmuksen vuonna Tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt antaa Turun hallinto-oikeudelle lausunnon jonka mukaan esille tulleiden uusien tietojen pohjalta Vehmaan tekninen lautakunta on valmis ottamaan asian uudelleen käsittelyyn. Tekninen lautakunta on käsitellyt asian uudelleen ja päättänyt hyväksyä Joni Mäkelän oikaisuvaatimuksen. Uuden päätöksen perusteena on Hakoniemen päivätty lausunto. Korvausvaatimus kokonaisuudessa on liitteenä, sisältäen teknisen lautakunnan käsittelypykälät. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hylätä korvausvaatimuksen. Teknisen lautakunnan käsittelyt ja päätökset ovat perustuneet kulloinkin käytettävissä oleviin asiapapereihin ja kunnan rakennusvalvontataksaan. _

30 Kunnanhallitus Pöytäkirjat Khall 90 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Johtosäännössä voidaan määrätä, että johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

31 Kunnanhallitus ) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 3) 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat lautakuntien pöytäkirjat: 1. Sosiaali- ja terveyslautakunta Lomituslautakunta Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan edellä mainitun lautakunnan kokousasioiden osalta. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

32 Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Khall 91 Kuntalain 51 :n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai johtosäännössä määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 momentissa tarkoitettu johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Johtosäännössä voidaan määrätä, että johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita;

33 Kunnanhallitus ) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita; eikä 3) 77 :ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, jos asianomaiset kunnat niin sopivat. Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavat viranhaltijoiden päätökset: Kunnanjohtaja: - henkilöstöasiat, 1 kpl (virkavapaus) Hallintojohtaja: - henkilöstöasiat, 1 kpl (koulutus) Maaseutupäällikkö: - henkilöstöasiat, 1 kpl (loma) Päätökset ovat nähtävinä kokouksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan edellä mainittujen viranhaltijoiden päätösten osalta. _ Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

34 Kunnanhallitus Muut mahdolliset asiat Khall 92 Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee seuraavista asioista: - Metsä Board OyJ:n merkintäoikeusanti , ohessa sähköinen liite. - Kaavamuutokset; asemakaavan muutoksen laatiminen Vehmaan Vinkkilän kahdelle alueelle: A) Kortteli 42b ja korttelin 41a osa: TY-, TP-, AL-, VP- alueet sekä kortteliin liittyvät katualueet B) Korttelin 37b osa: YS-, YP- ja Y- alueet. - Kiviteollisuuden myymättä oleva osa pidetään toistaiseksi kunnan omistuksessa, ei myydä. - Rautilan lammasaita; kunnanhallitus suhtautuu periaatteessa myönteisesti asiaan, lopullinen päätös lammasaidasta tehdään tarjouksen yksityiskohtien selvittyä. - Tonttimainos Frisbee- pelikentän alueelle sekä esiteteline että tapahtumataulu liikuntahallille. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

35 Kunnanhallitus Tiedotusasiat Khall 93 1) Maanmittauslaitos, päätösasiakirja lainhuudoista, kauppa Vehmaan kunta/outokumpu Oyj 2) Kiinteistönluovutusilmoituksia 8 kpl 3) Vehmaan JHL ry, JYTY, JUKO, kannanotto lomautuksiin liittyen 4) Satakunnan ELY-keskus, päätös hanketuen maksamisesta yleishyödylliseen investointihankkeeseen, Frisbeegolf 5) Nousiaisten kunta, valtuuston pöytäkirjanote , 16, erityinen kuntajakoselvitys; Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys ) JHL Helsinki, ilmoitus 7) Opetus- ja kulttuuriministeriö, erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen kohdennetun valtionavustuksen hakeminen; valtion erityisavustuksen hakeminen esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia 8) Varsinais-Suomen liitto, Turun seudun asema EU:n liikenneverkossa tulee tunnistaa ministeriön liikennesuunnittelussa 9) Tilastokeskus, vuoden 2014 talous- ja toimintatilaston tiedonkeruu 10)Mela, maatalouslomittajien lomapalkkojen jaksotuksen huomioon ottaminen LPL 35 :n mukaan korvattavina kustannuksina

36 Kunnanhallitus )Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky, hallituksen pöytäkirja )Uudenkaupungin kaupunki, ympäristölupamääräyksien tarkistaminen/sikala/hokuni 13) Laitilan kaupunki, Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta, pöytäkirja 1/12 14) Uudenkaupungin kaupunki, Uudenkaupungin edustus sotealueen valmisteluryhmässä 15) ROTI- rakennetun omaisuuden tila, 2015 raportti 16) Ilmari Heinonen, rintamaveteraanien kuntoutus ja kotona selviytymisen tukeminen; avustukset yleishyödyllisille yhteisöille ym, Vehmaan kunnanhallituksen tulosalueen yleishallinto avustusten jako vuonna 2013 Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

37 Kunnanhallitus Turun hallinto-oikeuden päätös Dnro 01958/14/2207 lomautukset Khall 94 Ohessa liitteenä Turun hallinto-oikeuden päätös , Dnro 01958/14/2207. Hallinto-oikeus on jättänyt tutkittavaksi ottamatta pääluottamusmies Riikka Soinin/alueasiamies Kimmo Hollmenin (Jyty ry) kunnallisvalituksen koskien Vehmaan kunnanhallituksen päätöstä Vehmaan kunnan vakituisten viran- ja toimenhaltijoiden lomauttamista taloudellisista syistä johtuen. Ehdotus: Vehmaan kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saateuksi Turun hallinto-oikeuden päätöksen Dnro 01958/14/2207, Vehmaan kunta ilmoittaa päätöksestä kuntalain 97 :n mukaisesti kunnan virallisella ilmoitustaululla. Hallintojohtaja Ari Koskinen puh sähköposti

38 Kunnanhallitus Sopimus Miikka Hoffren ja Vehmaan kunta kiviteollisuuden alue Khall 95 Miikka Hoffren on allekirjoitetulla kauppakirjalla ostanut Vehmaan kunnalta kiviteollisuuden alueelta määräalat tiloista Kivijalostamo , Kivijalostamo I ja Kaarnavuori Kauppahinta Kauppakirjan ehtona on, että kauppa voidaan ostajan toimesta purkaa, jos lupaa entisen konttorirakennuksen muuttamiseksi asuinrakennukseksi ei myönnetä. Vehmaan kunta ja Miikka Hoffren korvaavat edellä olevan ehdon seuraavalla sopimuksella: Mikäli Hoffrenille ei myönnetä rakennuslupaa entisen konttorirakennuksen korjaamiseksi asuinkäyttöön, kunta sitoutuu ostamaan kyseisen kiinteistön takaisin :n hintaan. Ko. alue merkitty vihreällä liitteenä olevaan karttaan. Sopimus on voimassa 6 vuotta allekirjoituspäivästä. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ohessa liitteenä olevan sopimuksen liitekarttoineen. kunnanjohtaja Anna-Liisa Meskus puh sähköposti

39 Kunnanhallitus Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 71, 72, 73, 75, 76, 80, 81, 85, 86, 87, 92, 93, 94 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 74, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 95 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolla oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Vehmaan kunnanhallitus, Saarikontie 8, Vinkkilä Pykälät: 74, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 95 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun hallinto-oikeus, Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, Turku Kunnallisvalitus, pykälät, valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Varsinais-Suomen käräjäoikeus Turun pääkanslia Sairashuoneenkatu Turku (PL 376, Turku) , Telekopio pykälät valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

40 Kunnanhallitus todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite: pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): nimi, osoite ja postiosoite: pykälät _ Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 621 Nro 20 Kokoustiedot Aika: Maanantai 1.12.2014 klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 621 Nro 20 Kokoustiedot Aika: Maanantai 1.12.2014 klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 621 Nro 20 Kokoustiedot Aika: Maanantai 1.12.2014 klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 316 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 623 317 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 434 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 434 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu Kunnanhallitus Kokous 434 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Maanantai 31.7.2017, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 222 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 436 223 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1. TORSTAINA klo Vinkkilän koululla

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1. TORSTAINA klo Vinkkilän koululla Koululautakunta Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Paikka: TORSTAINA 4.1.2018 klo 17.30 Vinkkilän koululla Vinkkilän koulu Asialista: 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 50

VEHMAAN KUNTA VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 50 VALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 50 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 52 24 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 272 Nro 11 Kokoustiedot Aika: Torstai 27.6.3013, klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 190 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 273 191 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 558 Nro 18 Kokoustiedot Aika: Maanantai 17.11.2014 klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 558 Nro 18 Kokoustiedot Aika: Maanantai 17.11.2014 klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 558 Nro 18 Kokoustiedot Aika: Maanantai 17.11.2014 klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 290 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 559 291 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai 8.1.2018, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen...

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 30 Nro 6

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 30 Nro 6 Koululautakunta Kokous 30 Nro 6 Aika: TORSTAINA 31.8.2017 klo 17.30 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: 32 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 32 33 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen...

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1 Koululautakunta Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai 11.3.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Sivu. Puheenjohtaja Anna Ekström

Sivu. Puheenjohtaja Anna Ekström Kunnanhallitus Kokous 673 Nro 18 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.10.2017, TA:n valmistelijoiden, kh:n, lautakuntien Paikka: puheenjohtajien ja laajennetun johtoryhmän kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Koululautakunta Kokous 12 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Torstai 6.6.2013 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: Sivu 9 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 14 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai 8.1.2018, klo 17.00 18.17 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 1. Asialista: Sivu

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 1. Asialista: Sivu Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Maanantai 16.10.2017 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 24 Nro 5

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 24 Nro 5 Koululautakunta Kokous 24 Nro 5 Kokoustiedot Aika: TIISTAINA 1.8.2017 klo 18.00 Paikka: Vinkkilän koulu Asialista: 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 26 26 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 2 s. 51

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 2 s. 51 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 2 s. 51 Kokoustiedot Aika: Maanantai 4.3.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 32 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 53 33 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Sivu. Puheenjohtaja Anna Ekström

Sivu. Puheenjohtaja Anna Ekström Kunnanhallitus Kokous 673 Nro 18 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.10.2017, TA:n valmistelijoiden, kh:n, lautakuntien Paikka: puheenjohtajien ja laajennetun johtoryhmän kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2015 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:30-17:10 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 71

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84

VEHMAAN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 KUNNANVALTUUSTO ASIALISTA Kokous nro 4 s. 84 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.08.2013 klo 18.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 49 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 86 50 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot