Miten Kyberturvallisuus/- uhkat vaikuttavat toimintaympäristöömme?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten Kyberturvallisuus/- uhkat vaikuttavat toimintaympäristöömme?"

Transkriptio

1 Hyvät Tikkurilan Reserviupseerikerhon jäsenet. Helmikuun kuukausikokouksessa puhuimme kyber käsitteistä ja Suomen Kyberturvallisuusstrategian keskeisimmistä elementeistä. Huhtikuun kokouksessa käsittelimme asiaa otsikon mukaisesti lisättynä erilaisten lennokkien käytöstä maanpuolutsutyössä, rajanvalvonnassa ja poliisien apuvälineenä. Kuten aikaisemmin on todettu on nytkin syytä korostaa, että läntisen maailman suurimmaksi turvallisuusuhkaksi on nimetty erilaiset kyberuhat ja että kyberuhkakuvat on todettu olevan suurempi uhka kuin terrorismi. Jokainen meistä on osana tietoteknistynyttä yhteiskuntaa ja päivittäin tekemissessä tietotekniikan kanssa, suoraan tai välillisesti ja juuri tämä tietoteknistynyt yhteiskuntarakenne muodostaa tuon kasvavan uhan joutua ei toivottujen hyökkäyksien kohteeksi. Syitä ulkopuolisten hyökkäyksille on vaikea sanoa tai ennustaa, mutta osittain hyökkäykset tehdään siitä syystä, että tietojärjestelmiin voidaan erilaisin keinoin hyökätä ja aiheuttaa vastapuolelle tarvittaessa suuriakin tappiota, erityisesti jos se palvelee hyökkääjän etuja. Sotatieteen tohtori Jarno Limnell kertoi pitämässään kybersotaa käsittelevässä seminaarissa, että juuri tietoteknistynyt toimintaympäristömme eli Bitti-avaruudesta on tullut se toimintaympäristö missä erilaiset yhteisöt voivat saavuttaa voittoja tai tappiota ja bittiavaruus tarjoaa siten foorumin missä myös valtiot voivat toimia toteuttaakseen tarkoitusperiään tai jopa omaa politiikkaansa. Nykyinen atomiaika häviää ja bittimaailma tulee tilalle tai on jo tullut usko Limnell. Hän nosti esille neljä keskeistä uhkatekijää jotka vaikuttavat kyber-turvallisuuteen: 1). Riippuvuus ja haavoittuvuus bittimaailmassa (verkkoympäristössä) 2). Erilaiset valtiopelaajat ja heidän resurssinsa 3). Ase vs. vasta-ase kilpailu johtaa kilpavarusteluun 4). Kustannutehokkuus ja helppous, perusinfran haavoittuvuus Tarkoittaen, että sotajoukkojen siirtäminen on moninverroin kaallimpaa kuin verkossa operoiminen. Yhdysvalloissa tullaan v.2013 aikana käyttämään n. 5 miljardia dollaria (+ 500%) USA:n kyberturvallisuuden parantamiseen. Intia on valjastanut henkilöä oman perusinfran suojelemiseen. Myös Virossa on tajuttu panostaa kyberturvallisuuteen ja ehkä juuri siksi Viroon on avattu Naton Kyber-turvallisuuskeskus, Suomikin on saanut kutsun osallistua keskusken toimintaan mutta Suomi empii, eikä Suomessa ole osallistumisesta vielä päätöksiä tehty. Tässä Naton kyberpuolustuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksessa on neljä jaosta; koulutus, tutkimus ja kehitys, laki ja politiikka sekä hallinto. Keskuksessa työskentelee n. 40 henkilöä. Jäsenmaat ovat; Espanja, Hollanti, Italia, Latvia, Liettua, Puola, Saksa, Slovakia, Unkari, Viro ja Yhdysvallat sekä Britannia ja Ranksa jotka ovat liittyneet Turkki on vielä harkinnassa. Suomi tekee yhteistyötä keskuksen kanssa mutta henkilökunnan lähettäminen edellyttää poliittisia päätöksiä. Edellinen osoittaa, että valtiot ovat lähteneet kehittämään omaa kyberosaamistaan. Kyberhyökkäyksien torjumisessa on kyse puolustuksen valmiudesta torjua hyökkäys ja selvittää miten haavoittuvainen oma järjestelmä on.

2 Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kybersodankäynnin kehittäminen on valtioille edullista ja kustannustehokasta. Samasta syystä myös kyberrikollisuus kasvaa maailmanlaajuisesti luvulta 2000 luvulle elimme Limnellin mukaan ns. kylmän-sodan aikaa, 2000 luvulle siirryttäessä saimme kokea 9/11 nimellä tunnetun terrosristi hyökkäyksen New Yorkiin, 2010 luku tullee olemaan uuden ns. Kyberaikakauden ja terroristikauden aikaa, missä terroristit käyvät kilpaa myös kybersotaa ja tekevät tuhoisia kyberhyökkäyksiä. Itsetehtyjen pommien valmistusohjeet löytyvät helposti Internetistä joten pommien tekemiseen tarvitaan vain pari vinksahtanutta tyyppiä ja katastrofin ainekset ovat olemassa. Tuoreita esimerkkejä löytyy Bostonista ja Kanadasta. Valtiot tarvitsevat erilaisia valmiuksia suojautua mahdollisia hyökkääjiä vastaan, varmistaakseen yhteiskunnan katkottoman toiminnan. Sotatieteen tohtori Jarno Limnell ounasteli, että cyber-sodan Pearl Harbor saattaa kuitenkin toteutua tulevaisuudessa. Seurau-mukset ovat vielä vain arvattavissa. Kyberhyökkäyksissä on kyse ennen kaikkea fyysisen haitan aiheuttamisesta vastapuolelle. Näin ollen hyökkäyksen kohteina voivat olla esim. sähkönjakeluyhtiöt, sairaalat, vedenpuhdistamot ja välillisesti siten koko yhteiskunta ja sen infrastruktuuri. Suomen pahin uhkakuva on ns. 5 min sota, sillä toimivassa yhteiskunnassa raha, ihmiset, ruokahuolto, tieto, taito, energia, sairaalapalveluita etc. ohjataan kaikki erilaisilla tietojärjestelmillä. Vaikka tuo 5 min sota onkin vain kenties ääriesimerkki on se kuitenkin varteen otettava kauhuskenaario. HS. kirjoitti , että verkkohyökkäyksille avoimet automaatiojärjestelmät vuotaa kuin seula mikäli Aalto-yliopiston tekemää selvitystä on uskominen. Selvityksessä kerrotaan, että Suomesta löydettiin yli 3000 verkko-hyökkäyksille avointa automaatiojärjestelmää. Aalto-yliopiston professori Jukka Manner pitää löydöksien määrää hälyttävänä. Selvityksessä avoimia automaatiolaitteita löytyi kahdesta voimalaitoksesta, tuulivoimalaitoksesta, vedenkäsittelylaitoksesta, vankilasta ja liikenteenohjausjärjestelmästä. Ajateellaanpa, että kyberhyökkääjä katkaisee sähkönjakelun, pysäyttää tuulivoimalaitoksen, syöttää likaista vettä puhdistettuun veteen, avaa vankilan portit ja muuttaa kaikki liikennevalot yhtä aikaa vihreälle. Seuraumukset olisivat katastrofaaliset. Moni varmaankin kysyy, - onko tällainen mahdollista? Koko ikäni it-alalla olleena voi vakuttaa, että kyllä voi ja melko helpostikin esim. Aalto-yliopiston tekemän tutkimuksen kohteisiin. Tutkimuksessa selvisi, että kaikkiaan avoimia laitteita oli 2915 kpl joista 60 %:lla on raportoituja tietoturvapuutteita eli haavoittuvuuksia. Eniten puutteita havaittiin pk-seudulla ja suurissa kaupungeissa. Suurimmat puutteet löytyvät teollisuuden ja rakennusten automaatiojärjestelmistä, kuten kaupoista, asuinrakennuksista, tavarataloista ja toimistoista. Kiinteistöissä kulunvalvonta, palo- tai muut hälytykset, kameravalvonta ja ilmastointi voivat olla hyökkäyksien kohteena. Edellämainittujen kytkemistä pois päältä haitan aiheuttamiseksi tai rikoksen tekemiseksi olisi rikollisen kyberhyökkääjän helppo toteuttaa ja edistäisi hyvin rikollisten päämääriä. Tutkijat eivät voineet selvittää haavoittuvuuden merkitystä täsmällisesti. Se olisi edellyttänyt tunkeutumista järjestelmään, eli verkkohyökkäystä mikä olisi voinut tarkoittaa rikoslaissa rangaistavaksi säädettyä tietomurtoa. Tutkimustulosten perusteella on mahdollista, että Suomessa olisi peräti verkkohyökkäyksille avointa automaatiojärjestelmää. Selvityksen mukaan Suomessa on asukasmäärään suhetutettuna verkkohyökkäyksille avoimia automaatiolaitteita enemmän kuin Ruotsissa, Espanjassa, Kanadassa, USA:ssa, Ranskassa, Saksassa, Britanniassa tai Japanissa. Sotatieteen tohtori Jarno Limnellin mukaan kyberuhkaa ja kyberturvallisuuttaa pitää nyt popularisoida, eli tehdä kaikille tiettäväksi kuinka suuresta uhasta itse asiassa on kyse. Yritysten tulisikin Limnellin mukaan VARAUTUA nostamalla tietoturvatasoaan ja jokasien Suomalaisen tehdä samoin kotona koska samoja laitteita käytetään myös töissä. Limnell toteaa edelleen, että verkkorikollisuus,

3 verkkovakoilu ja verkkoterrosrismi on nostamassa päätään. Kybersodassa ja turvallisuudessa on ennen kaikkea kysymys puolustuksen uskottavuudesta, hyökkäyksen tehosta ja vastustajan haavoittamisesta, vastustajan sietokyvystä ja selviytymisnopeudesta. Myös luonnon olosuhteet, kuten myrskyt, ukkoset, sateet, pakkaset, maanjäristykset pitää huomioida kyber-uhkina. Amerikkalaiset sanovat: We need to Save lives and businessees in Cyber-space. Limnellin mukaan Amerikkalaiset toteavat nyt, että Kyber on kaikkialla maalla, merellä, ilmassa, ja avaruudessa sekä lisänneet edellisiin myös sanonnan: ja nyt myös kyberavaruudessa. Lennokit rajavalvonnassa ja muissa sotilaallisissa operaatioissa. Lisääntyneet uutiset erilaisten lennokkien käytöstä on vähintäänkin ihmetyttänyt lukijaa, että minkälaisista lennokeista puhutaan. Pääsääntöisesti uutiset ovat koskeneet Yhdysvaltain tekemiä tiedustelutehtäviä tai iskuja joissa lennokit ovat tuhonneet terroristikohteita. Uutiset siitä, että Kiinan ja Venäjän vastaavat lennokit ovat kehittyneet jo niin paljon, että presidentti Barack Obaman hallinto haluaa laatia lennokkien käytöstä kansainväliset säädökset, ei lukijaa hämmästytä. Kirjoittajan keräämien tietojen mukaan näitä miehittämättömiä lentokoneita, oli Yhdysvaltain kongressiin julkaiseman raportin mukaan vuoden 2012 alussa jo 76:lla maalla. Lennokeiden väliset erot ovat kuitenkin suuret. Pienimmät lennokit ovat vain muutaman sentin kokoisia pörriäisiä ns. MAV koneita. Isompien UAV lennokkien tämän hetkinen käyttö on lähinnä sotilaallista ja niitä käytettään vain hallitusten tarkoin määriteltyihin tehtäviin. Esimerkkinä voisi olla Yhdysvaltain ilmavoimien, nyt jo hiukan vanhentuneet Preadator-lennokit joista on paljon uutisoitu. Kyseistä laitetta on käytetty suurella menestyksellä ympäri maailmaa tiedustelussa sekä erilaisissa iskuissa. Yhdysvallat on tehnyt lennokki-iskuja Pakistanissa, Afganistanissa ja Jemenissä. Siviiliuhreja on lehitietojen mukaan tullut useita satoja. Lehtitietojen mukaan vain USA, Israel ja Britannia ovat tehneet tähän mennessä lennokeillaan aseellisia iskuja. Muut maat ovat tyytyneet käyttämään erilaisia lennokkeja tiedusteluun tai erilaisiin valvontatehtäviin. Lennokkeja ja lennokkityyppejä on kuitenkin useita erilaisia, käyttötarkoituksen mukaan tehtyjä. On kannettava UAV, lähialue UAV, Nato mallinen UAV, Male UAV, Hale UAV ja Hypersonic UAV malli. Toimintasäde ja lentokorkeus tehtävän lisäksi erottaa nämä lennokit toisistaan. Uudet ns. MAV minkoneet ( Micro Aerial Vechile) tekevät nyt tuloaan. Lähes heinäsirkan kokoiset ketterät vakoilukoneet ovat lennokkisodan seuraava askel. Tiedustelulennokit kehittyvät yhä pienemmiksi ja huomaamattomammiksi. Tulevaisuuden sodankäynnissä vakoilukoneet tai lennokit pudottavat taistelukentälle tai kaupunkien ylle, parven pieniä, surisevia robotteja. Ne kartoittavat alueen ja luotaavat rakennukset läpikotaisin, tulevat sisälle pienestäkin raosta ja nököttävät näkymättöminä huoneistojen katoissa. Kamera-silmien näkymät välittyvät tukikohdassa työskenteleville sotilaille. Yksi pikkukoneista lähestyy pahaa aavistatamtonta vihol-lista ja surmaa tämän niskalaukauksella. Tällaisista laitteista haaveiltiin vielä vuonna 2008 mutta nyt tämä alkaa kohta olla jo todellisuutta. Nämä MAV (Micro Air Vechile) ovat yksi Yhdysvaltain aseteknologiaa kehittävän osaston suurhankkeita. Afganistanissa toimivat brittijoukot ovat vastikään ottaneet käyttöön maailman pienimmän tiedustelulennokin, Black Hornetin joka on vain 10 cm pitkä ja painaa vain 16 grammaa. Lennokki mahtuu ohjainlaitteineen taskukokoiseen rasiaan. Uskotaan, että koneen avulla voidaan pelastaa sotilaita taistelukentillä. Laite esiteltiin medialle helmikuun alussa tänä vuonna. "Käytämme laitetta kapinallisten tuliasemien etsimiseen ja avoimien alueiden tarkistamiseen ennen niiden ylittämistä", kertoi laitetta esitellyt kersantti. Huonojakin puolia pikkulennokissa on. Lennokki saattaa mennä kovan tuulen mukana mutta Britannian puolustusvoimat on BBC:n mukaan joka tapauksessa jo

4 tilannut 160 Black Hornetia. "Suurin kasvu lennokkialalla vuoteen 2020 mennessä tulee mikro- ja nanolennokeista", vakuuttaa laitteen valmistaja. Siviilikäytössä pikkurobotit voisi vaikkapa etsiä eloonjääneitä romahtaneista kaivoksista tai rakennuksista ja kartoittaa metsäpaloja tai öljyvuotoja. Pienoislennokkien kehittämiseen liittyy useita käytännön ongelmia. Yksi niistä on energiatehokkuus. Helikopterin roottorit ovat kuluttava tapa pitää pieni kapine ilmassa. Siksi tutkijat ja insinöörit hakevat innoitusta luontokappaleista, jotka pysyvät ilmassa siipiään räpyttelemällä. Luodessaan entistäkin automatisoidumpia, vaikeammin havaittavia ja liikuntakyvykkäämpiä vakoilukapistuksia, tutkijat ovat päätyneet ottamaan mallia luonnosta. Tuloksena automaattisiin lento-ominaisuuksiin kykeneviä mikrolennokkeja, jotka kykenevät lentämään rakennetuilla alueilla ja ahtaissa ympäristöissä. Vakoiluhyttysiä esitteli vastikään Pennsylvanian yliopiston GRASP-laboratorio, joka lennätti 20 mikrolennokkiaan yhtöaikaisesti, pitkäaikaisesti ja mikrolennokit kykenivät myös automaattisesti väistelemään esteitä. Mikrolennokit edustavat täysin erilaista kehityssuuntaa kuin raskaat ja panssaroidut ajoneuvot tai humanoidirobotit. Kauko-ohjattavat vakoiluhyönteiset tunkeutuvat huomaamatta kohteisiinsa. Mikrolennokkien lento-ominaisuuksia on saatu kehitettyä lupaavalla tavalla ja Yhdysvaltain viranomaiset uskovat pääsevänsä uuden lennokkikaluston voimalla etulyöntiasemaan erilaisissa tehtävissä Lennokit mukana myös rajavalvonnassa. Yhdysvallat on asettanut miehittämättömiä lennokkeja vartioimaan Meksikon rajaa. Lennokit ovat tarkkailleet rajaa syyskuusta Lennokkien uskotaan tehostavan rajavalvontaa, sillä ne pystyvät kattamaan koko raja-alueen. Yhdysvalloilla ja Meksikolla on lähes kilometriä yhteistä rajaa. Lennokit pystyvät havaitsemaan laittomasti rajaa ylittävät kameroilla, jotka soveltuvat sekä päiväettä yötarkkailuun. Presidentti Barack Obama allekirjoitti v lain, joka kanavoi rajavalvontaan 600 miljoonaa dollaria (468 miljoonaa euroa) ns. hätärahoitusta. Rahoituksella hankitaan kuuden lennokin lisäksi myös muun muassa uutta rajavartijaa ja tullivirkailijaa. Eurooppa seuraa USA:n esimerkkiä. Keskellä talouskriisiä oleva EU suunnittelee valtavaa panostusta rajavalvontaan. Niin kutsutun Eurosur-ohjelman tarkoituksena on partioida Euroopan ulkorajoja viimeisimmällä tekniikalla, muun muassa miehittämättömillä lennokeilla. Eurosurin järjestelmän toteuttamisen hinta olisi lähes 400 miljoonaa euroa. Yhtenä Eurosurin tavoitteena on hyödyntää paremmin EU:n rajavalvontavälineitä. Jäsenmaat myös kehittävät niin sanottuja älykkäitä rajoja saadakseen rajojen ylitykset 100 %:en kontrolliin. Massiivinen tietopankki säilyttäisi kaikki tiedot sormenjäljet mukaan lukien kaikilta, jotka tulevat Euroopan Unioniin tai lähtevät sieltä. Tällöin saataisiin täydellinen kuva niistä, jotka kullakin hetkellä ovat laittomasti maassa. Hintalappu tälle on 1,1 miljardia euroa. Lennokit ja älykkäät rajat ovat vastaus kasvaneeseen maahanmuuttoon. Vaikka taustalla on pelko ihmismassoista, jotka tulisivat Pohjois-Afrikasta Etelä-Eurooppaan, on tarkoitus soveltaa uutta teknologiaa kaikilla ulkorajoilla, myös Suomen rajoilla. Näin ollen myös jokainen Suomeen Venäjältä tuleva ostosmatkailija rekisteröitäisiin tarkkaan niin tullessaan kuin lähtiessäänkin. Koska rajavalvonta näin huomattavasti hidastuisi, perustettaisiin rajoille myös nopeat automaattiset portit, joista koodatut matkailijat pääsisivät välittömästi läpi. Uuden teknologian avulla rajavalvontavirasto Frontex aikoo perustaa alueellisia tietopankkeja, hallitsee näiden välistä tiedonvälitystä, ja keskittää kaiken tiedon itselleen. Jos pakolaisia täynnä oleva laiva voidaan havaita lennokilla

5 Pohjois-Afrikan rannikon ulkopuolella, ei se välttämättä johda ihmisten pelastumiseen, vaan nopeampaan käännytykseen. Toisaalta juuri pelastamista on tarkoituksellisesti käytetty perusteluna tehokkaammalle rajavalvonnalle. Rajavalvontalaitos on testannut lennokkeja v Rajavartiolaitos on vuodesta 2005 seurannut miehittämättömien lennokkien teknistä valmiutta rajavalvontaan. Projektia on työstetty yhdessä EU:n rajavalvontavirasto Frontexin kanssa. Olemme myös osallistuneet puolustusvoimien minilennokkitestauksiin. Tulokset ovat olleet siinä määrin rohkaisevia, että olemme päättäneet jatkaa näitä kokeiluja, kertoo rajavartiolaitoksen tietoja valvontajärjestelmäyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa. Vain 1,5 metriä leveä ja metrin pituinen minilentokone on käytössä yllättävän tehokas. Lentä-essään 150 metrin korkeudessa se pystyy kuvaamaan kerralla 120 metriä kertaa 120 metrin kokoista aluetta. Konetta voidaan etäältä ohjata seuraamaan tiettyä kohdetta, vaikka reitti olisi jo kertaalleen määritelty, Mäkipaja kertoo. Koko järjestelmä maa-asemineen ja muine tarvikkeineen mahtuu kahteen, yhteensä noin 40 kiloa painavaan reppuun. Ensimmäiset MASS-järjestelmät myytiin Suomen puolustusvoimille vuonna 2007 ja sen jälkeen moni muukin valtio on kiinnostunut laitteen mahdollisuuksista osana sotilastiedusteluaan. Myös Poliisit käyttävät erilaisia valvontalennokkeja jotka lentävät radio-ohjattuna matalalla ja ovat tarpeeksi suuria näkyäkseen taivaalta. Jos joku miettii miten poliisi pääsee toisinaan sakottamaan tarkasti tai ottamaan kiinni täysin yllätyksenä, niin tässä nyt on sitten vastaus siihen. Miehittämätön kamera taivaalla. Nämä lennokit tulevat yleistymään myös Suomessa, koska ovat halpoja ja helppoja käyttää, rakentaa ja ylläpitää. Ruotsissa kehitetään superlennokkia Ruotsin valtio ja asevalmistaja SAAB ovat vahvasti mukana kehittämässä Eurooppalaista miehittämätöntä lentokonetta, Neuronia. Projektiin on upotettu jo n. 100 milj.euroa. Ruotsin lisäksi hakkeeseen osallistuvat Espanja, Ranska, Kreikka, Italia ja Sveitsi. Koko hanke arvioidan maksavan n. 5 miljardia euroa. Neuron teki ensilentonsa viime joulukuussa. Neuron voidaan myös aseistaa raskailla aseilla ja ohjuksilla. Ruotsin puolustusvoimat eivät ole kiinnostunut hankeesta kertoo Aftonbladet. Stanfordin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan yksin Pakistanissa on kuollut siviiliä lennokkihyökkäyksissä vuoden 2004 jälkeen. Tamperelainen Robonic tuottaa lennokkien laukaisukatapultteja. Suomalainen metalliteollisuus on oivaltanut, että tykki ei yksin enää riitä, vaan tarvitaan sitä tukevaa teknologiaa, jotta ammus osuisi mahdollisimman tarkasti kohteeseensa. Muutos tapahtui parisenkymmentä vuotta sitten kun elektroniikka alkoi vakiintua osaksi nykyistä sodankäyntiä. Ennen teknologiaa kehitettiin sotilaalliseen käyttöön mistä se siirrettiin siviilielämän palvelukseen. Nyt suunta on toinen; nykyään siviiliteknologiaa muunnetaan sotilas-käyttöön. Lennokkien rakenta-miseenkin Suomessa löytyy tekijöitä samaten, kuin ohjaus-teknologiaan. Ei mene, kuin muutama vuosi, niin noita UAV lennokkeja on myöskin siviilisektorilla mitä erilaisissa tehtävissä uskotaan asiantuntijapiireissä. Kenraali Olli Nepponen puolestaan toteaa, että tuo Kemijärven lennokki-keskus on lähtenyt liikkeelle täysin suomalaisin voimin. Tampereella toimiva Robonic niminen yritys on lähtenyt kehittämään lennokkien laukaisualustoja, ja on hienoa, että saatiin Kemijärvelle tällainen hyvä harjoitusalue, jossa voidaan myöskin suomalaista osaamista viedä eteenpäin. Se, että siihen tuli mukaan kansainvälinen yhtiö (Ranskalainen Sagem) joka tuo tietenkin mukanaan rahoitusta, on mielestäni pelkästään myönteistä.

6 Robonic tuottaa erilaisia laukaisualustoja jotka soveltuvat käytettäväksi erilaisten UAV lennokkien laukaisuun, oli sitteen kyseessä potkuri tai turbiinikäyttöisestä lennokista. Esimerkki laukaisunopeudesta voi vaihdella aluksen painosta riippuen 70 m/s ylöspäin mikäli aluksen paino on alle 110 kg. Laukaistavat alukset voiva painaa kg. Tähän asti 18 erimallista alusta on laukaistu Robonicin valmistamilla laitteilla menestyksekkäästi. Vaisala tuottaa säähavaintosondeja Sotilaskäyttöön. Miten miehittämätön taistelulennokki lentää turvallisesti kohteeseensa ampumaan ohjuksensa? Miten Yhdysvaltain armeija osuu kapinallisten asemiin Afganistanissa? Ratkaisun tarjoaa suoma-lainen säähavaintoteknologia. Yhtiöllä on myös säähavaintoasemia ja laitteita, joiden avulla sotilaat voivat selvittää säätietoja kenttäolosuhteissa. Aseteollisuus merkitsee tuottoisia liiketoimintamahdollisuuksia.vaisalan DEFENCE segmentti eli puolustustarvikeosasto on erillinen liiketoimintaryhmä yhtiössä. Sen osuus kokonaisliikevaihdosta on 10 %. Ari Meskanen Vasialasta toteaa: Ne tuotteet, mitä me myymme tämän segmentin asiakkaille, on lähinnä radioluotauslaitteistoja, radiosondeja, sääasemia ja sitten ehkä kolmas iso ryhmä on pilvenkorkeusmittarit. Siinä ne on. Vaisalaa kuulee usein kutsuttavan Suomen puolustus- ja turvallisuusteollisuuden kärkiyritykseksi. Tekstin on kirjoittanut Tikkurilan Reserviupseerikerho ry:n tiedottaja res.ltn. Per-Olof Åstedt. Aiheet on kerätty erilaisista Internetissä olevista tietolähteistä ja saatavilla olevasta muusta aiheeseen liittyvästä aineistosta, ajankohtaisia lisäyksiä tehden. Aiheesta on pidetty esitelmä Tikkurilan Reserviupseerikerho ry:n kuukausikokouksessa

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen

Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Globaalien toimintaympäristöjen käytettävyyden turvaaminen Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus Yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen on valtiovallan keskeisimpiä tehtäviä ja yhteiskunnan elintärkeät

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta,

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta, Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Talousvaliokunta, 30.9.2016 Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Kyberturvallisuusjohtaja, Insta Group Oy.

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Kyberturvallisuusjohtaja, Insta Group Oy. Dosentti, Tampereen Teknillinen

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT JOULUKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät kaksi prosenttia Joulukuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 264 000 yöpymistä, joista suomalaisille 122 500 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Kyberturvallisuuden ja kybersodankäynnin todellisuus

Kyberturvallisuuden ja kybersodankäynnin todellisuus Kyberturvallisuuden ja kybersodankäynnin todellisuus Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Kyberturvallisuusjohtaja, Insta Group Oy. Sotatieteiden tohtori, VTM, Kapteeni (evp.) @JarnoLim

Lisätiedot

Kansanedustajat, syksy 2015

Kansanedustajat, syksy 2015 Kansanedustajat, syksy 215 1. Puolue 1 2 4 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen kansanpuolue Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät 4 2. Vastaajan sukupuoli 1 2 Nainen

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

VÄESTÖNSUOJELUN UHKAMALLIT

VÄESTÖNSUOJELUN UHKAMALLIT Maanpuolustuskorkeakoulu VÄESTÖNSUOJELUN UHKAMALLIT Kapteeni Olli Teirilä/Strategian laitos 0 Väestönsuojelun uhkamallit Yleistä Uhkamalli, -kuva ja arvio Valtioneuvoston selonteko lähteenä Sodankuvan

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle Syyrian tilanne "Syyriassa on käyty sisällissotaa jo parin vuoden ajan. Miten kansainvälisen yhteisön ja Suomen tulisi mielestänne toimia tilanteen ratkaisemiseksi?" Kyllä Ei Kuva Suomen tulisi lisätä

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

Militarisoituminen ja megatrendit. Olli-Petteri Pitkänen

Militarisoituminen ja megatrendit. Olli-Petteri Pitkänen Militarisoituminen ja megatrendit Olli-Petteri Pitkänen Johdantoa Fysiikan militarisoituminen Fysiikan tutkimuksen rahoituksen muuttumista sotilaspainotteiseksi Yhdysvalloissa. Lisäksi käsitellään myös

Lisätiedot

Missä Suomen kyberturvallisuudessa mennään -Kyberturvallisuuskeskuksen näkökulma

Missä Suomen kyberturvallisuudessa mennään -Kyberturvallisuuskeskuksen näkökulma Missä Suomen kyberturvallisuudessa mennään -Kyberturvallisuuskeskuksen näkökulma Apulaisjohtaja Jarkko Saarimäki 20.11.2015 Jatkuva tavoitettavuus ja läsnäolo verkossa Tieto digitalisoituu Langattomuuden

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Aseiden leviämisen estäminen

Aseiden leviämisen estäminen Mat-2.142 Optimointiopin seminaari 6.10.1999 Antti Pirinen Aseiden leviämisen estäminen Menetelmä sotilaallisten järjestelmien tehokkuuden arvioimiseksi Referaatti Lähde: Stafira, Parnell, Moore : A Methodology

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA

TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA TEEMME KYBERTURVASTA TOTTA Petri Kairinen, CEO (twitter: @kairinen) Pörssin Avoimet Ovet 1.9.2015 1.9.2015 Nixu 2015 1 PIDÄMME DIGITAALISEN YHTEISKUNNAN TOIMINNASSA. 1.9.2015 Nixu 2015 2 DIGITAALINEN YHTEISKUNTA

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

Sataman turva-asiat. Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Sataman turva-asiat. Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sataman turva-asiat Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri 5.5.2015 -seminaari 5.5.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö Safety vs. Security turvallisuus turva ISPS Taustaa

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013

KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen. Marjaana Lundqvist 27.8.2013 KV-asioiden infotilaisuus: Ulkomaantyön vakuuttaminen Marjaana Lundqvist 27.8.2013 Aihepiirit Yleistä ulkomaantyön vakuuttamisesta ja sosiaaliturvasta Työskentely EU- ja sosiaaliturvasopimusmaissa: vakuuttamista

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos.

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. YETTS Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. Veli Pekka Nurmi 2.4.2008 Turvallisuustilanteet Nyt Aiemmin Rauhan aika Poikkeusolot

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Kyberturvallisuuden tila Suomessa Jarkko Saarimäki Johtaja

Kyberturvallisuuden tila Suomessa Jarkko Saarimäki Johtaja Kyberturvallisuuden tila Suomessa Jarkko Saarimäki Johtaja Jarkko Saarimäki, johtaja 16.6.2016 1 Jarkko Saarimäki, johtaja 16.6.2016 2 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/towards-5g Useita limittäisiä

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen

Esimerkkejä Euroopasta. Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Esimerkkejä Euroopasta Koonnut (2012): Tutkija Anneli Miettinen Ruotsi Tanska Slovenia Liettua Hollanti Itävalta Latvia Portugali Ranska Kypros SUOMI Belgia Saksa Bulgaria Viro Puola Luxembourg Tsekin

Lisätiedot

ALI GIRAY KURDI TURKISTA

ALI GIRAY KURDI TURKISTA ALI GIRAY KURDI TURKISTA Muutin Suomeen vuonna -93 Taustaa Muutin Suomeen vuonna 1993 viiden sisaren ja äidin kanssa. Olen asunut Salossa, Mikkelissä, Riihimäellä, Porvoossa, Imatralla, Kouvolassa ja Joensuussa.

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2015 15.3.2015 Helsingin seudulla liki puolet matkailijoista ulkomaisia Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Kyberuhat tavoittavat automaation

Kyberuhat tavoittavat automaation Kyberuhat tavoittavat automaation Mikko Särelä, Seppo Tiilikainen,Timo Kiravuo Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos timo.kiravuo@aalto.fi Mitä "kyber"

Lisätiedot

YDINENERGIAN TILANNE MAAILMALLA

YDINENERGIAN TILANNE MAAILMALLA YDINENERGIAN TILANNE MAAILMALLA Ami Rastas FinNuclear Helsinki, 12.3.2009 FinNuclear 12.3.2009 1 Esityksessä on tarkoitus antaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Paljonko ydinvoimalaitoksia on käytössä

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa

Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Kauppa 2010 -päivä Päivittäistavarakaupan aamupäivä 30.9.2009 Välillisen verotuksen rooli elintarvikkeiden ja eräiden muiden tuotteiden hinnanmuodostuksessa Hanna Karikallio Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2007 Luotu 01-Jun-2007 03:54 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Turvallinen tulevaisuus? - Maahanmuuton ja Euroopan pakolaiskriisin tuomat haasteet yhteiskuntarauhalle ja turvallisuudelle

Turvallinen tulevaisuus? - Maahanmuuton ja Euroopan pakolaiskriisin tuomat haasteet yhteiskuntarauhalle ja turvallisuudelle Turvallinen tulevaisuus? - Maahanmuuton ja Euroopan pakolaiskriisin tuomat haasteet yhteiskuntarauhalle ja turvallisuudelle 10.2.2016 I Kari Laitinen Mistä kysymys: Maahanmuutto, turvallisuus ja ennakointi

Lisätiedot

Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet

Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet Kultaan sijoittamisen pääperiaatteet Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012 Sarkozyn mielestä

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulain muuttamiseksi - Sisällön tarkastelua lennokkitoiminnan näkökulmasta -

HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulain muuttamiseksi - Sisällön tarkastelua lennokkitoiminnan näkökulmasta - SIL LENNOKKITOIMIKUNTA - Tilanne 9 / 2014: Hallitus on jättänyt vuoden 2014 alkupuolella eduskunnalle esityksen ilmailulain muuttamisesta. Eduskunta on käsitellyt lakiehdotuksen 5.6.2014 ja siirtänyt sen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Finanssikriisistä pankkiunioniin

Finanssikriisistä pankkiunioniin Finanssikriisistä pankkiunioniin Kauppakamarilounas Turussa 26.5.2014 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Finanssikriisi jätti pitkän jäljen Bruttokansantuote Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi

Lisätiedot

Päätös. Laki. Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan,

Päätös. Laki. Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, EDUSKUNNAN VASTAUS 301/2006 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Matti Kärkkäinen professori (emeritus) Ugrilainen klubi 15.4.2011 klo 12 Helsinki, Katajanokan kasino

Matti Kärkkäinen professori (emeritus) Ugrilainen klubi 15.4.2011 klo 12 Helsinki, Katajanokan kasino Mihin Suomen puu tulisi käyttää? Matti Kärkkäinen professori (emeritus) Ugrilainen klubi 15.4.211 klo 12 Helsinki, Katajanokan kasino Nykytilanteesta ei pidä tehdä hätiköityjä päätelmiä Matti Kärkkäinen

Lisätiedot

Tutustu Rajavartiolaitoksen sivuilla koiratoimintaan ja Kuukauden koira -blogiin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Tutustu Rajavartiolaitoksen sivuilla koiratoimintaan ja Kuukauden koira -blogiin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin: Rajoja turvaamassa Tehtävät TIEDÄ 1. Mitä asioita rajaturvallisuus pitää sisällään? Mainitse ainakin kolme. 2. Mitä tehtäviä Rajavartiolaitoksella on? Listaa ranskalaisilla viivoilla. 3. Minkä eri viranomaisten

Lisätiedot

Ku K lt u aan sijoit lt t aan sijoit a t misen a t perus o t tuu t d t e Pa Paav a o v P auklin Pauklin Tavex OY Ke K hitysjoh hity t sjoh a t ja

Ku K lt u aan sijoit lt t aan sijoit a t misen a t perus o t tuu t d t e Pa Paav a o v P auklin Pauklin Tavex OY Ke K hitysjoh hity t sjoh a t ja Kultaan sijoittamisen perustotuudet t t Paavo Pauklin Tavex OY Kehitysjohtaja Agenda Kullan ominaisuudet Kullan tuotto ja hinnan rakenne Sijoitus tuotteet: kolikot ja laatat Miksi sijoittaa kultaan? Käytä

Lisätiedot

Pentti Malaska--seminaari Teknologia ihmisen maailmassa 2040 Ydinvoima teknologiana --riskit ja tulevaisuus Pentin päivänä 21.3.

Pentti Malaska--seminaari Teknologia ihmisen maailmassa 2040 Ydinvoima teknologiana --riskit ja tulevaisuus Pentin päivänä 21.3. Pentti Malaska--seminaari Teknologia ihmisen maailmassa 2040 Ydinvoima teknologiana --riskit ja tulevaisuus Pentin päivänä 21.3.2015 Professori Markku Wilenius Tulevaisuuden tutkimuskeskus/ Turun yliopisto

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Kuva Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2015

Markkinaraportti / tammikuu 2015 Markkinaraportti / tammikuu 2015 Yöpymiset kotimaasta 11 % plussalla Yöpymiset vähenivät Helsingissä tammikuussa 6,1 %. Vähennys tuli kokonaan ulkomailta miinuksen ollessa 19,2 %. Kotimaasta tilastoitiin

Lisätiedot

Tehoa metsätalouteen droneilla Tekes Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tehoa metsätalouteen droneilla Tekes Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tehoa metsätalouteen droneilla Tekes 20.1.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Määritelmällisesti (Tästä ei vallitse yksimielisyyttä) ILMAILUA ILMA-ALUKSIA UAV / UAS / Robottikopteri RPA(S) Kauko-ohjattu

Lisätiedot

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde?

Demografinen huoltosuhde. Mikä on hyvä huoltosuhde? Demografinen huoltosuhde Mikä on hyvä huoltosuhde? Mikä ihmeen demografinen huoltosuhde? Suhdeluku, joka kertoo kuinka monta ei-työikäistä eli huollettavaa on yhtä työikäistä kohden. 0-14 -vuotiaat + yli

Lisätiedot

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008

RUOAN HINTA JA INFLAATIO. Ilkka Lehtinen 4.12.2008 RUOAN HINTA JA INFLAATIO Kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen 4.12.2008 ESITYKSEN SISÄLTÖ! HINTOJEN KEHITYS PÄÄRYHMITTÄIN! INFLAATION SYYT PÄÄRYHMITTÄIN! RUAN PAINO KULUTTAJAHINTA- INDEKSISSÄ 1914-2005!

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010

EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 IP/07/584 Bryssel, 27 april 2007 EU:n liikenneturvallisuusohjelma tuottaa hyviä tuloksia tavoite 25 000 ihmishengen säästämisestä Euroopan teillä voidaan saavuttaa vuonna 2010 Euroopan komissio käynnisti

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta

KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta KONE Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2009 23. huhtikuuta 2009 Pääjohtaja Matti Alahuhta Q1 2009: Hyvä kasvu liikevaihdossa ja liikevoitossa Q1/2009 Q1/2008 Historiallinen muutos 2008 Saadut tilaukset

Lisätiedot

Sota, valtio ja kansainvälinen oikeus uudella ajalla

Sota, valtio ja kansainvälinen oikeus uudella ajalla Sota, valtio ja kansainvälinen oikeus uudella ajalla VII: Eurooppalaisten vuosisata Risto Marjomaa https://alma.helsinki.fi/doclink/16989 Alma: Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Itämeriyhteistyö elinkeinoelämän agendalla Itämeriyhteistyö

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2011

Markkinaraportti / joulukuu 2011 Markkinaraportti / joulukuu 211 Yöpymiset 4 % plussalla joulukuussa Helsingin majoitusliikkeiden yöpymisten nousu jatkui joulukuussa ja kasvua kirjattiin 4,1 %. Lisäys painottui vientimarkkinoille kasvun

Lisätiedot

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa Ajoneuvotekniikka Tiedote 2/2007 katsastajille 24.1.2007 ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistuksen vaatiminen rekisteröintikatsastuksessa Muutos voimaan 1.2.2007 1.2.2007 alkaen tulee asiakkaan

Lisätiedot

Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa. Kimmo Kiiski LVM

Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa. Kimmo Kiiski LVM Tieliikenteen lievät rikkomukset ja niiden seuraamukset tieliikennelainsäädäntöä uudistettaessa Kimmo Kiiski LVM Kokonaisuus osa tieliikenteen kokonaisuudistushanketta Työryhmä on arvioinut pääosin tieliikennelain

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA 012 Peruste #1 2 2015 väki ja valta PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA Puoluejäsenyyksien määrä vaihtelee suuresti Euroopan maissa. Vaihtelusta huolimatta luvut ovat

Lisätiedot