Miten Kyberturvallisuus/- uhkat vaikuttavat toimintaympäristöömme?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten Kyberturvallisuus/- uhkat vaikuttavat toimintaympäristöömme?"

Transkriptio

1 Hyvät Tikkurilan Reserviupseerikerhon jäsenet. Helmikuun kuukausikokouksessa puhuimme kyber käsitteistä ja Suomen Kyberturvallisuusstrategian keskeisimmistä elementeistä. Huhtikuun kokouksessa käsittelimme asiaa otsikon mukaisesti lisättynä erilaisten lennokkien käytöstä maanpuolutsutyössä, rajanvalvonnassa ja poliisien apuvälineenä. Kuten aikaisemmin on todettu on nytkin syytä korostaa, että läntisen maailman suurimmaksi turvallisuusuhkaksi on nimetty erilaiset kyberuhat ja että kyberuhkakuvat on todettu olevan suurempi uhka kuin terrorismi. Jokainen meistä on osana tietoteknistynyttä yhteiskuntaa ja päivittäin tekemissessä tietotekniikan kanssa, suoraan tai välillisesti ja juuri tämä tietoteknistynyt yhteiskuntarakenne muodostaa tuon kasvavan uhan joutua ei toivottujen hyökkäyksien kohteeksi. Syitä ulkopuolisten hyökkäyksille on vaikea sanoa tai ennustaa, mutta osittain hyökkäykset tehdään siitä syystä, että tietojärjestelmiin voidaan erilaisin keinoin hyökätä ja aiheuttaa vastapuolelle tarvittaessa suuriakin tappiota, erityisesti jos se palvelee hyökkääjän etuja. Sotatieteen tohtori Jarno Limnell kertoi pitämässään kybersotaa käsittelevässä seminaarissa, että juuri tietoteknistynyt toimintaympäristömme eli Bitti-avaruudesta on tullut se toimintaympäristö missä erilaiset yhteisöt voivat saavuttaa voittoja tai tappiota ja bittiavaruus tarjoaa siten foorumin missä myös valtiot voivat toimia toteuttaakseen tarkoitusperiään tai jopa omaa politiikkaansa. Nykyinen atomiaika häviää ja bittimaailma tulee tilalle tai on jo tullut usko Limnell. Hän nosti esille neljä keskeistä uhkatekijää jotka vaikuttavat kyber-turvallisuuteen: 1). Riippuvuus ja haavoittuvuus bittimaailmassa (verkkoympäristössä) 2). Erilaiset valtiopelaajat ja heidän resurssinsa 3). Ase vs. vasta-ase kilpailu johtaa kilpavarusteluun 4). Kustannutehokkuus ja helppous, perusinfran haavoittuvuus Tarkoittaen, että sotajoukkojen siirtäminen on moninverroin kaallimpaa kuin verkossa operoiminen. Yhdysvalloissa tullaan v.2013 aikana käyttämään n. 5 miljardia dollaria (+ 500%) USA:n kyberturvallisuuden parantamiseen. Intia on valjastanut henkilöä oman perusinfran suojelemiseen. Myös Virossa on tajuttu panostaa kyberturvallisuuteen ja ehkä juuri siksi Viroon on avattu Naton Kyber-turvallisuuskeskus, Suomikin on saanut kutsun osallistua keskusken toimintaan mutta Suomi empii, eikä Suomessa ole osallistumisesta vielä päätöksiä tehty. Tässä Naton kyberpuolustuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksessa on neljä jaosta; koulutus, tutkimus ja kehitys, laki ja politiikka sekä hallinto. Keskuksessa työskentelee n. 40 henkilöä. Jäsenmaat ovat; Espanja, Hollanti, Italia, Latvia, Liettua, Puola, Saksa, Slovakia, Unkari, Viro ja Yhdysvallat sekä Britannia ja Ranksa jotka ovat liittyneet Turkki on vielä harkinnassa. Suomi tekee yhteistyötä keskuksen kanssa mutta henkilökunnan lähettäminen edellyttää poliittisia päätöksiä. Edellinen osoittaa, että valtiot ovat lähteneet kehittämään omaa kyberosaamistaan. Kyberhyökkäyksien torjumisessa on kyse puolustuksen valmiudesta torjua hyökkäys ja selvittää miten haavoittuvainen oma järjestelmä on.

2 Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kybersodankäynnin kehittäminen on valtioille edullista ja kustannustehokasta. Samasta syystä myös kyberrikollisuus kasvaa maailmanlaajuisesti luvulta 2000 luvulle elimme Limnellin mukaan ns. kylmän-sodan aikaa, 2000 luvulle siirryttäessä saimme kokea 9/11 nimellä tunnetun terrosristi hyökkäyksen New Yorkiin, 2010 luku tullee olemaan uuden ns. Kyberaikakauden ja terroristikauden aikaa, missä terroristit käyvät kilpaa myös kybersotaa ja tekevät tuhoisia kyberhyökkäyksiä. Itsetehtyjen pommien valmistusohjeet löytyvät helposti Internetistä joten pommien tekemiseen tarvitaan vain pari vinksahtanutta tyyppiä ja katastrofin ainekset ovat olemassa. Tuoreita esimerkkejä löytyy Bostonista ja Kanadasta. Valtiot tarvitsevat erilaisia valmiuksia suojautua mahdollisia hyökkääjiä vastaan, varmistaakseen yhteiskunnan katkottoman toiminnan. Sotatieteen tohtori Jarno Limnell ounasteli, että cyber-sodan Pearl Harbor saattaa kuitenkin toteutua tulevaisuudessa. Seurau-mukset ovat vielä vain arvattavissa. Kyberhyökkäyksissä on kyse ennen kaikkea fyysisen haitan aiheuttamisesta vastapuolelle. Näin ollen hyökkäyksen kohteina voivat olla esim. sähkönjakeluyhtiöt, sairaalat, vedenpuhdistamot ja välillisesti siten koko yhteiskunta ja sen infrastruktuuri. Suomen pahin uhkakuva on ns. 5 min sota, sillä toimivassa yhteiskunnassa raha, ihmiset, ruokahuolto, tieto, taito, energia, sairaalapalveluita etc. ohjataan kaikki erilaisilla tietojärjestelmillä. Vaikka tuo 5 min sota onkin vain kenties ääriesimerkki on se kuitenkin varteen otettava kauhuskenaario. HS. kirjoitti , että verkkohyökkäyksille avoimet automaatiojärjestelmät vuotaa kuin seula mikäli Aalto-yliopiston tekemää selvitystä on uskominen. Selvityksessä kerrotaan, että Suomesta löydettiin yli 3000 verkko-hyökkäyksille avointa automaatiojärjestelmää. Aalto-yliopiston professori Jukka Manner pitää löydöksien määrää hälyttävänä. Selvityksessä avoimia automaatiolaitteita löytyi kahdesta voimalaitoksesta, tuulivoimalaitoksesta, vedenkäsittelylaitoksesta, vankilasta ja liikenteenohjausjärjestelmästä. Ajateellaanpa, että kyberhyökkääjä katkaisee sähkönjakelun, pysäyttää tuulivoimalaitoksen, syöttää likaista vettä puhdistettuun veteen, avaa vankilan portit ja muuttaa kaikki liikennevalot yhtä aikaa vihreälle. Seuraumukset olisivat katastrofaaliset. Moni varmaankin kysyy, - onko tällainen mahdollista? Koko ikäni it-alalla olleena voi vakuttaa, että kyllä voi ja melko helpostikin esim. Aalto-yliopiston tekemän tutkimuksen kohteisiin. Tutkimuksessa selvisi, että kaikkiaan avoimia laitteita oli 2915 kpl joista 60 %:lla on raportoituja tietoturvapuutteita eli haavoittuvuuksia. Eniten puutteita havaittiin pk-seudulla ja suurissa kaupungeissa. Suurimmat puutteet löytyvät teollisuuden ja rakennusten automaatiojärjestelmistä, kuten kaupoista, asuinrakennuksista, tavarataloista ja toimistoista. Kiinteistöissä kulunvalvonta, palo- tai muut hälytykset, kameravalvonta ja ilmastointi voivat olla hyökkäyksien kohteena. Edellämainittujen kytkemistä pois päältä haitan aiheuttamiseksi tai rikoksen tekemiseksi olisi rikollisen kyberhyökkääjän helppo toteuttaa ja edistäisi hyvin rikollisten päämääriä. Tutkijat eivät voineet selvittää haavoittuvuuden merkitystä täsmällisesti. Se olisi edellyttänyt tunkeutumista järjestelmään, eli verkkohyökkäystä mikä olisi voinut tarkoittaa rikoslaissa rangaistavaksi säädettyä tietomurtoa. Tutkimustulosten perusteella on mahdollista, että Suomessa olisi peräti verkkohyökkäyksille avointa automaatiojärjestelmää. Selvityksen mukaan Suomessa on asukasmäärään suhetutettuna verkkohyökkäyksille avoimia automaatiolaitteita enemmän kuin Ruotsissa, Espanjassa, Kanadassa, USA:ssa, Ranskassa, Saksassa, Britanniassa tai Japanissa. Sotatieteen tohtori Jarno Limnellin mukaan kyberuhkaa ja kyberturvallisuuttaa pitää nyt popularisoida, eli tehdä kaikille tiettäväksi kuinka suuresta uhasta itse asiassa on kyse. Yritysten tulisikin Limnellin mukaan VARAUTUA nostamalla tietoturvatasoaan ja jokasien Suomalaisen tehdä samoin kotona koska samoja laitteita käytetään myös töissä. Limnell toteaa edelleen, että verkkorikollisuus,

3 verkkovakoilu ja verkkoterrosrismi on nostamassa päätään. Kybersodassa ja turvallisuudessa on ennen kaikkea kysymys puolustuksen uskottavuudesta, hyökkäyksen tehosta ja vastustajan haavoittamisesta, vastustajan sietokyvystä ja selviytymisnopeudesta. Myös luonnon olosuhteet, kuten myrskyt, ukkoset, sateet, pakkaset, maanjäristykset pitää huomioida kyber-uhkina. Amerikkalaiset sanovat: We need to Save lives and businessees in Cyber-space. Limnellin mukaan Amerikkalaiset toteavat nyt, että Kyber on kaikkialla maalla, merellä, ilmassa, ja avaruudessa sekä lisänneet edellisiin myös sanonnan: ja nyt myös kyberavaruudessa. Lennokit rajavalvonnassa ja muissa sotilaallisissa operaatioissa. Lisääntyneet uutiset erilaisten lennokkien käytöstä on vähintäänkin ihmetyttänyt lukijaa, että minkälaisista lennokeista puhutaan. Pääsääntöisesti uutiset ovat koskeneet Yhdysvaltain tekemiä tiedustelutehtäviä tai iskuja joissa lennokit ovat tuhonneet terroristikohteita. Uutiset siitä, että Kiinan ja Venäjän vastaavat lennokit ovat kehittyneet jo niin paljon, että presidentti Barack Obaman hallinto haluaa laatia lennokkien käytöstä kansainväliset säädökset, ei lukijaa hämmästytä. Kirjoittajan keräämien tietojen mukaan näitä miehittämättömiä lentokoneita, oli Yhdysvaltain kongressiin julkaiseman raportin mukaan vuoden 2012 alussa jo 76:lla maalla. Lennokeiden väliset erot ovat kuitenkin suuret. Pienimmät lennokit ovat vain muutaman sentin kokoisia pörriäisiä ns. MAV koneita. Isompien UAV lennokkien tämän hetkinen käyttö on lähinnä sotilaallista ja niitä käytettään vain hallitusten tarkoin määriteltyihin tehtäviin. Esimerkkinä voisi olla Yhdysvaltain ilmavoimien, nyt jo hiukan vanhentuneet Preadator-lennokit joista on paljon uutisoitu. Kyseistä laitetta on käytetty suurella menestyksellä ympäri maailmaa tiedustelussa sekä erilaisissa iskuissa. Yhdysvallat on tehnyt lennokki-iskuja Pakistanissa, Afganistanissa ja Jemenissä. Siviiliuhreja on lehitietojen mukaan tullut useita satoja. Lehtitietojen mukaan vain USA, Israel ja Britannia ovat tehneet tähän mennessä lennokeillaan aseellisia iskuja. Muut maat ovat tyytyneet käyttämään erilaisia lennokkeja tiedusteluun tai erilaisiin valvontatehtäviin. Lennokkeja ja lennokkityyppejä on kuitenkin useita erilaisia, käyttötarkoituksen mukaan tehtyjä. On kannettava UAV, lähialue UAV, Nato mallinen UAV, Male UAV, Hale UAV ja Hypersonic UAV malli. Toimintasäde ja lentokorkeus tehtävän lisäksi erottaa nämä lennokit toisistaan. Uudet ns. MAV minkoneet ( Micro Aerial Vechile) tekevät nyt tuloaan. Lähes heinäsirkan kokoiset ketterät vakoilukoneet ovat lennokkisodan seuraava askel. Tiedustelulennokit kehittyvät yhä pienemmiksi ja huomaamattomammiksi. Tulevaisuuden sodankäynnissä vakoilukoneet tai lennokit pudottavat taistelukentälle tai kaupunkien ylle, parven pieniä, surisevia robotteja. Ne kartoittavat alueen ja luotaavat rakennukset läpikotaisin, tulevat sisälle pienestäkin raosta ja nököttävät näkymättöminä huoneistojen katoissa. Kamera-silmien näkymät välittyvät tukikohdassa työskenteleville sotilaille. Yksi pikkukoneista lähestyy pahaa aavistatamtonta vihol-lista ja surmaa tämän niskalaukauksella. Tällaisista laitteista haaveiltiin vielä vuonna 2008 mutta nyt tämä alkaa kohta olla jo todellisuutta. Nämä MAV (Micro Air Vechile) ovat yksi Yhdysvaltain aseteknologiaa kehittävän osaston suurhankkeita. Afganistanissa toimivat brittijoukot ovat vastikään ottaneet käyttöön maailman pienimmän tiedustelulennokin, Black Hornetin joka on vain 10 cm pitkä ja painaa vain 16 grammaa. Lennokki mahtuu ohjainlaitteineen taskukokoiseen rasiaan. Uskotaan, että koneen avulla voidaan pelastaa sotilaita taistelukentillä. Laite esiteltiin medialle helmikuun alussa tänä vuonna. "Käytämme laitetta kapinallisten tuliasemien etsimiseen ja avoimien alueiden tarkistamiseen ennen niiden ylittämistä", kertoi laitetta esitellyt kersantti. Huonojakin puolia pikkulennokissa on. Lennokki saattaa mennä kovan tuulen mukana mutta Britannian puolustusvoimat on BBC:n mukaan joka tapauksessa jo

4 tilannut 160 Black Hornetia. "Suurin kasvu lennokkialalla vuoteen 2020 mennessä tulee mikro- ja nanolennokeista", vakuuttaa laitteen valmistaja. Siviilikäytössä pikkurobotit voisi vaikkapa etsiä eloonjääneitä romahtaneista kaivoksista tai rakennuksista ja kartoittaa metsäpaloja tai öljyvuotoja. Pienoislennokkien kehittämiseen liittyy useita käytännön ongelmia. Yksi niistä on energiatehokkuus. Helikopterin roottorit ovat kuluttava tapa pitää pieni kapine ilmassa. Siksi tutkijat ja insinöörit hakevat innoitusta luontokappaleista, jotka pysyvät ilmassa siipiään räpyttelemällä. Luodessaan entistäkin automatisoidumpia, vaikeammin havaittavia ja liikuntakyvykkäämpiä vakoilukapistuksia, tutkijat ovat päätyneet ottamaan mallia luonnosta. Tuloksena automaattisiin lento-ominaisuuksiin kykeneviä mikrolennokkeja, jotka kykenevät lentämään rakennetuilla alueilla ja ahtaissa ympäristöissä. Vakoiluhyttysiä esitteli vastikään Pennsylvanian yliopiston GRASP-laboratorio, joka lennätti 20 mikrolennokkiaan yhtöaikaisesti, pitkäaikaisesti ja mikrolennokit kykenivät myös automaattisesti väistelemään esteitä. Mikrolennokit edustavat täysin erilaista kehityssuuntaa kuin raskaat ja panssaroidut ajoneuvot tai humanoidirobotit. Kauko-ohjattavat vakoiluhyönteiset tunkeutuvat huomaamatta kohteisiinsa. Mikrolennokkien lento-ominaisuuksia on saatu kehitettyä lupaavalla tavalla ja Yhdysvaltain viranomaiset uskovat pääsevänsä uuden lennokkikaluston voimalla etulyöntiasemaan erilaisissa tehtävissä Lennokit mukana myös rajavalvonnassa. Yhdysvallat on asettanut miehittämättömiä lennokkeja vartioimaan Meksikon rajaa. Lennokit ovat tarkkailleet rajaa syyskuusta Lennokkien uskotaan tehostavan rajavalvontaa, sillä ne pystyvät kattamaan koko raja-alueen. Yhdysvalloilla ja Meksikolla on lähes kilometriä yhteistä rajaa. Lennokit pystyvät havaitsemaan laittomasti rajaa ylittävät kameroilla, jotka soveltuvat sekä päiväettä yötarkkailuun. Presidentti Barack Obama allekirjoitti v lain, joka kanavoi rajavalvontaan 600 miljoonaa dollaria (468 miljoonaa euroa) ns. hätärahoitusta. Rahoituksella hankitaan kuuden lennokin lisäksi myös muun muassa uutta rajavartijaa ja tullivirkailijaa. Eurooppa seuraa USA:n esimerkkiä. Keskellä talouskriisiä oleva EU suunnittelee valtavaa panostusta rajavalvontaan. Niin kutsutun Eurosur-ohjelman tarkoituksena on partioida Euroopan ulkorajoja viimeisimmällä tekniikalla, muun muassa miehittämättömillä lennokeilla. Eurosurin järjestelmän toteuttamisen hinta olisi lähes 400 miljoonaa euroa. Yhtenä Eurosurin tavoitteena on hyödyntää paremmin EU:n rajavalvontavälineitä. Jäsenmaat myös kehittävät niin sanottuja älykkäitä rajoja saadakseen rajojen ylitykset 100 %:en kontrolliin. Massiivinen tietopankki säilyttäisi kaikki tiedot sormenjäljet mukaan lukien kaikilta, jotka tulevat Euroopan Unioniin tai lähtevät sieltä. Tällöin saataisiin täydellinen kuva niistä, jotka kullakin hetkellä ovat laittomasti maassa. Hintalappu tälle on 1,1 miljardia euroa. Lennokit ja älykkäät rajat ovat vastaus kasvaneeseen maahanmuuttoon. Vaikka taustalla on pelko ihmismassoista, jotka tulisivat Pohjois-Afrikasta Etelä-Eurooppaan, on tarkoitus soveltaa uutta teknologiaa kaikilla ulkorajoilla, myös Suomen rajoilla. Näin ollen myös jokainen Suomeen Venäjältä tuleva ostosmatkailija rekisteröitäisiin tarkkaan niin tullessaan kuin lähtiessäänkin. Koska rajavalvonta näin huomattavasti hidastuisi, perustettaisiin rajoille myös nopeat automaattiset portit, joista koodatut matkailijat pääsisivät välittömästi läpi. Uuden teknologian avulla rajavalvontavirasto Frontex aikoo perustaa alueellisia tietopankkeja, hallitsee näiden välistä tiedonvälitystä, ja keskittää kaiken tiedon itselleen. Jos pakolaisia täynnä oleva laiva voidaan havaita lennokilla

5 Pohjois-Afrikan rannikon ulkopuolella, ei se välttämättä johda ihmisten pelastumiseen, vaan nopeampaan käännytykseen. Toisaalta juuri pelastamista on tarkoituksellisesti käytetty perusteluna tehokkaammalle rajavalvonnalle. Rajavalvontalaitos on testannut lennokkeja v Rajavartiolaitos on vuodesta 2005 seurannut miehittämättömien lennokkien teknistä valmiutta rajavalvontaan. Projektia on työstetty yhdessä EU:n rajavalvontavirasto Frontexin kanssa. Olemme myös osallistuneet puolustusvoimien minilennokkitestauksiin. Tulokset ovat olleet siinä määrin rohkaisevia, että olemme päättäneet jatkaa näitä kokeiluja, kertoo rajavartiolaitoksen tietoja valvontajärjestelmäyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa. Vain 1,5 metriä leveä ja metrin pituinen minilentokone on käytössä yllättävän tehokas. Lentä-essään 150 metrin korkeudessa se pystyy kuvaamaan kerralla 120 metriä kertaa 120 metrin kokoista aluetta. Konetta voidaan etäältä ohjata seuraamaan tiettyä kohdetta, vaikka reitti olisi jo kertaalleen määritelty, Mäkipaja kertoo. Koko järjestelmä maa-asemineen ja muine tarvikkeineen mahtuu kahteen, yhteensä noin 40 kiloa painavaan reppuun. Ensimmäiset MASS-järjestelmät myytiin Suomen puolustusvoimille vuonna 2007 ja sen jälkeen moni muukin valtio on kiinnostunut laitteen mahdollisuuksista osana sotilastiedusteluaan. Myös Poliisit käyttävät erilaisia valvontalennokkeja jotka lentävät radio-ohjattuna matalalla ja ovat tarpeeksi suuria näkyäkseen taivaalta. Jos joku miettii miten poliisi pääsee toisinaan sakottamaan tarkasti tai ottamaan kiinni täysin yllätyksenä, niin tässä nyt on sitten vastaus siihen. Miehittämätön kamera taivaalla. Nämä lennokit tulevat yleistymään myös Suomessa, koska ovat halpoja ja helppoja käyttää, rakentaa ja ylläpitää. Ruotsissa kehitetään superlennokkia Ruotsin valtio ja asevalmistaja SAAB ovat vahvasti mukana kehittämässä Eurooppalaista miehittämätöntä lentokonetta, Neuronia. Projektiin on upotettu jo n. 100 milj.euroa. Ruotsin lisäksi hakkeeseen osallistuvat Espanja, Ranska, Kreikka, Italia ja Sveitsi. Koko hanke arvioidan maksavan n. 5 miljardia euroa. Neuron teki ensilentonsa viime joulukuussa. Neuron voidaan myös aseistaa raskailla aseilla ja ohjuksilla. Ruotsin puolustusvoimat eivät ole kiinnostunut hankeesta kertoo Aftonbladet. Stanfordin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan yksin Pakistanissa on kuollut siviiliä lennokkihyökkäyksissä vuoden 2004 jälkeen. Tamperelainen Robonic tuottaa lennokkien laukaisukatapultteja. Suomalainen metalliteollisuus on oivaltanut, että tykki ei yksin enää riitä, vaan tarvitaan sitä tukevaa teknologiaa, jotta ammus osuisi mahdollisimman tarkasti kohteeseensa. Muutos tapahtui parisenkymmentä vuotta sitten kun elektroniikka alkoi vakiintua osaksi nykyistä sodankäyntiä. Ennen teknologiaa kehitettiin sotilaalliseen käyttöön mistä se siirrettiin siviilielämän palvelukseen. Nyt suunta on toinen; nykyään siviiliteknologiaa muunnetaan sotilas-käyttöön. Lennokkien rakenta-miseenkin Suomessa löytyy tekijöitä samaten, kuin ohjaus-teknologiaan. Ei mene, kuin muutama vuosi, niin noita UAV lennokkeja on myöskin siviilisektorilla mitä erilaisissa tehtävissä uskotaan asiantuntijapiireissä. Kenraali Olli Nepponen puolestaan toteaa, että tuo Kemijärven lennokki-keskus on lähtenyt liikkeelle täysin suomalaisin voimin. Tampereella toimiva Robonic niminen yritys on lähtenyt kehittämään lennokkien laukaisualustoja, ja on hienoa, että saatiin Kemijärvelle tällainen hyvä harjoitusalue, jossa voidaan myöskin suomalaista osaamista viedä eteenpäin. Se, että siihen tuli mukaan kansainvälinen yhtiö (Ranskalainen Sagem) joka tuo tietenkin mukanaan rahoitusta, on mielestäni pelkästään myönteistä.

6 Robonic tuottaa erilaisia laukaisualustoja jotka soveltuvat käytettäväksi erilaisten UAV lennokkien laukaisuun, oli sitteen kyseessä potkuri tai turbiinikäyttöisestä lennokista. Esimerkki laukaisunopeudesta voi vaihdella aluksen painosta riippuen 70 m/s ylöspäin mikäli aluksen paino on alle 110 kg. Laukaistavat alukset voiva painaa kg. Tähän asti 18 erimallista alusta on laukaistu Robonicin valmistamilla laitteilla menestyksekkäästi. Vaisala tuottaa säähavaintosondeja Sotilaskäyttöön. Miten miehittämätön taistelulennokki lentää turvallisesti kohteeseensa ampumaan ohjuksensa? Miten Yhdysvaltain armeija osuu kapinallisten asemiin Afganistanissa? Ratkaisun tarjoaa suoma-lainen säähavaintoteknologia. Yhtiöllä on myös säähavaintoasemia ja laitteita, joiden avulla sotilaat voivat selvittää säätietoja kenttäolosuhteissa. Aseteollisuus merkitsee tuottoisia liiketoimintamahdollisuuksia.vaisalan DEFENCE segmentti eli puolustustarvikeosasto on erillinen liiketoimintaryhmä yhtiössä. Sen osuus kokonaisliikevaihdosta on 10 %. Ari Meskanen Vasialasta toteaa: Ne tuotteet, mitä me myymme tämän segmentin asiakkaille, on lähinnä radioluotauslaitteistoja, radiosondeja, sääasemia ja sitten ehkä kolmas iso ryhmä on pilvenkorkeusmittarit. Siinä ne on. Vaisalaa kuulee usein kutsuttavan Suomen puolustus- ja turvallisuusteollisuuden kärkiyritykseksi. Tekstin on kirjoittanut Tikkurilan Reserviupseerikerho ry:n tiedottaja res.ltn. Per-Olof Åstedt. Aiheet on kerätty erilaisista Internetissä olevista tietolähteistä ja saatavilla olevasta muusta aiheeseen liittyvästä aineistosta, ajankohtaisia lisäyksiä tehden. Aiheesta on pidetty esitelmä Tikkurilan Reserviupseerikerho ry:n kuukausikokouksessa

Vain taivas rajana. Kun sotaa käydään tietoverkossa... Mahdollisiin kyberuhkiin on Suomessakin varauduttu uutiset, sivu 4

Vain taivas rajana. Kun sotaa käydään tietoverkossa... Mahdollisiin kyberuhkiin on Suomessakin varauduttu uutiset, sivu 4 Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Kun sotaa käydään tietoverkossa... Mahdollisiin kyberuhkiin on Suomessakin varauduttu uutiset, sivu 4 puolustusvoimien uutislehti 53. vuosikerta n:o 4 (1159)

Lisätiedot

LINK-16 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ PUOLUSTUSVOIMISSA

LINK-16 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ PUOLUSTUSVOIMISSA MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU LINK-16 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ PUOLUSTUSVOIMISSA Pro gradu -tutkielma Kadettialikersantti Staffan Kullström Kadettikurssi 89 Ilmavoimien ohjaajalinja Helmikuu 2006 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

MIKÄ SE NATO OIKEIN ON? Karoliina Honkanen - Janne Kuusela

MIKÄ SE NATO OIKEIN ON? Karoliina Honkanen - Janne Kuusela MIKÄ SE NATO OIKEIN ON? Karoliina Honkanen - Janne Kuusela www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka:

Lisätiedot

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/0 Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11 Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 VIRVE-verkkoa kehitetään koko

Lisätiedot

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 1/2014

Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 1/2014 Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 1/2014 Komentajan kynästä: Merivoimat puolustusvoimauudistuksessa s. 6 Merivoimien tutkimus- ja koetoiminta puolustusvoimauudistuksessa s. 46 Teemana Merivoimat

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49

MUUTOKSEN SUOMI. Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina. Toimittanut Antti Hautamäki. Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI Ihmiset muutoksen tekijöinä, instituutiot ihmisten tukijoina Toimittanut Antti Hautamäki Muutoksen Suomi 49 MUUTOKSEN SUOMI TYÖRYHMÄN JÄSENET kansleri Ilkka Niiniluoto, puheenjohtaja fi

Lisätiedot

Luottomiehet ja FECMA

Luottomiehet ja FECMA 4/2012 Luottoseminaari Vierumäellä s. 5 Riskienhallinta laitetoimittajan näkökulmasta s. 14 Syyskokous Tallinnassa s. 18 Jatkuva maksuvalmius -yrityksen elinehto s. 20 INTRUM JUSTITIAN PALVELUVALIKOIMA

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

Lehti eläinten asialla

Lehti eläinten asialla nro 20101 Lehti eläinten asialla Turkistarhaton Suomi 2025 Sikojen puolesta Viipurin koirat Taiteilija Sari Bremer Animalia-lehti, 32. vuosikerta julkaisija: Eläinsuojeluliitto Animalia päätoimittaja:

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI

POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2013 Energian tulevaisuus ja sen haasteet Säätövoiman tarve kasvaa 12 Bioenergiaohjelman 16 voimalaitosta 16 Olkiluodossa eletään vahvan kasvun aikaa 26

Lisätiedot

Suomi ja Nato. Suomen Atlantti-Seuran 10-vuotisjulkaisu. Toim. Terhi Suominen Jyrki Karvinen

Suomi ja Nato. Suomen Atlantti-Seuran 10-vuotisjulkaisu. Toim. Terhi Suominen Jyrki Karvinen Suomen Atlantti-Seuran 10-vuotisjulkaisu Suomi ja Nato Toim. Terhi Suominen Jyrki Karvinen SUOMEN ATLANTTI-SEURA Finlands Atlantsällskap Atlantic Council of Finland suomi ja nato Suomen Atlantti-Seuran

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Viiden vuosikymmenen kriisi

Viiden vuosikymmenen kriisi Ruotuväki, PL 25, 00131 HKI MP2 Itella Oyj Kertausharjoitukset lisääntyvät Puolustusbudjetissa nostetaan selvästi toiminnan tasoa uutiset, sivu 4 puolustusvoimien uutislehti 52. vuosikerta n:o 17 (1150)

Lisätiedot

ELSAN Elämä. Tuunaa elämäsi onnelliseksi. Bostonin kummitukset. Kännykkäpuheluita. koneessa?

ELSAN Elämä. Tuunaa elämäsi onnelliseksi. Bostonin kummitukset. Kännykkäpuheluita. koneessa? Tuunaa elämäsi onnelliseksi Bostonin kummitukset Kännykkäpuheluita koneessa? katseen ELSAN Elämä alla F I N A V I A N L E H T I L E N T O M A T K U S T A J A L L E 1 / 2 0 0 7 S I S Ä L L Y S Päätoimittajalta...............................

Lisätiedot

Anarkismista. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright. 2014 tammikuu 5. Nicolas Walter Anarkismista

Anarkismista. Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright. 2014 tammikuu 5. Nicolas Walter Anarkismista Anarkistinen kirjasto Anti-Copyright 2014 tammikuu 5 Nicolas Walter Anarkismista Nicolas Walter Anarkismista 1969 Suomennos (2012) perustuu Freedom Pressin painokseen vuodelta 2002 Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN. Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa

LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN. Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa LAHJOITUKSET KASVUUN VEROVÄHENNYKSIN Paavo Hohti (toim.) Kalevi Kivistö Matti Myrsky Timo Nikinmaa 1 www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja:

Lisätiedot

Risk Consulting. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu. Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta

Risk Consulting. Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu. Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 9 Toimitusjohtajan ja hallituksen vastuu Vastuu-Navigaattori kokemuksia käytännön riskienhallinnasta Sisältö Pääkirjoitus Keskittyminen

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka

SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka PAULI JÄRVENPÄÄ KIRSTI KAUPPI OLLI KIVINEN HANNA OJANEN RISTO PIIPPONEN OLLI REHN ANTTI SIERLA SUOMEN PAIKKA MAAILMASSA? EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP SUOMEN PAIKKA

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon?

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon? Mistä tehoa tuotantoon? Työturvallisuus ei ole uusi asia konepajoilla CNC piristää piensarjatuotantoa www.prometalli.fi Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta

Lisätiedot

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.)

KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ. Antti Kaihovaara (toim.) KALEVI SORSA -SÄÄTIÖ Antti Kaihovaara (toim.) ANTTI KAIHOVAARA (TOIM.) JAKOLINJOJEN SUOMI Antti Kaihovaara (toim.) Jakolinjojen Suomi Kalevi Sorsa -säätiö Kalevi Sorsa -säätiö ja kirjoittaja 2015 Kansi,

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot