ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMISHANKE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMISHANKE"

Transkriptio

1 Hankesuunnitelma ITÄ- JA POHJOIS-SUOMEN LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMISHANKE - Ylimaakunnallinen EAKR-hanke ohjelmakaudella Mukana ovat Itä- ja Pohjois-Suomen kahdeksan maakuntaa: Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi. - Kustannusarvio on maksimissaan Hankkeen kesto 3 vuotta, hanke alkaa syksyllä Haasteiden ja mahdollisuuksien alue Itä- ja Pohjois-Suomella on yhteisiä saavutettavuuteen ja alueen ominaispiirteisiin liittyviä haasteita: - pitkät välimatkat ja harva asutus - elinkeinoelämän hajanainen rakenne - ongelmat lentojen kannattavuuden kanssa, kilpailun puute ja kalliit hinnat - ongelmat kansainvälisten jatkoyhteyksien osalta, suorien kv-yhteyksien vähäisyys - korvaavien liikennemuotojen puute - matkailualan vahva sesonkiluonteisuus - reuna-alueen haasteet matkaketjujen osalta Reuna-alueen ominaispiirteistä ja saavutettavuuden haasteista huolimatta Itä- ja Pohjois-Suomen alueella on hyvät kasvunäkymät. Tällä hetkellä kaivos- ja energiatoimialat, kasvussa oleva metsäbiotalous uusine tuotteineen (biojalostamot), kansainvälinen matkailu ja koko Barentsin alueen vahva kasvu luovat uudenlaisia kehitysnäkymiä. Luonnon ominaispiirteistä johtuen maantieteellisesti perifeerinen alue on nousemassa uudenlaisen strategisen asemaan. Myös teknologiateollisuutta sijoittuu laajasti eri puolille Itäja Pohjois-Suomea. Ilman toimivaa lentoliikennettä alueen elinkeinoelämän potentiaalin hyödyntäminen on mahdotonta. Barentsin alue ja Venäjä luovat kasvunäkymiä koko Suomelle Itä- ja Pohjois-Suomi sijaitsevat keskiössä Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden, sekä Murmanskin ja Arkangelin alueiden investointipotentiaali on 144 miljardia euroa (Kuva 1). 1 Itä- ja Pohjois-Suomen osuudeksi näistä investoinneista on arvioitu reilu 10 %. 2 Käynnissä oleva kehitys on jo nyt johtanut työvoimapulaan: tällä hetkellä Pohjois-Norjassa on avointa työpaikkaa. Suomalaisia osaajia ja alihankkijoita pyydetään jatkuvasti osallistumaan investointihankkeisiin. 1 Lapin kauppakamari. Yearbook Itä- ja Pohjois-Suomi työryhmän loppuraportti

2 Kuva 1. Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden sekä Murmanskin ja Arkangelin alueiden investointipotentiaali. 1 Tuulivoima 33,924 mrd Öljy ja kaasu 26,226 mrd Liikenneinfrastruktuuri 24,774 mrd Kaivosteollisuus 20,542 mrd Ydinvoima 12,000 mrd Vesivoima 7,260 mrd Pertinteinen teollisuus 7,043 mrd Julkiset 4,394 mrd Matkailu 3,361 mrd Sähköverkko 2,150 mrd Kauppa 1,355 mrd Bioenergia 0,958 mrd Yhteensä 143,987 mrd Väestön kannalta ajateltuna Itä- ja Pohjois-Suomi ovat Euroopan harvaan asutuimpia alueita, mutta arktisesta näkökulmasta alue on väestö- ja teknologiakeskittymä. Koko arktisen alueen mittakaavassa Pohjois-Norjan, Pohjois-Ruotsin ja Luoteis-Venäjän alueet ovat nopeimmin kehittyviä alueita. Suomen nykyisen lentoliikennejärjestelmän raameissa tähän kehitykseen mukaan pääseminen ei ole kuitenkaan mahdollista: maamme lentoliikennejärjestelmä loppuu maantieteellisesti siihen, mistä kehitys alkaa (Kuva 8). Suomen arktisessa strategiassa tavoitteena on Tunnistaa avautuvat uudet liiketoimintamahdollisuudet ja osata hyödyntää arktinen osaaminen taloudellisesti sekä Varmistaa toimivat liikennejärjestelmät ja rajanylityspaikat arktisella alueella. 3 Itä- ja Pohjois-Suomen liikennejärjestelmää tulisikin tarkastella uudesta, tulevaisuuden potentiaalin näkökulmasta. Lentoliikenteellä on tärkeä rooli erityisesti kehityksen alkuvaiheessa ja rajat ylittävässä liikenteessä. Myös Venäjän rajan yli tapahtuva liiketoiminta on kasvanut jatkuvasti: Venäjän vaurastuminen, WTOjäsenyys, matkailijavirtojen lisääntyminen sekä tulevaisuudessa mahdollinen viisumivapaus tuovat uuden ison markkina-alueen ja kasvupotentiaalin hyvin lähelle. Matkailun yhä suurempi merkitys koko Itä- ja Pohjois-Suomen alueella perustuu erityisesti venäläisiin, mutta myös muut kansainväliset matkailijavirrat lisääntyvät. Venäläiset käyttävät jo nyt Suomen lentoasemia Schengen -viisumin kautta ja viisumivapaus lisäisi myös Suomen kautta toteutuvaa lentomatkustusta. 3 Suomen arktinen strategia 2013

3 Suomen kaivosteollisuuden kasvu syntyy Itä- ja Pohjois- Suomessa Kaivannaisteollisuus on yksi Itä- ja Pohjois-Suomen merkittävimmistä tulevaisuuden kasvualoista. Kaivannaisala on jo nyt merkittävä alueen työllistäjä: koko klusteri työllistää yli henkilöä ja kaivoksissa työskentelee n henkeä. Vuoteen 2022 mennessä kaivosalalle tarvitaan uutta työntekijää ja yhden kaivostyöpaikan on arvioitu tuovan muille aloille 2,5-3,5 työpaikkaa. Osaavan työvoiman saaminen ja saavutettavuuden järjestäminen on kuitenkin haastavaa: maamme kaivokset sijoittuvat liikennejärjestelmän kannalta reuna-alueille Itä- ja Pohjois-Suomeen. 4 Vientiteollisuudelle toimivat kansainväliset lentoyhteydet ovat tärkeä kilpailukykytekijä Keskuskauppakamarin tekemän tutkimuksen mukaan liikenneyhteydet ovat yrityksille toiseksi tärkein kilpailukykytekijä. 5 Erityisesti kansainvälistä kauppaa tekevälle yritykselle liikenneyhteydet ovat elintärkeitä, etenkin Suomen syrjäisestä sijainnista johtuen. (Kuva 3) Kuva 2. Suomen metallimalmikaivokset GTK Kuva 3. Keskuskauppakamarin tekemän kyselytutkimuksen mukaan lentoliikenteen merkitys yritysten kilpailukyvylle on kasvanut selvästi. ( Keskuskauppakamari) 4 Kaivosalan toimialaraportti TEM 5 Saario, K Alueiden kilpailukyky yrityksen näkökulma. Keskuskauppakamari.

4 Ulkomaankaupan osuus Suomen BKT:stä on noin 80 %. 6 Myös Itä- ja Pohjois-Suomelle tärkeät toimialat ovat vientiteollisuutta: metalli-, puu-, teknologia- ja kaivannaisteollisuus sekä kansainvälinen matkailu. Itäja Pohjois-Suomen maakuntien vientitulo oli reilut 9 mrd euroa vuonna 2011 (Kuva 4). 7 Kyseiset toimialat sijaitsevat alueella luonnonvarojen sijainnista ja luonnon ominaispiirteistä johtuen. Tarkoituksenmukainen liikenteen suunnittelu huolehtii siitä, että alueelliset vahvuuden voidaan hyödyntää erityisesti elinkeinoelämän näkökulmasta. Kuva 4. Itä- ja Pohjois-Suomen viennin ja tuonnin arvo vuonna 2011 oli reilut 9 mrd euroa. Kansainvälinen matkailu ei ole mukana näissä tilastoissa. Toimiala Online/Tullihallitus Kansainvälinen matkailu Suomen nopeimmin kasvava vientituote Kansainvälinen matkailu on kasvanut Itä- ja Pohjois-Suomen alueella globaalin trendin mukaisesti n. 5% vuosivauhtia. Suomen vientiin rinnastettava matkailutulo on tällä hetkellä 4,2 mrd vuodessa ja sen kokonaiskysyntä on 2,7 % BKT:stä. 8 Alueen matkailu toipui edellisestä talouslamasta nopeasti ja edistää kasvavana palvelualana Itä- ja Pohjois-Suomen sopeutumista rakennemuutokseen. Samaan aikaan alueen lentoliikenteen kehitys on jäänyt selvästi globaalista keskiarvosta, joka on 5% vuodessa. Saavutettavuuden näkökulmasta Itä- ja Pohjois-Suomen matkailualan tilanne on hankala: jatkolentoyhteydet päämarkkina-alueilta toimivat huonosti, suosittujen matkailukohteiden osalta lentokapasiteetti myydään nopeasti loppuun ja lennot ovat usein ylihintaisia kilpaileviin kohteisiin verrattuna. Näistä puutteista johtuen liiketoimintaa menetetään jatkuvasti samalla merkittävä osa matkustajapotentiaalista jää käyttämättä. Matkustusaika ja matkan helppous ovat hinnan lisäksi tärkeitä kriteereitä vapaa-ajan matkaa valittaessa. Jo nykyisellään Itä- ja Pohjois-Suomeen matkustavan ulkomaalaisen matkailijan matkustusaika on hyvin pitkä. Alueen lentoasemaverkosto tulisikin nähdä arvokkaana alueen infrastruktuurikokonaisuutena, sillä matkustusajan piteneminen ohjaa kysynnän käytännössä muualle. Uskoa matkailun menestykseen tuovat Venäjän markkinoiden hyvä kehitys sekä merkittävä uusi kasvumarkkina Japani. 6 Elinkeinoelämän keskusliitto 7 Toimiala Online / Tullihallitus 8 OSKE Matkailun ja Elämystuotannon klusteriohjelman infograafi

5 Vapaa-ajan matkailijoiden osuus lentomatkustajista on kasvanut viime vuosina selvästi ja erityisesti tulevaisuuden kasvun odotetaan olevan tässä matkalajissa nopeaa (Kuva 5). Globaalisti vahvassa kasvussa oleva luonto- ja elämysmatkailu tarjoavat hyvän mahdollisuuden haja-asutusalueen elinkeinoelämälle ja lentomatkustajamäärien kasvattamisessa. Tällä hetkellä kansainvälisen matkailun potentiaalista on nähty alueella vasta pintaraapaisu (kuva 6). Kuva 5. Vapaa-ajan matkojen määrä lentoliikenteessä on kasvanut selvästi ja ennusteiden mukaan kasvaa eri matkalajien vertailussa nopeinta vauhtia. Liikenteen tutkimuskeskus Verne/TTY Kuva 6. Kotimaiset ja kansainväliset yöpymiset Itä- ja Pohjois-Suomen alueella. Kansainvälisten matkailijoiden potentiaalista on nähty vasta pintaraapaisu. Toimiala Online

6 Kehityspotentiaalin hyödyntäminen vaatii liikennejärjestelmän kehittämistä kansainvälisestä näkökulmasta Itä- ja Pohjois-Suomen alueen kehitysmahdollisuuksia ei voida hyödyntää ilman, että reuna-alueen liikenteelliset ongelmat ratkaistaan suunnitelmallisesti. Selkeä este koko Barentsin alueen taloudellisen potentiaalin hyödyntämisessä ovat puutteet alueen liikenneinfrastruktuurissa ja rajat ylittävässä liikennejärjestelmänsuunnittelussa. Liikenteellisesti Itä- ja Pohjois-Suomi sijaitsevat Barentsin alueen keskiössä. Alueen liikenneratkaisuilla on tärkeä merkitys Barentsin alueen kehittyvimpien alueiden kasvulle, mutta erityisesti Suomen elinkeinoelämälle. Kehityksen alkuvaiheessa lentoliikenteellä on erityinen asema. Suurien investointien käynnistyessä, jolloin työvoiman tarve on suurimmillaan, pendelöinti naapurimaihin tulee lisääntymään. Erityisesti asiantuntijoiden työmatkaliikkumisessa lentoliikenteellä on merkittävä rooli. Lentoliikenteen merkitystä tulee pohtia myös luonnonvarojen jatkojalostusta ja teollisuuden nopeita rahtikuljetustarpeita suunniteltaessa. Liikennejärjestelmän kannalta katsottuna lentoliikenne on kustannustehokas tapa järjestää hajaasutusalueen liikkuminen. Korvaavan maaliikenteen hinta on moninkertainen lentoliikenteeseen nähden ja matka-aika venyisi kestämättömäksi. Lentoliikenteen merkitys maantieteellisesti reuna-alueella sijaitsevalle maalle näkyy myös siinä, että ilmailualan osuus maamme BKT:stä on korkea (3,2%). Nykyisen lentoasemaverkoston näkökulmasta katsottuna Itä- ja Pohjois-Suomi ovat lentoliikenteellinen umpikujia ja kansainväliset yhteydet puuttuvat (kuva 8). Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän perusta ja kaikki tulevaisuuden strategiset urat ovat kuitenkin kansainvälisiä. Barentsin ja Venäjän alueen kehitykseen, kansainvälisen matkailun globaaliin kasvuun ja vientiteollisuuden merkitykseen nähden vain kotimaan liikenteeseen perustuva lentoliikenne ei ole alueella perusteltua. Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikennettä tulisikin kehittää alueen elinkeinoelämän vahvuuksista käsin ja aidosti kansainvälisestä näkökulmasta. Ilman kansainvälisen saavutettavuuden kehittymistä alueen pitkän tähtäimen kilpailukyky tulee kärsimään merkittävästi. Kansainväliset lentoyhteydet lentoliikenteen kasvun perusta Suomen lentoliikenteen kasvu on perustunut 90-luvun alusta alkaen kansainväliseen matkustamiseen. Kotimaan matkustajamäärät ovat samaan aikaan olleet jopa laskevia tai pysyneet tasaisina (Kuva 6a). Kansainvälisen reittiliikenteen merkityksen lentoaseman kasvulle voi nähdä myös Tampere-Pirkkalan, Turun ja Lappeenrannan lentoasemien matkustajamäärien kehityksestä (Kuva 7b-c). Käytännössä suorat kansainväliset reittilennot ovat muuttaneet näiden lentoasemien koko kehityspolun.

7 Kuva 7a. Lentoliikenteen matkustajamäärien kehittyminen Suomessa vuosina Kuva 7b-c. Tampere-Pirkkalan, Turun ja Lappeenrannan lentoasemien matkustajamäärien kehitys vuosina Kaaviokuvissa oranssit nuolet osoittavat hetkeä, jolloin suorien kansainvälisten reittilentojen lentäminen aloitettiin ko. lentoasemilta. (muokattu Kaartinen, perustuu Finavian tilastoihin). 9 Maakuntien lentoliikenne kärsii kansainvälisten jatkolentoyhteyksien toimimattomuudesta Suomen muiden maakuntien kansainvälinen saavutettavuus perustuu suurelta osin Helsingin kautta lennettäviin jatkolentoyhteyksiin. Tällä hetkellä maakuntien lentoliikennettä häiritsevät kuitenkin kansainvälisten jatkolentoyhteyksien toimimattomuus, kilpailun puute sekä kalliit hinnat. 10 Samalla näiden maakuntalentoasemien lentomatkustajamäärät ovat tipahtaneet globaalin lentoliikenteen kehityksen vauhdista jopa laskeneet. Finnairin Aasian strategia on ollut toimiva ja säilyttänyt pienen kansallisen lentoyhtiön elinvoimaisena, mutta maakuntien lentoliikennejärjestelmää ei ole pystytty hoitamaan sujuvasti ja kannattavasti samalla konekalustolla ja kansainvälisten lentojen aikatauluilla. Koska Aasian ja Euroopan reitit ovat huomattavasti pidempiä kotimaan reitteihin verrattuna, kotimaan lennot eivät pysty sovittumaan kansainvälisten lentoaikataulujen rytmiin. Maakunnille tärkeänä vaihtoaikana (klo 15-16) konekapasiteetti on käytössä Euroopan ja Aasian reiteillä ja maakuntien lennot ovat rytmityksestä johtuen helposti tyhjiä paluu- /menomatkalla (Kuva 8). Syytä ei kuitenkaan pitäisi lähteä hakemaan Finnairin Aasian strategiasta, vaan tulisi pyrkiä miettimään vaihtoehtoisia, tehokkaampia ratkaisuja tähän liikennejärjestelmälliseen ongelmaan. 9 Katja Kaartisen diplomityö Matkalehden tutkimus:

8 MAAKUNNILLE HYÖDYLLINEN AIKAIKKUNA HELSINKI- VANTAALLA Kuva 8. Aasian ja Euroopan reitit ovat huomattavasti pidempiä kotimaan lentoihin verrattuna, joten niiden tehokas yhteensovittaminen nykyisessä lentoliikennejärjestelmässä on haastavaa. Nykyinen järjestelmä palvelee Aasia-Eurooppa-lentämistä, mutta ei kotimaan lentämistä. Kansainvälinen liikenne tulisi nostaa mahdollisuudeksi myös Itä- ja Pohjois-Suomen lentoasemien kehittämisessä 20 vuoden kehitystrendi osoittaa, että nykyisessä Suomen lentoliikennemallissa maakuntakenttien lentoliikenteellä on vain rajallisia kehitysmahdollisuuksia. Kuvasta 9 voidaan nähdä, että Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa lentoliikennejärjestelmä on rakentunut samanlaiseen viuhkamalliin, missä Tukholma ja Helsinki toimivat kansainvälisinä hub-asemina. Nämä lentoliikennemallit ovat muotoutuneet käytetyn suihkukonekaluston tarpeiden pohjalta. Ruotsissa viuhkamainen lentoliikennemalli on johtanut lentoasemaverkoston karsimisen kierteeseen. Norjassa lentoliikennejärjestelmä perustuu useamman kauttakulkulentoaseman malliin, missä myös maakunnista lennetään suoria kansainvälisiä reittilentoja. Taulukon 1 perusteella Norjan malli voidaan helposti arvioida myös elinvoimaiseksi: väkiluvultaan samankokoisessa Norjassa on 45 maakuntalentoasemaa ja lentomäärät ovat merkittävästi suurempia. Positiivinen kehitys on heijastunut myös Oslon lentoasemaan, jonka matkustajamäärät ovat 1,5-kertaiset Helsinki-Vantaaseen verrattuna. Norjassa lyhyemmille reittiväleille ja pienemmille matkustajamäärille voidaan tarjota sopiva konekalusto ja useamman lentoyhtiön palvelutarjonta. Elävämpi ja laaja-alaisempi verkosto tarjoaa lentoyhtiölle kiinnostavan lentoliikenteen markkina-alueen ja samalla se synnyttää terveen kilpailutilanteen, jossa lentolippujen hinnat pysyvät kohtuullisina.

9 2012 FINAVIA AVINOR Maan väkiluku 5,4 miljoonaa 5,0 miljoonaa Lentoasemat Maakuntakenttien matkustajat 4,3 miljoonaa 23,6 miljoonaa Pääkaupunkikentän matkustajat 14,9 miljoonaa 22,1 miljoonaa Matkustajat yhteensä 19,2 miljoonaa 45,7 miljoonaa Maakuntakenttien osuus matkustajista 23% 52% % Työntekijät Liikevaihto 15,5 miljoonaa 1,2 mrd Tulos 15,5 miljoonaa 125 miljoonaa Taulukko 1. Suomen ja Norjan mallien tunnuslukuja (Lähde: Finavia, Avinor) Kuva 9. Norjassa lentoliikenne perustuu useamman kauttakulkulentoaseman malliin, missä maakunnallisista hubeista lennetään sekä kotimaan lentoja että suoria kansainvälisiä reittilentoja. Lentokonekalusto on sovitettu alueen matkustajamääriin ja lentomatkoihin. Itä- ja Pohjois-Suomi ovat tällä hetkellä lentoliikenteellisiä umpikujia Barentsin alueen vahvasti kehityspotentiaalista huolimatta. (Lähde: muokattu Joint Barents Transport Plan) Tarkasteltaessa Suomen, Ruotsin ja Norjan alueellisten lentoasemien matkustajamääriä, huomataan Suomen jäävän selvästi jälkeen myös saman talousalueen lentoliikenteen kehityksestä (Kuva 10). Kokonaisuudessaan Norjan ja Ruotsin kotimaanliikenteen suuremmat matkustajamäärät indikoivat Suomen kotimaan lentoliikenteen käyttämättömästä potentiaalista.

10 Kuva 10. Lentomatkustajamäärät Suomen, Ruotsin ja Norjan alueellisilla lentoasemilla. Verne/TTY Kansallinen lentoliikennestrategia perustuu oletukseen kotimaan lentoliikenteen laskevasta trendistä Itä- ja Pohjois-Suomen alueella sijaitsee 15 lentoasemaa, joista tällä hetkellä yksi (Mikkeli) on Finavian lentoasemaverkoston ulkopuolella. Lentoliikennestrategian väliraportin perusteella keskustelua käydään ainakin seuraavien alueen lentoasemien lakkauttamisesta/yksityistämisestä: Enontekiö, Joensuu, Kemi-Tornio, Kokkola-Pietarisaari, Lappeenranta, Savonlinna ja Varkaus. Väliraportti sisältää lentoasemien lakkauttamisen lisäksi vahvoja linjauksia jäljelle jäävien kenttien liikenteen luokittelusta: vuoteen 2030 tähtäävässä strategiassa lentoasemaluokille on määritetty yksityiskohtainen lentovuorojen aikataulu sekä otettu kantaa lentoreitteihin. Itä- ja Pohjois-Suomen lentoasemien näkökulmasta luokittelu ja esitetyt palvelutasotavoitteet tarkoittavat käytännössä seuraavia asioita: Kuva 11. Itä- ja Pohjois-Suomen lentoasemat (lähde: Finavia)

11 - Lentoasemilta ei olisi suoria kansainvälisiä reittiliikenneyhteyksiä, jotka ovat historiallisesti tarkasteltuna olleet lentoaseman kasvun perusta (esim. Helsinki-Vantaa, Tampere-Pirkkala, Turku, Lappeenranta ja Oulu). - Lentoasemille ei olisi reittilentoyhteyksiä sunnuntaisin tai arkipyhinä, vaikka ne ovat esim. matkailualalle ja viikonloppumatkailulle keskeisiä matkustuspäiviä. - Suuri osa Itä- ja Pohjois-Suomesta ei kuuluisi väliraportin määrittelemän kaukohenkilöliikenteen palvelutason piiriin (väliraportin kuvan 8 valkoinen alue). - Myös keskuslentoasemien (=Kuopio, Oulu, Rovaniemi) vuorotarjonta heikkenee selvästi, vaikka strategian tavoitteena on ollut keskittää näille kentille suurempia matkustajamääriä. - Väliraportissa esitetyn kansainvälisen palvelutason aikataulut eivät myöskään sovitu nykyisiin kansainvälisiin jatkolentoyhteyksiin. - Charter-liikenne on kirjattu ainoastaan matkailua palveleville lentoasemille (Kittilä, Ivalo, Kuusamo ja Kajaani), vaikka merkittävää charter-liikennettä on muiltakin lentoasemilta. - Matkailua palveleville lentoasemille (Kittilä, Ivalo, Kuusamo ja Kajaani) voitaisiin lentää myös vain matkailusesongin aikana, vaikka matkailualan ainoa mahdollisuus loppuun myydyistä sesongeista johtuen on hakea kasvua niiden ulkopuolelta. - Lentoliikennestrategia lähtee oletuksesta, jonka mukaan kotimaan lentoliikenne tulee laskemaan 0,5-1% vuodessa ja jää globaalin lentoliikenteen kehityksen ulkopuolelle. Lentomatkustajamäärien lisääminen elinkeinoelämän kehitysnäkymiin pohjautuen ja rakenteellisia esteitä purkamalla Tällä hetkellä maakuntien vaikutusmahdollisuudet oman alueensa lentotarjontaan eivät ole riittävät. Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän positiiviset kasvunäkymät antavat alueen lentoliikenteen kehittämiselle kuitenkin uusia mahdollisuuksia. Kehitystyö vaatii pitkäjänteisyyttä ja yhteistä tahtotilaa, mutta myös uudenlaista ajattelumallia. Hankkeessa näitä mahdollisuuksia selvitetään seuraavien teemojen kautta: - Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen ongelmakohtien kartoittaminen. - Lentoliikenteen kehitystä hidastavien liikennejärjestelmällisten ja rakenteellisten ongelmien kuvaaminen ja tilannearvio. - Vaihtoehtoisten lentoliikennejärjestelmämallien vertailu ja elinvoimaisten järjestelmien benchmarkkaaminen (esim. Norjan, Saksan ja Kiinan malli). - Uuden ratkaisuehdotuksen esittäminen, joka tähtää lentomatkustajamäärien kasvuun. Mahdollinen lentoasemien omistajuuteen liittyvä tarkastelu. - Lentoasemakohtaisten strategioiden laatiminen alueellisesta näkökulmasta lentoaseman maantieteellinen sijainti, matkustustarpeet ja elinkeinorakenne huomioiden. Lentoasemien todellisten vaikutusalueiden määrittäminen suhteessa potentiaaliseen lentotarjontaan. - Lentoasemien kaupallisen liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksien kartoittaminen. - Rahoituskanavien ja tukimahdollisuuksien selvittäminen: mm. maaliskuussa voimaan astunut EUkomission ohjeistus, valmistelussa olevat säännökset porrastetusta EU:n investointituesta alle miljoonan matkustajan lentoasemille, TEN-T rahoitus sekä muut rahoitusmahdollisuudet. - Kansainvälisten hub-lentoasemien tarjonnan tarkastelu Itä- ja Pohjois-Suomen näkökulmasta. Pietarin Pulkovon kentän kehityksen arvioiminen sekä sen merkitys Suomen lentoliikenteen kehittymisen kannalta. - Potentiaalisten lentoreittien kartoittaminen aidosti kansainvälisestä näkökulmasta ja kysyntäpotentiaaliin pohjautuen. Paikallisten hub-lentoasemien mahdollisuuksien selvittäminen. - Potentiaalisten lentoyhtiöiden kartoittaminen ja laajemman alueen markkinapotentiaalin löytäminen ja sen hyödyntäminen neuvotteluissa lentoyhtiöiden kanssa.

12 - Elinkeinoelämän ja lentoliikennetoimijoiden yhteistyön vahvistaminen siten, että lentoliikenne palvelee elinkeinoelämää ja aluetta sekä toimii kustannustehokkaasti. Elinkeinoelämän kehitystä estävien pullonkaulojen purkaminen, esim. naapurimaiden investointisuunnitelmien osalta. - Alueen matkaketjujen nykytila-arvio, kehitysmahdollisuuksien selvittäminen ja pilotointi. Matkaketjutarkastelussa arvioidaan myös lentoliikenteen korvaavan maaliikennejärjestelmän mahdollisuudet ja kustannukset. - Kansalliseen lentoliikennestrategiatyöhön vaikuttaminen, mm. perusteiden löytäminen lentoasemien säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2014 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Keskiviikko 8.10.2014 klo 9.30-11.25 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia. Väliraportti

Lentoliikennestrategia. Väliraportti Lentoliikennestrategia Väliraportti 17.12.2013 1 Sisällysluettelo 1. Lentoliikennestrategian tavoitteet... 2 Lentoliikennestrategian valmistelu... 3 3. Lentoliikenteen merkitys... 3 4. Lentoliikenteen

Lisätiedot

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 We weren t born to follow Jon Bon Jovi Lapin liitto ISBN Julkaisusarja Strategiaprosessista ja strategian kokoamisesta vastasi matkailuasiantuntija Satu Luiro Lapin liitosta.

Lisätiedot

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018

LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 LAPIN MATKAILUSTRATEGIA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ... 4 3. LAPIN MATKAILUN NYKYTILA... 7 3.1. Matkailun kehitys globaalisti, Suomessa ja Lapissa... 7 3.2 Matkailun merkitys

Lisätiedot

L E N T O L I I K E N T N Y K Y T I L A E E N R O V A N I E M 1 8 0 5 M A T K A I L U K L U S T E R I

L E N T O L I I K E N T N Y K Y T I L A E E N R O V A N I E M 1 8 0 5 M A T K A I L U K L U S T E R I L E N T O L I I K E N T N Y K Y T I L A E E N 1 8 0 5 M A T K A I L U K L U S T E R I R O V A N I E M I Pohjoismaisia vertailuja Lentoliikenteen kansantaloudelliset vaikutukset Lentoliikennestrategia ITÄ-

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND

Keski-Pohjanmaan liitto Kokouspvm Sivu Toimielin 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND Sihteeristö 1/2015 PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Tiistai 20.1.2015 klo 9.30-11.50 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola Käsitellyt

Lisätiedot

PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D. (5. krs.), 53100 Lappeenranta.

PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D. (5. krs.), 53100 Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Maakuntahallitus AIKA 26.01.2015 klo 10:00-10:52 PAIKKA Etelä-Karjalan liiton toimisto, Kauppakatu 40 D. (5. krs.), 53100 Lappeenranta. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia

Lisätiedot

Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä. Selvitys

Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä. Selvitys Kotimaan lentoliikenteen tilanne erityisesti Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän lentokentillä Selvitys Julkaisuja 29/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Lentoliikenteen merkitys aluekehitykselle. Savonlinnan näkökulma

Lentoliikenteen merkitys aluekehitykselle. Savonlinnan näkökulma 1(11) Lentoliikenteen merkitys aluekehitykselle Savonlinnan näkökulma Tutkimukseen ja kansainväliseen vertailuun perustuva katsaus Northpoint Aviation Services Limited, Farr, Inverness, U.K. IV2 6XJ Savonlinnan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

LENTOASEMAN MERKITYS ALUEKEHITTÄMISESSÄ tulevaisuus syntyy tekemällä

LENTOASEMAN MERKITYS ALUEKEHITTÄMISESSÄ tulevaisuus syntyy tekemällä TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu LENTOASEMAN MERKITYS ALUEKEHITTÄMISESSÄ tulevaisuus syntyy tekemällä Katri Kivistö-Haverinen Kunta- ja aluejohtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Lentoliikennestrategian taustaraportti

Lentoliikennestrategian taustaraportti Lentoliikennestrategian taustaraportti Julkaisuja 2b/2015 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä

Suomen matkailustrategia 2020. 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä Suomen matkailustrategia 2020 4 hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä SISÄLTÖ Tiivistelmä...3 Johdanto...5 Neljä hyvää syytä edistää matkailutoimialojen kehitystä...6 Matkailualan trendit...13

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Lappi- sopimusmaakuntaohjelman

Lappi- sopimusmaakuntaohjelman Lapin liiton hallitus 6.10.2014 Liite 14. MYR 6.10.2014 Liite. Lappi- sopimusmaakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 TEM / 6.10.2014 ohjelmapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Sisällysluettelo

Lisätiedot

LIITE 2a POHJOIS-SUOMEN KEHITYS JA TULEVAN OHJELMAKAUDEN MAHDOLLISUUDET 11.5.2012

LIITE 2a POHJOIS-SUOMEN KEHITYS JA TULEVAN OHJELMAKAUDEN MAHDOLLISUUDET 11.5.2012 LIITE 2a POHJOIS-SUOMEN KEHITYS JA TULEVAN OHJELMAKAUDEN MAHDOLLISUUDET 11.5.2012 POHJOIS-SUOMI Osaavaa ohjelma- ja yhteistyötä, työvoimareservi hyödynnettävissä Pohjois-Suomen maakunnat (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

Lappi- sopimus - maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016

Lappi- sopimus - maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 Lapin toimeenpanosuunnitelma vuosille 2014-2015 Lappi- sopimus - maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 TEM / 6.10.2014 Hyväksytty Lapin maakunnan yhteistyöryhmässä 10.6.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan. raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta Logistiikan toimialavuoropuhelu 31.10.2006 Kilpailukykyiseen liikennepolitiikkaan raportti logistiikan toimialavuoropuhelusta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. Finavia Suomen portti maailmalle

Vuosikertomus 2007. Finavia Suomen portti maailmalle Vuosikertomus 2007 Finavia Suomen portti maailmalle Finavia avaa yhteydet maailmalle SisälTÖ Finavia lyhyesti 4 2007 tapahtumat ja avainluvut 6 Pääjohtajan katsaus 8 Strategia 12 Lentoliikenne 16 Lentoasemaliiketoiminta

Lisätiedot

Lentoliikenteen merkitys aluekehitykselle. Savonlinnan näkökulma

Lentoliikenteen merkitys aluekehitykselle. Savonlinnan näkökulma 1(11) Muistio Lokakuu 2013 Lentoliikenteen merkitys aluekehitykselle Savonlinnan näkökulma Tutkimukseen ja kansainväliseen vertailuun perustuva katsaus Northpoint Aviation Services Limited, Farr, Inverness,

Lisätiedot

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA FCG Planeko Oy HUMPPILAN KUNTA HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA Loppuraportti 350-D1823 12.2.2009 FCG Planeko Oy Loppuraportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA... 1 1.1 Toimeksiannon

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT

POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT POHJOIS-SUOMEN KANSAINVÄLISET LIIKENNEKÄYTÄVÄT 2 B:52 ISBN 978-952-5731-03-3 ISSN 1236-8393 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. ALKUSANAT... 5 2. POHJOIS-SUOMI OSANA KANSAINVÄLISIÄ KULJETUSKETJUJA... 6 2.1 Elinkeinoelämä...7

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET

ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET RAPORTTI Itä-Suomi ohjelman makrohanke M7 valmistelutyöryhmä 2006 LUONNOS 23.8.2006 1. JOHDANTO... 3 2. ITÄ-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ... 4 2.1. LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAT...

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020 Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020 17.1.2013 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 1.1 Itä- ja Pohjois-Suomen maantieteellinen asema,

Lisätiedot