BARENTSINMERI. Tutkija Anna Sinisalo Lapin yliopisto, Arktinen keskus 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BARENTSINMERI. Tutkija Anna Sinisalo Lapin yliopisto, Arktinen keskus 2006"

Transkriptio

1 Northern Visions: Northwest Russia seen through the Afbare Film Archive Lisätietoja DVD:hen: Northern Promise, The Barents Sea from Ancient Myths to Future Possibilities BARENTSINMERI Tutkija Anna Sinisalo Lapin yliopisto, Arktinen keskus 2006 Tämä esitys perustuu DVD:hen, joka on tehty AFBARE-projektissa (Artic Documentary Films at Risk in Barents Region: Surveying, Protecting and Screening ). Artikkelin teema perustuu DVD:ssä käytettyyn dokumenttifilmimateriaaliin ja se keskittyy Barentsinmeren luontoon, merkitykseen ja tulevaisuuteen.

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Maantieteelliset ominaispiirteet Luonnon monimuotoisuus Barentsinmeren merkitys Luonnonvarat ja niiden hyödyntäminen Strateginen merkitys ja merenkulku Kalastus ja muut elinkeinot Ympäristöongelmat Barentsinmeren alueella Liikakalastus Saasteet Tunkeilijalajit Meriympäristönsuojelu Tulevaisuus ja suuret muutokset Lähteet...18 Kuvien lähde, jos ei muuta mainita: Afbare-kokoelmat,

3 1 Johdanto Barentsinmeri on sijaintinsa vuoksi kiinnostanut poliittisia päättäjiä, tutkijoita, kauppamiehiä, ja elinkeinonharjoittajia kautta aikojen. Se sijaitsee Euroopan koillislaidalla Norjan ja Venäjän pohjoispuolella. Siellä kohtaavat Atlantti ja Pohjoinen jäämeri sekä Länsi-Eurooppa ja Venäjä. Sen runsaat merenantimet sekä valtavat öljy- ja kaasuesiintymät pitävät yllä useiden tahojen mielenkiintoa Barentsinmereen. Toisaalta alueen radioaktiiviset saastelähteet huolestuttavat niin paikallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Kuva 1. Barentsinmeri on osa Pohjoista jäämerta. Kuvassa Barentsinmeri ja sen suurimmat saaret tai saariryhmät. Kartta (muokattu): Hugo Ahlenius, UNEP/GRID-Arendal, arents_region_topography_and_b athymetry3 Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät voimakkaimmin arktisella aluella (ACIA, 2005). Ilmastonmuutoksen seurauksena esimerkiksi merenkulku ja öljyn- ja kaasunporaukset helpottuvat Barentsinmerellä. Niistä seuraa huomattavia ympäristöriskejä, koska alueen ekosysteemit ovat äärimmäisen haavoittuvia. Toisaalta ne mahdollistavat yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen alueella lisääntyvien investointien ja infrastruktuurin kehityksen ansiosta. Maapallon energiantarve kasvaa kiihtyvällä tahdilla jatkuvasti ja Barentsinmeren alueen maailmanlaajuinen merkitys todennäköisesti vahvistuukin tulevaisuudessa meren maantieteellisen sijainnin ja erityisesti sen runsaiden luonnonvarojen ansiosta. 3

4 1.1 Maantieteelliset ominaispiirteet Barentsinmeren alueen määrittelee valtameren pohjanmuodot ja suuret saaret ja saariryhmät. Barentsinmerta rajaa luoteessa Huippuvuoret, koillisessa ja idässä Frans Joosefin maa ja Novaja Zemlja sekä etelässä Pohjois- Eurooppa (Kuva 1). Merialue on suhteellisen matala (Taulukko 1), sillä se rajoittuu Norjalle ja Venäjälle kuuluvalle merenalaiselle mannerjalustalle. Barentsinmeren alueeseen kuuluu osana myös Vienanmeri, joka kattaa meren kokonaispinta-alasta noin kuusi prosenttia (UNEP, 2004). Taulukko 1. Barentsinmeri lukuina (UNEP, 2004) Pinta-ala (km 2 ) Tilavuus (km 3 ) Keskisyvyys (m) Maksimisyvyys Suolapitoisuus Valumaalue (km 2 ) (m) ( ) Barentsinmeri > 600 m n. 34* Vienanmeri m 26* Yhteensä *Matishov et al. 1998,Glukhovsky, 1991 Vienanmeren lisäksi Barentsinmeren vesistö-alueesen lasketaan kuuluvaksi Kuolajoki ja Kuolanlahti, Vienanjoki, Pechora-joki ja Petsamojoki (UNEP, 2004). Jokien valumasta yli 50% on peräisin lumien sulamisvesistä (UNEP, 2004). Suurin osa Barentsinmeren valuma-alueesta sijaitsee Venäjän maaperällä meren lounaispuolella. Sen lisäksi tulee Norjan ja Suomen puolelta virtaa pieni osa kokonaisvalumasta. Yli puolet jokien valumasta päätyy ensin Vienanmereen, jolla on sen vuoksi merkittävä rooli Barentsinmeren ekologialle (UNEP, 2004). Barentsinmeri on avoin ja vesi vaihtuu vapaasti Pohjois-Atlantin ja Pohjoisen jäämeren kanssa. Meren vesi vaihtuu noin kuudessa vuodessa (Terziev et al. 1990). Vielä nykyisin Barentsinmeri ja Vienanmeri jäätyvät talvisin, mutta jääolosuhteet vaihtelevat vuosittain huomattavasti. Barentsinmeren etelärannikon satamat kuten Murmansk ja Vuoreija pysyvät kuitenkin jäättöminä ympäri vuoden Golf-virran vaikutuksen vuoksi, kun taas pohjoisosissa voi esiintyä merijäätä myös kesäisin (UNEP, 2004). Vienanmeri on yleensä lähes kokonaan jäässä 5-6 kuukautta vuodessa (UNEP, 2004). Pohjoisten merialueiden jääolosuhteet muuttuvat kuitenkin nopeasti ilmastonmuutoksen seurauksena (ACIA, 2005). 4

5 1.2 Luonnon monimuotoisuus Barentsinmeri muodostaa ainutlaatuisen arktisen ekosysteemin, johon kuluu runsaasti eri kasvi- ja eläinkunnan lajeja ja niiden edustajia. Useat Barentsinmeren lintu- ja nisäkäslajit ovat harvinaisia tai uhanalaisia. Meren alueella on laskettu pesivän 24 lintulajia (Krasnov et al. 1995). Meren eteläosan linnusto koostuu pääasiassa harmaalokeista (Larus argentatus) ja merilokeista (Larus marinus). Yleisimpiä lintuja pohjoisosissa ovat isolokki (Larus hyperboreas) ja myrskylintu (Fulmarus glacialis). Barentsinmeren suurimmat lintuyhdyskunnat sijaitsevat Novaja Zemljan länsirannikolla sekä Murmannin rannikolla. Näiden alueiden harvinaisimman linnut ovat pikkukajava (Rissa tridactyla) ja pohjankiisla (Uria lomvia) (Anker-Nilssen et al. 2000). Merinisäkkäät, kuten jääkarhut, valaslajit ja eväjalkalajit (pinnipedit) esiintyvät Barentsinmerellä joko vuodenajasta riippuen tai jatkuvasti. Jääkarhu (Thalassarctos (Ursus) maritimus, Kuva 3) on ilmastonmuutoksen seurauksena uhanalainen laji, jonka pelätään kuolevan sukupuuttoon merijääpeitteen vetäytyessä (ACIA, 2005). Myös suurin osa valasja eväjalkalajeista ovat harvinaisia tai suojeltuja (UNEP, 2004). Valaslajeja meressä esiintyy 12 (Matishov, 1999; WWF, 2003), joista pysyväisasukkaina voidaan pitää mm. grönlanninvalasta (Balaena mysticetus), sarvivalasta (Monodon monoceros), maitovalasta (Delphinapterus leucas) ja lahtivalasta (Balaenoptera acutorostrata). Barentsinmeren ja Kuva 2. Jääkarhu.(Thomas Vienanmeren harvinaisimmat valaslajit ovat Nilsen, maitovalas ja lahtivalas, jotka ovat myös perinteisiä pyyntikohteita. Muurmannin alueella ja läntisellä arktisella alueella esiintyy seitsemän eri eväjalkalajia: mursu ja kuusi hyljelajia (WWF, 2003). 5

6 Yksi yleisimmistä hyljelajeista on grönlannin hylje (Рagophilus groenlandica), joka viihtyy kylmissä vesissä (Kuva 3). Se on Venäjälle taloudellisesti tärkeä hyljelaji (Isaksen & Wiig, 1995) ja sen määrän Barentsinmeressä ja Vienanmeressä on arvioitu olevan yhteensä noin kaksi miljoonaa (CAFF, 2001). Kuva 3. Grönlanninhylje (Afbare-kokoelmat, 2004) Barentsinmeressä ui yli 150 eri kalalajia (WWF, 2003). Atlantilta virtaava vesi tuo mukanaan useista kaupallisia kalalajeja, kuten turskaa, koljaa, silliä, monnia, ruijanpallasta ja punakampelaa Barentsinmeren länsiosiin. Barentsinmeren itä- ja pohjoisosissa esiintyy runsaasti mm. jäämeren turskaa ja villakuorea (Matishov & Denisov, 2000). Makean veden altaan tärkein kaupallinen tuote on lohi, joka nousee Kuolan niemimaan jokiin, Mezen-jokeen, Pechora-jokeen sekä Norjan rannikon Barentsinmeren kaakkoisosan pieniin jokiin. Merenpohjaeliöstöön kuuluu kaikentyyppisiä selkärangattomia lukuunottamatta nuolimatoja (chaetognath), jotka kuuluvat planktoneihin. Barentsinmeressä ja Vienanmeressä on yli 3200 pohjaeläinlajia (zoobenthos) (Sirenko, 2001). Lisäksi Barentsinmeressä on tunnistettu myös yli 200 eläinplanktonlajia ja yli 300 kasviplanktonlajia (UNEP, 2004). Barentsinmeren planktonlajit edustavat pääasiassa arktisia ja boreaalisia lajeja, mutta sen lisäksi siellä esiintyy myös maailmanlaajuisia, sekä maantieteellisesti määrittelemättömiä lajeja ja niiden välimuotoja (Matishov et al. 2000). 6

7 2 Barentsinmeren merkitys 2.1 Luonnonvarat ja niiden hyödyntäminen Barentsinmeren alueella sijaitsee valtavat kaasu- ja öljyvarannot. Huomattavimmat kaasuvarat sijaitsevat Venäjän puoleisella Barentsinmerellä (European Environment Agency, 2004). Norjan puoleisella Barentsinmerellä ei toistaiseksi vielä etsitä raakaöljyä, mutta yhtä kaasukenttää kehitetään ja joitakin öljyesiintymiä tunnetaan jo (WWF, 2003). Korkeat öljynhinnat ja vaakampi poliittinen tilanne ovat innostaneet Venäjän luonnonvarojen hyödyntämissuunnitelmiin ja uusiin investointeihin (European Environment Agency, 2004). 2.2 Strateginen merkitys ja merenkulku Kylmän sodan aikana suurvaltojen vastakkainasettelu korosti myös Barentsinmeren strategista merkitystä. Venäjän strateginen ydiniskukyky keskittyy Kuolan niemimaan ja Barentsinmeren alueelle ja Barentsinmeri tarjoaa Venäjälle myös ympärivuotisen pääsyn valtamerille ja meriyhteyden Länsi- Siperian suurille joille. Euroopan pohjoisosista on kuitenkin tullut viimeisen 15 vuoden aikana vakaa alue ja nykyisin sotilasstrategian sijaan tärkeämmäksi ovat nousseet alueen energiavarat (Koivula, 2006). Arktisen alueen ilmaston lämmetessä Barentsinmeren taloudellinen merkitys kasvaa. Barentsinmeren halkovasta koillisväylästä halutaan kehittää ympärivuotinen merireitti raaka-aine- ja energianälkää potevan Euroopan ja Pohjois-Venäjän valtavien luonnonvarojen välille. Reitin varrella sijaitsee osa maailman suurimmista öljy- ja kaasuvarannoista (Ragner, 2000). Koillisväylä yhdistää myös Pohjois-Euroopan Tyyneen valtameren valtioihin ja lyhentää merimatkaa Lounais-Euroopan ja Koillis- Aasian välillä jopa puoleen verrattuna nykyisin käytössä oleviin reitteihin (Ragner, 2000). Koillisväylän kaupallisia ja teknologisia mahdollisuuksia onkin jo tutkittu useiden miljoonien eurojen tutkimusohjelmien voimin (Ragner, 2000). 7

8 2.3 Kalastus ja muut elinkeinot Kalateollisuus on merkittävä elinkeino Pohjois-Norjan rannikolla ja yksi voimakkaan taloudellisen kehityksen ala Venäjällä. Taloudellisesti merkittävimmät pyyntikohteet Barentsinmerellä ovat turska (Саdus тоrhua тоrhua), kolja (Меlanogrаmmus аеglefinus), katkarapu, villakuore (Мollоtus villosus villosus) ja seiti (Pollachius virens). Taloudellisesti ja poliittisesti tärkein kala on turska ja koljanpyyntiä voidaan pitää turskateollisuuden täydentäjänä. Villakuoresaaliit taas vaihtelevat sykleissä tehden niistä epävarman tulonlähteen. Norjalainen keväisin kuteva silli taas viettää vain osan elämästään Barentsinmeressä ja sitä pyydetäänkin pääasiassa Norjanmerellä. Seitikanta on yksinomaan norjalainen ja katkarapua saadaan pääasiassa Huippuvuorten länsipuolelta. (UNEP, 2004) Yllämainitut kalalajit muodostavat 90 prosenttia kokonaissaaliista. Grönlanninpallasta (Rеinhardtius hippoglossoides hippoglossoides), jäämerenseitiä (Воrеоgadus saida), meriahventa (Sebastes marinus L.), pohjankatkarapua (Pandalus borealis) ja kampasimpukkaa (Chlamus islandica) pyydetään erityisillä pyyntivälineillä, mutta niiden määrä ei ole merkittävä. Punakampelaa (Рleurоnесtеs рlatеssа L.), liejukampelaa (Hippogolossoides рlatessoides limandoides L.), kissakaloja (suku: Аnаrhichas), seitiä (Pollachius virens L.) sekä muita kaloja saadaan pääasiassa turskanpyynnin sivutuotteena. (UNEP, 2004) Myös useita selkärangattomia lajeja hyödynnetään kaupallisesti. Tällöisiä lajeja ovat mm. Islannin kampasimpukka (Chlamys islandica) ja sinisimpukka (Mytilus edulis). Myös kuningasrapua (Paralithodes camtschatica), jota istutettiin alueelle luvulla ja joka on yleistynyt, pyydetään ainakin toistaiseksi kaupallisiin tarkoituksiin. Lisäksi mm. levää käytetään raaka-aineena elintarvike- ja lääketeollisuudessa. (UNEP, 2004). 8

9 Turismi on yksi maailman nopeimmin kasvavista elinkeinoista. Matkailu on yhä voimakkaammin suuntaunut eksoottisten kohteisiin, jollaiseksi myös arktinen alue yleensä voidaan laskea (Europan Environmental Agency, 2004). Turistit tulevat Barentsimeren alueelle kalastamaan ja metsästämään, bongaamaan valaita sekä laivaristeilyille, joiden määrän uskotaan kasvavan tulevaisuudessa (Norwegian maritime directorate, 2000; UNEP, 2004). Alueen kalastusmatkailu keskittyy toistaiseksi Barentsin alueen lohijokiin (Soppela, 2004). Suurin osa turisteista samoin kuin useat matkanjärjestäjät ovat ulkomaalaisia (UNEP, 2004). Alueella toimi vuonna 1998 jo viisi kalaturismiyhtiötä, joista kaksi oli täysin venäläisten omistamia. (Lausala ja Valkonen, 1999). Matkailualan kilpailua haittaa kuitenkin rikollispiirien kiinnostus alaa kohtaan (UNEP, 2004). 3 Ympäristöongelmat Barentsinmeren alueella Pahimmat uhat Barentsinmeren ekosysteemille ovat liikakalastus, öljyonnettomuudet, ydinsaasteet sekä ekosysteemin muuttuminen tulokaslajien vaikutuksesta (UNEP, 2004). Liikakalastusta voidaan pitää huomattavimpana uhkana Barentsinmeren ekosysteemeille (UNEP, 2004), kun öljy- kaasuvuotojen sekä radioaktiivisten saasteiden vaikutukset ovat toistaiseksi vielä vähäisiä (AMAP, 2002). 3.1 Liikakalastus Barentsinmeren merkittävimmät taloudelliset kalakannat (turska ja kolja) ovat pienentyneet kalastuksen seurauksena yli turvallisten biologisten rajojen (UNEP, 2004). Vielä 1970-luvun lopulla Barentsinmeri tuotti 4,5 miljoonaa tonnia mereneläviä. Tästä luvusta lähes kolmannes koostui pelkästään turskasta (Matishov ja Denisov, 2000). Liikakalastukseen johtaneita syitä ovat mm. (UNEP, 2004) 9

10 - taloudelliset syyt, kuten verot, kalan korkeat hinnat, Venäjän talousuudistuksen heikkoudet; - teknologiset syyt, kuten kalastusvälineiden kyvyttömyys valikointiin ja vaihtoehtoisten kalastusvälineiden puute; - poliittiset syyt, erimielisyydet Norjalais-venäläisessä kalastuskomissiossa, kalastuksen valvonnan puutteet, puutteet kalastustilastoissa ja häiriöt kalastuksen hallinnointijärjestelmässä; - lainsäädännön puutteet kalastuksen rajoittamisessa Venäjällä; sekä - tieteelliset epätarkkuudet ja puutteelliset arviointimenentelmät. Talouskalakannat ja -saaliit pienenivät huomattavasti 1900-luvun loppua kohti muutamia poikkeuksia lukuunottamatta ja esimerkiksi pohjoisen kaupallisesti arvokkain kalalaji lohi on kalastettu lähes sukupuuttoon (Matishov ja Denisov, 2000). 3.2 Saasteet Saasteet ovat toiseksi merkittävin ympäristöuhka Barentsinmerellä (UNEP, 2004). Merivirrat, ilmavirtaukset ja joet yhdistävät haavoittuvan arktisen alueen Euroopan saastuneimpiin osiin. Euroopan saasteilla onkin huomattava vaikutus arktisiin alueisiin (European Environmental Agency, 2004). Arktisella alueella on kuitenkin useita herkkiä alueita ja luonnonvaroja, jotka ovat ekologisten ominaispiirteidensä vuoksi haavoittuvia. Esimerkiksi pesimä-, kutu-, ja ravintoalueilla päästöillä voi olla vakavia pitkäaikaisia seurauksia erityisesti, kun otetaan huomioon alhaiset lisääntymismäärät ja eläinten energiaa varastoivat rasvakerrokset, jotka ovat yleisiä arktisilla lajeilla (Norwegian maritime directorate, 2000). Vielä toistaiseksi saastepitoisuudet ovat kuitenkin suhteellisen alhaisia Barentsinmerellä ja se on huomattavasti puhtaampi kuin muut Euroopan merialueet. Merenkulun aiheuttamat pitkäaikaiset, säännölliset päästöt ovat huolenaihe ympäristön kannalta. Esimerkiksi säännöllisesti operoivat kalastusalukset kuluttavat huomattavasti polttoainetta ja siksi niiden osuus saastepäästöistä ilmakehään on merkittävä. Tutkimukset viittaavat kuitenkin siihen, että tällä hetkellä säännöllisten, laillisten öljy- ja jätevesi-päästöjen sekä 10

11 muiden päästöjen vaikutus arktisella alueella on alhainen. Näiden päästöjen pitkäaikaisvaikutuksia arktisiin ekosysteemeihin ei kuitenkaan ole riittävästi tutkittu. Ennaltaehkäisevät käytännöt pitäisi ottaa käyttöön ja säännöllisen laivaliikenteen päästömäärät pitäisi arvioida ja niitä pitäisi valvoa siihen asti, kunnes voidaan tutkimalla varmistaa, ettei niillä ole haitallista vaikutusta. (Norwegian maritime directorate, 2000) Onnettomuuksien aiheuttamat päästöt syntyvät yleensä törmäyksissä, karille ajoissa ja tulipaloissa. Sen lisäksi onnettomuuksiin liittyvät pelastusoperaatiot vaikuttavat ympäristöön. Toistaiseksi nämä päästöt ovat liittyneet pienehköihin rahtimääriin ja säiliöihin, mutta niilläkin voi olla huomattavia vaikutuksia ympäristöön. Vielä ei ole onneksi raportoitu vakavia merta saastuttavia onnettomuuksia arktisella alueella (Brude et al., 1998), mutta onnettomuusriski kasvaa huomattavasti laivaliikenteen lisääntyessä pohjoisilla merialueilla. 1 Öljy- ja kaasuvuodot Vaikka öljy- ja kaasuvuodoilla ei ole vielä ollut merkittäviä vaikutuksia Barentsinmeren ekosysteemeihin (UNEP, 2004), tulevaisuus voi olla kuitenkin toinen, sillä alueen öljy- ja kaasutuotanto laajenee samoin kuin öljyn ja kaasun kuljetukset merellä. Pelkästään Muurmanskin alueella meriteitse kuljetettavan öljyn määrän ennustetaan kasvavan yli kolmenkertaiseksi seuraavan kymmenen vuoden aikana (Murmansk Region Administration 2003). Sen seurauksena luonnollisestikin myös onnettomuusriski kasvaa. Suurilla öljy- ja/tai kemikaalipäästöillä onnettomuuksien yhteydessä on todennäköisesti hyvin merkittäviä vaikutuksia arktiseen meriympäristöön (Norwegian maritime directorate, 2000). Mereen vuotanut öljy yleensä kerääntyy sulapaikkoihin merijään reunalle tai jäälauttojen väliin. Näillä paikoilla myös meren tuottavuus on erityisen korkeaa ja kalat, merilinnut, hylkeet ja valaat hakevat niiltä ravintoa (European Environmental Agency, 2004). 11

12 2 Ydinsaasteet Barentsinmeren radionuklidit ovat peräisin ilmakehän laskeumasta, jokivalumasta sekä Länsi-Euroopan uudelleenkäsittelylaitosten päästöistä, jotka kulkeutuvat Barentsinmereen Golf-virran mukana, Kuolan niemimaan nestemäisen ydinjätteen päästöistä sekä ydinonnettomuuksista (AMAP, 2002; UNEP, 2004). Viime vuosikymmenien aikana on havaittu, että ilmakehästä peräisin olevan radioaktiivisen laskeuman määrä on vähentynyt tasaisesti (UNEP, 2004). Barentsinmerellä liikkuu yhä paljon ydinkäyttöisiä jäänmurtajia ja sukellusveneitä ja alue on yksi maailman suurimmista ydinreaktoreiden keskittymistä (Lausala ja Valkonen, 1999). Lisäksi Neuvostoliiton/Venäjän laivaston ja jäänmurtajien radioaktiivista jätettä on upotettu Barentsinmereen yli kolmen vuosikymmenen ajan ja useat ydinjätevarastot vuotavat. Merestä ja kaloista mitattu radioaktiivisuus ei ole ollut huomattavan korkea, osittain siksi, että alue on laaja ja saastuneet kohteet paikallisia. Rannat ja alueet, joille ydinjätettä on upotettu ovat suurimmassa vaarassa. Vaikka ydinjätettä onkin Luoteis-Venäjällä erittäin paljon, mahdollisen onnettomuuden seurausten on arvioitu kuitenkin olevan paikallisia. Merivirrat saattavat kuitenkin levittää radioaktiivisia aineita ja vettä laajoillekin alueille. (Lausala ja Valkonen 1999; AMAP, 2002) 3 Muut saasteet Barentsinmeren alueella toimii suuria metallurgian, kaivostoiminnan ja kemian alan sekä selluloosa-, ja paperiteollisuuden yrityksiä, jotka ovat alueen pääasiallisia saastuttajia (UNEP, 2004). Selluloosateollisuuden ja muun puunjalostusteollisuuden orgaanisia yhdisteitä sisältävät jätevedet kulkeutuvat jokien mukana Vienanmereen ja sieltä edelleen Barentsinmereen (Lausala ja Valkonen, 1999). Saastuneilla jokivesillä 12

13 ei kuitenkaan ole suurta vaikutusta kansainvälisiin vesiin, koska Barentsinmeren vedet vaihtuvat vapaasti Atlantin ja Pohjoisen jäämeren vesien kanssa ja koska jokien valuma on suhteellisen pieni (AWI, 1994). 3.3 Tulokaslajit Barentsinmereen kulkeutuneet uudet lajit vaikuttavat alueen lajikoostumukseen ja siten arktisiin ekosysteemeihin. Tarkoituksella mereen istutettujen uusien lajien lisäksi vieraita lajeja tuodaan alueelle tahattomasti öljytankkerien vakauttamiseen käytettyjen vesien mukana (UNEP, 2004). Uusista lajeista Barentsinmeressä merkittävimpiä ovat kyttyrälohi, kuningasrapu ja arktinen taskurapu. Arktinen taskurapu kulkeutui todennäköisesti öljytankkerien vakauttamiseen käytettyjen vesien mukana Barentsinmereen, jossa se havaittiin ensimmäistä kertaa 1990-luvulla. Kyttyrälohi ja kuningasrapu istutettiin Barentsinmereen 1960-luvulla ja erityisesti kuningasrapu on aiheuttanut merkittävimmän muutoksen rannikkoalueen ekosysteemeihin. Se kilpailee alkuperäisten lajien kanssa ravinnosta ja toimii isäntäeläimenä loisille, jotka ovat haitallisia erityisesti turskanpoikasille. (UNEP, 2004) Vielä nykyisin muualta tuotujen vesien päästömäärät ovat alhaiset (Norwegian maritime directorate, 2000). Laivaliikenteen lisääntyessä myös näiden muualta tuotujen vesien ja vieraiden lajien määrä todennäköisesti kasvaa Barentsinmeressä. Tämä on merkittävä uhka alueelle, sillä uusien lajien kokonaisvaikutus ekosysteemeihin on haitallinen pääasiassa luontaisen eläinkunnan, populaatioiden ja geneettisen sekoittumisen, luonnollisen eläinmaantieteellisen identiteetin menetyksen ja alkuperäisen kalakannan syrjäytymisen vuoksi (Matishov ja Denisov, 2000). Vieraista lajeista on myös taloudellista haittaa Barentsinmeren alueella. Esimerkiksi kuningasrapu vaikuttaa talouskalakantoihin ja kyttyrälohellä on epäedullinen vaikutus kalastusmatkailuun (UNEP, 2004). 4 Meriympäristönsuojelu Viime vuosien aikana Barentsin alueen ympäristöongelmiin on kiinnitetty yhä enemmän huomiota ja Barentsinmerta suojellaan jo useiden kansainvälisten ohjelmien ja sopimusten kautta. Rovaniemellä laadittiin vuonna 1991 strategia Arktisen 13

14 ympäristön suojelemiseksi (Arctic Environmental Protection Strategy, AEPS) kahdeksan Arktisen valtion (Pohjoismaat, Venäjä, Yhdysvallat ja Kanada) kesken. Tällöin tunnustettiin arktisen ympäristön uhat ja saasteiden vaikutuksen herkkiin arktisiin ekosysteemeihin. Niinkutsuttu Rovaniemi-prosessi huipentui Arktisen neuvoston perustamiseen vuonna Neuvoston päätehtävä on edistää ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä arktisella alueella. Arktinen neuvosto ja sen työryhmät ovat hyvin aktiivisessa roolissa myös arktisten merialueiden tilan selvityksessä sekä niiden suojelussa (esim. AMAP, 1997; CAFF, 2001; AMAP, 2002; PAME, 2004; ACIA, 2005). Arktisen meriympäristön suojeluohjelma (PAME) perustettiin yhtenä arktisen ympäristön suojelustrategian hankkeena vuonna Nykyisin se toimii Arktisen neuvoston alaisena työryhmänä. Se keskittyy asenteisiin ja ennaltaehkäisemään saastuttamista. Pitkäntähtäimen tavoite on kehittää koordinoitujen toimintaohjelmien ja ohjeistusten kautta toimenpiteitä, jotka täydentävät nykyistä lainsäädäntöä, arktisen meriympäristön suojeluun liittyen. Ohjelman puitteissa valmistellun Arktisen alueen meriympäristön suojelustrategian (PAME, 2004) tavoitteena on vähentää ja ehkäistä merten saastumista, suojella meriluonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemien toimintaa, edistää ihmisten terveyttä ja vaurautta sekä kehittää kestävää merellisten luonnonvarojen käyttöä arktisilla alueilla. PAME tukee erityisesti Venäjän kansallisen ohjelman toteuttamista. Norjalais-venäläinen kalastuskomissio on luonut standardit Barentsinmeren kalastusteollisuudelle (Hønneland, 2006). Sekä Venäjä että Norja ovat ilmaisseet sitoutumisensa kansainvälisiin meriympäristön suojelu- ja hallintasopimuksiin, esimerkiksi Kansainväliseen biodiversiteettisopimukseen, YK:n kalakantoja koskevaan sopimukseen sekä Kestävän kehityksen huippukokouksen tuloksiin (UNEP, 2004). Viime vuosien aikana kansainvälinen yhteisö on päässyt yhteisymmärrykseen pysyvien orgaanisten saasteiden (POP ien) päästöistä ja raskasmetallipäästöjen rajoittamisesta. Edellämainittujen sopimusten lisäksi mailla on useita omia lakeja ja asetuksia, joilla pyritään suojelemaan meriympäristöä. Kuitenkin lainsäädännössä on vielä useilla osa-alueilla huomattavia puutteita Barentsinmeren ekosysteemien suojelun kannalta (UNEP, 2004). 14

15 5 Tulevaisuus ja suuret muutokset Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset ovat Arktisella alueella huomattavasti voimakkaammat kuin muualla maapallolla. Viime vuosikymmenten aikana arktisen alueen keskilämpötila on noussut melkein kaksi kertaa nopeammin kuin koko maailman keskilämpötila (ACIA, 2005). Näkyvin ympäristömuutos Barentsinmerellä tällä vuosisadalla on Pohjoisen jäämeren merijääpeitteen pinta-alan pieneneminen ja oheneminen ilmastonlämpenemisen seurauksena. Pohjoisen merijääpeitteen on ennustettu sulavan kokonaan kesäisin vuosisadan loppuun mennessa. Merijäästä riippuvaiset merieläimet, kuten jääkarhut, jäällä elävät hylkeet, mursut ja eräät vesilinnut, kärsivät erittäin todennäköisesti, ja jotkut lajit saattavat joutua sukupuuton partaalle. Tämä vaikuttaa suoraan myös paikallisiin asukkaisiin, jotka käyttävät näitä eläimiä ravinnokseen. (ACIA, 2005) Kalastusstandardeihin sitoutumisen seurauksena Barentsinmeren tilanteen odotetaan paranevan tulevaisuudessa kalakantoja ajatellen (UNEP, 2004). Eräiden suurten arktisten merikalastusalueiden, muun muassa sillin ja turskan pyyntivesien, tuottavuus todennäköisesti kasvaa ilmaston lämmetessä (ACIA, 2005). Monien kalalajien esiintymisalueet ja vaellusreitit tulevat kuitenkin erittäin todennäköisesti muuttumaan (ACIA, 2005). Öljyn- ja kaasunporaukset jääpeitteisellä Barentsinmerellä ovat kalliita ja niihin liittyy teknisiä ongelmia, ja useita ympäristöriskejä. Merijään vetäytyminen helpottaa merenkulkua Barentsinmerellä. Laivaliikenteen ja öljynporauksen mahdollisuudet paranevat ja pohjoinen meritie voidaan todennäköisesti avata laivaliikenteelle kesän ajaksi muutaman vuosikymmenen kuluessa (ACIA, 2005). Laivaliikenteen lisääntyminen Barentsinmeren satamissa, esimerkiksi Muurmanskissa ja Arkangelissa, vilkastuttaa kaupankäyntiä ja turismia. Samalla kuitenkin saasteepäästöt 15

16 ja ympäristöriskit kasvavat ja ne saattavat vahingoittaa meriluontoa ja haitata alkuperäiskansojen terveyttä ja perinteistä elämäntapaa (ACIA, 2005). Lisäksi öljy- ja kaasuteollisuuden ja taloudellisesti merkittävän kalastusteollisuuden välillä syntyy todennäköisesti tulevaisuudessa useampiakin eturistiriitoja mahdollisten öljyvuotojen vuoksi (European Environment Agency, 2004). Pääosa Barentsinmeren merenkulusta koostuu rahtiliikenteestä ja kalastustoiminnasta. Kalastustoiminta ja kalastusaluskannan rakenne riippuu siitä, miten kalastusta säännöstellään kansallisesti ja kansainvälisesti. Rahtiliikenteen arvioidaan lisääntyvän tulevaisuudessa, kun taas kalastustoiminta pysyy todennäköisesti entisellä tasollaan. Lisäksi matkustusaluksien määrän uskotaan kasvavan, koska potentiaalisten kohteiden määrä kasvaa, vapaa-aika lisääntyy ja varallisuus lisääntyy. Barentsinmerellä purjehtii myös tutkimusaluksia ja muita aluksia, joiden määrän arvioidaan säilyvän samana, sekä romuksi kuljetettavia aluksia, jäänmurtajia ja hinaajia, joiden määrän arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa. (Norwegian maritime directorate, 2000) PAME onkin aloittanut kattavan arktisen laivaliikenteen vaikutusten arvioinnin, jossa selvitetään muun muassa alueen meriliikenteen ja meriekosysteemien nykytilaa, odotettavaa jääolosuhteiden muutosta , liikenteen kasvua samana aikana ja siitä seuraavia ympäristö- ja sosioekonomisia vaikutuksia ja ympäristöriskien kasvua. Vuoden 2005 lopulla alkanut työ on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2008 aikana. (PAME, 2005). Pitkän tähtäimen suunnitelmien ja lainsäädännön puutteen on havaittu olevan toistuvasti syynä useisiin alueen ongelmiin, kuten esimerkiksi ekosysteemien muunteluun, luonnonvarojen liikahyödynnykseen sekä öljyvuotojen ja radioaktiivisen saasteen aiheuttamiin uhkiin. UNEP in (2004) raportissa esitetään useita mahdollisuuksia käsitellä ongelmia. Alueella tarvitaan esimerkiksi 16

17 pitkän aikavälin suunnitelma radioaktiivisen jätteen käsittelylle ja varastoinnille. Ratkaisut kuitenkin vaativat huomattavasti aikaa ja taloudellisia voimavaroja sekä kansainvälistä yhteistyötä. On myös muistettava, että suurin osa arktisten alueiden saasteista on lähtöisin alueen ulkopuolelta. Siksi niin Barentsinmeren kuin koko arktisen merialueen suojelussa vastuun ja suojelutoimien täytyy ulottua paikallisten ja kansallisten rajojen ulkopuolelle. Kiinteä yhteistyö EU:n, arktisten maiden hallitusten ja alueellisten toimijoiden kuten Arktisen neuvoston välillä on välttämätöntä. 17

18 6 Lähteet ACIA, Arctic Climate Impact Assessment. Cambridge University Press, 1042 s. Anker-Nilssen, T., Bakken, V., Strom, H., Golovkin, A.N., Bianki, V.V. jatatarinkova, I.P. (toim.), The Status of marine birds breeding in the Barents Sea Region. Rapport 113. Norsk Polarinstitutt. Tromsø. 213 s. AMAP, Arctic Pollution. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway, xii+111 s. AMAP, Arctic Pollution Issues: A State of the Arctic Environment Report. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo, Norway, xii+188 s. AWI, Berichte zur Polarforschung. Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research. Bremenhaven. Vol Brude, O.W., Moe., K.., Bakken, V., Hansson, R., Larsen, L.H., Løvås, S.M., Thomassen, J. & Wiige, Ø., Northern Sea Route Dynamic Environmental Atlas. CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna), Arctic Flora and Fauna: Status and Conservation. Helsinki: Edita, 272 s. European Environment Agency, Arctic environment: European perspectives. Why should Europe care? Environmental issue report (2. painos), no s. Glukhovsky, B.Kh. (toim.), Hydrometeorology and hydrochemistry of the seas of the UUSR. Volume 2. White Sea. Leningrad, Hydrometeoizdat. (In Russian). Hønneland, G., Kvotekamp og kyststatssolidaritet: Norsk-russisk fiskeriforvaltning gjennom 30 år ('Quota Battles and Coast State Solidarity: 30 Years of Norwegian-Russian Fishery Management'). Bergen, Fagbokforlaget, 2006, 152 p. In Norwegian. Isaksen, K. ja Wiig, O. (toim.), Conservation value assessment and distribution of selected marine mammals in the Northern Barents Sea. Editors. Norsk Polarinstitutt. Oslo, Norway. Koivula, J., Barentsin Euroarktinen yhteistyö Laajan turvallisuuden ja alueellisen yhteistyön näkökulmasta. Pro Gradu -tutkielma, Politiikan tutkimuksen laitos, Tampereen yliopisto. Krasnov, Yu.V., Matishov, G.G., Galaktionov, K.V. ja Savinova, T.N., Murman s colonial seabirds. St. Petersburg, Nauka. (In Russian). Lausala, T., ja L. Valkonen, Economic Geography and Structure of the Russian Territories of the Barents Region. Arctic Centre Reports s. Matishov, G.G. (toim.), Adaptation and evolution in biota of polar seas under the oceanic periglacial conditions. Apatity, KSC RAS Publishing House. (In Russian). Matishov, G.G. (toim.), Harvesting and perspective algae and invertebrates for uses of the Barents and white Seas. Apatity, KSC RAS Publishing House. (In Russian). Matishov, G.G. and Denisov, V.V., Ecosystems and biological resources of Russian European Seas on the turn of the 21st century. Murmansk, MMBI. Meza, M., ja Johnston, L., Environmental emergencies and risk management. Arctic Marine Strategic Plan workshop, Iceland October 20-22, Murmansk Region Administration, The Plan for the clean-up of the Murmansk Region coast in the case of an oil-spill. Saint-Petersburg, (In Russian). Norwegian Maritime Directorate, PAME Snap Shot Analysis of Maritime Activities in the Arctic. REPORT NO

19 PAME, Arctic Marine Strategic Plan. Islanti, 18 s. PAME, Arctic Marine Shipping Assessment Islanti, 2 s. Ragner, C. L. (toim.), The 21st Century-Turning Point for the Northern Sea Route. Proceedings of the Northern Sea Route User Conference, Oslo, November Springer, 340 p. Sirenko, B.I. (toim), List of species of free-living invertebrates of Eurasian arctic seas and adjacent deep waters. St. Petersburg. Soppela, J., The Distinctive Features of Fishing Tourism on the Kola Peninsula. Terziev, F.S. et al. (toim.), Hydrometeorology and hydrochemistry of the seas of the USSR. Volume 1. Barents Sea. Issue 1. Hydrometeorological conditions. Leningrad, Hydrometeoizdat. (In Russian). UNEP, Matishov, G., Golubeva, N., Titova, G., Sydnes, A. ja B. Voegele. Barents Sea, GIWA Regional assessment 11. University of Kalmar, Kalmar, Sweden. WWF, 2003, The Barents Sea - a sea of opportunities and threats. Petroleum activities and fragile nature. WWF Norway. Oslo. 19

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

YHTEINEN TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

YHTEINEN TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 26.6.2012 JOIN(2012) 19 final YHTEINEN TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Arktista aluetta

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Rikkaampi tulevaisuus. Biodiversiteettisopimus. CITES-sopimus. Ramsarin yleissopimus. Bernin yleissopimus. Bonnin yleissopimus

Rikkaampi tulevaisuus. Biodiversiteettisopimus. CITES-sopimus. Ramsarin yleissopimus. Bernin yleissopimus. Bonnin yleissopimus Rikkaampi tulevaisuus 13 yleissopimusta luonnon ja kulttuuriympäristön hyväksi Biodiversiteettisopimus CITES-sopimus Ramsarin yleissopimus Bernin yleissopimus Bonnin yleissopimus Valaanpyynnin säätelyä

Lisätiedot

ARKTINEN MYRSKY. Globaalin Logistiikan Muutokset ja Suomen Nousu Maailmannäyttämölle. Mika Aaltonen Michael Loescher

ARKTINEN MYRSKY. Globaalin Logistiikan Muutokset ja Suomen Nousu Maailmannäyttämölle. Mika Aaltonen Michael Loescher ARKTINEN MYRSKY Globaalin Logistiikan Muutokset ja Suomen Nousu Maailmannäyttämölle Mika Aaltonen Michael Loescher All rights reserved. Except as noted below, no part of this publication may be reproduced,

Lisätiedot

PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI

PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI PAATSJOKI-OHJELMA YHTEISTYÖRAPORTTI Ympäristön tila Norjan, Suomen javenäjän raja-alueella Finnmarkin lääninhallitus, Norja Lapin ympäristökeskus, Suomi Murmanskin alueen hydrometeorologian ja ympäristönseurannan

Lisätiedot

Kasvua pohjoisesta. Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella?

Kasvua pohjoisesta. Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella? Kasvua pohjoisesta Miten Norja, Ruotsi ja Suomi voivat saada aikaan kestävää kasvua arktisella alueella? Riippumattoman asiantuntijatyöryhmän raportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2015 Kasvua

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2009) 248/3 KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Euroopan unionin strategia

Lisätiedot

Raportti kestävästä matkailusta Välimeren alueella

Raportti kestävästä matkailusta Välimeren alueella Raportti kestävästä matkailusta Välimeren alueella Käsillä olevan raportin on laatinut esittelijä Michèle Sabban (Euroopan alueiden liitto; Île-de-Francen aluevaltuusto, Ranska). Sitä käsiteltiin ARLEMin

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

THEHEAT ISON MAAILMA ON KUUMEESSA. ILMASTONMUUTOS MUUTTAA ELÄMÄÄMME MEIDÄN ON PYRITTÄVÄ VAIKUTTAMAAN MUUTOKSEN SUUNTAAN. IFIN VUOSIKIRJA 2014

THEHEAT ISON MAAILMA ON KUUMEESSA. ILMASTONMUUTOS MUUTTAA ELÄMÄÄMME MEIDÄN ON PYRITTÄVÄ VAIKUTTAMAAN MUUTOKSEN SUUNTAAN. IFIN VUOSIKIRJA 2014 THEHEAT ISON MAAILMA ON KUUMEESSA. ILMASTONMUUTOS MUUTTAA ELÄMÄÄMME MEIDÄN ON PYRITTÄVÄ VAIKUTTAMAAN MUUTOKSEN SUUNTAAN. IFIN VUOSIKIRJA 2014 Ifin vuosikirja 2014 THE HEAT IS ON / 1 TORBJÖRN MAGNUSSON

Lisätiedot

1 Periaatepäätös. 2 Johdanto

1 Periaatepäätös. 2 Johdanto VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SUOMEN LUONNON MONIMUOTOISUU- DEN SUOJELUN JA KESTÄVÄN KÄYTÖN STRATEGIASTA VUOSIKSI 2012 2020, LUONNON PUOLESTA IHMISEN HYVÄKSI 1 Periaatepäätös 2 Johdanto Valtioneuvosto

Lisätiedot

Kalastus Euroopassa. Euroopassa. nro8. Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka. Asiakirjat. Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa

Kalastus Euroopassa. Euroopassa. nro8. Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka. Asiakirjat. Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa Kalastus Euroopassa Euroopassa ISSN 1606-0873 nro8 Kesäkuu 2001 Asiakirjat Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa Tapaaminen Anthony Hawkins, ihmisten

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 52014 Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 Valtioneuvoston periaatepäätös 20.11.2014 Maa- ja metsätalousministeriö 2014 Julkaisun

Lisätiedot

OPAS. Meren herkkuja. Kuluttajan kalaopas

OPAS. Meren herkkuja. Kuluttajan kalaopas OPAS 2011 Meren herkkuja Kuluttajan kalaopas 1 Sisältö Näin luet kalaopasta 3 Kahdeksan kalavinkkiä 4 MSC-merkitty kala 5 Lajiesittelyt ja luokitukset Ahven 6 Anjovis 7 Alaskanseiti 8 Ankerias 9 Haimonni

Lisätiedot

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle Toimittaneet Ilkka Savolainen Mikael Ohlström Anne Kärkkäinen Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen päästöjen vuoksi on suuri uhka luonnolle ja ihmisille. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii paljon

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja Lapin luonnonsuojelualueet

Ilmastonmuutos ja Lapin luonnonsuojelualueet Ilmastonmuutos Lapissa näkyvätkö muutokset sopeutuuko luonto? Metlan työraportteja 25: 49 53 Ilmastonmuutos ja Lapin luonnonsuojelualueet Pertti Itkonen 1 Luonnonsuojelun tilanne Lapissa Lakisääteiset

Lisätiedot

Arctia Shipping Oy:n liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet, Suomen merialueiden jäänmurto ja polaarinen ulottuvuus

Arctia Shipping Oy:n liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet, Suomen merialueiden jäänmurto ja polaarinen ulottuvuus Arctia Shipping Oy:n liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet, Suomen merialueiden jäänmurto ja polaarinen ulottuvuus Salainen Monitoimimurtajat Jäänmurtajat Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lyhyt tausta-analyysi...

Lisätiedot

Hyvien käytäntöjen opas. www.nostraproject.eu

Hyvien käytäntöjen opas. www.nostraproject.eu Hyvien käytäntöjen opas Salmien ylittävän yhteisen hallinnoinnin kehittäminen biodiversiteetin ja luonnonperinnön säilyttämiseksi www.nostraproject.eu Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tietoa

Lisätiedot

Kohti muuttuvaa maailmaa - Naiset, väestö ja ilmasto

Kohti muuttuvaa maailmaa - Naiset, väestö ja ilmasto Kohti muuttuvaa maailmaa - Naiset, väestö ja ilmasto Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of the World Population 2009 1 Sisällys Johdanto... 3 1 Ilmastonmuutoksen anatomia...4 2 Kuilun

Lisätiedot

Sisältö. Merenkulku ja ympäristövaatimusten kiristyminen

Sisältö. Merenkulku ja ympäristövaatimusten kiristyminen Kuljetukset ja ympäristö 2012 Merenkulku ja ympäristövaatimusten kiristyminen Merenkulkua, sen turvallisuutta ja ympäristöön vaikuttavia asioita säädellään globaalisti kansainvälisessä merenkulkujärjestössä

Lisätiedot

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä 2 V A L O K E I

Lisätiedot

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT

SUOMEN KESÄYLIOPISTOT SUOMEN KESÄYLIOPISTOT KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

KATSE POHJOLAAN. Norja-Suomi. Yhdessä voimme houkutella kansa invälisiä investointeja ja osaamista. Elisabeth Gammelsæter, Norsk bergindustri Sivu 6

KATSE POHJOLAAN. Norja-Suomi. Yhdessä voimme houkutella kansa invälisiä investointeja ja osaamista. Elisabeth Gammelsæter, Norsk bergindustri Sivu 6 Norja-Suomi KATSE POHJOLAAN Maitamme yhdistää valtava potentiaali pohjoisessa. Emme ole vielä riittävästi osanneet hyödyntää Norjaa yhteistyö- ja kauppakumppanina. Presidentti Sauli Niinistö sanomalehti

Lisätiedot

APAJA. Ilmastonmuutoksen nopeus pitää tutkijat varpaillaan. Merimetsot ja kalatalous monitieteinen ongelmakenttä. Ilves valtaa uusia elinpiirejä

APAJA. Ilmastonmuutoksen nopeus pitää tutkijat varpaillaan. Merimetsot ja kalatalous monitieteinen ongelmakenttä. Ilves valtaa uusia elinpiirejä APAJA Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen asiakaslehti 1/2008 Ilmastonmuutoksen nopeus pitää tutkijat varpaillaan Merimetsot ja kalatalous monitieteinen ongelmakenttä Ilves valtaa uusia elinpiirejä

Lisätiedot

Esipuhe. Olof Widén Toimitusjohtaja Suomen Varustamot ry

Esipuhe. Olof Widén Toimitusjohtaja Suomen Varustamot ry Kuljetukset ja ympäristö 2013 Esipuhe Merenkulun kasvihuonekaasupäästöjen vähennystoimia käsitellään tällä hetkellä kolmella eri taholla: IMO:ssa, YK:n ilmastoneuvotteluissa ja EU:ssa. Suomen Varustamot

Lisätiedot

1 Johdanto 4. 2 Selkämeren yleiskuvaus 4

1 Johdanto 4. 2 Selkämeren yleiskuvaus 4 1 1 Johdanto 4 2 Selkämeren yleiskuvaus 4 2.1 Vesien kuormittajat ja veden laatu...5 2.2 Selkämeren virtaukset ja muilta merialueilta tuleva ravinnekuormitus...6 2.3 Kokemäenjoki ja sen veden laatu...7

Lisätiedot