LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (24) 10.04.2007"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja Leena Ilvonen Ahti Kiiskinen Maija Määttänen Matti Ponkilainen Sirkka Raassina Maija Riikonen Kaija Öystilä MUUT LÄSNÄ Seppo Pyykkö, kirkkovaltuuston pj (KJ 9:3) OLLEET Aimo Saarelainen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3) Kari Mustonen, talousjohtaja (OS 7 ) ASIAT N Hannu Juntunen Kari Mustonen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja sihteeri JA VARMENNUS N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa NÄHTÄVILLÄOLO Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko TODISTUS herranvirastossa Hannu Juntunen kirkkoherra Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Seija Hermiö kanslisti

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) 77 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. 78 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 79 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 9 ). Puheenjohtaja: Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. 80 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Puheenjohtaja: Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä.

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) 81 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle seitsemän (5) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset /2007: Lapsi ja nuorisotyön johtokunnan päätökset /2007: Palvelutyön johtokunnan päätökset /2007: Pekka Turusen lahjoitusrahaston hoitotoimikunnan päätökset /2007: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto oikeuttaan. (Uusia päätöksiä ei ollut toimitettu kirkkoherranvirastoon mennessä)

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) 82 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n 2. momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta seitsemän (5) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset 2007: 10: Kesäkanttorin palkkaaminen 11: Virkavapauden myöntäminen sairauden takia 12: Kesäteologin palkkaaminen 13: Lieksan kirkon kirkkosalin luovuttaminen Lieksan Nuorisojousten konserttikäyttöön 14 16: Työloman/virkavapauden myöntäminen sairauden takia Talousjohtajan päätökset 2007: 9: Työloman myöntäminen sairauden takia 10: Yhteisötalletusten tekeminen 11: Työloman myöntäminen sairauden takia 12: Määräaikaistalletuksen tekeminen 13: Määräaikaistalletuksen tekeminen Kiinteistöpäällikön päätökset: Seurakuntapuutarhurin päätökset: 1: Hautausmaiden kausityöntekijöiden palkkaaminen Lapsityönohjaajan päätökset: 1: Palvelutyön johtokunnan sihteerin päätökset: 2: Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto oikeuttaan.

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) 83 PAPISTON TYÖNJAKOKIRJA VUODELLE 2007 Liite 1 Papisto on sopinut vuoden 2007 työnjaosto Sopimus on oheisena liitteenä. Kirkkoherra: Kirjataan tiedoksi. Lisätietoja kirkkoherra Hannu Juntunen KANSANLÄHETYKSEN NIMIKKOSOPIMUKSEN VAIHTAMINEN Lähetystyön johtokunta : Nimikkolähettien Martti Ja Inka Turusen työkausi Saksassa on päättynyt. Pohjois Karjalan Kansanlähetys on ottanut kannatusvastuun uudesta lähettiperheestä. He ovat Soile ja Jarkko Jokimies, jotka opiskelevat lähetystyöntekijälinjalla. Alustavien suunnitelmien mukaan he lähtevät neljän lapsensa kanssa Keski Aasiaan vuonna Johtokunta päätti esittää kirkkoneuvostolle, että Lieksan seurakunta tekee nimikkolähettisopimuksen Jokimiehen perheestä ja samalla sopimus Turusen perheen kanssa lakkaisi. Kirkkoherra: päättää johtokunnan esityksen mukaisesti. Lisätietoja kirkkoherra Hannu Juntunen

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) 85 KANTTORIN SIJAISEN PALKKAAMINEN Liite 2 ja 3 Lieksan seurakunnan I kanttorin jäädessä äitiyslomalle viran väliaikaisiksi hoitajaksi hakuilmoituksen johdosta tuli kolmelta kirkkomuusikolta Marko Koskiselta, Tommi Autiolta ja Harri Kahlokselta hakupaperit. Tommi Autio veti hakuilmoituksensa pois. Huhtikuun 2. ja 3. päivinä Marko Koskiselle ja Harri Kahlokselle järjestettiin tilaisuus antaa näyte soitto ja laulutaidostaan. Seurakunnan kanttorin palkka määrätään palkkaluokkien asteikolta H Kirkkovaltuusto on määritellyt II kanttorin viran palkkaukseksi palkkaluokan H 33 mukaisen kokonaispalkkauksen. Viran vakinaiselle haltijalle, jolla on ylempi korkeakoulututkinto maksetaan kuitenkin palkkaluokan H 34 mukainen palkka. Tämän viran epäpätevän väliaikaisen hoitajan palkka määritellään asteikolta H 29 H 32 (kolme palkkaluokkaa alempi). Seurakunnan toisen kanttorin viran epäpätevälle hoitajalle maksetaan H 31 + hk lisä = H 32 mukaista palkkaa. Kir VESTES 35. Kirkkoherra: Haastatteluryhmä, johon ovat kuuluivat kirkkoherra, seurakunnan molemmat kanttorit, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seppo Pulkkinen ja kirkkoneuvoston jäsen Martti Hara päättivät esittää kirkkoneuvostolle, että seurakunnan I kanttorin viran väliaikaiseksi hoitajaksi valitaan: ja varalle:. Viran väliaikaisen hoitajan palkaksi määrätään palkkaluokan H (00) mukainen kokonaispalkka. (Päätösehdotus täydennetään kokouksessa) Tiedoksi: Lisätietoja kirkkoherra Hannu Juntunen

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) 86 HAUTAUSMAANHOITAJAN JA KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN HAUTAUSMAI DEN KAUSITYÖHÖN Vuoden 2007 talousarvion mukaan yksi hautaustoimen kausityöntekijä otetaan 8 kuukaudeksi ja hautausmaanhoitaja 6 kuukaudeksi. Puutarhuri on valinnut kiinteistötehtävään Tapio Köntän Lieksasta. Hänellä on usean vuoden kokemus hautausmaiden ja kiinteistötoimen tehtävistä. Lieksalainen Kerttu Sutinen on huolehtinut usean vuoden ajan hautausmaanhoitajan tehtävistä. Puutarhuri päättää työvoiman palkkaamisesta enintään 6 kuukaudeksi, mutta on jäävi tekemään palkkauspäätöksen puolisonsa palkkaamisesta. Talousjohtaja: ottaa hautausmaiden kiinteistötyöntekijän kokoaikaiseen määräaikaiseen tehtävään Tapio Köntän väliseksi ajaksi ja hautausmaanhoitajan kokoaikaiseen määräaikaiseen tehtävään Kerttu Sutisen väliseksi ajaksi. Palkkaus määritellään erikseen. Määräaikaisuuden perustana on työn kausiluonteisuus. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) 87 HAUTAUSMAIDEN KAUSITYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAUKSEN MÄÄRITTELY Hautausmaiden kausityöntekijöiden palkkaus määritellään KirVESTES:n perusteella. Edellisellä kaudella sovellettiin seuraavia palkkausperusteita (KirVESTES ): hautausmaanhoitaja 6 kk R 18 alkupalkka kiinteistötyöntekijä 8 kk R 17 alkupalkka lohkonhoitajat 6 kk R 13 alkupalkka Nuoret kausityöntekijät 3 kk R 13 alkupalkka Koululaiset 1. kesä tuntipalkka 6,05 2. kesästä lukien tuntipalkka 6,63 Kolin kausityöntekijä tuntipalkka 7,53 Kesäksi 2007 puutarhuri on palkannut lohkonhoitajiksi 9 seurakunnan hautausmailla aikaisemmin työskennellyttä työntekijää ja 2 uutta työntekijää. Nämä työntekijät vastaavat Hautainhoitorahaston lukuun hoidettavista haudoista. Talousjohtaja: määrittää hautausmaiden kausityöntekijöiden palkat vuodeksi 2007 (KirVESTES ): hautausmaanhoitaja 6 kk R 18 alkupalkka kiinteistötyöntekijä 8 kk R 17 alkupalkka lohkonhoitajat 6 kk 1. kesä R 13 alkupalkka kesästä lukien R 14 alkupalkka Nuoret kausityöntekijät 3 kk R 13 alkupalkka Koululaiset 1. kesä tuntipalkka 6,05 2. kesästä lukien tuntipalkka 6,63 Kolin kausityöntekijä tuntipalkka 7,53 Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) 88 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA VUODEN 2006 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILIN PÄÄTÖKSEN ESITTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE Liite 4 Tilintarkastajat ovat antaneet päättyneestä, kaksi päivää kestäneestä, vuoden 2006 tarkastuksesta kertomuksen: TILINTARKASTUSKERTOMUS Lieksan seurakunnan kirkkovaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen vuodelta n ja talousjohtajan laatima tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilintarkastus on tehty hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on tutkittu seurakunnan toiminnallisten tavoitteiden selvitystapaa ja tilivelvollisten toiminnan lainmukaisuutta kirkkolain ja kirkkojärjestyksen perusteella. Lisäksi on tarkastettu sisäisen valvonnan asianmukaisuutta. 1 TARKASTUKSEN TULOKSET 1.1 Hallinto Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ei ole huomautettavaa. 1.2 Kirjanpito ja tilinpäätös Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja se antaa kirkkolain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Toimintakertomuksessa on annettu riittävä selonteko talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Lahjoitusrahastojen kirjanpito on hoidettu voimassa olevien sääntöjen mukaisesti ja yhdistetty seurakunnan tilinpäätökseen. 2. LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ JA VASTUU VAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) Lieksassa 26. päivänä maaliskuuta 2007 JAAKKO TURUNEN Jaakko Turunen HTM Oy Audiator Ab UNTO TIAINEN Unto Tiainen JHTT Talousjohtaja: päättää esittää tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi yhdessä vuoden 2006 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kanssa, jotka käsiteltiin kirkkoneuvostossa Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) 89 KIRKKONEUVOSTON TOIVOMUKSET JA ARVIOT PIISPANTARKASTUKSEEN Liite 5 asetti työryhmän miettimään piispalle esitettäviä asioita ja kirkkoneuvoston arviointia työn kokonaisuudesta ja kehittämistarpeista toimintasuunnitelman painopisteet huomioon ottaen. Työryhmään valittiin kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Seppo Pulkkinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Seppo Pyykkö, valtuuston varapuheenjohtaja Aimo Saarelainen sekä valtuuston jäsen, lapsi ja nuorisotyön johtokunnan puheenjohtaja Leena Kokkonen sekä kirkkoneuvoston jäsen Malla Ilvonen. Työryhmän kokoonkutsujaksi nimettiin Seppo Pyykkö. Työryhmä on jättänyt oheisen muistion. Kirkkoherra: Lisätietoja kirkkoherra Hannu Juntunen

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) 90 POHJOIS KARJALAN YHTEISTYÖPROJEKTIN TILANNEKATSAUS LYHENNETTY TIEDOTE 2/2007: Pohjois Karjalan seurakuntien yhteistyöprojektin selvitystyö etenee. Selvitysmies on koonnut perustietoa Pohjois Karjalan seurakunnista ja tarkastellut seurakuntien, rovastikuntien ja hiippakuntien muodostumisen ja kehittymisen historiaa. Tilastotiedot ovat valaisseet seurakuntien väestökehitystä ja taloustilanteen muutoksia. Tilastotietoja on tarkasteltu vuosilta 1980, 1990 ja Pohjois Karjalan väestön ja seurakuntien jäsenmäärän kehitys on arvioitu vuosille sekä viiden vuoden välein vuoteen Seurannan ja tarkastelun kohteena ovat olleet myös kunta ja palvelurakenneuudistuksen vaiheet ja hankkeet Pohjois Karjalassa. Selvitystyön seuraava vaihe suuntautuu seurakuntiin. Seurakuntien, jotka kuuluvat kunta ja palvelurakenneuudistuksen osalta alueisiin, joiden kunnat käyvät nyt aktiivisia neuvotteluja kuntaliitoksista, on hyvä aloittaa keskinäiset seurakuntien väliset neuvottelut mahdollisen kuntaliitoksen seurauksista ja vaikutuksista. Selvitysmies voi tukea ja antaa asiantuntija apua näissä neuvotteluissa. Mahdollisen muutoksen keskellä elävä tarvitsee selviytyäkseen ja jaksaakseen tietoa muutoksen vaiheista ja myös mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa muutokseen. On todella tärkeää, että kirkkoherrat ja talousjohtajat/ päälliköt pitävät oman seurakuntansa luottamushenkilöt, työyhteisön jäsenet myös tämän selvitystyön osalta ajan tasalla. Selvitysmiehen työn etenemisestä tiedotetaan kerran kuukaudessa lyhyellä tiedotuskirjeellä. Seurakuntien kirkkoherrojen ja talousjohdon keskustelutilaisuus yhteistyöprojektista on tiistaina klo Kontiolahden seurakunnan leirikeskuksessa Hirvirannassa ja seurakuntien johtavien luottamushenkilöiden, kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden keskustelutilaisuus projektista tiistaina klo Joensuun seurakuntayhtymän Vaivion kurssikeskuksessa Liperissä. Toivon esirukousta selvitystyön puolesta ja avoimuutta yhteistyölle! Petri Karttunen ohjausryhmän puheenjohtaja Raimo Kemppainen selvitysmies KYSELY SEURAKUNNILLE Selvitysmies järjestää yhteistyöprojektiin liittyvän kyselyn Pohjois Karjalan seurakunnille. Kyselyn sisältö ja vastaaminen selviää seuraavasta saatekirjelmästä:

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) Pohjois Karjalan seurakuntien yhteistyöprojektin selvitystyön etenemisen kannalta on tärkeää selvittää seurakuntien yhteistyön nykytilanne ja yhteistyölle asetetut tulevaisuuteen suuntaavat toiveet ja tavoitteet. Seurakuntakyselyn kautta kartoitetaan seurakuntien nykyinen yhteistyön taso, toiveet tulevaisuuden yhteistyöstä ja näkemykset kuntarakenneuudistuksen mahdollisista vaikutuksista seurakuntien yhteistyöhön, seurakunta, rovastikunta ja hiippakuntarajojen muutoksiin. On tärkeää, että kirkkoherra ja talouspäällikkö kantavat yhteistyössä vastuun kyselyyn vastaamisesta. Toivon huolellisuutta ja paneutumista sekä riittävää luottamushenkilöiden ja työyhteisön jäsenten kuulemista. Kyselyyn vastaamisessa on myös hyvä noudattaa nopean vastaamisen jaloa periaatetta. Vastausten kokoamisen ja erittelyn jälkeen vierailen seurakunnissa. Toiveeni on, että voisin silloin tavata kirkkoherran j a talouspäällikön lisäksi seurakuntien johtavia luottamushenkilöitä. Tapaamiset voidaan järjestää myös rovastikunnittain tai yhdessä niiden seurakuntien kanssa, joissa keskinäiset yhteistyökysymykset ovat juuri nyt polttavia, esimerkiksi nopeasti etenevän kuntaliitoshankkeen vuoksi Kyselylomake lähetetään kunkin seurakunnan kirkkoherralle ja talousjohtajalle/talouspäällikölle. Seurakunnan yhteiseksi kannanotoksi muotoillut ja täytetyt vastauslomakkeet toimitetaan sähköpostin liitteenä viimeistään mennessä yhteistyöprojektin selvitysmies Raimo Kemppaiselle. Kyselyn aihekokonaisuudet: 1. Seurakuntien talous Seurakuntien henkilöstömuutokset 3. Seurakuntien yhteistyö kiinteistöjen ja hautausmaiden hoidossa 4. Seurakuntien yhteistyö ATK ja puhelinpalveluissa 5. Seurakuntien yhteistyö tiedotuksessa 6. Seurakuntien yhteistyö toimistotöissä 7. Seurakuntien yhteistyö metsänhoitopalveluissa 8. Seurakuntien yhteistyö seurakuntatyö 9. Seurakuntien hallinnolliset rakenteet 10. Seurakuntien yhteistyö koulutuksessa Kirkkoherra: kirjaa tiedoksi selvitystyön tämänhetkisen tilan. Lisätietoja kirkkoherra Hannu Juntunen talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) 91 PALKKAUSJÄRJESTELMÄKOULUTUSTA TYÖNANTAJILLE Kirkon työmarkkinalaitos järjestää kevään 2007 aikana kirkon palkkausjärjestelmään liittyviä koulutustilaisuuksia seuraavilla paikkakunnilla: Perjantai klo Kuopio, Kuopion musiikkikeskuksen auditorio, 2.krs., Kuopionlahdenkatu 23. Tiistai klo 12 16, Helsinki, Finlandia talon Elissa sali, Mannerheimintie 13 e (oma sisäänkäynti Mannerheimintien puolelta). Keskiviikko klo Oulu, Hotelli Radisson SAS, kokoustila, Hallituskatu 1. Tilaisuuksissa Kirkon työmarkkinalaitoksen toimiston edustajat selostavat sopimuksen sisältöä ja täytäntöönpanoa. Koulutuspäällikkö Eero Heimonlinna Negora Oy:stä luennoi vuorovaikutuksesta neuvottelutilanteessa. Tilaisuudet ovat samansisältöisiä ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti palkkausmääräysten soveltamisesta vastuussa oleville työnantajan edustajille. Osallistumismaksu on 50 ja se sisältää kahvitarjoilun ja luentomateriaalin. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta osoitteella Talousjohtaja: lähettää ainakin kirkkoherran ja talousjohtajan koulutustilaisuuteen. Aiheutuvat kustannukset korvataan virkamatkoihin osoitetuista määrärahoista KirVESTES:n mukaisesti. Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) 92 TTS TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELUKOULUTUS Haluatko rauhassa pohtia seurakuntasi toiminnan ja talouden suunnittelua sekä arviointia yhdessä muiden kokonaisuudesta vastuuta kantavien kanssa? Kaipaatko uusia ideoita ja tapoja, joilla oman seurakunnan TTS prosessia voisi kehittää? Kirkkopalvelut/Kristillinen opintokeskus järjestää Tampereella oheisen ohjelman mukaisen kurssin, jonne mahtuu vielä osallistujia. Kurssin kouluttajana toimivat TM Sanna Poikola ja JHTTtilintarkastaja Juha Tuohimäki, joka on aiemmin toiminut mm. Kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkönä sekä koulutuspäällikkö Sami Lahtiluoma, joka on toiminut aiemmin Kirkon koulutuskeskuksen kouluttajana sekä mm. Kirkkohallituksen taloustoimiston toimistopäällikkönä. Sanna Poikola on pro gradu työssään tutkinut sitä, miten hyvin tämä vuonna 1999 seurakunnissa käyttöönotettu TTS järjestelmä on vastannut niitä odotuksia, joita siihen asetettiin. Juha Tuohimäki toimii usean seurakunnan tilintarkastajana ja on erikoistunut mm. toiminnan ja talouden arviointiin liittyviin kysymyksiin. Koulutuksen ote on vuorovaikutuksellista ja keskustelevaa. Osallistumismaksu on 310 sis. majoituksen 2 hh:ssa Cumulus Hämeenpuistossa). Tiistai Ilmoittautuminen ja aamukahvi Alkuhartaus Koulutuspäällikkö Sami Lahtiluoma Kurssin aloitus ennakkotehtävän käsittely Lounas Ennakkotehtävien käsittely jatkuu ryhmien purku Kahvi TTS:N toimivuus seurakunnassa tutkimuksen valossa todellisuutta vai illuusio? TM Sanna Poikola Tauko Ryhmätyöskentely case Päivän päätös Keskiviikko Palautekeskustelu 9.30 Suunnitteluprosessit ja tavoitteet seurakunnan toiminnan ja talouden arvioinnin pohjana JHTTtilintarkastaja Juha Tuohimäki Tauko Edellinen aihe jatkuu Lounas Kurssin päätös Päätöskahvi Kirkkoherra: harkitsee soveltuuko koulutus jollekin luottamushenkilölle.

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) 93 SEURAKUNTIEN RIKOSTURVAPÄIVÄ Pohjola järjestää seurakunnille kohdistetun rikosturvapäivän torstaina klo Tilaisuuden pitopaikka Kylpylä Hotelli Vesileppis, Vokkolantie, LEPPÄ VIRTA. Ohjelma Ravintola Vokkola Klo Lounas noutopöydästä Auditoria Klo Tilaisuuden avaus Matti Luukkonen, Pohjola Tuhopolttojen torjunta osana riskienhallintaa Janne Soikkanen, Pohjola Nykyaikainen kameravalvonta kirkon tarpeisiin Reijo Kolu, Suomen Sony Kameravalvonnan toteutus, käytännön esimerkkejä Jari Janhunen, Nordic Lan&Wan Klo Klo Iltapäiväkahvi Turvainvestointien rahoitus Kari Suutari, OKO Pankki Oyj Pohjolan sähköiset palvelut seurakunnalle Ossi Pakarinen, Pohjola Paloturvallisuus kirkoissa ja kirkkojen vakuutusmääräarviot Ossi Martikainen, Pohjola Tilaisuus päättyy n. klo Tilaisuuteen ilmoittaudutaan viimeistään Seurakunnasta voi osallistua 1 2 henkilöä. Talousjohtaja: lähettää tilaisuuteen seurakunnasta 1 2 henkilöä ja korvaa aiheutuvat kustannukset virkamatkoihin osoitetuista määrärahoista KirVESTES:n mukaisesti.

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) 94 JOHTOALUEEN (MÄHKÖ/20 kv) KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMISTÄ TARKOIT TAVAN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSEN TOIMEENPANEMINEN Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut Lieksan seurakunnan pöytäkirjan 20 :n kohdalla tekemän päätöksen johtoalueen käyttöoikeussopimuksen n:o hyväksymisestä. Kysymyksessä on Lieksan kaupungin Lieksan kylässä sijaitsevan Rauhala RN:o 108:47 tilan alueella olevaa Pohjois Karjalan Sähkö Oy:n 20 kv keskijännitejohtoa koskevan käyttöoikeussopimuksen uusiminen. Johtokatu on 315 m pitkä ja 10 m leveä ja sijaitsee Mähkön hautausmaan ja siihen rajautuvan puistoaleen rajalla Kirkkotarhantiellä. Kertakorvaus alueesta on 95,13 euroa. Talousjohtaja: toteaa kirkkovaltuuston päätöksen 20 / tulleen lainvoimaiseksi ja päättää allekirjoittaa käyttöoikeussopimuksen. Tiedoksi: Lisätietoja: Pohjois Karjalan Sähkö Oy talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) 95 JOHTOALUEEN (TIMITRANTIE JA KOIVULANTIE/20 kv) KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN HY VÄKSYMISTÄ TARKOITTAVAN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSEN TOIMEENPANEMINEN Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut Lieksan seurakunnan pöytäkirjan 23 :n kohdalla tekemän päätöksen johtoalueen käyttöoikeussopimuksen n:o hyväksymisestä. Kysymyksessä on Lieksan kaupungin Lieksan kylässä sijaitsevien Pappila RN:o 107:103 ja Rauhala RN:o 108:47 tilan alueella olevaa Pohjois Karjalan Sähkö Oy:n 20 kv keskijännitejohtoa koskevan käyttöoikeussopimuksen uusiminen. Johtokatu on 265 m pitkä ja 5 m leveä ja sijaitsee museon kohdalla Timitrantien varressa ja Rauhalan pappilan tontin kohdalla Koivulantien varressa. Kertakorvaus alueesta on 40,17 euroa. Talousjohtaja: toteaa kirkkovaltuuston päätöksen 23 / tulleen lainvoimaiseksi ja päättää allekirjoittaa käyttöoikeussopimuksen. Tiedoksi: Lisätietoja: Pohjois Karjalan Sähkö Oy talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

19 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) 96 AULIS TURUSEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMISTÄ TARKOITTAVAN KIRKKO VALTUUSTON PÄÄTÖKSEN TOIMEENPANEMINEN Liite 6 Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut Lieksan seurakunnan pöytäkirjan 21 :n kohdalla tekemän päätöksen maanvuokrasopimuksen tekemisestä 30 vuodeksi Aulis Turusen kanssa. Kysymyksessä on Lieksan kaupungin Lieksan kylässä Rauhalan tilalla Rnro 108:47 olevan Rauhala Lukkarilan ranta asemakaavan mukaisen rakennuspaikan nro 14.2 vuokraaminen Aulis Turuselle väliseksi ajaksi. Vuosivuokraksi päätettiin 400 (neljäsataa) euroa. Vuosivuokra sidottiin elinkustannusindeksin muutoksiin. Uudella sopimuksella puretaan viiden vuoden määräajaksi alkaen tehty sopimus. Talousjohtaja: toteaa kirkkovaltuuston päätöksen 21 / tulleen lainvoimaiseksi, mutta koska Aulis Turunen on kuollut asiaa raukeaa ja alkaen tehty viiden vuoden vuokrasopimus jää voimaan. Jos vuokrasopimus halutaan muuttaa 30 vuoden pituiseksi sopimukseksi, asia on käsiteltävä uudelleen. Tiedoksi: Lisätietoja: Aulis Turusen oikeudenomistajat talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti:

20 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) 97 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 98 JÄSENTEN ALOITTEIKSI TARKOITETTUJEN ASIOIDEN KIRJAAMINEN Jos kirkkoneuvoston jäsen haluaa saattaa jonkun asian neuvoston käsiteltäväksi, hänen on annettava asiasta kirjallinen esitys puheenjohtajalle, jonka tulee ottaa asia esille neuvoston seuraavassa kokouksessa. n kokouksessa voi aloitteen tehdä suullisestikin. (KJ 9:2). Puheenjohtaja: Kirjataan jäsenten suullisesti esittämät asiat. 99 ILMOITUSASIAT Puheenjohtaja: Luottamushenkilöllä on oikeus saada viranomaiselta tietoja sekä nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. KL 25:8 Esitän, että seuraavat asiat saatetaan tiedoksi: 1. Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 10/2007 Kirkkoherran ja piispanvaalin tiedotuskäytännöt ja hallinnolliset menettelyohjeet; 11/2007: Piispainkokouksen päätös ylemmästä pastoraalitutkinnosta; 12/2007: Esitykset ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2007; 13/2007: Iloinen vartti ja kirkonkellojen soitto Suomi 90 juhlavuosi. 2. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet: 2/2007: 1. Ryhmähenkivakuutussopimus 2007, 2. Palkkatilastojen ilmoittaminen Työmarkkinalaitokselle, 3. Luottamusmieskurssit, 4. Haku työyhteisöliikunnan pilottihakkeeseen meneillään 3. Joensuun maakunta arkisto : Asiankäsittelyn ja kirjaamistoiminnan teemapäivä 4. Lieksan kaupunki : Tonttijaon muutos 6. kaupunginosan korttelissa Vuorotteluvapaasopimus kiinteistöpäällikkö Heikki Nevalaisen kanssa 6. Suntio opiskelija Tarja Vaittinen Juuasta on peruuttanut opiskelujakson Lieksan seurakunnassa 7. Pielisjärven kirkkokuoro ry : Selvitys avustuksen käyttämisestä (Toimintakertomus 2006 ja tilinpäätös) 8. Asunto Oy Lieksan Urheilukatu 7: Kutsu yhtiökokoukseen Lieksan kaupunki/kaupunginvaltuusto: Kolin leirintäalueen rantaasemakaava/kirjoitusvirheen korjaaminen ja Kuopion

21 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) hallinto oikeuden ilmoitus , että päätöksestä ei ole määräajassa valitettu 100 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Lieksan seurakunnan kirkkoneuvosto

22 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) Käyntiosoite: Mönninkatu 13, Lieksa Postiosoite: Mönninkatu 13, Lieksa Telekopio: Sähköposti: Pykälät Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen sisältö Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan / seurakuntayhtymän jäsen sekä kirkkoneuvosto / seurakuntaneuvosto / yhteinen kirkkoneuvosto. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Kuopion hallinto oikeus Käyntiosoite: Maaherrankatu 21, Kuopio Postiosoite: PL 1744, Kuopio Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Kuopion tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Kuninkaankatu 22 A, Kuopio Postiosoite: PL 42, Kuopio Telekopio:

23 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 185, (Satamakatu 11, Helsinki) Telekopio: Sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaasian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista

24 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/ (24) markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Lisätietoja Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto oikeudessa 82 euroa ja markkinaoikeudessa 204 euroa jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 101 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen.

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2008 1 (31) 22.4.2008

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2008 1 (31) 22.4.2008 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2008 1 (31) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) 5.9.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2006 1 (35) KOKOUSAIKA Tiistai klo 18.00 20.35 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Leena

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 31 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 11.9.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 7/2009 1 (30) 8OKOUSAIKA Perjantai klo 16.00 19.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Martti Hara Marja-Leena Ilvonen 146 155 ja 157-164

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 10 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 24.3.2010 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) 4.6.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) 4.6.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2007 1 (26) KOKOUSAIKA Maanantai klo 15.00 17.37 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo, neuvotteluhuone Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Hartolan seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto 2 / 4.5.2012. Kokouskutsu. Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00

Hartolan seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto 2 / 4.5.2012. Kokouskutsu. Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00 1 Kokouskutsu Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaus 10 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastajat 12 Työjärjestyksen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO. Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18.

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO. Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18. LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18.00) Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Mika Arola Kyllikki Honkanen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 26.8.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 3.2.2010 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila

Lisätiedot

N:o 2/2014. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto

N:o 2/2014. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU N:o 2/2014 KOKOUSAIKA Torstai 30.1.2014 klo 17:30, kahvi klo 18 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O LIITTEET 21 22 23 24 25 26 27 28 Vammalan seurakuntatalo Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2006 1 (27) 28.3.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2006 1 (27) 28.3.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2006 1 (27) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 15.48 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Erkki Kilpinen, vpj. Maija Riikonen Martti Hara Seppo Pulkkinen Ahti

Lisätiedot

aikuistyön sihteeri, 4 ajan

aikuistyön sihteeri, 4 ajan IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA: Tiistai 8.2.2011 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kahvio Läsnä: Haavisto Mirjami varajäsen (Mansoniemi Juha) Haveri Juhani jäsen Lammi Tiina jäsen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 3 2010

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 3 2010 Myrskylän seurakunta: kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3-10 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 3 2010 Aika: ti 19.10.2010 klo 19.00 Paikka: Seurakuntakoti, Keskustie 2, Myrskylä Jäsenet: Sjölund

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 3.2.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 3.2.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(14) Aika 3.2.2010 klo 15:00 16:35 Paikka Seurakuntien talo, 9. krs Kiinteistötoimi Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Haavisto Witans,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2 Aika: 20.5.2011 klo 17.00 17.50 Paikka: Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää Läsnä: Tuori Paavo puheenjohtaja Marja Ahokangas

Lisätiedot