Polkuja valmistumiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polkuja valmistumiseen"

Transkriptio

1 Polkuja valmistumiseen Polkuhankkeen julkaisu 1

2 Graafinen suunnittelu Pekka Niemi / Rhinoceros Oy, kuvat Rhinoceros Oy, Shutterstock ja futureimagebank.com Yhteystiedot: Helsingin Opetusvirasto Projektipäällikkö Jussi Kajander , Hankkeen työryhmä: Stadin ammattiopisto Lotta Akkanen, Kati Grundström, Tapio Jalonen, Heli Lumme, Kaija Makkonen, Mervi Salonen, Keskuspuiston ammattiopisto Hanna Lankinen, Helsingin Diakoniaopisto Sari Kähtävä, 2 2

3 Sisältö Pääkirjoitus = ov Opiskelijaprofiloinnilla opetusta yksilöllisesti Anturamuotteja ja kielen opiskelua: aidot tilanteet opettavat ATTO-aineissa Enemmän yhdessä kuin yksin Ponnahduksista pontta opiskeluihin Tukea ATTO-aineiden opiskeluun Pelaamalla oppii paremmin Ongelmasta ratkaisuihin PBL-perusteisessa opetuksessa Apua arkeen: ARMI arkiohjauksen malli

4 4 4

5 Pääkirjoitus Polku-hankkeen toiminta pyörähti käyntiin vuoden 2012 alussa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillista opetusta opiskelijoita aktivoivaksi ja entistäkin enemmän työelämälähtöiseksi. Opetusta kehittämällä pyritään parantamaan ammatillisen koulutuksen läpäisyä tavoiteajassa ja ehkäisemään opintojen keskeytymistä. Keskeisiä toimintamalleja ovat työvaltainen ja ilmiöperusteinen opetus ja joustavien opintopolkujen mahdollistaminen. Polku-hankkeessa huomiota on kiinnitetty erityisesti opetuksen suunnitteluun. Tavoitteena on löytää ammatilliseen koulutukseen soveltuvia opintopolkuja, jotka huomioivat entistä paremmin opiskelijoiden oppimisvalmiudet, kiinnostuksen kohteet ja muuttuvan työelämän haasteet. Monipuoliset oppimisen polut muodostuvat opetuksen sisällön mielekkäästä ryhmittelystä, monipuolisten opetusmenetelmien käyttämisestä sekä oikein kohdistetuista opiskelijan tukipalveluista. Opetuksen kehittämisessä on pyritty myös entistä vahvemmin ilmiöpohjaisuuteen. Tällöin opetuksen lähtökohdaksi, niin sanotuksi herätteeksi, valikoituu yhä useammin aito työtilanne. Ammattitaitoa tukevien aineiden, kuten matematiikan ja äidinkielen, opettamista on edelleen integroitu osaksi ammatillista opetusta. Hankkeessa on myös jatkettu opiskelijoiden pedagogisten tukipalveluiden kehittämistä ja hyödyntämistä. Tässä lehdessä esitellään Polku-hankkeessa käyttöön otettuja uusia ja innostavia toimintamalleja, joita on kehitetty, pilotoitu ja otettu käyttöön Polku-hankkeen ensimmäisen vuoden aikana. Kaikkiaan hankkeessa on toiminut yli 100 opettajaa erilaisissa asiantuntijatiimeissä, ja kehittämistyö jatkuu edelleen. Polku-hanke toteutetaan verkostohankkeena, jossa ovat mukana Helsingin opetusviraston ammatillinen koulutus sekä Keskuspuiston ammattioppilaitos ja Diakoniaopisto. Hanketta rahoittavat Opetushallitus ja Helsingin kaupunki. Polku-hankkeen tavoitteen, läpäisyasteen paranemisen, toteutuminen on varmasti kaiken opetuksen lähtökohta. Polku-hankkeessa luotuja käytänteitä voi rohkeasti kokeilla omalla ammattialalla. Parhaiten tietoa saat ottamalla yhteyttä suoraan Polku-hankkeen yhteistyöhenkilöihin tai kehittäjäopettajiin. Mukavia ja inspiroivia lukuhetkiä Polku-julkaisun kanssa! Jussi Kajander Polku-hankkeen projektipäällikkö 5 5

6 1 + 4 = ov = ov ei ole monimutkainen fysiikan kaava, vaan uusi oppimispolkumalli tarkoittaa opiskelijan itsenäisen työskentelyn ja lähiopetuksen päivien määrää. Tavoitteena on kerätä ensin itsenäiseen opiskeluun kykenevä joukko opiskelijoita yhteen, jonka jälkeen ammatinsaloihin opitaan yhdistelemällä omatoimisuutta, case-harjoitteita ja mielenkiintoisia käytännön töitä ja tehtäviä. piskelijat opiskelevat annettuja tehtäviä itsenäisesti maanantaisin, ja loppuviikon taitoja hiotaan lähiopetuksessa. ATTO-aineisiin perehdytään yhtenä päivänä viikossa. Opiskelijoita kannustetaan opiskelemaan ja tekemään tehtäviä yhdessä, ja heille on tarjolla tiloja itsenäiseen ryhmätyöskentelyyn. Opiskelijoilla on mahdollisuus myös vaikuttaa tuleviin case-projekteihin oman mielenkiinnon mukaisesti. Peruskoulupohjaisella hotelli-, ravintola- ja cateringalalla opiskelevat Ile Karakoski ja Mersu Hämäläinen ovat mukana mallissa. Koen itseopiskelun varmimmaksi tavaksi oppia, sillä kirjallisissa tehtävissä, jotka tehdään itse, on pakko etsiä tiedot ja ymmärtää kysymys, pohtia asiaa ja lopulta oppia, sanoo Ile. Voi päättää monelta tekee tehtävät, ja tehdä ne omalla tahdilla pitämällä taukoja välissä, jatkaa Mersu mallin hyvistä puolista. Uudenlaisen oppimispolun mahdollisena haasteena Mersu näkee sen, että henkilökohtaista apua ei välttämättä ole saatavilla silloin kun tehdään itsenäisiä tehtäviä. Opiskelun aikatauluttaminen voi muodostua jollekin haastavaksi, sillä se on organisoitava itse, lisää Ile. Ennen malliin menemistä opiskelijoiden omatoimista työskentelyä kartoitetaan kahdeksan viikon ajan keräämällä tietoa heidän kyvyistään ja halustaan opiskella mallin mukaisesti. Ile ja Mersu ovat valmistautuneet 1+4-malliin tekemällä kaikki annetut tehtävät aikataulun mukaisesti, ja tehtäviin on panostettu hienosti. Vaihtoehtoiset polut innostavat niin opiskelijoita kuin opettajiakin vierivä kivi ei sammaloidu mallissa maanantaina itsenäisesti toteutettavat oppimistehtävät maanantaina ohjausta omalta opettajalta soveltuu itsenäisestä opiskelusta hyötyville. 6

7 4 Asiakaspalvelu- ja ruokatuotannon polut tekevät töitä yhdessä, mikä mahdollistaa monipuolisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisen. Ile Karakoski (vas.) ja Mersu Hämäläinen ovat tyytyväisiä päästyään mukaan opiskelemaan mallin mukaisesti. 7 7

8 Opiskelijaprofiloinnilla opetusta yksilöllisesti Jokaisella opiskelijalla on omanlainen koulutustaustansa ja elämäntilanteensa. Se, mikä sopii toiselle ei välttämättä sovi toiselle. Jotta opiskelu ja opettaminen olisi sujuvaa, on tärkeää tunnistaa erilaiset tarpeet. Helsingin Diakonissaopistossa on otettu pallo vastaan kehittämällä opiskelijaprofilointia. piskelijaprofiloinnin tavoitteena on luoda ymmärrystä erilaisista opiskelijoista ja heidän tarpeistaan. Opiskelijaprofilointi perustuu aikaisemmissa hankkeissa opettajilta ja opiskelijahuollon ammattilaisilta kerättyyn tietoon. Nuorten opiskelijoiden profiilit eroavat toisistaan jo hakeutumisvaiheessa sen mukaan, onko polku ammatilliseen koulutukseen peruskoulun jälkeen ollut lineaarinen vai ei. Ohjauksen tarpeet ovat erilaisia niillä opiskelijoilla, jotka hakeutuvat opiskelemaan suoraan peruskoulun jälkeen, ja niillä, joilla on takanaan välivuosia, toinen ammatillinen tutkinto tai ylioppilastutkinto. Erityisiä ohjauksen tarpeita on opiskelijoilla, joilla on oppimisvaikeuksia, opiskelijoilla joilla on motivaatio-ongelmia sekä niillä taitavilla opiskelijoilla, jotka turhautuvat helposti, jos opiskelutahti on kovin hidas. Omana ryhmänään on tunnistettu opiskelijat, joilla on terveyttä ja hyvinvointia uhkaavia ongelmia, kuten vakavia uniongelmia tai mielenterveysongelmia. Opiskelijaprofiloinnin tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä opintojen kokonaisuudesta opiskelijan näkökulmasta. Opiskelijan polkua on visualisoitu esimerkiksi lautapeleistä tuttua analogiaa käyttäen. Menetelmän avulla voidaan mallintaa ohjauksen integroitumista osaksi opiskelijan polkua ja tunnistaa ohjauksen kannalta tärkeitä kontaktipisteitä. Tällaisia kontaktipisteitä ovat esimerkiksi opintojaksojen aloitukseen, oppimisen ja osaamisen arviointiin sekä työssäoppimiseen liittyvät ohjaustilanteet sekä erilaiset siirtymävaiheet opiskelujen aikana. 8 8

9 Opiskelijaprofiloinnin tavoitteena on tunnistaa keskeyttämisuhan alla olevat lähihoitajaopiskelijat ja täsmentää opintoihin liittyviä ongelmakohtia. Tunnistamisessa on hyödynnetty palvelumuotoilussa käytettyjä keinoja: opiskelijaprofiilien luomista ja palvelupolkujen kuvaamista. 9 9

10 Anturamuotteja ja kielen opiskelua: aidot tilanteet opettavat ATTO-aineissa ATTO-aineiden liittäminen käytännön työhön on opiskelijan kannalta mielekästä ja motivoivaa. Kun opiskelija saa yhdistää teorian käytäntöön, oppiminen yleensä helpottuu ja konkretisoituu. ATTO-aineiden opettajat tukevat oppilaitaan syvemmässä oppimisessa. Suomi toisena kielenä -opettaja Johanna Gita on suunnitellut suomen kielen tehtäväpaketin, joka tukee maahanmuuttajataustaisen opiskelijan työssäoppimista. Kielen opiskelun ohella tehtävät aktivoivat opiskelijaa toimimaan rohkeasti työympäristössään. Olen tehnyt tehtävät ensisijaisesti suunnitteluassistenteille, mutta ne ovat helposti muunneltavissa mille tahansa alalle, Johanna kertoo. Tehtäväpaketin tarkoituksena on, että opiskelija kielentää osaamistaan, kasvattaa ammatin vaatimaa sanavarastoa ja rohkaistuu käyttämään suomen kieltä. Johanna on käynyt myös työpaikkakäynneillä yhdessä ammattiaineen opettajan kanssa. Suomen kielen opettajan mukana olo on vaikuttanut niin opiskelijoihin kuin työnantajiinkin positiivisesti. Ne opiskelijat, joilla on ollut heikompi kielitaito, ovat saaneet opettajasta tukea, Johanna kertoo. Myös matematiikan opettaja Pia Kyllösen ja äidinkielen opettaja Jaana Lahden aiemmin heikommin menestyneet opiskelijat ovat päässeet näyttämään kyntensä työsalityöskentelyn yhdistyessä ATTO-aineen opiskeluun. Ne, jotka ovat tekijöitä, hyötyvät tästä opiskelutavasta, Pia vakuuttaa. Mittasimme esimerkiksi miten syntyy mahdollisimman vähän hävikkiä anturamuottia tehdessä. Jos edessä ovat pelkät piirustukset, ei opiskelija välttämättä hahmota, mistä on kyse. Mutta kun menimme työsaliin mittaamaan tehtyä anturamuottia, niin heti selkeni! Pia ja Jaana ovat tehneet hankkeessa yhteistyötä lähinnä rakennusalan ammattiaineiden kanssa. Kolmen oppiaineen yhteistyönä on esimerkiksi laskettu materiaalikuluja ja urakkatarjouksia. Niistä on sitten äidinkielentunnilla kirjoitettu asiakkaalle tarjous rakennustapaselosteineen. Alakohtaistaminen on motivoinut erityisesti äidinkielessä, joka ei aina ole peruskoulusta tulevien suosikkiaineita, Jaana kertoo. Opettajat toteavat matemaattisten aineiden, äidinkielen ja kielien ylipäätään olevan otollisia aineita ATTO-aineiden ja ammattiaineiden integrointiin. Oppiaineet yhdistyvät helposti toimiviksi kokonaisuuksiksi

11 ATTO = ammattitaitoa täydentävät tutkinnot osat ATTO-integrointi = ammatillisten tutkinnon osien ja ATTO-aineiden opettaminen yhteistyönä ATTO-aineiden ja ammatillisten aineiden teoriaopetusta voidaan toteuttaa työelämälähtöisenä kokonaisuutena sekä toiminnallisin ja työvaltaisin menetelmin. ATTO-aineet (esim. matematiikka, äidinkieli, suomi toisena kielenä) voidaan integroida ammatillisiin aineisiin. Käytännössä se tarkoittaa oppiaineiden yhteisiä työtehtäviä, saman teeman käsittelyä eri oppiaineiden tunneilla tai ATTO-aineen opiskelua työsalissa. Työelämälähtöisessä opiskelussa oppiainetta opiskellaan esim. työssäoppimisen yhteydessä. Toiminnalliset opetusmenetelmät mahdollistavat teoriaopintojen opiskelun mm. opetuspelinä, draamana tai pienryhmätyöskentelynä. 4 Matematiikan opettaja Pia Kyllönen (vas.) ja äidinkielen opettaja Jaana Lahti integroimassa rakennusalan oppimistehtäviä

12 Enemmän yhdessä kuin yksin Opettajat Sirpa Lindroos ja Anna Anthoni opettavat lähihoitajaopiskelijoita nojautuen ongelmaperustaiseen oppimiseen eli PBL:iin. Ensimmäiset kokemukset piloteista ovat olleet vaihtelevia ja tarjonneet sekä onnistumisen elämyksiä että haastavia tilanteita. Aluksi oli jotenkin sekavaa, että tuleeko tästä mitään. Opiskelijat tuntuivat menevän tehtävässään hakoteille, Sirpa kertoo. Joukko ei ollut ryhmäytynyt, ja osa porukasta tarvitsi enemmän ohjausta. Oman roolin löytäminen ohjaajana oli aika haasteellista. Opiskelijoiden ohjaaminen ja ohjeistaminen vaatii todellakin työtä, Anna kertoo. Haasteista huolimatta ongelmaperustainen oppiminen on tuonut opiskelijoille uutta intoa ja vastuunottoa. Opiskelijoiden osallistuminen on lisääntynyt ja he keskustelevat ryhmässä enemmän. Sirpa on ilahtunut opiskelijoiden kyvyistä ottaa vastuuta tehtävien tekemisestä ja heidän taidoistaan tehdä yhteistyötä keskenään. Kun työtapa on tullut tutuksi uskon opiskelun sujuvan vieläkin paremmin, Anna sanoo. Opiskelijat oivalsivat ja oppivat näkemään, miten opittu liittyy työhön lähihoitajana. PBL on tuonut opettajan työhön positiivisia muutoksia, esimerkiksi vahvistuneen yhteistyön ja yhteisen suunnittelun. Anna korostaa suunnittelun tärkeyttä: Opetusta ei voi vetää rutiinilla. Joka kerta on suunniteltava hyvin yhdessä ja keskusteltava siitä mikä toimii. Asioita täytyy käsitellä eri näkökulmista. PBL-piloteissa ollaan Sirpan ja Annan mielestä vielä alussa ja kehittämistä kannattaa edelleen jatkaa. Tulevan lähihoitajan työn näkökulmasta ongelmaperustainen oppiminen tuntuu mielekkäältä. Opiskelija oppii tärkeitä työelämätaitoja: ryhmätyötä, tiedonhankintaa, palautteen antamista ja itse- ja vertaisarviointia. Siinä on ollut sellaista tekemisen riemua ja iloa, Sirpa summaa. Tämä antaa hänen mielestään uskoa, että PBL:ssä on jokin vahva juju. 1 Anna Anthoni (vas.) ja Sirpa Lindroos ovat ilahtuneet PBLoppimisen motivoivasta vaikutuksesta oppilaisiin ja uskovat sen tuovan virkistystä myös opettajan työhön

13 PBL (Problem Based Learning) Hankkeen painopisteenä on pedagogisten mallien kehittäminen ja viitekehykseksi on valittu PBL (Problem Based Learning) eli ongelmaperustainen oppiminen. PBL:n lähtökohta on, että oppiminen ja ohjaus rakentuvat työelämän ongelmien ympärille. Opetusta on suunniteltu työelämälähtöisiksi kokonaisuuksiksi opettajien yhteistyönä. PBL-opetusta on kokeiltu lähihoitajan perustutkinnossa sekä lääkealan perustutkinnossa, ja se on järjestetty noin 1 2 viikon jaksoiksi eli tutoriaaleiksi. Tavoitteena on kehittää opiskelijaa motivoivaa, aktivoivaa ja osallistavaa pedagogiikkaa, joka tuottaa osaavia ammattilaisia. 4 PBL-opetus mahdollistaa autenttisen oppimisen, sillä oppiminen tapahtuu työelämän ongelmien kautta. Jenni Salo (vas.), Leila Matoniemi ja Mikko Hekkala suorittivat osan lähihoitajan tutkinnostaan onnistuneesti PBL-opetuksessa

14 Ponnahduksista pontta opiskeluihin Jos opiskelu kangertelee, voisiko oppilaitoksen väliaikainen vaihto auttaa? Tämän ajatuksen pohjalta ryhdyttiin kehittämään Ponnahdusjaksoja, joiden tarkoituksena on tarjota yleisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille tuettuja opiskelujaksoja Keskuspuiston ammattiopistossa. Ponnahdusjaksoilla opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä joksikin aikaa opiskelemaan Keskuspuiston ammattiopistoon opiston oman opiskelijaryhmän jäsenenä. Jakso käynnistyy alkukartoituksella, jossa käydään läpi opiskelijan tavoitteet, opiskelijan osaaminen sekä opiskelussa ilmenneet haasteet. Ponnahdusjakson pituus sovitaan opiskelijakohtaisesti, ja siihen voi liittyä tarvittaessa myös esimerkiksi laaja-alaisen erityisopettajan tai opiskelijan hyvinvointipalvelujen konsultointia. Ponnahdusjakson lopuksi arvioidaan, miten tavoitteet toteutuivat sekä tehdään jatkosuunnitelma siitä, miten opinnot jatkuvat. Jatkosuunnitelma voi sisältää mahdollisuuksien mukaan siirtymisen Keskuspuiston opiskelijaksi tai opiskelujen jatkumisen omassa oppilaitoksessa esimerkiksi työvalmentajan tuen avulla. Ponnahdusjaksot Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkintoa opiskeleva Heli suoritti keväällä 2012 kolmen viikon pituisen Ponnahdusjakson. Heli opiskeli ensimmäistä vuottaan, kun opettaja ehdotti, että hän voisi mennä tutustumaan toiseen kouluun. Ponnahdusjakso sujui hyvin ja minut otettiin hienosti vastaan, Heli kertoo. Olin jakson aikana suurkeittiössä sekä kahvilan keittiössä. Enimmäkseen tein jälkiruokia ja salaatteja kolmasluokkalaisten kanssa samassa ryhmässä. Kolmeviikkoinen Ponnahdusjakso meni nopeasti ja se oli hyvä tilaisuus miettiä, miten opiskelu oikein sujuu. Ponnahdusjakson jälkeen Heli päätti hakea Keskuspuiston ammattiopiston opiskelijaksi ja syksyllä 2012 hän siirtyi Keskuspuistoon jatkamaan opintojaan. Päätös ei ollut helppo, sillä vanhassa oppilaitoksessa oli paljon kavereita, jotka eivät halunneet Helin lähtevän. Tapaan kuitenkin vanhoja kavereita edelleen, ja uusienkin ryhmäläisten kanssa tulen hyvin toimeen, Heli kertoo

15 15 15

16 Tukea ATTO-aineiden opiskeluun Rästitehtävien tekemistä. Kertausta ennen koetta. Teemapalautteiden läpikäymistä. Puuttuvien suoritusten metsästystä, yhteydenottoja opiskelijoihin ja ryhmänohjaajiin sekä ohjeiden antamista opiskelijoille, jotka ovat olleet poissa tunneilta esimerkiksi sairauden vuoksi tai ovat lähdössä opiskelijavaihtoon. Näihin kaikkiin on tarjonnut tilaisuuden ATTO-aineiden tukituntikokeilu. Toiminnassa keskeisellä paikalla on opettajienhuoneen oven vieressä oleva lista, jossa on moduuli kerrallaan kaikki työpäivät. Opettajat merkitsevät listaan teeman, esimerkiksi englannin, matematiikan tai äidinkielen, luokan numeron ja oman nimensä. Listan avulla tukea tarvitsevat opiskelijat tietävät tulla oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Tukitunneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, ja ne on tarkoitettu kaikkien vuosikurssien opiskelijoille. Tukitunnit ovat ruokatunnin aikana, kello jolloin aika ei ole muun opetuksen päällä. Yhdessä noin viiden viikon mittaisessa moduulissa kunkin teeman opettajalla on mahdollisuus pitää neljä puolen tunnin mittaista tukituntia. Tarkoitus on, että samana päivänä ei olisi kovin monen eri teeman tunteja. ATTO-opettajat ovat olleet tyytyväisiä, ja tunneille on riittänyt tulijoita. Mahtava homma, toteaa eräskin opettaja tukitunneista. 4 Opiskelijat pitävät siitä, että tukitunneilla opettajan kanssa voi keskustella rauhassa

17 Tukituntikokeilu 4 Toisen vuoden hiusalan opiskelijat Jani Kuronen ja Rosa Korhonen ovat tukitunneilla saamassa palautetta tekemistään saippuoista. Palautetta antaa matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja Hannele Manni. alkoi elokuussa Tukitunnit ovat oppitunteja, eivät ylimääräisiä resursseja. Tavoitteena on ATTO-aineiden suoritus siten, etteivät ne jäisi roikkumaan myöhempiin moduuleihin

18 Pelaamalla oppii paremmin Kysymys: Kuinka maalariopiskelijat ja Trivial Pursuit -peli liittyvät toisiinsa? Vastaus: Oppimisen kautta. Pelasin aikoinaan Trivial Pursuitia, aloittaa Anita Wilén. Huomasin, että alan oppia ulkoa joitakin vastauksia. Idea pelin käytöstä opetuksessa muhi päässäni muutaman vuoden ajan. Pintakäsittelyalan perustutkinto-opiskelijoita opettavat Anita Wilén ja Markus Holm ovat sittemmin suunnitelleet maalariopiskelijoita varten pelin, jolla teoriaopetus käy vaivattomasti. Koska teoriaopetus voi pahimmillaan olla vain istumista ja kuuntelemista, päätimme kokeilla pelin toimivuutta, Anita kertoo. Opettajat kehittelivät lautapelin, jossa pelaajat muun muassa selittävät alan termejä ja vastaavat kysymyksiin työturvallisuudesta, tyyliopista ja työehtosopimuksesta. Kysymyskortteja ovat tehneet niin opettajat kuin opiskelijatkin. Lisäksi pelissä on erilaisia pelin kulkua sääteleviä kortteja, jotta paras tietäjä ei välttämättä voittaisi. Opiskelijoiden suhtautuminen teoriaan on muuttunut. Peli saa nekin osallistumaan, jotka aiemmin näpräsivät kännykkää takarivissä. Halu voittaa pelissä lisää motivaatiota, Markus sanoo. Myös peliä pelaavat maalariopiskelijat Pasi Heinunen, Iida Lahtinen, Reetta Havasto ja Eetu Iivonen kehuvat pelin osallistavuutta ja rentoutta sekä kilpailuhenkisyyttä motivaation nostajana. Tämä on hauskempaa kuin pelkkä teoriatunnilla istuminen. Peli toimii hyvin silloin, kun on vaikkapa keskittymisvaikeuksia. Olemme oppineet paremmin kuin normaalitunneilla, Pasi ja Iida toteavat. Anita ja Markus kokevat, että opettajan rooli on muuttunut enemminkin ohjaajaksi. Nyt opiskelijat oppivat toisiltaan ja keskustelevat paljon aikaisempaa enemmän. He myös esittävät kommentteja, joiden perusteella opettajat voivat edelleen kehittää peliä. Olemme miettineet myös sähköistä versiota pelistä, mutta silloin katoaisi yhdessä oppimisen mahdollisuus. Perinteinen lautapeli puolustaa paikkaansa digisukupolvenkin aikana, opettajat sanovat. Peli on helposti muunneltavissa mille tahansa alalle: kuuden eri alueen kysymykset voivat käsitellä mitä vain alakohtaisia teemoja tai termistöä Tästä se lähti: prototyyppi maalariopiskelijoiden pelistä. 18

19 4 Maalariopiskelijoiden Iida Lahtisen (vas.), Eetu Iivosen, Pasi Heinusen ja Reetta Haaviston mielestä pelaaminen on hauska ja mieleenpainuva tapa oppia. Taustalla pelin kehittäjät opettajat Anita Wilén ja Markus Holm

20 Ongelmasta ratkaisuihin PBL-perusteisessa opetuksessa Haavan hoitoakin voi lähestyä eri näkökulmista. Ensihoidon polikliinisessa työssä toteutettiin neljän viikon mittainen pilotti, joka perustui ongelmaperusteiseen oppimiseen, eli PBL:iin. Opetusta pilotoinut ensihoidon koulutushoidon opettaja Sakari Saarinen on pitänyt pilotin toteuttamisesta, ja se meni paremmin kuin hän kuvitteli etukäteen. Uskon tähän lähestymistapaan opiskelijan oppimisessa. En halua palata enää vanhaan, toteaa Sakari. Sakari toteutti kollegansa Pirkko Saarisen kanssa pilotin, joka oli jaettu kolmeen työelämän tehtäväkokonaisuuteen. Haavanhoidon kokonaisuudessa käytettiin ongelmana kuvaa haavasta ja osittain täytettyä polikliinista hoitokertomusta. Sen pohjalta opiskelijat pitivät aivoriihen ja muodostivat oppimistehtävänsä. Opiskelijat kokosivat oppitunneilta ja muista tiedonlähteistä opitun tiedon ensin omaan oppimistehtävän vastaukseen. Yhteisessä pienryhmän loppututoriaalissa he purkivat opitun käsikirjoitetuksi demonstraatioksi siitä, kuinka hoidetaan klinikalle saapuvaa potilasta, jolla on haava päässään. Myös opiskelijoiden kokemukset työskentelystä olivat myönteisiä. Opiskelijoiden mielestä ongelmaperusteinen oppiminen on parempi kuin perinteinen oppimistapa. Oppii jotenkin syvemmin, kun hakee itse tietoa, yksi pilottiryhmään kuulunneista opiskelijoista toteaa. Myös oma tiedonhaku, sen prosessointi ja ryhmätyö on ollut hedelmällistä. Antoisana on koettu myös se, että oppii perustelemaan asioita. Ryhmässä oppii kärsivällisyyttä, kun on niin erilaisia opiskelijoita. Opitut asiat saavat myös linkin työelämässä tarvittaviin taitoihin: Demonstraatiossa haavanhoidosta oivalsin, miten se oikeasti tapahtuu. Opitut asiat tulivat konkreettisiksi, opiskelija kertoo

21 4 Opiskelijat pureutuivat haavanhoitoon monipuolisesti. Loppututoriaalissa opiskelijat pääsivät näyttämään käytännössä, kuinka potilasta hoidetaan

22 Apua arkeen: ARMI arkiohjauksen malli Liian moni opiskelija keskeyttää ammatilliset opintonsa. Osa opinnoista keskeytyy heti alussa, kun opiskelija ei ilmaannu oppilaitokseen. Osalle keskeyttämisen syynä on sopimaton koulutusala. On kuitenkin paljon opiskelijoita, jotka keskeyttävät opintonsa tilapäisen motivaation puutteen, elämänhallinnan puutteen tai henkilökohtaisten vaikeuksien takia. Taustalla on usein puutteita arjen hallinnassa, joita voitaisiin ratkoa tarjoamalla oikea-aikaista tukea ja konkreettisia neuvoja siellä missä nuori on, oppilaitoksessa. Tätä varten on kehitetty ARMI arkiohjauksen malli ja siinä toimivat arkiohjaajat. Arkiohjauksen tavoitteena on saada opiskelijat kiinnittymään opintoihinsa ja näin vähentää opintojen keskeytymisiä. Arkiohjaajat jalkautuvat ammatillisiin oppilaitoksiin erityisesti niitä opiskelijoita varten, joilla on ongelmia motivaation tai arkisen elämänhallinnan kanssa. Heidän tehtävänsä on auttaa ja tukea opiskelijoita arjen asioissa riippumatta siitä liittyvätkö ne opiskeluun vai muuhun elämään. Tarvittaessa arkiohjaaja ohjaa opiskelijoita myös muiden palveluiden piiriin. Arkiohjauksessa pyritään kohtaamaan opiskelija ilman valtasuhdetta ja tarjoamaan opiskelijalle tilaisuus kertoa omista asioistaan ilman pelkoa siitä, että tällä olisi vaikutusta opiskelijan maineeseen oppilaitoksessa. Arkiohjaaja Emma Rantanen korostaa nuoren kuulemista ja ajan antamista nuorille: Tärkeää on nuoren kohtaaminen ja nuoren kanssa oleminen, läsnäolo ja kuuntelu aikuisen roolissa. 22 Lisätietoja hankkeesta: armiprojekti.wikispaces.com Facebook: Armi-projekti 22

23 ARMI arkiohjauksen malli Armi on ESR-rahoitteinen projekti, joka yhdessä Polku-hankkeen kanssa pyrkii parantamaan opintojen suorittamista ja ehkäisemään opintojen keskeytymistä. Neljä arkiohjaajaa aloitti työnsä syk- Arkiohjaajat ovat nuorten kieltä syllä puhuvia, helposti lähestyttäviä henkilöitä, joilta opiskelijat voivat tarvittaessa saada apua mihin tahansa asiaan, esimerkiksi rästiopintoihin, asunnon hankkimiseen tai ihmissuhdeongelmiin

24 24

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Polkuja valmistumiseen 2013. Aktivoivaa pedagogiikkaa joustaviin opintopolkuihin

Polkuja valmistumiseen 2013. Aktivoivaa pedagogiikkaa joustaviin opintopolkuihin Polkuja valmistumiseen 2013 Aktivoivaa pedagogiikkaa joustaviin opintopolkuihin Oppimisen tukeen on kiinnitetty huomiota Polkuhankkeessa. Kannen kuvassa opiskelija Sointu Eloranta (oik.) ja hänen työssäoppimisen

Lisätiedot

Näyttöä on? Keudis ja Hoksu duunissa.

Näyttöä on? Keudis ja Hoksu duunissa. Näyttöä on? Keudis ja Hoksu duunissa. Erityistä 2012 Tervehdys! Tämä opus kertoo nuorista nimeltä Keudis ja Hoksu. Keudis on lempinimi, jonka kaverit (silloin kun niitä on) ovat antaneet päähenkilöllemme,

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI

TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI TYÖVALTA S86134 LAADULLINEN RAPORTTI Työvalta- työssäoppiminen tutkinnoksi tai sen osaksi S86134 Laadullinen raportti Toimittaja: Jari Kalliokoski Taitto: Jari Kalliokoski Projektin toteuttajaorganisaatiot:

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

Nitoja-hanke Nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään 2008 2010 Omnian julkaisuja C10

Nitoja-hanke Nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään 2008 2010 Omnian julkaisuja C10 Nitoja-hanke Nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään 2008 2010 Omnian julkaisuja C10 ISBN: 978 952-5745-07-8 (nid.) ISBN: 978 952 5745 08-5 (pdf) Toimitus: Marja Riitta Lygdman ja Päivi Saari Kirjoittajat:

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE

IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN. Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE IDEOITA JA VÄLINEITÄ AMMATTIOPISTON RYHMÄNOHJAUKSEEN Minulla on tavoitteita, jotka haluan toteuttaa. Onni RO-OPE Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi Helsinki

Lisätiedot

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Sisällysluettelo JOHDANTO SILTA-LISÄ-HANKE SILTA-LISÄN LISÄOPETUS Vanha Miika löytyi uudelleen Silta-Lisä-vuoden aikana KESÄVALMENNUS NIVELVAIHEVALMENNUS SILTA-LISÄN TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Joustavasti oppien ammattiin

Joustavasti oppien ammattiin Työvaltainen oppiminen ja Attointegraatio Nuori Yrittäjyys Modulointi Joustavasti oppien ammattiin MUOVIALAN OPETUS- JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN UUDISTAMINEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISEKSI JA KESKEYTTÄMISEN EHKÄISEMISEKSI

Lisätiedot

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.)

Oppaiden opas. vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa. Eeva Myller (toim.) Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva Myller (toim.) Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA 14/2011 Oppaiden opas vinkkejä opetukseen opintopolun eri vaiheissa Eeva

Lisätiedot

Ryhmän ohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaajan käsikirja Ryhmän ohjaajan käsikirja KIITOKSET Tuulia Aho Atte Airaksinen Katja Danska-Honkala Sirpa Erkkilä-Häkkinen Minna Flyktman Kristiina Hannula Helsingin Maalariammattikoulu Heikki Hujanen JAO / Hyvinvointi

Lisätiedot

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista

Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Väliraportti II opiskelija-analyysista ja toiminnan koetuista vaikutuksista Sisällysluettelo Johdanto... 3 I MISTÄ MATEMATIIKKAOSAAMISEN VAIKEUDET JUONTUVAT... 4 Outi Cavén-Pöysä II TOIMINNALLINEN METODI

Lisätiedot

HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan

HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan Toimittanut Lenita Pihlaja HRAKKautta Duuniin Sisällysluettelo Lukijalle 7 Lenita Pihlaja Duuniin-projekti 9

Lisätiedot

MAKE. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa

MAKE. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa 1 MAKE Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa 2 Sisällysluettelo 1 Alkusanat 5 2 Lyhyt katsaus Tampereen Aikuiskoulutuskeskukseen 6 3 Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä OHJAUSSUUNNITELMA YLEISOPETUKSEEN

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Outi Cavén-Pöysä & Eliisa Kolttola (toim.) Helmi Liiketalousopisto Helsinki 2015 Tekijät ja Helmi Liiketalousopisto ISBN 978-952-93-5199-2

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset -

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - Nina Eskola Petra Palo-oja Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 2 Sisällysluettelo 1. Kokeiluhankkeen tausta ja

Lisätiedot

Mutkat suoriksi, nivelet notkeiksi. Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeen loppujulkaisu

Mutkat suoriksi, nivelet notkeiksi. Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeen loppujulkaisu Mutkat suoriksi, nivelet notkeiksi Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeen loppujulkaisu Mutkat suoriksi, nivelet notkeiksi Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hankkeen loppujulkaisu Mutkat suoriksi, nivelet

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti?

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Matti Väänänen Matti Väänänen Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä

Lisätiedot

Nivel-luokka oven avaus peruskoulusta ammattiopintoihin

Nivel-luokka oven avaus peruskoulusta ammattiopintoihin Joint-Nivel-projekti Louna Hakala Arto Haapala Nivel-luokka oven avaus peruskoulusta ammattiopintoihin Toiminnan kuvaus ja kehittämisehdotuksia Nivel-luokka oven avaus peruskoulusta ammattiopintoihin Toiminnan

Lisätiedot