Polkuja valmistumiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polkuja valmistumiseen"

Transkriptio

1 Polkuja valmistumiseen Polkuhankkeen julkaisu 1

2 Graafinen suunnittelu Pekka Niemi / Rhinoceros Oy, kuvat Rhinoceros Oy, Shutterstock ja futureimagebank.com Yhteystiedot: Helsingin Opetusvirasto Projektipäällikkö Jussi Kajander , Hankkeen työryhmä: Stadin ammattiopisto Lotta Akkanen, Kati Grundström, Tapio Jalonen, Heli Lumme, Kaija Makkonen, Mervi Salonen, Keskuspuiston ammattiopisto Hanna Lankinen, Helsingin Diakoniaopisto Sari Kähtävä, 2 2

3 Sisältö Pääkirjoitus = ov Opiskelijaprofiloinnilla opetusta yksilöllisesti Anturamuotteja ja kielen opiskelua: aidot tilanteet opettavat ATTO-aineissa Enemmän yhdessä kuin yksin Ponnahduksista pontta opiskeluihin Tukea ATTO-aineiden opiskeluun Pelaamalla oppii paremmin Ongelmasta ratkaisuihin PBL-perusteisessa opetuksessa Apua arkeen: ARMI arkiohjauksen malli

4 4 4

5 Pääkirjoitus Polku-hankkeen toiminta pyörähti käyntiin vuoden 2012 alussa. Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillista opetusta opiskelijoita aktivoivaksi ja entistäkin enemmän työelämälähtöiseksi. Opetusta kehittämällä pyritään parantamaan ammatillisen koulutuksen läpäisyä tavoiteajassa ja ehkäisemään opintojen keskeytymistä. Keskeisiä toimintamalleja ovat työvaltainen ja ilmiöperusteinen opetus ja joustavien opintopolkujen mahdollistaminen. Polku-hankkeessa huomiota on kiinnitetty erityisesti opetuksen suunnitteluun. Tavoitteena on löytää ammatilliseen koulutukseen soveltuvia opintopolkuja, jotka huomioivat entistä paremmin opiskelijoiden oppimisvalmiudet, kiinnostuksen kohteet ja muuttuvan työelämän haasteet. Monipuoliset oppimisen polut muodostuvat opetuksen sisällön mielekkäästä ryhmittelystä, monipuolisten opetusmenetelmien käyttämisestä sekä oikein kohdistetuista opiskelijan tukipalveluista. Opetuksen kehittämisessä on pyritty myös entistä vahvemmin ilmiöpohjaisuuteen. Tällöin opetuksen lähtökohdaksi, niin sanotuksi herätteeksi, valikoituu yhä useammin aito työtilanne. Ammattitaitoa tukevien aineiden, kuten matematiikan ja äidinkielen, opettamista on edelleen integroitu osaksi ammatillista opetusta. Hankkeessa on myös jatkettu opiskelijoiden pedagogisten tukipalveluiden kehittämistä ja hyödyntämistä. Tässä lehdessä esitellään Polku-hankkeessa käyttöön otettuja uusia ja innostavia toimintamalleja, joita on kehitetty, pilotoitu ja otettu käyttöön Polku-hankkeen ensimmäisen vuoden aikana. Kaikkiaan hankkeessa on toiminut yli 100 opettajaa erilaisissa asiantuntijatiimeissä, ja kehittämistyö jatkuu edelleen. Polku-hanke toteutetaan verkostohankkeena, jossa ovat mukana Helsingin opetusviraston ammatillinen koulutus sekä Keskuspuiston ammattioppilaitos ja Diakoniaopisto. Hanketta rahoittavat Opetushallitus ja Helsingin kaupunki. Polku-hankkeen tavoitteen, läpäisyasteen paranemisen, toteutuminen on varmasti kaiken opetuksen lähtökohta. Polku-hankkeessa luotuja käytänteitä voi rohkeasti kokeilla omalla ammattialalla. Parhaiten tietoa saat ottamalla yhteyttä suoraan Polku-hankkeen yhteistyöhenkilöihin tai kehittäjäopettajiin. Mukavia ja inspiroivia lukuhetkiä Polku-julkaisun kanssa! Jussi Kajander Polku-hankkeen projektipäällikkö 5 5

6 1 + 4 = ov = ov ei ole monimutkainen fysiikan kaava, vaan uusi oppimispolkumalli tarkoittaa opiskelijan itsenäisen työskentelyn ja lähiopetuksen päivien määrää. Tavoitteena on kerätä ensin itsenäiseen opiskeluun kykenevä joukko opiskelijoita yhteen, jonka jälkeen ammatinsaloihin opitaan yhdistelemällä omatoimisuutta, case-harjoitteita ja mielenkiintoisia käytännön töitä ja tehtäviä. piskelijat opiskelevat annettuja tehtäviä itsenäisesti maanantaisin, ja loppuviikon taitoja hiotaan lähiopetuksessa. ATTO-aineisiin perehdytään yhtenä päivänä viikossa. Opiskelijoita kannustetaan opiskelemaan ja tekemään tehtäviä yhdessä, ja heille on tarjolla tiloja itsenäiseen ryhmätyöskentelyyn. Opiskelijoilla on mahdollisuus myös vaikuttaa tuleviin case-projekteihin oman mielenkiinnon mukaisesti. Peruskoulupohjaisella hotelli-, ravintola- ja cateringalalla opiskelevat Ile Karakoski ja Mersu Hämäläinen ovat mukana mallissa. Koen itseopiskelun varmimmaksi tavaksi oppia, sillä kirjallisissa tehtävissä, jotka tehdään itse, on pakko etsiä tiedot ja ymmärtää kysymys, pohtia asiaa ja lopulta oppia, sanoo Ile. Voi päättää monelta tekee tehtävät, ja tehdä ne omalla tahdilla pitämällä taukoja välissä, jatkaa Mersu mallin hyvistä puolista. Uudenlaisen oppimispolun mahdollisena haasteena Mersu näkee sen, että henkilökohtaista apua ei välttämättä ole saatavilla silloin kun tehdään itsenäisiä tehtäviä. Opiskelun aikatauluttaminen voi muodostua jollekin haastavaksi, sillä se on organisoitava itse, lisää Ile. Ennen malliin menemistä opiskelijoiden omatoimista työskentelyä kartoitetaan kahdeksan viikon ajan keräämällä tietoa heidän kyvyistään ja halustaan opiskella mallin mukaisesti. Ile ja Mersu ovat valmistautuneet 1+4-malliin tekemällä kaikki annetut tehtävät aikataulun mukaisesti, ja tehtäviin on panostettu hienosti. Vaihtoehtoiset polut innostavat niin opiskelijoita kuin opettajiakin vierivä kivi ei sammaloidu mallissa maanantaina itsenäisesti toteutettavat oppimistehtävät maanantaina ohjausta omalta opettajalta soveltuu itsenäisestä opiskelusta hyötyville. 6

7 4 Asiakaspalvelu- ja ruokatuotannon polut tekevät töitä yhdessä, mikä mahdollistaa monipuolisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisen. Ile Karakoski (vas.) ja Mersu Hämäläinen ovat tyytyväisiä päästyään mukaan opiskelemaan mallin mukaisesti. 7 7

8 Opiskelijaprofiloinnilla opetusta yksilöllisesti Jokaisella opiskelijalla on omanlainen koulutustaustansa ja elämäntilanteensa. Se, mikä sopii toiselle ei välttämättä sovi toiselle. Jotta opiskelu ja opettaminen olisi sujuvaa, on tärkeää tunnistaa erilaiset tarpeet. Helsingin Diakonissaopistossa on otettu pallo vastaan kehittämällä opiskelijaprofilointia. piskelijaprofiloinnin tavoitteena on luoda ymmärrystä erilaisista opiskelijoista ja heidän tarpeistaan. Opiskelijaprofilointi perustuu aikaisemmissa hankkeissa opettajilta ja opiskelijahuollon ammattilaisilta kerättyyn tietoon. Nuorten opiskelijoiden profiilit eroavat toisistaan jo hakeutumisvaiheessa sen mukaan, onko polku ammatilliseen koulutukseen peruskoulun jälkeen ollut lineaarinen vai ei. Ohjauksen tarpeet ovat erilaisia niillä opiskelijoilla, jotka hakeutuvat opiskelemaan suoraan peruskoulun jälkeen, ja niillä, joilla on takanaan välivuosia, toinen ammatillinen tutkinto tai ylioppilastutkinto. Erityisiä ohjauksen tarpeita on opiskelijoilla, joilla on oppimisvaikeuksia, opiskelijoilla joilla on motivaatio-ongelmia sekä niillä taitavilla opiskelijoilla, jotka turhautuvat helposti, jos opiskelutahti on kovin hidas. Omana ryhmänään on tunnistettu opiskelijat, joilla on terveyttä ja hyvinvointia uhkaavia ongelmia, kuten vakavia uniongelmia tai mielenterveysongelmia. Opiskelijaprofiloinnin tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä opintojen kokonaisuudesta opiskelijan näkökulmasta. Opiskelijan polkua on visualisoitu esimerkiksi lautapeleistä tuttua analogiaa käyttäen. Menetelmän avulla voidaan mallintaa ohjauksen integroitumista osaksi opiskelijan polkua ja tunnistaa ohjauksen kannalta tärkeitä kontaktipisteitä. Tällaisia kontaktipisteitä ovat esimerkiksi opintojaksojen aloitukseen, oppimisen ja osaamisen arviointiin sekä työssäoppimiseen liittyvät ohjaustilanteet sekä erilaiset siirtymävaiheet opiskelujen aikana. 8 8

9 Opiskelijaprofiloinnin tavoitteena on tunnistaa keskeyttämisuhan alla olevat lähihoitajaopiskelijat ja täsmentää opintoihin liittyviä ongelmakohtia. Tunnistamisessa on hyödynnetty palvelumuotoilussa käytettyjä keinoja: opiskelijaprofiilien luomista ja palvelupolkujen kuvaamista. 9 9

10 Anturamuotteja ja kielen opiskelua: aidot tilanteet opettavat ATTO-aineissa ATTO-aineiden liittäminen käytännön työhön on opiskelijan kannalta mielekästä ja motivoivaa. Kun opiskelija saa yhdistää teorian käytäntöön, oppiminen yleensä helpottuu ja konkretisoituu. ATTO-aineiden opettajat tukevat oppilaitaan syvemmässä oppimisessa. Suomi toisena kielenä -opettaja Johanna Gita on suunnitellut suomen kielen tehtäväpaketin, joka tukee maahanmuuttajataustaisen opiskelijan työssäoppimista. Kielen opiskelun ohella tehtävät aktivoivat opiskelijaa toimimaan rohkeasti työympäristössään. Olen tehnyt tehtävät ensisijaisesti suunnitteluassistenteille, mutta ne ovat helposti muunneltavissa mille tahansa alalle, Johanna kertoo. Tehtäväpaketin tarkoituksena on, että opiskelija kielentää osaamistaan, kasvattaa ammatin vaatimaa sanavarastoa ja rohkaistuu käyttämään suomen kieltä. Johanna on käynyt myös työpaikkakäynneillä yhdessä ammattiaineen opettajan kanssa. Suomen kielen opettajan mukana olo on vaikuttanut niin opiskelijoihin kuin työnantajiinkin positiivisesti. Ne opiskelijat, joilla on ollut heikompi kielitaito, ovat saaneet opettajasta tukea, Johanna kertoo. Myös matematiikan opettaja Pia Kyllösen ja äidinkielen opettaja Jaana Lahden aiemmin heikommin menestyneet opiskelijat ovat päässeet näyttämään kyntensä työsalityöskentelyn yhdistyessä ATTO-aineen opiskeluun. Ne, jotka ovat tekijöitä, hyötyvät tästä opiskelutavasta, Pia vakuuttaa. Mittasimme esimerkiksi miten syntyy mahdollisimman vähän hävikkiä anturamuottia tehdessä. Jos edessä ovat pelkät piirustukset, ei opiskelija välttämättä hahmota, mistä on kyse. Mutta kun menimme työsaliin mittaamaan tehtyä anturamuottia, niin heti selkeni! Pia ja Jaana ovat tehneet hankkeessa yhteistyötä lähinnä rakennusalan ammattiaineiden kanssa. Kolmen oppiaineen yhteistyönä on esimerkiksi laskettu materiaalikuluja ja urakkatarjouksia. Niistä on sitten äidinkielentunnilla kirjoitettu asiakkaalle tarjous rakennustapaselosteineen. Alakohtaistaminen on motivoinut erityisesti äidinkielessä, joka ei aina ole peruskoulusta tulevien suosikkiaineita, Jaana kertoo. Opettajat toteavat matemaattisten aineiden, äidinkielen ja kielien ylipäätään olevan otollisia aineita ATTO-aineiden ja ammattiaineiden integrointiin. Oppiaineet yhdistyvät helposti toimiviksi kokonaisuuksiksi

11 ATTO = ammattitaitoa täydentävät tutkinnot osat ATTO-integrointi = ammatillisten tutkinnon osien ja ATTO-aineiden opettaminen yhteistyönä ATTO-aineiden ja ammatillisten aineiden teoriaopetusta voidaan toteuttaa työelämälähtöisenä kokonaisuutena sekä toiminnallisin ja työvaltaisin menetelmin. ATTO-aineet (esim. matematiikka, äidinkieli, suomi toisena kielenä) voidaan integroida ammatillisiin aineisiin. Käytännössä se tarkoittaa oppiaineiden yhteisiä työtehtäviä, saman teeman käsittelyä eri oppiaineiden tunneilla tai ATTO-aineen opiskelua työsalissa. Työelämälähtöisessä opiskelussa oppiainetta opiskellaan esim. työssäoppimisen yhteydessä. Toiminnalliset opetusmenetelmät mahdollistavat teoriaopintojen opiskelun mm. opetuspelinä, draamana tai pienryhmätyöskentelynä. 4 Matematiikan opettaja Pia Kyllönen (vas.) ja äidinkielen opettaja Jaana Lahti integroimassa rakennusalan oppimistehtäviä

12 Enemmän yhdessä kuin yksin Opettajat Sirpa Lindroos ja Anna Anthoni opettavat lähihoitajaopiskelijoita nojautuen ongelmaperustaiseen oppimiseen eli PBL:iin. Ensimmäiset kokemukset piloteista ovat olleet vaihtelevia ja tarjonneet sekä onnistumisen elämyksiä että haastavia tilanteita. Aluksi oli jotenkin sekavaa, että tuleeko tästä mitään. Opiskelijat tuntuivat menevän tehtävässään hakoteille, Sirpa kertoo. Joukko ei ollut ryhmäytynyt, ja osa porukasta tarvitsi enemmän ohjausta. Oman roolin löytäminen ohjaajana oli aika haasteellista. Opiskelijoiden ohjaaminen ja ohjeistaminen vaatii todellakin työtä, Anna kertoo. Haasteista huolimatta ongelmaperustainen oppiminen on tuonut opiskelijoille uutta intoa ja vastuunottoa. Opiskelijoiden osallistuminen on lisääntynyt ja he keskustelevat ryhmässä enemmän. Sirpa on ilahtunut opiskelijoiden kyvyistä ottaa vastuuta tehtävien tekemisestä ja heidän taidoistaan tehdä yhteistyötä keskenään. Kun työtapa on tullut tutuksi uskon opiskelun sujuvan vieläkin paremmin, Anna sanoo. Opiskelijat oivalsivat ja oppivat näkemään, miten opittu liittyy työhön lähihoitajana. PBL on tuonut opettajan työhön positiivisia muutoksia, esimerkiksi vahvistuneen yhteistyön ja yhteisen suunnittelun. Anna korostaa suunnittelun tärkeyttä: Opetusta ei voi vetää rutiinilla. Joka kerta on suunniteltava hyvin yhdessä ja keskusteltava siitä mikä toimii. Asioita täytyy käsitellä eri näkökulmista. PBL-piloteissa ollaan Sirpan ja Annan mielestä vielä alussa ja kehittämistä kannattaa edelleen jatkaa. Tulevan lähihoitajan työn näkökulmasta ongelmaperustainen oppiminen tuntuu mielekkäältä. Opiskelija oppii tärkeitä työelämätaitoja: ryhmätyötä, tiedonhankintaa, palautteen antamista ja itse- ja vertaisarviointia. Siinä on ollut sellaista tekemisen riemua ja iloa, Sirpa summaa. Tämä antaa hänen mielestään uskoa, että PBL:ssä on jokin vahva juju. 1 Anna Anthoni (vas.) ja Sirpa Lindroos ovat ilahtuneet PBLoppimisen motivoivasta vaikutuksesta oppilaisiin ja uskovat sen tuovan virkistystä myös opettajan työhön

13 PBL (Problem Based Learning) Hankkeen painopisteenä on pedagogisten mallien kehittäminen ja viitekehykseksi on valittu PBL (Problem Based Learning) eli ongelmaperustainen oppiminen. PBL:n lähtökohta on, että oppiminen ja ohjaus rakentuvat työelämän ongelmien ympärille. Opetusta on suunniteltu työelämälähtöisiksi kokonaisuuksiksi opettajien yhteistyönä. PBL-opetusta on kokeiltu lähihoitajan perustutkinnossa sekä lääkealan perustutkinnossa, ja se on järjestetty noin 1 2 viikon jaksoiksi eli tutoriaaleiksi. Tavoitteena on kehittää opiskelijaa motivoivaa, aktivoivaa ja osallistavaa pedagogiikkaa, joka tuottaa osaavia ammattilaisia. 4 PBL-opetus mahdollistaa autenttisen oppimisen, sillä oppiminen tapahtuu työelämän ongelmien kautta. Jenni Salo (vas.), Leila Matoniemi ja Mikko Hekkala suorittivat osan lähihoitajan tutkinnostaan onnistuneesti PBL-opetuksessa

14 Ponnahduksista pontta opiskeluihin Jos opiskelu kangertelee, voisiko oppilaitoksen väliaikainen vaihto auttaa? Tämän ajatuksen pohjalta ryhdyttiin kehittämään Ponnahdusjaksoja, joiden tarkoituksena on tarjota yleisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille tuettuja opiskelujaksoja Keskuspuiston ammattiopistossa. Ponnahdusjaksoilla opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä joksikin aikaa opiskelemaan Keskuspuiston ammattiopistoon opiston oman opiskelijaryhmän jäsenenä. Jakso käynnistyy alkukartoituksella, jossa käydään läpi opiskelijan tavoitteet, opiskelijan osaaminen sekä opiskelussa ilmenneet haasteet. Ponnahdusjakson pituus sovitaan opiskelijakohtaisesti, ja siihen voi liittyä tarvittaessa myös esimerkiksi laaja-alaisen erityisopettajan tai opiskelijan hyvinvointipalvelujen konsultointia. Ponnahdusjakson lopuksi arvioidaan, miten tavoitteet toteutuivat sekä tehdään jatkosuunnitelma siitä, miten opinnot jatkuvat. Jatkosuunnitelma voi sisältää mahdollisuuksien mukaan siirtymisen Keskuspuiston opiskelijaksi tai opiskelujen jatkumisen omassa oppilaitoksessa esimerkiksi työvalmentajan tuen avulla. Ponnahdusjaksot Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkintoa opiskeleva Heli suoritti keväällä 2012 kolmen viikon pituisen Ponnahdusjakson. Heli opiskeli ensimmäistä vuottaan, kun opettaja ehdotti, että hän voisi mennä tutustumaan toiseen kouluun. Ponnahdusjakso sujui hyvin ja minut otettiin hienosti vastaan, Heli kertoo. Olin jakson aikana suurkeittiössä sekä kahvilan keittiössä. Enimmäkseen tein jälkiruokia ja salaatteja kolmasluokkalaisten kanssa samassa ryhmässä. Kolmeviikkoinen Ponnahdusjakso meni nopeasti ja se oli hyvä tilaisuus miettiä, miten opiskelu oikein sujuu. Ponnahdusjakson jälkeen Heli päätti hakea Keskuspuiston ammattiopiston opiskelijaksi ja syksyllä 2012 hän siirtyi Keskuspuistoon jatkamaan opintojaan. Päätös ei ollut helppo, sillä vanhassa oppilaitoksessa oli paljon kavereita, jotka eivät halunneet Helin lähtevän. Tapaan kuitenkin vanhoja kavereita edelleen, ja uusienkin ryhmäläisten kanssa tulen hyvin toimeen, Heli kertoo

15 15 15

16 Tukea ATTO-aineiden opiskeluun Rästitehtävien tekemistä. Kertausta ennen koetta. Teemapalautteiden läpikäymistä. Puuttuvien suoritusten metsästystä, yhteydenottoja opiskelijoihin ja ryhmänohjaajiin sekä ohjeiden antamista opiskelijoille, jotka ovat olleet poissa tunneilta esimerkiksi sairauden vuoksi tai ovat lähdössä opiskelijavaihtoon. Näihin kaikkiin on tarjonnut tilaisuuden ATTO-aineiden tukituntikokeilu. Toiminnassa keskeisellä paikalla on opettajienhuoneen oven vieressä oleva lista, jossa on moduuli kerrallaan kaikki työpäivät. Opettajat merkitsevät listaan teeman, esimerkiksi englannin, matematiikan tai äidinkielen, luokan numeron ja oman nimensä. Listan avulla tukea tarvitsevat opiskelijat tietävät tulla oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Tukitunneille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, ja ne on tarkoitettu kaikkien vuosikurssien opiskelijoille. Tukitunnit ovat ruokatunnin aikana, kello jolloin aika ei ole muun opetuksen päällä. Yhdessä noin viiden viikon mittaisessa moduulissa kunkin teeman opettajalla on mahdollisuus pitää neljä puolen tunnin mittaista tukituntia. Tarkoitus on, että samana päivänä ei olisi kovin monen eri teeman tunteja. ATTO-opettajat ovat olleet tyytyväisiä, ja tunneille on riittänyt tulijoita. Mahtava homma, toteaa eräskin opettaja tukitunneista. 4 Opiskelijat pitävät siitä, että tukitunneilla opettajan kanssa voi keskustella rauhassa

17 Tukituntikokeilu 4 Toisen vuoden hiusalan opiskelijat Jani Kuronen ja Rosa Korhonen ovat tukitunneilla saamassa palautetta tekemistään saippuoista. Palautetta antaa matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja Hannele Manni. alkoi elokuussa Tukitunnit ovat oppitunteja, eivät ylimääräisiä resursseja. Tavoitteena on ATTO-aineiden suoritus siten, etteivät ne jäisi roikkumaan myöhempiin moduuleihin

18 Pelaamalla oppii paremmin Kysymys: Kuinka maalariopiskelijat ja Trivial Pursuit -peli liittyvät toisiinsa? Vastaus: Oppimisen kautta. Pelasin aikoinaan Trivial Pursuitia, aloittaa Anita Wilén. Huomasin, että alan oppia ulkoa joitakin vastauksia. Idea pelin käytöstä opetuksessa muhi päässäni muutaman vuoden ajan. Pintakäsittelyalan perustutkinto-opiskelijoita opettavat Anita Wilén ja Markus Holm ovat sittemmin suunnitelleet maalariopiskelijoita varten pelin, jolla teoriaopetus käy vaivattomasti. Koska teoriaopetus voi pahimmillaan olla vain istumista ja kuuntelemista, päätimme kokeilla pelin toimivuutta, Anita kertoo. Opettajat kehittelivät lautapelin, jossa pelaajat muun muassa selittävät alan termejä ja vastaavat kysymyksiin työturvallisuudesta, tyyliopista ja työehtosopimuksesta. Kysymyskortteja ovat tehneet niin opettajat kuin opiskelijatkin. Lisäksi pelissä on erilaisia pelin kulkua sääteleviä kortteja, jotta paras tietäjä ei välttämättä voittaisi. Opiskelijoiden suhtautuminen teoriaan on muuttunut. Peli saa nekin osallistumaan, jotka aiemmin näpräsivät kännykkää takarivissä. Halu voittaa pelissä lisää motivaatiota, Markus sanoo. Myös peliä pelaavat maalariopiskelijat Pasi Heinunen, Iida Lahtinen, Reetta Havasto ja Eetu Iivonen kehuvat pelin osallistavuutta ja rentoutta sekä kilpailuhenkisyyttä motivaation nostajana. Tämä on hauskempaa kuin pelkkä teoriatunnilla istuminen. Peli toimii hyvin silloin, kun on vaikkapa keskittymisvaikeuksia. Olemme oppineet paremmin kuin normaalitunneilla, Pasi ja Iida toteavat. Anita ja Markus kokevat, että opettajan rooli on muuttunut enemminkin ohjaajaksi. Nyt opiskelijat oppivat toisiltaan ja keskustelevat paljon aikaisempaa enemmän. He myös esittävät kommentteja, joiden perusteella opettajat voivat edelleen kehittää peliä. Olemme miettineet myös sähköistä versiota pelistä, mutta silloin katoaisi yhdessä oppimisen mahdollisuus. Perinteinen lautapeli puolustaa paikkaansa digisukupolvenkin aikana, opettajat sanovat. Peli on helposti muunneltavissa mille tahansa alalle: kuuden eri alueen kysymykset voivat käsitellä mitä vain alakohtaisia teemoja tai termistöä Tästä se lähti: prototyyppi maalariopiskelijoiden pelistä. 18

19 4 Maalariopiskelijoiden Iida Lahtisen (vas.), Eetu Iivosen, Pasi Heinusen ja Reetta Haaviston mielestä pelaaminen on hauska ja mieleenpainuva tapa oppia. Taustalla pelin kehittäjät opettajat Anita Wilén ja Markus Holm

20 Ongelmasta ratkaisuihin PBL-perusteisessa opetuksessa Haavan hoitoakin voi lähestyä eri näkökulmista. Ensihoidon polikliinisessa työssä toteutettiin neljän viikon mittainen pilotti, joka perustui ongelmaperusteiseen oppimiseen, eli PBL:iin. Opetusta pilotoinut ensihoidon koulutushoidon opettaja Sakari Saarinen on pitänyt pilotin toteuttamisesta, ja se meni paremmin kuin hän kuvitteli etukäteen. Uskon tähän lähestymistapaan opiskelijan oppimisessa. En halua palata enää vanhaan, toteaa Sakari. Sakari toteutti kollegansa Pirkko Saarisen kanssa pilotin, joka oli jaettu kolmeen työelämän tehtäväkokonaisuuteen. Haavanhoidon kokonaisuudessa käytettiin ongelmana kuvaa haavasta ja osittain täytettyä polikliinista hoitokertomusta. Sen pohjalta opiskelijat pitivät aivoriihen ja muodostivat oppimistehtävänsä. Opiskelijat kokosivat oppitunneilta ja muista tiedonlähteistä opitun tiedon ensin omaan oppimistehtävän vastaukseen. Yhteisessä pienryhmän loppututoriaalissa he purkivat opitun käsikirjoitetuksi demonstraatioksi siitä, kuinka hoidetaan klinikalle saapuvaa potilasta, jolla on haava päässään. Myös opiskelijoiden kokemukset työskentelystä olivat myönteisiä. Opiskelijoiden mielestä ongelmaperusteinen oppiminen on parempi kuin perinteinen oppimistapa. Oppii jotenkin syvemmin, kun hakee itse tietoa, yksi pilottiryhmään kuulunneista opiskelijoista toteaa. Myös oma tiedonhaku, sen prosessointi ja ryhmätyö on ollut hedelmällistä. Antoisana on koettu myös se, että oppii perustelemaan asioita. Ryhmässä oppii kärsivällisyyttä, kun on niin erilaisia opiskelijoita. Opitut asiat saavat myös linkin työelämässä tarvittaviin taitoihin: Demonstraatiossa haavanhoidosta oivalsin, miten se oikeasti tapahtuu. Opitut asiat tulivat konkreettisiksi, opiskelija kertoo

21 4 Opiskelijat pureutuivat haavanhoitoon monipuolisesti. Loppututoriaalissa opiskelijat pääsivät näyttämään käytännössä, kuinka potilasta hoidetaan

22 Apua arkeen: ARMI arkiohjauksen malli Liian moni opiskelija keskeyttää ammatilliset opintonsa. Osa opinnoista keskeytyy heti alussa, kun opiskelija ei ilmaannu oppilaitokseen. Osalle keskeyttämisen syynä on sopimaton koulutusala. On kuitenkin paljon opiskelijoita, jotka keskeyttävät opintonsa tilapäisen motivaation puutteen, elämänhallinnan puutteen tai henkilökohtaisten vaikeuksien takia. Taustalla on usein puutteita arjen hallinnassa, joita voitaisiin ratkoa tarjoamalla oikea-aikaista tukea ja konkreettisia neuvoja siellä missä nuori on, oppilaitoksessa. Tätä varten on kehitetty ARMI arkiohjauksen malli ja siinä toimivat arkiohjaajat. Arkiohjauksen tavoitteena on saada opiskelijat kiinnittymään opintoihinsa ja näin vähentää opintojen keskeytymisiä. Arkiohjaajat jalkautuvat ammatillisiin oppilaitoksiin erityisesti niitä opiskelijoita varten, joilla on ongelmia motivaation tai arkisen elämänhallinnan kanssa. Heidän tehtävänsä on auttaa ja tukea opiskelijoita arjen asioissa riippumatta siitä liittyvätkö ne opiskeluun vai muuhun elämään. Tarvittaessa arkiohjaaja ohjaa opiskelijoita myös muiden palveluiden piiriin. Arkiohjauksessa pyritään kohtaamaan opiskelija ilman valtasuhdetta ja tarjoamaan opiskelijalle tilaisuus kertoa omista asioistaan ilman pelkoa siitä, että tällä olisi vaikutusta opiskelijan maineeseen oppilaitoksessa. Arkiohjaaja Emma Rantanen korostaa nuoren kuulemista ja ajan antamista nuorille: Tärkeää on nuoren kohtaaminen ja nuoren kanssa oleminen, läsnäolo ja kuuntelu aikuisen roolissa. 22 Lisätietoja hankkeesta: armiprojekti.wikispaces.com Facebook: Armi-projekti 22

23 ARMI arkiohjauksen malli Armi on ESR-rahoitteinen projekti, joka yhdessä Polku-hankkeen kanssa pyrkii parantamaan opintojen suorittamista ja ehkäisemään opintojen keskeytymistä. Neljä arkiohjaajaa aloitti työnsä syk- Arkiohjaajat ovat nuorten kieltä syllä puhuvia, helposti lähestyttäviä henkilöitä, joilta opiskelijat voivat tarvittaessa saada apua mihin tahansa asiaan, esimerkiksi rästiopintoihin, asunnon hankkimiseen tai ihmissuhdeongelmiin

24 24

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

16.4.2014. Pelillä perille opintopoluista ITK 10.4.2014 Marja Jokinen-Laine & Tuija Marstio

16.4.2014. Pelillä perille opintopoluista ITK 10.4.2014 Marja Jokinen-Laine & Tuija Marstio 16.4.2014 Pelillä perille opintopoluista ITK 10.4.2014 Marja Jokinen-Laine & Tuija Marstio Taustaa ja pelin lähtökohdat Peli kehitettiin osana YHDESSÄhanketta (2013-14) yhteistyössä Porvoon ammattiopisto

Lisätiedot

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yhdessä hankkeen tavoitteet Porvoon Ammattiopistossa Läpäisyn tehostaminen

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

ATOT TYÖSSÄOPPIEN Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Roadshow /kevät 2012

ATOT TYÖSSÄOPPIEN Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Roadshow /kevät 2012 ATOT TYÖSSÄOPPIEN Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Roadshow /kevät 2012 1 ATTO = Ammattitaitoa Täydentävä Tutkinnon Osa Ammatillisissa perustutkinnoissa on 20 ov attoja 16 ov pakollisia tutkinnon osia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2012 1 (10) Kaupunginhallitus Sj/2 12.11.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2012 1 (10) Kaupunginhallitus Sj/2 12.11.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2012 1 (10) 1278 Vt Kauko Koskisen toivomusponsi: Selvitys opintojen keskeytyssyistä ammattioppilaitoksissa HEL 2011-009183 T 00 00 03 Päätös päätti merkitä tiedoksi selvityksen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen

Lisätiedot

Läpäisyn tehostaminen - käytännön tekoja

Läpäisyn tehostaminen - käytännön tekoja Läpäisyn tehostaminen - käytännön tekoja HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN KOULUTUSPÄIVÄ 20.3.2013, Helsinki Congress Paasitorni Läpäisyn tehostaminen - käytännön tekoja Nivelvaihetietojen hyödyntäminen

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin ammattiopisto, palvelualat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Anna-Leena Heikkilä LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009

Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009 Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmalli Jipot & jekut 22.4.2009 Maahanmuuttajanuorten VaSkooli Salon seudun koulutuskuntayhtymä Tomi Vuorela Mervi Leino 1 Pehmeä lasku perustutkintoon koulutusmallin

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Läpäisyn tehostaminen koulutuksen järjestäjän näkökulmasta

Läpäisyn tehostaminen koulutuksen järjestäjän näkökulmasta Läpäisyn tehostaminen koulutuksen järjestäjän näkökulmasta Läpäisyseminaari 6. 7.11.2013 Liisa Pohjolainen Linjanjohtaja Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Helsingin kaupunki Helsingin kaupungin strategiaohjelma

Lisätiedot

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja Omnian aoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustaia polkuja Marja Muukkonen ja Jaanamari Österman Aoin ammattiopisto Mahdollisuus suorittaa ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi. www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/

Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi. www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/ Projektivastaava Sari Laiho p. 020 615 8721 sari.laiho@ksao.fi www.ksao.fi/projektit/koulustaduuniin/ 1.4.2008 31.12.2011 Tavoitteet: Kouvolan seudun ammattiopiston läpäisyasteen kohottaminen sekä valmistumisen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arkioppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen Eurooppalainen opintopolku verkosto http://eurooppalainenopintopolku.fi/index.php Leonardo kesäpäivät 2014 3.6.2014 Anne Mari Behm Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN OPISKELIJAN OHJAAMINEN TYÖELÄMÄÄN- TOIMINTAMALLI Valmis -hanke Salon seudun ammattiopisto Toimintamalli Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työelämään hotelli-,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELENOPPIMISEN OSA-ALUEITA: 1.KUULLUN YMMÄRTÄMINEN 2.PUHUMINEN ENGLANTI 1-2 KURSSIEN ARVIOINNIN KOHTEET: 1. Tiedonhankinta

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖPAJOJEN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ UVA-PÄÄTÖSSEMINAARI 8.10.2014. Minna Keisu erityisopettaja, ammattiopisto Lappia

KOKEMUKSIA TYÖPAJOJEN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ UVA-PÄÄTÖSSEMINAARI 8.10.2014. Minna Keisu erityisopettaja, ammattiopisto Lappia KOKEMUKSIA TYÖPAJOJEN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖSTÄ UVA-PÄÄTÖSSEMINAARI 8.10.2014 Minna Keisu erityisopettaja, ammattiopisto Lappia YLEISIÄ ASIOITA YHTEISTYÖSTÄ Projektin aikana molemmin puolinen ymmärtäminen

Lisätiedot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot

Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Työelämälähtöinen projektioppiminen vahvuudet ja karikot Jarmo Alarinta, SEAMK Matti Väänänen, Turun AMK Jussi Horelli, HAMK, Miksi työelämä on projekteja, joiden kautta prosesseja ja osaamista kehitetään

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT

OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT OPISKELUTYÖN MITOITUS Opetuksen suunnittelun työväline, jolla arvioidaan opiskelijan työmäärää suhteessa 1 PERUSTIEDOT Tiedekunta Laitos Yksikkö Taso (kandidaatti, maisteri, jatkoopinnot) Moduuli Kurssikoodi

Lisätiedot

Pelillisyyttä ammattiin opiskelevan ohjaukseen ITK 9.4.2014. Anu Elorinne, Sini Granström, Tuija Marstio

Pelillisyyttä ammattiin opiskelevan ohjaukseen ITK 9.4.2014. Anu Elorinne, Sini Granström, Tuija Marstio Pelillisyyttä ammattiin opiskelevan ohjaukseen ITK 9.4.2014 Anu Elorinne, Sini Granström, Tuija Marstio 16.4.2014 Työpajan tavoitteet Workshopin tavoitteena on tutustuttaa osallistuja ohjaukselliseen lautapeliin,

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilua kolme vuotta Tavoitteena tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Lupa kokeilla ja todeta, mikä

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen

Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen Työelämälähtöiset oppimistulokset ja opiskelijalähtöisyys lähtökohtina Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Riitta Karusaari

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa

SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa SKYOPE turvapaikanhakijan opintopolkua rakentamassa Kaisa Rontu Moni tuntee kotoutumiskoulutuksen, mutta kuinka moni tietää, miten turvapaikanhakijat vastaanottokeskuksissa opiskelevat? Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 43 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 10 Koulutuksen sisällöt ja

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA

1-vuosi. 2-vuosi. 3-vuosi. 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA 1- jakso 2- jakso 3- jakso 4- jakso 5- jakso 1-vuosi 2-vuosi 3-vuosi AMMATILLINEN TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATILLINEN LÄHIJAKSO ATTO-OPINNOT LÄHIJAKSONA ATTO-OPINNOT INTEGROITUNA AMMATILLISEEN TYÖSSÄOPPIMISEEN

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Polkuja valmistumiseen 2013. Aktivoivaa pedagogiikkaa joustaviin opintopolkuihin

Polkuja valmistumiseen 2013. Aktivoivaa pedagogiikkaa joustaviin opintopolkuihin Polkuja valmistumiseen 2013 Aktivoivaa pedagogiikkaa joustaviin opintopolkuihin Oppimisen tukeen on kiinnitetty huomiota Polkuhankkeessa. Kannen kuvassa opiskelija Sointu Eloranta (oik.) ja hänen työssäoppimisen

Lisätiedot

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset

Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Yhteisöllisen oppimisen työpaja 9.12.2010 Reflektori 2010 Tulokset Fasilitointi: Kati Korhonen-Yrjänheikki, TEK; Dokumentointi työpajassa: Ida Mielityinen, TEK; Fläppien dokumentointi tulosraporttia varten:

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos

Tutkinnon, opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos , opetuksen ja arvioinnin tietomalli, luonnos OPH Koulutusala Opintoala / Osaamisala Koulutusohjelma Tutkintonimike Koulutuksen järjestäjä & Työelämä Opiskelija & Opettaja Koulutus Hakemus Koulutuksen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015

YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015 YTY 3 Yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen yhteistyössä - toimintasuunnitelma 2014-2015 YTY 3 -hankkeessa tähdätään ammatillisten erityisoppilaitosten palvelu- ja kehittämistoiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto

Stadin ammattiopisto Stadin ammattiopisto Lukuvuoden 2014-2015 aloitustilaisuus Leena Mäkelä 4/5/13 Tervetuloa töihin! Stadin ammattiopiston toinen lukuvuosi alkaa Opiskelijarekrytointi jatkuu edelleen Oppimisympäristöjä parannetaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR

Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta ESR Kaakkois-Suomen ELO-seminaari 26.3.2015 Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on rakentaa Saimaan

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Miten läpäisyn tehostaminen toimii käytännössä opiskelijoiden kanssa? 31.10.2012 Paasitorni Jari Pöyhönen, Opinto-ohjaaja Koulutuskeskus Salpaus

Miten läpäisyn tehostaminen toimii käytännössä opiskelijoiden kanssa? 31.10.2012 Paasitorni Jari Pöyhönen, Opinto-ohjaaja Koulutuskeskus Salpaus Miten läpäisyn tehostaminen toimii käytännössä opiskelijoiden kanssa? 31.10.2012 Paasitorni Jari Pöyhönen, Opinto-ohjaaja Koulutuskeskus Salpaus 2 LÄHTÖTILANNE Kysymys 1. 1.1.2007-31.12.2010 Salpauksessa

Lisätiedot

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi

MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos. www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu 1908 omistajina Vantaan kaupunki

Lisätiedot

MALLEJA LAAJENNETUSTA TYÖSSÄOPPIMISESTA OSAOSSA

MALLEJA LAAJENNETUSTA TYÖSSÄOPPIMISESTA OSAOSSA MALLEJA LAAJENNETUSTA TYÖSSÄOPPIMISESTA OSAOSSA 1 2 Sisällys Johdanto... 3 Yksilölliset opintopolut... 3 Jaksotus eri kohderyhmille... 4 Ohjaus laajennetussa työssäoppimisessa... 5 Laajennetun työssäoppimisen

Lisätiedot

CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari

CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari CP-vammaisen aikuisen elämänpolku seminaari Helsinki 27.5.2009 CP-vammaisten nuorten ammatillisten suunnitelmien haasteet ja mahdollisuudet projektityöntekijä, psykologi Aino Ahonen Invalidiliiton Jyväskylän

Lisätiedot

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015

Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä. Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Monimuotoinen etäopetus - laatua ja saatavuutta etäisyyksistä välittämättä Kolibri-hanke Kuntamarkkinat 10.9.2015 Etäopetuksen määritelmät Etäopetus tarkoittaa opetusta, jossa oppilas ja opettaja ovat

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Matematiikan opetuksen integrointi 15 op:n kokonaisuuksiin. Raisa Vartia Matematiikan lehtori Automaatiotekniikan tutkintovastaava

Matematiikan opetuksen integrointi 15 op:n kokonaisuuksiin. Raisa Vartia Matematiikan lehtori Automaatiotekniikan tutkintovastaava Matematiikan opetuksen integrointi 15 op:n kokonaisuuksiin Raisa Vartia Matematiikan lehtori Automaatiotekniikan tutkintovastaava Lähtökohdat Syksyllä 2014 aloitti sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

TEEMA 4 Opintojen aikainen tuki. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 4 Opintojen aikainen tuki. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 4 Opintojen aikainen tuki Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) -

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki

Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki Erityisopiskelijan työssäoppimisen ja työllistymisen tuki 11.02.2010 Miika Keijonen 12.2.2010 1 Monimuotoisuus työpaikalla 12.2.2010 2 Monimuotoinen työyhteisö Monimuotoisuutta kunnioittavassa työyhteisössä

Lisätiedot

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely

OPINTOKYSELY 2014. Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely OPINTOKYSELY 2014 Tämä on Inkubion vuoden 2014 opintokysely Inkubio on saanut ensimmäiset uuden kandidaattiohjelman mukaiset opiskelijat fuksien myötä ja korkeakoulun päässä sorvataan paraikaa maisteriuudistusta.

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot