OPASTEPILOTTI Jätkäsaaren opastepilotin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPASTEPILOTTI Jätkäsaaren opastepilotin"

Transkriptio

1 OPASTEPILOTTI Jätkäsaaren opastepilotin tavoitteet Jätkäsaaren opastepilotissa on luotu reitille Ruoholahden metroasema Itämerenkatu Selkämerenkatu Välimerenkatu Jätkäsaarenlaituri Verkkokauppa/posti Länsiterminaali uusi konsepti väliaikaiselle jalankulku- ja pyöräilyopastukselle. Suurimmat ongelmat Jätkäsaaren nykyisessä väliaikaisessa opastuksessa ovat muun muassa opasteiden runsas lukumäärä, opasteiden ristiriitaisuudet ja väärään suuntaan ohjaavat opasteet. Lisäksi työmaanaikaiset väylät eivät erotu selkeästi, opasteissa on kunnossapidollisia ongelmia, osalla reiteistä liikkuja kokee turvattomuuden tunnetta ja informaatio ei ole kaikkialla ajan tasalla. Konseptin päätavoitteena on vastata havaittuihin ongelmiin ja painottaa opastuksessa seuraavia asioita: ) selkeys ja ymmärrettävyys ) yksiselitteisyys ) hyvä huomioarvo ) päivitettävyys 5) siirrettävyys 6) esteettömyys 7) matkailun edistäminen Vaikka tässä pilottivaiheessa opastuskonsepti on suunniteltu Jätkäsaareen, tavoitteena on työn aikana pidetty myös konseptin siirrettävyyttä ja mahdollisuutta hyödyntää tässä esiteltyjä elementtejä myös muualla Helsingissä. Esitetyn ratkaisun konsepti perustuu kolmeen pääelementtiin: Majakka -pääpyloneihin, Jätkänkynttilä -toistopyloneihin ja työmaaaitoihin. Kussakin pääelementissä toistuu sama tunnistettava teema, yhtenäiset opastemerkinnät (ml. piktogrammit) ja esteettömyyttä tukeva värimaailma.

2 OPASTEPILOTTI Majakka Majakan yläosassa korostetaan positiivisessa hengessä lyhyillä teksteillä, että väliaikaisesta haitasta huolimatta työmaan lopullisena tavoitteena on parantaa kaupunkilaisten ja Helsingissä vierailevien matkailijoiden olosuhteita. Merillä olevien esikuviensa tapaan Majakkapylonin tarkoitus ohjata liikkujia turvallisinta ja lyhintä reittiä perille valaistusta hyväksi käyttäen. Majakan yläosassa tunnelmaa ja turvallisuutta luo näkyvä valaistus, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi energiatehokkailla LED-valaisimilla. Majakan valaistuksessa hyödynnetään energia tehokkaita ratkaisuita. Yksi vaihtoehto on toteuttaa Majakan valaistuksen tarvitsema energia yläosaan sijoitettavan aurinkokennon avulla. Valaistu kupu on peitetty oranssinvärisellä kuorella, jonka leikattujen raitojen välistä valo pääsee läpi. Oranssia kupua käytetään rakentamisen ajan ja se toimii väliaikaisuuden tunnuksena. Jätkäsaaren ja Helsingin tunnukset on sisällytetty opasteen yläosaan. Toistamalla tunnuksia opasteissa saadaan molempia brändejä vahvistettua ja samalla kaupunkiopastusta yhdenmukaistettua. Muilla alueilla Jätkäsaaren tunnus voidaan korvata toisella ja esimerkiksi taustaväriä vaihtaa kyseisen alueen imagoon paremmin soveltuvaksi. Kaupungin vastuulla olevien kohteiden opastaminen on tiivistetty pylonin tähän osaan, jossa opastetaan tärkeimpiin liikenteen solmukohtiin ja terminaaleihin sekä kaupungin omiin kohteisiin: ) Länsisataman matkustajaterminaali, &) raitiovaunulinjojen 9 ja 8 pysäkit, ) Ruoholahden metroasema, 5) Jätkäsaaren infokeskus (Huutokonttori) sekä 6) Helsingin keskusta Määränpääteksti (esimerkiksi Satama ) sijaitsee selvyyden vuoksi jokaisella sivulla samalla korkeudella. Määränpäätekstin vieressä kerrotaan etäisyys. uolet sijoitetaan aina kohdetekstin sille puolelle, jonne kulkijan on liikuttava päästäkseen perille. Yhtä pylonin sivua on mahdollista käyttää ilmoitustauluna, jolloin kohdetieto- ja karttaosio korvataan kaupungin tai esimerkiksi alueen asukasyhdistysten ylläpitämällä ilmoitustaululla. Päivitettävä kartta esittää kulloinkin työmaa- alueella voimassa olevat reittitiedot. Käytössä olevat kulkureitit esitetään punaisella katko viivalla ja liikkumiselta suljettu työmaa- alue kuvataan vinoraitakuviolla. Kartassa on esitetty tärkeimpien määränpääkohteiden sijainnit. Julkisten kohteiden lisäksi kartassa on myös mahdollista esittää suuria asiakasvirtoja synnyttävien, matkailukohdemaisten kaupallisten toimijoiden tietoja sekä sellaisten palveluiden sijaintitietoja, joita ei ole sisällytetty ylempään kohdetieto-osioon (esimerkiksi posti ja kirjasto). Kartta on mahdollista toteuttaa myös taustavalaistuksella. äkyvyyden, esteettömyyden ja turvallisuudentunteen takia taustavalaistusta suositellaan käytettävän aina, kun verkkosähköä on saatavissa riittävän helposti. Alaosaan on jätetty tilaa Helsinki-faktoille, jotka vaihtuvat pylonista toiseen. Faktojen on tarkoitus luoda positiivista Helsinki-kuvaa matkailijoille kertomalla mielenkiintoisia ja hauskoja asioita pääkaupungistamme. Toisena tarkoituksena on tehdä kulkureitistä houkuttelevampi ja mielenkiintoisempi. Majakka-pyloni on tämän konseptin tärkein elementti ja niitä sijoitetaan aina sellaisiin kohtiin, joissa liikkujan täytyy tehdä valinta kahden tai useamman reitin välillä. Suuren kokonsa ja valaistuksen ansiosta Majakka erottuu hyvin myös suuremman työmaan keskeltä. Osa Majakka-pyloneista jää paikalleen pysyviksi opasteiksi myös työmaan valmistuttua. ämä pylonit toteutetaan jo alkuvaiheessa kiinteämmällä perustuksella sekä kiinteällä sähkövedolla.

3 OPASTEPILOTTI Otsikko Jätkänkynttilä Majakka-pylonin tapaan myös Jätkänkynttilän yläosassa kerrotaan neljällä kielellä positiivisessa hengessä käynnissä olevasta työmaasta ja sen tavoitteesta rakentaa parempaa Helsinkiä. Jätkänkynttilässä käytetään samaa oranssiraitaista tunnusta valaistun kuvun edessä korostamaan opastuksen väliaikaisuutta. Alueen tärkeimpien julkisten kohteiden suuntatiedot toistetaan Majakka-pylonista tuttujen symbolien avulla. Jätkänkynttilöissä kuitenkin esitetään ainoastaan symbolit ja suuntanuolet ilman muita lisätietoja. Jätkänkynttilä-toistopyloni on Majakka-pylonin pikkuveli, jossa toistuu samat elementit ja tunnukset kuin suuremmassa pääpylonissa, mutta pienemmässä ja tiivistetyssä muodossa. Jätkänkynttilöitä sijoitetaan opastettaville reiteille siten, että aina yhdelle pylonille saavuttaessa vähintään yksi seuraava Jätkänkynttilä näkyy jo edessä. Tällä sijoittelulla luodaan liikkujille turvallinen ja luottavainen olo reitin jatkuvuudesta. Lisäksi tiivis sijoittelu luo reitille tunnelmallisen Jätkänkynttilöiden valokujan, jota on miellyttävä ihastella pidemmänkin etäisyyden päästä.

4 Aitaopaste OPASTEPILOTTI Otsikko Suurilla nuolisymboleilla opastetaan tärkeimpiin kohteisiin. uolet toteutetaan tarrojen avulla. uolet sijoitetaan aina määränpäätekstin sille puolelle, jonne kulkijan on liikuttava päästäkseen perille. Aidoissa hyödynnetään tuttuja pikto grammeja, jotka ovat yhteneviä alueen ja Helsingin muun opastuksen kanssa. Aidoissa hyödynnetään muista opasteista tuttua oranssiraitaista kuviota väliaikaisuuden tunnuksena. Väliaikaisuuden tunnuksen alapuolella voidaan sijoittaa tietoa alueen kaupallisista toimijoista ja palveluista. Lähtökohtaisesti aidoissa opas tetaan ainoastaan sellaisiin kaupallisiin kohteisiin, jotka synnyttävät paljon liikennettä ja joita voidaan pitää matkailukohteina. Muita mahdollisia opastettavia kohteita ovat julkiset palvelut kuten kirjasto ja posti. Työmaa-aidat ovat työmaa-alueen näkyvimmät elementit. iiden avulla pääsy työmaa-alueille voidaan estää kokonaan, ja samalla aitoja voidaan hyödyntää myös kohdeopastuksessa. Lisäksi suurikokoiset aidat mahdollistavat monenlaisen informaation antamisen opastetietojen lisäksi. Aitoihin voidaan lisätä esimerkiksi Majakka-pyloneista tuttuja Helsinki-faktoja tai esimerkiksi silhuettikuvia Helsingin tunnetuimmista kohteista, jolloin reitin mielenkiintoisuutta saadaan lisättyä ja samalla koko Helsinki-brändiä vahvistettua. Pääkohteisiin opastetaan neljällä kielellä.

5 OPASTEPILOTTI Jätkäsaaren Opastettavat opastepilotin reitit tavoitteet Opasteiden sijoittelu, lähtötilanne Opasteiden sijoittelu, muuttunut reitti Keskustaan Keskustaan Määränpäiden pylonit Pylonit Siirrettävät opasteet Määränpäiden pylonit Pylonit Siirrettävät opasteet Väliaikaiset reitit saattavat muuttua päivittäin ja tietyissä tilanteissa jopa kesken päivän. Tämä asettaa väliaikaisten opasteiden siirtämiselle ja sisällön päivittämiselle tiukkoja vaatimuksia. äihin haasteisiin konsepti vastaa pylonien informaatio-osien uusilla kiinnitystekniikoilla sekä ennakkoon suunnitelluilla ja painetuilla työmaakartoilla ja opastelamelleilla. Reitin muuttuessa työmaa-aidat, Majakka- ja Jätkänkynttilä-pylonit siirretään koordinoidusti saman päivän aikana. Samalla pylonien opastetiedot ja kartat päivitetään tarvittavilta osin. Tässä esimerkkikuvassa ylin opastelamelli vaihdetaan, koska lyhyin reitti satamaan muuttuu työmaan edistyessä. Muut lamellit pysyvät entisellään. Lisäksi Majakka-pylonin kartta vaihdetaan uutta tilannetta vastaavaksi.

6 OPASTEPILOTTI Jätkäsaaren Esteettömyys opastepilotin tavoitteet Keskeinen ongelma alueilla, joilla kulkureitit muuttuvat usein, on sokeiden ja heikkonäköisten opastaminen. Kaikille käyttäjille merkittäväksi esteettömyysongelmaksi saattaa tulla reittien kulkupintojen esteettömyys, erityisesti reunatuki- ja luiskajärjestelyt sekä kulkupinnan tasaisuus. äiden lisäksi tulisi erityisen huolellisesti toteuttaa työmaa-alueiden ja työkoneiden suojaukset. Lähtökohtaisesti myös väliaikaisessa viitoituksessa käytettävien opasteiden tulisi soveltua kaikille käyttäjille. Heikkonäköistä opastetaan pääasiassa isojen pylonien ja työmaa-aidoissa olevien teippausten avulla. Tekstin lisäksi viitoituksessa käytetään selkeitä ja helposti hahmotettavia kuvasymboleita. Isojen pyloneiden yhteydessä voidaan käyttää esimerkiksi kohokarttoja, joissa informaatio on kohokirjaimin tai pistekirjoituksella. Opastuksessa käytetään Helsinki kaikille -projektin kehittämiä symboleita ja HSL:n piktogrammeja. Isoihin pyloneihin integroitu valaistus varmistaa opastusinformaation löytymisen hämäränäkin aikana. Pienet pylonit ovat vähintään 90 cm korkeita, jotta mahdollinen törmääminen niihin ei aiheuta kaatumista. Tilapäisten liikennejärjestelyjen esteettömyydessä huomioitavaa: Kulkuväylät ovat helposti hahmotettavissa Työmaat ja työkoneet on suojattu niin, ettei niihin voi vahingossa joutua Suojalaitteet ohjaavat jalankulun ja pyöräilyn selkeästi pois ajoradalta Valaistus alueella on tasainen, riittävän voimakas ja häikäisemätön Opastus on selkeä ja johdonmukainen Opasteet ovat myös heikkonäköisen luettavissa Opasteet eivät aiheuta näkemäestettä tai törmäysvaaraa Työmaat suojataan huolellisesti aidoilla, jotta työmaa-alueelle ei voi vahingossa joutua. Paikoissa, joissa tiedetään liikkuvan paljon näkövammaisia, voidaan hyödyntää myös ääniopastusta. Langattoman tiedonsiirron avulla ääniopastus voidaan toteuttaa myös yksilöityinä tiedotuksina ohikulkevien henkilöiden päätelaitteisiin. Opasteiden valaistus parantaa niiden havaittavuutta ja opastusjärjestelmän hahmotettavuutta hämärään aikaan. Tärkein informaatio (kohteet ja kulkusuunnat) on sijoitettu silmien korkeudelle (,,6 m), jotta se on helposti havaittavissa. Osa informaatiosta voidaan tuottaa myös kohokirjaimin tai pistekirjoituksella. Teksteissä ja piktogrammeissa on huomioitu riittävät värikontrastit. Opasteissa käytetään kaikille soveltuvia väriyhdistelmiä. Opasteissa käytetty kirjasinkoko on 0 mm ja otsakkeen kirjasinkoko on 80 mm. Kartta on aseteltu samansuuntaisesti tai kohtisuoraan kulkusuuntaan nähden. Pylonit sijoitetaan kulkuväylien ulko puolelle niin, että ne eivät aiheuta törmäysvaaraa näkövammaisille. Pylonien havaittavuutta muusta ympäristöstä voidaan parantaa käyttämällä erilaista materiaalia pylonin ympärillä (esim. lohkopintaista noppakiveystä).

7 OPASTEPILOTTI Jätkäsaaren Muokattavuus opastepilotin siirrettävyys ja tavoitteet Majakka-pylonin siirrettävyys Majakan suuren koon vuoksi sen alapuolelle asennetaan pyöreä teräslevy (Ø 000 mm), joka toimii samalla myös alustana opasteen lukijalle. Opasteen alaosa valetaan betonista, jolloin pylonin painopiste saadaan alas. Aluslevy kiinnitetään maahan esim. kiila-ankkurilla tai kemiallisella ankkurilla. Tällöin kiinteää perustusta ei tarvita ja pyloneiden siirtely paikasta toiseen on helpompaa ja nopeampaa. Aluslevyn vahvuutta ja kokoa kasvattamalla Majakka on myös mahdollista asentaa kokonaan ilman kiinnitystä maahan, mikä helpottaa siirrettävyyttä entisestään. Jätkänkynttilä-pylonin siirrettävyys Jätkänkynttilän alaosaan asennetaan pieni kiinnityslaippa, jolla opaste saadaan kiinnitettyä maahan esim. kiila-ankkurilla tai kemiallisella ankkurilla. Tällöin kiinteää perustusta ei tarvita ja pyloneiden siirtely paikasta toiseen on helpompaa ja nopeampaa. Vaihtoehtoisesti pylonin alle asennetaan riittävän suuri teräslevy, jolloin erillistä kiinnitystä maahan ei tarvita. Myös Jätkänkynttilän alaosa valetaan betonista, jotta opasteen painopiste saadaan alas. Majakka-pylonin päivitettävyys Informaatio-osat eli lamellit toteutetaan kirkkailla polykarbonaattilevyillä. Informaatiota sisältävät poly karbonaattilevyt kiinnitetään pylonin teräsrunkoon levyjen takapinnassa olevien magneettien avulla. Magneettikiinnitys mahdollistaa erikorkuisten, määriteltyjen moduulimittaisten lamellien käytön. Magneettikiinnitteisten lamellinen asennus ja vaihto suoritetaan imukupin avulla. Lamellissa oleva informaatio toteutetaan staattiseen sähköön perustuvalla taustavalaisun mahdollistavalla tarrakalvolla, joka mahdollistaa saman polykarbonaattilamelllin käytön. Taustavalon ja kirkkaan polykarbonaattilamellin välissä on valoa hajottava opaaliakryyli, jolloin valo saadaan jakautumaan tasaisesti etupinnassa. Väliaikaisten pylonien muutos pysyviksi pyloneiksi Asennettaessa pysyviä pyloneita, niille valetaan perustukset, joihin pyloni kiinnitetään. Myös väliaikaisten pylonien alaosan betoniin varataan putkitukset kiinteitä sähkö kaapeleita varten. Pysyvässä asennuksessa pyloneille vedetään kiinteä sähkö, jolloin pylonista saadaan kokonaan taustavalaistu ja näin ollen sen havaittavuudesta ja luettavuudesta varsinkin hämärässä merkittävästi parempi. Työmaan valmistuttua pylonien valaistun kuvun edessä olleet väliaikaisuutta korostaneet oranssit kuoret voidaan poistaa tai korvata uusilla kuorilla tai vaihtoehtoisesti valoa läpi päästävillä värjätyillä tarroilla.

8 Sähköinen pyloni ikko OPASTEPILOTTI Otsikko Konseptin modernein opaste on sähköinen pyloni, joka asennetaan vilkkaimpien lähtö- ja määräpaikkojen välittömään läheisyyteen. Pyloni koostuu kotelorakenteesta ja suuresta kosketusnäytöstä. uden teknologian High brightness TFT-kosketusnäyttö antaa paljon uusia mahdollisuuksia informaation välittämiseen. Annettavaa informaatiota pystytään muuttamaan keskitetysti yhdestä paikasta hyvinkin nopeasti, jolloin informaatio on aina ajantasaista. Kosketusnäytön tarjoamat valintamahdollisuudet tarjoavat aikaisempaa moni puolisemman ja yksityiskohtaisemman informaation opastettavista kohteista. Kosketus näyttöjen zoomaus-toiminto auttaa mm. heikkonäköisiä ja lisäksi kirkas tausta valaistus parantaa luettavuutta selvästi. Oikeilla etupintaratkaisuilla saavutetaan myös normaaleja opasteita parempi ilkivallan kestävyys. Lisäksi sähköinen näyttötaulu mahdollistaa alueen kaupallisten toimijoiden tiiviimmän kytkemisen osaksi opastekonseptia. Alaosan painikkeista kartasta voi valita haluamansa käyttötilan: Työmaainfo, Kävely ohjeet, Joukkoliikenne, ähtävyydet, Majoitus, Ravintolat tai Kaupat ja palvelut GR LA JE KA IKS ÄSV TA HIE HD E A T RA AGA MAL 08 YO LÄSISATA 08 S RIOKAT RIOGATA 08 Verkkokauppa 0 ÄDE VÄSTRAHAMSGR MAKJA Y Kaupunki JA LÄSISATAMAK GODAHOP E HAMBRGSGRÄD A HYVÄTOIVOKAT SG AT PSGATA YO Renor Oy 05 Kaupunki Verkkokauppa ordea/tallink Silja 0 0 DE HAMPRIKJA 080 M SADHOLMSGRÄ 08 VP HA S-Asunnot uorisosäätiö 0/ 0/0 0/ 5 RIOKAT L P A ST RA KAP HORSGATA /6 0/ 0808 Sato 0/5 VÄ Arvioidut tonttien valmistumisvuodet Jätkäsaaressa Ilmarinen 0/ A GAT KAP HORI KAT HYVÄTOIVOPISTO GODAHOPPSPARKE BSHOLMSKAJE YL 0/ Varma 0/ 0807 STILLAHAVSGATA SGRÄ OLM BSH 0806 SEZGATA 0/ VP 0805 DE JA EK AAR KL- TRI 5 SEZIKAT 080 JÄTKÄSAARELAI KÄS JÄT TYYEMEREKAT KAT BSHOLMSKAJE RE TRI IME ÖRESDSGATA SAKOTORI TTERTORGET Y AB Invest AS Pelastuslaitos 0/5 080 T KA W A HIETASAAREKJ VÄL 085 KO SA LÄ S ISA TA MA K AT valmistunut 0 0 AVS H TA TTE BO GA DET AL 0/5 Saraco Keva VVO 0/6 0/0 0/5 Avara 0/ 0/7 GATA RO LIVO 09 7 R 5 6 ERG TT T I KAR KA 0 AGA MAL T 0 8 0/ T KvarteretVictoria rf KA RO LIVO 6A 7 JA K DE Ö RÄ TYT KSG SSI LIC ME SSF MÄ ATA SG AL 0/ SAKOPAADEPISTO S A M RA TI J PL M HA O HEI O HEI TTERHÄLLSPARKE LAIVAPOJAAKIO SKEPPSGOSSEPLATSE TRA OLK P KO KAT A KE GAT KAS KIS KAS E Hoas 0/0 KA VÄS SA W TIG ERS 6 AT 6 TT RE IME VÄL SRV/VVO 0/ - 05/8 ATA VSG HA DEL ME 0800 As Oy Malta 0/ YO K JA K MI TRÖ MS BYS TRÖ S BYS MA S THO MA THO ÄD GR VP 0/ MA RA ATA SIS DE 5 SELKÄMEREPISTO BOTTEHAVSPARKE JA K D SE Ä IKS GR GEL LI WE GE WE RTI MA RTI MA 006 JA K DE JA RÄ PO SG SSI OJK ME SSP MÄ PAA VP 7 S 5 DE A KJÄD I GR LLA S CO LLA L CO L KAR KAR O K JA D K Ä I RG S GR BE RG ID BE TL ID K TL ERI K ERI SA RA 0/5 LÄ 009 VAPOJAKAT LAI PPSGOSSEGATA SKE TA ISIL SELL CR BRO SELL CR Docrates SST ÄLL ERH 0/0 6 KY TT 000 TA KL- Alkuasunnot Oy 0/ 005 LV 0007 Stora 0 Enso & SRV Hoas 0/0 00 KL SA JÄTKÄSAARELAI Työmaa-aikataulu Talous- ja suunnittelukeskus Länsisataman aluerakentamisprojekti Huutokonttori Verkkokauppa.com Posti Länsisatama D VIK SK AJ E Työmaainfo-tilassa käyttäjä saa lisä tietoa Jätkäsaaren työmaan edistymisestä ja kävely- ja pyöräilyreittien muuttumisesta työmaan aikana. Palvelusta saa tietoa myös työmaa-alueen esteettömyydestä ja esteettömyystilanteen muuttumisesta työmaan edetessä. Kävelyohjeet-tilassa käyttäjä saa kävely ohjeet syöttämäänsä sijaintiin. Pika valinnoista löytyy nopeasti yleisimmät reitit (esim. Metroasema Satama). Jos sijainti on kaukana, kosketusnäyttö ehdottaa joukkoliikenteen ja reittioppaan käyttöä. Käyttäjä saa ohjeet Bluetooth-yhteyden välityksellä matkapuhelimeensa. Joukkoliikenne-tilassa käyttäjä näkee kartalla alueen joukkoliikennevälineiden reitit ja pysäkkiä klikkaamalla aikataulut. Lisäksi käyttäjä voi avata äin käytän joukko liikennettä Helsingin alueella pikaoppaan, josta löytyy tietoa lipuista, yhteyksistä, reitti oppaan käytöstä jne. Lisäksi käyttäjä voi avata näkyville joukkoliikenteen reitti oppaan, jonka karttanäkymä on integroitu kosketusnäytön karttanäkymään. ähtävyydet-tilassa käyttäjä näkee kartalla lähialueen nähtävyydet. ähtävyyttä koskettamalla saa lisätietoja. Lisäksi näytöllä näkyy ehdotuksia muista Helsingin nähtävyyksistä (museot, puistot jne.) sekä joukkoliikenteen reittiohjeet. Tuomiokirkko Majoitus-tilassa käyttäjä näkee kartalla alueen majoituspaikat. Hotelleille voi tehdä karsintaa etäisyyden (esim. 500 m säteellä ), tähtiluokituksen ja huoneen hinnan perusteella. Lisäksi käyttäjä voi suorittaa tarkennetun haun esim. hotellin palveluiden tai esteettömyyden mukaan. Hotelleja voi halutessaan etsiä koko pääkaupunki seudulta. Hotellien tiedot saadaan valmiista nettipalvelusta, mutta käyttöliittymä pysyy kosketusnäytössä koko ajan samana. Majoitus Hotellit 000 m säteellä Hotel Jätkäsaari Hotel Ruoholahti Hotel Helsinki Hotel Loremipsum Hotel Loremipsum Ravintola Jätkä Lounaslista Sienikeitto 9,00 Lindströminpihvi 9,0 Kana-pestopasta 9,0 Lankkupihvi 8,90 Myynnissä myös à la carte -lista. Aukioloajat Tarjoukset Yhteystiedot Tuotteet Ravintolat-tilassa käyttäjä näkee kartalla alueen ravintolat. Käyttäjä voi suorittaa ravin toloille karsintaa esim. niiden etäisyyden tai keittiön (aasialainen, eurooppalainen, baari, kahvila jne.) perusteella. Alueen ravintolat voivat laittaa järjestelmään auki olotietonsa, ruokalistansa ja tarjouksensa. Kaupat ja palvelut -tilassa käyttäjä näkee tiedot alueen kaupallisista palveluista. Alueen kaupalliset toimijat voivat myös esittää tietoja esimerkiksi tarjouksistaan, sijainnistaan ja aukioloajoistaan. Lisäksi heillä on mahdollisuus tuoda oma nettikauppansa mukaan järjestelmään.

Valaistus. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Valaistus. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Valaistus Valaistuksen merkitys näkö- ja kuulovammaisille henkilöille Hyvä valaistus on erityisen tärkeä heikkonäköisille henkilöille. Ympäristön hahmottaminen heikon näön avulla riippuu valaistuksen voimakkuudesta

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä

Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä Adfore Technologies Oy Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä Adfore Technologies Oy edelläkävijä paikallisuuteen perustuvissa digitaalisissa palveluissa Adfore Technologies Oy kehittää

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys

Rakennetun ympäristön esteettömyys. Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Rakennetun ympäristön esteettömyys Saija Sikkilä, suunnittelija, Kynnys ry / Kynnys konsultit, 8.3.2011 Vapaan sivistystyön esteettömyys Fyysinen esteettömyys Jne. Tiedonsaannin esteettömyys Saavutettavuus

Lisätiedot

Sairaala näkövammaisen liikkumisympäristönä

Sairaala näkövammaisen liikkumisympäristönä Sairaala näkövammaisen liikkumisympäristönä Petra Hurme Fysioterapeutti YAMK, Näkövammaisten liikkumistaidonohjaaja, Hyks silmätautien kuntoutuspoliklinikka Tutkimuksen tausta Esteettömyyden profiloituminen

Lisätiedot

LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS

LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS 25.6.2014 LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS VIITOITUSSUUNNITELMA Työssä laadittiin viitoitussuunnitelma pyöräilyn pääverkolle. Suunnitelman tavoitteena oli luoda pyöräilyn

Lisätiedot

Nokia Kartat -käyttöohje

Nokia Kartat -käyttöohje Nokia Kartat -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Tietoja Nokia Kartat -palvelusta 3 Tarkastele sijaintiasi ja selaa karttaa 3 Etsi paikka 4 Etsi lähialueen paikkoja 4 Lisää paikkaan valokuva 5 Tallenna

Lisätiedot

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Opasteet Opasteiden on sovelluttava kaikille Pelkästään näköön tai kuuloon perustuvat opasteet ja informaatio tulee aina täydentää siten että aistin puuttuminen ei estä opasteen tai informaation käyttämistä.

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS)

PALVELUKOHTEIDEN PAIKALLISET VIITOITUSPERIAATTEET, HÄMEENLINNA (LUONNOS) 20.10.2015 Palvelukohteiden paikalliset viitoitusperiaatteet antavat suuntaviivat opastamiselle Hämeenlinnassa. Viitoitusperiaatteissa noudatetaan pääasiassa Palvelukohteiden viitoitus ohjetta (TIEH 2000021-07)

Lisätiedot

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015

Suomi Finland 100 -tunnus. Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Suomi Finland 100 -tunnus Graafinen ohjeisto Lokakuu 2015 Tunnus Tämä on Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden tunnus perusmuodossaan. Se on juhlavuoden visuaalisen ilmeen arvokkain elementti, jota

Lisätiedot

alueellaan, liikkumis ja Kohde: Päivänmäärä: 8.12.2010 S= vaativia toimenpiteitä

alueellaan, liikkumis ja Kohde: Päivänmäärä: 8.12.2010 S= vaativia toimenpiteitä Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/

Helsingin kaupunki Esityslista 38/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/ Helsingin kaupunki Esityslista 38/2016 1 (5) 3 Jalankulkijan kantakaupunki (a-asia) Pöydälle 22.11.2016 HEL 2016-011208 T 08 00 04 Ksv 4465_1 Päätösehdotus päättää hyväksyä liitteen 1 mukaisen, 22.11.2016

Lisätiedot

Jätkäsaaren rakenteilla tai suunnitteilla olevat hankkeet, joissa liiketilaa

Jätkäsaaren rakenteilla tai suunnitteilla olevat hankkeet, joissa liiketilaa Jätkäsaaren rakenteilla tai suunnitteilla olevat hankkeet, joissa liiketilaa Tilanne 1/2017 Hankkeiden aikataulut ovat arvioita Tiedot koottu Kaupunginkanslian Länsisatama-projektissa Kartalla Osoite Rakennuttaja

Lisätiedot

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Tunnus ja värisymboliikka Merkin muoto perustuu lentävään kuukkeliin, joka on Kuusamon metsien onnea tuova seuralainen. Lennon suunta on positiivisesti ylös vasemmalle, joka on kokonaisuutta

Lisätiedot

Nokia Drive 2.0 -käyttöohje

Nokia Drive 2.0 -käyttöohje Nokia Drive 2.0 -käyttöohje 1. painos 2 Sisältö Sisältö Tietoja Nokia Navigointi - sovelluksesta 3 Aja kohteeseen 3 Ääniopastuksen käyttäminen 4 Lataa tai poista karttoja 4 Navigoi offline-tilassa 5 Muuta

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA

ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA ESTEETÖN YMPÄRISTÖ KAIKILLE PORISSA ESTEETTÖMYYS: Perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja - asetukseen Omatoiminen asiointi, liikkuminen, harrastaminen ja osallistuminen on jokaisen oikeus Toimiva ja

Lisätiedot

LAD - LIIKKUVAN ARJEN DESIGN: INNOVAATIOPROJEKTI LOTTA BLOMQVIST, MAIJU MALK, MIKKO HYRKKÄNEN & HEIDI NALLI

LAD - LIIKKUVAN ARJEN DESIGN: INNOVAATIOPROJEKTI LOTTA BLOMQVIST, MAIJU MALK, MIKKO HYRKKÄNEN & HEIDI NALLI LAD - LIIKKUVAN ARJEN DESIGN: INNOVAATIOPROJEKTI LOTTA BLOMQVIST, MAIJU MALK, MIKKO HYRKKÄNEN & HEIDI NALLI MARJA-VANTAA: Lähtötilanne - Marja-Vantaa on uusi kaupunginosa, jonka suunnittelussa on kiinnitetty

Lisätiedot

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin Tarvittavat työkalut Vaipankuorija Pieni ruuvitaltta Sivuleikkurit Liittimien avaaminen Avaa liitin painamalla salpaa alas ja kääntämällä sivu auki. Huom.

Lisätiedot

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille

SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille SELVITYS Esteetön Espoo -tunnus yrityksille ja palveluille 1 (5) VASTAUSOHJE Täytetty lomake pyydetään palauttamaan sähköpostin liitteenä osoitteeseen: esteeton.espoo@espoo.fi Tämän lomakkeen tarkoituksena

Lisätiedot

Nokia Navigointi 3.0 -käyttöohje

Nokia Navigointi 3.0 -käyttöohje Nokia Navigointi 3.0 -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Tietoja Nokia Navigointi - sovelluksesta 3 Aja kohteeseen 3 Tallenna paikka tai tarkastele sitä 4 Ääniopastuksen käyttäminen 4 Lataa tai poista

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKIPYÖRÄ / KAUPUNKIPYÖRÄASEMAT KAUPUNKIPYÖRÄJÄRJESTELMÄN HANKEKUVAUS, KAUPUNKIKUVANEUVOTTELUKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKIPYÖRÄ / KAUPUNKIPYÖRÄASEMAT KAUPUNKIPYÖRÄJÄRJESTELMÄN HANKEKUVAUS, KAUPUNKIKUVANEUVOTTELUKUNTA HELSINGIN KAUPUNKIPYÖRÄ / KAUPUNKIPYÖRÄASEMAT KAUPUNKIPYÖRÄJÄRJESTELMÄN HANKEKUVAUS, KAUPUNKIKUVANEUVOTTELUKUNTA 13.1.2015 1) KOKONAISIDEA Tämä hankekuvaus on laadittu Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmän

Lisätiedot

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Keski-Pasilan keskus Tripla

Keski-Pasilan keskus Tripla Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt v. 2014 2016 TIEDOTUSTILAISUUS 22.5.2014 ALUSTAVA VERSIO 15.5.2014 1 Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkki

Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkin pakolliset ominaisuustiedot on esitetty paksummalla fontilla, muut ominaisuustiedot ovat vapaaehtoisia. Pysäkillä voi olla joko suomen- tai ruotsinkielinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

MyBus. Apps4Pirkanmaa. Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi)

MyBus. Apps4Pirkanmaa. Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi) MyBus Apps4Pirkanmaa Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi) 1 Sisällys MyBus yleisesti Tavoite ja kohderyhmät Pääominaisuudet Toimintamalli Käyttöohjeet

Lisätiedot

Pohjanmaan matkailuesite 2016 MEDIATIEDOT

Pohjanmaan matkailuesite 2016 MEDIATIEDOT Pohjanmaan matkailuesite 2016 MEDIATIEDOT Pohjanmaan matkailuesite 2016 ESITTELEMME VAASAN SEUTUA ENTISTÄ KUTSUVAMPANA MATKAILUKOHTEENA. VARMISTA NÄKYVYYTESI VUODEN 2016 MATKAILUESITTEESSÄMME JA SÄHKÖISESSÄ

Lisätiedot

Jätkäsaaren rakenteilla tai suunnitteilla olevat hankkeet, joissa liiketilaa

Jätkäsaaren rakenteilla tai suunnitteilla olevat hankkeet, joissa liiketilaa Jätkäsaaren rakenteilla tai suunnitteilla olevat hankkeet, joissa liiketilaa Tilanne 10/2017 Hankkeiden aikataulut ovat arvioita Tiedot koottu Kaupunginkanslian Länsisatama-projektissa Viimeisellä sivulla

Lisätiedot

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki

Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen. FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Itä-Suomen kaupunkien joukkoliikennetiedotuksen kehittäminen FITS-kevättapaaminen 22.04.2002 Martti Varis, Joensuun kaupunki Mukana hankkeessa Joensuun, Mikkelin ja Kuopion kaupungit Itä-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu

Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu Käyttö-jaasennusohjeet FDF6046 FDF9046 Liesikupu SUOSITUKSIA JA EHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ Kupu on suunniteltu yksinomaan kotikäyttöön keittiöhajujen poistamiseksi. Käytä kupua ainoastaan siihen tarkoitukseen

Lisätiedot

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.

Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta. Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11. Muutostöillä esteettömyyttä ja turvallisuutta Erja Väyrynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Paasitorni 12.11.2013 Sisältö 1. Mitä on esteettömyys ja turvallisuus rakennetussa ympäristössä?

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

IKKUNAN RAKENNE. Ikkunamalli F (innovatiivinen lasielementti) Ikkunamalli C (kattokupu)

IKKUNAN RAKENNE. Ikkunamalli F (innovatiivinen lasielementti) Ikkunamalli C (kattokupu) kutsu valo sisään TASAKATTOIKKUNAT Luonnollisen valaistuksen edut rakennuksissa ovat kiistattomat, mutta rakennusten keskellä sijaitseviin huonetiloihin ei ole mahdollista asentaa ikkunoita ulkoseinään.

Lisätiedot

KOULUJEN TURVALLISET SAATTOLIIKENNEJÄRJESTELYT; ESIMERKKIRATKAISUJA

KOULUJEN TURVALLISET SAATTOLIIKENNEJÄRJESTELYT; ESIMERKKIRATKAISUJA KOULUJEN TURVALLISET SAATTOLIIKENNEJÄRJESTELYT; ESIMERKKIRATKAISUJA DI Tiina Sainio 23.5.2017 Peruskoulun liikenneturvallisuuspäivä, Turku AGENDA Miksi järjestelyihin tulee panostaa Yleiset ongelmat koulujen

Lisätiedot

KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI

KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI Kun olet luonut itsellesi kotisivut, voit aloittaa ulkoasun yksityiskohtaisemman räätälöimisen. Kotisivukone tarjoaa helppokäyttöisen ulkoasueditorin, jonka avulla saat sivujen

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 31.1.2012

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 31.1.2012 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot

Projekti Kamppi lukuina

Projekti Kamppi lukuina Projekti Kamppi lukuina Projektiaika 8/2002 3/2006 Hankkeen kokonaisarvo lähes 400 M Työmaan pinta-ala 4 ha Laajuus: 135.000 br-m2, Tilavuus: 650.000 m3 Liiketiloja 37.000 m2 Toimistoja 12.000 m2 Asuntoja

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN LIIKENNERYHMÄN TOIMINTA

POHJOIS-HAAGAN LIIKENNERYHMÄN TOIMINTA POHJOIS-HAAGAN LIIKENNERYHMÄN TOIMINTA Pohjois-Haaga seuran kevätkokous 20.3.2013 20.3.2013 Liikenneryhmän saavutuksia 2011 2012 Tunnistettu kuusi kävelyn ja pyöräilyn pääreittiä ja koottu niiden osalta

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1

Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto 1 Sisältö Tunnuksista yleisesti... 3 Tunnuksen versiot ja rakenne.... 4 Merkin värit.... 5 Tunnuksen värivaihtoehtoja... 7 Tunnuksen suoja-alue.... 8 Tunnuksen sijoittelu.... 9 Pienen

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2 muutos 1 6.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMA-ALUSTEN KANSALLISUUS- JA REKISTERITUNNUKSET Tämä

Lisätiedot

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Viisas liikkuminen. Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Viisas liikkuminen Ympäristöystävälliset liikkumisvalinnat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tarja Jääskeläinen, päivitetty 7.6.2013 Valitse viisaasti liikenteessä Liikkumalla kävellen, pyörällä ja

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE

JOUKKOLIIKENNE <PVM> JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikenne 1. Miten joukkoliikenne palvelee liikenneturvallisuutta 2. Palveluliikenne 3. Joukkoliikenteen esteettömyys 4. Pysäkkijärjestelyt 5. Maankäyttö 6. Mikä on joukkoliikenteen

Lisätiedot

Valaistuksen kehitys ja haasteet Helsingissä

Valaistuksen kehitys ja haasteet Helsingissä Valaistuksen kehitys ja haasteet Helsingissä Valaistuspäällikkö Juhani Helsingin kaupunki Liikenteen humua vai hämärää hiljaisuutta? -seminaari 26.2.2015 Ulkovalaistuksen tavoitteet Turvallisuuden ja viihtyisyyden

Lisätiedot

Talvihoidon verkostotarkastelu Itä-Helsingin jalankulkureiteillä. Maiju Lintusaari, Sito Oy

Talvihoidon verkostotarkastelu Itä-Helsingin jalankulkureiteillä. Maiju Lintusaari, Sito Oy Talvihoidon verkostotarkastelu Itä-Helsingin jalankulkureiteillä Maiju Lintusaari, Sito Oy Esityksen sisältö 1. Tarkastelun tausta ja tavoitteet 2. Merkittävimmät jalankulkukohteet 3. Verkostotarkastelu

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

» Valaisimen teho: 5W/m ± 5% (12V)» Valaisimen valomäärä: 300 lm/m» Elinikä: (L70) 25 000 tuntia 12V DC

» Valaisimen teho: 5W/m ± 5% (12V)» Valaisimen valomäärä: 300 lm/m» Elinikä: (L70) 25 000 tuntia 12V DC VALOA METREITTÄIN Meillä on useita valaisinvaihtoehtoja metritavarana. Voit valita erilaisten valolistojen ja -nauhojen väliltä. Tämäntyylinen valaistus antaa tasaisen valon ja sen voi asentaa melkein

Lisätiedot

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla

RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-3.4.212 24.5.212 HA LL I NT O PA LV E LU T TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLE /YLI TOT EUR TOT EUR TOT %11 1.1-3.4.212 1.1.-31.12.211 1.1.-3.4.211 643 871 183 6 28,4%

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Lataa Hyvää Suomesta -merkki osoitteesta: www.hyvaasuomesta.fi/kuvapankki/hyvää-suomesta-logot

Lataa Hyvää Suomesta -merkki osoitteesta: www.hyvaasuomesta.fi/kuvapankki/hyvää-suomesta-logot GRAAFINEN OHJEISTO Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeus on Ruokatieto Yhdistys ry:n jäsenillä sekä niillä MTK:n ja SLC:n jäsenillä, joille Ruokatieto on myöntänyt merkin käyttöoikeuden. Tutustu huolella

Lisätiedot

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010 Tulevaisuuden esteetön raideliikenne Käytettävyys ja saavutettavuus terminaalialueella 2009-2010 Ira Verma Projektipäällikkö Sotera Arkkitehtuurin laitos www.sotera.fi Yhteistyötahot SOTERA Sosiaali- ja

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012 Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille Liikenteen kysymyksiä, Joensuu Ari Varonen 23.11.2012 Joensuun seutu Joensuun seudun ljs valmistui v. 2007, jonka perusteella on tehty aiesopimus vuosille

Lisätiedot

Rosa Lindqvist Sari Seppälä Sanna Viik 31.8.2010

Rosa Lindqvist Sari Seppälä Sanna Viik 31.8.2010 Rosa Lindqvist Sari Seppälä Sanna Viik 31.8.2010 PROFIILI: Ulko tai kotimaanmatkailija, joka vuokraa pyörän tai tuo oman pyörän mukanaan: Matkailija joka haluaa vuokrata pyörän muutamaksi tunniksi keskusta

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA 2 3 4 5 6 Suomen Lions-liitto ry:n graafinen ohjeisto on tehty yhtenäistämään järjestön

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KÄYTTÖLIITTYMÄT. Visuaalinen suunnittelu

KÄYTTÖLIITTYMÄT. Visuaalinen suunnittelu KÄYTTÖLIITTYMÄT Visuaalinen suunnittelu MUISTETTAVA Yksinkertaisuus Selkeys Johdonmukaisuus Sommittelutyyli on säilytettävä samankaltaisen koko sivustossa Sivustolle yhtenäinen ulkoasu Miellyttävä ulkonäkö

Lisätiedot

Käyttöohje HERE Drive

Käyttöohje HERE Drive Käyttöohje HERE Drive 1.0. painos FI HERE Drive HERE Drive ohjaa sinut haluamaasi paikkaan ääniopastettujen reittiohjeiden avulla. Voit löytää kotimaassasi tai -alueellasi perille tarkkojen reittiohjeiden

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7.

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7. GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS JOHDANTO 1. TUNNUS - SANOMA 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 2.1 Suoja-alue 2.2 Eri osien käyttö 2.3 Minimikoot 5. KUVAT 6. VERKKOSIVUT 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET 7.1 Tuotekortit 7.2 Esitteet

Lisätiedot

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14)

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Pikaopas The New Black Kesäkuu 2014 Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Taustatieto Tämä dokumentti on luotu helpottamaan uuden Datscha version käyttämistä. Uusi versio julkaistaan 27. kesäkuuta

Lisätiedot

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön

VIP Mobile Android. Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön VIP Mobile ndroid Opas asennukseen ja tärkeimpien toimintojen käyttöön TSP-3719_1-1305 sennus Seuraavassa saat yksinkertaiset ohjeet VIP-sovelluksen asentamiseksi puhelimeesi. lla olevat vaiheet tarvitsee

Lisätiedot

Valkeakosken Kanavanranta

Valkeakosken Kanavanranta Eteläinen Hesperiankatu 8 00100 Helsinki, Finland T +358-40-521-3078 E info@lunden.co W www.lunden.co Valkeakosken Työpaja Lähtötilanne Suunnittelualue Valtakatu uimahalli kaupungintalo linja-autoasema

Lisätiedot

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa 29.3.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 2008 Vyöhyke: I II III

Lisätiedot

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen

Pohjois-Haagan osayleiskaava-alueen saavutettavuus henkiautolla, joukkoliikenteellä ja kävellen SAAVUTETTAVUUSTARKASTELU - Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaava Ksv /yleiskaavatoimisto 2.5.2013 Saavutettavuus näkyy vahvasti kaupunkilaisten arkielämässä. Asukkaiden tulee saavuttaa tarvitsemansa toiminnot

Lisätiedot

Opastus ja opasteet. Värit, kontrastit, valaistus ja näkövammaisten huomioinen opastuksessa 12.9.2014

Opastus ja opasteet. Värit, kontrastit, valaistus ja näkövammaisten huomioinen opastuksessa 12.9.2014 Opastus ja opasteet Värit, kontrastit, valaistus ja näkövammaisten huomioinen opastuksessa 12.9.2014 Arkkitehti SAFA, sis.ark, VTM, esteettömyysasiamies, Hanna-Leena Rissanen Näkövammaisten keskusliitto

Lisätiedot

Sonera ID. huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi

Sonera ID. huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi Sonera ID huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi 2 Joko sinulla on henkilöllisyystodistus matkapuhelimessasi? Sonera ID -mobiilivarmenne on uudenlainen sähköinen henkilötodistus,

Lisätiedot

Aloittaminen: Miten e-kirja lainataan?

Aloittaminen: Miten e-kirja lainataan? Aloittaminen: Lataa asennusohjelma adoben sivuilta painamalla vasemmalla alareunassa olevaa linkkiä: Download Adobe Digital Editions> Suorita asennusohjelma ja noudata näytön ohjeita> HUOM! Päästäksesi

Lisätiedot

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje Tervetuloa käyttämään Samsungin Galaxy Tab tietokonetta Laitteen keskeinen ominaisuus on 7 tuuman kosketusnäyttö, jonka alapuolella ole neljä (4) taustavalaistua ohjausnäppäintä, ja yläpuolella 1.3 pixelin

Lisätiedot

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS

ASENNUSOPAS - PUUKOOLAUS SENNUSOPS - PUUKOOLUS Merkinnät: Puukoolauksen leveys tulee olla vähintään 60mm lyhyillä sivuilla. Metallikoolauksen leveys voi olla vähintään 45mm. Jäljellä oleva koolaus voi olla 45 mm leveä. Ruuvi (SN

Lisätiedot

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille

Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia kunnille Liikenne ja maankäyttö 2015 Laura Poskiparta 7.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Sähköautojen julkiset latauspisteet ohjeita ja suosituksia

Lisätiedot

TALOAUTOMAATIO KODIN KESKITETTY SÄHKÖTOIMINTOJEN OHJAUS

TALOAUTOMAATIO KODIN KESKITETTY SÄHKÖTOIMINTOJEN OHJAUS TALOAUTOMAATIO KODIN KESKITETTY SÄHKÖTOIMINTOJEN OHJAUS 2015 Kaikki kodin sähkötoiminnot yhdessä järjestelmässä VALVONTA AUTOTALLIN OVET VERHO-OHJAUS OHJAUSJÄRJESTELMÄ ENERGIANKULUTUS LÄMMITYS VALAISTUS

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 3.2. Tunnus (ilman koulutus-sanaa) ja tunnuksen suoja-alue Tunnuksen muotoilu perustuu sanaan FINVA, erillistä liikemerkkiä ei käytetä. Tunnuksessa yhteen sulautuvat Finanssi ja vakuutus.

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (5) 170 Yleisten töiden lautakunnan lausunto Björn Månssonin valtuustoaloitteesta, jossa esitetään näkövammaisten kuntalaisten parempaa huomioimista HEL 2017-001954

Lisätiedot

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille 1. Ohjelman kielen vaihtaminen Mikäli ohjelma ei syystä tai toisesta avaudu toivomallasi kielellä, voit vaihtaa ohjelman käyttöliittymän kielen seuraavasti: 2. Fonttikoon

Lisätiedot

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä.

Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015. Aidon lämmön lähteillä. Aito kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2015 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

Opastepilotin avoin työpajat designpääkaupunkiviikonloppuna. Kaupunkilaiset la 4.2. klo Kiasman seminaaritilassa TYÖPAJAN TULOKSET

Opastepilotin avoin työpajat designpääkaupunkiviikonloppuna. Kaupunkilaiset la 4.2. klo Kiasman seminaaritilassa TYÖPAJAN TULOKSET Opastepilotin avoin työpajat designpääkaupunkiviikonloppuna Kaupunkilaiset la 4.2. klo 13-16 Kiasman seminaaritilassa TYÖPAJAN TULOKSET 60 osallistujaa, joista: Noin puolet helsinkiläisiä ja noin puolet

Lisätiedot

ASC-Alumiinitelineet

ASC-Alumiinitelineet ASC-Alumiinitelineet ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ALUMIINITELINEILLE MALLIT: ASC JA EURO VAROITUS! Tämä ohje opastaa ASC-alumiinitelineiden oikeaan ja turvalliseen asennukseen. Käyttäjä on vastuussa ohjekirjan

Lisätiedot

KH 38 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh

KH 38 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh Kaupunginhallitus 38 30.01.2017 Rauhan ja Ukonniemen alueen opastushanke 102/00.01.05.02/2017 KH 38 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä.

Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014. Aidon lämmön lähteillä. Kiukaat PUU- JA SÄHKÖLÄMMITTEISET TUOTEMALLISTO 2014 Aidon lämmön lähteillä. Perinteikäs & moderni Aina ajankohtainen ja jäljittelemätön Aito vie saunojan aidon lämmön lähteille. Aito-kiukailla saunotaan

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään liikkumisen ohjauksen valtionapuhanke Tulosten esittely 15.5.2014 Marja-Terttu Sikiö / Destia Oy HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään kaupunki haki valtionavustusta liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. - Turun kaupungin yleinen ohjeistus

MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE. - Turun kaupungin yleinen ohjeistus MAINOSLAITTEIDEN SIJOITTAMINEN KADUILLE JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE - Turun kaupungin yleinen ohjeistus KIINTEISTÖLIIKELAITOS Puutarhakatu 1 Puh. (02) 330 000 Postiosoite www.turku.fi Puolalankatu 5 (asiakaspalvelu)

Lisätiedot

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ

TURVALLINEN YMPÄRISTÖ TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Turvallinen Lappeenranta Lappeenrannan strategian tavoite v. 2028 VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ Sujuva arki ja turvallinen kasvuympäristö, jossa on varaa valita mieleisiä harrastuksia

Lisätiedot

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013 Pieksämäen strateginen OYK Kehityssuuntia 11.9.2013 Tausta-analyysi Miksikö haluan muuttaa Pieksämäelle? Potentiaaliset syyt Siellä on työtä Siellä on liike-/työtiloja Siellä on työvoimaa Se on lapsuuteni

Lisätiedot

Rhododendron-kerhon ryhmämatka Etelä-Englantiin keväällä 2012

Rhododendron-kerhon ryhmämatka Etelä-Englantiin keväällä 2012 Rhododendronkerho järjestää jäsenilleen ryhmämatkan Etelä-Englannin alppiruusupuistoihin huhtikuun viimeisellä viikolla 2012. Ajankohta 22.4 29.4.2012. Matkaa suunnitteleva työryhmä K. Theqvist, O. Jussila,

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 12.8.2010

ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 12.8.2010 Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan, esteettömyyskartoitus on yksi tapa tämän toteuttamiseen. Nastolan kunnan vanhus ja vammaisneuvosto suorittaa esteettömyyskartoitusta

Lisätiedot