OPASTEPILOTTI Jätkäsaaren opastepilotin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPASTEPILOTTI Jätkäsaaren opastepilotin"

Transkriptio

1 OPASTEPILOTTI Jätkäsaaren opastepilotin tavoitteet Jätkäsaaren opastepilotissa on luotu reitille Ruoholahden metroasema Itämerenkatu Selkämerenkatu Välimerenkatu Jätkäsaarenlaituri Verkkokauppa/posti Länsiterminaali uusi konsepti väliaikaiselle jalankulku- ja pyöräilyopastukselle. Suurimmat ongelmat Jätkäsaaren nykyisessä väliaikaisessa opastuksessa ovat muun muassa opasteiden runsas lukumäärä, opasteiden ristiriitaisuudet ja väärään suuntaan ohjaavat opasteet. Lisäksi työmaanaikaiset väylät eivät erotu selkeästi, opasteissa on kunnossapidollisia ongelmia, osalla reiteistä liikkuja kokee turvattomuuden tunnetta ja informaatio ei ole kaikkialla ajan tasalla. Konseptin päätavoitteena on vastata havaittuihin ongelmiin ja painottaa opastuksessa seuraavia asioita: ) selkeys ja ymmärrettävyys ) yksiselitteisyys ) hyvä huomioarvo ) päivitettävyys 5) siirrettävyys 6) esteettömyys 7) matkailun edistäminen Vaikka tässä pilottivaiheessa opastuskonsepti on suunniteltu Jätkäsaareen, tavoitteena on työn aikana pidetty myös konseptin siirrettävyyttä ja mahdollisuutta hyödyntää tässä esiteltyjä elementtejä myös muualla Helsingissä. Esitetyn ratkaisun konsepti perustuu kolmeen pääelementtiin: Majakka -pääpyloneihin, Jätkänkynttilä -toistopyloneihin ja työmaaaitoihin. Kussakin pääelementissä toistuu sama tunnistettava teema, yhtenäiset opastemerkinnät (ml. piktogrammit) ja esteettömyyttä tukeva värimaailma.

2 OPASTEPILOTTI Majakka Majakan yläosassa korostetaan positiivisessa hengessä lyhyillä teksteillä, että väliaikaisesta haitasta huolimatta työmaan lopullisena tavoitteena on parantaa kaupunkilaisten ja Helsingissä vierailevien matkailijoiden olosuhteita. Merillä olevien esikuviensa tapaan Majakkapylonin tarkoitus ohjata liikkujia turvallisinta ja lyhintä reittiä perille valaistusta hyväksi käyttäen. Majakan yläosassa tunnelmaa ja turvallisuutta luo näkyvä valaistus, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi energiatehokkailla LED-valaisimilla. Majakan valaistuksessa hyödynnetään energia tehokkaita ratkaisuita. Yksi vaihtoehto on toteuttaa Majakan valaistuksen tarvitsema energia yläosaan sijoitettavan aurinkokennon avulla. Valaistu kupu on peitetty oranssinvärisellä kuorella, jonka leikattujen raitojen välistä valo pääsee läpi. Oranssia kupua käytetään rakentamisen ajan ja se toimii väliaikaisuuden tunnuksena. Jätkäsaaren ja Helsingin tunnukset on sisällytetty opasteen yläosaan. Toistamalla tunnuksia opasteissa saadaan molempia brändejä vahvistettua ja samalla kaupunkiopastusta yhdenmukaistettua. Muilla alueilla Jätkäsaaren tunnus voidaan korvata toisella ja esimerkiksi taustaväriä vaihtaa kyseisen alueen imagoon paremmin soveltuvaksi. Kaupungin vastuulla olevien kohteiden opastaminen on tiivistetty pylonin tähän osaan, jossa opastetaan tärkeimpiin liikenteen solmukohtiin ja terminaaleihin sekä kaupungin omiin kohteisiin: ) Länsisataman matkustajaterminaali, &) raitiovaunulinjojen 9 ja 8 pysäkit, ) Ruoholahden metroasema, 5) Jätkäsaaren infokeskus (Huutokonttori) sekä 6) Helsingin keskusta Määränpääteksti (esimerkiksi Satama ) sijaitsee selvyyden vuoksi jokaisella sivulla samalla korkeudella. Määränpäätekstin vieressä kerrotaan etäisyys. uolet sijoitetaan aina kohdetekstin sille puolelle, jonne kulkijan on liikuttava päästäkseen perille. Yhtä pylonin sivua on mahdollista käyttää ilmoitustauluna, jolloin kohdetieto- ja karttaosio korvataan kaupungin tai esimerkiksi alueen asukasyhdistysten ylläpitämällä ilmoitustaululla. Päivitettävä kartta esittää kulloinkin työmaa- alueella voimassa olevat reittitiedot. Käytössä olevat kulkureitit esitetään punaisella katko viivalla ja liikkumiselta suljettu työmaa- alue kuvataan vinoraitakuviolla. Kartassa on esitetty tärkeimpien määränpääkohteiden sijainnit. Julkisten kohteiden lisäksi kartassa on myös mahdollista esittää suuria asiakasvirtoja synnyttävien, matkailukohdemaisten kaupallisten toimijoiden tietoja sekä sellaisten palveluiden sijaintitietoja, joita ei ole sisällytetty ylempään kohdetieto-osioon (esimerkiksi posti ja kirjasto). Kartta on mahdollista toteuttaa myös taustavalaistuksella. äkyvyyden, esteettömyyden ja turvallisuudentunteen takia taustavalaistusta suositellaan käytettävän aina, kun verkkosähköä on saatavissa riittävän helposti. Alaosaan on jätetty tilaa Helsinki-faktoille, jotka vaihtuvat pylonista toiseen. Faktojen on tarkoitus luoda positiivista Helsinki-kuvaa matkailijoille kertomalla mielenkiintoisia ja hauskoja asioita pääkaupungistamme. Toisena tarkoituksena on tehdä kulkureitistä houkuttelevampi ja mielenkiintoisempi. Majakka-pyloni on tämän konseptin tärkein elementti ja niitä sijoitetaan aina sellaisiin kohtiin, joissa liikkujan täytyy tehdä valinta kahden tai useamman reitin välillä. Suuren kokonsa ja valaistuksen ansiosta Majakka erottuu hyvin myös suuremman työmaan keskeltä. Osa Majakka-pyloneista jää paikalleen pysyviksi opasteiksi myös työmaan valmistuttua. ämä pylonit toteutetaan jo alkuvaiheessa kiinteämmällä perustuksella sekä kiinteällä sähkövedolla.

3 OPASTEPILOTTI Otsikko Jätkänkynttilä Majakka-pylonin tapaan myös Jätkänkynttilän yläosassa kerrotaan neljällä kielellä positiivisessa hengessä käynnissä olevasta työmaasta ja sen tavoitteesta rakentaa parempaa Helsinkiä. Jätkänkynttilässä käytetään samaa oranssiraitaista tunnusta valaistun kuvun edessä korostamaan opastuksen väliaikaisuutta. Alueen tärkeimpien julkisten kohteiden suuntatiedot toistetaan Majakka-pylonista tuttujen symbolien avulla. Jätkänkynttilöissä kuitenkin esitetään ainoastaan symbolit ja suuntanuolet ilman muita lisätietoja. Jätkänkynttilä-toistopyloni on Majakka-pylonin pikkuveli, jossa toistuu samat elementit ja tunnukset kuin suuremmassa pääpylonissa, mutta pienemmässä ja tiivistetyssä muodossa. Jätkänkynttilöitä sijoitetaan opastettaville reiteille siten, että aina yhdelle pylonille saavuttaessa vähintään yksi seuraava Jätkänkynttilä näkyy jo edessä. Tällä sijoittelulla luodaan liikkujille turvallinen ja luottavainen olo reitin jatkuvuudesta. Lisäksi tiivis sijoittelu luo reitille tunnelmallisen Jätkänkynttilöiden valokujan, jota on miellyttävä ihastella pidemmänkin etäisyyden päästä.

4 Aitaopaste OPASTEPILOTTI Otsikko Suurilla nuolisymboleilla opastetaan tärkeimpiin kohteisiin. uolet toteutetaan tarrojen avulla. uolet sijoitetaan aina määränpäätekstin sille puolelle, jonne kulkijan on liikuttava päästäkseen perille. Aidoissa hyödynnetään tuttuja pikto grammeja, jotka ovat yhteneviä alueen ja Helsingin muun opastuksen kanssa. Aidoissa hyödynnetään muista opasteista tuttua oranssiraitaista kuviota väliaikaisuuden tunnuksena. Väliaikaisuuden tunnuksen alapuolella voidaan sijoittaa tietoa alueen kaupallisista toimijoista ja palveluista. Lähtökohtaisesti aidoissa opas tetaan ainoastaan sellaisiin kaupallisiin kohteisiin, jotka synnyttävät paljon liikennettä ja joita voidaan pitää matkailukohteina. Muita mahdollisia opastettavia kohteita ovat julkiset palvelut kuten kirjasto ja posti. Työmaa-aidat ovat työmaa-alueen näkyvimmät elementit. iiden avulla pääsy työmaa-alueille voidaan estää kokonaan, ja samalla aitoja voidaan hyödyntää myös kohdeopastuksessa. Lisäksi suurikokoiset aidat mahdollistavat monenlaisen informaation antamisen opastetietojen lisäksi. Aitoihin voidaan lisätä esimerkiksi Majakka-pyloneista tuttuja Helsinki-faktoja tai esimerkiksi silhuettikuvia Helsingin tunnetuimmista kohteista, jolloin reitin mielenkiintoisuutta saadaan lisättyä ja samalla koko Helsinki-brändiä vahvistettua. Pääkohteisiin opastetaan neljällä kielellä.

5 OPASTEPILOTTI Jätkäsaaren Opastettavat opastepilotin reitit tavoitteet Opasteiden sijoittelu, lähtötilanne Opasteiden sijoittelu, muuttunut reitti Keskustaan Keskustaan Määränpäiden pylonit Pylonit Siirrettävät opasteet Määränpäiden pylonit Pylonit Siirrettävät opasteet Väliaikaiset reitit saattavat muuttua päivittäin ja tietyissä tilanteissa jopa kesken päivän. Tämä asettaa väliaikaisten opasteiden siirtämiselle ja sisällön päivittämiselle tiukkoja vaatimuksia. äihin haasteisiin konsepti vastaa pylonien informaatio-osien uusilla kiinnitystekniikoilla sekä ennakkoon suunnitelluilla ja painetuilla työmaakartoilla ja opastelamelleilla. Reitin muuttuessa työmaa-aidat, Majakka- ja Jätkänkynttilä-pylonit siirretään koordinoidusti saman päivän aikana. Samalla pylonien opastetiedot ja kartat päivitetään tarvittavilta osin. Tässä esimerkkikuvassa ylin opastelamelli vaihdetaan, koska lyhyin reitti satamaan muuttuu työmaan edistyessä. Muut lamellit pysyvät entisellään. Lisäksi Majakka-pylonin kartta vaihdetaan uutta tilannetta vastaavaksi.

6 OPASTEPILOTTI Jätkäsaaren Esteettömyys opastepilotin tavoitteet Keskeinen ongelma alueilla, joilla kulkureitit muuttuvat usein, on sokeiden ja heikkonäköisten opastaminen. Kaikille käyttäjille merkittäväksi esteettömyysongelmaksi saattaa tulla reittien kulkupintojen esteettömyys, erityisesti reunatuki- ja luiskajärjestelyt sekä kulkupinnan tasaisuus. äiden lisäksi tulisi erityisen huolellisesti toteuttaa työmaa-alueiden ja työkoneiden suojaukset. Lähtökohtaisesti myös väliaikaisessa viitoituksessa käytettävien opasteiden tulisi soveltua kaikille käyttäjille. Heikkonäköistä opastetaan pääasiassa isojen pylonien ja työmaa-aidoissa olevien teippausten avulla. Tekstin lisäksi viitoituksessa käytetään selkeitä ja helposti hahmotettavia kuvasymboleita. Isojen pyloneiden yhteydessä voidaan käyttää esimerkiksi kohokarttoja, joissa informaatio on kohokirjaimin tai pistekirjoituksella. Opastuksessa käytetään Helsinki kaikille -projektin kehittämiä symboleita ja HSL:n piktogrammeja. Isoihin pyloneihin integroitu valaistus varmistaa opastusinformaation löytymisen hämäränäkin aikana. Pienet pylonit ovat vähintään 90 cm korkeita, jotta mahdollinen törmääminen niihin ei aiheuta kaatumista. Tilapäisten liikennejärjestelyjen esteettömyydessä huomioitavaa: Kulkuväylät ovat helposti hahmotettavissa Työmaat ja työkoneet on suojattu niin, ettei niihin voi vahingossa joutua Suojalaitteet ohjaavat jalankulun ja pyöräilyn selkeästi pois ajoradalta Valaistus alueella on tasainen, riittävän voimakas ja häikäisemätön Opastus on selkeä ja johdonmukainen Opasteet ovat myös heikkonäköisen luettavissa Opasteet eivät aiheuta näkemäestettä tai törmäysvaaraa Työmaat suojataan huolellisesti aidoilla, jotta työmaa-alueelle ei voi vahingossa joutua. Paikoissa, joissa tiedetään liikkuvan paljon näkövammaisia, voidaan hyödyntää myös ääniopastusta. Langattoman tiedonsiirron avulla ääniopastus voidaan toteuttaa myös yksilöityinä tiedotuksina ohikulkevien henkilöiden päätelaitteisiin. Opasteiden valaistus parantaa niiden havaittavuutta ja opastusjärjestelmän hahmotettavuutta hämärään aikaan. Tärkein informaatio (kohteet ja kulkusuunnat) on sijoitettu silmien korkeudelle (,,6 m), jotta se on helposti havaittavissa. Osa informaatiosta voidaan tuottaa myös kohokirjaimin tai pistekirjoituksella. Teksteissä ja piktogrammeissa on huomioitu riittävät värikontrastit. Opasteissa käytetään kaikille soveltuvia väriyhdistelmiä. Opasteissa käytetty kirjasinkoko on 0 mm ja otsakkeen kirjasinkoko on 80 mm. Kartta on aseteltu samansuuntaisesti tai kohtisuoraan kulkusuuntaan nähden. Pylonit sijoitetaan kulkuväylien ulko puolelle niin, että ne eivät aiheuta törmäysvaaraa näkövammaisille. Pylonien havaittavuutta muusta ympäristöstä voidaan parantaa käyttämällä erilaista materiaalia pylonin ympärillä (esim. lohkopintaista noppakiveystä).

7 OPASTEPILOTTI Jätkäsaaren Muokattavuus opastepilotin siirrettävyys ja tavoitteet Majakka-pylonin siirrettävyys Majakan suuren koon vuoksi sen alapuolelle asennetaan pyöreä teräslevy (Ø 000 mm), joka toimii samalla myös alustana opasteen lukijalle. Opasteen alaosa valetaan betonista, jolloin pylonin painopiste saadaan alas. Aluslevy kiinnitetään maahan esim. kiila-ankkurilla tai kemiallisella ankkurilla. Tällöin kiinteää perustusta ei tarvita ja pyloneiden siirtely paikasta toiseen on helpompaa ja nopeampaa. Aluslevyn vahvuutta ja kokoa kasvattamalla Majakka on myös mahdollista asentaa kokonaan ilman kiinnitystä maahan, mikä helpottaa siirrettävyyttä entisestään. Jätkänkynttilä-pylonin siirrettävyys Jätkänkynttilän alaosaan asennetaan pieni kiinnityslaippa, jolla opaste saadaan kiinnitettyä maahan esim. kiila-ankkurilla tai kemiallisella ankkurilla. Tällöin kiinteää perustusta ei tarvita ja pyloneiden siirtely paikasta toiseen on helpompaa ja nopeampaa. Vaihtoehtoisesti pylonin alle asennetaan riittävän suuri teräslevy, jolloin erillistä kiinnitystä maahan ei tarvita. Myös Jätkänkynttilän alaosa valetaan betonista, jotta opasteen painopiste saadaan alas. Majakka-pylonin päivitettävyys Informaatio-osat eli lamellit toteutetaan kirkkailla polykarbonaattilevyillä. Informaatiota sisältävät poly karbonaattilevyt kiinnitetään pylonin teräsrunkoon levyjen takapinnassa olevien magneettien avulla. Magneettikiinnitys mahdollistaa erikorkuisten, määriteltyjen moduulimittaisten lamellien käytön. Magneettikiinnitteisten lamellinen asennus ja vaihto suoritetaan imukupin avulla. Lamellissa oleva informaatio toteutetaan staattiseen sähköön perustuvalla taustavalaisun mahdollistavalla tarrakalvolla, joka mahdollistaa saman polykarbonaattilamelllin käytön. Taustavalon ja kirkkaan polykarbonaattilamellin välissä on valoa hajottava opaaliakryyli, jolloin valo saadaan jakautumaan tasaisesti etupinnassa. Väliaikaisten pylonien muutos pysyviksi pyloneiksi Asennettaessa pysyviä pyloneita, niille valetaan perustukset, joihin pyloni kiinnitetään. Myös väliaikaisten pylonien alaosan betoniin varataan putkitukset kiinteitä sähkö kaapeleita varten. Pysyvässä asennuksessa pyloneille vedetään kiinteä sähkö, jolloin pylonista saadaan kokonaan taustavalaistu ja näin ollen sen havaittavuudesta ja luettavuudesta varsinkin hämärässä merkittävästi parempi. Työmaan valmistuttua pylonien valaistun kuvun edessä olleet väliaikaisuutta korostaneet oranssit kuoret voidaan poistaa tai korvata uusilla kuorilla tai vaihtoehtoisesti valoa läpi päästävillä värjätyillä tarroilla.

8 Sähköinen pyloni ikko OPASTEPILOTTI Otsikko Konseptin modernein opaste on sähköinen pyloni, joka asennetaan vilkkaimpien lähtö- ja määräpaikkojen välittömään läheisyyteen. Pyloni koostuu kotelorakenteesta ja suuresta kosketusnäytöstä. uden teknologian High brightness TFT-kosketusnäyttö antaa paljon uusia mahdollisuuksia informaation välittämiseen. Annettavaa informaatiota pystytään muuttamaan keskitetysti yhdestä paikasta hyvinkin nopeasti, jolloin informaatio on aina ajantasaista. Kosketusnäytön tarjoamat valintamahdollisuudet tarjoavat aikaisempaa moni puolisemman ja yksityiskohtaisemman informaation opastettavista kohteista. Kosketus näyttöjen zoomaus-toiminto auttaa mm. heikkonäköisiä ja lisäksi kirkas tausta valaistus parantaa luettavuutta selvästi. Oikeilla etupintaratkaisuilla saavutetaan myös normaaleja opasteita parempi ilkivallan kestävyys. Lisäksi sähköinen näyttötaulu mahdollistaa alueen kaupallisten toimijoiden tiiviimmän kytkemisen osaksi opastekonseptia. Alaosan painikkeista kartasta voi valita haluamansa käyttötilan: Työmaainfo, Kävely ohjeet, Joukkoliikenne, ähtävyydet, Majoitus, Ravintolat tai Kaupat ja palvelut GR LA JE KA IKS ÄSV TA HIE HD E A T RA AGA MAL 08 YO LÄSISATA 08 S RIOKAT RIOGATA 08 Verkkokauppa 0 ÄDE VÄSTRAHAMSGR MAKJA Y Kaupunki JA LÄSISATAMAK GODAHOP E HAMBRGSGRÄD A HYVÄTOIVOKAT SG AT PSGATA YO Renor Oy 05 Kaupunki Verkkokauppa ordea/tallink Silja 0 0 DE HAMPRIKJA 080 M SADHOLMSGRÄ 08 VP HA S-Asunnot uorisosäätiö 0/ 0/0 0/ 5 RIOKAT L P A ST RA KAP HORSGATA /6 0/ 0808 Sato 0/5 VÄ Arvioidut tonttien valmistumisvuodet Jätkäsaaressa Ilmarinen 0/ A GAT KAP HORI KAT HYVÄTOIVOPISTO GODAHOPPSPARKE BSHOLMSKAJE YL 0/ Varma 0/ 0807 STILLAHAVSGATA SGRÄ OLM BSH 0806 SEZGATA 0/ VP 0805 DE JA EK AAR KL- TRI 5 SEZIKAT 080 JÄTKÄSAARELAI KÄS JÄT TYYEMEREKAT KAT BSHOLMSKAJE RE TRI IME ÖRESDSGATA SAKOTORI TTERTORGET Y AB Invest AS Pelastuslaitos 0/5 080 T KA W A HIETASAAREKJ VÄL 085 KO SA LÄ S ISA TA MA K AT valmistunut 0 0 AVS H TA TTE BO GA DET AL 0/5 Saraco Keva VVO 0/6 0/0 0/5 Avara 0/ 0/7 GATA RO LIVO 09 7 R 5 6 ERG TT T I KAR KA 0 AGA MAL T 0 8 0/ T KvarteretVictoria rf KA RO LIVO 6A 7 JA K DE Ö RÄ TYT KSG SSI LIC ME SSF MÄ ATA SG AL 0/ SAKOPAADEPISTO S A M RA TI J PL M HA O HEI O HEI TTERHÄLLSPARKE LAIVAPOJAAKIO SKEPPSGOSSEPLATSE TRA OLK P KO KAT A KE GAT KAS KIS KAS E Hoas 0/0 KA VÄS SA W TIG ERS 6 AT 6 TT RE IME VÄL SRV/VVO 0/ - 05/8 ATA VSG HA DEL ME 0800 As Oy Malta 0/ YO K JA K MI TRÖ MS BYS TRÖ S BYS MA S THO MA THO ÄD GR VP 0/ MA RA ATA SIS DE 5 SELKÄMEREPISTO BOTTEHAVSPARKE JA K D SE Ä IKS GR GEL LI WE GE WE RTI MA RTI MA 006 JA K DE JA RÄ PO SG SSI OJK ME SSP MÄ PAA VP 7 S 5 DE A KJÄD I GR LLA S CO LLA L CO L KAR KAR O K JA D K Ä I RG S GR BE RG ID BE TL ID K TL ERI K ERI SA RA 0/5 LÄ 009 VAPOJAKAT LAI PPSGOSSEGATA SKE TA ISIL SELL CR BRO SELL CR Docrates SST ÄLL ERH 0/0 6 KY TT 000 TA KL- Alkuasunnot Oy 0/ 005 LV 0007 Stora 0 Enso & SRV Hoas 0/0 00 KL SA JÄTKÄSAARELAI Työmaa-aikataulu Talous- ja suunnittelukeskus Länsisataman aluerakentamisprojekti Huutokonttori Verkkokauppa.com Posti Länsisatama D VIK SK AJ E Työmaainfo-tilassa käyttäjä saa lisä tietoa Jätkäsaaren työmaan edistymisestä ja kävely- ja pyöräilyreittien muuttumisesta työmaan aikana. Palvelusta saa tietoa myös työmaa-alueen esteettömyydestä ja esteettömyystilanteen muuttumisesta työmaan edetessä. Kävelyohjeet-tilassa käyttäjä saa kävely ohjeet syöttämäänsä sijaintiin. Pika valinnoista löytyy nopeasti yleisimmät reitit (esim. Metroasema Satama). Jos sijainti on kaukana, kosketusnäyttö ehdottaa joukkoliikenteen ja reittioppaan käyttöä. Käyttäjä saa ohjeet Bluetooth-yhteyden välityksellä matkapuhelimeensa. Joukkoliikenne-tilassa käyttäjä näkee kartalla alueen joukkoliikennevälineiden reitit ja pysäkkiä klikkaamalla aikataulut. Lisäksi käyttäjä voi avata äin käytän joukko liikennettä Helsingin alueella pikaoppaan, josta löytyy tietoa lipuista, yhteyksistä, reitti oppaan käytöstä jne. Lisäksi käyttäjä voi avata näkyville joukkoliikenteen reitti oppaan, jonka karttanäkymä on integroitu kosketusnäytön karttanäkymään. ähtävyydet-tilassa käyttäjä näkee kartalla lähialueen nähtävyydet. ähtävyyttä koskettamalla saa lisätietoja. Lisäksi näytöllä näkyy ehdotuksia muista Helsingin nähtävyyksistä (museot, puistot jne.) sekä joukkoliikenteen reittiohjeet. Tuomiokirkko Majoitus-tilassa käyttäjä näkee kartalla alueen majoituspaikat. Hotelleille voi tehdä karsintaa etäisyyden (esim. 500 m säteellä ), tähtiluokituksen ja huoneen hinnan perusteella. Lisäksi käyttäjä voi suorittaa tarkennetun haun esim. hotellin palveluiden tai esteettömyyden mukaan. Hotelleja voi halutessaan etsiä koko pääkaupunki seudulta. Hotellien tiedot saadaan valmiista nettipalvelusta, mutta käyttöliittymä pysyy kosketusnäytössä koko ajan samana. Majoitus Hotellit 000 m säteellä Hotel Jätkäsaari Hotel Ruoholahti Hotel Helsinki Hotel Loremipsum Hotel Loremipsum Ravintola Jätkä Lounaslista Sienikeitto 9,00 Lindströminpihvi 9,0 Kana-pestopasta 9,0 Lankkupihvi 8,90 Myynnissä myös à la carte -lista. Aukioloajat Tarjoukset Yhteystiedot Tuotteet Ravintolat-tilassa käyttäjä näkee kartalla alueen ravintolat. Käyttäjä voi suorittaa ravin toloille karsintaa esim. niiden etäisyyden tai keittiön (aasialainen, eurooppalainen, baari, kahvila jne.) perusteella. Alueen ravintolat voivat laittaa järjestelmään auki olotietonsa, ruokalistansa ja tarjouksensa. Kaupat ja palvelut -tilassa käyttäjä näkee tiedot alueen kaupallisista palveluista. Alueen kaupalliset toimijat voivat myös esittää tietoja esimerkiksi tarjouksistaan, sijainnistaan ja aukioloajoistaan. Lisäksi heillä on mahdollisuus tuoda oma nettikauppansa mukaan järjestelmään.

Esteetön uimahalliympäristö

Esteetön uimahalliympäristö HELSINKI KAIKILLE Esteetön uimahalliympäristö opas suunnittelijoille ja henkilökunnalle 2009 Oppaan teksti: Esteettömiä ratkaisuja kuvitettu opas rakennusten suunnitteluun ja korjausrakentamiseen (2006)

Lisätiedot

Savonlinnan liikejulkisivujen suunnittelukäsikirja

Savonlinnan liikejulkisivujen suunnittelukäsikirja Savonlinnan liikejulkisivujen suunnittelukäsikirja Tekijät Työn ohjausryhmä Pekka Kinnunen, puheenjohtaja Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys SAKKE ry Raija Suomalainen, toiminnanjohtaja Savonlinnan

Lisätiedot

Kättä pidempää opas asiakaspalvelun saavutettavuuteen

Kättä pidempää opas asiakaspalvelun saavutettavuuteen Kättä pidempää opas asiakaspalvelun saavutettavuuteen Julkaisija Museovirasto Toimittaja Mikko Teräsvirta PäätoimiTTaja Minna Karvonen Piirrokset Tiina Miettinen taitto Iris Krusius isbn 978-951-616-171-9

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Jätkäsaaren ja Saukonpaaden kaupunkivalaistuksen periaatteet

Jätkäsaaren ja Saukonpaaden kaupunkivalaistuksen periaatteet Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2006:5 Jätkäsaaren ja Saukonpaaden kaupunkivalaistuksen periaatteet 48 Jätkäsaaren ja Saukonpaaden kaupunkivalaistuksen periaatteet 1 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

IRA VERMA JOHANNA HÄTÖNEN. Ikäihmiset, asuminen ja teknologia

IRA VERMA JOHANNA HÄTÖNEN. Ikäihmiset, asuminen ja teknologia IRA VERMA JOHANNA HÄTÖNEN Ikäihmiset, asuminen ja teknologia KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia -projekti) www.ikateknologia.fi Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry

Lisätiedot

Luku 1 Ennen kuin aloitat...

Luku 1 Ennen kuin aloitat... TomTom NAVIGATOR Luku 1 Ennen kuin aloitat... Ennen kuin aloitat... Asennus Valitse painikkeet Aktivointi Jos olet ostanut TomTom NAVIGATORin TomTom-muistikortilla, laita muistikortti laitteeseen. Jatka

Lisätiedot

LEVIN KYLÄKUVAN KEHITTÄMINEN KILPAILUEDUKSI

LEVIN KYLÄKUVAN KEHITTÄMINEN KILPAILUEDUKSI FCG Finnish Consulting Group Oy KITTILÄN KUNTA LEVIN KYLÄKUVAN KEHITTÄMINEN KILPAILUEDUKSI KATUYMPÄRISTÖN VARUSTEET 22.2.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Suunnitelmaselostus SISÄLLYSLUETTELO ALUKSI...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma

Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma Ramboll Knowledge taking people further --- Järvenpään kaupunki Järvenpään esteettömyyden toimenpideohjelma ja joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma syyskuu 2005 Ramboll PL 718, Aleksanterinkatu 21 A

Lisätiedot

Pohjanlahden Rantatien viestintästrategia

Pohjanlahden Rantatien viestintästrategia Pohjanlahden Rantatien viestintästrategia 2012-2014 UTU, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma SISÄLLYS VIESTINTÄSTRATEGIA... 2 POHJANLAHDEN RANTATIE... 4 MATKAILUTIEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUSMENETELMÄN SOVELTAMINEN LUONTOMATKAILUYMPÄRISTÖÖN

ESTEETTÖMYYSKARTOITUSMENETELMÄN SOVELTAMINEN LUONTOMATKAILUYMPÄRISTÖÖN ESTEETTÖMYYSKARTOITUSMENETELMÄN SOVELTAMINEN LUONTOMATKAILUYMPÄRISTÖÖN Kaisa Hirvonen Opinnäytetyö Lokakuu 2009 Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma Teknologiayksikkö OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Kevythissi kotiin. KÄKÄTE-oppaita 5/2012

Kevythissi kotiin. KÄKÄTE-oppaita 5/2012 5 Kevythissi kotiin Ira Verma, Kirsti Pesola JA Sara Ikävalko KÄKÄTE-oppaita 5/2012 Ira Verma, Kirsti Pesola JA Sara Ikävalko Kevythissi kotiin KÄKÄTE-oppaita 5/2012 KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä

Lisätiedot

JL Digi-info: Toteutusmahdollisuuksien selvittäminen - 250 Helsingin joukkoliikennepysäkin varustaminen matkustajanäytöllä, 1.

JL Digi-info: Toteutusmahdollisuuksien selvittäminen - 250 Helsingin joukkoliikennepysäkin varustaminen matkustajanäytöllä, 1. JL Digi-info: Toteutusmahdollisuuksien selvittäminen - 250 Helsingin joukkoliikennepysäkin varustaminen matkustajanäytöllä, 1. vaihe Tiivistelmä Joukkoliikenteen matkaketjutiedotuksen toimivuuden varmistamiseen

Lisätiedot

Ohjelmointia Scratchin kanssa

Ohjelmointia Scratchin kanssa Ohjelmointia Scratchin kanssa β eta Matti Nelimarkka Noora Vainio Nyyti Kinnunen 2011 2 Materiaali on käytössä Creative Commons Nimeä- Tarttuva 3.0 Muokkaamaton (CC BY- SA) lisenssillä. Se tarkoittaa,

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011

ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011 1 ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011 Osa oriveden kaupungin turvallisuussuunnitelmaa Oriveden kaupungin vanhusja vammaisneuvosto Fysioterapeutti Katri Kilpijoki Fysioterapeutti Jaakko Tyni 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009

Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-287-0

Lisätiedot

YRITYKSEN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YRITYKSEN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Logistiikan tietojärjestelmät 2010 Katariina Honka YRITYKSEN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case: Parturi-kampaamo/Kynsistudio Ella OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Saana Mutikainen. Katja Parkkinen. Käyttäjälähtöinen opastus

Saana Mutikainen. Katja Parkkinen. Käyttäjälähtöinen opastus 1 Saana Mutikainen Katja Parkkinen Käyttäjälähtöinen opastus Opinnäytetyö Kevät 2010 Tekniikan yksikkö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sovellustuotannon suuntautumisvaihtoehto 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 2/2015

Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu 2/2015 Ruoholahden ja Jätkäsaaren aluejulkaisu /05 Lehdessä muun muassa: Jätkäsaaren rakentamisesta s. 6 Uusia yrittäjiä s. 9 Massoittain tapahtumia s. 0 HERKULLIST ITLILIST Suosittu lounassalaattibaari, aidot

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikkoina

Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikkoina Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikkoina Suunnittelu ja vuorovaikutus Tiehallinnon selvityksiä 16/2005 Julkaisun nimi 1 Kevyen liikenteen väylät liikuntapaikkoina Suunnittelu ja vuorovaikutus Tiehallinnon

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSKARTOITUSRAPORTTI. Rauma-sali 15.10.2012

ESTEETTÖMYYSKARTOITUSRAPORTTI. Rauma-sali 15.10.2012 ESTEETTÖMYYSKARTOITUSRAPORTTI Rauma-sali 15.10.2012 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Ennakkoinformaatio kohteesta... 5 Saapuminen kohteeseen... 6 Lähin julkisen liikenteen pysäkkialue... 8 Sisäänkäynti...

Lisätiedot

Kommentteja jalankulku- ja pyöräteiden suunnitteluohjeen loppuosioihin

Kommentteja jalankulku- ja pyöräteiden suunnitteluohjeen loppuosioihin Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry Yliopistonkatu 18 D 67 40100 Jyväskylä 041 544 2195 jyps@jyps.info www.jyps.info Helsingin Polkupyöräilijät ry PL 1301 00101 HELSINKI info@hepo.fi www.hepo.fi Tampereen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja /0 Pielisen Karjalan palvelukohteiden opastussuunnitelma /0 Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Pyry Rautalin URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Esimerkkinä Säihkysääret ry Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Ensikertalainen lippuautomaatilla katkeaako matka käyttöliittymään?

Ensikertalainen lippuautomaatilla katkeaako matka käyttöliittymään? Ensikertalainen lippuautomaatilla katkeaako matka käyttöliittymään? Johdanto Monelle matkailijalle ensikosketus uuteen kaupunkiin on lipun ostaminen kaupungin joukkoliikenteeseen ja monesti helpoin ja

Lisätiedot