HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1"

Transkriptio

1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 Register and win! FI_ /12

2 2

3 Lue ennen laitteesi ensimmäistä käyttöönottoa nämä alkuperäiskäyttöohjeet ja mukana olevat turvaohjeet ultrakorkeapainepesurille ( ) ja toimi niiden mukaisesti. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä tai myöhempää omistajaa varten. Jätä yksi kappale laitteeseen. Sisällysluettelo Turvaohjeet FI.. 1 Ympäristönsuojelu FI.. 2 Toiminta FI.. 2 Käyttötarkoitus FI.. 2 Laitteen osat FI.. 4 Käyttö FI.. 5 Pakkassuojaus FI.. 9 Hoito ja huolto FI. 10 Häiriöt FI. 14 Tekniset tiedot FI. 17 Varusteet ja varaosat..... FI. 19 Takuu FI. 19 EU-standardinmukaisuustodistus FI. 19 Turvaohjeet Vaarallisuusasteet Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan. Varoitus Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan. Varo Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja. Turvaohjeet Laitetta saavat käyttää, huoltaa ja kunnossapitää vain valtuutuksen, koulutuksen ja opastuksen saaneet henkilöt. Korkeapaineisten vesisuihkutuslaitteiden käyttämisen ja huoltamisen saa antaa vain henkisesti ja fyysisesti soveltuvien (vähimmäisikä 18 vuotta) ja luotettavien henkilöiden tehtäväksi. Laitetta käyttävän yrityksen tai yrityksen valtuuttaman henkilön on varmistauduttava siitä, että käyttäjä tuntee laitteen ja sen käyttämisen ja suorittaa luotettavasti hänelle annetut tehtävät. Väsymys, huono terveys, alkoholin tai lääkkeiden vaikutus voivat aiheuttaa turvallisuusriskin laitetta käytettäessä. Turvallisuussyistä johtuen, laitetta käytettäessä paikalla tulee aina olla toinen henkilö, joka voi hätätilanteessa kytkeä laitteen pois päältä ja noutaa tarvittaessa apua. Paikallisia ja asiaa koskevia tapaturmantorjuntamääräyksiä sekä muita yleisiä turvallisuus- ja työteknisiä määräyksiä on aina noudatettava. on vastuussa siitä, että laitetta käytetään vain sen ollessa moitteettomassa kunnossa. Laitteessa ja sen ruiskutuslaitteessa olevia turvalaitteita ei saa irrottaa, muuttaa tai poistaa käytöstä. Käytä vain sellaisia paineletkuja, ruiskutuslaitteita ja varusteita, jotka on hyväksytty laitteen maksimaaliselle käyttöpaineelle. Letkujen, putkijohtojen ja liitettynä olevien varusteiden tulee olla hyvässä kunnossa ja asianmukaisesti asennettuna. Laitetta ei saa käyttää räjähdysalttiissa ympäristössä Käytettäessä laitetta vaara-alueilla (esim. huoltoasemilla) on noudatettava vastaavia turvallisuusmääräyksiä. On varmistettava, että ilmanottoaukkojen läheisyyteen ei keräänny pakokaasupäästöjä. Kun ruiskutustöitä suoritetaan, kukaan ei käyttäjän lisäksi saa oleskella alle 10 m etäisyydellä ruiskulaitteesta. Vesisuihkua ei saa koskaan suunnata ihmisiin, eläimiin, sähkövarusteisiin tai itse laitteeseen. Räjähdysvaara! Älä suihkuta mitään palavia nesteitä. Laitteeseen asetettua käyttöylipainetta saa muuttaa vasta, kun asiasta on ennalta sovittu ruiskulaitteen käyttäjän kanssa. Loukkaantumisvaara! Voit menettää tasapainosi suihkuputken työntövoimasta ja saatat horjahtaa. Suihkuputki saattaa silloin päästä käsistäsi ja vahingoittaa ihmisiä. Katso, että seisot tukevasti alustalla. Ota käsikahvasta kunnolla kiinni. Älä sido käsikahvan liipasinta kiinni. Putoamisvaara! Kun työskennellään telineillä, on ryhdyttävä turvatoimenpiteisiin, joilla estetään käyttäjän putoaminen telineiltä takaiskuvoimasta johtuen. Kun töitä suoritetaan käsiohjatusti ruiskupistoolilla, suuttimen läpimitta on valittava siten, että pituusakselin suuntainen takaiskuvoima ei maksimaalisella käyttöpaineella ei ole yli 250 N. Jos takaiskuvoima on yli 150 N, ruiskupistoolin tulee Euronormin pren 1829 mukaisesti olla varustettu kehotuella. Jos takaiskuvoima on yli 250 N, suuttimen tulee olla mekaanisesti ohjattuna. Kun käytetään kulmaan taitettuja ruiskutuslaitteita, takaiskuvoimat voivat olla muuttuneita. Käytön aikana on aina uudelleen seurattava display-näyttöjä. Jos näytetyt arvot eivät ole sääntöjen mukaisia, laite on heti kytkettävä pois päältä ja häiriön aiheuttaja on poistettava. Jos laitetta ei saa, esim. huoltotöiden aikana, kytkeä päälle, kytkinkaappi tulee varustaa varoituskilvellä. Estä laitteen käyttö asiattomilta henkilöiltä kytkemällä avainkytkin pois päältä ja poistamalla avain. Laite pitää työtaukojen ajaksi varmistaa asiattoman käytön varalta. Jos vesisuihku kohdistetaan melua vahvistaviin kohteisiin, melupäästö voi ylittää teknisissä tiedoissa annetut arvot. Turvaohjeet töille, joissa käytetään suoraan letkujohtoihin kiinnitettyjä suuttimia Suihkuputket ja letkut, joihin on kiinnitetty suutin, esim. putkistoja tai lämmönvaihtajia puhdistettaessa, on varustettava selvästi näkyvillä merkinnöillä, joiden avulla suuttimen ulostulon voi havaita hyvissä ajoin ennalta. Suuttimen ja merkinnän välisen etäisyyden tulee olla vähintään 0,5 m. Letkujohtoihin, joihin on kiinnitetty suutin tai suutinpidike, ei saa päästää painetta, jos ne ovat putkien ulkopuolella tai eivät ole vähintään 0,5 m putken sisällä ja varmasti kiinnipidettynä. Pitää olla varmistettuna, että suuttimen tahaton ulostulo putkesta on estettynä. Pitää olla varmistettuna, että suutin ei pääse kääntymään putkessa, ei siis pääse liikkumaan käyttäjää kohti. Putkien, joissa on elastisia tai tahmeita kerrostumia kuten esim lateksi, bitumi jne., puhdistaminen ei ole sallittua ilman putken suulla olevaa mekaanista keruulaitetta. Abrasiivinen vesisuihkutus ja abrasiivinen vesileikkaus räjähdysalttiissa ympäristössä Kun suihkutetaan tai leikataan metallia, raudoitettua betonia tms. abrasiivisia ainesosia käyttäen, voi muodostua kipinöitä, joiden lämpötila on riittävän korkea räjähdyskykyisten kaasu-/ ilmaseosten, palavien nesteiden tai kiintoaineiden sytyttämiseen. Abrasiivista vesisuihkutusta tai abrasiivista vesileikkausta ei saa missään tapauksessa tehdä räjähdysaltteissa ympäristöissä, kuten säiliöissä, joissa on tai voi mahdollisesti olla palavia nesteitä tai syttyviä kaasu-/ilmasekoituksia. Kiellon millaiset tahansa rikkomiset sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat, ihmiseen tai aineeseen kohdistuvat vahingot ovat laitetta käyttävän yrityksen vastuulla. Näiden varoitusten huomioimatta jättäminen voi johtaa käyttöhenkilöstön vammoihin tai kuolemaan. Suojavaatetus Kun laitteen kanssa työskennellään tai oleskellaan suihkutuslaitteen läheisyydessä, on käytettävä seuraavaa suojavaatetusta: Kasvonsuojalevyllä varustettu suojakypärä Suolasit FI - 1 3

4 Kuulonsuojatulpat Suojakäsineet Jalkapöytäsuojeksella varustetut turvakengät Suojatakki suojahaalari Suojavaatetus tarjoaa suojan vain roiskuvaa vettä vastaan, mutta ei suojaa suoraan vaikuttavalta vesisuihkulta. On käytettävä suojavaatetusta, joka on erityisesti kehitetty käytettäväksi ultrakorkeapainepesureiden kanssa. Tehokkaan suojavaatetuksen voi hankkia suoraan KÄRCHERiltä. Turvalaitteet Turvalaitteet on tarkoitettu käyttäjän suojaamiseksi loukkaantumiselta, eikä niitä saa poistaa käytöstä, eikä niiden toimintoa saa ohittaa. Hätä-seis -painike Kaikkien toimintojen poistamiseksi välittömästi käytöstä: Paina hätä-seis-painiketta. Laite on nyt paineeton. Laitekannen turvakytkin Laitteen voi käynnistää vain, kun laitekansi on suljettuna. Jos laitekansi avataan käytön aikana, laite kytkeytyy pois päältä ja näytölle tulee häiriöilmoitus. Murtolevy Jos työpaine ylittää maksimin sallitun ylipaineen n. 10%, murtolevy pirstaloituu ja vesi kiertää laitteessa paineettomana. Korkeapainekäyttö ei enää ole mahdollista. Liekinvalvonta Liekinvalvonta sammuttaa polttimen, jos polttoainetta on liian vähän tai polttimessa on häiriö. Lämpötilavalvonta Jos veden lämpötila ylittää maksimin sallitun lämpötilan, laite kytkeytyy pois päältä. Kun veden maksimia lämpötilaa ei saavuteta, se näytetään display-näytöllä. Painekytkin Painekytkin kytkee laitteen pois päältä, mikäli vähimmäisesipaine alittuu. Korkeapaineen paineanturi Paineanturi valvoo korkeapainejärjestelmän painetta. Jos paineanturi mittaa luvattoman nopean paineen alenemisen, kuten esim. epätiiviyden tai letkun repeämisen yhteydessä, tai työpaineen ylittymisen, laite kytkeytyy pois päältä. Varoitus- ja ohjekilvet Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara! Varoitus Kuumien pintojen aiheuttama palovammavaara! Varoitus Puristuksiinjäämisvaara. Älä poista peitettä laitteen käydessä. Älä vie moottorin käydessä kättäsi lähelle jäähdytystuuletinta tai kiilahihnaa. Jälkikiristä pyörien pultit tai mutterit ensimmäisen kerran 50 km ajomatkan jälkeen vääntömomenttiin 100 Nm. Tarkasta vääntömomentit uudelleen 500 km ajomatkan ja 50 laitekäyttötunnin jälkeen uudelleen. Toista turvatarkastukset säännöllisin väliajoin. Anna valtuutetun ammattiliikkeen tarkastaa jarrulaitteisto ja valot säännöllisin väliajoin. Pidä laitteessa olevat varoitus- ja ohjekilvet puhtaina. Korvaa vahingoittuneet tai puuttuvat varoitus- ja ohjekilvet uusilla kilvillä. Lisäksi pitää osallistua Kärcher-turvallisuuskoulutukseen. Ympäristönsuojelu Hävitä vanhat laitteet ympäristöystävällisesti Vanhat laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Akkuja, öljyjä ja muita sentyyppisiä aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä, toimita vanhat laitteet vastaaviin keräilylaitoksiin. Älä päästä moottori-, vaihteisto-, lämmitysöljyä, naftaa ja pakkasnestettä valumaan ympäristöön. Suojaa maaperä ja hävitä vanhat öljyt, polttoaineet ja pakkasnesteet ympäristöystävällisesti. Älä päästä mineraaliöljypitoisia jätevesiä valumaan maaperään, vesistöihin tai viemäriverkkoon. Huomautuksia materiaaleista (REACH) Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: Toiminta Dieselmoottori käyttää välivaihteen välityksellä korkeapainepumppua. Kun ruiskutuskäyttö keskeytetään, käsiruiskupistoolista tuleva sähköinen signaali kytkee vedenkierron paineettomaksi. Esivalittua käyttöpainetta säädetään moottorin kierrosluvun avulla. Vesi kuumennetaan kahdella painepuolella olevalla öljypolttimella. Veteen lisätään kuumavesikäytössä nestemäistä vedenpehmennysainetta. Käyttötarkoitus Käytä laitetta ainoastaan tämän käyttöohjeen tietojen mukaisesti. Laitteella puhdistetaan kohteita korkeapaineista vesisuihkua käyttäen kylmällä tai kuumalla vedellä ilman puhdistustusaineiden lisäämistä. Laitteen varustaminen on sallittu vain alkuperäisillä lisävarusteilla ja varaosilla. Laite ei sovellu käyttöön räjähdysalttiissa ympäristössä. Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi useampaa samanaikaista ruiskutuslaitetta käyttäen. Tuoreveden syötön on täytettävä seuraavat vaatimukset: Lämpötila, maks. 60 C ph-arvo 6, Kokonaiskovuus dh Rautaa, maks. 0,2 mg/l Fe Mangaania, maks. 0,05 mg/l Mn Kloridia, maks. 100 mg/l Cl Orgaanisia aineita, maks. 12 mg/l KMnO 4 -kulutus Sulfaattia, maks. 100 mg/l SO 4 Klooria, maks. 0,5 mg/l Cl 2 Liuennutta happea, min. 5 mg/l O 2 Abrasiivisia haitta-aineita, 5 mg/l maks. Ei liukenemattomia kaasuja Sähkönjohtavuus, maks μs/cm muut arvot DIN mukaisesti 4 FI - 2

5 Laitteen osat 1 Vetoaisa 2 Turvavaijeri 3 Sähköpistoke ajoneuvon pistorasiaan 4 Tukipyörä 5 Akku 6 Akun pääkytkin 7 Dieselpolttoainetankin täyttöaukko 8 Jarrukiila 9 Pumppuvaihteen öljynmittatikku 10 Sulkutulppa, pumppuvaihteen öljyn tyhjennysaukko 11 Öljyn tyhjennysruuvi välivaihde 12 Öljymäärän tarkkailulasi välivaihde 13 Välivaihteen tuuletusruuvi 14 Päätyvaihteen tuuletus 15 Lämmitysöljytankin täyttöaukko 16 Peite 17 Lämmitysöljysuodatin 18 Polttimen pakokaasuaukko 19 Ilmansuodatin 20 Moottorin jäähdytysveden tasaussäiliö 21 Öljynmittatikku moottori 22 Jäähdytin 23 Seisontajarru 24 Pölysuoja 25 Ohjauspaneelin ovi 26 Laitteen suojuksen lukitus 27 Laitekannen varmistustuki 28 Rekisterikilpi 29 Säilytyslokero 30 Säilytyslokeron sarana 31 Hätä-seis -painike 32 Kytkinrasia 33 Ohjauspaneeli 34 Ruuvipenkki 35 Pistorasia, ohjausjohto 36 Veden syöttöputki 37 Letkusukan kiinnitys 38 Korkeapaine-ulostulo 39 Nostosilmukka (valinnainen) 40 Vesitankin tyhjennyshana 41 Kuulahana, pakkasneste/vesitankki 42 Pakkasnestesäiliö 43 Painemittari esipainepumppu 44 Vesitankin huoltoaukko 45 Poltin 46 Vedenpehmennysaineen säiliö 47 Korkeapainepumppu 48 Vedensuodatin 49 Moottoriöljyn täyttöaukko FI - 3 5

6 Ohjauspaneeli 1 Näyttö 2 Reset-painike 3 Display kirkkaammaksi -painike 4 Display tummemmaksi -painike 5 Poltin ON -painike 6 Poltin OFF -painike 7 Vedenlämpö suuremmaksi -painike 8 Vedenlämpö pienemmäksi -painike 9 Moottori ON -painike 10 Moottori OFF -painike 11 Vedenpaine suuremmaksi -painike 12 Vedenpaine pienemmäksi -painike 13 Syöttöpainike 14 ESC-painike 15 Avainkytkin Display (näyttö) DREH.UPM DRUCK BAR TEMP. C WASSER MOTOR BRENNER 7 BRENNER MOTOR 1 Moottorin kierrosluku 2 Vedenpaine korkeapainelähdössä 3 Vedenlämpö korkeapainelähdössä 4 Vesitankin pinnankorkeus 5 Dieseltankin pinnankorkeus 6 Lämmitysöljytankin pinnankorkeus 7 Käyttötila Käsiruiskupistooli 6 Käyttö Noudata kohdassa "Turvaohjeet" ja mukana toimitetussa Turvaohjeet ultrakorkeapainepesureille ( ) annettuja ohjeita. Kuljetus Perävaunukäyttö Kuljettajan, joka vetää vetoautolla perävaunua julkisessa tieliikenteessa, tulee varmistaa, että hänellä on tähän oikeuttava ajokortti (ajokorttiluokka). Kun perävaunua kuljetetaan julkisessa tieliikenteessä vesitankin ollessa puoliksi täytettynä, äärimmäiset ohjausliikkeet tai jarrutustilanteet voivat aiheuttaa heilahdusliikkeitä tai jopa kaataa perävaunun. Täytä tai tyhjennä vesitankki kokonaan. Älä kuljeta vesitankin ollessa puoliksi täynnä. Sulje laitteen kansi ja aukot. Säädä vetoaisan korkeus tukipyörän avulla vetoajoneuvon vetokoukun korkeudelle. Kiinnitä turvavaijeri vetoajoneuvoon. 1 Kytkentävipu 2 Merkinnällä varustettu pultti Kytke perävaunu vetoajoneuvoon. Tarkasta, että kun olet painanut kytkentävivun alas, pultin merkintä osoittaa kohti "+"-merkkiä (nuoli). Pistä perävaunun sähköpistoke vetoajoneuvon pistorasiaan. Veivaa veivillä tukipyörä yläasentoon. 1 Ohjausjohdon liitäntä 2 Vipu 3 Lukitus 4 Korkeapaineletkun liitäntä 5 Suihkuputken liitäntä Tarkasta, että tukipyörä osoittaa yläasennossaan kohti perävaunua. Poista jarrukiilat pyöristä ja laita säilytyspitimiinsä. Irrota seisontajarru. 6 FI - 4

7 1 Kolmas jarruvalo 2 Yhdistetyt jarru-/takavalot, oikea/vasen 3 Suuntavilkku, oikea/vasen 4 Peruutusvalo 5 Rekisterikilven valo 6 Takasumuvalo Tarkasta, että laitteen jarruvalot, suuntavilkut, taka-, peruutus-, sumutakavalot ja rekisterikilven valot toimivat. Tarkasta rengaspaineet (katso Tekniset tiedot). Huomioi perävaunullisille ajoneuvoille paikallisesti asetetut nopeusrajoitukset ja noudata niitä. Nosturikuljetus Laitteen nostaminen nosturilla edellyttää, että laite on varustettu nostosilmukoilla (valinnainen). Laitetta saa nostaa vain nostosilmukoista. Turvallisuusohjeet nosturilla nostamiseen Laitteen putoamisesta aiheutuva loukkaantumisvaara. Noudata paikallisia tapaturmantorjuntamääräyksiä ja turvaohjeita. Tarkasta ennen jokaista nosturilla tapahtuvaa siirtoa, että nostokiinnikkeet eivät ole vahingoittuneet. Tarkasta ennen jokaista nosturilla tapahtuvaa siirtoa, että nostovälineet eivät ole vahingoittuneet. Laitetta saa nostaa vain nosturisiirtoa varten laitteeseen kiinnitetyistä nostokiinnikkeistä. Nostohihnojen ja silmukkavöiden pituuden tulee olla vähintää 2 m, jotta vältytään laitekannen vahingoittumiselta. Varmista nostolaite kuorman tahattoman irtoamisen varalta. Älä siirrä noston aikana mitään esineitä laitteen mukana. Konetta saavat siirtää nosturia käyttäen vain sellaiset henkilöt, jotka ovat saaneet opastuksen nosturin käyttämiseen. Älä koskaan seiso kuorman alla. Huolehdi siitä, että nosturin vaara-alueella ei ole henkilöitä. Älä jätä laitetta riippumaan nosturista ilman valvontaa. Turvallisuustarkastus Tarkasta laitteen kaikkien ruuvikiinnitysten tiukkuus ja kiristä tarvittaessa. Laitteen asettaminen toimintakuntoon 1 Veivi tukipyörän laskemiseen 2 Sähköpistoke ajoneuvon pistorasiaan 3 Turvavaijeri 4 Tukipyörä 5 Seisontajarru Lukitse seisontajarru. Laske tukipyörä veivillä alas. Irrota turvavaijeri vetoajoneuvosta. Irrota sähköpistoke vetoajoneuvosta pistä pistoke vetoaisassa olevaan säilytyspidikkeeseen. Varmista aluskiiloilla, että laite pysyy paikoillaan. Kytke perävaunu irti vetoajoneuvosta. Aseta laite tukipyörän avulla vaakasuoraan. Varo Laitteen häiriö- ja vahingoittumisvaara. Laitteen tulee käytettäessä olla säädettynä vaakasuoraan. Valmistelut käyttöönottoa varten Täyttömäärien tarkastaminen Avaa laitteen kotelon lukitus ja käänne kotelo ylös. Käännä laitekotelon varmistus ylös, jotta laitekotelo ei putoa alas. Säädä laite vaakasuoraan. Pumpun ja moottorin öljymäärän tarkastaminen Kierrä öljynmittatikku irti pumppuvaihteesta. Pyyhi mittatikku puhtaaksi kuiduttomalla puhdistusrievulla. Työnnä öljynmittatikku sisään vasteeseen asti ja vedä sitten uudelleen ulos. Jos öljyn pinta on laskenut alempaan merkkiin asti, lisää öljyä ( katso kohtaa "Hoito ja huolto"). Tarkasta öljymäärä välivaihteen mittalasista. Vedä moottorin öljynmittatikku ulos. Pyyhi mittatikku puhtaaksi kuiduttomalla puhdistusrievulla. Pistä öljynmittatikku sisään, vedä ulos ja lue asteikolta. Jos öljyn pinta on laskenut alempaan merkkiin asti, lisää öljyä ( katso kohtaa "Hoito ja huolto"). Moottorissa olevan jäädytysnesteen määrän tarkastaminen Tarkasta jäähdytysnesteen määrä moottorin jäähdytysveden tasaussäiliöstä moottorin ollessa kylmä. Nesteen pinnankorkeuden tulee olla merkintöjen MIN ja MAX välissä. Vedenpehmennysainesäiliön täyttömäärän tarkastaminen Kierrä vedenpehmennysainesäiliön kierretulppa irti ja tarkasta vedenpehmennysnesteen määrä. Lisää tarvittaessa vedenpehmennysnestettä. Varo Noudata vedenpehmennysaineen säiliössä olevia ohjeita. Pakkasnestesäiliön täyttömäärän tarkastaminen Jos pakkasia on tulossa, kierrä pakkasnestesäiliön kierretulppa irti ja tarkasta pakkasnesteen määrä. Lisää tarvittaessa pakkasnestettä. Laitteen käynnistäminen Poista akun pääkytkimen peite. Käännä akun pääkytkin päälle. Käännä ohjauspaneelin avainkytkin asentoon päälle. Paina ohjauspaneelin syöttöpainiketta. Dieseltankin täyttömäärän tarkastaminen Räjähdysvaara, syttymisvaara pakokaasujen aiheuttama myrkytysvaara. Sammuta moottori ennen tankkaamista. Älä lisää polttoainetta suljetuissa tiloissa, huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Älä tankkaa avoimen liekin tai kipinöiden läheisyydessä. Älä tupakoi tankattaessa. Poista tankattaessa ulosvalunut polttoaine puhdistusrievuilla ja hävitä rievut määräysten mukaisesti. Varo Älä aja polttoainetankkia aivan tyhjäksi, muuten polttoainejärjestelmä pitää ilmata. Tankin pohjalta mahdollisesti imeytynyt lika voi aiheuttaa toimintahäiriöitä. Tarkasta dieselpolttoaineen määrä palkkinäytöltä "MOOTTORI". Lisää tarvittaessa dieselpolttoainetta. Käytä alle 0 C lämpötiloissa vain talvidieseliä. Lämmitysöljytankin täyttömäärän tarkastaminen Tarkasta lämmitysöljyn määrä palkkinäytöltä "POLTIN". Lisää tarvittaessa lämmitysöljyä. Lämmitysöljyssä ei saa olla vettä. FI - 5 7

8 Jos käytettävissä ei ole lämmitysöljyä, myös dieselpolttoainetta voi käyttää. Älä käytä sopimattomia polttoaineita, koska ne voivat olla vaarallisia. Vesitankin täyttömäärän tarkastaminen Tarkasta veden määrä palkkinäytöltä "VESI". Lisää tarvittaessa vettä. Tee se yhdistämällä veden tuloletku vedensyöttöön. Vedenkovuuden säätäminen Vedenpehmennysaineen oikea annostelu pitää asettaa käyttöpaikan vedenkovuuden mukaiseksi. Katso kohtaa "Asetukset". Käyttöönotto Suihkuputken kiinnittäminen pistooliin 1 Suihkupistooli 2 Painerengas 3 Paineruuvi 4 Suihkuputki 5 Suuttimen pidike 6 O-rengas 7 Korkeapainesuutin 8 Hattumutteri Poista suojatulpat suihkuputkesta. Voitele pistoolin puolinen kierre erikoismetalli-kierrerasvalla ( ). Kierrä painerengas suihkuputkeen. A B Suihkuputken tiivistekartion pitää ulottua n. 1-1,5 kierteen (B) verran painerenkaan (A) ulkopuolelle. Säädä etäisyys kiertämällä käsin painerengasta (A) (vasenkätinen kierre). Työnnä suihkuputki pistooliin vasteeseen asti. Kiinnitä suihkuputki paikalleen kiristämällä paineruuvi (vääntömomentti n. 100 Nm). Suuttimen kiinnittäminen Tee kiinnitys vasta laitteen ilmauksen jälkeen, katso kohtaa "Korkeapainejärjestelmän ilmaaminen". Voitele suuttimen puolinen kierre erikoismetalli-kierrerasvalla ( ). Rasvaa suuttimen pidin erikoismetallikierrerasvalla ( ) ja kierrä se kiinni suihkuputkeen (vasenkätinen kierre). Pistä O-renkaalla varustettu korkeapainesuutin suuttimen pitimeen. Rasvaa hattumutteri erikoismetalli-kierrerasvalla ( ), ruuvaa paikalleen ja kiristä käsikireyteen. Korkeapaineletkun kiinnittäminen pistooliin ja laitteeseen. Epätiiveistä tai vuotavista kohdista ulospurkautuva vesisuihku aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Letkujen, putkijohtojen ja liitettynä olevien ruiskutuslaitteiden tulee olla moitteettomassa kunnossa ja asianmukaisesti asennettuna. Tarkasta korkeapaineletku päivittäin. Käytä vain alkuperäis-korkeapaineletkuja, jotka on hyväksytty kyseiselle painealueelle ja lämpötilaan. Vältä kosketusta kemikaalien kanssa. Älä käytä nurjahtaneita letkuja. Älä enää käytä korkeapaineletkua, jonka kiinnityskierre on vahingoittunut tai ruostunut. Jos uloin lankakerros on näkyvissä, älä enää käytä korkeapaineletkua. Älä laske korkeapaineletkua terävien kulmien päälle. Johda korkeapaineletku siten, että sen ylitse ei voi ajaa. Älä enää käytä yliajettua, nurjahtanutta tai iskuja saanutta letkua, vaikka näkyvissä ei olisikaan vahingoittumisia. Levitä korkeapaineletku kokonaan, ei toistensa ylitse. Korkeapaineletkut vanhenevat. Korkeapaineletkut on korvattava 6 vuoden käytön jälkeen uusilla, vaikka ne olisivat asianmukaisessa kunnossa. Korkeapaineletkuja, jotka ovat olleet varastoituna yli 2 vuotta, ei enää saa käyttää. Säilytä korkeapaineletkua siten, että siihen ei kohdistu mekaanista rasitusta. Säilytä viileässsä, kuivassa ja pölyttömässä paikassa. Älä levitä korkeapaineletkua siten, että se jää venytykseen, koska korkeapaineletkun pituus voi käytön aikana muuttua. Poista korkeapaineletkusta käytön jälkeen paine, irrota, puhdista, aseta letku kelalle ja säilytä asianmukaisesti. Poista käsiruiskupistoolin korkeapaineliitännässä oleva suojatulppa kiertämällä ja korkeapaineletkun suojatulppa vetämällä. Puhdista kierre ja voitele erikoismetallikierrerasvalla ( ). Tarkasta, että korkeapaineletku on moitteettomassa kunnossa (ei vahingoittumia). Käytä vain moitteettomia letkuja. Kiinnitä korkeapaineletku käsiruiskupistooliin (hattumutteri M24x1,5). Kierrä suojatulppa irti laitteen korkeapainelähdöstä. Puhdista kierre ja voitele erikoismetallikierrerasvalla ( ). Ruuvaa korkeapaineletku kiinni korkeapaineliittimeen (hattumutteri M24x1,5). 1 Letkusukan kiinnitys 2 Letkusukka Jos letkusukkaa käytetään korkeapaineletkun irtoamissuojana, laita letkusukka letkusukan kiinnittimeen. Ohjausjohdon kytkeminen Vedä ohjausjohtoa ulos kelalta letkun pituuden verran. Huomioi tällöin, että ohjausjohto ei jää korkeapaineletkun alle, koska korkeapaineletku voi käytön aikana hangata ohjausjohtoa ja aiheuttaa siten johtovaurion. Vedä laitteen puolisen pään suojatulppa tai pakkassuojapistoke irti. Pistä kelan lyhyen kaapelin pistoke pistorasiaan. Liitä suojatulpat toisiinta, jotta suojatulppien sisäpuolet eivät pääse likaantumaan. Liitä ohjausjohdon pistoolin puolinen pää pistooliin ja pistä suojatulpat toisiinsa. Vedensyötön liittäminen Voimassa olevien määräysten mukaan laitetta ei saa käyttää milloinkaan juomavesiverkossa ilman järjestelmäerotintinta. Tällöin on käytettävä Kärcherin soveltuvaa järjestelmäerotinta tai vaihtoehtoisesti normin EN tyyppi BA mukaista järjestelmäerotinta. Vesi, joka on valunut järjestelmäerottimen lävitse, ei ole juomakelpoista. Laitteiston häiriöttömään käyttöön tarvitaan juomakelpoista vettä 0,15-0,6 MPa (1,5-6 bar) syöttöpaineella. Kierrä suojatulppa irti laitteen syöttövesiliittimestä. Kiinnitä järjestelmäerotin vedentuloon. 8 FI - 6

9 Kiinnitä vedensyöttöletku vedensyöttöön (nuoli). Avaa laitteen kotelon lukitus ja käänne kotelo ylös. Käännä laitekotelon varmistus ylös, jotta laitekotelo ei putoa alas. Tarkasta vesisuodattimen likaantuneisuus, puhdista/vaihda suodatinpatruuna tarvittaessa. Tarkasta kuulahanan asento pakkasneste/vesitankki, käännä oikealle asentoon vesitankki. Sulje vesitankin tyhjennyshana. Poista akun pääkytkimen peite. Käännä akun pääkytkin päälle. Käännä laitekotelon varmistin alas. Käännä laitekotelo alas ja lukitse. Avaa ohjauspaneelin ovi ja kytke avainkytkimellä sytytys päälle. Jos vedenpinta tankissa on matalalla, vedensyöttö alkaa. Moottorin käynnistys Laitetta voi käyttää vain laitekotelon ollessa suljettuna. Jos laitekotelo avataan, laite kytkeytyy pois päältä. Vapauta hätä-seis-painike lukituksesta sitä kiertämällä. Avaa ohjauspaneelin ovi. Kierrä avainkytkintä oikealle. Ohjausjännite kytkeytyy päälle ja display esittää käyttötilan. Kierrä avainkytkintä lisää oikealle. Moottoria esihehkutetaan ja asiasta tulee displaylle ilmoitus. Käynnistä moottori painamalla Moottori ON -painiketta. Käynnistämisen jälkeen moottorin pitää ensin käydä lämpimäksi. Lämmityskäynnin ajan displayllä on ilmoitus "LÄMMITYSKÄYNTIAIKA ODOTA". Korkeapainejärjestelmän ilmaaminen. Kiinnitä korkeapaineletku, pistooli ja suihkuputki ilman suutinta toisiinsa, kuten kohdassa "Käyttöönotto" on kuvattu. Paina pistoolin liipaisinta n sekunnin ajan, kunnes suihkuputkesta tulee tasaisesti vain vettä. Sammuta moottori. Kiinnitä suutin kuten kohdassa "Suuttimen kiinnittäminen" on kuvattu. Asetukset Tekstissä mainittujen painikkeiden lyhyt painallus tuo näytölle senhetkisen ohjearvon. Painikkeen pitkä painallus muuttaa ohjearvoa. Veden lämpötilaa voi muuttaa myös käytön aikana. Käytön aikana käyttötapaa voi milloin tahansia vaihtaa välillä kuumavesi/kylmävesi kytkemällä läpivirtauskuumennin päälle/ pois päältä. Kylmä- ja kuumavesikäytön asettaminen Käynnistämisen jälkeen laite on automaattisesti kylmävesikäytöllä. Näytölle tulee "KYLMÄVESIKÄYTTÖ". Jos pitää suihkuttaa kuumalla vedellä, paina Poltin ON -painiketta. Näytölle tulee "KUUMAVESIKÄYTTÖ". Säädä veden lämpötilaa painikkeilla Vedenlämpö suuremmaksi ja Vedenlämpö pienemmäksi. Veden lämpötilaa voi säätää alueella C. Vedenpaineen säätäminen Vedenpainetta voi muuttaa myös käytön aikana. Säädä vedenpainetta painikkeilla Vedenpaine suuremmaksi ja Vedenpaine pienemmäksi. Vedenpainetta voi säätää 5 MPa (50 bar) askelin. Käyttömoodit Käytettävissä on kaksi käyttömoodia: Tyhjäkäynti jos ei KP Ei tyhjäkäyntiä jos ei KP Laitteen käynnistämisen jälkeiseksi käyttömoodiksi on vakiova asetettu "Tyhjäkäynti jos ei KP" Toiseen käyttömoodiin voi vaihtaa painamalla syöttöpainiketta. Vedenkovuuden, moottorin jälkikäyntiajan ja kielen asettaminen Käännä ohjauspaneelin avainkytkin asentoon päälle. Paina ESC-painiketta. Siirrä displayllä oleva nuoli nuolipainikkeita "Vedenpaine suuremmaksi" tai "Vedenpaine pienemmäksi" käyttäen riville "SERVICE". Paina syöttöpainiketta. Siirrä displayllä oleva nuoli nuolipainikkeita "Vedenpaine suuremmaksi" tai "Vedenpaine pienemmäksi" kohtaan "SERVICE USER". Paina syöttöpainiketta. Valitse rivi "VEDENKOVUUS" nuolipainikkeita "Vedenpaine suuremmaksi" tai "Vedenpaine pienemmäksi" käyttäen. Aseta lukuarvo painikkeilla "Poltin ON" ja "Reset" haluttuun arvoon: Kovuusalue dh (kovuusaste) Säätö Siirrä displayllä oleva nuoli nuolipainikkeita "Vedenpaine suuremmaksi" tai "Vedenpaine pienemmäksi" käyttäen riville "RPM DELAY". Aseta painikkeilla "Poltin ON" ja "Reset" lukuarvoksi haluttu jälkikäyntiaika. Siirrä displayllä oleva nuoli nuolipainikkeita "Vedenpaine suuremmaksi" tai "Vedenpaine pienemmäksi" käyttäen riville "KIELI". Valitse kieli painikkeilla "Poltin ON" ja "Reset". Paina syöttöpainiketta. Paina ESC-painiketta. Displayn näyttö vaihtuu edelliseen yleiskuvaan. Käyttö Jos laite on suojattu pakkasnesteellä, niin ennen käyttöä pakkasneste on pumpattava pois vesijärjestelmästä (katso kohtaa "Pakkasnesteen pumppaaminen pois vesijärjestelmästä"). Ilmaa korkeapainejärjestelmä ennen käyttöä! Paina käsiruiskupistoolin vapautin alas. Vedä liipaisimesta taaksepäin. Moottorin kierrosluku nousee käyttökierroslukuun. Pistoolista lähtee korkeapaineinen vesisuihku. Lopeta korkeapainesuihku vapauttamalla liipaisin ja antamalla sen lukittua vapauttimeen. Korkeapainesuihkun jatkuva käynnistäminen ja lopettaminen lisää laitteen kulumista ja pienentää elinikää. Suorita puhdistustoimenpide mahdollisimman vähin keskeytyksin. Käytön lopettaminen Käytä hätä-seis -painiketta vain hätätilanteessa, ei laitteen pysäyttämiseen. Hätäseis -painikkeen jatkuva käyttö lisää laitteen kulumista. FI - 7 9

10 Varoitus Kuumaa vettä korkeapaineletkussa. Palovammavaara! Käytä laitetta kuumavesikäytön jälkeen lyhyen aikaa kylmävesikäytöllä, jotta vältytään korkeapaineletkua irrotettaessa kuuman veden aiheuttamilta palovammoilta ja polttimen kalkkeutumiselta. (Huuhtele paineella kylmävesikäytöllä, kunnes veden lämpötila on laskenut alle 50 C.) Lopeta korkeapainesuihku vapauttamalla liipaisin ja antamalla sen lukittua vapauttimeen. Paina Moottori OFF -painiketta. Kuormituksesta riippuen moottori käy jäähtyäkseen vielä jonkin aikaa jälkikäyntiä. Painikkeiden Moottori OFF ja Moottori ON valodiodit vilkkuvat jälkikäyntiajan ajan. Displayllä on teksti "Jälkikäyntiaika moottori". Lopuksi moottori pysähtyy. Jos käyttötauon aikana on olemassa jäätymisvaara, läpihuuhtele laite pakkasnesteellä (katso kohtaa "Pakkassuojaus) tai vie laite pakkaselta suojattuun paikkaan. Kierrä avainkytkin asentoon "0" ja vedä avain irti. Sulje ja lukitse ohjauspaneelin ovi. Avaa laitekotelo ja irrota avain akun erotuskytkimestä. Ruuvaa korkeapaineletku, vedensyöttöletku ja ohjausjohto irti. Suojaa letkun ja laitteen liittimet likaantumiselta suojatulppia käyttämällä. Älä säilytä laitteessa mitään esineitä (ei letkuja, kaapeleita, ruiskutuslaitteita). Käytä säilyttämiseen vain säilytyslokeroa tai säilytysboxia (valinnainen). Pakkassuojaus Käytä tavallista autoille tarkoitettua glykolipohjaista pakkasnestettä. Noudata pakkasnesteen valmistajan antamia käyttöohjeita. Laite on läpihuuhdeltava pakkasnesteellä, jotta vältytään jäätymisen aiheuttamilta vaurioilta. Pakkassuojaus kiertohuuhteluna laitteen pakkasnestetankista. Pakkassuojaus kiertohuuhteluna (korkeapainepumppu) Vesitankin huoltoaukko 2 Kuulahana, vaihto pakkasneste/vesitankki 3 Pakkasnesteen paluuvirtaus 4 Pakkasnestesäiliön täyttöaukko 5 Vesitankin tyhjennyshana 1 Pakkasnesteletku Poista laitteesta paine. Täytä pakkasnestesäiliö pakkasnesteellä. Valitse sekoitussuhde vesi/pakkasneste pakkasnesteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Käännä pakkasnesteen kuulahanan käyttövipu pystyasentoon. Irrota korkeapaineletku korkeapainelähdöstä. Yhdistä korkeapainelähtö pakkasnesteen paluuvirtaukseen pakkasnesteletkulla. Pistä ohjauskaapelin pakkassuojapistoke pistorasiaan. Kierrä avainkytkintä oikealle. Ohjausjännite kytkeytyy päälle ja display esittää käyttötilan "Pakkassuojaus". Käännä avainkytkintä vielä enemmän oikealla ja pidä siellä n. 10 sekunnin ajan. Moottoria esihehkutetaan ja asiasta tulee displaylle ilmoitus (vain moottorin ollessa kylmä). Käynnistä moottori painamalla Moottori ON -painiketta. Anna moottorin käydä niin pitkään, että pakkasnesteletkussa näkyy pakkasnestettä. Pakkasnestettä pumpataan kierrätyksenä laitteen lävitse. Pakkasnesteen pakkaskestävyys pitää mitata jokaisen pakkassuojahuuhtelun jälkeen tavallisella pakkassuojatesterillä paluuvirtauksen letkusta. Jos pakkaskestävyys on liian pieni, pakkasnestetiivistettä on lisättävä vastaavasti. Moottorin pakkassuojaus Tarkasta, että moottorin jäähdytyspiirissä on riittävä pakkassuojaus, lisää tarvittaessa pakkasnestetiivistettä. Katso Huoltotyöt "Jäähdytysnesteen tarkastus ja lisääminen". 10 FI - 8

11 Akku Jos laitetta ei käytetä kovalla pakkasella useaan viikkoon, akku on irrotettava ja vietävä pakkaselta suojassa olevaan paikkaan. Pakkasnesteen pumppaaminen pois korkeapainejärjestelmästä Pakkasneste pitää ennen laitteen käyttämistä pumpata pois korkeapainejärjestelmästä takaisin pakkasnestesäiliöön. Poista laitteesta paine. Käännä kuulahanan pakkasneste/vesitankki käyttövipu oikealle. Pistä ohjauskaapelin pakkassuojapistoke pistorasiaan. Käynnistä moottori painamalla Moottori ON -painiketta. Tuorevesitankista tuleva tuorevesi kuljettaa pakkasnesteen takaisin pakkasnestetankkiin. Suorita huuhtelua n. 2 minuutin ajan. Tarkkaile pakkasnesteletkua, kunnes pakkasnestettä ei enää ole havaittavissa. Sammuta moottori. Poista korkeapainelähdön ja pakkasnesteen paluuvirtaukseen yhdistävä pakkasnesteletku. Hoito ja huolto Huoltotöitä saavat suorittaa vain töihin perehdytetyt henkilöt, jotka osaavat käyttää ja huoltaa korkeapainelaitteistoja turvallisesti. Ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä, laite on kytkettävä pois päältä avainkytkimellä ja avain on vedettävä irti sekä kytkettävä akun pääkytkimellä jännite pois päältä. Estä sivullisten suorittama laitteen tahaton käyttöönotto huoltotöiden aikana ripustamalla varoituskilpiä laitteeseen ja ruiskutusvarusteeseen. Jos laite pitää huoltotöiden vuoksi käynnistää, paikalla tulee turvallisuussyistä olla myös toinen henkilö. Korkeapaineinen vesi voi tunkeutua ihon lävitse ja aiheuttaa vakavia vammoja ja tulehduksia. Pysy kaukana epätiiviistä kohdista ja älä etsi epätiiviitä kohtia käsin tunnustelemalla. Älä käytä palavia puhdistusaineita laitteen puhdistamiseen. Tarkasta kaikkien huoltotöiden jälkeen, että turvalaitteet ja suojavarusteet on kiinnitetty oikein ja toimivat asianmukaisesti. Varo Vaurioitumisvaara. Älä irrota akun kaapelia sytytyksen ollessa päällä tai moottorin käydessä. Yhdistä korkeapainelähtö pakkasnesteen paluuvirtaukseen pakkasnesteletkulla. Liitä laite vedensyöttöön järjestelmäerotinta käyttäen. Kierrä avainkytkintä oikealle. Ohjausjännite kytkeytyy päälle ja display esittää käyttötilan. Tuloveden magneettiventtiili avautuu. Käännä avainkytkintä vielä enemmän oikealla ja pidä siellä n. 10 sekunnin ajan. Moottoria esihehkutetaan ja asiasta tulee displaylle ilmoitus. FI

12 1 Vedensuodatin 2 Suodatinkuppi 3 Suodatinpatruuna 4 Polttoainesuodatin 5 Pumppuvaihteen tuuletus 6 Välivaihteen tuuletusruuvi 7 Öljymäärän tarkkailulasi välivaihde 8 Öljyn tyhjennysruuvi välivaihde 9 Pumppuvaihteen öljynmittatikku 10 Pumppuvaihteen öljynpoistoruuvi 11 Lämmitysöljysuodatin 12 Vedenpoistoruuvi 13 Ilmansuodatin 14 Ilmansuodatinpanos 15 Kansi 16 Kiristyssanka 17 Akku 18 Moottorin öljynsuodatin 19 Moottoriöljyn täyttöaukko Virtauskulku P Korkeapaine-ulostulo 2 Liekinvalvonta (valokenno) 3 Polttoaineen magneettiventtiili 4 Polttoainepumppu 5 Poltin 6 Polttimen puhallin 7 Paineanturi 8 Korkeapainepumppu 9 Painekytkin veden esipaine 10 Kuulahana, pakkasneste/vesitankki 11 Pakkasnestetankki 12 Magneettiventtiili, syöttövesi 13 Veden syöttöputki 14 Vesitankki 15 Lämmitysöljytankki 16 Vedenpehmennysaineen säiliö 17 Vedenpehmennysaineen annostelupumppu 18 Esipainepumppu 19 Imuventtiilinostin paineetonta vedenkiertoa varten 20 Lämpötila-anturi FI - 10

13 Huoltovälit Ajankohta Toiminta Suorittaja Ennen jokaista ajoa Tarkasta valot. Joka 10. käyttötunti tai päivittäin Yhden kerran ensimmäisen 50 käyttötunnin jälkeen Joka 50. käyttötunti tai viikoittain Tarkasta rengaspaineet ja renkaiden kunto. Tarkasta pumppuvaihteen öljymäärä (katso "Ensimmäinen käyttöönotto"), lisää öljyä tarvittaessa. Tarkasta jäähdytysnesteen määrä tasaussäiliössä (katso "Ensimmäinen käyttöönotto"), lisää jäähdytysnestettä tarvittaessa. Vaihda moottorin öljy (katso "Huoltotyöt"). Vaihda moottorin öljynsuodatin (katso "Huoltotyöt"). Vaihda pumppuvaihteen öljy (katso "Huoltotyöt"). Vaihda välivaihteen öljy (katso "Huoltotyöt"). Tarkasta vedensuodatin, puhdista tarvittaessa. Tarkasta johtojärjestelmän tiiviys. Tarkasta moottorin ruuvikiinnitykset Ota tarvittaessa yhteys asiakaspalveluun. Tarkasta, että letkuissa ei ole vanhenemisilmiöitä, vaihda tarvittaessa. Puhdista polttimien suutinsauvat. Puhdista polttimien patolevyt ja sytytyselektrodit. Tarkasta lämmitysöljysuodatin, päästä kondenssivesi pois ja puhdista tarvittaessa. Yhden kerran ensimmäisen 150 käyttötunnin jälkeen / käyttäjä / käyttäjä Joka 100. käyttötunti Tarkasta ilmansuodatinelementti (katso kohta "Huoltotyöt"). Tarkasta tuulettimen kiilahihnan kireys, kiristä tarvittaessa (katso "Huoltotyöt"). Joka 200. käyttötunti Vaihda moottorin öljy (katso "Huoltotyöt"). Vaihda moottorin öljynsuodatin (katso "Huoltotyöt"). Joka 400. käyttötunti Vaihda moottorin polttoainesuodatin (katso "Huoltotyöt"). Puhdista vedenerotin. Joka 500. käyttötunti Vaihda tuulettimen kiilahihna. Joka 750. käyttötunti tai vuosittain Poista noki/karsta kuumennuskierukoista. Uusi polttimien polttoainesuuttimet. Vaihda ilmasuodatinelementti (katso "Huoltotyöt"). Tarkasta moottorin venttiilien välykset Voitele vetoaisan työntöjarru (katso "Huoltotyöt"). Joka käyttötunti Tarkasta polttoaineen sisäänruiskutussuuttimen ruiskutuspaine. Joka käyttötunti Vaihda pumpun öljy (katso "Huoltotyöt"). Vaihda välivaihteen öljy (katso "Huoltotyöt"). Joka 2. vuosi Tarkasta ja vaihda jäähdytysneste (katso "Huoltotyöt"). FI

14 Huoltotoimenpiteet Moottorin öljymäärän tarkastaminen ja moottoöljyn lisääminen Moottori-, vaihde- ja pumppuöljyn lisäämisen saavat suorittaa vain opastuksen saaneet henkilöt. Aseta laite vaakasuoraan ennen öljymäärän tarkastamista, koska muuten öljymäärän tarkastus tuottaa väärän tuloksen. Tarkasta öljymäärä ennen käyttöönottoa tai vähintään viiden minuutin kuluttua moottorin pysäyttämisen jälkeen. Varo Kun lisäät moottoriöljyä, huolehdi siitä, että öljyä ei pääse valumaan moottorin kuumiin osiin. Suurentunut palon syttymisvaara! Vedä öljynmittatikku ulos, pyyhi se puhtaaksi ja työnnä uudelleen sisään. Vedä öljynmittatikku uudelleen ulos ja lue siitä öljynpinnan taso. Öljymäärä on asianmukainen, jos pinnan taso on mittatikussa olevien merkkien välissä. Jos öljynpinta on mittatikun alemman merkin alapuolella, avaa täyttöaukon tulppa ja lisää tuoretta moottoriöljyä. Odota viisi minuuttia, kunnes moottoriöljy on ehtinyt kerääntyä öljypohjaan. Mittaa öljymäärä kuten yllä on kuvattu. Toista nämä toimenpiteet, kunnes öljynpinta on öljynmittatikun merkkien välissä. Työnnä öljynmittatikku tarkastuksen jälkeen sisään ja sulje täyttöaukon tulppa. Öljynvaihto (vain asiakaspalvelu saa suorittaa) Moottori-, vaihde- ja pumppuöljyn lisäämisen saavat suorittaa vain opastuksen saaneet henkilöt. Suorita öljynvaihto käyttölämpötilassa. Aseta laite vaakasuoraan ennen öljyn vaihtamista. Moottori Yli 25 C SAE30 tai SAE10W-30 SAE 15W-40 0 C - 25 C SAE20 tai SAE10W-30 SAE15W-40 Alle 0 C SAE10W tai SAE10W- 30 SAE15W-40 Pumppu ja vaihde Pumppu Mobil D.T.E Oil AA 320 Vaihde Mobil D.T.E Oil AA 320 Öljymäärä on asianmukainen, jos pinnan taso on mittatikussa olevien merkkien välissä. Työnnä öljynmittatikku tarkastuksen jälkeen sisään ja sulje täyttöaukon tulppa. Jäähdytysnestemäärän tarkastaminen ja lisääminen Jäähdytysnesteen määrä on tarkastettava ennen jokaista käyttöönottoa moottorin jäähdytysveden tasaussäiliöstä. Varo Huomioi käytössä olevan pakkasnesteen tyyppi. Erityyppisten pakkasnesteiden sekoittaminen keskenään voi aiheuttaa kemiallisia reaktioita ja voi syntyä haitallisia yhdisteitä. Älä sekoita erityyppisiä pakkasnesteitä keskenään. Varoitus Moottori voi jäähdytysnesteen puutteesta johtuen ylikuumentua. Pysäytä silloin moottori heti ja anna jäähtyä. Jos moottori on ylikuumennut niin paljon, että siitä tulee vesihöyryä, pysäytä moottori heti ja pidä riittävä turvaetäisyys moottoriin, kunnes paine on laskenut. Palovammavaara! Älä koskaan avaa jäähdyttimen sulkutulppaa kun moottori on käyttölämpötilassa. Säiliössä on painetta. Avaa moottorin jäähdytysveden tasaussäiliön täyttöaukon tulppa, lisää puhdasta vettä ja vastaava määrä pakkasnestettä Max-merkintään asti. Ilmansuodattimen puhdistaminen / vaihtaminen Avaa jousikiristyssanka ja poista kansi. Poista välikansi ja poista pölykerrostumat. Avaa siipimutteri ja poista suodatinelementti. Puhalla suodatinelementti paineilmalla (maks. 2 bar) sisäpuolelta ulospäin puhtaaksi. Puhdista kangasrievulla suodatinkotelon sisäpuoli. Pahoin likaantuneet tai vialliset suodatinelementit pitää ehdottomasti korvata uusilla. Aseta suodatinelementti suodatinkoteloon ja kiinnitä siipimutterilla. Jos suodatinelementti ei ole tarpeeksi tiukalla, pölyä voi päästä moottorin palotilaan ja vahingoittaa moottoria. Kiristä suodatinelementin kiinnityksen siipimutteri tiukkaan. Aseta valikansi ja kansi paikalleen ja kiinnitä jousikiristyssangalla. Akun lataaminen / vaihtaminen Varoitus Akkuhappo on voimakkaasti syövyttävää! Kun käsittelet akkuhappoa, käytä haponkestäviä suojalaseja, käsineitä ja esiliinaa. Älä koskaan lataa akkua avoimen tulen tai sytyttämiskykyisten kipinöiden läheisyydessä. Akun saa ladata vain tiloissa, joissa on riittävä tuuletus. Akun tyypistä riippuen, tarvittaessa akkuhapon määrä on tarkastettava. Moottori pitää sammuttaa akun lataamiseksi. Ohjaukseen menevä liitäntäkaapali pitää irrottaa akusta ennen kuin latauslaitteen kytkemistä. Ohjaus voi muuten vaurioitua! Jos laitetta ei käytetä kovalla pakkasella useaan viikkoon, akku on irrotettava ja vietävä pakkaselta suojassa olevaan paikkaan. Varoitus Älä koskaan lataa jäätyneitä akkuja. Räjähdysvaara! Anna akun sulaa ja lämmetä vähintään 16 C asteiseksi ennen lataamista. Kun irrotat akun, irrota ensin miinuskaapeli ja sitten pluskaapeli. Kun akku liitetään laitteeseen, yhdistä ensin pluskaapeli, sitten miinuskaapeli. Älä kytke kaapeleita vääriin napoihin. Kaapeleiden palamisvaara! 14 FI - 12

15 Irrota liitäntäkaapeli akun miinusnavasta. Irrota liitäntäkaapeli akun plusnavasta. Kiinnitä akkulaturi. Irrota akkulaturi kun lataus on päätty- nyt- Kiinnitä liitäntäkaapeli akun plusnapaan. Kiinnitä liitäntäkaapeli akun miinusnapaan. Tuulettimen kiilahihnan tarkastaminen Vaihda ehdottomasti vahingoittunut kiilahihna uuteen. Varo Kiilahihnan saa kiristää ja vaihtaa vain asiakaspalvelu. Vetoaisan työntöjarrun voitelu Reset-painikkeen punainen LED vilkkuu samanaikaisesti. 1 Laturin kiinnitysruuvit 2 Kiilahihna 3 Hihnan jousto n. 7-9 mm Moottori voi ylikuumentua ja/tai akku ei pysy ladattuna, jos kiilahihna ei ole riittävän kireällä. Sammuta moottori ja poista avain avainkytkimestä. Tarkasta kiilahihnan kireys painamalla peukalolla hihnaa hihnapyörien välistä. Kiilahihnaa pitää voida painaa n. 7-9 mm kuopalle. Purista tavallisella rasvaprässillä kyseistä rasvaa molempiin voitelunippoihin (nuolet). Häiriöt Seurauksena voi olla ruumiinvammoja, jotka voivat johtaa kuolemaan. Laitteen epäasiallinen käyttö ja laitteen ja ruiskutusvälineen epäasiallinen korjaus on vaarallista. Ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä, laite on kytkettävä pois päältä avainkytkimellä ja avain on vedettävä irti sekä kytkettävä akun pääkytkimellä jännite pois päältä. Näytössä näkyvät häiriöilmoitukset Ohjauksen havaitsemat häiriöt esietään näytöllä. 1 Näyttö 2 Reset-painike 3 Syöttöpainike Lue näytöllä oleva häiriöilmoitus ja poista häiriön aiheuttaja alla olevan taulukon mukaisesti. Paina Reset-painiketta häiriöilmoituksen poistamiseksi. Jos Reset-painikkeen LED:issä palaa painamisen jälkeen jatkuva valo, häiriön aiheuttajaa ei ole poistettu. Häiriönäytön aikana näytölle saa syöttöpainikkeella kutsuttua laitteen käyttönäytön (esim. tankkinäyttöjen tarkastamiseksi). Kuvaruudun näyttö Veden esipaine Syy Korjaus Suorittaja Vesitankki tyhjä Täytä vesitankki Vedensyötön tulopaine alle 0,15 MPa (1,5 bar) Tarkasta veden tulopaine Vedensuodatin likainen Puhdista vedensuodatin Vedensyöttöletkun poikkileikkaus liian pieni Käytä suuremman poikkileikkauksen omaavaa vedensyöttöletkua Esipainepumpun takaiskuventtiili likaantunut Tarkasta takaiskuventtiili Painekytkin viallinen Tarkasta painekytkin Kaapelirikko Vaihda kaapeli Esipainepumppu viallinen Tarkasta esipainepumppu Esipainepumpun käyttö viallinen Tarkasta käyttö Moottorin öljynpaine Moottorin öljymäärä liian pieni Tarkista moottorin öljymäärä. Moottorissa olevan öljyn viskositeetti väärä Öljy vaihdetaan moottorissa Moottorin öljynpainekytkin viallinen Vaaihda moottorin öljynpainekytkin Kaapelirikko Vaihda kaapeli etsi lisää ohjeita moottorin käyttöohjeesta FI

16 Kuvaruudun näyttö Moottorin lämpötila Korkeapaine > maks. KP paineenpudotus liian hidas KP-anturi Tuuletin 1 Tuuletin 2 Liekki poltin 1 Liekki poltin 2 >Hätäkäyttö< Poltin >Hätäkäyttö< Polttimen poiskytkentä Kauko-ohjain Polttimen polttoaine KP-anturi (rivi 2) KP-anturi (rivi 3) Syy Korjaus Suorittaja Moottorissa liian vähän jäähdytysvettä Tarkasta jäähdytysveden määrä Jäähdytin likaantunut Puhdista jäähdytin Tuulettimen kiilahihna löysällä Tarkasta kiilahihnan kireys Kiristä kiilahihna Termostaatti viallinen Tarkasta termostaatti Lämpötilakytkin viallinen Tarkasta lämpötilakytkin Kaapelirikko Vaihda kaapeli etsi lisää ohjeita moottorin käyttöohjeesta Sallittu suurin paine ylittynyt liian pienestä tai tukkeutuneesta suuttimesta johtuen Tarkasta suuttimen koko, asenna oikean kokoinen suutin Kaapelirikko imuventtiilinnostimen venttiilissä Vaihda kaapeli Korkeapaineanturi viallinen Tarkasta anturi Käsiruiskupistoolin liipaisimen vapauttamisen jälkeinen paineenpudotus liian hidas Tarkasta imuventtiilinostin Korkeapaineventtiili viallinen Tarkasta korkeapaineventtiili Korkeapaineanturi viallinen Tarkasta anturi Pistoke lyösällä tai huono kontakti Tarkasta kiinnitys Korkeapaineanturi viallinen Tarkasta anturi Painesignaali ei tule painekytkimeen Tarkasta painekytkimen ja tuulettimen välinen letku Polttimen painekytkin viallinen Tarkasta painekytkin Polttimen puhallin ei käy Tarkasta puhallin Ei liekkiä Tarkasta suutintanko, puhdista tarvittaessa. Sytytinelektrodi väärin säädetty tai likaantunut. Sytytyselektrodien puhdistus ja tarkastus Liekki ei sammu Tarkasta polttoaineen magneettiventtiili Liekinvalvonnan tarkastuslasi likainen Tarkastuslevy puhdistetaan. Valokenno viallinen Vaihda valokenno Liekkihäiriö polttimessa 1 tai 2 Poltinhuolto Odota moottorin jälkikäyntiajan kulumista, paina sitten Reset-painiketta 10 sekunnin ajan Käsiruiskupistoolin kytkin viallinen Tarkasta kytkin, vaihda uuteen Kaapelirikko tai oikosulku ohjausjohdossa Tarkasta kaapeli, vaihda uuteen Lämmitysöljypuute Täytä lämmitysöljytankki Lämmitysöljytankin tankkianturi viallinen Vaihda tankkianturi Korkeapaine ei saavuta vähimmäisarvoa 5 MPa (50 bar), suutin liian suuri tai kulunut Lämpötila-anturi näyttää 0 C, anturi viallinen tai kaapelirikko Tarkasta suutin, vaihda tarvittaessa Tarkasta kaapeli ja anturi 16 FI - 14

17 Kuvaruudun näyttö Poltin 1 Poltin 2 Laitekotelo auki Syy Korjaus Suorittaja Lämmitysöljypuute Täytä lämmitysöljytankki Lämmitysöljysuodatin likainen Puhdista lämmitysöljysuodatin Valokenno nokeentunut Sytytysmuuntaja viallinen Puhdista valokenno puhtaalla puhdistusliinalla Tarkasta sytytysmuuntaja, vaihda tarvittaessa Polttimen painekytkin viallinen Tarkasta painekytkin Polttimen puhallin ei käy Tarkasta puhallin Laitekotelo avattu käytön aikana Sulje laitekotelo Laitekotelon turvakytkin viallinen Tarkasta turvakytkimen toiminta. Häiriöt ilman näyttöä näytössä 1 Päävaroke Häiriö Syy Korjaus Suorittaja Laite pysähtyy, displaynäyttö sammuu. Ohjauskaapeli ei kytkettynä Tarkasta ohjauskaapelin liitäntä Pääsulake palanut Korvaa pääsulake uudella Ei displaynäyttöä käynnistämisen jälkeen Moottori ei käynnisty tai sammuu välittömästi Akun pääkytkin avattuna Käännä akun pääkytkin päälle. Paristo on tyhjä Lataa akku Pääsulake palanut Korvaa pääsulake uudella Katso moottorin erillistä käyttöohjetta Työpaine vaihtelee Korkeapainepumpussa on ilmaa Ilmaa korkeapainejärjestelmä Venttiilit kuluneet Vaihda venttiilit Poltin nokeaa Poltin väärin säädetty tai likaantunut Puhdista ja säädä poltin Valkoista savua polttimesta Polttoaineen magneettiventtiili viallinen, lämmitysöljyä jää tippumaan Tarkasta magneettiventtiili, vaihda tarvittaessa kela tai magneettiventtiili. Kondenssivettä suutintangossa Tarkasta suutintanko, puhdista Lämmitysöljyn paine liian matala Tarkasta polttoainepumppu FI

18 Tekniset tiedot HDS 17/60 DE TR1 HDS 13/80 DE TR1 Vesiliitäntä Tulolämpötila (maks.) C 60 Tulomäärä (min.) l/h (l/min) 2520 (42) 1920 (32) Tulopaine MPa (baaria) 0,15...0,6 (1,5...6) Suoritustiedot Syöttömäärä, vesi l/h (l/min) ( ) ( ) Käyttöpaine, vesi (vakiosuuttimella) MPa (baaria) 60 (600) 80 (800) Maks. käyttöpaine (varmuusventtiili) MPa (baaria) ( ) ( ) Käyttömoottorin teho kw 36,5 36,5 Moottorin kierrosluku 1/min Akku V/Ah 12/55 Työlämpötila kuumavesi C Polttimen teho kw 2x80 Suutinkoot 1,5 1,2 Maks. käsiruiskupistoolin takaiskuvoima N Käyttöaineet Polttoaine - Lämmitysöljy Öljymäärä, välivaihde l 0,6 Öljytyyppi, välivaihde - Mobil D.T.E. Oil AA 320 Öljymäärä, pumppuvaihde l 4,5 Öljytyyppi, pumppuvaihde - Mobil D.T.E. Oil AA 320 Öljymäärä, moottori l 9,5 Öljytyyppi, moottori - Katso Huoltotyöt Jäähdytysjärjestelmän tilavuus l Mitat ja painot Pituus x leveys x korkeus mm 4090 x 1900 x 1960 Dieseltankki l 100 Paino ilman käyttöaineita kg 1300 Paino käyttöaineen ja vakiovarusteineen kg 1745 Sallittu akselikuorma kg 1800 Maksimi sallittu tukikuorma kg 100 Sallittu kokonaispaino kg 1900 Lämmitysöljytankki l 100 Pakkasnestesäiliö l 25 Vedenpehmennysaineen säiliö l 10 Vesitankki l 200 Rengaskoko R 14 Rengaspaine MPa (baaria) 0,45 (4,5) Jarrujärjestelmä - Työntöjarru Tärinän kokonaisarvo (ISO 5349) Käsi-käsivarsi tärinäarvo Käsiruiskupistooli m/s 2 <2,5 <2,5 Suihkuputki m/s 2 <2,5 <2,5 Epävarmuus K m/s 2 0,5 0,5 Äänen painetaso L pa (EN ) db(a) Epävarmuus K pa db(a) 2 2 Äänen tehotaso L WA + epävarmuus K WA (2001/14//EC) db(a) FI - 16

19 Varusteet ja varaosat Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö on sallittua, jotka valmistaja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi. Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta. Saat lisätietoja varaosista osoitteesta osiosta Huolto. Takuu Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoon. EU-standardinmukaisuustodistus Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa. Tuote: Ultrakorkeapainepesuri Tyyppi: xxx Yksiselitteiset EU-direktiivit 2006/42/EY (+2009/127/EY) 2004/108/EY 2000/14/EY Sovelletut harmonisoidut standardit EN ISO EN EN EN 13309: 2000 EN 55012: A1: 2009 Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointimenetelmä 2000/14/EY: Liite V Äänen tehotaso db(a) HDS 17/60 DE Tr 1 Mitattu: 108 Taattu: 110 HDS 13/80 DE Tr 1 Mitattu: 107 Taattu: 109 Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puolesta ja sen valtuuttamina. CEO Head of Approbation Dokumentointivaltuutettu: S. Reiser Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str Winnenden (Germany) Puh.: Faksi: Winnenden, 2012/02/01 FI

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 MC 50 MIC 34C www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

TB 36 TB 42 TB 46 TB 50

TB 36 TB 42 TB 46 TB 50 TB 36 TB 42 TB 46 TB 50 Register and win! www.kaercher.com 59637510 11/12 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa

Lisätiedot

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje 0109982fi 006 12.2009 Tärylevy DPU 6055He Käyttöohje Valmistaja Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Saksankielisen alkuperäiskäyttöohjeen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2

Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 Fusion 3 Plus Paalain ja käärintälaite Käyttöohjekirja Versio 2 (Koskee laitteita alkaen sarjanumerosta 656832) McHale Ballinrobe Mayon kreivikunta, Irlanti Puh.: +353 94 9520300 Fax: +353 94 9520356 Sähköposti:

Lisätiedot

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK N S FIN P GR Instruktionsbog... 1-16 Instruksjonsbok... 17-32 Instruktionsbok... 33-48 Käyttöohje... 49-64 Manual de Instruções... 65-80 Εγχειρδιο δηγιων...

Lisätiedot

(Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja. 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* www.tennantco.com

(Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja. 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* www.tennantco.com 6200 (Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja www.tennantco.com 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö-- ja huolto--ohjeet.

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

G. Voitelu ja huoltokaavio

G. Voitelu ja huoltokaavio G. Voitelu ja huoltokaavio G. Huolto Traktorin käyttövarmuuden yksi tärkeimmistä edellytyksistä on oikein ja oikeaan aikaan suoritettu huolto. Huoltokustannukset ovat pienet verrattuina laiminlyönneistä

Lisätiedot

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09

EJC M10. Käyttöohjeet 05.09 - 51145329 05.09 EJC M10 05.09 - Käyttöohjeet s 51145329 05.09 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

Käyttöohje DPC6410 DPC6411 DPC7310 DPC7311 DPC8111 DPC8112. Huomio:

Käyttöohje DPC6410 DPC6411 DPC7310 DPC7311 DPC8111 DPC8112. Huomio: Käyttöohje DPC6410 DPC6411 DPC7310 DPC7311 DPC8111 DPC8112 Huomio: Lue tämä käyttöohje tarkasti ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja noudata ehdottomasti turvallisuusmääräyksiä! Säilytä käyttöohje huolellisesti.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet Ei tieliikennekäyttöön! Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet MÖNKIJÄ 250cc DAR0952 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Käännös alkuperäisohjeista Älä käytä tätä ajoneuvoa ennen kuin olet

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit Beta 28, Beta 35 & Beta 38 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on sinulle

Lisätiedot

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön.

MAANTIEKÄYTTÖÖN Tämä moottoripyörä on suunniteltu ainoastaan maantiekäyttöön. TÄRKEÄÄ TIETOA KULJETTAJA JA MATKUSTAJA Tämä moottoripyörä on suunniteltu kuljettajan ja yhden matkustajan kuljetukseen. Älä koskaan ylitä pyörän maksimikantavuutta, mukaan laskien lisävarusteet ja kuorma.

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR 310. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR 310 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas!... 3 Hyvä huolto... 3 Valmistusnumero...

Lisätiedot