B 40 C Ep. Register and win! (01/12)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "B 40 C Ep. Register and win! www.kaercher.com 59641630 (01/12)"

Transkriptio

1 B 40 C Ep Register and win! (01/12)

2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten. Sisällysluettelo Turvaohjeet FI.. 1 Turvalaitteet FI.. 1 Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit FI.. 1 Toiminta FI.. 1 Käyttötarkoitus FI.. 1 Ympäristönsuojelu FI.. 1 Takuu FI.. 1 Ohjaus- ja käyttölaitteet... FI.. 2 Kuva Yhdistelmäkone.. FI.. 2 Ennen käyttöönottoa FI.. 3 Harjojen asennus..... FI.. 3 Imupalkin asennus.... FI.. 3 Purkaminen lavalta.... FI.. 3 Käyttö FI.. 3 Sähköliitäntä FI.. 3 Käyttöaineiden täyttäminen FI.. 3 Vesimäärän säätö..... FI.. 3 Imupalkin säätö FI.. 3 Kulkunopeuden säätö (vain BD-puhdistuspää)..... FI.. 4 Puhdistus FI.. 4 Pysähdys ja pysäköinti.... FI.. 4 Likaveden laskeminen pois FI.. 4 Raikasveden laskeminen pois FI.. 4 Kuljetus FI.. 4 Säilytys FI.. 4 Hoito ja huolto FI.. 4 Huoltokaavio FI.. 4 Huoltotoimenpiteet.... FI.. 5 Huoltosopimus FI.. 5 Suojaaminen pakkaselta... FI.. 5 Häiriöt FI.. 6 Varusteet B FI.. 7 BR-laitteet B 40 (Harjatelavarusteet) FI.. 7 BD-laitteet B 40 (Harjatelavarusteet) FI.. 7 BR/BD-laitteet B 40 (Imupalkkivarusteet) FI.. 7 Tekniset tiedot FI.. 8 EU-standardinmukaisuustodistus FI.. 8 Varaosat FI.. 8 Turvaohjeet Lue ja huomioi ennen laitteen ensimmäistä käyttöä tämä käyttöohje ja mukana oleva esite Turvaohjeet harjapuhdistus- ja suihkutusliuotinlaitteita nro varten. Laitetta saa käyttää ainoastaan kuomun ja kaikkien kansien ollessa suljettuna. Päästä vaaratilanteessa turvakytkin vapaaksi. Laitetta saa ajaa vain sellaisilla nousevilla alustoilla, joiden nousu ei ylitä maksimia sallittua nousua, katso kohtaa "Tekniset tiedot". Varoitus Älä käytä laitetta kaltevilla pinnoilla. Turvalaitteet Turvalaitteet on tarkoitettu käyttäjän suojaamiseksi loukkaantumiselta, eikä niitä saa poistaa käytöstä, eikä niiden toimintoa saa ohittaa. Turvakytkin Kun turvakytkin vapautetaan, harjakäyttö kytkeytyy pois päältä. Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit Vaara Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan. Varoitus Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan. Varo Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja. Toiminta Tätä yhdistelmäkonetta käytetään tasaisten lattioiden märkäpuhdistukseen tai kiillottamiseen. Pyörivät harjatelat tai -kiekot puhdistavat lattian samalla kun lattialle levitetään puhdistusainenestettä. Likaantunut puhdistusaineneste imuroidaan likavesisäiliöön. Laitteen voi helposti sovittaa kulloiseenkin puhdistustehtävään vesimäärää säätämällä. Valitusta puhdistuspäästä riippuen, B 40:n työleveys on välillä 430 mm mm. Sähköverkkokäyttö mahdollistaa suuren suorituskyvyn ilman työskentelyajan rajoitusta. Ohje Laite voidaan varustaa erilaisilla lisävarusteilla kulloinkin kyseessä olevan puhdistustehtävän mukaan. Pyydä luettelomme tai katso nettiosoitteestamme Käyttötarkoitus Käytä laitetta ainoastaan tämän käyttöohjeen tietojen mukaisesti. Laitteen käyttö on sallittu vain sileiden lattioiden puhdistamiseen, jotka ovat kosteudenkestäviä ja kiillotettavia. Laite ei sovellu jäähtyneiden lattioiden puhdistamiseen (esim. jäähdyttämössä). Laitteen varustaminen on sallittu vain alkuperäisillä lisävarusteilla ja varaosilla. Laite ei sovellu käyttöön räjähdysalttiissa ympäristössä. Laitteella ei saa kerätä mitään palavia kaasuja, laimentamattomia happoja tai liuottimia. Niihin kuuluvat bensiini, väriohennusaineet tai polttoöljy ja ne voivat muodostaa räjähdysherkkiä seoksia imuilman pyörrevirtauksen kanssa. Lisäksi ei saa kerätä asetonia, laimentamattomia happoja eikä liuottimia, koska ne syövyttävät laitteessa käytettyjä materiaaleja. Laite on hyväksytty käytettäväksi kaltevilla pinnoilla, joiden maksimi nousu on annettu luvussa "Tekniset tiedot". Ympäristönsuojelu Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittelee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen. Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisiin keräyspisteisiin. Huomautuksia materiaaleista (REACH) Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: Takuu Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Korjaamme takuuaikana maksutta lisävarusteissa mahdollisesti ilmenneet häiriöt, mikäli ne ovat aiheutuneet materiaali- ja valmistusvirheistä. Takuutapauksessa pyydämme ottamaan yhteyden ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun. 2 FI - 1

3 Ohjaus- ja käyttölaitteet Kuva Yhdistelmäkone Imupalkin laskemisvipu Likavesisäiliön kansi Homebasen kannatinkisko Nukkasihti Likavesisäiliön huuhtelujärjestelmä (lisävaruste) Huuhtelujärjestelmän joustava sulkututulppa (lisävaruste) Likavesisäiliön lukitus Uimuri Työntökahva Karkealikasiivilä Likavesisäiliö Raikasvesisäiliön täyttöaukko Puhdistusainepullon pidike Tuorevesisäiliön suodattimella varustettu sulkutulppa Raikasvesisäiliö Säiliön lukitus varmistettu lisäksi pellillä ja ruuvilla Puhdistuspää * Harjatela (R-puhdistuspää) Harjakiekko (D-puhdistuspää) Karkealikasäiliö (vain BR) Raikasveden täyttötasonäyttö Puhdistuspään nosto-/laskupoljin Harajapaineen säätövipu Kiertokahva imupalkin kallistamista varten 24 Siipimutterit imupalkin kiinnittämistä varten 25 Imuletku 26 Imupalkki * 27 Verkkojohto, jossa on pistoke 28 Tuorevesisäiliön täyttöautomatiikka (lisävaruste) 29 Vedonkevennyshaka 30 Vesimäärän säätönappi 31 Turvakytkin 32 Ohjelmavalintakytkin 33 Varoke harjakäyttö 34 Pysäköintipinta puhdistusettiä Homebase Box varten 35 Kaapelikoukku 36 Likaveden laskuletku 37 Likaveden annostelulaite Ohjelmanvalintakytkin 1 2 * ei kuulu toimitukseen Väritunnukset Puhdistusprosessin käyttöelimet ovat keltaisia. Huollon ja servicen käyttöelimet ovat vaaleanharmaat FI -2 OFF Laite on kytketty pois päältä. Normaali-moodi Lattian märkä puhdistus ja likaveden imeminen. Intensiivi-moodi Lattian märkä puhdistus ja puhdistusaineen vaikuttaminen. Imurointi-moodi Likapesuhuuhteen imeminen. Kiillotus-moodi Lattian kiillotus ilman nesteen levittämistä. 3

4 Ennen käyttöönottoa BD-malli Levyharja on asennettava paikalleen ennen käyttöönottoa (katso "Huoltotyöt"). BR-malli Harjat on asennettu valmiiksi. Aseta imupalkki imupalkkiripustukseen siten, että muotolevy on ripustuksen yläpuolella. Kiristä siipimutterit. Liitä imuletku. Harjojen asennus Imupalkin asennus Purkaminen lavalta Vaara Loukkaantumisvaara! Kaikkien toimintojen kytkemiseksi heti pois päältä, käännä ohjelmanvalintakytkin asentoon OFF. Aseta pakkauksen pitkät sivulaudat ramppina lavaa vasten. Kiinnitä ramppi lavaan nauloilla. Aseta lyhyet laudat tukena rampin alle. Poista pyörien edessä sijaitsevat puulistat. Kohota puhdistuspäätä, tee se painamalla poljin alas. Työnnä laite alas lavalta käyttäen ramppia. Käyttö Vaara Loukkaantumisvaara. Paina puhdistuspään nosto-/laskupoljinta aina vain yhdellä jalalla. Toisen jalan tulee olla tukevasti ja varmasti lattialla. Päästä vaaratilanteessa turvakytkin vapaaksi. Sähköliitäntä Ripusta jatkokaapelin pää silmukkana vedonkevennyshakaan. Liitä virtapistoke. Käyttöaineiden täyttäminen Raikasvesi Avaa raikasvesisäiliön sulkutulppa. Täytä raikasta vettä (enintään 60 C) säiliöön säiliön täyttöistukan alareunan tasolle. Sulje raikasvesisäiliön sulkutulppa. Tuorevesisäiliö täyttöautomatiikalla (lisävaruste) Yhdistä letku täyttöautomatiikkaan ja avaa vedensyöttö (maks. 60 C, maks. 5 bar). Vahdi laitetta, täyttöautomatiikka keskeyttää vedentulon kun säiliö on täynnä. Sulje vesihana ja irrota letku laitteesta. Puhdistusaine Varoitus Vaurioitumisvaara. Käytä vain suositeltuja puhdistusaineita. Käytettäessä muita puhdistusaineita käyttäjä on vastuussa käyttöturvallisuudesta ja tapaturmavaarasta. Käytä vain puhdistusaineita, joissa ei ole liuottimia, suola- eikä fluorivetyhappoja. Noudata pesuaineiden turvallisuusohjeita. Ohje Älä käytä voimakkaasti vaahtoavia puhdistusaineita. Suositeltavat puhdistusaineet: Käyttö Puhdistusaine Kaikkien vedenkestävien RM 746 lattioiden ylläpitopuhdistus RM 780 Kiiltävien pintojen (esim. RM 755 es graniitti) ylläpitopuhdistus Teollisuuslattioiden ylläpitopuhdistus ja peruspuhdistus RM 69 ASF Hienokivilaattojen ylläpitopuhdistus ja peruspuhdistus RM 753 Saniteettitilojen laattojen ylläpitopuhdistus RM 751 Saniteettitilojen puhdistus ja RM 732 desinfiointi Alkalipitoisten lattioiden RM 752 (esim. PVC) kerrostumien poisto Linoleumilattioiden kerrostumisten poisto RM 754 Kaada puhdistusaine tuorevesisäiliöön. Vesimäärän säätö Säädä vesimäärä säätönupista lattiapäällysteen likaantumisasteen mukaan. Ohje Suorita ensimmäinen puhdistus vähällä vedellä. Lisää veden määrää vaihe vaiheelta, kunnes toivottu puhdistustulos on saavutettu. Imupalkin säätö Vinoasento Imutulosten parantamiseksi laattapinnoitteissa voidaan imupalkki kääntää enintään 5 vinoasentoon. Irrota siipiruuvit. Käännä imupalkki. Kiristä siipimutterit. Kallistus Jos imutulos on riittämätön voidaan muuttaa suoran imupalkin kallistusta. Säädä imupalkin kallistusta kiertokahvaa kiertämällä. 4 FI - 3

5 Kulkunopeuden säätö (vain BDpuhdistuspää) Nopeuden vähentäminen: Kierrä nuppia miinuksen suuntaan ( ). Nopeuden lisääminen: Kierrä nuppia plussan suuntaan (+). Puhdistus Varo Lattiapäällysteen vaurioitumisvaara. Älä anna laitteen käydä yhdessä kohtaa paikallaan. Ohje Laite on rakennettu siten, että harjapää tulee ulos oikealta puolelta. Tämä mahdollistaa työskentelyn reunojen läheisyydessä. Kierrä ohjelmanvalintakytkin halutun puhdistusohjelman kohdalle. Puhdistuspään alas laskeminen Paina puhdistuspään laskupoljinta hieman alas ja siirrä sitten poljinta vasemmalle. Tällöin poljin vapautuu lukituksesta. Päästä poljin hitaasti ylös. Puhdistuspää laskeutuu alas. Ohje Konestop- tai ylikuormitustilanteessa harjamoottori pysähtyy. Imupalkin laskeminen alas Vedä vipu ulos ja paina alas; imupalkki laskeutuu alas. Ohje Kun puhdistat laattalattioita säädä suora imupalkki siten, että rakoja ei puhdisteta oikeassa kulmassa. Imutulosten parantamiseksi laattapinnoitteissa voidaan imupalkki kääntää vinoutta ja kallistusta säätää (katso "Imupalkin säätäminen"). Kun likavesisäiliö on täynnä, uimuri sulkee imuaukon ja imuturbiini käy kohonneella kierrosluvulla. Kytke tällaisessa tapauksessa imurointi pois päältä ja aja tyhjentämään likavesisäiliö. Pysähdys ja pysäköinti Sulje vesimäärän säätönuppi. Päästä turvakytkin irti. Käännä ohjelmanvalintakytkin asentoon imurointi. Nosta puhdistuspää. Aja hiukan eteenpäin ja ime jäljellä oleva loppuvesi pois. Nosta imupalkki. Vedä virtapistoke irti pistorasiasta. Likaveden laskeminen pois Varoitus Noudata poistovesikäsittelyä koskevia paikallisia määräyksiä. Ota laskuletku kiinnittimestä ja laske letku sopivan kokoomasäiliön päälle. Paina annostuslaite kokoon tai taita se. Avaa annostuslaitteen kansi. Päästä likavesi valumaan pois - säädä vesimäärää paineella tai letkua taittamalla. Huuhtele likavesisäiliö puhtaalla vedellä tai puhdista likavesisäiliön huuhtelujärjestelmää (lisävaruste) käyttäen. Raikasveden laskeminen pois Löysää raikasveden tyhjennyskansi - älä irrota sitä kuitenkaan kokonaan. Poista vesi. Tuorevesisäiliön huuhtelemiseksi, poista kansi kokonaan ja poista tuorevesisuodatin. Kuljetus Vaara Loukkaantumisvaara! Laitteella saa lastaus- ja purkaustapauksissa ajaa alle maksimiarvon olevilla ramppikaltevuuksilla (katso "Tekniset tiedot"). Aja hitaasti. Varo Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino. Nosta puhdistuspää, jotta harjat eivät vaurioidu. Poista harja, jotta harja ei vaurioidu. Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, varmista laite liukumisen ja kaatumisen varalta kulloinkin voimassa olevien ohjesääntöjen mukaisesti. Säilytys Varo Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara! Huomioi säilytettäessä laitteen paino. Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa. Hoito ja huolto Vaara Loukkaantumisvaara. Vedä virtapistoke irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia huoltotöitä. Laske likavesi ja jäljelle oleva raikasvesi ulos ja hävitä se. Huoltokaavio Jokaisen käyttökerran jälkeen Varo Vaurioitumisvaara. Älä ruiskuta laitetta puhtaaksi vedellä äläkä käytä aggressiivisia puhdistusaineita. Laske likavesi ulos. Huuhtele likavesisäiliö puhtaalla vedellä tai puhdista likavesisäiliön huuhtelujärjestelmää (lisävaruste) käyttäen. Poista ja puhdista likavesisäiliön karkealikasiivilä. Puhdista laite ulkoa kostealla, miedolla pesulipeällä kostutetulla liinalla. Tarkasta nukkasihti, puhdista tarvittaessa. Vain BR-malli: poista ja tyhjennä karkealikasäiliö. Vain BR-malli: Puhdista vedenjakokouru (katso lukua "Huoltotyöt"). Puhdista imuhuulet ja pyyhkäisyhuulet, tarkasta niiden kuuluneisuus ja vaihda ne tarvittaessa uusiin. Tarkasta harjojen kuluneisuus, vaihda ne tarvittaessa uusiin. Paina likavesisäiliön sulkutulppa sisään ja sulje likavesisäiliön kansi siten, että kuivumista varten avoimeksi jää vielä rako. Kuukausittain Puhdista likavesisäiliön ja kannen väliset tiivisteet ja tarkasta niiden tiiviys, tarvittaessa vaihda tiivisteet uusiin. Puhdista harjatunneli (vain BR-malli). Vuosittain Anna asiakaspalvelun suorittaa määrätyt tarkastukset. FI - 4 5

6 Likavesisäiliön huuhtelujärjestelmä (lisävaruste) Ota likaveden laskuletku kiinnittimestä ja laske letku sopivan viemärin päälle. Avaa annostuslaitteen kansi. Avaa likavesisäiliön kansi. Vedä joustava sulkutulppa irti huuhtelujärjestelmästä. Yhdistä vesiletku huuhtelujärjestelmään. Sulje likavesisäiliön kansi kunnes se on vasten joustavaa sulkutulppaa. Avaa vesihana ja huuhtele likavesisäiliötä n. 30 sekunnin ajan. Toista tarvittaessa huuhtelu 2-3 kertaa. Sulje vesihana ja irrota letku laitteesta. Vedenjakokourun puhdistus Vedä kumilista irti ja puhdista kouru liinalla. Paina puhdistuksen jälkeen kumilista tasaisesti takaisin paikalleen. 1 Kulumismerkki 2 Imuhuuli Huoltotoimenpiteet Imuhuulien vaihto tai kääntäminen Imuhuulet pitää vaihtaa, kun ne ovat kuluneet kulumismerkkiin asti. Poista imupalkki. Kierrä tähtikahvat irti. Vedä muoviosat irti. Vedä imuhuulet irti. Työnnä sisään uudet tai käännetyt imuhuulet. Työnnä muoviosat takaisin paikalleen. Kierrä tähtikahvat paikalleen ja kiristä ne. Harjatelojen vaihto Nosta puhdistuspää. 1 Laakerikannen lukituksenvapautuspainike 2 Harja 3 Painonappi Paina laakerikannen vapautuspainiketta. Käännä laakerikansi sivuun. Vedä harjatelat ulos. Aseta uudet harjatelat paikalleen. Käännä laakerikansi takaisin paikalleen ja paina kiinni painonapista painamalla. Kiekkoharjan vaihto Nosta puhdistuspää. Paina harjanvaihto-poljin alas vastustuskohdan ohitse Vedä levyharja puhdistuspään sivulta ulos. Pidä uutta levyharjaaharjaa puhdistuspään alla, paina ylös ja lukitse paikalleen. Puhdistuspään asennus Työnnä laitetta n. 2 m eteenpäin, jotta ohjauspyörät osoittavat suoraan taaksepäin. Paina puhdistuspään laskupoljinta hieman alas ja siirrä sitten poljinta vasemmalle. Tällöin poljin vapautuu lukituksesta. Päästä poljin hitaasti ylös. Puhdistuspään nostovarsi laskeutuu alas. Vesisäiliön lukituksen avaaminen: Irrota ensin sivulukituksen ruuvi ja peltiosa. Avaa sitten vesisäiliön lukitus ja käännä säiliö ylös. 1 Jousielementti 2 Lukitusnasta 3 Liitäntäkotelon peite 4 Varmistussokan salpa Aseta puhdistuspää keskelle laitteen eteen. Poista liitäntäkotelon peite. Yhdistä puhdistuspään virransyöttökaapeli laitteeseen. Aseta liitäntäkotelon peite paikalleen. Yhdistä puhdistuspään letkuliitin letkulla laitteeseen. 1 Jousielementti 2 Työntökahva Työnnä työntöaisa puhdistuspäässä oleviin kiinnittimiin. Työnnä jousielementit alas ja lukitse paikalleen. Kohdista puhdistuspään nostovarsi puhdistuspään yläpinnassa olevaan pidikkeeseen. Pistä varmistussokka sisään ja napsauta lukitukseen. Käännä vesisäiliö kokonaan alas, tarkasta lukitus. Varmista lukitus lisäksi ruuvilla ja peltiosalla. Puhdistuspään poisto Irrotus tehdään vastakkaisessa järjestyksessä asennukseen nähden. Huoltosopimus Laitteen luotettavaa käyttöä varten voidaan solmia huoltosopimuksia asianmukaisen Kärcher- myyntitoimiston kanssa. Suojaaminen pakkaselta Jäätymisvaarassa: Tyhjennä raikas- ja likavesisäiliö. Säilytä laite pakkaselta suojatussa tilassa. 6 FI - 5

7 Häiriöt Vaara Loukkaantumisvaara! Ennen laitteeseen kohdistuvia töitä on ohjelmanvalintakytkin käännettävä asentoon "OFF ja vedettävä virtapistoke irti. Laske likavesi ja jäljelle oleva raikasvesi ulos ja hävitä se. Häiriöiden sattuessa, joita ei voida poistaa tämän taulukon avulla, on kutsuttava asiakaspalvelu paikalle. Häiriö Laitetta ei voida käynnistää Riittämätön vesimäärä Apu Liitä virtapistoke pistorasiaan. Tarkista tuleeko pistorasiaan virta. Tarkasta raikasvesitaso, tarvittaessa täydennä säiliö Nosta vesimäärää vesimäärän säätönupilla. Kierrä raikasvesisäiliön sulkutulppa irti. Poista ja puhdista tuorevesisuodatin. Aseta suodatin paikalleen ja kierrä sulkutulppa tiukkaan kiinni. Vedä vedenlevityslista irti puhdistuspäästä ja puhdista vesikanava (vain R-puhdistuspää). Tarkasta, että letkut eivät ole tukkeutuneet, puhdista tarvittaessa. Riittämätön imuteho Puhdista likavesisäiliön ja kannen väliset tiivisteet ja tarkasta niiden tiiviys, tarvittaessa vaihda tiivisteet uusiin. Likavesisäiliö on täynnä, pysäytä laite ja tyhjennä likavesisäiliö. Puhdista nukkasihti. Puhdista imupalkin imuhuulet, tarvittaessa vaihda uusiin Tarkasta, että imuletku ei ole tukkeutunut, puhdista tarvittaessa. Tarkasta imuletkun tiiviys, vaihda tarvittaessa. Tarkasta, onko likaveden laskuletkun kansi kiinni. Tarkasta imupalkin säätö. Riittämätön puhdistustulos Harjat eivät pyöri Tarkasta harjojen kuluneisuus, vaihda ne tarvittaessa uusiin. Tarkasta, estääkö vieras esine harjojen pyörimistä, tarvittaessa poista esine. Paina harjakäytön varoke kiinni. Tärinöitä puhdistetteessa Käytä tarvittaessa pehmeämpiä harjoja. FI - 6 7

8 Varusteet B 40 Nimike Osa-nro 450 mm BR-laitteet B 40 (Harjatelavarusteet) Osa-nro 550 mm Kuvaus Harjatela, punainen (keskikova, Myös erittäin likaisten lattioiden ylläpitopuhdistukseen. 1 2 vakio) Harjatela, valkoinen (pehmeä) Herkkien lattioiden kiillottamiseen ja ylläpitopuhdistukseen. 1 2 Harjatela, oranssi (korkea/matala) Rakennepohjien (varmuuslaattojen yms.) harjaukseen. 1 2 Harjatela, vihreä (kova) Erittäin likaisten lattioiden peruspuhdistukseen ja kerrostumien 1 2 Harjatela, musta (erittäin kova) poistoon (esim. vaha, akryyli). 1 2 Telakankaan kiinnitysakseli Telakankaan kiinnittämiseen. 1 2 Telakangas, valkoinen (erittäin Herkkien lattioiden puhdistamiseen ja kiillottamiseen pehmeä) Telakangas, keltainen (pehmeä) Lattioiden kiillottamiseen Telakangas, punainen (keskikova) Hieman likaantuneiden lattioiden puhdistamiseen Telakangas, vihreä (kova) Normaalien tai erittäin likaisten lattioiden puhdistamiseen Pakkausyksikkö Laite tarvitsee Nimike BD-laitteet B 40 (Harjatelavarusteet) Osa-nro 430 mm Osa-nro 510 mm Kuvaus Levyharja, luonnonvärinen (pehmeä) Lattioiden kiillottamiseen. 1 1 Levyharja, valkoinen Herkkien lattioiden kiillottamiseen ja ylläpitopuhdistukseen. 1 1 Levyharja, punainen (keskikova, vakio) Herkkien tai vain vähän likaisten lattioiden puhdistamiseen. 1 1 Levyharja, musta (kova) Erittäin likaantuneiden lattioiden puhdistamiseen. 1 1 Kiillotuskankaan käyttölevy Kankaan kiinnittämiseen. 1 1 Pakkausyksikkö Laite tarvitsee Nimike BR/BD-laitteet B 40 (Imupalkkivarusteet) Osa-nro Kuvaus 850 mm Pakkausyksikkö Laite tarvitsee Kumihuulet, siniset Vakio Pari 1 pari Kumihuuli, läpinäkyvä, uritettu öljynkestävä Pari 1 pari Kumihuuli, läpinäkyvä Raitojen esto Pari 1 pari Kumihuuli, läpinäkyvä Ongelmalattioille Pari 1 pari Imupalkki, suora Vakio 1 1 Imupalkki, kaareva Vakio FI - 7

9 Tekniset tiedot Teho R mm BR-laite B 40 BD-laite B 40 R mm Nimellisjännite V ~50 Hz Keskimääräinen tehonotto W 1400 Imumoottorin teho W 500 Harjamoottorin teho W 600 Imurointi D mm Imuteho, ilmamäärä (maks.) l/s Imuteho, alipaine (maks.) mbar / kpa 120/12,0 115/11,5 Puhdistusharjat Harjan kierrosluku 1/min Mitat ja painot D mm Teoreettinen pintateho m²/h Maaston nousu maks. % 2 Raikas-/likavesisäiliön tilavuus l 40/40 Maks. veden lämpötila C 60 Maks. vedenpaine Tyhjäpaino (kuljetuspaino) kg 94 Kokonaispaino (käyttövalmiina) kg 134 Mitatut arvot EN mukaisesti Tärinän kokonaisarvo m/s 2 0,3 Epävarmuus K m/s 2 0,1 Äänenpainetaso L pa db(a) 69 Epävarmuus K pa db(a) 2 Äänitehotaso L WA + epävarmuus K WA db(a) 86 Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään! 0,5 (5) MPa (baaria) EU-standardinmukaisuustodistus Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa. Tuote: Lattiapuhdistin Tyyppi: B 40 Ep Yksiselitteiset EU-direktiivit 2006/42/EY (+2009/127/EY) 2004/108/EY Sovelletut harmonisoidut standardit EN : A1: 2009 EN : A2: 2008 EN EN EN : A2: 2009 EN : 2008 EN 62233: 2008 Sovelletut kansalliset standardit - Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puolesta ja sen valtuuttamina. CEO Head of Approbation Dokumentointivaltuutettu: S. Reiser Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str Winnenden (Germany) Puh.: Faksi: Winnenden, 2011/05/01 Varaosat Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö on sallittua, jotka valmistaja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi. Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta. Saat lisätietoja varaosista osoitteesta osiosta Huolto. FI - 8 9

10

11

12 AE Karcher FZE, P.O. Box 17416, Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, United Arab Emirates, , AR Kärcher S.A., Urugguay 2887 (1646) San Fernando, Pcia. de Buenos Aires , AT Alfred Kärcher Ges.m.b.H., Lichtblaustraße 7, 1220 Wien, , AU Kärcher Pty. Ltd., 40 Koornang Road, Scoresby VIC 3179, Victoria, , BE Kärcher N.V., Industrieweg 12, 2320 Hoogstraten, , BR Kärcher Indústria e Comércio Ltda., Av. Professor Benedicto Montenegro no 419, Betel, Paulínia - Estado de Sao Paulo, CEP , CA Kärcher Canada Inc., 6535 Millcreek Road, Unit 67, Mississauga, ON, L5N 2M2, , CH Kärcher AG, Industriestrasse, 8108 Dällikon, Kärcher SA, Croix du Péage, 1029 Villars-Ste-Croix, , CN Kärcher (Shanghai) Cleaning Systems, Co., Ltd., Part F, 2nd Floor, Building 17, No. 33, XI YA Road, Waigaogiao Free Trade, Pudong, Shanghai, , CZ Kärcher spol. s r.o., Modletice c.p. 141, CZ Ricany, +420/323/ , DE Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, Winnenden, /903-0, DK Kärcher Rengøringssystemer A/S, Helge Nielsens Alle 7 A, 8723 Løsning, , ES Kärcher, S.A., Pol. Industrial Font del Radium, Calle Josep Trueta, 6-7, Granollers (Barcelona), , F Kärcher S.A.S., Z.A. des Petits Carreaux, 5, avenue des Coquelicots, Bonneuil-sur-Marne, , FI Kärcher OY, Yrittäjäntie 17, Klaukkala, , GB Kärcher (U.K.) Ltd., Kärcher House, Beaumont Road, Banbury, Oxon OX16 1TB, , GR Kärcher Cleaning Systems A.E., 31-33, Nikitara str. & Konstantinoupoleos str., Aharnes, , HK Kärcher Limited, Unit 10, 17/F., Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, ++(852) , HU Kärcher Hungaria KFT, Tormásrét ut 2., (Vendelpark), 2051 Biatorbagy, , I Kärcher S.p.A., Via A. Vespucci 19, Gallarate (VA), , IE Kärcher Limited (Ireland), C1 Centrepoint Business Park, Oak Road, Dublin 12, (01) , JP Kärcher (Japan) Co., Ltd., Irene Kärcher Building, No. 2, Matsusaka-Daira 3-chome, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi , , KR Karcher (Korea) Co. Ltd., 162 Gukhoe-daero, (872-2 Sinjeong- Dong), Seoul, Korea , A/S , MX Karcher México, SA de CV, Av. Gustavo Baz No. 29-C, Col. Naucalpan Centro, Naucalpan, Edo. de México, C.P México, , MY Karcher Cleaning Systems Sdn. Bhd., 71 & 73 Jalan TPK 2/8, Taman Perindustrian Kinrara, Seksyen 2, Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, , NL Kärcher B.V., Postbus 474, 4870 AL Etten-Leur, , NO Kärcher AS, Stanseveien 31, 0976 Oslo, Norway, , NZ Karcher Limited, 12 Ron Driver Place, East Tamaki, Auckland, New Zealand, +64 (9) , PL Kärcher Sp. z o.o., Ul. Stawowa 140, Kraków, , RO Karcher Romania srl, Sos. Odaii 439, Sector 1, RO BUKAREST, , RU Karcher Ltd. Service Center, ,,.., , SE Kärcher AB, Tagenevägen 31, Hisings-Kärra, +46 (0) , SGP Karcher South East Asia Pte. Ltd., 5 Toh Guan Road East, #01-00 Freight Links Express Distripark, Singapore , , SK Kärcher Slovakia, s.r.o., Beniakova 2, SK NITRA, , TR Kärcher Servis Ticaret A.S., Mahmudbey Mahallesi stoç, Petrol Plaza C-Blok Kat: 2-3, Ba c lar, Istanbul , , TW Karcher Limited, 7/F, No. 66, Jhongijheng Rd., Sinjhuang City, Taipei County 24243, Taiwan, , , UA Kärcher TOV, Kilzeva doroga, 9, Kiew, , USA To locate your local dealer please visit our web site at or call us at ZA Kärcher (Pty) Ltd., 144 Kuschke Street, Meadowdale, Edenvale, 1614, , 12/11a

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 MC 50 MIC 34C www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Sisällys Varoituksissa käytetyt symbolit...97 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita...97 2 Laitteen

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions ATTIX 3, ATTIX 5, ATTIX 7 ATTIX 2 GALLON ATTIX 9 GALLON 30200673 C 3 9 auto ATTIX 3 0 3 4 5 8 6 ATTIX 5 7 9 4 auto 8 0 ATTIX 7 2 3 9 auto 4 3 8 5 4 5 6 4 5 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lisätiedot

TB 36 TB 42 TB 46 TB 50

TB 36 TB 42 TB 46 TB 50 TB 36 TB 42 TB 46 TB 50 Register and win! www.kaercher.com 59637510 11/12 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa

Lisätiedot

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Lisätiedot

107413005 A. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI

107413005 A. auto. auto INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG IVB 3-H/5-H/7-H MODE D EMPLOI auto auto auto auto auto 17415 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI IVB -H/5-H/7-H INSTRUCCIONES DE USO IVB -H 11 14 9 auto IVB -H 1 1 4 5 8 6 1

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA

Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Nilfisk C 120.3 Nilfisk C 125.3 Nilfisk C 130.1 X-TRA Käyttöohje Copyright 2012 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Hakemisto Nilfisk C 120.3 / C 125.3 / C 130.1 1 Turvaohjeet ja varoitukset...3 2

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E

ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF ATTIX EC 12 GALLON AS/E ATTIX 550-01 ATTIX 550-11 MOBIL ATTIX 550-21 ATTIX 590-21 ATTIX 12 GALLON ATTIX 12 GALLON RDF Bedienungsanleitung...3 Operating Instructions...14 Notice d'utilisation...25 Gebruiksaanwijzing...36 Istruzioni

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK ATTIX 40 PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/3599720

Käyttöoppaasi. NILFISK ATTIX 40 PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/3599720 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Form No. 3373-714 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22

ATTIX 995-0H/M SD XC Type 22 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type Quick Start Guide 00056 C 7 0 5 6 ATTIX 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories ATTIX 995-0H/M SD XC Type A Type P.. 4. 5. 6. 7. 8. *) Option / Optional

Lisätiedot

(Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja. 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* www.tennantco.com

(Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja. 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* www.tennantco.com 6200 (Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja www.tennantco.com 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö-- ja huolto--ohjeet.

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Form No. 3378-830 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80/120. Käyttöohje

SERVISTAR GASTRO 30/40/60/80/120. Käyttöohje 30/40/60/80/120 Käyttöohje Yleistä Takuu Tekijänoikeus Tekniset muutokset Tuoteaineisto Merkkien selitykset Tämä vaunu on valmistettu huolellisesti korkealuokkaisia materiaaleja ja nykyaikaista tuotantotekniikkaa

Lisätiedot

VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki

VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki steamy scandinavia 2-12-2005 14:42 Pagina 52 KÄYTTÖOHJEET Tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje 0109982fi 006 12.2009 Tärylevy DPU 6055He Käyttöohje Valmistaja Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Saksankielisen alkuperäiskäyttöohjeen

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään. STOP Form No. 3369-565 Rev B Power Max Heavy Duty 926/928/1028 OXE -lumilinko Mallinro: 38820 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38822 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38824 Sarjanro:

Lisätiedot

Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu W 550 SF. Type 0440

Alkuperäiskäyttöohjeen käännös. 2 vuoden takuu W 550 SF. Type 0440 Alkuperäiskäyttöohjeen käännös 2 vuoden takuu Type 0440 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie 8 6 5 4 3 1/2 7 11 13 12 14 Originalbetriebsanleitung 9 10 W550 D/GB/F/NL A

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET GRUNDFOS ALPHA2 Asennus- ja käyttöohjeet Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Me, Grundfos, vakuutamme omalla vastuullamme, että tuotteet

Lisätiedot

AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL

AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL AWDH 124 D DK E FR FIN GB GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL Ilmansuuntausläppä Suodatinritilä Raitisilmajärjestelmä Virtajohto Ulko

Lisätiedot

28 www.intexnordic.com. Sivu 28

28 www.intexnordic.com. Sivu 28 28 www.intexnordic.com Sivu 28 TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Noudata ohjeita. Käyttöohje Krystal Clean Poolwater järjestelmä Malli 6220

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot