E. H I L T U N E N O Y V U O S I K E R T O M U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E. H I L T U N E N O Y 2 0 0 0-2 0 0 1 V U O S I K E R T O M U S"

Transkriptio

1 E. H I L T U N E N O Y V U O S I K E R T O M U S EH Inlook

2 Avainluvut Inlook-konsernin kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 mk) ( * Toiminnan laajuus Liikevaihto Liikevaihdon muutos, % 12,1 17,0 7,3 0,5 24,9 Vienti ja ulkomaan toiminnot Suhteessa liikevaihtoon, % 13,2 15,7 14,3 21,5 24,7 Bruttoinvestoinnit Suhteessa liikevaihtoon, % 3,0 2,2 6,8 3,2 9,3 Poistot Kokonaisvelat Oma pääoma Taseen loppusumma Liikevaihto per henkilö Henkilöstö keskimäärin Henkilöstön muutos, % 6,4 5,4 4,7 20,5 2,1 Kannattavuus Liikevoitto Suhteessa liikevaihtoon, % 8.1 8,3 8,7 1,7 4,4 Rahoitustulos Suhteessa liikevaihtoon, % 8,6 9,6 9,7 3,1 5,0 Tilikauden tulos ( ** Suhteessa liikevaihtoon, % 3,6 6,5 6,1 0,6 2,7 Oman pääoman tuotto, % 23,4 30,8 33,1 3,2 10,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % 25,3 25,0 23,6 4,9 12,7 Rahoitus ja taloudellinen asema Korolliset nettovelat Suhteessa liikevaihtoon, % 3,5 0,6 10,2 16,8 13,4 Omavaraisuusaste, % 52,9 45,6 37,5 29,8 36,2 Nettovelkaantumisaste 18,8 3,1 57,1 103,5 53,2 Liiketoiminnan kassavirta Maksetut osingot *) Tunnuslukujen laskentaperusteet ovat sivulla 13 ja osakekohtaiset tunnusluvut sivulla 7. **) Vuosien 2001, 2000 ja 1999 tilikauden tuloksissa on huomioitu laskennallinen verovelan muutos. 180 Liikevaihto , Mmk Rahoitustulos , Mmk Bruttoinvestoinnit , Mmk Liikevoitto , Mmk EH Inlook 2001

3 Tietoja osakkeenomistajille Sisällysluettelo Yhtiökokous E. Hiltunen Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina joulukuun 11. päivänä 2001 klo E. Hiltunen Oy:n toimitiloissa, osoitteessa Sahaajankatu 1, Helsinki. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään perjantaina klo joko henkilökohtaisesti osoitteessa Sahaajankatu 1, Helsinki, kirjeitse osoitteella E. Hiltunen Oy, Osakkeenomistajat, Sahaajankatu 1, Helsinki, puhelimitse numeroon (09) tai sähköpostitse osoitteeseen Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Osingon maksu Hallituksen ehdotuksen mukaan päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 17 markkaa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on Osoitteenmuutokset Osakkeenomistajia pyydetään ystävällisesti tekemään osoitteenmuutoksensa joko pankkiin tai Suomen Arvopaperikeskukseen arvoosuustilin sijainnista riippuen. Taloudellinen informaatio E. Hiltunen Oy julkaisee vuosikertomuksen joulukuussa ja puolivuosikatsauksen kesäkuussa. Nämä julkaisut lähetetään yhtiön rekisteröidyille osakkeenomistajille Avainluvut Tietoja osakkeenomistajille Toimitusjohtajan katsaus Konserniyhtiöt ja palvelut Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Yhtiön hallinto ja osakkeet Konsernin tuloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernin tase Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön rahoituslaskelma Emoyhtiön tase Tilinpäätöksen liitetiedot Tunnuslukujen laskentaperusteet Hallituksen voitonjakoehdotus yhtiökokoukselle Tilintarkastuskertomus Tilikaudella toteutettuja kohteita Osoitteita EH Inlook

4 Toimitusjohtajan katsaus Arto Lehtonen Rakentamisen korkeasuhdanne jatkui koko tilikauden ajan. Erityisesti pääkaupunkiseudulla tilanne oli paikoitellen jopa ylikuumentunut. It-sektorin kasvun aikaansaama voimakas toimitilarakentaminen näkyi positiivisessa mielessä myös Inlook-konsernin toiminnassa. Konsernin liikevaihto kasvoi 154,6 milj. markasta 173,2 milj. markkaan eli kasvua edellisvuoteen nähden oli yli 12 %. Noususta suurin osa tuli EH Inlook Sisustus Oy:n liikevaihdon voimakkaasta kasvusta. Emoyhtiö E. Hiltunen Oy:n liikevaihto oli 119,1 milj. mk. Edellisvuoteen verrattuna nousua oli 1,3 miljoonaa. Käyttökate E. Hiltunen Oy:n osalta oli 11,9 milj. mk, mikä oli 2,9 miljoonaa edelliskautta pienempi. Pudotus johtui osaltaan pinnoitustoiminnan kasvaneista tappioista sekä kertaluonteisista liiketoiminnan kehityskuluista. Edellisvuoteen verrattuna konsernin käyttökate nousi 1,6 milj. mk päätyen 19,3 milj. markkaan. Emoyhtiön liikevoitto oli 7,6 milj. mk, eli 3,1 miljoonaa edelliskautta huonompi. Konsernin vastaavat luvut olivat 14,1 milj. mk ja nousua 1,2 milj. mk. Rakentamispalvelut-yksikkö kasvoi edelliseen tilikauteen verrattuna sekä liikevaihdon että tuloksen osalta. Osastoista sisäkattourakointi ylitti selkeimmin sille asetetut tavoitteet. Vielä voimakkaamman kasvun esteenä oli pula ammattitaitoisista asennusresursseista, mihin yritettiin saada helpotusta jopa siirtämällä asentajia Suomeen konsernin virolaisesta tytäryhtiöstä. Muutamien projektien osalta viivästymisiä aiheutti myös materiaalivalmistajien kapasiteettiongelmat. Alakattomateriaalien myynti jatkui kotimaassa vilkkaana, mutta kovan hintakilpailun vuoksi katetta ei jäänyt budjetoidussa tahdissa. Tampereelle perustetun alueyksikön toiminta lähti ilahduttavasti liikkeelle. Yksikkö on useiden merkittävien sisäkattourakoiden lisäksi saanut myös järjestelmäväliseinäkohteita. Länsimaisten rakennusliikkeiden urakat Venäjällä lisääntyivät jonkin verran. Tästä hyötyi erityisesti Moskovan yksikkö, joka sai muutamia suurehkoja sisäkattourakoita. Moskovan toiminta päätettiin keskittää uuden OOO Inlook Systems yhtiön nimiin. Pietarin ja Tallinnan sisäkattoyksiköiden toiminnallinen laajuus ja tulos olivat epätyydyttäviä. Maalaamon toimintaympäristössä tapahtui alkukauden aikana merkittäviä muutoksia. Helsingin yksikön suurimman asiakkaan muuttunutta toimintamallia seurannut merkittävä volyyminpudotus onnistuttiin kuitenkin korvaamaan asiakaskuntaa laajentamalla. Tilaukset tulevat myös yhä lyhyemmällä varoitusajalla, joten tuotannonohjaus on vaikeutunut entisestään. Maalaamopalveluiden kotimaantoiminnan tulos parani edellisvuodesta liikevaihdon alenemisesta huolimatta. Myös Tallinnassa maalaamon kannattavuus oli erittäin hyvä. Jatkossa Maalaamopalvelut laajentuvat Vilnan yksiköllä, jonka on suunniteltu aloittavan toimintansa kesällä Teollisuuspalvelut-yksikkö koki merkittäviä uudelleenjärjestelyjä. Yksikön vetäjän siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen muutettiin organisaatiorakennetta siten, että Teollisuuspalvelut omana liiketoimintayksikkönään lakkautettiin. Ohutlevyosasto ja pinnoittamo siirtyivät raportoimaan suoraan toimitusjohtajalle. Ohutlevyosastolle tilivuosi oli menestyksekäs. Sekä konsernin sisäisten että ulkoisten asiakkaiden osalta saavutettiin riittävä kaupankäynnin taso ja liiketoiminnan tuloksesta muodostui hyvä. Viime vuosina voimakkaasti tappiollinen rakennuslevyjen pinnoitustoiminta kärsi edelleen volyymin puutteesta. Pinnoituslinjaan tehdyt rationalisointi-investoinnit epäonnistuivat, eikä tuotantokustannuksia saatu alennettua ajatellulla tavalla. Pinnoittamon kulurakennetta kevennettiin mm. henkilökustannusten osalta ja sen toiminta myytiin tilikauden vaihteessa EH Inlook Seinärakenteelle. Samalla Seinärakenteen varastoja kokoonpanotoiminnot siirtyvät Malmille pinnoittamon kiinteistöön. Molempien kotimaisten tytäryritysten, EH Inlook Seinärakenteen ja EH Inlook Sisustuksen tilikaudesta muodostui menestyksekäs. Sisustus lähes kolminkertaisti liikevaihtonsa, joka nousi 26,4 milj. markkaan. Seinärakenteen vastaava luku oli 20,1 milj. mk. Molempien yritysten tulosta voidaan pitää hyvänä. Näkymät tilikaudelle Maailmantalouden näkymät ovat tällä hetkellä varsin epävarmat, mutta hyvän tilauskannan ansiosta ainakin tilikauden alkupuolisko tulee olemaan konsernille kohtuullinen. Jo nyt nähtävissä oleva toimitilarakentamisen voimakas väheneminen aiheuttaa tilikauden jälkipuoliskolla rakentaville yksiköille väistämättä volyymin pudotusta ja luultavasti myös hintatason laskua. Konsernin rakenteessa ei ole Liettuan uutta maalaamoa lukuun ottamatta odotettavissa suuria muutoksia. Alkaneella tilikaudella konsernissa kiinnitetään erityistä huomiota henkilöstön kehittämiseen ja toiminnan tehostamiseen. Markkinatilanteen ja suhdanteiden nopeat muutokset jatkuvat edelleen. Tämän vuoksi myös henkilöstöltä vaaditaan yhä enemmän sopeutuvaisuutta ja kykyä ennakoida muutoksia. Haluan kiittää koko konsernin henkilöstöä erinomaisesti suoritetusta työstä. Toivotan kaikille myös menestystä alkaneelle tilikaudelle. 4 EH Inlook 2001

5 Konsernin liiketoimintaorganisaatio Konserniyhtiöt Palvelut Inlook Group E. Hiltunen Oy sekä tytäryhtiöt kotimaassa ja ulkomailla Inlook-konserni tuottaa urakointi- ja materiaalipalveluja ensisijaisesti rakennusteollisuudelle. Teolliset yksiköt tuottavat alihankintapalveluja sekä teollisuudelle että rakennusalan urakoitsijoille. Palvelut tuotetaan yrityksille ei kulutustavaramarkkinoille. E. Hiltunen Oy Rakentamispalvelut Helsinki, Tampere, Kuopio Maalaamopalvelut Helsinki Ohutlevypalvelut Helsinki EH Inlook Balti Oü Tallinna Inlook Color Oü Tallinna ZAO Inlook Pietari OOO Inlook Systems Moskova sisäkattomateriaalien myynti sisäkattourakointi jauhemaalaamo ohutlevyosien valmistus sisäkattomateriaalien myynti sisäkattourakointi jauhemaalaamo sisäkattomateriaalien myynti sisäkattourakointi sisäkattomateriaalien myynti sisäkattourakointi EH Inlook Seinärakenne Oy Helsinki järjestelmäväliseinien myynti ja asennus EH Inlook Sisustus Oy Helsinki sisärakennusurakointi Design&Build EH Inlook

6 Hallituksen toimintakertomus Markkinat Rakentamisen korkeasuhdanne jatkui erittäin vahvana koko tilikauden loppuun saakka. Useilla liiketoiminta-aloilla ovat kuitenkin laskukauden merkit tulleet jo selvästi näkyviin. Varsinkin Yhdysvalloissa näköpiirissä oleva voimakas taantuma tulee vaikuttamaan myös Suomen rakentamisen volyymiin. Konsernirakenteen muutokset Emoyhtiö laajensi Rakentamispalvelut-yksikön toimintaa perustamalla Tampereelle aluetoimiston. Yhtiön hallitus päätti myös saneerata tappiollisen pinnoittamotoiminnan ja siirtää sen konsernin väliseinätoiminnoista vastaavaan EH Inlook Seinärakenne Oy -tytäryhtiöön. Syyskuussa myytiin Moskovan tytäryhtiö ZAO Inlook Interior ja perustettiin sinne uusi yhtiö OOO Inlook Systems. Hallitus on päättänyt perustaa teollisuusmaalaustoimintaa harjoittavan tytäryhtiön Liettuan Vilnaan. Tulos ja liikevaihto Konsernin tulos ennen veroja ja varausten muutoksia oli 13,6 (13,0) milj. markkaa. Tulos nousi edellisestä vuodesta tytäryhtiöiden tekemien tulosparannusten ansiosta. Tulos osaketta kohti oli 93,75 (97,03) markkaa. Oman pääoman tuotto oli 23,4 (30,8) % ja sijoitetun pääoman tuotto 25,3 (25,0) %. Emoyhtiön tulos ennen veroja ja varauksia oli 7,3 (11,2) milj. markkaa. Kotimaiset tytäryhtiöt niin EH Inlook Seinärakenne Oy kuin huiman liikevaihdon kasvun tehnyt EH Inlook Sisustus Oy tekivät erittäin hyvän tuloksen päättyneeltä tilikaudelta. Ulkomaisista tytäryhtiöistä Inlook Color Oü jatkoi vahvaa tulostahtia Tallinassa. ZAO Inlook Pietarissa pystyi hieman kasvattamaan liikevaihtoa edellisvuodesta ja tulos oli niukasti positiivinen. Inlook Balti Oü:n liikevaihto jäi selvästi tavoitteista ja yhtiö teki tappiollisen tuloksen. Kuluneen tilikauden liikevaihto nousi konsernissa 154,6 milj. markasta 173,2 milj. markkaan. Kasvu oli 12,1 %. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli 13,2 (17,6) %. Rakentamispalvelut-yksikön liikevaihto kasvoi ja tulos muodostui viime vuotista paremmaksi ylittäen asetetut tavoitteet. Maalaamopalveluiden liikevaihto laski hieman, mutta tulos ylitti niukasti edellisen tilikauden tuloksen. Teollisuuspalveluiden liikevaihto laski selvästi ja yksikkö teki tappiollisen tuloksen. Tappio aiheutui pinnottamon toiminnasta. Metallin tulos oli sen sijaan hyvä. Henkilöstö Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 251 (236) ja emoyhtiön 167 (163) henkilöä. Tilikauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 254 (241) ja emoyhtiön 173 (159). Investoinnit Konsernin nettoinvestoinnit kasvoivat huomattavasti edellisestä vuodesta ja olivat konsernin osalta 3,8 (2,4) milj. markkaa ja emoyhtiön 3,6 (1,6) milj. markkaa. Merkittävimmät investointikohteet olivat kuljetuskalusto ja tietohallinnon laitteet. Tutkimus- ja kehitystoiminta Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan menot olivat edellisen tilikauden tasolla ja jäivät alle kahden miljoonan markan. Kehittämistoimet painottuivat metalliteollisuuden alihankintaan, pinnoittamoon, maalaustoimintaan ja järjestelmäväliseiniin. Rahoitus Konsernin ja emoyhtiön omavaraisuus paranivat edelleen. Konsernin omavaraisuusprosentti oli 52,9 (45,3) ja emoyhtiön 55,2 (50,6). Suhteellinen velkaantuminen oli konsernissa 23,9 % (28,6 %) ja emoyhtiössä 27,9 % (29,9 %). Liiketoiminnan kassavirta oli konsernin osalta 15,3 (17,5) milj, markkaa ja emoyhtiön osalta 6,7 (14,5) milj. markkaa. Osakkeet E. Hiltunen Oy:n osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestemään päättyi varsinaisesti Tilikauden lopulla osakkeista oli siirtynyt arvo-osuusjärjestelmään 96,7 prosenttia. Yhtiön johto Varsinainen yhtiökokous valitsi E. Hiltunen Oy:n hallitukseen Erkki Hiltusen, Risto Hiltusen, Risto Kettusen ja Sakari Vornasen. Hallituksen päätoimisena puheenjohtajana on toiminut Erkki Hiltunen. E. Hiltunen Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin joulukuun alusta DI Arto Lehtonen. Hän toimii myös Inlook-konsernin konsernijohtajana sekä oto-toimitusjohtajana EH Inlook Seinärakenne Oy:ssä. Alkaneen tilikauden näkymät Yhdysvaltain voimakas taantuma ja Afganistanin sota ovat luoneet epävarmuutta myös Suomen taloudelliseen tilanteeseen. Bruttokansantuote ja työllisyyden kasvu ovat selvässä laskussa. Sama kehitys on myös näkyvissä rakentamisessa esimerkiksi useiden uusien suunnitteilla olleiden rakentamisprojektien pysäyttämisinä. Konsernin liikevaihdon kasvu jäänee alkaneella tilikaudella vaatimattomaksi, sillä Venäjänkin talouskasvun vetovoima saattaa hiipua öljyn hinnan laskettua voimakkaasti. Liikevaihdon kasvua tulee jarruttamaan myös tiukkeneva kilpailu kotimaan harvenevista projekteista. Konsernin investoinnit tulevat ylittämään kuitenkin päättyneen tilikauden investointien tason, koska emoyhtiön ohutlevytuotantoon hankitaan uusi levytyökeskus ja Vilnan maalaamon pitäisi valmistua ensi kesään mennessä. Hallitus 6 EH Inlook 2001

7 Yhtiön hallinto ja osakkeet Hallitus Erkki Hiltunen hallituksen puheenjohtaja Sakari Vornanen kauppaneuvos Risto Hiltunen varatuomari Risto Kettunen johtaja Johtoryhmä Arto Lehtonen Tauno Aaltonen Esko Varila toimitusjohtaja osastopäällikkö hallintopäällikkö Yrjö Puukko osastopäällikkö Jari Mulari toimitusjohtaja EH Inlook Sisustus Oy Osakkeet ja osakkeenomistajat Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön vähimmäispääoma on mk ja enimmäispääoma mk. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. Näistä A-osake oikeuttaa 20 ääneen ja B-osake yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön maksettu osakepääoma on mk. Tilivuoden päättyessä oli yhtiöllä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 92 osakkeenomistajaa eli 96,7 % osakkeista on rekisteröity. Osakeomistuksen A- B- Osuus Osuus jakautuminen osakkeet osakkeet osakkeista äänistä % % Erkki Hiltunen ,4 64,6 Sirpa Hiltunen ,4 8,6 Risto Hiltunen ,5 8,7 Muut ,7 18,1 Yhteensä ,0 100,0 Osakekohtaiset tunnusluvut 9/2001 9/2000 9/1999 9/1998 9/1997 Osakkeiden nim.arvo, mk 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Osakemäärät keskim. (1000 kpl) Tulos/osake, mk 40,55 77,66 63,04 7,45 22,44 Oma pääoma/osake, mk 404,10 356,90 295,23 237,19 235,75 Osinko/osake, mk 17,00 1) 17,00 15,00 5,00 6,00 1) Hallituksen ehdotus EH Inlook

8 KONSERNIN TULOSLASKELMA (1000 mk) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksia Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Vapaaehtoisten varausten lisäys ( ) tai vähennys (+) Tuloverot Vähemmistöosuus TILIKAUDEN VOITTO KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1000 mk) LIIKETOIMINTA Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoituserät yhteensä Verot Tulorahoitus yhteensä KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Käyttöpääoman muutos yhteensä LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos Pitkäaikaisten velkojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Osingonjako Rahoituksen kassavirta yhteensä KASSAVIRTA RAHOITUKSEN JÄLKEEN Likvidien varojen muutos EH Inlook 2001

9 KONSERNIN TASE (1000 mk) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Ennakkomaksut 485 Lainasaamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Muut rahastot Vararahasto Poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista Siirretty osuus Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vähemmistöosuus Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Laskennallinen verovelka Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ EH Inlook

10 EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (1000 mk) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksia Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN SATUNNAISERIÄ Satunnaiserät Satunnaiset kulut 100 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Poistoeron lisäys (-) tai vahennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys ( ) tai vähennys (+) Tuloverot Muut välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (1000 mk) LIIKETOIMINTA Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoituserät yhteensä Satunnaiset erät 100 Verot Tulorahoitus yhteensä KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos Käyttöpääoman muutos yhteensä LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA RAHOITUS Lyhytaikaisten korollisten saamisten muutos Pitkäaikaisten velkojen muutos Lyhytaikaisten lainojen muutos Osingonjako Rahoituksen kassavirta yhteensä KASSAVIRTA RAHOITUKSEN JÄLKEEN Likvidien varojen muutos EH Inlook 2001

11 EMOYHTIÖN TASE (1000 mk) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Liikearvo 5 25 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Ennakkomaksut 485 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Muut rahastot Vararahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Vapaaehtoiset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ EH Inlook

12 Tilinpäätöksen liitetiedot Laadintaperusteet Konsernitilinpäätös käsittää E. Hiltunen Oy:n ja sen tytäryhtiöiden tilinpäätökset. Konserniyhtiöiden keskinäiset tapahtumat on eliminoitu ja keskinäisen osakeomistuksen eliminoinnissa on käytetty hankintamenomenetelmää. Valuuttamääräiset erät Valuuttamääräiset saatavat ja velat on kirjattu viralliseen keskikurssiin. Ulkomaiset konserniyhtiöt Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat ja taseet on muunnettu Suomen markoiksi tilikauden lopun keskikurssia käyttäen. Projektien tuloutus Rakentamisen sivu- ja aliurakat on tuloutettu varovaisuusperiaatetta noudattaen niiden valmistuttua. Palkat ja henkilösivukulut Palkat ja henkilösivukulut on kirjattu tilikaudella suoriteperiaatteen mukaisesti. Konsernin lakisääteiset eläkkeet on hoidettu eläkevakuutusyhtiöissä. Tutkimus ja kehitys Tutkimus- ja tuotekehityskulut kirjataan sen tilikauden kuluksi, jolloin ne ovat syntyneet. Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulokseen vaikuttavat tuotot ja kulut liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan. Vain hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa syntyy satunnaisia tuottoja ja kuluja. Käyttöomaisuus ja poistot Käyttöomaisuus on esitetty alkuperäiseen hankintamenoonsa suunnitelmanmukaisilla poistoilla vähennettynä. Tuloslaskelman poistot on laskettu taloudelliseen poistoaikaan perustuvina suunnitelmapoistoina. Poistoajat ovat seuraavat: rakennusten poistoaika on 30 vuotta, tuotannon koneet ja kalusto 5 10 vuotta, muu käyttöomaisuus 5 vuotta. Tilikauden suunnitelma- ja kokonaispoistojen kertynyt erotus esitetään tuloslaskelmassa poistoeron muutoksena. Suunnitelma- ja kokonaispoistojen kertynyt kokonaisero esitetään yhtenä eränä taseen vastattavissa kertyneinä poistoeroina. Konsernitilinpäätöksessä kertynyt poistoero on kirjattu tulosvaikutteisesti taseen vastattaviin laskennalliseen verovelkaan sekä omaan pääomaan. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on tilinpäätöksessä arvostettu hankinnan ja valmistuksen muuttuviin menoihin. Myyntisaamiset Myyntisaamiset arvostetaan käypään arvoon. Epävarmat saatavat arvioidaan tilinpäätöshetkellä erillisen tarkastelun perusteella. Luottotappiot kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jolla ne havaitaan. Verot Tuloslaskelman verot sisältävät suoriteperusteisen tuloveron ja muutoksen laskennallisissa veroveloissa. Laskennallinen verovelka lasketaan voimassaolevien verokantojen mukaan. Osingonjako Hallituksen yhtiökokoukselle ehdottamaa osinkoa ei ole vähennetty vapaasta omasta pääomasta ennen yhtiökokouksen päätöstä. Emoyhtiö Emoyhtiön käyttöomaisuuteen ei sisälly arvonkorotuksia, rahoitusleasingiä ei ole kirjattu taseeseen eikä laskennallista verovelkaa ole otettu huomioon. Tuloslaskelman liitetiedot Konserni Emoyhtiö Liikevaihto toimialoittain Urakointi Materiaalimyynti Vienti Maalaustoiminta Ohutlevytuotanto Pinnoittamo Yhteensä Konsernin viennin liikevaihto Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Hallituksen ja toimitusjohtan palkat Muut palkat Yhteensä Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensä Henkilöstösivukulut yhteensä Konserni Emoyhtiö Poistot Suunnitelman mukaan Liikearvo Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Poistoeron muutos Rakennukset Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yhteensä Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset kulut EH Inlook 2001

13 Taseen liitetiedot Konserni Emoyhtiö Aineettomat ja aineeliset hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno tilik. alussa Hankintameno tilik. lopussa Kert. suunn.poistot tilik. alussa Suun.poistot tilikauden aikana Kirjanpitoarvo tilik. lopussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. alussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. lopussa Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno tilik. alussa Investoinnit tilik. aikana Hankintameno tilik. lopussa Kert. suunn.poistot tilik. alussa Suunn.poistot tilik. aikana Kirjanpitoarvo tilik. lopussa Kok. ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. alussa Poistoeron lisäys tilik. aikana Kok. ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. lopussa Koneet ja kalusto Hankintameno tilik. alussa Investoinnit tilikauden aikana Myydyt hyödykkeet tilik. aikana Hankintameno tilik. lopussa Kert. suunn.poistot tilik. alussa Suunn.poistot tilik. aikana Kirjanpitoarvo tilik. lopussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. alussa Poistoeron väh. tilik. lopussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. lopussa Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno tilik. alussa Investoinnit tilik. aikana Hankintameno tilik. lopussa Kert. suunn.poistot tilik. lopussa Suunn.poistot tilik. aikana Kirjanpitoarvo tilik. lopussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. alussa Poistoeron vähennys tilik. lopussa Kok.- ja suunn.poistojen kert. erotus tilik. lopussa Kirjanp.oarvot tilik. lopussa yht Kert. erotus tilik. lopussa yht Poistoeron muutos tilik. aikana yhteensä Kiinteistöjen ja osakkeiden verotusarvot Rakennukset Osakkeet ja osuudet Konserni Emoyhtiö Saamiset konserniyhtiöiltä Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Jälleenhankinta Kirjanpitoarvo Erotus Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma Vararahasto Vararahasto Poistoerosta ja vap.eht. varauksista siirr. osuus Poistoerosta ja vap.eht. varauksista siirr. osuus Voitto edellisiltä tilik Osingonjako Muu ero Voitto edellisiltä tilik Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Vähemmistöosuus Vastuusitoumukset Omasta velasta Kiinnitykset Kiinteistökiinnitykset Yrityskiinnitykset Yhteensä Takaukset Työn ja toimituksen vakuudeksi Muut takuut Yhteensä Konserniyhtiöiden puolesta Takaukset Leasing-vastuut 12 kk:n aikana Leasing-vastuut 12 kk:n jälkeen Leasing-vastuut yhteensä Erittely yhtiön omistamista osakkeista Omistus- Luku- Nimellis- Kirjanosuus määrä arvo pitoarvo % kpl 1000 mk 1000 mk EH Inlook Balti Oü, Tallinna EH Inlook Seinärakenne Oy EH Inlook Sisustus Oy Inlook Color, Tallinna ZAO Inlook, Pietari OOO Inlook Systems, Moskova Muut osakkeet Yhteensä Tunnuslukujen laskentaperusteet Sijoitetun pääoman tuotto-% = Tulos ennen satunn.eriä + rahoituskulut x 100 Taseen loppusumma korottomat velat Oman pääoman tuotto-% Tulos ennen satunnaisia eriä tilikauden verot = x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus Omavaraisuusaste-% Oma pääoma + vähemmistöosuus = x 100 Taseen loppusumma saadut ennakot Nettovelkaantumisaste Korolliset velat rahavarat ja arvopaperit = x 100 Omapääoma + vähemmistöosuus Korolliset nettovelat = Korolliset velat rahavarat ja arvopaperit Tulos/osake = Oma pääoma/osake = Tulos ennen satunnaiseriä tilikauden verot Tilikauden keskim. osakkeiden määrä Taseen oma pääoma Tilinpäätöspäivän osakkeiden määrä EH Inlook

14 Hallituksen voitonjakoehdotus Vapaa oma pääoma konsernitaseen mukaan on ,70 markkaa, josta jakokelpoiset varat ovat ,52 markkaa. Emo yhtiön vapaa oma pääoma on ,21 markkaa, josta voitonjakokelpoiset varat ovat ,21 markkaa Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 17 markkaa osaketta kohti ,00 markkaa Helsingissä, 12. päivänä marraskuuta 2001 Erkki Hiltunen Risto Hiltunen Risto Kettunen Sakari Vornanen Tilintarkastuskertomus E. Hiltunen Oy:n osakkeenomistajille Olen tarkastanut E. Hiltunen Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonani esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Helsingissä, 28. marraskuuta 2001 Kalervo Ariluoma, KHT 14 EH Inlook 2001

15 Tilikaudella toteutettuja merkittäviä kohteita Rakentamispalvelut Sisäkattojen asennusurakointi ja materiaalimyynti Martelan toimintakeskus. Liiketiloja: KOy Ala-Malmintorin Nova, Hki Kauppakeskus Itäkeskuksen laajennus, Hki Laitos- ja koulutiloja: Biokeskus, yliopiston laitos, Hki Pukinmäen peruskoulu, Hki KYS-Palava 2000, sairaala, Kuopio Imatran kylpylä, Imatra Rauhanlahden kylpylän laajennus, Kuopio Monitoimitaloja: Vuotalo, Hki Kallahden korttelitalo, Hki Toimistotaloja: Quartetto, Espoo Nokia Säterinportti, Espoo Stella Business Park, Espoo KOy Itämerentori, Hki KOy Itämerenkatu 5, Hki Radiolinja, Espoo Merita-kiinteistöt, Hki Martelan toimintakeskus, Hki KOyj Lentäjäntie 1, laajennus, Vantaa Maalaamopalvelut Profiileiden ja -komponettien jauhemaalaustoimituksia rakennuskohteisiin Helsingin maalaamo: Menuetto, tstotalo, Hki Dynamo Park, tstotalo, Tre HTC-Center, tstotalo, Hki Lepakko, tstotalo, Hki Mikrotalo, Kuopio Innopoli 2, tstotalo, Espoo Suomen MSD, tstotalo KOy Lautatarhankatu 10, tsto Posti Pasila, käsittelylaitos Airport Plaza, Are Sensus, tsto Villa-projekti Tallinnan maalaamo: Tallinna: Lillekülan jalkapallostadion Magistrali-kauppakeskus Coca Cola Plaza, elok.teat. Püha Ordun luostari Muita: Estonia-kylpylä, Pärnu Riikan raatihuone Jugla Shopping Center, Riika Riikan Amserv, autoliike Bauhaus, liikerak, Vantaa Hollannin lähetystö, Kiova Radiolinja, toimistokerrostasojen sisäkattotyöt. EH InLook Seinärakenne Oy Järjestelmäväliseinien toimituksia ja urakointikohteita HTC Vega, liukulasiseiniä. Toimistoseinäasennuksia: SysOpen Tower, Hki HTC Vega ja Santa Maria, toimistotalot, Hki Viatekin tstotilat, Espoo Hilti-talo, Vantaa Arabian Galleria, Hki Bilia Herttoniemi, Hki Optiroc-tstotilat, Strömberginkuja 2, Hki Iso Omena, Espoo Ohjelmakaari 1, tstotiloja, Jyväskylä Sampo yrityspalvelut, tstotilat, Espoo HTC Vega -järjestelmäseiniä. EH InLook Sisustus Oy Sisärakentamisurakoita ja Design&Build-toimituksia Liike- ja toimistotiloja: Iso Omena, Espoossa: seinä- ja kattoasennuksia Noppa-toimistotorni City ja Maximarketiloja kappeli, Espoon seurakunta Merita-konttoritiloja pysäköintitasojen rakenteita Ison Omenan seinäasennukset. Yleisradio Oy: Toimitustalo RT3 lähetyskeskuksia, studioita, info- ja kahviotiloja Studioiden sisustuksia. Toimistosisustuksia: Helsingissä: Tapiola Oy, Oy Teboil Ab Metso Automation Digita Oy Ajatar Oy Vantaalla: Oy Sarlin AB, Leonia Laitossisustuksia: Herttoniemen sairaala Päiväkotisisustustöitä: Auringonpikku, Hki EH Inlook

16 Inlook-konserni Pääkonttori E. Hiltunen Oy Sahaajankatu Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Muut toimipisteet Tampere E. Hiltunen Oy Tampereen alueyksikkö Nuutisarankatu Tampere Puhelin (03) Faksi (03) Kuopio E. Hiltunen Oy Kuopion alueyksikkö Teräskatu Kuopio Puhelin (017) Faksi (017) Kotimaiset tytäryhtiöt EH Inlook Sisutus Oy Sahaajankatu Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Tytäryhtiöt ulkomailla EH Inlook Balti Oü Viadukti tee Tallinn Estonia Puhelin Faksi Sähköposti: Inlook Color Oü Valdeku Tallinn Estonia Puhelin Faksi Sähköposti: ZAO Inlook Ul. Polevaya-Sabirovskaya St. Petersburg Russia Puhelin Faksi Sähköposti: OOO Inlook Systems Podolskoe shosse 8/ Moscow Russia Puhelin Faksi Sähköposti: EH Inlook Seinärakenne Oy Sahaajankatu Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Pinnoittamo: Kirkonkyläntie Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Internet: Sähköposti kaikkiin toimipisteisiin ja yhtiöihin: Sähköposti henkilöstölle kotimaassa: 16 EH Inlook 2001

Inlook Group V U O S I K E R TO M U S 2 0 0 1 2 0 0 2

Inlook Group V U O S I K E R TO M U S 2 0 0 1 2 0 0 2 Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2001 2002 AVAINLUVUT Inlook-konsernin kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 euroa) ( * Toiminnan laajuus 2002 2001 2000 1999 1998 Liikevaihto 29.594 29.136 26.003 22.233 20.719

Lisätiedot

Inlook Group V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 2 0 0 3

Inlook Group V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 2 0 0 3 Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2002 2003 AVAINLUVUT Inlook-konsernin kehitystä kuvaavat tunnusluvut (1000 euroa) ( * Toiminnan laajuus 2003 2002 2001 2000 1999 Liikevaihto 34.579 29.594 29.136 26.003 22.233

Lisätiedot

Inlook Group Inlook Group Pääkonttori Ulkomaiset tytäryritykset Inlook Oy Inlook Eesti OÜ Inlook Color OÜ

Inlook Group Inlook Group Pääkonttori Ulkomaiset tytäryritykset Inlook Oy Inlook Eesti OÜ Inlook Color OÜ Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2006-2007 Tietoja osakkeenomistajille Sisällysluettelo Yhtiökokous Inlook Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina joulukuun 11. päivänä 2007 klo 16.00 Inlook Oy:n toimitiloissa,

Lisätiedot

Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2004-2005

Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2004-2005 Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2004-2005 Tietoja osakkeenomistajille Sisällysluettelo Yhtiökokous Inlook Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina joulukuun 12. päivänä 2005 klo 16.00 Inlook Oy:n toimitiloissa,

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2003 2004 Tietoja osakkeenomistajille Sisällysluettelo Yhtiökokous Inlook Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina joulukuun 13. päivänä 2004 klo 16.00 Inlook Oy:n toi

Lisätiedot

Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2008-2009

Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2008-2009 Inlook Group VUOSIKERTOMUS 2008-2009 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Inlook Group Oy:n (30.9.2009 saakka Inlook Oy) varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina joulukuun 10. päivänä 2009 klo 16.00

Lisätiedot

Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku

Inlook-konserni Inlook-konserni Inlook Group Oy Kansainvälinen Inlook Inlook Color OÜ Inlook Oy UAB Inlook Vilnius Aluekonttorit Inlook Turku Inlook-konserni VUOSIKERTOMUS 2009-2010 Tietoja osakkeenomistajille Yhtiökokous Inlook Group Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina joulukuun 9. päivänä 2010 klo 16.00 Inlook Group Oy:n toimitiloissa,

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2011-30.9.2012 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 Tilivuosi lyhyesti 2003 2002 Liikevaihto 9.932 te 10.596 te Liikevoitto - 34 te 210 te Tulos ennen satunnaisia eriä - 75 te 125 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1998 KASOLA OYJ

TOIMINTAKERTOMUS 1998 KASOLA OYJ TOIMINTAKERTOMUS 1998 KASOLA OYJ Tilivuosi lyhyesti 1998 1997 Liikevaihto 110,8 Mmk 118,4 Mmk Käyttökate 12,4 Mmk 14,8 Mmk Liikevoitto 7,2 Mmk 9,7 Mmk Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 4,2 Mmk 7,3

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 WSOY W E R N E R S Ö D E R S T R Ö M O S A K E Y H T I Ö

V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 WSOY W E R N E R S Ö D E R S T R Ö M O S A K E Y H T I Ö V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 6 WSOY W E R N E R S Ö D E R S T R Ö M O S A K E Y H T I Ö T I E T O J A O S A K K E E N O M I S T A J I L L E Y H T I Ö K O K O U S Werner Söderström Osakeyhtiö WSOY:n

Lisätiedot

konsernin liikevaihto, 14,2 milj.euroa, laski noin 52 prosenttia pääasiassa konsernirakenteen muutosten takia

konsernin liikevaihto, 14,2 milj.euroa, laski noin 52 prosenttia pääasiassa konsernirakenteen muutosten takia Vuosikertomus 2005 Sisältö 3 Vuosi 2005 lyhyesti 3 Tunnuslukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallitus, johto ja tilintarkastajat 5 GWS-yhtiöt 6 Kyro 8 Perlos 10 Detection Technology 12 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 0 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta

Atria Oyj harjoittaa teurastamo- ja leikkaamoteollisuutta VUOSIKERTOMUS 1999 2 SISÄLTÖ Atria Oyj lyhyesti... s. 2 Tunnuslukujen tiivistelmä... s. 2 Yhtiökokous... s. 3 Konsernirakenne... s. 3 Yhtiön esittely... s. 4 Yhtiön osakepääoma ja osakkeet... s. 6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille Vuosi 2000 lyhyesti Hallituksen puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2000

Tietoja osakkeenomistajille Vuosi 2000 lyhyesti Hallituksen puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2000 VUOSIKERTOMUS 2000 2 SISÄLLYSLUETTELO Tietoja osakkeenomistajille... 3 Vuosi 2000 lyhyesti... 4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Tilinpäätös 2000 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen

VUOSIKERTOMUKSESSA KÄYTETYT VALUUTAT. Vuosikertomuksessa on hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä tilinpäätöksen V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 9 S I S Ä L T Ö Tietoja osakkeenomistajille 1 Lemminkäinen lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Emoyhtiön hallitus 4 Hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.1999

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4

Atria Oyj lyhyesti 2. Tunnuslukujen tiivistelmä 2. Yhtiökokous 3. Omistajaluettelo 3. Taloudellinen informaatio 3. Yhtiön yleisesittely 4 VUOSIKERTOMUS 1997 Sisältö Atria Oyj lyhyesti 2 Tunnuslukujen tiivistelmä 2 Yhtiökokous 3 Omistajaluettelo 3 Taloudellinen informaatio 3 Yhtiön yleisesittely 4 Yhtiön organisaatio 5 Osakepääoma, osakkeet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2004 1987-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-

Vuosikertomus 2004 1987-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04- Vuosikertomus 2004 1987-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04- Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2004 Yhtiön seitsemästoista toimintavuosi Sisältö Tietoja osakkeenomistajille

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o Veho-konserni 2007 4 5 Hallituksen toimintakertomus 6 8 Tilinpäätös 9 Konsernituloslaskelma 9 Konsernitase 10 11 Rahoituslaskelma 12 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 15 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Vu o s i k e r t o m u s 1 9 9 4

Vu o s i k e r t o m u s 1 9 9 4 Vuosikertomus 1994 33 Sisältö Atria Oy lyhyesti... 2 Tunnuslukujen tiivistelmä... 2 Yhtiökokous... 3 Omistajaluettelo... 3 Taloudellinen informaatio... 3 Yhtiön yleisesittely... 4 Yhtiön organisaatio...

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot