Kunnanvaltuusto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto nro 3/2011 11.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 3/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 25 KV 26 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 27 n lasten kotihoidon tuen kuntalisän vaikutusten arviointia ajalla KV 28 n lasten kotihoidon tuen kuntalisäkokeilun päättyminen KV 29 KV 30 KV 31 KV 32 KV 33 Ikääntymispoliittisen ohjelman hyväksyminen Yksityistietoimen talousarviomäärärahojen siirto ympäristö- ja rakennuslautakunnalle Lyhytaikaisen luoton rajan vahvistaminen Kunnallisen maaseutuhallinnon organisoitumisesta päättäminen Aloitteiden jättäminen

2 Sivu 2 Nro 3/2011 Kokouspaikka- ja aika Aleksis Kiven koulu Läsnä olevat jäsenet Calin Elisa, jäsen Dahlqvist Rabbe, puheenjohtaja von Essen Kristian, jäsen Forsblom Peppe, jäsen Grotell Börje, jäsen Holm Karl, jäsen Karell Anders, jäsen Keränen Pekka, jäsen Keskitapio Antti, varajäsen Kokkonen Yrjö, jäsen Laakkonen Janne, jäsen Laaksonen Merja, jäsen Nordström Marcus, jäsen Oinonen Thea, jäsen Paasikivi Anna, jäsen Parviainen Kristian, jäsen Penttinen Arto, jäsen Pesonen Kirsi, jäsen Rahkola-Toivanen Merja, jäsen Raivio Timo, jäsen Rehnberg Raija, jäsen Sarviaho Rainer, varajäsen Savinainen Tuula, jäsen Svanfeldt Stefan, varajäsen Tuomi Tuulia, jäsen Westermarck Mikael, jäsen Varpio Arto, jäsen Muut läsnä olevat Isotupa Juha-Pekka, kunnanjohtaja Sorvanto Jarkko, hallintopäällikkö Tassberg Marjut, talouspäällikkö Nordman Tina, sivistystoimenjohtaja Lindström Catharina, tekninen johtaja Martin Kirsi, KH:n jäsen Janhunen Taina, KH:n jäsen Asiat Allekirjoitukset Rabbe Dahlqvist puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Anna Paasikivi pöytäkirjantarkastaja Kunnantalo Stefan Svanfeldt pöytäkirjantarkastaja Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintopäällikkö

3 Sivu 3 KV 25 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet Susanne Ekström ja Anna Paasikivi. totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna Paasikivi ja Stefan Svanfeldt. Lautakunta Kunnanhallitus

4 Sivu 4 KV 26 TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN SEURANTA KH Liite 1 on kokouksessaan hyväksynyt n kunnalle talouden tasapainotusohjelman. Hyväksyessään tasapainotusohjelman kunnanvaltuusto päätti samalla, että kunnanvaltuustolle raportoidaan tasapainotusohjelman toteutumisesta jokaisessa kunnanvaltuuston kokouksessa. Talouden tasapainotusohjelman toteuttamisesta raportoidaan lisäksi laajemmin 30.4., ja tilanteiden mukaan. Liitteenä on raportti tilanteesta Ehdotus: Käsittely: Kunnanhallitus 1. merkitsee seurannan tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee seurannan tiedoksi ja 3. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää liitteen mukaisesti todeta toimenpiteet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36 ja 44 loppuun suoritetuiksi 4. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää liitteen mukaisesti poistaa toimenpiteet 37, 40, 41 ja 43 sekä 5. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että toimenpiteen 15 toteutus siirretään vuodelle Kunnanjohtajan estyneenä ollessa asian esittelijänä toimi hallintopäällikkö Jarkko Sorvanto. Esittelijä muutti päätösehdotusta seuraavasti: Toimenpide 27 siirretään kohdasta 3 (Toimenpide on suoritettu loppuun) kohtaan 4 (Toimenpide esitetään poistettavaksi). Esittelijä muutti päätösehdotusta niin, että vaikuttavuusarviot lisätään niihin toimenpiteisiin, joita esitetään nyt loppuun suoritetuiksi, ja joista vaikuttavuusarvio voidaan antaa. Rahkola-Toivanen Nordströmin kannattamana ehdotti, että toimenpide 26 poistetaan kohdasta 3. Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän muutettua päätösehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Rahkola-Toivasen esitystä äänestävät ei. Äänestyksessä Rahkola-Toivasen esitys voitti äänin 10 (Janhunen, Kaisla, Karell, Laaksonen, Martin, Nordström, Penttinen, Rahkola-Toivanen, Ryynänen, Sarviaho) 1 (Parviainen). Lautakunta Kunnanhallitus

5 Sivu 5 Kunnanhallitus 1. päätti, että vaikuttavuusarviot lisätään niihin toimenpiteisiin, joita esitetään nyt loppuun suoritetuiksi, ja joista vaikuttavuusarvio voidaan antaa ja 2. merkitsi seurannan tiedoksi ja 3. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee seurannan tiedoksi ja 4. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää liitteen mukaisesti todeta toimenpiteet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 35, 36 ja 44 loppuun suoritetuiksi 5. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää liitteen mukaisesti poistaa toimenpiteet 27, 37, 40, 41 ja 43 sekä 6. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että toimenpiteen 15 toteutus siirretään vuodelle KV 26 Liite 1 hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. === Lautakunta Kunnanhallitus

6 Sivu 6 KH:12 /2009 KV 27 SIUNTION LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA AJALLA SIVLTK Oheismateriaali Kansaneläkelaitos ja n kunta sopivat lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/96) annetun lain 20 :n mukaisesti korotetun lasten kotihoidon tuen maksamisesta alkaen. Kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti määräaikaisesti ajalla lle raportoidaan kuntalisän vaikutuksista säännöllisesti. Kotihoidon tuen kuntalisän suuruus määräytyy lasten lukumäärän mukaisesti siten, että hoitorahan korotus on ensimmäisestä alle kolmivuotiaasta lapsesta 136 euroa kuukaudessa ja sitä seuraavista lapsista 68 euroa kuukaudessa. Lasten kotihoidon tuen piirissä olevien lasten kuntalisän maksamisen edellytyksenä on, että perheen kaikista lapsista maksetaan kotihoidon tukea. Esiopetusikäisen lapsen osallistuminen kunnalliseen esiopetukseen ei poista kuntalisän maksamisen edellytystä. Kuntalisällä pyritään kannustamaan perheitä lasten kotihoitoon. Etenkin kasvukunnissa kuntalisän avulla pyritään hillitsemään päivähoidon kysyntää ja keventämään uusien päiväkotien investointipaineita. Kuntalisän käyttöönoton vaikutuksia on tässä pyritty tarkastelemaan mahdollisimman monipuolisesti. Tässä tarkastelujakso on edellisen kerran kotihoidon tuen kuntalisän vaikutuksia on tarkasteltu tilanteessa (kunnanvaltuusto ). Tarkastelujakso on edelleen lyhyehkö, joten päätelmät kuntalisän vaikutuksista ovat vasta suuntaa-antavat. Yhteiskunnassa vallinnut taloudellinen taantuma vaikeuttaa kuntalisän vaikutuksesta tehtävää arviointia. Opetuslautakunnan talousarviossa vuodelle 2010 oli varattu euroa kuntalisän maksamista varten. Kuntalisän määrärahan toteuma oli tilanteessa % ( ,74 euroa). Kotihoidon tuen kuntalisään tarkoitettu määräraha ylitettiin ja ylityksen suuruus oli vuoden vaihteessa ,74 euroa. Tiedot perustuvat tilinpäätösennusteeseen. Kahdentoista kuukauden tarkastelujakson (tarkastelukuukaudet tammikuun 2010 ja joulukuun 2010 välillä) perusteella voidaan todeta, että n kunnassa käyttöön otetun kotihoidon tuen kuntalisän hakijoiden määrä on kasvanut vuoden 2010 aikana 28 % (71 -> 91) ja kotihoidon pii- Lautakunta Kunnanhallitus

7 Sivu 7 rissä olevien lasten määrä on kasvanut 22 % (143 -> 175). Kuntalisän piirissä olevien lasten määrä on kasvanut vuoden tarkastelujaksolla 21 % (126 - >153). (0 5-vuotiaiden) määrä päivähoidossa on kasvanut 12 % (140 -> 157) ja alle 3-vuotiaiden osuus päivähoidossa kasvanut 2 % (49 -> 50). Vuoden aikana kasvuprosentti on vaihdellut, alle 3-vuotiaiden osalta edellisellä tarkastelujaksolla oli kasvua 29 %. Päivähoidossa olevien lasten määrän kasvu on ollut suhteellisen maltillista. Sama ilmiö on näyttäytynyt mm. naapurikunnissa, oli niissä tarjolla kuntalisä tai ei. Maltillinen kasvu tai jopa lasten vähenemä johtunee ainakin osin yhteiskunnassa vallinneesta laskusuhdanteesta ja sen vaikutuksista. Voidaan todeta, että kuntalisä houkuttelee ilmeisemmin kotona olevia, sellaisia, jotka ovat jo aikaisemminkin saaneet kotihoidontukea tai ehkä vanhempainvapaata lopettelevia henkilöitä ja lapsen hoidon aloitusta lyhytaikaisesti siirtäviä. Kotihoidon tuen kuntalisä ei toistaiseksi ole houkutellut perheitä irtisanomaan olemassa olevia päivähoitopaikkoja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kuntalisän piirissä olevien lasten määrä on vuoden aikana ollut lähes sama lukuun ottamatta selkeää kasvua vuoden alun tammikuusta helmikuuhun. Kotihoidossa olevien lasten määrän kohdalla voidaan todeta sama ilmiö. Eli helmikuun jälkeen tilanne on pysynyt suhteellisen samana. Kahdentoista kuukauden perusteella voidaan todeta, että kuntalisä tarjoaa perheille mahdollisuuden siirtää lapsen hoidon aloitusta ja siten mahdollisesti keventää päivähoitopaikkojen kysyntää, kuitenkin vain hetkellisesti. Selkeästi investointeja lykkäävää vaikutusta on vaikea todeta. n varhaiskasvatuksessa kasvua tapahtuu edelleen n. yhden päiväkotilapsiryhmän verran vuodessa. Ja koska käytössä olevien tilojen käyttöaste on voimassa olevaa tilasuunnitteluohjetta suurempi, ei uusilta tilainvestoinneilta kuntalisästä huolimatta voida välttyä. Oheismateriaali ja liitteet - Oheismateriaalina on tilasto päivähoidossa olevien lasten ja kuntalisän hakijoiden määristä sekä vertailu kotihoidossa olevien lasten ja kuntalisän saajien määristä (taulukot 1-6). Valmistelija: Varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoma p , s- posti Ehdotus: Lautakunta päättää - merkitä selvityksen lasten kotihoidon kuntalisän vaikutuksista vuonna 2010 tiedoksi ja Lautakunta Kunnanhallitus

8 Sivu 8 - esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle selvityksen lasten kotihoidon kuntalisän vaikutuksista vuonna 2010 tiedoksi merkittäväksi. Käsittely: Alkuperäisestä käsittelyjärjestyksestä poiketen tämä asiakohta käsiteltiin kokouksen kahdeksantena asiakohtana. Lautakunta päätti - merkitä selvityksen lasten kotihoidon kuntalisän vaikutuksista vuonna 2010 tiedoksi ja - esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle selvityksen lasten kotihoidon kuntalisän vaikutuksista vuonna 2010 tiedoksi merkittäväksi. ==== KH Ehdotus: Käsittely: Kunnanhallitus 1. merkitsee selvityksen tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee selvityksen tiedoksi. Kunnanjohtajan estyneenä ollessa asian esittelijänä toimi hallintopäällikkö Jarkko Sorvanto. Kunnanhallitus 1. merkitsi selvityksen tiedoksi ja 2. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se merkitsee selvityksen tiedoksi ==== KV 27 merkitsi selvityksen tiedoksi. === Lautakunta Kunnanhallitus

9 Sivu 9 KH:12 /2009 KV 28 SIUNTION LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄKOKEILUN PÄÄTTYMINEN OPLTK n sivistystoimi on vastaanottanut päivätyn valtuustoaloitteen koskien kuntalisän käyttöönottoa ssa. Valtuustoaloitteessa on selvitysten aikatauluksi, tavoitteiksi ja suuntaviivoiksi esitetty, että tuki koskisi alle kolmevuotiaiden lasten hoitamista kotona ja se olisi mahdollista alkaen , ja että kunnanhallitus tuo asian valmisteltuna päätettäväksi valtuustolle viimeistään toukokuussa. Varhaiskasvatuspalvelujen kysyntää luovat asiakasperheiden valinnat, jotka koostuvat ssa valinnoista lasten kotihoidon, kunnallisen ja yksityisen päiväkoti- ja perhepäivähoidon sekä osa-aikaisen että osa- ja kokopäivähoidon välillä. Yksityistä hoitoa tuetaan kunnallisella päivähoitosetelillä. Perheet voivat valita kunnallisen tai yksityisen varhaiskasvatuspalvelun sijaan myös lasten hoitamisen kotona. KELA tukee lasten kotihoitoa lakisääteisellä kotihoidontuella. n varhaiskasvatuksen palvelutarjonnassa ei tällä hetkellä ole valittavana ei- lakisääteisiin palveluihin kuuluvaa kotihoidontuen kuntalisää. Aiemmat selvitykset kotihoidontuen kuntalisästä ssa on tehty vuosina 2002 ja Kiintymyssuhdeteorioiden valossa lapsen ja vanhemman väliseen varhaiseen vuorovaikutussuhteeseen perustuva turvallinen kiintymyssuhde tukee lapsen suotuisaa kasvu- ja oppimisprosessia optimaalisella tavalla. Edellä mainittu mahdollistuu usein parhaiten alle 3-vuotiaan lapsen ollessa kotihoidossa. Vastakkaisiakin tutkimustuloksia on julkistettu. Yhteenvetona valtuustoaloitteen suuntaisesti voidaan todeta, ettei voida antaa yksiselitteistä vastausta siihen, mikä hoitomuoto tai -ympäristö tukisi lapsen kasvua ja kehitystä parhaiten. Merkitseviä muuttuvia tekijöitä on paljon. Kuntalisän mahdollisen käyttöönoton vaikutuksia mm. hoitopaikkainvestointeihin on vaikea ennustaa. Laadukkailla kuntalaiskyselyillä voidaan saada suuntaa-antavia perheiden näkemyksiä ja kannanottoja kuntalisän vaikutusten ennakoinnin tueksi kuitenkaan varmaa tietoa perheiden sitoutumisesta tiettyihin ratkaisuihin ei kyselyillä voida saada. Perheiden lasten hoitoa koskevien ratkaisujen taustalla ovat useat tekijät, mm. arvovalinnat, työllisyys- ja taloudellinen tilanne sekä monet muut yksilölliset tarpeet ja olosuhteet. Varmaa on, että kuntalisän käyttöönotolla on välittömiä kustannusvaikutuksia, joihin kuluvan vuoden talousarviossa ei ole varauduttu. Mikäli kunta- Lautakunta Kunnanhallitus

10 Sivu 10 lisän euromäärä on merkittävän suuri, on toki todennäköistä, että pidemmällä aikavälillä kuntalisän käyttöönotto edesauttaa hillitsemään hoitopaikkainvestointeja. Kuntalisän maksamista ei voida perustella taloudellisesti edullisena vaihtoehtona. Sen sijaan perustelut lapsen edulla ovat oikeita. Ehdotus: KH Nopeasti heikentyneessä kuntataloudessa etsitään parhaillaan kustannussäästöjä, joita jo niukasti laaditussa talousarviossa on erittäin haasteellista löytää, kohdentaa ja toteuttaa. Kriittisen säästötarkastelun kohteena ovat lakisääteiset palvelut ja niiden tuottamiseen tarkoitetut resurssit. Samanaikaisesti välittömästi kustannusvaikutuksia aikaansaavan, ei-lakisääteisen kuntalisän käyttöönotto ei tässä taloudellisessa tilanteessa ole kannattavaa. Osana varhaiskasvatuksen monipuolista sekä laadukasta palvelutarjontaa ja paremmassa taloudellisessa tilanteessa kuntalisän käyttöönottoa voidaan tarkastella uudelleen. Opetuslautakunta päättää, että edellä lausuttuun perustuen kuntalisää ei oteta käyttöön alkaen. Ehdotuksen mukaan. = = = = = Marcus Nordströmin, Yrjö Kokkosen, Elisa Calinin ja Kristian Parviaisen allekirjoittama aloite kuuluu seuraavasti: Päivähoitolaki antaa alle kouluikäisille lapsille subjektiivisen oikeuden kunnalliseen päivähoitoon vanhempainrahakauden jälkeen, tyypillisesti lapsen kymmenennestä ikäkuukaudesta alkaen. n kunnassa tämän oikeuden ilmentymiä ovat kunnallinen päiväkotihoito ja kunnallinen perhepäivähoito. Lisäksi kunta tukee yksityisesti järjestettyä hoitoa päivähoitosetelillä, mutta vain jos hoidon tuottaa ulkopuolinen taho, joko yksityisen päiväkodin tai perhepäivähoidon muodossa. Useassa väitöskirjassa ja tutkimuksessa on yritetty selvittää alle kouluikäisten lasten eri hoitomuotojen vaikutusta lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin. Yhteenvetona voitaneen todeta, että ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta siihen, mikä hoitomuoto tukee parhaiten lapsen kehittymistä. Yhtälö muodostuu monesta vaikuttavasta tekijästä, mm. perheen sisäisistä olosuhteista, lapsen yksilöllisestä kehitysasteesta hoitomuotoa valittaessa ja lähipiirin elämäntilanteesta. Pienen lapsen kehityksen kannalta paras hoitomuoto voi olla niin päiväkoti, perhepäivähoito kuin kotihoito. Laki tarjoaa kunnille mahdollisuuden tukea pienten lasten kotihoitoa kuntalisällä. Kuntaliiton seurannan perusteella tällaista tukea maksavien kuntien määrä on jatkuvasti kasvava. Tarkastellessa naapurikuntiamme voimme todeta, että n lisäksi ainoastaan Inkoo on jäänyt kehityksestä jälkeen, Lautakunta Kunnanhallitus

11 Sivu 11 esim. Kirkkonummi, Lohja, Vihti ja kaikki suuret kaupungit, kuten Espoo, Helsinki ja Vantaa, maksavat kotihoidon kuntalisää. Kuntalisän maksamista pitäisi tarkastella ennen kaikkea erilaisissa taloudellisissa tilanteissa olevien perheiden lasten tasavertaisuuden näkökulmasta. Tällä hetkellä ainoastaan hyvin toimeentulevat perheet, perheet joissa toinen vanhempi tienaa merkittävän osuuden perheen tuloista tai perheet joissa toinen vanhempi on työtön, voinevat käytännössä luopua ilman kuntalisää subjektiivisesta päivähoito-oikeudestaan ja hoitaa lastaan kotona. Me allekirjoittaneet vastustamme lähtökohtaisesti tasavertaisuuden ja lasten edun mittaamista rahassa. Koska kunnallisessa päätöksenteossa joudutaan kuitenkin huomioimaan tämäkin näkökulma, on todettava, että vuoden 2009 talousarviossa esitettyjen lukujen perusteella asian vaikutus kunnan taloudelle olisi hyvin pieni, enimmillään alle yhden prosentin verran kokonaisbudjetista. Laskettuna keskimääräisellä kuntalisällä, 136 / kk, voidaan arvioida, että taloudellinen vaikutus olisi enintään luokkaa 200 tuhatta euroa / vuosi. On huomattava, että kuntalisän käyttöönottaminen tukimuotona voi parhaassa tapauksessa olla kunnalle nettopositiivinen päätös. Alustavalla tarkastelulla jo kahdenkymmenenkahden alle kolmevuotiaan lapsen siirtyminen kotihoitoon nykyisen kunnallisen hoitomuodon sijaan toisi nykyisellä päivähoidon kustannusrakenteella kunnalle positiivisen vaikutuksen suunnittelukauden aikana. Tällöinkin on todettava, että kotihoidon kuntalisä lykkäisi tulevia tarpeita investoida uusien päiväkotien rakentamiseen, ja lisäisi n kiinnostavuutta myös lapsiperheiden asuinkuntana. Lisäksi on todettava, että kotihoidon tuen kuntalisä helpottaisi välittömästi kunnallisen päivähoidon akuuttia henkilöstöpulaa ja jonotilannetta. Henkilöstöpulan voidaan odottaa kasvavan tulevaisuudessa, kun Työvoimatoimiston internet-palvelu tuntee Uudenmaan alueella 169 auki olevaa alan työpaikkaa, eikä ole palkalla kilpailtaessa listan kärkipäässä. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että sivistystoimi valmistelee toimenpiteet ja tekee tarpeelliset selvitykset kotihoidon tuen kuntalisän käyttöönotosta. Selvitysten aikatauluksi, tavoitteeksi ja suuntaviivoiksi esitämme, että tuki koskisi alle kolmevuotiaiden lasten hoitamista kotona, että se olisi mahdollista alkaen , ja että kunnanhallitus tuo asian valmisteltuna päätettäväksi valtuustolle viimeistään toukokuun kokoukseen. Ehdotus: Käsittely: Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy opetuslautakunnan ehdotuksen perusteluineen ja julistaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Jäsen Nordström ehdotti jäsen Calinin kannattamana, että kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kuntalisä otetaan käyttöön lähtien ja myönnetään alle kolmevuotiaiden lasten hoitamiseen kotona. Lisän suuruus on yhdeltä alle kolmevuotiaalta lapselta 136 eur / kk ja sitä korotetaan muista alle esiopetusikäisistä kotona hoidettavista lapsista 68 eur / kk / Lautakunta Kunnanhallitus

12 Sivu 12 lapsi. Lisän myöntäminen edellyttää Kelan maksaman kotihoidon tuen ehtojen ja hakemisen lisäksi, että perheen kaikki alle viisivuotiaat lapset hoidetaan kotona. (Tähän ehtoon on mahdollista hakea poikkeusta erityisissä tapauksissa ja mahdolliset hakemukset käsitellään opetuslautakunnassa). Puheenjohtaja totesi keskustelun päätyttyä, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta eriävä kannatettu ehdotus, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän teki siksi seuraavan äänestysesityksen: joka kannattaa esittelijän ehdotusta, äänestää jaa ja joka kannattaa jäsen Nordströmin ehdotusta, äänestää ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Nimenhuutoäänestyksenä suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Keränen, Rahkola-Toivanen, Westermarck) ja 7 ei-ääntä (Calin, von Essen, Karell, Laaksonen, Nordström, Parviainen, Rehnberg). Puheenjohtaja Janne Laakkonen pidättyi äänestämästä. Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että kunnanhallitus oli päättänyt hyväksyä jäsen Nordströmin ehdotuksen eli ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kuntalisä otetaan käyttöön lähtien ja myönnetään alle kolmevuotiaiden lasten hoitamiseen kotona. Lisän suuruus on yhdeltä alle kolmevuotiaalta lapselta 136 eur / kk ja sitä korotetaan muista alle esiopetusikäisistä kotona hoidettavista lapsista 68 eur / kk / lapsi. Lisän myöntäminen edellyttää Kelan maksaman kotihoidon tuen ehtojen ja hakemisen lisäksi, että perheen kaikki alle viisivuotiaat lapset hoidetaan kotona. (Tähän ehtoon on mahdollista hakea poikkeusta erityisissä tapauksissa ja mahdolliset hakemukset käsitellään opetuslautakunnassa). Merkittiin, että vs. sivistystoimenjohtaja Anu Vesiluoma osallistui asian käsittelyyn. KV Käsittely: Tämän jälkeen pidettiin tauko klo ===== Käsittelyn alkuun vs. sivistystoimen johtaja Anu Vesiluoma piti alustuspuheenvuoron. Jäsen Nordström teki jäsen Calinin kannattamana seuraavan ehdotuksen: Lasten kotihoidon kuntalisä otetaan käyttöön n kunnassa alkaen Lisä on määräaikainen saakka niin, että kunnanvaltuusto käsittelee kuntalisän vaikutusta hoitomuodon valintaan vuonna 2010 käsitellessään tilinpäätöstä kesäkuussa 2011 ja päättää tuen mahdollisesta jatkamisesta. Kuntalisän edellytys on, että kaikki perheen kotihoidon tukeen oikeutetut lapset hoidetaan kotona. Mahdollisen vanhemman sisaruksen osallistuminen esiopetukseen ei kuitenkaan muodosta estettä kuntalisän myöntämiselle. Kuntalisän määrä on 136 euroa/kuukausi yhdestä alle kolmevuotiaasta lapsesta ja mahdollisten sisarusten osalta 68 eu- Lautakunta Kunnanhallitus

13 Sivu 13 roa/kuukausi/lapsi. Kuntalisän käsittelee, myöntää ja maksaa Kansaneläkelaitos. Kunnan tehtäväksi jää tiedottaa kunnan lapsiperheille kuntalisästä. Jäsen Westermarck ehdotti, ettei kuntalisää oteta käyttöön. Jäsen Rahkola-Toivanen ehdotti, että kunnanvaltuusto harkitsee kuntalisän käyttöönottoa Jäsen Westermarck perui ehdotuksensa ja kannatti jäsen Rahkola-Toivasen ehdotusta. Puheenjohtaja totesi keskustelun päätyttyä, että oli tehty kaksi kunnanhallituksen ehdotuksesta eriävää kannatettua ehdotusta, minkä vuoksi oli äänestettävä. Hän totesi, että jäsenten Nordström ja Rahkola-Toivanen ehdotukset ensiksi asetetaan äänestyksessä vastakkain. Voittava ehdotus asetetaan sitten kunnanhallituksen ehdotusta vastaan. Puheenjohtaja teki siksi seuraavan äänestysesityksen: joka äänestää jäsen Nordströmin ehdotuksen puolesta, äänestää jaa ja joka äänestää jäsen Rahkola-Toivasen ehdotuksen puolesta äänestää ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Nimenhuutoäänestyksenä suoritetussa äänestyksessä annettiin 14 jaa-ääntä (Calin, Dahlqvist, Haanpää, Karell, Kokkonen, Laaksonen, Nordström, Oinonen, Parviainen, Raivio, Rehnberg, Savinaien,Tuomi, Varpio) ja 13 ei-ääntä (Forsblom, Grotell, Grundström, Holm, Kaisla, Keränen, Laakkonen, Paasikivi, Penttinen, Pesonen, Rahkola-Toivanen, Westermarck, Vierinen). Puheenjohtaja totesi, että jäsen Nordströmin ehdotus oli voittanut tässä äänestyksessä. Hän totesi edelleen, että tämä ehdotus asetetaan tämän jälkeen kunnanhallituksen ehdotusta vastaan äänestyksessä. Hän teki siksi seuraavan äänestysesityksen: joka äänestää kunnanhallituksen ehdotuksen puolesta äänestää jaa ja joka äänestää jäsen Nordströmin ehdotuksen puolesta äänestää ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Nimenhuutoäänestyksenä suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni (Westermarck) ja 18 ei-ääntä (Calin, Dahlqvist, Grotell, Grundström, Haanpää, Holm, Karell, Kokkonen, Laaksonen, Nordström, Oinonen, Parviainen, Penttinen, Raivio, Rehnberg, Savinainen, Tuomi, Varpio). Jäsenet Forsblom, Kaisla, Keränen, Laakkonen, Paasikivi, Pesonen, Rahkola-Toivanen ja Vierinen pidättäytyivät äänestyksestä. Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että kunnanvaltuusto oli päättänyt, että lasten kotihoidon kuntalisä otetaan käyttöön n kunnassa alkaen Lisä on määräaikainen saakka niin, että kunnanvaltuusto käsittelee kuntalisän vaikutusta hoitomuodon valintaan vuonna 2010 käsitellessään tilinpäätöstä kesäkuussa 2011 ja päättää tuen mahdollisesta jat- Lautakunta Kunnanhallitus

14 Sivu 14 kamisesta. Kuntalisän edellytys on, että kaikki perheen kotihoidon tukeen oikeutetut lapset hoidetaan kotona. Mahdollinen vanhemman sisaruksen osallistuminen esiopetukseen ei kuitenkaan muodosta estettä kuntalisän myöntämiselle. Kuntalisän määrä on 136 euroa/kuukausi yhdestä alle kolmevuotiaasta lapsesta ja mahdollisten sisarusten osalta 68 euroa/kuukausi/lapsi. Kuntalisän käsittelee, myöntää ja maksaa Kansaneläkelaitos. Kunnan tehtäväksi jää tiedottaa kunnan lapsiperheille kuntalisästä. ===== SIVLTK on päättänyt, että ssa otetaan käyttöön lasten kotihoidon kuntalisä alkaen määräaikaisesti saakka. Valtuusto on samalla päättänyt, että se käsittelee kuntalisän vaikutusta hoitomuodon valintaan käsitellessään vuoden 2010 tilinpäätöstä ja samalla päättää tuen mahdollisesta jatkamisesta. Asia on tarkoituksenmukaista tuoda kuitenkin jo alkuvuodesta valtuuston ratkaistavaksi, koska mm. Kansaneläkelaitoksen ja kunnan välinen sopimus edellyttää jatkon sopimista riittävän ajoissa ennen nykyisen sopimuksen päättymistä. Kansaneläkelaitos ja n kunta ovat sopineet lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/96) annetun lain 20 :n mukaisesti korotetun lasten kotihoidon tuen maksamisesta. Kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti ajalla lle on raportoitu kuntalisän vaikutuksista säännöllisesti. Kuntalisän piirissä olevien lasten määrä on kasvanut vuoden 2010 tarkastelujaksolla 21 % (126 ->153), kun taas 0 5-vuotiaiden määrä päivähoidossa on kasvanut 12 % (140 -> 157) Päivähoidossa olevien lasten määrän kasvu on ollut suhteellisen maltillista. Sama ilmiö on näyttäytynyt mm. naapurikunnissa, oli niissä tarjolla kuntalisä tai ei. Maltillinen kasvu tai jopa lasten vähenemä johtunee ainakin osin yhteiskunnassa vallinneesta laskusuhdanteesta ja sen vaikutuksista. Kuntalisän vaikutuksia arvioitaessa voidaan todeta, että kuntalisä houkuttelee ilmeisemmin kotona olevia, sellaisia, jotka ovat jo aikaisemminkin saaneet kotihoidontukea tai ehkä vanhempainvapaata lopettelevia henkilöitä ja lapsen hoidon aloitusta lyhytaikaisesti siirtäviä. Kotihoidon tuen kuntalisä ei toistaiseksi ole houkutellut perheitä irtisanomaan olemassa olevia päivähoitopaikkoja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Kahdentoista kuukauden perusteella voidaan todeta, että kuntalisä tarjoaa perheille mahdollisuuden siirtää lapsen hoidon aloitusta ja siten mahdollisesti keventää päivähoitopaikkojen kysyntää, kuitenkin vain hetkellisesti. Lautakunta Kunnanhallitus

15 Sivu 15 Selkeästi investointeja lykkäävää vaikutusta on vaikea todeta. n varhaiskasvatuksessa kasvua tapahtuu edelleen n. yhden päiväkotilapsiryhmän verran vuodessa. Ja koska käytössä olevien tilojen käyttöaste on voimassa olevaa tilasuunnitteluohjetta suurempi, ei uusilta tilainvestoinneilta kuntalisästä huolimatta voida välttyä. Mikäli kuntalisän piirissä olevien lasten määrä pysyy lähitulevaisuudessa suhteellisen samana, on tuen kustannusvaikutus vuositasolla reilut euroa. Kuntalisän piirissä olevien lasten määrä kasvoi vuoden 2010 aikana reilulla parillakymmenellä lapsella mikäli nämä lapset olisivat sijoittuneet päivähoitoon, olisivat tämän suuruisen lapsiryhmän henkilöstökustannukset olleet n euroa. Sivistyslautakunnan talousarviossa vuodelle 2011 määrärahaa kuntalisän maksamiseksi on noin kahdeksalle kuukaudelle yht euroa. Mikäli kuntalisän maksamista jatkettaisiin eteenpäin, edellyttäisi se kunnanvaltuustolta lisämäärärahan myöntämistä loppuvuodelle 2011 vähintään noin euroa. Kansaneläkelaitoksen kanssa tehty sopimus edellyttää, että kunta ilmoittaa kuntalisän muutoksista Kansaneläkelaitokselle viimeistään kaksi kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa (LKYTL 20 ). Sopimus tuli voimaan 1. päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa 31.elokuuta 2011 asti. Sopimus voidaan irtisanoa kirjallisesti lakkaavaksi kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Valmistelija: Varhaiskasvatuspäällikkö Anu Vesiluoma p , s- posti Ehdotus: Lautakunta päättää - todeta lausuntonaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että o Lasten kotihoidon kuntalisän käyttökokeilua ei tule jatkaa. Kuntalisän vaikutusten arvioinnin perusteella on todettava, että vaikka kuntalisällä tuetaan lasten kotihoitoa ja sen myötä lasten päivähoidon aloituksen lyhytkestoista siirtämistä, ei kuntalisä poista tai vähennä riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla investointitarpeita. o Kokeilun jatkaminen vuoden 2011 loppuun edellyttäisi, että kunnanvaltuusto myöntää sivistyslautakunnan talousarvioon vähintään euron lisämäärärahan kustannuspaikalle ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle ettei lasten kotihoidon kuntalisän käyttökokeilua jatketa jälkeen. Lautakunta Kunnanhallitus

16 Sivu 16 Käsittely: Alkuperäisestä käsittelyjärjestyksestä poiketen tämä asiakohta käsiteltiin kokouksen yhdeksäntenä asiakohtana. Käsittelyn aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Lautakunta päättää - todeta lausuntonaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että o Lasten kotihoidon kuntalisän käyttökokeilua ei tule jatkaa. Kuntalisän vaikutusten arvioinnin perusteella on todettava, että vaikka kuntalisällä tuetaan lasten kotihoitoa ja sen myötä lasten päivähoidon aloituksen lyhytkestoista siirtämistä, ei kuntalisä poista tai vähennä riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla investointitarpeita. o Kokeilun jatkaminen vuoden 2011 loppuun edellyttäisi, että kunnanvaltuusto myöntää sivistyslautakunnan talousarvioon vähintään euron lisämäärärahan. - ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle ettei lasten kotihoidon kuntalisän käyttökokeilua jatketa jälkeen. Keskustelun aikana jäsen Calin esitti, että lautakunta päättää esittelijän muutetusta ehdotuksesta poiketen esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että lasten kotihoidon kuntalisän käyttökokeilua jatketaan jälkeen toistaiseksi ja kunnanvaltuusto myöntää sivistyslautakunnan talousarvioon euron lisämäärärahan kuntalisän käyttökokeilusta aiheutuviin kustannuksiin väliselle ajalle. Varajäsen Lönn kannatti jäsen Calinin esitystä. Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että oli syntynyt esittelijän muutetusta ehdotuksesta poikkeava, kannatettu esitys, jonka vuoksi oli suoritettava nimenhuutoäänestys. Esittelijän pohjaehdotusta kannattaneiden tuli äänestää JAA ja jäsen Calinin esittämää ja varajäsen Lönnin kannattamaa esitystä kannattaneiden tuli äänestää EI. Käydyssä nimenhuutoäänestyksessä äänet jakaantuivat seuraavasti: 6 JAAääntä, 3 EI-ääntä. JAA-äänen antoivat jäsen Hautamäki, jäsen Huittinen, jäsen Paasikivi, jäsen Halonen, jäsen Alho ja jäsen Savinainen. EI-äänen antoivat puheenjohtaja Gottberg, varajäsen Lönn ja jäsen Calin. Lautakunta Kunnanhallitus

17 Sivu 17 Puheenjohtaja totesi esittelijän muutetun ehdotuksen tulleen kokouksen päätökseksi. Lautakunta päätti - todeta lausuntonaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että o Lasten kotihoidon kuntalisän käyttökokeilua ei tule jatkaa. Kuntalisän vaikutusten arvioinnin perusteella on todettava, että vaikka kuntalisällä tuetaan lasten kotihoitoa ja sen myötä lasten päivähoidon aloituksen lyhytkestoista siirtämistä, ei kuntalisä poista tai vähennä riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla investointitarpeita. ==== o Kokeilun jatkaminen vuoden 2011 loppuun edellyttäisi, että kunnanvaltuusto myöntää sivistyslautakunnan talousarvioon vähintään euron lisämäärärahan. KH Ehdotus: Käsittely: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, ettei kotihoidon kuntalisän käyttökokeilua jatketa jälkeen. Kunnanjohtajan estyneenä ollessa asian esittelijänä toimi hallintopäällikkö Jarkko Sorvanto. Parviainen Ryynäsen kannattamana ehdotti, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle että lasten kotihoidon kuntalisän käyttökokeilua jatketaan saakka. Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän päätösehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Parviaisen esitystä äänestävät ei. Äänestyksessä Parviaisen esitys voitti äänin 7 (Janhunen, Karell, Laaksonen, Martin, Nordström, Parviainen, Ryynänen) 4 (Kaisla, Penttinen, Rahkola-Toivanen, Sarviaho). Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kotihoidon kuntalisän käyttökokeilua jatketaan saakka. ==== KV 28 Käsittely: Paasikivi Penttisen kannattamana ehdotti, että kotihoidon kuntalisän käyttökokeilua ei jatketa jälkeen. Lautakunta Kunnanhallitus

18 Sivu 18 Koska tehtyä ehdotusta vastustettiin, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Paasikiven ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotus voitti äänin 16 (Calin, Dahlqvist, Svanfeldt, von Essen, Forsblom, Grotell, Karell, Kokkonen, Laaksonen, Nordström, Oinonen, Parviainen, Raivio, Rehnberg, Tuomi, Varpio) 8 (Holm, Keränen, Paasikivi, Penttinen, Rahkola-Toivanen, Savinainen, Westermarck, Sarviaho) kolmen (Keskitapio, Laakkonen, Pesonen) äänestäessä tyhjää. päätti, että kotihoidon kuntalisän käyttökokeilua jatketaan saakka. === Lautakunta Kunnanhallitus

19 Sivu 19 KH:36 /2011 KV Liite 5 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN OHJELMAN HYVÄKSYMINEN Ikääntyvä LOST 2018 on Lohjan kaupungin, n, Inkoon ja Karjalohjan kuntien ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille Ohjelmassa määritellään kaupungin ja kuntien asukkaiden yhteisen tahtotilan mukaiset linjaukset ja toimenpiteet, joilla LOST- ikäihmisten hyvinvointia tuetaan ja vahvistetaan. Tämä ohjelma on jatkoa vuosille laaditun Lohjan kaupungin ikääntyvien hoito- ja palvelustrategialle. Lohjan valtuusto on hyväksyessään vuoden 2010 talousarvion edellyttänyt ikääntymispoliittisen ohjelman laatimista. Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunnan asettama projekti- ja ohjausryhmä valmisteli ohjelmaa maalis-marraskuun 2010 välisenä aikana ja Lohjan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ohjelman Ohjelma toimii vanhusten palveluiden suunnittelussa ohjaavana asiakirjana vuosina Ikääntyvä LOST ohjelma korostaa ikääntymisen monia ulottuvuuksia ja ihmisten vaihtelevia tarpeita sekä kaupungin roolia ikäihmisten voimavaroja tukevien ja vahvistavien palvelujen tuottajana sekä ennalta ehkäisyä ja ennakointia. Ikääntyvä LOST tarkoittaa seutua, jossa ikääntyvä asukas voi elää aktiivista ja onnellista elämää iästä ja toimintakyvystä riippumatta. Asukkaalla on hyvät mahdollisuudet huolehtia omasta terveydestään ja toimintakyvystään, mikä tarkoittaa muun muassa esteetöntä toimintaympäristöä, jossa palvelut ja harrastusmahdollisuudet ovat helposti saavutettavia. Toimintakyvyn vajeet ja ennen kaikkea toimintakyvyn heikkenemisen riskitekijät havaitaan hyvissä ajoin ja riskeihin puututaan palvelujen painottuessa ennaltaehkäisevään toimintaan. Ikäihminen päättää itseään koskevista asioista. Ohjelma korostaa kaikkien toimijoiden tärkeyttä ikäystävällisen ympäristön rakentamisessa. Keskeisiä arvoja yhteisen tavoitteen saavuttamisessa ovat itsemääräämisoikeus ja tasapuolisuus. Ohjelman valmistelua on ohjannut vanhuskäsitys, jossa vanheneminen nähdään kiinteässä yhteydessä elämänkulkuun, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Ohjelmassa linjatut hyvän hoivan ja hoidon periaatteet tulee käsittää myös laatulupauksiksi kuntalaisille siitä, että sitoudumme palvelemaan ja hoitamaan näiden periaatteiden mukaisesti. Ohjelman kunkin luvun lopussa on ohjausryhmän näkemys siitä, mitä tulee kehittää. Tärkeimmät kehittämistoimenpiteet kustannuksineen on määritelty erillisessä toimenpideohjelmassa vuosille Ikääntyvä LOSTohjelman tavoitteet kohdistuvat ensisijassa kaikkein huonokuntoisimpien vanhusten palveluihin. Palvelutarpeet on laskettu valtakunnallisen laa- Lautakunta Kunnanhallitus

20 Sivu 20 tusuosituksen mukaisesti 75 vuotta täyttäneitä kohti. Näin siksi, että palvelutarpeiden katsotaan lisääntyvän 75. ikävuoden jälkeen. Palvelutarpeiden arviointi on tehty oletuksella, että LOST-yhteistyö jatkuu. Mahdollisia kuntaliitoksia, jotka laajentaisivat aluetta, ei ole ohjelmassa huomioitu. Vuosina yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa seudulla yli 1500 henkilöllä. Heidän palveluidensa järjestämisellä on merkittäviä kustannusvaikutuksia kuntatalouteen. Ohjelman mukaisesti jatkossa on järkevää kehittää palvelurakennetta siten, että n vuodeosastolle keskitetään ruotsinkieliset pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevat vanhukset ja Kartanomäkeen suomenkieliset. Vuoden 2018 jälkeen tulee myös varautua siihen, että on rakennetaan lisää palveluasumispaikkoja. Suurimmat kustannusvaikutukset syntyvät tehostetun palveluasumisen laajentamisesta vastaamaan ikäihmisten määrän kasvua sekä valtakunnallisia suosituksia sekä Kartanomäen palvelukeskuksen peruskorjauksesta ja laajentamisesta. Koko ohjelman rahallinen vaikutus on noin 9,2 milj. mukaan lukien investoinnit. Kartanomäen palvelukeskuksen saneeraus ja laajennus esitetään vuosille Sen kustannusarvio on noin 3,5 milj. Lohjan, n ja Inkoon palvelurakenne on liian laitosvaltainen. Voimavaroja kotona asumisen tukemiseen ja kotona kuntoutukseen esitetään lisättäväksi, jotta vanhukset voivat halutessaan asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Avohoitopainotteisuuden lisäämisellä ja hoidon porrastuksen tehostamisella arvioidaan neljässä vuodessa saavutettavan viiden prosentin kustannussäästöt verrattuna nykytilanteeseen. Omaishoidontuki kotona asumista tukevana palveluna on alikehittynyt Lohjan alueella. Ongelmana ei ole niinkään omaishoidontuen taso, vaan se, miten uusia omaishoitajia saadaan rekrytoitua ja miten omaishoitajia voidaan tehokkaammin tukea heidän työssään mm. tarjoamalla monipuolisempia tapoja vapaapäivien järjestämiseen. Erityiset haasteet kohdistuvat esteettömään ympäristöön sekä yleisissä tiloissa, ulkona kulkuväylillä että omassa kodissa. Vanhusten osallisuutta ja heidän mahdollisuuksiaan käyttää sekä kunnallisia, yksityisiä, kaupallisia että kulttuuripalveluita voidaan parantaa vain toimivaa joukko- ja asiointiliikennettä parantamalla. Ehdotus Käsittely: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisesti Ikääntyvä LOST 2018 ohjelman. Kunnanjohtajan estyneenä ollessa asian esittelijänä toimi hallintopäällikkö Jarkko Sorvanto. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanhallitus

21 Sivu 21 ==== KV 29 Liite 2 Käsittely: n sitoutumattomien valtuustoryhmä/westermarck ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Koska yhdeksän valtuutettua (Raivio, Keränen, Tuomi, Sarviaho, Rahkola- Toivanen, Westermarck, Holm, Laakkonen ja Keskitapio) pyysi asian jättämistä pöydälle, totesi puheenjohtaja asian jäävän pöydälle valtuuston työjärjestyksen 19 :n mukaisesti. Asia jätettiin pöydälle. === Lautakunta Kunnanhallitus

22 Sivu 22 KH:112 /2011 KV 30 YKSITYISTIETOIMEN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN SIIRTO YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNALLE TEKNLTK hyväksyi talousarvion vuodelle 2011 kokouksessaan Samassa kokouksessa kunnanvaltuusto päätti 93 kunnan organisaatio- ja päätöksentekorakenteen uudistamisesta. Kunnan teknisellä toimialalla toimivat tekninen lautakunta ja ympäristö- ja rakennuslautakunta. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisuudessa toimii tietoimitusjaosto. n talousarviokäsittelyn yhteydessä varattiin teknisen lautakunnan talousarvioon yksityistietoimelle kohdennettuja varoja seuraavasti: Toimintakulut Sisäiset kulut euroa euroa Johtosääntökäsittelyn yhteydessä yksityistieasiat osoitettiin kuitenkin ympäristö- ja rakennuslautakunnan tehtäväksi, jonka alaisuudessa toimii myös tietoimitusjaosto. Talousarviossa olevat, yksityistietoimelle varatut määrärahat on siirrettävä ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvioon, koska ko. lautakunta vastaa yksityistietoiminnan järjestämisestä. Esittelijä: Tekninen johtaja Catharina Lindström p , s-posti Ehdotus: Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että - vuoden 2011 talousarviossa yksityistietoimintaan varatut määrärahat (toimintakulut euroa ja sisäiset kulut euroa) siirretään teknisen lautakunnan talousarviosta ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvioon. Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2011 talousarviossa yksityistietoimintaan varatut määrärahat (toimintakulut euroa ja sisäiset kulut euroa) siirretään teknisen lautakunnan talousarviosta ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvioon ==== Lautakunta Kunnanhallitus

23 Sivu 23 KH Ehdotus: Käsittely: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää siirtää vuoden 2011 talousarviossa yksityistietoimintaan varatut määrärahat (toimintakulut euroa ja sisäiset kulut euroa) teknisen lautakunnan talousarviosta ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvioon. Kunnanjohtajan estyneenä ollessa asian esittelijänä toimi hallintopäällikkö Jarkko Sorvanto. Ehdotus hyväksyttiin. ===== KV 30 hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. === Lautakunta Kunnanhallitus

24 Sivu 24 KH:121 /2011 KV 31 LYHYTAIKAISEN LUOTON RAJAN VAHVISTAMINEN KH n kunnanhallituksen johtosäännön mukaan kunnanvaltuusto päättää vuosittain lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten enimmäismäärän. n kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt lainojen enimmäismääräksi euroa. Tästä on käytössä 8,6 miljoonaa euroa. Käytössä on sekä lyhytaikaisia velkakirjalainoja että kuntatodistuksia. hyväksyy enimmäismäärän ja käytöstä tehdään viranhaltijapäätös. n on syytä tehdä päätös, jossa lyhytaikaisten lainojen ja kuntatodistusten raja pidetään ennallaan 10,0 miljoonassa eurossa. Lainoilla on tarkoitus turvata kunnan maksuvalmiutta. Ehdotus: Käsittely: Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto pitää ennallaan lyhytaikaisen luoton enimmäismäärän 10,0 miljoonaa euroa. Kunnanjohtajan estyneenä ollessa asian esittelijänä toimi hallintopäällikkö Jarkko Sorvanto. Esittelijän selostusosaan tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Ehdotus hyväksyttiin. ==== KV 31 hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. === Lautakunta Kunnanhallitus

25 Sivu 25 KH:148 /2011 KV 32 KUNNALLISEN MAASEUTUHALLINNON ORGANISOITUMISESTA PÄÄTTÄMINEN KH Liite 2 Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) astui voimaan Tavoitteena on muodostaa kunnissa hoidettavista maaseutuhallinnon tehtävistä yhteistoiminta-alueita, jonka alueella toimisi vähintään 800 maatalouden tukihakemuksen tehnyttä henkilöä tai yhteisöä (maatalousyrittäjää). Maaseutuhallinto on järjestettävä siten, että tehtäviä hoitaa yhteisen johdon alaisuudessa vähintään viisi viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista yksi päätoimisesti hoitaa maaseutuhallinnon tehtäviä ja johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä. Lain mukaan kuntien on tehtävä päätös yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä viimeistään 1. päivänä toukokuuta 2011 ja siitä on tehtävä ilmoitus maaseutuvirastolle viimeistään 1. päivänä kesäkuuta Yhteistoiminta-alueen on aloitettava toimintansa viimeistään Koheesio- ja kilpailukykyohjelma KOKO Länsi-Uusimaan toimintaryhmä käynnisti selvitystyön, johon kuuluvat Hanko, Inkoo, Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Raasepori ja. Selvitystyöhön kutsuttiin mukaan Espoo, Kirkkonummi ja Vihti. Selvitystyön laatiminen tilattiin kilpailutuksen perusteella Länsi- Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:ltä, jossa vastuullisina toimivat toiminnanjohtaja Jaana Lehtonen ja asiantuntija Katianna Kuula. Selvitystyötä ohjasivat KOKO-alueen kunnanjohtajat. Selvitystyö toteutettiin järjestämällä maaseutusihteereiden ja muun henkilökunnan työpalavereita, kuulemalla alueen maanviljelijäjärjestöjä ja kuntien linjauksia sekä kokoamalla työ selvityksen muotoon. Lisäksi valmisteltiin yhteistoimintasopimusluonnos. Kustannustenjako kuntien kesken tulee ehdotuksen mukaan perustumaan maaseutuviraston laatimaan laskentapohjaan, jossa organisaation kustannusten jako kunnille tehdään käyttäen perusteena kunnassa olevien tilojen, peltolohkojen määrän, peltohehtaarien määrän, maksettujen tukien määrän ja tukipäätösten määrän keskiarvoa. Näihin perustuva kustannustenjako otetaan käyttöön asteittain kolmen vuoden aikana. Organisaation kustannuksiksi on selvityksessä arvioitu vuonna 2012 noin ja vuodesta 2013 eteenpäin Lautakunta Kunnanhallitus

26 Sivu 26 Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinnon organisaation uudistamista koskeva selvitys on hyväksytty KOKO-toimintaryhmässä Selvityksessä alueelle esitetään muodostettavaksi yksi kaksikielinen organisaatio, jossa kiinteät palvelupisteet ovat Raaseporissa tai Inkoossa ja Vihdissä. Selvitystyössä mukana olleille kunnille on lähetetty pyyntö tehdä organisaatioon liittymistä koskeva päätöksensä mennessä. Uuden organisaation isäntäkuntana on Raasepori tai Inkoo. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää 1. osallistua Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinnon yhteistoimintaalueeseen laaditun selvityksen mukaisesti viimeistään hyväksyä, että yhteistoiminta-alue perustetaan viimeistään alkaen ja isäntäkuntana on Raaseporin kaupunki tai Inkoon kunta 3. hyväksyä liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen. Yhteistoimintasopimus täsmentyy kuntien ilmoittaessa kantansa liittymisestä yhteistoiminta-alueeseen. Käsittely: Esittelijä muutti päätösehdotusta seuraavasti: 4. suositella Inkoon kuntaa isäntäkunnaksi maantieteellisen sijainnin ja oppilaitoksen läheisyyden vuoksi. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää 1. osallistua Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinnon yhteistoimintaalueeseen laaditun selvityksen mukaisesti viimeistään hyväksyä, että yhteistoiminta-alue perustetaan viimeistään alkaen ja isäntäkuntana on Raaseporin kaupunki tai Inkoon kunta 3. hyväksyä liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen 4. suositella Inkoon kuntaa isäntäkunnaksi maantieteellisen sijainnin ja oppilaitoksen läheisyyden vuoksi. Yhteistoimintasopimus täsmentyy kuntien ilmoittaessa kantansa liittymisestä yhteistoiminta-alueeseen. === KV 32 Liite 3 hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. === Lautakunta Kunnanhallitus

27 Sivu 27 KV 33 ALOITTEIDEN JÄTTÄMINEN Luettiin valtuutettujen von Essen, Kokkonen, Raivio, Pesonen, Rehnberg, Paasikivi ja Forsblom jättämä ja allekirjoittama aloite, joka koski edellytysten selvittämistä n liittymiseksi Helsingin Seudun Liikenne kuntayhtymään. Aloite lähetettiin kunnanhallitukseen valmisteltaviksi. === Lautakunta Kunnanhallitus

28 Sivu 28 VALITUSOSOITUS Pykälät: 25, 27, 29, 33 Hallintolain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet vain valmistelua tai Kuntalain 91 :n mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee täytäntöönpanoa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Valitusviranomainen, osoite, posti- ja s-postiosoite: Helsingin hallinto-oikeus Ratapihantie Helsinki Kunnallisvalitus, pykälät: 26, 28, Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Liitetään pöytäkirjaan Lautakunta Kunnanhallitus

29 Sivu 29 Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Lautakunta Kunnanhallitus

30 Sivu 30 Lautakunta Kunnanhallitus

Kunnanvaltuusto nro 4/2011 16.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2011 16.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 34 KV 35 KV 36 KV 37 KV 38 KV 39 Kokouksen järjestäytyminen Ikääntymispoliittisen ohjelman hyväksyminen Talouden seuranta Talouden tasapainotusohjelman seuranta Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/ SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 10 KV 11 KV 12 KV 13 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta n työjärjestyksen mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2012 27.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 10 KV 11 KV 12 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta n työjärjestyksen mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä aloitteista

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen

Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen nro 8/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 111 KH 112 Kokouksen järjestäytyminen Neuvottelujen käynnistäminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseksi ja neuvottelijoiden nimeäminen Sivu 2 Nro 8/2012

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 3/ SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 15 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 16 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 17 Aleksis Kiven koulun työsuunnitelman 2012-2013 hyväksyminen SIVLSUOJ 18 Päivärinteen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 100 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 101 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 102 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 1-9/2011 SIVLTK 103 Muut asiat SIVLTK

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2013 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 51 Kokouksen järjestäytyminen SIVLTK 52 Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta SIVLTK 53 Sivistyslautakunnan talouden toteutuma 7/2013 SIVLTK 54 Muut asiat Sivu 2 Nro

Lisätiedot

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka

Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi Kirjastonjohtajan virka nro 3/2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 22 SIVLTK 23 SIVLTK 24 SIVLTK 25 SIVLTK 26 Kokouksen järjestäytyminen Taloustilanne Virkamiespäätökset Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustusten julistaminen haettavaksi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 26 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 27 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 28 Ehdotus Aleksis Kiven koulun lukuvuoden 2014 2015 työsuunnitelmaksi SIVLSUOJ 29

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma nro 11/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma Muut asiat Sivu 2 Nro 11/2014 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto nro 1/2012 8.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2012 SISÄLLYSLUETTELO SIVLSUOJ 1 Kokouksen järjestäytyminen SIVLSUOJ 2 Viranhaltijapäätökset tiedoksi SIVLSUOJ 3 Aleksis Kiven koulun toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2011 SIVLSUOJ 4 Päivärinteen

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 2/2011 28.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 2/2011 28.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 16 KV 17 KV 18 KV 19 KV 20 KV 21 KV 22 KV 23 KV 24 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta Tonttien myynnin jatkaminen alennettuun hintaan n työjärjestyksen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 15/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 15/ SISÄLLYSLUETTELO nro 15/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 221 KH 222 KH 223 Kokouksen järjestäytyminen Kunnan tonttien myyntihintojen alentaminen Vuoden 2013 talousarvion muuttaminen Sivu 2 Nro 15/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen

Kunnanhallitus nro 12/2013 7.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen nro 12/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 183 KH 184 Kokouksen järjestäytyminen Etuosto-oikeuden käyttäminen Sivu 2 Nro 12/2013 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 18.00-18.10 Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja,

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös

Kunnanhallitus nro 4/ SISÄLLYSLUETTELO. Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös nro 4/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 71 KH 72 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2014 tilinpäätös Sivu 2 Nro 4/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 16.30-17.33 Läsnä olevat jäsenet Laaksonen Merja, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/ SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 KH 158 KH 159 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset n kunnan

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kokousaika 22.6.2011 klo 17.30-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 2/2014 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 6 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 7 Valitus koskien metsätien rikkomista ja korjaamista. TIETOIMJ 8 Valitus Kalliojärven tiekunnan vuosikokouksesta Sivu 2 Nro 2/2014

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 5/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 5/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 5/2009 98 KOKOUSAIKA 21.9.2009 klo 19.00-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 1/2011 10.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 1/2011 10.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 1 SIVLTK 2 SIVLTK 3 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Sivistyslautakunnan tehtävät ja sivistysosaston

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 08.06.2010 klo 18.00 18.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2015 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:30-17:10 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 71

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot