MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1"

Transkriptio

1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA :00-18:55 PAIKKA Virolahti kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Ikääntyneiden kotihoidon kriteerit Etelä-Kymenlaaksossa 4 17 Kotihoidon asiakaspalaute 6 18 Sopimus suun terveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä Kymenlaakson alueella kiireellistä hammashoitoa tarvitseville 9 19 Viranhaltijapäätökset ajalta Ilmoitusasiat 13

2 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Astola Matti 18:00-18:55 jäsen Eriksson Helena 18:00-18:55 jäsen Kivelä Anja 18:00-18:55 jäsen Taina Kati 18:00-18:55 jäsen Tenkanen-Salmela Riitta 18:00-18:55 jäsen Tolvanen Janne 18:00-18:55 jäsen Vilkki Mikko 18:00-18:55 varapuh.joht. Kuntsi Juhani 18:00-18:55 khall:n edustaja Rikkola Riitta 18:00-18:55 khall:n edustaja Seuri Marjo 18:00-18:55 sos.- ja terv.joht. Takajärvelä Heimo 18:00-18:55 varajäsen POISSA Pakkanen Raimo puheenjohtaja Jämsén Antti kunnanjohtaja Havuaho Osmo kunnanjohtaja Alastalo Tarja khall:n puh.joht. Lappi Jukka khall:n puh.joht. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Helena Eriksson ja Riitta Tenkanen-Salmela. ALLEKIRJOITUKSET Mikko Vilkki Puheenjohtaja Marjo Seuri Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Miehikkälässä Helena Eriksson Riitta Tenkanen-Salmela

3 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Miehikkälän kunnanvirasto Marjo Seuri Sosiaali- ja terveysjohtaja

4 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntyneiden kotihoidon kriteerit Etelä-Kymenlaaksossa 51/25.250/2012 MVSote 16 Liite 1 Liite 2 Kotihoidon kriteerit Ikäihmisten toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt seudulliset ikäihmisten kotihoidon kriteerit Kriteerit on nyt päivitetty vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä ja toimintaympäristöä. Ikääntyneiden kotihoidon kriteerien tarkoituksena on määritellä kotihoidon asiakkuus ja kohdentaa kotihoidon palvelut niitä tarvitseville asiakkaille. Kohdentamisen apuna käytetään toimintakyvyn- ja palvelutarpeen arviointimallia ja siinä sovittuja toimintakykymittareita. Kotihoidon riteerit käsittävät kolme osa-aluetta: arviointi ja palveluohjaus, tilapäinen kotihoito ja säännöllinen kotihoito. Arvioinnin ja palveluohjauksen kohderyhmänä ovat kaikki, jotka kokevat tarvitsevansa palveluohjausta. Toiminnan tarkoituksena on edistää asiakkaiden päivittäistä hyvinvointia neuvomalla ja suunnittelemalla asiakkaan kanssa sopivia palvelukokonaisuuksia. Arvioinnissa huomioidaan yksityisten palveluntuottajien ja muun tukiverkoston mahdollisuudet osallistua palveluprosessiin. Tilapäistä kotihoitoa tarvitsevien asiakkaiden palvelun tarve on harvemmin kuin kerran viikossa ja/tai pääsääntöisesti jatkuu alle kuukauden. Asiakkaiden toimintakyky on alentunut siten, että he eivät selviydy tilapäisesti ilman apua jokapäiväisistä toiminnoista tai tarvittava apu on vähäistä. Palvelun tarkoitus on auttaa asiakkaita kuntoutumaan tilapäisestä toimintakyvyn alenemisesta ja tukea asiakkaan omatoimista selviytymistä kotona. Asiakkaan toimintakyky arvioidaan yhteisellä toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnilla. Annetut palvelut voivat vaihdella merkittävästi toimintakyvyn muutosten yhteydessä. Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ovat pitkäaikaista hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevia henkilöitä. Asiakkaiden toimintakyky on alentunut siten, että he eivät selviydy itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista. Palvelun tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaiden päivittäistä toimintakykyä, selviytymistä sekä tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään. Päätös kotihoidon asiakkuudesta ja annettavan palvelun sisällöstä tehdään toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Annettavat palvelut määritellään henkilökohtaisen palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti hoitoja palvelusuunnitelmassa. Annetut palvelut voivat vaihdella merkittävästi toimintakyvyn muutosten yhteydessä. Asiakkaan toimintakykyä mitataan toimintakykymittareilla. Asiakkaan RAVA-indeksin tulee olla vähintään 1,5, tavoitteena 1.75 ja enintään Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden osalta RAVA arvo voi tietyissä tapauksissa olla alle 1,5. Asiakkaan Rava-indeksin ollessa yli 3.49, ratkaisee asiakkaan kokonaistilanne kotihoitoasiakkuuden.

5 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Uusina osioina kotihoidon kriteerit sisältävät tarkennetut rava-indeksit, kohdat työsuojelusta ja asiakastietojen kirjaamisesta. Muutoksia on myös kotihoidon tilapäisen käynnin saatavuudessa. Kotihoidon kriteerien yhteisen osan lisäksi kriteerit sisältävät kuntakohtaiset tukipalvelut ja määrittelyn asiakkaista, joille suositellaan muita kuin kotihoidon palveluja. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä ja ottaa käyttöön päivitetyt kotihoidon kriteerit esitetyn mukaisesti. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kotihoidon asiakaspalaute 26/25.250/2015 MVSote 17 Kaakon kaksikon kotihoidon asiakaspalautteen yhteenvetoraportti ja Etelä-Kymenlaakson kotihoidon asiakaspalautteen yhteenvetoraportti toimitettu esityslistan liitteenä. Etelä-Kymenlaaksossa tehtiin osallistavat kotihoidon asiakaspalautehaastattelut ensimmäisen kerran syyskuussa tammikuussa Yhteenveto käsiteltiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa Vastaavat haastattelut on nyt suoritettu uudelleen. Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemissa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa on turvattava asiakkaiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujen laadun kehittämiseen. Vuoden 2014 kotihoidon säännöllisten asiakkaiden osalta asiakaspalaute kerättiin käyttäen osallistavaa keskusteluhetkeä. Keskeistä oli kuulla kotihoidon asiakkaan omaa ääntä, arvostaa hänen kokemuksiaan ja tavoittaa hänelle merkityksellisiä asioita kotihoidon palveluista. Keskustelun vastauksia hyödynnettiin asiakassuhteissa, esim. hoito- ja palvelusuunnitelman päivittämisessä. Keskustelun sisältö kerättiin sähköisen kyselyn avulla asiakaspalautteeksi. Osallistava tapa kerätä asiakaspalaute kehitettiin yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson kuntien kotihoidon toimijoiden kesken, osana Kotona kokonainen elämä - hanketta. Asiakaspalautteessa kerättiin asiakkaiden kokemuksia kotihoidon prosesseista. Asiakaspalautteen osa-alueet olivat seuraavat: 1. Taustatiedot 2. Hoito- ja palvelusuunnitelma / vastuuhoitajuus 3. Toimintakykyä edistävä toiminta / liikkuminen 4. Toimintakykyä edistävä toiminta / ravitsemus 5. Toimintakykyä edistävä toiminta / sosiaaliset voimavarat / osallisuus 6. Koti ympäristönä 7. Terveydenhoito / sairauden hoito 8. Kotihoidon henkilöstö Vastuuhoitajat suorittivat asiakaspalautekeskustelut välisenä aikana omille asiakkailleen, joita oli 81 (Vertailuluku vuodelta 2013 oli 64). Vastuuhoitaja syöttivät vastukset sähköiseen muotoon, josta kyseinen koonti on laadittu. Kotihoidon asiakkaista 78 % (87 %) koki, että heidän mielipiteensä on huomioitu hoito- ja palvelusuunnitelmaan laadittaessa. Asiakkaat saivat riittävästi tietoa kotiin järjestettävistä palveluista. Kotihoidon vastuuhoitajan

7 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta tunnisti 75 % (63 %) asiakkaista, joka pääsääntöisesti kävi asiakkaan luona kerran viikossa tai useammin. Kotihoidon asiakkaista liikkumisen koki hyväksi / kohtalaiseksi 74 % (66 %). Asiakkaista 63 % (67 %) ulkoili päivittäin, puolestaan 11 % (8 %) ei ulkoillut lainkaan. Asiakkaista suurimalla osalla oli käytössään apuvälineitä. Kotihoidon asiakkaista oli kaatunut 40 % (44 %) viimeisen vuoden aikana; kaatumisen syitä oli selvitelty 88 % (74 %) tapauksista. Lähes kaikki vastanneet kokivat, että kotihoito tuki heidän omatoimista selviytymistä kotona. Kaatumisvaaran arviointi IKINÄ- mallin mukaisesti oli vuoden 2014 kehittämiskohteita ja tulokset ovat nähtävissä myös asiakkaiden kokemuksissa. Liikuntasuunnitelmien suhteen kehittäminen vielä jatkuu/edelleen; liikuntasuunnitelman tunnisti 14 % (3 %) asiakkaista. Kotihoidon asiakkaista ruokahuollossa apua tarvitsi 75 % (88 %); tuen tarve kohdistui tasaisesta ruuan valmistukseen sekä kauppa-apuun. Ravitsemukseen liittyvää neuvontaa asiakkaista koki saavansa 62 % (61 %). Ravitsemustietouden lisääminen oli myös vuoden 2014 kehittämiskohde; aiheeseen liittyneet koulutukset järjestettiin kuitenkin vasta 2014 syys- lokakuussa, joten vaikutuksia voi tarkemmin arvioida vasta vuoden 2015 kyselyllä. Asiakkaista kodin ulkopuoliseen toimintaa osallistui 70 % (59 %) vastanneista. Suurimmalle osalle asiakkaista, jotka eivät osallistuneet kodinulkopuoliseen toimintaan, tämä oli oma valinta. Sosiaalinen tukiverkosto oli kunnossa 90 % (92 %) vastanneista. Kotihoidon käynnit lisäsivät asiakkaiden turvallisuuden tunnetta. Kotihoidon asiakkaista yksinäisyyttä koki 33 %; yksinäisyyteen reagoiminen on vuoden 2015 kehittämiskohteissa. Kotihoidon asiakkaista 97 % (95 %) koki, että heidän terveydentilaa seurataan säännöllisesti. 92 % (100 %) mielestä kotihoito reagoi muutoksiin nopeasti. Asiakkaista 98 % (100 %) koki, että pääsevänsä tarvittaessa lääkäriin. Kotihoidon henkilöstöä koskevat arviot olivat positiivisia. Asiakkaat kokivat luonaan käyvien eri hoitajien määrän olevan sopiva. Henkilökunta oli ammattitaitoista, luotettavaa ja heihin saatiin tarvittaessa yhteys. Kysyttäessä kouluarvosanaa henkilökunnan käytöksestä, asiakkaista 71 % (64 %) antoi arvosanaksi 9 tai 10. Verrattuna koko Etelä-Kymenlaakson koontiin, olivat Kaakon kaksikon asiakkaiden kokemukset samansuuntaiset kokonaisuuden kanssa. Asiakaspalautteiden koontia hyödynnetään kotihoidon kehittämisessä. Kehittämissuunnitelmat työstetään aluekohtaisesti, kohdentaen kehittäminen tarpeiden mukaisesti. Kotihoidon esimies kerää alueiden palautteen (sisältäen seuraavat asiat aluekohtaisesti tarkasteltuna). kehittämiskohteet yleisesti toimijoiden näkemys kehittämiskohteista / toimenpiteistä esimiehen osuus (seuranta ja arviointi) mitä hyvää voidaan viedä muille alueille

8 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Kotona kokonainen elämä - hanke koostaa kehittämiskohteista yhteenvedon, sekä seuraa ja arvioi niiden toteutumista. Osa toimenpiteistä on hyvinkin aluekohtaisia ja kohdistuu päivittäiseen toiminnan johtamiseen / kehittämiseen. Osaan laaditaan yhteisiä malleja tai huomioidaan niiden osaamisen lisääminen laajemmin, esimerkiksi yksinäisyyden kokemukseen vaikuttaminen. Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi kotihoidon asiakaspalautteen yhteenvetoraportit. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sopimus suun terveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä Kymenlaakson alueella kiireellistä hammashoitoa tarvitseville 27/23.237/2015 MVSote 18 Liite 3 Sopimusluonnos suun terveydenhuollon alueellisen ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksen järjestämisestä Kymenlaakson alueella kiireellistä hammashoitoa tarvitseville Kymenlaakson kunnilla oli vuoden 2009 alusta lukien voimassa sopimus suun terveydenhuollon viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksestä, joka on toimi puolivuosittain Kotkassa ja Kouvolassa. Päivystysaika oli viikonloppuisin ja arkipyhinä klo ja päivystyskerrat jaettiin Kymenlaakson kuntien kesken. Vuoden 2015 alusta on tullut voimaan STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (ns. päivystysasetus), jonka 16 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on huolehdittava, että laillistetun hammaslääkärin palvelut ovat saatavilla keskitetysti yhteispäivystyksen yhteydessä virka-ajan ulkopuolella. Iltaisin (klo 16-21) ja viikonloppuisin (klo 8-21) palvelut järjestetään sairaanhoitopiirin alueella. Yöaikaisesta päivystyksestä huolehtii erityisvastuualue ja siellä tulee olla valmius kasvojen, suun ja kaulan alueen päivystyksellisiin tutkimus- ja hoitotoimenpiteisiin. Kymenlaakson alueen suun terveydenhuollon ilta-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystyksen järjestelyjä on valmisteltu hammashuollon kuntayhteistyönä. Kotkan kaupunki on kilpailuttanut päivystyksen kaikkien kuntien puolesta lukien. Päivystys sijoittuu aluksi Karhulan hammashoitolaan, mutta siirtyy yhteispäivystyksen yhteyteen, kun Careassa on käytettävissä tähän soveltuvat tilat. Päivystysajasta arkisin klo ja viikonloppuisin ja arkipyhinä klo Kotkan kaupunki käyttää omiin tarpeisiinsa suunnitelman mukaan arkisin 4 h ja viikonloppuisin 5 h/päivä, mikä vastaa 63,8 % päivystysajasta ja kustannuksista. Muut kunnat jakavat 36,2 % kustannuksista asukaslukujen suhteessa. Lisäksi kunnat maksavat Kotkalle ns. ulkokuntalaskun ja asiakas maksaa asiakasmaksun. Päivystyksen arvioidut nettokustannukset ovat , josta Kaakon kaksikon osuus on n Päivystyksen toimivuutta, kustannuksia ja maksuosuuksia seurataan säännöllisesti. Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimi ei ole varautunut talousarviossa suun terveydenhuollon päivystyksen järjestämiseen, koska asia varmistui vasta lautakunnan talousarviokäsittelyn jälkeen. Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh

10 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Miehikkälän ja Virolahden kuntien osallistumisen suun terveydenhuollon alueelliseen päivystykseen ja valtuuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan allekirjoittamaan siitä solmittavan sopimuksen. Päätös annetaan tiedoksi Miehikkälän ja Virolahden kunnanhallituksille. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

11 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Viranhaltijapäätökset ajalta MVSote 19 Viranhaltijat ovat velvoitettuja tiedottamaan tekemistään päätöksistä omalle lautakunnalle. Kuntalain 51 :n mukaan lautakunta voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on siirretty viranhaltijan päätettäväksi. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa lain ja asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyjä koskevia asioita, eikä yksilöön kohdistuvia ope tustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Viranhaltijapäätökset ajalta on tehty seuraavasti: Sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri - henkilöstöasiat 3 kpl - hankinnat 2 kpl - viran/toimen täyttäminen/täyttölupa 1 kpl Johtava lääkäri Minna Turakainen - henkilöstöasiat 1 kpl Palvelujohtaja Leila Tylli - henkilöstöasiat 6 kpl - koulutus 2 kpl Avopalveluohjaaja Jenni Yläjääski - henkilöstöasiat 9 kpl - koulutus 1 kpl Vastaava sairaanhoitaja Tarja Alastalo - henkilöstöasiat 9 kpl - koulutus 1 kpl Vastaava sairaanhoitaja Marja-Riitta Husu - henkilöstöasiat 10 kpl - koulutus 1 kpl Vastaava sairaanhoitaja Tuija Kuokka - henkilöstöasiat 9 kpl Vastaava hoitaja Kristiina Roimola - koulutus 13 kpl Vastaava fysioterapeutti Riitta Lautamies - henkilöstöasiat 2 kpl Vs. vastaava ohjaaja Miia Notkola - henkilöstöasiat 4 kpl Vs. päivähoidon johtaja Tiina Suur-Uski - henkilöstöasiat 12 kpl Virojoen päiväkodin johtaja Erika Jokimies - henkilöstöasiat 29 kpl

12 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Miehikkälän päiväkodin johtaja Jouni Turkia - henkilöstöasiat 10 kpl Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja Marjo Seuri, puh Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi sosi aali- ja terveystoimen viranhaltijapäätökset ajalta ja tode ta, että nii den si säl tä miä asioita ei oteta so siaali- ja terveyslautakunnan kä siteltäväk si. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

13 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Ilmoitusasiat MVSote 20 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee seuraavat asiat tie toon saatetuiksi: 1. Carean tiedote : - Mielenterveystalo.fi -nettipalvelu laajeni Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden ky:n alueelle 2. Kuntatyönantajat : - Yhdenvertaisuuslain soveltaminen lukien 3. Sopimuksen jatkaminen vanhusten ja vammaisten kotihoidosta ja asumispalveluista ajalle Virolahden kunnanhallituksen pöytäkirjan ote : - Lausunto Carean alijäämien kattamisesta 5. Virolahden kunnanvaltuuston pöytäkirjan ote : - Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveyslautakunnan virolahtelainen jäsenmuutos Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, pykälät: 17, 19, 20 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, pykälät: 16, 18 HLL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimus- Viranomainen Oikaisuvaatimus-aika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusai ka Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, pykälät: 16, 18 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään Miehikkälän sosiaali- ja terveyslautakunta, os. Keskustie 4 A Miehikkälä Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun Valitusviranomainen: 1.Itä-Suomen hallinto-oikeus, Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio, PL 1744, Kuopio puh (vaihde), fax , Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 2. Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Hakemusosoitus, valitusaika 14 pv, pykälät: Yksityiskohtaiset ohjeet hakemusosoituksesta annetaan erillisellä liitteellä. 3. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: valitusaika xx pv, pykälät: Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai kaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensim mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty mistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritää hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2013 43 (-56) Aika Torstai 04.04.2013 klo 17.00-18.20 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 24.1.2012 klo 18.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 13 LÄHIHOITAJA MAJ-LEN JAATISEN IRTISANOUTUMINEN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 13 LÄHIHOITAJA MAJ-LEN JAATISEN IRTISANOUTUMINEN 3 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kokousaika 25.2.2014 klo 18.30 20.20 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Miehikkälän kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 4A

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Miehikkälän kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 4A VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 04.03.2015 Aika 04.03.2015 18:00-19:45 Paikka Miehikkälän kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 4A Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tilinpäätös-

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 15.09.2015 klo 17:00-19:00 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta 10.09.2014 Aika 10.09.2014 18:00-20:40 Paikka Lapjärven saunapirtti, Lapjärventie 390, Miehikkälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Talvikunnossapidon

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2013. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 17/2013 Kokousaika 11.11.2013 klo 18.00 21.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot