Savon koulutuskuntayhtymä Hakelämpölaitos Haapamäentie 1, Toivala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savon koulutuskuntayhtymä Hakelämpölaitos Haapamäentie 1, 70900 Toivala"

Transkriptio

1 1 / 20 Ramboll CM Oy Mika Tusa +358 (0) Savon koulutuskuntayhtymä Hakelämpölaitos Haapamäentie 1, Toivala Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA Copyright Ramboll CM Oy 1 / 20

2 2 / 20 SISÄLTÖ 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuttaja 5 1 RAKENNUSKOHDE Rakennuskohde ja -paikka 5 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste Urakkasuhteet 6 3 URAKAT, NIIDEN SISÄLTÖ JA LAAJUUS KVR-urakka Rakennuttajan ja käyttäjän hankinnat ja erillisurakat 6 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Työmaajärjestelyt Suunnitelmakatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Alihankkijoiden ja aliurakoitsijoiden hyväksyttäminen Projektin tietopankki 9 5 LAATU Laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta Käytettävät tuotteet 10 6 YMPÄRISTÖ Ympäristön suojelu 11 7 ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus 12 Copyright Ramboll CM Oy 2 / 20

3 3 / 20 8 URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Työaika Viivästyminen 13 9 VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Käänteinen arvonlisäverokäytäntö Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Ensimmäinen maksuerä Loppuerä Omistusoikeus Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuus Lisä- ja muutostyöt VALVONTA Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan valvonta Muiden osapuolten laadunvalvonta TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Työvoimasuunnitelma Ulkomainen työvoima Kulkuluvat Kirjaukset Työmaakokoukset Viranomaiskatselmukset VASTAANOTTOMENETTELY Vastaanottotarkastus 18 Copyright Ramboll CM Oy 3 / 20

4 4 / Urakkasuorituksen tarkastus Tarkastuskustannukset Toimintakokeet Luovutusasiakirjat Käytön opastus ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET TARJOUS 20 Copyright Ramboll CM Oy 4 / 20

5 5 / 20 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Savon koulutuskuntayhtymä Presidentinkatu 3, PL KUOPIO Tulosaluejohtaja Ari Orsjoki Rakennuttaja Tapani Lehmusaho Lvi-asiantuntija Marko Pasanen RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde ja -paikka Rakennuskohteena on Savon ammatti- ja aikuisopiston käyttöön tuleva aluelämpökeskus Siilinjärven Toivalassa. Kohteen sijainti: Siilinjärven Toivalan kylä, kortteli 8300, tontti 1. Rakennuspaikan osoite on Haapamäentie 1, Toivala. 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Hakelämpölaitos toteutetaan kvr-urakkana. KVR-urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Suunnittelutyössä otetaan huomioon tilaajan asettamat tavoitteet ja lähtötiedot. Niiltä osin kun lähtötietoja ei ole määritetty, tulee suunnitteluratkaisujen tasoltaan vastata kohteen käyttötarkoitusta (hakelämpölaitos). Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita. Copyright Ramboll CM Oy 5 / 20

6 6 / Maksuperuste Hakelämpölaitos-urakka on kokonaishintaurakka. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoiden tehtäväksi. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai aiheellisin perustein hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Tilaajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi luovuttaa urakan tai sen osia edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana ja edelleen kolmannelle urakoitsijalle aliurakkana. Urakoiden ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole sallittua ilman tilaajan etukäteen hyväksymää erityistä syytä. 3 URAKAT, NIIDEN SISÄLTÖ JA LAAJUUS 3.1 KVR-urakka KVR-urakkaan kuuluu hakelämpölaitoksen toteuttamiseksi tarpeellisten toteutussuunnitelmien hankinta, tarvittavat piirustus- ym. kopiot, tarvittavien viranomaislupien hankinta, urakkaan kuuluvien suunnitelmien ja töiden hyväksyttäminen rakennuttajalla ja viranomaisilla, tarvittavat viranomaisneuvottelut, tarpeelliset mallit, kokeet ja mittaukset työn laadun varmistamiseksi, tarvikkeiden hankinta, rakennustyön suorittaminen kaikilta osiltaan täysin valmiiksi urakka-asiakirjojen sekä viranomaisten määräysten mukaisesti sekä mahdollisten toiminnallisten ja muiden ilmenneiden vikojen ja puutteiden korjaukset takuuaikoina. Toimitukseen tulee sisältyä käyttökoulutus sekä takuuaikainen huolto ja opastus. Rakennuttaja hankkii (suunnittelee ja rakentaa) laitoksen perustukset sekä maa- ja pohjarakenteet hakelämpölaitosurakoitsijan toimittamien lähtötietojen perusteella. Rakennuttaja antaa urakoitsijalle tarvitsemansa työmaa-aikaisen sähkön ja veden yhdestä syöttöpisteestä tontilta, josta urakoitsija kustannuksellaan hoitaa jakelun eteenpäin tarvitsemiinsa työpisteisiin. Urakoitsija vastaa työmaan tarvitsemista asennustöistä. KVR-urakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuudet ja työmaapalvelut koskevat kohdan 3.3 erillisurakoitsijoita. Myös rakennuttajan ja käyttäjän hankintojen turvallisuusjohtaminen kuuluu päätoteuttajan velvollisuuksiin ja ko. hankintojen toimittajien tulee noudattaa päätoteuttajan ohjeita ja määräyksiä. 3.2 Rakennuttajan ja käyttäjän hankinnat ja erillisurakat Rakennuttaja ja käyttäjä teettävät urakkakohteessa yhtä aikaa urakan kanssa seuraavat hankinnat ja erillisurakat: 1) Maanrakennus- ja perustustyöt siltä osin kuin niitä ei voi suorittaa valmiiksi ennen kvr-urakoitsijan hakelämpölaitoksen rakentamista. Copyright Ramboll CM Oy 6 / 20

7 7 / 20 Pääurakoitsija vastaa rakennuttajan ja käyttäjien hankintojen sekä erillisurakoiden osalta työmaan johtovelvollisuuksista. Näistä rakennuttajan ja käyttäjien hankinnoista sekä erillisurakoista aiheutuu pääurakoitsijalle myös koordinointi- ja aikataulutusvelvollisuus ja niille on varattava riittävästi aikaa aikatauluihin. Erillisurakoiden laitoksen rakentamisen aikana tehtävät työt määritetään ja sovitaan tarkemmin kvr-urakoitsijan kanssa työaikataulun laadinnan yhteydessä ja ne merkitään työaikatauluun. Edellä mainittujen rakennuttajan ja käyttäjän hankintojen ja erillisurakoiden ohjelmanmukaisista asennustöistä mahdollisesti aiheutuva haitta ei oikeuta (kohteen) työmaan urakoitsijoita lisäkorvauksiin. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työn toteutuksessa ja yhteistoiminnassa noudatetaan YSE ohjeita. KVR-urakoitsijan on huolehdittava eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. KVR-urakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Urakoitsijan on tutustuttava ennen tarjouksen antamista ja työsuorituksen tekemistä riittävässä määrin myös toisten urakoitsijoiden työsuoritusta koskeviin suunnitelmiin ja muihin asiakirjoihin, jotta epäselvyydet ja ristiriidat voidaan ennalta välttää. Lisäksi on noudatettava Valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta VNA205/ Työaikataulu Urakoitsijan on laadittava kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta koko urakkaa koskeva rakennusvaiheiden keskinäiset riippuvuudet ilmaiseva jana-aikataulumuodossa oleva työaikataulu. Työaikataulu esitetään rakennuttajalle hyväksyttäväksi ennen rakennustöiden aloittamista. Urakoitsija täydentää työaikataulun työvaiheaikatauluilla, viikkoaikatauluilla ja suunnitelma-aikataululla. Työvaiheaikatauluissa esitetään työvaiheiden ja hankintojen keskinäiset suoritusjärjestykset siten, että kaikki urakoitsijat ja asiantuntijat voivat tahdistaa tehtävänsä niiden mukaisesti. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla. Hyväksytyn työaikataulujen toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa erillisissä yhteistoimintakokouksissa. 4.3 Työmaajärjestelyt Työmaan työmaajärjestelyt ja aitaukset on urakoitsijan esitettävä erillisessä työmaaaluesuunnitelmassa. Työmaa-alueen rajaus on tehty asemapiirrokseen. Urakoitsija vastaa Copyright Ramboll CM Oy 7 / 20

8 8 / 20 työmaan aitauksesta, jolla työskentelyalue rajataan ympäröiviin alueisiin tai kiinteistöihin nähden. Aitaus on oltava metalli- ja metalliverkkorakenteinen. Urakoitsijan tulee tehdä rakennustyöt siten, että ne mahdollisimman vähän haittaavat urakka-alueen sisäistä ja ulkopuolista liikennettä ja alueiden, sekä kiinteistöjen käyttöä. Päätoteuttajan tulee osoittaa ja huolehtia työmaan liikennejärjestelyt siten, että henkilöja tavaraliikenneyhteydet kiinteistöön ovat esteettä ja turvallisesti auki koko urakan ajan. Samoin tulee huomioida hälytysajoneuvojen esteetön pääsy kiinteistölle. Työmaan työjärjestelyistä sovitaan yksityiskohtaisesti ensimmäisessä työmaakokouksessa. 4.4 Suunnitelmakatselmus Suunnittelukokoukset valmistelee ja kutsuu koolle urakoitsija. Urakoitsijan tarjouksessaan nimeämä suunnittelupäällikkö toimii kokouksissa puheenjohtajana ja urakoitsijan edustaja laatii pöytäkirjat ja toimittaa ne jakeluun. Suunnittelukokouksia pidetään noin kahden (2) viikon välein. Suunnitelmakatselmuksia pidetään KVR-urakoitsijan johdolla ennen toteutuksen aloitusta ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitteluvalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset 4.6 Luvat Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen työmaan aloituskokous tulee pitää oikeaaikaisesti. Rakennuspaikalla pidetään rakennusvalvontaviranomaisten kanssa maankäyttö- ja rakennusasetuksen / :n mukainen aloituskatselmus, jonka jälkeen rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. Rakennuslupasuunnittelu ja rakennusluvan hakeminen rakennuttajan nimiin kuuluvat KVR-urakkaan. Muutkin viranomaisten tai tarkastavien laitosten vaatimat luvat, tarkastukset, katselmukset, ilmoitukset ja mittaukset hankkii urakoitsija kustannuksellaan. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen KVR-urakoitsija hankkii ja kustantaa kaikki työn suorituksen kannalta tarpeelliset sekä urakka-asiakirjojen määräämät suunnitelmat sekä toimittaa työn aikana tarvittavat kopiosarjat rakennuttajalle, rakennuttajan valvojalle, työmaalle, aliurakoitsijoille jne. Copyright Ramboll CM Oy 8 / 20

9 9 / 20 Urakoitsijan teettämät suunnitelmat sekä työ- ja detaljipiirustukset on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen ko. työn suorituksen aloitusta. Rakennuttaja varaa aikaa kaksi (2) viikkoa suunnitelmien tarkastamiseen ja hyväksymiseen. Jos rakennuttaja ei tee huomautuksia suunnitelmiin em. ajan kuluessa ja suunnitelmat täyttävät suunnitteluohjeiden vaatimukset, katsotaan suunnitelma hyväksytyksi. Suunnitelmat kirjataan hyväksytyiksi työmaakokouksissa. Jos ko. suunnitelmat pitää hyväksyttää viranomaisilla, tulee suunnitelmat toimittaa ao. suunnittelualasta vastaavalle suunnittelijalle, joka hankkii niille viranomaisten hyväksynnän. Urakoitsijan tulee tehdä suunnitelmansa viranomaisten vaatimalla tavalla. Suunnitelmat tulee toimittaa viranomaisille riittävän ajoissa tarkastettavaksi. 4.8 Alihankkijoiden ja aliurakoitsijoiden hyväksyttäminen KVR-urakoitsija ilmoittaa tärkeimmät alihankkijat ja aliurakoitsijat tilaajalle YSE 98 mukaisesti. 4.9 Projektin tietopankki 5 LAATU Kohteessa on tilaajan hankkima Buildercomin toimittama projektipankki. Urakoitsijan tulee viedä sinne tuottamansa materiaali siltä osin kuin tilaajan kanssa erikseen sovitaan. 5.1 Laadunvarmistus Kunkin urakoitsijan tulee työssään noudattaa omaa, sertifioitua tai kirjallista laatujärjestelmää. Laatujärjestelmästä laitetaan maininta urakkasopimukseen. KVR-urakoitsijan on laadittava kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimusten mukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuorituksen laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota lämmön- ja kosteuseristysten osalta piiloon jäävissä rakenteissa. Urakoitsijan on laadittava kohteen erityispiirteet huomioonottava tarkastusasiakirja, joka tulee hyväksyttää rakennuttajalla ja tarvittaessa viranomaisilla. Urakoitsijan tulee suorittaa ja dokumentoida rakennuttajan määräämät tarkastus- ja laadunvalvontatoimenpiteet sekä muut maankäyttö- ja rakennuslain vaatimat velvoitteet. Urakoitsijoiden on suoritettava oman työnsä osalta itselleluovutus ennen seuraavan vaiheen aloitusta ja työalueen siirtymistä seuraavalle urakoitsijalle. Copyright Ramboll CM Oy 9 / 20

10 10 / Käytettävät tuotteet Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE-merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE-merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CEmerkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Rakennuttaja edellyttää, että CE-merkinnän lisäksi tuotteen on sovelluttava käyttökohteeseen kansallisten määräysten ja suunnitteluvaatimusten mukaisesti. Tarvittaessa tuote on hyväksytettävä etukäteen rakennuttajalla, mikäli rakennustuotteiden vaatimusten osalta tarvitaan lisäselvityksiä. CE-merkintä, kuten muutkaan tuotehyväksyntämenettelyt, eivät rajoita rakennuttajaa edellyttämästä haluamiaan tuotetta koskevia lisäselvityksiä. Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita laadultaan ja ominaisuuksiltaan täysin samanarvoisia tuotteita on urakoitsijan hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan kirjallinen hyväksyminen. Esitys vaihtamisesta tulee tehdä riittävän ajoissa, jotta mahdollinen vaihto ei aiheuta aikatauluviivästyksiä. Vastaavien tuotteiden käytöstä mahdollisesti rakennuttajalle aiheutuvista kustannuksista vastaa urakoitsija. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus ja vastuu vaihtamisesta jää rakennuttajan hyväksynnästä huolimatta kuitenkin aina urakoitsijalle. Rakennustuotteiden kelpoisuutta osoittavat asiakirjat kootaan helposti tarkastettavaksi kokonaisuudeksi, ns. laatukansioksi, joka on osa rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Kelpoisuusselvitykset tarvittavine liitteineen tulee olla kaikista niistä rakennustuotteista, joille rakentamismääräyksissä ja suunnitteluasiakirjoissa on esitetty vaatimuksia. CE-merkityistä tuotteista tulee arkistoida vähintään suoritustasoilmoitus ja tarvittaessa osoitus CE-merkinnästä joko tuotteessa, pakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavissa asiakirjoissa. Ilmoitetun laitoksen varmentamistodistus tuotannon sisäisestä laadunvalvonnasta (AVCP 2+) tai tuotteen suoritustason pysyvyydestä (AVCP 1 ja 1+) tulee olla niiden tuotteiden osalta, joilta rakennustuoteasetus ja harmonisoitu tuotestandardi tai eurooppalainen tekninen arviointi (ETA) ao. asiakirjoja edellyttää (ks. taulukko). Työmaalla tulee jälkimmäisessä tapauksessa olla myös ao. ETA-arviointipäätös. Kun suoritustasoilmoitukseen on merkitty varmentamistodistuksen numero, niin riittää, että todistus hankitaan valmistajalta vain tarvittaessa, kun sitä esimerkiksi rakennusvalvonta edellyttää. Tyyppihyväksynnällä, varmennustodistuksella tai valmistuksen laadunvalvonnalla varmennettujen tuotteiden osalta tulee rakennuspaikalla olla em. varmennusta osoittavat todistukset tarvittavine liitteineen sekä tarvittaessa osoitus tuotteeseen tai pakkaukseen kiinnitetystä varmennusmerkinnästä. Kun kelpoisuus on jouduttu selvittämään rakennuspaikkakohtaisesti, tulee kelpoisuuden osoittamiseksi tarvittava asianomaiseen liiteaineistoon perustuva asiantuntijaselvitys liitteineen olla rakennuspaikalla. Copyright Ramboll CM Oy 10 / 20

11 11 / 20 Suunnittelijoiden kelpoisuusselvitykset tulee koota osaksi tarkastusasiakirjaa. Rakennustuotteen kelpoisuuden liiteasiakirjat sekä suunnitteluasiakirjat on oltava rakennusvaihetta vastaavasti rakennuspaikalla käytettävissä. Kelpoisuutta osoittavat asiakirjat tulee voida tarkistaa rakennuspaikalla rakennusvalvontaviranomaisen ja/tai rakennustöiden valvojan toimesta koska tahansa. 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Urakoitsijan tulee noudattaa, mitä jätelaissa (jätelain JL 646/2012 muutos voimaan ) on sanottu erityisesti etusijajärjestystä ja siirtoasiakirjaa koskien. Etusijajärjestyksen mukaan jätteen synnyn ehkäisy on etusijalla: 1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Kierrätys 4. Hyödyntäminen energiana tai muu hyödyntäminen 5. Loppukäsittely Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivojen lietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä sekä pilaantuneista maa-aineksista. Lisäksi KVR-urakoitsijan on huolehdittava siitä, että työmaan rakennusjätteet lajitellaan Siilinjärven ja Jätekukon voimassa olevien jätehuoltomääräysten ohjeiden mukaisesti. 7 ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä (1) sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan rakennuttajan yhdyshenkilöltä. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan kvr-urakkasopimuslomakkeelle RT Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT (viittauksissa käytetty lyhennettä YSE). Asiakirjojen pätevyysjärjestys noudattaa YSE98:sta poiketen alla olevaa. Copyright Ramboll CM Oy 11 / 20

12 12 / 20 Urakkasopimukseen liitetään: A Kaupalliset asiakirjat 1) Selonottoneuvottelupöytäkirja(t) 2) Tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset 3) Tämä urakkaohjelma 4) Työturvallisuusasiakirja 5) YSE ) Maksuerätaulukko 7) Tarjous B Tekniset asiakirjat 1) Tekninen erittely Lisäksi noudatetaan yleisiä standardeja. 7.3 Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. 8 URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus Urakoitsija saa aloittaa työt ja hankinnat, kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai kun rakennuttaja on antanut kirjallisen luvan töiden ja hankintojen aloittamiselle. 8.2 Rakennusaika 8.3 Työaika Katso tarjouspyyntö. Maanrakennus- ja perustyöt rakennuttaja teetättää tarvittavilta osin valmiiksi ennen laitoksen rakentamisen aloittamista. Urakoitsijat voivat työskennellä pääsääntöisesti arkisin ma pe klo Muina aikoina työskentely on sovittava rakennuttajan edustajan kanssa. Urakoitsijan tulee erityisesti melua ja tärinää aiheuttavia työvaiheita suorittaessaan ottaa huomioon, mitä em. töiden suorittamisesta on säädetty (mm. lait, asetukset, rakennusvalvontaviranomaisen määräykset ja ohjeet ym.). Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. Copyright Ramboll CM Oy 12 / 20

13 13 / Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä (tavanomainen työpäivä ma - pe). Viivästyssakon määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna on 0,5%. 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika Urakkasuorituksen takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta. KVR-urakoitsija vastaa takuuajan suunnitelmien mukaisten rakenteiden toimivuudesta sekä mahdollisista suunnitelmien toimimattomuudesta. Mikäli jollekin osalle rakennusta, rakennusosalle, koneelle, laitteelle, kalusteelle yms. valmistaja tai toimittaja antaa kahta vuotta pidemmän takuun, ilmoittamalla tästä julkisesti tai yksityisesti, tulee urakoitsijan myös näistä takuusitoumuksista toimittaa rakennuttajalle kirjallinen, rakennuttajan nimiin annettu todistus. Vesikaton vedeneristystöille ja -materiaaleille vaaditaan lisäksi rakennuttajan hyväksymä ja nimiin asetettu kymmenen (10) vuoden (Kattoliiton takuuehtojen mukainen) nimitakuu. Takuutodistus tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa. Seuraaville töille rakennusurakoitsijan tulee lisäksi myöntää alla mainitun pituiset rakennuttajan nimiin asetetut nimitakuut. Takuutodistukset rakennusurakoitsijan tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa: umpiolasit (materiaali ja asennus) elastiset saumaukset (materiaalit ja asennus) muut rakennuksen vedeneristystyöt kuin vesikattotyöt (materiaalit ja asennus) kuumasinkityt ja maalatut teräs- ja peltirakenteet (teräs- ja peltirakenteiden ruostumattomuus, sinkityksen ja maalauksen pysyvyys) muovipinnoitetut pellit (peltien ruostumattomuus ja muovipinnoitteiden pysyvyys) 9.2 Urakoitsijan vakuudet 5 vuotta 5 vuotta 5 vuotta 10 vuotta 10 vuotta Yleisten sopimusehtojen YSE 1998 pykälän 36 mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi 10% laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta b) takuuajan vakuudeksi 2% laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuuksien on oltava voimassa 3 kuukautta yli rakennus- ja takuuajan. Vakuudeksi hyväksytään pankki- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. Copyright Ramboll CM Oy 13 / 20

14 14 / Vakuutukset KVR-urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. Rakennustyövakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % KVR-urakoitsijan urakkahinnasta. Jokaisella työmaalla toimivilla urakoitsijoilla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa rakennus- ja asennustyöt sekä vahingot kolmannelle osapuolelle. Jokaisella urakoitsijalle tulee olla myös voimassa oleva tapaturmavakuutus. Urakoitsijan tulee ottaa työnantaja-asemastaan johtuvat vakuutukset. Kunkin urakoitsijan on vakuutettava henkilökuntansa vähintään lain vaatimalla tavalla. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 9.5 Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista verojäämätodistus ja ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä sekä voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverolliseksi rekisteröitymisestä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Vastaavat selvitykset tulee uudelleen toimittaa ennen urakan vastaanottamista. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaava selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa ja aliurakoitsijaa tai näiden hankkijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Jokainen urakoitsijan henkilö tulee ilmoittaa tarkistusta varten julkiseen veronumerorekisteriin. Jokainen urakoitsija huolehtii, että jokainen heidän työntekijänsä on ilmoitettu verorekisteriin. Tämä pätee myös aliurakoitsijoihin. Veronumeron tarkistaminen rekisteristä on päätoteuttajan velvollisuus. Päätoteuttajan tulee toimittaa alkaen Verohallinnolle kuukausittain verovalvontaa varten tiedot niin omista kuin kaikista muistakin työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Toimitettavia tietoja ovat mm. työntekijän yhteistiedot, työsuhteen laatu, työskentelyaika ja työnantajan yhteystiedot. Tieto tulee toimittaa sähköisessä muodossa. Päätoteuttajan tulee varmistaa toimitettava tieto, toimitustapa ja toimituspaikka Verohallinnon sivuilta. Muutos koskee myös kaikkia ennen alkaneita työmaita, joten päätoteuttajan tulee varautua muutokseen hyvissä ajoin, mieluiten heti työmaan käynnistyttyä. Copyright Ramboll CM Oy 14 / 20

15 15 / RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen Käänteinen arvonlisäverokäytäntö Tilaajan antaman vakuutuksen mukaan rakennushankkeessa on sovellettava käänteistä arvonlisävelvollisuutta arvonlisäverolain vaatimalla tavalla. Mikäli ostaja/tilaaja on rakentamispalveluista käännetysti verovelvollinen, myyjän laskuissa tulee olla: Ostajan y-tunnus Rakentamispalvelu käännetty verovelvollisuus tai viittaus ALV 8 c tai Arvonlisäverolain 8 c. Myynnissä arvonlisäverollinen on ostaja. Myyjä on vastuussa aina laskuistaan ja sen merkinnöistä. Myyjän tulee riittävää huolellisuutta noudattaen ottaa selvää ostajan asemasta Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimuksen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Erityiset maksuerät ovat seuraavat: 1% arvonlisäverottomasta urakkahinnasta maksetaan, kun urakoitsija on hyväksyttänyt rakennuttajalla työaikataulun, työmaasuunnitelman, turvallisuussuunnitelman ja laatusuunnitelman. takuuajan huolloille varataan omat maksuerät, jotka maksetaan, kun huollot on tehty. Työturvallisuusrikkomuksista aiheutuneet kustannukset käsitellään taloudellisessa loppuselvityksessä ja vähennetään tarvittaessa viimeisestä maksuerästä Ensimmäinen maksuerä Loppuerä Ensimmäisen maksuerän (ennakko) suuruus on enintään 5 % urakkasummasta. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu sekä rakennustyövakuutus on otettu. Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. Loppuerä maksetaan, kun urakka on hyväksytty vastaanotetuksi, takuuajan vakuus sekä luovutusasiakirjat Copyright Ramboll CM Oy 15 / 20

16 16 / 20 (sisältäen käyttö- ja huolto-ohjeet, huoltokirjan laatimiseksi tarvittavat tiedot ja asiakirjat sekä urakoitsijan loppupiirustukset/ punakynäversiot ja muut luovutusdokumentit) on luovutettu rakenuttajalle, käyttökoulutus on annettu hyväksytysti sekä vastaanottotarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet on korjattu sekä urakan taloudellinen loppuselvitys on pidetty ja pöytäkirja allekirjoitettu Omistusoikeus Omistusoikeuden osalta noudatetaan, mitä YSE1998:n :ssä sanotaan Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Maksuaika on 21 vuorokautta siitä, kun urakoitsija on toimittanut valvojan hyväksymismerkinnällä varustetun laskun rakennuttajakonsultille. Viivästyskorko on viivästyskorkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Laskun virheellisyydestä tai laskun virheellisestä toimittamisesta aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuus Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta Lisä- ja muutostyöt Muutostöissä noudatetaan YSE :n mukaista menettelyä. 11 VALVONTA 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää rakennuttajan edustaja tai hänen erikseen nimeämä henkilö Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan, LVIA-töiden valvojan ja sähkötöiden valvojan. Rakennustöiden valvoja toimii osa-aikaisena paikallisvalvojana Muiden osapuolten laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla ja nimetyillä käyttäjän edustajille on oikeus valvoa, että työ muodostuu Copyright Ramboll CM Oy 16 / 20

17 17 / 20 suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttaja. 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 12.2 Työvoima KVR-urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus tätä työmaata vastaavista rakennustöistä. KVR-urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaavan työnjohtajan lisäksi riittävästi muuta ammattitaitoista työnjohtoa. Urakoitsija saa vaihtaa tarjouksessaan esittämiä ja rakennuttajan hyväksymiä urakan vastuuhenkilöitä vain rakennuttajan luvalla. Tilalle tulleiden vastuuhenkilöiden tulee olla kokemukseltaan vähintään samaa tasoa kuin työhön alun perin hyväksyttyjen vastuuhenkilöiden. KVR-urakoitsijan tulee valvoa, että aliurakoitsijat nimeävät viranomaisten vaatimat vastuuhenkilöt ja työturvallisuudesta vastaavat henkilöt kohteeseen. KVR-urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Jokaisella tulitöiden tekijällä on oltava tulityökortti ja töissä on noudatettava tulitöiden voimassa olevia suojeluohjeita Työvoimasuunnitelma Urakoitsijan tulee käyttää työssä ammattitaitoista ja riittävän kokenutta työvoimaa. Työmaalla kommunikoinnin tulee voida tapahtua yhteisellä kielellä. Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelmassa tulee eritellä urakoitsijan omana työnä ja aliurakkana tehtävät työt. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan kuukausittain. Yli- tai vuorotöiden teettämisestä on ennakkoon sovittava rakennuttajan kanssa Ulkomainen työvoima Ulkomaisen työvoiman käyttö ei ole kiellettyä. Kunkin urakoitsijan tulee noudattaa ulkomaalaisen työvoiman työskentelyyn Suomessa ja lähetettyihin työntekijöihin liittyviä Työsuojeluhallinnon (http://www.tyosuojelu.fi/fi/ulkomaalaiset) antamia ohjeita ja mitä laissa on säädetty. KVR-urakoitsijanvelvollisuus on huolehtia, että kaikki ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät todistukset ja selvitykset toimitetaan rakennuttajan käyttöön suomenkielelle käännettyinä, virallisen kielenkääntäjän kääntäminä. Copyright Ramboll CM Oy 17 / 20

18 18 / Kulkuluvat 12.4 Kirjaukset Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat sekä veronumero KVRurakoitsijalle, työmaavalvojalle ja käyttäjälle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. KVR-urakoitsijalla on velvollisuus huolehtia siitä, että kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä kuvallinen tunniste, josta käy ilmi myös työnantaja sekä henkilön veronumero (veronumerokortti voi olla erillinen). KVRurakoitsija huolehtii jaettavien kulkulupien hallinnasta sekä pitää reaaliaikaista listausta työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Henkilöt, jotka rikkovat määräystä kuvallisten tunnisteiden ja kulkulupein käytöstä, poistetaan työmaalta. KVR-urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena (2) kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa. kiinteistössä. Kokoukset pidetään tilaajan 12.6 Viranomaiskatselmukset KVR-urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset tulevat pidetyiksi. Toimituksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. KVR-urakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisten edellyttämää tarkastusasiakirjaa. 13 VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE :n määräysten mukaisesti Urakkasuorituksen tarkastus Erillisiä tarkastuksia ovat mm. työnaikaiset toimitustarkastukset ja asennustöiden asennustapatarkastukset sekä vaiheittain valmistuvien urakka-alueiden käyttöönottotarkastukset. Urakoitsijoiden laatujärjestelmien mukaisten itselle luovutusten jälkeen KVR-urakoitsija ilmoittaa rakennuttajalle kirjallisesti, että kohde on vastaanottovalmiudessa ja pyytää rakennuttajalta vastaanoton ennakkotarkastusta. Copyright Ramboll CM Oy 18 / 20

19 19 / 20 Kaikkien töiden osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen ennakkotarkastus, jossa todetaan valmius vastaanottoon vähintään yhtä (1) viikkoa ennen varsinaista rakennuskohteen vastaanottotarkastusta Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään useampia kuin yksi uusintatarkastus urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: ensimmäinen jälkitarkastus veloituksetta toinen jälkitarkastus euroa (alv 0 %) kolmas ja enemmät jälkitarkastukset euroa (alv 0 %) Mikäli uusintatarkastustarve johtuu useamman urakoitsijan tekemättä jääneistä suorituksista, jaetaan em. kustannus näiden kesken tasaosuuksin. Jälkitarkastuksille ja niissä sovittujen toimenpiteiden tekemiselle sovitaan aikaraja kussakin tarkastuksessa erikseen Toimintakokeet Toimintakokeet on suoritettava hyväksytysti ennen ko. vastaanotettavan kohteen käyttöönotto- tai vastaanottotarkastusta. Urakoitsija laatii toimintakokeiden aikataulun ja suunnitelman Luovutusasiakirjat Urakoitsijan on osallistuttava huoltokirjan laadintaan tilaajan edellyttämässä laajuudessa. Urakoitsija toimittaa luovutusasiakirjat kahtena sarjana sekä sähköisesti. Rakennustyön tarkastusasiakirjan on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa Käytön opastus Urakoitsijoiden tulee järjestää käytön opastus rakennuksen käyttö- ja huoltohenkilökunnalle. Käytön opastuksen määrä ja laadun tulee vastata urakkakohteen käyttötarkoista ja sitä, mitä on esitetty teknisissä suunnitelma-asiakirjoissa. 14 ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet jätetään Pohjois- Savon käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Copyright Ramboll CM Oy 19 / 20

20 20 / URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Katso tarjouspyyntö. 16 TARJOUS Katso tarjouspyyntö. Copyright Ramboll CM Oy 20 / 20

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS KLAUKKALAN JÄÄHALLI LIIKELAITOS KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS Hankintaohje kylmä- ja iv-konteista Laatinut: S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A NURMIJÄRVEN KUNTA Hankintaohje

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke 94308 Rakennuskohde Hirvikosken koulu Rakennuksen purku URAKKAOHJELMA Päiväys 15.10.2015 Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisinsinööri

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Koivikon rivitalo D:n peruskorjaus, KVR URAKKAOHJELMA

Koivikon rivitalo D:n peruskorjaus, KVR URAKKAOHJELMA Koivikon rivitalo D:n peruskorjaus, KVR URAKKAOHJELMA 3.5.2017 2 Sisällysluettelo 1. Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1. Rakennuttaja... 4 1.2. Rakennuskohde ja -paikka... 4 1.3. Kiinteistön perustiedot...

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

URAKKAOHJELMA. As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 23.2.2011 Laatija: Sami Koskela URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA YSE 1998

URAKKAOHJELMA YSE 1998 Ranua Timontie 4 peruskorjaus 19.8.2011 1/15 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Timontie 4 URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 19.8.2011 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)

Lisätiedot

PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE

PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE URAKKAOHJELMA 30.10.2009 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (RU, LV, IV ja S) 2 (14) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 Rakennushankkeen

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA SISÄLLYSLUETTELO 1 (16) 1. RAKENNUSKOHTEET... 4 1.1 Rakennuskohteet... 4 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan...

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA SIUNTION KUNTA Kaava-alue: Palonummi 2 Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1 (16) Sisällysluettelo 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 1.1 Rakennuttaja... 1 1.2

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 98)

URAKKAOHJELMA (YSE 98) URAKKAOHJEMA 1 Rakennuskohde Ranuan eläinpuiston piha-alue URAKKAOHJELMA (YSE 98) 21.6.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennusurakka (=pääurakka) (Rakennustekniset työt) Laatija: Jari

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013

Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013 Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013 KVR-URAKKA Piipsjärven koulu, Oulainen KVR-urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.2 Rakennuttaja 0.3 Rakennuttaminen ja valvonta

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012

MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 PORNAISTEN KUNTA 8.11.2012 1 (13) MIKA WALTARIN KOULUN MAANRAKENNUSTYÖT URAKKAOHJELMA 2.11.2012 osoite puhelin www-osoite Y-tunnus Kirkkotie 176, PL 21 (019) 5294 500 vaihde www.pornainen.fi 0130095-3

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU)

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU) LIITE 1. URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUPUNGINTALON VESIKATON SANEERAUS (RU) Keskuskatu 30 23800 LAITILA HANKE 4 / 2017 Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja

Lisätiedot

TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET

TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET Urakkaohjelma Iitin kunta 0534 C93271 18.4.2008 FCG PLANEKO OY Urakkaohjelma 0534-C93271 Kuopio/ Teemu Saastamoinen 18.4.2008 IITIN KUNTA KESKIKADUN JA LINJA-AUTOASEMAN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 26.01.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (maalaus-

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Uudenmaan Urakkaohjelma 1 (14) As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 18.5.2009 Laatija: Sami Koskela Uudenmaan Urakkaohjelma

Lisätiedot

LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014

LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014 LIIKELAITOS KOKKOLAN SATAMA SYVÄSATAMAN RAITEIDEN KUNNOSTUSTYÖ 2014 URAKKAOHJELMA 8.5.2014 0 HANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakenuttaja = tilaaja Liikelaitos Kokkolan Satama Kantasatamantie 50 67900 KOKKOLA

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto PARIKKALAN KUNTA Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen PARIKKALAN KUNTA Tekninen osasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 5 0.1 RAKENNUTTAJA 5 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA 5 0.3

Lisätiedot

KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA)

KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka KORPILAHDEN SATAMA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 15.2.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Laatija:

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TIEDOT... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 TOIMITTAJA... 3 2. RAKENNUSKOHDE... 3 2.1 RAKENNUSKOHDE... 3 2.2 RAKENNUSPAIKKA... 3 3. HANKKEEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö 19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan

Lisätiedot

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta

URAKKASOPIMUSLUONNOS. Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta LUONNOS 31.3.2011 Sivu 1/9 Tilaaja Urakoitsija Liikelaitos Oulun Tilakeskus Urakoitsija A Kiilakiventie 1, 6. krs Urakoitsijakatu 1 90015 OULUN KAUPUNKI 33333 Urakoitsijan paikkakunta Rakennuskohde Neitsytkorventie

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

Asunto Oy Alkutie Alkutie Helsinki

Asunto Oy Alkutie Alkutie Helsinki Asunto Oy Alkutie 29-35 Alkutie 29-35 00660 Helsinki URAKKAOHJELMA Vesikatteen uusinta Alkutie 29-35 Vesikatteen uusinta, urakkaohjelma 2(14) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna. Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt 11.4.2014 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 17.3.2015 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Länsi-Pohjan keskussairaala Potilasosastot. Hoitajakutsujärjestelmät URAKKAOHJELMA

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Länsi-Pohjan keskussairaala Potilasosastot. Hoitajakutsujärjestelmät URAKKAOHJELMA Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Tekninen osasto Kauppakatu 25 94100 Kemi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Länsi-Pohjan keskussairaala Potilasosastot Hoitajakutsujärjestelmät URAKKAOHJELMA 12.10.2016

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 12.9.2012

URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 12.9.2012 ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 12.9.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita; PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) LVIA-URAKAT SÄHKÖ- JA TELEURAKKA 1 URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT RAKENNUSKOHDE URAKKAMUOTO URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA...

1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT RAKENNUSKOHDE URAKKAMUOTO URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA... Urakkaohjelma 6.7.2017 URAKKAOHJELMA VESITORNIN PURKAMINEN Huittisten vesitorni Vesitornintie 32700 Huittinen Tampereella 6.7.2017 DI Tero Ahokangas Wise Group Finland Oy Hämeenkatu 16 A 33200 Tampere

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Pyhärannan kunta / Ihoden koulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 28.5.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA LVI-URAKKA SÄHKÖURAKKA SPRIKLERITYÖURAKKA Rakennus- ja Maaseutusuunnittelu

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

JUHATEK URAKKAOHJELMA YSE Ranua Yläkoulun putkikorjaus /12. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus

JUHATEK URAKKAOHJELMA YSE Ranua Yläkoulun putkikorjaus /12. Tunnistetiedot Ranuan kunta. Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus Ranua Yläkoulun putkikorjaus 28.4.2014 1/12 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Ranuan yläkoulun putkikorjaus URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 28.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Parkanon seurakuntatalo URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 22.2.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ EHNROOSIN KOULU PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ URAKKAOHJELMA 15.3.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA HINTAN VESILAITOS VESIKATON SANEERAUS 2016

URAKKAOHJELMA HINTAN VESILAITOS VESIKATON SANEERAUS 2016 Tilaaja Oulun Vesi liikelaitos Document type Hankinta- ja toteutusasiakirja Date Ver. 1.0 / 24.3.2016 / Laatija Ramboll CM Oy, Jouni Penttilä Tilaajan projektinumero 803 481 HINTAN VESILAITOS VESIKATON

Lisätiedot

Vierimaantien jätevesiviemärin saneeraus aukikaivamattomalla tekniikalla

Vierimaantien jätevesiviemärin saneeraus aukikaivamattomalla tekniikalla 1/12 1 Rakennushankkeen yhteystiedot 1.1 Tilaaja / rakennuttaja Nimi: Ylivieskan Kaupunki / Kuntatekniikan yksikkö Osoite: PL 70, 84100 Ylivieska, www.ylivieska.fi Yhdyshenkilö: kuntatekniikanpäällikkö

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 29.2.2016 Sivu 1/19 Tilaaja: Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy PL 231 13101 Hämeenlinna Hanke: Korkeakoulukeskuksen laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/19 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna. Evo, Asuntola Kivelän saneeraus. 30.6.2015 Sivu 1/17.

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna. Evo, Asuntola Kivelän saneeraus. 30.6.2015 Sivu 1/17. 30.6.2015 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia.

Urakkaohjelma 1 (22) 21.1.2016 URAKKAOHJELMA. Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka. OVENIA Puh. 020 130 20 www.ovenia. Urakkaohjelma 1 (22) URAKKAOHJELMA Uuraisten kunta Hirvasen koulun uudisrakennus Kokonaisurakka Urakkaohjelma 2 (22) Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 5 0.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA.

SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA. SOPIMUS(luonnos) KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKKA KLAUKKALAN JA LEPSÄMÄN ALUEURAKAN SOPIMUS 1.10.2017 1.10.2020 Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-1.10.2020. Kunnossapitokohde

Lisätiedot

KVR URAKKAOHJELMA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN. Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 PELKOSENNIEMI

KVR URAKKAOHJELMA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN. Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 PELKOSENNIEMI Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 98500 PELKOSENNIEMI PALVELUKOTI ONNELA DEMENTIAKODIN LAAJENNUS AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN KVR URAKKAOHJELMA 1 AUTOMAATTISEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila.

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila. 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 5.6.2014 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU)

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) Kaukolantie 30 23800 LAITILA HANKE 3 / 2017 Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot