KRISTILLISDEMOKRAATTIEN VAIHTOEHTOBUDJETTI 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KRISTILLISDEMOKRAATTIEN VAIHTOEHTOBUDJETTI 2010"

Transkriptio

1 KRISTILLISDEMOKRAATTIEN VAIHTOEHTOBUDJETTI 2010 Helsinki 2009

2 KD:n vastuullinen vaihtoehto 2010 Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää hallituksen budjettiesitykselle oman tasapainoisen vaihtoehtonsa, jonka tavoitteena on veroratkaisuilla parantaa erityisesti yritysten toimintaedellytyksiä, peruspalveluita, perheiden hyvinvointia sekä kuntataloutta. Vaihtoehtobudjetti sisältää aikaisempaa vähemmän muutosesityksiä. Vastuullinen suhtautuminen kiristyneeseen talous- ja työllisyystilanteeseen vaatii siirtämään monien ongelmien ratkaisua myöhempään. Samasta syystä tulee olla valmiutta harkita hallituksen esittämiä eräiden uusien etuuksien ja määrärahalisäysten ajoitusta siltä osin, kuin ne eivät ole välttämättömiä ihmisten arjessa selviämiselle eivätkä paranna työllisyyttä. Verotus tukemaan yrityksiä, työllisyyttä ja perheitä Kristillisdemokraatit pitävät välttämättömänä yritystoiminnan tukemista veroratkaisuin. Viennin huomattavan vähentymisen vuoksi on ryhdyttävä suomalaisten tuotteiden ja palvelujen kilpailukykyä parantaviin toimenpiteisiin. Tämä parantaa myös suoraan työllisyyttä. Kristillisdemokraatit esittävät yritysten carry back -järjestelmän (tappion vähentäminen aiempien vuosien tuotosta) käyttöönottoa sekä sähköveron palauttamista täysimääräisesti yritysten ja erityisesti metsäteollisuuden kilpailukyvyn elvyttämiseksi. Perheiden tukemiseksi kristillisdemokraatit esittävät lapsen huoltajalle annettavaa ansiotulovähennystä, jonka voi saada jompikumpi vanhemmista tai yksinhuoltaja. Omaishoitajien epäoikeudenmukaisen verotuksen korjaamiseen eduskuntaryhmä esittää 20 miljoonaa euroa. Kristillisdemokraatit ovat valmiita eräiden pääomaliikkeiden tuntuvamman verottamisen avulla rahoittamaan terveys- ja muita palveluita sekä

3 työllisyyttä tukevia parannuksia. Ryhmä ehdottaa edelleen pörssissä noteerattujen osakkeiden myyntiin kohdistettavan 0,1 prosentin suuruisen veron käyttöönottoa sekä lyhytaikaiseen omistukseen perustuneiden myyntivoittojen verotuksen kiristämistä. Kristillisdemokraatit esittävät, että arvonlisäveromuutokset tehdään kerralla alkaen, jolloin sekä kaupan että ravintoloiden ruuan alv laskee 13 prosenttiin. Tämä ratkaisu lisäisi valtion verotuloja yhteensä 410 miljoonaa euroa verrattuna hallituksen esityksiin. Kristillisdemokraatit kannattavat hallituksen linjaamia veron korotuksia niin alkoholin, tupakan, makeisten kuin virvoitusjuomienkin osalta. Ratkaisut toteuttavat hyvin kristillisdemokraattien perusperiaatetta verottaa ankarammin sitä, mitä ihminen ei välttämättä tarvitse ja kevyemmin sitä, mitä ihminen välttämättä tarvitsee. Tätä samaa periaatetta seuraten kristillisdemokraatit esittävät lisäksi Tanskan malliin toteutettavaa rasvaveroa. Makeisveron käyttöönottoa ja virvoitusjuomaveron korottamista esitetään jo ensi vuoden alusta. Kristillisdemokraatit esittävät myös erillisen muovipakkausveron säätämistä tavoitteenaan vähentää jätettä. Kotitalousvähennyksen epäoikeudenmukaisuutta tulee korjata niin, että myös asunto-osakeyhtiöiden osakkaat voivat esimerkiksi putkiremontista tehdä vähennyksen samoin perustein kuin omakotitalossa asuvatkin. Vanhustenhuolto ja terveydenhuolto kuntoon Taloudellisesta taantumasta huolimatta terveydenhuollon ja vanhustenhuollon ongelmien selvittäminen on saatava alkuun. Vanhustenhoidon tuoreimmat selvitykset osoittavat, että kriisitilanne on laaja eivätkä hallituksen lupaukset vanhustenhuollon tason kohentamisesta ole toteutuneet pikemminkin päinvastoin. Kristillisdemokraatit esittävät sadan miljoonan panostusta vanhustenhuollon tason kohentamiseen sekä vanhustenhoitolain säätämistä pikaisesti. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää myös mittavaa sadan miljoonan panostusta terveyspalveluiden tason kohentamiseen. Terveyskeskusten henkilöstöresurssit ovat polkeneet paikallaan, vaikka

4 työmäärä on lisääntynyt. Täyttämättömien terveyskeskusvirkojen määrä on kasvanut, vaikka työikäisiä lääkäreitä on enemmän kuin koskaan. Terveydenhuolto on nähtävä erityisesti laman edessä taloudellisesti kannattavana investointina kansalaisten terveyteen, työkykyyn ja sitä kautta talouskasvuun. Samalla kansalaisten oikeudet takaavaa terveydenhuollon lainsäädäntöä tulee parantaa palvelut paremmin turvaavaksi. Eduskuntaryhmä esittää omaishoitajien määrän lisäämistä sekä omaishoitajien tukipalvelujen laajentamista. KD:n tavoitteena on säätää mahdollisimman pian omaishoidon tuki kattavaksi oikeudeksi tilanteissa, joissa potilas ilman omaishoitoa joutuisi laitoshoitoon. Merkittävä osa omaishoitajista jää nykyisin kokonaan tuen ulkopuolelle varojen puutteen vuoksi. Myös veteraanien kuntoutukseen on varattava riittävät määrärahat. Kristillisdemokraatit panostavat ennaltaehkäisevään perhetyöhön, lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon sekä perhehoitajien etuuksien parantamiseen. Tämän taantuman aikana on huolehdittava siitä, että lapset ja nuoret, jotka eivät saa riittävää tukea lähiyhteisöltään saavat sitä yhteiskunnalta. Lisäpanostusta tarvitaan myös päihdetyötä tekevien järjestöjen tukemiseen. Opinto-ohjaukseen ja pieniin opetusryhmiin panostettava Pienet perusopetuksen ryhmät tuottavat hyviä oppimistuloksia ja lisäävät sekä lasten että opetushenkilöstön hyvinvointia. KD:n tavoitteena on säätää mahdollisimman pian opetusryhmien enimmäiskoosta lailla. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen välinen nivelvaihe sisältää erityisen suuren vaaraan koulupudokkuuden ja syrjäytymisen syntyyn. Kristillisdemokraatit korostavat opinto-ohjauksen merkitystä taloudellisen taantuman lisättyä nuorisotyöttömyyttä huolestuttavasti. Sekä perusasteen että toisen asteen oppilaitoksissa tulee huolehtia riittävistä opinto-ohjauksen resursseista jotta erityisesti nivelvaiheisiin ja uravalintoihin saadaan riittävästi tukea ja syrjäytyminen vähenemään. Tukea työllisyyteen, aluekehitykseen ja kunnille Pienyrittäjyyden edistämiseksi kristillisdemokraatit esittävät lisäystä starttirahoihin. Työttömän kynnystä työn vastaanottamiseen tulee madaltaa.

5 Soviteltuun päivärahaan tulee määritellä 200 euron suojaosuus, jota pienemmät kuukausitulot eivät leikkaa työttömyyspäivärahaa. Kristillisdemokraatit lisäävät vaikeasti työllistyvien erityistoimiin 25 miljoonaa euroa, sekä korkean työttömyyden alueiden erityistukeen 25 miljoonaa euroa kohdennettavaksi erityisesti metsäteollisuuden alasajosta kärsiville alueille. Kotimaisen elintarviketuotannon turvaamisesta on huolehdittava. Panostuksia on lisättävä myös mm. maataloustutkimukseen ja neuvontaan sekä energianeuvontaan ja bioenergian käytön edistämiseen. Nämä toimet parantavat maaseudun työllisyyttä ja elinvoimaisuutta sekä huoltovarmuutta. Tuomioistuimet tarvitsevat edelleen lisäresursseja jutturuuhkien purkamiseen. Erityisesti velkomusasiat ovat taantuman vuoksi merkittävästi lisääntyneet. Terveydenhuollon, vanhustenhuollon ja opetuksen määrärahalisäykset keventävät kuntatalouden ahdinkoa. Kuntien harkinnanvaraisiin rahoitusavustuksiin tarvitaan kuitenkin lisäystä. Liikenneväylät kuntoon Maanteitä ja rautateitä ei saa päästää rapautumaan. Kristillisdemokraatit lisäävät valtion panostuksia liikenneväylien ylläpitoon ja parantamiseen kohdentaen lisäresurssit tasapuolisesti maan eri osiin valtateistä yksityisteihin asti. Liikenneturvallisuushankkeita tulee painottaa. Maantie- ja rautatieverkon hyvä kunto on sijoitus turvallisuuteen, työllisyyteen ja tasapainoiseen aluekehitykseen. Kehitysyhteistyötavoitetta ei saa unohtaa Kristillisdemokraatit pitävät tärkeänä kehitysyhteistyömäärärahojen tavoitetta saavuttaa 0,51%:n bktl-osuus vuoteen 2010 mennessä. Kristillisdemokraatit esittävät kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämistä 20 miljoonalla eurolla kantaakseen globaalia vastuuta taantumassakin.

6 KD-ryhmän vaihtoehtobudjetti 2010 numeroina Kustannusvaikutus hallituksen budjettiesitykseen verrattuna: TULOT: Pörssivero Lyhytaikaisen omistuksen myyntivoittovero Ruoan alv:n alennuksen siirtäminen alkaen Rasvavero Muovipakkausvero Makeisveron ja virvoitusjuomaveron korotus alkaen Tupakan yksikköveron korotus (20 /1000 kpl) Kaikki tulot yht MENOT: VEROTUS Carry back -järjestelmän käyttöönotto Sähköveron palautus teollisuudelle Omaishoitajien verotuksen korjaaminen Lapsen huoltajalle ansiotulovähennys Kotitalousvähennys asunto-osakeyhtiöiden korjauksiin Yht TERVEYDENHUOLTO, VANHUSTENHOITO JA PERHEET Vanhustenhuollon tason parantaminen Terveydenhuollon tason parantaminen Omaishoidon ja tukipalvelujen laajentaminen Lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon Veteraanien kuntoutus ja veteraanilisä Kristillistä päihdetyötä tekevien järjestöjen tukeminen Ennaltaehkäisevä perhetyö Perhehoitajien etuuksien parantaminen Yht

7 KOULUTUS JA KULTTUURI Perus- ja toisen asteen opetuksen opinto-ohjaus Perusopetuksen ryhmäkoon pienentäminen Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille Kristillisten lehtien tukemiseen Yht TYÖLLISYYS JA YRITTÄJYYS Työttömän sovitellun päivärahan 200 vapaa ansio-osuus Yrittäjien starttirahan lisääminen Vaikeasti työllistettävien erityistoimet Korkean työttömyyden alueiden erityistuki Avustus Yrityskummit ry:n toimintaan Yht KUNNAT Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus Yht LIIKENNE, YMPÄRISTÖ JA MAATALOUS Perustienpito Perusradanpito Yksityisteiden valtion avustukset Maatalous ja maaseutu Energianeuvonta ja bioenergian edistäminen Haja-asutusalueiden vesihuolto Yht OIKEUSLAITOS Tuomioistuinten jutturuuhkan selvittämiseen Yht KEHITYSYHTEISTYÖ Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhön Yht Kaikki menot yht

8

VASTALAUSE / KD. Yleisperustelut

VASTALAUSE / KD. Yleisperustelut VASTALAUSE / KD Yleisperustelut KD:n vastuullinen vaihtoehto 2008 Hallituksen budjettiesitykselle löytyy vaihtoehtoja. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää hallituksen budjettiesitykselle oman

Lisätiedot

Millaiset vähimmäisvaatimukset tulee asettaa valtiontalouden ja koko julkisen talouden tasapainolle vaalikauden aikana?

Millaiset vähimmäisvaatimukset tulee asettaa valtiontalouden ja koko julkisen talouden tasapainolle vaalikauden aikana? 3. kysymys Mikä on eduskuntaryhmänne arvio valtiontalouden liikkumavarasta alkaneen vaalikauden aikana? Kuinka paljon em. liikkumavarasta katsotte voitavan käyttää pysyviin menonlisäyksiin ja verotuksen

Lisätiedot

Perussuomalaisten varjobudjetti 2013. Perustellusti parempi vaihtoehto

Perussuomalaisten varjobudjetti 2013. Perustellusti parempi vaihtoehto Perussuomalaisten varjobudjetti 2013 Perustellusti parempi vaihtoehto Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 16.10.2012 JOHDANTO... 4 SUOMALAISTA ARVOPOLITIIKKAA... 4 HALLITUS TALOUSPOLIITTISESTI HALVAANTUNUT...

Lisätiedot

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä.

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä. 1. kysymys Alkavan vaalikauden tärkeimpiä talouspolitiikan tavoitteita ovat talouskasvun vahvistaminen sekä työllisyysasteen nousua että tuottavuuden kasvua edistämällä, työttömyyden alentaminen sekä suotuisan

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Hyvinvointiohjelma Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Sisältö 1. Kristillisdemokraattien hyvinvointipolitiikan arvot ja tavoitteet 2. Ikärakenteen muutos haastaa hyvinvointipalvelut 3. Hyvinvointierot

Lisätiedot

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä:

KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä: 2. kysymys Suomen väestö ikääntyy ja ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat merkittävästi tulevalla vuosikymmenellä. Mitä keinoja eduskuntaryhmänne pitää tärkeimpinä julkisten palveluiden saatavuuden varmistamiseksi

Lisätiedot

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä A 1. Adoptio Adoptiota on tarkasteltava lapsen edun näkökulmasta. Adoptiossa on ensisijaisesti kyse lapsen oikeudesta turvallisten vanhempien, äidin

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Hyvinvointiohjelma Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Sisältö 1. Kristillisdemokraattien hyvinvointipolitiikan arvot ja tavoitteet 2. Ikärakenteen muutos haastaa hyvinvointipalvelut 3. Hyvinvointierot

Lisätiedot

Työ, yrittäminen ja välittäminen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015

Työ, yrittäminen ja välittäminen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 Työ, yrittäminen ja välittäminen Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti 2015 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 11.11.2014 JOHDANTO... 3 HALLITUKSEN TALOUSPOLITIIKKA ON EPÄONNISTUNUT... 3 PERUSSUOMALAINEN

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

Suomalaiselle parempi Perussuomalaisten varjobudjetti 2012

Suomalaiselle parempi Perussuomalaisten varjobudjetti 2012 Suomalaiselle parempi Perussuomalaisten varjobudjetti 2012 Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 19.10.2011 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 SUOMALAISTA ARVOPOLITIIKKAA... 5 HALLITUS OTTAA LISÄÄ

Lisätiedot

EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Eduskuntaryhmän kokoonpano ja toimihenkilöt 2013 Eduskuntaryhmä: Puheenjohtaja Peter Östman 1. varapuheenjohtaja Yliopiston lehtori Leena Rauhala Vaasan vaalipiiri

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB

ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB Yrittajyysohjelma_v2.indd 1 21.5.2010 00:57:41 Yrittäjyysohjelma 2010 Suomen Kristillisdemokraatit r.p. Sisältö 1. Yrittäjä sitä työtä luo 3 2. Perustietoa suomalaisesta

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI Va p a u t t a j a v a k a u t t a KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI ÄÄRIKESKUSTALAINEN HALLITUSOHJELMA 2007-2011 VAPAUTTA JA VAKAUTTA KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI 1 Esipuhe...6 2 Uudistuspolitiikan ydin ja hallituksen

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp PTK 84/2009 vp Tarkistamaton versio 1.1 PTK 84/2009 vp 84. TIISTAINA 29. SYYSKUUTA 2009 kello 14.01 1) Vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaaminen Vlikysymys Valtioneuvoston

Lisätiedot

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa

Minna Ylikännö. julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa 2009 2 Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen suomessa kss working papers 2 2009 Julkisten hyvinvointipalveluiden järjestäminen Suomessa Minna Ylikännö julkisten hyvinvointipalveluiden

Lisätiedot

Akavan tavoitteet. hallituksen budjettikehysriiheen 2009

Akavan tavoitteet. hallituksen budjettikehysriiheen 2009 Akavan tavoitteet hallituksen budjettikehysriiheen 2009 18.3.2009 1 (14) Akava ja hallituksen budjettikehysriihi Akava edellyttää, että Suomen hallitus toteuttaa hallitusohjelmassaan luvatut uudistukset,

Lisätiedot

Vihreä tehtävä 2010 2014

Vihreä tehtävä 2010 2014 Poliittinen ohjelma Hyväksytty puoluekokouksessa 23.5.2010 ohjelma netissä: www.vihreat.fi/poliittinenohjelma Vihreä tehtävä 2010 2014 Sisällysluettelo Vihreä laatuyhteiskunta on ekologinen työn ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MANIFESTI. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

UUDEN TYÖN MANIFESTI. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue UUDEN TYÖN MANIFESTI Suomen Sosialidemokraattinen Puolue UUDEN TYÖN MANIFESTI. TYÖTÄ OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA. Sosialidemokraatit tavoittelevat yhteiskuntaa, jota luonnehtii oikeudenmukaisuus, ihmisten

Lisätiedot

Yleisohjelma. 2.1. Ihmisoikeudet ihmisarvon suoja. 2.2. Demokratia valta kansalla. 2.3. Perusturvasta hyvä arki. 2.4. Terveys sydämen asia

Yleisohjelma. 2.1. Ihmisoikeudet ihmisarvon suoja. 2.2. Demokratia valta kansalla. 2.3. Perusturvasta hyvä arki. 2.4. Terveys sydämen asia Yleisohjelma 2.1. Ihmisoikeudet ihmisarvon suoja 2.2. Demokratia valta kansalla 2.3. Perusturvasta hyvä arki 2.3.1. Perheet 2.3.2. Opiskelijat 2.3.3. Eläkkeensaajat 2.3.4. Vammaiset 2.3.5. Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Taustamuistio: SOSTEn arvio Suomen hallituksen toiminnasta

Taustamuistio: SOSTEn arvio Suomen hallituksen toiminnasta Taustamuistio: SOSTEn arvio Suomen hallituksen toiminnasta SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n valtuusto antaa puoliväliarvion Suomen hallituksen onnistumisesta hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen,

Lisätiedot

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 TEM raportteja 8/2012 Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Raportti 15.3.2012 4 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriölle... 2 Yhteenveto... 7 1. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy hallitusohjelman

Lisätiedot