RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2007. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2007"

Transkriptio

1 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2007 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu

2

3 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS OF OULU UNIVERSITY LIBRARY 60 Raili Toivio (toim.) Luettelo kirjallisesta toiminnasta Oulun yliopistossa 2007 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2007 Oulu 2008

4 Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja Toimittaja/Editor Kirsti Nurkkala Copyright 2008 Oulun yliopiston kirjasto PL Oulun yliopisto Oulu University Library POB 7500 FIN University of Oulu Finland ISBN ISSN SAATAVISSA MYÖS ELEKTRONISESSA MUODOSSA ALSO AVAILABLE IN ELECTRONIC FORM ISBN URL: OULUN YLIOPISTOPAINO Oulu 2008

5 Esipuhe Tähän julkaisuluetteloon on koottu tiedot Oulun yliopistossa tehdyistä opinnäytteistä ja henkilökunnan julkaisuista vuodelta Yhteisjulkaisut on mainittu vain kerran. Luetteloon on painettujen julkaisujen lisäksi otettu myös elektroniset julkaisut, atk-ohjelmat ja audiovisuaalinen aineisto, ja se sisältää myös edellisestä, vuoden 2006 luettelosta puuttuneet julkaisuviitteet. Luetteloa laadittaessa on noudatettu seuraavia periaatteita: 1. Luettelo perustuu kirjoittajien antamiin tietoihin. 2. Julkaisutiedot on järjestetty tiedekunnittain ja laitoksittain ensimmäisen yliopiston henkilökuntaan kuuluvan tekijän mukaan. Henkilökuntaan kuuluvien kirjoittajien koko etunimi on mainittu, muilta vain etunimen ensimmäinen kirjain. 3. Opinnäytteet on sijoitettu pääsääntöisesti tiedekunnittain ja laitoksittain henkilökunnan julkaisutietojen jälkeen. 4. Luettelon loppuun on koottu yliopistoon kuuluvien kirjoittajien aakkosellinen tekijähakemisto viitenumeroineen. 5. Tähdellä (*) on merkitty opetusministeriön tieteellisten julkaisujen luokituksen eli KOTAn mukaan ryhmitellyt julkaisut: 1) kotimaiset ja ulkomaiset tieteelliset monografiat, 2) artikkelit kotimaisissa ja ulkomaisissa referee-aikakauslehdissä, 3) artikkelit kotimaisissa ja ulkomaisissa kokoomateoksissa tai painetuissa konferenssijulkaisuissa, 4) artikkelit ja monografiat Oulun yliopiston Acta-sarjoissa lukuun ottamatta väitöskirjoja. Tämä luettelo ei sisällä abstrakteja, jotka ovat mukana Oulun yliopiston ylläpitämän tutkimustietokannan julkaisurekisterissä. Luettelon on toimittanut Raili Toivio

6 Foreword This bibliography lists the publications by the staff and the theses of the students of the University of Oulu in The following guidelines have been followed in the compilation of the bibliography: 1. The bibliography is based on information provided by the authors. 2. In addition to literary works the bibliography covers electronic publications, computer programs and audiovisual materials, as well. 3. The publications are listed by faculty and department, according to the name of the first author who is either a staff member or a student of the University. The whole of the first name is mentioned if the author is a staff member, only the initial letter of the first name in the case of non-staff members. 4. The bibliography also contains entries that have been published in 2006 but were left out of the previous edition. 5. At the end of the book there is an alphabetical author index covering the staff members and students of the University. 6. An asterisk (*) indicates the publications that the author has grouped according to the Classification Scheme for Scientific Publications (KOTA) published by the Ministry of Education as follows: 1) Finnish and foreign scientific monographs, 2) articles in Finnish or foreign referee journals, 3) articles in Finnish or foreign collected works or printed conference publications, 4) articles and monographs published in the series Acta Universitatis Ouluensis (excluding dissertations). The bibliographical database maintained by the University Library that covers the publications by the staff members of the University of Oulu also contains abstracts, which are not included in the printed version. The bibliography is compiled by Raili Toivio

7 Sisällysluettelo Esipuhe Foreword Sisällysluettelo Contents Julkaisut 1. Humanistinen tiedekunta Englannin kielen laitos Giellagas-instituutti Historian laitos Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos Suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos Taideaineiden ja antropologian laitos Kasvatustieteiden tiedekunta Kajaanin normaalikoulu Kajaanin opettajankoulutusyksikkö Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Oulun normaalikoulun perusaste (0-6) Oulun normaalikoulun perusaste (7-9) ja lukio Luonnontieteellinen tiedekunta Biokemian laitos Biologian laitos Fysikaalisten tieteiden laitos Geotieteiden laitos Kemian laitos Maantieteen laitos Matemaattisten tieteiden laitos Tietojenkäsittelytieteiden laitos Lääketieteellinen tiedekunta Anatomian ja solubiologian laitos Anestesiologian klinikka Farmakologian ja toksikologian laitos Fysiatrian klinikka Fysiologian laitos Hammaslääketieteen laitos Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos Iho- ja sukupuolitautien klinikka Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos Kirurgian klinikka Kliinisen kemian laitos Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Lastentautien klinikka Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian laitos Lääketieteellisen tiedekunnan hallinto Lääketieteen tekniikan laitos Mikrobiologian laitos Molekyyliendokrinologian tutkimusyksikkö Neurokirurgian klinikka Neurologian klinikka Oikeuslääketieteen laitos Patologian laitos...206

8 4.23. Perinnöllisyyslääketieteen klinikka Psykiatrian klinikka Radiologian klinikka Silmätautien klinikka Sisätautien klinikka Synnytys- ja naistentautien klinikka Syöpätautien ja sädehoidon klinikka Taloustieteiden tiedekunta Johtamisen ja yrittäjyyden laitos Kansantaloustieteen laitos Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Markkinoinnin laitos Teknillinen tiedekunta Arkkitehtuurin osasto Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Rakentamisteknologian tutkimusryhmä Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Erillisyksiköt Biocenter Infotech Oulu Kajaanin yliopistokeskus Kielikeskus Kirjasto Meri-Lappi Instituutti Mikro- ja nanoteknologian keskus Oulun Eteläisen instituutti Raahen toimintayksikkö Sodankylän geofysiikan observatorio Thule-instituutti Hallintopalvelut Opetus- ja opiskelijapalvelut Rehtorin yksikkö Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Aakkosellinen tekijähakemisto...359

9 Contents Esipuhe Foreword Sisällysluettelo Contents Publications 1. Faculty of Humanities Department of English Giellagas Institute Department of History Department of German, French and Scandinavian Languages Department of Finnish, Information Studies and Logopedics Department of Art Studies and Anthropology Faculty of Education Kajaani Teacher Training School Kajaani Department of Teacher Education Department of Educational Sciences and Teacher Education Oulu Teacher Training School, Primary Level Oulu Teacher Training School, Secondary School Faculty of Science Department of Biochemistry Department of Biology Department of Physical Sciences Department of Geosciences Department of Chemistry Department of Geography Department of Mathematical Sciences Department of Information Processing Science Faculty of Medicine Department of Anatomy and Cell Biology Department of Anaesthesiology Department of Pharmacology and Toxicology Department of Physical Medicine and Rehabilitation Department of Physiology Institute of Dentistry Department of Nursing Science and Health Administration Department of Dermatology and Venereology Department of Public Health Science and General Practice Department of Surgery Department of Clinical Chemistry Department of Otorhinolaryngology Department of Paediatrics Department of Medical Biochemistry and Molecular Biology Faculty of Medicine. Administration Department of Medical Technology Department of Medical Microbiology Research Center for Molecular Endocrinology Department of Neurosurgery Department of Neurology Department of Forensic Medicine Department of Pathology...206

10 4.23. Department of Clinical Genetics Department of Psychiatry Department of Diagnostic Radiology Department of Ophthalmology Department of Internal Medicine Department of Obstetrics and Gynaecology Department of Oncology and Radiotherapy Faculty of Economics and Business Administration Department of Management and Entrepreneurship Department of Economics Department of Accounting and Finance Department of Marketing Faculty of Technology Department of Architecture Department of Mechanical Engineering Department of Process and Environmental Engineering Research Unit of Construction Technology Department of Electrical and Information Engineering Department of Industrial Engineering and Management Independent Departments Biocenter Oulu Infotech Oulu Kajaani University Consortium Language Centre Library Meri-Lappi Institute Micro- and Nanotechnology Centre Oulu Southern Institute Raahe Unit Sodankylä Geophysical Observatory Thule Institute Administrative Department Educational Affairs and Student Services Rector's Office Planning and Development Services Research and Innovation Services Author index...359

11 Julkaisut 1. Humanistinen tiedekunta 1.1. Englannin kielen laitos Alarauhio, Juha-Pekka 1* Alarauhio, Juha-Pekka Sohrab and Rustum and Balder Dead: Communicating about communication. - NJES. Nordic Journal of English Studies, 2007, vol. 6, nro 2, s https://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/8495 Haddington, Pentti Olavi 2* Haddington, Pentti Positioning and alignment as activities of stancetaking in news interviews. - Stancetaking in discourse. Subjectivity, evaluation, interaction. Ed. by R. Englebretson. Pragmatics & beyond new series vol. 164, Amsterdam. John Benjamins s Haddington, Pentti; Kolehmainen, L.; Lehtinen, M. & Mäkisalo, J. (eds.) SKY Journal of linguistics. Vol. 20. Helsinki, Suomen kielitieteellinen yhdistys s. Johnson, Anthony William 4* Johnson, Anthony Ben Jonson and the Jonsonian afterglow: Imagemes, Avatars and literary reception. - NJES. Nordic Journal of English Studies, 2007, vol. 6, nro 2, s * Johnson, Anthony Four faces of Apollo: divination, music, cosmology and healing in Ben Jonson's Masque of Augurs (1622). - Seeing with different eyes: essays in astrology and divination. Eds. P. Curry & A. Voss. Newcastle, UK, Cambridge Scholars s Johnson, Anthony Alkemisti Turussa. - Turun Sanomat, Verkkolehti Kailo, Kaarina 7* Kailo, Kaarina Cyber/Ecofeminism. - Encyclopedia of gender and information technology. Ed. by E. M. Trauth. Hershey, Idea Group Reference s * Kailo, Kaarina Solidarity and globalism revisited: The gift imaginary and new models of the human. - Rethinking solidarity in global society. The Challenge of globalisation for social and solidarity movements 50 years after Bandung Asian African conference Ed. D. Khudori s Kailo, Kaarina Irti talousväkivallasta - reseptejä solidaariseen hyvinvointiin s. Keisanen, Tiina Maarit 10* Keisanen, Tiina Stancetaking as an interactional activity: Challenging the prior speaker. - Stancetaking in discourse: Subjectivity, evaluation, interaction. Ed. by R. Englebretson. Pragmatics & beyond new series vol. 164, Amsterdam. John Benjamins s

12 8 Kuure, Leena Marketta 11* Kuure, Leena & McCambridge, Elina Networks and place - A study of online activities in two focus groups. - Kieli oppimisessa - Language in learning. Toim. O-P. Salo & T. Nikula & P. Kalaja. AFinLAn vuosikirja. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja nro s Kuurola, Mirja Sinikka 12* Kuurola, Mirja Caryl Phillips's Cambridge: Discourses in the past and readers in the present. - NJES. Nordic Journal of English Studies, 2007, vol. 6, nro 2, s https://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/8499?mode=full&submit_simple=show+full+i tem+record Kärkkäinen, Elise Orvokki 13* Kärkkäinen, Elise Role of I guess in conversational stancetaking. - Stancetaking in discourse: Subjectivity, evaluation, interaction. Ed. by R. Englebretson. Pragmatics & beyond new series vol. 164, Amsterdam. John Benjamins s * Kärkkäinen, Elise; Sorjonen, M-L. & Helasvuo, M-L. Discourse structure. - Language typology and syntactic description. Ed. by T. Shopen. Cambridge, Cambridge University s Lauttamus, Timo Matias 15* Lauttamus, Timo; Nerbonne, J. & Wiersma, W. Detecting syntactic contamination in emigrants: The English of Finnish Australians. - SKY Journal of Linguistics, 2007, vol. 20, s McCambridge, Elina Maria 16 McCambridge, Elina Toinen tuleminen. - Kielisilta, 2007, nro 2, s Ks. myös 11* Rauniomaa, Sari Mirka Marjaana 17* Rauniomaa, Mirka Stance markers in spoken Finnish. Minun mielestä and minusta in assesments. - Stancetaking in discourse: Subjectivity, evaluation, interaction. Ed. by R. Englebretson. Pragmatics & beyond new series vol. 164, Amsterdam. John Benjamins s Saranpää, Toni Johannes 18 Saranpää, Toni Tutkija etsii elämälle selitystä. - Tietopisto, 2007, nro 4-5, s. 11. Soikkonen, Leila 19 Soikkonen, Leila Acting woman, acting human: gender and performativity in C. L. Moore's fiction. - Minna, valtakunnallinen naistutkimus- ja tasa-arvoportaali, 2007, s Soikkonen, Leila Erilaisuus, yksinäisyys ja voima. Naishahmot ja toiseus C. L. Mooren novelleissa. - Portti, 2007, nro 4, s

13 Taramaa, Raija 21* Taramaa, Raija Environmental and climatic elements in the cultural models of Finnish-American texts. - North America: Tensions and (re)solutions, selected papers from the 7th international Tartu conference on North-American studies. Eds. R. Põldsaar & K. Vogelberg. Cultural Studies Series nro 8. Tartu. University of Tartu s Taramaa, Raija How did stereotyped Finnish drunks, reds, knife wielders become clean Finns who paid their debts. - Siirtolaisuus - Migration, 2007, nro 2, s Väitöskirjat 23 Keisanen, Tiina Patterns of stance taking. Negative yes/no interrogatives and tag questions in American English conversation. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 71. Oulu s. 24 Taramaa, Raija Stubborn and silent Finns with 'sisu' in Finnish-American literature. An imagological study of Finnishness in the literary production of Finnish-American authors. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 76. Oulu s. Pro gradu -työt 25 Aho, Paula Are you all Scotch so happy and musical. The representation of different English-Speaking countries, English-Speakers and varieties of English in key English s. 26 Hannus, Paula Linguistic and interactional practices in a bilingual Finnish-American family. Code-switching, cooperation and identity work , 2 s. 27 Häkkinen, Eveliina Going Indian. Images of the American Indians in The Last of the Mohicans , 57 s. 28 Kaarlela, Taru Teaching intercultural competence. An unrealistic objective or the future of foreign language education , 3 s. 29 Kemppainen, Mari Vocabulary learning in upper secondary school. A study on the students' use of learning strategies s. 30 Kesti, Liisa Pronunciation, phonetic alphabet and young learners , 20 s. 31 Lammi, Heidi God, sometimes you just don't come through. The lyrics of Tori Amos in the Light of Christianity and Feminist Theology s. 32 Lassila, Eveliina Butler's quest for dignity. A character study of Stevens in Kazuo Ishigu's novel, The Remains of the Day , 2 s. 33 Lehmikangas, Jani CLIL, ICT and the WWW. The possibilities of information and communication technologies in teaching history in English s. 34 Lehtonen, Heli Errors in the use of the primary verbs and the 3rd person singular -s among Finnish 7th and 9th graders, among first-generation Finnish Americans s. 35 Leinonen, Matti He may be a misbegotten southern mongrel but. On discrimination in The Riftwar Saga, The Empire Trilogy and To Ride Hell's Chasm , 6 s. 36 Liljeblad, Hanna Laughter as an interactional phenomenon. A study of laughter in British English conversation s. 9

14 10 37 Mäkelä, Paula Tehdäänkö tiskit vai otetaanko sauna. Loan translation verb phrases in spoken American Finnish s. 38 Mäkitalo, Elina Verb phrase errors in the spoken English of Finnish Australians s. 39 Niemelä, Sari English spelling rules. A qualitative content analysis of books and Internet sites , 2 s. 40 Paloniemi, Liisa Making mythology. A Jungian and Campbellian approach to heroism in Neil Gaiman's Neverwhere and American Gods , 4 s. 41 Paloniemi, Teemu Empathy and humans. The relationship between Philip K. Dick's Do Androids Dream of Electric Sheep? and Ridley Scott's Blade Runner: Director's Cut s. 42 Puusaari, Jouni Above and beyond pronunciation intelligibility. A study of attitudes s. 43 Pääkkönen, Eeva-Liisa Hero myth and elements of de- and remythologisation in J. K. Rowling's Harry Potter s. 44 Rinne, Elina Translator's taskmaster. Some observations on the role of the reader in translation studies s. 45 Ruotsalainen, Marita Language study as lifelong learning s. 46 Saarelainen, Liisa Multicultural education and its role in upper secondary English teaching material s. 47 Saarinen, Maria Web design and usability. A comparative analysis on Finnish and British paper manufacturers' websites s. 48 Salminen, Pentti Comparing a command of English basic vocabulary at comprehensive and upper secondary school level , 142 s. 49 Similä, Jari-Pekka Blood and guts. Violence as narrative in the new wave of horror , 2 s. 50 Starck, Eeva-Liisa Idiotism or idealism. The air guitar world championships in British and American media , 8 s. 51 Tulkki, Maarit Translatability of unique items. Can Finnish clitic particles be translated into English , 14 s. 52 Vierimaa, Ville Manifestations of the shadow and the unconscious in three works by H. P. Lovecraft s. 53 Viinikanoja, Ilkka Collaboration requires comprehension A study of the usability of the original English terms and their Finnish localised counterparts in QPR Collaboration Portal software s.

15 Giellagas-instituutti Aikio, Ante 54* Aikio, Ante & Ylikoski, Jussi Suopmelas gielaid l-kásusiid álgovuoddu sáme- ja eará fuolkegielaid cuovggas. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s Aikio, Ante & Ylikoski, Jussi Pekka Sammallahti, saamen kielten tutkija. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s Aikio, Ante & Ylikoski, Jussi Pekka Sammallahti, sámegielaid dutki. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s Ks. myös 79 Aikio-Puoskari, Ulla 57* Aikio-Puoskari, Ulla Saamelaisopetus osana suomalaista peruskoulua - kielenvaihdoksen vai revitalisaation edistäjä. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s * Aikio-Puoskari, Ulla & Skutnabb-Kangas, T. When few under 50 speak the language as a first language: linguistic human rights and linguistic challenges for endangered Saami languages. - Revitalizing the Periphery. Sámi Instituhtta. Raporta nro 1/2007. Guovdageaidnu s Helander, Kaisa Rautio 59* Helander, Kaisa Rautio Sámi báikenamaid dáruiduhttin uniovdnaáigge ja dárogiela samaid lonenvuogit. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s * Helander, Kaisa Rautio Sámi báikenamat 1700-logu eanamihtideamis - árbevieruid ja riekteipmárdusa dutkanfáddán. - Sámi diedalas áigecála, 2007, nro 1-2, s Ijäs, Riitta Johanna 61* Ijäs, Johanna Álgogeahcastat sámegielat máná ovda- ja árramorfologiiljai. - Sámi diedalas áigecála, 2007, nro 1-2, s * Ijäs, Johanna Nyt lonuhettaan. Kodaid ovttastuvvan guovttegielat máná suomagielas. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s Lehtola, Veli-Pekka 63* Lehtola, Veli-Pekka Saamenmaa sodan jaloissa. - Sodan ekologia. Nykyaikaisen sodankäynnin ympäristöhistoriaa. Toim. S. Laakkonen & T. Vuorisalo. Historiallinen arkisto nro 125. Helsinki, SKS s

16 12 64* Lehtola, Veli-Pekka Sámiid davviriikkalas oktasasbarggu vuosttas lávkkit Suoma perspektiivvas. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s Harlin, E-K. & Lehtola, Veli-Pekka (toim.) Peurakuopista kirkkokenttiin. Saamelaisalueen vuotta arkeologin näkökulmasta. Arkeologiseminaari Inarissa Publications of the Giellagas Institute nro 9. Oulu, s. 66 Lehtola, Veli-Pekka Komsasta ja kirkkokentiltä Siidaan. - Peurakuopista kirkkokenttiin. Saamelaisalueen vuotta arkeologin näkökulmasta. Toim. E-K. Harlin & V-P. Lehtola. Publications of the Giellagas Institute nro 9. Oulu, s Länsman, Anni-Siiri 67* Länsman, Anni-Siiri Näkökulmia saamelaiseen kulttuuriympäristöön. Esimerkkinä Nillan Pieran talon kunnostus valtakunnallisesti arvokkaassa Lisman kylän maisemassa. - Eletty, koettu maisema. Näkökulmia saamelaiseen kulttuurimaisemaan. Toim. T. Elo & P. Magga. Suomen ympäristö nro 34. Lapin ympäristökeskus s * Länsman, Anni-Siiri Saamelaisten elämää 1960-luvun asuntolakoulussa. Katkelmia ainekirjoitusvihkojen sivuilta. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s Magga, Päivi 69* Magga, Päivi Rakennuksia, kotasijoja, muistoja. Saamelaista kulttuuriympäristöä inventoimassa. - Eletty, koettu maisema. Näkökulmia saamelaiseen kulttuurimaisemaan. Toim. T. Elo & P. Magga. Suomen ympäristö nro 34. Lapin ympäristökeskus, s Elo, T. & Magga, Päivi (toim.) Eletty, koettu maisema. Näkökulmia saamelaiseen kulttuurimaisemaan. - Suomen ympäristö nro 34. Lapin ympäristökeskus, s. 71 Magga, Päivi Birrasis. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeen saamelaisosion loppuraportti. - Publications of the Giellagas Institute nro 7. Oulu, s. Olthuis, Marja-Liisa 72* Olthuis, Marja-Liisa Anarâskielâ iäláskittem tutkâm já puátteevuodâ visioh. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s Sammallahti, Pekka Lars Kalervo 73* Sammallahti, Pekka Davvisámegiela distributiiva cealkagat. - Sámi diedalas áigecála, 2007, nro 1-2, s Sammallahti, Pekka Gielladutkama terminologiija. Kárásjohka, Davvi Girji s. 75 Sammallahti, Pekka Inarinsaamen käänteissanakirja. Inari Saami reverse dictionary. - Publications of the Giellagas Institute nro 6. Oulu, s.

17 Valtonen, Taarna Inari 76 Valtonen, Taarna Saamelaiset turverakennukset. Alueellista ja ajallista variaatiota. - Peurakuopista kirkkokenttiin. Saamelaisalueen vuotta arkeologin näkökulmasta. Toim. E-K. Harlin & V-P. Lehtola. Publications of the Giellagas Institute nro 9. Oulu, s Vuolab-Lohi, Káre 77* Vuolab-Lohi, Káre Máilmmi alladeamos olmmos. Sámegiella giallagáhttema mánggalágan hástalusat. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s Ylikoski, Jussi 78 Ylikoski, Jussi Book review: L. Rantala (red.), Dokument om de ryska samerna och Kolahalvön (2006). - Polar Record, 2007, vol. 43, s Ylikoski, Jussi & Aikio, Ante (doaimm.) Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s. Ks. myös 54*, 55, 56 Väitöskirjat 80 Olthuis, Marja-Liisa Inarinsaamen lajinnimet. Lintujen ja sienten kansannimitysten historiaa ja oppitekoisten uudisnimien muodostuksen metodiikkaa. Ivalo s Historian laitos Alenius, Kari Petteri 81* Alenius, Kari Birth of cultural autonomy in Estonia: how, why, and for whom. - Journal of Baltic Studies, 2007, vol. 38, nro 4, s * Alenius, Kari Let us be like the Finns! The image of Finland and the Finns as a key element in constructing the Estonian national identity. - Imagining frontiers - contesting identities. Eds. L. Klusakova & S. Ellis. Pisa, s * Alenius, Kari Politics of positive isolation: the new eastern territories and the Estonian-Russian relations in Estonia, Faravid, 2007, vol. 31, s * Alenius, Kari Venäläisyyden turmelema Suomi. Virolaisten kuva vanhasta Suomesta 1800-luvun jälkipuoliskolla ja 1900-luvun alussa. - Nykytulkintojen Karjala. Toim. O. Fingerroos & J. Loipponen. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja nro 91. Jyväskylä, Nykykulttuuri s Alenius, Kari Hea juht - efektiivsed alluvad. - Kaitse Kodu!, 2007, nro 2, s Alenius, Kari Kaitsetahe ja võitlustahe. - Kaitse Kodu!, 2007, nro 4, s Alenius, Kari Kun Kaitseliit syntyi uudelleen. Suomalaismuistelma Viron murrosvaiheesta Vapaussoturi, 2007, nro 2, s Alenius, Kari Liettuan vapaussota : voitto ilman lopullista kruunua. - Vapaussoturi, 2007, nro 1, s

18 14 89 Alenius, Kari Perusteos suomalaisen sotataidon kehityksestä itsenäisyyden alkuvuosina. - Faravid, 2007, vol. 31, s Alenius, Kari Tiivis, upeasti kuvitettu tietopaketti Viron vapaussodasta. - Faravid, 2007, vol. 31, s Alenius, Kari Viron historian laadukas, kattava perusteos. - Tieteessä tapahtuu, 2007, nro 8, s Alenius, Kari Vironvenäläisen integraation haasteet. - Pohjolan Sanomat Alenius, Kari Vironvenäläisten integraation haasteet. - Lapin Kansa Fält, Olavi Kaarlo 94* Fält, Olavi Eurooppalaisen ja itäaasialaisen periodisaation erot ja yhtäläisyydet. - Faravid, 2007, vol. 31, s * Fält, Olavi Historiallisen mielikuvatutkimuksen teoreettiset juuret. - Faravid, 2007, vol. 31, s * Fält, Olavi Kyösti Julku Historiallinen aikakauskirja, 2007, nro 4, s Fält, Olavi In memoriam Kyösti Julku. - Faravid, 2007, vol. 31, s Hakosalo, Heini-Eliisa 98* Hakosalo, Heini Jäähyväiset yhteiskunnalle. Arvostelu teoksesta: B. Latour, Reassembling the social (2005). - Niin et näin, 2007, vol. 14, nro 4, s Jalagin, Seija Maria Hannele 99* Jalagin, Seija Jumalan valtakunnan naiskalastajat - Suomen NMKY:n historia. Arvostelu teoksesta: M-R. Antikainen, Suuri sisäpiiri. NMKY-liike Suomessa 1890-luvulta 1990-luvulle (2006). - Historiallinen aikakauskirja, 2007, nro 4, s * Jalagin, Seija Racing with secularization: protestant missions in Japan, Sights and insights: interactive images of Europe and the wider world. Ed. by M. Harris. Pisa, Pisa University s * Jalagin, Seija Vapaana ja varjossa: suomalaiset naistyöntekijät Japanissa. - Naistutkimus, 2007, nro 2, s Jalagin, Seija Pakoon vapauden ja yksinäisyyden merille. Kirja-arvostelu teoksesta: K. Villa, Pakomatkalla. Toinen lokikirja (2007). - Agricola. Suomen historiaverkko, Jalagin, Seija Vain naisen sukupuoli on hankala. - Kaleva Junila, Marianne 104* Junila, Marianne From dynamic to declining. The mass emigration from northern Finland to Sweden, Frontiers and identity. Late modern and contemporary migrations. Pisa, Edizioni Plus: Universita di Pisa s * Junila, Marianne Minne matkalla? Pohjoissuomalaisten muuttajien määränpäät ja 1970-luvulla. - Kahden puolen Pohjanlahtea. Osa 2: Enemmistöjen ja vähemmistöjen kesken. Toim. M. Junila & C. Westin. Historiallinen arkisto nro 123:2. Helsinki, SKS s

19 Juntunen, Jukka 106 Juntunen, Jukka Nuorten ystävät Toivon ja työn tie. Oulu s. Kallinen, Maija Sinikka 107* Kallinen, Maija Miten luonnonfilosofiasta tuli tiedettä. - Rajalla. Tiede rajojaan etsimässä. Toim. K. Raivio; J. Rydman; A. Sinnemäki. Helsinki, Gaudeamus s Kurvinen, Heidi Hannele 108* Kurvinen, Heidi Homosexual representations in Estonian printed media during the late 1980s and early 1990s. - Beyond the pink curtain: everyday life of LGBT people in eastern Europe. Eds. R. Kuhar & J. Takacs. Politike Symposion Ljubljana, Mirovni institut s Lohi, Seppo 109* Lohi, Seppo Lestadiolaisuuden suuri hajaannus ja sen taustat. Oulu s. Mertaniemi, Markus 110* Mertaniemi, Markus Kristittyjen vainojen legitimointi Historiallinen aikakauskirja, 2007, nro 4, s Oinas-Kukkonen, Henry Tapio 111* Oinas-Kukkonen, Henry From Bush to Engelbart: Slowly, some little bells were ringing. - IEEE Annals of the History of Computing, 2007, vol. 29, nro 2, s * Oinas-Kukkonen, Henry & Myllykangas, M. Verkostoteoria historiantutkimuksessa USA-Nosaka-verkoston analyysin valossa. - Faravid, 2007, vol. 31, s * Oinas-Kukkonen, Henry; Kerola, Pentti; Similä, Jouni; Pulli, Petri & Oinas-Kukkonen, Harri Impact of IS and SE research and education on development of Oulu ICT in the latter half of the 1980's. - History of Nordic Computing - HINC2. Extended Abstracts. IFIP WG9.7 Second Working Conference on the History of Nordic Computing. August 21-23, 2007, Turku, Finland. Eds. P. Paju et al. TUCS General Publication nro 42. Turku, s Pulkkinen, Jarmo Petteri Uolevi 114* Pulkkinen, Jarmo Body politic, clockwork state and social contract. Metaphor in early modern political theory. - Faravid, 2007, vol. 31, s * Pulkkinen, Jarmo Christian Wolff ja maailma kellokoneistona. - Syy. Toim. H. Gylling, I. Niiniluoto, R. Vilkko. Helsinki, Gaudeamus s * Pulkkinen, Jarmo Technological metaphors and history of science. - The global and the local: the history of science and the cultural integration of Europe. Proceedings of the 2nd ICESHS (Cracow, Poland, September 6-9, 2006). Ed. M. Kokowski. Cracow, Polish Academy of Arts and Sciences s Pulkkinen, Jarmo Optimistinen valistusmies. Arvostelu teoksesta: D. Hume, Esseitä. - Kaleva

20 16 Saarela, Liisa 118 Saarela, Liisa (kirj.) & Nurkkala, Kirsti (toim.) Hartauslehdestä monipuoliseksi seurakuntalehdeksi. Rauhan tervehdys Oulu s. Salo, Matti Tapani 119* Salo, Matti Historical formation of northern Finland - administration and identities. - Cross-cultural communication and ethnic identities. Eds. L. Elenius & C. Karlsson. Studies in northern European histories nro 5. Luleå, Luleå University of Technology s Satokangas, Reija Raili 120* Satokangas, Reija Pienviljelijän elanto vuodenaikojen rytmissä. - Modernin Suomen synty. Toim. J. Strandberg. Suomalaisen arjen historia nro 3. Helsinki, Weilin + Göös s Saunavaara, Juha Mikael 121* Saunavaara, Juha Rejected: Japanese conservative parties in occupation planning. - Faravid, 2007, vol. 31, s Saunavaara, Juha History at the university of Oulu (in Japanese). - Newsletter of Senryo - Sengoshi Kenkgukai, 2007, nro 1, s Saunavaara, Juha Japanin hallituskriisillä hämmentävä loppu. - Kaleva Saunavaara, Juha Kokemuksia akateemisesta tutkimustyöstä Japanissa. - Kokoro, 2007, nro 3, s Sironen, Timo Antero 125* Sironen, Timo Minora Latino-Sabellica II. Un trofeo in osco da Poggio cinolfo (AQ). - Arctos. Acta philologica Fennica, 2007, vol. 40, s * Sironen, Timo Olof Hermelinin Hecatompolis Suionum - runokokoelman Oulu-runo (69) kaikkine konteksteineen. - Faravid, 2007, vol. 31, s Sironen, Timo Minun Sisiliani. - Roma VI. Villa Lanten ystävien vuosikirja. Toim. A. Larsen. Helsinki, Villa Lanten ystävät s Özer-Kemppainen, Ö. & Sironen, Timo (toim.) Oulun Suomi-Turkki kulttuuriyhdistys ry 30 vuotta. Oulu, s. Stenfors, Piia 129* Stenfors, Piia Suomalainen kotiseutuliike Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia nro Helsinki, s. Urpilainen, Erkki Juhani 130* Urpilainen, Erkki Steenman, Georgius ( ). - Suomen kansallisbiografia 9. Helsinki, SKS s * Urpilainen, Erkki Stiernhöök, Johan ( ). - Suomen kansallisbiografia 9. Helsinki, SKS s

21 Vahtola, Jouko Olavi 132* Vahtola, Jouko Ahmas, Ainali, Ajos, Ala-Paakkola... Nimiartikkeleita 124 kappaletta. - Suomalainen paikannimikirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja nro 146. Helsinki, * Vahtola, Jouko Heimot, kansat ja kielet varhaiskeskiajalla. - Suomen historian kartasto. Toim. P. Haapala. Helsinki, Karttakeskus s * Vahtola, Jouko Pohjanmaa Pekka Vesaisen sissisota. - Suomalaisten taistelut: Ruotsin, Venäjän ja itsenäisen Suomen riveissä. Toim. O. Manninen. Helsinki, Tammi s * Vahtola, Jouko Tuderus, Gabriel ( ). - Suomen kansallisbiografia 10. Helsinki, SKS s * Vahtola, Jouko Tuohino, Iisak ( ). - Suomen kansallisbiografia 10. Helsinki, SKS s * Vahtola, Jouko Wacklin ( ), suku. - Suomen kansallisbiografia 10. Helsinki, SKS s * Vahtola, Jouko Wacklin, Sara ( ). - Suomen kansallisbiografia 10. Helsinki, SKS s * Vahtola, Jouko Wegelius, Johan ( ). - Suomen kansallisbiografia 10. Helsinki, SKS s * Vahtola, Jouko Wegelius, suku (1600-). - Suomen kansallisbiografia 10. Helsinki, SKS s * Vahtola, Jouko Väänänen, Heikki ( ). - Suomen kansallisbiografia 10. Helsinki, SKS s * Vahtola, Jouko Yhteiskunnan murros, talouspolitiikka ja yöpakkashallitus. - Vuorovaikutuksia. Timo Soikkasen juhlakirja. Toim. V. Vares. Turun historiallinen arkisto vol. 60. Turku, Turun historiallinen yhdistys s Vahtola, Jouko Huoltotoimikunnat auttoivat pakolaisia 1920-luvulla. - Karjalan heimo, 2007, vol. 62, nro 3-4, s Vahtola, Jouko Olisiko Suomi itsenäistynyt Ruotsista. - Kanava, 2007, vol. 35, nro 8, s Vahtola, Jouko Tali-Ihantala - elokuva ja historia. - Kaleva Valtonen, Aleksi 146 Valtonen, Aleksi Valoa kansalle, voimaa teollisuudelle. Sähkölaitostoiminta Raahessa Raahe s. Väyrynen, Kari Antero 147* Väyrynen, Kari Sivistysprosessi ja kasvatusinstituutiot J. V. Snellmanilla. - Kasvatus- ja koulutuskysymys Suomessa vuosisatojen saatossa. Toim. J. Tähtinen & S. Skinnari. Turku, Suomen kasvatustieteellinen seura s * Väyrynen, Kari Snellmanin Hegel-kritiikki. - Aate ja arki. J. V. Snellmanin elävä perintö. Toim. J. Ristaniemi. Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitoksen raportteja, esseitä ja työpapereita nro 8. Rovaniemi, s

22 Väyrynen, Kari Marx, Engels ja ympäristökysymys. - Kulttuurivihkot, 2007, vol. 35, nro 1, s Väitöskirjat 150 Hiltunen, Mauno Norjan ja Norlannin välissä. Enontekiö Asukkaat, elinkeinot ja maanhallinta s. 151 Jalagin, Seija Japanin kutsu. Suomalaiset naislähetit Japanissa Bibliotheca Historica nro 107. Helsinki s. 152 Niku, Maria Official status of the foreign residents in Athens, B.C. - Papers and monographs of the Finnish Institute at Athens nro 12. Helsinki , 11 s. 153 Tapaninen, Pekka Oskari Heikki Jussila ( ). Lestadiolaispappi, toimen ja näkyjen mies. - Studia historica septentrionalia nro 52. Rovaniemi , [52] s. Lisensiaatintyöt 154 Arkkila, Martti Kristuksen kirkko - vai ihmisten. Piispa Eero Lehtinen kirkollisena ja evankelisena vaikuttajana s. 155 Kemppainen, Jutta Talouskasvu, kilpailukyky ja informaatioteknologian läpimurto. Yhdysvaltain, Euroopan unionin, Ruotsin ja Suomen informaatioteknologia-ohjelmat ja niihin liittyvät poliittiset suunnitelmat sekä tulevaisuuskuvat vuosina Laru, Katariina Heräävä tiikeri, haavoitettu lohikäärme. Kiinaa koskeva opetus ja Kiinan kulttuurin kuva Suomen Lähetysseuran lähettikoulutuksessa s. 157 Rauhala, Marika Viekö mieltäsi harhateille vuoriston jumaläiti. Kreikkalaisen eliitin kuva Kybelen kultista hellenistiseen aikaan asti s. 158 Tikkanen, Mika Käki ja käenpojat. Honka-liitto Suomen sanomalehdistössä s. 159 Vehkaoja, Jari Osuuspankit Lapissa s. Pro gradu -työt 160 Ala-Kleemola, Mervi Apuna papilla ja paholaisella. Käsityksiä noituudesta Jane Wenhamin tapauksen pamfleteissa vuonna , 1 s. 161 Jyrkäs, Sanna Painostuksesta kiinnostuksen vähenemiseen. Ison-Britannian Ruotsin-politiikka s. 162 Kanto, Minna Januksenkasvoinen uusi Venäjä. Newsweekin ja Suomen Kuvalehden Venäjä-kuva Tshetshenian sodan ensimmäisenä vuotena s. 163 Kemppainen, Janne Maanalaisesta vastarintaorganisaatiosta paikallishallinnon ylläpitäjäksi. Torcanan Kansallinen Vapautuskomitea saksalaisten alaisena kesäkuussa 1944 ja liittoutuneiden alaisen joulukuussa s. 164 Keränen, Jarno Vaikeuksia ja valtakamppailua. Yhdysvaltojen sodanjohdon suhteet Vietnamin sodan aikana , 4 s. 165 Kononen, Harri Jürgen Habermasin traditiokäsityksestä s. 166 Koskivuori, Ritva Heimoaatetta ja bolsevismin pelkoa. Suomen lehdistön suhtautuminen Aunuksen retkeen vuonna s.

23 167 Krause-Mäkitalo, Birgitta Heittäkää siis pois tietämättömyyden verho. Cornelius Agrippan ( ) oppi ihmisestä, Jumalasta ja näiden välisestä suhteesta s. 168 Mäkinen, Niko Punaiselta sensorilta harmaalle herrasmiehelle. The Timesin näkemys Neuvostoliiton kulttuurielämästä vuosina s. 169 Oja, Marko Antipatiaa ja ihailua. Saksan johtajat ja saksalaisten suhtautuminen sotaan ja kansallissosialismiin ruotsalaisen muistelmakirjallisuuden kuvaamina s. 170 Parhi, Katariina Poliisi noutaa roiston puusta. Luonto-Liiton radikalistiset vaiheet s. 171 Puusaari, Alpo Torpparien vapautuksesta siirtoväen sijoittamiseen. Kyösti Haataja asutustoiminnan vaikuttajana vuosina , 6 s. 172 Salmu, Jani Itsehallinto aallokossa. Kallakarien hallinnollinen kehitys s. 173 Seppi, Suvi Demagogian ansaitsematon voitto. Kuuden suomalaisen sanomalehden suhtautuminen SMP:n nousuun vuosina s. 174 Sirkka-Laitinen, Noora Kuopion suojeluskuntapiiri vuosina , 10 s. 175 Tarvainen, Merja Työn yhteisö. Salahmin ruukkiyhteisön muotoutuminen , 4 s. 176 Tuikkala, Janne Ajatuksia ihmisyydestä. H. W. Bates sekä Louis ja Elizabeth Agassiz Brasilian Amazonilla s. 177 Valtonen, Aleksi Valoa kansalle, voimaa teollisuudelle. Sähkölaitostoiminta Raahessa s. 178 Vuoti, Jani Oulun suojeluskunnan poikatoiminta vuosina , 3 s. 179 Vähämäki, Milla Suomen Kommunistisen Puolueen Ykspihlajan osasto vuosina , 7 s. 180 Ylinampa, Kati Tasa-arvon ja uskonnon nimissä sortoa ja ahneutta vastaan. Kolme diskurssia orjakaupasta käydyssä keskustelussa Isossa-Britanniassa vuosina s Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos Attias, Daniel 181 Attias, Daniel Dôme de tous les sacrilèges. - Esprits libres, Magazine généraliste, Attias, Daniel Jacobins et le spectre de Babel. - Esprits libres, Magazine généraliste, Attias, Daniel Mon prof de philo le disait déjà bien avant mai 69:"tout est politique". - La-Grece.com, Attias, Daniel Québec, terre d'accueil. - Esprits libres, Magazine généraliste,

24 20 Rossi, Paula Anneli 185* Rossi, Paula Handelskolan i Uleåborg - en flerspråkig skolmiljö. - Översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet. Vakki-symposium XXVII, Vasa Red. N. Niemelä & E. Lehtinen. Publikationer av forskargruppen för översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet vid Vasa univer nro s * Rossi, Paula Nils Holgerssonin tarina 100 vuotta - maantiedon lukukirja kääntäjän käsissä. - XV Kääntämisen tutkimuksen päivät Oulussa Toim. I. Sorvali. Studia humaniora ouluensia nro 4. Oulu, Oulun yliopisto s * Rossi, Paula Ruotsalaiset lukukirjat ja niiden suomennokset tiedon välittäjinä. - MikaEL. Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu. Toim. J. Jantunen & M. Kumpulainen & T. Luokkakallio. nro s Rossi, Paula Paikallisuus puhekielessä, esimerkkinä ruotsalaisvaikutteet Oulun murteessa. - Paikallistutkimus ja kotiseututyö. Kotiseuduntutkimusseminaari II, perjantai , Oulu s Rossi, Paula Svenska språket i Uleåborg genom tiderna. - Vikingen, 2007, December, s. 5. Ks. myös 629 Schmitt, Hans Gerhard 190* Schmitt, Gerhard Literarische stile in Deutschland ( ). Ein Überblick. 3. p. - Oulun yliopiston oppimateriaalia. B. Humanistiset tieteet nro 2. Oulu, Oulun yliopisto s. Sorvali, Irma Katriina 191* Sorvali, Irma Different translations of one original text in a qualitative and quantitative perspective. - Exact Methods in the Study of Language and Text - Dedicated to Gabriel Altmann on the Occasion of his 75th Birthday. Eds. P. Grzybek & R. Köhler. Quantitative Linguistics nro 62. Berlin, Mouton de Gryter s * Sorvali, Irma Eila Pennanen ( ). - Suomennoskirjallisuuden historia 2. Toim. H. K. Riikonen et al. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia nro Helsinki, SKS s * Sorvali, Irma Extra - ylimääräinen. - XV Kääntämisen tutkimuksen päivät Oulussa Toim. I. Sorvali. Studia humaniora ouluensia nro 4. Oulu, Oulun yliopisto s * Sorvali, Irma Idioms and other expressions referring to the human face. - Collocations and Idioms 1. Papers from the First Nordic Conference on Syntactic Freezes, Joensuu, May 19-20, Eds. M. Nenonen & S. Niemi. Studies in Languages nro 41. Joensuu. University of Joensuu s * Sorvali, Irma Nimen nimi ja sen käännös. - XV Kääntämisen tutkimuksen päivät Oulussa Toim. I. Sorvali. Studia humaniora ouluensia nro 4. Oulu, Oulun yliopisto s * Sorvali, Irma Saatteeksi. - XV Kääntämisen tutkimuksen päivät Oulussa Toim. I. Sorvali. Studia humaniora ouluensia nro 4. Oulu, Oulun yliopisto s. 5-7.

25 197* Sorvali, Irma Ståhlberg, Carl Henrik ( ). - Suomen kansallisbiografia 9. Helsinki, SKS s * Sorvali, Irma Suppanen, Aatto ( ). - Suomen kansallisbiografia 9. Helsinki, SKS s * Sorvali, Irma Suppanen, Alma ( ). - Suomen kansallisbiografia 9. Helsinki, SKS s * Sorvali, Irma Tekijänoikeudet ja arkeologia: Tutkimuseettisiä kysymyksiä. - Muinaistutkija, 2007, nro 4, s * Sorvali, Irma & Häkkinen, K. Kieli muuttuu, entä käännöskieli. - Suomennoskirjallisuuden historia 2. Toim. H. K. Riikonen et al. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia nro Helsinki, SKS s Sorvali, Irma Mitä tutkintovaatimukset kertovat tieteellisyydestä. - Acatiimi, 2007, nro 5, s Sorvali, Irma Perusasioita tutkimusetiikasta. Arvostelu teoksesta: O. Mäkinen, Tutkimusetiikan ABC (2006). - Tietopisto, 2007, nro 2, s Sorvali, Irma Taidokasta käännöstyötä. - Hiidenkivi, 2007, nro 6, s Sorvali, Irma (toim.) XV Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa Studia humaniora ouluensia nro 4. Oulu, Oulun yliopisto s. Pro gradu -työt 206 Ahava, Inka Jag vet vad jag kan, eller hur. Abiturienternas metakognitiva och verkliga kunskaper om svenskans ordföljd , 10 s. 207 Erkkilä, Päivi Veränderung des Menschenbildes und der Lernanschauung in den finnischen Deutschlehrbüchern s. 208 Ervasti, Satu Etwas vom Fall der Rede. Eine Übersetzungskritik des Zarathustra s. 209 Heikkilä, Niina Webseiten als Teil des Unternehmensbildes. Eine semiotische Analyse einer Webseite s. 210 Heikkinen, Anu Suominen og Svensson passer godt sammen, ikke sant. Norska åsikter om organisationskultur och ledarskap i finsk-svenska fusioner , 3 s. 211 Hunziker, Paula Herman Hesse auf Finnish. Herausforderungen und Tücken einer originalgetruen Übersetzung , 8 s. 212 Kattilakoski, Minna Schwierigkeiten von finnischen Schülern im Schreiben der deutschen Sprache , 3 s. 213 Keskitalo, Minna Kulturbundna element i två franska filmer vid TVöversättning till svenska s. 214 Konttinen, Sari Verwendung und Unterschiede der Blickkontakte in finnischen und deutschen Werbefilmen s. 21

26 Koski, Sanna Jos ruotsi olisi vielä pakko kirjoittaa, saattaisin inhota sitä vielä enemmän. En studie av studentreformens påverkan hos studerande, gymnasieelever och gymnasielärare i norra Finland , 19 s. 216 Kuumola, Maija Om översättning av verbidiom i Timo K. Mukkas Laulu Sipirjan lapsista (Sången om Sipirjas barn) s. 217 Linna, Marja-Riitta Folkpensionsanstaltens informationsbroschyrer. Offentliga drag i språket, tilltalsformer och läsbarhet , 13 s. 218 Palm, Rea Kurzgeschichte im Deutschunterricht für finnische Schüler in der Grundschule und im Gymnasium , 8 s. 219 Pyykkönen, Sanni Unterschiede zwischen der finnischen und deutschen Unternehmenskultur aus finnischer Perspektive. Schnaps ist Schnaps und Business ist Business. Eine qualitative Untersuchung mit Hilfe von Themainterviews , 2 s. 220 Rajala, Anni Analysering och strukturering av vävterminologin , 2 s. 221 Rensfeldt, Maria IKEA HaparandaTornio s. 222 Seppälä, Riikka Mehmed från Turkiet och Pia från Norge. En studie av utlänningsbild och internationell fostran i läroböcker av svenska s. 223 Soiluaho, Kirsi Incentives - das grosse Geschäft mit der Motivation. Die Zukunft einer finnischen Reisebranche mit Schwerpunkt auf das Abreisegebiet Deutschland s. 224 Tervo, Maria På vilket språk vill Ni att Ni skall betjänas? Språkkunskaper hos personalen på olika campingplatser i Finland , 6 s. 225 Thallinger, Miia-Christina Deutschlandbild in Finnland und Österreich , 9 s. 226 Tiensuu, Outi Übersetzen für Kinder. Probleme und Lösungen s. 227 Tuokkola, Sari Deutschlernmotivation finnischer Schüler in der sechsten und neunten , 12 s. 228 Vedenjuoksu, Jenni Övervikten beror på att man äta mera än han konsumera. Verbanvändning i högstadieelevers och gymnasisters uppsatser , 11 s. 229 Wickström, Kajsa Finlands biundransvärda hjältigossar, hä ä vi hä, sir ni. Om översättningen av Hietanens repliker till svenska i Väinö Linnas Tuntematon sotilas s. 230 Vierimaa, Maija Aufbau eines nachhaltigen grünen Brands in einem Kleinunternehmen , 2 s Suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos Huotari, Maija-Leena 231* Iivonen, M. & Huotari, Maija-Leena University library's intellectual capital. - Advances in Library Administration and Organization, 2007, vol. 25, s Huotari, Maija-Leena Strategic partnership within the university: The perspective on knowledge processes. - Report of the research project on ordinary people's information behavior pattern: Understanding the library environment Department of Library and Information Science, University of Tsukuba, Japan s

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2004. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2004. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2004 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004 20042003 57 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS

Lisätiedot

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2000. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2000

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2000. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2000 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2000 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2000 2001 52 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS

Lisätiedot

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2003. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2003

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2003. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2003 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2003 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2003 2004 56 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS

Lisätiedot

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2001. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2001

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2001. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2001 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2001 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2001 2002 53 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS

Lisätiedot

Turun yliopiston julkaisut 2010

Turun yliopiston julkaisut 2010 Turun yliopiston julkaisut 2010 Publications of the University of Turku 2010 Turku: Turun yliopisto Turku: University of Turku 2011 Toimitus: kirjastonhoitaja Mikko Pennanen Tietojen ilmoitus: laitosten

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE AND LIST OF PUBLICATIONS

CURRICULUM VITAE AND LIST OF PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE AND LIST OF PUBLICATIONS Kailo, Mervi KAARINA Elisabet Docent, Dept. of English, Faculty of Humanities Date of birth: 31st Aug. l951 Nationality: Finnish University of Oulu Linnanmaa,

Lisätiedot

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja.

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja. CURRICULUM VITAE Kailo, Mervi KAARINA Elisabet OULUN YLIOPISTO 90914 OULU Dosentti, Englannin kielen laitos, Pohjois-Amerikan tutkimus Kotiosoite: Vanhatie 35, 90940 Jääli Syntymäpaikka ja -aika: Helsinki,

Lisätiedot

16 de Novembro, 10.00h., sala 0.01 (EEG) The Finnish political system and foreign policy

16 de Novembro, 10.00h., sala 0.01 (EEG) The Finnish political system and foreign policy 13 de Novembro, 11.30h., sala 3.404 Russian Foreign policy and the EU 14 de Novembro, 14.00h., sala 2.201 The political system of the Nordic States 16 de Novembro, 10.00h., sala 0.01 (EEG) The Finnish

Lisätiedot

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena JULKAISUT 1992 2009 Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen julkaisut Turun kauppakorkeakoulun erillislaitoksena Turun kauppakorkeakoulun julkaisutietokanta: http://www.tse.fi/fi/hakupalvelut/pages/publicationsearch.aspx

Lisätiedot

Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer?

Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer? Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer? From the lay(wo)man s perspective, the grammar of the Finnish language has been regarded as a precondition for the successful

Lisätiedot

Bibliography of Finnish Population Research 1999

Bibliography of Finnish Population Research 1999 Yearbook of Population Research in Finland 36 (2000), pp 198-213 Bibliography of Finnish Population Research 1999 ULLA-MAIJA MATTILA, M.A. Information Specialist The Population Research Institute Väestöliitto,

Lisätiedot

Tasavallan Presidentin avoin kirje luovutetaan akateemikoille Suomen Akatemian sinettikuviolla varustetussa akateemikonsauvassa.

Tasavallan Presidentin avoin kirje luovutetaan akateemikoille Suomen Akatemian sinettikuviolla varustetussa akateemikonsauvassa. a k a t e e m2004 i k o t a c a d e m i c i a n s Tasavallan Presidentin avoin kirje luovutetaan akateemikoille Suomen Akatemian sinettikuviolla varustetussa akateemikonsauvassa. a k a t e e m2004 i k

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja. 10 Partnering with the University of Turku

4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja. 10 Partnering with the University of Turku 4 Ennätysmäärä yliopistoja rahoittaa uusia jatko-opiskelijastipendiaatteja 10 Partnering with the University of Turku 18 Muutoksia testijärjestelyissä 20 Recognizing Alumni vol. 18 nro 2 (48) syksy/fall

Lisätiedot

PhD Theses in Women s Studies and Gender Research 1977 2001

PhD Theses in Women s Studies and Gender Research 1977 2001 PhD Theses in Women s Studies and Gender Research 1977 2001 Compiled on the basis of various sources (Lähtökohtia naistutkimuksen kehysohjelmaan 1997 and complementary data 1999; Naistutkimustiedote 1999

Lisätiedot

Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies TUCEMEMS. Annual Report 2012

Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies TUCEMEMS. Annual Report 2012 Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies TUCEMEMS Annual Report 2012 Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS) is a multidisciplinary

Lisätiedot

CV Söderling, Ismo Päivitys 01062015

CV Söderling, Ismo Päivitys 01062015 CV Söderling, Ismo Päivitys 01062015 Henkilö- ja yhteystiedot: Syntynyt Kemissä vuonna 1948. Asuu Ruskolla, Turun kupeessa. Puhelin: +358-50-5113586 Sähköposti: ismo.soderling(at)utu.fi Tehtävänimike:

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news New Fulbright Partner: University of Tampere Finnish and American Fulbright Grantees 2013-2014 Työharjoittelussa Fulbright Centerissä: näköalapaikka kulttuurivaihtoon Elämää Atlantin toisella puolella

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News 4 6 7 9 Fulbright Center, Saastamoinen Foundation and University of Kuopio Cooperation pages 10-13 Syksyn stipendiaatit laajasti eri aloilta Fulbright Centerin ja CIMOn uusi stipendi suomen kielen ja kulttuurin

Lisätiedot

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia Siirtolaisuus Migration 4/2011 38. vuosikerta / 38th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of

Lisätiedot

ESA SAARINEN CURRICULUM VITAE PROFESSIONAL CAREER. DATE AND PLACE OF BIRTH: July 27, 1953, Helsinki. NATIONALITY: Finnish

ESA SAARINEN CURRICULUM VITAE PROFESSIONAL CAREER. DATE AND PLACE OF BIRTH: July 27, 1953, Helsinki. NATIONALITY: Finnish ESA SAARINEN P.O. Box 1100, 02015 HUT, Finland PROFESSOR Phone +358 9 451 5856, fax -3096 APPLIED PHILOSOPHY Mobile +358 400 503 509 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY esa@hut.fi www.sal.hut.fi January

Lisätiedot

ACTA MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN. Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen

ACTA MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN. Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen OULU 2007 B 79 ACTA Toimittaneet Harri Mantila, Merja Karjalainen & Jari Sivonen MERKITYKSEN ONGELMASTA VÄHEMMISTÖKIELTEN OIKEUKSIIN JUHLAKIRJA PROFESSORI HELENA SULKALAN 60-VUOTISPÄIVÄNÄ UNIVERSITATIS

Lisätiedot

Sirpa Leppänen List of publications [Updated 28 September 2011]

Sirpa Leppänen List of publications [Updated 28 September 2011] Sirpa Leppänen List of publications [Updated 28 September 2011] A PEER-REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES Forthcoming In Preparation Leppänen, Sirpa and Elizabeth Erling. In preparation. Multilingual dog blogging:

Lisätiedot

Näkökulmia kielen oppimisen käytäntöihin Perspectives on Language Learning in Practice

Näkökulmia kielen oppimisen käytäntöihin Perspectives on Language Learning in Practice Näkökulmia kielen oppimisen käytäntöihin Perspectives on Language Learning in Practice Turun yliopiston kielikeskus 30 vuotta University of Turku Language Centre 30-year Celebration Minna Maijala, Timo

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news New Fulbright Partner HAAGA-HELIA University of Applied Sciences Strengths of Finland Attract U.S. Student Grantees Celebrating the 60th Anniversary of the Fulbright Agreement Alumni Relations and Institutional

Lisätiedot

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot...

Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2013 Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... 7 Nuorisotutkimusseuran

Lisätiedot

Saarikoski (between 1985 and 1990 Saarikoski-Hyttinen, born Saarikoski), Helena Maaria

Saarikoski (between 1985 and 1990 Saarikoski-Hyttinen, born Saarikoski), Helena Maaria 1 Contents Academic CV 1 10 List of Publications 11 17 Academic CV Saarikoski (between 1985 and 1990 Saarikoski-Hyttinen, born Saarikoski), Helena Maaria Date and place of birth 1 October 1958, Helsinki,

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 1 (41) Kevät/Spring 2005 Charles Kamm Gives Voice to Finnish Music pages 12-13 Tässä numerossa / In this issue: New Grant in Civil Engineering... (page 4) Amerikkalaisten

Lisätiedot