RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2007. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2007"

Transkriptio

1 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2007 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu

2

3 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS OF OULU UNIVERSITY LIBRARY 60 Raili Toivio (toim.) Luettelo kirjallisesta toiminnasta Oulun yliopistossa 2007 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2007 Oulu 2008

4 Oulun yliopiston kirjaston julkaisuja Toimittaja/Editor Kirsti Nurkkala Copyright 2008 Oulun yliopiston kirjasto PL Oulun yliopisto Oulu University Library POB 7500 FIN University of Oulu Finland ISBN ISSN SAATAVISSA MYÖS ELEKTRONISESSA MUODOSSA ALSO AVAILABLE IN ELECTRONIC FORM ISBN URL: OULUN YLIOPISTOPAINO Oulu 2008

5 Esipuhe Tähän julkaisuluetteloon on koottu tiedot Oulun yliopistossa tehdyistä opinnäytteistä ja henkilökunnan julkaisuista vuodelta Yhteisjulkaisut on mainittu vain kerran. Luetteloon on painettujen julkaisujen lisäksi otettu myös elektroniset julkaisut, atk-ohjelmat ja audiovisuaalinen aineisto, ja se sisältää myös edellisestä, vuoden 2006 luettelosta puuttuneet julkaisuviitteet. Luetteloa laadittaessa on noudatettu seuraavia periaatteita: 1. Luettelo perustuu kirjoittajien antamiin tietoihin. 2. Julkaisutiedot on järjestetty tiedekunnittain ja laitoksittain ensimmäisen yliopiston henkilökuntaan kuuluvan tekijän mukaan. Henkilökuntaan kuuluvien kirjoittajien koko etunimi on mainittu, muilta vain etunimen ensimmäinen kirjain. 3. Opinnäytteet on sijoitettu pääsääntöisesti tiedekunnittain ja laitoksittain henkilökunnan julkaisutietojen jälkeen. 4. Luettelon loppuun on koottu yliopistoon kuuluvien kirjoittajien aakkosellinen tekijähakemisto viitenumeroineen. 5. Tähdellä (*) on merkitty opetusministeriön tieteellisten julkaisujen luokituksen eli KOTAn mukaan ryhmitellyt julkaisut: 1) kotimaiset ja ulkomaiset tieteelliset monografiat, 2) artikkelit kotimaisissa ja ulkomaisissa referee-aikakauslehdissä, 3) artikkelit kotimaisissa ja ulkomaisissa kokoomateoksissa tai painetuissa konferenssijulkaisuissa, 4) artikkelit ja monografiat Oulun yliopiston Acta-sarjoissa lukuun ottamatta väitöskirjoja. Tämä luettelo ei sisällä abstrakteja, jotka ovat mukana Oulun yliopiston ylläpitämän tutkimustietokannan julkaisurekisterissä. Luettelon on toimittanut Raili Toivio

6 Foreword This bibliography lists the publications by the staff and the theses of the students of the University of Oulu in The following guidelines have been followed in the compilation of the bibliography: 1. The bibliography is based on information provided by the authors. 2. In addition to literary works the bibliography covers electronic publications, computer programs and audiovisual materials, as well. 3. The publications are listed by faculty and department, according to the name of the first author who is either a staff member or a student of the University. The whole of the first name is mentioned if the author is a staff member, only the initial letter of the first name in the case of non-staff members. 4. The bibliography also contains entries that have been published in 2006 but were left out of the previous edition. 5. At the end of the book there is an alphabetical author index covering the staff members and students of the University. 6. An asterisk (*) indicates the publications that the author has grouped according to the Classification Scheme for Scientific Publications (KOTA) published by the Ministry of Education as follows: 1) Finnish and foreign scientific monographs, 2) articles in Finnish or foreign referee journals, 3) articles in Finnish or foreign collected works or printed conference publications, 4) articles and monographs published in the series Acta Universitatis Ouluensis (excluding dissertations). The bibliographical database maintained by the University Library that covers the publications by the staff members of the University of Oulu also contains abstracts, which are not included in the printed version. The bibliography is compiled by Raili Toivio

7 Sisällysluettelo Esipuhe Foreword Sisällysluettelo Contents Julkaisut 1. Humanistinen tiedekunta Englannin kielen laitos Giellagas-instituutti Historian laitos Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos Suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos Taideaineiden ja antropologian laitos Kasvatustieteiden tiedekunta Kajaanin normaalikoulu Kajaanin opettajankoulutusyksikkö Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Oulun normaalikoulun perusaste (0-6) Oulun normaalikoulun perusaste (7-9) ja lukio Luonnontieteellinen tiedekunta Biokemian laitos Biologian laitos Fysikaalisten tieteiden laitos Geotieteiden laitos Kemian laitos Maantieteen laitos Matemaattisten tieteiden laitos Tietojenkäsittelytieteiden laitos Lääketieteellinen tiedekunta Anatomian ja solubiologian laitos Anestesiologian klinikka Farmakologian ja toksikologian laitos Fysiatrian klinikka Fysiologian laitos Hammaslääketieteen laitos Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos Iho- ja sukupuolitautien klinikka Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos Kirurgian klinikka Kliinisen kemian laitos Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka Lastentautien klinikka Lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian laitos Lääketieteellisen tiedekunnan hallinto Lääketieteen tekniikan laitos Mikrobiologian laitos Molekyyliendokrinologian tutkimusyksikkö Neurokirurgian klinikka Neurologian klinikka Oikeuslääketieteen laitos Patologian laitos...206

8 4.23. Perinnöllisyyslääketieteen klinikka Psykiatrian klinikka Radiologian klinikka Silmätautien klinikka Sisätautien klinikka Synnytys- ja naistentautien klinikka Syöpätautien ja sädehoidon klinikka Taloustieteiden tiedekunta Johtamisen ja yrittäjyyden laitos Kansantaloustieteen laitos Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Markkinoinnin laitos Teknillinen tiedekunta Arkkitehtuurin osasto Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Rakentamisteknologian tutkimusryhmä Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Erillisyksiköt Biocenter Infotech Oulu Kajaanin yliopistokeskus Kielikeskus Kirjasto Meri-Lappi Instituutti Mikro- ja nanoteknologian keskus Oulun Eteläisen instituutti Raahen toimintayksikkö Sodankylän geofysiikan observatorio Thule-instituutti Hallintopalvelut Opetus- ja opiskelijapalvelut Rehtorin yksikkö Suunnittelu- ja kehittämispalvelut Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Aakkosellinen tekijähakemisto...359

9 Contents Esipuhe Foreword Sisällysluettelo Contents Publications 1. Faculty of Humanities Department of English Giellagas Institute Department of History Department of German, French and Scandinavian Languages Department of Finnish, Information Studies and Logopedics Department of Art Studies and Anthropology Faculty of Education Kajaani Teacher Training School Kajaani Department of Teacher Education Department of Educational Sciences and Teacher Education Oulu Teacher Training School, Primary Level Oulu Teacher Training School, Secondary School Faculty of Science Department of Biochemistry Department of Biology Department of Physical Sciences Department of Geosciences Department of Chemistry Department of Geography Department of Mathematical Sciences Department of Information Processing Science Faculty of Medicine Department of Anatomy and Cell Biology Department of Anaesthesiology Department of Pharmacology and Toxicology Department of Physical Medicine and Rehabilitation Department of Physiology Institute of Dentistry Department of Nursing Science and Health Administration Department of Dermatology and Venereology Department of Public Health Science and General Practice Department of Surgery Department of Clinical Chemistry Department of Otorhinolaryngology Department of Paediatrics Department of Medical Biochemistry and Molecular Biology Faculty of Medicine. Administration Department of Medical Technology Department of Medical Microbiology Research Center for Molecular Endocrinology Department of Neurosurgery Department of Neurology Department of Forensic Medicine Department of Pathology...206

10 4.23. Department of Clinical Genetics Department of Psychiatry Department of Diagnostic Radiology Department of Ophthalmology Department of Internal Medicine Department of Obstetrics and Gynaecology Department of Oncology and Radiotherapy Faculty of Economics and Business Administration Department of Management and Entrepreneurship Department of Economics Department of Accounting and Finance Department of Marketing Faculty of Technology Department of Architecture Department of Mechanical Engineering Department of Process and Environmental Engineering Research Unit of Construction Technology Department of Electrical and Information Engineering Department of Industrial Engineering and Management Independent Departments Biocenter Oulu Infotech Oulu Kajaani University Consortium Language Centre Library Meri-Lappi Institute Micro- and Nanotechnology Centre Oulu Southern Institute Raahe Unit Sodankylä Geophysical Observatory Thule Institute Administrative Department Educational Affairs and Student Services Rector's Office Planning and Development Services Research and Innovation Services Author index...359

11 Julkaisut 1. Humanistinen tiedekunta 1.1. Englannin kielen laitos Alarauhio, Juha-Pekka 1* Alarauhio, Juha-Pekka Sohrab and Rustum and Balder Dead: Communicating about communication. - NJES. Nordic Journal of English Studies, 2007, vol. 6, nro 2, s https://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/8495 Haddington, Pentti Olavi 2* Haddington, Pentti Positioning and alignment as activities of stancetaking in news interviews. - Stancetaking in discourse. Subjectivity, evaluation, interaction. Ed. by R. Englebretson. Pragmatics & beyond new series vol. 164, Amsterdam. John Benjamins s Haddington, Pentti; Kolehmainen, L.; Lehtinen, M. & Mäkisalo, J. (eds.) SKY Journal of linguistics. Vol. 20. Helsinki, Suomen kielitieteellinen yhdistys s. Johnson, Anthony William 4* Johnson, Anthony Ben Jonson and the Jonsonian afterglow: Imagemes, Avatars and literary reception. - NJES. Nordic Journal of English Studies, 2007, vol. 6, nro 2, s * Johnson, Anthony Four faces of Apollo: divination, music, cosmology and healing in Ben Jonson's Masque of Augurs (1622). - Seeing with different eyes: essays in astrology and divination. Eds. P. Curry & A. Voss. Newcastle, UK, Cambridge Scholars s Johnson, Anthony Alkemisti Turussa. - Turun Sanomat, Verkkolehti Kailo, Kaarina 7* Kailo, Kaarina Cyber/Ecofeminism. - Encyclopedia of gender and information technology. Ed. by E. M. Trauth. Hershey, Idea Group Reference s * Kailo, Kaarina Solidarity and globalism revisited: The gift imaginary and new models of the human. - Rethinking solidarity in global society. The Challenge of globalisation for social and solidarity movements 50 years after Bandung Asian African conference Ed. D. Khudori s Kailo, Kaarina Irti talousväkivallasta - reseptejä solidaariseen hyvinvointiin s. Keisanen, Tiina Maarit 10* Keisanen, Tiina Stancetaking as an interactional activity: Challenging the prior speaker. - Stancetaking in discourse: Subjectivity, evaluation, interaction. Ed. by R. Englebretson. Pragmatics & beyond new series vol. 164, Amsterdam. John Benjamins s

12 8 Kuure, Leena Marketta 11* Kuure, Leena & McCambridge, Elina Networks and place - A study of online activities in two focus groups. - Kieli oppimisessa - Language in learning. Toim. O-P. Salo & T. Nikula & P. Kalaja. AFinLAn vuosikirja. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja nro s Kuurola, Mirja Sinikka 12* Kuurola, Mirja Caryl Phillips's Cambridge: Discourses in the past and readers in the present. - NJES. Nordic Journal of English Studies, 2007, vol. 6, nro 2, s https://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/8499?mode=full&submit_simple=show+full+i tem+record Kärkkäinen, Elise Orvokki 13* Kärkkäinen, Elise Role of I guess in conversational stancetaking. - Stancetaking in discourse: Subjectivity, evaluation, interaction. Ed. by R. Englebretson. Pragmatics & beyond new series vol. 164, Amsterdam. John Benjamins s * Kärkkäinen, Elise; Sorjonen, M-L. & Helasvuo, M-L. Discourse structure. - Language typology and syntactic description. Ed. by T. Shopen. Cambridge, Cambridge University s Lauttamus, Timo Matias 15* Lauttamus, Timo; Nerbonne, J. & Wiersma, W. Detecting syntactic contamination in emigrants: The English of Finnish Australians. - SKY Journal of Linguistics, 2007, vol. 20, s McCambridge, Elina Maria 16 McCambridge, Elina Toinen tuleminen. - Kielisilta, 2007, nro 2, s Ks. myös 11* Rauniomaa, Sari Mirka Marjaana 17* Rauniomaa, Mirka Stance markers in spoken Finnish. Minun mielestä and minusta in assesments. - Stancetaking in discourse: Subjectivity, evaluation, interaction. Ed. by R. Englebretson. Pragmatics & beyond new series vol. 164, Amsterdam. John Benjamins s Saranpää, Toni Johannes 18 Saranpää, Toni Tutkija etsii elämälle selitystä. - Tietopisto, 2007, nro 4-5, s. 11. Soikkonen, Leila 19 Soikkonen, Leila Acting woman, acting human: gender and performativity in C. L. Moore's fiction. - Minna, valtakunnallinen naistutkimus- ja tasa-arvoportaali, 2007, s Soikkonen, Leila Erilaisuus, yksinäisyys ja voima. Naishahmot ja toiseus C. L. Mooren novelleissa. - Portti, 2007, nro 4, s

13 Taramaa, Raija 21* Taramaa, Raija Environmental and climatic elements in the cultural models of Finnish-American texts. - North America: Tensions and (re)solutions, selected papers from the 7th international Tartu conference on North-American studies. Eds. R. Põldsaar & K. Vogelberg. Cultural Studies Series nro 8. Tartu. University of Tartu s Taramaa, Raija How did stereotyped Finnish drunks, reds, knife wielders become clean Finns who paid their debts. - Siirtolaisuus - Migration, 2007, nro 2, s Väitöskirjat 23 Keisanen, Tiina Patterns of stance taking. Negative yes/no interrogatives and tag questions in American English conversation. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 71. Oulu s. 24 Taramaa, Raija Stubborn and silent Finns with 'sisu' in Finnish-American literature. An imagological study of Finnishness in the literary production of Finnish-American authors. - Acta Universitatis Ouluensis. Series B. Humaniora nro 76. Oulu s. Pro gradu -työt 25 Aho, Paula Are you all Scotch so happy and musical. The representation of different English-Speaking countries, English-Speakers and varieties of English in key English s. 26 Hannus, Paula Linguistic and interactional practices in a bilingual Finnish-American family. Code-switching, cooperation and identity work , 2 s. 27 Häkkinen, Eveliina Going Indian. Images of the American Indians in The Last of the Mohicans , 57 s. 28 Kaarlela, Taru Teaching intercultural competence. An unrealistic objective or the future of foreign language education , 3 s. 29 Kemppainen, Mari Vocabulary learning in upper secondary school. A study on the students' use of learning strategies s. 30 Kesti, Liisa Pronunciation, phonetic alphabet and young learners , 20 s. 31 Lammi, Heidi God, sometimes you just don't come through. The lyrics of Tori Amos in the Light of Christianity and Feminist Theology s. 32 Lassila, Eveliina Butler's quest for dignity. A character study of Stevens in Kazuo Ishigu's novel, The Remains of the Day , 2 s. 33 Lehmikangas, Jani CLIL, ICT and the WWW. The possibilities of information and communication technologies in teaching history in English s. 34 Lehtonen, Heli Errors in the use of the primary verbs and the 3rd person singular -s among Finnish 7th and 9th graders, among first-generation Finnish Americans s. 35 Leinonen, Matti He may be a misbegotten southern mongrel but. On discrimination in The Riftwar Saga, The Empire Trilogy and To Ride Hell's Chasm , 6 s. 36 Liljeblad, Hanna Laughter as an interactional phenomenon. A study of laughter in British English conversation s. 9

14 10 37 Mäkelä, Paula Tehdäänkö tiskit vai otetaanko sauna. Loan translation verb phrases in spoken American Finnish s. 38 Mäkitalo, Elina Verb phrase errors in the spoken English of Finnish Australians s. 39 Niemelä, Sari English spelling rules. A qualitative content analysis of books and Internet sites , 2 s. 40 Paloniemi, Liisa Making mythology. A Jungian and Campbellian approach to heroism in Neil Gaiman's Neverwhere and American Gods , 4 s. 41 Paloniemi, Teemu Empathy and humans. The relationship between Philip K. Dick's Do Androids Dream of Electric Sheep? and Ridley Scott's Blade Runner: Director's Cut s. 42 Puusaari, Jouni Above and beyond pronunciation intelligibility. A study of attitudes s. 43 Pääkkönen, Eeva-Liisa Hero myth and elements of de- and remythologisation in J. K. Rowling's Harry Potter s. 44 Rinne, Elina Translator's taskmaster. Some observations on the role of the reader in translation studies s. 45 Ruotsalainen, Marita Language study as lifelong learning s. 46 Saarelainen, Liisa Multicultural education and its role in upper secondary English teaching material s. 47 Saarinen, Maria Web design and usability. A comparative analysis on Finnish and British paper manufacturers' websites s. 48 Salminen, Pentti Comparing a command of English basic vocabulary at comprehensive and upper secondary school level , 142 s. 49 Similä, Jari-Pekka Blood and guts. Violence as narrative in the new wave of horror , 2 s. 50 Starck, Eeva-Liisa Idiotism or idealism. The air guitar world championships in British and American media , 8 s. 51 Tulkki, Maarit Translatability of unique items. Can Finnish clitic particles be translated into English , 14 s. 52 Vierimaa, Ville Manifestations of the shadow and the unconscious in three works by H. P. Lovecraft s. 53 Viinikanoja, Ilkka Collaboration requires comprehension A study of the usability of the original English terms and their Finnish localised counterparts in QPR Collaboration Portal software s.

15 Giellagas-instituutti Aikio, Ante 54* Aikio, Ante & Ylikoski, Jussi Suopmelas gielaid l-kásusiid álgovuoddu sáme- ja eará fuolkegielaid cuovggas. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s Aikio, Ante & Ylikoski, Jussi Pekka Sammallahti, saamen kielten tutkija. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s Aikio, Ante & Ylikoski, Jussi Pekka Sammallahti, sámegielaid dutki. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s Ks. myös 79 Aikio-Puoskari, Ulla 57* Aikio-Puoskari, Ulla Saamelaisopetus osana suomalaista peruskoulua - kielenvaihdoksen vai revitalisaation edistäjä. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s * Aikio-Puoskari, Ulla & Skutnabb-Kangas, T. When few under 50 speak the language as a first language: linguistic human rights and linguistic challenges for endangered Saami languages. - Revitalizing the Periphery. Sámi Instituhtta. Raporta nro 1/2007. Guovdageaidnu s Helander, Kaisa Rautio 59* Helander, Kaisa Rautio Sámi báikenamaid dáruiduhttin uniovdnaáigge ja dárogiela samaid lonenvuogit. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s * Helander, Kaisa Rautio Sámi báikenamat 1700-logu eanamihtideamis - árbevieruid ja riekteipmárdusa dutkanfáddán. - Sámi diedalas áigecála, 2007, nro 1-2, s Ijäs, Riitta Johanna 61* Ijäs, Johanna Álgogeahcastat sámegielat máná ovda- ja árramorfologiiljai. - Sámi diedalas áigecála, 2007, nro 1-2, s * Ijäs, Johanna Nyt lonuhettaan. Kodaid ovttastuvvan guovttegielat máná suomagielas. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s Lehtola, Veli-Pekka 63* Lehtola, Veli-Pekka Saamenmaa sodan jaloissa. - Sodan ekologia. Nykyaikaisen sodankäynnin ympäristöhistoriaa. Toim. S. Laakkonen & T. Vuorisalo. Historiallinen arkisto nro 125. Helsinki, SKS s

16 12 64* Lehtola, Veli-Pekka Sámiid davviriikkalas oktasasbarggu vuosttas lávkkit Suoma perspektiivvas. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s Harlin, E-K. & Lehtola, Veli-Pekka (toim.) Peurakuopista kirkkokenttiin. Saamelaisalueen vuotta arkeologin näkökulmasta. Arkeologiseminaari Inarissa Publications of the Giellagas Institute nro 9. Oulu, s. 66 Lehtola, Veli-Pekka Komsasta ja kirkkokentiltä Siidaan. - Peurakuopista kirkkokenttiin. Saamelaisalueen vuotta arkeologin näkökulmasta. Toim. E-K. Harlin & V-P. Lehtola. Publications of the Giellagas Institute nro 9. Oulu, s Länsman, Anni-Siiri 67* Länsman, Anni-Siiri Näkökulmia saamelaiseen kulttuuriympäristöön. Esimerkkinä Nillan Pieran talon kunnostus valtakunnallisesti arvokkaassa Lisman kylän maisemassa. - Eletty, koettu maisema. Näkökulmia saamelaiseen kulttuurimaisemaan. Toim. T. Elo & P. Magga. Suomen ympäristö nro 34. Lapin ympäristökeskus s * Länsman, Anni-Siiri Saamelaisten elämää 1960-luvun asuntolakoulussa. Katkelmia ainekirjoitusvihkojen sivuilta. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s Magga, Päivi 69* Magga, Päivi Rakennuksia, kotasijoja, muistoja. Saamelaista kulttuuriympäristöä inventoimassa. - Eletty, koettu maisema. Näkökulmia saamelaiseen kulttuurimaisemaan. Toim. T. Elo & P. Magga. Suomen ympäristö nro 34. Lapin ympäristökeskus, s Elo, T. & Magga, Päivi (toim.) Eletty, koettu maisema. Näkökulmia saamelaiseen kulttuurimaisemaan. - Suomen ympäristö nro 34. Lapin ympäristökeskus, s. 71 Magga, Päivi Birrasis. Lapin kulttuuriympäristöt tutuksi -hankkeen saamelaisosion loppuraportti. - Publications of the Giellagas Institute nro 7. Oulu, s. Olthuis, Marja-Liisa 72* Olthuis, Marja-Liisa Anarâskielâ iäláskittem tutkâm já puátteevuodâ visioh. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s Sammallahti, Pekka Lars Kalervo 73* Sammallahti, Pekka Davvisámegiela distributiiva cealkagat. - Sámi diedalas áigecála, 2007, nro 1-2, s Sammallahti, Pekka Gielladutkama terminologiija. Kárásjohka, Davvi Girji s. 75 Sammallahti, Pekka Inarinsaamen käänteissanakirja. Inari Saami reverse dictionary. - Publications of the Giellagas Institute nro 6. Oulu, s.

17 Valtonen, Taarna Inari 76 Valtonen, Taarna Saamelaiset turverakennukset. Alueellista ja ajallista variaatiota. - Peurakuopista kirkkokenttiin. Saamelaisalueen vuotta arkeologin näkökulmasta. Toim. E-K. Harlin & V-P. Lehtola. Publications of the Giellagas Institute nro 9. Oulu, s Vuolab-Lohi, Káre 77* Vuolab-Lohi, Káre Máilmmi alladeamos olmmos. Sámegiella giallagáhttema mánggalágan hástalusat. - Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Doaimm. J. Ylikoski & A. Aikio. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s Ylikoski, Jussi 78 Ylikoski, Jussi Book review: L. Rantala (red.), Dokument om de ryska samerna och Kolahalvön (2006). - Polar Record, 2007, vol. 43, s Ylikoski, Jussi & Aikio, Ante (doaimm.) Sámit, sánit, sátnehámit. Riepmocála Pekka Sammallahtii miessemánu 21. beaivve Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia nro 253. Helsinki, s. Ks. myös 54*, 55, 56 Väitöskirjat 80 Olthuis, Marja-Liisa Inarinsaamen lajinnimet. Lintujen ja sienten kansannimitysten historiaa ja oppitekoisten uudisnimien muodostuksen metodiikkaa. Ivalo s Historian laitos Alenius, Kari Petteri 81* Alenius, Kari Birth of cultural autonomy in Estonia: how, why, and for whom. - Journal of Baltic Studies, 2007, vol. 38, nro 4, s * Alenius, Kari Let us be like the Finns! The image of Finland and the Finns as a key element in constructing the Estonian national identity. - Imagining frontiers - contesting identities. Eds. L. Klusakova & S. Ellis. Pisa, s * Alenius, Kari Politics of positive isolation: the new eastern territories and the Estonian-Russian relations in Estonia, Faravid, 2007, vol. 31, s * Alenius, Kari Venäläisyyden turmelema Suomi. Virolaisten kuva vanhasta Suomesta 1800-luvun jälkipuoliskolla ja 1900-luvun alussa. - Nykytulkintojen Karjala. Toim. O. Fingerroos & J. Loipponen. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja nro 91. Jyväskylä, Nykykulttuuri s Alenius, Kari Hea juht - efektiivsed alluvad. - Kaitse Kodu!, 2007, nro 2, s Alenius, Kari Kaitsetahe ja võitlustahe. - Kaitse Kodu!, 2007, nro 4, s Alenius, Kari Kun Kaitseliit syntyi uudelleen. Suomalaismuistelma Viron murrosvaiheesta Vapaussoturi, 2007, nro 2, s Alenius, Kari Liettuan vapaussota : voitto ilman lopullista kruunua. - Vapaussoturi, 2007, nro 1, s

18 14 89 Alenius, Kari Perusteos suomalaisen sotataidon kehityksestä itsenäisyyden alkuvuosina. - Faravid, 2007, vol. 31, s Alenius, Kari Tiivis, upeasti kuvitettu tietopaketti Viron vapaussodasta. - Faravid, 2007, vol. 31, s Alenius, Kari Viron historian laadukas, kattava perusteos. - Tieteessä tapahtuu, 2007, nro 8, s Alenius, Kari Vironvenäläisen integraation haasteet. - Pohjolan Sanomat Alenius, Kari Vironvenäläisten integraation haasteet. - Lapin Kansa Fält, Olavi Kaarlo 94* Fält, Olavi Eurooppalaisen ja itäaasialaisen periodisaation erot ja yhtäläisyydet. - Faravid, 2007, vol. 31, s * Fält, Olavi Historiallisen mielikuvatutkimuksen teoreettiset juuret. - Faravid, 2007, vol. 31, s * Fält, Olavi Kyösti Julku Historiallinen aikakauskirja, 2007, nro 4, s Fält, Olavi In memoriam Kyösti Julku. - Faravid, 2007, vol. 31, s Hakosalo, Heini-Eliisa 98* Hakosalo, Heini Jäähyväiset yhteiskunnalle. Arvostelu teoksesta: B. Latour, Reassembling the social (2005). - Niin et näin, 2007, vol. 14, nro 4, s Jalagin, Seija Maria Hannele 99* Jalagin, Seija Jumalan valtakunnan naiskalastajat - Suomen NMKY:n historia. Arvostelu teoksesta: M-R. Antikainen, Suuri sisäpiiri. NMKY-liike Suomessa 1890-luvulta 1990-luvulle (2006). - Historiallinen aikakauskirja, 2007, nro 4, s * Jalagin, Seija Racing with secularization: protestant missions in Japan, Sights and insights: interactive images of Europe and the wider world. Ed. by M. Harris. Pisa, Pisa University s * Jalagin, Seija Vapaana ja varjossa: suomalaiset naistyöntekijät Japanissa. - Naistutkimus, 2007, nro 2, s Jalagin, Seija Pakoon vapauden ja yksinäisyyden merille. Kirja-arvostelu teoksesta: K. Villa, Pakomatkalla. Toinen lokikirja (2007). - Agricola. Suomen historiaverkko, Jalagin, Seija Vain naisen sukupuoli on hankala. - Kaleva Junila, Marianne 104* Junila, Marianne From dynamic to declining. The mass emigration from northern Finland to Sweden, Frontiers and identity. Late modern and contemporary migrations. Pisa, Edizioni Plus: Universita di Pisa s * Junila, Marianne Minne matkalla? Pohjoissuomalaisten muuttajien määränpäät ja 1970-luvulla. - Kahden puolen Pohjanlahtea. Osa 2: Enemmistöjen ja vähemmistöjen kesken. Toim. M. Junila & C. Westin. Historiallinen arkisto nro 123:2. Helsinki, SKS s

19 Juntunen, Jukka 106 Juntunen, Jukka Nuorten ystävät Toivon ja työn tie. Oulu s. Kallinen, Maija Sinikka 107* Kallinen, Maija Miten luonnonfilosofiasta tuli tiedettä. - Rajalla. Tiede rajojaan etsimässä. Toim. K. Raivio; J. Rydman; A. Sinnemäki. Helsinki, Gaudeamus s Kurvinen, Heidi Hannele 108* Kurvinen, Heidi Homosexual representations in Estonian printed media during the late 1980s and early 1990s. - Beyond the pink curtain: everyday life of LGBT people in eastern Europe. Eds. R. Kuhar & J. Takacs. Politike Symposion Ljubljana, Mirovni institut s Lohi, Seppo 109* Lohi, Seppo Lestadiolaisuuden suuri hajaannus ja sen taustat. Oulu s. Mertaniemi, Markus 110* Mertaniemi, Markus Kristittyjen vainojen legitimointi Historiallinen aikakauskirja, 2007, nro 4, s Oinas-Kukkonen, Henry Tapio 111* Oinas-Kukkonen, Henry From Bush to Engelbart: Slowly, some little bells were ringing. - IEEE Annals of the History of Computing, 2007, vol. 29, nro 2, s * Oinas-Kukkonen, Henry & Myllykangas, M. Verkostoteoria historiantutkimuksessa USA-Nosaka-verkoston analyysin valossa. - Faravid, 2007, vol. 31, s * Oinas-Kukkonen, Henry; Kerola, Pentti; Similä, Jouni; Pulli, Petri & Oinas-Kukkonen, Harri Impact of IS and SE research and education on development of Oulu ICT in the latter half of the 1980's. - History of Nordic Computing - HINC2. Extended Abstracts. IFIP WG9.7 Second Working Conference on the History of Nordic Computing. August 21-23, 2007, Turku, Finland. Eds. P. Paju et al. TUCS General Publication nro 42. Turku, s Pulkkinen, Jarmo Petteri Uolevi 114* Pulkkinen, Jarmo Body politic, clockwork state and social contract. Metaphor in early modern political theory. - Faravid, 2007, vol. 31, s * Pulkkinen, Jarmo Christian Wolff ja maailma kellokoneistona. - Syy. Toim. H. Gylling, I. Niiniluoto, R. Vilkko. Helsinki, Gaudeamus s * Pulkkinen, Jarmo Technological metaphors and history of science. - The global and the local: the history of science and the cultural integration of Europe. Proceedings of the 2nd ICESHS (Cracow, Poland, September 6-9, 2006). Ed. M. Kokowski. Cracow, Polish Academy of Arts and Sciences s Pulkkinen, Jarmo Optimistinen valistusmies. Arvostelu teoksesta: D. Hume, Esseitä. - Kaleva

20 16 Saarela, Liisa 118 Saarela, Liisa (kirj.) & Nurkkala, Kirsti (toim.) Hartauslehdestä monipuoliseksi seurakuntalehdeksi. Rauhan tervehdys Oulu s. Salo, Matti Tapani 119* Salo, Matti Historical formation of northern Finland - administration and identities. - Cross-cultural communication and ethnic identities. Eds. L. Elenius & C. Karlsson. Studies in northern European histories nro 5. Luleå, Luleå University of Technology s Satokangas, Reija Raili 120* Satokangas, Reija Pienviljelijän elanto vuodenaikojen rytmissä. - Modernin Suomen synty. Toim. J. Strandberg. Suomalaisen arjen historia nro 3. Helsinki, Weilin + Göös s Saunavaara, Juha Mikael 121* Saunavaara, Juha Rejected: Japanese conservative parties in occupation planning. - Faravid, 2007, vol. 31, s Saunavaara, Juha History at the university of Oulu (in Japanese). - Newsletter of Senryo - Sengoshi Kenkgukai, 2007, nro 1, s Saunavaara, Juha Japanin hallituskriisillä hämmentävä loppu. - Kaleva Saunavaara, Juha Kokemuksia akateemisesta tutkimustyöstä Japanissa. - Kokoro, 2007, nro 3, s Sironen, Timo Antero 125* Sironen, Timo Minora Latino-Sabellica II. Un trofeo in osco da Poggio cinolfo (AQ). - Arctos. Acta philologica Fennica, 2007, vol. 40, s * Sironen, Timo Olof Hermelinin Hecatompolis Suionum - runokokoelman Oulu-runo (69) kaikkine konteksteineen. - Faravid, 2007, vol. 31, s Sironen, Timo Minun Sisiliani. - Roma VI. Villa Lanten ystävien vuosikirja. Toim. A. Larsen. Helsinki, Villa Lanten ystävät s Özer-Kemppainen, Ö. & Sironen, Timo (toim.) Oulun Suomi-Turkki kulttuuriyhdistys ry 30 vuotta. Oulu, s. Stenfors, Piia 129* Stenfors, Piia Suomalainen kotiseutuliike Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia nro Helsinki, s. Urpilainen, Erkki Juhani 130* Urpilainen, Erkki Steenman, Georgius ( ). - Suomen kansallisbiografia 9. Helsinki, SKS s * Urpilainen, Erkki Stiernhöök, Johan ( ). - Suomen kansallisbiografia 9. Helsinki, SKS s

21 Vahtola, Jouko Olavi 132* Vahtola, Jouko Ahmas, Ainali, Ajos, Ala-Paakkola... Nimiartikkeleita 124 kappaletta. - Suomalainen paikannimikirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja nro 146. Helsinki, * Vahtola, Jouko Heimot, kansat ja kielet varhaiskeskiajalla. - Suomen historian kartasto. Toim. P. Haapala. Helsinki, Karttakeskus s * Vahtola, Jouko Pohjanmaa Pekka Vesaisen sissisota. - Suomalaisten taistelut: Ruotsin, Venäjän ja itsenäisen Suomen riveissä. Toim. O. Manninen. Helsinki, Tammi s * Vahtola, Jouko Tuderus, Gabriel ( ). - Suomen kansallisbiografia 10. Helsinki, SKS s * Vahtola, Jouko Tuohino, Iisak ( ). - Suomen kansallisbiografia 10. Helsinki, SKS s * Vahtola, Jouko Wacklin ( ), suku. - Suomen kansallisbiografia 10. Helsinki, SKS s * Vahtola, Jouko Wacklin, Sara ( ). - Suomen kansallisbiografia 10. Helsinki, SKS s * Vahtola, Jouko Wegelius, Johan ( ). - Suomen kansallisbiografia 10. Helsinki, SKS s * Vahtola, Jouko Wegelius, suku (1600-). - Suomen kansallisbiografia 10. Helsinki, SKS s * Vahtola, Jouko Väänänen, Heikki ( ). - Suomen kansallisbiografia 10. Helsinki, SKS s * Vahtola, Jouko Yhteiskunnan murros, talouspolitiikka ja yöpakkashallitus. - Vuorovaikutuksia. Timo Soikkasen juhlakirja. Toim. V. Vares. Turun historiallinen arkisto vol. 60. Turku, Turun historiallinen yhdistys s Vahtola, Jouko Huoltotoimikunnat auttoivat pakolaisia 1920-luvulla. - Karjalan heimo, 2007, vol. 62, nro 3-4, s Vahtola, Jouko Olisiko Suomi itsenäistynyt Ruotsista. - Kanava, 2007, vol. 35, nro 8, s Vahtola, Jouko Tali-Ihantala - elokuva ja historia. - Kaleva Valtonen, Aleksi 146 Valtonen, Aleksi Valoa kansalle, voimaa teollisuudelle. Sähkölaitostoiminta Raahessa Raahe s. Väyrynen, Kari Antero 147* Väyrynen, Kari Sivistysprosessi ja kasvatusinstituutiot J. V. Snellmanilla. - Kasvatus- ja koulutuskysymys Suomessa vuosisatojen saatossa. Toim. J. Tähtinen & S. Skinnari. Turku, Suomen kasvatustieteellinen seura s * Väyrynen, Kari Snellmanin Hegel-kritiikki. - Aate ja arki. J. V. Snellmanin elävä perintö. Toim. J. Ristaniemi. Lapin yliopiston menetelmätieteiden laitoksen raportteja, esseitä ja työpapereita nro 8. Rovaniemi, s

22 Väyrynen, Kari Marx, Engels ja ympäristökysymys. - Kulttuurivihkot, 2007, vol. 35, nro 1, s Väitöskirjat 150 Hiltunen, Mauno Norjan ja Norlannin välissä. Enontekiö Asukkaat, elinkeinot ja maanhallinta s. 151 Jalagin, Seija Japanin kutsu. Suomalaiset naislähetit Japanissa Bibliotheca Historica nro 107. Helsinki s. 152 Niku, Maria Official status of the foreign residents in Athens, B.C. - Papers and monographs of the Finnish Institute at Athens nro 12. Helsinki , 11 s. 153 Tapaninen, Pekka Oskari Heikki Jussila ( ). Lestadiolaispappi, toimen ja näkyjen mies. - Studia historica septentrionalia nro 52. Rovaniemi , [52] s. Lisensiaatintyöt 154 Arkkila, Martti Kristuksen kirkko - vai ihmisten. Piispa Eero Lehtinen kirkollisena ja evankelisena vaikuttajana s. 155 Kemppainen, Jutta Talouskasvu, kilpailukyky ja informaatioteknologian läpimurto. Yhdysvaltain, Euroopan unionin, Ruotsin ja Suomen informaatioteknologia-ohjelmat ja niihin liittyvät poliittiset suunnitelmat sekä tulevaisuuskuvat vuosina Laru, Katariina Heräävä tiikeri, haavoitettu lohikäärme. Kiinaa koskeva opetus ja Kiinan kulttuurin kuva Suomen Lähetysseuran lähettikoulutuksessa s. 157 Rauhala, Marika Viekö mieltäsi harhateille vuoriston jumaläiti. Kreikkalaisen eliitin kuva Kybelen kultista hellenistiseen aikaan asti s. 158 Tikkanen, Mika Käki ja käenpojat. Honka-liitto Suomen sanomalehdistössä s. 159 Vehkaoja, Jari Osuuspankit Lapissa s. Pro gradu -työt 160 Ala-Kleemola, Mervi Apuna papilla ja paholaisella. Käsityksiä noituudesta Jane Wenhamin tapauksen pamfleteissa vuonna , 1 s. 161 Jyrkäs, Sanna Painostuksesta kiinnostuksen vähenemiseen. Ison-Britannian Ruotsin-politiikka s. 162 Kanto, Minna Januksenkasvoinen uusi Venäjä. Newsweekin ja Suomen Kuvalehden Venäjä-kuva Tshetshenian sodan ensimmäisenä vuotena s. 163 Kemppainen, Janne Maanalaisesta vastarintaorganisaatiosta paikallishallinnon ylläpitäjäksi. Torcanan Kansallinen Vapautuskomitea saksalaisten alaisena kesäkuussa 1944 ja liittoutuneiden alaisen joulukuussa s. 164 Keränen, Jarno Vaikeuksia ja valtakamppailua. Yhdysvaltojen sodanjohdon suhteet Vietnamin sodan aikana , 4 s. 165 Kononen, Harri Jürgen Habermasin traditiokäsityksestä s. 166 Koskivuori, Ritva Heimoaatetta ja bolsevismin pelkoa. Suomen lehdistön suhtautuminen Aunuksen retkeen vuonna s.

23 167 Krause-Mäkitalo, Birgitta Heittäkää siis pois tietämättömyyden verho. Cornelius Agrippan ( ) oppi ihmisestä, Jumalasta ja näiden välisestä suhteesta s. 168 Mäkinen, Niko Punaiselta sensorilta harmaalle herrasmiehelle. The Timesin näkemys Neuvostoliiton kulttuurielämästä vuosina s. 169 Oja, Marko Antipatiaa ja ihailua. Saksan johtajat ja saksalaisten suhtautuminen sotaan ja kansallissosialismiin ruotsalaisen muistelmakirjallisuuden kuvaamina s. 170 Parhi, Katariina Poliisi noutaa roiston puusta. Luonto-Liiton radikalistiset vaiheet s. 171 Puusaari, Alpo Torpparien vapautuksesta siirtoväen sijoittamiseen. Kyösti Haataja asutustoiminnan vaikuttajana vuosina , 6 s. 172 Salmu, Jani Itsehallinto aallokossa. Kallakarien hallinnollinen kehitys s. 173 Seppi, Suvi Demagogian ansaitsematon voitto. Kuuden suomalaisen sanomalehden suhtautuminen SMP:n nousuun vuosina s. 174 Sirkka-Laitinen, Noora Kuopion suojeluskuntapiiri vuosina , 10 s. 175 Tarvainen, Merja Työn yhteisö. Salahmin ruukkiyhteisön muotoutuminen , 4 s. 176 Tuikkala, Janne Ajatuksia ihmisyydestä. H. W. Bates sekä Louis ja Elizabeth Agassiz Brasilian Amazonilla s. 177 Valtonen, Aleksi Valoa kansalle, voimaa teollisuudelle. Sähkölaitostoiminta Raahessa s. 178 Vuoti, Jani Oulun suojeluskunnan poikatoiminta vuosina , 3 s. 179 Vähämäki, Milla Suomen Kommunistisen Puolueen Ykspihlajan osasto vuosina , 7 s. 180 Ylinampa, Kati Tasa-arvon ja uskonnon nimissä sortoa ja ahneutta vastaan. Kolme diskurssia orjakaupasta käydyssä keskustelussa Isossa-Britanniassa vuosina s Saksan, ranskan ja pohjoismaisten kielten laitos Attias, Daniel 181 Attias, Daniel Dôme de tous les sacrilèges. - Esprits libres, Magazine généraliste, Attias, Daniel Jacobins et le spectre de Babel. - Esprits libres, Magazine généraliste, Attias, Daniel Mon prof de philo le disait déjà bien avant mai 69:"tout est politique". - La-Grece.com, Attias, Daniel Québec, terre d'accueil. - Esprits libres, Magazine généraliste,

24 20 Rossi, Paula Anneli 185* Rossi, Paula Handelskolan i Uleåborg - en flerspråkig skolmiljö. - Översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet. Vakki-symposium XXVII, Vasa Red. N. Niemelä & E. Lehtinen. Publikationer av forskargruppen för översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet vid Vasa univer nro s * Rossi, Paula Nils Holgerssonin tarina 100 vuotta - maantiedon lukukirja kääntäjän käsissä. - XV Kääntämisen tutkimuksen päivät Oulussa Toim. I. Sorvali. Studia humaniora ouluensia nro 4. Oulu, Oulun yliopisto s * Rossi, Paula Ruotsalaiset lukukirjat ja niiden suomennokset tiedon välittäjinä. - MikaEL. Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu. Toim. J. Jantunen & M. Kumpulainen & T. Luokkakallio. nro s Rossi, Paula Paikallisuus puhekielessä, esimerkkinä ruotsalaisvaikutteet Oulun murteessa. - Paikallistutkimus ja kotiseututyö. Kotiseuduntutkimusseminaari II, perjantai , Oulu s Rossi, Paula Svenska språket i Uleåborg genom tiderna. - Vikingen, 2007, December, s. 5. Ks. myös 629 Schmitt, Hans Gerhard 190* Schmitt, Gerhard Literarische stile in Deutschland ( ). Ein Überblick. 3. p. - Oulun yliopiston oppimateriaalia. B. Humanistiset tieteet nro 2. Oulu, Oulun yliopisto s. Sorvali, Irma Katriina 191* Sorvali, Irma Different translations of one original text in a qualitative and quantitative perspective. - Exact Methods in the Study of Language and Text - Dedicated to Gabriel Altmann on the Occasion of his 75th Birthday. Eds. P. Grzybek & R. Köhler. Quantitative Linguistics nro 62. Berlin, Mouton de Gryter s * Sorvali, Irma Eila Pennanen ( ). - Suomennoskirjallisuuden historia 2. Toim. H. K. Riikonen et al. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia nro Helsinki, SKS s * Sorvali, Irma Extra - ylimääräinen. - XV Kääntämisen tutkimuksen päivät Oulussa Toim. I. Sorvali. Studia humaniora ouluensia nro 4. Oulu, Oulun yliopisto s * Sorvali, Irma Idioms and other expressions referring to the human face. - Collocations and Idioms 1. Papers from the First Nordic Conference on Syntactic Freezes, Joensuu, May 19-20, Eds. M. Nenonen & S. Niemi. Studies in Languages nro 41. Joensuu. University of Joensuu s * Sorvali, Irma Nimen nimi ja sen käännös. - XV Kääntämisen tutkimuksen päivät Oulussa Toim. I. Sorvali. Studia humaniora ouluensia nro 4. Oulu, Oulun yliopisto s * Sorvali, Irma Saatteeksi. - XV Kääntämisen tutkimuksen päivät Oulussa Toim. I. Sorvali. Studia humaniora ouluensia nro 4. Oulu, Oulun yliopisto s. 5-7.

25 197* Sorvali, Irma Ståhlberg, Carl Henrik ( ). - Suomen kansallisbiografia 9. Helsinki, SKS s * Sorvali, Irma Suppanen, Aatto ( ). - Suomen kansallisbiografia 9. Helsinki, SKS s * Sorvali, Irma Suppanen, Alma ( ). - Suomen kansallisbiografia 9. Helsinki, SKS s * Sorvali, Irma Tekijänoikeudet ja arkeologia: Tutkimuseettisiä kysymyksiä. - Muinaistutkija, 2007, nro 4, s * Sorvali, Irma & Häkkinen, K. Kieli muuttuu, entä käännöskieli. - Suomennoskirjallisuuden historia 2. Toim. H. K. Riikonen et al. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia nro Helsinki, SKS s Sorvali, Irma Mitä tutkintovaatimukset kertovat tieteellisyydestä. - Acatiimi, 2007, nro 5, s Sorvali, Irma Perusasioita tutkimusetiikasta. Arvostelu teoksesta: O. Mäkinen, Tutkimusetiikan ABC (2006). - Tietopisto, 2007, nro 2, s Sorvali, Irma Taidokasta käännöstyötä. - Hiidenkivi, 2007, nro 6, s Sorvali, Irma (toim.) XV Kääntämisentutkimuksen päivät Oulussa Studia humaniora ouluensia nro 4. Oulu, Oulun yliopisto s. Pro gradu -työt 206 Ahava, Inka Jag vet vad jag kan, eller hur. Abiturienternas metakognitiva och verkliga kunskaper om svenskans ordföljd , 10 s. 207 Erkkilä, Päivi Veränderung des Menschenbildes und der Lernanschauung in den finnischen Deutschlehrbüchern s. 208 Ervasti, Satu Etwas vom Fall der Rede. Eine Übersetzungskritik des Zarathustra s. 209 Heikkilä, Niina Webseiten als Teil des Unternehmensbildes. Eine semiotische Analyse einer Webseite s. 210 Heikkinen, Anu Suominen og Svensson passer godt sammen, ikke sant. Norska åsikter om organisationskultur och ledarskap i finsk-svenska fusioner , 3 s. 211 Hunziker, Paula Herman Hesse auf Finnish. Herausforderungen und Tücken einer originalgetruen Übersetzung , 8 s. 212 Kattilakoski, Minna Schwierigkeiten von finnischen Schülern im Schreiben der deutschen Sprache , 3 s. 213 Keskitalo, Minna Kulturbundna element i två franska filmer vid TVöversättning till svenska s. 214 Konttinen, Sari Verwendung und Unterschiede der Blickkontakte in finnischen und deutschen Werbefilmen s. 21

26 Koski, Sanna Jos ruotsi olisi vielä pakko kirjoittaa, saattaisin inhota sitä vielä enemmän. En studie av studentreformens påverkan hos studerande, gymnasieelever och gymnasielärare i norra Finland , 19 s. 216 Kuumola, Maija Om översättning av verbidiom i Timo K. Mukkas Laulu Sipirjan lapsista (Sången om Sipirjas barn) s. 217 Linna, Marja-Riitta Folkpensionsanstaltens informationsbroschyrer. Offentliga drag i språket, tilltalsformer och läsbarhet , 13 s. 218 Palm, Rea Kurzgeschichte im Deutschunterricht für finnische Schüler in der Grundschule und im Gymnasium , 8 s. 219 Pyykkönen, Sanni Unterschiede zwischen der finnischen und deutschen Unternehmenskultur aus finnischer Perspektive. Schnaps ist Schnaps und Business ist Business. Eine qualitative Untersuchung mit Hilfe von Themainterviews , 2 s. 220 Rajala, Anni Analysering och strukturering av vävterminologin , 2 s. 221 Rensfeldt, Maria IKEA HaparandaTornio s. 222 Seppälä, Riikka Mehmed från Turkiet och Pia från Norge. En studie av utlänningsbild och internationell fostran i läroböcker av svenska s. 223 Soiluaho, Kirsi Incentives - das grosse Geschäft mit der Motivation. Die Zukunft einer finnischen Reisebranche mit Schwerpunkt auf das Abreisegebiet Deutschland s. 224 Tervo, Maria På vilket språk vill Ni att Ni skall betjänas? Språkkunskaper hos personalen på olika campingplatser i Finland , 6 s. 225 Thallinger, Miia-Christina Deutschlandbild in Finnland und Österreich , 9 s. 226 Tiensuu, Outi Übersetzen für Kinder. Probleme und Lösungen s. 227 Tuokkola, Sari Deutschlernmotivation finnischer Schüler in der sechsten und neunten , 12 s. 228 Vedenjuoksu, Jenni Övervikten beror på att man äta mera än han konsumera. Verbanvändning i högstadieelevers och gymnasisters uppsatser , 11 s. 229 Wickström, Kajsa Finlands biundransvärda hjältigossar, hä ä vi hä, sir ni. Om översättningen av Hietanens repliker till svenska i Väinö Linnas Tuntematon sotilas s. 230 Vierimaa, Maija Aufbau eines nachhaltigen grünen Brands in einem Kleinunternehmen , 2 s Suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos Huotari, Maija-Leena 231* Iivonen, M. & Huotari, Maija-Leena University library's intellectual capital. - Advances in Library Administration and Organization, 2007, vol. 25, s Huotari, Maija-Leena Strategic partnership within the university: The perspective on knowledge processes. - Report of the research project on ordinary people's information behavior pattern: Understanding the library environment Department of Library and Information Science, University of Tsukuba, Japan s

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Liite 1 15.6.2016 Oulun yliopisto PL 8000 90014 Oulun yliopisto oulun.yliopisto @ oulu.fi Puh 0294 480 000 Fax 08 344 064 www.oulu.fi 6 Tutkinto-ohjelmaportfolio 2017, aloituspaikkamäärät, lukuvuosimaksut

Lisätiedot

Erillisyksiköt

Erillisyksiköt Oulun yliopisto. Henkilökunnan julkaisutilasto 2006. TYÖRYHMÄ, LABORATORIO, OPINTOSUUNTA TARKKUUDELLA LAITOS/TIEDEKUNTA Koodi YHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1. --- Erillisyksiköt

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Hyväksymispistemäärät

Hyväksymispistemäärät 17( 62) Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia 46/60 21.17/30 Englannin kielen aineenoettajan koulutus Germaaninen filologia 28.33/45 max. 30 + 34.75/60 19.5/30 Pohjoismainen filologia 29.92/60

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009

Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Oulun yliopisto tutkii Julkaisutilasto 2009 Tiedekunta / laitos / yksikkö Monografiat Monografiat Toimitetut Patentit ja Av aineistot ja Abstraktit Humanistinen tiedekunta Aate ja oppihistoria 29 2 0 1

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

List of publications. Mr. Henry Oinas-Kukkonen

List of publications. Mr. Henry Oinas-Kukkonen List of publications Mr. Henry Oinas-Kukkonen Articles in international scientific journals with referee practice 1. Henry Oinas-Kukkonen, Harri Oinas-Kukkonen and Veronika Sušová. Methods for History

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Aalto Service Factory

Aalto Service Factory 12/11/14 Service Factory and Business Collaboration Minna-Kaarina Forssén, D.Sc. (Eng.) Business Collaboration Manager Key strategic goal of Service Factory Promote multidisciplinary collaboration and

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration

The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration The 5th Finnish Microbial Pathogenesis Day / Registration Akrenius, Nina Bakteriologian ja immunologian osasto Haartman-instituutti PL 21 00014 HY Amdahl, Hanne Bakteriologian ja immunologian osasto Haartman-instituutti

Lisätiedot

1. --- Erillisyksiköt 247 0 70 27 0 1 1 0 0 42 1 0 22 1 0 6 1 1 0 43 0 4 27. laitos

1. --- Erillisyksiköt 247 0 70 27 0 1 1 0 0 42 1 0 22 1 0 6 1 1 0 43 0 4 27. laitos Oulun yliopisto. Henkilökunnan julkaisutilasto 2007. TYÖRYHMÄ, LABORATORIO, OPINTOSUUNTA TARKKUUDELLA LAITOS/TIEDEKUNTA YHT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1. --- Erillisyksiköt

Lisätiedot

Inarinsaamen kielen aikuiskoulutusta osana vähemmistökielen revitalisaatiotyötä.

Inarinsaamen kielen aikuiskoulutusta osana vähemmistökielen revitalisaatiotyötä. Inarinsaamen kielen aikuiskoulutusta osana vähemmistökielen revitalisaatiotyötä. Tutkimuksen aihepiiri: Inarinsaamen kielen revitalisaatio = uhanalaisen kielen elvyttäminen ja elpyminen vähemmistökieliyhteisön

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTON HYLLYLUOKITUS BOOKSELF CLASSIFICATION AT KAJAANI UAS LIBRARY 0 Yleistä. Tutkimusmenetelmät General. Research methods. 1 Filosofia. Philosophy 159.9 Psykologia Psychology

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä.

12. 13.11.2014 klo 9 16. Ohjelma on sama molempina päivinä. 12. 13.11.2014 klo 9 16 Ohjelma on sama molempina päivinä. Luonnontieteellinen koulutusala Sali L3 Luonnontieteellisen koulutusalan yleisesittely Biologian koulutusohjelma Biokemian koulutusohjelma Kemian

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä

enorssin syysseminaari Joensuussa Didaktiikka, OPS ja TVT koulun keskiössä Osallistujaluettelo yksiköittäin (ver. 18.4.2014) 1. Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo yläkoulu ja lukio 2. Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo lukio 3. Tiia Karpin Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t)

Kuulustelija(t) Huikku Jari Liski Matti. Vilmunen Jouko Airio Hannele Huvitus Mari Peltonen Berit Airio Hannele. Kuulustelija(t) Sivu 1 järjestys päivittäin MA 24.08.2015 22E12000 31C01300 31E00600 72A00100 72B00202 Laskentatoimi: Capital Budgeting Taloustiede: Energy and Environmental Economics Taloustiede: Open Economy Macroeconomics

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos airi.salminen@jyu.fi http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

KOGNITIIVINEN AUKTORITEETTI NUORTEN ARKIELÄMÄN TERVEYSTIETOON LIITTYVISSÄ YMPÄRISTÖISSÄ

KOGNITIIVINEN AUKTORITEETTI NUORTEN ARKIELÄMÄN TERVEYSTIETOON LIITTYVISSÄ YMPÄRISTÖISSÄ KOGNITIIVINEN AUKTORITEETTI NUORTEN ARKIELÄMÄN TERVEYSTIETOON LIITTYVISSÄ YMPÄRISTÖISSÄ Maija-Leena Huotari, Laura Palmgren-Neuvonen, Sari Räisänen, Anna-Maija Huhta & Noora Hirvonen Cognitive Authorities

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection Kuukauden tietokanta tammikuu 2013 ProQuest databases ARTBibliographies Modern (ABM) Modern and contemporary art journal articles and books British Humanities Index (BHI) Humanities - journals, weekly

Lisätiedot

1993 P a l k i n t o P a l k i t u t

1993 P a l k i n t o P a l k i t u t 1993 P a l k i n t o P a l k i t u t Stipendi Timo Paasolainen (1) Vesa Sairanen (1) Veteraanipalkinto Hannu Suoknuuti (1) Raija Ovaska (1) Esine palkinto Antti Väkevä (1) Leena Puranen (1) Ville Nurmilaukas

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.

Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1. Master's Programme in Life Science Technologies (LifeTech) Prof. Juho Rousu Director of the Life Science Technologies programme 3.1.2017 Life Science Technologies Where Life Sciences meet with Technology

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Tieyksikkölaskelma Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(8) TK1 Hannila 748-403-8-63 Hannila Rautio Sanna Elina, Kirkkotie 1 A 4, 91900 Liminka Metsä MeL 3 7 0,19 4 Metsä MeL 2,2 7 1,76 27 Metsä MeL 2,6 7 2,13 39 Metsä MeL 5,4 7 3,1 117 Metsä MeL 12,3 7 3,02

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila

Lyhyesti uusista DI-ohjelmista Isohenkilökoulutus to Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Lyhyesti uusista DI-ohjelmista 2015 Isohenkilökoulutus to 28.8.2014 Opintoasianpäällikkö Mari Knuuttila Master s Programmes at SCI Starting 2015 (in English) Master s Programme in Engineering Physics *

Lisätiedot

UNIVERSITY OF VAASA. Faculty of Philosophy. English Studies. First name Last name. Main Title. Subtitle

UNIVERSITY OF VAASA. Faculty of Philosophy. English Studies. First name Last name. Main Title. Subtitle Liite 1. Pro gradu -tutkielman kannen malli (englannin kieli) UNIVERSITY OF VAASA Faculty of Philosophy English Studies First name Last name Main Title Subtitle Master s Thesis Liite 2. Pro gradu -tutkielman

Lisätiedot

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ

3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Puhe ja kieli, 27:4, 141 147 (2007) 3 9-VUOTIAIDEN LASTEN SUORIUTUMINEN BOSTONIN NIMENTÄTESTISTÄ Soile Loukusa, Oulun yliopisto, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja logopedian laitos & University

Lisätiedot

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% A. RefereedScientificArticles(vertaisarvioidut%tieteelliset%artikkelit)

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Yrityksen informaatio- ja toimintoprosessien optimointi

Yrityksen informaatio- ja toimintoprosessien optimointi Yrityksen informaatio- ja toimintoprosessien optimointi V-S Teknologiateollisuus ry vaalikokous 10.11.2008 Thomas Westerholm Åbo Akademi PBI Research Institute Teknologisen kehityksen taustalla Copyright

Lisätiedot

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Nordic Innovation Monitor 2009 There is probably no historical

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot