Patria modernisoi Ilmavoimien Hawk-harjoituskoneita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Patria modernisoi Ilmavoimien Hawk-harjoituskoneita"

Transkriptio

1 Konsernilehti 2/2009 Patria modernisoi Ilmavoimien Hawk-harjoituskoneita Patria kouluttaa varusmiehistä Vinka-lentäjiä EADS:n henkilöstöjohtaja Jussi Itävuori:»Pitkällä aikavälillä ilmailuteollisuus on yhä kasvuala» FI

2 Satu palm Pääkirjoitus Katse korkealle! Tervetuloa ilmailullisen Patria Focuksen seuraan. Lehtemme on ajoitettu kesäkuussa järjestettävää alan suurtapahtumaa, Pariisin ilmailunäyttelyä silmälläpitäen. Messuhuipentumaksi kohdallamme nousee Ilmavoimille luovutettava Patrian modernisoima Hawk-suihkuharjoituskone. Patrialla on pitkä kokemus Hawkeista ja niiden muutoshankkeista. Nyt tehtävällä modernisointityöllä siirretään Horneteilla järjestettyä koulutusta käyttökustannuksiltaan edullisemmalle Hawk-kalustolle. Näin parannetaan toiminnallista kustannustehokkuutta. Maailmantalouden taantuma synkistää talousnäkymiä myös puolustus- ja ilmailuteollisuudessa. Ilmailuteollisuuden haasteista ja EADS:n ja Patrian yhteistyönäkymistä kertoo lehdessämme EADS:n johtoryhmän jäsen ja henkilöstöjohtaja Jussi Itävuori. Patria kehittää toimintojaan kiristyvässä kilpailutilanteessa. Toimintojen kehittämiseen kuuluu olennaisesti palvelukonseptimme laajentaminen muun muassa strategisen yhteistyökumppanimme Suomen ilmavoimien kanssa. Tutustumme tässä lehdessä muun muassa Patrian Tikkakoskella järjestämään alkeislentokoulutukseen, joka tarjoaa laadukkaan pohjan Kauhavan kansainvälisessä lentokoulutuskeskuksessa annettavalle Hawk-koulutukselle. Lisäksi käymme katsomassa, miten Maavoimissa NH90-helikoptereiden käyttöönotto on onnistunut. Lehtemme uutispalstalla esitellään lyhyesti Land & Armament -liiketoiminnan huhtikuun alusta voimaan tulleen uuden organisaation vastuuhenkilöt. Systems-liiketoimintamme terävintä asiantuntemusta edustaa puolestaan tietovuo-osaaminen, jota hyödynnetään myös miehittämättömissä ilma-aluksissa. Siitä lisää sivulla 11. Hyvää kesää kaikille lehtemme lukijoille. Satu Palm päätoimittaja Patria Focus Patrian konsernilehti 2/2009 ISSN X Julkaisija: Patria Oyj, Kaivokatu 10 A, Helsinki, puh , Päätoimittaja: Satu Palm Toimitusneuvosto: Tuure Hakavuori, Veli-Matti Kohtamäki, Pentti Miettinen, Simo Mäkipaja, Satu Palm, Antti Huuskonen, Raili Saarinen Toimitus ja taitto: Legendium Oy Käännökset: Done Information Oy, Bożena Kojro, Praksis d.o.o, Mare Bulic Kansikuva: Kimmo Hantula Paino: Libris Oy Patria Focus ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Seuraava lehti ilmestyy marraskuussa Annathan palautetta osoitteessa > uutiset > Patria Focus Ajankohtaista Patrian rooli Suomen puolustus voimien strategisena kumppanina on tasolla, josta myös EADS:n eri yksiköillä on paljon opittavaa. Jussi Itävuori, EADS:n henkilöstöjohtaja 2 Patria Focus Konsernilehti 2/2009

3 2 Pääkirjoitus 2 Ajankohtaista 4 Q&A Haastattelussa Jukka Holkeri 5 Forum Patria modernisoi Ilmavoimien Hawk-harjoituskoneita 6 Ilmakuoppia ja uusia tuulia 8 Patria kouluttaa varusmiehistä Vinka-lentäjiä 11 Korkean teknologian verkkokeskeistä suorituskykyä 12 Kyllä kelpaa lentää NH90 14 In Focus 15 Suunta Heikki Allonen Puolustus materiaali hankintojen rahoja ja kriisin hallinnan varoja Esko Kralik Eduskunta on hyväksynyt vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalou sarviossa 10 miljoonan euron korotuksen Suomen kertaluonteisiin puolustusmateriaalihankintoihin. Summa käytetään ampumatarvikkeiden ja muun puolustusmateriaalin hankintaan kotimaiselta puolustusvälineteollisuudelta. Suoraan alan kotimaisille toimijoille kohdistettavien hankkeiden työllistäväksi vaikutukseksi on arvioitu 130 henkilötyövuotta. Sotilaalliseen kriisinhallintaan lisä budjetti tuo reilun miljoonan euron lisäyksen. Määrärahakorotus käytetään lähinnä nykyisten operaatioiden lisämenoihin ja operaatioiden jatkamiseen. Suomi osallistuu tällä hetkellä useaan sotilaalliseen kriisinhallintaoperaa tioon, muun muassa KFOR-operaatioon Kosovossa, ISAF-operaatioon Afganistanissa ja EU:n Bosnia-Herzegovinan, Tshadin ja Keski-Afrikan tasavallan operaatioihin. Sotilaallisen kriisinhallinnan kokonaisbudjetti on hieman alle 56 miljoonaa euroa. Lähde: (Valtiopäiväasiat ja -asiakirjat) Patria mukana Puolustus voimien ilmatorjuntaohjus- ja tutka hankkeiden toteutuksessa Suomen Puolustusministeriö on ilmoittanut valinneensa keskipitkän kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmän toimittajaksi norjalais-amerikkalaisen Kongsberg-Raytheonin ja keskivalvontatutkien toimittajaksi sekä kaukovalvontatutkien modernisoijaksi ranskalaisen Thales-Raytheon Systems Companyn. Hankkeiden toteutukseen osallistuu myös kotimaisia yrityksiä. Ilmatorjuntaohjushankkeessa Patria neuvottelee muun muassa laukaisualustojen toteutuksesta sekä osallis - tu misesta järjestelmäintegrointiin. Hankkeen toteutusvaiheessa tapahtuvan teollisen yhteistyön kautta luodaan valmiudet kotimaiselle järjestelmäylläpidolle. Tutkahankkeissa Patrian alihankkijoineen toteuttaman kotimaisen osuuden on suunniteltu sisältävän muun muassa merkittäviä osuuksia järjestelmien ohjelmistotyöstä sekä laitesuojien varustelua ja modifiointia. Patria Focus Konsernilehti 2/2009 3

4 Q&A Jukka Holkeri Patrian ilmailutoiminnoista vastaava johtaja Jukka Holkeri painottaa, että kumppanuudessa merkittävintä on kaikkien osapuolien etujen yhteensovittaminen yhteistyössä. Millainen on työhistorianne? Valmistuttuani lentotekniikan diplomiinsinööriksi vuonna 1988 listasin Suomen lentokonetehtaat ja valitsin niistä suurimman. Sillä tiellä olen edelleen. Eli olen ollut Patrian ja sen edeltäjien palveluksessa jo 21 vuotta. Ensimmäiset 13 vuotta työskentelin Jämsän (entisen Kuoreveden) Hallissa eri tehtävissä sekä lyhyen ajanjakson myös Tampereella. Vuodesta 2001 alkaen olen työskennellyt Patrian konsernijohdossa synnyinkaupungissani Helsingissä. Mikä on haasteellisinta nykyisessä tehtävässänne? Eri lähtökohdista ja kulttuureista tulevien ihmisten mielipiteiden ja toiveiden yhteensovittaminen niin, että menemme kuitenkin kohti yhteisesti sovittua, parempaa päämäärää. Useimmiten ongelmat ratkeavat, kun ihmiset oppivat ymmärtämään toisiaan paremmin. Mutta ymmärryksen kehittämiseen tarvitaan aina aikaa ja paljon yhteistyötä. Upean joukkueeni kanssa tämäkin on mukavaa. Millainen yhteistyökumppani Puolustusvoimat / Ilmavoimat näkökulmastanne tarkasteltuna on? Parhaimmillaan se on strateginen kumppani, jonka kanssa kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti, molempien edut yhteensovittaen. Joskus tosin ulkopuoliset rajoitteet, kuten rahan puute, aiheuttavat äkkiliikkeitä. Mutta niistäkin selvitään yhdessä asioita suunnitellen. Mitä uutta haluaisitte oppia työelämässä? Olisi hienoa vielä entistäkin enemmän osata pidättäytyä puuttumasta kaikkeen mielenkiintoiselta tuntuvaan. Sillä kaikkea ehtii kyllä aloittaa, mutta maaliin asti saa kuitenkin vain rajallisen määrän asioita. Mistä haette vastapainoa työlle? Kuntoilen ja kokkailen paljon. Lisäksi koetan seurata maailmaa ja ajan ilmiöitä. Tässä viimeksi mainitussa kolme lastani toimivat välillä hyvinkin aktiivisina arvioitsijoina onnistumisestani. Patria uusii Hawkien koko avioniikkajärjestelmän. Koneiden olemassa oleviin järjestelmiin ja rakenteisiin yhdistetään nykyaikaiset tietokonepohjaiset avioniikkajärjestelmät ja -laitteet. Patria vastaa laajan järjestelmäintegraation määrittelystä, suunnittelusta ja toteutuksesta. Avioniikkajärjestelmän toimittaa CMC Electronics.»Patrialle on luotu tarvittava tekninen kyky huolehtia tulevaisuudessa ohjelmistojen ylläpidosta ja muutoksista Ilmavoimien toiveiden mukaan. Näin varmistetaan avioniikkajärjestelmien ajantasaisuus koneiden koko elinkaaren ajan», kertoo Patrian Avioniikkayksikön toiminnasta vastaava johtaja Leo Vanhatalo. Patrian pitkä kokemus Hawkien huollosta ja muutoshankkeista antaa hyvän pohjan modifiointi- ja ylläpitotyölle. Suomen ilmavoimat tilasi ensimmäiset Hawkit vuonna Siitä lähtien Patria on vastannut niiden huollosta. Panostus ajanmukaisiin järjestelmiin Muutosten jälkeen Hawkien ohjaamot vastaavat nykyaikaisten hävittäjäkoneiden lasiohjaamoja. Järjestelmän toimintoja hallitaan uudella tehtävätietokoneella. Heijastusnäyttölaitteelta ohjaaja näkee koneen käyttöön tai tehtävään liittyvät tiedot samalla, kun hän katsoo ulos ohjaamosta. Avioniikkalaitteiden käyttö- ja ohjauspaneelilla ohjataan muun muassa suun- 4 Patria Focus Konsernilehti 2/2009

5 Forum Patria modernisoi Ilmavoimien Hawk-harjoituskoneita Suomen ilmavoimat on sopinut Patrian kanssa 30 Hawk-suihkuharjoituskoneen avioniikkapäivityksistä. Teknologia- ja ohjelmistomodernisoinnin jälkeen koneet vastaavat nykyaikaisen lentokoulutuksen vaatimuksia pitkälle tulevaisuuteen. Teksti Virpi Hopeasaari Kuva Perttu Karivalo sen tilannenäytön. Jos pääjärjestelmien toiminnoissa havaittaisiin ongelmia, lentäjällä on käytettävissä varajärjestelmät näyttölaitteineen.»paperikarttoja ei välttämättä tarvita, sillä koneen asento- ja paikkatietojärjestelmä tuottaa koneen asento-, kiihtyvyys- ja paikkatiedot monitoiminäytön kartalla.» Tehtävätietokone sisältää myös mahdollisuuden harjoitella asejärjestelmien toimintaa ja käyttöä simuloidusti.»patria valmistaa ja toimittaa alihankkijoiden kanssa modernisoinnin vaatimat koulutusjärjestelmät, lentosimulaattorit sekä ohjelmistot lentotehtävien valmistelu-, tallennus- ja purkutoimintoja varten. Ne mahdollistavat lennolle osallistuneiden koneiden toimintojen valmistelun ja tarkastelun tavallisella pöytätietokoneella harjoituksen jälkeen. Näin saadaan todellista palautetta harjoituskokonaisuuden onnistumisesta.» Hawkit nopeasti ilmaan Prototyyppilentokone modernisoinnista valmistui viime syksynä ja lensi ensilentonsa syyskuussa Nyt on meneillään prototyypin tyyppihyväksyntäprosessi. Koelennoilta saatujen hyvien tuloksien pohjalta on voitu aloittaa ensimmäisten 11 Hawkin sarjatuotanto. Toukokuussa saatava tyyppihyväksyntä varmistaa, nistus- ja yhteysradiolaitteistoja. Molemmissa ohjaamoissa oleva monitoiminäyttö sisältää mm. värillisen karttanäytön, lentosuunnistusnäytön ja taktiettä modernisoidut Hawkit voidaan ottaa operatiiviseen käyttöön sotilasilma-aluksina. Päivitetyt koneet toimitetaan Suomen ilmavoimille tämän ja ensi vuoden aikana.»kesäkuussa prototyyppi on esillä Pariisin kansainvälisessä ilmailunäyttelyssä. Haemme koneelle julkisuutta ja uskomme modernisoinnin kiinnostavan myös ulkomaisia asiakkaita. Modernisointi on edellytys myös Ilmavoimien ja Patrian yhdessä Kauhavalla tarjoamalle kansainväliselle Hawk-koulutukselle», Vanhatalo sanoo. Vuosina Patria modernisoi, Ilmavoimien suunnitelmien mukaisesti, myös 18 Sveitsistä hankittua lähes uuden veroista MK-66- tyypin Hawkia. Niiden järjestelmä- ja laitekonfiguraatio on hieman erilainen kuin ensimmäisissä modernisoitavissa MK-51/51A-tyypin harjoituskoneissa, ja ne ovat seisseet jonkin aikaa käyttämättöminä. Siksi yhteistyö niiden osalta sisältää myös koneiden lentokuntoon saattamisen ja modernisoinnin esisuunnittelun. Patria Focus Konsernilehti 2/2009 5

6 Ilmakuoppia ja uusia tuulia Vaikka taantuma painaa ilmailuakin, uskoo EADS:n henkilöstöjohtaja Jussi Itävuori nostetta pidemmässä lennossa löytyvän. Patrian ja Suomen puolustusvoimien strateginen yhteistyö on hänestä tasolla, josta monet muut voivat ottaa oppia. Teksti Jaakko Liikanen Kuvat Patria ja Shutterstock Yleinen talouskriisi vaikuttaa ensin ilmailuteollisuuden asiakkaisiin.»matkustajamäärät ovat pudonneet maailmanlaajuisesti noin kahdeksan prosenttia ja lentorahti parikymmentä. Tämä vaikuttaa lentoyhtiöiden halukkuuteen ottaa vastaan uutta kalustoa juuri nyt», Jussi Itävuori sanoo. Toisaalta taantuma nopeuttaa konekannan uusiutumista, sillä ensimmäisenä poistuvat vanhemmat ja enemmän polttoainetta käyttävät koneet. Yksi keskeinen pankkikriisin seurauksena tullut ongelma lentoyhtiöille ja helikopterioperaattoreille on rahoituksen saanti.»tässä suhteessa valtioiden tulisi helpottaa rahoitusmarkkinoita ja näin auttaa asiakkaitamme. Pitkällä tähtäimellä ilmailuteollisuus on edelleen kasvuala.» Myös Airbus on tehokuurilla European Aeronautic Defence and Space Companyn tytäryhtiö Airbus on myös tiukan paikan edessä.»tasoittava tekijä on kuitenkin suuri tilauskanta. Airbusilla oli vuoden alussa tilauskirjassaan yli 3700 lentokonetta. Vuoden 2009 toimituksien ennustetaan vielä olevan samalla ennätyksellisellä tasolla kuin 2008, eli 483 uutta konetta vuodessa.» EADS on aloittanut jo pari vuotta sitten laajan muutosohjelman, jonka seurauksena Airbus, kuten muutkin EADS:n toimialat, ovat valmistautuneet kovempaan kilpailuun. Airbusin kohdalla muun muassa henkilöstöä vähennetään kolmen vuoden aikana noin toimihenkilöllä. Toisaalta Airbus on laajentanut alihankintaansa samalla, kun alihankkijoiden lukumäärä 6 Patria Focus Konsernilehti 2/2009

7 on vähentynyt. Alihankkijat ovat jatkossa suurempia, taloudellisesti vahvempia ja toimivat globaalisti. Protektionismi EU:n integraation uhkana Taantuma ei ole tehnyt hyvää Euroopan integraatiolle.»se ei koko vuosikymmenellä ole yleisestikään edennyt kovin ripeästi. Ja nyt jokainen valtio katsoo yhä enemmän omia lyhyen tähtäimen etujaan esimerkiksi työllisyyteen vedoten, mikä johtaa helposti protektionistisiin poliittisiin päätöksiin. Lyhyellä tähtäimellä ymmärrettävää, mutta pitkällä tähtäimellä se ei varmasti auta.» Euroopan puolustusteollisuuden haaste on Itävuoren mukaan siinä, kuinka rakentaa yhteisiä eurooppalaisia ohjelmia, joissa luodaan yhteistä riippumatonta toimintakykyä ja eurooppalaista osaamista ja teknologiaa.»puolustusvälineteollisuuden maailmanmarkkinoista USA edustaa yksin noin 40 ja Eurooppa yhteensä alle 15 prosenttia. Näin on selvää, että amerikkaisilla on huomattava etu kotimarkkinoistaan ja alalle ohjatusta tuotekehitysrahoituksesta.» Euroopalla valinnan paikka Euroopan 15 prosenttia on myös pirstoutunut kansallisiin budjetteihin, joista ei saa irti samaa tehoa yhteisen teknologian kehittämiseen muuten kuin lisäämällä eurooppalaista yhteistyötä.»pitkällä tähtäimellä kyseessä on poliittinen valinta. Eli haluaako Eurooppa ylläpitää omaa riippumatonta puolustusja avaruusteollisuutta ja teknologiaa ja siten turvata riippumattomuutensa. Jopa suurimmat Euroopan maat ovat yksin liian pieniä rahoittamaan uusia laajoja kehitysprojekteja, esimerkiksi seuraavan sukupolven miehittämättömien sotilaskoneiden rakentamista.» Itävuoren mielestä Euroopan puolustuksellista integraatiota koordinoimaan vuonna 2004 perustettu Euroopan puolustusvirasto (European Defence Agency EDA) on hyvä toimija.»myös Suomen aktiivisuus EDA:n kehityksessä on ollut hienoa. EDA vie asioita oikeaan suuntaan, mutta ilman todellis- Alpeilta saaristoon ta yhteistyöhalua kaikilta Euroopan mailta ja ilman merkittäviä yhteisiä projekteja kehitys tulee olemaan varsin hidasta. EDA:n toimintaa, resursseja ja toimivaltuuksia tulisikin laajentaa.» Patria edelläkävijänä EADS omistaa Patriasta 26,8 prosenttia ja Itävuori istuu Patrian hallituksessa, joten yhtiö on hänelle tuttu. Jussi Itävuoren mielestä esimerkiksi Patrian rooli Suomen puolustusvoimien strategisena kumppanina on tasolla, josta myös EADS:n eri yksiköillä on paljon opittavaa.»yhteistyöllä on pitkät perinteet ja strateginen kumppanuus vain korostuu, kun puolustusvoimien eri haarojen huoltotoiminnan ulkoistaminen tulee ajankohtaiseksi. Kuten Millogin yhteydessä on jo maavoimien kohdalla tapahtunut.» Hän painottaa, että alan yleinen suunta on toimittaa asiakkaalle enemmän kokonaisratkaisuja. Palveluliiketoimintoihin kuuluvien huolto- ja ylläpitotoimintojen osuudet puolustusvälineyhtiöiden liikevaihdossa kasvavat, sillä puolustusvoimat ympäri maailman ulkoistavat jatkossa yhä enemmän näistä toiminnoistaan.»eads:n tavoite on, että neljännes kokonaisliikevaihdostamme tulee palveluista vuonna Eli tässä suhteessa muilla mailla ja myös EADS:n eri yksiköillä on paljon opittavaa Patrian ja Puolustusvoimien yhteistoiminnasta.» Patrian rooli NH90-kuljetushelikopterihankkeessa on myös merkittävä.»patrian NH90-asennuslinjan kokemus ja Eurocopterin ylläpitoon liittyvän tieto-taidon siirto takaavat tulevaisuudessa hyvät mahdollisuudet Patrialle toimia pohjoismaisen huoltokeskuksen toteuttajana.» Henkilökohtaisesti Itävuorta puolestaan koskettaa Patrian ja Ilmavoimien yhdessä valmistelema Kauhavan kansainvälinen lentokoulutuskeskus.»entisenä Kauhavalla koulutettuna Ilmavoimien lentäjänä projekti on minulle erityisen läheinen.» Vapaa-ajallaan Jussi Itävuori rentoutuu muun muassa hiihtäen ja lasketellen.»talvisin lomailemme Suomessa ja Alpeilla, kesäisin mökillä Vaasan saaristossa. Kesään kuuluvat myös kalastus ja moottoripyöräily.» Tennis kuuluu kunnonkohottajiin ja golfia pelataan toisinaan koko perheen voimin. Myös 3-vuotias jackrussellinterrieri James pitää osaltaan huolta ulkoilusta. Itävuori asuu vaimonsa Railin ja teini-ikäisten poikiensa Ossin ja Samin kanssa vanhassa omakotitalossa Pariisin ulkopuolella. Patria Focus Konsernilehti 2/2009 7

8 Patria kouluttaa varusmiehistä Vinka-lentäjiä Patrian tarjoama alkeis- ja peruslentokoulutus on nivoutunut osaksi Suomen ilmavoimien lentokoulutusjärjestelmää. Koulutus joustaa Ilmavoimien tarpeiden mukaan. Teksti Virpi Hopeasaari Kuvat Petri Keinänen Suomen ilmavoimat kouluttaa vuosittain noin 1500 varusmiestä. Heistä reilut 40 valintaseulan läpäissyttä varusmiestä osallistuu 12 kuukauden varusmiespalvelunsa aikana Patrian tarjoamaan alkeislentokoulutukseen Tikkakoskella. Lähes 50 tunnin VN1- lento koulutus suoritetaan Patrian suunnittelemilla Vinka-alkeiskoulukoneilla. Parhaat näistä VN1-alkeiskoulutuksen suorittaneista varusmiehistä vuosittain noin 25 varusmiestä pääsevät jatkamaan kadettikouluun, jossa he saavat Ilmavoimien, Maavoimien tai Rajavartiolaitoksen lentoupseerin koulutuksen. He suorittavat aluksi teoriakoulutusta Santahaminassa ja palaavat sen jälkeen Tikkakoskelle jatkamaan noin 50 lentotunnin VN2-koulutusta Vinkoilla. Hyvä pohja jatkokoulutukselle Peruskoulutus sisältää muun muassa tyyppilentokoulutusta, taitolentoa, syöksykierteitä, osastolentoa, matalasuunnistusta ja pakkolaskuharjoituksia. Vinka-koneilla annettu koulutus antaa hyvän pohjan lentämisen perustaitoihin ja mahdollistaa seuraavassa vaiheessa turvallisen siirtymän suorituskykyisempiin suihkuharjotuskoneisiin. Peruskoulutuksen jälkeen vuorossa on noin 90 tunnin jatkokoulutus Kauhavalla Hawk-suihkuharjoituskoneilla (HW1) ja sen jälkeen noin 120 tunnin taktinen Hawk-koulutus (HW2) ennen operatiiviseen toimintaan tähtäävää Hornet-koulutusta. Valtaosan VN-lennonopetuksesta toteuttavat Patrian lennonopettajat. Lisäksi Patria huolehtii Kauhavalla suurelta osin HW1-teoriakoulutuksesta sekä lähes kokonaan Ilmavoimien ohjaajaoppilaille annettavasta simulaattorikoulutuksesta.»patria kouluttaa myös siviililentäjiä Helsinki-Malmin lentoasemalla. Patrian tarjoamalla koulutuksella on tärkeä rooli osana Suomen ilmavoimien lentokoulutusjärjestelmää», kertoo Patria Training -yksikön johtaja ja Tikkakosken ja Kauhavan yksikköjen vastuullinen johtaja Jari Karjanlahti. Johtoteemana asiakaslähtöisyys Ilmavoimat ulkoisti Vinka-koulutuksen ja kaluston tuen Tikkakoskella Patrialle vuonna Toiminta on sotilasilmailua, josta Patria on vastuussa ja jota Patria toteuttaa Ilmavoimien koulutusjärjestelmän sisällä Ilmasotakoulun tukilentolaivueen johdolla. 8 Patria Focus Konsernilehti 2/2009

9 »Hybridiorganisaationa toimiminen vaatii vahvaa asiakkaan tavoitteiden ja vaatimusten tuntemista. Kaikki Patrian kouluttajat ovat tällä hetkellä Ilmavoimien entisiä lentäjiä, joten asiakkaan koulutusjärjestelmän tuntemus on hyvä», Karjanlahti toteaa. Patrian ja Ilmavoimien strateginen koulutusyhteistyö vaatii joustavuutta. Ilmavoimat edellyttää, että koulutus kehittyy jatkuvasti ajan vaatimusten mukaisesti. Asiantuntemuksellaan Patria pystyy antamaan pitkälle kantavia kehitysehdotuksia ja uudistamaan koulutusta tarpeiden mukaan. Karjanlahti kertoo, että koulutussuunnitelmat on tehty päivän tarkkuudella koko vuodeksi. Vuosisuunnitelmia tarkastellaan säännöllisesti Ilmavoimien kanssa ja päivitetään usein. Esimerkiksi eri kurssien johtajien kanssa seurataan jatkuvasti koulutuksen resurssitarpeita.» Ilmavoimat ulkoisti Vinkakoulutuksen ja kaluston tuen Tikkakoskella Patrialle vuonna Patria Focus Konsernilehti 2/2009 9

10 »»Yhteistyössä tavoitellaan myös kustannustehokkuutta. Kun olemme Ilma voimien koulutusjärjestelmän sisällä, keskustelu on avointa ja tavoitteiden hiominen perustuu yhteiseen tietoon. Se antaa mahdollisuuden reagoida nopeasti ja tehokkaasti.» Huolto tukee koulutusta Koulutuksen varmuutta ja tehokkuutta vahvistaa se, että Patria huolehtii myös koulutukseen käytettävien Vinkojen teknisestä tuesta ja huollosta.»koulutuksen käytettävissä on koko ajan ollut lentokalustoa 100-prosenttisesti suunnitelmien mukaisesti. Käyttövarma kalusto on koulutuksen ehdoton edellytys. Kun sekä kalustohuolto että koulutustoiminta toimivat samoissa tiloissa, yhteistyö sujuu hyvin», Karjanlahti vakuuttaa. Patria huoltaa myös Ilmavoimien Redigo-yhteyskoneet. Joukko-osastojen harjoituksissa käytetään Vinkoja ja eri harjoituspaikkakunnilla käyttöön saadaan myös yhteyskoneet.»tämän ansiosta Tikkakosken normaalien 10 Vinkan sijasta käytettävissä on tarvittaessa konetta. Näin voidaan lisätä merkittävästi lentosuoritusten määrää silloin, kun koulutustavoitteet sitä edellyttävät.» Kansainvälinen lentokoulutuskeskus toimintavalmiuteen Suomen Ilmavoimien ja Patrian yhdessä valmistelema Kauhavan kansainvälinen lentokoulutuskeskus Nordic Pilot Training Center NPTC on edennyt pitkälle valmiuksissaan ottaa vastaan ulkomaisia asiakkaita Hawk-koulutukseen. Sovitun työn jaon mukaisesti Patria on muun muassa työskennellyt aktiivisesti koulutuskeskuksen markkinoimiseksi, ja NPTCkoulutus onkin herättänyt kiinnostusta laajalti. Ilmavoimat on viimeistellyt koulutuksessa käytettävää englanninkielistä opetusmateriaalia ja tarvittavaa ohjekirjallisuutta.»erittäin laaja koulutusmateriaali on tietokonepohjainen. Patria on tehnyt Hawk-koulutukseen tehtävienvalmistelujärjestelmän, joka antaa ohjaajille mahdollisuuden valmistaa ja muokata lennolla tarvittavat tiedot tietokoneella ja viedä muistilaitteella lentokoneeseen», kuvailee kehityspäällikkö Jyrki Myyryläinen Patriasta. Patria myös modernisoi Ilmavoimien Hawk-kalustoa, jotta koulutuksessa käytettävät koneet vastaavat Suomen ilmavoimien ja muiden mahdollisten Kauhavalla kouluttavien ilmavoimien koulutusvaatimuksia. Kansainvälinen lentokoulutuskeskus on luonteva tapa hyödyntää Patrian ja Suomen ilmavoimien lentokoulutusosaamista ja Hawk-kalustoa. Kauhavan NPTC-koulutuksessa on tarjolla tämän hetken nykyaikaisinta eurooppalaista koulutusteknologiaa ja hävittäjäohjaajakoulutusta.»nptc:n etuja muihin vastaaviin kansainvälisiin koulutusyksikköihin verrattuna ovat toiminnan joustavuus ja käytettävissä oleva ilmatila. Toisin kuin muissa koulutuskeskuksissa, NPTC:ssä ei ole vain yhtä koulutusohjelmaa, vaan asiakkaille voidaan oppilaiden koulutustausta ja haluttu koulutustavoite huomioiden räätälöidä lentokoulutusohjelmat, jotka vastaavat optimaalisesti asiakkaan koulutustarpeita.» 10 Patria Focus Konsernilehti 2/2009

11 Patria tietovuo-osaamisen huipulla Korkean teknologian verkkokeskeistä suorituskykyä Miehittämättömien ilma-alusten operointiin liittyvä tiedonsiirto-osaaminen on terävä keihäänkärki kovassa kansainvälisessä kilpailussa. Teksti Jaakko Liikanen Tietovuolla (Data Links) tarkoitetaan järjestelmää, jolla tietoa siirretään verkkokeskeisessä ympäristössä langattomasti erilaisten järjestelmien ja toimijoiden, kuten miehittämättömien ilma-alusten ja maa-asemien välillä. Patria on yhteistyökumppaneidensa kanssa tällä alueella vahva osaaja. Tuoreimpana esimerkkinä menestyksestä on osallistuminen saksalaiseen»agile UAV in Network Centric Environment» -tutkimus- ja tuotekehityshankkeeseen. Hanke keskittyy miehittämättömien ilma-alusten käyttöön osana verkkokeskeistä toimintaympäristöä. Yhteistyötä tehdään kansallisen»uav Data Link» -teknologiaohjelman puitteissa. Saksan hankkeen päätoimittajana toimii EADS ja Patrialle se on konkreettinen jatke aiemmalle avaukselle tietovuoteknologian kansainvälisillä markkinoilla. Tuotekehitystä EDA:n viitekehyksessä Patrian johtama konsortio sai Euroopan puolustusvirastosta tutkimustilauksen miehittämättömien ilma-alusten tietovuohon liittyen jo vuoden 2005 lopulla. Nyt kehitettävä MPNDL (Multi-Purpose Networking Data Link) -tietovuojärjestelmä on ratkaisu muun muassa EDA:n tutkimuksessa tunnistettuihin suorituskykyvajeisiin. Keskeisiä ominaisuuksia ovat tiedonsiirron robustisuus ja releointikyky. Modulaarinen ja skaalautuva toteutus mahdollistaa järjestelmän helpon mukauttamisen erilaisiin operatiivisiin tarpeisiin. Kehitystyön ensimmäinen vaihe vuonna 2007 sisälsi konseptitutkimusta ja simulointeja. Tuloksia hyödyntäen toteutettiin vuonna 2008 ensimmäiset laboratoriotestit oikealla laitteistolla. Nyt kehitetään lentokelpoista versiota. Ensimmäiset lentotestit tehdään tänä vuonna ja operatiivinen valmius on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2013 mennessä. Markkinointi- ja myyntijohtaja Simo Mäkipaja Patriasta huomauttaa, että nykytilanteeseen on johtanut kansallisesta FinUVS-ohjelmasta vuonna 2004 alkanut ketju.»ensin tunnistettiin UAV-alueen kansainvälisten tarpeiden vastaavan kotimaista tietovuo-osaamista. Kansainvälinen referenssi saatiin EDA:n tarjouskilpailun voitosta ja tutkimuksen menestyksekkäästä toimituksesta. Viitekehyksen EDA-raportin määrittelyjen toteuttamiseksi konkreettisena järjestelmänä tarjosi yhteistyö saksalaisen Agile-hankkeen kanssa», Mäkipaja luettelee. UAV-osaaminen on kasvuala Patrian aiemmista tietovuohankkeista poiketen MPNDL-järjestelmään on suunniteltu myös»advanced Radio» -konseptin mukaiset RF-osat, koska riittävän suorituskykyistä ja pientä ratkaisua ei markkinoilta ole löytynyt. Saksan hanke tarjoaa kansainvälisesti uskottavan ympäristön, jossa kotimaisin voimin tuotettu järjestelmä voidaan todentaa ja demonstroida aidoissa olosuhteissa.»agile-yhteistyössä tämä järjestelmä on osa suurta kokonaisuutta ja sen tuottama lisäarvo voidaan hyvin todeta.» Yhteishanke on konkreettinen esimerkki kotimaisen osaamisen kansainvälisestä kilpailukyvystä.»miehittämättömien ilma-alusten markkinat ovat kasvussa. Verkkokeskeisten MPNDL:n kaltaisten tietovuolaitteiden kysyntä tulee kasvamaan tiedonsiirron ollessa näillä markkinoilla yksi keskeisimpiä elementtejä. Yhteistyön myötä olemme vakiinnuttamassa jalansijaa pitkälle tulevaisuuteen», Mäkipaja sanoo. Vaikka kotimainen tekeminen rajoittuukin tällä hetkellä tietovuohon, saadaan kansainvälisen yhteistyön myötä kehitettyä UAV-alueen osaamista myös laajemmin.»se puolestaan luo kansallisia valmiuksia UAV-järjestelmien ylläpito- ja kehitystoimintaan tulevaisuudessa.» Patria Focus Konsernilehti 2/

12 NH90-helikopteri talvitestissä Rovaniemellä. Kyllä kelpaa lentää Suomen puolustusvoimat on ottanut NH90-helikopterit heti kovaan käyttöön. Lentotunteja kertyy tiuhaan tahtiin, kun Utin Jääkärirykmentin Helikopteripataljoona kouluttaa henkilöstöään. Käyttäjiltään uusi kalusto kerää kehuja. Teksti Vesa Ville Mattila Kuvat Esko Kralik Suomen maavoimilla on käytössään viisi kaikkiaan 20 tilatusta NH90- helikopterista. Loput 15 valmistuvat vuosina Uusien helikopterien lisäksi Maavoimille on rakennettu henkilöstöstä, koulutuksesta sekä huolto- ja johtamisjärjestelmästä koostuva järjestelmä. Nyt tästä kokonaisuudesta otetaan mittaa toden teolla. Käyttöön tiukan tarkastuksen jälkeen Ennen kunkin helikopterin käyttöönottoa Puolustusvoimien vastaanottoryhmä matkustaa Patrian Jämsän toimipisteeseen tarkistamaan sen perusteellisesti. Vähintään neljä viikkoa kestävän vastaanottotarkastuksen aikana ryhmä käy koelennoilla ja testaa koneen kaikki järjestelmät. Utin Jääkärirykmenttiin siirtämisen jälkeen helikopterin paperit vielä pistetään kuntoon ennen sen ottamista aktiiviseen palveluskäyttöön.»lennämme kaikki lentotunnit, joita tekninen henkilöstömme kykenee tuottamaan. Vajaan vuoden aikana NH90- helikoptereilla onkin lennetty yli 600 tuntia. Pidän sitä mainiona tuloksena, sillä koptereita tuli meille yksi kerrallaan ja osa niistä on aina huollossa tai tekniikan koulutuskäytössä», kertoo everstiluut- nantti Anssi Vuolle Utin Jääkärirykmentin Helikopteripataljoonasta. Koulutus nyt avainasemassa Vaikka NH90-helikopterit hankittiin ensisijaisesti sotilaallista puolustusta varten, ne mahdollistavat myös muiden viranomaisten tukemisen. Virka-apua voidaan tulevaisuudessa antaa muun muassa etsintä- ja pelastustehtävissä. Puolustusvoimat saattaa jatkossa harkita helikopteriosaston lähettämistä kansainväliseen tehtävään.»jotta saisimme suorituskyvyn meille määrätylle tasolle, satsaamme parhaillaan lentäjien ja teknisen henkilökunnan koulutukseen. Tavoitteena on kouluttaa riittävästi miehistöjä ympärivuorokautiseen toimintaan», Vuolle kertoo. NH90-koulutus alkoi vanhoista ohjaajista, mutta jo ensi vuonna se laajenee nuorempien upseereiden ulottuville. Tie 12 Patria Focus Konsernilehti 2/2009

13 Ilmavoimien reserviupseerikurssilta NH90-helikopterin päälliköksi kestää noin viisi vuotta yhtä kauan kuin Hornetin lentäjäksi. Vahvuuksina ohjaus, moottorit ja automatiikka Yli 200 lentotuntia NH90-helikopteria ohjannut Vuolle vakuuttaa tyytyväisyyttään kalustoon. Hyvin haastavasta Suomen talvestakin selvittiin yli odotusten.»nh90 pystyy toimimaan koko valtakunnan alueella kaikkina vuorokauden aikoina myös vaativissa sääolosuhteissa. Sen suurimpina vahvuuksina pidän ohjausjärjestelmää ja moottoreita. NH90 lentää liki kaikissa olosuhteissa yhdelläkin moottorilla.» Myös runsas automatiikka saa kiitosta Helikopteripataljoonan komentajalta.»hyvä autopilotti ei tee huonosta lentäjästä hyvää, mutta tarjoaa hyvälle lentäjälle oivan avun. Automatiikka ennaltaehkäisee monia vaaratilanteita. Lisäksi ohjausjärjestelmään pystyy ohjelmoimaan esimerkiksi erilaisia etsintäkuvioita.» Varustelu vähitellen yhdenmukaiseksi Ensimmäiset Suomen saamat NH90-helikopterit olivat IOC-perusvarustuksessa (Initial Operational Configuration). Tänä vuonna maavoimat ottaa käyttöön IOC+ -versiot, joihin on lisätty muun muassa automaattinen vika-analyysijärjestelmä. Vuosina 2010 ja 2011 valmistuvat 11 helikopteria edustavat lopullista FOC-kokoonpanoa (Full Operational Configuration). Rinnan niiden vastaanoton kanssa aiemmin käyttöönotettuja helikoptereita uudistetaan FOC-tasolle. NH90-helikopterien uutuus ja erilaiset varusteluversiot vaikeuttavat joidenkin varaosien saatavuutta, mutta mitään suuria ongelmia ei Suomessa silti ole koettu. Ylipäätään helikopterien kokoaminen Valmiina elinkaaren tukipalveluita varten Patria kokoaa NH90-helikoptereita Jämsän toimipisteessään. Kokoonpanon myötä alan ammattilaiset hankkivat arvokasta tietoa tulevia huoltoja ja muita elinkaaren tukipalveluita varten.»helikopteriin tutustuminen alusta alkaen luo vankan pohjan elinkaaren tuelle, joka huollon lisäksi sisältää erilaisia päivityksiä ja modifikaatioita. Myöhemmin pystymme tarvittaessa tekemään rakenteellisia muutoksia ja korjauksia», kertoo Helicoptersyksikön johtaja Jouni Majuri. NH90-helikopterien huolto-ohjelma perustuu sekä käyttöikään että lentotunteihin. Yhtenä mahdollisuutena sen toteuttamisessa Majuri mainitsee huollon toimipisteen viemisen helikoptereiden kotitukikohtaan.»laajat huollot ja modifikaatiot hoidettaisiin Jämsässä ja operatiivisen toiminnan tuki Utissa yhdessä asiakkaan kanssa. Toimintamalli mahdollistaisi resurssien joustavan käytön.» Patria tavoittelee elinkaaren tukipalvelujen tuottamista myös Ruotsiin ja Norjaan hankitulle NH90-kalustolle yhteistyössä muun pohjoismaisen teollisuuden kanssa. Suomessa on Vuolteen mielestä oivallinen ratkaisu.»voimme lähettää teknisiä asiantuntijoitamme kouluttautumaan Patrialle ja he taas meille. Olen tosi tyytyväinen rehelliseen ja avoimeen yhteistyöhön, jonka uskon vielä tiivistyvän kaikilla osaalueilla.» Patria Focus Konsernilehti 2/

14 in Focus Casa-kuljetuskoneet huolletaan uudessa hallissa Tikkakoskella Patria ja EADS-CASA ovat allekirjoittaneet C-295 -kulje tus koneiden huoltamiseen, tarkastukseen ja korjaukseen liittyvän yhteistyösopimuksen. Patria huoltaa EADS-CASA:n alihankkijana Suomen Ilmavoimien C-295 -kuljetuskoneet. Sopimus mahdollistaa yhteistyön CASA:n ja Patrian välillä myös muiden asiakkaiden C-295 -kaluston ylläpidossa. Kuljetuskonehuoltoja varten JYKES Kiinteistöt rakensi Patrian käyttöön Jyväskylän lentoasemalle Tikkakoskelle uuden huoltohallin, joka otettiin virallisesti käyttöön maaliskuussa C-295 -kaluston ohella Patria vastaa uudessa hallissa myös Ilmavoimien Fokker F-27 -kuljetuskoneiden huolloista. Kuljetuskonehuoltotoiminnan lisäksi Patria tuottaa Tikkakoskella Ilmavoimien peruslentokoulutuksen sekä Ilmavoimien Vinka- ja Redigokaluston huollot. Patria ja Copterline aloittivat helikopteriyhteistyön Patria Helicopters AB vastaa jatkossa Copterlinen Eurocopter EC135 -helikoptereiden huollosta ja logistisesta tuesta. Yhteistyösopimus allekirjoitettiin helmikuussa. Patria vahvistaa näin määrätietoisesti asemaansa yhtenä Pohjoismaiden johtavista helikoptereiden ja sotilaslentokoneiden elinkaaren tukipalveluiden toimittajista. Patria on toiminut jo pitkään Eurocopter-, Agusta- ja Bell-helikoptereiden valtuutettuna huoltotoimittajana. Lisäksi yhtiöllä on kokemusta meneillään olevasta NH90- loppukokoonpanohankkeesta yhteistyössä NHIndustriesin ja Eurocopterin kanssa. Patria on huoltanut vastaavia EC135-helikoptereita jo vuodesta 2001 alkaen Ruotsin poliisille (Rikspolisstyrelsen) sekä usean vuoden ajan ambulanssihelikopterioperaattori SHT Skärgårdshavets Helikoptertjänstille, joka operoi Medi-Heli-palvelua. Platinatason huoltoa Bell-koptereille Patrian ruotsalainen tytäryhtiö Patria Helicopters AB on saavuttanut platinatason Bell-helikoptereiden virallisena huoltopisteenä. Patria sai tunnustuksen Bell Helicopter -yhtiöltä erinomaisesta toiminnastaan vuonna Bellillä on eri puolilla maailmaa noin 140 huoltopistettä, joista platinatasolla on tällä hetkellä vain kuusi.»arvostamme tunnustusta suuresti ja uskomme sen vahvistavan Patrian asemaa Pohjoismaiden johtavana helikoptereiden huoltoyhtiönä sekä myös maailmanlaajuisilla Bell-huoltomarkkinoilla», toteaa Patrian ilmailutoiminnoista vastaava johtaja Jukka Holkeri. Bellin platinatason huoltopisteellä on oltava hyvin koulutettu henkilöstö, laaja valikoima Bellin varaosia ja vakuutusturva huollossa oleville helikoptereille. Lisäksi Bell-asiakkaiden palvelutason on oltava huippuluokkaa. Patria Land & Armament Oy:ssä on käynnissä kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa merkittävästi sekä yhtiön kannattavuutta, kilpailukykyä ja asiakaspalvelua koko ajan kiristyvässä kilpailutilanteessa. Organisaatiota on tarkennettu ja liiketoiminta on jaettu viiteen toimintoon. Markkinointi ja Myynti, josta vastaa Antti Huuskonen, Toimitusohjelmat, josta vastaa Jyrki Pihlava, Tuotekehitys, josta vastaa Kari Grön, Tuotanto, josta vastaa Juha Simola ja Hallinto, josta vastaa Olli-Pekka Purhonen. 14 Patria Focus Konsernilehti 2/2009

15 Suunta Vastuullisen toimintatavan ohjeita uusimassa Uusittua vastuullisen toimintavan ja liike-etiikan ohjeistustamme viedään käytäntöön. Mittava koulutus kattaa koko Patrian henkilöstön. Käymme kaikissa toimipaikoissamme henkilöstömme kanssa lävitse uusitun ja täydennetyn ohjeistuksen. Selvennämme näin konsernin henkilöstölle ne säännöt ja ohjeet, joiden mukaan me Patriassa toimimme ja joilla menemme eteenpäin. Ohjeistuksemme täsmentämiseen on akuutteja syitä. Kokonaisuuden kannalta varsin pientä, mutta näkyvyytemme kannalta hyvin merkittävää konsernimme osaa, kansainvälistä projektivientiä Land & Armament -liiketoiminnassa epäillään epäeettisestä toiminnasta. Sloveniassa ja Egyptissä kohtaamiemme projektitoimituksiin liittyvien vaikeuksien jättämät lommot eivät oikene kilvestä helposti. Asioiden tutkinta jatkuu, mutta uskon, että nyt keväällä tehtäväänsä asetettu Itävallan, Slovenian ja Suomen yhteinen tutkintaryhmä osoittautuu hyväksi ratkaisuksi tilanteen selvittämisessä. Meille on tärkeää, että tutkinta toteutetaan asiallisesti ja kattavasti sekä ennen kaikkea mahdollisimman nopeasti. Toimintatapaohjeistuksemme uusimiselle on myös yleisempi syy. Puolustusteollisuuden toimijat ovat kattojärjestönsä ASD:n (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe) piirissä laatineet ohjeistuksen, jonka hyväksyminen ja käyttöönotto ovat teollisuudessa meneillään. Sama aihe on myös Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistyksen (PIA ry) kevätkokouksen kantavia teemoja. Lähes 80 kotimaista alan yritystä edustava PIA on tärkeässä roolissa alan läpinäkyvyyden kehittämiseksi. Yhdistys toimii tulevana syksynä ASD:n vuosikokouksen isäntänä Helsingissä ja on luonnollista, että olemme tuohon mennessä kansallisellakin tasolla hoitaneet leiviskämme. Puolustusteollisuuteen on alana liitetty aina niin paljon salamyhkäisyyden ajatuksia, että uudenlaiset toiminnalliset määrittelyt ovat tarpeen. Pohjalla on ajatus siitä, että puolustusteollisuuden on kestettävä avoimuudessaan vertailu muuhun teolliseen toimintaan. Talouden taantuma on ulottunut myös puolustussektorille. Tervetullut avaus tilanteen lievittämiseksi oli Puolustusministeriön taannoin puolustusteollisuudelle toimittama pyyntö ehdotuksista toimenpiteiksi, joilla yritysten toimintamahdollisuuksia voitaisiin parantaa. Pyyntö poiki erittäin lyhyessä ajassa suuren määrän ehdotuksia. Tarkan seulonnan jälkeen alan teollisuudelle suunnattava elvytyspaketti tulee pitämään sisällään projekteja, joissa painotetaan sekä työllistävyyttä että hankkeiden alueellista jakautumista. On ymmärrettävää, ettei uutta pääomaa ole juurikaan käytettävissä. Hankkeita priorisoimalla ja muun muassa aikaistamalla voidaan kuitenkin saada aikaan lyhyen aikavälin parannuksia. Omassa toiminnassamme korostuu yhä enemmän palveluliiketoimintojen osuus. Olemme merkittävä työnantaja Suomessa, ja suurin osa henkilöstöstämme työskentelee palvelujen parissa. Suurin asiakkaamme, Suomen puolustusvoimat on jo ilmoittanut kahdesta erittäin merkittävästä hankkeesta Helsingin ilmatorjuntaohjusten ja ilmavalvontatutkien hankinnasta. Yhteissummaltaan hankkeet ovat yli 600 miljoonaa euroa. Ja vuoden sisään Puolustusvoimilta tulee perushankintojen lisäksi muutama muukin suurempi hankinta. Nykyisten hankintavaltuuksien yhteissumma nouseekin yli 1,2 miljardiin euroon. Vaikka pääosa hankkeista menee ulkomaisille aseteknologian ja -järjestelmien toimittajille, osoittavat ne samalla Puolustusvoimien ja vastakaupan suuren merkityksen Patrialle. Tavoitteemme on näihin hankkeisiin osallistumalla luoda Suomeen järjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvää osaamista. Asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi palvelukonseptiemme kehittäminen on siis jopa välttämätöntä. Vain niin pystymme vastaamaan Puolustusvoimien tarvitsemiin huollon, kunnossapidon ja koulutuksen haasteisiin niin maalla, merellä kuin ilmassa. Toivotan lehtemme lukijoille mukavaa kesää. Heikki Allonen toimitusjohtaja Heikki Allonen Patria Focus Konsernilehti 2/

16 Patria delivers Protection and Performance with focus on increasing security through all its solutions. Patria Oyj, Kaivokatu 10 A, FI Helsinki, Finland, Tel , Fax , FI

Patria vuosikertomus 2012

Patria vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 1 Sisällys Patria on puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan luotettu elinkaaripalvelujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Patrian omistavat Suomen valtio (73,2 %) ja European Aeronautic

Lisätiedot

PATRIA VUOSIKA TS AUS 2 013 Vuosikatsaus 2013

PATRIA VUOSIKA TS AUS 2 013 Vuosikatsaus 2013 Vuosikatsaus 2013 Sisällys Konserni lyhyesti 4 Avainluvut 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Toimintaympäristö 10 Liiketoimintojen tapahtumat 12 Aviation 14 Land 16 Systems 18 Millog 20 Nammo 22 Vastuullisuus

Lisätiedot

Liiketoiminta 3 Konserni lyhyesti 3 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Aviation 8 Land 10 Systems 12 Millog 14 Nammo 16

Liiketoiminta 3 Konserni lyhyesti 3 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Aviation 8 Land 10 Systems 12 Millog 14 Nammo 16 VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYS \ PATRIA VUOSIKATSAUS 2014 \ 2 Sisällys Liiketoiminta 3 Konserni lyhyesti 3 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Aviation 8 Land 10 Systems 12 Millog 14 Nammo 16 Vastuullisuus

Lisätiedot

SUOMEN PUOLUSTUS- JA ILMAILUTEOLLISUUSYHDISTYS PIA RY:N LEHTI 1/2015

SUOMEN PUOLUSTUS- JA ILMAILUTEOLLISUUSYHDISTYS PIA RY:N LEHTI 1/2015 SUOMEN PUOLUSTUS- JA ILMAILUTEOLLISUUSYHDISTYS PIA RY:N LEHTI 1/2015 Dassault Aviation s. 53 Euroopan puolustusja ilmailuteollisuudessa vain muutos on varmaa Sisällys 5 Pääkirjoitus 6 Kotimaista osaamista

Lisätiedot

Insinööriupseeri 2013

Insinööriupseeri 2013 Insinööriupseeri 2013 Insinööriupseeri 2013 Insinööriupseeri 2013 Insinööriupseeriliitto ry Tässä lehdessä: Päätoimittajan mietteitä... 1 Puheenjohtajan tervehdys... 2 Puolustusvoimien teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Pääesikunnan Viestintäosasto ISBN 978-951 - 25-2216 - 3 ISBN 978-951 - 25-2219 - 4 Vuosikertomus 2010

Pääesikunnan Viestintäosasto ISBN 978-951 - 25-2216 - 3 ISBN 978-951 - 25-2219 - 4 Vuosikertomus 2010 Puolustusvoimat Vuosikertomus 2010 Pääesikunnan viestintäosasto 2011 ISBN 978-951 - 25-2216 - 3 ISBN 978-951 - 25-2219 - 4 ( PDF ) Painopaikka Edita Prima Oy, 2011 Kuvat SA-Kuva Paperi Kansi: Galerie

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

nro 1 syyskuu 2010 ASIAKASLEHTI

nro 1 syyskuu 2010 ASIAKASLEHTI nro 1 syyskuu 2010 ASIAKASLEHTI PÄÄKIRJOITUS Heikki Härtsiä Tervetuloa Millogille! Millog on suomalainen, puolustusmateriaalin teolliseen kunnossapitoon erikoistunut yritys. Varsinainen toiminta alkoi

Lisätiedot

SabriScan Oy sai tunnustuksen laadukkaasta ja ketterästä toiminnastaan

SabriScan Oy sai tunnustuksen laadukkaasta ja ketterästä toiminnastaan SabriScan Oy sai tunnustuksen laadukkaasta ja ketterästä toiminnastaan SabriScan Oy sai EFQM:n (the European Foundation for Quality Management) myöntämän Recognized for Excellence -tunnustuksen. SabriScan

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

haastoiuudet mobiiliratkaisut Digitalisoidaan kaikki mahdollinen mobiiliratkaisut digitalisoidaan Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi

haastoiuudet mobiiliratkaisut Digitalisoidaan kaikki mahdollinen mobiiliratkaisut digitalisoidaan Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi RATKAISU CGI:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 01.2015 Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi s. 16 Harri Karjalainen Robert Robert Andersson Andersson Hanna Hanna Nikkilä Nikkilä L&T L&T haastoi haastoiuudet

Lisätiedot

KAUKANA KOTOA TOIMIVAT TIETOLIIKENNEYHTEYDET OVAT OLEELLISIA KRIISINHALLINTAOPERAATIOIDEN ONNISTUMISESSA.

KAUKANA KOTOA TOIMIVAT TIETOLIIKENNEYHTEYDET OVAT OLEELLISIA KRIISINHALLINTAOPERAATIOIDEN ONNISTUMISESSA. Tekniikka: Uusi puolustusvoimien videoneuvottelujärjestelmä säästää aikaa, rahaa ja luontoa. PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2010 K E V Ä T KAUKANA KOTOA TOIMIVAT TIETOLIIKENNEYHTEYDET

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

Uutiset. Schneider. Exxact mullistaa markkinat. Anna Tapiolla saneerattiin kellarista korkeuksiin Sivakka-yhtymä energiatehokkaammaksi

Uutiset. Schneider. Exxact mullistaa markkinat. Anna Tapiolla saneerattiin kellarista korkeuksiin Sivakka-yhtymä energiatehokkaammaksi Schneider Schneider Electric Finlandin asiakaslehti 1/2011 Uutiset Anna Tapiolla saneerattiin kellarista korkeuksiin Sivakka-yhtymä energiatehokkaammaksi Exxact mullistaa markkinat Pääkirjoitus Sisällys

Lisätiedot

Fortum ja Nissan pikalatauspisteitä koskevaan yhteistyöhön

Fortum ja Nissan pikalatauspisteitä koskevaan yhteistyöhön Organisaatio-Sanomat lokakuu 2012 Pääkirjoitus Fuusio on ratkaisu Energialähettiläs Tuomas Vanhanen sivu 3 Fennovoima Kotimaisten yritysten tulee olla kilpailukykyisiä ja tarjota rohkeasti osaamistaan

Lisätiedot

Tiede tutuksi Tiedeviikoilla. Kumppanuus edelly ttää luottamusta 8. Osaaja ostaa ympäristön 20. Tiedeattasea siltana tutkimusyhteistyössä 26

Tiede tutuksi Tiedeviikoilla. Kumppanuus edelly ttää luottamusta 8. Osaaja ostaa ympäristön 20. Tiedeattasea siltana tutkimusyhteistyössä 26 23 2005 S u o m e n A k a t e m i a n l e h t i Tiede tutuksi Tiedeviikoilla Kumppanuus edelly ttää luottamusta 8 Osaaja ostaa ympäristön 20 Tiedeattasea siltana tutkimusyhteistyössä 26 3 2005 s y y s

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

SHOKit vauhdissa Koulutusta lomautetuille Tehoa hankintatoimeen Ydinvoimaosaamista vientiin

SHOKit vauhdissa Koulutusta lomautetuille Tehoa hankintatoimeen Ydinvoimaosaamista vientiin SHOKit vauhdissa Koulutusta lomautetuille Tehoa hankintatoimeen Ydinvoimaosaamista vientiin TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2009 Taantumasta nousun skenaariot Gretel Ramsay Martin Landtman Raimo

Lisätiedot

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Circle Microsoft Circle Magazine nro 1/2012 Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Atea: Työtä yhdessä erillään Suomi tarvitsee lisää pelle pelottomia Windows Phone on yrityksille houkutteleva mahdollisuus

Lisätiedot

2 / 2009. aasia. Aasian tiikeri ei lepää Kuinka tuntematonta ennakoidaan? Tulevaisuuden tekijät

2 / 2009. aasia. Aasian tiikeri ei lepää Kuinka tuntematonta ennakoidaan? Tulevaisuuden tekijät 2 / 2009 aasia Aasian tiikeri ei lepää Kuinka tuntematonta ennakoidaan? Tulevaisuuden tekijät 2 > BOTNIA Echo 02/09 Sisältö Härän vuosi on ollut uuden nousun aikaa. s. 16 Maria Pennasta motivoivat Aasian

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

Maanpuolustuksen ja johtamisen erikoislehti 4 / 2013. Ilmavoimat. tarkastelussa myös: Sotilaan toimintakyky

Maanpuolustuksen ja johtamisen erikoislehti 4 / 2013. Ilmavoimat. tarkastelussa myös: Sotilaan toimintakyky Ilmavoimat tarkastelussa myös: Sotilaan toimintakyky Maanpuolustuksen ja johtamisen erikoislehti 4 / 2013 Sinivalkoinen Scania suomalaisempi kuin uskotaan! Scanian tehtaiden vuotuisten komponenttiostojen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS

SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS 2012 SOLTEQ OYJ VUOSIKERTOMUS 2012 3 SISÄLTÖ Solteq ja vuosi 2012 lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Avainluvut... 9 Päivittäis- ja erikoistavarakauppa...10

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Finpro tarjoaa kansainvälistymistä yrityslähtöisesti s. 18. Tulevaisuuden ammattiosaajat kilpailevat maailmanmestaruudesta. s. 4

Finpro tarjoaa kansainvälistymistä yrityslähtöisesti s. 18. Tulevaisuuden ammattiosaajat kilpailevat maailmanmestaruudesta. s. 4 Tulevaisuuden ammattiosaajat kilpailevat maailmanmestaruudesta s. 4 Venäjä Suomen talouden dynamo? s. 8 15 Tapani Kaskeala: Finpro tarjoaa kansainvälistymistä yrityslähtöisesti s. 18 Visio on Teknologiateollisuus

Lisätiedot

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s.

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s. 1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE s. 18-19 LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6 PERINTEET VELVOITTAVAT Turku on ikivanha logistiikkakeskus, joka

Lisätiedot

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ KOULUTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS SEKÄ MUUTOKSENHALLINTA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA Diplomityön aihe on hyväksytty

Lisätiedot