LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV 2014-2015"

Transkriptio

1 LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV

2 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPERUSTA Lukkarin koulu antaa yleisopetuksen opetussuunnitelman pohjalta oppilaille mahdollisuuden omien kykyjensä mukaisesti turvallisesti kasvaa oikeudenmukaiseksi, yhteistyökykyiseksi ja itsenäiseksi yhteiskunnan jäseneksi tukien vanhempien kasvatustehtävää innostuneesti oppia perustietoja ja taitoja kantamaan vastuuta opinnoistaan sekä arvioivaa suhtautumista itseensä ja saamaansa tietoon monipuolisesti taitaa työntekoa yksin, pareittain ja ryhmissä, itsenäistä tiedonhankintaa, hyvää käyttäytymistä, mielipiteen ilmaisua, kansainvälisyyttä paikallisen kulttuurin ja perinteen kautta Johtokunnan hyväksymä arvoperusta ( ) Kasvan oikeudenmukaiseksi ja yhteistyökykyiseksi ihmiseksi eläen sovussa itseni ja muiden kanssa. Opin perustietoja ja taitoja arvostaen omaa ja toisten työtä. Suhtaudun luontoon, luonnonvaroihin ja ympäristöön vastuuntuntoisesti. Arvostan perinteitä ja kulttuuria. Kunnioitan jokaisen omaa vakaumusta. Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen ja monikulttuurisuuden hyväksyminen. Ihmisoikeuksia määrittäviä keskeisiä asiakirjoja ovat YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. 2. LUKUVUODEN TAVOITTEET 2.1. Koulutuspalvelujen talousarvion mukaiset toiminnalliset tavoitteet: Perusopetuksen laatutyön vakiinnuttaminen ja kunta- sekä koulukohtaisten kehittämissuunnitelmien päivittäminen Tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittäminen opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon TVT-täydennyskoulutuksen avulla 2.2. Koulutuspalvelujen sivistyslautakuntaan nähden sitova tavoite: Perusopetuksen laatutyöhön liittyen koulutuspalveluissa järjestetään vuoden 2014 aikana opetuksen järjestäjän arviointipäivä. Arviointipäivän tulosten pohjalta sivistyslautakunta päättää yhden kuntakohtaisen laatutyön kehittämiskohteen

3 2.3. Koulun omat tavoitteet sekä laatutyö ja kehittämissuunnitelmat: Laatutyön tuloksena esiin nousseiden kehittämissuunnitelmien toteutus, seuranta ja väliarviointi. - Koulun laatutyön kehittämiskohteet päivitetään sekä uudet kehittämiskohteet ja niiden toteuttamissuunnitelma määritetään lukuvuoden aikana, mm. osana syksyllä 2014 järjestettävää koulun laatupäivätyöskentelyä (3h Veso) Laadun kehittämissuunnitelma 1: Yhtenäiset toimintamallit kootaan perehdytyskansioon. Toimintamallit ovat opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien tiedossa, luettavissa perehdytyskansiosta sekä niihin sitoudutaan. Toimintamalleista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille tarvittaessa. Toteutus: luokkatiimeiltä koottiin lv yhteisesti sovittuja käytänteitä ja toimintamalleja, joiden kokoaminen perehdytyskansioon aloitettiin johtoryhmän kanssa. Lukuvuoden aikana perehdytyskansiota koottiin ja se valmistui elokuussa Seuranta ja väliarviointi: Valmis perehdytyskansio käydään läpi yhdessä henkilöstön kanssa pääpiirteissään. Jokaisen opettajan ja ohjaajan tulee syksyn 2014 aikana tutustua kansioon ja siihen tehdään tarvittavia lisäyksiä sekä korjauksia lukuvuoden aikana. Laadun kehittämissuunnitelma 2: Oppilashuoltohenkilöstön läsnäolopäiviä koulullamme on lisätty ja oppilashuoltohenkilöt ovat paremmin tavoitettavissa koulupäivien aikana. Kouluruoka on maittavaa. Toteutus: rehtori laati lukuvuonna johtoryhmän ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa kirjelmän kunnan vastaavalle kuraattorille sekä muille oppilashuoltohenkilöiden esimiehille. Kouluruuan laadusta ja määrästä viestitettiin ruokapalveluesimiehelle sekä koulun emännälle ja Maaniitun koulun keittiön pääemännälle. Lukuvuoden aikana pyydettiin palautetta kouluruuasta oppilailta sekä opettajilta. Palautetta pyydettiin jokaiselta kuudelta eri ruokaviikolta. Seuranta ja väliarviointi: Varmistetaan, että ruokapalveluesimies on vastaanottanut kouluruokapalautteen. Lukuvuoden alussa ilmaistiin huoli psykologipalveluiden puuttumisesta mm. sähköpostilla esimiestasolle. Laadittiin kirjelmä kuraattorivastaavalle kuraattorin liian suuresta oppilasmäärästä/vastuualueesta, johon kuuluu 4 koulua. Koulun laaturyhmään kuuluvat tiiminvetäjät Satu Kastikainen, Tuomas Somervuosi sekä Lea Hirvasniemi-Haverinen.

4 Koulun omat tavoitteet: - Comenius-projekti viikolla 50 Toteutus: Jokainen luokka valmistautuu Comenius-vieraiden saapumiseen ja koko koulun Comenius-viikkoon huolellisesti ja yhdessä sovitulla tavalla. - Kolmiportaisen tuen dokumentointi ja pilotointi lomakkeisiin Toteutus: Opettajat pilotoivat Helmi-hallintojärjestelmässä oppilasta koskevia pedagogisia lomakkeita eli laativat uudet HOJKS- ja oppimissuunnitelmalomakkeet Helmi-ohjelmalla sekä tekevät näiden asiakirjojen päivitykset sähköisesti. Myös oppilasta koskevat pedagogiset arviot ja selvitykset laaditaan Helmillä. 3. RESURSSIEN JAKO Tuntikehyksen jako Koulun saama tuntikehys lukuvuonna on 510,6 h /viikko + 2 x 24 h/ resurssiopetus + 2h /vk OPH kerhotunteja, jotka (560,6 h/vk) käytetään seuraavasti: - yleisopetukseen 376 h/viikko - luokkamuotoiseen erityisopetukseen 132 h/viikko - osa-aikaiseen erityisopetukseen 26 h/viikko (Terhi Pernu) + 3 h (Maarit Nummila) + 1 h (Maarit Reunamo) - tukiopetukseen 11,6 h/viikko - erityistehtäviin 4 h/viikko - kerhotoimintaan 5 h/viikko - 6. lk luokanvalvojakorvaus 2 h/vk (Lea Hirvasniemi-Haverinen, Minna Hietala) Erityistehtävät - tietotekniikkavastaavan työ 1,00 h/vko Sanna Nousiainen - av-vastaavan työ 1,00 h/vko Tuomas Somervuori - kirjastonhoitotyö 1,00 h/vko Nora Helenius - musiikkiesitysten hoito 0,50 h/vko Hanna Salmi 0,50 h/vko Riina Mustakallio Koulun apulaisrehtorina toimii erityisluokanopettaja Maarit Nummila ja vararehtorina luokanopettaja Tuomas Somervuori. Koulussa järjestettävät kerhot Teatterikerho Liikuntakerho Espanjan kerho ohjaajana Lea Hirvasniemi-Haverinen ohjaajana Tuomas Somervuori ohjaajana Judith Murillo-Nyberg

5 Puvustuskerho ohjaajana Minna Hietala Lavastuskerho ohjaajana Katariina Hyttinen Englannin kerho ohjaajana Riina Mustakallio Tekstiilityön kerho ohjaajana Elina Tilli Comenius-kerho ohjaajana Kirsi Lemponen Comenius-kerho ohjaajana Satu Kastikainen Läksykerho ohjaajana Minna Aatela Kuoro ohjaajana Hanna Salmi Atk-kerho ohjaajana Sanna Nousiainen Englannin kerho ohjaajana Minna Taanila Atk-kerho ohjaajana Anutiina Kerkkänen Ilmaisutaidon kerho ohjaajana Mari Orava Kerhotoimintaan on varattu 5 h koulun omasta tuntikehyksestä sekä 2h Opetushallituksen myöntämästä kerhotuntiresurssista. Tiistaisin klo pidetään läksykerho, jonne oppilaat voivat osallistua vapaaehtoisesti taikka opettajan ohjaamana. Läksykerhon vetäjänä toimii koulunkäynnin ohjaaja Minna Aatela palkattuna sivutoimisena tuntiopettajana. Koulun kerhotoiminta on oppilaille vapaaehtoista, mutta ilmoittautuminen kerhoon edellyttää oppilaalta säännöllistä osallistumista. Kerhot toimivat erimittaisina jaksoina riippuen kerhon tuntiresursseista. Koulukohtaiset lisätehtävät - koulun kehittäminen/johtotiimi Satu Kastikainen (1-2 lk) - koulun kehittäminen/johtotiimi Tuomas Somervuori (3-4 lk) - koulun kehittäminen/johtotiimi Lea Hirvasniemi-Haverinen (5-6lk) - liikuntatiimin vastaava Marja Leino - tekstiilityövastaava Elina Tilli - teknisen työn vastaava Martti Pihkala - LuMa vastaava Katariina Hyttinen - kuvataidevastaava Minna Hietala - erityisopetusvastaava Anutiina Kerkkänen - musiikkivastaava Hanna Salmi - Kiva-tiimin vastaava Riina Mustakallio - TyHy-vastaava Mari Orava Koulukohtaisen kehittämisrahan kohdentaminen Koulukohtainen kehittämisraha on jaettu koulun laaturyhmälle, joka vastaa lukuvuoden laatuasioista. Laaturyhmään kuuluvat johtotiimin jäsenet eli Satu Kastikainen Tuomas Somervuori ja Lea Hirvasniemi-Haverinen

6 4. LUKUVUONNA TOTEUTETTAVAT OPETUSSUUNNITELMAPROJEKTIT JA KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS Projekti: Comenius Lukuvuosien sekä aikana Lukkarin koulu osallistuu Comenius-hankkeeseen yhdessä Saksan, Slovenian, Puolan, Portugalin ja Irlannin kanssa. Hankkeeseen liittyen koulussa pidetään luokkien oppilaille suunnattua Comenius-kerhoa. Kuluvan lukuvuoden aikana opettajia ja oppilaita osallistuu projektitapaamisiin 10/2013 Portugalissa, 12/2013 Saksassa sekä 5/2014 Slovelniassa. Hankkeen edistymistä on mahdollista seurata hankkeen kotisivuilla. Lukuvuonna järjestetään Comenius-projektitapaaminen Suomessa, koulussamme viikolla 50, jolloin koululle saapuu opettajia ja oppilaita yhteistyömaista. Vastuuhenkilöinä toimivat Comenius-vastaavat erityisluokanopettaja Satu Kastikainen ja luokanopettaja Kirsi Lemponen. Projekti: Yrityskylä Koulun 6. luokkalaiset pyrkivät osallistumaan Yrityskylä-projektiin. Yrityskylä on uudenlainen oppimisympäristö alakoulun luokkalaisille, jossa oppilailla on mahdollisuus tutustua työelämään, yrityksiin ja yhteiskuntaan sekä työntekijän että asiakkaan näkökulmasta. Yrityskylä-vierailun toteutuminen riippuu siitä, järjestetäänkö Yrityskylä tapahtuma tämän lukuvuoden aikana, missä mahdollinen tapahtuma järjestetään ja pääseekö koulumme tapahtumaan mukaan. Vastuuhenkilö: Lea Hirvasniemi-Haverinen ja Minna Hietala Projektin ajoitus: Kevät 2015 Projekti: Aihekokonaisuus Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Nurmijärven kunnan opetussuunnitelmaan on kirjattu seitsemän aihekokonaisuutta, joiden tavoitteet ja sisällöt on sisällytetty yhteisiin ja valinnaisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja. Koulut voivat lisäksi painottaa eri lukuvuosina eri aihekokonaisuuksia ja niitä tulee sisällyttää yhteisiin tapahtumiin, ja niiden tulee näkyä koulun toimintakulttuurissa. Lukuvuoden aikana painotetaan vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta aihekokonaisuutta, jonka tavoitteena on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Aihekokonaisuus toteutetaan mm. siten, että tiimeittäin pohditaan sekä sovitaan toteutustavat, miten aihetta milläkin luokka-asteella käsitellään ja mitä projekteja luokka-asteittain toteutetaan. Aihetta pohditaan myös oppilaskunnan hallituksen kokouksissa. Hallitus voi järjestää esim. tietoiskuja ja kyselyitä aiheeseen liittyen. Aihekokonaisuuteen liittyen voidaan pitää myös esim. koko koulun teemapäiviä ja tapahtumia. Vastuuhenkilöinä kaikki opettajat/tiimit

7 Lukkarin koulun tapahtumakalenteri Lukuvuonna Lukkarin koulussa järjestetään luokka-asteisia ja koko koulun yhteisiä teemapäiviä sekä seurataan kalenterivuoden tapahtumia. SYYSLUKUKAUSI Vastuuhenkilöt Valokuvaus to 4.9. ja pe 5.9. rehtori ja opettajat Luokkien vanhempainillat to klo rehtori ja opettajat luokat klo yhteinen esittäytyminen salissa klo luokat Comeniusviikko vk 50 Satu Kastikainen ja Kirsi Lemponen Kodin ja koulun päivän ke klo Tiina Nordgren pihamaalaus Koulun pihan siivous vk 38 2a, 2b, 4a, 4b, 5-6c, 6a ja 6b Yleisurheilupäivä la Oppilailla koulua Liikuntatiimi klo 9-13 Kotikirkkoviikko vk 41 Srk ja 3. lk opettajat Aleksis Kiven päivä pe Lea Hirvasniemi- Haverinen Joulupajapäivä la Opettajat Joulu kouluun vk 48 Katariina Hyttinen Itsenäisyyspäivänavaus to tai pe A / Riina Mustakallio Lucia-juhla Comeniusviikolla vk 50 6.lk opettajat Joulujuhla sisältäen teatterikerhon joulunäytelmän ke klo A-luokat klo B- ja C-luokat Joulukirkko la klo 9.00 Todistusten jako koululla la klo opettajat luokat 1,3 ja 5 sekä Lea Hirvasniemi- Haverinen+ Comeniusvastaavat KEVÄTLUKUKAUSI Vastuuhenkilöt A2-kielivalintainfo 1. luokkalaisille Tiina Nordgren A2-kielivalintainfo Nykissä 4.luokkalaisille Tiina Nordgren ja kielten opettajat Ystävänpäivä pe Oppilaskunta Liikuntapäivä vk 7 tai 9 Liikuntatiimi Koulutulokkaiden ilmoittautuminen helmikuu 2015 Tiina Nordgren sähköisesti Kalevalan päivä pe Lea Hirvasniemi- Haverinen

8 Lukuviikko kevät 2015 Nora Helenius Talent show (poikkeuslukujärj.) to Katariina Hyttinen, Lea Hirvasniemi-Haverinen, oppilaskunta Koulupihan siivous vk 18 1a, 1b, 3a, 3b 5a, 5b Jukolan koulukonsertti toukokuu opettajat Koulutulokkaiden tutustumispäivä ke Tiina Nordgren klo Avoimet ovet ja työt näytillä vk 20 opettajat luokissa Kevätjuhla + teatterikerhon näytelmä to klo B ja C-luokat klo A-luokat luokat 2, 4 ja 6 ja Lea Hirvasniemi-Haverinen Leirikoulujen ja retkien toimintasuunnitelmat Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen tarkoituksena on tutustuttaa oppilaat koulun lähiympäristöön, luontoon, kulttuuriin sekä kotiseudun historiaan. Kaikki luokat voivat tehdä retkiä koulupäivän oppituntien puitteissa. Opinto- ja luokkaretkien ohjelma suunnitellaan kouluopintoja täydentäviksi ja myös virkistäväksi tapahtumaksi. Retkien vastuuhenkilönä toimii aina luokan opettaja. Leirikouluista laaditaan toimintasuunnitelma kunnan leirikouluohjeistuksen mukaisesti. Muutoinkin retkien ja leirikoulujen järjestämisessä noudatetaan kunnan antamia ohjeita. Suunnitteilla on seuraavia opinto- ja luokkaretkiä sekä yökouluja: 1a ja 1b retki Korkeasaareen, retki Taaborille toukokuussa 2015 yökoulu koululla kevätlukukaudella, pikkujoulu koulupäivän aikana 2a ja 2b retki Taaborille toukokuussa 2015, teatteriretki 3a ja 3b Helsinki syksy 2014, Heureka kevät a Hyvinkään teatteri syksy 2014, retki keväällä b Pikkujoulut koululla illalla marras-joulukuu 2014, luokkaretki Fazerille kevät 2015, Yökoulu Sääksi tai Märkiö 5a ja 5b Retkiä pääkaupunkiseudulle syksy -14 ja kevät -15, Kansallismuseo, Kotiseuturetki kevät -15 6a leirikoulu Rosalaan a ja 6b retkiä pääkaupunkiseudulle syksy -14 ja kevät -15, Eduskuntatalo ja Kansallismuseo, Yrityskylä, Arkadian teatteriesitys kevät -15, Heureka tai teatteriretki pääkaupunkialueelle kevät -14 Kaikki opettajien johdolla tehtävät opetussuunnitelman mukaiset retket ovat koulun toimintaa ja Nurmijärven kunnan oppilasvakuutukset ovat tällöin voimassa. Leirikoulujen toimintasuunnitelmat viedään koulun johtokunnan hyväksyttäväksi ennen leirikoulun toteutumista (pohja leirikouluoppaassa). Lukkarin koulun oppilaat saavat uinninopetusta Rajamäen uimahallissa erikseen laaditun aikataulun ja opetussuunnitelman mukaisesti. Uimahallin remontin vuoksi syyslukukaudella ei ole uinnin opetusta. Uimahallissa noudatetaan koulutoimen ja

9 uimahallin laatimia turvallisuusohjeita luokkien oppilailla voi olla lukuvuoden aikana luisteluvuoroja Klaukkalan jäähallissa. Oppilaat voivat osallistua lukuvuoden aikana myös Nurmijärven kunnan kulttuuri- ja liikuntatoimen sekä eri seurojen järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin. Koulun liikuntakilpailuvastaavina toimivat luokanopettajat Marja Leino ja Tuomas Somervuori. Koulun kansainvälisyyshankkeet Koulu on saanut keväällä 2008 vanhempainyhdistyksen tukemana koko koulun yhteisen kummilapsen Ugandasta. Kummilapselle lähetetään postia muutaman kerran lukuvuoden aikana ja hänen koulunkäyntiänsä seurataan kummijärjestön avustuksella. Kummilapsesta aiheutuvat kulut kerätään kerran lukuvuoden aikana vapaaehtoisen keräyksen avulla tai mahdollisesti erilaisin keräyksin ja tempauksin, kuten esim. vanhempainilloissa ja juhlissa järjestettävien kahvituksien avulla jolloin apuna käytetään myös isompia oppilaita. Lukuvuoden kummilapsirahat on kerätty edellisenä lukuvuonna Unicef-kävelyn avulla. Koulumme osallistuu lukuvuosina ja Comenius-hankkeeseen 3 s for the 21st Century Sort, Solve and Succeed Slovenian, Saksan, Portugalin, Irlannin ja Puolan kanssa. Kaksivuotisen hankkeen aikana tutustumme toisiimme: koulunkäyntiin, kieleen, kulttuuriin, tapoihin. Yhteisenä tavoitteenamme on pohtia tulevaisuuden haasteita ja kehittää ongelmanratkaisukykyä. Koululla jatkaa toimintansa Comenius-kerho 4. 6.luokkalaisille. Koulun kansainvälisyysvastaavia ovat luokanopettaja Kirsi Lemponen ja erityisluokanopettaja Satu Kastikainen. 5. OPPIMISEN, KASVUN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN JÄRJESTÄMINEN Tukiopetus Tukiopetusta annetaan tilapäisesti opinnoissa jälkeenjääneelle tai muutoin erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle. Tukiopetuksen antaminen aloitetaan heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Ennen kuin oppilaan menestyminen oppiaineessa arvioidaan heikoksi, hänellä tulee olla mahdollisuus osallistua tukiopetukseen. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee opettaja, huoltajat tai oppilas itse. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa ja heille tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä ja sen ajankohdasta. Tukiopetusta antaa ensisijaisesti oppilaan oma opettaja oppituntien ulkopuolisena aikana mutta myös muut opettajat voivat antaa tukiopetusta. Tukiopetusta järjestetään niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituksenmukaista koululla olevan resurssin puitteissa. Mikäli tukiopetuksella ei saavuteta riittäviä tuloksia, käytetään muita tukitoimenpiteitä. Lukuvuonna jokaiselle yleisopetuksen opettajalle on varattu aikaa tukiopetukseen noin 0,7 tuntia viikossa. Jokaiselle erityisluokanopettajalle on varattu tukiopetukseen 0,5 tuntia viikossa.

10 Osa-aikainen erityisopetus Laaja-alainen erityisopettaja Terhi Pernu työskentelee Lukkarin koululla 26 h viikossa (ma 5h, ti 6h, ke 5h, to 5h, pe 5h). Lisäksi osa-aikaista erityisopetusta antavat erityisluokanopettajat Maarit Reunamo 1h / vk ja Maarit Nummila 3 h / vk. Osa-aikaisen erityisopetuksen tärkeimpiä tavoitteita on oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy, niiden korjaaminen ja lievittäminen. Erityisopetus painottuu niiden oppilaiden ohjaamiseen ja tukemiseen, joilla on erityisvaikeuksia lukemisessa, kirjoittamisessa, laskemisessa tai puheilmaisussa. Opetusta annetaan yleensä 1 tunti viikossa yksilöllisesti tai pienryhmässä. Erityisopettajan työ painottuu ensisijaisesti alemmille luokille. Eriyttäminen ja joustavien ryhmien käyttö Jokainen opettaja eriyttää opetustaan pedagogisen näkemyksensä mukaan sekä ylösettä alaspäin. Lisäopetusta tarvitsevat saavat tukiopetusta ja kertaavia tehtäviä ja edistyneemmät vaativampia tehtäviä opettajan harkinnan mukaan. Koulunkäynnin ohjaajan avulla opettaja voi eriyttää luokkansa oppilaita siten, että koulunkäynnin ohjaaja tai opettaja ohjaa oppitunnin aikana eritasoisia ryhmiä. Luokilla on käytössään jakotunteja, jotka osaltaan edesauttavat eriyttämistä ja joustavuutta. Oppituntien aikana oppilaat työskentelevät erilaisissa ryhmissä. Koulunkäynnin ohjaaja helpottaa ryhmiin jaettujen työskentelyssä. Erityisopetuksen ja yleisopetuksen oppilaita voi olla samassa opetusryhmässä eri oppiaineiden tunneilla. Ryhmässä voi olla yksi tai kaksi opettajaa. Rinnakkaisluokkien opettajat tekevät yhteistyötä ns. palkkituntien muodossa, jolloin kahden tai kolmen luokan oppilaat jaetaan ryhmiin esim. tason tai muun tarpeen mukaan. Palkkitunneilla apuna voi olla myös laaja-alainen erityisopettaja. Opettajien harkinnan mukaan toteutetaan oppiainekohtaista integraatiota erityisopetuksen ja yleisopetuksen luokkien välillä. Harkittaessa siirtoa toiseen luokkamuotoon oppilas käy kokeilemassa mahdollisessa uudessa luokassa. Joustavia ryhmiä käytetään myös mm. käsityötunneilla, jolloin oppilaat on jaettu pienempiin ryhmiin. Lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää myös suurryhmiä esim. yhteisiä lauluhetkiä alkuopetusluokkien kanssa. Lukuvuoden aikana Lukkarin koulussa toimii neljä yhteisopettajuusluokkaa (1 B, 2 B, 3 B ja 4B), joissa työskentelee isossa yleisopetuksen ryhmässä myös koulumme erityisen tuen oppilaat samalta luokka-asteelta. Yhteisopettajuusluokissa opetuksesta vastaavat luokanopettaja ja erityisluokanopettaja yhteistyössä. 1B luokassa opettajina toimivat luokanopettaja Katariina Hyttinen ja erityisluokanopettaja Satu Kastikainen. 2B luokassa opettavat luokanopettaja Kirsi Lemponen sekä erityisluokanopettaja Maarit Reunamo. 3B luokassa opettajina toimivat luokanopettaja Tuomas Somervuori ja erityisluokanopettaja Anutiina Kerkkänen. 4B luokassa opettavat luokanopettaja Sanna Nousiainen ja erityisluokanopettaja Maarit Nummila. Yhteisopettajuusluokissa on apuna myös luokkakohtainen koulunkäynnin ohjaaja. Lukkarin koulu on saanut lukuvuodeksi käyttöönsä myös kahden resurssiopettajan tunnit (2x24h). Resurssiopettajat työskentelevät pääosin niissä isoissa luokissa, joissa on tehostetun ja erityisen tuen oppilaita, taikka joissa tarvitaan lisäopettajaa jakamaan luokkaa pienempiin opetusryhmiin.

11 Koulunkäynnin ohjaajan tuki Koulussamme työskentelee yhdeksän koulunkäynnin ohjaajaa, joista kuusi avustaa pääosin yhteisopettajuusluokissa tai erillisessä erityisluokassa 5-6 C ja kolme koulunkäynnin ohjaajaa suurimmaksi osaksi yleisopetuksen luokissa. Yleisopetuksen luokissa työskentelevien koulunkäynnin ohjaajien tuntiresurssi on pyritty jakamaan siten, että niissä luokissa, joissa on useita oppimissuunnitelman kanssa opiskelevia oppilaita tai integroituja erityisopetuksen oppilaita tai muuta tehostettua/erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, olisi koulunkäynnin ohjaaja apuna useammalla tunnilla. Niissä luokissa, joissa opiskelee pelkästään erityisen tuen päätöksellä olevia oppilaita, on apuna jatkuvasti luokkakohtainen koulunkäynnin ohjaaja ja joillakin oppitunneilla jopa kaksi ohjaajaa. Koulunkäynnin ohjaajien tunnit jaetaan lukuvuoden alussa mahdollisimman hyvin sinne, missä apua eniten tarvitaan. Resurssin jaossa huomioidaan erityisesti pienten 1-2 luokkalaisten tarvitsema apu oppitunneilla. Koulunkäynnin ohjaajia kohdennetaan mahdollisuuksien mukaan myös suurien tekstiilija teknisen työn ryhmien avustajiksi. Tällöin käsityöryhmän tulee olla lähes suositusrajan 16 oppilaan kokoinen tai sitä suurempi. Lisäksi koulunkäynnin ohjaajaresurssia suunnataan niille teknisen työn tai liikunnan oppitunneille, joilla työskentelee pitkäaikaissairaita oppilaita tai useita erityisen tuen oppilaita integroituna yleisopetuksen ryhmään. Koulussamme on lukuvuoden alussa 8 oppilasta, jotka tarvitsevat lääkehoidollista apua koulupäivien aikana. Koulunkäynnin ohjaajat vastaavat näiden oppilaiden hoidosta. Hoitoon liittyen pidetään lukuvuoden alussa ns. hoitosopimuspalaveri, jossa sovitaan oppilaan hoitoon liittyvistä asioista yhteistyössä oppilaan huoltajien sekä terveydenhoitajan kanssa. Koulun toimintamalli oppilaan poissaolojen seurantaan Oppilaiden poissaoloja seurataan säännöllisesti ja luokanopettaja sekä luokkaa muissa aineissa opettavat opettajat merkitsevät Helmi-reissuvihkoon sekä halutessaan päiväkirjaansa oppilaan poissaolot. Huoltajat ilmoittavat oppilaan lyhyistä poissaoloista joko Helmi-viestillä tai puhelimitse. Huoltaja selvittää Helmiin merkityt luvattomat tai selvittämättömät poissaolot kuittaamalla selvitys poissaolon kohdalle. Lupa etukäteen tiedossa oleviin poissaoloihin tulee anoa hyvissä ajoin. Vapautuksen koulutyöstä myöntää kolmen ensimmäisen päivän osalta luokanopettaja ja tätä pidemmäksi ajaksi rehtori. Luokanopettajalta anottaviin vapautuksiin (1-3 pv) riittää huoltajan pyyntö vapautuksesta esim. Helmi-reissuvihkon välityksellä. Mikäli vapautusta anotaan yli 3 päivää, tulee huoltajan täyttää ennen vapautuksen ajankohtaa anomuslomake ja toimittaa se rehtorille. Anomuksesta on käytävä ilmi tarkka poissaoloajankohta, ketä vapautus koskee ja perusteltu syy vapautukseen. Vapautusta

12 anottaessa käytetään kunnassa laadittua lomaketta, jonka saa koulun kotisivuilta taikka koulun kansliasta / omalta opettajalta. Huoltaja saa tiedon päätöksestä kirjallisesti. Perheen lomajärjestelyt eivät saa haitata tai vaikeuttaa lapsen koulutyötä. Pitkien, usein toistuvien poissaolojen vuoksi oppilas jää jälkeen. Poissaolot lisäävät opettajan työtä ja hankaloittavat opetusjärjestelyjä. Koulun johtokunta suosittaa, että oppilas on loma- yms. matkojen vuoksi poissa koulusta enintään yhden viikon koulun työvuoden aikana. Huoltajat ovat vastuussa lapsen opiskelusta vapautuksen ajalta. 6. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Kodin ja koulun yhteistyön tarkoituksena on tukea kodin kasvatustyötä ja huolehtia yhdessä oppilaan koulunkäynnistä. Yhteistyöllä voidaan lisätä oppilaiden turvallisuutta sekä ehkäistä koulukiusaamista ja muita ongelmia. Yhteistyön onnistumisen edellytyksenä on tiedottaminen sekä koulun että kodin suunnalta. Koulun lukuvuositiedote kertoo koulun toiminnasta. Rehtorin lähettämät koko koulun yhteiset tiedotteet, kuukausitiedotteet, luokan omat tiedotteet, Helmireissuvihkoviestit sekä yhteydet puhelimitse ja sähköpostitse ovat tärkeitä viestikanavia kodin ja koulun välillä. Lisäksi vanhemmat voivat käydä koululla aina tarvittaessa keskustelemassa lapsensa koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Syyslukukauden alussa torstaina pidetään kaikkien koulun luokkien vanhempainillat. Ilta alkaa luokkien luokkakohtaisilla vanhempainilloilla klo , jatkuu klo yhteisellä tilaisuudella, jossa mm. henkilökunnan esittely ja ilta loppuu luokkien luokkakohtaisiin vanhempainiltoihin. Lukuvuoden aikana pidetään lisäksi luokkakohtaisia vanhempainiltoja. Toukokuussa vk 20 kutsutaan huoltajat kouluun avointen ovien viikolla tutustumaan koulun arkeen ja ihailemaan lukuvuoden aikana oppilaiden valmistamia piirustuksia ja töitä. Koulu osallistuu Opetushallituksen markkinoimaan Kodin ja koulun päivän ( ) viettoon mm. syyskuisen lauantaityöpäivän merkeissä sekä rehtorin järjestämällä pihamaalaustalkoilla ke klo Kevätlukukaudella tammi-helmikuussa järjestetään A2-kielivalintoja koskeva kielivalintainfo kaikille 4. luokkien oppilaille ja huoltajille alueellisesti Nurmijärven Yhteiskoululla. Lisäksi järjestetään oman koulun kielivalintainfo 1. luokkalaisten huoltajille. Joulujuhla, joulukirkko ja kevätjuhla ovat lasten, huoltajien ja koulun henkilökunnan yhteisiä juhlia. Myös muihin koulun järjestämiin tapahtumiin (esim. Talent-show) ovat vanhemmat tervetulleita kunniavieraiksi. Koulullamme toimii Nurmijärven Lukkarin koulun vanhempainyhdistys, joka koostuu kaikkien luokkien huoltajien edustajista. Rehtori osallistuu vanhempainyhdistyksen kokouksiin opettajakunnan edustajana mahdollisuuksien mukaan. Vanhempainyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on, että vanhemmat oppivat

13 tuntemaan toisensa yhteisten tapahtumien ja yhteisen toiminnan avulla. Vanhempainyhdistys järjestää erilaisia tapahtumia sekä tukee taloudellisesti koulun hankintoja, kulttuuriharrastuksia ja luokkakohtaisia retkiä. Keväällä on jaettu vanhempainyhdistyksen lahjoittamat kannustusstipendit. Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja on Satu Kattilamäki puh Vapaaehtoiset luokkatoimikunnat toimivat useissa luokissa. Ne järjestävät yhteisiä virkistystilaisuuksia ja varojen hankintaa. Huoltajat toimivat myös valvojina retkillä ja auttavat opettajia esim. retkisuunnitelmien laatimisessa. Kaikilla luokilla pidetään vanhempainvartit lukuvuoden aikana, kuitenkin ennen talvilomaa, vk 7 loppuun mennessä. HOJKS palaverit pidetään yhdessä erityisen tuen oppilaiden huoltajien kanssa syyslukukaudella ja tarvittaessa HOJKS-tarkistus kevätlukukaudella. Lisäksi pidetään yhteispalavereita sairaalassa tai kuntoutuksen ja terapian työntekijöiden kanssa. HOJKS tulee tarkastaa määräajoin, vähintään kerran lukuvuodessa syyslomaan mennessä. Oppilaan oppimissuunnitelma tulee tarkistaa ja päivittää vähintään kerran lukuvuoden aikana. Päivitys tehdään syyslukukauden aikana. Oppimissuunnitelman tarkistukseen liittyvään palaveriin osallistuvat luokanopettaja, huoltajat, oppilas ja lisäksi muut tarvittavat tahot (esim. erityisopettaja, koulunkäynnin ohjaaja). 7. LUKUVUODEN JA PÄIVITTÄISEN TYÖAJAN JÄRJESTÄMINEN Työ- ja loma-ajat Syyslukukausi ma la Koulu alkaa ma Syysloma ma su (vko 42) Joululoma su ti Kevätlukukausi ke 7.1. la Talviloma ma su (vko 8) Pääsiäisloma pe 3.4. ma Lukuvuoden päätöspäivä la Lisäksi kaksi johtokunnan määräämä lauantaityöpäivää. Johtokunnan määräämät lauantaityöpäivät pidetään la , jolloin kaikilla oppilailla on koulua klo 9-13, päivä vietetään Parkkimäessä yleisurheilukisojen merkeissä sekä la , jolloin valmistellaan joulu kouluun pajapäivän avulla. Koulua on oppilailla seuraavasti: luokkien oppilailla klo 9 12 ja luokkien oppilailla klo 9 13.

14 Poikkeuksellisten koulupäivien ajankohdat: 1) Henkilökunnan työhyvinvointipäivä tiistai , jolloin oppilailla koulua aamulla lukujärjestyksen mukaisesti, koulupäivän päättyessä viimeistään klo 12. 2) Kiirastorstai 2.4. jolloin luokkien oppilailla koulua klo 9-12 ja luokkien oppilailla klo ) Talent-show to jolloin koulua luokkien oppilailla klo 9 12 ja luokkien oppilailla klo ) Henkilökunnan työhyvinvointipäivä keväällä. Aika ja paikka selviää myöhemmin. 5) Perjantai jolloin pidetään Ympäristö- /hyvinvointipäivä luokkien oppilailla koulua klo 9-12 ja luokkien oppilailla klo Päivittäinen työaika Kellonsoittoajat ja välitunnille siirtymiset 1. tunti tunti tunti tunti tunti tunti ruokailu 1. vuoro tunti tunti ruokailu 2. vuoro tunti tunti tunti tunti tunti tunti Oppilaiden päivittäinen työaika vaihtelee klo välillä. Alkuopetuksen luokilla ei ole viittä tuntia pidempiä työpäiviä. Luokilla 3-6 voi olla 7 oppituntia päivässä. Oppituntien pituudet vaihtelevat, kuitenkin niin että riittävästä virkistäytymisestä huolehditaan. Ruokailuajan sijoittuminen vaikuttaa päivän työrytmiin. Päivänavaukset PoA 6 : Päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella. Kukin opettaja huolehtii ja vastaa päivänavauksen toteutumisesta omassa luokassaan. Jokaisen viikon maanantaina pidetään koko koulun yhteinen päivänavaus. Päivänavaus pidetään joko Kärppä-salissa tai keskusradion kautta. Yhteisen päivänavauksen aika on ma klo Apulaisrehtori Maarit Nummila laatii opettajanhuoneen seinälle päivänavausvuorolistan. Noin kerran kuukaudessa on seurakunnan pitämä päivänavaus, joka pidetään koko koululle Kärppä-salissa.

15 Koulun tuntijako Tuntijakotaulukko liitteenä. 8. KOULUN SUUNNITELMA OPPILAIDEN OSALLISUUDEN LISÄÄMISESTÄ Oppilaskunnan toimintaa tehostetaan lukuvuoden aikana ja sen toimintaa pyritään saamaan näkyvämmäksi (esim. oppilaiden pitämät päivänavaukset ja kokoukset). Oppilailta pyydetään ideoita ja palautetta esim. palautelaatikon avulla. Lisäksi oppilaskunnan hallituksen kokouksista tiedotetaan aikaisempaa paremmin koulun aulan ilmoitustaululla. Koulussa toimii oppilaskunnasta valittu oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan jokaiselta luokalta kaksi oppilasta, yksi poika ja yksi tyttö. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu lukuvuoden aikana noin kerran kuussa. Hallitus päättää kokoontumistiheydestä ja kokouksien ajankohdasta. Oppilaskunnan hallitusta ohjaavat luokanopettajat Katariina Hyttinen sekä Lea Hirvasniemi-Haverinen. Oppilaskunnan hallitus valitsee joukostaan puheenjohtajan sekä sihteerin. Sihteeri laatii kokouksista muistion. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet tiedottavat luokkansa muille oppilaille käsitellyistä asioista. Tavoitteena on, että oppilaiden ääni saadaan entistä enemmän kuuluviin ja heidän näkemyksensä otettaisiin huomioon lukuvuoden suunnittelussa sekä koulun toiminnassa. Oppilaskunnan hallituksella on mahdollisuus saada anottaessa vanhempainyhdistykseltä pieni määräraha esim. koko oppilaskuntaa palvelevien hankintojen (esim. välituntivälineet) hankkimiseen. 9. KOULUN TIEDOTTAMINEN 9.1. Sisäinen tiedottaminen Koulun tärkeimmät sisäisen tiedottamisen muodot ovat opettajainhuoneissa sijaitsevat ilmoitustaulut ja joka toinen viikko kokoontuvat opettajankokoukset. Lisäksi rehtori ja apulaisrehtorit laativat viikoittain ns. viikkotiedotteen, joka lähetetään opettajille sekä koulunkäynnin ohjaajille sähköpostilla. Ilmoitustaulua päivittävät lähinnä rehtori ja apulaisrehtori Maarit Nummila. Ilmoitustauluun kirjataan päivittäisiä tapahtumia ja huomioitavia asioita. Opettajakokouksista laaditaan muistio joka tallennetaan rehtorin muistitikulle. Rehtori toimittaa muistion opettajille sähköpostilla sekä A-siiven opettajahuoneen ilmoitustaululle. Mahdollisuuksien mukaan opettajille ja koulunkäynnin ohjaajille kohdistuvassa tiedottamisessa hyödynnetään sähköpostia, jotta vältytään turhalta paperien monistamiselta ja häviämiseltä. Opettajakokouksissa on paikalla aina yksi koulunkäynnin ohjaaja vuorollaan. Kiertävän vuorolistan ohjaajat laativat itse. Koulunkäynnin ohjaajilla on oma keskinäinen tiedottamisajankohtansa keskiviikkoisin klo Koulunkäynnin ohjaajien kokouksessa on paikalla myös rehtori tai apulaisrehtori. Koulun muulle henkilökunnalle (emäntä, siistijät, huoltomies) tiedotetaan tärkeistä asioista henkilökohtaisella yhteydenotolla sekä lisäksi kerran kuussa järjestettävällä henkilökuntapalaverilla, jonka koollekutsujana toimii rehtori.

16 9.2. Ulkoinen tiedottaminen Lukuvuoden alussa koulutiedote jaetaan jokaiseen kotiin ja samat tiedot päivitetään koulun kotisivuille. Rehtori laatii kuukausitiedotteen yhdessä apulaisrehtorin kanssa joka kuukauden vaihtuessa. Kuukausitiedote lähetetään Helmi-reissuvihkon välityksellä huoltajille. Kotisivujen koulukohtaisesta päivityksestä vastaa rehtori ja koulusihteeri. Lukuvuoden tapahtumien tarkempi tiedottaminen koko koulua koskevissa asioissa hoidetaan yhteisten koulutiedotteiden muodossa joiden laatiminen on pääosin rehtorin vastuulla. Kukin luokanopettaja tiedottaa luokkansa asioista kuukausittain joko Helmireissuvihkon, tiedotteiden, yhteisten tapaamisten tai sähköpostin välityksellä. Yhteydenpito puhelimitse ja sähköpostitse ovat tärkeitä viestikanavia koulun ja kodin välillä. Luokanopettajat tehostavat tiedottamista koteihin. Koulun asioita pyritään samaan esille myös paikallislehtien avulla. Koulun tapahtumista otetaan kuvia ja niitä hyödynnetään esim. lukuvuosikertomuksen muodossa koulun juhlissa. Koulun juhliin ja tapahtumiin kutsutaan huoltajat mukaan. Koulutulokkaiden huoltajille esitellään toukokuun tutustumispäivänä koulumme perustiedot. Uusille oppilaille annetaan mahdollisuus tulla tutustumaan kouluun ennen varsinaista koulun aloittamista. Uusien oppilaiden tutustumistilaisuudesta ovat vastuussa rehtori ja uuden oppilaan luokalleen saava opettaja Sähköinen tiedottaminen, Helmi-tiedottaminen Rehtori lähettää kuukausitiedotteen kaikille huoltajille ja henkilökunnalle Helmin välityksellä aina kuukauden vaihtuessa. Kaikista koko koulun tapahtumista tiedotetaan kuukausitiedotteessa tai erillisissä Helmi-tiedotteissa. Vararehtori Tuomas Somervuori tiedottaa huoltajia koulukuljetuksista ja niissä tapahtuvista muutoksista Helmin välityksellä. Koulun tiedotteet lähetetään Helmin kautta myös kaikille 5. ja 6. luokkalaisille, joilla on omat Helmi-tunnukset käytössään. Luokanopettajat kirjaavat Helmiin oppilaiden poissaolot, huomautukset, tulevat kokeet ja koearvosanat. Luokanopettajat tiedottavat huoltajille luokkansa asioista Helmin välityksellä. Koulun kotisivut päivitetään syksyn alussa ja lukuvuoden aikana muutaman kerran sekä aina tarvittaessa. Koulun henkilökunnalla on käytössään sähköpostiosoitteet. 10. KOULUN SUUNNITELMA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEISTÄ Yhteissuunnitteluun varatut ajat Lukujärjestyksiin on varattu tiistai-iltapäiväksi aikaa kokouksiin ja yhteissuunnitteluun klo Opettajakokouksiin varataan mahdollisuuksien mukaan aikaa yhteiseen keskusteluun ja pohdintaan, jolloin voidaan myös sopia koulun yhteisistä linjauksista ja toimintamalleista sekä miettiä ratkaisuja havaittuihin epäkohtiin. Koko opettajakunnan yhteinen opettajakokous pidetään noin joka toinen viikko tiistaisin. Kuukauden muut tiistai-iltapäivät on varattu joko luokka-astetiimien tai ainekohtaisten tiimien kokoontumiselle. Luokka-astetiimien (1-2 luokat, 3-4 luokat ja 5-6 luokat) kokoontumista johtavat tiimienvetäjät, jotka kuuluvat myös koulun johtotiimiin.

17 Myös ainetiimeillä on vastuuhenkilöt. Ainetiimit ovat: liikuntatiimi, kuvataidetiimi, tekstiilityötiimi, teknisen työn tiimi, musiikkitiimi, erityisopetustiimi ja luonnontiede/matematiikkatiimi, TVT-tiimi ja virkistystiimi.. Työpaikkakokoukset Rehtori Tiina Nordgren ja apulaisrehtori Maarit Nummila kokoontuvat viikkopalaveriin perjantaisin klo 9-10 mm. laatimaan viikkotiedotteen sekä keskustelemaan ja sopimaan koulun kehittämiseen liittyvistä asioista. Lisäksi kokoonnutaan Trion eli rehtorin, apulaisrehtorin ja vararehtorin kesken noin joka toinen keskiviikko klo Johtotiimi toimii lukuvuoden aikana tiiviisti työyhteisöä kehittäen. Johtotiimi kokoontuu noin joka toinen keskiviikko klo Johtotiimiin kuuluvat rehtorin ja apulaisrehtorin lisäksi tiimienvetäjät eli Satu Kastikainen, Tuomas Somervuori ja Lea Hirvasniemi-Haverinen. Opettajakunta voi tehdä johtotiimille ehdotuksia kehittämiskohteista ja tarpeista.tehdyistä päätöksistä tiedotetaan opettajakunnalle opettajakokouksissa sekä johtotiimin muistioiden avulla. Muistiot toimitetaan opettajille sekä ohjaajille sähköpostitse ja ne löytyvät myös A-siiven opettajahuoneen ilmoitustaululta. Koulunkäynnin ohjaajat tapaavat kerran viikossa rehtorin kanssa yhteisessä palaverissa keskiviikkoisin klo Rehtori, emäntä, siistijät ja huoltomies kokoontuvat kerran kuussa jolloin käydään läpi seuraavan kuukauden tapahtumia sekä saadaan ja annetaan palautetta työhön liittyen. Rehtori vastaa kokoontumisajankohtien sopimisesta. Virkistystilaisuudet Lukuvuoden aikana toteutetaan työyhteisön virkistystilaisuuksia. Tilaisuuksien suunnittelemista varten on nimetty virkistystoimikunta, johon kuuluvat Katariina Hyttinen, Tuire Heikkilä, Antti Kanto, Mari Orava, Riina Mustakallio, Minna Hietala. Virkistystiimi ideoi ja toteuttaa piristäviä tempauksia koulupäivien aikana sekä myös varsinaisen työajan ulkopuolella. Koulun henkilökunnalle on varattu salivuoro Kärppä-salista. Vuoro on torstaisin klo Ystävänpäivänä salaiset ystävät arvotaan edellisenä perjantaina Koululla on voimassa oleva koulukuvaussopimus Kuvaverkko kuvausliikkeen kanssa. Sopimus on voimassa lukuvuoden loppuun asti. Koulukuvauksen järjestämisestä saatava tilakorvaus käytetään henkilökunnan virkistystoimintaan yhdessä sovitulla tavalla sekä mm. kevätstipendeihin. Koulun omien virkistystilaisuuksien lisäksi opettajat voivat osallistua OAJ:n Nurmijärven paikallisyhdistyksen järjestämiin ja tukemiin virkistystilaisuuksiin sekä kunnan järjestämiin TyHy-päiviin, mikäli se opettajan työjärjestyksen puitteissa on mahdollista. Koulun Nupa-yhteysopettajana toimii Anutiina Kerkkänen.

18 Perjantaisin vietetään yhteistä kahvivälituntia klo , jolloin jokainen halukas vuorollaan saa tarjota henkilökunnalle kahvia ja leipomuksia. Kahvivälitunnilla on kiertävä välituntivalvonta, jotta jokainen vuorollaan joutuu valvontatehtävään ja jokainen myös pääsee osallistumaan kahvitukseen. Uusien työyhteisön jäsenten perehdyttäminen Uudet työntekijät pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti osaksi työyhteisöämme. Uusien työntekijöiden perehdyttämisestä huolehtivat ensisijaisesti rehtori ja apulaisrehtori, mutta kaikki opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat ovat velvollisia perehdyttämään tarvittaessa uusia työntekijöitä. Perehdyttämisen apuna käytetään koulun perehdytyskansiota. Uusille kunnan työntekijöille annetaan mahdollisuus ja heitä kannustetaan osallistumaan kunnan järjestämään tulokaspäivään ke 3.9. klo Valtuustosalissa sekä uusien sivistystoimen työntekijöiden perehdytystilaisuuteen klo Valtuustosalissa. 11. KOULUN SUUNNITELMA HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESTA Koulun toimintamallit hyvien käytänteiden jakamisessa Opettajat jakavat hyviä toimintamalleja toisilleen mm. tiimeissä sekä opettajakokouksessa. Jaamme mielellämme koulumme hyviä toimintamalleja myös muille kunnan opettajille, ohjaajille sekä rehtoreille esim. yhteisopettajuuteen liittyen. Sovitut yhteiset käytänteet kirjataan ja talletetaan perehdytyskansioon jotta ne ovat uusienkin työntekijöiden saatavilla (esim. liikuntatunteihin tai käsityötunteihin ja tiloihin liittyvät käytänteet). Käytössä olevat resurssit Opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat voivat osallistua koulutuksiin määrärahojen puitteissa. Opettajat voivat osallistua mahdollisuuksien mukaan myös maksuttomiin Opetushallituksen ja Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) järjestämiin koulutuksiin. Syksyllä 2014 kunnassa aloitetut yt-neuvottelut ovat aiheuttaneet sen, että ainakin syksyn 2014 osalta henkilökunta ei saa osallistua kunnan ulkopuolisiin, maksullisiin koulutuksiin. Painopisteet Koulutuksen painopisteenä ovat uusi opetussuunnitelma 2016, ensiapukoulutus, sähköisen opetusmateriaalin käyttö ja atk- sekä av-välineiden käyttö. Menettelyt koulutukseen hakemisessa Muihin kuin Veso-koulutuksiin osallistumisesta neuvotellaan rehtorin kanssa. Osallistuminen edellyttää koulutusanomuksen tekemistä (Web) ja toimittamista rehtorille ja myönteistä päätöstä. Koulutusajan sijaisjärjestelyt sovitaan tapauskohtaisesti rehtorin kanssa. Mikäli joku opettaja ei käytä koko

19 koulutusmäärärahaansa, voidaan hänen rahansa osoittaa myös toiselle opettajalle käytettäväksi. Opettajan tulee hakea rehtorilta Web anomuksella lupaa osallistua koulutukseen. Anomukseen merkitään tiedot koulutuksesta, sen aiheesta ja arvio kustannuksista. Koulutus matkakuluineen maksetaan rehtorin koulutuspäätöksen mukaisesti henkilön koulutukseen ja matkakuluihin varatusta määrärahasta. Suunnitelma veso- ja muusta koulutuksesta Lukuvuoden aikana opettajat osallistuvat suunnittelupäivän (6h =1 Veso) lisäksi neljään Veso-iltapäivään, joista yksi 3h koululutus liittyy laatuun =½ Veso, ja kolme 3h koulutusta uuteen opetussuunnitelmaan. 1 Veso (6h) suunnittelupäivä pe ½ Veso (3h) laatukoulutus ma ½ Veso /3h) OPS Kick off ma klo x½ Veso (3h) kevätlukukaudella 2015 Koulukäynnin ohjaajat osallistuvat ohjaajien iltapäivään ma klo Rehtori, koulunkäynnin ohjaajat sekä koulusihteeri osallistuvat myös kunnan järjestämiin koulutuksiin. Periaatteet koulutuksessa olevan opettajan työn järjestämisestä Jos henkilölle on myönnetty osallistumisoikeus koulutukseen työaikana, saa hän palkallista virkavapaata ja hänelle hankitaan sijainen. Mahdollisuuksien mukaan sijaistunnit hoidetaan otona esim. silloin, kun kyseessä on osapäiväkoulutus. 12. OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TURVALLISUUS Koulun toimintamalli oppilaan ojentamisen ja kurinpitotoimenpiteiden kirjaamiseen sekä näihin liittyvät käytännöt Kurinpito- ja ojentamistoimet on määritelty Perusopetuslain 36.:ssä. Ojentamistoimet Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokasta, muusta tilasta tai koulun järjestämästä tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. Mikäli oppilas ei määräyksestä huolimatta poistu luokasta, hänet voidaan poistaa kohtuullisia voimakeinoja käyttäen. Poistamisen voi suorittaa opettaja tai rehtori. Epäselvyyksien välttämiseksi on suositeltavaa, että paikalla on vähintään kaksi aikuista. Luokasta poistaminen kirjataan ja asiasta ilmoitetaan huoltajalle puhelimitse, sähköpostitse tai Helmin välityksellä. Lisäksi voimakeinojen käytöstä on annettava erillinen kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle.

20 Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Asia kirjataan ja siitä ilmoitetaan huoltajalle puhelimitse, sähköpostitse tai Helmin välityksellä. Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Oppilaan määrääminen jälki-istuntoon tulee kirjata ja ilmoittaa oppilaan huoltajalle. Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Oppilaan huoltajalle on myös varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Koulussamme tämä tapahtuu lähettämällä kotiin lomake, jossa asiasta ilmoitetaan. Huoltaja palauttaa lomakkeen allekirjoitettuna oppilaan mukana koululle. Allekirjoitettu lomake tallennetaan koulun opettajahuoneessa olevaan rangaistuskansioon. Kasvatuskeskustelu Ensisijaisena ojentamistoimenpiteenä oppilas voidaan määrätä osallistumaan enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajille tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. (PoL 35a ) Kurinpitotoimet Kurinpitotoimiin ryhdytään vasta erittäin vakavissa tapauksissa. Kurinpitotoimia ovat oppilaalle annettava kirjallinen varoitus tai oppilaan erottaminen koulusta määräajaksi. Rehtori päättää kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle. Ennen kurinpitotoimiin ryhtymistä on kuultava sekä oppilasta että huoltajaa. Liitteinä: Koulun järjestyssäännöt Koulun suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Koulun kriisinhallintasuunnitelma

21 13. KOULUN SUUNNITELMA ITSEARVIOINNISTA JA KEHITTÄMISTOIMEN- PITEISTÄ Itsearvioinnin muodot ja ajankohdat Lukuvuoden aikana tarkastellaan yhteisiä linjauksia ja toimintamalleja, jotta jokaisella koulun aikuisella olisi tiedossaan ja käytössään samankaltaiset toimintamallit. Tarkastelua suoritetaan mm. opettajakokouksissa sekä mahdollisesti tehtävän nelikenttäanalyysin avulla. Työskentelyssä pyritään aina ensisijaisesti toimimaan oppilaan etu huomioiden, yhteistyössä huoltajien sekä muiden toimijoiden kanssa, oppilasta kuunnellen. Lukuvuoden aikana pidetään tarvittaessa kyselyjä koulun toimintaan ja työhyvinvointiin liittyen Kouluyhteisön toiminnasta keskustellaan opettajakokouksissa lukuvuoden aikana. Keväällä 2014 teetetyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset käydään läpi elosyyskuun aikana henkilökunnan kanssa ja keskustellaan saaduista tuloksista. Mikäli tuloksissa on jotain sellaista, joka tulisi ottaa kehittämiskohteeksi, siitä päätetään yhteisesti opettajakokouksessa. Jokaisen opettajan oman opetustyön arviointi on keskeinen osa koulun arviointijärjestelmää. Opettajan/koulunkäynnin ohjaajan omaan toimintaan, sen tavoitteisiin ja tuloksiin kohdistuva itsearviointi on työväline, joka ohjaa opettajaa kehittymään työssään, lisää motivaatiota ja työhön sitoutumista. Itsearvioinnin lisäksi opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat arvioivat työskentelyään rehtorin kanssa kerran lukuvuodessa käytävässä kehityskeskustelussa. Kehityskeskustelujen tarkoituksena on myös selvittää työpaikan ilmapiiriä ja työyhteisön toimivuutta ja hyvinvointia. Keskusteluissa esiin nostetut ideat ja parannusehdotukset otetaan huomioon koulun toimintaa suunniteltaessa. Kehityskeskustelut käydään vakituisen henkilökunnan kanssa loka-marraskuussa ja määräaikaisen henkilökunnan kanssa tammi-helmikuussa. Opetustyönsä arvioinnin lisäksi opettajan tulee arvioida toimintaansa työyhteisössä sekä itseään työyhteisön jäsenenä. Tämä koskee myös koulunkäynnin ohjaajia. Tällöin tulee muistaa, että jokainen vaikuttaa omaan työhönsä, toisten työskentelyyn, työyhteisön ilmapiiriin sekä koulun kehittymiseen. Jokaisen työntekijän tulee käyttäytyä hyvän työntekijän tavoin joka tarkoittaa kunnioittavaa ja asiallista käyttäytymistä niin oppilaita kuin muita työyhteisön jäseniä kohtaan. Koulun itsearviointia toteutetaan myös yhteisissä keskusteluissa opettajakokouksissa, sekä mahdollisesti koulutoimen hankkiman koulun ulkopuolisen tahon laatimin kyselyin ja kartoituksin. Rehtori on mukana JET koulutuksessa, johon liittyy myös oman johtajuuden kehittämistehtävän laadinta ja toteutus. Rehtorin kehittämistehtävä liittyy läsnäoloon, ajankäyttöön ja tehtävien jakamiseen työyhteisössä. Oppilaan edistyminen Oppilaiden edistymistä arvioidaan opetussuunnitelman mukaisesti. Opettajan suorittaman arvioinnin tulee kohdistua oppilaan opintojen edistymiseen, työskentelyyn

22 ja käyttäytymiseen. Todistuksissa käytetään joko numeroarvostelua tai sanallista arviointia tai molempia. Lukkarin koulun oppilasarviointi toteutetaan seuraavasti: Välitodistus annetaan kaikille luokkien oppilaille Vanhempainvartit pidetään kaikille luokilla joulun jälkeen vk 7 loppuun mennessä. Lukuvuositodistus annetaan kaikille oppilaille Arviointi annetaan luokilla sanallisena ja luokalla 4. osittain numeroin (AI, MA, YML ja EN) ja luokilla numeroin. Numeroarvostelua voidaan täydentää sanallisesti. Tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaiden arviointia toteutetaan lisäksi oppimissuunnitelmien ja HOJKS: ien tarkistuksien yhteydessä. Lisäksi arviointia suoritetaan pedagogista arviointilomaketta käyttäen mm. silloin kun pohditaan erityisen tai tehostetun tuen aloittamista tai päättämistä. Arviointikeskustelun ja todistusten lisäksi suoritetaan oppilaiden itsearviointia jokaisella luokalla. Itsearviointia voidaan tehdä esim. oppiaineisiin, työskentelyyn ja käyttäytymiseen liittyen. Koulun itsearvioinnissa keskitytään neljään alueeseen: oppilaan itsearviointiin, opettajan/koulunkäynnin ohjaajan oman työn arviointiin, koulun toiminnallisuuden arviointiin ja opetussuunnitelman toimivuuden arviointiin. Tieto käytöskriteereistä toimitetaan koteihin koulutiedotteessa. Lisäksi käytöskriteerit käydään läpi syksyllä oppilaiden kanssa koulutyön alkaessa. Yhtenäisten kriteerien pohjalta arvioidaan oppilaan käyttäytymistä kaikkien oppilasta opettavien opettajien kanssa. Helmi-reissuvihkoon merkitään oppilasta koskevat huomautukset kuten esim. läksyunohdukset tai oppituntihuomautukset. Huoltajilla on siten mahdollisuus seurata lapsensa koulukuulumisia päivittäin. Kehittämisen periaatteet ja painopisteet Koulun kehittämiskohteista on laadittu Lukkarin huoneentaulu, joka on yhdessä pohtien laadittu keväällä Henkilöstökyselyn ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset huomioidaan koulun kehittämisessä. Kehittämisen painopisteitä ovat (kirjattu huoneentauluun) - hoidetaan sovitut tehtävät - jaetaan tehtäviä - avoimuus yhteistyötahoihin ja työyhteisön jäsenten kesken - uusien asioiden, toimintatapojen, opetusmateriaalien ja -välineiden kokeilu - yhteisopettajuus

LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2015 2016

LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2015 2016 LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2015 2016 Lukkarin koulu 12.8.2015 1/16 Sisällys 1) KOULUN TIEDOT... 2 2) TYÖSUUNNITELMAN KÄSITTELY... 2 3) TOIMINTA-AJATUS... 2 4) LUKUVUODEN TAVOITTEET... 2 5) TUNTIJAKO

Lisätiedot

Lukkarin koulu antaa yleisopetuksen opetussuunnitelman pohjalta oppilaille mahdollisuuden omien kykyjensä mukaisesti

Lukkarin koulu antaa yleisopetuksen opetussuunnitelman pohjalta oppilaille mahdollisuuden omien kykyjensä mukaisesti 1 (22) 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPERUSTA Lukkarin koulu antaa yleisopetuksen opetussuunnitelman pohjalta oppilaille mahdollisuuden omien kykyjensä mukaisesti turvallisesti kasvaa oikeudenmukaiseksi,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu

Opetussuunnitelma. Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu Opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetus Särkisalon koulu 1 Hyväksytty opetuslautakunnassa 12.4.2011 Johdanto Perusopetuslaki on muuttunut osittain 24.6.2010 (PoL 642/2010). Tästä johtuen myös perusopetuksen

Lisätiedot

LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV

LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV 2011-2012 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Lukkarin koulu antaa yleisopetuksen opetussuunnitelman pohjalta oppilaille mahdollisuuden omien kykyjensä mukaisesti turvallisesti

Lisätiedot

Kalkkisten koulu 2015 2016

Kalkkisten koulu 2015 2016 Lukuvuosisuunnitelma Kalkkisten koulu 2015 2016 yhteystiedot koulu Lähiosoite Kenttätie 5 Postinumero 17240 Postitoimipaikka Kalkkinen Puhelin 03 7671008 Sähköposti kalkkistenkoulu@asikkala.fi Kanslia

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Lukkarin koulun johtokunta 14.11.2013 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 LUKKARIN KOULUN 6A LUOKAN LEIRIKOULU 3 8 LUKKARIN KOULUN COMENIUS-KERHON MATKA SAKSAAN 4 9 LUKKARIN KOULUN

Lisätiedot

LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2015 2016

LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2015 2016 LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2015 2016 Maaniitun koulu 21.9.2015 1/13 Sisällys 1) KOULUN TIEDOT... 2 2) TYÖSUUNNITELMAN KÄSITTELY... 2 3) TOIMINTA-AJATUS... 2 4) LUKUVUODEN TAVOITTEET... 2 5) TUNTIJAKO

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Lukkarin koulun johtokunta 09.04.2014

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Lukkarin koulun johtokunta 09.04.2014 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Lukkarin koulun johtokunta 09.04.2014 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 3 LUKKARIN KOULUN 1A JA 2B LUOKKIEN YÖKOULU 3 4 LUKKARIN KOULUN 5B LUOKAN LEIRIKOULU 4 5 LUKKARIN KOULUN

Lisätiedot

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen.

Louhen koulun kokonaistuntikehys on lukuvuonna yhteensä 61 tuntia, josta 5 tuntia on varattu erityisopetukseen. Louhen koulu 1. Koulun tiedot 1. Koulun tiedot Koulu: Louhen koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Ala-asteen koulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: yhteinen Opiskelijamäärä: Louhen koulun

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA

TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA TUEN KOLMIPORTAISUUDEN TOTEUTTAMINEN PERUSOPETUKSESSA YLEINEN TUKI (jokaiselle oppilaalle tilapäisesti annettava tuki) Oppilas on jäänyt jälkeen opetuksesta tai on muuten tilapäisesti tuen tarpeessa TAI

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta.

1-6.luokilla oppilaita opetetaan pääsääntöisesti perusopetusryhmissä luokanopettajien toimesta. Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2014-2015 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 57 Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja loma-ajat Sivistyslautakunnan

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2014-2015 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA KEMIJÄRVEN KAUPUNKI SÄRKELÄN KOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Särkelässä tehdään työtä iloisessa kouluhengessä lähtökohtana kotiympäristö ja jokaisen yksilölliset kyvyt.

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

1. Kolmiportainen tuki

1. Kolmiportainen tuki 1 1. Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Suunnataan pedagogiseen selvitykseen perustuen, opetuspäällikön päätöksellä oppilaalle, jonka selviytyminen perusopetuksesta edellyttää yksilöllisiä opetusjärjestelyjä.

Lisätiedot

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat

Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Koulutuksessa laadittavat suunnitelmat ja säännöt - Oppilaita ja opetusta koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka 3.11.2016 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetusta koskevat

Lisätiedot

Koulutulokkaiden vanhempainaamu

Koulutulokkaiden vanhempainaamu Koulutulokkaiden vanhempainaamu Keskiviikko klo 8.30 10 TERVETULOA! Kilonpuisto - meidän koulumme Perustettu 2003 Yhtenäinen peruskoulu; esikoulu, alakoulu, yläkoulu 672 oppilasta 36 luokkaa (POR) 60 päätoimista

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV

LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV 2013-2014 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPERUSTA Lukkarin koulu antaa yleisopetuksen opetussuunnitelman pohjalta oppilaille mahdollisuuden omien kykyjensä mukaisesti

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys.

Vuosisuunnitelma. Opettajat. Toiminta-ajatus / keskeiset tavoitteet. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Tuntikehys. Harhalan koulu Sivu 1/6 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Harhalan koulu Ylläpitäjä:Kaupungm ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain Suunnitelma l. luokka 5 2. luokka

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma

Malvaan koulu. Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma 1 Malvaan koulu Lukuvuoden 2011-2012 työsuunnitelma Malvaan nykyinen koulu on rakennettu v. 1956. Alkava lukuvuosi on 55. koulumme historiassa. Malvaan koulu on kaksiopettajainen perusopetuksen alakoulu.

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset työ-/loma-ajat. Lauantaityöpäivät: Liikunta- ja liikenneturvallisuuspäivä Pyhäjoen kunta Yppärin koulun vuosisuunnitelma lv. 2017-2018 1. Koulun perustiedot: Oppilasmäärä: 54 oppilasta ja 10 esikoululaista Perusopetusryhmien määrä: 3, lisäksi esikouluryhmä 2. Lukuvuoden työ-/ja

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204. Syyslukukausi tp Tuntien alkamisajat: Syysloma lk 3. 6.

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204. Syyslukukausi tp Tuntien alkamisajat: Syysloma lk 3. 6. TYÖSUUNNITELMA, lukuvuosi 2017-2018 ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 08 KAAVIN KUNTA 204 Oppilaitostyyppi 123 Koulumuoto 11 Koulu Kaavin koulu Koulun nro 04713 Opettajien virkojen lkm 17 A. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 4

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 4 Lukkarin koulun johtokunta 23.04.2012 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 2 4 A LUOKAN LUOKKARETKI 6 3 1B JA 2B LUOKKIEN YÖKOULU 7 4 LUKKARIN KOULUN KOULUKOHTAISET LAATUTYÖN KEHITTÄMISKOHTEET

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi 10.1 Kuntakohtainen arviointi Uudistuneen perusopetuslain (628/1998) mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta.

Lisätiedot

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti

lisäksi keväällä 1 päivä myöhemmin sovitun mukaisesti ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2014-15 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu

TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015. Sepänmäen koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014-2015 Sepänmäen koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Sepänmäen erityisopetusyksikkö toteuttaa oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää kasvatusta tavoitteena

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta.

Ilmoitetaan huoltajalle sähköisen yhteydenpitovälineen kautta. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö LIITE 18 KOLA 11.4.2017 Kurinpitomenettely Toimintatapa ja kuuleminen Ilmoittaminen Kirjaaminen Toimivalta ja muuta Kasvatuskeskustelu PoL 35 a (Kurinpitotoimet)

Lisätiedot

Keskustelu luokissa. Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto ja Ulla Siimes Vanhempainliitto

Keskustelu luokissa. Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto ja Ulla Siimes Vanhempainliitto Keskustelu luokissa Ohjeen työstänyt: Leena Pöntynen Kuntaliitto ja Ulla Siimes Vanhempainliitto Ohjeistus koululle ennen vanhempainiltaa 1. Päättäkää missä tilassa ryhmäosuus pidetään. Suosittelemme luokkiin

Lisätiedot

Opetus ja opetusjärjestelyt

Opetus ja opetusjärjestelyt Opetus ja opetusjärjestelyt Kopio: Seppänen, Anne 1/5 Sisällysluettelo Koulupäivän rakenne Monialaiset oppimiskokonaisuudet OVTES-vastuutehtävät Poikkeavat opetusjärjestelyt, koulun ulkopuolella annettava

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA

TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA KIRKONKYLÄN KOULUN TIEDOTE LUKUVUODELLE 2017-2018 TIEDOTE KIRKONKYLÄN KOULUN OPPILAIDEN HUOLTAJILLE LUKUVUONNA 2017-2018 KOULUN TYÖAIKA alkaa päättyy Syyslukukausi ti 15.8.2017 pe 22.12.2017 Kevätlukukausi

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen

11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen 11.3. Pedagoginen toimikunta kokoontui laatimaan yhtenäiskoulun toimintakulttuuritekstiä. 19.5. toimintakulttuuriteksti tarkistettiin ja pedagoginen toimikunta kokoontui sellaisenaan viimeisen kerran.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6.

HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 OPETUSVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Henkilöstö- ja lakipalvelut Elisa Cichoracki 13.6. HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄKIRJE 048 1 Peruskoulujen rehtoreille ja johtajille Ohje voimassa toistaiseksi PERUSKOULUN YHTEISSUUNNITTELUTYÖAIKA (OVTES 2010-11 osion B liitteen 1 6 ) Yleistä opetuksen yhteissuunnittelusta

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys

Vuosisuunnitelma. Koulun perustiedot. Oppilasmäärä luokittain. Opettajat. Tuntikehys Aitoon koulu Sivu 1/5 Vuosisuunnitelma Koulun perustiedot Koulu:Aitoon koulu Ylläpitäjä:Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto:Ala-asteen koulu Oppilasmäärä luokittain : 5 opp. : 7 opp. 3. 1k:4opp. 4. lk:

Lisätiedot

Arviointi ja kehittäminen

Arviointi ja kehittäminen Tulostettu: 29.9.2016 16.13 Arviointi ja kehittäminen Kopio: Valkonen, Jouko 1/7 Tulostettu: 29.9.2016 16.13 Sisällysluettelo Kopio: Valkonen, Jouko 2/7 Tulostettu: 29.9.2016 16.13 1. Toiminnan arviointi

Lisätiedot

Nurmijärven kunta HARJULAN KOULUN

Nurmijärven kunta HARJULAN KOULUN Nurmijärven kunta HARJULAN KOULUN TYÖSUUNNITELMA 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta 4 2. Lukuvuoden tavoitteet 2.1. Koulutuspalvelujen talousarvion mukaiset toiminnalliset

Lisätiedot

Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen opetussuunnitelmalliset ja sosiaaliset tavoitteet

Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen opetussuunnitelmalliset ja sosiaaliset tavoitteet VAALAN KUNTA Veneheiton koulu Veneheitontie 790 92830 Veneheitto Puh. 040-186 0012 LUKUVUOSISUUNNITELMA Lukuvuos i 2017 2018 Käsittely Henkilökunnan kokous Toimielimen (siv.ltk.) -hyväksyminen pvm 21.8.2017

Lisätiedot

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 13 13 9 13 12 14 Koulu: Iisveden koulu Lukuvuosi: 2014-2015 Virat ja toimet Viran ja toimen nimike Määrä Lisätietoja Rehtori Luokanopettaja 4 yhdellä rehtorin tehtävät Aineen lehtori Erityisopettaja Erityisluokanopettaja

Lisätiedot

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16

************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ Saaren koulun työsuunnitelma lukuvuonna 2015 16 ************************************************************************ 1. Koulun

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa

Järjestyssääntöjen soveltaminen Kontiolahden kunnassa 1 (5) Kasvatus- ja koulutuslautakunta 28.10.2015 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda perusta koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen

Koulukohtaiset lisätehtävät (OVTES Osio B 11-25) Laatutyö - koulun toiminnan kehittäminen Sivu 1/5 Meritalon koulu Salon kaupunki 1760/12.00.01.01/2015 Yleiset Koulu: Meritalon koulu Ylläpitäjä: Kaupungin ylläpitämä koulu Koulumuoto: Erityiskoulu Opetuskieli: Suomi Koulupiiri: Salo Opiskelijamäärä:

Lisätiedot

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012

Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Yhteenveto koulujen työsuunnitelmista lv. 2011-2012 Koulujen yhteinen teema lukuvuoden 2011-2012 aikana: Kunnassa yhteisesti toteutettava teema on tämän lukuvuoden aikana hyvinvointi. Aihekokonaisuuteen

Lisätiedot

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012

Lähetetty koululautakunnan suomenkieliselle jaostolle hyväksyttäväksi 28.8.2012 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN KOULU Erkki Hakola Koulumäentie 3 25900 Taalintehdas TAALINTEHTAAN KOULUN TYÖSUUNNITELMA Hyväksyminen sekä tuntikehys ja sen käyttö Lukuvuosi 2012-2013 Lähetetty koululautakunnan

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Lukkarin koulun johtokunta 09.04.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Lukkarin koulun 1A JA 1B -luokkien yökoulu 3 2 Lukkarin koulun 2A JA 2B -luokkien yökoulu 4 3 Lukkarin

Lisätiedot

Arviointi ja kehittäminen

Arviointi ja kehittäminen Arviointi ja kehittäminen Kopio: Seppänen, Anne 1/5 Sisällysluettelo Koulun lukuvuoden 2016-2017 kehittämiskohteet (luonnos) koulun tason arviointi (luonnos) Lautakunnantason arviointi (luonnos) Oppimisen

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus

Perusopetuskysely Koko perusopetus Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 31.8.2016 Taustatietoja Kysely toteutettiin ajalla 22.5. 4.6.2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan noin 7500:lle huoltajalle Asteikon arvot

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu

MUHOKSEN KUNTA. Laitasaaren alakoulu MUHOKSEN KUNTA Laitasaaren alakoulu TYÖSUUNNITELMA LUKUVUOSI 2015 2016 KOULU- JA OPPILASTIEDOT LUKUVUONNA 2015-2016 2 KOULUTIEDOT koulun nimi Laitasaaren alakoulu koulun osoite Hotintie 22, 91510 Rova

Lisätiedot

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää

Kuparivuoren koulu. 1. Oppilaat. Noin 300. Keskikokoinen koulu. 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Kuparivuoren koulu 1. Oppilaat Noin 300. Keskikokoinen koulu 12 luokkaa ( pienin 15 ja suurin 27 oppilasta) + 3 pienryhmää Oppilaat tulevat pääasiassa keskustan ja Luonnonmaan alueelta, kieliluokilla ja

Lisätiedot

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely Kirkkonummen kunta Sivistyspalvelut LUKUVUOSISUUNNITELMA 20-20 Koulun nimi Yhteystiedot Koulun osoite ja rehtorin yhteystiedot Lukuvuosisuunnitelmaa ohjaava säädöspohja ja lukuvuosisuunnitelman käsittely

Lisätiedot

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015

Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Ojakkalan koulu Koulutiedote Lukuvuosi 2014-2015 Koulun alkaessa Vuodet eivät ole veljiä keskenään! Kun viime kouluvuosi polkaistiin käyntiin tutuilla opettajilla ja muulla henkilökunnalla, niin tämä vuosi

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAMMELAN KUNNAN JOUSTAVAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Joustavan perusopetuksen toiminta Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien yhteydessä

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere

Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere Varaslähtö työaikasuunnitteluun: rehtoreiden työaikakokeilun esimerkkinä Tampere Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Päivi Laukkanen Aluejohtaja Työaikakokeilu lukuvuonna 2013 2014 Mukana perusopetuksen

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017

Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa. Erja Vitikka 2017 Arvioinnin linjaukset perusopetuksessa Erja Vitikka 2017 Arvioinnin kaksi tehtävää Arvioinnin yksilöllinen luonne Opiskelun ohjaaminen ja kannustaminen sekä oppilaan itsearvioinnin edellytysten kehittäminen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot