SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2"

Transkriptio

1 OTTELUMANUAALI 2012

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Ilmitusvelvllisuudet Ottelukenttiin liittyvät määräykset Ottelurganisaati.3 5. Ottelutapahtuma Markkininti Ilme Viestintä Mainnta Otteluiden alkamisajat Kknpan ja pöytäkirja Ottelutapahtuman aikataulu Tekninen alue Yleisön palvelut Tiedtusjärjestelmä Tarvittavat tilat Virallinen tulspalvelu Ottelujuntaminen ja äänimainkset Alkuseremniat Pallpjat/- tytöt ja ttelupallt Palkitsemiset Lppuseremniat Mediajärjestelyt Lehdistötilaisuus Turvallisuusjärjestelyt Yleistä Lääkintähult Jälkiarviinti LIITE 1: TULOSPALVELU LIITE 2: TARKISTUSLISTA

3 1. JOHDANTO Kakksen manuaali sisältää tieta Pallliitn järjestämään Kakkseen liittyen ja samalla hjeistus ttelutapahtuman järjestämiseen. Kakksen manuaalin määräyksiä ja hjeistuksia tulee käyttää jkaisessa sarjattelussa. Ottelumanuaali tarjaa Kakkseen sallistuville seurille mallin laadukkaan ttelutapahtuman järjestelyistä. Manuaali timii myös tehkkaana seurannan ja itsearviinnin välineenä. Ennen kaikkea tarkituksena n selkeyttää ttelutapahtuman järjestelyitä. Ottelumanuaali n rakennettu timimaan apuvälineenä ja muistilistana ttelujärjestäjille. Manuaalin hjeistusten tai määräysten laiminlyönnistä vidaan rangaista liitn rangaistusmääräysten mukaisesti. 2. ILMOITUSVELVOLLISUUDET 2.1 Otteluilmitus Jkaista ttelua ennen ktijukkueen tulee ttaa yhteyttä vierasjukkueeseen, jtta ttelujärjestelyt saadaan ajissa käyntiin. Ktijukkueen n viimeistään seitsemän (7) vurkautta ennen ttelua ilmitettava vierasjukkueelle, ertumarille, avustaville ertumareille ja Pallliitn tulspalveluun tteluaika ja -paikka sekä muuten ttelutapahtumaan liittyvät leelliset asiat. Ottelut tulee pelata sarjahjelman mukaisesti. Mikäli n epäilys, että ttelua ei kyetä jstain syystä pelaamaan ennalta svittuna ajankhtana, tulee ttaa välittömästi yhteyttä Pallliittn ja tulspalveluun ja ktijukkueen piiriin. Myös mahdlliset muutkset (kellnaika tai pelipaikkamuutkset) n ilmitettava välittömästi tulspalveluun. Mikäli ilmitus n laiminlyöty, tulee vierasjukkueen tai ertumarin selvittää ttelun alkamisaika ja pelikenttä ttelun järjestäjältä. Ertumarin n raprtitava ilmituksen laiminlyönnistä ttelupöytäkirjassa. Mikäli ertumari tai avustava ertumari jutuu itse ttamaan selville alkamisajankhdan ja pelipaikan, hän n ikeutettu laskuttamaan tästä aiheutuneet khtuulliset kulut ktijukkueelta. Ktijukkueen n ilmitettava ttelun tulstiedt kilpailun järjestäjän antamien hjeiden mukaan. Vierailevan jukkueen n vähintään viikka ennen ilmitettava järjestävälle seuralle jukkueensa pelaajalista käsihjelmaa varten. Otteluilmituksen laiminlyönnistä vidaan rangaista liitn rangaistusmääräysten mukaisesti. 2

4 3. OTTELUKENTTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET Pelikentän minimikk n 95 x 55m. Kentän susituskk n 105 x 68m. Pelikentän päällyste n ensisijaisesti nurmi tai Sumen Pallliitn hyväksymä jalkapallnurmi. Pikkeuksellisissa lsuhteissa ttelut vidaan pelata kilpailun järjestäjän hjeiden mukaisesti kentillä tai halleissa, jiden päällyste pikkeaa edellä mainituista. Jukkueita ja ertumarista varten n varattava erilliset pukuhuneet, suihkutilat ja wc-tilat, jtka n ltava yksinmaan heidän käytettävissä 60 minuuttia ennen ttelua ja vähintään 30 minuuttia ttelun jälkeen. Jukkueiden pukuhuneen n ltava mitiltaan vähintään 30 m². Ertumaristn pukuhuneen n ltava mitiltaan vähintään 10 m². Pukuhuneiden n ltava lämmitettyjä ja lukittavia. Ottelupaikalla tulee lla katsm, jssa n istumapaikat vähintään 200 hengelle. Katsmiden välittömässä läheisyydessä tulee lla riittävät yleisön palvelu- ja wc-tilat. POIKKEUSLUVAT Pikkeuslupia vidaan näistä erityisvaatimuksista myöntää. Pikkeuslupa-anmukset tulee timittaa Sumen Pallliittn ja ). OTTELUKENTTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET (kntitaulukk) pelikentän kk minimi valaistus lux pukuhunetilat minimikk kentän pintamateriaali katsmkapasiteetti dpingtila lehdistötilat 95x55 nurmi jalkapallnurmi/ teknurmi m² susitus susitus 4. OTTELUORGANISAATIO Eri vastuualueiden eriyttäminen selkeästi määriteltyihin timenkuviin ei tarkita seurjen taakan kasvattamista, vaan pikemminkin päinvastin: näin karsitaan päällekkäisyyksiä ja ludaan apua timivan ttelun järjestämiseen. Yksi henkilö vi tehtävistä riippuen hitaa useampaakin vastuualuetta, mutta n sutavaa, että esim. sairastapausten vuksi rganisaatin kuuluu useita ihmisiä. Pääasia n, että tteluun liittyvät tapahtumat tulevat tyylikkäästi ja täsmällisesti tteutetuiksi. Tehtävien jakamisen yhteydessä kannattaa samalla rakentaa varahenkilöjärjestelmä. 3

5 a. Tapahtumapäällikkö - vastaa kk ttelutapahtumasta - krdini eri sa-alueiden timintaa - timii linkkinä eri vastuuhenkilöiden välillä - jakaa tehtävät tarkituksenmukaisesti - hulehtii, että ttelutapahtuma täyttää manuaalin vaatimukset b. Otteluvastaava - hulehtii seremniista (alku- ja lppuseremniat, palkitsemiset ym.) - hulehtii pallpjista/-tytöistä (tarkat hjeet jäljempänä) - tarkistaa mainsten sijittelun - n jukkueiden ja ertumaristn yhdyshenkilö ttelupaikalla - vastaa siis kaikesta, mikä liittyy itse ttelujärjestelyihin (ellei tehtävää le annettu tisen henkilön vastuulle) c. Mediavastaava - vastaa median-edustajista (lehdistö, kuvaajat, mahdlliset radi- ja TV-ryhmät) - timii ttelussa yhteistyössä median kanssa ja jakaa tieta - pitää hulta, että kknpanista tiedtetaan svittuina aikina - hulehtii haastatteluista ja lehdistön haastattelupyyntöjen timeenpanemisesta d. Tiedtusryhmä - ryhmä tuttaa ja jakaa tieta ttelusta - kstuu ttelun juntajasta, virallisen tulspalvelun hitajasta sekä infrmaatijärjestelmän hitajasta (näistä tehtävistä tarkemmat hjeet jäljempänä) e. Turvallisuusvastaava - vastaa ttelutapahtuman turvallisuudesta - jhtaa ttelun aikana turvallisuushenkilöstöä - tekee turvallisuussuunnitelman, jhn liittyy mm. kkntumislain edellyttämä ilmitus yleisötapahtumasta paikalliselle pliisiviranmaiselle (kats: 4

6 Muita keskeisiä ttelutapahtuman tehtäväalueita vat mm. kaikki yleisöpalvelut eri mudissaan, mahdlliset VIP-palvelut ja markkininti sisältäen yleisörekrytinnin. Myös näiden sa-alueiden krdininti ja hulellinen suunnittelu kuuluvat jkaisen seuran itsestään selviin tehtäviin. 5. OTTELUTAPAHTUMA Tavitteena n luda Kakksen ttelutapahtumista entistä timivampia ja yhtenäisempiä kknaisuuksia. Siksi tapahtuman jkaisesta sa-alueesta hulehtiminen n ensiarvisen tärkeää. 5.1 MARKKINOINTI ILME Kakksen lga tulee käyttää kaikissa materiaaleissa. Lgn tulee näkyä esim. seuran/jukkueen internetsivuilla, tteluhjelmassa, kausijulkaisussa, julisteissa, pääsylipuissa, kausikrteissa sekä muissa materiaaleissa. Lgsta löytyy sekä sumen- että rutsinkielinen versi. Kakksen lga ei saa yhdistää liian läheisesti yrityksen (spnsrin) lgn kanssa. Lisätietja tai VIESTINTÄ Seurjen ma viestintä n erittäin tärkeää. Otteluennakt ja -raprtit n hyvä tuttaa mille internetsivuille sekä timittaa myös paikallisille mediille ja Pallliittn. Kakksella n ma viestintäkanava Pallliitn sivuilla, missä seurjen tuttama uutisvirta tulee esille MAINONTA Ktitteluiden mainntaan n syytä panstaa. Omien mediiden käyttö (internet, kuulutukset tteluissa) n tärkeää. Tämän lisäksi n hyvä käyttää mm. paikallislehtien mainntaa tai luda yhteistyötä paikallislehtien timittajien kanssa tteluennakiden ja raprttien kautta. Tärkeätä n myös humiida, että tiedt seuraavasta ttelusta n lehtien Tänään/Humenna -palstilla. 5.2 OTTELUIDEN ALKAMISAJAT Otteluiden alkamisajista päättää seurat yhdessä Pallliitn kanssa. Ottelut tulee alittaa täsmällisesti määrättynä ajankhtana. Tauk kestää 15 minuuttia, ja ertumari vastaa tisen jaksn täsmällisestä alittamisesta. On susiteltavaa järjestää ttelupalaveri ennen jukkueiden, ertumaristn ja yleisön saapumista. Palaverissa tapahtumapäällikkö vahvistaa jaetut tehtävät ja varmistaa henkilöstön paikallaln. 5.3 KOKOONPANO JA OTTELUPÖYTÄKIRJA Kakksen sarjatteluissa tulee käyttää liitn virallista tulspalvelujärjestelmää PallVerkka. 5

7 Kummankin jukkueen edustaja vahvistaa jukkueensa kknpann ertumarin läsnä llessa 75min ennen ttelun alkua. Samalla ertumaristlle tudaan peliasu ja pelipallt tarkistettavaksi. Jukkueen kknpan tulee lla hyväksyttynä Pallverkk-järjestelmässä 2 tuntia ennen ttelun alkua. Kknpan n timitettava välittömästi ktijukkueen rganisaatille, kuten tulspalveluhenkilölle sekä juntajalle. Mikäli kknpann tiedt pikkeavat käsihjelman tiedista (esim. numerinti), myös median edustajat tulee saattaa ajan tasalle. Ottelupöytäkirjaan merkityn pelaajan n pystyttävä tdistamaan henkilöllisyytensä ttelun ertumarille. Ottelupöytäkirjassa levat yksitista ensimmäistä pelaajaa alittavat ttelun. Lisäksi pöytäkirjassa saa lla seitsemän vaihtpelaajaa ja kuusi taustahenkilöä. Pelaajavaihdt n suritettava samalta pulen kenttää. Susituksena n, että vaihdissa käytettäisiin numertaulua. Myös taun aikana tehtävistä vaihdista n ilmitettava numertaululla. Vaihdista viedään tiet npeasti myös ttelun juntajalle. 5.4 OTTELUTAPAHTUMAN AIKATAULU min. Ottelurganisaatin vastuuhenkilöt (mm. tapahtumapäällikkö, tteluvastaava ja juntaja) saapuvat paikalle min. Ottelun lsuhteet tarkistetaan (mm. salkliput tangssa, kenttä, pukukpit ja muut tilat kunnssa) min. Ottelupalaveri henkilöstön kanssa - 90 min. Mahdllinen tteludelegaatti saapuu - 90 min. Ertumarit saapuvat - 90 min. Jukkueet saapuvat - 75 min. Jukkueet luvuttavat tulstetut pelaajalistat ertumarille, jka varmistaa niiden paikkansa pitävyyden - 59 min. Juntajalle kpi ja mahdlliselle Delegaatille kpi pöytäkirjasta - 60 min. 10 Verryttelymahdllisuus kentällä min. n. 6 min. Ertumari tarkistaa varusteet Kuuluttaja esittelee ertumaristn ja alituskknpant n. 5 min. Alkuseremnia (alitus riippuu etäisyyksistä), kentälle tul n. 3 min. Kättelyt - 1 min. Teikkaus min. Kick-ff Kuuluttaja esittelee jukkueiden vaihtpelaajat ja taustat 5.5 TEKNINEN ALUE 6

8 Tekniset alueet vivat vaihdella kentittäin. Seuraavat määräykset n tarkitettu yleishjeiksi: Kakksen tteluissa pakllinen katettu vaihtpelaajasuja/-penkki n sijitettava keskirajan tuntumaan symmetrisesti keskirajaan nähden mahdllisuuksien mukaan kuuden (6) metrin päähän sivurajasta elleivät kiinteät rakenteet sitä estä. Vaihtpelaajasujat/-penkit n sijitettava samalle pulelle pelikenttää. Vaihtpelaajasujassa tai -penkillä saa lla enintään klmetista (13) henkilöä, jista seitsemän (7) vaihtpelaajaa ja kuusi (6) nimettyä jukkueen edustajaa (valmentaja, hultaja, jukkueenjhtaja, lääkäri jne.). Kaikkien vaihtpelaajasujassa levien henkilöiden nimet pitää lla pöytäkirjassa. Vaihtpelaajien lämmittely pelin aikana tapahtuu ertumarin antamien hjeiden mukaan. Vain yksi henkilö kerrallaan n ikeutettu antamaan taktisia hjeita ja hänen n palattava takaisin penkille välittömästi hjeet annettuaan. Valmentajan ja jukkueenjhdn n pysyttävä teknisellä alueella, paitsi erityistapauksissa kuten fysiterapeutin tai lääkärin mennessä kentälle ertumarin luvalla arviimaan pelaajan lukkaantumisastetta Valmentajan ja muiden jukkueen edustajien n käyttäydyttävä urheilullisesti Tupakinti ja puhelimen käyttö teknisellä alueella n kiellettyä. Teknisen alueen leveys n vaihtpenkkien istuinalueen leveys, lisättynä 1 metrillä kummastakin päästä sivullepäin, ja pituus ulttuu vaihtpenkin takareunan tasalta metrin päähän sivurajasta. Tekninen alue tulee merkitä selvästi vaihtpelaajasujan/-penkin ympärille. Teknisen alueen välittömässä läheisyydessä tulee lla kentältä vaihtja varten vaihttaulut ja paarit 1 m 1 m 5.6 YLEISÖN PALVELUT Timivilla äänentistlaitteilla ja tulstaululla vi antaa tehkkaasti tieta pelaavista jukkueista ja käynnissä levista muista tteluista. 7

9 WC-tilja n varattava riittävästi yleisön käyttöön. Tiljen tulee lla siistejä. Liikuntaesteisille n varattava mat katsmpaikat ja WC-tiljen tulee lla asianmukaiset. Jkaisessa ttelussa tulee lla saatavilla ttelukhtainen käsihjelma, jsta tulee ilmetä ttelun perustiedt, jukkueiden pelaajat numerineen sekä tietja tulevista tteluista. Jtta kilpailun yhtenäinen ilme krstuu, n Kakksen lg ltava käsihjelmassa esillä etusivulla. 5.7 TIEDOTUSJÄRJESTELMÄ Tiedtusjärjestelmään kuuluvat sekä virallinen tulspalvelu että juntaminen. Tehtävät sivuavat tisiaan, minkä vuksi läheinen yhteistyö n välttämätöntä. Samaan ryhmään kuuluu myös mediavastaava TARVITTAVAT TILAT rauhallinen tila, jssa n esteetön näkyvyys kentälle (mielellään sisätila) pöydät, tulit tarvittavat työvälineet VIRALLINEN TULOSPALVELU Pallliitt vastaa virallisen tulspalvelun järjestämisestä, mutta seurat vat velvllisia infrmimaan ktittelun tapahtumista. Pallliitn järjestelmä edellyttää seurilta panstusta: aktiivisen palvelun hitajan, riittävät välineet, Teksti TV käytettävissä, puhelinyhteys jne. (ks. liite 1: tulspalveluhjeet) OTTELUJUONTAMINEN JA ÄÄNIMAINOKSET Ottelutapahtuman juntajalla n tärkeä asema yleisön palvelemisessa. Juntajan tehtävä n mnipulinen ja haasteellinen. Juntajan n ltava selvillä kk ttelutapahtuman kulusta. Juntajan n valmistauduttava ttelutapahtumaan hulellisesti. Se helpttaa humattavasti jkaisen vaiheen läpiviemistä. Kuuluttaja saa lisätieta mm. Pallliitn nettisivuilta, seurjen timittamista tiedtteista ja tilastista sekä paikallisista tiedtusvälineistä. Ottelujuntajan kuulutukset vidaan jakaa kuuteen saan: 1. Ennen ttelua: tieta jukkueista, pelaajista, vednlyönnistä, tulevista tteluista, veikkauskhteina levista tteluista, maatteluista, palkinnista, jukkueiden alituskknpann ja ertumareiden esittely jne. 2. Heti ttelun alettua vaihtpelaajien ja taustjen esittely 3. Ottelun aikana: tieta ttelun kulusta (kulmat, varitukset, maalintekijät, syöttäjät, vaihdt jne), sekä muiden ttelupaikkakuntien tilanteet. 8

10 4. Tauk: tieta palveluista, taukkilpailusta, ensimmäisen jaksn tilastista jne. 5. Lppuseremniat: kuulutetaan palkinnt ym. ja hukutellaan yleisöä jäämään katsmaan palkintjenjaka. 6. Ottelun päätyttyä: mahdllinen haastattelu, tilastt, tieta tulevasta ttelusta jne. Edellä mainittujen kuulutusten lisäksi juntaja hitaa myös äänimainnnan, ja isännöi mahdllisen heishjelman jne. Erityisesti Veikkauksen äänimainnta tulee tteuttaa ennalta annettujen Pallliitn hjeiden mukaisesti. Veikkauksen äänimainkset n timitettu jukkueille Sumen Pallliitsta. Kaikki mainskuulutukset, mikäli mahdllista, suritetaan sillin, kun pall ei le pelissä! Äänimainksen vi alittaa, kun pall ei le pelissä, ja js ei pelitilanteessa le juuri tulssa maalia, mains vi jatkua lppuun asti (edellyttäen että mains n lyhyt). Äänimainksen teh paranee humattavasti, kun ensin tulee jnkinlainen äänitunnus ja sen jälkeen mains. Juntajan kertman infrmaatin n ltava pääsääntöisesti pulueetnta, mutta hehkuttaminen ja yleisön innstaminen n myös paikallaan. Juntajan tulee pysyä hyvien tapjen rajissa, eikä hän kskaan saa ttaa ertumarin asemaa. Yleisön kiihttaminen kumpaa tahansa jukkuetta vastaan n ehdttmasti kiellettyä. Vierailijaa tulee kunniittaa ja sille tulee myös jakaa kiitsta kiitksen hetkellä. 5.8 ALKUSEREMONIAT Pelaajien kentälle tul ennen ttelun alkua tapahtuu jkaisella paikkakunnalla samalla tavalla. Seremniat alkavat nin 5 minuuttia ennen ttelun alkua. 1. Pelaajien esittelyt suritetaan ennen jukkueiden saapumista pukuhuneista pelikentälle. Kuuluttaja lukee ensin vierasjukkueen alituskknpann ja tämän jälkeen ktijukkueen kknpann, sekä esittelee ertumaristn. 2. Seuran tunnusmusiikki jhdattaa jukkueet ja ertumaristn kentälle. 9

11 Liite 8 Jukkueiden kentälle tul 4. ertumari valkuvaajat ktijukkue ertumarist vierasjukkue XXXXXXXXXXX O O O XXXXXXXXXXX 7 m 7 m Ktijukkueen vaihtpenkki Vierasjukkueen vaihtpenkki 3. Ertumarist ja jukkueet saapuvat ja asettuvat kentällä kuvan sittamalla tavalla. 4. Yleisön tervehtiminen: Pelaajat ja ertumarit tervehtivät yhdessä samanaikaisesti. 5. Kättely: vierasjukkue lähtee liikkeelle ja kättelee ensin ertumaristn ja sen jälkeen ktijukkueen pelaajat. Vierasjukkue menee jukkuekuvaan tai mille paikilleen (kapteenia lukuun ttamatta). Ktijukkue lähtee kapteenin jhdlla kättelemään ertumarista ja siirtyy sen jälkeen jukkuekuvaan/mille paikilleen (kapteenia lukuun ttamatta). 6. Minuutti ennen ttelun alkua suritetaan teikkaus. 7. Ottelu alkaa ja kuuluttaja esittelee jukkueiden vaihtpelaajat ja taustat 5.9 OTTELUPALLOT JA PALLOPOJAT/-TYTÖT Kakksessa n käytettävä vähintään klmea ja enintään kahtatista palla. Palljen tulee lla uusia tai uuden verisia. Ottelupallt timitetaan ertumareille viimeistään tuntia ennen ttelun 10

12 alkamista tarkastamista varten. Tarkastuksen jälkeen pallja ei enää le lupa käyttää ennen ttelun alkua. Ottelun järjestäjä (ktijukkue) vastaa pallpikien tai -tyttöjen järjestämisestä ja riittävästä kuluttamisesta tehtävään. Pallpikia tai -tyttöjä n ltava riittävä määrä ja heidän n ltava iältään kykeneviä hitamaan tehtävänsä. Heitä lisi hyvä lla vähintään kahdeksan. Pallpikien/tyttöjen sijittuminen riippuu niiden määrästä. Tärkeimmät paikat vat maalien takana. Otteluvastaava n vastuussa pallpjista/tytöistä, heidän llessaan stadinilla. Yleishjeet pallpjille/tytöille: tteluvastaava spii ennen ttelua pallpikien/tyttöjen paikat ttelun aikana pallpikien/tyttöjen säälsuhteisiin spivien varusteiden lisi hyvä lla yhtenäiset (jukkueen asu). Kannattaa varmistaa, että asu erttuu selvästi pelaavien jukkueiden asuista. Js värit vat hyvin samanlaiset, kannattaa käyttää liivejä. n humaavaista järjestää heille jumia ja pientä purtavaa, varsinkin kylmällä säällä esim. lämmintä mehua. Timinta ttelun aikana: mahdlliset tumareita yli jäävät ttelupallt jaetaan pallpjille/tytöille ennen kentälle mena siirrytään ennen pelaajaesittelyä (tai heti pelaajaesittelyn jälkeen) mille ennalta svituille paikilla. Pallpjat/tytöt vivat lla mukana esittelyssä ktijukkueen rivin jatkeena. Heitä ei kuitenkaan esitellä yksitellen, vaan kättelyiden aikana juntaja vi mainita ketkä timivat pallpikina/tyttöinä. seistään ryhdikkäästi kk ttelun ajan, ei njailla mainksiin js pall täytyy hakea mainsten etupulelta, niin mainkset pitää kiertää, eli ei saa hyppiä mainsten yli varapall pidetään sylissä ja sillä ei leikitä, jtta se ei vahingssakaan lipsahda kentälle pelin llessa käynnissä katse kk ajan pelissä kun pall menee yli rajan, lähin pallpika/tyttö nstaa man pallnsa päänsä päälle ja n valmis heittämään palln lähimmälle pelaajalle. Palla ei saa heittää ennen kuin pelaaja humaa, että palla llaan hänelle heittämässä. sen jälkeen kun n heittänyt palln kentälle, haetaan kentältä pis lentänyt pall ja palataan palln kanssa malle paikalle tarvittaessa taulla pallpjat/tytöt vivat auttaa kenttähenkilökuntaa nurmen pahimpien vahinkjen paikkaamisessa. Muuten heillä lisi hyvä lla tauktila. puliajalla pelipallja ei saa antaa pelaajille lämmittelyä varten, vaan heillä n mat lämmittelypallt PALKITSEMISET Tapahtumapäällikön n infrmitava kaikkia sapulia (jukkueita, tumareita, juntajaa) mahdllisista palkitsemisista vähintään tunti ennen peliä. Tärkeää n myös infrmida mahdllisista ttelun jälkeisistä palkintjen jaista, kuten Veikkauspörssistä. Mikäli ttelua ennen n palkintja jaettavana ja palkittava n yksi pelaajista, niin palkint tulee jakaa ennen pelaajaesittelyjä. Juntaja ilmittaa yleisölle palkinnn, palkinnn jakajan ja palkinnn saajan. Palkintjen jat n hyvä surittaa riittävän npealla templla. 11

13 5.11 LOPPUSEREMONIAT Ennen ttelun päättymistä juntaja muistuttaa yleisöä lppuseremniista. Lppuseremniiden kulku n seuraavanlainen: 1. Ottelu päättyy: jukkueet ja ertumarist kkntuvat riviin nin 7 metriä sivurajasta, samalla tavalla kun ennen ttelua. Mikäli palkintja ei jaeta, niin pelaajat kättelevät vastustajan ja tumarin samalla tavalla kuin ennen ttelua. Mahdlliset palkintjen jat: Tumari infrmi jukkueita palkintjen jakamisesta. Juntaja ilmittaa palkinnn, palkintjen jakajat ja palkintjen saajat (yksitellen). - Veikkaus palkitsee miesten Kakksen ttelussa kentän klme parasta pelaajaa Vaki 1 X 2 mitaleilla. Veikkausraadissa tänään vat Palkintjen jakajat pysyvät paikillaan, palkitut nutavat palkintnsa. Mikäli palkinnn saaja ei le nutamassa palkintaan, kapteeni ttaa palkinnn vastaan pelaajan pulesta. Kun kaikki palkinnt n jaettu, jukkueet kättelevät vastustajan ja tumarin samalla tavalla kuin ennen ttelua. Tämän jälkeen pelaajat pistuvat kentältä ja tumarit seuraavat heitä. 3. Kiitetään yleisöä: Pistuessaan kentältä pelaajat ja valmentajat kiittävät yleisöä kannustuksesta ja juntaja kiittää yleisöä seuran pulesta. Seremniita ja minuuttiaikataulua sisältävä mniste kannattaa timittaa riittävän ajissa ennen ttelua jukkueille, ertumaristlle, juntajalle, sekä media-edustajille MEDIAJÄRJESTELYT Medialle n varattava tila, jka timii ns. mediakeskuksena. Mediakeskuksen n ltava avinna 45 minuuttia ennen ttelun alkua. Mediakeskuksessa tulee lla mm. käsihjelma tarjlla ja tätä kautta median edustajat tttuvat käyttämään tilaa hyväkseen. Mediakeskuksessa tapahtuu: järjestetään ennen ttelua, puliaika-taulla sekä ttelun jälkeen tarjilu (virvkkeita, kahvia, jtain pientä purtavaa) viimeistään 40 min. ennen ttelua jaetaan jukkueiden kknpant ja muu ttelua kskeva infrmaati. tilassa vidaan järjestää ttelun päättymisen jälkeen lehdistötilaisuus LEHDISTÖTILAISUUS Tivtaan, että jkaisessa ttelussa lisi lehdistötilaisuus (tietenkin median läsnälsta riippuen). Lehdistötilaisuutta varten varataan pöytä ja tulit sekä virvitusjumia valmentajia/pelaajia varten. Tilaisuuteen sallistuvat yleensä jukkueiden ykkösvalmentajat. Myös pelaajat vivat sallistua lehdistötilaisuuteen. He saapuvat tilaisuuteen samanaikaisesti ja jhdetusti. Säännöt eivät estä ertumarin sallistumista lehdistötilaisuuteen. Hänet vidaan pyytää lehdistötilaisuuteen kertmaan näkemyksensä. Lehdistötilaisuuden avaa mediavastaava/lehdistötilaisuuden vetäjä. Hän kert tilaisuuden rakenteen sekä ttelun päätapahtumat käyttäen apunaan tilasttietja kuluneesta ttelusta. Tämän jälkeen hän antaa puheenvurn valmentajille (ensin vierasjukkue). Puheenvurt 12

14 annetaan esittämällä 2 5 etukäteen mietittyä kysymystä. Lehdistötilaisuuden vetäjä n tässä vaiheessa ainut, jka vi niitä esittää. Samalla hänen tulee reagida kmmentteihin esittämällä jatkkysymyksiä. Erityisesti n humiitava vierasjukkue. Hyvässä lehdistötilaisuudessa tilaisuuden vetäjä sittaa asiantuntemuksensa myös vierasjukkueesta, hankkimalla kiinnstavaa tieta jukkueista (esim. vierasjukkue ei le vittanut ktijukkuetta vieraissa kuuteen vuteen tai hyökkääjä X n nnistunut maalintessa keskinäisissä khtaamisissa aina). Lehdistötilaisuuden vetäjä n näkyvässä asemassa, sen vuksi hänen tulisi lla hulitellusti pukeutuneena. Valmentajien puheenvurjen jälkeen lehdistö vi esittää kysymyksiä valmentajille. Lpuksi tilaisuuden vetäjän n kiitettävä valmentajia/pelaajia ja lehdistöä, kerrttava seuraavan tapahtuman ajankhta ja ilmitettava tilaisuus päättyneeksi. 6 TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 6.1 YLEISTÄ Turvallisuusjärjestelyiden tavitteena n, että jkainen jalkapall-tteluun saapuva katsja ikään ja sukupuleen katsmatta viihtyy ttelutapahtumassa ja hänelle taataan turvallinen ja häiriövapaa mahdllisuus seurata ja nauttia jalkapalltapahtumasta. Jalkapall-ttelu n kkntumislain mukaan yleisötilaisuus, jnka järjestyksestä ja turvallisuudesta n vastuussa tilaisuuden järjestäjä. Vastuu n kaikenkattava eli jalkapall-ttelun järjestäjä vastaa pelaajien, jukkueiden taustahenkilöiden, ertumaristn, katsjien, timitsijiden sekä median turvallisuudesta. Turvallisuusvastaavan tehtävänä n laatia ttelutapahtuman turvallisuussuunnitelma, rekrytida tarvittava turvahenkilöstö sekä jhtaa turvarganisaatita ttelun aikana. Paikallisista timijista rekrytidaan turvarganisaatin seuraavat henkilöt ja välineet: järjestyksenvalvjat lipuntarkastajat (tarvittaessa) liikenteen- ja pysäköinninhjaajat (tarvittaessa) paarinkantajat ensiapuhenkilöstö sairasaut (tarvittaessa) Turvallisuusvastaava pitää yhteyttä paikallisiin pliisiviranmaisiin (tarvittaessa myös pelastusviranmaisiin), tekee tarvittaessa myös yleisötapahtumailmituksen ja timittaa sen ja turvallisuussuunnitelman paikallisille pliisiviranmaisille riittävän ajissa ennen ttelua, kuitenkin viimeistään viisi päivää ennen tapahtumaa. Ottelutapahtumien turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai ngelmissa, ta yhteyttä Pallliitn turvallisuuspäällikköön Juha Karjalaiseen, puh: (09) , GSM , 6.2 LÄÄKINTÄHUOLTO Ottelujärjestäjien tulee varmistaa että yleisön, timitsijiden ja pelaajien lääkintähult n kaikin pulin riittävällä taslla järjestetty. Alla sa-alueet jita n tettava humin. Yleisö 13

15 Yleisöä varten rekrytidaan ensiapuryhmä ja varmistetaan, että stadinilla n tarvittavat hittilat sekä hitvälineet. Jukkueet Jukkueilla n yleensä ma lääkäri tai muu vastaava, jka vastaa jukkueiden jäsenten ensiavusta. Ottelujärjestäjän tulee kuitenkin selvittää, minkä sairaalaan/lääkärikeskuksen puleen kannattaa lukkaantumistapauksissa kääntyä (ja varmistaa, että ttavat vastaan myös vieraspaikkakuntalaisia). Järjestäjien tulee sen lisäksi hitaa tteluun paarit ja kantajat. Paarinkantajat vat valmiustilassa teknisen alueen välittömässä läheisyydessä ja timivat ertumarin hjeistusten mukaan. Dping Järjestäjien tulee varautua siihen, että ttelussa järjestetään mahdllisesti dpingtestit. 7 JÄLKIARVIOINTI Jkaisen ttelutapahtuman jälkeen n tärkeä arviida ja kirjata järjestelyiden nnistumista ja löytää parannuskeinja (ks. liite 2: tarkistuslista). 14

16 LIITE 1: TULOSPALVELU, Kakknen 2012 Kats erillinen mukana tuleva pas ja hjeet tunnusten saamiseksi. Tulspalvelun yhteystiedt: Puhelin: Faksi: Sähköpsti: Sepp Taurinen: Humiitavia asiita: Liitthallituksen päätöksen mukaisesti kknpanluetteln ja sähköisen ttelupöytäkirjan käyttämättömyydestä seuraa ensimmäisellä kerralla varitus ja seuraavista kerrista velitetaan 85 eurn sakk/laiminlyönti. Ottelun aikana: Otteluiden tapahtumat täytetään tilastintijärjestelmään ja tulspalvelu seuraa tapahtumia seurantaikkunan kautta sekä siirtää tiedt Ylen teksti-tv:lle. Mikäli tilastintijärjestelmän käyttö kentältä n mahdtnta, maalit (minuutti, maalintekijä ja syöttäjä), vaihdt, varitukset ja puliaikatuls tulee ilmittaa tulspalvelun puhelinnumern. Ottelun jälkeen: Muistakaa merkitä ttelu lppuneeksi ja tarkistakaa vielä, että tuls n varmasti ikein. Varmistakaa myös, että YLEISÖMÄÄRÄ ja EROTUOMARI n merkitty ikein tilastintijärjestelmään. On myös EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ, että palkitut 1X2 pelaajat merkitään ttelupöytäkirjaan. Tarkistakaa elektrnisen ttelupöytäkirjan tietjen yhteen pitävyys ertumarin kanssa virallisesta ttelupöytäkirjasta jk niin, että tumari tulee katsmaan tiedt kneelta tai niin, että tulstatte elektrnisen ttelupöytäkirjan ja viette sen tumarin nähtäväksi. Ottelun tietjen pitää lla hyväksytty viimeistään 20 minuuttia ttelun päättymisen jälkeen. Tämän jälkeen tulspalvelu timittaa tiedt STT:n käyttöön mahdllisimman npeasti. 15

17 LIITE 2: TARKISTUSLISTA / MIESTEN KAKKONEN 2012 Tapahtumapäällikkö vastaa siitä, että manuaalin määräyksiä nudatetaan. Tarkistuslista n tarkitettu helpttamaan hänen työtään sekä timimaan valvnnan välineenä.. Keräämällä jkaisesta ktittelusta min merkinnöin tehdyn tarkastuslistan, saa tapahtumapäällikkö käsityksen tteluiden tteutumisesta. PÄIVÄMÄÄRÄ OTTELU Ottelutapahtuman ennakkjärjestelyt kunnssa Käsihjelma saatavilla Kknpant tumareille Kknpant tiedtusryhmälle Kentän kunt ja varusteet Tulspalvelu Juntaminen Pallpjat/tytöt ja pallt Esittelyt ertumarir ja alituskknpan, alkuseremniat ja kättelyt min min - 75 min - 59 min OK? OK? OK? OK? -6 min Ottelun täsmällinen alittaminen h min s Lppuseremniat Turvallisuusjärjestelyt +1 min OK? Yleisömäärä Yleisön käyttäytyminen OK? Veikkauspörssi, kulta: Veikkauspörssi, hpea: Veikkauspörssi, prnssi: Puutteet / parannettavaa /mat kmmentit: Tapahtumapäällikkö: 16

Toimitsijaohjeet. Kilpailusäännöt 34 Toimitsijat. Kilpailusäännöt 35 Pelaajaluettelo. Kilpailusäännöt 36 Ottelupöytäkirja

Toimitsijaohjeet. Kilpailusäännöt 34 Toimitsijat. Kilpailusäännöt 35 Pelaajaluettelo. Kilpailusäännöt 36 Ottelupöytäkirja Timitsijahjeet Kilpailusäännöt 34 Timitsijat Vastuujukkueen n nimettävä kuhunkin tteluun pätevät, 15 vutta täyttäneet timitsijat, jista vähintään yksi n käynyt liitn timitsijakulutuksen. Liitn timitsijakulutuksen

Lisätiedot

Tehtävien jakamisen yhteydessä kannattaa samalla rakentaa varahenkilöjärjestelmä.

Tehtävien jakamisen yhteydessä kannattaa samalla rakentaa varahenkilöjärjestelmä. OTTELUMANUAALI 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. OTTELUORGANISAATIO... 2 2.1. Tapahtumapäällikkö... 2 2.2. Otteluvastaava... 3 2.3. Mediavastaava... 3 2.4. Tiedotusryhmä... 3 2.5. Turvallisuusvastaava...

Lisätiedot

Tehtävien jakamisen yhteydessä kannattaa samalla rakentaa varahenkilöjärjestelmä.

Tehtävien jakamisen yhteydessä kannattaa samalla rakentaa varahenkilöjärjestelmä. OTTELUMANUAALI 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. OTTELUORGANISAATIO... 2 2.1. Tapahtumapäällikkö... 2 2.2. Otteluvastaava... 3 2.3. Mediavastaava... 3 2.4. Tiedotusryhmä... 3 2.5. Turvallisuusvastaava...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 2 (21)

SISÄLLYSLUETTELO 2 (21) OTTELUMANUAALI 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OTTELUORGANISAATIO... 3 2.1. Tapahtumapäällikkö... 3 2.2. Otteluvastaava... 3 2.3. Mediavastaava... 4 2.4. Tiedotusryhmä... 4 2.5. Turvallisuusvastaava...

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 2 (23)

SISÄLLYSLUETTELO 2 (23) OTTELUMANUAALI 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OTTELUORGANISAATIO... 3 2.1. Tapahtumapäällikkö... 3 2.2. Otteluvastaava... 3 2.3. Mediavastaava... 4 2.4. Tiedotusryhmä... 4 2.5. Turvallisuusvastaava...

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä

MU:n jalkapallojaoston johtoryhmä MU:n jalkapalljastn jhtryhmä Expert Mäntsälä 3.10.2012 Läsnä: Jari Kupiainen (PJ), Ville Hellman, Jari Piipp, Jyrki Valknen, Mikk Ahnen, Paula Jurvanen, Sari Alaluusua (paikalla san ajasta) sekä kutsuttuna

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE

UINTIJAOSTON! TOIMINTAOHJE UINTIJAOSTON TOIMINTAOHJE 1 Sisältö SEURAN JA UINTIJAOSTON ESITTELY... 3 TOIMINTAOHJEET... 4 UINTIKAUSI... 4 VAKUUTUKSET... 5 BLUE CARD LISENSSI... 5 KAUSIMAKSUT... 5 VALMENTAJIEN JA HUOLTAJIEN VUOROVAIKUTUS...

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Sarjamanuaali. Ohjeita ja määräyksiä Suomen Palloliiton Turun piirin Vitosen, Kutosen ja Naisten Kolmosen ottelun järjestämiseen

Sarjamanuaali. Ohjeita ja määräyksiä Suomen Palloliiton Turun piirin Vitosen, Kutosen ja Naisten Kolmosen ottelun järjestämiseen Sarjamanuaali Ohjeita ja määräyksiä Suomen Palloliiton Turun piirin Vitosen, Kutosen ja Naisten Kolmosen ottelun järjestämiseen PELIASUT Molemmat joukkueet huolehtivat, että peliasut ovat asiallisessa

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri

Edelliset kirjeet löydät tarvittaessa Purkista: purkki.partio.fi > Piiri palvelee > Kuksa-jäsenrekisteri KUKSA-KIRJE 3 26.11.2014 1 (8) HEI! Tämä n syksyn 2014 aikana klmas Pääkaupunkiseudun Partilaisten tuttama Kuksa-kirje eli lyhyt apuväline lippukunnille Kuksan käyttöönttn. Edellisissä kirjeissä n hjeistettu:

Lisätiedot

Maskun Palloseura ry. Seurakäsikirja

Maskun Palloseura ry. Seurakäsikirja Maskun Pallseura ry Seurakäsikirja 1. Maskun Pallseura ry:n Mtt, Arvt, Strategia ja Organisaati...4 a. Maskun Pallseuran Mtt... 4 b. Maskun Pallseuran Arvt... 4 c. Seuran strategia... 4 d. Seuran rganisaati

Lisätiedot

OTTELUMANUAALI. Lisäyksiä/korjauksia/poistoja vuoden 2013 versioon on tehty seuraaviin kohtiin:

OTTELUMANUAALI. Lisäyksiä/korjauksia/poistoja vuoden 2013 versioon on tehty seuraaviin kohtiin: OTTELUMANUAALI 2014 Lisäyksiä/krjauksia/pistja vuden 2013 versin n tehty seuraaviin khtiin: 5.2 5.3 5.5 5.6 5.11 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. Ilmitusvelvllisuudet... 2 3. Ottelukenttiin liittyvät

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä

Yhteenveto Päivä liitossa päivästä Päivä liitssa päivä järjestettiin 2.10.2014 Val-talssa Helsingin Pasilassa. Päivään sallistui pääkaupunkiseudun urheiluseurjen päätimisia timihenkilöitä sekä yleisurheilukuluhjaaja. Tähän yhteenvetn n

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Toimitsijatehtävät ja pöytäkirjan täyttöohjeet

Toimitsijatehtävät ja pöytäkirjan täyttöohjeet Timitsijatehtävät ja pöytäkirjan täyttöhjeet Yleisiä hjeita Kaikkien ttelutimitsijiden tulee muistaa, että he vat pulueettmia henkilöitä, jiden ei tule näyttää tunteitaan muille, esim. ravistelemalla päätä,

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN

KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN KAIKKI ALKAA TIEDOSTA TULOKSELLISTA DIGITAALISESTI OHJAAVAA UUSIOKÄYTTÖÄ MAANRAKENTAMISEEN Maapörssi Maapörssi n alittanut nettiphjaisen tiedn välittämisen ylijäämä maa-ainesten kierrätyksen edistämiseksi

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Ohjeita linja- ja aikatuomareille

Ohjeita linja- ja aikatuomareille Päivitetty Ohjeita linja- ja aikatumareille Yleistä Linja- ja aikatumarit timivat SM-kilpailuissa, FinGym-kilpailuissa, katsastuskilpailuissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Mikäli vimistelija n kkeiluajan

Lisätiedot

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012-

Ystävän apuri. Palveluihin ohjaamisen opasvihko ikäihmisen ystävälle. Ystävätoiminnan alueellisen tuen kehittämisprojekti 2012- Ystävän apuri Palveluihin hjaamisen pasvihk ikäihmisen ystävälle Ystävätiminnan alueellisen tuen kehittämisprjekti 2012- TAVALLISEN IHMISEN TAIDOIN Oppaan sisällöstä: Opas n tarkitettu Punaisen Ristin

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan toimitsijaksi!

Tervetuloa mukaan toimitsijaksi! Tervetula mukaan timitsijaksi! Miksi mia kisja järjestetään? Saln uimarit ry järjestää yksipäiväiset kansalliset kilpailut keväällä ja syksyllä sekä kuusisaisen Sal Cup kilpailut kevät ja syyskauden aikana

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Tervetuloa GoGolfin Green Card -kurssille

Tervetuloa GoGolfin Green Card -kurssille Tervetula GGlfin Green Card -kurssille Glfin alkeiskurssisi lähestyy ja tähän materiaaliin n kerätty muutamia asiita, jtta glfharrastuksesi lähtee mahdllisimman hyvin käyntiin. Ennen kurssia Vaatetuksena

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 3/ (5)

Ohje viranomaisille 3/ (5) Ohje viranmaisille 3/2010 1 (5) Dnr 7043/11.02.04.00.05/2010 Jakelussa mainituille Ulkalueilla järjestettäviä yleisiä tilaisuuksia kskeva tupakintikielt Taustaa Yleiset tilaisuudet Ssiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Seuran toimintaopas 2014 2015

Seuran toimintaopas 2014 2015 Seuran timintapas 2014 2015 1 Sisällysluettel M-Team seurana s. 3 Strategia 2018 s. 4 Hallint s. 4 Talus s. 5 Timihenkilöt s. 6 Seuran timintatavat s. 9 Käyttäytyminen s. 9 Terveys ja päihteet s. 9 Ongelmatilanteet

Lisätiedot

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa

Kielistrategia. 1. Periaatelinjaukset. 1.1 Johdanto. 1.2 Nykytilanne ylioppilaskunnassa ja Aallossa Kielistrategia 1. Periaatelinjaukset 1.1 Jhdant Ylipistlain 46 :n mukaan Aalt-ylipistn ylippilaskunnan kielet vat sumi ja rutsi. Lisäksi ylippilaskunnan jäsenistä merkittävä suus, vunna 2010 nin 10 prsenttia,

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Kirje 1 (5) VM/1346/02.02.03.09/2017 10.7.2017 VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Valtinavustuksen maksimisumma Sumi.fi-viestit n palvelu, jka timii julkishallinnn rganisaatiiden

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009

LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 järjestää LASTEN NÄÄSHALLI CUP 2009 Sunnuntaina 24.5.2009 KILPAILUPAIKKA KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN KILPAILUMAKSU Nääshalli, bud 4 (Näsijärvenkatu 8, Tampere). Viimeinen ilmittautumispäivä n perjantaina

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja Sumen melnta- ja sutuliitt ry 20.2.2014 Melnta- ja sutuliitn yleisiä periaatteita kskien valintja a. Valinnat ja taludellinen tuki Valinnat hyväksyy SMSL:n Kilpailu- ja valmennusvalikunta lajivastaavan

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Tutustumme Kokoomukseen

Tutustumme Kokoomukseen Tutustumme Kkmukseen Opiskelevan pienryhmän aineist Kansallisen Sivistysliitn Opintkeskus KANSIO www.kkmus.fi/kansi/aineistt/tutustumme_kkmukseen Tutustumme Kkmukseen Kkmuksen paikallisyhdistyksiin liittyy

Lisätiedot

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista

Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista Yritysten yleisimmät kysymykset ja vastaukset Team Finlandista 3.9.2014 Elinkeinelämän keskusliitt Sisällys 1 Mikä n Team Finland?... 1 2 Mitä Team Finlandissa n saatu aikaan? Miten muuts näkyy yrityksille?...

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet 2015-03-16 1 (6) TeliaSneran eettiset timintaperiaatteet TeliaSnera n hyväksynyt yhteiset periaatteet knsernimme timinnan perustaksi. Odtamme TeliaSneran kaikkien työntekijöiden nudattavan päivittäisessä

Lisätiedot

Sarjamanuaali. Ohjeita ja määräyksiä Suomen Palloliiton Länsi-Suomen piirin aikuisten sarjoihin (Kolmosessa ja Nelosessa omat erilliset sarjamanuaali)

Sarjamanuaali. Ohjeita ja määräyksiä Suomen Palloliiton Länsi-Suomen piirin aikuisten sarjoihin (Kolmosessa ja Nelosessa omat erilliset sarjamanuaali) Sarjamanuaali Ohjeita ja määräyksiä Suomen Palloliiton Länsi-Suomen piirin aikuisten sarjoihin (Kolmosessa ja Nelosessa omat erilliset sarjamanuaali) PELIASUT Molemmat joukkueet huolehtivat, että peliasut

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? Kn 6/15 98 Liite 1 Kv 3/15 37 Liite 1 1. Edellinen strategia Lähimmäisen yhteisö päättyy vuteen 2015. 2. Seurakunta tarvitsee strategiaa, kska se hjaa kaikkea seurakunnan timintaa

Lisätiedot

KOTIKOKKI.NET- AINEISTO- OHJEET Mainosbannerit. Erityisohjeet Flash- bannereita varten

KOTIKOKKI.NET- AINEISTO- OHJEET Mainosbannerit. Erityisohjeet Flash- bannereita varten KOTIKOKKI.NET- AINEISTO- OHJEET Mainsbannerit Banneri avautuu uuteen selainikkunaan Banneri ei saa pitää ääntä tai alittaa videtista, js käyttäjä ei erikseen klikkaa banneria Bannerin mukana pitää timittaa

Lisätiedot