SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2"

Transkriptio

1 OTTELUMANUAALI 2012

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO Ilmitusvelvllisuudet Ottelukenttiin liittyvät määräykset Ottelurganisaati.3 5. Ottelutapahtuma Markkininti Ilme Viestintä Mainnta Otteluiden alkamisajat Kknpan ja pöytäkirja Ottelutapahtuman aikataulu Tekninen alue Yleisön palvelut Tiedtusjärjestelmä Tarvittavat tilat Virallinen tulspalvelu Ottelujuntaminen ja äänimainkset Alkuseremniat Pallpjat/- tytöt ja ttelupallt Palkitsemiset Lppuseremniat Mediajärjestelyt Lehdistötilaisuus Turvallisuusjärjestelyt Yleistä Lääkintähult Jälkiarviinti LIITE 1: TULOSPALVELU LIITE 2: TARKISTUSLISTA

3 1. JOHDANTO Kakksen manuaali sisältää tieta Pallliitn järjestämään Kakkseen liittyen ja samalla hjeistus ttelutapahtuman järjestämiseen. Kakksen manuaalin määräyksiä ja hjeistuksia tulee käyttää jkaisessa sarjattelussa. Ottelumanuaali tarjaa Kakkseen sallistuville seurille mallin laadukkaan ttelutapahtuman järjestelyistä. Manuaali timii myös tehkkaana seurannan ja itsearviinnin välineenä. Ennen kaikkea tarkituksena n selkeyttää ttelutapahtuman järjestelyitä. Ottelumanuaali n rakennettu timimaan apuvälineenä ja muistilistana ttelujärjestäjille. Manuaalin hjeistusten tai määräysten laiminlyönnistä vidaan rangaista liitn rangaistusmääräysten mukaisesti. 2. ILMOITUSVELVOLLISUUDET 2.1 Otteluilmitus Jkaista ttelua ennen ktijukkueen tulee ttaa yhteyttä vierasjukkueeseen, jtta ttelujärjestelyt saadaan ajissa käyntiin. Ktijukkueen n viimeistään seitsemän (7) vurkautta ennen ttelua ilmitettava vierasjukkueelle, ertumarille, avustaville ertumareille ja Pallliitn tulspalveluun tteluaika ja -paikka sekä muuten ttelutapahtumaan liittyvät leelliset asiat. Ottelut tulee pelata sarjahjelman mukaisesti. Mikäli n epäilys, että ttelua ei kyetä jstain syystä pelaamaan ennalta svittuna ajankhtana, tulee ttaa välittömästi yhteyttä Pallliittn ja tulspalveluun ja ktijukkueen piiriin. Myös mahdlliset muutkset (kellnaika tai pelipaikkamuutkset) n ilmitettava välittömästi tulspalveluun. Mikäli ilmitus n laiminlyöty, tulee vierasjukkueen tai ertumarin selvittää ttelun alkamisaika ja pelikenttä ttelun järjestäjältä. Ertumarin n raprtitava ilmituksen laiminlyönnistä ttelupöytäkirjassa. Mikäli ertumari tai avustava ertumari jutuu itse ttamaan selville alkamisajankhdan ja pelipaikan, hän n ikeutettu laskuttamaan tästä aiheutuneet khtuulliset kulut ktijukkueelta. Ktijukkueen n ilmitettava ttelun tulstiedt kilpailun järjestäjän antamien hjeiden mukaan. Vierailevan jukkueen n vähintään viikka ennen ilmitettava järjestävälle seuralle jukkueensa pelaajalista käsihjelmaa varten. Otteluilmituksen laiminlyönnistä vidaan rangaista liitn rangaistusmääräysten mukaisesti. 2

4 3. OTTELUKENTTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET Pelikentän minimikk n 95 x 55m. Kentän susituskk n 105 x 68m. Pelikentän päällyste n ensisijaisesti nurmi tai Sumen Pallliitn hyväksymä jalkapallnurmi. Pikkeuksellisissa lsuhteissa ttelut vidaan pelata kilpailun järjestäjän hjeiden mukaisesti kentillä tai halleissa, jiden päällyste pikkeaa edellä mainituista. Jukkueita ja ertumarista varten n varattava erilliset pukuhuneet, suihkutilat ja wc-tilat, jtka n ltava yksinmaan heidän käytettävissä 60 minuuttia ennen ttelua ja vähintään 30 minuuttia ttelun jälkeen. Jukkueiden pukuhuneen n ltava mitiltaan vähintään 30 m². Ertumaristn pukuhuneen n ltava mitiltaan vähintään 10 m². Pukuhuneiden n ltava lämmitettyjä ja lukittavia. Ottelupaikalla tulee lla katsm, jssa n istumapaikat vähintään 200 hengelle. Katsmiden välittömässä läheisyydessä tulee lla riittävät yleisön palvelu- ja wc-tilat. POIKKEUSLUVAT Pikkeuslupia vidaan näistä erityisvaatimuksista myöntää. Pikkeuslupa-anmukset tulee timittaa Sumen Pallliittn ja ). OTTELUKENTTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET (kntitaulukk) pelikentän kk minimi valaistus lux pukuhunetilat minimikk kentän pintamateriaali katsmkapasiteetti dpingtila lehdistötilat 95x55 nurmi jalkapallnurmi/ teknurmi m² susitus susitus 4. OTTELUORGANISAATIO Eri vastuualueiden eriyttäminen selkeästi määriteltyihin timenkuviin ei tarkita seurjen taakan kasvattamista, vaan pikemminkin päinvastin: näin karsitaan päällekkäisyyksiä ja ludaan apua timivan ttelun järjestämiseen. Yksi henkilö vi tehtävistä riippuen hitaa useampaakin vastuualuetta, mutta n sutavaa, että esim. sairastapausten vuksi rganisaatin kuuluu useita ihmisiä. Pääasia n, että tteluun liittyvät tapahtumat tulevat tyylikkäästi ja täsmällisesti tteutetuiksi. Tehtävien jakamisen yhteydessä kannattaa samalla rakentaa varahenkilöjärjestelmä. 3

5 a. Tapahtumapäällikkö - vastaa kk ttelutapahtumasta - krdini eri sa-alueiden timintaa - timii linkkinä eri vastuuhenkilöiden välillä - jakaa tehtävät tarkituksenmukaisesti - hulehtii, että ttelutapahtuma täyttää manuaalin vaatimukset b. Otteluvastaava - hulehtii seremniista (alku- ja lppuseremniat, palkitsemiset ym.) - hulehtii pallpjista/-tytöistä (tarkat hjeet jäljempänä) - tarkistaa mainsten sijittelun - n jukkueiden ja ertumaristn yhdyshenkilö ttelupaikalla - vastaa siis kaikesta, mikä liittyy itse ttelujärjestelyihin (ellei tehtävää le annettu tisen henkilön vastuulle) c. Mediavastaava - vastaa median-edustajista (lehdistö, kuvaajat, mahdlliset radi- ja TV-ryhmät) - timii ttelussa yhteistyössä median kanssa ja jakaa tieta - pitää hulta, että kknpanista tiedtetaan svittuina aikina - hulehtii haastatteluista ja lehdistön haastattelupyyntöjen timeenpanemisesta d. Tiedtusryhmä - ryhmä tuttaa ja jakaa tieta ttelusta - kstuu ttelun juntajasta, virallisen tulspalvelun hitajasta sekä infrmaatijärjestelmän hitajasta (näistä tehtävistä tarkemmat hjeet jäljempänä) e. Turvallisuusvastaava - vastaa ttelutapahtuman turvallisuudesta - jhtaa ttelun aikana turvallisuushenkilöstöä - tekee turvallisuussuunnitelman, jhn liittyy mm. kkntumislain edellyttämä ilmitus yleisötapahtumasta paikalliselle pliisiviranmaiselle (kats: 4

6 Muita keskeisiä ttelutapahtuman tehtäväalueita vat mm. kaikki yleisöpalvelut eri mudissaan, mahdlliset VIP-palvelut ja markkininti sisältäen yleisörekrytinnin. Myös näiden sa-alueiden krdininti ja hulellinen suunnittelu kuuluvat jkaisen seuran itsestään selviin tehtäviin. 5. OTTELUTAPAHTUMA Tavitteena n luda Kakksen ttelutapahtumista entistä timivampia ja yhtenäisempiä kknaisuuksia. Siksi tapahtuman jkaisesta sa-alueesta hulehtiminen n ensiarvisen tärkeää. 5.1 MARKKINOINTI ILME Kakksen lga tulee käyttää kaikissa materiaaleissa. Lgn tulee näkyä esim. seuran/jukkueen internetsivuilla, tteluhjelmassa, kausijulkaisussa, julisteissa, pääsylipuissa, kausikrteissa sekä muissa materiaaleissa. Lgsta löytyy sekä sumen- että rutsinkielinen versi. Kakksen lga ei saa yhdistää liian läheisesti yrityksen (spnsrin) lgn kanssa. Lisätietja tai VIESTINTÄ Seurjen ma viestintä n erittäin tärkeää. Otteluennakt ja -raprtit n hyvä tuttaa mille internetsivuille sekä timittaa myös paikallisille mediille ja Pallliittn. Kakksella n ma viestintäkanava Pallliitn sivuilla, missä seurjen tuttama uutisvirta tulee esille MAINONTA Ktitteluiden mainntaan n syytä panstaa. Omien mediiden käyttö (internet, kuulutukset tteluissa) n tärkeää. Tämän lisäksi n hyvä käyttää mm. paikallislehtien mainntaa tai luda yhteistyötä paikallislehtien timittajien kanssa tteluennakiden ja raprttien kautta. Tärkeätä n myös humiida, että tiedt seuraavasta ttelusta n lehtien Tänään/Humenna -palstilla. 5.2 OTTELUIDEN ALKAMISAJAT Otteluiden alkamisajista päättää seurat yhdessä Pallliitn kanssa. Ottelut tulee alittaa täsmällisesti määrättynä ajankhtana. Tauk kestää 15 minuuttia, ja ertumari vastaa tisen jaksn täsmällisestä alittamisesta. On susiteltavaa järjestää ttelupalaveri ennen jukkueiden, ertumaristn ja yleisön saapumista. Palaverissa tapahtumapäällikkö vahvistaa jaetut tehtävät ja varmistaa henkilöstön paikallaln. 5.3 KOKOONPANO JA OTTELUPÖYTÄKIRJA Kakksen sarjatteluissa tulee käyttää liitn virallista tulspalvelujärjestelmää PallVerkka. 5

7 Kummankin jukkueen edustaja vahvistaa jukkueensa kknpann ertumarin läsnä llessa 75min ennen ttelun alkua. Samalla ertumaristlle tudaan peliasu ja pelipallt tarkistettavaksi. Jukkueen kknpan tulee lla hyväksyttynä Pallverkk-järjestelmässä 2 tuntia ennen ttelun alkua. Kknpan n timitettava välittömästi ktijukkueen rganisaatille, kuten tulspalveluhenkilölle sekä juntajalle. Mikäli kknpann tiedt pikkeavat käsihjelman tiedista (esim. numerinti), myös median edustajat tulee saattaa ajan tasalle. Ottelupöytäkirjaan merkityn pelaajan n pystyttävä tdistamaan henkilöllisyytensä ttelun ertumarille. Ottelupöytäkirjassa levat yksitista ensimmäistä pelaajaa alittavat ttelun. Lisäksi pöytäkirjassa saa lla seitsemän vaihtpelaajaa ja kuusi taustahenkilöä. Pelaajavaihdt n suritettava samalta pulen kenttää. Susituksena n, että vaihdissa käytettäisiin numertaulua. Myös taun aikana tehtävistä vaihdista n ilmitettava numertaululla. Vaihdista viedään tiet npeasti myös ttelun juntajalle. 5.4 OTTELUTAPAHTUMAN AIKATAULU min. Ottelurganisaatin vastuuhenkilöt (mm. tapahtumapäällikkö, tteluvastaava ja juntaja) saapuvat paikalle min. Ottelun lsuhteet tarkistetaan (mm. salkliput tangssa, kenttä, pukukpit ja muut tilat kunnssa) min. Ottelupalaveri henkilöstön kanssa - 90 min. Mahdllinen tteludelegaatti saapuu - 90 min. Ertumarit saapuvat - 90 min. Jukkueet saapuvat - 75 min. Jukkueet luvuttavat tulstetut pelaajalistat ertumarille, jka varmistaa niiden paikkansa pitävyyden - 59 min. Juntajalle kpi ja mahdlliselle Delegaatille kpi pöytäkirjasta - 60 min. 10 Verryttelymahdllisuus kentällä min. n. 6 min. Ertumari tarkistaa varusteet Kuuluttaja esittelee ertumaristn ja alituskknpant n. 5 min. Alkuseremnia (alitus riippuu etäisyyksistä), kentälle tul n. 3 min. Kättelyt - 1 min. Teikkaus min. Kick-ff Kuuluttaja esittelee jukkueiden vaihtpelaajat ja taustat 5.5 TEKNINEN ALUE 6

8 Tekniset alueet vivat vaihdella kentittäin. Seuraavat määräykset n tarkitettu yleishjeiksi: Kakksen tteluissa pakllinen katettu vaihtpelaajasuja/-penkki n sijitettava keskirajan tuntumaan symmetrisesti keskirajaan nähden mahdllisuuksien mukaan kuuden (6) metrin päähän sivurajasta elleivät kiinteät rakenteet sitä estä. Vaihtpelaajasujat/-penkit n sijitettava samalle pulelle pelikenttää. Vaihtpelaajasujassa tai -penkillä saa lla enintään klmetista (13) henkilöä, jista seitsemän (7) vaihtpelaajaa ja kuusi (6) nimettyä jukkueen edustajaa (valmentaja, hultaja, jukkueenjhtaja, lääkäri jne.). Kaikkien vaihtpelaajasujassa levien henkilöiden nimet pitää lla pöytäkirjassa. Vaihtpelaajien lämmittely pelin aikana tapahtuu ertumarin antamien hjeiden mukaan. Vain yksi henkilö kerrallaan n ikeutettu antamaan taktisia hjeita ja hänen n palattava takaisin penkille välittömästi hjeet annettuaan. Valmentajan ja jukkueenjhdn n pysyttävä teknisellä alueella, paitsi erityistapauksissa kuten fysiterapeutin tai lääkärin mennessä kentälle ertumarin luvalla arviimaan pelaajan lukkaantumisastetta Valmentajan ja muiden jukkueen edustajien n käyttäydyttävä urheilullisesti Tupakinti ja puhelimen käyttö teknisellä alueella n kiellettyä. Teknisen alueen leveys n vaihtpenkkien istuinalueen leveys, lisättynä 1 metrillä kummastakin päästä sivullepäin, ja pituus ulttuu vaihtpenkin takareunan tasalta metrin päähän sivurajasta. Tekninen alue tulee merkitä selvästi vaihtpelaajasujan/-penkin ympärille. Teknisen alueen välittömässä läheisyydessä tulee lla kentältä vaihtja varten vaihttaulut ja paarit 1 m 1 m 5.6 YLEISÖN PALVELUT Timivilla äänentistlaitteilla ja tulstaululla vi antaa tehkkaasti tieta pelaavista jukkueista ja käynnissä levista muista tteluista. 7

9 WC-tilja n varattava riittävästi yleisön käyttöön. Tiljen tulee lla siistejä. Liikuntaesteisille n varattava mat katsmpaikat ja WC-tiljen tulee lla asianmukaiset. Jkaisessa ttelussa tulee lla saatavilla ttelukhtainen käsihjelma, jsta tulee ilmetä ttelun perustiedt, jukkueiden pelaajat numerineen sekä tietja tulevista tteluista. Jtta kilpailun yhtenäinen ilme krstuu, n Kakksen lg ltava käsihjelmassa esillä etusivulla. 5.7 TIEDOTUSJÄRJESTELMÄ Tiedtusjärjestelmään kuuluvat sekä virallinen tulspalvelu että juntaminen. Tehtävät sivuavat tisiaan, minkä vuksi läheinen yhteistyö n välttämätöntä. Samaan ryhmään kuuluu myös mediavastaava TARVITTAVAT TILAT rauhallinen tila, jssa n esteetön näkyvyys kentälle (mielellään sisätila) pöydät, tulit tarvittavat työvälineet VIRALLINEN TULOSPALVELU Pallliitt vastaa virallisen tulspalvelun järjestämisestä, mutta seurat vat velvllisia infrmimaan ktittelun tapahtumista. Pallliitn järjestelmä edellyttää seurilta panstusta: aktiivisen palvelun hitajan, riittävät välineet, Teksti TV käytettävissä, puhelinyhteys jne. (ks. liite 1: tulspalveluhjeet) OTTELUJUONTAMINEN JA ÄÄNIMAINOKSET Ottelutapahtuman juntajalla n tärkeä asema yleisön palvelemisessa. Juntajan tehtävä n mnipulinen ja haasteellinen. Juntajan n ltava selvillä kk ttelutapahtuman kulusta. Juntajan n valmistauduttava ttelutapahtumaan hulellisesti. Se helpttaa humattavasti jkaisen vaiheen läpiviemistä. Kuuluttaja saa lisätieta mm. Pallliitn nettisivuilta, seurjen timittamista tiedtteista ja tilastista sekä paikallisista tiedtusvälineistä. Ottelujuntajan kuulutukset vidaan jakaa kuuteen saan: 1. Ennen ttelua: tieta jukkueista, pelaajista, vednlyönnistä, tulevista tteluista, veikkauskhteina levista tteluista, maatteluista, palkinnista, jukkueiden alituskknpann ja ertumareiden esittely jne. 2. Heti ttelun alettua vaihtpelaajien ja taustjen esittely 3. Ottelun aikana: tieta ttelun kulusta (kulmat, varitukset, maalintekijät, syöttäjät, vaihdt jne), sekä muiden ttelupaikkakuntien tilanteet. 8

10 4. Tauk: tieta palveluista, taukkilpailusta, ensimmäisen jaksn tilastista jne. 5. Lppuseremniat: kuulutetaan palkinnt ym. ja hukutellaan yleisöä jäämään katsmaan palkintjenjaka. 6. Ottelun päätyttyä: mahdllinen haastattelu, tilastt, tieta tulevasta ttelusta jne. Edellä mainittujen kuulutusten lisäksi juntaja hitaa myös äänimainnnan, ja isännöi mahdllisen heishjelman jne. Erityisesti Veikkauksen äänimainnta tulee tteuttaa ennalta annettujen Pallliitn hjeiden mukaisesti. Veikkauksen äänimainkset n timitettu jukkueille Sumen Pallliitsta. Kaikki mainskuulutukset, mikäli mahdllista, suritetaan sillin, kun pall ei le pelissä! Äänimainksen vi alittaa, kun pall ei le pelissä, ja js ei pelitilanteessa le juuri tulssa maalia, mains vi jatkua lppuun asti (edellyttäen että mains n lyhyt). Äänimainksen teh paranee humattavasti, kun ensin tulee jnkinlainen äänitunnus ja sen jälkeen mains. Juntajan kertman infrmaatin n ltava pääsääntöisesti pulueetnta, mutta hehkuttaminen ja yleisön innstaminen n myös paikallaan. Juntajan tulee pysyä hyvien tapjen rajissa, eikä hän kskaan saa ttaa ertumarin asemaa. Yleisön kiihttaminen kumpaa tahansa jukkuetta vastaan n ehdttmasti kiellettyä. Vierailijaa tulee kunniittaa ja sille tulee myös jakaa kiitsta kiitksen hetkellä. 5.8 ALKUSEREMONIAT Pelaajien kentälle tul ennen ttelun alkua tapahtuu jkaisella paikkakunnalla samalla tavalla. Seremniat alkavat nin 5 minuuttia ennen ttelun alkua. 1. Pelaajien esittelyt suritetaan ennen jukkueiden saapumista pukuhuneista pelikentälle. Kuuluttaja lukee ensin vierasjukkueen alituskknpann ja tämän jälkeen ktijukkueen kknpann, sekä esittelee ertumaristn. 2. Seuran tunnusmusiikki jhdattaa jukkueet ja ertumaristn kentälle. 9

11 Liite 8 Jukkueiden kentälle tul 4. ertumari valkuvaajat ktijukkue ertumarist vierasjukkue XXXXXXXXXXX O O O XXXXXXXXXXX 7 m 7 m Ktijukkueen vaihtpenkki Vierasjukkueen vaihtpenkki 3. Ertumarist ja jukkueet saapuvat ja asettuvat kentällä kuvan sittamalla tavalla. 4. Yleisön tervehtiminen: Pelaajat ja ertumarit tervehtivät yhdessä samanaikaisesti. 5. Kättely: vierasjukkue lähtee liikkeelle ja kättelee ensin ertumaristn ja sen jälkeen ktijukkueen pelaajat. Vierasjukkue menee jukkuekuvaan tai mille paikilleen (kapteenia lukuun ttamatta). Ktijukkue lähtee kapteenin jhdlla kättelemään ertumarista ja siirtyy sen jälkeen jukkuekuvaan/mille paikilleen (kapteenia lukuun ttamatta). 6. Minuutti ennen ttelun alkua suritetaan teikkaus. 7. Ottelu alkaa ja kuuluttaja esittelee jukkueiden vaihtpelaajat ja taustat 5.9 OTTELUPALLOT JA PALLOPOJAT/-TYTÖT Kakksessa n käytettävä vähintään klmea ja enintään kahtatista palla. Palljen tulee lla uusia tai uuden verisia. Ottelupallt timitetaan ertumareille viimeistään tuntia ennen ttelun 10

12 alkamista tarkastamista varten. Tarkastuksen jälkeen pallja ei enää le lupa käyttää ennen ttelun alkua. Ottelun järjestäjä (ktijukkue) vastaa pallpikien tai -tyttöjen järjestämisestä ja riittävästä kuluttamisesta tehtävään. Pallpikia tai -tyttöjä n ltava riittävä määrä ja heidän n ltava iältään kykeneviä hitamaan tehtävänsä. Heitä lisi hyvä lla vähintään kahdeksan. Pallpikien/tyttöjen sijittuminen riippuu niiden määrästä. Tärkeimmät paikat vat maalien takana. Otteluvastaava n vastuussa pallpjista/tytöistä, heidän llessaan stadinilla. Yleishjeet pallpjille/tytöille: tteluvastaava spii ennen ttelua pallpikien/tyttöjen paikat ttelun aikana pallpikien/tyttöjen säälsuhteisiin spivien varusteiden lisi hyvä lla yhtenäiset (jukkueen asu). Kannattaa varmistaa, että asu erttuu selvästi pelaavien jukkueiden asuista. Js värit vat hyvin samanlaiset, kannattaa käyttää liivejä. n humaavaista järjestää heille jumia ja pientä purtavaa, varsinkin kylmällä säällä esim. lämmintä mehua. Timinta ttelun aikana: mahdlliset tumareita yli jäävät ttelupallt jaetaan pallpjille/tytöille ennen kentälle mena siirrytään ennen pelaajaesittelyä (tai heti pelaajaesittelyn jälkeen) mille ennalta svituille paikilla. Pallpjat/tytöt vivat lla mukana esittelyssä ktijukkueen rivin jatkeena. Heitä ei kuitenkaan esitellä yksitellen, vaan kättelyiden aikana juntaja vi mainita ketkä timivat pallpikina/tyttöinä. seistään ryhdikkäästi kk ttelun ajan, ei njailla mainksiin js pall täytyy hakea mainsten etupulelta, niin mainkset pitää kiertää, eli ei saa hyppiä mainsten yli varapall pidetään sylissä ja sillä ei leikitä, jtta se ei vahingssakaan lipsahda kentälle pelin llessa käynnissä katse kk ajan pelissä kun pall menee yli rajan, lähin pallpika/tyttö nstaa man pallnsa päänsä päälle ja n valmis heittämään palln lähimmälle pelaajalle. Palla ei saa heittää ennen kuin pelaaja humaa, että palla llaan hänelle heittämässä. sen jälkeen kun n heittänyt palln kentälle, haetaan kentältä pis lentänyt pall ja palataan palln kanssa malle paikalle tarvittaessa taulla pallpjat/tytöt vivat auttaa kenttähenkilökuntaa nurmen pahimpien vahinkjen paikkaamisessa. Muuten heillä lisi hyvä lla tauktila. puliajalla pelipallja ei saa antaa pelaajille lämmittelyä varten, vaan heillä n mat lämmittelypallt PALKITSEMISET Tapahtumapäällikön n infrmitava kaikkia sapulia (jukkueita, tumareita, juntajaa) mahdllisista palkitsemisista vähintään tunti ennen peliä. Tärkeää n myös infrmida mahdllisista ttelun jälkeisistä palkintjen jaista, kuten Veikkauspörssistä. Mikäli ttelua ennen n palkintja jaettavana ja palkittava n yksi pelaajista, niin palkint tulee jakaa ennen pelaajaesittelyjä. Juntaja ilmittaa yleisölle palkinnn, palkinnn jakajan ja palkinnn saajan. Palkintjen jat n hyvä surittaa riittävän npealla templla. 11

13 5.11 LOPPUSEREMONIAT Ennen ttelun päättymistä juntaja muistuttaa yleisöä lppuseremniista. Lppuseremniiden kulku n seuraavanlainen: 1. Ottelu päättyy: jukkueet ja ertumarist kkntuvat riviin nin 7 metriä sivurajasta, samalla tavalla kun ennen ttelua. Mikäli palkintja ei jaeta, niin pelaajat kättelevät vastustajan ja tumarin samalla tavalla kuin ennen ttelua. Mahdlliset palkintjen jat: Tumari infrmi jukkueita palkintjen jakamisesta. Juntaja ilmittaa palkinnn, palkintjen jakajat ja palkintjen saajat (yksitellen). - Veikkaus palkitsee miesten Kakksen ttelussa kentän klme parasta pelaajaa Vaki 1 X 2 mitaleilla. Veikkausraadissa tänään vat Palkintjen jakajat pysyvät paikillaan, palkitut nutavat palkintnsa. Mikäli palkinnn saaja ei le nutamassa palkintaan, kapteeni ttaa palkinnn vastaan pelaajan pulesta. Kun kaikki palkinnt n jaettu, jukkueet kättelevät vastustajan ja tumarin samalla tavalla kuin ennen ttelua. Tämän jälkeen pelaajat pistuvat kentältä ja tumarit seuraavat heitä. 3. Kiitetään yleisöä: Pistuessaan kentältä pelaajat ja valmentajat kiittävät yleisöä kannustuksesta ja juntaja kiittää yleisöä seuran pulesta. Seremniita ja minuuttiaikataulua sisältävä mniste kannattaa timittaa riittävän ajissa ennen ttelua jukkueille, ertumaristlle, juntajalle, sekä media-edustajille MEDIAJÄRJESTELYT Medialle n varattava tila, jka timii ns. mediakeskuksena. Mediakeskuksen n ltava avinna 45 minuuttia ennen ttelun alkua. Mediakeskuksessa tulee lla mm. käsihjelma tarjlla ja tätä kautta median edustajat tttuvat käyttämään tilaa hyväkseen. Mediakeskuksessa tapahtuu: järjestetään ennen ttelua, puliaika-taulla sekä ttelun jälkeen tarjilu (virvkkeita, kahvia, jtain pientä purtavaa) viimeistään 40 min. ennen ttelua jaetaan jukkueiden kknpant ja muu ttelua kskeva infrmaati. tilassa vidaan järjestää ttelun päättymisen jälkeen lehdistötilaisuus LEHDISTÖTILAISUUS Tivtaan, että jkaisessa ttelussa lisi lehdistötilaisuus (tietenkin median läsnälsta riippuen). Lehdistötilaisuutta varten varataan pöytä ja tulit sekä virvitusjumia valmentajia/pelaajia varten. Tilaisuuteen sallistuvat yleensä jukkueiden ykkösvalmentajat. Myös pelaajat vivat sallistua lehdistötilaisuuteen. He saapuvat tilaisuuteen samanaikaisesti ja jhdetusti. Säännöt eivät estä ertumarin sallistumista lehdistötilaisuuteen. Hänet vidaan pyytää lehdistötilaisuuteen kertmaan näkemyksensä. Lehdistötilaisuuden avaa mediavastaava/lehdistötilaisuuden vetäjä. Hän kert tilaisuuden rakenteen sekä ttelun päätapahtumat käyttäen apunaan tilasttietja kuluneesta ttelusta. Tämän jälkeen hän antaa puheenvurn valmentajille (ensin vierasjukkue). Puheenvurt 12

14 annetaan esittämällä 2 5 etukäteen mietittyä kysymystä. Lehdistötilaisuuden vetäjä n tässä vaiheessa ainut, jka vi niitä esittää. Samalla hänen tulee reagida kmmentteihin esittämällä jatkkysymyksiä. Erityisesti n humiitava vierasjukkue. Hyvässä lehdistötilaisuudessa tilaisuuden vetäjä sittaa asiantuntemuksensa myös vierasjukkueesta, hankkimalla kiinnstavaa tieta jukkueista (esim. vierasjukkue ei le vittanut ktijukkuetta vieraissa kuuteen vuteen tai hyökkääjä X n nnistunut maalintessa keskinäisissä khtaamisissa aina). Lehdistötilaisuuden vetäjä n näkyvässä asemassa, sen vuksi hänen tulisi lla hulitellusti pukeutuneena. Valmentajien puheenvurjen jälkeen lehdistö vi esittää kysymyksiä valmentajille. Lpuksi tilaisuuden vetäjän n kiitettävä valmentajia/pelaajia ja lehdistöä, kerrttava seuraavan tapahtuman ajankhta ja ilmitettava tilaisuus päättyneeksi. 6 TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 6.1 YLEISTÄ Turvallisuusjärjestelyiden tavitteena n, että jkainen jalkapall-tteluun saapuva katsja ikään ja sukupuleen katsmatta viihtyy ttelutapahtumassa ja hänelle taataan turvallinen ja häiriövapaa mahdllisuus seurata ja nauttia jalkapalltapahtumasta. Jalkapall-ttelu n kkntumislain mukaan yleisötilaisuus, jnka järjestyksestä ja turvallisuudesta n vastuussa tilaisuuden järjestäjä. Vastuu n kaikenkattava eli jalkapall-ttelun järjestäjä vastaa pelaajien, jukkueiden taustahenkilöiden, ertumaristn, katsjien, timitsijiden sekä median turvallisuudesta. Turvallisuusvastaavan tehtävänä n laatia ttelutapahtuman turvallisuussuunnitelma, rekrytida tarvittava turvahenkilöstö sekä jhtaa turvarganisaatita ttelun aikana. Paikallisista timijista rekrytidaan turvarganisaatin seuraavat henkilöt ja välineet: järjestyksenvalvjat lipuntarkastajat (tarvittaessa) liikenteen- ja pysäköinninhjaajat (tarvittaessa) paarinkantajat ensiapuhenkilöstö sairasaut (tarvittaessa) Turvallisuusvastaava pitää yhteyttä paikallisiin pliisiviranmaisiin (tarvittaessa myös pelastusviranmaisiin), tekee tarvittaessa myös yleisötapahtumailmituksen ja timittaa sen ja turvallisuussuunnitelman paikallisille pliisiviranmaisille riittävän ajissa ennen ttelua, kuitenkin viimeistään viisi päivää ennen tapahtumaa. Ottelutapahtumien turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai ngelmissa, ta yhteyttä Pallliitn turvallisuuspäällikköön Juha Karjalaiseen, puh: (09) , GSM , 6.2 LÄÄKINTÄHUOLTO Ottelujärjestäjien tulee varmistaa että yleisön, timitsijiden ja pelaajien lääkintähult n kaikin pulin riittävällä taslla järjestetty. Alla sa-alueet jita n tettava humin. Yleisö 13

15 Yleisöä varten rekrytidaan ensiapuryhmä ja varmistetaan, että stadinilla n tarvittavat hittilat sekä hitvälineet. Jukkueet Jukkueilla n yleensä ma lääkäri tai muu vastaava, jka vastaa jukkueiden jäsenten ensiavusta. Ottelujärjestäjän tulee kuitenkin selvittää, minkä sairaalaan/lääkärikeskuksen puleen kannattaa lukkaantumistapauksissa kääntyä (ja varmistaa, että ttavat vastaan myös vieraspaikkakuntalaisia). Järjestäjien tulee sen lisäksi hitaa tteluun paarit ja kantajat. Paarinkantajat vat valmiustilassa teknisen alueen välittömässä läheisyydessä ja timivat ertumarin hjeistusten mukaan. Dping Järjestäjien tulee varautua siihen, että ttelussa järjestetään mahdllisesti dpingtestit. 7 JÄLKIARVIOINTI Jkaisen ttelutapahtuman jälkeen n tärkeä arviida ja kirjata järjestelyiden nnistumista ja löytää parannuskeinja (ks. liite 2: tarkistuslista). 14

16 LIITE 1: TULOSPALVELU, Kakknen 2012 Kats erillinen mukana tuleva pas ja hjeet tunnusten saamiseksi. Tulspalvelun yhteystiedt: Puhelin: Faksi: Sähköpsti: Sepp Taurinen: Humiitavia asiita: Liitthallituksen päätöksen mukaisesti kknpanluetteln ja sähköisen ttelupöytäkirjan käyttämättömyydestä seuraa ensimmäisellä kerralla varitus ja seuraavista kerrista velitetaan 85 eurn sakk/laiminlyönti. Ottelun aikana: Otteluiden tapahtumat täytetään tilastintijärjestelmään ja tulspalvelu seuraa tapahtumia seurantaikkunan kautta sekä siirtää tiedt Ylen teksti-tv:lle. Mikäli tilastintijärjestelmän käyttö kentältä n mahdtnta, maalit (minuutti, maalintekijä ja syöttäjä), vaihdt, varitukset ja puliaikatuls tulee ilmittaa tulspalvelun puhelinnumern. Ottelun jälkeen: Muistakaa merkitä ttelu lppuneeksi ja tarkistakaa vielä, että tuls n varmasti ikein. Varmistakaa myös, että YLEISÖMÄÄRÄ ja EROTUOMARI n merkitty ikein tilastintijärjestelmään. On myös EHDOTTOMAN TÄRKEÄÄ, että palkitut 1X2 pelaajat merkitään ttelupöytäkirjaan. Tarkistakaa elektrnisen ttelupöytäkirjan tietjen yhteen pitävyys ertumarin kanssa virallisesta ttelupöytäkirjasta jk niin, että tumari tulee katsmaan tiedt kneelta tai niin, että tulstatte elektrnisen ttelupöytäkirjan ja viette sen tumarin nähtäväksi. Ottelun tietjen pitää lla hyväksytty viimeistään 20 minuuttia ttelun päättymisen jälkeen. Tämän jälkeen tulspalvelu timittaa tiedt STT:n käyttöön mahdllisimman npeasti. 15

17 LIITE 2: TARKISTUSLISTA / MIESTEN KAKKONEN 2012 Tapahtumapäällikkö vastaa siitä, että manuaalin määräyksiä nudatetaan. Tarkistuslista n tarkitettu helpttamaan hänen työtään sekä timimaan valvnnan välineenä.. Keräämällä jkaisesta ktittelusta min merkinnöin tehdyn tarkastuslistan, saa tapahtumapäällikkö käsityksen tteluiden tteutumisesta. PÄIVÄMÄÄRÄ OTTELU Ottelutapahtuman ennakkjärjestelyt kunnssa Käsihjelma saatavilla Kknpant tumareille Kknpant tiedtusryhmälle Kentän kunt ja varusteet Tulspalvelu Juntaminen Pallpjat/tytöt ja pallt Esittelyt ertumarir ja alituskknpan, alkuseremniat ja kättelyt min min - 75 min - 59 min OK? OK? OK? OK? -6 min Ottelun täsmällinen alittaminen h min s Lppuseremniat Turvallisuusjärjestelyt +1 min OK? Yleisömäärä Yleisön käyttäytyminen OK? Veikkauspörssi, kulta: Veikkauspörssi, hpea: Veikkauspörssi, prnssi: Puutteet / parannettavaa /mat kmmentit: Tapahtumapäällikkö: 16

Tehtävien jakamisen yhteydessä kannattaa samalla rakentaa varahenkilöjärjestelmä.

Tehtävien jakamisen yhteydessä kannattaa samalla rakentaa varahenkilöjärjestelmä. OTTELUMANUAALI 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. OTTELUORGANISAATIO... 2 2.1. Tapahtumapäällikkö... 2 2.2. Otteluvastaava... 3 2.3. Mediavastaava... 3 2.4. Tiedotusryhmä... 3 2.5. Turvallisuusvastaava...

Lisätiedot

Tehtävien jakamisen yhteydessä kannattaa samalla rakentaa varahenkilöjärjestelmä.

Tehtävien jakamisen yhteydessä kannattaa samalla rakentaa varahenkilöjärjestelmä. OTTELUMANUAALI 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. OTTELUORGANISAATIO... 2 2.1. Tapahtumapäällikkö... 2 2.2. Otteluvastaava... 3 2.3. Mediavastaava... 3 2.4. Tiedotusryhmä... 3 2.5. Turvallisuusvastaava...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 2 (23)

SISÄLLYSLUETTELO 2 (23) OTTELUMANUAALI 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OTTELUORGANISAATIO... 3 2.1. Tapahtumapäällikkö... 3 2.2. Otteluvastaava... 3 2.3. Mediavastaava... 4 2.4. Tiedotusryhmä... 4 2.5. Turvallisuusvastaava...

Lisätiedot

2. Ottelujärjestelyt otteluorganisaation kuvaus ja toimenkuvat

2. Ottelujärjestelyt otteluorganisaation kuvaus ja toimenkuvat VEIKKAUSLIIGAN OTTELUMANUAALI 2011 SISÄLLYSLUETTELO Avaussanat 1. Ottelujärjestelyt olosuhteet 1.1. Tiedotusryhmä, media ja otteludelegaatti 1.2. Yleisöpalvelut ja käsiohjelma 1.3. Pääsyliput ja vapaakortit

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n ja Julkisten ja hyvinvintialjen Liitt JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtspimuksella

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnr 30968/06/2009 Kulemaan jhtanut sähkötapaturma Pedersöressä 27.7.2009 Tutkijaryhmä: Sakari Hatakka Björn Jhanssn ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTIN TIIVISTELMÄ Onnettmuustapaus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Kel ja kalli Adventures Kel ja kalli Lunt-hjelmapalvelu Turvallisuusasiakirja 2 1. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet TEKHY Teknisen hyväksynnän ATJ - prsessihjeet 27.3.2009 1.5 Hyväksytty Puurunen Juhani Teknisen hyväksynnän ATJ -prsessihjeet Sinerkari Mark TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prsessikuvaukset/Ajneuvprsessit/Tekninen

Lisätiedot

Junioritoiminnan linja. Markku Ranta

Junioritoiminnan linja. Markku Ranta Juniritiminnan linja Markku Ranta Yleistä Juniritiminnan linjalla tarkituksena n myös malta saltaan kehittää ja luda seuratiminnan suunnitelmallisuutta ja tavitteellisuutta, jka kehittää seuran timintaa

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta

Terveydenhuoltoalan tulkkauksen alustava opetussuunnitelma englanninkielisen yhteisen opetussuunnitelmamallin pohjalta 7. Učni načrti p psameznih učnih entah Attachment 3 MedInt: Terveydenhultalan tulkkauksen alustava petussuunnitelma englanninkielisen yhteisen petussuunnitelmamallin phjalta Tampereen ylipist Maaliskuu

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot