OHJEET ERI OPPIAINEIDEN LÄKSYJEN TEKEMISEEN JA KOKEISIIN VALMISTAUTUMISEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEET ERI OPPIAINEIDEN LÄKSYJEN TEKEMISEEN JA KOKEISIIN VALMISTAUTUMISEEN"

Transkriptio

1 SEINÄJOEN YHTEISKOULU OHJEITA OPISKELUUN OHJEET ERI OPPIAINEIDEN LÄKSYJEN TEKEMISEEN JA KOKEISIIN VALMISTAUTUMISEEN Sisällys: USKONTO... 1 TEKSTIILITYÖ... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 2 VIERAAT KIELET... 3 ÄIDINKIELI... 4 TEKNINEN TYÖ... 5 BIOLOGIA JA MAANTIETO... 5 KOTITALOUDEN PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE LIIKUNTA... 7 MATEMATIIKKA... 8 FYSIIKKA JA KEMIA... 9 TERVEYSTIEDON ARVIOINTI MUSIIKIN OPISKELU... 10

2 USKONTO Oppikirjan tekstin lukeminen 1. Lue annettu läksykohta huolellisesti alusta loppuun. Älä tyydy vain silmäilemään. 2. Luettuasi kerran koko tekstin, kertaa, mistä kappaleessa puhuttiin: tee itsellesi kysymyksiä, esim. mikä lukemassasi oli oleellista, keitä henkilöitä, mitä tekivät, millä perusteella, mitä siitä seurasi jne. 3. Tarkista, että ymmärsit asian. Ellet, lue vielä uudestaan. Lue vihkon muistiinpanot. 4. Katso kuvat, kuvatekstit ja kartat. Mitä ne kertovat? 5. Tavoite on, että pysyt omin sanoin, ilman kirjaa selvittämään, mitä läksykohta sisältää. Tehtävät 1. Merkitse annetut tehtävät huolellisesti. 2. Tehtävien tarkoitus on kerrata ja vahvistaa kappaleessa ollutta asiaa. Käytä siis kyseistä kappaletta apunasi. Mielipidettä tiedustelevissa kysymyksissä muodosta vastaus niiden tietojen pohjalta, joita asiasta on sinulle muodostunut. 3. Kaikki annetut tehtävät tarkastetaan tunnilla. Kokeeseen lukeminen 1. Opettele asia kunnolla silloin, kun se on läksynä. 2. Aloita kokeeseen lukeminen useita päiviä ennen koepäivää. Lue ja opettele pienissä erissä, kappale tai kaksi kerrallaan. Tarkista, että ymmärrät asian. Kun olet lukenut koko koealueen, kertaa. Tarkista, että et sekoita esim. vieraiden uskontojen tietoja keskenään. 3. Kirkkohistoriassa paikallista vuosisadat, joihin tapahtumat liittyvät. Tarkista syyt ja seuraukset. 4. Koetta edeltävänä iltana älä lue myöhään. Nuku kunnon yöunet. Arviointi ja arvostelu 1. Jokaisessa kokeessa oppilas tekee itsearvioinnin tuntiosaamisestaan, tehtäviensä suorittamisesta, läksyjensä lukemisesta ja vertaa niitä edellisen jakson vastaaviin. 2. Koe ja kirjallinen läksynkuulustelu (pistot) arvostellaan Tuntiosaaminen vaikuttaa todistuksen arvosanaan +-1 numeroa. Kiitettävä tuntiosaaminen koostuu aktiivisesta viittaamisesta, asioiden hallitsemisesta, tehtäviin paneutumisesta ja myönteisestä kokonaisasenteesta oppiainetta kohtaan.

3 TEKSTIILITYÖ Arviointiperusteet Tekstiilityössä arviointia tapahtuu luontevasti tuntityöskentelyn aikana sekä oppilaan että opettajan puolelta. Jatkuvan arvioinnin lisäksi jokaisen työn valmistumisen jälkeen oppilas täyttää itsearviointilomakkeen. Lomakkeeseen tulee myös opettajan arvio. Arvioinnissa pyritään huomioimaan oppilaan lähtötaso ja edistyminen. Arviointilomake menee oppilaan mukana kotiin huoltajan nähtäväksi. Lomakkeeseen on mahdollisuus kirjoittaa terveisiä opettajalle. Oppilas palauttaa arviointilomakkeen huoltajan allekirjoituksella varustettuna opettajalle. Oppilaan todistuksen arvosanaan vaikuttavat seuraavat asiat Asenne: yritteliäisyys, innostus ja kiinnostus tekstiilityötä kohtaan Töiden suunnittelu: paneutuminen suunnitteluun ja suunnitelman dokumentointi Työskentely: ahkeruus, omatoimisuus ja oikeat työtavat Valmiit työt: töiden määrä (varsinaiset työt tärkeimpiä, lisätöistä plussaa), töiden haastavuus, omaperäisyys, käyttökelpoisuus, virheettömyys ja siisteys Läksyt: tehtäviin ja läksyihin panostaminen Läksyt Oppilaat eivät saa tekstiilityöstä omaa kirjaa, joten kirjalliset tehtävät tehdään suurimmaksi osaksi tuntien aikana lainakirjoilla. Mahdolliset kotiläksyt kirjoitetaan tai liimataan monisteina vihkoon. Tunneilla ja kotona hyödynnetään nettiä mahdollisuuksien mukaan. Oppilas voi halutessaan tehdä käsityötään kotona eteenpäin. Pääasiassa työ tulee valmistua kuitenkin koulussa tuntien aikana. Joskus oppilas saa tehtäväksi tehdä kotona työtään eteenpäin. HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI Ohjeet läksyjen lukemiseen ja kokeisiin valmistautumiseen: Kertaa edelliset vihkomuistiinpanot jokaisen oppitunnin jälkeen Kirjan tekstin lukeminen: 1) Selaa luettava teksti läpi, tutustu otsikoihin ja vilkaise kuvat 2) Lue teksti läpi ja pyri saamaan yleiskuva asiasta 3) Lue teksti vielä toiseen kertaan perusteellisesti, lue pieninä pätkinä, pysähdy hetkeksi miettimään lukemasi sisältöä 4) Mieti syy- ja seuraussuhteita, yhtäläisyyksiä ja eroja Kuvien ja karttojen opiskelu: 1) Mitä kuvassa on, mitä kartta kertoo? 2) Miten kuva/kartta liittyy tekstiin? 3) Mikä tarkoitus kuvalla on? Historian vihkomuistiinpanoissa/teksteissä vuosilukuja ei tarvitse päntätä, ellei ole erikseen mainittu

4 Arvioinnissa huomioidaan: Jatkuva näyttö eli annettujen tehtävien suorittaminen ja opetuksen seuraaminen sekä siihen osallistuminen Koemenestys Mahdolliset kirjalliset läksynkuulustelut ja esitelmät VIERAAT KIELET Vieraan kielen taidon hyvä oppiminen on mahdottomuus, ellei myös kotiläksyjen tekoon panosteta. Tuntityöskentely ja kotiläksyt täydentävät toisiaan, joten kotiläksyjen tekoon on syytä keskittyä kunnolla. Läksyohje Kotiläksyt ja itseopiskelu ovat erittäin tärkeä osa oppimista. Näin opitaan itsenäistä opiskelua. Kotiläksyjä annetaan yleensä joka tunnilta, joten jos oppilas on poissa tunnilta, kuuluu hänen selvittää mitä tehtäviä tunnin aikana on tehty sekä mitä on annettu läksyksi. Läksyt tehdään kotona. Kielten tunneilla annetaan usein kotitehtäväksi opetella sanoja ja lauseita. Vaikka seuraavaksi tunniksi ei olisikaan sovittu sanakoetta aiheesta, kuulustelee opettaja kuitenkin suullisesti tai kirjallisesti läksyn. Myös sanojen opettelu on siis läksyä (aina läksy ei ole tehtäviä kirjasta). Kokeeseen luku 1) Kertaa kokeeseen ilmoitetut tekstit lukemalla tekstit useampaan kertaan läpi. 2) Varmista samalla, että ymmärrät koko tekstin. 3) Opettele tekstien sanat. Käytä erilaisia tapoja opetella. 4) Käy läpi teksteihin liittyvät harjoitukset tehtäväkirjasta ja vihkostasi. 5) Kertaa kokeeseen määrätyt kielioppiasiat kirjastasi ja vihkostasi. 6) Jos tarvitset tukiopetusta ennen koetta, älä epäröi kysyä opettajaltasi apua. Sovi tukiopetuksesta hyvissä ajoin ennen koetta. Tukiopetus pidetään pääsääntöisesti ennen koulua tai koulun jälkeen. 7) Kokeeseen lukiessa ja erityisesti kielioppiasioita kerratessa kannattaa hyödyntää Internetin laajaa valikoimaa erilaisista kieliopin harjoittamisen sivustoista. 8) Katso esimerkkilinkkejä koulun linkkisivulta. Arviointiperusteet Arvioinnin tarkoituksena on selvittää oppimisen laatu ja määrä sekä verrata niitä tavoitteisiin, joita opetukselle asetetaan.

5 Arviointi perustuu sekä suulliseen että kirjalliseen kielitaitoon ja edistymistä tarkastellaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin. Kieltenopiskeluun kuuluvat summatiiviset kokeet sekä sanakokeet. Arviointi on jatkuvaa ja kumulatiivista (aiempi opintomenestys otetaan huomioon). Arviointi kohdistuu oppilaan tuntityöskentelyyn, aktiivisuuteen, ahkeruuteen (mm. tuntityöskentely ja kotiläksyjen teko) ja omaehtoiseen työskentelyyn (oppilas näyttää halukkuutensa oppia ja edetä aineessa). Myös oppilaan asenne opittavaa ainetta kohtaan huomioidaan. Kielissä päättöarviointiin vaikuttaa oppilaan taso suhteessa opetussuunnitelmassakin mainittuun Kielitaidon tasojen kuvausasteikkoon. Opetussuunnitelmassa on kuvaus päättöarvioinnin taitotasokriteereistä arvosanalle 8. ÄIDINKIELI Oppiaineen arviointiperusteet: Numero koostuu tuntiaktiivisuudesta, kirjallisista ja suullisista kokeista, kirjoitelmista ja puhe-esityksistä. Viittaa tunnilla aktiivisesti. Kuinka luen äidinkielen läksyt: Tee tunnilla määrätyt kotitehtävät huolellisesti kotona itse. Älä kopioi muilta. Suhtaudu oppiaineeseen ja annettuihin tehtäviin positiivisesti. Lue kaikenlaista kaunokirjallisuutta runsaasti. Myös sanomalehtien säännöllinen seuraaminen on tärkeää. Pidä tallella annetut monisteet. Pidä oppitunneilla mukana välineet: kirjat, vihot, kynät, kumit ja teroitin. Kuinka valmistaudun kokeeseen: Lue kokeeseen jo ennen viimeistä iltaa. Lue tekstiosio ajatuksella läpi monta kertaa, muutaman kerran tekstin läpilukeminen ei riitä. Tee harjoituskirjan tehtävät uudelleen itseksesi. Kertaa kokeeseen määrätyt kielioppiasiat kirjastasi ja vihostasi. Muista pyytää kaikki vihkomuistiinpanot oppilaskaveriltasi, jos olet ollut poissa koulusta. Pyydä äitiä tai isää kuulustelemaan läksyt. Pyydä äidinkielen opettajalta tukiopetusta, jos et ymmärrä koealueen asioita. Tukiopetusta voi antaa myös joku muu äidinkielen opettaja kuin oma opettajasi. Jos koe koskee kirjallisuutta, lue kokonaisuudet huolella ja valmistaudu esseevastaukseen. Jos saat aineenaiheet aiemmin, suunnittele kotona jo aineen runko, koska aine pitää saada valmiiksi kahdessa tunnissa.

6 TEKNINEN TYÖ Ohjeita oppilaalle joka aloittaa Teknisen työn opiskelun: ilmoita opettajalle ne sairaudet tai asiat jotka saattavat aiheuttaa vaaratilanteita koneita käytettäessä esim. epilepsia. vaatetuksessa ei kannata käyttää helposti syttyviä tai hapsuisia vaatteita niiden kietoutumisvaaran takia. Lisäksi pitkät hiukset kannattaa laittaa ponnarille. Muista, että oppilas ei saa koskaan käyttää teknisentyön tunneilla koneita joita ei ole tunneilla opetettu (vaikka kotona käyttäisitkin). Tiloista löytyy työtakit. Työn iloa! BIOLOGIA JA MAANTIETO Läksyohje - läksynä on edellisellä tunnilla käsitelty asia - läksy sisältää aiheeseen liittyvän kirjan kappaleen, tunnilla tehdyt vihkomuistiinpanot ja mahdollisesti tunnilla jaetut monisteet - kunkin läksykappaleen perässä olevista tehtävistä tehdään ne jotka on tunnilla läksyksi annettu 1) Lue ensin läksykappale ja vihossa tai monisteessa olevat muistiinpanot. 2) Kiinnitä eritystä huomiota uusiin käsitteisiin ja käytä tarvittaessa alleviivausta. Älä alleviivaa kaikkea, vain keskeiset asiat! 3) Tee mahdolliset läksytehtävät ja käytä kirjaa apuna. Muista, että kirjan lopussa on käsitehakemisto jossa uudet käsitteet on lyhyesti selitettynä 4) Läksykappaleen lopussa voi olla kertauskysymyksiä (esim. Tarkista tietosi laatikot). Pohdi kertauskysymyksiä; jos osaat vastata niihin olet oppinut läksyn tärkeimmät asiat. 5) Läksykappaleen alussa on tiivistelmä kappaleen tärkeimmistä asioista. Halutessasi voit palauttaa läksyn tärkeimmät asiat siitä mieleesi ennen oppituntia! Tiheällä painettuja lisätietoja ei ole välttämätöntä lukea. Taulukkojen numerotietoja ei tarvitse opetella ulkoa. Kokeeseen valmistautuminen - aloita kokeeseen valmistautuminen riittävän ajoissa; yhdessä illassa ennen koetta ei asioita ehdi omaksua - jos kokeeseen valmistautuessasi huomaat että jokin asia on epäselvää, kysy asiaa opettajalta ennen koetta - tarvittaessa voit pyytää tukiopetusta - jos sinulta puuttuu poissaolon vuoksi koealueeseen liittyviä monisteita tai muistiinpanoja, pyydä ne ajoissa opettajaltasi

7 - yksi lukukerta ei kokeeseen kertaamiseen riitä - kokeeseen lukiessasi voit tehdä vihkoosi tukisanalistoja - laadi tarvittaessa vihkoosi essee-kysymyksen mallivastaus jostakin koealueen keskeisestä aiheesta - pyydä että joku kuulustelee sinulta koealueen asioita; jos huomaat että joku asia on jäänyt epäselväksi, lue se kirjasta uudelleen Arviointi - arviointi on jatkuvaa - arvioinnissa kiinnitettään huomiota seuraaviin asioihin: 1) oppilaan asenne oppiaineeseen 2) tuntiaktiivisuus 3) huolellisuus läksyjen teossa 4) ohjeiden noudattaminen 5) huolellisuus laborointitöissä 6) huolellisuus pari- ja ryhmätöissä, sekä asennoituminen pari- ja ryhmätöihin 7) kokeet, kirjalliset läksynkuulustelut ja lajitentit 8) projektityöt, esitelmät tai portfoliot 9) tiedonhankinnan taidot ja harrastuneisuus Kokeen yhteydessä on mahdollisuus myös itsearviointiin; tee se rehellisesti! KOTITALOUDEN PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Oppilas - osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut huomioon käyttäytymisellään sekä toimia itsenäisesti ja ryhmässä - tuntee kotitaloustyön suunnittelun, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita ja osaa soveltaa niitä oppimistilanteessa. Käytännön työtaidot Oppilas - tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia, tavallisimpia ruoanvalmistuksen menetelmiä ja osaa käyttää näitä hyväkseen ruoanvalmistuksessa - osaa valmistaa ohjatusti suomalaisia perusruokia ja leivonnaisia ja koostaa ateriansa ravitsemussuositukset huomioon ottaen - osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja tavallisimpia kodinkoneita ja -välineitä turvallisesti - osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja hoitaa tavallisimpia tekstiilejä - osaa tehdä kodin siivouksen perustehtäviä - osaa toimia ympäristöä säästäen, valita tarkoituksenmukaisia pesu- ja puhdistusaineita sekä huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta.

8 Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot Oppilas - osaa etsiä ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri lähteistä, tulkita yleisimpiä tuote- ja pakkausmerkintöjä ja symboleja sekä pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta - osaa pääpiirteittäin kertoa mistä kotitalouksien menot koostuvat ja tehdä oman rahankäyttösuunnitelmansa - tuntee tärkeimmät kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet. Kuinka luen tai teen läksyt Koska kotitaloutta on vain kerran viikossa, tulee läksyt lukea aina edellisenä iltana. Käytännön kotitehtävät harjaannuttavat kädentaitoja ja koulussa valmistettuja ruokia ja leivonnaisia on hyvä valmistaa myös kotona mahdollisuuksien mukaan. Näistä käytännön kotitehtävistä oppilaat pyytävät huoltajalta kuittauksen tai arvioinnin omaan työlistaansa. Myös vaatehuollosta ja siivouksesta on kotitehtäviä. Mukana koulussa tulee olla oppikirja. Tunneilla käytetään esiliinaa, jolla suojataan vaatteet. LIIKUNTA Liikuntanumero koostuu neljästä osa-alueesta. 1) Aktiivisuus 30%. Kun oppilaalle annetaan numeroa aktiivisuudesta, otetaan huomioon seuraavia asioita: Oppilaan aktiivisuus tunneilla (tekeekö parhaansa vai lintsaako jos opettaja ei huomaa). Oppilaan suhtautuminen eri lajeihin (yrittääkö parhaansa vaikka kyseessä ei olisikaan suosikkilaji) Varustautuuko asiallisesti aina tunneille (verkkarit, luistimet, sukset... ) Suhtautuuko reilusti kavereihin ja opettajaan (ei nälvi, naura eikä ilku toisten suorituksille, kannustaa, on rehellinen). Kahdeksikon oppilas: nämä kaikki toteutuvat miltei joka tunti 2) Taidot 30%. Liikuntataitojen numeroa annettaessa huomioidaan eri lajeissa oppilaan oma henkilökohtainen kehitys sekä verrataan oppilasta muihin samanikäisiin oppilaisiin. Mikäli oppilas on parhaimmistoa numero voi olla Jos oppilas on keskitasoa numero voi olla 7-8. Jos oppilas on heikoimpia numero voi olla 5-6. Tässä otetaan siis huomioon myös henkilökohtainen kehitys. Jos oppilas on oppinut asioita hyvin vuoden aikana, se nostaa hänen numeroansa. 3) Fyysinen kunto 30%, Fyysisen kunnon numeroa annettaessa otetaan huomioon testitulokset. Cooperin testi/ matkajuoksu sekä lihaskuntotestit. Myös henkilökohtainen kehitys huomioidaan. Kahdeksikon oppilas (pojat): Pystyy Cooperin-testissä juoksemaan vähintään 2300m ja saa kuntotestissä keskimäärin yli 50% tuloksia. Tytöt: oppilas jaksaa juosta koko 2000m. ja kuntotestinumero on kahdeksan. 4) Terveelliset elämäntavat 10%. Kuinka hyvin oppilas ymmärtää terveellisten elämäntapojen merkityksen omaan hyvinvointiinsa ja toimii niiden mukaan.

9 Harrastaako liikuntaa, syökö yleensä terveellisesti, miten suhtautuu tupakkaan ja päihteisiin. Kahdeksikon oppilas: harrastaa jotain liikuntaa myös vapaa-aikana. Noudattaa yleensä terveellisiä elämäntapoja. Ei tupakoi. MATEMATIIKKA Läksyohje - Kotitehtävien tekeminen ja uuden asian opettelu oppikirjasta luo pohjan matemaattisten taitojen omaksumiselle. - Kotitehtäviä annetaan yleensä joka tunnilta. Jos oppilas on poissa, hänen tulee selvittää tunnilla käsitelty uusi teoria, joka löytyy kirjasta, ja annetut kotitehtävät. - Jos koet, ettet omaksu uutta asiaa sillä tasolla kuin toivoisit, älä anna ongelmien kasaantua vaan sovi tukiopetuksesta opettajasi kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tukiopetusta voi pyytää myös muilta matemaattisten aineiden opettajilta. - Poissaolo anotun loman vuoksi ei ole peruste tukiopetukselle. Kokeeseen valmistautuminen - Kertaa koealueen asiat ja niihin liittyvät esimerkit sekä kirjasta että vihkosta. - Opettele kaavat ulkoa. - Kokeeseen on kertaustehtäviä vastauksineen oppikirjassa ja yleensä myös opettajan antamana monisteena. Vain laskemalla saavutat matematiikassa tarvittavan tehtävänratkaisurutiinin. Arviointi - Arviointi on jatkuvaa, jolloin myös tuntityöskentelytaito ja kotityöt kuuluvat arvioitaviin asioihin. - Arvioinnissa kiinnitetään huomiota lisäksi vihkotyöskentelyn siisteyteen, huolellisuuteen ja täsmällisyyteen - Myös oppilaan vaikutus koko luokan työskentelyyn sekä oma asenne opiskeltavaa ainetta kohtaan on arvioinnin kohteena. - Asiasisältöjen omaksumista arvioidaan sekä formatiivisilla että summatiivisilla kokeilla. - Koemenestys yhdeksännen luokan keväällä mahdollisesti pidettävässä valtakunnallisessa kokeessa vaikuttaa lisäksi päättöarvosanaan. - Opetussuunnitelmassa on kuvaus päättöarvioinnin taitotasokriteereistä arvosanalle 8.

10 FYSIIKKA JA KEMIA Läksyohje - Läksy sisältää: kotitehtäviä, aiheeseen liittyvän kappaleen teoriaa, tunnilla tehtyjen laborointien ja mittausten työselosteita. - Lue lisäksi otsikot. - Katso myös kuvat ja kuvaajat sekä lue niihin liittyvä teksti. - Ulkoa opeteltavia ovat kaavat, yksiköt ja kirjaintunnukset. - Taulukkotietoja ei tarvitse osata ulkoa. Kokeeseen valmistautuminen - Kertaa koealueen asiat ja niihin liittyvät esimerkit sekä kirjasta että vihkosta. - Kertaustehtäviä löytyy myös kirjasta ja netistä. - Lue teoriatiivistelmät. Arviointi - Arviointi on jatkuvaa, jolloin tuntityöskentelytaito ja kotityöt kuuluvat arvioitaviin asioihin. - Myös tuotokset, kuten työselostukset ja muut mahdolliset ryhmäraportit samoin kuin oppilaan vaikutus oman ryhmänsä ja koko luokan työskentelyyn ovat arvioinnin kohteita. - Arvioinnissa kiinnitetään huomiota lisäksi: oppilaan aktiivisuuteen tunnilla ja miten tunnollisesti hän tekee kotitehtävät vihkotyöskentelyn siisteyteen, huolellisuuteen ja täsmällisyyteen oppilaan kykyyn työskennellä itsenäisesti ja hankkia tietoa oppilaan kokeellisiin työskentelytaitoihin oppilaan asenteeseen opiskeltavaa ainetta kohtaan - Asiasisältöjen omaksumista arvioidaan sekä formatiivisilla että summatiivisilla kokeilla. - Arvioinnin painopiste on tulosten mittaamisen sijaan itse oppimisprosessin arvioinnissa. - Yhdeksännen luokan keväällä opiskellaan sekä fysiikkaa että kemiaa ja niistä annetut näytöt vaikuttavat lopulliseen arvosanaan. - Koemenestys yhdeksännen luokan keväällä mahdollisesti pidettävässä valtakunnallisessa kokeessa vaikuttaa lisäksi päättöarvosanaan. - Opetussuunnitelmassa on kuvaus päättöarvioinnin taitotasokriteereistä arvosanalle 8.

11 TERVEYSTIEDON ARVIOINTI 7- ja 9- luokalla opiskellaan terveystietoa vain ½ -kurssia, joten aineen arviointi painottuu 8. luokalle (2 kurssia). 7- luokalla on tärkeää aktiivinen osallistuminen tunnin kulkuun ja keskusteluihin. Arviointi on hyväksytty/hylätty. 8-luokalla suoritetaan joulu- ja kevätarviointi. Arvioinnin kohteena on - tuntiaktiivisuus (aktiivinen osallistuminen tunnin kulkuun ja keskusteluihin, rohkea omien näkemysten esittäminen ja perusteleminen ja asioiden pohtiminen), - ryhmätöiden tuotokset - tiedon omaksuminen (tuntiosaaminen, pistot ja kokeet) - omat kansion tekeminen 9- luokalla on tärkeää aktiivinen osallistuminen tunnin kulkuun ja keskusteluihin. Koulussa tehdään ryhmätyö ja kotona itsenäisesti sanomalehtityö, joita verrataan kahdeksannella luokalla annettuun arvosanaan. Mikäli työt on hyväksytysti tehty ja osallistuminen ja aktiivisuus on moitteetonta, jää todistukseen numeroksi kahdeksannella luokalla annettu arvosana. Jos oppilas haluaa korottaa arvosanaansa, täytyy töiden vastata uutta arvosanaa ja niiden lisäksi tehdään itsenäisesti tutkielma annettujen ohjeiden mukaan. Läksyjen lukuohjeita: - tunneilla käsitelty asia tulee aina lukea kirjasta - tee annetut tehtävät huolella kotona - jos olet poissa, pyydä opettajalta mahdolliset tunnilla jaetut monisteet Kokeisiin lukuohjeita: - käsitteet on tärkeää opiskella ja ymmärtää - tunneilla tehdyt monisteet ovat hyviä tiivistelmiä - mieti lukemiasi asioita omaan arkeesi, se auttaa asioiden muistamisessa MUSIIKIN OPISKELU - Musiikin tunneilla lauletaan ja soitetaan, sekä opiskellaan musiikkitietoa opetussuunnitelman mukaisesti. - Musiikin tunneille kuljetetaan musiikinvihkoa, johon oppilas kirjaa itse päivän asiat. (Vihkon saa ensimmäisellä tunnilla.) Tunneilla käydään läpi mitä oppilas lukee kotona itsekseen seuraavaksi kerraksi. Musiikkitietoja testataan jouluna ja keväällä kirjallisella kokeella. Periaatteena on se, että niilläkin joilla musiikillinen tausta ei ole kovin vahva entuudestaan on mahdollisuus saada hyviä numeroita musiikista.

12 - Musiikintunneilla opetellaan soittamaan erilaisia rytmisoittimia ja muita soittimia. Näistä opetellaan muutamia perusasioita, mitä oppilas saa harjoitella omaaloitteisesti, sekä myöskin tunneilla kerraten. Keväällä tehdään pieni näyttö missä oppilas saa soittaa haluamaansa soitinta. Näytön, opettaja katsoo hyväksytty/hylätty perusteella. Tärkeintä on, että jokainen yrittää parhaansa. Näytössä on myös mahdollista soittaa jo aikaisemmin aloittamaansa instrumenttia. - Keväällä opettaja voi tarvittaessa suositella bändiä valinnaisaineeksi ja kysyä mukaan soittamaan esim. koulun tilaisuuksiin. (Esiintyminen myös mahdollista jo 7.luokalla.) - Musiikinopetuksessa painottuu musiikillinen ilo ja itse tekeminen mahdollisimman paljon. Rohkaistuminen ja yrittäminen ovat avainasioita yhteiseen iloiseen musiikinopiskeluun. Tavoitteena on, että oppilas kokee onnistumisen elämyksiä omasta musikaalisuudestaan ja yhteismusisoinnista.

SEINÄJOEN YHTEISKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014

SEINÄJOEN YHTEISKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014 SEINÄJOEN YHTEISKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014 1. SEINÄJOEN YHTEISKOULUN PERUSPERIAATTEET 4 2. SEINÄJOEN YHTEISKOULUN ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS 4 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ 5 3.1. Opetusjärjestelyt

Lisätiedot

Opiskelu yläasteella Pohjois-Haagan yhteiskoulun opas oppilaalle ja huoltajille

Opiskelu yläasteella Pohjois-Haagan yhteiskoulun opas oppilaalle ja huoltajille Opiskelu yläasteella Pohjois-Haagan yhteiskoulun opas oppilaalle ja huoltajille Koulupäivä ja oppitunnit Pääsääntöisesti koulupäivä kestää 6 8 tuntia. Koulupäivä on lukujärjestyksen mukainen, ellei toisin

Lisätiedot

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana.

Musiikkitietoa kartutetaan suorittamalla musiikkiopiston musiikkitiedon peruskurssi 2 vuoden aikana. 7.20 VALINNAISET AINEET 7.20.1 Ennen kuudetta vuosiluokkaa tehtävät valinnat 7.20.1.1 MUSIIKKILINJA Musiikkilinjan opinnot toteutetaan yhteistyössä Kankaanpään Musiikkiopiston ja Pohjanlinnan koulun kanssa.

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

Lukioon valmistava koulutus

Lukioon valmistava koulutus Lukioon valmistava koulutus (LUVA) OPISKELIJAN OPAS Kuusitie 3 67200 Kokkola Tämän oppaan omistaa: Oppaan työryhmä: Nina Aro, Eeva-Liisa Kiiskilä, Eija Varis (Kiviniityn lukio ja koulu) Kuvitus: Athena

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI OPISKELIJALLE 2 1 TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI 3 1.1 Avoin yliopisto-opetus 3 1.2 Opintoihin liittyviä käsitteitä 4 1.3 Oppimateriaalit ja tietokoneohjelmat 5 1.4 Monimuoto-opiskelu 6 1.4.1

Lisätiedot

OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO

OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO OPPIMISTAIDOT AVOIN YLIOPISTO SISÄLLYS Sivu 1 TAITAVA OPPIMINEN 4 1.1 Aikaisemmat kokemukset ja ympäristö vaikuttavat oppimiseen 4 1.2 Kehittämällä oppimistaitojasi kehität myös itseohjautuvuuttasi 4 2

Lisätiedot

A3: Oppimaan oppiminen

A3: Oppimaan oppiminen A3: Oppimaan oppiminen Kelpo-hanke 2008 2009 Heidi Lavio-Koivisto, Tuija Huikuri, Saija Roos, Ulla Ahonen, Susanna Huttunen ja Jenni Pelkonen 27.3.2009 2 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1 Mitä oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9

Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Savonlinnan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin

Lisätiedot

2. lk * keskittyy ja eläytyy kuuntelutilanteissa * harjoittelee ongelmatilanteiden ratkaisemista puhumalla

2. lk * keskittyy ja eläytyy kuuntelutilanteissa * harjoittelee ongelmatilanteiden ratkaisemista puhumalla Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelmaohjausryhmä 26.4.2006/Kari Fagerholm PERUSKOULULAISTEN VANHEMMILLE KESKEISET TAVOITTEET ÄIDINKIELESSÄ JA KIRJALLISUUDESSA, MATEMATIIKASSA, FYSIIKASSA JA KEMIASSA SEKÄ

Lisätiedot

Langinkosken koulu 7. - 9. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

Langinkosken koulu 7. - 9. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Langinkosken koulu 7. - 9. LUOKAN OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO KOULUMME TEHTÄVÄ 3 OPETUSSUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET 4 YHTEISTYÖ MUUN PERUSOPETUKSEN KANSSA 5 YHTEISTYÖ KOTIEN

Lisätiedot

Langinkosken koulun OPETUSSUUNNITELMA

Langinkosken koulun OPETUSSUUNNITELMA Langinkosken koulun OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 KOULUMME TEHTÄVÄ... 2 OPETUSSUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 3 YHTEISTYÖ MUUN PERUSOPETUKSEN KANSSA... 4 YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA JA

Lisätiedot

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015!

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Tämä opinto-opas on tarkoitettu käsikirjaksesi jokapäiväiseen käyttöön. Siksi opas kannattaa pitää aina mukana. Oppaasta löydät tärkeitä tietoja

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI

TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI OPISKELIJALLE 2 1 TIETOJENKÄSITTELYTIETEITÄ MONIMUOTOISESTI 3 1.1 Avoin yliopisto-opetus 3 1.2 Opintoihin liittyviä käsitteitä 4 1.3 Oppimateriaalit ja tietokoneohjelmat 5 1.4 Monimuoto-opiskelu 6 1.4.1

Lisätiedot

PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAANAN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 1. OPETUSSUUNNITELMA 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen.... 1 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT.. 1 2.1 Arvot Paanan koulussa. 1 2.2 Paanan koulun toiminta-ajatus. 1

Lisätiedot

Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016

Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016 Pudasjärven lukion opinto-opas 2015-2016 LUKION OSOITE JA PUHELINNUMEROT... 3 KOULUTYÖN YLEINEN JÄRJESTELY... 4 OPPIAINEET JA TUNTIJAKO... 5 Kurssitarjotin... 5 Wilma (https://wilma.pudasjarvi.fi)... 6

Lisätiedot

Riihimäen lukion arvot opiminen yhteistyökyky ihmisläheisyys turvallisuus

Riihimäen lukion arvot opiminen yhteistyökyky ihmisläheisyys turvallisuus Riihimäen lukio Koulukatu 5 11130 Riihimäki www.riihimaki.fi/lukio lukio@riihimaki.fi Rehtori Kari Jukarainen 040 330 4605 kari.jukarainen@riihimaki.fi Apulaisrehtori Ulla Korpinen 019 758 4606, 040 330

Lisätiedot

Suomi toisena kielenä oppilaan opiskelu Turun normaalikoulussa

Suomi toisena kielenä oppilaan opiskelu Turun normaalikoulussa Suomi toisena kielenä oppilaan opiskelu Turun normaalikoulussa Yksikielinen Kaksikielinen Monikielinen Kotikieli Äidinkieli Opiskelukieli Oma kieli SU2 Lähtökieli Välikieli Kohdekieli 1 SISÄLLYS: SAATTEEKSI

Lisätiedot

Salon kaupungin perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma

Salon kaupungin perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma Salon kaupungin perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma 17.2.2009 2(37) JOHDANTO 3 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Perusopetuksen arvopohja 4 1.2 Perusopetuksen tehtävä 4 1.3 Perusopetuksen

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA

LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA LUONNONTIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KOULUSSA Elina Näsäkkälä Maija Flinkman Maija Aksela 2001 Alkusanat Kaikki luonnontieteellinen tieto, joka ihmiskunnalla on hallussaan tänään, on syntynyt uteliaisuuden,

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen

Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Opi Oppimaan hanke (2006 2010) Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Opi oppimaan hanke Kuntoutussäätiö Oma oppimisvalmentaja Työkirja oppimisvaikeuksien kanssa selviytymiseen Työryhmä: Seija

Lisätiedot

HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS

HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS 1 HELSINGIN KIELILUKION OPINTO-OPAS... 3 Kotona maailmalla... 3 Helsingin kielilukion toiminta-ajatus... 3 Yhteystiedot... 3 LUKUVUODEN 2015 2016 AIKATAULUJA JA TAPAHTUMIA... 4 Huoltajille... 5 Jakson

Lisätiedot

HELSINGIN LUONNONTIEDELUKIO KURSSIT

HELSINGIN LUONNONTIEDELUKIO KURSSIT HELSINGIN LUONNONTIEDELUKIO KURSSIT Helsingin luonnontiedelukio Mäkelänkatu 84, 00610 HELSINKI PL 3803, 00099 Helsingin kaupunki www.heltiedelu.edu.hel.i rehtori 09 31082062 koulusihteeri 09 31080458 faksi

Lisätiedot

Sisällys KUVATAIDELUKIO... 32 OPPIKIRJAT... 34 POISSAOLOSELVITYKSET... 41 KURSSITARJOTIN... 42

Sisällys KUVATAIDELUKIO... 32 OPPIKIRJAT... 34 POISSAOLOSELVITYKSET... 41 KURSSITARJOTIN... 42 Sisällys HYVÄT OPISKELIJAT, HUOLTAJAT JA KOULUN HENKILÖKUNTA... 2 LUOKKATILAT... 3 LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT... 4 JAKSOT... 4 RYHMÄT JA KOTILUOKAT... 4 HENKILÖSTÖ... 4 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 5 OPETUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN

MUSTASAAREN KUNTA SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN MUSTASAAREN KUNTA SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2005 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1 KOULUN ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS SEKÄ TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS... 54 1.1 Koulun arvot...54

Lisätiedot

HYVÄT TVT-POHJAISET ARVIOINTIKÄYTÄNTEET LUKIOSSA. Reseptivihko arviointiin

HYVÄT TVT-POHJAISET ARVIOINTIKÄYTÄNTEET LUKIOSSA. Reseptivihko arviointiin HYVÄT TVT-POHJAISET ARVIOINTIKÄYTÄNTEET LUKIOSSA Reseptivihko arviointiin Sisältö Verkkokurssi oppimispolkuna... 1 Tiivistelmä verkkokokeena ja verkkoharjoituksena... 2 Sähköisen median käyttö yhteiskuntaopissa...

Lisätiedot

Ainekohtaisia ohjeita Päivitetty 07.11.2011

Ainekohtaisia ohjeita Päivitetty 07.11.2011 Ainekohtaisia ohjeita Päivitetty 07.11.2011 ATK - Kurssi 1: Perehdytään tietokoneen peruskäyttöön: tekstinkäsittely, Internet, sähköposti, taulukkolaskenta. Sopii kaikille jotka tarvitsevat opastusta näissä

Lisätiedot