Luomu. ja terveellisyys LUOMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luomu. ja terveellisyys LUOMU"

Transkriptio

1 Luomu ja terveellisyys LUOMU

2 Tämä julkaisu on tuotettu Maa- ja metsätalousministeriön tukemassa Viestintintätuki luomumarkkinoijille ja jatkojalostajille -hankkeessa. Julkaisija Kurmakka - Organic Food oy Puolikuu 3 D Espoo Kurmakka - Organic Food oy ja kirjoittaja Kuvat: Erkki Pöytäniemi

3 Marja Nuora Luomu ja terveellisyys Kurmakka - Organic Food oy Espoo 2011

4

5 Lukijalle Sitten Pohjois-Karjala projektin, jossa miehiä opetettiin kevyempään ruokavalioon, on maassamme herätty pohtimaan yhä laajemmin ruokavalion merkitystä terveydellemme. Toisaalta lääketieteessä ja yhä enenevässä määrin elintarviketeollisuudessa on alettu tutkia ruoka-aineiden terveysvaikutuksia ja toisaalta tavalliset ihmiset ovat alkaneet huolestua yhä teollistuvammasta elintarviketuotannosta sekä ympäristön saastumisesta, joiden seurauksina viime vuosien laajoja ruokaskandaaleja voidaan pitää. Ruoan turvallisuuden ja terveellisyyden kysymykset herättävät yhteiskunnallista keskustelua ja myös erilaisten näkökulmien ja lähtökohtien yhteentörmäystäkin. Monet kysymykset näyttävät olevan myös poliittisia koskettaen kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia, ihmisten kulutustottumuksia ja niihin vaikuttamista sekä elintarvikeketjun eri osien roolia, vastuita ja oikeuksia. Luonnonmukaisen viljelyn juuret ovat siinä kansalaisliikennihdännässä, jossa jo alun alkaenkin otettiin vakavasti ihmiselle terveellisen ruokavalion merkitys. Alan pioneereja olivat kasvisruokavalion kannattajat ja erilaiset parantolat. Jo silloin nähtiin yhteys ihmisen terveyden, terveellisen ruoan ja hyvinvoivan ympäristön välillä. Tämä kokonaisvaltainen alattelutapa onkin elänyt jatkuvasti luomuviljelyn innoittajana ja suunnan näyttäjänä. Tämän teoksen tarkoituksena on avata luomuliikkeen näkemyksiä ja ajattelutapaa liittyen ruoan terveellisyyteen ja samalla hahmottaa lähinnä Euroopassa luomutuotteiden terveellisyyden ympärillä käytyä keskustelua. Samalla lukijalle toivottavasti välittyy konkreettinen kuva siitä, miten terveellisyys luomussa käsitetään ja miten terveellisyyttä pyritään vaalimaan luomuruoantuotannossa. Tämä julkaisu sisältää kaksi osaa, joista ensimmäisessä luodaan katsaus luomutuotteiden terveellisyydestä tehtyyn tutkimukseen ja siitä käytyyn julkiseen keskusteluun. Alalla ei selvästikään ole vielä tarpeeksi tutkimusta, mutta lisäksi ollaan myös tyytymättömiä vallitsevaan tieteelliseen lähestymistapaan ja tutkimuskäytäntöihin. Kuluttajalla näyttää olevan hyvin vahva intuitiivinen käsitys luomuna tuotettujen elintarvikkeiden terveellisyydestä, mutta tieteellisesti tälle ei olekaan saatu selkeää vahvistusta. Luomutuotteiden parissa käytävä keskustelu kytkeytyy myös vahvasti koko elintarviketuotannosta käytyyn keskusteluun. Näyttää siltä, että sukupolvien aikana syntyneestä kokemuksesta ja kansanviisaudesta kumpuava elämänkokemus voittaa laboratoriossa asiantuntijavoimin syntyneen tieteellisen näytön jopa niin voimakkaasti, että alan toimijoilla ja jopa kuluttajilla herää epäusko tiedettä kohtaan. Viranomaisten toiminnassaan tukenaan käyttämä tieteellinen tutkimus asettuu yhteiskunnallisessa päätöksenteossa vastakkain tavallisten kansalaisten vaatimuksille ymmärtää ja tukeutua omaan kokemukseen ja sen kautta syntyneeseen varmuuteen. Tässä onkin hedelmällisen yhteiskunnallisen keskustelun paikka, kerrankin kansa haluaa osallistua. Niinpä tarvitaan lisää syventävää tietoa aiheesta. Joten tämän julkaisun toisessa osassa paneudutaan ruoan terveellisyyden sisältöön. Tarkoituksena on luoda kokonaisnäkemys ruoan terveellisyyteen vaikuttavista tekijöistä niin kuin ne luomuliikkeen parissa on ymmärretty. Tavoitteena on ollut tuoda ruoan terveellisyydestä käytävän keskustelun teemat ja argumentit esiin mahdollisimman selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla, niin että kaikilla kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua siihen. Ruoka ja sen terveellisyys jos mikä on asia, josta käytävä keskustelu kuuluu jokaiselle. Tässä tarjoan teille luomutoimijoiden näkökulmia asiaan. Marja Nuora Espoossa Luomu ja terveellisyys 5

6

7 Sisällys Luomun terveellisyys kuluttajien mielessä ja julkisessa keskustelussa 9 Tutkijoilla ei yksimielisyyttä 9 Tiede ja käytäntö yhteistyössä 11 Terveys nähtynä luomun näkökulmasta 13 Elintarvikkeiden ravitsemukselliset ominaisuudet 14 Luonnon omin voimin kasvaneet kasvit ja eläimet 15 Laatu perustuu aitouteen ja puhtauteen 16 Säteilytys 16 Geenimuuntelu 16 Torjunta-aineet 17 Raskasmetallien ja muiden ympäristömyrkkyjen pitoisuudet 18 Nitraattipitoisuudet 18 Turvallinen ja tarkkailtu luomutuote 19 Vähäinen lisäaineiden käyttö 19 Luomutuotteiden hygieeninen laatu 19 Luomukuluttajien terveys 20 Viitteet 21 Lähteet 22 Luomu ja terveellisyys 7

8

9 Luomun terveellisyys kuluttajien mielessä ja julkisessa keskustelussa Kun kuluttajilta kysytään syytä luomutuotteiden ostamiseen, kaikissa kulutustutkimuksissa erittäin merkittäväksi, yleensä merkittävimmäksi, syyksi nousee mielikuva luomutuotteiden terveellisyydestä. Konkreettisesti esimerkiksi ruoka-aineallergioiden kohdalla monella on omakohtaista kokemusta luomutuotteen paremmasta sopivuudesta ja allergiaoireiden häviämisestä luomutuotteita käytettäessä. Ryhdyttäessä tarkemmin hakemaan todellista tieteellistä näyttöä luomun terveellisyydestä tulee esille ruuan terveellisyyden erilaiset tulkinnat. Ei olekaan yksinkertaista perustella väitteitä ruuan terveellisyydestä. VTT.n kuluttajahaastattelututkimuksessa vuodelta kuluttajat pitivät terveellisyyttä luomun oleellisena lisäarvotekijänä tavanomaisiin tuotteisiin verrattuna. Terveellisyys syntyi haastateltavien mukaan luomutuotteiden puhtaudesta eli niissä ei toisaalta tuotantotavasta johtuen ole torjunta-ainejäämiä, hormoneja tai antibiootteja ja toisaalta luomuelintarvikkeiden jatkojalostuksessa ei ole käytetty lisäaineita. Luomutuotteilta saatettiin tämän lisäksi odottaa myös parempaa ravitsemuksellista terveellisyyttä. Tähän ravitsemukselliseen terveellisyyteen onkin julkisessa keskustelussa viime aikoina tartuttu monella taholla. Julkinen keskustelu luomutuotannon tarpeellisuudesta näyttää usein kulminoituvan terveysvaikutuksiin ja terveysvaikutuksina tarkastellaan lähinnä tieteellistä näyttöä nimenomaan ravitsemuksellisesta paremmuudesta. Keskustelussa asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet kuluttajien mielikuvien oikeellisuuden juuri tässä mielessä. Kun mielikuvalle lähdetään etsimään näyttöä tieteellisestä tutkimuksesta, ei se monien mielestä ole kovinkaan selkeää. Kansanterveyslaitos teetätti vuonna 2003 kansainvälisen kirjallisuuden arvioinnin 2 luomutuotteiden terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Arvioinnin katsottiin olevan kattava siihen astisesta tutkimuksesta ja se käsitti noin 130 viitettä. Arvioinnin tulokseksi saatiin, että tutkimusta aiheesta on erittäin vähän ja sen perusteella ei ole näyttöä luomutuotteiden paremmasta terveellisyydestä tai turvallisuudesta. Siihen kiinnitetään huomiota, että ruoka-aineiden ravintoainepitoisuudet vaihtelevat suuresti monien tekijöiden kuten lajikkeen, kasvumaaperän, sääolosuhteiden ja kypsyysasteen mukaan. Näin ollen viljelytapa ei ole ainoa merkittävä tekijä ravintoainepitoisuuksien kannalta ja luotettavat vertailut kunkin ravintoaineen pitoisuuden osalta tavanomaisen ja luomun välillä ovat näin hankalia. Tutkijoilla ei yksimielisyyttä Vuonna 2004 alkanut kansainvälinen Euroopan Unionin rahoittama tutkimusprojekti Quality Low Input Food (QLIF) 3 kesti viisi vuotta ja siihen osallistui yli kolmekymmentä tutkimuslaitosta lähinnä Euroopasta. Sen tavoitteena oli laadun parantaminen, turvallisuuden lisääminen ja kustannusten alentaminen luomun ja alhaisten tuotantopanosten ruokaketjuissa tutkimustiedon levittämisen ja koulutuksen avulla. Tutkimusprojekti päättyi keväällä Projektin kokoomaraportissa 4 todetaan, että - Luomuruuan laatu on korkea ja vastaa eurooppalaisten kuluttajien odotuksia. Luomutuotteissa on enemmän ravitsemuksellisesti hyviä ainesosia, esimerkiksi vitamiineja, antioksidantteja ja monityydyttymättömiä rasvahappoja, sekä vähemmän ei toivottuja ainesosia kuten raskasmetalleja, homemyrkkyjä, torjunta-ainejäämiä ja glykoalkaloideja. - Luomuruoka on turvallista. Epäilyistä huolimatta eläinten ulkoilu ei aiheuta suurempaa tautiriskiä eikä eläinten lannan käyttö lannoitteena aiheuta taudinaiheuttajien leviämisriskiä. Raportissa todetaan kuitenkin, että vaikka jotakin näyttöä luomutuotteiden hyvistä terveysvaikutuksista onkin tutkimuksissa todettu, ei kunnollista tieteellistä näyttöä ole olemassa. Tarkempia lisätutkimuksia tarvitaan, jotta vaikutukset ihmisten ja eläinten terveyteen pystytään todentamaan. Samaan aikaan kun keskustelu QLIF -projektin tuloksista virisi Euroopassa Iso-Britannian Elintarviketurvallisuusviranomainen, Food Standards Agency (FSA), teetätti kattavan tieteellisen arvioinnin vuodesta 1958 vuoteen 2008 mennessä julkaistuista tieteellisistä tutkimuksista, joissa vertailtiin luomutuotteiden ja tavanomaisten tuotteiden terveysvaikutuksia ihmisen terveyteen 5. Kaikista luomutuotteita koskevista tutkimusjulkaisuista valikoitiin ne, jotka tutkimusryhmän etukäteen laatimien vaatimusten mukaan täyttivät heidän kriteeriensä mukaiset tähän tarkoitukseen sopivat tieteellisen tutkimuksen vaatimukset ja vastasivat tutkimuskysymykseen. Luomu ja terveellisyys 9

10 Kriteerit täyttäviä tutkimuksia koko tuolta 40 vuoden ajalta löytyi 11 kappaletta. Näiden 11 tutkimuksen tulosten perusteella tutkimusryhmä päätteli, että luomutuotteiden käyttämisellä ei ole positiivisia terveysvaikutuksia. Tutkimusryhmä nimenomaan rajasi tutkimuksen käsittämään vain ravitsemuksellisen terveellisyyden ja jätti tutkimuksen ulkopuolelle ympäristövaikutukset sekä saastuttavat tekijät kuten torjunta-aineet. Mukana ei ollut yhtään QLIF -projektin tuloksena syntynyttä tieteellistä artikkelia. Yhdysvaltalainen luomututkimuslaitos The Organic Center 6 (TOC) esitti heti jyrkkää kritiikkiä Iso-Britannian viranomaisten teettämää tutkimusta vastaan. TOC:n tutkijat vertasivat tutkimusta omaan vastaavaan edellisenä vuonna tekemäänsä tutkimusvertailuun 7, jonka tulokset olivat merkittävästi erilaisia. He nostivat esiin, että viranomaistutkimus jätti huomiotta omankin analyysinsa perusteella esiin tulleen luomutotteiden suuremman ravintoainepitoisuuden suhteessa massaan, ei huomioinut joidenkin ravintoaineiden mittauksia, kuten viimeaikoina mielenkiintoa herättäneitä sekundäärimetabolitteja (mm. antioksidantteja) sekä tukeutui hyvin vanhoihin, vertailun tulosta vääristäviin, tutkimuksiin. Näiden vanhojen tutkimusten tulokset eivät tuota enää vertailukelpoista aineistoa, koska niissä oli käytetty viljelylajikkeita, jotka eivät ole enää edes markkinoilla. Lisäksi he arvostelivat FCA:n tutkimuksessa tehtyä mukaan otettavien tutkimusten arviointiprosessia oman näkemyksensä mukaan tieteellisestä heikkoudesta. Näiden luomututkimusta työkseen tekevien tutkijoiden kritiikistä paistoi läpi turhautuminen siihen, että arvioinnin tehneet tutkijat eivät olleet heidän mielestään riittävästi perehtyneet luomutukimukseen ja olivat jättäneet alan asiantuntijoiden mielestä merkittävimmät tutkimukset arvioinnin ulkopuolelle. 8 Myös Iso-Britannian suurin luomusertifioinnista vastaava organisaatio Soil Association kommentoi maansa terveysviranomaisen tutkimusta 9. Kommentissa kritisoitiin sitä, että tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että eroja tavanomaisen ja luomun välillä ei löytynyt vähäisen tutkimustulosmäärän takia, vaikka FSA:n arvioinnissa kuitenkin todettiin, että ero luomun hyväksi oli monien ravintoaineiden keskimääräisissä pitoisuuksissa selkeä: - proteiini 12.7% - beta-karoteeni 53,6% - flavonoidit 38,4 % - kupari 8,3 % - magnesium 7,1% - fosfori 6 % - kalium 2,5 % - natrium 8,7 % - rikki 10,5 % - sinkki 11,3 % - fenoliset yhdisteet 13,2 % - monityydyttymättömiä rasvahappoja lihassa ja maidossa enemmän (2,1-27,8%) Myös Soil Association ihmettelee sitä, miksi QLIF -tutkimustuloksia ei oltu otettu ollenkaan mukaan ja huomauttaa tutkijoidenkin FSA:n arvioinnissa todenneen, että kattavampia ja pidempiaikaisia tutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan tehdä selkeitä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Luomualan järjestö nostaa myös esiin tässä keskustelussa unohtuneen huolen kemiallisista torjunta-aineineista puhuttaessa terveysvaikutuksista. 10 Luomu ja terveellisyys

11 Tiede ja käytäntö yhteistyössä Ranskan elintarviketurvallisuusvirasto, Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) teki myös vuonna 2003 selvityksen luomutuotteiden terveellisyydestä 10. Selvityksen lähtökohtana oli koota yhteen saatavissa oleva tieteellinen aineisto ja arvioida se ottaen huomioon alan asiantuntijoille kertynyttä tietoa. Afssan asiantuntijaryhmä arvioikin tutkimusaineistoa kuullen alan toimijoita. Lopullisessa raportissa ei verrata vain tieteellistä aineistoa vaan siinä tuodaan esiin myös asiantuntijaryhmän havaintoja ja arvioita keskusteluista alan toimijoiden kanssa. Näin mukaan saatiin alan toimijoiden käytännön kokemuksesta syntynyttä tietoa, joka ei välttämättä paljastu tieteellisen tutkimuksen tulosten kautta. Selvityksessä tuodaan esiin, että tähänastinen terveellisyystutkimus on luonteeltaan määrällistä ja keskittyy yksittäisten ravintoaineiden määriin tietyissä tuotteissa. Siitä ei ole olemassa tutkimusta, mikä on eri tuotantotavoilla tuotettujen elintarvikkeiden ravintoaineiden bioaktiivisuus tai vaikutus aineenvaihduntaan, fysiologinen merkitys tai vaikutus kuluttajan terveyteen. Tutkimuksen vaikeutta pohditaan myös: vertailututkimuksissa on aina kyse tuotantomuodon yksinkertaistamisesta. Niin luomua kuin etenkin tavanomaisia tuotteita voidaan tuottaa hyvin monella eri tavalla. Varsinkaan tavanomaisessa tuotannossa mitään tyypillistä tapaa tai kaikkialla vertailukelpoista, yleisesti markkinoilla olevien tuotteiden tuotantoa kuvaavaa, tapaa ei ole olemassa. Vertailtavuuden aikaan saamiseksi joudutaan tekemään tutkimusasetelmia, joissa kummankin tuotantotavan ominaispiirteissä joudutaan joustamaan. Selvityksessä todetaan, että vaikka suuria eroja eri tuotantotavoilla tuotettujen elintarvikkeiden kemiallisessa koostumuksessa ei pystytäkään havaitsemaan, voidaan tehdä seuraavia johtopäätöksiä: - Juuresten, sipuleiden ja lehtivihannesten kuiva-ainepitoisuus näyttäisi olevan suurempi luomutuotteissa. - Hiilihydraateissa tutkimustulokset vaihtelevat eikä aineiston perustella voida tehdä johtopäätöksiä. - Viljojen proteiinipitoisuus näyttää olevan alhaisempi luomussa, mutta aminohappokoostumus parempi. - Rasvapitoisuudessa näyttää olevan erilaisia vaihteluita. Nurmirehukasvatuksella eläimet kasvavat hitaammin. Myös laidunnus vaikuttaa siihen, että rasvanmuodostus on erilaista. Erityisesti hyviä monityydyttymättömiä rasvahappoja oli luomueläintuotteissa enemmän. - Mineraali- ja hivenainepitoisuuksissa ei näytä olevan eroja tuotantotavasta johtuen. Viitteitä luomutuotteiden korkeammasta rauta- ja magnesiumpitoisuudesta ja alhaisemmasta mangaanista on havaittavissa. - Vitamiineista vain C-vitamiinin ja beta-karoteenin pitoisuuksia oli tutkittu. Perunan C-vitamiinipitoisuus näyttää olevan luomussa hieman korkeampi kun taas beta-karoteenin alhaisempi. - Tuotantotapa ei näytä vaikuttavan lykopeenipitoisuuksiin. Polyfenoleja näyttäisi suurimman osan tutkimuksista mukaan olevan enemmän luomuhedelmissä ja -vihanneksissa. Selvityksen mukaan virallisiin ravintosuosituksiin ei tarvitse tehdä muutoksia näiden tulosten perusteella. Polyfenoleista mainitaan erikseen, että tutkimuksessa kannattaa ottaa huomioon luomuviljelyn tarjoamat mahdollisuudet. Selvitys painottaa, että ravitsemuksellisesti oleellisinta on kokonaisvaltaisesti tasapainoinen ruokavalio ja ravitsemuksellisten tarpeiden tyydyttäminen. Vuoden 2009 toukokussa, juuri ennen Iso-Britannian elintarviketurvallisuusviraston julkaisemaa tutkimusvertailua Ranskan elintarviketurvallisuusviraston selvityksen tehneen tutkimusryhmän johtaja Denis Lairon julkaisi artikkelin 11, jossa hän tarkasteli kuusi vuotta sitten johtamansa selvitystyön tuloksia viimeisimmän tutkimustiedon valossa. Hänen tärkeimmät johtopäätöksensä olivat: - luomukasvituotteet ovat korkeampia kuiva-ainepitoisuudeltaan ja sisältävät enemmän mineraaleja (rautaa ja magnesiumia) sekä antioksidantteja kuten fenoleja ja salisyylihappoja. - luomueläintuotteet sisältävät enemmän monityydyttymättömiä rasvahappoja - hiilihydraattien, proteiinien ja vitamiinien pitoisuuksista tulokset eivät ole kunnolla dokumentoituja % luomuruuasta ei sisällä torjunta-ainejäämiä. - luomutuotteet sisältävät noin puolet vähemmän nitraatteja. - luomuvilja on homemyrkkyjen määrien osalta tavanomaisen luokkaa. Luomu ja terveellisyys 11

12

13 Terveys nähtynä luomun näkökulmasta Julkisuudessa varsinkin luomuun kriittisesti suhtautuvat käyttävät heikkoa tutkimustulosnäyttöä osoituksena luomun terveellisyysväitteiden perättömyydestä. Monissa arvioinneissa kyllä todetaan, että hyvää tieteelliset kriteerit ja vertailukelpoisuuden ehdot täyttävää tutkimusta ei ole tehty riittävästi. Tätä tutkimusta haluttaisiinkin lisää. Myös siihen kiinnitetään huomiota, että luomu tuotantotapana ei välttämättä pysty vaikuttamaan niin merkittävästi tuotteiden terveellisyyteen kuin kuluttajien mielikuvat edellyttävät. Itse luomutoimijoiden taholta on noussut kritiikkiä koko sitä ravitsemustieteen viitekehystä kohtaan, jossa luomua näissä tutkimuksissa tarkastellaan. Erityisesti nähdään että lähtökötana on hyvin kapea-alainen terveellisyyskäsitys. Julkisuudessa esiin tuotu ravitsemustieteellinen näkemys terveellisyydestä näyttää kiteytyvän yksittäisiin tieteen piirissä tunnustutettuihin ravintoaineisiin ja niiden tieteellisesti mitattavissa oleviin terveysvaikutuksiin ihmisen terveyteen. Luomun parissa työskentelevät eivät huolestukaan siitä, että tällä saralla selkeää ja yksiselitteistä näyttöä luomuruuan terveellisyydestä ei näytäkään tulevan. Jo luomutuotannon perusteissa lähdetään liikkeelle laaja-alaisemmasta terveyskäsityksestä. The International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), luomuorganisaatioiden kansainvälinen kattojärjestö, on laatinut luomun periaatteet, joista yksi on maan, kasvien, eläinten, ihmisten ja koko planeetan terveyden vaaliminen erottamattomana kokonaisuutena 12. Tämän periaate näyttäisi heijastelevan myös edellä käsitellyissä kuluttajien mielikuvissa. VTT:n kuluttajahaastattelussa luomua aktiivisesti käyttävän yli viisikymppisen miehen ajatuskulku on seuraava: Luomu on terveellisempi tälle systeemille, koska viljelykierron ansiosta ei tarvita myrkkyjä ja tuotanto kuluttaa vähemmän energiaa. Isommasta näkökulmasta katsoen hyvä systeemi tuottaa myös myönteisiä terveysvaikutuksia. 13 Sen lisäksi, että luomua on puolustettu siihen suunnatun tieteellisen tutkimuksen heikkojen tulosten syitä selittämällä ovat jotkut luomutoimijat kritisoineet koko viime aikaisen keskustelun lähtökohtia. Ruotsin luomuorganisaatio KRAV vastaa keskusteluun tutkimustulosten pätevyydestä nettisivuillaan seuraavasti: On olemassa tutkimusraportteja, esimerkiksi Soil Associationin Englannissa laatima, jotka kertovat, että luomutuotteissa on enemmän joitakin aineita, jotka ovat hyviä terveydelle, esimerkiksi C-vitamiinia, mineraaleja ja niin sanottuja sekudaarimetaboliitteja. Toisissa raporteissa taas tällaisia tuloksia ei ole havaittu. KRAVin näkemys on, että tällaisilla vertailuilla ei ole merkitystä. Ruuan hyödyllisyys ja vaikutukset terveyteen täytyy nähdä laajemmin ja pidemmän aikavälin tarkastelulla kuten WHO:kin määrittelee terveyden kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta*. KRAV-hyväksytty elintarviketuotanto on ympäristöystävällistä. Hyvä ympäristö luo edellytykset hyvälle terveydelle. Niin yksinkertaista se on. 14 Tämän raportin toisessa osassa käydään läpi niitä elementtejä, joista luomun kokonaisvaltaisempi näkemys terveellisestä ruuasta koostuu. * WHOn määritelmä terveydestä käsittää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilan eikä vain sairauden puuttumista. Luomu ja terveellisyys 13

14 Elintarvikkeiden ravitsemukselliset ominaisuudet Ruuan terveellisyys ei perustu pelkästään siihen, onko ruualla tutkitusti niin sanottuja funktionaalisia eli sairauksia ehkäiseviä tai terveyttä edistäviä vaikutuksia. Ravitsemustieteenkin näkemyksen mukaan nauttimamme ravinto voi sisältää sekä terveyttä vaalivia että terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tärkeää on ruokavalion kokonaisvaltainen tasapainoisuus. Perussuositusten mukaan ravintomme tulisi sisältää riittävästi - perusravintoaineita: proteiineja, hiilihydraatteja ja rasvoja - vitamiineja - mineraaleja - kasviperäisiä sekundäärimetaboliitteja, jotka eivät vaikuta perusaineenvaihduntaan, vaan edesauttavat toissijaista aineenvaihduntaa, kuten esimerkiksi elimistön rappeutumiseen liittyvän hapettumumisen ehkäisyä. Toisaalta ravintomme ei saisi sisältää terveydellemme haitaillisia aineita kuten - torjunta-ainejäämiä - nitraatteja - raskasmetalleja - homemyrkkyjä - lääkeainejäämiä - tauteja aiheuttavia organismeja ja loisia - allergiaa aiheuttavia aineita Jo luomutuotannon alkuvaiheessa sen kehittyessä tavanomaisen kemiallisen elintarviketuotannon vaihtoehtona ovat merkittävässä asemassa olleet terveyskysymykset. Seuraavassa käydään läpi niitä asioita, joilla luomutuotannossa näihin kysymyksiin on tartuttu. Luomutuotannossa halutaan välttää niin ympäristölle, kasveille, eläimille kuin ihmisillekin vaaralliset aineet ja tuottaa luonnollista terveellistä ruokaa systeemissä, jossa kaikki voivat hyvin. Tuotannossa ei hyväksytä keinotekoisia aineita ja tavoitteena ovat hyvinvointi, resurssien säästäminen ja ympäristöystävällisyys. Tarkasteltavana eivät ole pelkästään yksittäiset tuoteominaisuudet vaan koko tuotantoprosessi. 15 Hullunlehmän tauti säikäytti kuluttajat Vuonna 1996 todettiin yhteys nautakarjalla esiintyvän hullun lehmän taudin (BSE) ja ihmiselle kohtalokkaan Creutzfedt-Jakobin- taudin välillä. Taudin todettiin leviävän naudoilla niille rehussa syötetyn liha-luujauhon välityksellä. Luomutuotannossa vain kasveja luontaisesti syöville märehtijöille ei liha-luujauhoa pidetä tyypillisenä ravintona. Esimerkiksi Englannissa Soil Association kielsi sen käytön rehuissa jo ennen tautikohua vuonna Yhdistyksen kartoituksen mukaan Englannissa ei ollakaan todettu edes hullun lehmän taudin pahimpina vuosina yhtään tautitartuntaa naudoissa, joita on koko elinikä hoidettu luomusäännösten mukaan. Luomutilojen tapaukset ovat esiintyneet eläimillä, jotka ovat tulleet tavanomaisesta tuotannosta. 14 Luomu ja terveellisyys

15 Luonnon omin voimin kasvaneet kasvit ja eläimet Luomuviljelyssä halutaan taata sekä kasveille että eläimille mahdollisimman luonnolliset olosuhteet. Viljelijän tehtävänä on huolehtia luonnon omien prosessien mahdollisimman hyvästä toimivuudesta. Erityisen tärkeää on pieneliötoiminnaltaan aktiivinen ja paljon eloperäistä ainesta, humusta, sisältävän maaperä. Elävä maa on terveellisen ravinnon perusta. Luomukasvintuotannossa turvataan toisaalta erilaisten kasvien erilaiset tarpeet hyvään kasvuun ja toisaalta ehkäistään tuholaisten ja kasvitautien leviämistä viljelemällä samalla lohkolla vuorotellen erilaisia kasveja. Ravinteet kasveille tulevat maahan käännettävistä kasvitähteistä, lannasta ja typensitojakasvien juuristossa toimivien bakteerien avulla ilmasta. Elävä maaperä tuottaa kasveille kaiken niiden tarvitseman, eloperäisen aineksen ja ravinteet, luonnollisella tasapainoisella tavalla. Luomupelto muistuttaa enemmän luonnonolosuhteita. Luomuviljelyssä on, kuten luonnossa, kasvimassan kasvu heikompaa kuin keinolannoitetulla pellolla, koska kasvuun käytettävät ravinteet eivät ole maassa kasveille helposti saatavassa muodossa kuten keinolannoitteissa. Silloin kuiva-ainepitoisuus ja myös suojaravintoainepitoisuus suhteessa massaan kasvaa. Keinolannoitteilla, erityisesti peruslannoitteella typellä, saadaan kasveihin nopeasti enemmän massaa, joka koostuu lähinnä vedestä. Joitakin suojaravintoaineita tosin lisätään keinolannoitteisiin kuten Suomessa seleeniä, koska sitä on maaperässämme vähän. Ravintoaineiden pitoisuuksia koskevissa tutkimustuloksissa onkin kiinnitetty huomiota siihen, että ilmoitettaessa ravintoaineiden pitoisuudet kuiva-aineesta ei pienemmästä vesipitoisuudesta johtuva ero tavanomaiseen tule huomioiduksi. Luomukotieläintuotannossa halutaan taata eläimille lajinmukainen elämä ja ravinto. Eläimiä ei kasvateta tehdasmaisissa olosuhteissa, kaikilla eläimillä on oltava pääsy ulkoilmaan sääolosuhteet huomioiden ja niille järjestetään lajinmukaiset olosuhteet. Tämä voi tarkoittaa sopivaa valaistusta, riittävää liikkumatilaa, luonnollisia ryhmäkokoja, mahdollisuutta virikkeelliseen lajille tyypilliseen toimintaan kuten orrella lepäämiseen, maan tonkimiseen tai niityllä laiduntamiseen. Tarkoituksena on taata eläinten niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinenkin hyvinvointi ja terveys. Tavanomaisissa tehotuotantolaitoksissa monissa suurissa tuottajamaissa käytetään eläinten kasvun nopeuttamiseksi hormoneja. Lisäksi niin fyysisesti kuin henkisesti stressaavissa olosuhteissa helposti leviäviä sairauksia ennalta ehkäistään rutiininomaisilla antibioottiruokinnoilla, joiden on myös todettu lisäävän kasvunopeutta. Tällaiset toimenpiteet tähtäävät pelkästään tuotantokustannuksien säästöön ja tehokkuuteen eikä niitä sallita luomutuotannossa. Luomutuotannossa sallitaan tavanomaiset keinot eläinten todettujen sairauksien hoitoon, mutta määräykset lääkkeiden käytöstä ja varoajoista ovat tiukempia kuin tavanomaisessa tuotannossa. Antibioottien varoajat ovat kaksinkertaiset ja niitä saa käyttää vain rajoitetun määrän. Jos näissä rajoissa ei pystytä eläintä hoitamaan kuntoon, joutuu eläin käymään läpi erillisen siirtymäajan takaisin luomutuotantoon hyväksymiseen. Tänä aikana on noudatettava luomuehtoja, mutta tuotteita ei voi myydä luomuna. Luomu ja terveellisyys 15

16 Laatu perustuu aitouteen ja puhtauteen Luomutuotanto perustuu siihen, että vaalimalla luonnon omia prosesseja saadaan ihmiselle parhaiten sopivaa ravintoa. Niinpä luomuelintarvikkeiden jalostusprosessissakin pyritään säilyttämään raaka-aineiden alkuperäiset hyvät ravitsemukselliset ominaisuudet eikä niitä haluta tuhota liialla muuntelulla ja lisäaineiden käytöllä. Keinotekoisia aineita ei myöskään tästä syystä haluta käyttää ja geenimuunnellut kasvit ja eläimet on kielletty. Luomusäännöissä on kaikkialla maailmassa rajoitettu lisäaineiden, prosessien apuaineiden, entsyymien ja mikroorganismien käyttöä sekä kokonaan kielletty geenimanipuloidut organismit ja elintarvikkeiden säteilytys. Säteilytys Suomessa lähinnä vain mausteita myydään säteilytettyinä. Elintarvikkeiden säteilytys tapahtuu ionisoivilla säteillä kuten gamma- ja beetasäteillä. Ne pystyvät irroittamaan atomeista elektroneja eli ionisoimaan atomin. Vaikka säteily saadaankin radioktiivisista aineista ei itse säteilytetyissä tuotteissa ole radioaktiivista säteilyä. Säteilytys tappaa kuitenkin kaiken elävän tuotteesta. Siitä tuhoutuvat bakteerit ja loiset, tautien aiheuttajat sekä säilyvyyttä heikentävät eliöt. Samalla myös itse kasvi kuolee eikä pysty esimerkiksi itämään. Kuluttajien epäilyksiä herättää ionisoivan säteilyn mahdollisesti tuottamat vapaat radikaalit, jotka voivat reagoida vaikkapa DNA-molekyylien kanssa. Tutkimuksissa ei ole kuitenkaan osoitettu suoria haitallisia terveysvaikutuksia säteilytetystä ruuasta. Geenimuuntelu Geenimuuntelussa tuotantokasvien tai -eläinten perimään istutetaan geenitekniikalla vieraan lajin geenejä, jotta kasviin tai eläimeen saadaan jokin haluttu ominaisuus. Tällä hetkellä valtaosa tuotannossa olevista geenimuunnelluista organismeista on glyfosaatti-rikkaruohontorjunta-ainetta hyvin sietäviä kasvilajikkeita, joiden viljelyksille voidaan suorittaa enemmän ruiskutuksia. Myös geenimuunneltuja tuotantoeläimiä on kehitetty. Suomessa on koeviljelmiä geenimuunnellusta perunasta, joka tuottaa suuremman määrän paperiteollisuuden tarvitsemaa tärkkelystä. Peruna menee siis paperiteollisuuden raaka-aineeksi, mutta massa, joka jää jäljelle tärkkelyksen irroittamisen jälkeen voidaan syöttää rehuna eläimille, jotka voivat lopulta päätyä ravinnoksi ihmisille. Suomessa on myös yleisesti käytössä valkuaisaineiden tarpeeseen eläinten rehuihin lisättyä soijaa, joka on geenimanipuloitua lajiketta. Torjunta-aineet erityisenä terveysriskinä kehitysmaissa Torjunta-aineiden käyttö kasvaa erityisesti kehitysmaissa. Varsinkin vientituotteita kuten banaania, ananasta ja palmuöljyä kasvatetaan laajoilla monokulttuuripelloilla ja altistetaan näin taudeille ja tuholaisille. Siten torjunta-aineiden käytön tarve kasvaa. Kehitysmaissa ei kuitenkaan ole usein kunnollista lainsäädäntöä ja sen valvontaa maataloustyöntekijöiden suolelemiseksi torjunta-aineiden myrkkyjen vaikutuksilta. Myöskään kunnollista koulutusta torjunta-aineiden käyttöön ei useinkaan järjestetä ja aineita varastoidaan vastoin ohjeita. Työntekijöillä ei välttämättä ole itselläänkään kunnollista lukutaitoa, jotta he voisivat tutustua torjunta-ainepakkauksen turvallisuus- ja käyttöohjeisiin. Kehitysmaiden olosuhteissa ei useinkaan ole järjestetty kunnollisia suojautumisvälineitä, laitteistoja tai peseytymistiloja torjuntaaineita käyttäville työntekijöille. Onnettomuustapauksissa useinkaan ei ole saatavilla kunnollista terveydenhoitoa. Niinpä torjunta-aineiden käyttö aiheuttaakin merkittävän riskin sekä ympäristölle, että ihmisille näissä maissa, joissa torjunta-ainemyrkytykset ovatkin merkittävä sairastumisten ja kuolintapausten aihuttaja. 16 Luomu ja terveellisyys

17 Torjunta-aineet Luomutuotteet eivät sisällä juuri lainkaan kemiallisten torjunta-aineiden jäämiä. Suomessa elintarvikevirasto valvoo kaikkien tuotteiden torjunta-ainepitoisuuksia eikä tiettyjä eläinkokeilla turvallisiksi todettuja rajoja saa ylittää tavanomaisissakaan tuotteissa. Monella kuluttajalla on kuitenkin huoli siitä, että pienilläkin myrkyllisten aineiden pitoisuuksilla saattaa olla pitkällä aikavälillä ja yhdistettynä muuhun ympäristöstressiin yllättäviäkin vaikutuksia, jotka ilmenevät vasta hitaasti ja joita voi olla vaikea yhdistää tiettyihin aineisiin. Aineet saattavat kerääntyä elimistöön ja vaikuttaa jopa vasta seuraavassa sukupolvessa, kuten DDT:n tapaus osoittaa. Useat tuotteet sisältävät myös pieniä pitoisuuksia useita torjunta-aineita ja niiden yhteisvaikutukset saattavat olla arvaamattomia. Luomutuotteet ovat tutkitusti hyvin puhtaita torjunta-ainejäämistä. Täysin torjunta-ainejäämättömiä ne eivät välttämättä kuitenkaan ole. Tällä hetkellä tarkkailu perustuu siihen, että tuotannossa ei ole käytetty kiellettyjä aineita. Tällöin ei voida täysin sulkea pois aineiden leviämistä vaikkapa naapurin pelloilta suojavyöhykkeistä huolimatta. Jonkin verran voi tapahtua saastumista myös kuljetuksen aikana ja sekoittumisriski tavanomaiseen on olemassa. Tahallinen tavanomaisten tuotteiden tarjoaminen luomuna voidaan monesti paljastaa torjunta-ainejäämätestin avulla. Monissa Euroopan maissa on todettu torjunta-aineiden saannin elintarvikkeista kasvaneen vuosi vuodelta. Euroopan Unionin vuosittaisessa tuotteiden torjunta-ainepitoisuuksien seurantaraportissa rajat ylittäviä määriä sisältävien näytteiden määrä on ollut koko luvun pienessä laskussa, mutta sallituissa rajoissa olevien näytteiden määrä taas nousussa 16. Erityisesti kehitysmaissa ei ole yhtä tiukkaa lainsäädäntöä ja valvontaa torjunta-aineiden suhteen ja tuotteet saattavat sisältää jopa sallitut rajat ylittävät määrät torjunta-aineita. Lisäksi ei ole riittävästi näyttöä siitä, miten lisääntyvässä määrin havaittu useampien eri torjunta-aineiden pitoisuus nauttimissamme elintarvikkeissa vaikuttaa terveyteen. Vuonden 2008 Eviran tutkimista hedelmä-, vihannes-, vilja- ja prosessoduista elintarvikkenäytteistä 59 prosenttia sisälsi torjunta-ainejäämiä; hedelmänäytteistä 80 prosenttia, vihannesnäytteistä 54 prosenttia ja viljanäytteistä 56 prosenttia. Näytteistä 6 prosentissa oli rajat ylittäviä määriä. Näistä lähes kaikki olivat ulkomaista alkuperää. Monissa hedelmissä, marjoissa, yrteissä ja vihanneksissa oli jäämiä useammista aineista, jopa 6-11 eri aineesta (omena, päärynä, mandariini, nektariini, greippi, appelsiini, kurkku, lehtisalaatti, persilja, pippuri, vadelma, mansikka). Myös 13 prosentissa luomutuotteista löytyi jäämiä, kaikki ulkomaista alkuperää. 17 Euroopan Unioni on laatinut torjunta-aine strategian, koska Unionin eri maiden torjunta-aineiden lainsäädännössä ja käytössä on huomattavia eroja ja torjunta-aineiden käyttö ei näytä vähenevän. Torjunta-aineita on valunut pintavesistöihin ja ne aiheuttavat myös sitä kautta uhkan ihmisten terveydelle. Unionin strategiassa kannetaan huolta erityisryhmien kuten lasten, pitkäaikaissairaiden ja vanhusten suojaamisesta torjunta-aineiden vaikutuksilta. Pitkäaikainen altistus torjunta-aineille voi aiheuttaa vakavia häiriöitä immuunijärjestelmässä, lisääntymisongelmia, syöpiä, steriiliyttä, synnynnäisiä epämuodostumia, hermojärjestelmän vaurioita ja vahingollisia geeniperimän muutoksia. 18 Luomu ja terveellisyys 17

18 Raskasmetallien ja muiden ympäristömyrkkyjen pitoisuudet Pahimpia ympäristömyrkkyjä ovat raskasmetallit (lyijy, kadmium ja elohopea), jotka voivat olla myrkyllisiä hyvin pieninäkin annoksina. Niiden lähteenä ovat liikenne ja teollisuus. Tätä riskiä välttäen luomusäännöissä asetetaankin rajoituksia sille, kuinka lähellä vilkasliikenteisiä ajoväyliä tai teollisuuslaitoksia luomupellot saavat sijaita. Tarkkailun yhteydessä todetaan vuosittain, että uusia saastelähteitä ei pääse syntymään liian lähelle tuotantoa. Toinen raskasmetallien lähde on yhdyskuntajäte, jonka käyttö onkin tästä syystä kielletty luomupeltojen lannoitteena. Myös eläinten lantaan rikastuu raskasmetalleja ja siksi onkin tärkeää, että eläimille syötetty rehu on raskasmetalleista puhtailta alueilta. Raskasmetalleja kantautuu jonkin verran kaikkialle ympäristöön ja niiden pitoisuudet ovat korkeita alueilla, joilla on pitkään ollut teollisuutta ja paljon liikennettä. Luomupellot altistuvat ympäristön saasteille siinä missä tavanomaisetkin pellot. Niinpä esimerkiksi Keski-Euroopasta tulevissa luomutuotteissakin raskasmetallien pitoisuudet ovat korkeampia kuin puhtaammilla alueilla viljeltyjen. Kuparia käytetään torjumaan sienitauteja ja sen käyttöä luomuviljelyssä on rajoitettu. Kuparia saattaa kerääntyä liikaa maaperään, jolloin sillä on haitallinen vaikutus maaperän ekologiaan. Nitraattipitoisuudet Nitraatit ovat typpiyhdisteitä, joita on joissakin kasviksissa kuten punajuuressa, pinaatissa ja salaateissa huomattavia määriä luonnostaankin. Nitraatteja lisätään myös lihajalosteisiin ja juustoihin lisäaineena. Niiden avulla saadaan lihan punainen väri säilymään ja ne estävät rasvojen härskiintymistä ja haitallisten mikrobien, kuten botuliinin, kasvua. Nitraatti muuttuu elimistössä suotuisissa olosuhteissa nitriitiksi, joka voi olla haitallista ihmiselle. Se voi muuttua yhdisteiksi, jotka estävät verta kuljettamasta tehokkaasti happea elimistöön ja on siten vaarallista erityisesti pienille lapsille. Lapsen vatsalaukkuun syntyy helpommin mikro-organismeja, jotka muuttavat nitaatin vaaralliseksi nitriitiksi. Myös nitriitin karsinogeenisyyttä tutkitaan. Varsinkin vihreissä luomulehtivihanneksissa, kuten salaateissa ja pinaatissa, näyttää monien tutkimusten mukaan olevan huomattavasti vähemmän nitraatteja kuin vastaavissa tavanomaisissa vihanneksissa. Tämän arvellaan suoraan johtuvan lannoituksen niukemmasta ja vaikeampiliukoisesta typestä. Luomutuotannossa kasvulle tärkeä typpi on kasvien saatavilla maaperän hiukkasiin varastoituneena ja typensitojakasvien ilmasta sitomana. Tarvitaan maaperän mikrobitoimintaa, jotta typpi vapautuu kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Tämä tapahtuu hitaasti pitkin kasvukautta eikä typpeä ole ylenmäärin helposti saatavilla toisin kuin keinolannoitteita käytettäessä. Hidasliukoinen typpi lisää ravintoarvoja Tavanomaisen viljelyn ja luomun typessä on huomattava ero. Sitä voidaan verrata karkkipatukan ja omenan syömisen vaikutuksiin ihmisen kehossa. Vaikka patukassa ja omenassa olisi sama määrä sokeria, aiheuttaa patukan syöminen huomattavan piikin veren insuliinipitoisuudessa, kun taas omenan sokerit imeytyvät hitaasti ja tasaisesti vereen. Nopealiukoinen typpi aiheuttaa kasveissa nopean kasvupyrähdyksen kun taas luomun hidasliukoinen typpi ei, jolloin kasvi pystyy käyttämään energiaa aineenvaihduntaan ja ravintoaineiden kuten C-vitamiinin ja polyfenolien tuottamiseen Luomu ja terveellisyys

19 Turvallinen ja tarkkailtu luomutuote Luomutuotannossa kantavana ajatuksena on noudattaa varovaisuusperiaatetta, jonka mukaan riskeihin on puututtava ennaltaehkäisevästi jo ennen kuin niistä on varmaa tieteellistä näyttöä. Esimerkiksi uusien teknologioiden ja menetelmien käyttöönotto on turvallista vasta, kun niiden turvallisuudesta on pitkäaikaista ja selkeää näyttöä. Näin halutaan välttää sellaiset peruuttamattomat ja tuhoisat vahingot, jotka olisi voitu ennakolta estää. Esimerkiksi DDT-hyönteismyrkky keksittiin toisen maailmansodan aikana ja levisi nopeasti laajaan käyttöön. Se ei näyttänyt olevan vaarallista ihmiselle tai muille eläimille. Sen vaikutukset alkoivat näkyä vasta pikku hiljaa, kun aine rasvaliukoisena alkoi kerääntyä sisäelimiin ja toimia hormonin tavoin. Myrkyn on todettu aiheuttavan ihmisille syöpää ja vaikeuttavan erityisesti petolintujen lisääntymistä. Suomessakin kesti useita vuosikymmeniä DDT:n käytön lopettamisen jälkeen, ennen kuin sen vaikutukset luonnossa alkoivat hävitä. Erityisesti merikotka oli vaarassa kuolla sukupuuttoon alueeltamme. Jos ainetta ei olisi huolettomasti otettu nopeasti laajamittaiseen käyttön, sen vaikutukset eivät olisi olleet niin valtavat. Luomutuotteiden turvallisuutta lisää myös koko alan sitoutuminen luomutuotannon ehtoihin ja kuuluminen tarkkailuun. Tarkkailukäynneillä varmistetaan, että asiat ovat kunnossa tiloilla ja tuotantolaitoksissa. Tarkkailukäynnillä tuotantovaatimuksia läpi käymällä pystytään varautumaan jo etukäteen mahdollisiin riskeihin ja kiinnittämään huomiota heikkoihin kohtiin. Vähintään kerran vuodessa tehtävien tarkkailukäyntien ansiosta luomutuotteiden tuoteturvallisuus on korkeaa luokkaa. Tuoteturvallisuutta lisää myös luomutuotteiden erinomainen jäljitettävyys pellolta valmiiseen jalostettuun tuotteeseen. Luomusääntöjen mukaan tuotteeseen käytettyjen raaka-aine-erien on oltava jäljitettäviä tuottajalle asti. Tällainen jäljitettävyys helpottaa nopeaa toimintaa esimerkiksi löydettäessä elintarvikkeista myrkyllisiä tai saastuneita eriä. Se ehkäisee myös riskiä vilppiin tai tahalliseen huolimattomuuteen tuotantoehtojen tai yleisten hygieniamääräysten suhteen, koska kiinnijäämisriski on suurempi. Vähäinen lisäaineiden käyttö Tavanomaisessa tuotannossa on käytössä noin kolmisensataa lisäainetta. Luomutuotannossa hyväksyttyjä lisäaineita on kasvipohjaisissa tuotteissa reilu kolmekymmentä. Eläintuotteissa jokaisella maalla on oma lainsäädäntönsä. Joissakin maissa, kuten Suomessa, sallitaan nitraatti lihajalosteissa säilöntäaineena ruokamyrkytysten välttämiseksi. Mutta esimerkiksi Ruotsissa KRAV ei hyväksy nitraatin käyttöä lainkaan. Näin ollen naapurimaassamme on hyvin vähän luomuna tarjolla tuotteita, joissa nitraattien käyttö on yleistä. Luomussa hyväksytyt lisäaineet ovat luonnossa esiintyviä. Lisäaineilla on oltava tuotantoprosessin kannalta oleellinen tehtävä, esimerkiksi tuotteen myyntiaikaa pidentävät säilöntäaineet ja tuotteen ominaisuuksien kuten maun tai ulkonäön parantamiseksi käytetyt lisäineet eivät ole sallittuja. Luomuhyväksyttyjen lisäineiden listalla ei myöskään ole nitraattia lukuunottamatta aineita, joiden terveellityyttä on perusteltua epäillä. Luomutuotteiden hygieeninen laatu Luomutuotantoa on epäilty elintarviketurvallisuuden heikentämisestä, koska siinä ei hyväksytä kasveja taudeilta ja tuholaisilta suojevien myrkkyjen ja vaikkapa ruokamyrkytyksiä ehkäisevien säilöntäaineiden käyttöä. Homemyrkkypitoisuuksissa ei ole havaittu eroa tavanomaisen ja luomutuotannon välillä 20. Myöskään karjan lannalla lannoitettujen kasvisten suuremmasta mikrobitartuntariskistä ei ole näyttöä. Luomukananmunissa tai sikaloissa ei ole suurempaa kambylobakteeri-infektioiden riskiä. Luomutuotteilla ei näyttäisi myöskään olevan suurempaa riskiä saastua taudinaiheuttajamikrobeilla tai loiseliöillä. Sen sijaan tuotantomuodoissa, jotka sopivat huonosti luomuun, esimerkiksi tehotuotantoon ja liian yksipuolisesti jalostettujen eläinten takia, voi ilmetä ongelmia. Tästä on hyvä esimerkki ruotsalaisten ja tanskalaisten tutkimus, jonka mukaan luomu-broilerien kambylobakteeri-tartuntariski on huomattavasti suurempi ulkoilun ja kaksi kertaa pidemmän kasvatusiän takia. Sen sijaan E. coli- bakteeritartuntariski ei näytä olevan luomussa tavanomaista suurempi. 21 Luomu ja terveellisyys 19

20 Vuosittain luomutuotantolaitoksilla suoritettavilla tarkkailukäynneillä pystytään kiinnittämään ennaltaehkäisevästi huomiota puutteellisten tuotanto-, varastointi- ja käsittelyolosuhteiden aiheuttamiin riskeihin. Luomukuluttajien terveys Luomua syömällä ei automaattisesti tulla terveemmiksi. Mutta luomutuotteet ovat tärkeässä asemassa kestävässä ja terveellisessä ruokavaliossa, todetaan Keski-eurooppalaisen luomututkimusinstituutti FiBLin luomutuotteiden turvallisuutta ja laatua käsittelevässä raportissa 22. Usein omasta, muiden ja ympäristön terveydestä kiinnostunut päätyykin käyttämään luomutuotteita. Saksassa tehtiin vuosina suuri ruokailutottumustutkimus 23. Siinä haastateltiin noin vuotiasta saksalaista. Sen tarkoituksena oli fysiologisten faktojen lisäksi kerätä sosiologisia tietoja. Samassa yhteydessä kysyttiin myös luomutuotteiden käytöstä. Tutkimuksen perusteella luomutuotteita käyttävistä suuremalla osalla oli hyvää tietämystä ravisemusasioista ja vastavuoroisesti pienemmällä osalla ei ollut mitään kiinnostusta ravitsemusasioihin kuin luomua käyttämättömistä. Tutkimuksen mukaan luomukuluttajat ostivat enemmän hedelmiä ja kasviksia ja vähemmän lihatuotteita. He myös liikkuivat enemmän ja tupakoivat vähemmän ja käyttivät vähemmän makeisia ja virvoitusjuomia. Luomutuotteiden ostajat lisäksi kokivat itsensä useammin terveiksi. Saksassa, jossa on kehittyneimmät ja pisimpään toimineet luomutuotteiden markkinat luomukuluttajat siis noudattavat terveellisempiä elintapoja ja syövät terveellisemmin kuin luomua käyttämättömät. Soil Association toteaa raportissaan, että varsinainen testi ruoan terveellisyydelle on sen kyky tukea terveyttä, kasvua ja lisääntymistä sukupolvelta toiselle niin eläimillä kuin ihmisillä. Yhdistys listaa seuraavia ruoan ravitsemukselliseen arvoon mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä. - Kaikki ne tunnetut ja vielä tuntemattomat ravintoaineet ja muut ruoan sisältämät aineet, jotka vaikuttavat biologiseen tervyteen edistävästi tai haitallisesti. - Ne aineiden väliset vuorovaikutukset ruoassa, joilla voi olla neutraalien vaikutusten lisäksi toisiaan tukevia tai toisiaan ehkäiseviä vaikutuksia. - Ne ruoan ja sitä nauttivan eliön vuorovaikutusmekanismit, joilla voi olla vaikutusta ruoan ravitsemukselliseen hyödynnettävyyteen eli imeytymiseen elimistössä. - Mahdolliset eliön elinvoimia tukevat vaikutukset ruoassa. - Tuoksu ja maku, jotka herättävät ruokahalun ja ruuansulatuksen Luomu ja terveellisyys

21 Viitteet 1 Arvola, A. et E. Lähteenmäki (2003). 2 Muukka, E. et alia (2003). 3 Katso 4 Katso 5 Dangour AD. et alia (2009). 6 Katso 7 Benbrook, C. et alia (2008). 8 Vastine löytyy osoitteesta 9 Vastine osoitteessa: reftab/57/t/soil-association-response-to-the-food-standards-agency-s-organic-review/default.aspx 10 Lairon, D. et alia (2003). 11 Lairon, D. ( 2009). 12 Katso 13 Arvola, A. et E. Lähteenmäki, (2003). s FiBL (2006), s.3 16 European Comission (2008), s Karlström, U. et al (2009). 18 Europa Press releases RAPID, Questions and answers on the pesticides strategy, ReleasesAction.do?reference=MEMO/06/278&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 19 Benbrook, C. et alia (2008), s Katso esim. Muukka, E. et al., 2003, s Muukka, E. et al., 2003, s FiBL Dossier (2006), s Katso artikkeli Luomutietopankki( ), Luomua ostavat syövät ja elävät terveellisemmin, www. luomu.fi/tietopankkiwp/luomua-ostavat-syovat-ja-elavat-terveellisemmin 24 Heaton, S. (2001), s.47. Luomu ja terveellisyys 21

22 Lähteet Arvola, A., Lähteenmäki, E. (2003) Kuluttajien mielikuvat jalostetuista luomutuotteista. Tietoa markkinalähtöisen tuotekehityksen pohjaksi. VTT Tiedotteita Benbrook, C., Davis, D.R., Andrews, P.K. (2009) U.K.Food Standards Agency Study does Not Reflect Latest Science and Fails to Focus on Antioxidant Content -- A Key Nutritional Benefit of Organic Food. The Organic Center. Benbrook, C., Zhao, X., Yáñez, J., Davies, N., Andrews, P.K. (2008) New Evidence Confirms the Nutritional Superiority of Plant-Based Organic Foods. The Organic Center, NutrientContentReport.pdf Dangour AD, Dodhia SK, Hayter A, Allen E, Lock K, Uauy R. (2009) Comparison of composition (nutrients and other substances) of organically and conventionally produced foodstuffs: a systematic review of the available literature. Report for Food Standard Agency. London: London School of Hygiene & Tropical Medicine. kts. myös Artikkeli : Nutritional guality of organic foods: a systematic review. The American Journal of Clinical Nutrition: content/early/2009/07/29/ajcn abstract European Comission. (2008) Monitoring of Pesticide Residues in Products of Plant Origin in the European Union, Norway, Iceland and Liechtenstein Report. pesticide_residues/report_2006_en.pdf FiBL Dossier Nr. 4 (May, 2006) Quality and Safety of Organic Food. Forscnungsintitut für biologischen Landbau. Switzerland, Germany, Austria. Heaton, S. (2001) Organic farming, food quality and human health. A review of the evidence. Soil Association. P3Q%2BgA%3D&tabid=388 Karlström, U., Korkka, L., Siivinen, K.(2009) Kasvinsuojeluainejäämien valvonta Suomessa ; Hedelmät, vihannekset ja viljat. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Eviran julkaisuja 14/ lications/?a=view&productid=129 Lairon, D. & al. (2003)Nutrition and health assessment of organic food. Report summary. Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Muukka, E., Myllykangas, J., Leskinen, M., Mertanen, E., von Wriht, A., Tuomisto, J. (2003) Luomun terveellisyys ja turvallisuus. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B4/ julkaisusarja_b/2003b4.pdf 22 Luomu ja terveellisyys

23

24 Ruoan terveellisyys on noussut tärkeäksi yhteiskunnalliseksi keskustelun aiheeksi. Erityisesti ihmisiä kiinnostaa nauttimamme ravinnon vaikutukset terveyteemme. Kuluttajien usko luomutuotteiden terveellisyyteen on vahva vaikka tieteellistä näyttöä asiasta ei helposti näytäkään tulevan. Onko kuluttaja väärässä vai mistä tässä voisi olla kysymys? Julkaisu luotaa luomutuotteiden yhteydessä käytyä keskustelua terveellisyydestä ja paneutuu luomualan omaan näkemykseen asiasta. Kurmakka-Organic Food oy Luomu ja terveellisyys

Kananmuna sisältää muun muassa D-vitamiina ja runsaasti proteiinia

Kananmuna sisältää muun muassa D-vitamiina ja runsaasti proteiinia Jogurtti luomuhillolla on parempi vaihtoehto kuin puuro tai aamumurot. Tutkijat ovat yhä enenevästi havainneet, mitä näiden viljojen gluteeni aiheuttaa terveydellemme. Gluteeni on syyllinen yli 150 eri

Lisätiedot

Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa

Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa Kasvinsuojeluainejäämät tavanomaisissa ja luomuelintarvikkeissa Sanna Viljakainen Ylitarkastaja, TkT Tuoteturvallisuusyksikkö Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kasvinsuojeluaineiden käyttö Käytetään

Lisätiedot

Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta. Jaakko Nuutila,

Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta. Jaakko Nuutila, Ruokaketjun toimijoiden näkemyksiä luomusta Jaakko Nuutila, 6.10.2015 Osana kokonaisuutta Väitöstutkimus, jossa tarkastellaan luomuketjua osana suomalaista elintarvikejärjestelmää ja esitetään keinoja,

Lisätiedot

Ruokaväärennökset ja luomun luotettavuus

Ruokaväärennökset ja luomun luotettavuus Ruokaväärennökset ja luomun luotettavuus Marjo Särkkä-Tirkkonen Erikoissuunnittelija, ETM Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti marjo.sarkka-tirkkonen@helsinki.fi @Marjo_ST p. 044-5906849 Fast methods

Lisätiedot

Aitoa ja rehellistä ruokaa Atrialta ymmärrä ja tiedä mitä syöt! Hankkeen vetäjä Pasi Luostarinen 30.5.2011

Aitoa ja rehellistä ruokaa Atrialta ymmärrä ja tiedä mitä syöt! Hankkeen vetäjä Pasi Luostarinen 30.5.2011 Aitoa ja rehellistä ruokaa Atrialta ymmärrä ja tiedä mitä syöt! Hankkeen vetäjä Pasi Luostarinen 30.5.2011 Sisältö Atrialta vaihtoehtoja arkeen ja juhlaan Tuotekehitystä kuluttajan tarpeisiin Hyvää ruokaa,

Lisätiedot

Luomuliitto vie luomua eteenpäin. www.luomuliitto.fi

Luomuliitto vie luomua eteenpäin. www.luomuliitto.fi Luomuliitto vie luomua eteenpäin www.luomuliitto.fi Luomuliitto 14 paikallista luomuyhdistystä Luomutuotannon kehittäminen tuottajien kanssa yhteistyössä Pienimuotoisen elintarviketuotannon edistäminen

Lisätiedot

Pro Luomu Luomulihajaloste

Pro Luomu Luomulihajaloste Pro Luomu Luomulihajaloste Yrityshaastattelut 2/2017 Järjestimme tammi-helmikuun vaihteessa 2017 neljä noin puolen tunnin pituista puhelinkeskustelua kolmen eri lihatalon edustajan sekä yhden kaupan edustajan

Lisätiedot

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Valvontaosasto Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Maria Teirikko Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan

Lisätiedot

LUONTOA VOI SUOJELLA SYÖMÄLLÄ

LUONTOA VOI SUOJELLA SYÖMÄLLÄ LUONTOA VOI SUOJELLA SYÖMÄLLÄ Syöminen vaikuttaa ympäristöön. Ruoan tuottamiseen tarvitaan valtavasti peltoja, vettä, ravinteita ja energiaa. Peltoja on jo niin paljon, että niiden määrää on vaikeaa lisätä,

Lisätiedot

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA

HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA HYVÄ VILJAN TUOTANTO- JA VARASTOINTITAPA Lähde: Groupement des associations meunieres des pays de la C.E.E. (G.A.M.), 2.6.1998 (Käännös englannin kielestä, Kauppamyllyjen Yhdistyksen hallituksen hyväksymä)

Lisätiedot

Tutkittua tietoa luomusta

Tutkittua tietoa luomusta Tutkittua tietoa luomusta Sormenjälkiä luomulle analytiikan keinoin AuthenticFood/Core Organic II Erikoissuunnittelija, ETM Marjo Särkkä-Tirkkonen marjo.sarkka-tirkkonen@helsinki.fi @Marjo_ST p. 044-5906849

Lisätiedot

Luonnonmukainen viljely on parhaimmillaan tehotuotantoa

Luonnonmukainen viljely on parhaimmillaan tehotuotantoa Luonnonmukainen viljely on parhaimmillaan tehotuotantoa Kuva: Arttu Muukkonen Juuso Joona, Tyynelän tila, Joutseno Pro Luomun luomubrunssi Sisältö - Tilan esittely - Miksi luomuviljely? - Luonnonmukainen

Lisätiedot

Luomun uudet tutkimus- ja tuotekehitysinnovaatiot - esimerkkinä maito

Luomun uudet tutkimus- ja tuotekehitysinnovaatiot - esimerkkinä maito Luomun uudet tutkimus- ja tuotekehitysinnovaatiot - esimerkkinä maito Tuomo Tupasela, erikoistutkija, Luke 6.10.2016, Vanha Ylioppilastalo, Helsinki 2 4.10.2016 Luke ja maitotutkimus http://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa-vastuullisuusruokaketjussa/tuoteturvallisuus/omavalvonta/elintarvikkeidenkylmaketju-ei-saa-katketa

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin?

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? 10 yleistä kysymystä leivästä Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? Onko leipä terveellistä? Kyllä Leipä sisältää paljon hyvää kuitua, hiilihydraattia,

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM

Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM Mistä tulevat hankehakujen painoalueet? 10.2.2015 Anna Lemström elintarvikeylitarkastaja, ruokaosasto, MMM 1 Sisältö Hankehaku 2014 painoalueet Taustalla vaikuttavat asiakirjat Elintarviketurvallisuuselonteko

Lisätiedot

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomuviljelyn peruskurssi LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomutuotannon tilanne Muutokset tilan toiminnassa luomuun siirryttäessä Maan rakenteen ja viljelykierron merkitys Viljelykiertoon

Lisätiedot

Luomutuotteiden valmistuksen erityispiirteet ja reseptiikka. Mikkeli 4.11.2013 Jaana Elo KoKo Palvelut

Luomutuotteiden valmistuksen erityispiirteet ja reseptiikka. Mikkeli 4.11.2013 Jaana Elo KoKo Palvelut Luomutuotteiden valmistuksen erityispiirteet ja reseptiikka Mikkeli 4.11.2013 Jaana Elo KoKo Palvelut Miten syntyy luomuelintarvike? Elintarvikkeet - > 50 % maatalousperäisiä ainesosia - 95 % sääntö -

Lisätiedot

Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä?

Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä? Tiesitkö tämän kasvinsuojeluainejäämistä? 2 Kasvinsuojeluainejäämät Mikä on kasvinsuojeluaine?...3 Mikä on kasvinsuojeluainejäämä?...4 Kasvinsuojeluaineiden turvallisuusarviointi...5 Kasvinsuojeluaineiden

Lisätiedot

Leipomot ja viljateollisuus

Leipomot ja viljateollisuus Leipomot ja viljateollisuus Elintarvikelainsäädäntö Anna Juutilainen, Johanna Ojasti, Kaarina Penttinen Viranomaisia www.elintarvikevirasto.fi Valvovia viranomaisia Ministeriöt vastaavat kukin omalta osaltaan

Lisätiedot

PUHDISTAA POISTAA MYRKKYJÄ TUKEE RUOANSULATUS- JÄRJESTELMÄÄ. ATeamSuomi.com merenheimo@gmail.com 1

PUHDISTAA POISTAA MYRKKYJÄ TUKEE RUOANSULATUS- JÄRJESTELMÄÄ. ATeamSuomi.com merenheimo@gmail.com 1 PUHDISTAA POISTAA MYRKKYJÄ TUKEE RUOANSULATUS- JÄRJESTELMÄÄ merenheimo@gmail.com 1 PUHDISTAA KEHOA Tehokas yhdistelmä ravintoaineita tehostavat suoliston toimintaa ja tukevat suolistossa jo olevia hyödyllisiä

Lisätiedot

Luomun käyttäjän käsikirja

Luomun käyttäjän käsikirja Luomun käyttäjän käsikirja on koottu Viesti luomusta oikein hankkeessa avuksi ammattikeittiöille ja kaupan alalle luomun varmentamiseen ja viestintään. Käsikirja on helppokäyttöinen opas, josta tarvittavat

Lisätiedot

Luomuruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan

Luomuruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan ruokinnan erot tavanomaiseen ruokintaan Kehityspäällikkö Eija Valkonen Hankkija Oy Rehuliiketoiminta rehujen valmistuksen yleiset tuotantosäännöt 1. Luonnonmukaisten rehujen valmistus on pidettävä ajallisesti

Lisätiedot

Väreistä voimaa - Syö viittä väriä päivässä

Väreistä voimaa - Syö viittä väriä päivässä Väreistä voimaa - Syö viittä väriä päivässä Kasvikset voi jakaa karkeasti viiteen Värikkäät kasvikset sisältävät puolustuskykyä parantavia aineita. väriryhmään, joilla kullakin on oma tehtävä. Väreillä

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA.

SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA. SIELTÄHÄN NE PARHAAT ASIAT TULEVAT. OMASTA MAASTA. Se tulee omalle pöydälle tai kaverin kylmälaukkuun tutusta kaupasta. Me kannamme sen kassalle tutunnäköisessä pakkauksessa, josta tiedämme tarkkaan, mitä

Lisätiedot

Vähänkö hyvää! -lautasella

Vähänkö hyvää! -lautasella Vähänkö hyvää! -lautasella Vastuullisen ruoan tuntomerkit Otetaan huomioon ruoan ympäristövaikutukset, ilmastovaikutukset, tuotanto-olosuhteet, terveysvaikutukset. Ruoantuotannon vaikutukset Ruoka kuormittaa

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2014

Tullin elintarviketutkimukset 2014 Tullin elintarviketutkimukset 2014 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2014 yhteensä 3329 tavaraerää. Eristä 51 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 46 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

Tullin elintarviketutkimukset 2013

Tullin elintarviketutkimukset 2013 Tullin elintarviketutkimukset 2013 Elintarvikevalvonnassa tutkittiin vuonna 2013 yhteensä 3137 tavaraerää. Eristä 52 % oli alkuperältään EU:n ulkopuolisista maista ja 44 % oli EU:n alueella tuotettuja

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

Tutkittua tietoa luomusta:

Tutkittua tietoa luomusta: Tutkittua tietoa luomusta: Luomun määritelmiä järjestöissä, EU:ssa ja tutkimuksissa FM Minna Kosonen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti 18.3.2014 Määritelmä, mitä se on? Klassisen Aristoteleen teorian

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 36 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI SUOJARAVINTOAINEET https://www.youtube.com/watch?v=cgcpdskk1o8&spfreload=10

Lisätiedot

Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä

Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä Arvokkaiden yhdisteiden tuottaminen kasveissa ja kasvisoluviljelmissä Siirtogeenisiä organismeja käytetään jo nyt monien yleisten biologisten lääkeaineiden valmistuksessa. Esimerkiksi sellaisia yksinkertaisia

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Sertifiointia vuodesta 2004 - suomalaisen tuotannon vahvuutena vastuullisuus ja laatu

Sertifiointia vuodesta 2004 - suomalaisen tuotannon vahvuutena vastuullisuus ja laatu Sertifiointia vuodesta 2004 - suomalaisen tuotannon vahvuutena vastuullisuus ja laatu 1 Asiakasvaatimukset Kuluttaja ratkaisee Kuluttajan päätös perustuu tuotteen laatuun Uuden sukupolven tuotteessa koko

Lisätiedot

VÄRITÄ ITSESI HYVINVOIVAKSI

VÄRITÄ ITSESI HYVINVOIVAKSI VÄRITÄ ITSESI HYVINVOIVAKSI VÄRITÄ ITSESI HYVINVOIVAKSI ESITTELYN YLEISKATSAUS Carl Rehnborg ja NUTRIWAYn tarina Tasapainoisen ruokavalion haasteet Lisää väriä ruokavalioosi Tasapainoinen ruokavalio. Tasapainoinen

Lisätiedot

Geenitekniikka säädeltyä

Geenitekniikka säädeltyä Muuntogeenisten organismien lupamenettelyt 13.4.2010 Leena Mannonen Maa- ja metsätalousministeriö Geenitekniikka säädeltyä 1. EY geenitekniikkadirektiivit implementoitu kansallisesti geenitekniikkalakiin

Lisätiedot

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Ravitsemus- ja terveysväitteet Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Kaisa Kukkonen Tuoteturvallisuusyksikkö Lastenruoat ja niiden valvonta koulutus 30.10.2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita

Lisätiedot

Luomuliiton ympäristöstrategia

Luomuliiton ympäristöstrategia Luomuliiton ympäristöstrategia Luomun ympäristöhyödyt esille ja tavoitteet kirkkaiksi. Elisa Niemi Luomuliiton toiminnanjohtaja Luomu. Hyvää sinulle, hyvää luonnolle. Luomu. Hyvää vesistöille, ilmastolle

Lisätiedot

Mind Master. Matti Vire 11.5.2013

Mind Master. Matti Vire 11.5.2013 Stressi = ympäristön yksilöön kohdistava uhka tai vahingollinen vaikutus sympaattinen hermojärjestelmä ja hypotalamus-aivolisäke-lisämunuainen aktivoituvat Akuutissa stressissä sydämen syke nousee, hengitys

Lisätiedot

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 SISÄLTÖ 1. Luomutuotannon osuudet 2013 2. Luomutuottajan yrittäjäominaisuudet 3. Luomutuotannossa jatkaminen ja luomuun siirtyminen

Lisätiedot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot

Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Luomukotieläinehdot määrittelevät luomueläinten lääkintää Mitä sanoo EU:n luomuasetus ja Eviran eläintuotannon ehdot Brita Suokas, Luomuinstituutti, Luomupäivät Mikkeli 12.11.2013 Luomuinstituutti / Suokas

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015. Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Luomun kuluttajabarometri 2015. Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomun kuluttajabarometri 2015 Anne Kallinen Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Luomuelintarvikkeiden aktiivikäyttäjiä entistä enemmän ja käyttö säännöllisempää 2012 2015 13 23 14 37 32 Aktiivit Käyttäjät

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Luomuliitto vie luomua eteenpäin.

Luomuliitto vie luomua eteenpäin. Luomuliitto vie luomua eteenpäin www.luomuliitto.fi Luomuliitto 13 paikallista luomuyhdistystä Luomutuottajien edunvalvontaa ja neuvontaa Pienyritysjäseniä ja elintarvikejalostuksen edistäminen Kuluttajajäseniä

Lisätiedot

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Tuottavaa luomua, Hollola Ylitarkastaja Evira Tämä esitys Viranomainen (Evira, ELY-keskukset) ei anna lainsäädäntöä, eli viranomaisen keinot ovat Ohjeistus

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet Raija Tahvonen Terveellinen ruokavalio on kasvivoittoinen Runsaasti: Kasviksia, marjoja ja hedelmiä Viljatuotteet pääosin täysjyväviljaa Kalaa ja

Lisätiedot

Ruuasta vauhtia ja virtaa työhön ja vapaa-aikaan

Ruuasta vauhtia ja virtaa työhön ja vapaa-aikaan Ruuasta vauhtia ja virtaa työhön ja vapaa-aikaan Espoon Technopolis Business Breakfast 13.2.2014 ETM, Laillistettu ravitsemusterapeutti Päivi Manni-Pettersson Päivi Manni-Pettersson 11.2.2014 1 TÄMÄN AAMUN

Lisätiedot

RAAKA-AINEIDEN ASEMA RUOKINNASSA. Marika Karulinna

RAAKA-AINEIDEN ASEMA RUOKINNASSA. Marika Karulinna RAAKA-AINEIDEN ASEMA RUOKINNASSA Marika Karulinna LIHA Koira on lihansyöjä, joten sen ravinnon perustana kuuluu olla liha Punaisesta lihasta saa rautaa Vaaleat lihat ovat usein rasvattomampia poikkeuksiakin

Lisätiedot

TYTTÖ JOKA PYSYY HOIKKANA SYÖMÄLLÄ PELKKÄÄ SUKLAATA

TYTTÖ JOKA PYSYY HOIKKANA SYÖMÄLLÄ PELKKÄÄ SUKLAATA Lue artikkeli ja vastaa sitä seuraaviin kysymyksiin. TYTTÖ JOKA PYSYY HOIKKANA SYÖMÄLLÄ PELKKÄÄ SUKLAATA Daily Mailin toimittaja 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Eräs opiskelija on hämmentänyt ravitsemusasiantuntijoita

Lisätiedot

Näin elämme tänään kuinka voimme huomenna?

Näin elämme tänään kuinka voimme huomenna? Näin elämme tänään kuinka voimme huomenna? Yrittäjälääkäri Ville Pöntynen 22.1.2015 Lupauksen toiminta-ajatukset Hoidamme ja ennaltaehkäisemme sairauksia sekä työ- ja toimintakyvyn laskua lääketieteen,

Lisätiedot

Teknologinen. Laatu: - koostumus (proteiini, rasva) - vedensidontakyky - ph, väri. Lihan laatutekijät

Teknologinen. Laatu: - koostumus (proteiini, rasva) - vedensidontakyky - ph, väri. Lihan laatutekijät Eettinen laatu - eläinten hyvinvointi - ympäristövaikutukset Mikrobiologinen Laatu: - tuoteturvallisuus - säilyvyys Teknologinen Laatu: - koostumus (proteiini, rasva) - vedensidontakyky - ph, väri Lihan

Lisätiedot

Mitä luomukalkkunan tuottaminen maksaa?

Mitä luomukalkkunan tuottaminen maksaa? Mitä luomukalkkunan tuottaminen maksaa? Timo Karhula ja Jarkko Niemi MTT Taloustutkimus Johdanto Luomulihan tuotanto on Suomessa vähäistä Noin prosentti kaikesta tuotetusta lihasta, luomukalkkunaa vain

Lisätiedot

Yhteenveto seleenitutkimuksen tuloksista

Yhteenveto seleenitutkimuksen tuloksista Yhteenveto seleenitutkimuksen tuloksista Heidi Härtel Rotukarjan hyvinvoinnin ja taloudellisten toimintaedellytysten kehittäminen -hanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Seleenitutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Ruokaa Sydänystävälle!

Ruokaa Sydänystävälle! Ruokaa Sydänystävälle! Hyvän olon ruoka? Hyvää oloa tukee ruokavalio, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti: kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöön, täysjyväviljavalmisteiden käyttöön, rasvan ja hiilihydraattien

Lisätiedot

Kasvista kansalaisjärjestöjen pöytään?

Kasvista kansalaisjärjestöjen pöytään? Kasvista kansalaisjärjestöjen pöytään? ElintarvikeMIPS-tutkimuksen tuloksia FIN-MIPS Kotitalous -tutkimusprojekti KotiMIPS projekti FIN-MIPS Kotitalous tutkimusprojektin puitteissa tutustuttiin suomalaisen

Lisätiedot

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010

Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa. Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen halukkuus päiväkodeissa Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara 3.6.2010 Tutkimuksen kulku Ensin tehtiin alustava kysely sellaisiin päiväkoteihin, joissa luomu- ja kasviruokaa

Lisätiedot

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Marjo Misikangas Tuoteturvallisuusyksikkö 22.1.2013 Esityksen sisältö: Elintarvikkeiden pakolliset pakkausmerkinnät

Lisätiedot

Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin

Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmä... 2 3 Cook & Chill ruoanvalmistusmenetelmän vaikutukset ruoan ravintoaineisiin...

Lisätiedot

Kotitehtävän tarkastus

Kotitehtävän tarkastus Kotitehtävän tarkastus Tarkistetaan edellisen tunnin kotitehtävä Kuidun saanti Ruuanvalmistus Tehtävä Keskustele parisi kanssa Kuka teidän perheessä kokkaa yleensä? Kuka päättää mitä syödään? Onko ruoka

Lisätiedot

Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon

Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon ETT Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ikääntyminen Ikääntyneet käyttävät muita ikäryhmiä enemmän lääkkeitä,

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista kalaterveyspalvelusta ja Evirasta

Ajankohtaista kalaterveyspalvelusta ja Evirasta Ajankohtaista kalaterveyspalvelusta ja Evirasta Satu Viljamaa-Dirks Villi- ja vesieläinpatologia Kalaterveyspäivä 23.3.2017 Elintarviketurvallisuusvirasto Tutkii ja valvoo elintarvikeketjun turvallisuutta

Lisätiedot

Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi

Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Interventiotutkimuksen tulokset Pirjo Pietinen 2.12.2008 Kuvat: Leipätiedotus 1.12.2008 Yläkoululaisten ravitsemus ja hyvinvointi Tutkimusasetelma Kevät 2007 Lukuvuosi

Lisätiedot

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla 29.1.2015 LYNET-seminaari Yritysten yhteiskuntavastuu Hannele Pulkkinen Hanna Hartikainen Juha-Matti Katajajuuri Ilmastovaikutusten viestintä elintarvikealalla

Lisätiedot

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Solidaarinen maatalous Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Työn arvotus Ruoan tuotanto 5 /h Jatkojalostus 10 /h Edunvalvonta 0-15 /h Luomenauraus ym. 20 /h Luennot 40-50 /h Maatila nykymalli Tuotantopanos

Lisätiedot

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen

Ravitsemuksen ABC. Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Ravitsemuksen ABC Kuopion Reippaan Voimistelijat Ry Ravitsemustieteen opiskelija Noora Mikkonen Tulossa La 25.10. La 8.11. La 15.11. La 22.11. La 29.11. Energiaravintoaineiden kirjo: energian tarve ja

Lisätiedot

Terveellinen kaura. Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013. Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry

Terveellinen kaura. Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013. Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry Terveellinen kaura Lumoudu kaurasta Kaurapäivä 1.10.2013 Kaisa Mensonen Leipätiedotus ry Mikä on Leipätiedotus? Leipomoalan yhteinen tiedotusyksikkö Perustettu 1961 Rahoitus Perusbudjetti jäsenmaksuista

Lisätiedot

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Viljelijälle mahdollisuus saada asiantuntijanäkemystä maatilan ympäristökysymyksiin, eläinten

Lisätiedot

Novarbo luomulannoitteet

Novarbo luomulannoitteet et Lannoitteet Kuivikkeet www.novarbo.fi Novarbo luomulannoitteet Luomulannoitteet alan osaajalta. Kasvihuonetekniikka Kasvualustatuotteet Lannoitteet Uusi luonnonmukainen lannoiteperhe Tuotevalikoimamme

Lisätiedot

Holistic Food For Dogs

Holistic Food For Dogs Holistic Food ForFor Dogs Dogs Holistic Food Holistic Food For Dogs 100% GUARANTEED TASTE & NUTRITION E arthborn Holistic on pitkälle kehitetty luonnonmukainen ravinto koirille. Earthborn Holistic -ruuan

Lisätiedot

Luomuluonnonmarjojen. poimintaohje

Luomuluonnonmarjojen. poimintaohje Luomuluonnonmarjojen poimintaohje Mitä luomulla tarkoitetaan? Poimijan on tutustuttava tähän luonnonmukaista keruuta koskevaan ohjeeseen ennen keruun aloittamista ja poimija vahvistaa kirjallisesti sitoutuvansa

Lisätiedot

Maukasta! Ilman muuta.

Maukasta! Ilman muuta. Maukasta! Ilman muuta. Luomu on luonnonmukaisesti tuotettua ruokaa alusta alkaen. Luomukasvit kasvavat ilman keinotekoisia lannoitteita ja torjunta-aineita ja luomueläimet elävät niille luontaisen eläimellisen

Lisätiedot

Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Luomufoorumi 3.2.2016

Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Luomufoorumi 3.2.2016 Metsäluomu biotalouden mahdollisuutena Eija Vuorela Suomen 4H-liitto/Youngfour Oy Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA) -hanke Yhteistyössä Rainer Peltola LUKE 2 Mennään metsään Suomi

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto

Luonnonmukainen tuotanto Luonnonmukainen tuotanto Ympäristötuen erityistuki: luomusopimus 1 Luomusopimuksen yleiset edellytykset Uusi digiala/ sopimusala Vuokrasopimukset voimassa vähintään koko sopimuskauden Sopimuksen ulkopuolelle

Lisätiedot

Perustietoa kasvinsuojeluainejäämistä. Sanna Viljakainen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kemiallinen elintarviketurvallisuus

Perustietoa kasvinsuojeluainejäämistä. Sanna Viljakainen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kemiallinen elintarviketurvallisuus Perustietoa kasvinsuojeluainejäämistä Sanna Viljakainen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Kemiallinen elintarviketurvallisuus Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät Kasvinsuojeluaineita käytetään tarkoituksella

Lisätiedot

Miten luomun aitous voidaan tunnistaa?

Miten luomun aitous voidaan tunnistaa? Miten luomun aitous voidaan tunnistaa? Marjo Särkkä-Tirkkonen Erikoissuunnittelija, ETM Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Luomuelintarvikepäivät 1.10.2015, Helsinki Sisällöstä Yleisesti ruokaväärennöksistä

Lisätiedot

Perustietoa luomusta VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE LUOMUTUOTANTO METSÄN ANTIMET LUOMUELINTARVIKKEIDEN KULUTUS

Perustietoa luomusta VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE LUOMUTUOTANTO METSÄN ANTIMET LUOMUELINTARVIKKEIDEN KULUTUS Perustietoa luomusta VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE LUOMUTUOTANTO METSÄN ANTIMET LUOMUELINTARVIKKEIDEN KULUTUS LUOMUTUOTANTO VIESTI LUOMUSTA OIKEIN -HANKE Mitä luomu on? Luomuelintarvike on aina peräisin

Lisätiedot

Luomu meillä ja muualla. Jaakko Nuutila

Luomu meillä ja muualla. Jaakko Nuutila Luomu meillä ja muualla Jaakko Nuutila Kuka Jaakko Nuutila? Keittiömestari, lehtori, ETM Luomuliiton puheenjohtaja Väitöskirjantekijä Maanviljelijä Hotellinjohtaja Ison perheen isä Kuvat MTK Luennon sisältö

Lisätiedot

KASVISTEN JA VIHANNESTEN RASKASMETALLlT 1992

KASVISTEN JA VIHANNESTEN RASKASMETALLlT 1992 KASVISTEN JA VIHANNESTEN RASKASMETALLlT 1992 kaupunki Ympäristövirasto Raportti 9/1992 IjOulun Oulu KASVISTEN JA VIHANNESTEN RASKASMETALLIT 1992 Oulun kaupungin ympäristövirasto jatkaa ympäristöhygienian

Lisätiedot

Riistan laadunarviointi

Riistan laadunarviointi Metsästäjän terveys- ja hygieniakoulutus Hygienia - käsite Koulutus sisältää terveyteen vaikuttavien seikkojen tutkimisen ja terveyden ylläpitämiseen sekä tautien ennaltaehkäisyn. Sisältää myös puhtauden

Lisätiedot

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suolisto ja vastustuskyky Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen

Lisätiedot

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta

1) Ymmärrä - ja tule asiantuntijaksi askel askeleelta Tarkkailuharjoitus 4..4. Tarkkailu- harjoitus Tarkkailuvihkotekniikka Alla on kuvattu askel askeleelta etenevät ohjeet siitä, kuinka kuluttajien tarpeita voidaan paljastaa. Tämä metodi auttaa sinua tekemään

Lisätiedot

Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät. Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille. Erityisasiantuntija Risto Jokela

Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät. Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille. Erityisasiantuntija Risto Jokela Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talvipäivät Neuvo 2020: Mahdollisuuksia maatiloille Erityisasiantuntija Risto Jokela ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan

Lisätiedot

Tavoitteet. Painonhallinta tukee terveyttä

Tavoitteet. Painonhallinta tukee terveyttä Tavoitteet Sopivan painon pohtiminen Elintapojen vaikutus painonhallintaan terveyttä 3 terveyttä Normaalipaino on suositus paitsi fyysisen myös psyykkisen ja sosiaalisen terveyden kannalta. Pieni yli-

Lisätiedot

Kuluttaja ostopäätöksen edessä

Kuluttaja ostopäätöksen edessä Kuluttaja ostopäätöksen edessä Annikka Marniemi Elintarvike- ja ravitsemusasiantuntija, ETM Kuluttajaliitto Suomalaisen broilerituotannon vahvuudet -seminaari 16.11.2011 Ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä

Lisätiedot

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry Luomun kannattavuus ja markkinatilanne Marraskuu 2017 Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry Tulojen ja menojen muodostuminen Lähtökohtaisesti tavanomainen maataloustuotanto on luomutuotantoa tehokkaampaa

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri Anne Kallinen, Kantar TNS Agri Oy Tarja Pentilä, Kantar TNS Oy

Luomun kuluttajabarometri Anne Kallinen, Kantar TNS Agri Oy Tarja Pentilä, Kantar TNS Oy Luomun kuluttajabarometri 2017 Anne Kallinen, Kantar TNS Agri Oy Tarja Pentilä, Kantar TNS Oy Käytön useus Useita kertoja viikossa Noin kerran viikossa Harvemmin, mutta ainakin kerran/kk Satunnaisesti/ei

Lisätiedot

Lampaat luomussa. Rokua 23.11.2013. Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II

Lampaat luomussa. Rokua 23.11.2013. Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II Lampaat luomussa Rokua 23.11.2013 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/YmpäristöAgro II Lammas luomu vs. tavanomainen Sisätiloissa enemmän tilaa Lampaat (myös kartitsat) laitumelle

Lisätiedot

Strategian perusteet

Strategian perusteet Strategian perusteet Visio Suomessa tuotetaan kannattavasti kysyntää vastaava määrä puhdasta ja turvallista, kuluttajien arvostamaa sianlihaa eläinten hyvinvoinnin ja ympäristön kannalta kestävillä tuotantotavoilla.

Lisätiedot

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana?

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kooste luomun ketjubarometrista ja luomualan keskustelutilaisuudesta! Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kaikki 2015, n=336 2013,

Lisätiedot

Uusien elintarvikebioprosessien kehitys, sivuvirtojen hyödyntäminen, elintarviketurvallisuus ja ravitsemus

Uusien elintarvikebioprosessien kehitys, sivuvirtojen hyödyntäminen, elintarviketurvallisuus ja ravitsemus Uusien elintarvikebioprosessien kehitys, sivuvirtojen hyödyntäminen, elintarviketurvallisuus ja ravitsemus Riitta Laitinen, ryhmäpäällikkö Uudet tuotteet, palvelut ja teknologia-ryhmä Kokkola Material

Lisätiedot

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

Tilataan, Luomua! Sisältö. Jaska Nuutila, mikä mies? Luomu nyt EU:n ohjeet Suomen ohjeet Syyt luomuun Kuluttajien toiveet Tulevaisuus Luomuliitto

Tilataan, Luomua! Sisältö. Jaska Nuutila, mikä mies? Luomu nyt EU:n ohjeet Suomen ohjeet Syyt luomuun Kuluttajien toiveet Tulevaisuus Luomuliitto Tilataan, Luomua! Jaakko Nuutila Sisältö Jaska Nuutila, mikä mies? Luomu nyt EU:n ohjeet Suomen ohjeet Syyt luomuun Kuluttajien toiveet Tulevaisuus Luomuliitto 1 Luomu nyt Suomi on jäljessä muista maista

Lisätiedot

PERUNA 1. TUOTANTO- JA RAVINTOKASVI a) Peruna tuotantokasvina b) Peruna meillä ja maailmalla c) Peruna ravintokasvina 2. PERUNAN TUOTANTOSUUNNAT 3.

PERUNA 1. TUOTANTO- JA RAVINTOKASVI a) Peruna tuotantokasvina b) Peruna meillä ja maailmalla c) Peruna ravintokasvina 2. PERUNAN TUOTANTOSUUNNAT 3. OPETUSMATERIAALI PERUNA 1. TUOTANTO- JA RAVINTOKASVI a) Peruna tuotantokasvina b) Peruna meillä ja maailmalla c) Peruna ravintokasvina 2. PERUNAN TUOTANTOSUUNNAT 3. PERUNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 4. UUDET

Lisätiedot

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista

KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista N:o L 55/22 \ FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 6. 3. 96 KOMISSION DIREKTIIVI 96/8/EY, annettu 26 päivänä helmikuuta 1996, laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergiaisista elintarvikkeista (ETA:n kannalta

Lisätiedot

PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia

PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia PAIKALLISET ELINTARVIKKEET VÄHITTÄISKAUPASSA - case-tutkimuksen alustavia tuloksia Jaana Paananen MTT Taloustutkimus Elintarvikeyrittäjyyden kehittämisen hankeseminaari 1. - 2.10.2002 Mikkeli Vähittäiskauppa-aineiston

Lisätiedot

Täysrehut pieneläimille

Täysrehut pieneläimille is the place for your Headline Page 1 Täysrehut pieneläimille JR FARM FARMI TÄYSREHU www.tujoma.fi is the place for your Headline Page 2 Sisältää ainulaatuisen Farm food koostumuksen jossa on mm. inuliiniä

Lisätiedot

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä

Ohje täydentämisilmoituksen tekemisestä Esittelijä Marjo Misikangas Sivu/sivut 1 / 6 Vitamiineilla ja kivennäisaineilla täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattaminen ja markkinoilta poistuminen Eviran ohjeet ilmoituksen tekemisestä Viranomaisen

Lisätiedot