TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.5.2012 188. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen, poistui klo :n 264 aikana Hemling Seija jäsen Nurmio Merja jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Salminen Päivi varajäsen Kanervavuori Mirjo varajäsen Saksa Kirsti Hermonen Merja Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Rinne Katri Sepponen Eero Vahtola Pirjo Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra, poistui klo :n 264 aikana tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri Poissa Lahti Marika jäsen Paasio Pertti jäsen Suominen Ari jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Hirvonen Martti kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Kosola Seppo kiinteistöjohtaja

2 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 249 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 250 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 251 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 252 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Nappu ja Pekka Saarela. 253 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 33 :n 2 momentin nojalla Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä määrätä pastori Heikki Arikan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtajan virkaan lukien toistaiseksi.

3 tuomiokapituli on päättänyt merkitä tiedoksi, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on vahvistanut pastori Kari Kanalan valinnan seurakuntayhtymän kasvatuksen teologian virkaan lukien kuuden kuukauden koeajalla. tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 33 :n 2 momentin nojalla Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä määrätä rovasti Kauko Viitasen hänen suostumuksensa mukaisesti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän keskusrekisterin johtajan sijaiseksi pastori Arikan virkavapauden ajaksi. tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n nojalla määrätä rovasti Anneli Rantalaihon hänen suostumuksensa mukaisesti Turun tuomiokirkkoseurakunnan kappalaisen (II) viransijaiseksi ajalla hoidettavan viran varsinaisella palkalla. Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin tiedote Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin virasto on heinäkuussa suljettuna kahden viikon ajan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin kiertokirje N:o 2416 Tuomiokapitulin kiertokirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Piispantarkastukset vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla 2. Lääninrovastinvaalit 3. Lääninrovastit 4. Kirkolliskokousedustajat Hiippakuntavaltuuston varsinaiset jäsenet Tutkinta-asiamiehen määrääminen vuodeksi Kirkkoherrojen kokous 8. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon naispuolisen papin virkapuvun hankinta 9. Kirkkojärjestyksen 16 luvun 3 :n mukainen allekirjoitusoikeus 10. Metodistipappien oikeudet Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 11. Lainmuutoksia ym. Kiertokirje on nähtävänä kirkkoneuvoston kokouksessa. 4. Pöytäkirjoja

4 lähetystyön toimikunnan pöytäkirja nro 3/ Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 254 TUTKIMUKSEN ESITTELY Taloustutkimuksen aluejohtaja Merja Tuominen esittelee kokouksen aluksi Turku Tänään kevät 2012 tutkimuksen osana tehtyä Seurakunnan tilaisuudet ja toiminta tutkimusosiota. Merkitään tutkimuksen tulokset tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 255 KIRKKOVALTUUSTON JA KIRKKONEUVOSTON KOKOUSAJAT SYYSKAUDELLA 2012 Johtoryhmä on valmistellut ehdotuksen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousajoiksi syyskaudella Kirkkovaltuuston kokousajoista on neuvoteltu kirkkovaltuuston puheenjohtajan kanssa. Ehdotus kokouspäiviksi ja ajoiksi on seuraava: Kirkkovaltuusto torstai klo torstai klo (virkapaketti) torstai klo (talousarvio) ( varapäivä) Kirkkoneuvosto torstai klo torstai klo keskiviikko klo ja torstai klo 8.00 alkaen talousarviokokous torstai klo torstai klo torstai klo talousarvion toinen lukeminen torstai klo torstai klo 16.00

5 Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kokousajat edellä esitetyn mukaisesti. Ilmoitus kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville, kirkkovaltuuston jäsenille, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasihteerille ja Toimitalon vahtimestarille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 256 LAAJENNETUN KIRKKOHERRAINKOKOUKSEN OPINTOMATKA RUOTSIIN, SAKSAAN JA TANSKAAN Kirkkoherrainkokoukselle osoitettiin vuoden 2012 talousarvioon euron suuruinen määräraha opintomatkan tekemiseen. Kirkkomme tulevien haasteiden, kuten jäsenkadon kohtaamisen, talouden heikkenemisen ja rakenneuudistuksen vuoksi päätettiin tutustumiskohteeksi ottaa Saksan, Tanskan ja Ruotsin veljeskirkkojen tilanne Euroopan voimakkaasti muuttuvan uskonnollisen todellisuuden keskellä. Matka alkaa Berliinistä, jossa suomalaisen papin johdolla tutustumme Saksan kirkon pakolaistoimintaan ja kirkon tilanteeseen Berliinissä. Hampurissa jatketaan saksalaispastorin johdolla tutustumista Saksan kirkon tilanteeseen Hampurin näkökulmasta sekä tutustutaan suomalaiseen kirkolliseen työhön Hampurin merimieskirkolla. Kööpenhaminassa kertovat Tanskan kirkon tilanteesta Kööpenhaminan tuomiorovasti ja näyttävästi sekä pakolaisten että nuorten parissa pitkään työtä tehnyt pastori. Kööpenhaminassa tutustutaan myös pohjoismaiseen kulttuuri- ja muuhun yhteistyöhön Pohjoismaiden neuvostossa, jossa alustajana toimii neuvoston johtaja. Tukholmassa tutustumiskohteena on Ruotsin kirkon suomalainen työ ja suomalaisten näkemys Ruotsin kirkon tilanteesta ja tulevaisuudesta sekä Tukholman suomalainen kirkko. Alustajina Tukholmassa toimivat kokonaiskirkon tasolta Ruotsin suomalaisen virsikirjan teossa mukana ollut toimialasihteeri sekä Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoherra. Ruotsin kirkon tilanteeseen ruotsalaisesta näkökulmasta tutustutaan matkan viimeisessä kohteessa, Kaarinan ystävyyskaupungissa Enköpingissä, paikallisen kirkkoherran johdolla. Matkaohjelma liitteenä: Liite

6 Kirkkoneuvosto hyväksyy laajennetun kirkkoherrainkokouksen esittelyn mukaisen opintomatkan Ruotsiin, Saksaan ja Tanskaan ja päättää kulukorvauksien suorittamisesta KirVESTES:in määräysten mukaisesti. Ilmoitus kirkkoherrainkokoukselle ja muille matkaan osallistuville. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Merkittiin, että matkalle lähtevät poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Asian esitteli talousjohtaja Irma Hokka. hyväksyttiin. Opintomatkan kulukorvausten suorittaminen hyväksyttiin siten, että kustannuksista enintään euroa maksetaan tarkoitukseen varatusta määrärahasta kustannuspaikalta Kirkkoherrainkokouksen käyttövarat. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus kirkkoherrainkokoukselle ja muille matkaan osallistuville. 257 KATARIINANSEURAKUNNAN TYÖYHTEISÖMATKA PORTSMOUTHIIN ST MARY N YS- TÄVYYSSEURAKUNTAAN Turun Katariinanseurakunnalla on ollut ystävyysseurakuntasuhde Englannissa sijaitsevan Porstmouthissa St Mary s Portsea- seurakunnan kanssa vuodesta Pienimuotoista vierailutoimintaa on järjestetty kahteen otteeseen. Katariinanseurakunta on selvittänyt, että se pystyisi halpalentoja (Rayanair) hyväksi käyttäen tekemään koko työyhteisön matkan Portsmouthiin 3800 euron kustannuksin (laskettuna 20 hengen kustannusten mukaan). Seurakuntaneuvosto anoo, että matkan kustannuksiin voitaisiin käyttää työilmapiirin kehittämiseen varatuista määrärahoista 2000 euroa. Kirkkoneuvoston päätöksenteon kannalta seurakunnan hakemuksesta ei selviä, millä tavalla Portsmouthin matkalla olisi tarkoitus järjestää koulutusta tai muuten kehittää työilmapiiritutkimuksen osoittamia kehittämiskohteita. Tämän vuoksi kirkkoneuvosto ei voi ilman tarkempaa ohjelmaa tämän hakemuksen perusteella päättää muusta kuin työyhteisömatkan toteuttamismahdollisuudesta. Kirkkoneuvoston tulee myöntää matkaa varten virkavapaus / työloma kiinteistötoimen alaisille vahtimestareille. Heidän osallistumiskustannuksensa maksetaan kiinteistötoimen määrärahoista. Muiden osalta päätöksenteko kuuluu Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostolle.

7 Ulkomaille suuntautuvat koulutus-/työyhteisömatkat tulee tuoda kirkkoneuvoston hyväksyttäviksi (Kn ). Kirkkoneuvosto hyväksyy toteutettavaksi Katariinanseurakunnan matkan Portsmouthiin ja oikeuttaa tekemään matkavaraukset. Matkan kustannuksiin myönnetään 1000 euroa Työyhteisöjen kehittämiseen varatusta määrärahasta kustannuspaikalta Määräraha myönnetään ehdolla, että Katariinanseurakunta toimittaa kirkkoneuvostolle matkaohjelman, joka sisältää selvityksen matkan aikana toteutettavasta koulutuksesta tai työilmapiiritutkimuksen osoittamien kehittämiskohteiden parantamiseen liittyvästä toiminnasta. Matkaa varten myönnetään Katariinanseurakunnan alueen vahtimestareille, Eeva-Liisa Kainoselle ja Linéa Fredmanille, palkallista työvapaata ajaksi Vahtimestareiden osallistumiskustannukset maksetaan kiinteistötoimen toimintamäärärahasta. Yhtenäisen käytännön mukaan työyhteisömatkoilta ei makseta päivärahaa. Ilmoitus Martti Hirvoselle, Seppo Kosolalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 258 TURUN JA KAARINAN N OSASTO TURUN KIRJAMESSUILLA Viime vuosina seurakuntayhtymä on osallistunut kolmeen messutapahtumaan: jokavuotisiin kirjamessuihin Turun messukeskuksessa, joka vuosi tammi-helmikuun vaihteessa pidettävään Häät-tapahtumaan kongressihotelli Caribiassa ja joka toinen vuosi järjestettäviin Turun messuihin Turun messukeskuksessa. Jälkimmäisen vetovastuu oli viime vuonna Mikaeliseurakunnalla. Turun messut on seuraavan kerran vuonna Tiedotustoimisto on viime vuosina järjestänyt yhdessä kappalainen Riku Laukkasen ja retriittipappi Päivi Vuorilehdon kanssa seurakuntayhtymän kirjamessuosaston Turun kirjamessuille lokakuussa. Messuosastolla on ollut myytävänä kristillistä kirjallisuutta Kirjapajalta, Suomen Pipliaseuralta ja Aurinkokustannukselta. Lisäksi siellä on ollut jaettavan seurakuntien kausiesitteet ja materiaalia retriiteistä. Eri vuosina osastolla on olut lisäksi muita ajankohtaisteemoja. Osastolla on tiedotustoimiston lisäksi päivystänyt Hiljaisuuden ystävät ry:n edustajia, kustantajien edustajia ja seurakuntayhtymän muuta väkeä.

8 Osaston koko on ollut 9 x 5 neliömetriä. Osaston vuokra on tänä vuonna sama kuin viime vuonna eli 4680 euroa + alv = 5709 euroa. Lisäksi kuluihin tulee Turun Sanomien kirjamessuliitteen lehti-ilmoitus 1500 euroa sekä otsalautojen teippaus- ja kalustokuluja ja vapaaehtoisten päivystäjien lounas- ja kahvikulut. Yhteensä kuluja on ollut noin 9000 euron edestä. Kävijöitä kirjamessuilla on yleensä noin Tiedotustoimisto pyytää kirkkoneuvostolta 9000 euroa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osaston järjestämiseen Turun kirjamessuilla Kirkkoneuvosto päättää myöntää 9000 euroa kirkkoneuvoston käyttövaroista kustannuspaikalta tiedotustoimiston käyttöön Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osaston järjestämiseen Turun kirjamessuilla Ilmoitus Paula Heinolle ja taloustoimistoon. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Esittelijä muutti esitystään siten, että oikea kustannuspaikka on hyväksyttiin sillä muutoksella, että kustannuspaikka on Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Paula Heinolle ja taloustoimistoon. 259 TURUN JA KAARINAN N VUOSIKERTOMUS 2011 Vuosikertomusta laatimaan asetetun toimikunnan valmistelema, seurakuntayhtymän monistamossa painettu oikovedos Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuosikertomukseksi vuodelta 2011 jaetaan kirkkoneuvoston kokouksessa tutustumista varten. Mahdollisista korjausehdotuksista pyydetään ilmoittamaan tiedotuspäällikölle mennessä. Entiseen tapaan tasekirjaan on liitetty suuri osa aiempina vuosina vuosikertomuksessa olleesta aineistosta, ja kirkkoneuvoston kokouksessa jaettava vuosikertomus on ns. kansanpainos. Vuosikertomuksen tekstin on kirjoittanut Roope Lipasti vuosikertomustoimikunnan laatiman asiarungon ja toimittaman aineiston pohjalta.

9 Kirkkoneuvosto merkitsee vuoden 2011 vuosikertomuksen saaduksi tutustumista varten. Korjausehdotukset tulee tehdä mennessä tiedotuspäällikölle. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 260 HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2011 Kirkkohallituksen suositus on, että seurakunnat ja seurakuntayhtymät laativat vuosittain henkilöstön tilaa kuvaavasta sanallisesta kerronnasta sekä taulukoiden ja kuvioiden muodossa olevasta numeerisesta tiedosta ja tunnusluvuista koostuvan henkilöstökertomuksen. Kertomus on tehty vuosittain vuodesta 2003 lähtien. Henkilöstökertomus sisältää tietoja henkilöstön määrästä ja rakenteesta, henkilöstön tilasta ja investoinneista henkilöstöön. Osa tiedoista esitetään vuosittain jatkuvuuden ja seurannan mahdollistamiseksi. Lisäksi joka vuosi kuvataan kyseisenä vuotena henkilöstöön ja henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä kehittämistoimia ja tapahtumia. Kertomuksessa pyritään antamaan tietoa, joka herättää edistämään henkilöstön, eri yksiköiden ja seurakuntayhtymän kokonaisvaltaista kehittämistä. Henkilöstökertomus sisältää runsaasti tietoa yhtymätasolla, yksikkökohtaisia tietoja on vain satunnaisesti. Parhaimmillaan henkilöstökertomuksesta on hyötyä niin päättäjille, esimiehille kuin koko henkilöstölle. Kertomus antaa myös seurakuntalaisille tarpeellista tietoa käsityksen muodostamiseksi seurakuntien toiminnasta. Liite Kirkkoneuvosto merkitsee henkilöstökertomuksen vuodelta 2011 saaduksi ja päättää lähettää sen edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin TERVEYDENTILATODISTUS (ei julkinen) 262 SAIRAALASIELUNHOITAJA OUTI RUOHOLAN KOULUTUSANOMUS

10 Outi Ruoholan on tarkoitus osallistua InterPlay-koulutukseen Hollannissa Hän on aiemmin oppilaitospappien kansainvälisessä kongressissa päässyt tutustumaan workshopissa InterPlayhin. Anomuksessa InterPlayta selostetaan seuraavasti: InterPlay on strukturoitua leikkiä, jonka tarkoituksena on toipua vakavuudesta, toimia mielen ja kehon yhdistävänä tekijänä, löytää kehon viisautta, auttaa yhteisöjä ja sen jäseniä toimimaan paremmin. Sitä käytetään työyhteisöjen työskentelyssä, Alzheimer-potilaiden kanssa, masentuneiden kanssa, rentouttamismenetelmänä oiva työkalu, jne. Sen hyödyntämismenetelmät ovat rajattomat. Se sopii kaikille, kaikenikäisille. Se ei vaadi ennalta opittuja taitoja. Sen avulla ihmiset, yhteisöt voivat kertoa tarinaansa. Oma kokemukseni oli myös, että InterPlay oli valtavan innostavaa, monikäyttöistä, turvallista, hauskaa, rentouttavaa. Unelmani olisi tuoda, esitellä InterPlay Suomessa ja kouluttautua kouluttajaksi ja jakaa tätä ilosanomaa Suomen kirkossa. Ruohola pyytää kyseiseksi ajaksi palkallista virkavapautta, 150 euron avustusta junamatkaan Amsterdam-Deventer ja yöpymiseen. Pyhän Henrikin säätiöltä hän on saanut 320 euron apurahan, joka kattaa lennot ja osallistumismaksun. Esimies Hilkka Kakko-Helle puoltaa anomusta. Ulkomaille suuntautuva koulutusmatka tulee viedä kirkkoneuvoston päätettäväksi. Koulutustoimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti esittää kirkkoneuvostolle, että Outi Ruoholalle myönnettäisiin palkallista virkavapautta InterPlay-koulutukseen osallistumista varten. Kyseessä ei ole välttämätön koulutus, joten muuta taloudellista tukea koulutusmäärärahasta koulutustoimikunta ei esitä myönnettäväksi. Kirkkoneuvosto päättää myöntää Outi Ruoholalle palkallista virkavapautta Hollannissa järjestettävään InterPlay-koulutukseen osallistumista varten. Kyseessä ei ole välttämätön koulutus, joten muuta taloudellista tukea koulutukseen osallistumiseen ei myönnetä. Ilmoitus Outi Ruoholalle, Hilkka Kakko-Helteelle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin.

11 KIRKONKIRJOJEN JA PERHELEHTIEN MIKROFILMAUS JA DIGITOINTI, HANKINTASOPI- MUKSEN HYVÄKSYMINEN Asia oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa , jolloin se palautettiin uuteen valmisteluun. Kirkkoneuvoston käsittelyn jälkeen hallintojohtaja on selvittänyt keskusrekisterin johtajan Heikki Arikan, vs. keskusrekisterin johtajan Kauko Viitasen sekä talousjohtaja Irma Hokan kanssa tilannetta, jonka ratkaisemiseksi seurakuntayhtymän edustajat ja Affecto Finland Oy olivat laatineet lisäyksen alkuperäiseen sopimukseen. Alkuperäinen sopimus perustui 9 kuukauden digitointiajalle, joka oli määritelty yhteisesti. Suunnitelman mukaisesti kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointiprosessi on yksinkertaistettuna seuraava: 1. Kirkonkirjat (suurikokoisia kirjoja) sekä perhelehdet (2-puolisia A4 kartonkikortteja) toimitetaan pienemmissä erissä Affectolle digitoitavaksi (=skannattavaksi) ja varustettavaksi nimeämistiedolla (metatiedolla). 2. Keskusrekisterin virkailija kirjautuu sivustolle, jossa digitoitu kuva kirkonkirjan sivusta tai perhelehtikortista on tarkasteltavana. Virkailija tarkastaa kuvan laadun ja siihen liittyvän nimeämistiedon. Myöhemmin tämän nimeämistiedon (metatiedon) avulla kuka tahansa virkailija Suomen kirkon väestötietojärjestelmän päätteillä löytää kyseistä henkilöä koskevan kirkonkirjasivun/perhelehden. Jos nimeämistiedossa on virhe, tarkastusta tekevä keskusrekisterin virkailija korjaa sen. Mahdolliset laatutason alittavat kuvat digitoidaan uudestaan tarkastuksen lopuksi. 3. Seurakunnan hyväksymisen jälkeen digitoitu materiaali tallennetaan kirkkohallituksen hankkimaan sähköiseen arkistojärjestelmään, jossa se on kaikkien kirkon väestökirjavirkailijoiden käytössä. Alkuperäisen suunnitelman mukainen aikataulu ei ole toteutunut kolmesta pääsyystä: A. Kirkkohallitus ei ollut osannut arvioida digitoidun materiaalin tallennuskapasiteettia riittävän suureksi. Kun muut yksiköt olivat aloittaneet digitointiprosessin aikaisemmin, levytilakapasiteetti oli loppunut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän materiaalin tullessa siirtovaiheeseen. Kapasiteetin lisääminen kesti oman aikansa. B. Tarkistusohjelma, jolla digitoitu materiaali tarkastettiin ja metatiedot lisättiin, muuttui prosessin aikana. Uusi ohjelmaversio ei toiminut moitteetta ja sen käyttö oli jäissä tai hidasta useiden kuukausien ajan.

12 C. Viivästysten kuromiseksi ei menty Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä erikoisjärjestelyihin, kuten väliaikaisen tarkastushenkilökunnan palkkaamiseen tai korvaamalla verkon kautta käytettävä digitoidun aineiston tarkistusohjelma jollakin tavalla. Sopimuksen lisäys perustuu siihen, että projekti on viivästynyt olennaisesti alkuperäisessä sopimuksessa arvioidusta, mikä on aiheuttanut uuden tilanteen myös toimittajalle. Lisäys perustuu neuvotteluihin tilaajan ja toimittajan välillä ja vastaa neuvottelijoiden ilmoituksen mukaan sellaista lopputulosta, johon neuvottelumenettelyllä voidaan päästä. Keskusrekisterin johtaja on ilmoittanut, että digitointi voidaan nyt toimivan ohjelman ja suoritettavien työjärjestelyjen avulla saattaa valmiiksi maaliskuun 2013 loppuun mennessä. Jotta työ, joka on nyt sopimuksettomassa tilassa, voisi jatkua normaalisti, olisi lisäsopimus Affecto Finland Oy:n kanssa syytä saada solmituksi. Kirkkohallituksen roolia asiassa pohditaan erillisessä liitteessä: Liite Sopimuksen tekstiin esitetty lisäys: Toimittaja on arvioinut projektin kestoksi 9 kk. Nyt kuitenkin projektin alkuperäinen kesto on ylitetty Toimittajasta riippumattomista syistä alkaen on Toimittajalla oikeus laskuttaa projektipäällikön työstä per kuukausi projektin hyväksymiseen asti. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Sopimus kuuluu seuraavasti: Liite (ei julkinen) Kirkkoneuvosto hyväksyy alkuperäiseen sopimukseen tehtävän lisäyksen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

13 Talousjohtajan asiat 264 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET Vuonna 2007 Johannes Koroma totesi Talouselämä lehdessä seuraavaa: Jos luterilainen kirkkomme olisi pörssiyhtiö, konsernijohtajan, arkkipiispa Jukka Paarman pitäisi antaa tulosvaroitus. Tulos oli viime vuonna alijäämäinen eikä riittänyt poistoihin, markkinaosuus laskeva ja palvelujen kysyntä heikentynyt. Hän ennakoi tulevien vuosien olevan yhtä heikkoja mainiten kirkkohäiden ja kasteiden laskevat prosentuaaliset osuudet sekä enentyvän kirkosta eroamisen. Eroamiskäyrä oli synkkä jo tuolloin, paljon ennen Ajankohtaisen kakkosen homoiltaa. Koroma jatkoi: Vahva talouskasvu ja työllisyys ovat vielä turvanneet verotuotot. Yhteisöveron tuotto kattaa hautaustoimen. Muut kulut kasvavat tuottoja nopeammin ja talouden saneeraaminen on jo käynnistynyt. Seurakuntia yhdistetään ja henkilöstöä vähennetään, kirkkojakin jää kylmilleen. Vanhojen kirkkojen myynti saattaa pian olla yhtä tavallista kuin käytöstä poistettujen kansakoulujen ja asemarakennusten. Henkisesti se voi muodostua suuremmaksi ongelmaksi. Johannes Koroman huomiot luterilaisen kirkon vuoden 2006 tuloksesta kävivät toteen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä vuonna 2007, mutta talouden saneeraamista ei täysipainoisesti ole täällä vieläkään aloitettu. Vuoden 2013 talousarviota laadittaessa on korkea aika, sillä seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne huononi edelleen oleellisesti vuoden 2011 aikana. Talousarviossa ja sen muutoksissa oli varauduttu 6,3 miljoonan euron alijäämään ja tulos osoitti 5,0 milj. euron alijäämää. Rahastosalkun alijäämä oli noin euroa. Rahastosalkusta kotiutettiin 3,5 miljoonaa euroa, mikä vaikuttaa alentavasti tuleviin rahoitustuottoihin. Vuoden 2008 jälkeen rahastosalkusta on kotiutettu yhteensä 11,5 miljoonaa euroa. Verotuloja kertyi euroa vuonna 2011 eli 4,3 % enemmän kuin vuonna Ansio- ja pääomatuloveroon on purrut sekä jäsenkato että talouden tila ja kertymä oli 0,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Osuus yhteisöveron tuotosta jatkoi koko vuoden 2011 tasaista nousua ja yhteisöveroa kertyikin 32,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2013 kirkon jako-osuus yhteisöveron tuotosta tulee laskemaan 2,15 prosentista 1,75 prosenttiin, mikä tarkoittaa, ettei yhteisöverotuotto enää samassa laajuudessa ole kattamassa laskevasta ansio- ja pääomatuloverosta aiheutuvaa tulojen vähenemistä.

14 Keskuskirjanpidon vuoden 2011 tilinpäätöksen rahoituslaskelma osoittaa, että vuoden aikana kassavarat vähenivät 5,6 miljoonaa euroa, vaikka uutta lainaa otettiin euroa. Vuosikate vuonna 2011 oli 1,56 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kun vuosikatteesta eliminoidaan sijoitustoiminnan kirjanpidolliset erät, noin euroa, oli vuoden 2011 ns. puhdas vuosikate 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Negatiivinen vuosikate tarkoittaa, ettei edes juoksevia menoja kyetty kattamaan. Terveessä taloudessa vuosikatteen pitäisi olla vähintään poistojen suuruinen, koska poistot kuvaavat keskimääräistä vuosittaista korjausinvestointitarvetta. Vuoden 2011 poistot olivat 3,7 miljoonaa euroa. Ongelmallista on, että seurakuntayhtymän vuosikate ei vuoden 2007 jälkeen ole riittänyt kattamaan poistoja. Sekä vuonna 2008 että vuonna 2011 vuosikate oli peräti negatiivinen. Vuoden 2012 talousarvio ennakoi 0,7 miljoonan euron negatiivista vuosikatetta. Suunnitelman mukaiset poistot vuoden 2012 talousarviossa ovat 3,5 miljoonaa euroa. Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle kirkkolain 22 luvun 8 muuttamista siten, että kirkon eläkerahaston kartuttamista ryhdytään tehostamaan palkkasummasta riippumattomalla rahoitusmallilla, jossa jokainen seurakunta tai seurakuntayhtymä suorittaa kirkon keskusrahastolle enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta. Kirkkolain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan Vuoden 2011 kirkollisverokertymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä oli euroa, josta eläkerahastomaksu enimmillään eli viiden prosentin suuruisena olisi 1,2 miljoonaa euroa. Mikäli maksua peritään yhden prosentin mukaan, on seurakuntayhtymän osuus noin euroa. Kirkkovaltuusto kävi vilkkaan lähetekeskustelun budjetista. Puheenvuoroissa pohdittiin vakavasti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talouden tilaa. Keskustelussa tuotiin esille seuraavansuuntaisia ajatuksia: arvopaperien myynti toimintamenojen kattamiseksi ei ole oikein, ainakaan tämänhetkisillä kursseilla ei pidä myydä; vuokra-asuntojen myymistä voitaisiin harkita, ainakin tulee selvittää vuokrien riittävyys; menojen karsimisen lisäksi on harkittava myös tulojen nostamisen mahdollisuutta, esimerkiksi toimitusten hinnoittelu kirkkoon kuulumattomille; tulee harkita, mistä toiminnoista voidaan luopua; tulee pyrkiä toiminnan tehostamiseen ja työntekijöiden yhteiskäyttöön eli siirreltävään henkilöstöön; kaikkien korjausliikkeiden tulee olla yksinkertaisia ja harkittuja. Talouden tasapainottamiseksi tulee seuraavien 4 5 vuoden aikana vuosittaisissa talousarvioissa pienentää menoja tai kasvattaa tuloja siten, että joka vuosi talousarvioiden vuosikatetta kasvatetaan noin yhden miljoonan euron verran.

15 Alenevaan kirkollisverokehitykseen tulee vastata jo nyt ottamalla tarkastelun alle resurssien suuntaaminen. Vakavasti tulee harkita seuraavia seikkoja: luopuminen niistä seurakunnallisista tiloista, joilla on pieni käyttöaste, koska siellä henkilöstön tehokas käyttö on vaikeaa seurakuntien ja yksikköjen yhteistyön kehittäminen niin, että työvoiman käyttö yli nykyisten seurakunta- ja yksikkörajojen on mahdollista kiinteistöhenkilökunnan käytön tehostamismahdollisuuksien kartoittaminen kiinteistösijoitusomaisuuden tuoton määrätietoinen nostaminen sisäisten vuokrien käyttöönoton valmisteleminen Keskuskirjanpidon vuoden 2011 budjetoidut palkkamenot olivat euroa ja toteutuneet palkkamenot euroa voimaan tullut palkkaratkaisu nosti palkkoja keskimäärin 1,1 %. Kirkon sopimusratkaisu vuosille sisältää 1,4 prosentin sopimuskorotuksen lukien sekä 0,5 prosentin suuruisen järjestelyerän. Näin ollen vuoden 2013 talousarvion henkilökuntaliite tulisi laskea siten, että kustannuksiin otetaan mukaan 2 prosentin korotusvaraus. Tämä kattaisi myös määrävuosikorotusten vaikutuksen. Vuoden 2013 talousarvion laadinnassa tulee lähteä siitä, että kaikkien yksikköjen nettomenot pienenevät 1,5 prosenttia. Vaikka tulojen kasvattamismahdollisuudet ovat rajalliset, on myös tulokertymää tarkasteltava. Kirkollisveroprosentin nostamista tässä tilanteessa, jossa jäsenmäärä muutenkin kutistuu, ei kuitenkaan tule harkita. Yksikköjen 1,5 prosentin nettomenojen vähennyksen sekä yleisestä taloudellisesta kehityksestä johtuvan kirkollisverotulojen todennäköisen maltillisen kasvun yhteisvaikutuksella vuosikate saataneen nousemaan alijäämäisestä nollaan. Paikallisseurakuntien määräraha jaetaan kirkkovaltuuston hyväksymän määrärahajakomallin mukaisesti jäsenmäärän perusteella. Vuonna 2010 säästöä jäi yhdeksälle seurakunnalle ja yksi seurakunta ylitti määrärahansa. Vuonna 2011 yhdeksälle seurakunnalle jäi säästöjä ja se tullaan antamaan niiden käyttöön vuonna 2012 kirkkovaltuuston hyväksymällä talousarviomuutoksella. Yksi seurakunta ylitti määrärahansa ja se tullaan vähentämään seurakuntaneuvoston vuoden 2012 määrärahasta kirkkovaltuuston hyväksymällä talousarviomuutoksella. Seurakuntakohtaiset säästöt ja ylitykset vuosina 2010 ja 2011 olivat seuraavat: Tuomiokirkkoseurakunta , ,58 Mikaelinseurakunta , ,02 Martinseurakunta , ,54

16 Katariinanseurakunta , ,93 Maarian seurakunta , ,29 Ruotsalainen seurakunta , ,84 Henrikinseurakunta , ,08 Paattisten seurakunta , ,99 Kaarinan seurakunta , ,77 Piikkiön seurakunta , ,19 Vuoden 2012 talousarviossa seurakunnallisen toiminnan määräraha on euroa. Vuodeksi 2013 määrärahaa vähennetään 1,5 %, jolloin jaettavaksi määrärahaksi muodostuu euroa. Yksiköt laativat vuodeksi 2013 toimintasuunnitelman sekä talousarvioehdotuksen. Kuten edellä on todettu, kaikkien yksikköjen tulee vähentää nettomenojaan 1,5 %. Koska yksikköjen kulurakenteet vaihtelevat ja eräissä yksiköissä on lähes kokonaan vain henkilöstömenoja, ei kategorista juustohöyläohjeistusta voida antaa, vaan yksiköissä tulee vähennysten suuntaaminen harkita yksilöidysti kuitenkin siten, että vähintään 1,5 prosentin vähennys nettomenoissa toteutuu. Erityisesti yksiköissä tulee paneutua harkinnanvaraisten kulujen, kuten esimerkiksi tarjoilujen tai koulutussuunnitelman ulkopuolisten lisäkoulutusten, tarpeellisuuden puntaroimiseen. Kirkkoneuvosto antaa seuraavat ohjeet vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2013 talousarvion laadintaan: Toimintasuunnitelma: vuodelle 2013 laaditaan toimintasuunnitelma sekä vuosille 2014 ja 2015 asetetaan avaintavoitteet yksikköjen tulee käyttää kirkkoneuvoston aikaisemmin vahvistamaa suunnittelulomaketta, joka on osoitteessa T: / Avoin / Toimintasuunnitelmat / 2013 toimintasuunnitelmat jokainen yksikkö käy noutamassa tyhjän suunnittelulomakkeen yllä mainitusta osoitteesta, täyttää siihen omat tietonsa ja tallentaa lomakkeen oman yksikkönsä nimellä osoitteeseen T: / Avoin / Toimintasuunnitelmat / 2013 toimintasuunnitelmat viimeistään suunnitelmalomakkeen enimmäispituus on yksi A4 ja sen tulee olla sellaisenaan otettavissa talousarvioesittelyyn, mikä pyydetään huomioimaan ulkonäkökysymyksenä tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen konkreettiseen avaintavoitteeseen, joiden saavuttaminen on mahdollista todeta kirkkoneuvosto on käsitellyt ympäristökasvatussuunnitelmaa kokouksessaan ja päättänyt, että kukin yksikkö huomioi suunnitelman talousarvioiden laadinnan yhteydessä esittämällä kunkin talousarviovuoden ympäristötavoitteisiin yhden konkreettisen ympäristökasvatuksellisen tavoitteen

17 Talousarvioesitys: talousarvioesityksessä jokaisen yksikön tulee vähentää nettomenojaan harkitusti 1,5 %. Erityisesti yksiköissä tulee paneutua harkinnanvaraisten kulujen, kuten esimerkiksi tarjoilujen tai koulutussuunnitelman ulkopuolisten lisäkoulutusten, tarpeellisuuden puntaroimiseen mahdolliset ehdotukset investointimenoiksi on esiteltävä ja perusteltava erikseen ja toimitettava hallintoviraston kirjaamoon mennessä mahdolliset virkoja ja toimia koskevat muutosesitykset tulee esittää omina asioinaan ja osoittaa ne hallintojohtajalle sekä toimittaa hallintoviraston kirjaamoon viimeistään talousarvioesitykset tulee toimittaa hallintoviraston kirjaamoon viimeistään Johtoryhmä puoltaa tehtyä ehdotusta. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä edellä esitellyt toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaohjeet vuodelle Ilmoitus kaikille laatijayksiköille. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Esittelijä täydensi nelikohtaista talousarvioesitystään uusilla kohdilla kaksi ja kolme havainnollisuuden lisäämiseksi. Lisäksi käydyn keskustelun johdosta talousjohtaja esitti lisättäväksi päätökseen, että annetaan vastuullisille virkamiehille tehtäväksi talousarvion laatimiseen mennessä mahdollisuudet ottaa maksupolitiikassa huomioon kirkkoon kuuluminen. Muutettu esitys on siten seuraava: Talousarvioesitys: talousarvioesityksessä jokaisen yksikön tulee vähentää nettomenojaan harkitusti 1,5 %. Erityisesti yksiköissä tulee paneutua harkinnanvaraisten kulujen, kuten esimerkiksi tarjoilujen tai koulutussuunnitelman ulkopuolisten lisäkoulutusten, tarpeellisuuden puntaroimiseen talousarvioesitystä laskiessaan yksikköjen tulee ottaa huomioon, että palkkakustannukset nousevat 2 % vuonna 2013 vuoden 2012 talousarviossa seurakunnallisen toiminnan määräraha on euroa. Vuodeksi 2013 määrärahaa vähennetään 1,5 %, jolloin jaettavaksi määrärahaksi muodostuu euroa mahdolliset ehdotukset investointimenoiksi on esiteltävä ja perusteltava erikseen ja toimitettava hallintoviraston kirjaamoon mennessä

18 mahdolliset virkoja ja toimia koskevat muutosesitykset tulee esittää omina asioinaan ja osoittaa ne hallintojohtajalle sekä toimittaa hallintoviraston kirjaamoon viimeistään talousarvioesitykset tulee toimittaa hallintoviraston kirjaamoon viimeistään Lisäksi annetaan vastuullisille virkamiehille tehtäväksi talousarvion laatimiseen mennessä mahdollisuudet ottaa maksupolitiikassa huomioon kirkkoon kuuluminen. hyväksyttiin talousjohtajan muuttamassa muodossa. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus kaikille laatijayksiköille. 265 VEROKERTYMÄ HUHTIKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä huhtikuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ ,36 % Arvio Toteutunut % 37,22 Lisätieto: Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,70 % Toteutunut % 26,88 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,93 % Toteutunut % 39,27 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä huhtikuun loppuun mennessä on 3,4 % yli edellisen vuoden vastaavan ajankohdan. Kirkollisverokertymä ylittää edellisen vuoden kertymän 2,9 prosentilla ja yhteisöverokertymä 6,7 prosentilla. Yhteenlaskettu kertymä on euroa eli euroa yli vuoden 2011 huhtikuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä ylittää edellisen vuoden vastaavan kertymän eurolla ja yhteisöverokertymä eurolla. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden esitetään seuraavassa: kirkollis- (edell. yhteisö- (edell.

19 vero kk) vero kk) Koko maa + 3,9 % (+5,0) - 2,1 % ( - 4,2) Espoo + 4,0 % (+5,0) + 7,1 % (+ 5,3) Helsinki + 3,6 % (+4,4) - 0,8 % ( - 2,1) Kuopio + 4,3 % (+6,1) - 0,2 % ( - 2.1) Lahti + 2,9 % (+3,8) + 3,8 % ( + 2,0) Oulu + 3,5 % (+4,5) - 8,3 % (- 11,5) Porvoo + 4,1 % (+5,0) + 21,0 % (+19,3) Salo + 0,7 % (+1,3) - 51,9 % (- 57,5) Tampere + 2,8 % (+3,8) - 7,2 % (- 10,3) Vantaa + 3,7 % (+4,8) + 6,0 % ( + 4,2) Turku ja Kaarina + 2,9 % (+4,0) + 6,7 % ( +5,4) Kaikkien vertailuseurakuntien ja koko maan kirkollisverokertymän kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan on ollut huhtikuussa 2012 pienempi kuin se oli maaliskuussa Yhteisöverokertymää tarkasteltaessa on sen sijaan vertailuseurakuntien ja koko maan osalta joko vähennys edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna pienentynyt tai lisäys kasvanut. Vertailussa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on kirkollisverokertymässä huono-onnisempien joukossa mutta yhteisöverokertymän osalta ainakin tässä vaiheessa yksi harvoista onnekkaista. Kertymien huolellista seuraamista jatketaan. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä huhtikuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 266 PUHALLINORKESTERI SUMU RY:N VUODEN 2012 AVUSTUKSEN MAKSAMISPÄÄTÖS Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä puhallinmusiikkityöllä on pitkät perinteet. Seurakuntien puhallinorkesteri syntyi aikoinaan Rafael Pulkkisen toimesta ja se toimi vaihtelevalla menestyksellä omana toiminnallisena yksikkönään Urpo Laaksosen vuonna 2004 päättyneeseen johtajakauteen saakka. Vuonna 1964 perustetun, aiemmin Sinikotkien soittokuntana, nyttemmin SUMU-nimellä tunnetun orkesterin johtajana toimi alkaen Rami Koskinen. Vuonna 2004 Urpo Laaksosen jätettyä tehtävänsä seurakuntien puhallinorkesterin johtajana, sovittiin siitä, että Sinikotkien orkesterin johtaja Rami Koskinen otti vastuulleen kummatkin orkesterit. Vuonna 2008 tehtiin selvityksiä siitä, miten puhallinmusiikin tulevaisuus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteydessä voidaan turvata. Selvitysten perusteella todettiin mm. seuraavaa:

20 Rafael Pulkkisen aikanaan perustama seurakuntien puhallinorkesteri oli kuihtunut varsinaisesta orkesterista Tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa kokoontuvaksi harrastepiiriksi. Toimintaan liittyvä soitonopetus oli ollut kovin vähäistä, eikä tarvetta seurakuntien antamalle soitonopetukselle enää ollut olemassa. SUMU:n, entiseltä nimeltään Sinikotkien puhallinorkesteri, toimintaan osallistui aktiivisesti noin 25 soittajaa. Esitteensä mukaan pienestä torvisoittokunnasta täysimittaiseksi kasvanut puhallinorkesteri esittää pääasiassa viihde- ja tanssimusiikkia vanhoista iskelmistä kuumiin lattareihin ja swingistä merellisiin valsseihin. Orkesteri esiintyy tilausperusteisesti erikokoisissa kokoonpanoissa erilaisissa juhlissa. Lisäksi orkesteri esittää hengellistä ja klassista musiikkia kirkollisissa tilaisuuksissa, näkyvimpinä keväinen partioparaati ja Tuomiokirkon kauneimmat joululaulut. SUMU ry ei perinteisestä nimestään Sinikotkien puhallinorkesteri huolimatta kuitenkaan kuulunut partiolippukunta Turun Sinikotkien organisaatioon. Vaikka orkesteri harjoittelee ja kokoontuu Tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa, ei orkesteri kuulunut myöskään Tuomiokirkkoseurakunnan organisaatioon eikä sillä ollut hallinnollisesti määriteltyä paikkaa yhtymäorganisaatiossa. Kirkkoneuvoston päätöksellä puhallinorkesteritoiminnan jatko Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteydessä ratkaistiin yhdistysmallilla siten, että seurakuntayhtymän on varannut alkaen SU- MU ry:lle vuosittaisen toiminta-avustuksen ja toimitilat. Varatun avustuksen maksamisen ehtona on kirkkoneuvostolle toimitettu hyväksyttävä selvitys edellisen vuoden toiminta-avustuksen käytöstä. Yhdistys hankkii orkesterinjohtajan ja hoitaa tämän palkkauksesta ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut. Orkesterin käytössä oleva yhtymän omaisuus lahjoitettiin sopimukseen liitetyn inventaarioluettelon mukaisena SUMU ry:n omistukseen. Sopimukseen kirjattiin myös ne vuosittaiset tilaisuudet, johon yhtymä edellyttää orkesterin toiminta- ja toimitila-avustuksen vastineeksi osallistuvan. Lisäksi päätettiin, että SUMU ry katsotaan yhteistoimintayhteisöksi. Vuodesta 2009 alkaen SUMU ry:lle on vuosittain varattu seurakuntayhtymän talousarvioon euron avustus yhteistoimintayhteisöjen avustusten ryhmässä kustannuspaikalla Mahdollisesti perinteisestä yhteydestään Sinikotkiin johtuen on SUMU ry edelleen mieltänyt olevansa kasvatusasiankeskukselle tilivelvollinen ja vuosittain lähettänyt tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa kasvatusasiainkeskukselle, josta materiaali on toimitettu talousjohtajalle kirkkoneuvostolle tehtävää selvitystä ja vasta sen jälkeen tapahtuvaa määrärahan maksamista varten. Erehdyksessä kasvatusasiainkeskuksessa on välittömästi SUMU ry:ltä helmikuussa 2012 saapuneen vuoden 2011 tilityksen jälkeen laadittu ja hyväksytty maksumääräys, joka on laitettu maksuun

21 SUMU ry:ltä saapunut materiaali sisältää vuoden 2011 toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä vuoden 2012 toimintasuunnitelman. Tuloslaskelma ja tase liitetietoineen ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Vuoden 2011 toimintakertomus ja vuoden 2012 toimintasuunnitelma kuuluvat seuraavasti: Liite SUMU ry:ltä saapuneen tilityksen johdosta ei ole huomautettavaa, joten avustuksen maksamiselle ei ole sinällään ollut estettä. Hallinnollisesti maksaminen on kuitenkin tapahtunut virheellisessä järjestyksessä. Sen vuoksi SUMU ry:lle tulee ilmoittaa, että yhdistyksen tulee vastaisuudessa noudattaa kirkkoneuvoston kokouksessa hyväksytyn yhteistyösopimuksen ehtoa, jonka mukaan selvitys edellisen vuoden toimintaavustuksen käytöstä tulee toimittaa kirkkoneuvostolle eikä kasvatusasiainkeskukselle. Kirkkoneuvosto toteaa, että SUMU ry:lle maksettu euron avustus on ollut talousarvioon merkityn määrärahan mukainen ja että selvitys SUMU ry:lle vuodelta 2011 maksetun määrärahan käytöstä on saatu. Lisäksi SUMU ry:lle päätetään ilmoittaa, että kirkkoneuvoston päätöksellä hyväksytyn yhteistyösopimuksen mukaan selvitys edellisen vuoden toiminta-avustuksen käytöstä tulee toimittaa kirkkoneuvostolle eikä kasvatusasiainkeskukselle. Ilmoitus SUMU ry:lle, kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 267 AVUSTUKSEN MAKSAMINEN SUOMEN LIIKEMIESTEN LÄHETYSLIITTO RY:LLE TUO- MASMESSUJA VARTEN Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalla määrärahaa euroa Tuomasmessuja varten. Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa V. Viitaniemi ja toiminnanjohtaja Erkki Haarala ovat pyytäneet, että kuluvan vuoden avustus maksetaan yhdistyksen tilille. Avustusanomukseen on liitetty katsaus Turun Tuomasmessutoiminnasta vuonna 2011 sekä vuoden 2011 tuloslaskelma, tase ja tilinpäätöksen liitetiedot.

22 Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry:n avustuspyyntö ja katsaus liiton toiminnasta vuonna 2011 ovat seuraavat: Liite Tuloslaskelma, tase ja tilinpäätöksen liitetiedot ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto päättää, että talousarviossa oleva euron määräraha Tuomasmessutoimintaan maksetaan Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry:lle kustannuspaikalta Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry:lle päätetään ilmoittaa, että sen tulee vuosittain toimittaa kirkkoneuvostolle selvitys edellisen vuoden toimintaavustuksen käytöstä. Ilmoitus Suomen Liikemiesten Lähetysliitto ry:lle ja taloustoimistolle maksutoimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 268 VUODEN 2012 MAKSUN SUORITTAMINEN KIRKON MEDIASÄÄTIÖLLE Kirkkovaltuuston päätöksellä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on liittynyt Kirkon mediasäätiön perustajaksi ja maksanut säätiön perustamismaksun euroa. Sen jälkeen seurakuntayhtymä on vuosittain maksanut Kirkon mediasäätiölle 0,17 euroa/jäsen. Kirkon mediasäätiö on lähettänyt pyynnön vuodelle 2012 varatun tukiavustuksen maksamisesta kesäkuun aikana säätiön pankkitilille, jotta säätiö sääntöjensä mukaisesti voisi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arvoperustalta lähtien tukea ja edistää uskontoa ja elämänkatsomusta käsittelevien ohjelmien tekemistä, levittämistä ja esittämistä valtakunnallisissa medioissa. Kirkon mediasäätiön toimintakertomus, selvitys saaduista ja maksetuista avustuksista sekä tuenjaosta vuodelta 2011 on seuraava: Liite Tuloslaskelma ja tase sekä selvitys Kirkon mediasäätiön tukemista ohjelmahankkeista vuosina ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa.

23 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän jäsenmäärä oli ja sen perusteella vuosimaksun suuruudeksi tulee euroa. Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalle varattu euroa Kirkon mediasäätiön tukemiseen. Kirkkoneuvosto päättää, että Kirkon mediasäätiölle maksetaan vuoden 2012 maksuna x 0,17 euroa eli euroa kustannuspaikalta Kirkon mediasäätiölle päätetään ilmoittaa, että sen tulee vuosittain toimittaa kirkkoneuvostolle selvitys edellisen vuoden toiminta-avustuksen käytöstä. Ilmoitus Kirkon mediasäätiölle sekä taloustoimistolle maksutoimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 269 TURUN KAUPUNKILÄHETYS RY:N TILITYS Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto myönsi Turun Kaupunkilähetys ry:lle euron kerta-avustuksen Seniorisalonkitoimintaan. Avustuksen saajan edellytettiin toimittavan jälkikäteen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle tilityksen, josta ilmenee, että avustus on käytetty anottuun tarkoitukseen. Turun Kaupunkilähetys ry kiittää avustuksesta seurakuntayhtymälle lähettämässään päivätyssä kirjeessä, jonka liitteenä on yhdistyksen vuosikertomus, tase liitetietoineen, tilinpäätöserittely ja tilintarkastuskertomus. Kirje sekä vuosikertomuksen Seniorisalonkitoimintaa koskeva osio kuuluvat seuraavasti: Liite Turun Kaupunkilähetys ry:n tuloslaskelma, tase, tilinpäätöserittely ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Turun Kaupunkilähetys ry:n tilityksen Seniorisalonkitoimintaan vuonna 2011 myönnetystä avustuksesta. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

24 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAN ESITTÄMINEN KIRKKOVALTUUSTOLLE Kirkkoneuvostolle on aiemmin jaettu tasekirjan luonnos, josta puuttui tilintarkastuskertomus ja ruotsinkielinen käännös. Tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy antaa tilivuotta 2011 koskevan tilintarkastuskertomuksen Vastuullinen tilintarkastaja Esko Säilä on lähettänyt tilintarkastuskertomuksen sisällöstä sähköpostitse seuraavan ennakkotiedon: Liite Kertomukseen sisältyvät lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tulevat olemaan seuraavat: Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta. Ruotsinkielinen käännös kuuluu seuraavasti: Liite Kirkkoneuvosto päättää, että vuoden 2011 tilinpäätös tasekirjan muodossa esitetään kirkkovaltuustolle. Samalla kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä ,15 euroa kirjataan tilikauden yli/alijäämätilille. Edelleen kirkkoneuvosto esittää, että vastuuvapaus myönnetään seurakuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilivuodelta Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 271 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVIEN SÄÄSTÖJEN ANTAMINEN SEURAKUN- TIEN KÄYTTÖÖN JA TILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVÄN YLITYKSEN VELOITTAMINEN SEURAKUNNALTA Kirkkovaltuuston päättämään rahanjakomalliin sisältyy periaate, jonka mukaan seurakunnalle syntyvä säästö annetaan asianomaisen seurakunnan käyttöön seuraavan vuoden talousarviomuutoksella. Vastaa-

25 vasti, jos seurakunta on ylittänyt menonsa, se joutuu seuraavan vuoden talousarviomuutoksella osoittamaan katteen ylitykselle. Vuonna 2011 yhdeksälle seurakunnalle jäi säästöjä ja yksi seurakunta ylitti määrärahansa. Säästöt ja ylitys olivat seuraavat Tuomiokirkkoseurakunta ,58 Mikaelinseurakunta ,02 Martinseurakunta ,54 Katariinanseurakunta ,93 Maarian seurakunta ,29 Ruotsalainen seurakunta ,84 Henrikinseurakunta ,08 Paattisten seurakunta ,99 Kaarinan seurakunta ,77 Piikkiön seurakunta ,19 Kunkin seurakunnan seurakuntaneuvoston päätösvallassa on, käytetäänkö siirtyvät säästöt palkkauksiin vai toimintamenoihin tai kohdistetaanko siirtyvä vähennys palkkaus- vai toimintamenoihin. Seurakuntaneuvostojen tulee tehdä siirtyvän määrärahan käyttösuunnitelma tai vähennettävän määrärahan poistosuunnitelma ja toimittaa se taloustoimistoon syyskuun loppuun mennessä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se tekee kuluvalle vuodelle talousarviomuutoksen, jolla yhdeksälle paikallisseurakunnille annetaan edellä olevan taulukon mukaiset määrärahalisäykset ja yhdeltä paikallisseurakunnalta vähennetään taulukon mukainen määräraha. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 272 KIRKOLLISIIN TARKOITUKSIIN VUODEN 2011 TALOUSARVIOSSA MYÖNNETTÄVÄKSI VARATUN EURON SUURUISEN MÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN Kuluvan vuoden talousarviossa on euron määrärahavaraus nimeltään Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin. Talousarviota laadittaessa on noudatettu samaa laskentatapaa, joka on käytössä lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaanavulle osoitettavan määrärahan laskennassa ja joka määräytyy talousarviota laadittaessa viimeksi toteutuneen kirkollisverokertymän mukaan. Vuoden 2011 talousarviossa kirkollisiin tarkoituksiin myönnettävä määräraha yhteensä oli euroa, josta euroa oli varattu Turun juuta-

26 laiselle seurakunnalle. Jaettavasta määrärahasta jaettiin kirkkovaltuuston päätöksellä euroa. Kirkkoneuvoston käyttöön jätettiin tuolloin 900 euroa, josta kirkkoneuvosto myönsi 800 euroa Turun Ylioppilaitten Kristillinen yhdistys ry:lle. Budjetin 2012 valmistelussa Turun Katulähetys siirrettiin yhteistoimintayhteisöjen ryhmästä kirkollisiin tarkoituksiin myönnettävien avustusten ryhmään, mistä syystä avustusten kokonaismäärärahaa nostettiin. Kyseisestä euron määrärahasta on enintään euroa varattu Turun juutalaiselle seurakunnalle. Tältä osin avustuksesta päättää kirkkoneuvosto. Muutoin määrärahan jakamisesta päättää kirkkovaltuusto. Jaettavaksi jää siten euroa. Taloustoimistossa on laadittu jakoehdotus, joka perustuu pitkälti viime vuonna tehtyyn päätökseen. Jakoehdotus on seuraava: Liite Alenevaan kirkollisverokehitykseen tulee sopeutua myös harkitsemalla tarkkaan avustuskohteet. Sen vuoksi myönteisenä kriteerinä on pidetty anojayhdistyksen paikallisuutta ja toisaalta avustusta ei esitetä yhdistyksille, joille kerätään kolehteja. Suurimmat avustuksen saajat ovat edelleen Lounais-Suomen Partiopiiri ja Turun NMKY, joille kummallekin ehdotetaan euron avustusta. Yhteistyö näiden yhdistysten kanssa on kiinteää ja yhdistysten työn arvot ja päämäärät ovat hyvin lähellä seurakuntatyötä. Kerta-avustuksia esitetään maksettavaksi yhdelle yhdistykselle seuraavasti: Rymättylän Kirkkojärviyhdistys ry Rymättylän Kirkkojärviyhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea Rymättylän Kirkkojärven ja Riittiönjärven elinkelpoisena pitämistä ulkoista ja sisäistä kuormitusta vähentämällä sekä tehdä vesistönsuojelua tunnetuksi. Yhdistyksen toiminnassa on mukana lukuisia vapaaehtoisia. Ainoat tulolähteet ovat jäsenmaksut ja avustukset. Yhdistyksen toiminta-aikana on Kirkkojärven ja Riittiönjärven ekologinen tilanne huomattavasti parantunut. Kesällä 2011 ei havaittu paljon leväesiintymää ja järvessä saattoi uida. Yhdistys suorittaa hoitokalastusta poistamalla järvestä roskakalaa. Vuoden 2011 aikana yhdistys hankki uuden hoitokalastuksessa käytettävän veneen. Vuonna 2012 yhdistyksen on tarkoitus hankkia veneeseen uusi tehokkaampi moottori ja lisäksi on suunnitteilla kuhien istutus järviin.

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: 29.10.2009 kello 18.00 Paikka: Rusko Seurakuntakeskus (Vanhatie 7)/Leipomo Läsnä: Salminen Pasi puheenjohtaja Elomaa Ulla Eskola Reima Himala Milja Kankare Seija Koskinen Rauli

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.4.2014 121. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.4.2014 121. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.4.2014 121 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 16.4.2014 klo 16.00 16.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Kirkkoneuvosto 6/

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Kirkkoneuvosto 6/ Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Aika: Tiistai 25.8.2015 klo 16.00 Paikka: Nurmijärven seurakuntakeskus, Kirstaantie 5-7, 01900 Nurmijärvi. KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KN 87 KOKOUKSEN AVAAMINEN...

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 15.2.2017 klo 18.00. Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2012 Aika: maanantai 3.12.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 20.2.2014 klo 18.00-20.40 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = ) Raija Häkkinen Reijo Koskinen vpj Pentti Marttinen Sointu Ojonen Marja Korhonen Anneli Torppa Muut Jorma

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.5.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 17.5.2017 klo 18.00-19.30 Paikka Suikkilan seurakuntakoti 50 KOKOUKSEN AVAUS Läsnä Lehikoinen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -"- Alpo Partanen Pertti Sirviö

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -- Alpo Partanen Pertti Sirviö Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Kokousaika kello 18.00 21.00 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 9/2012 Aika Paikka 11.12.2012 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo Hallintoelin Kokouspäivä 30.11.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, 30.11.2009 klo 17.30 19.10 paikalla poissa Posti, Timo pj x Erkkilä, Pentti jäsen x Harinen, Ari jäsen poissa Haukijärvi, Eino

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 03/2017 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 03/2017 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Tiistai , klo Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai 23.05.2017, klo 18.03 19.45 Kokouspaikka LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO Käsiteltävät asiat 19 KOKOUKSEN AVAUS 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 21 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO /2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (10) Kokouspäivä YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.4.2013 7/2013 Paikka ja aika: Kirkkonummen seurakuntatalo, Sali 4, Seurakunnantie 1, 29.4.2013 klo 19.00 - Jäsenet:

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017 TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 2/2017 Kokousaika Tiistai 18.4.2017 kello 14.00 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 13 Kokouksen avaus 14 Nimenhuuto

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015. Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena Hynninen Kati Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj) Paatsola Pauli Päivämäärä KIRKKONEUVOSTO 7.5.2015 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.00 18.00 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Heinonen Riitta-Leena

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot