Euroopan oikeistodiktatuurit Puheenjohtaja: Seuraavana on kohta 9 Euroopan oikeistodiktatuurit.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan oikeistodiktatuurit Puheenjohtaja: Seuraavana on kohta 9 Euroopan oikeistodiktatuurit."

Transkriptio

1 Euroopan oikeistodiktatuurit Puheenjohtaja: Seuraavana on kohta 9 Euroopan oikeistodiktatuurit. Uolevi Kaukovaara (Satakunnan piiri): Toveri puheenjohtaja. Hyvät puoluekokousedustajat. Yhdyn kaikkeen siihen, mitä kohdassa 9 on sanottu Euroopan oikeistodiktatuurista. Samoin yhdyn puoluetoimikunnan lausuntoon kyseessä olevassa asiassa. Mutta jotta ei syntyisi epäselvyyttä asian luonteen suhteen, mikä koskee sosialidemokraattisen puolueen suhtautumista diktatuuriin, ehdotan, että puoluetoimikunnan lausuman loppuun lisättäisiin seuraava kohta: Puoluekokous toteaa kannanottona lisäksi, että sosialidemokratian suhtautuminen diktatuurijärjestelmiin ei ole varauksellinen vaan aina kielteinen. (Suosionosoituksia). Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Asia lähetettiin valiokuntaan. Esitys 10 EEC, 11 Suhteet Länsi-Saksan sos.dem. puolueeseen ja 12 Suhteiden luominen kommunistisiin puolueisiin lähetettiin keskustelutta valiokuntaan. Sovjetologinen tutkimus puolueen piirissä Puheenjohtaja: Seuraavana on kohta 13 Sovjetologinen tutkimus puolueen piirissä. Kaarlo af Heurlin (eduskuntaryhmä): Toveri puheenjohtaja! Nähdäkseni tämä aloite Neuvostoliitto-tutkimuksesta on siksi arvokas aloite, että tätä ei saisi asiain käsittelyssä syrjäyttää. Vaikka voidaan katsoa, että puolue kenties ei omaa riittävästi resursseja varsinaisen sovjetologisen tutkimuksen järjestämiseen, olisi paikallaan, että puoluekokous sopivalla julkilausumalla velvoittaisi puolue-elimet huolehtimaan siitä, että sovjetologista tutkimusta yleensä maassa edistetään ja että samassa yhteydessä myös puolueen johtavien elinten, lehdistön ja puolueen jäsenten keskuudessa Neuvostoliiton tuntemusta ja myös vastaavaa kielitaitoa lisätään. Haluaisin tässä yhteydessä viitata siihen seikkaan, että meillä on erittäin kunniakkaat perinteet työväen lehdistössä, erityisesti Suomen Sosialidemokraatissa ja myös puoluetoimikunnassa luvuilta, jolloin esim. Suomen Sosialidemokraatissa aina oli useampia toimittajia, jotka osasivat venäjän kieltä ja tunsivat erittäin hyvin Neuvostoliiton olot. Sosialidemokraatin Neuvostoliitto-osasto oli objektiivisimmin, kiihkottomimmin ja asiallisim- 91

2 min toimitettu Neuvostoliitto-osasto koko eurooppalaisessa lehdistössä. Nyt on valitettavasti tilanne toinen ja näitä vanhoja taitajia, Eero A. Vuori, Svento J. Peräläinen ym. lukuisia muita Neuvostoliitto-asiantuntijoita ei keskuudessamme enää ole. Meidän keskuudestamme on koetettava saada uusia venäjän kieltä taitavia toimittajia. Toivon, että tässä mielessä tätä Forssan työväenyhdistyksen erittäin hyvää aloitetta käsitellään myönteisesti. (Suosionosoituksia). Pekka Kuusi (eduskuntaryhmä): Herra puheenjohtaja! Hyvät puoluekokousedustajat! Pidän puolestani 13. aloitetta sen verran merkittävänä, että puoluekokouksessa on SDP:n idänsuhteitten kehittämiseen todella syytä kiinnittää huomiota. Epäilemättä kuluneen kolmivuotiskauden aikana puolueen idänsuhteet ovat ylipäätään kehittyneet tyydyttävästi. Kuitenkin selvää hermoilua meidän piirissämme edelleenkin itään päin on. Katsoisin, että tämä johtuu hyvin suuressa määrin Neuvostoliiton tuntemuksen riittämättömyydestä. Siitä syystä edustaja af Heurlinin äsken esittämät ajatukset ovat kannatettavia. Meillä on usein sellainen käsitys, että kun vain olemme oikein hiljaa ja nätisti, niin eiköhän Neuvostoliittokin anna meidän olla. Mutta on huomattava, että SDP on nyt Suomen johtava puolue. Ja jos se aikoo jatkuvasti olla Suomen johtava puolue, niin Neuvostoliiton kiinnostus puoluettamme kohtaan tulee olemaan luonnollinen ja jatkuva. Suomi on Neuvostoliiton kannalta tärkeä maa. Me olemme ainoa läntinen maa, jossa kommunistit ovat hallituksessa. Meidän kauppamme Neuvostoliiton kanssa on erittäin merkittävää suuruusluokkaa. Näin ollen Neuvostoliiton kiinnostus tulee olemaan Suomen tapahtumiin päin erittäin elävä. Tästä syystä katsonkin, että puolueemme taholla olisi Neuvostoliiton ulkopolitiikan kehitystä pyrittävä seuraamaan erittäin tarkoin. Kiinnitän tässä vain huomiota siihen kehitykseen, mikä on tapahtunut 1960-luvulla Neuvostoliiton oman ulkopoliittisen aseman tietynlaisessa heikentymisessä. Hrushtshevin aikana Neuvostoliitto oli mahtava maa. Kauhun tasapaino syntyi. Tuntui siltä, että Neuvostoliitolla ei ole maapallolla muuta kuin jenkit riittävänä vastapainonaan. Kauhun tasapainon aika ei kuitenkaan tule kestämään. Neuvostoliitto on joutunut itse kahden rintaman kansaksi. Kiina on 800-miljoonaisena kansana tällä hetkellä Neuvostoliiton uhkana idässä ja Länsi-Saksan nousu Euroopan johtavaksi maaksi Naton eteen työnnettynä kansana on puolestaan sekin epäilemättä Neuvostoliiton kannalta erittäin huomattava muutos verrattuna nimenomaan siihen, mikä oli tilanne vielä 10 vuotta sitten. 92

3 Näin Neuvostoliiton oma turvallisuuspoliittinen asema on tällä hetkellä sellainen, että nähdäkseni Suomen on pyrittävä tarkoin ottamaan huomioon se mitenkä Neuvostoliiton puolella tilannetta katsotaan. Meidän on tarkoin huomattava minkälainen on nimenomaan yya-sopimuksen Suomelle asettama velvoite siirryttäessä 1970-luvun puolelle. Neuvostoliitto on eriytyvän kommunismin keskellä myös ongelmien edessä. Taloudellinen kasvu näyttää johtavan vääjäämättömästi siihen, että kommunististen maiden kehitys on eri maissa erilainen. Itä-Saksa on tällä hetkellä vahvasti kansallismielinen kansa, joka ylpeilee siitä, että taloudellinen nousu on ollut Itä-Saksassa ilman mitään Marshall-apua erittäin nopea, niin kuin se 1960-luvun kestäessä onkin todella ollut. Tshekkoslovakia joutui eriytyvän kommunismin keskellä keskitetyn sosialismin vaatimuksen puristukseen. Näin siis Neuvostoliiton nykyinen pyrkimys pitää heikentyneessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessaan sosialistinen leiri koossa, on juuri se tekijä, joka suuressa määrin sävyttää myös Neuvostoliiton suhteita länteen päin. Kiinnitän erityisesti huomiotamme siihen, mikä tärkeä rooli SKP:llä näyttää olevan juuri tällä hetkellä Moskovassa. Aarne Saarisen eilinen puhe Moskovassa lienee ollut varsin mielenkiintoista kuunneltavaa eri maitten kommunistipuolueitten edustajille. SKP:n edustajat ovat tällä hetkellä tärkeitä mielipiteen ohjaajia nimenomaan Neuvostoliitonkin piirissä. Kun SKP:n kehitys on osaltaan heijastumaa suomalaisesta ainoalaatuisesta vasemmiston yhteistyöstä tämän yhteistyön johtavana puolueena me sosialidemokraatitkin olemme Neuvostoliiton kannalta erittäin keskeisessä asemassa. Kun joulukuussa kävin Neuvostoliitossa, jouduin siellä käymään keskusteluja sikäläisten kommunistisen puolueen edustajien kanssa. Voin todeta, miten Neuvostoliiton taholla arvostetaan sitä kehitystä, joka maassamme on vaalien 1966 jälkeen tapahtunut. Siellä nähdään puolueemme johdon pyrkimykset vasemmiston yhteistyön kehittämisessä ja Euroopan turvallisuuden kehittämisessä erittäin positiivisina ja arvostettavina aikaansaannoksina. SDP:n on johtavana hallituspuolueena ja tulevien vaalien jälkeen yhä kiistattomammin suurimpana puolueena pyrittävä vaikuttamaan siihen, että rauhanpolitiikka pääsee Neuvostoliiton ja länsimaitten välillä kehittymään. Tähän antaa nimenomaan turvallisuuskonferenssialoite konkreettisen työskentelymahdollisuuden. Puolueen piirissä Neuvostoliiton lisääntyvä tuntemus olkoon jatkuvan huomiomme kohde (suosionosoituksia). Ilkka Taipale (Helsingin piiri): Kiinnittäisin tässä yhteydessä myös huomion niihin tekijöihin, joilla yleensä Suomen ta- 93

4 vallisten kansalaisten ystävällistä suhtautumista Neuvostoliittoon voidaan edelleen kehittää. Muuan tärkeä tekijä tässä yhteydessä on venäjän kielen täysin aliarvostettu asema maassamme. Sitä ei ole sijoitettu siihen asemaan, joka sille kuuluu naapurimaamme kielenä. Tämä tulisi ottaa myös SDP:n tavoitteeksi, että sen asema huomattavasti nykyisestään korostuisi, niin että voimme myös turistimatkoilla tulla venäpn kielellä siellä toimeen. Lisäksi olisi hyvin tärkeää analysoida entistä rationaalisemmin niitä Neuvostoliittoa kohtaan tunnettavia pelkoja ja ennakkoluuloja, joita osaltaan myös meidän puolueessamme esiintyy, tosin varsin epäsuorasti, niin kuin ensimmäisessä puheessa lähetekeskustelussa ilmeni juuri äskettäin (suosionosoituksia). Me toteamme myös sen, että kaikki ne oikeiston vaatimukset millä se vaatii 25 % lisää puolustusmäärärahoihin vakautuksen aikana, eivät nojaudu yya-sopimukseen puhtaasti tulkittuna, vaan selvästi Neuvostoliiton pelkoon ja ennakkoluuloihin. Se näkyy Kauppalehden etusivulla olleesta suuresta jutusta, joka oli pari viikkoa sitten ja jossa todettiin, että ostamme liikaa aseita Neuvostoliitosta ja jos varaosia puuttuu, emme voikaan käydä sotia, joita Neuvostoliitto ei halua, emmekä voi kääntää aseita Neuvostoliittoa vastaan. Tällaiset asenteet on poisjuuritettava maastamme. Samaten atomivolmalakeskustelussa on tullut esiin huomattavasti näitä pelkoja, jotka nimenomaan tietämättömyyteen ja kontaktin riittämättömyyteen perustuvat. Tämän sovjetologisen tutkimuksen kehittämisen yhteydessä juuri näihin pariin kysymykseen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Esitykset 1 13 lähetettiin kansainvälisten asiain valiokuntaan. Puheenjohtaja: Seuraavana ovat laki- ja hallintoasiainvaliokuntaan evästettävät esitykset Asiat 14 ja 15 ovat puoluetoimikunnan esityksessä. Asia 14 lähetettiin keskustelutta valiokuntaan. Puheenjohtaja: Asiaan 15 SDP:n kanta turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, on pyytänyt puheenvuoron Veikko Väliö. Veikko Väliö (Hämeen et. piiri): Toveri puheenjohtaja! Hyvät toverit! Haluan kosketella asiasta 15 lähinnä kohtaa "kansalaisten turvallisuus sodan ja kriisin aikana sekä katastrofitilanteissa". On selvää, että turvallisuudesta sodan aikana ei paljon kannata puhua, mutta sen sijaan rauhanaikaisesta kriisitilanteesta. Tässä on melko onnistuneesti sotkettu sekä väestönsuojelu että pelastuspalvelu keskenään. Mehän olemme viime ja tämän vuoden aikana nähneet paljon kirjoituksia molemmista näistä mainituista palvelumuodoista. Väestönsuojelua johtavat evp. everstit ja ken- 94

5 raalit ja he ovat ilman jouksoja, ja he operoivat lähinnä väestönsuojelun pihissä. Väestönsuojelu on yrittänyt saada lisää vaikutusvaltaa lähinnä palotoimen aialia. Siinä se ei Kuitenkaan oie ainakaan toistaiseksi onnistunut. Täällä todetaan pelastuspalvelun kohdalia, että tulee luoda jui- Jdsen vallan alainen pelastuspaiveiuorganisaatio, mutta ei sanallakaan viitata siihen, kuinka tämä tulee tapahtumaan. Nyt on kuitenkin asia niin, että meidän maassamme on suurin purteni jokaisessa kaupungissa ja kauppalassa vakinainen palokunta ja maaseudulla on suuri määrä vapaaehtoisia palokuntia, joilla on melkoisesti pelastuspalvelutehtäviin soveltuvaa kalustoa ja hyvällä tahdolla tätä melko helposti voidaan lisätä. Sanoisin, että vakinaiset palokunnat ja tähän liittyvät mainitut sopimuspalokunnat sekä poliisi ja TVL ja eräät vapaaehtoiset järjestöt muodostaisivat pelastuspalvelun. Käsitykseni mukaan tämän asian koordinointi kuuluu lähinnä sisäasiainministeriölle, ja tiettävästi eräissä lääneissä poliisitarkastajat ovat jo nyt panneet alaisensa töihin ja suorittaneet tämän koordinoinnin. Me kaikki ymmärrämme, että yhä kehittyvä, urbanisoituva yhteiskunta ei voi luottaa enää mihinkään vapaaehtoiseen, sillä apua täytyy saada nopeasti ja varmasti. Siksi pelastuspalvelun runkona täytyy olla vakinainen organisaatio, jota täydennetään lähinnä vapaaehtoisin voimin. Katson, että tässä jos missä tuollainen selventävä sanonta olisi paikallaan, että siis pelastuspalvelu organisoidaan runkona palokunta ja poliisi, TVL jne. ja näihin liitetään kaikki vapaaehtoiset järjestö voimat. Pauli Burman (Suomen Sosialidemokraatti): Hyvät toverit! Käytän tässä lyhyen puheenvuoron sen vuoksi, että toimin tämän työryhmän puheenjohtajana, joka valmisti tämän esityksen puoluetoimikunnalle. Toveri Väliö oli aivan oikeassa, että tämä kohta on jäänyt epäselväksi, ja olisi tarkoituksenmukaista nyt valiokunnassa tarkentaa tätä kohtaa. Työryhmässä lähdettiin siitä, että nykyinen väestönsuojelutoiminta ei ole tyydyttävää, se ei anna sellaista kuvaa itsestään, joka demokraattisessa maassa voitaisiin hyväksyä. On aivan totta, että se on liiaksi sotilaiden käsissä. Sen vuoksi tässä edellytetään, että väestönsuojeluorganisaatio on pidettävä erillään sotilaallisesta maanpuolustusorganisaatiosta. Edelleen työryhmässä voimakkaasti arvosteltiin väestönsuojeiutoiminnassa esiintyviä militaristisia ja tiettyjä pelkoja luovia asenteita. Toveri Väliö luonnehti nykyistä pelastuspalveluorganisaatiota, joka on muotoutumassa, varsin hyväksi ja varsin pystyväksi toiminnaltaan rauhan aikana, ja toivoa sopii, että valiokunnassa kiinnitetään erityistä huomiota tähän pelastuspalveluorganisaatio-kohtaan ja se muotoillaan niin kuin toveri Väliö esitti. 95

6 Keskustelu julistettiin päättyneeksi ja asia lähetettiin valiokuntaan. Puheenjohtaja: Ehkä saan välillä lukea sähkösanoman, joka kokoukselle on saapunut. Tämä on osoitettu Sosialiderno- /aaattisen Puolueen puoluekokoukselle ja kuuiuu seuraavasti: "Kokouksen puheenjohtaja! Suomen Metallityöväen Liiton sosialidemokraattinen ryhmä tervehtii Sosialidemokraattisen Puolueen puoluekokousta toivoen kokoukselle menestystä ja tehtyjen päätösten edelleen edesauttavan hyvän yhteistyön kehitystä puolueen ja liittomme välillä. SML:n sos.dem. ryhmän puolesta Sulo Penttilä ja Sulo Maanonen." Merkittiin pöytäkirjaan. Puheenjohtaja: Jatkamme puolue-esitysten käsittelyä ja siirrymme toiseen kirjaan, järjestöjen esityksiin. Asiat lähetettiin keskustelutta valiokuntaan. Asia 20 Kirkon ja valtion erottaminen. Katri Lindfors (Kymen piiri): Toveri puheenjohtaja! Arvoisat puoluekokousedustajat! Tämä puolueen 28. puoluekokous, joka on samalla puolueen 70-vuotisen toiminnan juhlavuosi, on ottanut monia tärkeitä ja suuntaa antavia esityksiä päätettäväkseen ja ratkaistavakseen. Tämä kokous on ottanut myös tunnuksen, joka on "työ, tasa-arvo ja turvallisuus". Tasa-arvoon viitataan myös nyt esilläolevassa esityksessä, joka ei suinkaan ole ensimmäistä kertaa Sosialidemokraattisen Puolueen puoluekokouksessa päätettävänä, vaan se on ollut puolueen perustamisesta lähtien. Siis yhden sukupolven ajan tämä kysymys on vaatinut eräänlaista kypsymistä, kirkon erottaminen valtiosta. Valittaen täytyy kuitenkin todeta, ettei meille perusjärjestöissä koskaan ole tehty perusteellista selvitystä siitä, minkälaisilla summilla Suomen valtio osallistuu kirkon toimintaan. Tämä muuttuva yhteiskunta on tuonut tämän kysymyksen jälleen hyvin voimakkaasti esille sekä samaan aikaan koko kirkon sisäisen olemassaolon. Tästä kirjoitetaan lehdistössä, radiossa ja erilaisissa keskustelutilaisuuksissa saamme kuuila siitä. Kaikki tämä on osoituksena siitä, että asia on käymistilassa. Kun tällä puoluekokouksella on julkisena tunnuksena tasa-arvo, jolla käsitän, että meidän sosialidemokraatteina tulee ottaa kantaa myös tähän nyt esiteltävään kysymykseen, mitä uskonnonvapauslaki maassamme sanoo, onko kaikilla uskonto- ja kirkkokunnilla samat oikeudet juuri valtioon nähden, toteaisin, ettei todellista uskonnonvapautta ole olemassakaan maassamme. Valtionkirkolle ja ortodoksiselle kirkolle on lainsäädännössä vahvistettu niiden asemaa pönkittävä erioikeus, niinkuin sanotaan näissä esityk- 96

7 sissäkin. Viime vuosina on eräiltä tahoilta tuotu myös eräitä epäkohtia ja puhuttu unohdetun kansan puolesta ja samanaikaisesti vedotaan kirkkoon ja kristinuskoon. Miksi ei puhuta kaikkien näiden uskontokuntien puolesta, joita maassamme on olemassa. Silloin me oivallamme tosikristillisyytemrne ja veljeytemme, kun puhumme kaikkien näiden olemassaolon puolesta. Jokaisen uskovan päämääränä on kuitenkin yksi ja yhteinen Jumala. Joka häneen haluaa uskoa, sen voi tehdä ilman erioikeuksia ja ilman Suomen valtion tukea. Tämän ratkaisun jälkeen me varmaan saamme todeta, mihin kirkkokuntaan kuuluvat kestävät juuri tässä elämänkilvoituksessa. Tähän uskontokysymykseen useimmiten raukeaakin juuri tämä käsiteltävänä oleva esityskin, kirkon erottaminen valtiosta, ja kuitenkin nämä ovat kaksi aivan eri asiaa. Siis uskonto ja kirkko eroon valtiosta. Eikä tämän päätöksen pitäisi loukata kenenkään uskonnollista ja siveellistä näkemystä. Tuon perusjärjestöni evästyksenä terveiset ja ehdotan, että tämä puoluekokous tekisi tämän merkittävän ja historiallisesti ratkaisevan päätöksen ja asettaisi tällä toimenpiteellä Suomen kansalaiset tasa-arvoiseen asemaan loukkaamatta kenenkään näkemystä ja uskoa. Päinvastoin tämä puhdistaisi ilmaa ja kirkko ja sen seurakuntatyö täyttäisi sen tehtävän, mikä sille pyhän raamatun mukaan sananjulistajana kuuluu. Esitän, että puoluekokous päättää kirkon ja valtion erottamisesta ja ryhtyy toimenpiteisiin väestörekisterin ja siviili vihkimisen saattamiseksi pakolliseksi. Keskustelu julistettiin päättyneeksi ja asia lähetettiin valiokuntaan. Asiat lähetettiin keskustelutta valiokuntaan. Puheenjohtaja: Asiasta 27, selvitys puolueiden ja niiden ehdokkaiden varojen käytöstä vaalitaistelussa sekä julkisten yhdyskuntien tuomista välillisistä helpotuksista poliittisten järjestöjen toiminnalle, on pyytänyt puheenvuoron af Heurlin. 85. af Heurlin (eduskuntaryhmä): Toveri puheenjohtaja! Totean mielihyvin puoluetoimikunnan myönteisen lausunnon. Olisi toivottavaa, että täsmennettäisiin puoluekokouksen päätös, että tämä asia saadaan todella selvittelyn kohteeksi lähinnä tietysti niin, että tähän asetetaan valtion komitea lyhyellä määräajalla. Haluaisin erikoisesti huomauttaa, että Ruotsin sosialidemokraattien suuri vaalivoitto perustui huomattavalta osalta siihen erittäin taitavaan tapaan, millä Ruotsin sos.dem. nuorisoliitto julkisti sikäläisen vaalirahoituksen, jonka oikeistopuolueet ja liberaalit saivat ruotsalaisten suuryhtiöiden taholta. Samoin monissa muissa maissa ovat sosialidemokraatit tällä alalla olleet ne, jotka ovat 97

8 uudistuksen, vaalirahoituksen julkisuuden, aikaansaaneet. Toivon, että esitys tulee konkreettisesti myönteisesti päätökseen puoluekokouksessa. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Asia lähetettiin laki- ja hallintoasiain valiokuntaan. Esitykset lähetettiin keskustelutta yhdyskunta- ja luonnonhoitovaliokuntaan. Puheenjohtaja: Esityksen 33 kohdalla on pyydetty puheenvuoroja. Sulo Ojanen (Etelä-Häme): Toveri puheenjohtaja! Hyvät kokousedustajat! Siitä huolimatta, että puoluetoimikunta on suorituttanut erittäin ansiokkaan tutkimuksen, joka koskee luonnonsuojelua, asia mielestäni on siksi tärkeä, ja kun se muutenkin kiinnostaa allekirjoittanutta, niin olen pyytänyt puheenvuoron tämän Jyväskylän Akateemisen Sos.-dem. Yhdistyksen esityksen johdosta. Puoluetoimikunnan suorittama tutkimus yhdessä esitettyjen arvokkaiden ajatusten kanssa on tällä hetkellä ajankohtainen ja ei ainakaan liian aikaiseen sattunut toimenpide. Asiahan on niin, että sen lisäksi, että teollisuus pilaa meillä arvokasta kansa nomaisuuttamme vesistöjä, ihminen muulla tavalla myös pilaa mahdollisimman paljon vesistöjä. Niinpä näkee järvien rannalla jatkuvasti, että siellä olevista rantamökeistä johdetaan likavesi samoihin järviin, missä sitten seuraavassa vaiheessa rantamökkien asukkaat uiskentelevat. Äskettäin eduskunta on kyllä hyväksynyt rantalain. En tunne sen sisältöä. Uskon kuitenkin, että tähän kysymykseen on siellä kiinnitetty huomiota. Kun tässä jyväskyläläisten toverien esityksessä on kohta "metsänhakkuut", kiinnitän tähän kohtaan huomiota siinä mielessä, että eräissä piireissä pyritään siihen, että metsäalan ihmiset, työnjohtajat jne. asetettaisiin luonnonsuojelijoiksi maakuntaan. Eräässä tilaisuudessa jouduin tästä asiasta taittamaan peistä, jolloin vastustin tällaista toimenpidettä. Onhan niin, että kun metsäkoulutuksen saanut työnjohtaja tai teknikko lähtee metsälle, niin hän katsoo siellä kaikki huonoimmat puut, ns. lahot pököt jotka pitää ensimmäisenä kaataa metsästä, jolla toimenpiteellä he hävittävät luontoa, sillä meidän linnustostamme suuri osa pesii juuri näissä pököissä. Tämä aiheuttaa sen, että eräitä lintukantoja on meiltä jo kokonaan häviämässä. Tämä on eräs sellainen kohta, johon tulee kiinnittää huomiota, että todella luonnonsuojelijoiksi saadaan sellaisia ihmisiä, joilla on harrastusta ja innos- 98

9 tusta, eikä missään tapauksessa näitä metsäkoulutuksen saaneita henkilöitä nimitetä luonnonsuojelijoiksi. Tähän kysymykseen liittyy monia muita kysymyksiä. Siellähän esitetään varattavaksi luonnonsuojelualueita. Niitä pitäisi varata paljon suuremmassa mittakaavassa, kuin mitä tällä kertaa on tapahtunut. Siellä kiinnitetään huomiota muistaakseni myöskin soistuneisiin soihin, jotka meillä ovat tuhoutumassa melkein tyystin. Tällä hetkellä olisi vielä mahdollisuus pelastaa näitä soita, koska sitä kautta luonnollista luontoa ja niissä olevaa eläimistöä saataisiin säilytettyä. Minä erittäin suurella tyydytyksellä olen jonkinlainen luonnonystävä, sillä teen lintupönttöjä niin paljon kuin kerkiän tekemään ja viemään metsään olen käyttänyt tämän puheenvuoron ja käyttänyt kokouksen arvokasta aikaa, mutta sittenkin omasta mielestäni asiasta, joka meillä on aktuelli. Se on päivän kysymys, ja siihen tulee kiinnittää erittäin vakavaa huomiota teol. listuvassa yhteiskunnassa, ja lisäksi kun ihmisen varallisuus lisääntyy, niin jätteiden määrä lisääntyy huimaavassa mittakaavassa. Jotain on viimeistään tässä vaiheessa tehtävä. Paavo Sinkka (Pohjois-Häme): Toveri puheenjohtaja! Arvoisat kokousedustajat! Kun puhutaan luonnonsuojelusta, siihen liittyy tällä kertaa maassamme paljon yliampumista. Siinä tehdään myöskin erästä jarrutusta, johon on syytä erittäin vakavasti kiinnittää huomiota. Me maaseudun ihmiset ymmärrämme luonnonsuojelun tärkeyden, koska me elämme sen luonnon keskellä jatkuvasti. Mutta tähän liittyy valitettavia piirteitä. Viime aikoina luonnonsuojelun ja vesistöjen suojelun tärkeimmäksi päämääräksi on otettu, ei suinkaan kansantalouden vaatimukset tai tuontantoelämä, vaan huvila-asukkaiden mukavuus. Kaikki kunnia huvila-asukkaille. Me maaseudun ihmiset pidämme heistä kovasti naapureina ja ystävinä siellä. Mutta ei suinkaan ole mitään merkitystä sillä, kastuvatko huvila-asukkaan varpaat kymmenen senttiä ennen vai jälkeen rannan veteen. Tarkoitan tällä nimenomaan sitä, että luonnonsuojelun nimessä on määrätietoisesti jarrutettu ja jarrutetaan eräitä ehdottoman välttämättömiä vesistöjen perkaustoimenpiteitä. En tarkoita niaan valtauksia tai uusia kuivatuksia, vaan syntyneen rappeutumisen korjauksia. Tiedän henkilökohtaisesti, mitä se merkitsee. Aikoinaan nuorena rakensin mökkini järven rannalle kuivalle maalle, ja järven vedestä ei ollut mitään haittaa. Nyt on kyseenalaista, kuinka kauan voin siellä asua, koska rannat soistuvat, järven pinta nousee, ja kaikki tämä tapahtuu sen suuren luonnonsuojelun nimessä. Kiinnitän erikoisesti huomiota siihen, että on erotettava luon- 99

10 nonsuojelu siitä, mitä on rappioiden suojeleminen. Nämä ovat kaksi eii asiaa. Jos me laskemme järvemme soistumaan, rantamme rämettymään, se ei ole luonnonsuojelua eikä luonnonhoitoa, niin kuin meille nykyään uskotellaan. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Esitys 33 lähetettiin yhdyskuntasuunnittelu- ja luonnonhoitovaliokuntaan. Esitykset lähetettiin keskustelutta yhdyskuntasuunnittelu- ja luonnonhoitovaliokuntaan. Nuorten Kotkien ryhmä esitti kevyen koti- ja ulkomaapoliittisen katsauksen sanoin ja sävelin. Puheenjohtaja : Siirrymme jälleen arkeen. Ryhdymme käsittelemään talouspoliittiseen valiokuntaan I meneviä asioita. Ne aloitetaan jälleen puoluetoimikunnan esitysvihkosesta, asia 38. Puolueen sääntöjen 22 :n 5 momentin mukaan esitysvihkossa mainitsematonta asiaa ei voida ottaa puoluekokouksessa käsiteltäväksi, jollei kokousedustajain kahden kolmanneksen enemmistö puoluetoimikunnan ehdotuksesta siihen suostu. Tämä asia 38 on jaettu monisteena puoluekokousedustajille, ja nyt kysyn, voidaanko tämä ottaa käsiteltäväksi, kun sitä ei ole vielä valmiiksi jaettu ennakkoon. Jos joku on tätä vastaan, niin pyydän käyttämään siitä puheenvuoron. Esitys 38 hyväksyttiin käsiteltäväksi. Jaakko Hyvönen (Kymen piiri): Toveri puheenjohtaja. Kansanvaltaiseen järjestelmään kuuluu, että hallitukset vaihtuvat sen jälkeen, kun kansa ei ole tyytyväinen siihen asioiden hoitoon, jota maan hallitus on noudattanut. Jos me seuraamme kehitystä ulkomailla, niin ei ole vaikea havaita, että hallitukset ovat joutuneet vaikeuksiin, jos talouspolitiikassa on epäonnistuttu. Englannin työväenhallitus on vaikeuksissa, de Gaullen lähtöön vaikutti merkittävästi se, että taloudelliset seikat vaikeuttivat toimintaa. Kun sosialidemokraatit ovat olleet hallituksessa jo muutamia vuosia, niin täytyy ihmetellä, että tällaisen puolueen toimesta jätetään puoluekokoukselle talouspoliittinen ohjelma viime tingassa ja sekin vain fraasikokoelmana. Me olemme syvästi pettyneitä siihen, että tärkeimpiä asioita halveksitaan. Talouspolitiikka on ilmeisesti sittenkin yhteiskuntapolitiikan perusta. Ellei siinä onnistuta, niin vaikeudet koetaan ensiksi työllisyyden heikkenemisenä ja sen seurauksena yhteiskunnallisten vastakohtien kärjistymisenä. Sosiaalipolitiikkaa ei voida hoitaa, kulttuuripolitiikka pysähtyy paikoilleen ja koko yhteiskuntapolitiikka siis epäonnistuu. Tällöin ilmenee työttömyyttä, ja tavallisesti hallitukset silloin horjuvat. 10C

11 Kun näin aivan selvästi havaittavissa on ei ainoastaan meillä, vaan myöskin muualla niin olisi odottanut, että puoluetoimikunta olisi paneutunut tällaiseen asiaan huomattavasti suuremmalla vakavuudella kuin jättämällä aivan viime tingassa eräänlaisen fraasikokoelman. Tässä olisi niin monta asiaa, johon tekisi mieli puuttua, mutta luen vain muutaman rivin tyylinäytteen tästä asiakirjasta: Sivulla 6 sanotaan, että "pääomatuloja ei aseteta verotuksessa erikoisasemaan." Tällä hetkellähän on niin, että palkkatulot on asetettu erikoisasemaan, jolloin saa tehdä prosenttivähennyksen. Tarkoittaako puoluetoimikunta, että palkkatuloista on poistettava tämä prosenttivähennys? Tarkoittaako puoluetoimikunta sitä tällä lausunnolnolla, että talletukset on pantava verolle vai tarkoittaako se, mikä or. ilmeisesti todennäköistä, vain osinkotulojen verottamista. Mutta jos se luetaan sanatarkasti, niin kuin vastustajat sen lukevat, niin silloin he kyllä saavat melko nolon kuvan sosialidemokraattisen puolueen talouspoliittisesta ohjelmasta. Kun tämä asia menee valiokuntaan, niin se siellä todella kaipaa perusteellista uudistamista. On ilmeistä, ettei tästä paljon aikaansaada, ja sen vuoksi olisi puoluetoimikunnan erittäin tarmokkaasti ruvettava valmistelemaan toimenpiteitä talouspolitiikan kehittämiseksi. On suorastaan hämmästyttävää, että meillä taloudellisista laeista tärkein, osakeyhtiölaki, on jo yli 100 vuotta vanha. Osuuskuntalaki on suurin piirtein saman ikäinen kuin sosialidemokraattinen puolue, eikä näihin ole paljonkaan tehty muutosesityksiä puhumattakaan siitä, että muutoksia olisi saatu. Me puhumme fraaseilla pääomavirtojen ohjaamisesta ja yritysdemokratiasta, mutta konkreettisia esityksiä ja aloitteita ei ole vielä näkynyt. Se on joka tapauksessa laiminlyönti, joka olisi saatava korjatuksi. (Suosionosoituksia.) Veikko Halonen (Keski-Suomen piiri): Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät puoluekokousedustajat. Talouspolitiikkaa ja sen kehityslinjoja käsiteltäessä puoluetoimikunnan esityksessä on kosketeltu myös työvoimapolitiikkaa. Tästä kysymyksestä haluaisin omana mielipiteenäni tuoda esiin seuraavaa: Nykyisen työvoimaorganisaation ja käytännön asioiden hoidon suhteen on menettelytapa seuraava: Varsinaista vapaata työmarkkinapolitiikkaa, työvoimapolitiikkaa, harjoittaa tässä maassa työnvälityslain mukaisesti työnvälitystoimistoja koskeva organisaatio. Tämän rinnalla on myöskin sitten ns. työttömyyttä käsittelevä organisaatio, ja tämä toimii ns. työllisyyslain puitteissa. Nyt nähdäkseni näiden toimintasektorien erillinen toiminta on eräänlainen haittatekijä työvoimapolitiikassa, ja toivoisin, että puoluetoimikunnan ja myös 101

12 puolueneuvoston toimesta tutkittaisiin mahdollisuuksia työvoimapoliittisia toimintoja koskevan organisaation yhdistämiseksi. Nykyisen käytännön mukaisestilian on erittäin merkittävänä haittatekijänä vapaata työnvälitystä harjoittavien työnvälitystoimistojen kohdalla erittäin voimakas työvoiman puute. Kroonillisilla alityöllisyysalueilla hoitavat ylityöllistetyt työasiamiehet tehtäviään, ja heidän pääasialliset tehtävänvsä ilmeisesti rajoittuvat työttömien työntekijöiden kirjaamiseen työnvälitystoimistoista ja työttömyyskassoista saatavien työttömyystodistusten antamiseen ja tällaisiin rutiiniluontoisiin tehtäviin. Varsinainen työntekijä, työtön työnhakija ja ehkäpä työssäkin oleva työnhakija, joka haluaa vaihtaa työpaikkaa, muodostuu monessakin tapauksessa näin ollen sivutekijäksi. Tässä mielessä olisi pyrittävä lisäämään työvoimaa nimenomaan työnvälitystoimistoihin, että saataisiin työnvälitystoiminnan organisaatiopuolta kunnollisesti pyörimään ja että voitaisiin myöskin työttömiä työnhakijoita työllistää ja tehokkaasti hoitaa. Nimenomaan tämä koskee juuri näitä äsken mainitsemiani alityöllisyysalueita, joista työvoima olosuhteiden pakosta joutuu jatkuvasti siirtymään sellaisille työvoimapoliittisille alueille, joissa on työtä ja työmahdollisuuksia ja sen mukana työn luomaa turvallisuutta tarjolla. Työllisyyslain mukaisessa työvoimatoimikuntien toiminnassa näkisin myöskin erittäin keskeisiä epäkohtia, ja eräs merkittävin on se, että jo valintaperusteet silloin, kun työvoimatoimikuntia valitaan, ovat nähdäkseni epädemokraattisia. Nythän voimassa olevan lain mukaan kunnallisvaltuusto valitsee työntekijäin edustajan sekä työnantajan edustajan, ja työvoimapiiri puolestaan valtion toimesta nimeää työvoimatoimikuntaan valtion edustajina kaksi henkilöä. Sellaisissa kunnissa, joissa kunnallista päätäntävaltaa käyttävät porvarillisten puolueiden ja oikeistolaisten edustajat, sekä työttömän asioista päättävissä työvoimatoimikunnissa päätäntävaltaa, sitä varmaan käytetään lain antamista ohjeista huolimatta monessakin tapauksessa tarkoituksenmukaisesti ja ilmeisesti myöskin oikeistolaista politiikkaa ajatellen. Myöskään en pidä demokraattisena sitä, että työtön ja toimeentulon turvaa vailla oleva ihminen joutuu hakemaan yhteiskunnallisia ja elintärkeitä palveluksia niin monelta eri luukulta. Hakiessaan työtä on työttömän ihmisen kirjoittauduttava työnvälitystoimistoon, jossa hän työtä vailla olevana 6 päivää oltuaan hakijana voi tämän jälkeen hakeutua työvoimatoimikunnan kortistoon, ja tämä kiertoliike jatkuu niin muodoin eri tekijöineen. Erittäin rajoittavana tämä osoittautuu, jos työntekijä syystä tai toisesta olosuhteiden pakosta ottaa lopputilin määrätystä työpaikas- 102

13 ta tai tulkinnan alaisesti joutuu jättämään työnsä, hänet voidaan työllisyyslain mukaan asettaa 3 kuukauden karanteeniin. Tällä sorretaan ihmisen tasa-arvoisuutta ja myös tarpeellisuuden tunnetta. Pyydän, jos puheenjohtaja sallii, mainita, että näiden kysymysten hoitaminen varmaan loppujen lopuksi viime kädessä olisi valtiolle ja yhteiskunnalle edullisempaa, jos nämä organisaatiot yhdistettäisiin ja tässä maassa työvoimapolitiikkaa työnvälitysorganisaatiossa hoidettaisiin puhtaasti työnvälityksen toimesta. Se vapauttaisi myöskin kunnat niistä osuuksista, joista työllisyyslain mukaisesti ne joutuvat vastaamaan järjestäessään työkohteita työllisyyslain mukaisesti työttömyysosuudelleen tuleville työntekijöille. Samassa yhteydessä voitaisiin tutkia myös työttömyyskorvauksen turvan uusimista siten, että saataisiin aikaan yleinen ja yksi koko valtakunnan työvoimapolitiikkaa käsittelevä työttömyysturvalaki korvausten osalta eikä asiaa hoidettaisi nykyistä menetelmää käyttäen, jolloin ammattiliiton työttömyyskassat vastaavat työttömäin avustamisesta toisaalta ja toisaalta taas sitten valtiovalta, työllisyyslain mukaisesti työvoimatoimikunnan kortistoon korvauslinjalle hyväksytyistä. Keskustelu esityksestä 38 julistettiin päättyneeksi. Asia lähetettiin valiokuntaan. Puheenjohtaja: Seuraavaksi on esillä esitys 39 Maatalouspolitiikan tavoitteet. Viljo Virtanen (ministeriryhmä): Toveri puheenjohtaja. Aikaisemmin, mitä äsken mainittiin, on todettu, että tämä työllisyyskysymys vaatisi paljon enemmänkin aikaa tässä kokouksessa, sillä se tulee olemaan keskeinen kysymys vielä jonkin aikaa meidän yhteiskunnassamme. Kuitenkin sanoisin, että on olemassa nyt jo valmisteilla pahimpien epäkohtien korjaaminen työllisyyslaissa, ja tarkoitus on, että se saadaan vielä eduskuntaan syyskaudella. Myöskin koko työllisyyslain uusiminen on tekeillä. Valitettavasti se on niin suuri työ, että se tuskin ehtii tämän eduskunnan aikana valmiiksi. Allekirjoittanut erikoisesti on sitä mieltä, että työnvälitykseen tarvittaisiin voimaa lisää, ja valitan, että ministeri Raunio ei ole täällä kuuntelemassa, koska se vaatii rahaa valtion pussista, mutta varmasti on tehokasta sijoitusta. Myöskin työvoimatoimikuntien kohdalla on siten kuin täällä mainittiin. Meillä on tämä kahtiajakoisuus, työttömyyskorvaus- ja työttörcyyskassalinja, joka jättää työttömän ihmisen kovin erilaiseen asemaan. Korvauslinjaliahan oleva riisutaan melkein alasti, en- 103

14 nenkuin pääsee kortistoon tai saa korvausta, kun sensijaan kassalinjalla oleva on jonkin verran paremmassa asemassa. Uskon, ettei meidän yhteiskuntamme selviä, ennen kun on päästy kaikkien kansalaisten samanarvoisiksi asettavaan työttömyysvakuutukseen. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Asia lähetettiin I talouspoliittiseen valiokuntaan. Puheenjohtaja: Asia 39. Kauko Tii likka la (Vaasan piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit! Tämän asian kohdallahan on viime aikoina, siis maatalouspolitiikan kohdalla sanomalehdissä käyty paljon kiistaa. On puututtu voihin ja viljaan, mutta tähän mennessä minä en ole vielä tässä kokouksessa kuullut minkäänlaista viittausta siitä, että tällainen pulma meillä on hoidettavana ja että miten siitä selvittäisiin. Minä en käy tässä yhteydessä tähän puoluetoimikunnan esitykseen mitään lisäämään tai siitä pois ottamaan. Totean vain, että meillä on täällä jo todettu, että vajaan vuoden kuluttua meillä on vaalit ja että myös maata viljelevän väestön äänet noissa vaaleissa olisivat tarpeen. Siis puolueen olisi pyrittävä tätä maatalouspolitiikkaa toteuttamaan siten, että eivät he siellä maalla pitkää ja kovaa työpäivää tekevät saisi sellaista kuvaa, kuin valitettavasti muutamissa meikäläisissä lehtikirjoituksissa on käynyt ilmi, että he ovat jotakin yhteiskunnan varoilla siellä eläviä ja jonkinlainen välttämätön paha, joita muiden ryhmien on ylläpidettävä. Jos tällainen ajattelutapa puolueen elimissä ja sen lehdistössä saa enemmän sananvaltaa, niin maaseudulla tulevissa vaaleissa on verrattain vaikea meikäläistä vaalityötä tehdä. Toinen asia, mihin haluan puuttua, on se, että niin kauan kuin Suomessa maataloutta ja maatalouselinkeinoa harjoitetaan, minun ymmärtääkseni sen tukena täytyy olla yksityinen metsätalous. Täällä puoluetoimikunnan esityksessä numero 40 on tavoiteohjelma puolueen metsätalousohjelmaksi lyötäväksi lukkoon sellaisenaan, mutta minä en olisi valmis tätä esitystä sellaisenaan allekirjoittamaan. Meillähän viime vuoden alussa astui voimaan uusi yksityismetsälaki, joka minun ymmärtääkseni ratkaisevasti kansanvaltaisti jollakin tavalla yksityismetsätalouden hoitoa tässä maassa silloin, kun näihin yksityismetsätaloudesta päättäviin ja vastaaviin elimiin tuli edustus kaikista metsätalouden piirissä olevista elinkeinohaaroista. Nyt kun tämä on vielä vasta vajaan vuoden toiminut, niin nyt jo puoluetoimikunnan taholta tulee esitys, joka minun ymmärtääkseni kerta kaikkiaan romuttaisi tämän systeemin. 104

15 Onhan meidän todettava, että tässä maassa metsätalous noin.80 % :sesti on yksityisten hallussa. Ja jos tämän esityksen mukaan lähdetään metsätalouden piirissä asioita hoitamaan, mikä tietää sitä, että koko metsätalouden hoito ja tuotto keskitettäisiin valtion suoranaiseen kertakaikkiseen valvontaan, minä kysyn teiltä, hyvät toverit, rehellisesti, mitä luulette niiden yksityismetsänomistajien ajattelevan, jotka nykyisillä kotitiloillaan ahertavat metsissään, maksavat metsänhoitomaksua, ja sitten valtiovallan taholta suoranaisesti tultaisiin määräämään, mitä te metsissänne saatte tehdä tai tekemättä jättää. Minä luulen, että kaikilta näiltä yksityismetsänomistajilta, tällä keinoin tapettaisiin harrastus metsänhoitoon, niin välttämätöntä kuin se tälle maalle ja sen kansantaloudelle onkin. Minä esitänkin, nyt kun tämä asia menee valiokuntaan, että siellä tätä esitystä tarkistettaisiin siten, että asia palautettaisiin puoluetoimikunnalle parempaa esitystä varten ja katsottaisiin tällä välillä, mihin tämä viime vuoden alussa voimaan astunut yksityismetsälaki menee, mitä sillä saadaan aikaan, ja vasta senjälkeen lähdettäisiin tekemään esityksiä uusista, jos osoittautuu käytännössä, että tämä laki ei vastaa niitä vaatimuksia, mitä siltä on odotettu. Esitänkin täten, että tämä esitys valiokunnassa muuttuisi sellaiseksi, että se palautettaisiin puoluetoimikunnalle uudelleen käsittelyä varten. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Asia lähetettiin I talouspoliittiseen valiokuntaan. Puheenjohtaja: Seuraa asia numero 40. Kauko Laaksovirta (Mikkelin piiri): Toveri puheenjohtaja. Puoluetoimikunta tässä esityksessään metsäasiain hoitamiseksi on lähtenyt suosittelemaan tätä kokonaismetsätalouden linjaa. Omasta puolestani en näe tätä aivan niin synkissä väreissä kuin äskeinen puheenvuoron käyttäjä, vaan minusta tämä on verrattain järkiperäinen ratkaisu. Asiahan on nimittäin sillä lailla, että etenkin maaseudulla tällä kertaa vastustajamme, lähinnä kokoomuspuolue, erittäin voimakkaasti tekee työtä sen puolesta, että tämä vasemmistoenemmistöinen eduskunta niinkuin hallituskin or johtanut metsätalouden hoidon kestämättömälle tielle. Ja siinä mielessä minä aioin tämänkin puheenvuoron käyttää, jotta mahdollisesti selviäisi, että sosialidemokraattisen puolueen tarkoitus ei suinkaan tämä ole. Metsähän on, niinkuin tiedämme, meidän luonnonrikkautemme ja tuollainen kansallinen omaisuutemme. On ilman muuta selvää, että sellainen puolue kuin sosialidemokraattinen puolue, joka on 105

16 melkoisessa hallitusvastuussa ja myöskin vastuussa talouselämän hoitamiseksi, ei voi sivuuttaa myöskään tällaisen kansallisomaisuuden käyttöä noin vain, vaan meidän täytyy kyllä lähteä siitä, että se on luonnonrikkaus, joka on käytettävä hyväksi mahdollisimman suuressa määrin, ja sitä on myös hoidettava, jotta se tuottaa yhä enemmän ja enemmän, niinkuin me kehitämme kaikkea muutakin teollisuutta ja tuotantoa. Tämä metsä ja luonnonrikkaus on sellainen aarre, jota meidän täytyy kunnioittaa ja myöskin sosialidemokraattisessa puoluekokouksessa tätä asiaa käsitellä. Siinä on sellaisia niinkuin taisteluluontoisia asioita. Nämä omistussuhteet ovat sellaisia kuin ne ovat, ja suurmetsänomistajat väittävät, ettei missään tapauksessa kannata pitää metsää, mutta kuitenkin tosiasia on se, että joka vuosi metsän hinta esim. myytäessä on noussut. Se on erinomaisen arvokasta myyntitavaraa tälläkin kertaa vielä. Ja ne, jotka tästä kannattamattomuudesta kovin puhuvat, eivät ainakaan suin surmin tätä metsäänsä myy, vaan mieluummin ostavat, jos sitä vain ostettavissa on. On sellainen niinkuin linjakiista metsänomistajien ja teollisuuden välillä, jossa uhataan ja pannaan jopa voimaankin tällaisia myyntikieltoja ja myyntirajoituksia. Se on mielestäni siksi vaarallinen seikka koko taloudellemme, että kaikin mokomin siitä olisi päästävä. Se on tietysti selvä, että etenkin pienviljelijäin, joilla on tämä pieni metsäpalsta jonkinlaisena tukena taloutensa ylläpitämiseksi, heidän on varmasti saatava siitä siihen uhraamansa työn arvoa vastaava tulo, ja sitä tietä tämä auttaa heidän talouttaan. Mutta siitä huolimatta tämä tulojärjestely täytyy voida jollakin muulla lailla sitten saada järjestykseen. Jos vielä muutaman sanan puhuisin näiden eri instanssien välisestä kakunjaosta, mitä tässä asiassakin saatetaan tehdä. Minä kiinnittäisin huomiota siihen suureen metsätyömiesjoukkoon, joka sen raskaimman työn tekee, mutta joka nähdäkseni kuitenkin tälläkin hetkellä vielä Suomessa on kaikkein huonoimmassa asemassa. Puhuihan herra tasavallan presidentti muutama vuosi sitten vielä, että on kansallinen häpeä, kuinka huonosti metsätyömiehiämme työmaa voi kohdella, ja minä uudistan tässä tämän saman vetoomuksen, jotta se ei missään tapauksessa unohtuisi. Tämä metsätyömiesjoukko sehän tuommoisilla pienillä hajanaisilla työmailla työskentelee, se ei käsittääkseni ammatillisen järjestäytymisen turvaamanakaan pysty saamaan samoja etuja aikaan kuin jotkut muut ammattialat. Siispä kehottaisin ja tähdentäisin erikoisesti sitä, että sosialidemokraattinen puolue kaikissa vaiheissa, missä näitä asioita käsitellään, ottaisi etenkin tämän metsätyömiesten ansiotason ja kaik- 106

17 ki muutkin siihen vaikuttavat tekijät erikoiseen suojelukseensa ettei heitä enää kauan tarvitsisi pitää kansallisena häpeänä. Kiitos. Keskustelu päättyi. Puheenjohtaja: Asia lähetetään valiokuntaan. Kokonaisvaltainen metsäpolitiikka lähetettiin talouspoliittiseen valiokuntaan n:o.1. Elinkeinopoliittisen ohjelman laatiminen Puheenjohtaja: Siirrymme jälleen toiseen kirjaan, järjestöjen esityksiin sivulla 51, asia n:o 41. Elinkeinopoliittisen ohjelman laatiminen. Kohta lähetettiin keskustelutta talouspoliittiseen valiokuntaan n:o 1. Elinkeinopoliittisen ohjelman laatiminen, 43. Vajaakuntoisten työllistäminen ja 44. Tutkimus taloudellisen vallan keskittymistä Suomessa lähetettiin keskustelutta talouspoliittiseen valiokuntaan n:o 1. Vakauttaminen. Mikko Pekkonen (Kymen piiri): Toveri puheenjohtaja. Asia kohdalla 45. Vakauttaminen on Akateeminen Sos.-dem. Yhdistys esittänyt, että puoluekokous antaisi ammattiyhdistysliikkeessä oleville jäsenilleen kehotuksen, että kieltäydyttäisiin enää solmimasta vakauttamissopimusta tästä eteen päin. Tätä asiaa käsitellessämme perusjärjestössäni meidän yhdistyksemme, joka koostuu palkannauttijoista valtaosaltaan, katsoi, että tässä vähän niin kuin Akateeminen Sos.-dem. Yhdistys tavallaan kieroilisi pienpalkkaryhmiä kohtaan. Nimittäin tässä perusteissa mainitaan, ettei tule hyväksyä kritiikittömästi sellaista porvarillista näkemystä, että inflaation tärkeimpänä syynä olisivat palkkakustannukset. Niille tovereille, jotka olivat ammattiyhdistysliikkeen edustajia kokouksessa, ei tämä vakauttaminen ollut näistä näkymistä syntynyt, vaan siitä näkymästä, että palkannauttijat aina tällaisessa inflaatiokierteessä eivät ole kyenneet seuraamaan mukana, ja vielä siitä näkemyksestä, että suurempaa palkkaa nauttivat palkkalinjassa tapahtuneiden prosenttikorotusten vuoksi ovat olleet paremmin mahdollisia pysymään mukana, mutta tämä vakauttamisen puuttuminen koski etupäässä pienpalkallisia. Tämä pienpalkallisuuskysymys tulee käsiteltäväksi lähemmin talousohjelma II-ryhmässä, missä on mm. Ruotsalaisen Työväenliiton esitys tästä asiasta, niissä he näyttävät, miten räikeään eroon tämä on johtanut. Vaikka tämä vakauttamisasia on etujärjestöjen, se on ammattiyhdis- 107

18 tysliikkeen asia lähinnä, kuitenkin yhdistyksemme on sitä mieltä, että vakauttamissopimukseen olisi pyrittävä, että voitaisiin siinä tulevana aikana ryhtyä korjaamaan niitä palkkaerojen kieroutumisia, mitä nykyinen palkkapolitiikka on tähän maahan synnyttänyt. Meidän yhdistyksemme käsityksen mukaan tähän ei muuten pystytä, ellei talouselämässä saada uutta vakauttamista, että tulisi sellainen hengähdysaika, jolloin nämä palkkaerot pyrittäisiin lyhyellä ajanjaksolla tasoittamaan. Keskustelu päättyi. Puheenjohtaja : Kohta 45. Vakauttaminen lähetetään valiokuntaan. Asiakohta lähetettiin talouspoliittiseen valiokuntaan n:o 1. Kohdat 46. Vakuutuslaitosten sosialisointi, 47. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteiskunnallistaminen, 48. Valtion rakennusyritys ja 49. Valtiojohtoisten yhtiöiden hankinnat ja kotimaisten tarvikkeiden käyttö lähetettiin keskustelutta talouspoliittiseen valiokuntaan n:o Vaasan lääni ja sosialidemokraattinen puolue Antti Pohjonen (Vaasan piiri): Toveri puheenjohtaja! Täällä todettiin, että tämä talouspoliittinen kehityslinjaohjelma on vähän myöhässä ja olisi saanut tulla jo aikaisemmin. Niinhän tietysti asia on, mutta en aivan sanoisi, että kaikki ovat fraaseja nämä asiat, jotka tässä kehityslinjaohjelmassa ovat, mitä näin hätäisesti on päässyt tutkimaan, sillä kyllähän me tiedämme, että edistystä on tapahtunut hyvin voimakkaalla tavalla. Meidän hallituksemme ja tietysti eduskuntaryhmämme aikaansaamalla vientimaksujen keräämisellä on saatu paljon aikaan ja tätä on mielestäni syytä korostaa. Mutta erikoisesti tämän puheenvuoron minä pyysin tähän Vaasan läänin piiritoimikunnan tekemään esitykseen, joka koskee Vaasan lääniä ja sosialidemokraattista puoluetta. Tässä meidän mielestämme ansiokkaasti selvitetään asioita. Mehän kaikki tiedämme, että Vaasan lääni on voimakkaasti porvarillinen lääni. Alle 30 % siellä on vasemmistolaisia, ja niin kuin kaikki tällaiset' alueet, se on jäänyt kehityksestä paljon jälkeen. Viime aikoina tästä kehitysaluepolitiikasta on puhuttu aivan kyllästymiseen asti, sen me tiedämme. Mutta joka tapauksessa kun siitä on puhuttu, niin siitä on unohtunut sellainen alue kuin Vaasan lääni on. Ja kumminkin se pitää sisällään erään talousalueen, joka valitettavasti niiden tutkimusten valossa, joita on tehty, on köyhin alue maassamme. Tässä mielessä minä olisin toivonut ja me siellä 108

19 Vaasan piirissä olisimme toivoneet, että puoluekokous olisi voinut jollain lailla todeta tämän seikan. Koska me olemme nähneet sen, että porvarilliselle politiikalla tätä aluetta ei ole millään lailla saatu kehitettyä, niin voisin sanoa, että kansa odottaa, että sosialidemokratia tämän alueen kehittämiseen ryhtyisi ja pystyisi. Minä tässä yhteydessä voisin todeta, että me emme ole siellä jääneet yksin odottamaan näitä valtiovallan toimenpiteitä, vaan on Vaasan läänissä meidän tarmokkaan maaherramme avulla jo ryhdytty tutkimaan Vaasan läänin kehitystä. Tässä mielessä siellä on perustettu erityinen Kehityksen Tuki, jonka tuen turvin ollaan nyt sitten laatimassa kehitysohjelmia. Joka tapauksessa kun tämä tulee talouspoliittiseen valiokuntaan n:o 1 minä toivoisin, että tästä jonkinlainen reunahuomautus saataisiin erikoisesti näihin talouspoliittisiin kehityslinjoihin. Kiitos! Keskustelu päättyi. Puheenjohtaja: Asia lähetetään valiokuntaan. Kohta 50. lähetettiin talouspoliittiseen valiokuntaan n:o 1. Osuuskauppapolitiikan suunta Puheenjohtaja: Näin olemme käsitelleet loppuun talouspoliittiseen valiokunta I:een menevät asiat ja siirrymme talouspoliittisen valiokunta II:n asioihin. Siirrymme jälleen puoluetoimikunnan esittelyihin sivulle 105 ja asiaan 52: Osuuskauppapolitiikan suunta. Veikko Aalto (Helsingin piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit. Tämä esitys, minkä pyydän tähän puoluetoimikunnan laatimaan osuuskauppapoliittiseen ohjelmaan, on saapunut vähän myöhästyneenä osuuskauppaliikkeen piirissä työskentelevien yhdistysten jäsenten tekemänä, ja kuitenkin tässä esityksessä on sellaisia kohtia, jotka katson tarpeellisiksi liittää mukaan silloin, kun osuuskauppapoliittista ohjelmaa edelleen tarkastellaan ja kehitetään. Osuuskauppapoliittinen ohjelmaluonnos on edelleenkin monelta osin osuuskauppaliikkeen ohjelma, ei sosialidemokraattisen puolueen osuuskauppapolitiikkaa määrittelevä ohjelma. Virhe johtunee edelleenkin ohjelmaluonnoksen laatineen toimikunnan kokoonpanosta, jossa osuuskauppaliikkeen palveluksessa olevat muodostivat enemmistön. Jos nyt esitetystä luonnoksesta kuitenkin halutaan puolueen osuuskauppapoliittinen ohjelma, olisi siihen mielestäni tehtävä joukko muutoksia, ennen kaikkea olisi poistettava kohtia, jotka epäselvyytensä tai puolueväelle vieraan sisältönsä vuoksi alentavat ratkaisevalla tavalla esityksen arvoa. Esitän seuraavat muutokset: 109

20 HI Sosialidemokraattinen Puolue ja K-osuuskauppaliike, siinä 6. alakohta eli viimeinen kappale. Ehdotan sen poistettavaksi kokonaisuudessaan huomautuksella: "Osuuskauppaliikkeen puolueettomuuden määritteleminen ei kuulu sosialidemokraattiselle puolueelle." IV Sosialidemokraattisen osuuskauppapolitiikan yleistavoitteet, ensimmäinen kappale, siitä ensimmäinen lause poistetaan. Kappale jää tämän jälkeen alkavaksi lauseella: "Edistysmielinen osuuskauppaliike..." Toinen kappale: Ehdotan muutettavaksi: "Liiketaloudellisella ja järjestöllisellä toiminnallaan osuuskauppaliikkeen tulee luoda kuluttajien kannalta hyödyllistä taloudellista kilpailua ja toimia edullisen hinta- ja laatupolitiikan toteuttajana. Tällaisen toiminnan tuloksena..." jne. "Toiminta kuluttajien hyväksi": Ensimmäinen kappale, viimeinen lause poistetaan. Erillismaininta ruotsin klelisistä on tässä yhteydessä aiheeton. 4. kappale, viimeinen lause poistetaan. Puolueen ohjelmassa on aiheetonta korostaa kilpailukykyisyyttä semminkin kun tätä termiä kovin usein käytetään kuluttajien ja työntekijäin vaatimusten torjumiseen. Sitten kohta "Kansanvallan toteuttaminen E-osuuskauppaliikkeissä", koko kappale on esityksen heikoin. Kun sitä ei kuitenkaan voitane jättää kokonaan pois, esitämme seuraavien lauseiden poistamista: Toinen kappale alusta poistetaan viidennelle riville viimeisenä poistettavana sanana "edelleen", minkä jälkeen jatkuu: "E-osuuskauppaliikkeen kansanvaltaista hallintoa on kehitettävä uudistamalla sääntöjä..." jne. 5. kappale, toinen lause: "Vain valistuneet...", poistetaan. E- liikehän ei ole itsetarkoitus, kuten toisaalla todetaan, joten E-liikkeen edun palvelemista on turha korostaa. 6. kappale, viimeinen lause: "Hedelmällisen vuorovaikutuksen...", poistetaan. Lause tukee nykyistä, mielestämme kielteistä tilannetta, jossa jäsenten valitsemissa hallinnollisissa elimissä on runsaasti henkilöitä, jotka ovat osuuskauppaliikkeen palveluksessa johtavissa asemissa. Valinnoissa on vedottu liikkeen tuntemukseen, mutta miten on käynyt kansanvallan. Kohdassa E-osuuskauppaliikkeen valistustyö, otsikosta poistetaan: "E-osuuskauppaliikkeen", sillä kappaleessa puhutaan myös yleisestä kuluttajavalistuksesta. 1. kappale poistetaan. Soveltuu paremmin E-liikkeen omaan valistusohjelmaan. 2. kappale: Alusta kolme ensimmäistä sanaa poistetaan, jonka 110

21 jälkeen kappale jatkuu: "Valistustoiminnan eri muotoja käyttäen on selvitettävä..." 4. kappale: viimeinen lause poistetaan. Perustelut samat kuin edellä. Kohta E-osuuskauppaliike työnantajana, 2. kappale, viimeinen lause: "Samalla on..." poistetaan. Aiheeton tuki E-liikkeelle työnantajana. Kyllä tämä asia tulee neuvotteluissa liiaksi ilmankin esille. 3. kappale, loppu alkaen: "mikäli tällaiset pyrkimykset..." poistetaan. Perustelut samat kuin edellä. Jälkikirjoitus. Tarkoittavatko kirjoittajat, että jos lainsäädännöllä saavutetaan työntekijöille etuja, jotka ovat ristiriidassa osuuskauppaliikkeen etujen kanssa, ei lakiin ole suhtauduttava myönteisesti eli sitä noudattaen? 5. kappale, muutetaan toinen lause: "Sen on yhdessä työntekijöitten kanssa suunniteltava..." Yritysdemokratiassa on työntekijäpuolena mielestämme yrityksen omat työntekijät. Kiitos. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Asia lähetettiin talouspoliittiseen valiokuntaan II. Tutkimus vakuutustoiminnasta ja sen lähiajan kehittämistavoitteista Puheenjohtaja: Seuraavana on asia 53, tutkimus vakuutustoiminnasta ja sen lähiajan kehittämistavoitteista. Tästä on pyytänyt puheenvuoron Ilkka Taipale. Ukka Taipale (Helsingin piiri): Hyvät toverit! Kiinnittäisin huomiota tämän työryhmän selvityksessä kolmeen kohtaan. Ensimmäinen kohta on sivulla 129, jossa todetaan: "Tutkiessaan sosialisoimiskysymystä toimikunta on asettunut sille kannalle, etteivät edellä vakuutustoiminnan kehittämiselle asetetut kriteerit so. ensisijaisesti vakuutetun etu nykyisellään edellytä vakuutustoiminnan siirtämistä yhteiskunnan hoidettavaksi. Vakuutetun kannalta ratkaisevat seikat kuten palvelu, hinta ja varmuus eivät ainakaan koko vakuutustoiminnan alalla edellytä vakuutustoiminnan sosialisoimista." Tässä ei näköjään ole otettu lainkaan laajemmin koko vakuutuskysymyksen luonnetta huomioon. Toinen kohta on seuraavalla sivulla ylhäällä, jossa todetaan "Periaatteelliseltakin kannalta voidaan todeta, että yksityinen omistusoikeus edellyttää sitä turvaavaa yksityistä vakuutustoimintaa." Edelleen sivulla 133 todetaan: "Vapaaehtoisten vakuu- 111

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut A SUOMI EUROOPASSA 2008 ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät ut iv es yt Nä 4 HALLITUS 4.1 Hallituksen tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallinnon lisäksi yhtiön hallituksen tulee huolehtia yhtiön rakennusten

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

Arvoisat ministeri Suvi Lindén

Arvoisat ministeri Suvi Lindén Arvoisat ministeri Suvi Lindén, Juha Rehula ja Paula Risikko, eduskuntapuoleen puheenjohtajat, liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustaja 1.1.2003 tuli voimaan

Lisätiedot

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9. Usein kysyttyä PRH Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.2015 K: Voiko yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla? V:

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Järjestöt ja monikulttuurisuus Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Mikä tuo Pohjois-Karjalaan TYÖ OPIS- KELU PERHE PAKO

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2010

SUOMI EUROOPASSA 2010 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut Kohdenumero: SUOMI EUROOPASSA ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE A H. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän

Lisätiedot

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät.

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät. Käsikirjoitus Yhdistyksen kokouksen -video -esitykseen. Kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksen asialista: Kop, kop, kop 1. Kokouksen avaus Avaaja Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat.

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 1. Oppilaan (hakijan) nimi (sukunimi, etunimet) 2. Kenen idea vaihto-oppilaaksi lähteminen on? Oppilas itse Äiti Isä Joku muu, kuka 3. Onko vaihto-oppilaaksi lähtö

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019?

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019? Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella -2019? KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa vuoden Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä siitä,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT. Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT. Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT Seuratoiminnan peruskoulutus 14.3.2012 Kuopio Lasse Heikkinen Yhdistyksen velvollisuudet Yhdistyslaki asettaa rekisteröidyn metsästysseuran toiminnalle monia velvoitteita.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT

METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT METSÄSTYSSEURAN TOIMIHENKILÖT Seuratoiminnan peruskoulutus 9.4.2013 Kuopio Lasse Heikkinen Yhdistyksen velvollisuudet Yhdistyslaki asettaa rekisteröidyn metsästysseuran toiminnalle monia velvoitteita.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen. Senioripiiri Säännöt 1 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 2 Tarkoitus 3 Toiminta 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on kansallinen senioripiiri ry. Yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com Arvoisat seurat ja seurueet! Metsästys on upea harrastus Suomessa ja erityisesti

Lisätiedot

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3)

ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY 1 (3) HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n (jäljempänä AMY tai yhdistys ) hallitus (jäljempänä hallitus ) noudattaa toiminnassaan tätä työjärjestystä sen

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA Tammikuun alussa Lappeenrannan Insinöörien puheenjohtaja Reijo Mustonen havahtui käydessään Ympäristöministeriön www-sivuilla, jossa ilmoitettiin

Lisätiedot

PERSU EI MYY P****TTÄÄN POLITIIKAN PELIKENTTÄ MIELIPIDETUTKIMUSTEN VALOSSA

PERSU EI MYY P****TTÄÄN POLITIIKAN PELIKENTTÄ MIELIPIDETUTKIMUSTEN VALOSSA PERSU EI MYY P****TTÄÄN POLITIIKAN PELIKENTTÄ MIELIPIDETUTKIMUSTEN VALOSSA Suomen Markkinointitutkimusseura 18.11.2014 Juho Rahkonen POLIITTINEN YLEISTILANNE MARRASKUUSSA 2014 Vielä muutama vuosi sitten

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 2014 syksy

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 2014 syksy Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 2014 syksy 1. Hakijan nimi ja tämän lomakkeen täyttäjän tiedot Pyydämme antamaan tässä vanhemman / huoltajan, jonka haluatte antaa ensisijaiseksi YFU:n yhteyshenkilöksi,

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Mikä perustuslaki on? Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Perustuslaista löytyvät suomalaisen kansanvallan keskeisimmät pelisäännöt,

Lisätiedot

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS W'O Ц KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset: Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 5 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

HE 180/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 180/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain 9 a :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijäin eläkelakia siten, että jatkossa Suomessa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI

SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Myllykylän Erä ry:n SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI Yhdistyksen nimi: Myllykylän Erä ry Kotipaikka (= kotikunta): Pyhtää Yhdistys on perustettu helmikuun 11. päivänä, 1960

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Mikko Malmivuo/ Innomikko Oy TALVIKUNNOSSAPIDON KOKONAISEDULLISUUS

Mikko Malmivuo/ Innomikko Oy TALVIKUNNOSSAPIDON KOKONAISEDULLISUUS Mikko Malmivuo/ Innomikko Oy TALVIKUNNOSSAPIDON KOKONAISEDULLISUUS TUTKIMUS Huoli: urakoitsijoiden kyky selviytyä velvoitteistaan kannattavasti Tutkimus: talvihoidon toimijoiden haastattelut Tavoite: talvihoidon

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Toinen kokouspäivä. 27. marraskuuta 1966

Toinen kokouspäivä. 27. marraskuuta 1966 Toinen kokouspäivä 27. marraskuuta 1966 33. Kokouksen jatkaminen. 34. Päätös talouspoliittisen valiokunnan käsiteltävänä olleista kysymyksistä. 35. Eduskuntaryhmän ohjesäännön hyväksyminen. 36. Päätös

Lisätiedot

puhelin 029 509 5959 faksi 029 509 5328 BIC:OKOYFIHH IBAN:FI53 5000 0121 5011 82

puhelin 029 509 5959 faksi 029 509 5328 BIC:OKOYFIHH IBAN:FI53 5000 0121 5011 82 KORJAUSKEHOTUS Liite Säännöt pyydetään korjaamaan merkintöjen mukaisesti. Yhdistys voi hyväksyä korjausehdotukset sellaisenaan rastittamalla ao. ruudut. Kaikki asiakirjat on toimitettava Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot