Euroopan oikeistodiktatuurit Puheenjohtaja: Seuraavana on kohta 9 Euroopan oikeistodiktatuurit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan oikeistodiktatuurit Puheenjohtaja: Seuraavana on kohta 9 Euroopan oikeistodiktatuurit."

Transkriptio

1 Euroopan oikeistodiktatuurit Puheenjohtaja: Seuraavana on kohta 9 Euroopan oikeistodiktatuurit. Uolevi Kaukovaara (Satakunnan piiri): Toveri puheenjohtaja. Hyvät puoluekokousedustajat. Yhdyn kaikkeen siihen, mitä kohdassa 9 on sanottu Euroopan oikeistodiktatuurista. Samoin yhdyn puoluetoimikunnan lausuntoon kyseessä olevassa asiassa. Mutta jotta ei syntyisi epäselvyyttä asian luonteen suhteen, mikä koskee sosialidemokraattisen puolueen suhtautumista diktatuuriin, ehdotan, että puoluetoimikunnan lausuman loppuun lisättäisiin seuraava kohta: Puoluekokous toteaa kannanottona lisäksi, että sosialidemokratian suhtautuminen diktatuurijärjestelmiin ei ole varauksellinen vaan aina kielteinen. (Suosionosoituksia). Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Asia lähetettiin valiokuntaan. Esitys 10 EEC, 11 Suhteet Länsi-Saksan sos.dem. puolueeseen ja 12 Suhteiden luominen kommunistisiin puolueisiin lähetettiin keskustelutta valiokuntaan. Sovjetologinen tutkimus puolueen piirissä Puheenjohtaja: Seuraavana on kohta 13 Sovjetologinen tutkimus puolueen piirissä. Kaarlo af Heurlin (eduskuntaryhmä): Toveri puheenjohtaja! Nähdäkseni tämä aloite Neuvostoliitto-tutkimuksesta on siksi arvokas aloite, että tätä ei saisi asiain käsittelyssä syrjäyttää. Vaikka voidaan katsoa, että puolue kenties ei omaa riittävästi resursseja varsinaisen sovjetologisen tutkimuksen järjestämiseen, olisi paikallaan, että puoluekokous sopivalla julkilausumalla velvoittaisi puolue-elimet huolehtimaan siitä, että sovjetologista tutkimusta yleensä maassa edistetään ja että samassa yhteydessä myös puolueen johtavien elinten, lehdistön ja puolueen jäsenten keskuudessa Neuvostoliiton tuntemusta ja myös vastaavaa kielitaitoa lisätään. Haluaisin tässä yhteydessä viitata siihen seikkaan, että meillä on erittäin kunniakkaat perinteet työväen lehdistössä, erityisesti Suomen Sosialidemokraatissa ja myös puoluetoimikunnassa luvuilta, jolloin esim. Suomen Sosialidemokraatissa aina oli useampia toimittajia, jotka osasivat venäjän kieltä ja tunsivat erittäin hyvin Neuvostoliiton olot. Sosialidemokraatin Neuvostoliitto-osasto oli objektiivisimmin, kiihkottomimmin ja asiallisim- 91

2 min toimitettu Neuvostoliitto-osasto koko eurooppalaisessa lehdistössä. Nyt on valitettavasti tilanne toinen ja näitä vanhoja taitajia, Eero A. Vuori, Svento J. Peräläinen ym. lukuisia muita Neuvostoliitto-asiantuntijoita ei keskuudessamme enää ole. Meidän keskuudestamme on koetettava saada uusia venäjän kieltä taitavia toimittajia. Toivon, että tässä mielessä tätä Forssan työväenyhdistyksen erittäin hyvää aloitetta käsitellään myönteisesti. (Suosionosoituksia). Pekka Kuusi (eduskuntaryhmä): Herra puheenjohtaja! Hyvät puoluekokousedustajat! Pidän puolestani 13. aloitetta sen verran merkittävänä, että puoluekokouksessa on SDP:n idänsuhteitten kehittämiseen todella syytä kiinnittää huomiota. Epäilemättä kuluneen kolmivuotiskauden aikana puolueen idänsuhteet ovat ylipäätään kehittyneet tyydyttävästi. Kuitenkin selvää hermoilua meidän piirissämme edelleenkin itään päin on. Katsoisin, että tämä johtuu hyvin suuressa määrin Neuvostoliiton tuntemuksen riittämättömyydestä. Siitä syystä edustaja af Heurlinin äsken esittämät ajatukset ovat kannatettavia. Meillä on usein sellainen käsitys, että kun vain olemme oikein hiljaa ja nätisti, niin eiköhän Neuvostoliittokin anna meidän olla. Mutta on huomattava, että SDP on nyt Suomen johtava puolue. Ja jos se aikoo jatkuvasti olla Suomen johtava puolue, niin Neuvostoliiton kiinnostus puoluettamme kohtaan tulee olemaan luonnollinen ja jatkuva. Suomi on Neuvostoliiton kannalta tärkeä maa. Me olemme ainoa läntinen maa, jossa kommunistit ovat hallituksessa. Meidän kauppamme Neuvostoliiton kanssa on erittäin merkittävää suuruusluokkaa. Näin ollen Neuvostoliiton kiinnostus tulee olemaan Suomen tapahtumiin päin erittäin elävä. Tästä syystä katsonkin, että puolueemme taholla olisi Neuvostoliiton ulkopolitiikan kehitystä pyrittävä seuraamaan erittäin tarkoin. Kiinnitän tässä vain huomiota siihen kehitykseen, mikä on tapahtunut 1960-luvulla Neuvostoliiton oman ulkopoliittisen aseman tietynlaisessa heikentymisessä. Hrushtshevin aikana Neuvostoliitto oli mahtava maa. Kauhun tasapaino syntyi. Tuntui siltä, että Neuvostoliitolla ei ole maapallolla muuta kuin jenkit riittävänä vastapainonaan. Kauhun tasapainon aika ei kuitenkaan tule kestämään. Neuvostoliitto on joutunut itse kahden rintaman kansaksi. Kiina on 800-miljoonaisena kansana tällä hetkellä Neuvostoliiton uhkana idässä ja Länsi-Saksan nousu Euroopan johtavaksi maaksi Naton eteen työnnettynä kansana on puolestaan sekin epäilemättä Neuvostoliiton kannalta erittäin huomattava muutos verrattuna nimenomaan siihen, mikä oli tilanne vielä 10 vuotta sitten. 92

3 Näin Neuvostoliiton oma turvallisuuspoliittinen asema on tällä hetkellä sellainen, että nähdäkseni Suomen on pyrittävä tarkoin ottamaan huomioon se mitenkä Neuvostoliiton puolella tilannetta katsotaan. Meidän on tarkoin huomattava minkälainen on nimenomaan yya-sopimuksen Suomelle asettama velvoite siirryttäessä 1970-luvun puolelle. Neuvostoliitto on eriytyvän kommunismin keskellä myös ongelmien edessä. Taloudellinen kasvu näyttää johtavan vääjäämättömästi siihen, että kommunististen maiden kehitys on eri maissa erilainen. Itä-Saksa on tällä hetkellä vahvasti kansallismielinen kansa, joka ylpeilee siitä, että taloudellinen nousu on ollut Itä-Saksassa ilman mitään Marshall-apua erittäin nopea, niin kuin se 1960-luvun kestäessä onkin todella ollut. Tshekkoslovakia joutui eriytyvän kommunismin keskellä keskitetyn sosialismin vaatimuksen puristukseen. Näin siis Neuvostoliiton nykyinen pyrkimys pitää heikentyneessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessaan sosialistinen leiri koossa, on juuri se tekijä, joka suuressa määrin sävyttää myös Neuvostoliiton suhteita länteen päin. Kiinnitän erityisesti huomiotamme siihen, mikä tärkeä rooli SKP:llä näyttää olevan juuri tällä hetkellä Moskovassa. Aarne Saarisen eilinen puhe Moskovassa lienee ollut varsin mielenkiintoista kuunneltavaa eri maitten kommunistipuolueitten edustajille. SKP:n edustajat ovat tällä hetkellä tärkeitä mielipiteen ohjaajia nimenomaan Neuvostoliitonkin piirissä. Kun SKP:n kehitys on osaltaan heijastumaa suomalaisesta ainoalaatuisesta vasemmiston yhteistyöstä tämän yhteistyön johtavana puolueena me sosialidemokraatitkin olemme Neuvostoliiton kannalta erittäin keskeisessä asemassa. Kun joulukuussa kävin Neuvostoliitossa, jouduin siellä käymään keskusteluja sikäläisten kommunistisen puolueen edustajien kanssa. Voin todeta, miten Neuvostoliiton taholla arvostetaan sitä kehitystä, joka maassamme on vaalien 1966 jälkeen tapahtunut. Siellä nähdään puolueemme johdon pyrkimykset vasemmiston yhteistyön kehittämisessä ja Euroopan turvallisuuden kehittämisessä erittäin positiivisina ja arvostettavina aikaansaannoksina. SDP:n on johtavana hallituspuolueena ja tulevien vaalien jälkeen yhä kiistattomammin suurimpana puolueena pyrittävä vaikuttamaan siihen, että rauhanpolitiikka pääsee Neuvostoliiton ja länsimaitten välillä kehittymään. Tähän antaa nimenomaan turvallisuuskonferenssialoite konkreettisen työskentelymahdollisuuden. Puolueen piirissä Neuvostoliiton lisääntyvä tuntemus olkoon jatkuvan huomiomme kohde (suosionosoituksia). Ilkka Taipale (Helsingin piiri): Kiinnittäisin tässä yhteydessä myös huomion niihin tekijöihin, joilla yleensä Suomen ta- 93

4 vallisten kansalaisten ystävällistä suhtautumista Neuvostoliittoon voidaan edelleen kehittää. Muuan tärkeä tekijä tässä yhteydessä on venäjän kielen täysin aliarvostettu asema maassamme. Sitä ei ole sijoitettu siihen asemaan, joka sille kuuluu naapurimaamme kielenä. Tämä tulisi ottaa myös SDP:n tavoitteeksi, että sen asema huomattavasti nykyisestään korostuisi, niin että voimme myös turistimatkoilla tulla venäpn kielellä siellä toimeen. Lisäksi olisi hyvin tärkeää analysoida entistä rationaalisemmin niitä Neuvostoliittoa kohtaan tunnettavia pelkoja ja ennakkoluuloja, joita osaltaan myös meidän puolueessamme esiintyy, tosin varsin epäsuorasti, niin kuin ensimmäisessä puheessa lähetekeskustelussa ilmeni juuri äskettäin (suosionosoituksia). Me toteamme myös sen, että kaikki ne oikeiston vaatimukset millä se vaatii 25 % lisää puolustusmäärärahoihin vakautuksen aikana, eivät nojaudu yya-sopimukseen puhtaasti tulkittuna, vaan selvästi Neuvostoliiton pelkoon ja ennakkoluuloihin. Se näkyy Kauppalehden etusivulla olleesta suuresta jutusta, joka oli pari viikkoa sitten ja jossa todettiin, että ostamme liikaa aseita Neuvostoliitosta ja jos varaosia puuttuu, emme voikaan käydä sotia, joita Neuvostoliitto ei halua, emmekä voi kääntää aseita Neuvostoliittoa vastaan. Tällaiset asenteet on poisjuuritettava maastamme. Samaten atomivolmalakeskustelussa on tullut esiin huomattavasti näitä pelkoja, jotka nimenomaan tietämättömyyteen ja kontaktin riittämättömyyteen perustuvat. Tämän sovjetologisen tutkimuksen kehittämisen yhteydessä juuri näihin pariin kysymykseen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Esitykset 1 13 lähetettiin kansainvälisten asiain valiokuntaan. Puheenjohtaja: Seuraavana ovat laki- ja hallintoasiainvaliokuntaan evästettävät esitykset Asiat 14 ja 15 ovat puoluetoimikunnan esityksessä. Asia 14 lähetettiin keskustelutta valiokuntaan. Puheenjohtaja: Asiaan 15 SDP:n kanta turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, on pyytänyt puheenvuoron Veikko Väliö. Veikko Väliö (Hämeen et. piiri): Toveri puheenjohtaja! Hyvät toverit! Haluan kosketella asiasta 15 lähinnä kohtaa "kansalaisten turvallisuus sodan ja kriisin aikana sekä katastrofitilanteissa". On selvää, että turvallisuudesta sodan aikana ei paljon kannata puhua, mutta sen sijaan rauhanaikaisesta kriisitilanteesta. Tässä on melko onnistuneesti sotkettu sekä väestönsuojelu että pelastuspalvelu keskenään. Mehän olemme viime ja tämän vuoden aikana nähneet paljon kirjoituksia molemmista näistä mainituista palvelumuodoista. Väestönsuojelua johtavat evp. everstit ja ken- 94

5 raalit ja he ovat ilman jouksoja, ja he operoivat lähinnä väestönsuojelun pihissä. Väestönsuojelu on yrittänyt saada lisää vaikutusvaltaa lähinnä palotoimen aialia. Siinä se ei Kuitenkaan oie ainakaan toistaiseksi onnistunut. Täällä todetaan pelastuspalvelun kohdalia, että tulee luoda jui- Jdsen vallan alainen pelastuspaiveiuorganisaatio, mutta ei sanallakaan viitata siihen, kuinka tämä tulee tapahtumaan. Nyt on kuitenkin asia niin, että meidän maassamme on suurin purteni jokaisessa kaupungissa ja kauppalassa vakinainen palokunta ja maaseudulla on suuri määrä vapaaehtoisia palokuntia, joilla on melkoisesti pelastuspalvelutehtäviin soveltuvaa kalustoa ja hyvällä tahdolla tätä melko helposti voidaan lisätä. Sanoisin, että vakinaiset palokunnat ja tähän liittyvät mainitut sopimuspalokunnat sekä poliisi ja TVL ja eräät vapaaehtoiset järjestöt muodostaisivat pelastuspalvelun. Käsitykseni mukaan tämän asian koordinointi kuuluu lähinnä sisäasiainministeriölle, ja tiettävästi eräissä lääneissä poliisitarkastajat ovat jo nyt panneet alaisensa töihin ja suorittaneet tämän koordinoinnin. Me kaikki ymmärrämme, että yhä kehittyvä, urbanisoituva yhteiskunta ei voi luottaa enää mihinkään vapaaehtoiseen, sillä apua täytyy saada nopeasti ja varmasti. Siksi pelastuspalvelun runkona täytyy olla vakinainen organisaatio, jota täydennetään lähinnä vapaaehtoisin voimin. Katson, että tässä jos missä tuollainen selventävä sanonta olisi paikallaan, että siis pelastuspalvelu organisoidaan runkona palokunta ja poliisi, TVL jne. ja näihin liitetään kaikki vapaaehtoiset järjestö voimat. Pauli Burman (Suomen Sosialidemokraatti): Hyvät toverit! Käytän tässä lyhyen puheenvuoron sen vuoksi, että toimin tämän työryhmän puheenjohtajana, joka valmisti tämän esityksen puoluetoimikunnalle. Toveri Väliö oli aivan oikeassa, että tämä kohta on jäänyt epäselväksi, ja olisi tarkoituksenmukaista nyt valiokunnassa tarkentaa tätä kohtaa. Työryhmässä lähdettiin siitä, että nykyinen väestönsuojelutoiminta ei ole tyydyttävää, se ei anna sellaista kuvaa itsestään, joka demokraattisessa maassa voitaisiin hyväksyä. On aivan totta, että se on liiaksi sotilaiden käsissä. Sen vuoksi tässä edellytetään, että väestönsuojeluorganisaatio on pidettävä erillään sotilaallisesta maanpuolustusorganisaatiosta. Edelleen työryhmässä voimakkaasti arvosteltiin väestönsuojeiutoiminnassa esiintyviä militaristisia ja tiettyjä pelkoja luovia asenteita. Toveri Väliö luonnehti nykyistä pelastuspalveluorganisaatiota, joka on muotoutumassa, varsin hyväksi ja varsin pystyväksi toiminnaltaan rauhan aikana, ja toivoa sopii, että valiokunnassa kiinnitetään erityistä huomiota tähän pelastuspalveluorganisaatio-kohtaan ja se muotoillaan niin kuin toveri Väliö esitti. 95

6 Keskustelu julistettiin päättyneeksi ja asia lähetettiin valiokuntaan. Puheenjohtaja: Ehkä saan välillä lukea sähkösanoman, joka kokoukselle on saapunut. Tämä on osoitettu Sosialiderno- /aaattisen Puolueen puoluekokoukselle ja kuuiuu seuraavasti: "Kokouksen puheenjohtaja! Suomen Metallityöväen Liiton sosialidemokraattinen ryhmä tervehtii Sosialidemokraattisen Puolueen puoluekokousta toivoen kokoukselle menestystä ja tehtyjen päätösten edelleen edesauttavan hyvän yhteistyön kehitystä puolueen ja liittomme välillä. SML:n sos.dem. ryhmän puolesta Sulo Penttilä ja Sulo Maanonen." Merkittiin pöytäkirjaan. Puheenjohtaja: Jatkamme puolue-esitysten käsittelyä ja siirrymme toiseen kirjaan, järjestöjen esityksiin. Asiat lähetettiin keskustelutta valiokuntaan. Asia 20 Kirkon ja valtion erottaminen. Katri Lindfors (Kymen piiri): Toveri puheenjohtaja! Arvoisat puoluekokousedustajat! Tämä puolueen 28. puoluekokous, joka on samalla puolueen 70-vuotisen toiminnan juhlavuosi, on ottanut monia tärkeitä ja suuntaa antavia esityksiä päätettäväkseen ja ratkaistavakseen. Tämä kokous on ottanut myös tunnuksen, joka on "työ, tasa-arvo ja turvallisuus". Tasa-arvoon viitataan myös nyt esilläolevassa esityksessä, joka ei suinkaan ole ensimmäistä kertaa Sosialidemokraattisen Puolueen puoluekokouksessa päätettävänä, vaan se on ollut puolueen perustamisesta lähtien. Siis yhden sukupolven ajan tämä kysymys on vaatinut eräänlaista kypsymistä, kirkon erottaminen valtiosta. Valittaen täytyy kuitenkin todeta, ettei meille perusjärjestöissä koskaan ole tehty perusteellista selvitystä siitä, minkälaisilla summilla Suomen valtio osallistuu kirkon toimintaan. Tämä muuttuva yhteiskunta on tuonut tämän kysymyksen jälleen hyvin voimakkaasti esille sekä samaan aikaan koko kirkon sisäisen olemassaolon. Tästä kirjoitetaan lehdistössä, radiossa ja erilaisissa keskustelutilaisuuksissa saamme kuuila siitä. Kaikki tämä on osoituksena siitä, että asia on käymistilassa. Kun tällä puoluekokouksella on julkisena tunnuksena tasa-arvo, jolla käsitän, että meidän sosialidemokraatteina tulee ottaa kantaa myös tähän nyt esiteltävään kysymykseen, mitä uskonnonvapauslaki maassamme sanoo, onko kaikilla uskonto- ja kirkkokunnilla samat oikeudet juuri valtioon nähden, toteaisin, ettei todellista uskonnonvapautta ole olemassakaan maassamme. Valtionkirkolle ja ortodoksiselle kirkolle on lainsäädännössä vahvistettu niiden asemaa pönkittävä erioikeus, niinkuin sanotaan näissä esityk- 96

7 sissäkin. Viime vuosina on eräiltä tahoilta tuotu myös eräitä epäkohtia ja puhuttu unohdetun kansan puolesta ja samanaikaisesti vedotaan kirkkoon ja kristinuskoon. Miksi ei puhuta kaikkien näiden uskontokuntien puolesta, joita maassamme on olemassa. Silloin me oivallamme tosikristillisyytemrne ja veljeytemme, kun puhumme kaikkien näiden olemassaolon puolesta. Jokaisen uskovan päämääränä on kuitenkin yksi ja yhteinen Jumala. Joka häneen haluaa uskoa, sen voi tehdä ilman erioikeuksia ja ilman Suomen valtion tukea. Tämän ratkaisun jälkeen me varmaan saamme todeta, mihin kirkkokuntaan kuuluvat kestävät juuri tässä elämänkilvoituksessa. Tähän uskontokysymykseen useimmiten raukeaakin juuri tämä käsiteltävänä oleva esityskin, kirkon erottaminen valtiosta, ja kuitenkin nämä ovat kaksi aivan eri asiaa. Siis uskonto ja kirkko eroon valtiosta. Eikä tämän päätöksen pitäisi loukata kenenkään uskonnollista ja siveellistä näkemystä. Tuon perusjärjestöni evästyksenä terveiset ja ehdotan, että tämä puoluekokous tekisi tämän merkittävän ja historiallisesti ratkaisevan päätöksen ja asettaisi tällä toimenpiteellä Suomen kansalaiset tasa-arvoiseen asemaan loukkaamatta kenenkään näkemystä ja uskoa. Päinvastoin tämä puhdistaisi ilmaa ja kirkko ja sen seurakuntatyö täyttäisi sen tehtävän, mikä sille pyhän raamatun mukaan sananjulistajana kuuluu. Esitän, että puoluekokous päättää kirkon ja valtion erottamisesta ja ryhtyy toimenpiteisiin väestörekisterin ja siviili vihkimisen saattamiseksi pakolliseksi. Keskustelu julistettiin päättyneeksi ja asia lähetettiin valiokuntaan. Asiat lähetettiin keskustelutta valiokuntaan. Puheenjohtaja: Asiasta 27, selvitys puolueiden ja niiden ehdokkaiden varojen käytöstä vaalitaistelussa sekä julkisten yhdyskuntien tuomista välillisistä helpotuksista poliittisten järjestöjen toiminnalle, on pyytänyt puheenvuoron af Heurlin. 85. af Heurlin (eduskuntaryhmä): Toveri puheenjohtaja! Totean mielihyvin puoluetoimikunnan myönteisen lausunnon. Olisi toivottavaa, että täsmennettäisiin puoluekokouksen päätös, että tämä asia saadaan todella selvittelyn kohteeksi lähinnä tietysti niin, että tähän asetetaan valtion komitea lyhyellä määräajalla. Haluaisin erikoisesti huomauttaa, että Ruotsin sosialidemokraattien suuri vaalivoitto perustui huomattavalta osalta siihen erittäin taitavaan tapaan, millä Ruotsin sos.dem. nuorisoliitto julkisti sikäläisen vaalirahoituksen, jonka oikeistopuolueet ja liberaalit saivat ruotsalaisten suuryhtiöiden taholta. Samoin monissa muissa maissa ovat sosialidemokraatit tällä alalla olleet ne, jotka ovat 97

8 uudistuksen, vaalirahoituksen julkisuuden, aikaansaaneet. Toivon, että esitys tulee konkreettisesti myönteisesti päätökseen puoluekokouksessa. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Asia lähetettiin laki- ja hallintoasiain valiokuntaan. Esitykset lähetettiin keskustelutta yhdyskunta- ja luonnonhoitovaliokuntaan. Puheenjohtaja: Esityksen 33 kohdalla on pyydetty puheenvuoroja. Sulo Ojanen (Etelä-Häme): Toveri puheenjohtaja! Hyvät kokousedustajat! Siitä huolimatta, että puoluetoimikunta on suorituttanut erittäin ansiokkaan tutkimuksen, joka koskee luonnonsuojelua, asia mielestäni on siksi tärkeä, ja kun se muutenkin kiinnostaa allekirjoittanutta, niin olen pyytänyt puheenvuoron tämän Jyväskylän Akateemisen Sos.-dem. Yhdistyksen esityksen johdosta. Puoluetoimikunnan suorittama tutkimus yhdessä esitettyjen arvokkaiden ajatusten kanssa on tällä hetkellä ajankohtainen ja ei ainakaan liian aikaiseen sattunut toimenpide. Asiahan on niin, että sen lisäksi, että teollisuus pilaa meillä arvokasta kansa nomaisuuttamme vesistöjä, ihminen muulla tavalla myös pilaa mahdollisimman paljon vesistöjä. Niinpä näkee järvien rannalla jatkuvasti, että siellä olevista rantamökeistä johdetaan likavesi samoihin järviin, missä sitten seuraavassa vaiheessa rantamökkien asukkaat uiskentelevat. Äskettäin eduskunta on kyllä hyväksynyt rantalain. En tunne sen sisältöä. Uskon kuitenkin, että tähän kysymykseen on siellä kiinnitetty huomiota. Kun tässä jyväskyläläisten toverien esityksessä on kohta "metsänhakkuut", kiinnitän tähän kohtaan huomiota siinä mielessä, että eräissä piireissä pyritään siihen, että metsäalan ihmiset, työnjohtajat jne. asetettaisiin luonnonsuojelijoiksi maakuntaan. Eräässä tilaisuudessa jouduin tästä asiasta taittamaan peistä, jolloin vastustin tällaista toimenpidettä. Onhan niin, että kun metsäkoulutuksen saanut työnjohtaja tai teknikko lähtee metsälle, niin hän katsoo siellä kaikki huonoimmat puut, ns. lahot pököt jotka pitää ensimmäisenä kaataa metsästä, jolla toimenpiteellä he hävittävät luontoa, sillä meidän linnustostamme suuri osa pesii juuri näissä pököissä. Tämä aiheuttaa sen, että eräitä lintukantoja on meiltä jo kokonaan häviämässä. Tämä on eräs sellainen kohta, johon tulee kiinnittää huomiota, että todella luonnonsuojelijoiksi saadaan sellaisia ihmisiä, joilla on harrastusta ja innos- 98

9 tusta, eikä missään tapauksessa näitä metsäkoulutuksen saaneita henkilöitä nimitetä luonnonsuojelijoiksi. Tähän kysymykseen liittyy monia muita kysymyksiä. Siellähän esitetään varattavaksi luonnonsuojelualueita. Niitä pitäisi varata paljon suuremmassa mittakaavassa, kuin mitä tällä kertaa on tapahtunut. Siellä kiinnitetään huomiota muistaakseni myöskin soistuneisiin soihin, jotka meillä ovat tuhoutumassa melkein tyystin. Tällä hetkellä olisi vielä mahdollisuus pelastaa näitä soita, koska sitä kautta luonnollista luontoa ja niissä olevaa eläimistöä saataisiin säilytettyä. Minä erittäin suurella tyydytyksellä olen jonkinlainen luonnonystävä, sillä teen lintupönttöjä niin paljon kuin kerkiän tekemään ja viemään metsään olen käyttänyt tämän puheenvuoron ja käyttänyt kokouksen arvokasta aikaa, mutta sittenkin omasta mielestäni asiasta, joka meillä on aktuelli. Se on päivän kysymys, ja siihen tulee kiinnittää erittäin vakavaa huomiota teol. listuvassa yhteiskunnassa, ja lisäksi kun ihmisen varallisuus lisääntyy, niin jätteiden määrä lisääntyy huimaavassa mittakaavassa. Jotain on viimeistään tässä vaiheessa tehtävä. Paavo Sinkka (Pohjois-Häme): Toveri puheenjohtaja! Arvoisat kokousedustajat! Kun puhutaan luonnonsuojelusta, siihen liittyy tällä kertaa maassamme paljon yliampumista. Siinä tehdään myöskin erästä jarrutusta, johon on syytä erittäin vakavasti kiinnittää huomiota. Me maaseudun ihmiset ymmärrämme luonnonsuojelun tärkeyden, koska me elämme sen luonnon keskellä jatkuvasti. Mutta tähän liittyy valitettavia piirteitä. Viime aikoina luonnonsuojelun ja vesistöjen suojelun tärkeimmäksi päämääräksi on otettu, ei suinkaan kansantalouden vaatimukset tai tuontantoelämä, vaan huvila-asukkaiden mukavuus. Kaikki kunnia huvila-asukkaille. Me maaseudun ihmiset pidämme heistä kovasti naapureina ja ystävinä siellä. Mutta ei suinkaan ole mitään merkitystä sillä, kastuvatko huvila-asukkaan varpaat kymmenen senttiä ennen vai jälkeen rannan veteen. Tarkoitan tällä nimenomaan sitä, että luonnonsuojelun nimessä on määrätietoisesti jarrutettu ja jarrutetaan eräitä ehdottoman välttämättömiä vesistöjen perkaustoimenpiteitä. En tarkoita niaan valtauksia tai uusia kuivatuksia, vaan syntyneen rappeutumisen korjauksia. Tiedän henkilökohtaisesti, mitä se merkitsee. Aikoinaan nuorena rakensin mökkini järven rannalle kuivalle maalle, ja järven vedestä ei ollut mitään haittaa. Nyt on kyseenalaista, kuinka kauan voin siellä asua, koska rannat soistuvat, järven pinta nousee, ja kaikki tämä tapahtuu sen suuren luonnonsuojelun nimessä. Kiinnitän erikoisesti huomiota siihen, että on erotettava luon- 99

10 nonsuojelu siitä, mitä on rappioiden suojeleminen. Nämä ovat kaksi eii asiaa. Jos me laskemme järvemme soistumaan, rantamme rämettymään, se ei ole luonnonsuojelua eikä luonnonhoitoa, niin kuin meille nykyään uskotellaan. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Esitys 33 lähetettiin yhdyskuntasuunnittelu- ja luonnonhoitovaliokuntaan. Esitykset lähetettiin keskustelutta yhdyskuntasuunnittelu- ja luonnonhoitovaliokuntaan. Nuorten Kotkien ryhmä esitti kevyen koti- ja ulkomaapoliittisen katsauksen sanoin ja sävelin. Puheenjohtaja : Siirrymme jälleen arkeen. Ryhdymme käsittelemään talouspoliittiseen valiokuntaan I meneviä asioita. Ne aloitetaan jälleen puoluetoimikunnan esitysvihkosesta, asia 38. Puolueen sääntöjen 22 :n 5 momentin mukaan esitysvihkossa mainitsematonta asiaa ei voida ottaa puoluekokouksessa käsiteltäväksi, jollei kokousedustajain kahden kolmanneksen enemmistö puoluetoimikunnan ehdotuksesta siihen suostu. Tämä asia 38 on jaettu monisteena puoluekokousedustajille, ja nyt kysyn, voidaanko tämä ottaa käsiteltäväksi, kun sitä ei ole vielä valmiiksi jaettu ennakkoon. Jos joku on tätä vastaan, niin pyydän käyttämään siitä puheenvuoron. Esitys 38 hyväksyttiin käsiteltäväksi. Jaakko Hyvönen (Kymen piiri): Toveri puheenjohtaja. Kansanvaltaiseen järjestelmään kuuluu, että hallitukset vaihtuvat sen jälkeen, kun kansa ei ole tyytyväinen siihen asioiden hoitoon, jota maan hallitus on noudattanut. Jos me seuraamme kehitystä ulkomailla, niin ei ole vaikea havaita, että hallitukset ovat joutuneet vaikeuksiin, jos talouspolitiikassa on epäonnistuttu. Englannin työväenhallitus on vaikeuksissa, de Gaullen lähtöön vaikutti merkittävästi se, että taloudelliset seikat vaikeuttivat toimintaa. Kun sosialidemokraatit ovat olleet hallituksessa jo muutamia vuosia, niin täytyy ihmetellä, että tällaisen puolueen toimesta jätetään puoluekokoukselle talouspoliittinen ohjelma viime tingassa ja sekin vain fraasikokoelmana. Me olemme syvästi pettyneitä siihen, että tärkeimpiä asioita halveksitaan. Talouspolitiikka on ilmeisesti sittenkin yhteiskuntapolitiikan perusta. Ellei siinä onnistuta, niin vaikeudet koetaan ensiksi työllisyyden heikkenemisenä ja sen seurauksena yhteiskunnallisten vastakohtien kärjistymisenä. Sosiaalipolitiikkaa ei voida hoitaa, kulttuuripolitiikka pysähtyy paikoilleen ja koko yhteiskuntapolitiikka siis epäonnistuu. Tällöin ilmenee työttömyyttä, ja tavallisesti hallitukset silloin horjuvat. 10C

11 Kun näin aivan selvästi havaittavissa on ei ainoastaan meillä, vaan myöskin muualla niin olisi odottanut, että puoluetoimikunta olisi paneutunut tällaiseen asiaan huomattavasti suuremmalla vakavuudella kuin jättämällä aivan viime tingassa eräänlaisen fraasikokoelman. Tässä olisi niin monta asiaa, johon tekisi mieli puuttua, mutta luen vain muutaman rivin tyylinäytteen tästä asiakirjasta: Sivulla 6 sanotaan, että "pääomatuloja ei aseteta verotuksessa erikoisasemaan." Tällä hetkellähän on niin, että palkkatulot on asetettu erikoisasemaan, jolloin saa tehdä prosenttivähennyksen. Tarkoittaako puoluetoimikunta, että palkkatuloista on poistettava tämä prosenttivähennys? Tarkoittaako puoluetoimikunta sitä tällä lausunnolnolla, että talletukset on pantava verolle vai tarkoittaako se, mikä or. ilmeisesti todennäköistä, vain osinkotulojen verottamista. Mutta jos se luetaan sanatarkasti, niin kuin vastustajat sen lukevat, niin silloin he kyllä saavat melko nolon kuvan sosialidemokraattisen puolueen talouspoliittisesta ohjelmasta. Kun tämä asia menee valiokuntaan, niin se siellä todella kaipaa perusteellista uudistamista. On ilmeistä, ettei tästä paljon aikaansaada, ja sen vuoksi olisi puoluetoimikunnan erittäin tarmokkaasti ruvettava valmistelemaan toimenpiteitä talouspolitiikan kehittämiseksi. On suorastaan hämmästyttävää, että meillä taloudellisista laeista tärkein, osakeyhtiölaki, on jo yli 100 vuotta vanha. Osuuskuntalaki on suurin piirtein saman ikäinen kuin sosialidemokraattinen puolue, eikä näihin ole paljonkaan tehty muutosesityksiä puhumattakaan siitä, että muutoksia olisi saatu. Me puhumme fraaseilla pääomavirtojen ohjaamisesta ja yritysdemokratiasta, mutta konkreettisia esityksiä ja aloitteita ei ole vielä näkynyt. Se on joka tapauksessa laiminlyönti, joka olisi saatava korjatuksi. (Suosionosoituksia.) Veikko Halonen (Keski-Suomen piiri): Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät puoluekokousedustajat. Talouspolitiikkaa ja sen kehityslinjoja käsiteltäessä puoluetoimikunnan esityksessä on kosketeltu myös työvoimapolitiikkaa. Tästä kysymyksestä haluaisin omana mielipiteenäni tuoda esiin seuraavaa: Nykyisen työvoimaorganisaation ja käytännön asioiden hoidon suhteen on menettelytapa seuraava: Varsinaista vapaata työmarkkinapolitiikkaa, työvoimapolitiikkaa, harjoittaa tässä maassa työnvälityslain mukaisesti työnvälitystoimistoja koskeva organisaatio. Tämän rinnalla on myöskin sitten ns. työttömyyttä käsittelevä organisaatio, ja tämä toimii ns. työllisyyslain puitteissa. Nyt nähdäkseni näiden toimintasektorien erillinen toiminta on eräänlainen haittatekijä työvoimapolitiikassa, ja toivoisin, että puoluetoimikunnan ja myös 101

12 puolueneuvoston toimesta tutkittaisiin mahdollisuuksia työvoimapoliittisia toimintoja koskevan organisaation yhdistämiseksi. Nykyisen käytännön mukaisestilian on erittäin merkittävänä haittatekijänä vapaata työnvälitystä harjoittavien työnvälitystoimistojen kohdalla erittäin voimakas työvoiman puute. Kroonillisilla alityöllisyysalueilla hoitavat ylityöllistetyt työasiamiehet tehtäviään, ja heidän pääasialliset tehtävänvsä ilmeisesti rajoittuvat työttömien työntekijöiden kirjaamiseen työnvälitystoimistoista ja työttömyyskassoista saatavien työttömyystodistusten antamiseen ja tällaisiin rutiiniluontoisiin tehtäviin. Varsinainen työntekijä, työtön työnhakija ja ehkäpä työssäkin oleva työnhakija, joka haluaa vaihtaa työpaikkaa, muodostuu monessakin tapauksessa näin ollen sivutekijäksi. Tässä mielessä olisi pyrittävä lisäämään työvoimaa nimenomaan työnvälitystoimistoihin, että saataisiin työnvälitystoiminnan organisaatiopuolta kunnollisesti pyörimään ja että voitaisiin myöskin työttömiä työnhakijoita työllistää ja tehokkaasti hoitaa. Nimenomaan tämä koskee juuri näitä äsken mainitsemiani alityöllisyysalueita, joista työvoima olosuhteiden pakosta joutuu jatkuvasti siirtymään sellaisille työvoimapoliittisille alueille, joissa on työtä ja työmahdollisuuksia ja sen mukana työn luomaa turvallisuutta tarjolla. Työllisyyslain mukaisessa työvoimatoimikuntien toiminnassa näkisin myöskin erittäin keskeisiä epäkohtia, ja eräs merkittävin on se, että jo valintaperusteet silloin, kun työvoimatoimikuntia valitaan, ovat nähdäkseni epädemokraattisia. Nythän voimassa olevan lain mukaan kunnallisvaltuusto valitsee työntekijäin edustajan sekä työnantajan edustajan, ja työvoimapiiri puolestaan valtion toimesta nimeää työvoimatoimikuntaan valtion edustajina kaksi henkilöä. Sellaisissa kunnissa, joissa kunnallista päätäntävaltaa käyttävät porvarillisten puolueiden ja oikeistolaisten edustajat, sekä työttömän asioista päättävissä työvoimatoimikunnissa päätäntävaltaa, sitä varmaan käytetään lain antamista ohjeista huolimatta monessakin tapauksessa tarkoituksenmukaisesti ja ilmeisesti myöskin oikeistolaista politiikkaa ajatellen. Myöskään en pidä demokraattisena sitä, että työtön ja toimeentulon turvaa vailla oleva ihminen joutuu hakemaan yhteiskunnallisia ja elintärkeitä palveluksia niin monelta eri luukulta. Hakiessaan työtä on työttömän ihmisen kirjoittauduttava työnvälitystoimistoon, jossa hän työtä vailla olevana 6 päivää oltuaan hakijana voi tämän jälkeen hakeutua työvoimatoimikunnan kortistoon, ja tämä kiertoliike jatkuu niin muodoin eri tekijöineen. Erittäin rajoittavana tämä osoittautuu, jos työntekijä syystä tai toisesta olosuhteiden pakosta ottaa lopputilin määrätystä työpaikas- 102

13 ta tai tulkinnan alaisesti joutuu jättämään työnsä, hänet voidaan työllisyyslain mukaan asettaa 3 kuukauden karanteeniin. Tällä sorretaan ihmisen tasa-arvoisuutta ja myös tarpeellisuuden tunnetta. Pyydän, jos puheenjohtaja sallii, mainita, että näiden kysymysten hoitaminen varmaan loppujen lopuksi viime kädessä olisi valtiolle ja yhteiskunnalle edullisempaa, jos nämä organisaatiot yhdistettäisiin ja tässä maassa työvoimapolitiikkaa työnvälitysorganisaatiossa hoidettaisiin puhtaasti työnvälityksen toimesta. Se vapauttaisi myöskin kunnat niistä osuuksista, joista työllisyyslain mukaisesti ne joutuvat vastaamaan järjestäessään työkohteita työllisyyslain mukaisesti työttömyysosuudelleen tuleville työntekijöille. Samassa yhteydessä voitaisiin tutkia myös työttömyyskorvauksen turvan uusimista siten, että saataisiin aikaan yleinen ja yksi koko valtakunnan työvoimapolitiikkaa käsittelevä työttömyysturvalaki korvausten osalta eikä asiaa hoidettaisi nykyistä menetelmää käyttäen, jolloin ammattiliiton työttömyyskassat vastaavat työttömäin avustamisesta toisaalta ja toisaalta taas sitten valtiovalta, työllisyyslain mukaisesti työvoimatoimikunnan kortistoon korvauslinjalle hyväksytyistä. Keskustelu esityksestä 38 julistettiin päättyneeksi. Asia lähetettiin valiokuntaan. Puheenjohtaja: Seuraavaksi on esillä esitys 39 Maatalouspolitiikan tavoitteet. Viljo Virtanen (ministeriryhmä): Toveri puheenjohtaja. Aikaisemmin, mitä äsken mainittiin, on todettu, että tämä työllisyyskysymys vaatisi paljon enemmänkin aikaa tässä kokouksessa, sillä se tulee olemaan keskeinen kysymys vielä jonkin aikaa meidän yhteiskunnassamme. Kuitenkin sanoisin, että on olemassa nyt jo valmisteilla pahimpien epäkohtien korjaaminen työllisyyslaissa, ja tarkoitus on, että se saadaan vielä eduskuntaan syyskaudella. Myöskin koko työllisyyslain uusiminen on tekeillä. Valitettavasti se on niin suuri työ, että se tuskin ehtii tämän eduskunnan aikana valmiiksi. Allekirjoittanut erikoisesti on sitä mieltä, että työnvälitykseen tarvittaisiin voimaa lisää, ja valitan, että ministeri Raunio ei ole täällä kuuntelemassa, koska se vaatii rahaa valtion pussista, mutta varmasti on tehokasta sijoitusta. Myöskin työvoimatoimikuntien kohdalla on siten kuin täällä mainittiin. Meillä on tämä kahtiajakoisuus, työttömyyskorvaus- ja työttörcyyskassalinja, joka jättää työttömän ihmisen kovin erilaiseen asemaan. Korvauslinjaliahan oleva riisutaan melkein alasti, en- 103

14 nenkuin pääsee kortistoon tai saa korvausta, kun sensijaan kassalinjalla oleva on jonkin verran paremmassa asemassa. Uskon, ettei meidän yhteiskuntamme selviä, ennen kun on päästy kaikkien kansalaisten samanarvoisiksi asettavaan työttömyysvakuutukseen. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Asia lähetettiin I talouspoliittiseen valiokuntaan. Puheenjohtaja: Asia 39. Kauko Tii likka la (Vaasan piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit! Tämän asian kohdallahan on viime aikoina, siis maatalouspolitiikan kohdalla sanomalehdissä käyty paljon kiistaa. On puututtu voihin ja viljaan, mutta tähän mennessä minä en ole vielä tässä kokouksessa kuullut minkäänlaista viittausta siitä, että tällainen pulma meillä on hoidettavana ja että miten siitä selvittäisiin. Minä en käy tässä yhteydessä tähän puoluetoimikunnan esitykseen mitään lisäämään tai siitä pois ottamaan. Totean vain, että meillä on täällä jo todettu, että vajaan vuoden kuluttua meillä on vaalit ja että myös maata viljelevän väestön äänet noissa vaaleissa olisivat tarpeen. Siis puolueen olisi pyrittävä tätä maatalouspolitiikkaa toteuttamaan siten, että eivät he siellä maalla pitkää ja kovaa työpäivää tekevät saisi sellaista kuvaa, kuin valitettavasti muutamissa meikäläisissä lehtikirjoituksissa on käynyt ilmi, että he ovat jotakin yhteiskunnan varoilla siellä eläviä ja jonkinlainen välttämätön paha, joita muiden ryhmien on ylläpidettävä. Jos tällainen ajattelutapa puolueen elimissä ja sen lehdistössä saa enemmän sananvaltaa, niin maaseudulla tulevissa vaaleissa on verrattain vaikea meikäläistä vaalityötä tehdä. Toinen asia, mihin haluan puuttua, on se, että niin kauan kuin Suomessa maataloutta ja maatalouselinkeinoa harjoitetaan, minun ymmärtääkseni sen tukena täytyy olla yksityinen metsätalous. Täällä puoluetoimikunnan esityksessä numero 40 on tavoiteohjelma puolueen metsätalousohjelmaksi lyötäväksi lukkoon sellaisenaan, mutta minä en olisi valmis tätä esitystä sellaisenaan allekirjoittamaan. Meillähän viime vuoden alussa astui voimaan uusi yksityismetsälaki, joka minun ymmärtääkseni ratkaisevasti kansanvaltaisti jollakin tavalla yksityismetsätalouden hoitoa tässä maassa silloin, kun näihin yksityismetsätaloudesta päättäviin ja vastaaviin elimiin tuli edustus kaikista metsätalouden piirissä olevista elinkeinohaaroista. Nyt kun tämä on vielä vasta vajaan vuoden toiminut, niin nyt jo puoluetoimikunnan taholta tulee esitys, joka minun ymmärtääkseni kerta kaikkiaan romuttaisi tämän systeemin. 104

15 Onhan meidän todettava, että tässä maassa metsätalous noin.80 % :sesti on yksityisten hallussa. Ja jos tämän esityksen mukaan lähdetään metsätalouden piirissä asioita hoitamaan, mikä tietää sitä, että koko metsätalouden hoito ja tuotto keskitettäisiin valtion suoranaiseen kertakaikkiseen valvontaan, minä kysyn teiltä, hyvät toverit, rehellisesti, mitä luulette niiden yksityismetsänomistajien ajattelevan, jotka nykyisillä kotitiloillaan ahertavat metsissään, maksavat metsänhoitomaksua, ja sitten valtiovallan taholta suoranaisesti tultaisiin määräämään, mitä te metsissänne saatte tehdä tai tekemättä jättää. Minä luulen, että kaikilta näiltä yksityismetsänomistajilta, tällä keinoin tapettaisiin harrastus metsänhoitoon, niin välttämätöntä kuin se tälle maalle ja sen kansantaloudelle onkin. Minä esitänkin, nyt kun tämä asia menee valiokuntaan, että siellä tätä esitystä tarkistettaisiin siten, että asia palautettaisiin puoluetoimikunnalle parempaa esitystä varten ja katsottaisiin tällä välillä, mihin tämä viime vuoden alussa voimaan astunut yksityismetsälaki menee, mitä sillä saadaan aikaan, ja vasta senjälkeen lähdettäisiin tekemään esityksiä uusista, jos osoittautuu käytännössä, että tämä laki ei vastaa niitä vaatimuksia, mitä siltä on odotettu. Esitänkin täten, että tämä esitys valiokunnassa muuttuisi sellaiseksi, että se palautettaisiin puoluetoimikunnalle uudelleen käsittelyä varten. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Asia lähetettiin I talouspoliittiseen valiokuntaan. Puheenjohtaja: Seuraa asia numero 40. Kauko Laaksovirta (Mikkelin piiri): Toveri puheenjohtaja. Puoluetoimikunta tässä esityksessään metsäasiain hoitamiseksi on lähtenyt suosittelemaan tätä kokonaismetsätalouden linjaa. Omasta puolestani en näe tätä aivan niin synkissä väreissä kuin äskeinen puheenvuoron käyttäjä, vaan minusta tämä on verrattain järkiperäinen ratkaisu. Asiahan on nimittäin sillä lailla, että etenkin maaseudulla tällä kertaa vastustajamme, lähinnä kokoomuspuolue, erittäin voimakkaasti tekee työtä sen puolesta, että tämä vasemmistoenemmistöinen eduskunta niinkuin hallituskin or johtanut metsätalouden hoidon kestämättömälle tielle. Ja siinä mielessä minä aioin tämänkin puheenvuoron käyttää, jotta mahdollisesti selviäisi, että sosialidemokraattisen puolueen tarkoitus ei suinkaan tämä ole. Metsähän on, niinkuin tiedämme, meidän luonnonrikkautemme ja tuollainen kansallinen omaisuutemme. On ilman muuta selvää, että sellainen puolue kuin sosialidemokraattinen puolue, joka on 105

16 melkoisessa hallitusvastuussa ja myöskin vastuussa talouselämän hoitamiseksi, ei voi sivuuttaa myöskään tällaisen kansallisomaisuuden käyttöä noin vain, vaan meidän täytyy kyllä lähteä siitä, että se on luonnonrikkaus, joka on käytettävä hyväksi mahdollisimman suuressa määrin, ja sitä on myös hoidettava, jotta se tuottaa yhä enemmän ja enemmän, niinkuin me kehitämme kaikkea muutakin teollisuutta ja tuotantoa. Tämä metsä ja luonnonrikkaus on sellainen aarre, jota meidän täytyy kunnioittaa ja myöskin sosialidemokraattisessa puoluekokouksessa tätä asiaa käsitellä. Siinä on sellaisia niinkuin taisteluluontoisia asioita. Nämä omistussuhteet ovat sellaisia kuin ne ovat, ja suurmetsänomistajat väittävät, ettei missään tapauksessa kannata pitää metsää, mutta kuitenkin tosiasia on se, että joka vuosi metsän hinta esim. myytäessä on noussut. Se on erinomaisen arvokasta myyntitavaraa tälläkin kertaa vielä. Ja ne, jotka tästä kannattamattomuudesta kovin puhuvat, eivät ainakaan suin surmin tätä metsäänsä myy, vaan mieluummin ostavat, jos sitä vain ostettavissa on. On sellainen niinkuin linjakiista metsänomistajien ja teollisuuden välillä, jossa uhataan ja pannaan jopa voimaankin tällaisia myyntikieltoja ja myyntirajoituksia. Se on mielestäni siksi vaarallinen seikka koko taloudellemme, että kaikin mokomin siitä olisi päästävä. Se on tietysti selvä, että etenkin pienviljelijäin, joilla on tämä pieni metsäpalsta jonkinlaisena tukena taloutensa ylläpitämiseksi, heidän on varmasti saatava siitä siihen uhraamansa työn arvoa vastaava tulo, ja sitä tietä tämä auttaa heidän talouttaan. Mutta siitä huolimatta tämä tulojärjestely täytyy voida jollakin muulla lailla sitten saada järjestykseen. Jos vielä muutaman sanan puhuisin näiden eri instanssien välisestä kakunjaosta, mitä tässä asiassakin saatetaan tehdä. Minä kiinnittäisin huomiota siihen suureen metsätyömiesjoukkoon, joka sen raskaimman työn tekee, mutta joka nähdäkseni kuitenkin tälläkin hetkellä vielä Suomessa on kaikkein huonoimmassa asemassa. Puhuihan herra tasavallan presidentti muutama vuosi sitten vielä, että on kansallinen häpeä, kuinka huonosti metsätyömiehiämme työmaa voi kohdella, ja minä uudistan tässä tämän saman vetoomuksen, jotta se ei missään tapauksessa unohtuisi. Tämä metsätyömiesjoukko sehän tuommoisilla pienillä hajanaisilla työmailla työskentelee, se ei käsittääkseni ammatillisen järjestäytymisen turvaamanakaan pysty saamaan samoja etuja aikaan kuin jotkut muut ammattialat. Siispä kehottaisin ja tähdentäisin erikoisesti sitä, että sosialidemokraattinen puolue kaikissa vaiheissa, missä näitä asioita käsitellään, ottaisi etenkin tämän metsätyömiesten ansiotason ja kaik- 106

17 ki muutkin siihen vaikuttavat tekijät erikoiseen suojelukseensa ettei heitä enää kauan tarvitsisi pitää kansallisena häpeänä. Kiitos. Keskustelu päättyi. Puheenjohtaja: Asia lähetetään valiokuntaan. Kokonaisvaltainen metsäpolitiikka lähetettiin talouspoliittiseen valiokuntaan n:o.1. Elinkeinopoliittisen ohjelman laatiminen Puheenjohtaja: Siirrymme jälleen toiseen kirjaan, järjestöjen esityksiin sivulla 51, asia n:o 41. Elinkeinopoliittisen ohjelman laatiminen. Kohta lähetettiin keskustelutta talouspoliittiseen valiokuntaan n:o 1. Elinkeinopoliittisen ohjelman laatiminen, 43. Vajaakuntoisten työllistäminen ja 44. Tutkimus taloudellisen vallan keskittymistä Suomessa lähetettiin keskustelutta talouspoliittiseen valiokuntaan n:o 1. Vakauttaminen. Mikko Pekkonen (Kymen piiri): Toveri puheenjohtaja. Asia kohdalla 45. Vakauttaminen on Akateeminen Sos.-dem. Yhdistys esittänyt, että puoluekokous antaisi ammattiyhdistysliikkeessä oleville jäsenilleen kehotuksen, että kieltäydyttäisiin enää solmimasta vakauttamissopimusta tästä eteen päin. Tätä asiaa käsitellessämme perusjärjestössäni meidän yhdistyksemme, joka koostuu palkannauttijoista valtaosaltaan, katsoi, että tässä vähän niin kuin Akateeminen Sos.-dem. Yhdistys tavallaan kieroilisi pienpalkkaryhmiä kohtaan. Nimittäin tässä perusteissa mainitaan, ettei tule hyväksyä kritiikittömästi sellaista porvarillista näkemystä, että inflaation tärkeimpänä syynä olisivat palkkakustannukset. Niille tovereille, jotka olivat ammattiyhdistysliikkeen edustajia kokouksessa, ei tämä vakauttaminen ollut näistä näkymistä syntynyt, vaan siitä näkymästä, että palkannauttijat aina tällaisessa inflaatiokierteessä eivät ole kyenneet seuraamaan mukana, ja vielä siitä näkemyksestä, että suurempaa palkkaa nauttivat palkkalinjassa tapahtuneiden prosenttikorotusten vuoksi ovat olleet paremmin mahdollisia pysymään mukana, mutta tämä vakauttamisen puuttuminen koski etupäässä pienpalkallisia. Tämä pienpalkallisuuskysymys tulee käsiteltäväksi lähemmin talousohjelma II-ryhmässä, missä on mm. Ruotsalaisen Työväenliiton esitys tästä asiasta, niissä he näyttävät, miten räikeään eroon tämä on johtanut. Vaikka tämä vakauttamisasia on etujärjestöjen, se on ammattiyhdis- 107

18 tysliikkeen asia lähinnä, kuitenkin yhdistyksemme on sitä mieltä, että vakauttamissopimukseen olisi pyrittävä, että voitaisiin siinä tulevana aikana ryhtyä korjaamaan niitä palkkaerojen kieroutumisia, mitä nykyinen palkkapolitiikka on tähän maahan synnyttänyt. Meidän yhdistyksemme käsityksen mukaan tähän ei muuten pystytä, ellei talouselämässä saada uutta vakauttamista, että tulisi sellainen hengähdysaika, jolloin nämä palkkaerot pyrittäisiin lyhyellä ajanjaksolla tasoittamaan. Keskustelu päättyi. Puheenjohtaja : Kohta 45. Vakauttaminen lähetetään valiokuntaan. Asiakohta lähetettiin talouspoliittiseen valiokuntaan n:o 1. Kohdat 46. Vakuutuslaitosten sosialisointi, 47. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yhteiskunnallistaminen, 48. Valtion rakennusyritys ja 49. Valtiojohtoisten yhtiöiden hankinnat ja kotimaisten tarvikkeiden käyttö lähetettiin keskustelutta talouspoliittiseen valiokuntaan n:o Vaasan lääni ja sosialidemokraattinen puolue Antti Pohjonen (Vaasan piiri): Toveri puheenjohtaja! Täällä todettiin, että tämä talouspoliittinen kehityslinjaohjelma on vähän myöhässä ja olisi saanut tulla jo aikaisemmin. Niinhän tietysti asia on, mutta en aivan sanoisi, että kaikki ovat fraaseja nämä asiat, jotka tässä kehityslinjaohjelmassa ovat, mitä näin hätäisesti on päässyt tutkimaan, sillä kyllähän me tiedämme, että edistystä on tapahtunut hyvin voimakkaalla tavalla. Meidän hallituksemme ja tietysti eduskuntaryhmämme aikaansaamalla vientimaksujen keräämisellä on saatu paljon aikaan ja tätä on mielestäni syytä korostaa. Mutta erikoisesti tämän puheenvuoron minä pyysin tähän Vaasan läänin piiritoimikunnan tekemään esitykseen, joka koskee Vaasan lääniä ja sosialidemokraattista puoluetta. Tässä meidän mielestämme ansiokkaasti selvitetään asioita. Mehän kaikki tiedämme, että Vaasan lääni on voimakkaasti porvarillinen lääni. Alle 30 % siellä on vasemmistolaisia, ja niin kuin kaikki tällaiset' alueet, se on jäänyt kehityksestä paljon jälkeen. Viime aikoina tästä kehitysaluepolitiikasta on puhuttu aivan kyllästymiseen asti, sen me tiedämme. Mutta joka tapauksessa kun siitä on puhuttu, niin siitä on unohtunut sellainen alue kuin Vaasan lääni on. Ja kumminkin se pitää sisällään erään talousalueen, joka valitettavasti niiden tutkimusten valossa, joita on tehty, on köyhin alue maassamme. Tässä mielessä minä olisin toivonut ja me siellä 108

19 Vaasan piirissä olisimme toivoneet, että puoluekokous olisi voinut jollain lailla todeta tämän seikan. Koska me olemme nähneet sen, että porvarilliselle politiikalla tätä aluetta ei ole millään lailla saatu kehitettyä, niin voisin sanoa, että kansa odottaa, että sosialidemokratia tämän alueen kehittämiseen ryhtyisi ja pystyisi. Minä tässä yhteydessä voisin todeta, että me emme ole siellä jääneet yksin odottamaan näitä valtiovallan toimenpiteitä, vaan on Vaasan läänissä meidän tarmokkaan maaherramme avulla jo ryhdytty tutkimaan Vaasan läänin kehitystä. Tässä mielessä siellä on perustettu erityinen Kehityksen Tuki, jonka tuen turvin ollaan nyt sitten laatimassa kehitysohjelmia. Joka tapauksessa kun tämä tulee talouspoliittiseen valiokuntaan n:o 1 minä toivoisin, että tästä jonkinlainen reunahuomautus saataisiin erikoisesti näihin talouspoliittisiin kehityslinjoihin. Kiitos! Keskustelu päättyi. Puheenjohtaja: Asia lähetetään valiokuntaan. Kohta 50. lähetettiin talouspoliittiseen valiokuntaan n:o 1. Osuuskauppapolitiikan suunta Puheenjohtaja: Näin olemme käsitelleet loppuun talouspoliittiseen valiokunta I:een menevät asiat ja siirrymme talouspoliittisen valiokunta II:n asioihin. Siirrymme jälleen puoluetoimikunnan esittelyihin sivulle 105 ja asiaan 52: Osuuskauppapolitiikan suunta. Veikko Aalto (Helsingin piiri): Toveri puheenjohtaja, hyvät toverit. Tämä esitys, minkä pyydän tähän puoluetoimikunnan laatimaan osuuskauppapoliittiseen ohjelmaan, on saapunut vähän myöhästyneenä osuuskauppaliikkeen piirissä työskentelevien yhdistysten jäsenten tekemänä, ja kuitenkin tässä esityksessä on sellaisia kohtia, jotka katson tarpeellisiksi liittää mukaan silloin, kun osuuskauppapoliittista ohjelmaa edelleen tarkastellaan ja kehitetään. Osuuskauppapoliittinen ohjelmaluonnos on edelleenkin monelta osin osuuskauppaliikkeen ohjelma, ei sosialidemokraattisen puolueen osuuskauppapolitiikkaa määrittelevä ohjelma. Virhe johtunee edelleenkin ohjelmaluonnoksen laatineen toimikunnan kokoonpanosta, jossa osuuskauppaliikkeen palveluksessa olevat muodostivat enemmistön. Jos nyt esitetystä luonnoksesta kuitenkin halutaan puolueen osuuskauppapoliittinen ohjelma, olisi siihen mielestäni tehtävä joukko muutoksia, ennen kaikkea olisi poistettava kohtia, jotka epäselvyytensä tai puolueväelle vieraan sisältönsä vuoksi alentavat ratkaisevalla tavalla esityksen arvoa. Esitän seuraavat muutokset: 109

20 HI Sosialidemokraattinen Puolue ja K-osuuskauppaliike, siinä 6. alakohta eli viimeinen kappale. Ehdotan sen poistettavaksi kokonaisuudessaan huomautuksella: "Osuuskauppaliikkeen puolueettomuuden määritteleminen ei kuulu sosialidemokraattiselle puolueelle." IV Sosialidemokraattisen osuuskauppapolitiikan yleistavoitteet, ensimmäinen kappale, siitä ensimmäinen lause poistetaan. Kappale jää tämän jälkeen alkavaksi lauseella: "Edistysmielinen osuuskauppaliike..." Toinen kappale: Ehdotan muutettavaksi: "Liiketaloudellisella ja järjestöllisellä toiminnallaan osuuskauppaliikkeen tulee luoda kuluttajien kannalta hyödyllistä taloudellista kilpailua ja toimia edullisen hinta- ja laatupolitiikan toteuttajana. Tällaisen toiminnan tuloksena..." jne. "Toiminta kuluttajien hyväksi": Ensimmäinen kappale, viimeinen lause poistetaan. Erillismaininta ruotsin klelisistä on tässä yhteydessä aiheeton. 4. kappale, viimeinen lause poistetaan. Puolueen ohjelmassa on aiheetonta korostaa kilpailukykyisyyttä semminkin kun tätä termiä kovin usein käytetään kuluttajien ja työntekijäin vaatimusten torjumiseen. Sitten kohta "Kansanvallan toteuttaminen E-osuuskauppaliikkeissä", koko kappale on esityksen heikoin. Kun sitä ei kuitenkaan voitane jättää kokonaan pois, esitämme seuraavien lauseiden poistamista: Toinen kappale alusta poistetaan viidennelle riville viimeisenä poistettavana sanana "edelleen", minkä jälkeen jatkuu: "E-osuuskauppaliikkeen kansanvaltaista hallintoa on kehitettävä uudistamalla sääntöjä..." jne. 5. kappale, toinen lause: "Vain valistuneet...", poistetaan. E- liikehän ei ole itsetarkoitus, kuten toisaalla todetaan, joten E-liikkeen edun palvelemista on turha korostaa. 6. kappale, viimeinen lause: "Hedelmällisen vuorovaikutuksen...", poistetaan. Lause tukee nykyistä, mielestämme kielteistä tilannetta, jossa jäsenten valitsemissa hallinnollisissa elimissä on runsaasti henkilöitä, jotka ovat osuuskauppaliikkeen palveluksessa johtavissa asemissa. Valinnoissa on vedottu liikkeen tuntemukseen, mutta miten on käynyt kansanvallan. Kohdassa E-osuuskauppaliikkeen valistustyö, otsikosta poistetaan: "E-osuuskauppaliikkeen", sillä kappaleessa puhutaan myös yleisestä kuluttajavalistuksesta. 1. kappale poistetaan. Soveltuu paremmin E-liikkeen omaan valistusohjelmaan. 2. kappale: Alusta kolme ensimmäistä sanaa poistetaan, jonka 110

21 jälkeen kappale jatkuu: "Valistustoiminnan eri muotoja käyttäen on selvitettävä..." 4. kappale: viimeinen lause poistetaan. Perustelut samat kuin edellä. Kohta E-osuuskauppaliike työnantajana, 2. kappale, viimeinen lause: "Samalla on..." poistetaan. Aiheeton tuki E-liikkeelle työnantajana. Kyllä tämä asia tulee neuvotteluissa liiaksi ilmankin esille. 3. kappale, loppu alkaen: "mikäli tällaiset pyrkimykset..." poistetaan. Perustelut samat kuin edellä. Jälkikirjoitus. Tarkoittavatko kirjoittajat, että jos lainsäädännöllä saavutetaan työntekijöille etuja, jotka ovat ristiriidassa osuuskauppaliikkeen etujen kanssa, ei lakiin ole suhtauduttava myönteisesti eli sitä noudattaen? 5. kappale, muutetaan toinen lause: "Sen on yhdessä työntekijöitten kanssa suunniteltava..." Yritysdemokratiassa on työntekijäpuolena mielestämme yrityksen omat työntekijät. Kiitos. Keskustelu julistettiin päättyneeksi. Asia lähetettiin talouspoliittiseen valiokuntaan II. Tutkimus vakuutustoiminnasta ja sen lähiajan kehittämistavoitteista Puheenjohtaja: Seuraavana on asia 53, tutkimus vakuutustoiminnasta ja sen lähiajan kehittämistavoitteista. Tästä on pyytänyt puheenvuoron Ilkka Taipale. Ukka Taipale (Helsingin piiri): Hyvät toverit! Kiinnittäisin huomiota tämän työryhmän selvityksessä kolmeen kohtaan. Ensimmäinen kohta on sivulla 129, jossa todetaan: "Tutkiessaan sosialisoimiskysymystä toimikunta on asettunut sille kannalle, etteivät edellä vakuutustoiminnan kehittämiselle asetetut kriteerit so. ensisijaisesti vakuutetun etu nykyisellään edellytä vakuutustoiminnan siirtämistä yhteiskunnan hoidettavaksi. Vakuutetun kannalta ratkaisevat seikat kuten palvelu, hinta ja varmuus eivät ainakaan koko vakuutustoiminnan alalla edellytä vakuutustoiminnan sosialisoimista." Tässä ei näköjään ole otettu lainkaan laajemmin koko vakuutuskysymyksen luonnetta huomioon. Toinen kohta on seuraavalla sivulla ylhäällä, jossa todetaan "Periaatteelliseltakin kannalta voidaan todeta, että yksityinen omistusoikeus edellyttää sitä turvaavaa yksityistä vakuutustoimintaa." Edelleen sivulla 133 todetaan: "Vapaaehtoisten vakuu- 111

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS

SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS A SUOMI EUROOPASSA 2002 -TUTKIMUS GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rastittakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus muistuttaa teitä itseänne. a. Ideoiden tuottaminen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008

Haastattelu- ja tutkimuspalvelut SUOMI EUROOPASSA 2008 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut A SUOMI EUROOPASSA 2008 ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE GS1. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän kuvaus

Lisätiedot

Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät, hyvät naiset ja herrat,

Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät, hyvät naiset ja herrat, 1 MTS:n 40-vuotisjuhlaseminaari 22.11.2016 Kansallismuseon auditorio MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman Arvoisa herra pääministeri, arvoisat MTS:n entiset ja nykyiset jäsenet sekä MTS:n ystävät,

Lisätiedot

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät

Näytesivut HALLITUS. 4.1 Hallituksen tehtävät ut iv es yt Nä 4 HALLITUS 4.1 Hallituksen tehtävät Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallinnon lisäksi yhtiön hallituksen tulee huolehtia yhtiön rakennusten

Lisätiedot

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Keskisuomalaisille kansanedustajille

Keskisuomalaisille kansanedustajille Keskisuomalaisille kansanedustajille eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 20.11.2011 Neuvottelukunnan tehtävä Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia keskisuomalaisten eläkeläisten yhdyssiteenä sekä harjoittaa

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Nollatuntisopimusten kieltäminen. Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja

Nollatuntisopimusten kieltäminen. Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja Nollatuntisopimusten kieltäminen Heikki Pursiainen, VTT, toiminnanjohtaja 1 / 12 Johtopäätökset Nollatuntisopimusten kieltämisen vaikutukset ovat epäselviä talousteorian perusteella. Empiiristä tutkimusta

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä

Sisäinen turvallisuus Oiva Kaltiokumpu, Kansallisena Veteraanipäivänä SUOMEN SISÄINEN TURVALLISUUS UHATTUNA! TARUA VAI TOTTA? Sisäisen turvallisuuden merkitys eduskunnan lainsäädäntö- ja budjettityössä Sisäinen turvallisuus nostaa enemmän kysymyksiä, kuin on anta vastauksia

Lisätiedot

Vastaajan nimi: 1. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet tai ilmiöt: a) Funktionalistien politiikkakäsitys (1 piste.) b) CNN-vaikutus (1 piste.

Vastaajan nimi: 1. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet tai ilmiöt: a) Funktionalistien politiikkakäsitys (1 piste.) b) CNN-vaikutus (1 piste. 1 1. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet tai ilmiöt: a) Funktionalistien politiikkakäsitys (1 piste.) b) CNN-vaikutus (1 piste.) c) Ad hominem -argumentti (1 piste.) d) Kehon metafora turvallisuuspolitiikassa

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas. vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä. niinkuin minulle nyt, että löytää arkistosta

On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas. vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä. niinkuin minulle nyt, että löytää arkistosta Etelä-Suomen Kerhopiiriliiton vuosikokouksessa Helsingissä 1970 Hyvät kutsuvieraat Arvoisat Kokousedustajat On tarpeen, että tässä piiriliitossakin taas vaihdetaan puheenjohtajaa, sillä muuten voi käydä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 1. Oppilaan (hakijan) nimi (sukunimi, etunimet) 2. Kenen idea vaihto-oppilaaksi lähteminen on? Oppilas itse Äiti Isä Joku muu, kuka 3. Onko vaihto-oppilaaksi lähtö

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com Arvoisat seurat ja seurueet! Metsästys on upea harrastus Suomessa ja erityisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Arvoisat ministeri Suvi Lindén

Arvoisat ministeri Suvi Lindén Arvoisat ministeri Suvi Lindén, Juha Rehula ja Paula Risikko, eduskuntapuoleen puheenjohtajat, liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan kansanedustaja 1.1.2003 tuli voimaan

Lisätiedot

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019?

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019? Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella -2019? KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa vuoden Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä siitä,

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät.

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät. Käsikirjoitus Yhdistyksen kokouksen -video -esitykseen. Kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksen asialista: Kop, kop, kop 1. Kokouksen avaus Avaaja Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat.

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012. Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Järjestöt ja monikulttuurisuus Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta 23.3.2012 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys / Moi Mikä tuo Pohjois-Karjalaan TYÖ OPIS- KELU PERHE PAKO

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.

Usein kysyttyä PRH. Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9. Usein kysyttyä PRH Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/ usein_kysyttya.html#prh.ukk.item_2 11.9.2015 K: Voiko yhdistyksen kokouksessa äänestää valtakirjalla? V:

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja

Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja Sivu Suomalaisista vain neljännes ( %) ilmoitti, että hallituksen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Vihreät De Gröna. Puoluekokousedustuksen uudistus. Esittely

Vihreät De Gröna. Puoluekokousedustuksen uudistus. Esittely Vihreät De Gröna Puoluekokousedustuksen uudistus Esittely Taustaksi: Vihreä organisaatio nyt Puolue muodostuu jäsenistä... Paikallisyhdistysten henkilöjäsenet Valtakunnallisten yhdistysten suorat henkilöjäsenet

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 2014 syksy

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 2014 syksy Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 2014 syksy 1. Hakijan nimi ja tämän lomakkeen täyttäjän tiedot Pyydämme antamaan tässä vanhemman / huoltajan, jonka haluatte antaa ensisijaiseksi YFU:n yhteyshenkilöksi,

Lisätiedot

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies

Ketkä ovat täällä tänään? Olen. 13 1. Nainen. 16 2. Mies Ketkä ovat täällä tänään? Olen 13 1. Nainen 16 2. Mies 1 Taustatiedot Ketkä ovat täällä tänään? Ikä 5 1. < 25 1 6 8 6 3 2. < 35 3. < 45 4. < 55 5. < 65 6. 65 tai yli 2 7 3 5 1 9 Olen Ammatti 4 1. opiskelemassa

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE?

NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? NUORET JA VERKKOVAIKUTTAMINEN UHKA VAI MAHDOLLISUUS JÄRJESTÖTOIMINNALLE? Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus 1 ESITYKSEN RAKENNE 1. Järjestöt lähidemokratian tukena -hanke 2. Nuoret ja verkko(vaikuttaminen)

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita.

Pelot vaikuttavat myös aikuisen elämään. Ne voivat olla tiettyjen käyttäytymismalliemme taustalla eikä aina mitenkään tiedostettuja asioita. Järvenpää 1.2.2009 Saarna Joh 6: 16-21 Älä pelkää, älkää pelätkö! Joku on laskenut että Raamatussa on nämä lauseet 365 kertaa. Jokaiselle päivälle riittää siis oma älä pelkää -lause. Äsken kuullussa evankeliumitekstissä

Lisätiedot

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä.

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Osio 1 - Taustatiedot Toimitko esimiestehtävissä? Kyllä En Osio 2 - Fiilikset Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Ihan ok, tässähän

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET)

Tukikeskustelukoulutus. Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Tukikeskustelukoulutus Tukikeskustelutyökaluna Olen jotain erityistä (Peter Vermeulen) Sari Kujanpää Psykologi, psykoterapeutti (VET) Peter Vermeulen Olen jotakin erityistä Kuinka kertoa lapsille ja nuorille

Lisätiedot

SUOMI EUROOPASSA 2010

SUOMI EUROOPASSA 2010 Haastattelu- ja tutkimuspalvelut Kohdenumero: SUOMI EUROOPASSA ITSETÄYTETTÄVÄ LOMAKE A H. Alla kuvaillaan lyhyesti ihmisten ominaisuuksia. Lukekaa jokainen kuvaus ja rengastakaa, kuinka paljon tai vähän

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 148 Kunnanhallitus 20.05.2013

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2011 1 (6) 684 Lausunto Varautuminen ja kokonaisturvallisuus - komiteamietinnöstä HEL 2011-000148 T 00 01 06 Päätös päätti antaa komiteamietinnöstä seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013

JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 JYTYN KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY syksy 2013 KENEEN SINÄ LUOTAT- KAMPANJAKYSELY Lähetettiin syyskuussa kaikille Jytyn jäsenille, joiden sähköpostiosoitteet olivat jäsenrekisterissä. Vastauksia yhteensä

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Puhe Helsingin Työväentalon kolmannessa" avajaisjuhlassa 31/1. Toisena puhujana esiintyi juhlassa Väinö Tanner, Joka alussa huo

Puhe Helsingin Työväentalon kolmannessa avajaisjuhlassa 31/1. Toisena puhujana esiintyi juhlassa Väinö Tanner, Joka alussa huo Puhe Helsingin Työväentalon kolmannessa" avajaisjuhlassa 31/1 Suomen Sos.dem. selostus 1/2-31 t aas pp f t y oy;.n ku r f ih ip.r e a l l e. "Isoviha" kestetty, "pikkuviha" murrettu. Helsingin Työväentalo

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot