SIIKAJOEN KUNTA HYVINVOINTIKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIIKAJOEN KUNTA HYVINVOINTIKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 SIIKAJOEN KUNTA HYVINVOINTIKERTOMUS 2011

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta 2 2. Hallintokuntien toimenpiteet kunnan vahvistetussa talous- ja toiminta- suunnitelmassa Strategiat, ohjelmat ja tavoitteet 4 4. Väestön hyvinvoinnin ja palvelujen kuvaus 5 5. Hyvinvointikertomuksen hyväksyminen osana kunnan talous- ja toimintasuunnitelman vahvistamista.. 14

3 2 1. Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta - toiminta- ja taloussuunnitelmassa on päätetty, että kunnassa tehdään hyvinvointikertomus seutukunnassa käytössä olevan sähköisen mallin pohjalle Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat, luottamushenkilöt, työryhmät): - sivistystoimenjohtaja, tekninen johtaja, hallintopäällikkö ja ruoka- ja siivoustoimenpäällikkö - kertomus käsitellään johtoryhmässä 2. Hallintokuntien toimenpiteet kunnan vahvistetussa talous- ja toimintasuunnitelmassa Toimenpiteet on seuraavassa jaoteltu neljän teeman alle: 1. Kolmannen sektorin toimijoiden ohjaava tukeminen: yleishallinto: työllisyyden edistäminen/kuntalisä yhteisöille, yrityksille ja yksityisille, 1. vuosi 190 /kk/henkilö, 2. vuosi 360 /kk/henkilö sivistystoimi: koulujen tilat 3.sektorin käytössä korvauksetta (pois lukien liikuntasalit), kerhotoiminta: valtion avustusta saatiin vapaa-aikatoimi jakoi avustuksia, liikuntatoimi , nuorisotoimi 500 vuosittainen määräraha Pitäjäpäiville, Luomumarkkinoille, Paavolan markkinoille 2. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy: toiminta-avustus 4H-yhdistykselle kuntouttavassa työtoiminnassa ruokailumahdollisuus etsivän nuorisotyön toiminta: alle 29-vuotiaita työnhakijoita oli 110, joista täysin työttömiä 49; sosiaalitoimen asiakkaana oli 64 kpl v. nuorta, 10 asiakasta oli etsivän työn kohderyhmässä, joista 1 kieltäytyi palvelusta ja 9 osallistui ohjaukseen yksilöohjaus: elämänhallinnallista ohjausta ja urasuunnittelua, liittyvät asumiseen, talouteen, itsetuntemukseen ja kouluttautumiseen palveluohjaus: ohjataan työvoimapalveluiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin

4 3 toiminnasta on tiedotettu laajasti kouluilla, lähialueiden oppilaitoksissa, kutsunnoissa ja nuorisotiloissa toimintaa on esitelty eri sektoreilla, työ on monialaista verkostotyötä Siikajoki on mukana seutukunnallisessa yhteistyössä ryhmävalmennuspaketti 9.luokkalaisille ja lukiolaisille yhdessä oppilaanohjaajan kanssa (vähennetään koulupudokkaiden määrää) 3. Viihtyisän ympäristön ylläpitäminen ja tason nostaminen: liikenneväylät, piha-alueet: liikennöitävyys turvattu viheralueet: hoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet uimarannat, leikkikentät: kunto tarkastettu säännöllisesti, siivous ja huolto säännöllisesti esteettömyyden huomioiminen rakennus- ja korjaustöiden yhteydessä monimuotoisuus leikkikenttien ja lähiliikunta-alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa rakennusvalvonta: luvitusvaiheessa varmistetaan, että hankkeista tulee terveellisiä ja turvallisia sekä ympäristön kannalta viihtyisiä ja luonnon arvot huomioivia vesistöjen tilaa seurataan säännöllisillä tutkimuksilla 4. Terveellisten elämäntapojen tukeminen: kunta tukee ns. massaliikuntaa vuosittain käytössä laitteiden hankintaan ja liikunta-alueiden kunnostamiseen kansalaisopistossa opintoseteli: avustusta saatiin 7 000, käytettiin ohjattuun maksuttomaan kuntoiluun 6 kylällä, yli 63-vuotiaiden ja työttömien terveyden edistämiseen kulttuuritoimintaa järjestettiin, mm. konsertteja, teatterimatka liikuntatoimi pitää yllä hiihtolatuja, pururatoja sekä koulujen lähiliikuntapaikkoja; kuntalaisten käytössä kuntosaleja 4 kylällä opetussuunnitelmissa terveyskasvatus, terveelliset elämäntavat vapaa-aikatoimi/nuoriso: nuorisoillat ja diskot, nollatoleranssiperiaatteella, päihteet ja tupakointi kiellettyjä osallistuttu seudulliseen Ehkäpä-toimintaan, huumebussivierailuja kouluilla kunnan keskuskeittiössä kiinnitetään huomiota ruoan terveellisyyteen jo raakaainehankinnoissa (mahdollisimman vähän mm. valmisruokia) kouluruokakyselyn perusteella aterioihin oltiin varsin tyytyväisiä

5 4 3. Strategiat, ohjelmat ja tavoitteet Kunnan hyvinvointipolitiikan ja johtamisen tavoitteet ja painopistealueet tällä hetkellä: Vuoden 2012 teemoja ei ole muutettu 1. Ennaltaehkäisevä toiminta, kuntalaisten oman aktiivisuuden tukeminen 2. Kolmannen sektorin toimijoiden ohjaava tukeminen 3. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy 4. Viihtyisän ympäristön ylläpitäminen ja tason nostaminen 5. Terveellisten elämäntapojen tukeminen Valtuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja kunnan alueen kehittämisestä konkretisoidaan taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. Siikajoen kunta allekirjoitti muiden kuntien tavoin maakunnan hyvinvointiohjelman vuonna Sen pohjalta kunnat ovat käynnistäneet hankkeita ja toimenpiteitä yleisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Taustalla on huoli sairaanhoitomenojen rajusta kasvusta sekä eri väestöryhmien suurista terveyseroista. Kertomuksen tilasto- ja tausta-aineistossa kuvataan erinäisin tunnusluvuin oman kuntamme väestön terveydentilaa ja sairastavuutta. Vuosittaisten toimenpiteiden avulla kunta voi vaikuttaa hyvinvoinnin kasvuun ja tukea ihmisten omatoimisuutta sen ylläpitämiseksi. Ensisijainen vastuu on kuitenkin aina kuntalaisella itsellään ja hänen lähipiirillään. Sähköisen pohjan kuntakohtaiset tilastotiedot on kerätty Kanerva-KASTE hankkeessa kehitetyn TEHO työvälineen avulla SOTKAnetin tiedoista. KASTE ohjelma on kansallinen terveysohjelma ja SOTKA puolestaan sosiaali- ja terveyspuolen valtakunnallinen tilastoaineisto. Hallintokunnat ovat ottaneet kauden toiminta- ja taloussuunnitelmissaan huomioon yleisiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteita: 3. sektorin toimijoiden ohjaava tukeminen nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen viihtyisän ympäristön ylläpitäminen ja tason nostaminen terveellisten elämäntapojen tukeminen Tavoitteiden mukaiset keinot ja toimenpiteet sekä niihin tarvittavat resurssit on kirjattu kunkin hallintokunnan alle. Sosiaali- ja terveyspalveluissa vastuutahona on Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä.

6 5 Hyvinvoinnin edistäminen kulkee juonteena myös kunnan kuntasuunnitelmassa, asuntopoliittisessa ohjelmassa, vanhusten asumista määrittävässä suunnitelmassa sekä henkilöstön hyvinvointiohjelmassa. Pitkällä aikavälillä painopistealueet otetaan indikaattoritiedoista (esim. suuret kansansairaudet, syrjäytyminen, nuorten ongelmat) ja resursseja ohjataan vaikuttavuuden varmistamiseksi näihin painopistealueisiin. Kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä tulee edelleen vahvistaa, samoin kuin kunnan eri hallintokuntienkin yhteistyötä. Tavoitteena on vaikuttaa kasvaviin sairaanhoitokustannuksiin. Keskeiset hyvinvointiin liittyvät asiakirjat ja ohjelmat, joita kunnassa on valmisteltu tai jotka muuten ohjaavat toimintaa: Seutukunnalliset: lastensuojelusuunnitelma mielenterveys- ja päihdestrategia nuorisopoliittinen ohjelma vanhuspoliittinen strategia hyvinvointikuntayhtymän strategia hyvinvointikuntayhtymän kanssa tehtävä vuosittainen palvelusopimus Kunnalliset: kansalaisopiston vuosittainen opinto-ohjelma työllisyystoimikunnan toimenpideohjelma kuntasuunnitelma: Tulevaisuuden käsikirja Siikajoki 2030 vuosittaiset talous- ja toimintasuunnitelmat 4. Väestön hyvinvoinnin ja palvelujen kuvaus Seuraavissa taulukoissa indikaattorin (esim. huoltosuhde) jälkeiset kaksi saraketta kuvaavat Siikajoen tilannetta ja nuolet osoittavat muutoksen suunnan edellisvuoteen verrattuna (kysymysmerkit=ei vertailutietoa edelliseltä vuodelta). V1-V6 ovat verrokkialueita/-kuntia, joissa V3-V6 ovat Siikajoen tyyppisiä maaseutukuntia. Demografinen huoltosuhde kertoo, kuinka monta huollettavaa (ilman työttömiä) on sataa työssä käyvää kohti. Koulutustasomittain puolestaan on Tilastokeskuksen kehittämä indikaattori. Se lasketaan 20 vuotta täyttäneen väestön suorittamien tutkintojen koulutusasteista. Mittain ottaa huomioon väestön koulutuksien lukumäärän ja painottaa ne koulutusasteen mukaan ja tiivistää tiedot yhdeksi indikaattoriksi. Koulutusasteita on luokituksessa 6, joista alin on ei perusasteen jälkeistä tutkintoa ja ylin tutkijakoulutusaste l. tieteelliset lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

7 6 Väestö- ja perherakenne / yleiset V1 = Pohjois-Pohjanmaa V2 = Raahen seutukunta V3 = Siikalatva V4 = Eurajoki V5 = Ilomantsi V6 = Jokioinen indikaattori Siikajoki arvo muutos V1 Pohj V2 Raah V3 Siik V4 Eura V5 Ilom V6 Joki Huoltosuhde, demografinen ,9 54,2 56,7 66,9 57,4 66,4 59 Koulutustasomittain Lapsiperheet, % perheistä ,8 43,8 39,9 35,9 40,1 27,6 42 Muu kuin suomi tai ruotsi äidinkielenä / 1000 asukasta 2010 Nettomuutto / 1000 asukasta 2010 Sairastavuusindeksi, ikävakioitu ,8 16,7 15,1 7,9 14,9 19,2 15,7-19,7 0,1-8,1-14,4 7,3-7,2-8,2 130, ,4 125,6 89,2 Väestö Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista 2009 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä ,4 37,7 36,5 38,2 31,2 43,4 34,2 12,2 16,6 14,9 15,6 14,3 18,9 19,6

8 7 Lapset ja lapsiperheet V1 = Pohjois-Pohjanmaa V2 = Raahen seutukunta V3 = Siikalatva V4 = Eurajoki V5 = Ilomantsi V6 = Jokioinen indikaattori Siikajoki arvo muutos V1 Pohj V2 Raah V3 Siik V4 Eura V5 Ilom V6 Joki Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista 2010 Ei yhtään läheistä ystävää, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista , ,7 33,8 27,8 42,3 32,9 12,9??? 9,1 8,7 11,1 2,2 - - Kodin ulkopuolelle sijoitetut vuotiaat, % vastaavanikäisestä 0,6 1 0,8 1,3-2,2 0,8 väestöstä 2010 Koulukiusatuksi joutuneet, % 8. ja 9,1??? 7,3 8,5 11,3 4, luokkalaisista 2009 Kunnan kustantamassa kokopäivähoidossa olleet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä ,1 49,6 40,5 45,2 59,8 71,7 61,5 Lasten pienituloisuusaste , ,9 8,9 20,6 14,3 Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / vuotiasta 2009 Terveydentila keskinkertainen tai huono, % 8.- ja 9. luokan oppilaista ,9??? 15,8 16,3 17,4 11,1 - -

9 8 Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä 2009 Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista 2009 Tupakoi päivittäin, % 8.- ja 9.- luokan oppilaista ,9 8,4 5,9 6,6 11,7 9,7 8,4??? 13,2 11,9 25,7 15, ,1??? 15,5 15,2 21 4,5 - - Vanhemmuuden puutetta, % 8.- ja 9.luokan oppilaista ,2??? 19,5 16,1 24,4 11,3 - -

10 9 Nuoret V1 = Pohjois-Pohjanmaa V2 = Raahen seutukunta V3 = Siikalatva V4 = Eurajoki V5 = Ilomantsi V6 = Jokioinen indikaattori Siikajoki arvo muutos V1 Pohj V2 Raah V3 Siik V4 Eura V5 Ilom V6 Joki Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / vuotiasta 2008 Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 2009 Nuorisotyöttömät, % vuotiaasta työvoimasta 2010 Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä ,2 9,7 10,3 8,9 12,3 13,7 10,8 10, ,4 10,4 13,5 11,4 1,7??? 2,2 2 1,8-4,9 1,9

11 10 Työikäiset V1 = Pohjois-Pohjanmaa V2 = Raahen seutukunta V3 = Siikalatva V4 = Eurajoki V5 = Ilomantsi V6 = Jokioinen indikaattori Siikajoki arvo muutos V1 Pohj V2 Raah V3 Siik V4 Eura V5 Ilom V6 Joki Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 2010 Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1000 asukasta ,9 4,7 5 7,1 3 7,4 3 5,8 10,1 13,6 7,9 2 0,3 9,4 Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / ,2 1,9 0,9 0,3 1,2 2,2 0,7 asukasta 2009 Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla 3,7 hoidetut potilaat / 1000 asukasta 3,6 3 5,8 1,9 8 2, Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä , ,9 16,1 19,1 13,2 26,7

12 11 Psykiatrian avohoitokäynnit / 1000 asukasta 2008 Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 2009 Tuki- ja liikuntaelinten- sekä sidekudosten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat, % vuotiaista 2010 Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % vuotiaista ,8 1,5 1,7 0,4 1 2,4 0,7 3,9 2, ,7 3,9 1,8 12,5 8,8 10,7 13,1 7,8 14,9 6,7 Työttömät, % työvoimasta ,6 11,7 10,9 8,7 8,5 14,4 9,6 Vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalassa hoidetut potilaat / asukasta ,2 162,6 177,1 198,8 162,8 181,4 123,8

13 12 Ikäihmiset V1 = Pohjois-Pohjanmaa V2 = Raahen seutukunta V3 = Siikalatva V4 = Eurajoki V5 = Ilomantsi V6 = Jokioinen indikaattori Siikajoki arvo muutos V1 Pohj V2 Raah V3 Siik V4 Eura V5 Ilom V6 Joki Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä 87,9 89,2 87,6 87,2 86,7 87,2 89,5 väestöstä 2010 Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 65 vuotta täyttäneillä / vastaavanikäistä 2009 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 6,1 3,6 4,4 2,8 5,4 6,2 5, Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet 23,8 asiakkaat, % vastaavanikäisestä 14,8 19,9 4,3 12,1 9,1 11,4 väestöstä 2010 Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 4,2 3,3 3,9 3,6 3,2 4, Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä ,3 41,8 40,5 41,2 51,1 43,3 43,4

14 13 Muut hyvinvointitiedot Kirjasto vuonna kirjaston kävijämäärä henkilöä - lainaukset/asukas 22,1 Kansalaisopisto - vuonna 2011 yhteensä 6204,5 tuntia Liikuntapaikat 1. Kuntosalit: - Ruukki, vanha urheilutalo - Revonlahti, koulu - Siikajoki, Komppalinna - lisäksi Paavolan nuorisoseuran kuntosali 2. Liikuntasalit - suurimmat löytyvät Ruukista, yläasteen sali ja Siikajoelta Komppalinna. Lisäksi pienemmät salit kouluilla; Revonlahti, Ruukki, Paavola, Luohua ja Saarikoski 3. Kuntoradat (kesä) / hiihtoladut (talvi) - Luohua Tönkyräkangas - Kirkkokukkula - Hietamaa, ala-ase - Siikajoki, taajama (yhdyslatu Urheilumaasta) - Saarikoski koulu - Revonlahti, vanha urheilukenttä sekä taajama (kehitteillä) - Karinkanta - kuntorata/hiihtolatu Paavolassa - Jokilatuja jäätilanteen mukaan 4. Jääkentät / kaukalot sekä pallokentät - jääkiekkokaukalo joka kylällä (7 kpl) jääkentät Ruukin ylä- ja alakoululla, Relletissä ja Karinkannassa - pesäpallokentät Ruukissa, Siikajoella, Saarikoskella ja Tuomiojalla 5. Muuta - tenniskenttiä 3 kpl sekä 3 kpl urheilumassaa - FK-rata (FK-kerho) - Siikajoen moottorirata (SiiMU) - useita uintipaikkoja, Hietamaa, Tauvo, Varessäikkä - kiintorastit eri kylillä - Golfkenttä - avantouintipaikka Hietamaalla - uimaranta Paavolassa

15 14 Nuokkarit - nuorisotilat Ruukin, Siikajoen ja Paavolan kylillä Etsivän nuorisotyön asiakkaat - vuodelta 2011 siirtyi vuodelle 2012 yhteensä 12 asiakasta Työllistämistoimien piirissä olevat - 13 työllistettyä Kuntouttavassa työtoiminnassa joulukuussa 2011 yhteensä 32 henkilöä Kolmannen sektorin toiminta, aktiivisten kylätoimikuntien ja yhdistysten määrä - Karinkannan kyläseura - Ruukin kyläyhdistys - Luohuan kyläyhdistys - Saarikosken kyläyhdistys - Paavolan kyläyhdistys - Siikajoen kyläyhdistys - Relletin kyläyhdistys - Revonlahden kyläyhdistys 5.Hyvinvointikertomuksen hyväksyminen osana kunnan talous- ja toimintasuunnitelman vahvistamista Valtuuston päättämät kehittämiskohteet, asettamat tavoitteet ja vahvistamat resurssit. Tämä hyvinvointikertomus tehdään jatkossa valtuuston päättämien painopistealueiden pohjalta.

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Seinäjoki 1. Hyvinvointikertomus Kunta Seinäjoki Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Tämä hyvinvointikertomus on terveydenhuoltolain 12 :n mukainen raportti asukkaiden terveyden

Lisätiedot

Siikalatvan Kunta. Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015

Siikalatvan Kunta. Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 Siikalatvan Kunta Hyvinvoinnin tilan raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 1 OSA I PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 8.11.2012 Väestö Hallinnointi osuus %, Kustannus Päivystysv. Vastuu viikkojen Kunnat 31.12.2011 Osuus % euro 2 ohj. etup. Yhteensä määrä hinta/kunta

Lisätiedot

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta

Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Seinäjoki 1. Hyvinvointikertomus Kunta Seinäjoki Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta ajanjaksosta Tämä hyvinvointikertomus on Terveydenhuoltolain 12 :n mukainen raportti Seinäjoen kaupungin

Lisätiedot

Pudasjärven kaupungin hyvinvointikertomus

Pudasjärven kaupungin hyvinvointikertomus 1 Pudasjärven kaupungin hyvinvointikertomus Tarkoitus ja tavoitteet: Hyvinvointikertomus on katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Kertomuksen avulla saadaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 1 16.02.2012

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 1 16.02.2012 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 2 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS 2014

HYVINVOINTIKERTOMUS 2014 HYVINVOINTIKERTOMUS 2014 2 HYVINVOINTIKERTOMUS 1 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Valkeakoskella... 3 2 Valkeakosken kaupungin terveydenedistämisaktiivisuus... 3 3 Valkeakosken väestö ja elinolot...

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointikertomus Hyvinvointiryhmä Hyvinvointikertomus 2013 2016 Ruoveden kunta Vaakunan on suunnitellut Eino Halén, ja se vahvistettiin käyttöön 23. marraskuuta 1959 Vaakunaselitys: Punaisessa kentässä kolme hopeista lahnaa asennossa 2

Lisätiedot

Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus

Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus Haukiputaan kunnan hyvinvointikertomus = eri hallinnonalojen yhdessä laatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vaikuttaviin tekijöihin. Kertomuksen laadinnan tarkoitus: Kertomuksen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Kuva: Loviisan saaristo, Pepe Kallioinen Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Loviisan kaupunki Lovisa stad Lapinjärven kunta Lappträsk kommun 2 Sisältö 1. JOHDANTO, KERTOMUKSEN

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013

Hyvinvointikertomus vuodelta 2013 Välfärdsberättelse år 2013 Kuva: Loviisan saaristo, Pepe Kallioinen Hyvinvointikertomus vuodelta 203 Välfärdsberättelse år 203 Loviisan kaupunki Lovisa stad Lapinjä 2 rven kunta Lappträsk kommun Sisältö. JOHDANTO, KERTOMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

Suomussalmi: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016. Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat, luottamushenkilöt, työryhmät):

Suomussalmi: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016. Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat, luottamushenkilöt, työryhmät): Suomussalmi: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Rauhankatu 3 18100 Heinola (03) 84 930

Heinolan kaupunki Rauhankatu 3 18100 Heinola (03) 84 930 Hyvinvointikertomus ja-suunnitelma 2013-2016 Heinolan kaupunki Heinolan kaupunki Rauhankatu 3 18100 Heinola (03) 84 930 Heinolan Käsittely: kaupungin Sotela 23.4.2013 hyvinvointikertomus 66 Päivitys: Sotela

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013

Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013 Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013 JOHDANTO... 3 VASTUU LAPSEN HYVINVOINNISTA... 4 HYVINVOINNIN SEURANTA JA ARVIOINTI... 6 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNISTA RANUALLA...

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS

TEUVAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS TEUVAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti vuosilta 2013-2014 ja suunnitelma vuodelle 2015 Kvalt 19.1.2015 9 OSA I VUOSIEN 2013-2014 ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden

Lisätiedot

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 1 Ehdotus 10.2.2010 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1. Suunnitelman tausta ja lähtökohdat... 6 2. Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2014

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2014 Sos.ltk 9.4.2013 14 / liite no 3 Sos.ltk 19.6.2013 31 / liite no 9 Kh 8.8.2013 Liite nro 1 ( 189) Kv 5.9.2013 Liite nro 1 ( 73) LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2014 MARTTILAN KUNTA Päivitetty

Lisätiedot

Kuusjoen hyvinvointikertomus 2003 2005

Kuusjoen hyvinvointikertomus 2003 2005 Kuusjoen hyvinvointikertomus 23 25 2 Sisällys 1. Johdanto 2. Terveys 215-ohjelman tavoitteet ja Kuusjoen kunnan hyvinvointitavoitteet 25 3. Hyvinvoinnin ilmeneminen 3.1 Väestökuvaus 3.2 Lasten ja nuorten

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2009-2012 MARTTILAN KUNTA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2009-2012 MARTTILAN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2009-2012 MARTTILAN KUNTA 15.12.2009 1. Johdanto Vuoden 2008 alussa voimaan tullut lastensuojelulaki (13.4.2007/417) velvoittaa kuntaa laatimaan suunnitelman lasten

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus. Kaupunginhallitus 17.3.2014 Kaupunginvaltuusto 24.3.2014 19

Hyvinvointikertomus. Kaupunginhallitus 17.3.2014 Kaupunginvaltuusto 24.3.2014 19 Hyvinvointikertomus Kaupunginhallitus 17.3.2014 Kaupunginvaltuusto 24.3.2014 19 Johdanto Kouvolan kaupungin ensimmäinen hyvinvointikertomus on luotu 2010 ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.3.2011.

Lisätiedot

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009

KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 KUOPION HYVINVOINTIKERTOMUS 2009 Kuvaus kuopiolaisten hyvinvoinnista ja hyvinvointistrategian tavoitteiden toteutumisesta Tiivistelmä laajemmasta raportista Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu,

Lisätiedot

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014-2017 Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014 2017 1 Sisällys I JOHDANTO... 4 II PIEKSÄMÄKI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat, luottamushenkilöt, työryhmät):

Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat, luottamushenkilöt, työryhmät): Ylöjärven kaupungin sähköinen hyvinvointikertomus (tämä asiakirja tallennetaan Kuntaliiton valtakunnalliseen tiedostoon) OSA I TÄHÄN ASTISEN HYVINVOINTITYÖN ARVIOINTI Kertomuksen vastuutaho ja laatijat

Lisätiedot

MASKUN, MYNÄMÄEN JA NOUSIAISTEN HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE 2013 2016

MASKUN, MYNÄMÄEN JA NOUSIAISTEN HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE 2013 2016 MASKUN, MYNÄMÄEN JA NOUSIAISTEN HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE 2013 2016 0 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 HYVINVOINTITIEDON JA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Sairastavuus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot