Homma hanskaan Nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen Seinäjoki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Homma hanskaan Nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen Seinäjoki 29.10.2008"

Transkriptio

1 Professori Asko Suikkanen, Lapin yliopisto Homma hanskaan Nuorten syrjäytymiskierteen katkaiseminen Seinäjoki Suikkanen Asko & Martti Sirpa & Linnakangas Ritva 2004: Homma hanskaan. Nuorten kuntoutuskokeilun arviointi Linnakangas Ritva & Suikkanen Asko 2004: Varhainen puuttuminen. Mahdollisuus nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä Molemmat julkaistu STM:n selvityksiä-sarjassa 1

2 Nuorten kuntoutuskokeilulle asetetut yleiset tavoitteet (1) kehitetään toimivaa yhteistyömallia, jossa nuori, hänen lähiverkostonsa, paikalliset toimijat sekä Kela ja palvelujen tuottajat toimivat aktiivisesti yhdessä tavoitteena on luoda integroitu palveluketju, jossa Kelan normaalipalvelujen lisäksi järjestämä kuntoutus on osa nuoren kanssa räätälöityä kokonaissuunnitelmaa pyritään selvittämään, olisiko tehtävä toiminnan ja rahoituksen lainsäädännöllisiä uudistuksia tavoitteena on kehittää hyviä toimintamalleja, joissa tukitoimenpiteiden yhdistämiseen sekä yhteistyöhön ja vastuusuhteisiin eri toimijoiden välillä on kiinnitetty huomiota 2

3 Nuorten kuntoutuskokeilulle asetetut yleiset tavoitteet (2) tavoitteena on antaa syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle mahdollisuus omien voimavarojensa hyödyntämiseen, onnistumisen kokemuksiin ja vertaisryhmän tukeen tavoitteena on nuoren syrjäytymisen ehkäiseminen ja syrjäytymiskierteen katkaiseminen tavoitteena on tehdä nuoren kanssa ammatillisen koulutuksen suunnitelma ja luoda valmiudet koulutukseen osallistumiseen 3

4 Määrällisiä tietoja (tilanne marraskuu 2003) kokeiluun osallistunut yhteensä 630 nuorta keskeyttäneitä nuorta on osallistunut työharjoitteluun tai -kokeiluun (40 %) 78 nuorta on osallistunut koulutuskokeiluun (12 %) 100 nuorta on ollut tutkimusjaksolla (16 %) 262 nuorta on aloittanut opiskelun toisella asteella (42 %) muuta: saanut peruskoulun päättötodistuksen, korottanut tenttimällä peruskoulun todistusta, ollut 10-luokalla, valmentavassa koulutuksessa, huumehoidossa, päihdehoidossa, huostaanotettu lähes kolmella neljästä niistä nuorista, joille tehtiin kuntoutussuunnitelma, katsottiin tapahtuneen merkittävää elämäntilanteen selkiytymistä 4

5 Hyvät käytännöt/ työskentelymuodot verkostoyhteistyö, sidosryhmäyhteistyö yhteistyö perheiden kanssa työparityöskentely tukihenkilötoiminta ohjattu työllistyminen työn ja koulun/ opiskelun yhteen nivominen pienryhmätyöskentely riittävästi aikaa yksilötyöskentelylle nuoren kanssa 5

6 Hyvät käytännöt/ yksilöllisyys yksilöllisesti räätälöidyt kuntoutussuunnitelmat kuntoutustutkimukset, terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi yksilölliset koulutusratkaisut palvelujärjestelmästä valitaan nuorelle yksilöllisesti sopivimmat palvelut yksilöllinen tukityö esim. tuetun työn -mallin puitteissa kokonaisvaltainen, yksilölähtöinen työskentely nuoren ja perheen kanssa pitkäjänteinen yksilöllinen ohjaus 6

7 Hyvät käytännöt/ toiminnan välineet selkeät toimintajaksot (yksilöt ja ryhmät), viikko-ohjelmat nuoren vastuuttaminen (esim. aikatauluista, toiminnasta) nuori haetaan kouluun/ töihin (motivointi, kontrolli) kouluarvosanojen korotus + tukiopetus, läksypiiri työpajatyöskentely, ammatilliset pajat, työn avulla oppiminen ammatinvalinnan ohjaus, koulutus- ja työkokeilut selvittely- ja tutkimusjaksot erityisosaamisen yksiköissä ryhmätoiminta, vapaa-ajan toiminta, etsitään harrastus, kesätyöpaikka läsnäolo, saatavilla olo kuntoutusraha 7

8 Nuorten mielestä eniten hyötyä/ apua tuki peruskoulun suorittamiseen työharjoittelut, työkokemus tuki toiselle asteelle hakemiseen aikuisen tuki, tukihenkilö ystävät, uudet tuttavuudet opastusta tulevaisuudensuunnitelmiin apu konkreettisissa asioissa päässyt paikkoihin, missä ei ennen ole ollut elämänhalun löytyminen raha vapaapäivä, ruokailu 8

9 Nuorten mielestä parasta on ollut koulunkäyntiin saatu tuki tutustuminen kouluihin ja aloihin työharjoittelu, on saanut töitä tulevaisuudensuunnittelu on ihmisiä tukemassa mahdollisuus tutustua muihin nuoriin harrastusmahdollisuudet erilaiset päivät, retket, matkat huomion lisääntyminen kotona ilmainen perusruokailu kuntoutusraha 9

10 Vanhempien mielestä vaikutus nuoren elämään nuoren mieliala muuttunut avoimuus, itseluottamus lisääntynyt nuori kokee välittämistä päivärytmi normalisoitunut vastuullisuus kasvanut asenne ja motivaatio koulunkäyntiin muuttunut peruskoulu tulee suoritettua muutoksia konkreettisessa toiminnassa nuori ajattelee asioita kypsemmin nuori on alkanut suunnitella tulevaisuuttaan (esim. jatko-opintojaan) ammatinvalinta on selkiytynyt nuori on aloittanut opinnot toisella asteella ja pysynyt siellä nuori on saanut harrastuksia 10

11 Vanhempien saama tuki on saanut itselle vähän hengitystilaa ja uutta puhtia, kun on ollut myös muita vastaamassa nuoren ongelmiin eikä ole enää aivan yksin ongelmien kanssa joku muukin välittää nuoresta, eikä tarvitse olla yksin murrosikäisen ongelmien kanssa nuoren stressioireiden poistuttua myös oma stressi poistui nuori on koulussa opettajan valvonnassa paremmin ja luvattomat poissaolot ovat tarkkailun alla 11

12 Vanhempien esiin nostamia kehittämistarpeita enemmän yhteisiä tapaamisia projektityöntekijöiden kanssa yhteisiä tapaamisia muiden vanhempien kanssa koulu ei ole välttämättä paras paikka tapaamisille nuorelle yhteyshenkilö myös opiskelupaikkakunnalla nuorille ja vanhemmille tietoa erilaisten tukien (ja palkan) vaikutuksista toisiinsa tehokkaampi toiminnasta tiedottaminen palautetta nuoren edistymisestä vanhemmille enemmän 12

13 Yhteistyötahojen mielestä nuorten tukeminen edellyttää (1) yhteistyöhön koordinaattori sopimuksiin pohjautuvia yhteistyökäytäntöjä, jopa velvoitteita lisäresursseja kentälle, esim. koulupuolelle resursseja tukea erilaisia oppijoita ja eri tavalla oppivia eri toimijoiden kouluttamista koululle selkeää roolia kasvattajana ja nuorten tukijana tiivistä yhteistyötä kodin ja koulun välillä laajaa ja toimivaa yhteistyöverkostoa (ainakin koulu-, nuoriso-, sosiaali-, työvoima- ja terveystoimi sekä Kela) yhteistä vastuuta nuoren tukemiseen 13

14 Yhteistyötahojen mielestä nuorten tukeminen edellyttää (2) aikaa nuorten tukemiseen voimavarakeskeistä lähestymistä ettei toiminta ole leimaavaa, nuoren helppo tulla kannustus/ motivointirahaa vuotiaille nuorten motivointiin ja sitouttamiseen valmentavia koulutusmahdollisuuksia perusasteelta toiselle asteelle syrjäytymisvaarassa olevien nuorten vapaa-ajan toimintaan satsaamista toiminnan jatkuvuutta, pitkäjänteisyyttä, pysyvyyttä 14

15 Millaisia nuoria on pystytty parhaiten tukemaan ja millaisiin tilanteisiin vaikuttamaan (1) nuori on vielä peruskoulussa (ensisijainen) tai peruskoulun päättämisestä ei ole puolta vuotta kauempaa nuori saadaan mukaan ongelmien ilmaannuttua ollaan koulun kanssa yhteistyössä heti syksystä nuori on valmis ottamaan tuen vastaan nuori on mukana omasta halusta nuori on motivoitunut vaikuttamaan omaan elämäänsä, ei ainoastaan raha porkkanana luottamus on syntynyt molemmin puolin 15

16 Millaisia nuoria on pystytty parhaiten tukemaan ja millaisiin tilanteisiin vaikuttamaan (2) nuoren ongelmat eivät ole suunnattoman vaikeita nuoren oppimisvaikeudet on tutkittu, mahdollisesti esy- tai mukautettu koulutausta nuoren vuorokausirytmi on saatu kuntoon nuoren kotitilanne on suhteellisen normaali ainakin toinen vanhemmista näkee realistisesti nuoren tilanteen ja toimii yhteistyössä nuoren tukemisessa nuorella on aikaa muutoksen tekemiseen, on mahdollisuus pitkäjänteiseen tukemiseen 16

17 Millaisten nuorten kohdalla ja millaisiin tilanteisiin ei ole pystytty vaikuttamaan juuri lainkaan nuori on melkein täysi-ikäinen ja peruskoulun päättymisestä on jo pidemmän aikaa nuorella on useampia opiskelun keskeyttämisiä ja kielteisiä koulukokemuksia nuorella on alkanut syntyä omia virityksiä kaveripiirin suhteen motivaatio projektin tapaiseen toimintaan puuttuu vasta toisella asteella todetaan mukautuksen tarve tai ADHD-oireyhtymä sosiaalisesti sopeutumattomia nuoria (huumeet, rikokset) ongelmallinen kasvuympäristö, huostaanoton tai sijoituksen kynnyksellä olevia nuoria nuorella on vaikea mielenterveysongelma tai muu vakava sairaus perhe ei puutu nuoren tekemisiin yhteistyötä kodin kanssa ei ole 17

18 Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn* ideaalimalli Pääperiaatteet: varhainen puuttuminen, saattaen vaihtaminen, aktivointi, tulevaisuusorientaatio ja sosiaalisten siteiden vahvistaminen * sosiaalinen vahvistaminen Peruskoulu - koulun ja kodin välinen tiivis yhteistyö - poissaolojen tehostettu seuranta ja niiden syiden selvittäminen - oppimisvaikeuksien ja heikentyneen koulumenestyksen syiden selvittäminen - ehkäisevä ja tehostettu oppilashuolto - tulevaisuuteen suuntautuva ajattelu herätellään luokalla -> tehostetun ammatinvalinnanohjauksen avulla varmistetaan, että jokaisella peruskoulun päättävällä on jatkosuunnitelma, johon nuori on sitoutunut Lukio Ammatillinen oppilaitos Keskeyttäneet Keskeyttäneet Muu oppilaitos tms. Keskeyttäneet Peruskoulun keskeyttäneet ja ilman jatkopaikkaa olevat Lähde: Suikkanen & Martti & Linnakangas Keskeyttäneet ja ilman jatkopaikkaa olevat - ilmoitus kaikista keskeyttäneistä - yhteydenotto nuoreen ja vanhempiin - nuoren motivointi aktiiviseen toimintaan - sitoutumis- ja tutustumisjakso - monitahoinen yhteistyöpalaveri arvioi tilanteen sekä vastaa nuoren tuen tarpeeseen - toimintasuunnitelman laatiminen ja sen toteutus Tulevaisuuspaja -nuoret osallistuvat erilaisiin toimintoihin päivittäin yksilöllisten suunnitelmien mukaisesti - keskeistä: tuki on jatkuvasti saatavilla, ryhmässä toimiminen, aktiivinen osallistuminen työelämä- ja jatkokoulutusvalmiuksia parantavaan toimintaan (esim. työkokemus, kurssit ja muu koulutus) sekä omien ura- ja koulutussuunnitelmien työstämiseen Koulutus - keskeyttäneet takaisin tulevaisuuspajalle Työelämä - keskeyttäneet takaisin tulevaisuuspajalle Elämänhallinta - osallisuus/ aktiivinen kansalaisuus -sosiaaliset siteet - arjen sujuvuus 18

Homma hanskaan Nuorten kuntoutuskokeilun arviointi

Homma hanskaan Nuorten kuntoutuskokeilun arviointi Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2004:5 Asko Suikkanen & Sirpa Martti & Ritva Linnakangas Homma hanskaan Nuorten kuntoutuskokeilun arviointi Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2004 Tiivistelmä

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen Mahdollisuus nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä

Varhainen puuttuminen Mahdollisuus nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2004:7 Ritva Linnakangas & Asko Suikkanen Varhainen puuttuminen Mahdollisuus nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2004

Lisätiedot

AKU-projekti Väliraportti

AKU-projekti Väliraportti AKU-projekti Väliraportti Peruskoulun päättäneiden, 15 17-vuotiaiden, ilman opiskelupaikkaa olevien sekä varhaisessa vaiheessa ammatillisen opiskelun keskeyttäneiden nuorten ohjaus- ja seurantaprojekti

Lisätiedot

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013

NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia. Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 NAO-koulutusten käynnistyminen Syksyn 2013 kyselyn tuloksia Erno Hyvönen Jyväskylä 25.10.2013 Aineistot Pienimuotoisesta kyselystä sovittiin työseminaari I:n yhteydessä 13.6.2013 Kvantitatiivinen tieto

Lisätiedot

Toisen asteen yhteys?

Toisen asteen yhteys? Toisen asteen yhteys? Tarja Koskinen Tarja Koskinen TOISEN ASTEEN YHTEYS? Aktivointia ammatilliseen koulutukseen ja keskeyttämisen ehkäisyä - kokemuksia ja hyviä käytäntöjä Teksti ja kuvat Tarja Koskinen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA Utajärven kunta UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 H y v i n v o i n t i t a l o, K i r k k o t i e 32, 9 1 6 0 0 U T A J Ä R V I 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

ELÄMÄÄ NIVELVAIHEISSA

ELÄMÄÄ NIVELVAIHEISSA ELÄMÄÄ NIVELVAIHEISSA ELÄMÄÄ NIVELVAIHEISSA Nuorten syrjäytyminen ja sen ehkäisy VaSkooli-projektin loppuraportti Suvi Kivelä ja Sakari Ahola KOULUTUSOSIOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, RUSE RESEARCH UNIT FOR

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

- PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008. sivistystoimiala

- PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008. sivistystoimiala sivistystoimiala - PROJEKTI 9.1.2006 30.6.2008 Sammonkatu 8 B PUH. (03) 814 4600 nuorisopalvelut@lahti.fi 15140 Lahti FAX (03) 814 4610 www.nuorilahti.net Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Projektin

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

Ajelehtimisesta sitoutumiseen

Ajelehtimisesta sitoutumiseen 1 Ajelehtimisesta sitoutumiseen - toimintamalli nuorten tuettuun asumiseen EHJÄ ry:n jälkihuoltoprojektin työtavan kuvaus Niina Lyijynen - Pirkko Kokko 2 Sisällys OSA 1 Johdanto...3 Organisaatiokaavio...4

Lisätiedot

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Sisällysluettelo Käydään toimeen nuorten hyväksi... 5 Lukijalle... 6 Miten tätä toimenpideohjelmaa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013 Hyvinkään kaupunki 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 1.1 Hyvinvointisuunnitelman taustalla vaikuttava lainsäädäntö... 3 1.2. Suunnitelman

Lisätiedot

VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN

VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN Voimakas-projektin väliarviointi 2/2014 Riitta Kinnunen Jukka Lidman Sisältö 1 VOIMAKAS- PROJEKTIN JA VÄLIARVIOINNIN TOTEUTUS 3 1.1 Voimakas- projektin toteutus 3 1.2 Väliarvioinnin

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

VaSkooli - koulutustakuumallin kehittäminen Turun ja Salon seutukuntiin. Loppujulkaisu. Hippuja VaSkoolista. Tuloksia ja hyviä käytäntöjä

VaSkooli - koulutustakuumallin kehittäminen Turun ja Salon seutukuntiin. Loppujulkaisu. Hippuja VaSkoolista. Tuloksia ja hyviä käytäntöjä VaSkooli - koulutustakuumallin kehittäminen Turun ja Salon seutukuntiin. Loppujulkaisu Hippuja VaSkoolista Tuloksia ja hyviä käytäntöjä Hippuja VaSkoolista Tuloksia ja hyviä käytäntöjä Toimittaja Matti

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI?

POHJOIS-SAVON NUORISOTAKUUN TOIMEENPANOSUUNNITELMA. Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 1 nuorelle järjestetään MIKSI? Khall 26.8.2013: 225r liite nro 3 takuu PHJIS-SAVN NURISTAKUUN TIMEENPANSUUNNITELMA Duunataan porukalla nuorten asioita kuntoon! 7 n TAVITE: Jokaiselle Pohjois-Savon 1 nuorelle järjestetään TYÖPAIKKA B

Lisätiedot

Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa

Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa JULKAISUJA I Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa - ohjauksen ja tuen merkitys koulutuspolun avaamisessa Marianne Hyttinen-Lilja (toim.) Maarit Heinikainen (toim.) Etelä-Savon Avoin ammattiopisto-

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere 1 Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007 2 Toimittanut Valokuvat Julkaisija Graafinen työ Paino Timo Mäkelä Timo Mäkelä Koulutuskeskus Salpaus Katja Myyryläinen Esa Print Oy,

Lisätiedot

OIKEUS HYVÄÄN OPPIMISEEN

OIKEUS HYVÄÄN OPPIMISEEN Mari Ilmonen OIKEUS HYVÄÄN OPPIMISEEN Opetuksen järjestäminen Lastensuojelulaitos Vaarinsaaressa Opinnäytetyö Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Marraskuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Työvoiman palvelukeskukset on perustettu vähentämään rakenteellista työttömyyttä Työvoiman palvelukeskus on työttömiä työnhakijoita

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan uraohjauksen hyviä käytänteitä Aalto, Anne - Eskola, Seija - Ihalainen, Anna-Kaisa - Winqvist, Sinikka (toim.) nvalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus on Invalidiliiton

Lisätiedot

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta

Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Kokemuksia Silta-Lisä-hankkeesta Sisällysluettelo JOHDANTO SILTA-LISÄ-HANKE SILTA-LISÄN LISÄOPETUS Vanha Miika löytyi uudelleen Silta-Lisä-vuoden aikana KESÄVALMENNUS NIVELVAIHEVALMENNUS SILTA-LISÄN TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot