TALENTIA ETELÄ-SAVO RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALENTIA ETELÄ-SAVO RY"

Transkriptio

1 1 TALENTIA ETELÄ-SAVO RY Jäsenlehti 1/2012

2 Puheenjohtajan terveiset 2 Luet Talentia Etelä-Savon nettilehteä, mukavaa että olet tämän löytänyt. Yhdistyksen tämän vuoden toimintasuunnitelmassa sovimme nettilehden julkaisemisesta. Toiminnasta tiedottaminen on yhdistyksen tärkeä tehtävä, joten jo oli aikakin, koska edellinen lehti, painettu jäsenkirje, toimitettiin jäsenille vuoden 2008 aikana. Kesän aikana saimme paljon hyvää: lämmintä riitti, marjoja ja sieniä on ollut paljon enemmän kuin moneen vuoteen. Laulun sanoin: On mustikanpoiminta, mukavaa toimintaa, voi ajatella useita asioita, kerrankin huolella. Syksyn tullen ajateltavaa riittää: mitä tarkoittaa oman työni, työyhteisön ja asiakkaille tarjottavien palvelujen suhteen muutokset ja taloudellinen taantuma. Itse olen pienessä kunnassa työssä, vuonna 2008 aloitimme kolmen kunnan yhteistyön, nyt vuoden 2012 lopussa yhteistyö päättyy ja yhteistyön suunta muuttuu aivan toiseen suuntaan. Epävarmuutta aiheuttaa se, ettei tietoa ole tulevaisuudesta (toisaalta tietoja ei taida vielä olla kenelläkään). Mitä tarkoittaa työssä käyntialueisiin pohjautuvat vahvat suurkunnat? Etelä- Savossa on tällä hetkellä kolme kuntaa, joissa on yli asukasta (Savonlinna, Pieksämäki, Mikkeli) ja muiden kuntien asukasmäärä on alle Tarkoittaako tämä vahvuus asukasmäärää vai jotakin muuta, esimerkiksi miten taloudellisesti ja asiakkaiden palvelutarve asianmukaisesti hoitaen palvelut on tuotettu. Työntekijöiden epävarmuus siitä, miten palvelut jatkossa hoidetaan, näkyy väkisin asiakkaille. Muutama vuosi sitten kävin tutustumassa sosiaalityön palveluja tarjoavaan liikelaitokseen. Työntekijöiden tunnelmat: yritämme tässä tätä arkityötä tehdä kaaoksen keskellä kuvaa tilannetta hyvin. Sosiaalialan ammattilaisten työ on raskasta miten tahansa mitattuna. Miten kauan jaksaa tehdä työtä kaaoksen keskellä? Vai onko tämä vain opittava ja siitä huolimatta on pystyttävä hyvää palvelua asiakkaille tarjoamaan. Erityisesti nyt tarvitsemme omaa ammattijärjestöä. Talentian uudet arvot ovat jäsenten turva, yhtenäisyys ja eettisyys.

3 Yhdistyksen toiminnasta saa tietoa kotisivuilta ja hallituksen jäsenet ottavat mielellään vastaan vinkkejä kiinnostavasta toiminnasta. Avoin keskustelu tuo vinkkejä siitä, miten asioita voi lähestyä eri tavalla. 3 Yhdistyksen hallituksen jäsenistä monet ovat olleet toiminnassa mukana pitkään ja toimintaan tarvitaan uusia jäseniä. Tervetuloa toimintaan! Anne Hartikainen, puheenjohtaja Nuorten syrjäytymisen ehkäisy Joroisissa Syrjäytymisestä puhutaan tänä päivänä paljon. Syrjäytyminen määritellään yksilöä yhteisöön yhdistävien siteiden heikkenemiseksi ja se on tavallisimmin seurausta työttömyydestä, köyhyydestä ja joutumisesta yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Nuoren kohdalla syrjäytyminen tarkoittaa, että mahdollisuudet osallistua koulutukseen, työelämään, sosiaaliseen toimintaan, erilaisten palvelujen käyttöön sekä muuhun kulutukseen ovat kaventuneet. Ääripäässä saattaa olla täydellinen yhteiskunnan ulkopuolelle jääminen ja laitos- tai vankilakierre. Joroisissa on viime vuosina noussut huoleksi ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden nuorten suuri määrä, sillä koulunkäynnin epäonnistumisella on huomattava vaikutus syrjäytymiseen. Kun nuori keskeyttää opintonsa, hän on vaarassa jäädä ajelehtimaan ilman selkeää elämänsuunnitelmaa etenkin, jos hänellä on muita elämänhallintaan liittyviä ongelmia, kuten päihde- tai mielenterveysongelmia. Vuoden 2011 alussa tuli voimaan uusi nuorisolaki, joka velvoittaa niin oppilaitoksia kuin varuskuntia ilmoittamaan kunnan etsivälle nuorisotyöntekijälle opintonsa tai varusmiespalveluksensa keskeyttävän nuoren yhteystiedot. Etsivä nuorisotyöntekijä ottaa nuoreen yhteyttä ja ohjaa hänet nuoren tarvitsemien palveluiden piiriin. Myös huolestuneet vanhemmat tai nuori itse voi ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään.

4 Joroisissa nuorten syrjäytymisen ehkäisy perustuu varhaiseen puuttumiseen, eri tahojen väliseen yhteistyöhön, työntekijöiden ja nuorten välittömään ja jatkuvaan vuorovaikutukseen sekä siihen, että nuorille tarjotaan esimerkiksi vaihtoehtoisia oppimisympäristöjä. Keskeistä on nuoren oman aktiivisuuden tukeminen ja nuoren elämänhallinnan vahvistaminen. Myös nuoren lähipiirillä on suuri merkitys siinä, kuinka nuori saa tukea elämänsä eteenpäin suunnitteluun. Tarvittaessa lisäapua voi saada koulukuraattorilta, sosiaalityöstä ja esim. te-toimiston ammatinvalinnanohjauksesta. Sosiaalityö ja te-toimisto eivät kuitenkaan aina pysty tarjoamaan riittävää tukea, joita nuoret tarvitsevat oman voiman ja polun löytymiseen, jolloin käytettävissä ovat myös Nuorten työpajan tukitoimet. 4 Koulukuraattori Joroisten kouluissa toimii yksi koulukuraattori. Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka toimii sosiaalityön asiantuntijana kouluyhteisössä. Koulukuraattori tarjoaa keskusteluapua lapsille ja nuorille, jos koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai kodinolosuhteissa on pulmia. Koulukuraattorin työ on ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä ja työn tarkoituksena on puuttua ongelmiin mahdollisimman ajoissa. Koulukuraattoriin voivat ottaa yhteyttä oppilas itse, oppilaan kaverit, vanhemmat tai opettajat. Kuntouttava työtoiminta Yksi kunnan tarjoamista tukitoimenpiteistä nuoren työttömyyden pitkittyessä on kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on parantaa pitkään työttöminä olleiden työllistymismahdollisuuksia ja parantaa toimintaan osallistuvan asiakkaan elämänhallintakykyä. Työtoiminta sovitetaan jokaisen henkilön työ- ja toimintakyvyn mukaisesti ja osaamista vastaavaksi. Työtoimintaan osallistutaan vähintään yhtenä ja enintään viitenä päivänä viikossa. Yhden päivän kuntouttava työtoiminta kestää 4-8 tuntia. Toimintapaikka voi olla kunnan, järjestöjen, yhdistyksen, säätiön, valtion tai seurakunnan eri toimipisteissä. Käytännössä Joroisissa nuoren alle 25-vuotiaan kuntouttavan työtoiminnan jakso järjestetään usein Nuorten työpajalle.

5 Nuorten työpaja Nuorten työpajatoiminnan tarkoituksena on ensisijaisesti parantaa työttömän tai opintonsa keskeyttäneen nuoren omaa elämänhallintaa sekä tukea nuorta löytämään paikkansa koulutus- ja työelämässä. Joroisten Nuorten työpaja tarjoaa nuorelle mahdollisuuden ohjattuun työntekoon ja räätälöityyn polkuun koulutukseen, koulutuksen loppuun suorittamiseen tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen. Yhteistyötä tehdään niin te-toimiston, koulutuksen järjestäjän kuin sosiaalitoimiston kanssa. Nuori voi tulla työpajalle joko työharjoitteluun, työelämävalmennukseen, kuntouttavaan työtoimintaan tai ns. omalla sopimuksella, mikäli hän on alle 17-vuotias. Nuorten työpaja toimii tarvittaessa myös pajakouluna niille nuorille, joilla on vaikeuksia peruskoulun oppimäärän suorittamisessa. 5 ISO- 10 vuotta, verkostot ovat osoittaneet voimansa Sosiaalialan ilmiöt kiinnittyvät monimuotoisiin suhteisiin ja tieto erilaisille rosoisillekin pinnoille. Vaativa ala saa vahvistusta ja uusia merkityksiä yhteisestä kehittämisestä. Kehittäjät kohtaavat ja verkottuvat. Verkostot jäsentävät työn monimutkaisuutta, luovat kokonaisuudelle hahmoa ja auttavat saamaan siitä otetta. Ne tuottavat uutta oivallusta. Juhlivan ISO:n työn perusta on verkostorakenteessa ja syntyvissä ja vakiintuvissa kehittämisverkostoissa. ISO on kutsunut kaikkia alan toimijoita verkostoihin avoimella hengellä. Jokainen sosiaalialan toimija on kehittäjä. Kehittäjät tulevat yhteen tutkimaan, kokeilemaan, oppimaan, kypsyttelemään ja jakamaan. ISO:n verkostoissa tavoitellaan systemaattista kehittämisotetta ja luodaan vakiintuneita hyviä verkostokäytäntöjä.

6 ISOn suola ovat alan sisältölähtöiset asiantuntija- ja osaamisverkostot, kehittämisyhteisöt. Vanhimmat, jo 10 vuotta toimineet, ovat vammais- ja päihdetyön foorumit, lastensuojelun osaamisverkosto, ILO ja Etelä-Savon sijaishuollon verkosto. Pitkän rupeaman olemme kulkeneet aktiivisten varhaiskasvatusverkostojen kanssa vuosittaisine seminaareineen ja perhepäivähoidon työkokouksineen. Mielenkiintoinen kehityskulku on matkattu kuntouttavan työllistymisen verkoston kautta aikuissosiaalityön foorumeille. Sosiaalityöllä on ollut vuosia oma fooruminsa, työn eriytyvät tarpeet ovat sen muotoja ajan kanssa liikuttaneet. Pohjois-Karjalan ikäosaamisen ohjelma on syntynyt vanhustyön verkostojen kehittämistyön tuloksena. Uusimpana verkostona Etelä-Savossa on käynnistynyt lastensuojelujärjestöjen verkosto. 6 Kaikki nämä verkostot ovat vahvistaneet alan toimijoiden ja taustatahojen yhteenkuuluvuutta ja luottamusta. Alueella on vahva tietoisuus yhteisestä kehittämisen osaamisesta. Verkostot toimivat vaikuttajina. ISO:n päihdetyön verkosto luo Itä-Suomen päihdetyön linjauksia, jotka esitellään vuosittaisissa seminaareissa ja kuntien ja seutujen foorumeilla ja tuottanut julkaisuja. Vammaisfoorumi tuottaa palveluja koskevan julkilausuman vuosittain, palkitsee vammaistyön teon tai yhteisön seminaareissaan ja tuottaa toisen julkaisunsa oman kymmenvuotisen taipaleensa kunniaksi ensi elokuun juhlaseminaarin yhteydessä.. Sosiaalialalla on viime vuosina vakiintunut valtakunnallinen ohjelmallinen kehittämistyö, Kaste-ohjelma ja politiikkaohjelmat. Tässä työssä osaamiskeskus verkostoineen on toiminut julkisten organisaatioiden, kuntien ja maakuntien, strategisena ja luontevana kehittämistyön välineenä. Strategiseen muutosprosessiin kytkeytyneet verkostot vahvistavat kehittämisyhteistyötä ja uudistavat toimintarakenteita. Uuden Kaste-ohjelman linjausten mukaisesti ISO on luomassa alueellisia sosiaalialan johtamisverkostoja.

7 Meillä on kymmeneltä vuodelta kokemuksia siitä, että verkostot toimivat, yhteinen ymmärrys syntyy ja yhdessä tekeminen tuottaa lisäarvoa. Tulevaisuudessa tarvitaan yhä monimuotoisempia verkostoja: asiantuntijoiden teemaverkostoja, työntekijöiden vertaistuellisia verkostoja, monialaisia innovaatioverkostoja ja verkostoja, joissa kansalaiset ovat mukana ja saavat äänensä kuulumaan. 7 Mali Soininen, yksikönjohtaja, ISO, Etelä-Savon yksikkö Teatteriviikonloppu ja jäsenilta Kuopiossa Lauantaina puolen päivän jälkeen saavuttiin Kuopioon ja majoituttiin Hotelli Puijonsarveen. Osallistujat, joita oli 24 henkeä saapuivat omin kyydein omalla aikataululla. Hotelli oli lemmikkiystävällinen ja koirille oli varattu tervetulopussi. Klo 16 oli jäsenilta yhteisen ruokailun merkeissä ravintola Fransmannissa. Paikalla oli myös aluesihteeri Tiia Oksanen materiaaleineen ja yhteydenpitoa varten. Paikalla oli 2 pidempää pöydällistä väkeä eri puolilta Etelä-Savoa. Paikalla oli työssäkäyviä, opiskelijoita ja jo eläkkeellä olevia. Nopeimmat kerkesivät tässä välissä myös saunaan ennen teatteriin lähtöä. Teatterikappale oli Kuopion kaupunginteatterin suursatsaus suurmusikaali Katriina. Kappale oli ammattitaitoinen ja pyörivät lavasteet muuntuivat nopeasti mm jäälakeudeksi myrskyssä kulkijoiden ympärillä. Keskusteluissa myöhemmin joku olisi kaivannut terävämpää ohjausta kerronnan sijaan, Joku muisteli koulutustilanteen filosofin sanoneen, että elämä on kovaa ja sitten kuollaan. Selviytymistarinahan se oli, mutta myös kuvaus yhteisvastuusta ja humaanisuudesta. Joku vielä toivoi, että seuraavalla kerralla voisi olla iloisempi näytelmä. Joku kaipasi myös sovittuja jatkoja teatterin jälkeen. Nyt kohtaaminen oli satunnaista ja lähinnä aamupalalla.

8 Aamupalan jälkeen palattiin kotiin omin kyydein. Maanantaiaamuna heräsin vähän tavallista aikaisemmin ja sain olla vielä hetken sängyssä ja olo oli rentoutunut. Viikonloppu oli tehnyt tehtävänsä. 8 Ilmari Heino TIEDOTTEET Talentia Etelä-Savo ry:n sääntömääräinen vuosikokous Tiistaina kello Ollinmäen viinitilalla Anttolassa, Kokouksen jälkeen ruokailu sekä viinitilan esittely. (tarjottava ruoka laktoositon) Ostokset ja kotiinviemiset tuliaismyymälästä. Yhdistys maksaa matkat kokoukseen. Ilmoittautumiset mennessä yhdistyksen sähköpostiin tai yhdistyksen jäsensihteeri Ari Mäkitalolle puh Ilmoita erityisruokavaliot, sekä tarvitsetko kyydin, tai voitko tarjota kyydin. Kokouksessa esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa. Hallitus.

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013. Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013. Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2013 Tässä lehdessä: Juttusarja jatkuu VIG? Facebook-valokuvakilpailu Jäsenkyselyn tulokset Kellokas 2/2013 Syksy saa! Julkaisija

Lisätiedot

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MAST i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MASTiaisia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä Toimitus: Matti Mäkelä, Jaana Kilpinen, Anu Parantainen ja Mika Salonen

Lisätiedot

Kempeleen etsivä nuorisotyö

Kempeleen etsivä nuorisotyö Kempeleen etsivä nuorisotyö Sari Okkonen Laura Sinkkonen 21.1.2015 Sisältö Johdanto... 3 Mitä etsivä nuorisotyö on?... 4 Etsivä nuorisotyö Kempeleessä... 5 Yhteistyö... 5 Muu toiminta... 6 Etsivän nuorisotyön

Lisätiedot

PUHEEN- JOHTAJALTA. 10 Saanko Oikeaa Palkkaa? 4 Sosiaaliala Näkyväksi - Myös Maailmalla. 12 Kansainvälisen Sosiaalityön Päivä Joensuussa

PUHEEN- JOHTAJALTA. 10 Saanko Oikeaa Palkkaa? 4 Sosiaaliala Näkyväksi - Myös Maailmalla. 12 Kansainvälisen Sosiaalityön Päivä Joensuussa Lähenne2014 Talentia Pohjoiskarjala Lähenne ry. 2014 1 Lähenne 2014 4 Sosiaaliala Näkyväksi - Myös Maailmalla 6 Sosiaalialan Töissä 10 Saanko Oikeaa Palkkaa? 12 Kansainvälisen Sosiaalityön Päivä Joensuussa

Lisätiedot

AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Graafinen suunnittelu & taitto: Heidi Sallmén / Mediapaja 2012 AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS AKSELI Sammonkatu 8 B 15140 LAHTI www.nuorilahti.net Sisällys Tervetuloa

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN

VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN VOIMAVAROJA NUOREN ELÄMÄÄN Voimakas-projektin väliarviointi 2/2014 Riitta Kinnunen Jukka Lidman Sisältö 1 VOIMAKAS- PROJEKTIN JA VÄLIARVIOINNIN TOTEUTUS 3 1.1 Voimakas- projektin toteutus 3 1.2 Väliarvioinnin

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2015

Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2015 Kellokas Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2015 Kellokas 1/2015 Julkaisija Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry Levitys internetissä www.talentia.fi/keski-suomi

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2014. Tässä lehdessä: Pitkäaikaishoitoa vai tuettua elämistä?

Kellokas. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2014. Tässä lehdessä: Pitkäaikaishoitoa vai tuettua elämistä? Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 2/2014 Tässä lehdessä: Pitkäaikaishoitoa vai tuettua elämistä? Eläkeläisen Talentia Työryhmien kuulumiset Kutsu syyskokoukseen Pekka Palomies

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

Varkauden Nuorten Talo

Varkauden Nuorten Talo Varkauden Nuorten Talo Selvitys nuorten monipalvelukeskuksen tarpeesta ja toimintamallista Varkaudessa Taina Heino Projektipäällikkö Nuorten Palvelupaikka- hanke Helmikuu 2015 Sisällys 1 Selvityksen lähtökohdat

Lisätiedot

SYYS-OHJUS 2013. Sisällysluettelo

SYYS-OHJUS 2013. Sisällysluettelo SYYS-OHJUS 2013 Sisällysluettelo 3 Puheenjohtajan palsta Ohjuslehden toimitus: 4 Tiesitkö tämän? Päivi Mäkipää 5 Sosionomi paikallaan paivi.makipaa@pp1.inet.fi 6 Jaksaako pätkää pitkään? Riikka Piironen

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS

Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti 1 2013 KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS Turun Kaupunkilähetys Apua tarvitsevien tukena vuodesta 1880 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

PIHLAJA TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY

PIHLAJA TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY PIHLAJA 2009 TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY TUETTU TYÖLLISTYMINEN RY Perustettu 1996 Tehtävä Vajaakuntoisten, lähinnä kehitysvammaisten, työllistymisen edistäminen vapailla työmarkkinoilla, tuetun työllistymisen

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN KESTÄVÄ KEHITYS

SOSIAALITYÖN KESTÄVÄ KEHITYS TAMPEREEN KAUPUNKI! SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALITYÖN KESTÄVÄ KEHITYS -SOSIAALISESTI KESTÄVÄ TAMPERE 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. KESTÄVÄ KEHITYS KAUPUNKISTRATEGIASSA -MITÄ ON SOSIAALINEN KESTÄVYYS 2. TYÖRYHMÄ

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot