Nuorten syrjäytymisen vastatoimia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nuorten syrjäytymisen vastatoimia"

Transkriptio

1 Nuorten syrjäytymisen vastatoimia Vappu Karjalainen Esityksen nimi / Tekijä 1

2 Nuorten työttömyys Elokuu 2011: alle 29 vuotiaita työttömiä > joista alle 25-vuotiaita > lähes puolet: suoritettu ammatillinen keskiasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto > alle 25- vuotiaat työttömät: noin kolmannes perusasteen koulutus Ulkopuolisia nuoria vuonna : ei ansiotyössä, ei perusasteen jälkeistä koulutusta. Heitä on noin 5 % kaikista nuorista ja 12 % kaikista peruskoulun suorittaneista (Myrskylä, 2011) Esityksen nimi / Tekijä 2

3 Ulkopuolisten nuorten kysymys mitä tehdään /aiotaan tehdä? Vakava asia > reagointi hallitusohjelmassa Hallintorajat ylittävä kysymys (opetushallinto, sosiaali- ja terveystoimi, työ- ja elinkeinohallinto, nuorisotoimi jne.) > tutkimustulos: moniammatillisuus keskeinen vaikuttava tekijä syrjäytymisen ehkäisyssä Nuorisolain muutokset: etsivä työ ja paikallistason koordinaatioryhmät > aitoon yhteistyöhön! Nuorten yhteiskuntatakuu > odotukset! Oikeaa työtä? Toimeentulotuen perusosan alentaminen koulutuksesta kieltäytymisen /keskeyttämisen vuoksi > miten sovelletaan? tarkoitus? Muut hallitusohjelman mukaiset esitykset (mm. ennaltaehkäisevää päihdetyötä tuetaan; työpajatoimintaa kehitetään; nuorisotyö tukee kotoutumista) Esityksen nimi / Tekijä 3

4 Syrjäytyneen nuoren hinta yhteiskunnalle Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007, 7): On arvioitu, että jos nuori ajautuu sosiaalisesti huonoosaiselle elämän uralle ja syrjäytyy pysyvästi työmarkkinoilta, niin tästä aiheutuu yhteiskunnalle noin miljoonan euron kustannukset ennen kuin kyseinen henkilö täyttää 60 vuotta. > Syrjäytymisen ehkäisy, tilanteisiin puuttuminen on keskeistä > Tarvitaan vaikuttavuudeltaan toimivia käytäntöjä > Hyvä perustyö ja peruspalvelu ovat ensiarvoisia Esityksen nimi / Tekijä 4

5 Monialaisuus, verkostot ja dialogisuus enemmän ja syvemmin Nuoren elämän pulmallisissa tilanteissa tarvitaan eri ammattilaisten yhteen punoutuvaa tukea = yhteisvastuun konsepti Koulutuksen nivelvaiheet; erityisesti peruskoulun päätyttyä (mm. oppilashuolto, sosiaalityö, terveydenhuolto, oppilaitokset, työpajat) Ulkopuoliset nuoret > Sosiaalityö > Etsivä työ > nuoren tukiverkosto Viranomaispalvelun jatkeeksi selviytymisen ja kuntoutumisen tukirakenteet; mm. VAMOS, Voimalinja (Hki), erillishankkeet vrt. sosiaalityön rajat! Työllistymisen tukirakenteet (työpajat, TE-toimistot, TYP- toiminta, kurssit, oppisopimuskoulutus jne.) Esityksen nimi / Tekijä 5

6 Nuorten toimijuus Nuoruus on ristiriitojen ja mahdollisuuksien vaihe elämässä; ongelmat eivät välttämättä ole vielä syviä; nuorilla yllättävästi voimavaroja > tuen ja palvelun rakentaminen tältä pohjalta > joustavat ja/tai napakat käytännöt tilanteiden mukaan > pakotteet: viranomaisharkinta avainasemassa; asiakasta koskevien päätösten ennakointi: mikä veisi myönteiseen suuntaan? Massamenettely on hätäratkaisu > nuoren näkeminen oman perhe- ja sukukulttuurinsa edustajana ( children learn what they live ) > tukea irtiottoon jarruttavasta taustasta Esityksen nimi / Tekijä 6

7 Tilannelähtöinen tuki Onko meillä tarvittavaa tietoa nuoren elämänkulun kriittisistä vaiheista? Millaiset olosuhteet/tilanteet ennakoivat pulmia? > peruskoulusta toiselle asteelle > toiselta asteelta jatko-opintoihin /työelämään > koulutuksen keskeyttäminen > työttömäksi jääminen > fyysinen ja/tai psyykkinen sairastuminen > läheisen menetys/lähisuhdeongelmat Millaisissa olosuhteissa nuori elää? = rakenteellisten ja yksilöllisten tekijöiden yhteistarkastelu lähtökohdaksi Esityksen nimi / Tekijä 7

8 Syrjäytymisen prosessi Syrjään ja huono-osaisuuteen ajaudutaan vähitellen, usein tiedostamatta myös työntekijän voi olla vaikea huomata prosessia Yksilön syrjäytymistä ei voida osoittaa rekistereistä tai seurantatiedoista tarkasti ja yksiselitteisesti Palvelujärjestelmän on oltava valpas asiakassuhteen alkumetreiltä alkaen: alkuinterventioiden ratkaisevan tärkeä merkitys myöhemmän suunnan suhteen Kun syrjään ajaudutaan vähitellen, sieltä myös palataan vähitellen > työntekijöiden kärsivällisyys tulostavoitteiden, suoritteiden ja vaikuttavuuden paineissa > ilmiön ymmärtäminen myös johdossa Esityksen nimi / Tekijä 8

9 Kyvykkyys (capability)- teoria (Amartya Sen) yksilötoimijoiden erilaisuus taidot, terveys, sosiaalinen kulttuurinen perimä, ominaisuudet, liittyminen, nuorisokulttuuri osaaminen osallistuminen kyvykkyys > toiminta / saavutukset > selviytyminen sosiaaliturva, koulu, ammatti- työ, elinolot, kannustimet, opinnot jne. työsuhde asuminen jne. palkka rakenteet > toimintavapaus ja mahdollisuudet > oikeudet

10 Nuoren tilanne yhteyksissään Nuori on toimija niissä olosuhteissa joissa hän elää Yksilölliset ominaisuudet ja rakenteelliset tekijät kombinoituvat jokaisen kohdalla eri tavoin > nuorilla on erilaisia toimintavapauksia ja -mahdollisuuksia Standardit interventiot eivät tuota samanlaisia vaikutuksia > yksilöiden toimintavapaudet erilaisia Esim. yhteiskuntatakuu toteutuu jokaisella paikkakunnalla, jokaisen nuoren kohdalla omalla tavallaan > olosuhdelähtöisyys > vaikutusten rakenteellinen yhteys Rakenteellisiin tekijöihin ja voimavaroihin vaikuttaminen > paikallis-seudullinen nuorten politiikka tärkeää

11 Nuori kilpailun yhteiskunnassa Jokaisella on omanlaisiaan kykyjä, halu toimia ja pyrkiä itselle merkityksellisiin saavutuksiin Kulttuurinen perimä > elämän ymmärrys, arvot taustalla Omat pyrkimyksen esille ja keskusteluun > tarvitaan keskustelu ja tukihenkilöitä > vrt. Virta /Koski Toiminnan ja tekemisen paikat > onko niitä oikeasti olemassa erilaisille nuorille? Miten niitä saadaan lisää? Miten nuoret itse voivat toimia asiassa? Ammatillisesta alastaan päättäminen voi olla vaikeaa odottaako yhteiskunta, pitäisikö?

12 Nuoren syrjäytymisen vastaliikkeitä Koulutus, työ ja toimeentulo johtavat myönteisiin kehitysuriin; katkojen ja epäonnistumisten nopeat korjausliikkeet palvelun ja tuen avulla > mm. yhteiskuntatakuun resurssit? Sairaudet, päihde- ja mielenterveysongelmat murentavat ja lopulta estävät nuoren toimijuutta; matalan kynnyksen hoito ja kuntoutus aloituskortiksi > vrt. Virta/Koski Nuorisossa on tulevaisuus: koulutuspaikkojen määrä ja laatu; erilaiset (uudet) tavat kouluttautua; työpaikkojen tulevaisuuteen vaikuttaminen? Bottom up (alhaalta ylös) vaikuttamiseen!! Esityksen nimi / Tekijä 12

13 THL:n Nyt nuoret - tutkimushanke Lähtökohtana Lex Soininvaara > vaikeassa tilanteessa olevat nuoret Helsingissä > esitutkimus Jatkeeksi vertaileva tutkimus syrjäytyvien nuorten tilanteesta Helsingissä ja Kainuussa? Onko yhteistyö Koski- osahankkeiden kanssa mahdollista? Mitkä osahankkeet voisivat olla yhteistyössä THL:n kanssa tutkimuksen teossa? Esityksen nimi / Tekijä 13

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 TEM raportteja 8/2012 Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Raportti 15.3.2012 4 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriölle... 2 Yhteenveto... 7 1. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy hallitusohjelman

Lisätiedot

Varkauden Nuorten Talo

Varkauden Nuorten Talo Varkauden Nuorten Talo Selvitys nuorten monipalvelukeskuksen tarpeesta ja toimintamallista Varkaudessa Taina Heino Projektipäällikkö Nuorten Palvelupaikka- hanke Helmikuu 2015 Sisällys 1 Selvityksen lähtökohdat

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Nuorten itsenäistyminen

Nuorten itsenäistyminen Terve-Sos 2013 Nuorten itsenäistyminen Anssi Kemppi, järjestöpäällikkö Invalidiliitto ry Invalidiliitto 16.5.2013 Anssi Kemppi 2 Suomessa on tällä hetkellä noin 110 000 20 29-vuotiasta nuorta, jolla ei

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA

NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA NUORTEN KOKEMUKSIA HYVINVOINNISTA Oulun seudun 18-29 -vuotiaiden nuorten hyvinvointikyselyn tuloksia, johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia Arja Honkakoski & Petri Kinnunen & Petri Vuorijärvi Marraskuu

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon hyödyllisyyden kokeminen valmistumisen jälkeen sosiaali- ja terveys- rakennus- ja liiketalouden alalla

Ammatillisen perustutkinnon hyödyllisyyden kokeminen valmistumisen jälkeen sosiaali- ja terveys- rakennus- ja liiketalouden alalla Ammatillisen perustutkinnon hyödyllisyyden kokeminen valmistumisen jälkeen sosiaali- ja terveys- rakennus- ja liiketalouden alalla Kyselytutkimus Hyriasta perustutkintoon valmistuneille opiskelijoille

Lisätiedot

VaSkooli - koulutustakuumallin kehittäminen Turun ja Salon seutukuntiin. Loppujulkaisu. Hippuja VaSkoolista. Tuloksia ja hyviä käytäntöjä

VaSkooli - koulutustakuumallin kehittäminen Turun ja Salon seutukuntiin. Loppujulkaisu. Hippuja VaSkoolista. Tuloksia ja hyviä käytäntöjä VaSkooli - koulutustakuumallin kehittäminen Turun ja Salon seutukuntiin. Loppujulkaisu Hippuja VaSkoolista Tuloksia ja hyviä käytäntöjä Hippuja VaSkoolista Tuloksia ja hyviä käytäntöjä Toimittaja Matti

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

tuomas leinonen nuorten koulutuksen keskeyttäminen ja sen hinta

tuomas leinonen nuorten koulutuksen keskeyttäminen ja sen hinta tuomas leinonen nuorten koulutuksen keskeyttäminen ja sen hinta Sosiaalikehitys Oy, Opit käyttöön-hanke Sisällys Aluksi... 3 Kustannusten alkaminen...4 Koulutuksen keskeyttäminen...4 Passiivitilanne...4

Lisätiedot

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys

Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Syrjäytymisen monet polut Moniammatillinen palvelutarveselvitys Loppuraportti Virta Oulainen osahanke Koski 2011-2013 Kaija Sepponen, projektipäällikkö 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. JOHDANTO... 5 1.1.

Lisätiedot

Osaamista työhön, tukea elämään

Osaamista työhön, tukea elämään 3 4 Osaamista työhön, tukea elämään Heikkinen Anne & Sipilä Salla (toim.) Osaamista työhön, tukea elämään Kiipula 60 v. ISBN 952-99381-7-9 (sid.) ISBN 952-99381-8-7 (pdf) Kiipula 2005 Julkaisija Kiipulasäätiö

Lisätiedot

Työttömän työ- ja toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö terveydenhuollossa

Työttömän työ- ja toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö terveydenhuollossa Työttömän työ- ja toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö terveydenhuollossa Aki Vuokko, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri Työterveyslaitos, työlääketiedetiimi TOIMIA/Toimintakyky työikäisillä asiantuntijaryhmä,

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

PANEELI SYRJÄYTYMISESTÄ EDUCA MESSUT 2013. Nina Lahtinen

PANEELI SYRJÄYTYMISESTÄ EDUCA MESSUT 2013. Nina Lahtinen PANEELI SYRJÄYTYMISESTÄ EDUCA MESSUT 2013 Nina Lahtinen FAKTOJA Kaikista alle 30-vuotiaista 110 000 on pelkän perusasteen koulutuksen varassa. Heistä noin 40 000 on työn ja koulutuksen ulkopuolella. Näistä

Lisätiedot

OHJAUKSELLINEN TOIMINTA NUORTEN PARISSA

OHJAUKSELLINEN TOIMINTA NUORTEN PARISSA OHJAUKSELLINEN TOIMINTA NUORTEN PARISSA Tiina Mäki Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Mäki, Tiina: Ohjauksellinen toiminta nuorten

Lisätiedot

Virta - Pidämme huolta työ ja toimintakyvystämme 2011-2013. Loppuraportti

Virta - Pidämme huolta työ ja toimintakyvystämme 2011-2013. Loppuraportti Virta - Pidämme huolta työ ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme 2011-2013 Loppuraportti Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 61561 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 2 Esipuhe Lasten ja nuorten hyvinvointi heijastuu koko yhteiskuntaan ja hyvinvoinnista huolehtiminen on yhteinen vastuumme. Valtakunnan tasolla

Lisätiedot

TYÖPAJANUORTEN KOULUKOKEMUKSIA PERUSKOULUAJALTA

TYÖPAJANUORTEN KOULUKOKEMUKSIA PERUSKOULUAJALTA TYÖPAJANUORTEN KOULUKOKEMUKSIA PERUSKOULUAJALTA Pro gradu -tutkielma Anu Käpylä Kasvatustieteiden tiedekunta Sari Poikela Kevät 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 KOULUKOKEMUKSET 3 2.1 Kokemus käsitteenä ja

Lisätiedot

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft

Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Helsingin työvoiman palvelukeskus DUURI Servicecentralen för arbetskraft Työvoiman palvelukeskukset on perustettu vähentämään rakenteellista työttömyyttä Työvoiman palvelukeskus on työttömiä työnhakijoita

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen Mahdollisuus nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä

Varhainen puuttuminen Mahdollisuus nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2004:7 Ritva Linnakangas & Asko Suikkanen Varhainen puuttuminen Mahdollisuus nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2004

Lisätiedot

Tiina Ristiluoma. Millaisia käytäntöjä Etelä-Pohjanmaan kouluilta löytyy yläkouluikäisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi?

Tiina Ristiluoma. Millaisia käytäntöjä Etelä-Pohjanmaan kouluilta löytyy yläkouluikäisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi? Tiina Ristiluoma Millaisia käytäntöjä Etelä-Pohjanmaan kouluilta löytyy yläkouluikäisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi? Opinnäytetyö Kevät 2012 Sosiaalialan yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alle 35-vuotiaat Kelan työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä?

Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä? Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä? Politiikkatoimien vaikuttavuuden tieto- ja arviointikatsaus Joutsenmerkki tähän mahd.

Lisätiedot