Paikkatietojärjestelmästä suunnittelun tukijärjestelmäksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikkatietojärjestelmästä suunnittelun tukijärjestelmäksi"

Transkriptio

1 Paikkatietojärjestelmästä suunnittelun tukijärjestelmäksi Paikkatietoja ja unelmia uusia tuulia suunnittelu- ja tutkimuskäyttöön Yleiskaavapäällikkö, TkT Leena Rossi, Jyväskylän kaupunki

2 Muodostuuko tässä tutkimuksessa tarkastellusta kaavojen toteutusohjelmasta todellista suunnitteluinstrumenttia sovelluskohteena toimineelle Jyväskylän kaupungille, jää nähtäväksi. Miten suunnitteluongelmat organisoituvat suunnitteluksi tai suunnitteluinstrumenteiksi, miten suunnitteluun liittyvät analyysit, tarkastelut ja johtopäätökset integroituvat kunnan päätöksentekoon, miten päätökset muokkaavat toimintaa? Rossi 2005

3 OTTEITA ROSSI 2005 Kaavoituksessa graafisperusteisia eli kuvalähtöisiä elementtejä käsittelevien sovellusten ensisijainen funktio oli toistaiseksi ollut viranomaispäätöksiä ilmentävän paperikarttatulosteen tuottaminen manuaalisia menetelmiä tehokkaammin. Suunnittelulähtöisen sovelluksen kehittämisen edellytyksenä oli, että suunnitteluprosessin vaiheet, toiminnot ja tietojenkäsittely tunnettiin ja osattiin kuvata ohjelmistokehitystä tulevalla tavalla. Mitä suunnittelija tekee? Mikä on kysymys, johon hän etsii vastausta? Mitä lähtötietoja hän tarvitsee? Miten hän käsittelee tietoja? Mitä syntyy lopputuotoksena? Tietorakenne luotiin suunnitteluprosessin tarpeista. Graafispohjaiset elementit integroituvat taulukkolaskentaan. Käyttäjä piirtää itselleen loogisia kohteita. Tietovirrat tukevat prosessin etenemistä.

4 OTTEITA ROSSI 2005 Tietotekniikka tarkoittaa tässä informaation tietokoneavusteisen järjestämisen taitoa. Yhdyskuntasuunnittelua palvelevaa tiedonhallintajärjestelmää ei voi ostaa valmiina tuotteena vaan se on toimijan itse luotava. Tietotekniikkaa soveltaen voitiin tehdä mahdolliseksi uudenlainen suunnittelun muoto.

5 KEHITTÄMINEN JATKUU Palkinto Tulevaisuuden kestävä kunta kilpailussa 2010 KYMPPI-MONI HANKE käynnistymässä (Jyväskylän kaupunki, TTY ja Tekes) Ihmisten välistä yhteistyötä ja elinympäristöön vaikuttavia valintoja paikkatietoteknologian avustamana

6 19 km 40 km 19 km Jyväskylä asukasta asukasta/maa-km km2 koko pinta-ala km2 maapinta-ala 18 km Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahti samaa kuntaa vuoden 2009 alusta 36 km työpaikkaa 1%:a alkutuotannossa 22%:a jalostuksessa 77 %:a palveluissa 42 km Suurimmat työnantajat: Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri Keskimaa Osk Metso Paper Oy 60 km Noin etäisyyksiä kaupungin keskustaan

7 Keskimäärin vuodessa vuosina Jyväskylään valmistui 1141 asuntoa/ vuosi, näistä omakotitaloihin 248 asuntoa ja kerros- ja rivitaloasuntoihin 893 asuntoa.

8 Kymppi R - Maankäytön toteutusohjelma Mitä uusia asuntoalueita, miksi ja milloin seuraavan kymmenen vuoden aikana? Varmistaa tonttien riittävyyden Hallittu kasvu Tonttien ja palveluiden yhteensovittaminen Jatkuva hallintaprosessi Ohjelma kulkee kerran vuodessa luottamushenkilökäsittelyssä, jotta varmistetaan päätöksenteon ja valmistelutyön yhtenäinen suunta Ohjelma viedään kaupunginvaltuustoon asti, mikäli on periaatteellista päätettävää. Välivuotena saattaa riittää virkamiestasoinen päivitys.

9 Kymppi R - LÄHTÖKOHDAT Strategiset toimintalinjat ja tavoitteet Asuntorakentamisen määrälliset ja laadulliset tavoitteet Toteutuva rakentaminen suuntaa määrällisiin tarpeisiin varautumista Tahtotila asumisen monimuotoisuudesta Tonttitarjontaa eri puolilta kaupunkia Sosiaalinen eheys Palveluiden riittävyys Talouden realiteetit

10 Jyväskylän kaupunkistrategian (2010) yhdyskuntarakennetta koskevat tavoitteet ja toimenpiteet

11 OMAKOTIALUEEN TONTTITUOTANTOPROSESSI JYVÄSKYLÄ ~6-10 VUOTTA ~4 VUOTTA ~2 VUOTTA 0 VUOTTA 1 VUOTTA 2 VUOTTA KAAVOITUS YLEISKAAVOITUS ASEMAKAAVOITUS OMAN KODIN PAIKKA MUUTTO KYMPPI R -OHJELMA TONTTIMARKKINOINTI MAAPOLITIIKKA MAANHANKINTA KIINTEISTÖN- MUODOSTUS TONTTIEN HAKU JA VARAUS TONTTIEN LUOVUTUS YHDYSKUNTA- TEKNIIKKA VIHERRAKENNE LIIKENNEVERKKO ALUSTAVAT KUSTANNUS- TARKASTELUT YMS. YLEISSUUNNITELMAT -KADUT -VESIHUOLTO -VIHERYLEISSUUNNITTELU YKSITYISKOHTAISET KATU- YMS. SUUNNITELMAT YHDYSKUNTA- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN YHDYSKUNTATEKNIIKAN HOITO JA YLLÄPITO RAKENNUS- VALVONTA TILAPALVELU, KAAVOITUS & PALVELU- TOIMIJAT MITÄ TÄSSÄ TARTTIS TIETÄÄ? MISSÄ NE LÄHTÖTIEDOT OIKEIN ON VAI ONKO NIITÄ OLEMASSAKAAN? KAAVOITUKSEN KUKA TIETÄÄ, MITÄ TIETÄÄ JA ALOITUSKOKOUS MILLÄ PERUSTEELLA JOKU JOTAKIN TIETÄÄ? RAKENTAMISTAPAOHJEET YM. ASEMAKAAVA LAINVOIMAINEN RAKENNEMALLI YLEISKAAVA MAANKÄYTTÖSELVITYS ASEMAKAAVA TARVESELVITYKSET JA VERKOLLINEN VARAUTUMINEN TONTTI HANKESUUNNITTELU + KOHTEET INVESTOINTIOHJELMAAN / KOHTEET LUOPUMISLISTALLE RAKENNUSLUPA VALVONTA PIENTALON RAKENTAMINEN VOI ALKAA PALVELUTOIMIPISTEIDEN TOTEUTUS, KORJAUS TAI LAKKAUTTAMINEN Maankäytön, asumisen ja palveluiden yhteensovittaminen siten, että kokonaisuus on hallittavissa: kaavoitus, maapolitiikka, yhdyskuntatekniikka, rakennusluvat ja palvelut

12 Kymppi R - Maankäytön toteutusohjelma Mitä uusia asuntoalueita sekä miksi ja milloin seuraavan kymmenen vuoden aikana? Tuloksena uusien alueiden toteuttamisjärjestys kartta perusteluineen Lähtökohdat Kaavoitusohjelmalle Maanhankinnalle Investointiohjelmalle Viherpalveluohjelmalle Palveluverkon muutoksille (väestöarviot)

13 Kuntaliitos vuoden 2009 alussa Vuonna 2008 hankittiin tietoa uuden kunnan maankäyttömahdollisuuksista ja valmistauduttiin laatimaan Kymppi R -ohjelma laajentuneeseen, uuteen kuntaan. Vuonna 2009 ohjelmoitiin vain 3 ensimmäistä vuotta Myöhempien vuosien osalta esiteltiin kolme kaupunkirakenteellista mallia Syvennettiin tietoutta omakotirakentamisesta Maaseudulle/asemakaavoitetuille alueille Uuden kunnan osissa (kaup, mlk, Korpilahti) Tiedostettiin alueet, joilla väestönkasvu on liian nopeaa. Väestöarviossa = ei tietoa alue = uusi alue/uusia alueita, mutta mikä? Lisäksi tiedostettin palvelujen nykytila Liian vähän päiväkoti- ja koulupaikkoja sekä palvelutilojen peruskorjaus- ja uudisrakentamistarvetta. Peruskorjausaste joissakin kiinteistöissä niin korkea, että peruskorjauksen sijasta toteutetaan uudisrakennus.

14 Kymppi R 2009 Miten maankäyttöä toteutetaan 2013 >? Tuunausmalli Vahvistamismalli Läikyttämismalli Rakentamista kaupunkirakenteen sisälle ja laidoille. Kylärakentamista. Nykyisen rakenteen eheyttämistä, vältetään suuria kynnysinvestointeja. Riskejä: Hyväksytään täydennysrakentaminen teoriassa mutta ei käytännössä. Kaavat hitaita ja valitusherkkiä. AO-tonttitarjonta ei voi olla kovin mittavaa, muunkin tyyppisen tonttitarjonnan turvaaminen saattaa olla uhattuna. Mallien arviointikriteerit Mallin yleiskuvaus Asuminen Liikkuminen ja liikenteen vaikutukset Yhdyskuntatekniikka Rakentamista sekä kaupunkirakenteen sisälle että laidoille sitä laajentaen. Kylärakentamista. Nykyisen rakenteen vahvistamista, myös uusia palvelutoimipisteitä. Merkittäviä uusia alueita kaupungin maalle. Riskejä: Ei kasvutahtoa ja/tai kykyä kynnysinvestointeihin. Ei pystytäkään tekemään päätöksiä. Uusille alueille ei saadakaan palveluita. Prosessin hallittavuus Viherverkko, maisemaja kyläkuva Ilmastonmuutos Riskit (yhteenvetoa) Kaavahankkeita irralleen kaupunkirakenteesta. Rakentamista suunnittelemattomasti, kertautuvia vaikutuksia tunnistamatta kaupunkirakenteen ja kylävyöhykkeen ulkopuolelle. Entisen mlk:n alueelle on tehty suunnittelutarveratkaisuilla keskimäärin 54 omakotitaloa/vuosi. Lisäksi muutamia omakotitaloja on rakennettu suoralla rakennusluvalla suunnittelutarvealueen ulkopuolelle. Riskejä: Taloudellisesti epärealistinen. Maanomistajien epätasapuolinen kohtelu. Palveluiden tarjonta lähipalveluna suhteessa väestöpohjaan ja toiminnalliseen ja taloudelliseen ylläpitokykyyn on mahdotonta. Kylien taantuminen. Mallien yleiskuvaukset esiteltiin ohjelmassa ja niiden arviointitaulukko ohjelman liite laitettiin nettiin kaikkien ulottuville

15 Päiväkotipaikkojen ja perusopetuksen alaluokkien kapasiteetin riittävyyden varmistaminen Joukkoliikenteen palvelutaso uusilla alueilla

16 OMAKOTITONTTITARJONTA Kaupungin tarjoamat AO-tontit Kaavallisesti varaudutaan kaupungin maille 400 AO-tontin jatkuvaan reserviin; tonttien menekkiä seurataan tiiviisti Rakentajien saataville tulee kaupungin tarjoamana tonttia vuosittain Mikäli kaupungin tonttikysyntä kasvaa lähivuosina, voidaan tonttitarjontaa lisätä nopeuttamalla jonkun alueen tonttitarjontaa (mm. Sääksvuori). Yksityisten tonttitarjonta Lisäksi on yksityistä tonttitarjontaa jo valmiilla alueilla ympäri kaupunkia (ks. edellinen dia) Omakotitalon rakentaminen voi alkaa Vuonna 2011 Vuonna 2012 Vuonna 2013 Vuosina Vuosina Vuonna 2010 tai sitä ennen Asemakaavoitettu alue vuonna 2010

17

18 Jyväskylän väestöarvio vuoteen 2040 Vuoden 2009 lopussa Jyväskylässä oli henkilöä. Tilastokeskuksen uusin väestöennuste ennakoi Jyväskylään kasvua koko tarkastelujakson eli vuoteen Kaupungin nykyinen väestömäärä kasvaa noin tuhannella vuodesta 2009 vuoteen Tälle väestönkasvulle tarvitaan kolmen ja puolen Valkeamäen verran alueita (Valkeamäki noin asukasta). Jo vuoteen 2030 mennessä kasvu on noin asukasta ja alueita heille tarvitaan melkein kolme kertaa Valkeamäen verran. Uusia alueita/asuntoja tarvitaan lisäksi mm. nykyisen väestön asumisväljyyden kasvuun. Mikäli asumisväljyys kasvaa 20 vuoden aikana noin 2 kerrosneliötä asukasta kohti, se vaatii noin kerrosneliömetrin verran uutta asuinpinta-alaa eli melkein puolitoistakertaisesti niin paljon kuin Lutakossa on asumista. Lisäksi uusia asuntoja tarvitaan nykyisten asuntojen poistuman korvaamiseen; osa nykyisistä asunnoista muuttuu esim. vapaa-ajanasunnoiksi.

19 Kaupungin maa Yhteensä Uusia alueita kerros- ja rivitaloille Talonrakentamisen voi alkaa vuoden mukaan Kaupungin maa Yhteensä Keskimäärin vuodessa Vuosina Vuosina

20 LEENAN KULTAINEN SÄÄNTÖ MUISTA ORGANISOIDA ASIAT TIETOKONERUUDUN MOLEMMIN PUOLIN!

21 Kymppi R Työn kuvausta Kokoava valmisteluryhmä kokoontuu 3 vkon välein Yleiskaavapäällikkö, kaavoitustutkija, asuntotoimen päällikkö, asemakaavapäällikkö, asemakaavaarkkitehti, rakennuttajapäällikkö, tonttipäällikkö, vesihuollon suunnittelupäällikkö Kuluvan vuoden maankäytön toteuttaminen ja tonttitarjonta Seurataan tonttien menekkiä ja asuntoalan toimijoiden hanketilannetta Valmistellaan uusien kohteiden/tonttien haun järjestämistä, alueiden avaamista (kunnallistekniikan rakentamista) ja avaamatta jättämistä Lähivuosien valmistelu Seurataan kaavoitusohjelmassa olevien kohteiden suunnittelun etenemistä Valitaan alustavasti vuosikohtaisesti tonttitarjontaan tulevat alueet Valitaan kohteita alustavaan yleissuunnittelu- ja kustannustarkasteluun Valmistellaan uutta kaavoitusohjelmaa ja investointiohjelmaa Pitkä aikavälin mahdollisuuksien turvaaminen Yleiskaavatyö Tarvittaessa erillisiä teemaselvityksiä Kytkentä muiden tahojen selvityksiin (palveluverkot, vesihuolto, joukkoliikenne)

22 HISTORIAA Kaupunginjohtaja Markku Anderssonin nimeämä palveluverkkoryhmä 2005 Toimialat vastaavat palveluverkkojen muutoksista ja verkkojen kehittämisestä Palveluverkkojen muutokset tulee synkronoida yhdyskuntarakenteen kokonaiskehitykseen kuten uusien asuntoalueiden rakentamiseen Palveluverkkotyöryhmään nimettiin keskeiset tahot/myöhemmin täydennettiin/myöhemmin supistettiin Kaavoitus/Kymppi R Päivähoito Opetus Tilapalvelu Kulttuuri Liikuntatoimi Avoterveydenhuolto Vanhuspalvelut Ydintahot/nykyinen kokoonpano Liikenneasiantuntemus/joukkoliikennepalvelut ei ole mukana palveluryhmässä; muuten on kiinteää yhteistyötä

23 YT-sovellus: Internet-pohjainen Graafisperusteinen Kaavakapasiteetin hallinta Tehokas ominaisuustietojen hallinta (ylläpito, selailu, raportointi)

24 Suunnittelualue Suunnitelma 1 Suunnitelma 2 Suunnitelmien yksiköt

25

26 Ajoitussovellus Näkymä rakentumisarvio suunnittelualueittain mm. alueen nimi, uusi alue, matala-tiivis, kaavamuoto Uusien alueiden avaaminen/rakentuminen > alueittaiset väestöarviot

27 Yhdyskuntatekniikan kustannustiedot aluelomakkeilla yhteisessä dokumentinhallintajärjestelmässä

28 Eräitä esimerkkejä käytännön työtilanteista

29 Esimerkki palveluverkkotyöryhmän kokouksessa esillä olleesta kartasta, jolla on havainnollistettu nykyisiä palvelutoimipisteitä ja tulevien asuinalueiden sijaintia

30 Tapaus Kanavuoren päiväkotikoulu (kartalla turkoosi oppilaspohja) Koulu tyhjennetty n. 3 vuotta sitten kosteusvaurioiden takia, oppilaat käyvät koulua Vaajakosken keskustassa Uudishanke n. 5 miljoonaa Vaajakosken kouluissa varauduttu tulevaan kasvuun, tilaa on, Kanavuoren koulun oppilaissa on paljon kuljetusoppilaita joka tapauksessa Palveluverkkoryhmä esitti päiväkotikoulun uudishankkeen toteutuksen siirtämistä n. vuoteen 2017 Pallottelu käynnissä Maankäytön suunnittelun toteutus/ tilanne 4-tien järjestelyt keskeneräiset Kevyen liikenteen väyliä puuttuu Yleiskaavallinen maankäytön suunnittelu alkuvaiheessaan

31 Alakoulujen oppilaskertymän havainnollistaminen Esimerkki Korpilahti

32 Pienten kyläkoulujen oppilasmääräkriteerit V 2008 Kouluverkkoratkaisu sisälsi kyläkouluja. Sivistyslautakunta päätti pienten kyläkoulujen oppilasmääräkriteerit Päätös Sivistyslautakunta hyväksyyi Jyväskylän koulujen oppilasmääräkriteeriksi lukien seuraavaa: Vähimmäisoppilasmäärä on 30 oppilasta (esitys oli 40 oppilasta), joka käynnistää koulun säilymisedellytyksiä tarkastelevan prosessin, jossa arvioidaan mm: koulujen kuljetusoppilaiden määrä alueellinen oppilasmääräkehitys ja oppilasvirrat tulossa olevat alueen investointihankkeet varhaiskasvatuksen, päivähoidon ja perusopetuksen palvelurakenteiden mahdolliset uudet ratkaisut. Tarkastelu tehdään kahden vuoden välein, ensimmäinen arviointi suoritetaan Välivuosina lautakunnalle raportoidaan tilanteesta. Yhdistymissopimus: Kylien kehittäminen Kyläkouluja yms Yksityistieavustusten ja vesiosuuskuntien tukemisessa jatketaan olemassa olevia käytänteitä. Kylien omaleimaisuuden säilyttäminen ja asumis- ja elämisolosuhteiden parantaminen on keskeinen asia Uuden Jyväskylän kehittämisstrategioissa. Kylien ja taajamien väestörakennetta vahvistetaan kaavoituksen keinoin lisäämällä tonttitarjontaa ko. alueilla. Kaavoituksessa keskeistä on aktiivinen maanhankinta kunnan omistukseen, mutta myös maankäyttösopimusten kautta voidaan yksityisessä omistuksessa olevaa maata ottaa kaavoituksen piiriin. Joukkoliikenteen ja palvelulinjojen antamin keinoin turvataan erityisesti iäkkäämmille asukkaille etäämpänä olevien palvelujen käyttö ja saatavuus. Väestörakenteen parantaminen ja asukasmäärän lisääntyminen turvaa pienten kyläkoulujen toimintamahdollisuudet mm. Oravasaaren, Kuohun ja Nyrölän kylien osalta erillisin oppilasmääräkriteerien mukaisin perustein.

33 Kyläkouluselvitys Selvitettiin ja kuvattiin paikkatietoanalyysein seuraavia tekijöitä > Tuloksena kyläkoulukriteerit Koulun sijoittuminen Koulun lähiympäristö Muu toiminta (koulu-)kiinteistössä Koulukuljetusoppilaat/ Oppilasmäärä Oppilaat, jotka eivät tarvitse koulukuljetusta 3 kilometrin säteellä koulusta asui 08/2009 Ikäluokka keskimäärin/0-12-vuotiaat 0-6-vuotiaat 7-12-vuotiaat Laajemmalla alueella asui (sisältää myös em 3 kilometrin säteellä asuvat) Laajemman alueen sisältämä pienalue/-eet Ikäluokka keskimäärin/0-12-vuotiaat 0-6-vuotiaat 7-12-vuotiaat Maankäyttö ja arvio 7-12-vuotiaiden määrän kehittymisestä NYKYTILANNE: uusia omakotitalon rakennuspaikkoja ( maaseutualueen uudet rakennuspaikat toteutuvat pitkän ajan kuluessa) KAAVA-AIKOMUKSET: uusia omakotitalojen rakennuspaikkoja ARVIO 7-12-vuotiaiden määrän kehityksestä 3 kilometrin säteellä koulukiinteistöstä Laajemman alueen västöennuste vuodelle 2020 Ikäluokka keskimäärin/0-12-vuotiaat 0-6-vuotiaat 7-12-vuotiaat Koulukiinteistön kunto Kustannukset lasta kohden

34 Keskisuomalainen tiistaina Jyväskylän Tilapalvelu teetti keväällä 2010 sisäilmasto-ongelmia selvittävän Örebrokyselyn kaupungin 34:ssä päiväkodissa, 31:ssa koulussa ja seitsemässä päiväkoti-koulussa. Henkilöstölle suunnatun kyselyn tavoitteena oli selvittää tulevien investointien kiireellisyysjärjestys sekä arvioida sisäilman laadun parantamiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta verrattuna edellisiin selvityksiin (2001, 2005 ja 2010) Kaikille kohteille, joissa koettiin sisäilmaongelmaan liittyviä haittatekijöitä, on tehty parannustoimia ja - suunnitelmia ja kohteita on myös siirretty peruskorjauslistalle. Melu yllätti/kiinteistöjohtaja Esko Eriksson Merkittävää on päiväkotien sisäilmaongelmien suuri määrä verrattuna kouluihin. Tiukat resurssit/ Tilapalvelun johtokunnan ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veijo Koskinen Kysely on hyvä työkalu kokonaisuuden hallinnassa/ Työterveyden erikoislääkäri Markku Seuri Voi antaa väärän kuvan: esim lakkautusuhan alla olevan kyläkoulun vastaukset

35 Palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä Palveluverkkoyhteistyötä hajautetussa mallissa Kaupunkirakennelautakunta vastaa maankäytöstä, kaavoituksesta ja mm. KymppiR-maankäytön toteutusohjelman valmistelusta Palveluverkosta vastaa ao. palvelusta vastaava lautakunta Tilapalvelun johtokunta vastaa tiloista ja mm. tilojen investointiohjelman valmistelusta Tavoitteena palveluverkkojen hallinta siten, että maankäytön, joukkoliikenteen, tilojen ja tiloissa toimivien palvelusisältöjen ratkaisut ovat yhteisesti valmisteltuja ja perusteluja, päättää niistä sitten mikä taho hyvänsä

36 Päiväkotiverkko Päiväkoteja on korvattu uusilla (vanha poistettu uusi parempaan paikkaan) tarpeen mukaan (vrt koulut) Päivähoitoikäisten määrän muutokset isoja alueella sen vanhetessa Uusia omakotialueita avattaessa tulee huolehtia päivähoito- (ja koulupaikkojen) riittävyydestä

37 Palveluverkkoselvitysten pääpiirteitä Selvityksiä tehty palvelualakohtaisesti Lähiväestöpohjariippuvaiset palvelut Alakoulut, päiväkodit, päiväkotikoulut Tiivis kytkentä Kymppi R -ohjelmointiin Säännöllinen, jatkuva valmistelu (kaavoitus+tilapalvelu+opetustoimi+päivähoito) Paikkatietoteknologia apuna Lähiväestöpohjariippumattomat palvelut, menetelmä vaihtelee Lukiot, Kirjastot, Nuoriso-, Terveyspalvelut jne

38 Päiväkoti- ja koulupaikkojen kapasiteetin riittävyys Dokumentinhallintajärjestelmässä yhteisesti työstettävä päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys/ Exceltiedosto Suuralueittainen tarkastelu: Väestöennuste Toimipisteet ja niiden hoito- /oppilaspaikat Voidaan vertailla väestöennusteisiin, syntyykö ja milloin lisätarvetta? Minkälaisia hankkeita, milloin tulisi toteuttaa ja minne? Ja päinvastoin: Syntyykö tarvetta lakkauttaa toimipisteitä? Esillä kokouksissa, mitä jos? Spekuloidaan, muotoillaan johtopäätöksiä Välitehtävät

39 Tekes ja Kuntaliitto yhteistyökumppaneidensa kanssa järjestivät Tulevaisuuden kestävä kunta kilpailun. Tulokset julkistettiin Kuntamarkkinoilla Helsingissä Kilpailussa haettiin kunnista kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta hyviä ideoita, joista olisi mahdollista jalostaa Tekesrahoitteinen kehittämishanke. Jyväskylän kaavoitus ja Tampereen teknillinen yliopisto valmistelevat parhaillaan Tekesille kehittämishanke-esitystä. Kuntalehti 3/2010 Kahdenkymmenen ehdotuksen joukosta valikoitui neljä hankeideaa palkittaviksi. Kuvassa neljän palkitun hankeidean taustaorganisaatioiden edustajat, oikealla yleiskaavapäällikkö Leena Rossi Jyväskylä/ yhdyskuntakehitystä seurataan reaaliajassa. Muut palkitut Joensuu/puhdistetun jäteveden lämpö talteen Penttilänrannassa, Itä- Uudenmaan Jätehuolto Oy/monilokeroauto punnitsee kotilalousjätteet ja Turusta liikennebiokaasun edelläkävijä? Kuntatekniikka 7/2010 Jyväskylän maankäytön suunnittelutyökalu Kymppi R - ohjelma on ainutlaatuinen ratkaisu kuntien yleisimpään ongelmaan : - maankäytön, asumisen ja palveluiden yhteensovittamiseen - siten, että palvelut ovat saavutettavissa ja taloudellisesti hallittavissa. Hankekohtaisesta suunnittelusta on siirrytty kokonaisvaltaiseen, verkostomaiseen alueiden ja palvelutarpeiden toimintatapaan.

40 PAIKKATIETOUNELMIA Yleiskaavatoimikunta : Olipa mielenkiintoista saada uutta tietoa, näinhän nämä asiat ja paikat tulee tutuiksi! Todella hienoa työtä, kiitos paljon! Tätä on hyvä suunnittelu! Yhdyskuntien sana-kuva-kartallinen kehittäminen HUOLELLINEN TIETOMALLINTAMINEN Luottamuksen kasvattaminen ja kasvaminen: vaikeatkin päätökset ovat monipuolisesti ja huolellisesti valmisteltuja Paikkatietoteknologian soveltaminen suunnitteluun vaikuttaa positiivisesti arkielämän sujuvuuteen

Kymppi R -ohjelma: Maankäyttö- ja palveluverkkoprosessien yhteensovittaminen Jyväskylässä

Kymppi R -ohjelma: Maankäyttö- ja palveluverkkoprosessien yhteensovittaminen Jyväskylässä Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari 21.11.2011 Kymppi R -ohjelma: Maankäyttö- ja palveluverkkoprosessien yhteensovittaminen Jyväskylässä Anna Isopoussu Jyväskylän kaupunki, kaavoitustutkija Taustaa

Lisätiedot

MAL verkosto Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko teemaryhmä

MAL verkosto Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko teemaryhmä MAL verkosto Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko teemaryhmä 5.11.2010 Maankäytön ja palveluiden yhteensovittaminen: Jyväskylän maankäytön toteuttamisohjelma Kymppi R Jyväskylän kaupunki Leena Rossi yleiskaavapäällikkö

Lisätiedot

Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmä YT:n käyttö tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamisessa

Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmä YT:n käyttö tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamisessa Yhdyskuntasuunnittelun tukijärjestelmä YT:n käyttö tonttituotanto ja palveluverkkoprosessien yhteensovittamisessa YT kehitysprojektin tuotokset ja uudet menetelmäideat Anna Isopoussu, Jyväskylän kaupunki

Lisätiedot

Kaavajärjestelmä Kymppi R -ohjelma

Kaavajärjestelmä Kymppi R -ohjelma Kaavajärjestelmä Kymppi R -ohjelma Luottamushenkilökoulutus 24.1.2013 Leena Rossi Yleiskaavapäällikkö 24.1.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI (MRL) Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä: VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

Kymppi-Moni hanke Vantaalla:

Kymppi-Moni hanke Vantaalla: Kymppi-Moni hanke Vantaalla: Tavoitteena paikkatietojen monipuolinen hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa HSY:n paikkatietoseminaari 29.3.2012 Ari Jaakola ja Tomi Henriksson maankäytön ja ympäristön toimiala

Lisätiedot

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20

JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 JOENSUUN MAANKÄYTÖN TOTEUTUSOHJELMA MATO-20 MATO-20-OHJELMAN TARKOITUS Vuosittain laadittavan ohjelman tarkoituksena on: sovittaa yhteen ja ennakoida maankäytön toteuttamista, palveluverkkoja, kunnallistekniikkaa,

Lisätiedot

Kaavoituksen tulevaisuus Boostaaja vai feidaaja?

Kaavoituksen tulevaisuus Boostaaja vai feidaaja? RAKLIN ALUETOIMIKUNTA Ajankohtaisseminaari, Jyväskylä 8.10.2014 Kaavoituksen tulevaisuus Boostaaja vai feidaaja? Leena Rossi Yleiskaavapäällikkö Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin aktiivisen palautteen

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

KYMPPI-MONI JYVÄSKYLÄN NYKYMENETELMÄN DOKUMENTOINTI 5. PALVELUVERKON LÄHTÖTIETOJEN YLLÄPITO JA MUUTOSTEN HALLINTAMENETELMÄ 2013

KYMPPI-MONI JYVÄSKYLÄN NYKYMENETELMÄN DOKUMENTOINTI 5. PALVELUVERKON LÄHTÖTIETOJEN YLLÄPITO JA MUUTOSTEN HALLINTAMENETELMÄ 2013 KYMPPI-MONI JYVÄSKYLÄN NYKYMENETELMÄN DOKUM ENTOINTI 5. PALVELUVERKON LÄHTÖTIETOJEN YLLÄPITO JAA MUUTOSTEN HALLINTAMENETELMÄ 2013 Kymppi-Moni: Jyväskylän nykymenetelmän dokumentointi 1. Kymppi R -toimintamalli

Lisätiedot

Tonttituotannon ja palveluverkon yhteensovittaminen ja YT-järjestelmän pilotointi

Tonttituotannon ja palveluverkon yhteensovittaminen ja YT-järjestelmän pilotointi Tonttituotannon ja palveluverkon yhteensovittaminen ja YT-järjestelmän pilotointi Kymppi-Moni hankkeen tulosseminaari Tampere 21.3.2013 Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Maankäytön toteuttamisen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys Vesangan kuntalaistilaisuus 30.1.2008 Rientolassa Kuntajakoselvittäjä Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys 1 1 Kuntajako Asukkaiden

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen

Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Palveluverkon suunnittelun näkökulma yhdyskuntarakenteen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä 15.3.2011 Hyvinvointipalvelujen palveluverkon

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Kehitetään yhteistyötä kaavoitusprosessissa. Mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutokset

Kehitetään yhteistyötä kaavoitusprosessissa. Mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutokset Kehitetään yhteistyötä kaavoitusprosessissa Mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutokset Arvioidaan kaavoituksen onnistumista ja yhteistyön sujuvuutta Maankäytön johtaja Veli-Pekka Toivonen Tekninen ja

Lisätiedot

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA

HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA HYVINKÄÄN MAAPOLITIIKASTA Kymppi-Moni Työpaja 15.2-16.2.2012 Marko Kankare kaupungingeodeetti HYVINKÄÄ KARTALLA HYVINKÄÄ (31.12.2011) Asukkaita 45 500 Pinta-ala 337 km2 Asemakaava-alue 3 100 ha osuus väestöstä

Lisätiedot

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kymppi-Moni hankkeen työpaja 16.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Paula Jääskeläinen kehitysinsinööri

Lisätiedot

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.

Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi. Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2. Maankäytön toteutuksen ohjelmointi ja kunnallisteknisten investointien ennakointi Kalle Sivén Kymppi-Moni tapaaminen 16.2.2012 Tampere Maankäytön toteutuksen ohjelmointi Joensuussa laaditaan maankäytön

Lisätiedot

Paikkatiedot maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnissa Vantaalla

Paikkatiedot maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnissa Vantaalla Paikkatiedot maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnissa Vantaalla HSY:n paikkatietoseminaari Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Esityksen rakenne 21: 51 63 22: 51 598 1. Mikä maankäytön toteuttamisen

Lisätiedot

Kaavavarannon hallinta ja maapolitiikka Jyväskylässä

Kaavavarannon hallinta ja maapolitiikka Jyväskylässä Kaavavarannon hallinta ja maapolitiikka Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 15.2.2012 Anna Isopoussu Kaavavarannon lähtötietojen hallinta Kaavavaranto = kaavalähtöinen kuvaus alueen käyttämättömistä rakentamismahdollisuuksista

Lisätiedot

Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla

Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla Maankäytön toteuttamisen ohjelmoinnista Vantaalla Kymppi-Moni hankkeen aloituskokous Tampere 30.11.2011 Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Esityksen rakenne 2010: 51 063 2020: 51 598 1. Mikä

Lisätiedot

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013

Maankäyttö 2013. Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Maankäyttö 2013 Kaupunkirakennelautakunnan Perehdytystilaisuus 24.1.2013 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Kaupunkirakennelautakunta Joukkoliikennejaosto Tiejaosto Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

Päiväkotiverkkosuunnittelu Tampereella

Päiväkotiverkkosuunnittelu Tampereella Päiväkotiverkkosuunnittelu ampereella Kymppi-Moni hankkeen palveluverkkotyöpaja 31.5.2012 Suunnittelupäällikkö Vesa Komonen Kehittämiskoordinaattori Monika Sola Palveluverkon kehittämisen periaatteet on

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta

ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018. Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta ASUNTO-OHJELMA VUOSILLE 2016-2018 Kärsämäen kunta Tekninen lautakunta Joulukuukuu 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. MAANHANKINTA JA KAAVOITUS - Maanhankinta - Kaavoitus 3. ASUNTOTUOTANTO - Uusi tuotanto

Lisätiedot

Tekniikka, kaavoitus ja ympäristö ryhmän vastaukset

Tekniikka, kaavoitus ja ympäristö ryhmän vastaukset Tekniikka, kaavoitus ja ympäristö ryhmän vastaukset Yleisötilaisuus Vaajakoskella 14.11.2007 Pj. Ari Hiltunen Työryhmän jäsenet Hiltunen Ari, Jyväskylä, pj Autere Anna, Jyväskylä Colliander Jari, Jyväskylän

Lisätiedot

Kaunas, syksy 2013. Rakennusfoorumi 4.2.2014, MRL:n kokonaisarviointi, Leena Rossi, SAFA, varapuheenjohtaja

Kaunas, syksy 2013. Rakennusfoorumi 4.2.2014, MRL:n kokonaisarviointi, Leena Rossi, SAFA, varapuheenjohtaja Kaunas, syksy 2013 Rakennusfoorumi 4.2.2014, MRL:n kokonaisarviointi, Leena Rossi, SAFA, varapuheenjohtaja Taitelija Poliitikko Grynderi Byrokraatti Kun kaikki oli riittävästi selvitetty ja kirjeet lähetty

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija

Kymppi-Moni -hanke. Väestöennusteen laatiminen Vantaalla. Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere. Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Kymppi-Moni -hanke Väestöennusteen laatiminen Vantaalla Väestöennustetyöpaja 22.3.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Väestöennusteen laadinta Vantaalla väestöennuste laaditaan Vantaalla

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA

STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA Ryhmätyöskentely: Kyläosayleiskaavan tavoitteet ja periaatteet 1. Asuminen 2. Palvelut ja elinkeinot, muut aluevaraukset 3. Toimintojen yhteensovittaminen 4. Mitoitusperiaatteet

Lisätiedot

Hajarakentamisen ohjaus Jyväskylässä. Jarmo Matikainen, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki

Hajarakentamisen ohjaus Jyväskylässä. Jarmo Matikainen, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki Hajarakentamisen ohjaus Jyväskylässä Jarmo Matikainen, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki 10.5.2010 Jyväskylän työkaluja Taustalla vahvoina yhdistyssopimusten kirjaukset!!! Uuden kunnan rakennusjärjestys

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

PTS. Konsernin investointien TAMPEREEN KAUPUNKI. Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 12.12.2011 Controller Hankekehityspäällikkö Tero Tenhunen

PTS. Konsernin investointien TAMPEREEN KAUPUNKI. Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 12.12.2011 Controller Hankekehityspäällikkö Tero Tenhunen TAMPEREEN KAUPUNKI Konsernin investointien PTS 2012 2026 Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto 12.12.2011 Controller Hankekehityspäällikkö Tero Tenhunen INVESTOINTIEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMA 1 KONSERNIN

Lisätiedot

Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia

Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia Tampere 4.12.2012 Leena Rossi Anna Isopoussu Jyväskylän kaupunki HANKKEEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT: Jyväskylän paikkatietopohjainen Kymppi R menetelmä herättänyt

Lisätiedot

Yhteisten toimintojen ja investointien suunnittelu. on tärkeää kokonaisuuden hallinnan kannalta

Yhteisten toimintojen ja investointien suunnittelu. on tärkeää kokonaisuuden hallinnan kannalta luottamushenkilöseminaari 5.-6.9.2013 Yhteisten toimintojen ja investointien suunnittelu paikkatietojen avulla on tärkeää kokonaisuuden hallinnan kannalta Leena Rossi, Jyväskylän kaupunki Esitykseni sisältö

Lisätiedot

KAAVOITUS. Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan.

KAAVOITUS. Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan. KAAVOITUS Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan. Laajat kaupunkisuunnittelutehtävät ja yleiskaavoitus tapahtuvat kaupunginhallituksen alaisuudessa. Valmistelevana

Lisätiedot

Metsäkylän kaavoitushankkeet

Metsäkylän kaavoitushankkeet Metsäkylä Metsäkylä on ollut vanhahko perinteinen pientaloalue. Viimeisen 20 vuoden aikana Metsäkylää on kehitetty merkittävästi asemakaavoittamalla uusia pientaloalueita. Tätä kautta asukasmäärä on noussut

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun

Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun Alueraportointijärjestelmä - näkymiä kaupungin kasvuun 29.3.2012 Helsinki HSY:n paikkatietoseminaari DI Tiina Järvinen Espoo kaupunkina Espoo on yli 250 000 ihmisen kotikaupunki. Kaupungin maapinta-ala

Lisätiedot

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa.

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa. Lapin 25. kylätoimintapäivät 12. 13.10.2013 Levi, Hotelli Hullu Poro - Rakentamalla jo olemassa oleviin kyliin ja niiden yhteyteen helpotetaan palvelujen ja teknisten järjestelmien tehokasta ja edullista

Lisätiedot

1. Kymppi R -toimintamalli http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppimoni/kymppir-toimintamalli.pdf

1. Kymppi R -toimintamalli http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppimoni/kymppir-toimintamalli.pdf KYMPPI-MONI JYVÄSKYLÄN NYKYMENETELMÄN DOKUMENTOINTI 1. KYMPPI R -TOIMINTAMALLI 2013 Kymppi-Moni: Jyväskylän nykymenetelmän dokumentointi 1. Kymppi R -toimintamalli http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppimoni/kymppir-toimintamalli.pdf

Lisätiedot

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi

JOENSUU: Pilkon selvittelyt. Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi JOENSUU: Pilkon selvittelyt Juha-Pekka Vartiainen 4.12.2012 juha-pekka.vartiainen@jns.fi www.jns.fi, www.joensuunseutu.fi Joensuu seudun yleiskaava 2020:n alue YLEISKAAVA KOKO JOENSUUN ALUEELLA Joensuu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1744/ /2014. Kaupunkirakennelautakunta 19.3. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 125 Asianro 1744/10.00.00/2014 Maanhankinnan määrärahat 2014 Kaupunkirakennelautakunta 19.3.2014 62: Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

Putkilahden kyläselvitys

Putkilahden kyläselvitys Putkilahden kyläselvitys Kyläilta 22.10.2015 Arto Sipinen Jyväskylän kaupunki / yleiskaavoitus Rakentaminen KUIVALLA MAALLA Suunnittelu- Yleiskaava Asemakaava tarvealue Suunnittelu- tarveharkinta tai/ja

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN MITOITUSSELVITYS VUOTEEN 2040. Jyväskylän kaupunki Kaavoitus Lokakuu 2012

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN MITOITUSSELVITYS VUOTEEN 2040. Jyväskylän kaupunki Kaavoitus Lokakuu 2012 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN MITOITUSSELVITYS VUOTEEN 2040 Jyväskylän kaupunki Kaavoitus Lokakuu 2012 Lähtökohdat Mitoitusselvityksessä tarkastellaan uusien asuntojen ja työpaikkaalueiden rakentamisen

Lisätiedot

Konsernin investointien pitkän aikavälin investointisuunnitelma PALM

Konsernin investointien pitkän aikavälin investointisuunnitelma PALM TAMPEREEN KAUPUNKI Konsernin investointien pitkän aikavälin investointisuunnitelma PALM 2013 2027 Käsitelty kaupunginhallituksen suunnittelujaostossa 10.12.2012 Kehityspäällikkö-controller Reijo Väliharju

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

Jyväskylän asemakaavaprosessi. 24.1.2013 Leila Strömberg Asemakaavapäällikkö

Jyväskylän asemakaavaprosessi. 24.1.2013 Leila Strömberg Asemakaavapäällikkö Jyväskylän asemakaavaprosessi 24.1.2013 Leila Strömberg Asemakaavapäällikkö Tavoite / tuote Laadukkaasti valmisteltu lainvoimainen asemakaava, joka täyttää maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset,

Lisätiedot

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista

Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Seudun tonttipäivä 21.5.2015 Lempäälän tonttitarjonnasta, tulevaisuuden tarpeista ja ratkaisumalleista Jaakko Hupanen Ilari Rasimus Harri Järvenpää tekninen johtaja kaavoituspäällikkö kiinteistöinsinööri

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

MAAPOLITIIKKA keinot ja haasteet. SEINÄJOEN KAUPUNKI, Länsi-Uudenmaa MaLe- työseminaari 22.9.2010

MAAPOLITIIKKA keinot ja haasteet. SEINÄJOEN KAUPUNKI, Länsi-Uudenmaa MaLe- työseminaari 22.9.2010 MAAPOLITIIKKA keinot ja haasteet SEINÄJOEN KAUPUNKI, Länsi-Uudenmaa MaLe- työseminaari 22.9.2010 Seinäjoki elinkeinorakenne Väkiluku 2009 57024 Kasvu 2009 815 SEINÄJOEN KAUPUNKI, 2 Seinäjoki asunnot SEINÄJOEN

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE. Tiivistelmä

KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE. Tiivistelmä KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE Tiivistelmä Strategisen maankäytön palvelut 8.6.2015 Kuopion strategia vuoteen 2020 Kuopion kasvusopimus Kuopion väestöennuste vuoteen 2030 Kaupunkirakennesuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016

Maapoliittinen ohjelma 2013-2016 Maankäyttö Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait... 5 3.4 Rakentamiskehotusmenettely...

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos

Päiväkoti- ja Kouluverkko. Toinen luonnos Päiväkoti- ja Kouluverkko Toinen luonnos 6.11.2009 Sipoon kunnan kasvustrategiassa varaudutaan 35 000 uuteen asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Kaavoitusohjelman mukaiset asukasmäärälisäykset ja palveluiden

Lisätiedot

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA 26.11.2012 Yleiskaavan aloituspamaus 14.1.2013 Väestönkasvu 21.1.2013 Asuminen 4.2.2013 Liikenne 25.2.2013 Virkistys- ja vapaa-aika 4.3.2013 Elinkeinot ja kilpailukyky

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL

Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä. Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Paikkatieto työkaluna seudullisessa maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitteluyhteistyössä Miliza Ryöti, HSY Tuire Valkonen, HSL Valmistuneet/ valmistuvat asunnot 70 % asunnoista sijoittui alueille,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013 Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen Esityksen sisältö Hieman asuntotuotannon ja kaavoituksen volyymeistä Espoossa Asuntotuotannon kriittiset tekijät maankäytön

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

KYMPPI R 2015 OHJELMA

KYMPPI R 2015 OHJELMA 2013 2014 2015 2016 2017 201720182018 2019 2019 2020 2020 2021 2022 2021 2023 20222024 202320252024 2026 2025 2027 2026 2027 2028 2029 KYMPPI R 2015 OHJELMA Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2025 JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

T A M P E R E - asukkaita n. 220.409 (31.12.2013) - pinta-ala 525 km 2-403 as / km 2

T A M P E R E - asukkaita n. 220.409 (31.12.2013) - pinta-ala 525 km 2-403 as / km 2 Ilmastovaikutusten arviointi Kuntien 7. Ilmastokonferenssi Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio 9.5.2014 T A M P E R E - asukkaita n. 220.409 (31.12.2013) - pinta-ala 525 km 2-403 as / km 2 Pohjoinen suuralue

Lisätiedot

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta

Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta 13.10.2011 (Timo Vuoriainen, Tapio Koikkalainen) 27.11.2013 päivitetty Jyväskylän seudulla olevien suurten tie- ja liikennehankkeiden priorisointi kaupungin näkökulmasta Jyväskylän seudulla on useita tärkeitä

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

Talousaerviossa 2012 ennätyssuuret investoinnit, investointimenot 15,7 milj. Josta kunnallistekniikan osa on n. 6 milj.. (Kunnallistekninen panostus)

Talousaerviossa 2012 ennätyssuuret investoinnit, investointimenot 15,7 milj. Josta kunnallistekniikan osa on n. 6 milj.. (Kunnallistekninen panostus) Pirkkala kasvaa voimakkaasti, väestön kasvun taitekohta v.2000 jonka jälkeen kasvu järjestelmällisesti yli 3%. Hallitsematon asukasmääränkasvu (yli 3%) tuo erityisiä haasteita mm. kunnallistekniikan, terveys,

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Kymppi R 2012 ohjelma

Kymppi R 2012 ohjelma Kymppi R 2012 ohjelma Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2022 Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Jyväskylän kaupunki 1 2.5.2012 Kymppi R 2012 ohjelman sisältö 1. Kymppi R ohjelman tavoitteet 1. Kymppi R

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Kymppi R 2012 ohjelma

Kymppi R 2012 ohjelma Kymppi R 2012 ohjelma Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2022 Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Jyväskylän kaupunki 1 2.5.2012 Kymppi R 2012 ohjelman sisältö 1. Kymppi R ohjelman tavoitteet 1. Kymppi R

Lisätiedot

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY

Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Paikkatiedot Helsingin seudun MAL-seurannassa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Kansallismuseon auditorio Arja Salmi, erityisasiantuntija HSY Helsingin seudun MAL-aiesopimus Valtion ja Helsingin seudun

Lisätiedot

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012

Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012 Paikallisista ratkaisuista hyvinvointia harvaan asutulle maaseudulle - seminaari 11.9.2012 Onko kaava aina tarpeen maaseudulla? Kunnan ja kylän yhteistyö Korpilahden alueen suunnittelussa Aluearkkitehti

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan maankäytön ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Maankäytön suunnittelu ja liikenneturvallisuus 2. Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot