Paikkatietojärjestelmästä suunnittelun tukijärjestelmäksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikkatietojärjestelmästä suunnittelun tukijärjestelmäksi"

Transkriptio

1 Paikkatietojärjestelmästä suunnittelun tukijärjestelmäksi Paikkatietoja ja unelmia uusia tuulia suunnittelu- ja tutkimuskäyttöön Yleiskaavapäällikkö, TkT Leena Rossi, Jyväskylän kaupunki

2 Muodostuuko tässä tutkimuksessa tarkastellusta kaavojen toteutusohjelmasta todellista suunnitteluinstrumenttia sovelluskohteena toimineelle Jyväskylän kaupungille, jää nähtäväksi. Miten suunnitteluongelmat organisoituvat suunnitteluksi tai suunnitteluinstrumenteiksi, miten suunnitteluun liittyvät analyysit, tarkastelut ja johtopäätökset integroituvat kunnan päätöksentekoon, miten päätökset muokkaavat toimintaa? Rossi 2005

3 OTTEITA ROSSI 2005 Kaavoituksessa graafisperusteisia eli kuvalähtöisiä elementtejä käsittelevien sovellusten ensisijainen funktio oli toistaiseksi ollut viranomaispäätöksiä ilmentävän paperikarttatulosteen tuottaminen manuaalisia menetelmiä tehokkaammin. Suunnittelulähtöisen sovelluksen kehittämisen edellytyksenä oli, että suunnitteluprosessin vaiheet, toiminnot ja tietojenkäsittely tunnettiin ja osattiin kuvata ohjelmistokehitystä tulevalla tavalla. Mitä suunnittelija tekee? Mikä on kysymys, johon hän etsii vastausta? Mitä lähtötietoja hän tarvitsee? Miten hän käsittelee tietoja? Mitä syntyy lopputuotoksena? Tietorakenne luotiin suunnitteluprosessin tarpeista. Graafispohjaiset elementit integroituvat taulukkolaskentaan. Käyttäjä piirtää itselleen loogisia kohteita. Tietovirrat tukevat prosessin etenemistä.

4 OTTEITA ROSSI 2005 Tietotekniikka tarkoittaa tässä informaation tietokoneavusteisen järjestämisen taitoa. Yhdyskuntasuunnittelua palvelevaa tiedonhallintajärjestelmää ei voi ostaa valmiina tuotteena vaan se on toimijan itse luotava. Tietotekniikkaa soveltaen voitiin tehdä mahdolliseksi uudenlainen suunnittelun muoto.

5 KEHITTÄMINEN JATKUU Palkinto Tulevaisuuden kestävä kunta kilpailussa 2010 KYMPPI-MONI HANKE käynnistymässä (Jyväskylän kaupunki, TTY ja Tekes) Ihmisten välistä yhteistyötä ja elinympäristöön vaikuttavia valintoja paikkatietoteknologian avustamana

6 19 km 40 km 19 km Jyväskylä asukasta asukasta/maa-km km2 koko pinta-ala km2 maapinta-ala 18 km Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahti samaa kuntaa vuoden 2009 alusta 36 km työpaikkaa 1%:a alkutuotannossa 22%:a jalostuksessa 77 %:a palveluissa 42 km Suurimmat työnantajat: Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri Keskimaa Osk Metso Paper Oy 60 km Noin etäisyyksiä kaupungin keskustaan

7 Keskimäärin vuodessa vuosina Jyväskylään valmistui 1141 asuntoa/ vuosi, näistä omakotitaloihin 248 asuntoa ja kerros- ja rivitaloasuntoihin 893 asuntoa.

8 Kymppi R - Maankäytön toteutusohjelma Mitä uusia asuntoalueita, miksi ja milloin seuraavan kymmenen vuoden aikana? Varmistaa tonttien riittävyyden Hallittu kasvu Tonttien ja palveluiden yhteensovittaminen Jatkuva hallintaprosessi Ohjelma kulkee kerran vuodessa luottamushenkilökäsittelyssä, jotta varmistetaan päätöksenteon ja valmistelutyön yhtenäinen suunta Ohjelma viedään kaupunginvaltuustoon asti, mikäli on periaatteellista päätettävää. Välivuotena saattaa riittää virkamiestasoinen päivitys.

9 Kymppi R - LÄHTÖKOHDAT Strategiset toimintalinjat ja tavoitteet Asuntorakentamisen määrälliset ja laadulliset tavoitteet Toteutuva rakentaminen suuntaa määrällisiin tarpeisiin varautumista Tahtotila asumisen monimuotoisuudesta Tonttitarjontaa eri puolilta kaupunkia Sosiaalinen eheys Palveluiden riittävyys Talouden realiteetit

10 Jyväskylän kaupunkistrategian (2010) yhdyskuntarakennetta koskevat tavoitteet ja toimenpiteet

11 OMAKOTIALUEEN TONTTITUOTANTOPROSESSI JYVÄSKYLÄ ~6-10 VUOTTA ~4 VUOTTA ~2 VUOTTA 0 VUOTTA 1 VUOTTA 2 VUOTTA KAAVOITUS YLEISKAAVOITUS ASEMAKAAVOITUS OMAN KODIN PAIKKA MUUTTO KYMPPI R -OHJELMA TONTTIMARKKINOINTI MAAPOLITIIKKA MAANHANKINTA KIINTEISTÖN- MUODOSTUS TONTTIEN HAKU JA VARAUS TONTTIEN LUOVUTUS YHDYSKUNTA- TEKNIIKKA VIHERRAKENNE LIIKENNEVERKKO ALUSTAVAT KUSTANNUS- TARKASTELUT YMS. YLEISSUUNNITELMAT -KADUT -VESIHUOLTO -VIHERYLEISSUUNNITTELU YKSITYISKOHTAISET KATU- YMS. SUUNNITELMAT YHDYSKUNTA- TEKNIIKAN RAKENTAMINEN YHDYSKUNTATEKNIIKAN HOITO JA YLLÄPITO RAKENNUS- VALVONTA TILAPALVELU, KAAVOITUS & PALVELU- TOIMIJAT MITÄ TÄSSÄ TARTTIS TIETÄÄ? MISSÄ NE LÄHTÖTIEDOT OIKEIN ON VAI ONKO NIITÄ OLEMASSAKAAN? KAAVOITUKSEN KUKA TIETÄÄ, MITÄ TIETÄÄ JA ALOITUSKOKOUS MILLÄ PERUSTEELLA JOKU JOTAKIN TIETÄÄ? RAKENTAMISTAPAOHJEET YM. ASEMAKAAVA LAINVOIMAINEN RAKENNEMALLI YLEISKAAVA MAANKÄYTTÖSELVITYS ASEMAKAAVA TARVESELVITYKSET JA VERKOLLINEN VARAUTUMINEN TONTTI HANKESUUNNITTELU + KOHTEET INVESTOINTIOHJELMAAN / KOHTEET LUOPUMISLISTALLE RAKENNUSLUPA VALVONTA PIENTALON RAKENTAMINEN VOI ALKAA PALVELUTOIMIPISTEIDEN TOTEUTUS, KORJAUS TAI LAKKAUTTAMINEN Maankäytön, asumisen ja palveluiden yhteensovittaminen siten, että kokonaisuus on hallittavissa: kaavoitus, maapolitiikka, yhdyskuntatekniikka, rakennusluvat ja palvelut

12 Kymppi R - Maankäytön toteutusohjelma Mitä uusia asuntoalueita sekä miksi ja milloin seuraavan kymmenen vuoden aikana? Tuloksena uusien alueiden toteuttamisjärjestys kartta perusteluineen Lähtökohdat Kaavoitusohjelmalle Maanhankinnalle Investointiohjelmalle Viherpalveluohjelmalle Palveluverkon muutoksille (väestöarviot)

13 Kuntaliitos vuoden 2009 alussa Vuonna 2008 hankittiin tietoa uuden kunnan maankäyttömahdollisuuksista ja valmistauduttiin laatimaan Kymppi R -ohjelma laajentuneeseen, uuteen kuntaan. Vuonna 2009 ohjelmoitiin vain 3 ensimmäistä vuotta Myöhempien vuosien osalta esiteltiin kolme kaupunkirakenteellista mallia Syvennettiin tietoutta omakotirakentamisesta Maaseudulle/asemakaavoitetuille alueille Uuden kunnan osissa (kaup, mlk, Korpilahti) Tiedostettiin alueet, joilla väestönkasvu on liian nopeaa. Väestöarviossa = ei tietoa alue = uusi alue/uusia alueita, mutta mikä? Lisäksi tiedostettin palvelujen nykytila Liian vähän päiväkoti- ja koulupaikkoja sekä palvelutilojen peruskorjaus- ja uudisrakentamistarvetta. Peruskorjausaste joissakin kiinteistöissä niin korkea, että peruskorjauksen sijasta toteutetaan uudisrakennus.

14 Kymppi R 2009 Miten maankäyttöä toteutetaan 2013 >? Tuunausmalli Vahvistamismalli Läikyttämismalli Rakentamista kaupunkirakenteen sisälle ja laidoille. Kylärakentamista. Nykyisen rakenteen eheyttämistä, vältetään suuria kynnysinvestointeja. Riskejä: Hyväksytään täydennysrakentaminen teoriassa mutta ei käytännössä. Kaavat hitaita ja valitusherkkiä. AO-tonttitarjonta ei voi olla kovin mittavaa, muunkin tyyppisen tonttitarjonnan turvaaminen saattaa olla uhattuna. Mallien arviointikriteerit Mallin yleiskuvaus Asuminen Liikkuminen ja liikenteen vaikutukset Yhdyskuntatekniikka Rakentamista sekä kaupunkirakenteen sisälle että laidoille sitä laajentaen. Kylärakentamista. Nykyisen rakenteen vahvistamista, myös uusia palvelutoimipisteitä. Merkittäviä uusia alueita kaupungin maalle. Riskejä: Ei kasvutahtoa ja/tai kykyä kynnysinvestointeihin. Ei pystytäkään tekemään päätöksiä. Uusille alueille ei saadakaan palveluita. Prosessin hallittavuus Viherverkko, maisemaja kyläkuva Ilmastonmuutos Riskit (yhteenvetoa) Kaavahankkeita irralleen kaupunkirakenteesta. Rakentamista suunnittelemattomasti, kertautuvia vaikutuksia tunnistamatta kaupunkirakenteen ja kylävyöhykkeen ulkopuolelle. Entisen mlk:n alueelle on tehty suunnittelutarveratkaisuilla keskimäärin 54 omakotitaloa/vuosi. Lisäksi muutamia omakotitaloja on rakennettu suoralla rakennusluvalla suunnittelutarvealueen ulkopuolelle. Riskejä: Taloudellisesti epärealistinen. Maanomistajien epätasapuolinen kohtelu. Palveluiden tarjonta lähipalveluna suhteessa väestöpohjaan ja toiminnalliseen ja taloudelliseen ylläpitokykyyn on mahdotonta. Kylien taantuminen. Mallien yleiskuvaukset esiteltiin ohjelmassa ja niiden arviointitaulukko ohjelman liite laitettiin nettiin kaikkien ulottuville

15 Päiväkotipaikkojen ja perusopetuksen alaluokkien kapasiteetin riittävyyden varmistaminen Joukkoliikenteen palvelutaso uusilla alueilla

16 OMAKOTITONTTITARJONTA Kaupungin tarjoamat AO-tontit Kaavallisesti varaudutaan kaupungin maille 400 AO-tontin jatkuvaan reserviin; tonttien menekkiä seurataan tiiviisti Rakentajien saataville tulee kaupungin tarjoamana tonttia vuosittain Mikäli kaupungin tonttikysyntä kasvaa lähivuosina, voidaan tonttitarjontaa lisätä nopeuttamalla jonkun alueen tonttitarjontaa (mm. Sääksvuori). Yksityisten tonttitarjonta Lisäksi on yksityistä tonttitarjontaa jo valmiilla alueilla ympäri kaupunkia (ks. edellinen dia) Omakotitalon rakentaminen voi alkaa Vuonna 2011 Vuonna 2012 Vuonna 2013 Vuosina Vuosina Vuonna 2010 tai sitä ennen Asemakaavoitettu alue vuonna 2010

17

18 Jyväskylän väestöarvio vuoteen 2040 Vuoden 2009 lopussa Jyväskylässä oli henkilöä. Tilastokeskuksen uusin väestöennuste ennakoi Jyväskylään kasvua koko tarkastelujakson eli vuoteen Kaupungin nykyinen väestömäärä kasvaa noin tuhannella vuodesta 2009 vuoteen Tälle väestönkasvulle tarvitaan kolmen ja puolen Valkeamäen verran alueita (Valkeamäki noin asukasta). Jo vuoteen 2030 mennessä kasvu on noin asukasta ja alueita heille tarvitaan melkein kolme kertaa Valkeamäen verran. Uusia alueita/asuntoja tarvitaan lisäksi mm. nykyisen väestön asumisväljyyden kasvuun. Mikäli asumisväljyys kasvaa 20 vuoden aikana noin 2 kerrosneliötä asukasta kohti, se vaatii noin kerrosneliömetrin verran uutta asuinpinta-alaa eli melkein puolitoistakertaisesti niin paljon kuin Lutakossa on asumista. Lisäksi uusia asuntoja tarvitaan nykyisten asuntojen poistuman korvaamiseen; osa nykyisistä asunnoista muuttuu esim. vapaa-ajanasunnoiksi.

19 Kaupungin maa Yhteensä Uusia alueita kerros- ja rivitaloille Talonrakentamisen voi alkaa vuoden mukaan Kaupungin maa Yhteensä Keskimäärin vuodessa Vuosina Vuosina

20 LEENAN KULTAINEN SÄÄNTÖ MUISTA ORGANISOIDA ASIAT TIETOKONERUUDUN MOLEMMIN PUOLIN!

21 Kymppi R Työn kuvausta Kokoava valmisteluryhmä kokoontuu 3 vkon välein Yleiskaavapäällikkö, kaavoitustutkija, asuntotoimen päällikkö, asemakaavapäällikkö, asemakaavaarkkitehti, rakennuttajapäällikkö, tonttipäällikkö, vesihuollon suunnittelupäällikkö Kuluvan vuoden maankäytön toteuttaminen ja tonttitarjonta Seurataan tonttien menekkiä ja asuntoalan toimijoiden hanketilannetta Valmistellaan uusien kohteiden/tonttien haun järjestämistä, alueiden avaamista (kunnallistekniikan rakentamista) ja avaamatta jättämistä Lähivuosien valmistelu Seurataan kaavoitusohjelmassa olevien kohteiden suunnittelun etenemistä Valitaan alustavasti vuosikohtaisesti tonttitarjontaan tulevat alueet Valitaan kohteita alustavaan yleissuunnittelu- ja kustannustarkasteluun Valmistellaan uutta kaavoitusohjelmaa ja investointiohjelmaa Pitkä aikavälin mahdollisuuksien turvaaminen Yleiskaavatyö Tarvittaessa erillisiä teemaselvityksiä Kytkentä muiden tahojen selvityksiin (palveluverkot, vesihuolto, joukkoliikenne)

22 HISTORIAA Kaupunginjohtaja Markku Anderssonin nimeämä palveluverkkoryhmä 2005 Toimialat vastaavat palveluverkkojen muutoksista ja verkkojen kehittämisestä Palveluverkkojen muutokset tulee synkronoida yhdyskuntarakenteen kokonaiskehitykseen kuten uusien asuntoalueiden rakentamiseen Palveluverkkotyöryhmään nimettiin keskeiset tahot/myöhemmin täydennettiin/myöhemmin supistettiin Kaavoitus/Kymppi R Päivähoito Opetus Tilapalvelu Kulttuuri Liikuntatoimi Avoterveydenhuolto Vanhuspalvelut Ydintahot/nykyinen kokoonpano Liikenneasiantuntemus/joukkoliikennepalvelut ei ole mukana palveluryhmässä; muuten on kiinteää yhteistyötä

23 YT-sovellus: Internet-pohjainen Graafisperusteinen Kaavakapasiteetin hallinta Tehokas ominaisuustietojen hallinta (ylläpito, selailu, raportointi)

24 Suunnittelualue Suunnitelma 1 Suunnitelma 2 Suunnitelmien yksiköt

25

26 Ajoitussovellus Näkymä rakentumisarvio suunnittelualueittain mm. alueen nimi, uusi alue, matala-tiivis, kaavamuoto Uusien alueiden avaaminen/rakentuminen > alueittaiset väestöarviot

27 Yhdyskuntatekniikan kustannustiedot aluelomakkeilla yhteisessä dokumentinhallintajärjestelmässä

28 Eräitä esimerkkejä käytännön työtilanteista

29 Esimerkki palveluverkkotyöryhmän kokouksessa esillä olleesta kartasta, jolla on havainnollistettu nykyisiä palvelutoimipisteitä ja tulevien asuinalueiden sijaintia

30 Tapaus Kanavuoren päiväkotikoulu (kartalla turkoosi oppilaspohja) Koulu tyhjennetty n. 3 vuotta sitten kosteusvaurioiden takia, oppilaat käyvät koulua Vaajakosken keskustassa Uudishanke n. 5 miljoonaa Vaajakosken kouluissa varauduttu tulevaan kasvuun, tilaa on, Kanavuoren koulun oppilaissa on paljon kuljetusoppilaita joka tapauksessa Palveluverkkoryhmä esitti päiväkotikoulun uudishankkeen toteutuksen siirtämistä n. vuoteen 2017 Pallottelu käynnissä Maankäytön suunnittelun toteutus/ tilanne 4-tien järjestelyt keskeneräiset Kevyen liikenteen väyliä puuttuu Yleiskaavallinen maankäytön suunnittelu alkuvaiheessaan

31 Alakoulujen oppilaskertymän havainnollistaminen Esimerkki Korpilahti

32 Pienten kyläkoulujen oppilasmääräkriteerit V 2008 Kouluverkkoratkaisu sisälsi kyläkouluja. Sivistyslautakunta päätti pienten kyläkoulujen oppilasmääräkriteerit Päätös Sivistyslautakunta hyväksyyi Jyväskylän koulujen oppilasmääräkriteeriksi lukien seuraavaa: Vähimmäisoppilasmäärä on 30 oppilasta (esitys oli 40 oppilasta), joka käynnistää koulun säilymisedellytyksiä tarkastelevan prosessin, jossa arvioidaan mm: koulujen kuljetusoppilaiden määrä alueellinen oppilasmääräkehitys ja oppilasvirrat tulossa olevat alueen investointihankkeet varhaiskasvatuksen, päivähoidon ja perusopetuksen palvelurakenteiden mahdolliset uudet ratkaisut. Tarkastelu tehdään kahden vuoden välein, ensimmäinen arviointi suoritetaan Välivuosina lautakunnalle raportoidaan tilanteesta. Yhdistymissopimus: Kylien kehittäminen Kyläkouluja yms Yksityistieavustusten ja vesiosuuskuntien tukemisessa jatketaan olemassa olevia käytänteitä. Kylien omaleimaisuuden säilyttäminen ja asumis- ja elämisolosuhteiden parantaminen on keskeinen asia Uuden Jyväskylän kehittämisstrategioissa. Kylien ja taajamien väestörakennetta vahvistetaan kaavoituksen keinoin lisäämällä tonttitarjontaa ko. alueilla. Kaavoituksessa keskeistä on aktiivinen maanhankinta kunnan omistukseen, mutta myös maankäyttösopimusten kautta voidaan yksityisessä omistuksessa olevaa maata ottaa kaavoituksen piiriin. Joukkoliikenteen ja palvelulinjojen antamin keinoin turvataan erityisesti iäkkäämmille asukkaille etäämpänä olevien palvelujen käyttö ja saatavuus. Väestörakenteen parantaminen ja asukasmäärän lisääntyminen turvaa pienten kyläkoulujen toimintamahdollisuudet mm. Oravasaaren, Kuohun ja Nyrölän kylien osalta erillisin oppilasmääräkriteerien mukaisin perustein.

33 Kyläkouluselvitys Selvitettiin ja kuvattiin paikkatietoanalyysein seuraavia tekijöitä > Tuloksena kyläkoulukriteerit Koulun sijoittuminen Koulun lähiympäristö Muu toiminta (koulu-)kiinteistössä Koulukuljetusoppilaat/ Oppilasmäärä Oppilaat, jotka eivät tarvitse koulukuljetusta 3 kilometrin säteellä koulusta asui 08/2009 Ikäluokka keskimäärin/0-12-vuotiaat 0-6-vuotiaat 7-12-vuotiaat Laajemmalla alueella asui (sisältää myös em 3 kilometrin säteellä asuvat) Laajemman alueen sisältämä pienalue/-eet Ikäluokka keskimäärin/0-12-vuotiaat 0-6-vuotiaat 7-12-vuotiaat Maankäyttö ja arvio 7-12-vuotiaiden määrän kehittymisestä NYKYTILANNE: uusia omakotitalon rakennuspaikkoja ( maaseutualueen uudet rakennuspaikat toteutuvat pitkän ajan kuluessa) KAAVA-AIKOMUKSET: uusia omakotitalojen rakennuspaikkoja ARVIO 7-12-vuotiaiden määrän kehityksestä 3 kilometrin säteellä koulukiinteistöstä Laajemman alueen västöennuste vuodelle 2020 Ikäluokka keskimäärin/0-12-vuotiaat 0-6-vuotiaat 7-12-vuotiaat Koulukiinteistön kunto Kustannukset lasta kohden

34 Keskisuomalainen tiistaina Jyväskylän Tilapalvelu teetti keväällä 2010 sisäilmasto-ongelmia selvittävän Örebrokyselyn kaupungin 34:ssä päiväkodissa, 31:ssa koulussa ja seitsemässä päiväkoti-koulussa. Henkilöstölle suunnatun kyselyn tavoitteena oli selvittää tulevien investointien kiireellisyysjärjestys sekä arvioida sisäilman laadun parantamiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta verrattuna edellisiin selvityksiin (2001, 2005 ja 2010) Kaikille kohteille, joissa koettiin sisäilmaongelmaan liittyviä haittatekijöitä, on tehty parannustoimia ja - suunnitelmia ja kohteita on myös siirretty peruskorjauslistalle. Melu yllätti/kiinteistöjohtaja Esko Eriksson Merkittävää on päiväkotien sisäilmaongelmien suuri määrä verrattuna kouluihin. Tiukat resurssit/ Tilapalvelun johtokunnan ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veijo Koskinen Kysely on hyvä työkalu kokonaisuuden hallinnassa/ Työterveyden erikoislääkäri Markku Seuri Voi antaa väärän kuvan: esim lakkautusuhan alla olevan kyläkoulun vastaukset

35 Palveluverkkoyhteistyö Jyväskylässä Palveluverkkoyhteistyötä hajautetussa mallissa Kaupunkirakennelautakunta vastaa maankäytöstä, kaavoituksesta ja mm. KymppiR-maankäytön toteutusohjelman valmistelusta Palveluverkosta vastaa ao. palvelusta vastaava lautakunta Tilapalvelun johtokunta vastaa tiloista ja mm. tilojen investointiohjelman valmistelusta Tavoitteena palveluverkkojen hallinta siten, että maankäytön, joukkoliikenteen, tilojen ja tiloissa toimivien palvelusisältöjen ratkaisut ovat yhteisesti valmisteltuja ja perusteluja, päättää niistä sitten mikä taho hyvänsä

36 Päiväkotiverkko Päiväkoteja on korvattu uusilla (vanha poistettu uusi parempaan paikkaan) tarpeen mukaan (vrt koulut) Päivähoitoikäisten määrän muutokset isoja alueella sen vanhetessa Uusia omakotialueita avattaessa tulee huolehtia päivähoito- (ja koulupaikkojen) riittävyydestä

37 Palveluverkkoselvitysten pääpiirteitä Selvityksiä tehty palvelualakohtaisesti Lähiväestöpohjariippuvaiset palvelut Alakoulut, päiväkodit, päiväkotikoulut Tiivis kytkentä Kymppi R -ohjelmointiin Säännöllinen, jatkuva valmistelu (kaavoitus+tilapalvelu+opetustoimi+päivähoito) Paikkatietoteknologia apuna Lähiväestöpohjariippumattomat palvelut, menetelmä vaihtelee Lukiot, Kirjastot, Nuoriso-, Terveyspalvelut jne

38 Päiväkoti- ja koulupaikkojen kapasiteetin riittävyys Dokumentinhallintajärjestelmässä yhteisesti työstettävä päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys/ Exceltiedosto Suuralueittainen tarkastelu: Väestöennuste Toimipisteet ja niiden hoito- /oppilaspaikat Voidaan vertailla väestöennusteisiin, syntyykö ja milloin lisätarvetta? Minkälaisia hankkeita, milloin tulisi toteuttaa ja minne? Ja päinvastoin: Syntyykö tarvetta lakkauttaa toimipisteitä? Esillä kokouksissa, mitä jos? Spekuloidaan, muotoillaan johtopäätöksiä Välitehtävät

39 Tekes ja Kuntaliitto yhteistyökumppaneidensa kanssa järjestivät Tulevaisuuden kestävä kunta kilpailun. Tulokset julkistettiin Kuntamarkkinoilla Helsingissä Kilpailussa haettiin kunnista kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta hyviä ideoita, joista olisi mahdollista jalostaa Tekesrahoitteinen kehittämishanke. Jyväskylän kaavoitus ja Tampereen teknillinen yliopisto valmistelevat parhaillaan Tekesille kehittämishanke-esitystä. Kuntalehti 3/2010 Kahdenkymmenen ehdotuksen joukosta valikoitui neljä hankeideaa palkittaviksi. Kuvassa neljän palkitun hankeidean taustaorganisaatioiden edustajat, oikealla yleiskaavapäällikkö Leena Rossi Jyväskylä/ yhdyskuntakehitystä seurataan reaaliajassa. Muut palkitut Joensuu/puhdistetun jäteveden lämpö talteen Penttilänrannassa, Itä- Uudenmaan Jätehuolto Oy/monilokeroauto punnitsee kotilalousjätteet ja Turusta liikennebiokaasun edelläkävijä? Kuntatekniikka 7/2010 Jyväskylän maankäytön suunnittelutyökalu Kymppi R - ohjelma on ainutlaatuinen ratkaisu kuntien yleisimpään ongelmaan : - maankäytön, asumisen ja palveluiden yhteensovittamiseen - siten, että palvelut ovat saavutettavissa ja taloudellisesti hallittavissa. Hankekohtaisesta suunnittelusta on siirrytty kokonaisvaltaiseen, verkostomaiseen alueiden ja palvelutarpeiden toimintatapaan.

40 PAIKKATIETOUNELMIA Yleiskaavatoimikunta : Olipa mielenkiintoista saada uutta tietoa, näinhän nämä asiat ja paikat tulee tutuiksi! Todella hienoa työtä, kiitos paljon! Tätä on hyvä suunnittelu! Yhdyskuntien sana-kuva-kartallinen kehittäminen HUOLELLINEN TIETOMALLINTAMINEN Luottamuksen kasvattaminen ja kasvaminen: vaikeatkin päätökset ovat monipuolisesti ja huolellisesti valmisteltuja Paikkatietoteknologian soveltaminen suunnitteluun vaikuttaa positiivisesti arkielämän sujuvuuteen

Kymppi R 2012 ohjelma

Kymppi R 2012 ohjelma Kymppi R 2012 ohjelma Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2022 Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Jyväskylän kaupunki 1 2.5.2012 Kymppi R 2012 ohjelman sisältö 1. Kymppi R ohjelman tavoitteet 1. Kymppi R

Lisätiedot

Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia

Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia Kymppi Moni: hankkeen tavoitteet ja välituloksia Tampere 4.12.2012 Leena Rossi Anna Isopoussu Jyväskylän kaupunki HANKKEEN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT: Jyväskylän paikkatietopohjainen Kymppi R menetelmä herättänyt

Lisätiedot

KYMPPI- MONI: Tonttituotanto- ja palveluverkkoprosessin yhteensovittaminen Kuntien nykytilanteen selvitys

KYMPPI- MONI: Tonttituotanto- ja palveluverkkoprosessin yhteensovittaminen Kuntien nykytilanteen selvitys KYMPPI- MONI: Tonttituotanto- ja palveluverkkoprosessin yhteensovittaminen Kuntien nykytilanteen selvitys Vanhatalo Jaana Tampereen teknillinen yliopisto 2013 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1. JOHDANTO... 2 1.1.

Lisätiedot

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista

KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista KymppiMoni Raportti Tampereen pilotista Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Marja Uusivuori, 2013 2 SISÄLTÖ Pilotoinnin tavoitteet ja toteutus 4 Kaavavaranto 6 Ajoitus

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

VANTAAN YLEISKAAVA. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Vantaalla

VANTAAN YLEISKAAVA. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Vantaalla VANTAAN YLEISKAAVA Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Vantaalla 28.4.2006 Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Yleiskaavoitus Kielotie 28 01300 Vantaa (09) 83911 vaihde http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Kangasalan kunta Rakennesuunnitelman toteuttamisohjelma 2011-2020

Kangasalan kunta Rakennesuunnitelman toteuttamisohjelma 2011-2020 1 Kangasalan kunta Rakennesuunnitelman toteuttamisohjelma 2011-2020 21.2.2011 2 Sisältö 1. Ohjelman tarkoitus 3 2. Lähtökohdat ja tavoitteet 3 3. Maankäytön toteuttamisohjelma 3 Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen

Lisätiedot

p uv k o e r er e v Pa m l

p uv k o e r er e v Pa m l Ta Pa m l k i yhm ä n pu ausr u a hj k o en kon e r er e p uv l e v Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 1/2009 Palveluverkon ohjausryhmä HYVINVOINTIPALVELUT Palveluverkon

Lisätiedot

Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011

Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011 Alustava luonnos 8.11.2010 1 2 Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011 Toteuttamisohjelman toimitus: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Merja Tyynismaa ja Minna Seppänen Valokuvat: Minna Seppänen

Lisätiedot

21.1.2008 Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palvelujen jär- jestämissopimus

21.1.2008 Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palvelujen jär- jestämissopimus 21.1.2008 Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus 1. Kuntien yhdistymisen toteuttaminen Tämä asiakirja on kuntajakolain 9

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen kontra uusi alue kaavoituksessa

Täydennysrakentaminen kontra uusi alue kaavoituksessa Täydennysrakentaminen kontra uusi alue kaavoituksessa Asuntomessualue 2014 Täydennysrakentamista Pirkanmaan rakennuspäivä 4.11.2014 Leena Rossi, yleiskaavapäällikkö 4.11.2014 Jyväskylän täydennysrakentaminen

Lisätiedot

OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030

OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030 Jyväskylän kaupunki OSA 2: JYVÄSKYLÄN KAUPALLINEN PALVELU- VERKKO 2030 Loppuraportti 2.7.2010 OSA 2: Jyväskylän kaupallinen palveluverkkoselvitys 1 ALKUSANAT Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

OULUN MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2008 2012 SISÄLTÄÄ ASUNTO-OHJELMAN 2008 2012

OULUN MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2008 2012 SISÄLTÄÄ ASUNTO-OHJELMAN 2008 2012 OULUN MAANKÄYTÖN TOTEUTTAMISOHJELMA 2008 2012 SISÄLTÄÄ ASUNTO-OHJELMAN 2008 2012 MATO-TYÖRYHMÄ 4.6.2007 Maria Ala-Siuru Kaarina Daavittila Aarne Holmi Jouni Kurttila Kaija Puhakka Tuulikki Pyykkö Tapio

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

ESPOO-KAUNIAINEN-KIRKKONUMMI-VIHTI YHDISTYMISSELVITYS

ESPOO-KAUNIAINEN-KIRKKONUMMI-VIHTI YHDISTYMISSELVITYS ESPOO-KAUNIAINEN-KIRKKONUMMI-VIHTI YHDISTYMISSELVITYS Helmikuu 2014 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI TYÖRYHMÄN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 4 1. TYÖRYHMÄN TYÖN ORGANISOINTI JA ETENEMINEN 5 1.1 Toimeksianto

Lisätiedot

Uusi Jyväskylä. Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin

Uusi Jyväskylä. Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin Uusi Jyväskylä Toimialaryhmien vastaukset työvaliokunnan esittämiin kysymyksiin Työvaliokunta 26.11.2007 Talous, hallinto ja henkilöstö 2 Toimialaryhmien yhteiset sekä taloutta ja henkilöstöä koskevat

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA. Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22

Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA. Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22 Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22 1 (20) Sisällysluettelo SIVU ESIPUHE... 2 1. YLEISTÄ... 3 2. ASUNTOPOLIITTISET TARPEET...

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille Oppaan sivuilla seikkailevat ILMI ja ATSO. He ovat kuntapäättäjiä ja joutuvat tehtävissään tarkastelemaan monipuolisesti

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN TÄYDENNYSRAKENTAMISSELVITYS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN TÄYDENNYSRAKENTAMISSELVITYS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN TÄYDENNYSRAKENTAMISSELVITYS KIVAT NAAPURIT-SELVITYS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVAN EHDOTUSVAIHE PÄIVÄYS 26.11.2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT KAAVOITUS-SGIS

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Helsingin yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelma

Helsingin yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelma 1 HELSINGIN YLEISKAAVA Helsingin yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelma 13.11.2012 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:2 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS

OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS OULUN SEUDUN HAJARAKENTAMISSELVITYS luonnos 7.6.2006 OULUN SEUTU RAKENNUSVALVONTATYÖRYHMÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Vaikutusten arviointimenetelmä ja vertailtavat vaihtoehdot... 5 3 Vaikutukset

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN OSALIITOSTA KOSKEVA

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2012 2015 2 SIPOON ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA VUOSIKSI 2012 2015 1. JOHDANTO... 3 2. ASUNTOPOLITIIKKA JA ASUMISEN KEHITYS 2000-LUVULLA... 4 2.1 Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma...

Lisätiedot

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37

Kylärakenneohjelma. Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 Kylärakenneohjelma Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 37 SISÄLTÖ 1. LÄHTÖKOHDAT... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN TARKOITUS... 1 KYLÄRAKENNEOHJELMAN OVAT RAKENTANEET VALTUUTETUT JA KYLIEN ASUKKAAT... 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET

KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET 1 KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET 2 Sisällysluettelo Kuvaluettelo... 2 Karttaluettelo... 2 Taulukkoluettelo... 2 KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITTÄMISEN LINJAUKSET... 4 1. Maankäytön suunnittelun periaatteet...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto. 2 Väestön kasvuun varautuminen 2.1 Maankäyttöyhteistyön sitovuus 2.2 Raakamaa- ja kaavavarannot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto. 2 Väestön kasvuun varautuminen 2.1 Maankäyttöyhteistyön sitovuus 2.2 Raakamaa- ja kaavavarannot Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2013 2015 Seurantaraportti Seutuhallitus, 23.4.2014 Valtion ja kuntien seurantakokous, 6.5.2014 1 Tiivistelmä Tampereen

Lisätiedot

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa

Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Kehittämiskeskus Oy Häme Satu Huuhka, Toni Husu, Jenna Taajamo Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushanke Kylät & maankäytön suunnittelu muuttuvassa maailmassa Hämeenlinnan seudun kyläkaavoitushankkeen pohdintoja

Lisätiedot