Jyväskylän steinerkoulun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän steinerkoulun"

Transkriptio

1 Jyväskylän steinerkoulun Käytännön tietoa koulustamme

2 YHTEYSTIEDOT: Jyväskylän steinerkoulu Osoite: Keskikatu 17, Jyväskylä Puhelin: www-osoite: Lähes koko koulun henkilökunnalla on käytössä sähköpostiosoitteet muodossa: Toimisto: (Tuula Koljonen) Talous: (Iina Chrons) Opettajainhuone: Rehtori: (Helena Heikkilä) Iltapäivätoiminta Sateenkaari: (Tuija Laakso) Käytännön tietoa koulustamme Aamutoiminta Valvottua toimintaa ennen koulun alkamista (klo 8:00-8:40) luokkalaisille. Aamutoimintaan tulee ilmoittautua etukäteen täyttämällä koulun nettisivuilta löytyvällä ilmoittautumislomakkeella. Aamutoiminta on maksullista 15 / kk ja iltapäivätoimintaan osallistuville aamutoiminta sisältyy toimintamaksuun. Aamutoimet Luokassa tehtävät rytmiset harjoitukset, joilla aloitetaan päivän opiskelu. Aamutoimia kutsutaan myös rytmiseksi osuudeksi, jolloin harjoitellaan leikkien ja laulaen opeteltavia asioita. Koulupäivä aloitetaan koko steinerkoululiikkeen yhteisillä aamurunoilla. Arviointi Luokilla 1-3 lapsi saa kevätjuhlapäivänä opettajaltaan runon ja todistuksen luokan suorittamisesta. Vanhemmat saavat vanhemmille tarkoitetun kirjallisen lausunnon oppilaan edistymisestä. Luokilla 4-12 oppilas/opiskelija saa luonnehtivan ja kannustavan sanallisen lausunnon itselleen sekä todistuksen luokan suorittamisesta. Lisäksi oppilas/opiskelija saa numeroarvioinnin 7. luokan keväästä lähtien. Lukuvuoden aikana järjestetään myös arviointikeskusteluja kaikilla luokilla. Avoimien ovien päivä Koululla voidaan järjestää syys- ja kevätlukukaudella avoimien ovien päiviä, jolloin perheillä on mahdollisuus tutustua koulun toimintaan. Adventtijuhla Koko koulun yhteinen adventin aikana pidettävä juhla. Adventtijuhlassa rauhoitutaan joulun odotukseen joululauluja laulaen kynttilän valossa. Juhla on tarkoitettu oppilaille sekä 1. luokan oppilaiden vanhemmille. 2 3

3 Bothmer-voimistelu Ensimmäisen Waldorf-koulun liikunnanopettajan Fritz von Bothmerin kehittämä ja hänen mukaansa nimetty voimistelu. Bothmer-voimistelu on osa steinerkoulun liikunnanopetusta. Eurytmia Eurytmia on taideaineisiin kuuluva liikuntamuoto, jossa erilaisten liikkeiden avulla tehdään musiikki tai puhe näkyväksi. Eurytmiatunneilla käytetään eurytmiatossuja ja -asuja. Eurytmiatossut Eurytmiatossut ovat pehmeät tossut (esim. voimistelutossut, joissa luistamista estävät pohjat, ei crocksit/sandaalit). Eurytmiatossuja voi ostaa myös koulun kautta. Eväsvälitunti Eväsvälitunti on päivittäin klo , jolloin voi syödä joko omia tai ruokalasta ostettuja eväitä. Esiopetus Jyväskylän steinerkoulun järjestämää esiopetusta toteutetaan steinerpedagogisissa päiväkodeissa Tähtitarhassa ja Pikku-Otavassa. Hallitus Jyväskylän steinerkoulun kannatusyhdistys ry toimii opetuksenjärjestäjänä. Yhdistyksen hallitus on luottamuspohjainen toimielin, joka koostuu oppilaiden vanhemmista. Huilut Ensimmäisellä ja toisella luokalla on käytössä puinen choroihuilu, jonka asteikko on pentatoninen: d-e-g-a-h-d-e. Asteikosta puuttuvat puolisävelaskeleet. Pentatoninen asteikko on länsimaista säveljärjestelmäämme huomattavasti vanhempi asteikko. Kolmannella luokalla otetaan käyttöön diatoninen choroihuilu. Oman huilun voi ostaa itselleen koulun kautta. Tarvittaessa saa myös lainata koulun huiluja. Hammashuolto Jyväskylän kaupunki järjestää hammashoidon tarkastukset kaikille, myös ulkopaikkakuntalaisille oppilaille. Näistä tarkastuksista tulee tiedote ja kutsut tarkastukseen koulun kautta. Muista kunnista tulevat oppilaat voivat halutessaan käydä tarkastuksissa omassa kunnassaan, mutta tällöin vanhempien pitää huolehtia tarkastusajan varaamisesta. Huilupussi Huilu pysyy hyvässä kunnossa omassa pussissa. Oppilaat neulovat omille huiluille pussit 1. luokalla. Harjoittelu Koulun vanhemmat oppilaat suorittavat 10. luokalla maatalousharjoittelun, 11. luokalla teollisuusharjoittelun ja 12. luokalla sosiaalialan harjoittelun. Harjoittelut kuuluvat opetussuunnitelmaan. Ihmiskäsitys Steinerpedagogiikan taustalla vaikuttaa kokonaiskuva ihmisen kehityksestä ja kasvusta. Antroposofisen ihmiskuvan on luonut Rudolf Steiner. Ikäkausiopetus Ikäkausiopetuksessa menetelmät ja sisällöt muuttuvat lapsen kehittyessä vastaten hänen ikäkauttaan. 4 5

4 Iltapäivätoiminta Koululla järjestetään iltapäivätoimintaa koulupäivän päätteeksi luokan oppilaille. Iltapäivätoiminta Sateenkaari on avoinna klo asti. Iltapäivätoiminta Sateenkaaren toimintaan ilmoittaudutaan koulun nettisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella. Iltapäivätoiminta on maksullista ja maksu sisältää välipalan. Lisätietoja Iltapäivätoiminta Sateenkaaren toiminnasta löytyy www. jklsteinerkoulu.fi. Iltakäyttö Koulun tiloissa on toimintaa myös iltaisin, niin koulun omaa toimintaa kuin ulkopuolista toimintaa. Koulu vuokraa tiloja ilta- ja viikonloppukäyttöön. Kouluun ei tule jättää arvokasta tavaraa. Lisäksi jokaisen on hyvä huolehtia koulun käytävä- ja luokkatilojen siisteydestä ja järjestyksestä. Jakso-opetus Steinerkouluissa päivä alkaa yleensä jaksoainetunnilla. Jaksoina opetetaan mm. äidinkieltä, matematiikkaa, historiaa ja luonnontieteitä. Jaksotunti on tavallisesti kaksoistunti. Jakso kestää 3-6 viikkoa. Syventyminen yhteen aineeseen pidemmän ajan kerrallaan helpottaa kokonaisuuksien hahmottamista ja aidon kiinnostuksen syttymistä aihetta kohtaan. Jakson jälkeen aihe jää lepäämään, kunnes se nostetaan uudelleen esille. Tauot edistävät opitun syventymistä ja tiedon muuttumista kyvyksi. Säännöllistä harjoittelua vaativat taidot opiskellaan viikkotunneilla (mm. vieraat kielet, musiikki, liikunta, matematiikka). Juhlat Juhlat ovat tärkeä osa kouluvuotta. Koululla järjestetään lukuvuosittain useita juhlia, osa vain oppilaille, osaan ovat myös vanhemmat tervetulleita. Niistä ilmoitetaan lukuvuoden alussa jaettavassa lukuvuositiedotteessa. Järjestyssäännöt Järjestyssäännöt ohjeistavat käyttäytymiseen ja toimintatapoihin koulussa. Ne ovat luettavissa koulun nettisivuilla. Kannatusyhdistys Jyväskylän steinerkoulun kannatusyhdistys ry on rekisteröity yhdistys, joka ylläpitää koulua ja toimii opetuksen järjestäjänä. Yhdistyksen jäseniä ovat jäsenmaksun maksaneet huoltajat. Kasvatusfilosofia Steinerkasvatuksen lähtökohtana on kasvatusfilosofinen näkemys ihmisestä kehollisena (fyysisenä), tajuisena (sielullisena) ja itsetajuisena (henkisenä) kokonaisuutena. Kasvatuksellisia periaatteita elävöittävät antroposofiset ajatukset ja tutkimustoiminta. Kerhot Koulu järjestää erilaisia kerhoja kouluajan ulkopuolella. Kerhoista ilmoitetaan lukuvuositiedotteessa. KiVa-koulu Koulumme osallistuu kiusaamisen vastaiseen KiVa-kouluhankkeeseen. Kulttuurimatka 12. luokalla tehdään kulttuurimatka, jonka sisällöt nivoutuvat opetussuunnitelmaan. Opiskelijat keräävät itsenäisesti rahaa matkaa varten, mutta myös koulu tukee matkaa rahallisesti. Koulukäynninohjaaja Koulunkäynninohjaaja on henkilö, joka työskentelee oppilaan oppimisen- ja kasvamisen tukena ja opettajan työparina. Kouluruokailu Kouluruokailu on oppilaille maksuton lounas koulupäivän aikana. Erityisruoka- 6 7

5 valiot tulee ilmoittaa aina terveydenhoitajalle kirjallisesti tai Wilman kautta lukuvuoden alussa. Terveydellisiin syihin perustuvat ruoka-ainerajoitteet vaativat terveydenhoitajan tai lääkärin todistuksen. Koulurakennus Jyväskylän steinerkoulu toimii Voionmaan koulukiinteistössä yhdessä Voionmaan lukion kanssa. Koulumatkat Koulumatka on oppilaan koulumatka kotoa koululle. Koulu korvaa koulumatkakuluja 50 % lukukausilipun hinnasta, kun luokkalaisen koulumatka ylittää 3,5 km ja luokkalaisen 5 km (lukuvuonna ). Koulukuvaus Lukuvuosittain koululla järjestetään valokuvaus. Luokasta otetaan yhteiskuva ja yksittäiset kuvat. Ennen kuvausta vanhemmilta kysytään lupa kuvaukseen. Kuvien lunastus on perheen ja kuvauksen toteuttajan välinen asia. Kokeet ja kertaus Kokeita ja kertauksia järjestetään pääsääntöisesti 5. luokasta ylöspäin. Kotisivut Koulun nettisivut löytyvät osoitteesta Liikunta Kahdella ensimmäisellä luokalla varsinaisten liikuntatuntien sijasta luokanopettaja ohjaa leikinomaista sisä- ja ulkoliikuntaa. Alkuopetuksessa liikunta liittyy päivittäiseen ja viikoittaiseen toimintaan. Kolmannesta luokasta eteenpäin liikuntaa opettaa liikunnanopettaja. Leirikoulu Opetussuunnitelman mukaisia leirikouluja ovat 9. luokan ekoleiri ja 10. luokan maamittausleiri. Lukio Steinerkoulun lukio on erikoislukio, joka painottaa laajaa yleissivistystä. Steinerlukiossa opetetaan valtakunnallisten lukiokurssien lisäksi myös koulun omia kursseja ja taiteellisia, kädentaitoja kehittäviä ja käytäntöön pohjaavia oppiaineita. Lukiovaiheen luokat yhtenäiskoulussa ovat Luokanopettaja Luokanopettaja opettaa luokilla 1 8 useimmat aineet omalle luokalleen. Luokanohjaaja Luokille 9-13 vastuuopettajaksi nimetty aineenopettaja. Maatalousharjoittelu Maatalousharjoittelu on 10. luokan kahden viikon työharjoittelujakso. Nuket Steinerkoulussa 6. luokalla ommellaan käsin kankainen nukke (ns. steinernukke). Muotopiirustus Muotopiirustusta harjoitellaan luokilla 1 5. Muotopiirustuksessa keskitytään erilaisten muotojen ja niiden peilikuvien tutkimiseen ja opitaan symmetristen kuvioiden tekemistä ja solmuja. Muotopiirustus tukee kirjoitustaitoja, antaa motorisia valmiuksia ja kehittää myös matemaattista ajattelua. Siitä edetään vähitellen geometriaan. OPO Opintojen ohjaaja vastaa luokkien 9 13 jatko-opintoohjauksesta ja työharjoitteluista. 8 9

6 Penaali Kankainen pussi, joka on tarkoitettu luokilla käytettäville vahaväreille. Koululta saa pussin ompeluohjeet. Penkit Koulussamme käytetään kahtena ensimmäisenä vuotena pulpettien ja tuolien sijasta kalusteina penkkejä. Penkkejä voi käyttää tilassa monipuolisesti, ja ne sallivat lapsille luonnollisia liikkumis- ja istumisasentoja. Pihasäännöt Säännöt, joiden mukaan pihalla välituntisin toimitaan. Pihasäännöt löytyvät myös koulun järjestyssäännöistä. Poissaolot Poissaolojen seuranta tapahtuu Wilmassa. Vanhemmat selvittävät poissaolot Wilman kautta. Ruokailu Perusopetuksen ja lukion oppilaille kuuluu kouluruokailu päivittäin. Kouluruokailun järjestää Koulutuskuntayhtymän ruokapalvelu. Retket Luokat tekevät niin opetussuunnitelman mukaisia kuin omakustanteisia retkiä. Opetussuunnitelman mukaiset retket koulu kustantaa luokille ja muihin retkiin luokat keräävät rahaa omilla projekteillaan. Reissuvihko Reissuvihkon korvaa nykyään Wilma. Rehtorit Koulussamme toimii rehtori ja apulaisrehtori. Talkoot Koulumme erityispiirteisiin kuuluu oleellisesti vanhempien osallistuminen talkoisiin. Talkootyöllä on ollut erittäin suuri merkitys koululle. Lisäksi luokkien muutot ja kunnostustyöt kuuluvat vanhempien ja oppilaiden tehtäviin. Talkoohommiin kannattaa varautua pääasiassa koulun loputtua kesäkuun alussa ja elokuussa juuri ennen koulun alkua. Lähestyvistä talkoista ja vastuuhenkilöstä kerrotaan Wilman välityksellä ja koulun nettisivuilla. Sisätossut/kengät Mukavat ja hengittävät sisäkengät, joilla on hyvä taivaltaa koulupäivä. Suositellaan kaikille oppilaille. Sateenkaari Iltapäivätoiminta luokkalaisille. Iltapäivätoiminta Sateenkaareen haetaan erikseen. Hakulomake ja lisätietoja toiminnasta löytyy Terveydenhoito Tiedot terveydenhoitajien yhteystiedoista ja vastaanottoajoista löytyvät www. jklsteinerkoulu.fi-sivuilta. Koulutulokkaille järjestetään terveystarkastus ja kutsut tarkastuksiin tulee suoraan terveydenhoitajilta syyslukukauden aikana. Toukotori Toukotori on toukokuussa järjestettävä koko päivän varainhankinta- ja markkinointitapahtuma

7 Tukimaksut Kannatusyhdistys kerää tukimaksuja opetuksen ylläpitämiseen. Valtionosuuksien lisäksi tukimaksut ovat tärkeä osa koulun rahoitusta. Tukitoimet Oppilasta autetaan oppimiseen ja kasvuun liittyvissä haasteissa eri tukimuodoin. Tukimuotoja voivat olla tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus. Lisää tukitoimista löytyy opetussuunnitelmasta koulun nettisivuilta. Vanhempainillat Lapsen aloitettua koulunsa luokan vanhemmat ja opettaja kokoontuvat useamman kerran vuodessa vanhempainiltaan. Vanhempien on hyvä aina osallistua vanhempainiltoihin, sillä ne ovat olennainen osa koulun ja kodin yhteistyötä. Vanhempainfoorumi Vanhempainfoorumin tehtävänä on sopia yhdessä opettajakunnan ja johtokunnan kanssa koulun käytännöistä esim. varainhankinnan suhteen. Foorumin kautta on tarkoitus luoda vanhemmille kokonaisnäkemystä kouluyhteisön toiminnasta ja yhdessä sopia tempausten ja tapahtumien ym. yhteisestä toteuttamisesta. Wilma Sähköinen viestintäjärjestelmä kodin ja koulun välillä. Käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka saa toimistosta. Wilmaa tulee seurata säännöllisesti. Yhtenäiskoulu Jyväskylän steinerkoulu on yhtenäiskoulu, jota oppilas käy 1. luokasta alkaen aina luokkaan 12 saakka, minkä aikana tai jälkeen hän suorittaa ylioppilastutkinnon. Äänetön kännykkä Kännyköiden tulee olla koulupäivän ajan suljettuina tai äänettöminä, jotta turha häiriö vältetään oppituntien aikana. Kännykät pidetään pois työpöydiltä. Verso Vertaissovittelu on oppilaiden keskinäinen riitatilanteiden sovittelukeino. Waldorf Ensimmäinen steinerkoulu perustettiin Stuttgartiin 1919 tupakkatehdas Waldorf-Astorian työntekijöiden lapsille. Tämän takia steinerpedagogiikkaa ja steinerkouluja kutsutaan maailmalla usein waldorfkouluiksi tai vastaavasti waldorfpedagogiikaksi. Waldorf- eli steinerkouluja on maailmalla yli tuhat

8 AINELYHENTEET AI äidinkieli ja kirjallisuus A1-kieli 1. luokalla alkava pakollinen pitkä kieli, yleensä englanti A2-kieli 1. luokalla alkava pakollinen pitkä kieli, yleensä saksa B1-kieli 6. luokalla alkava toinen kotimainen kieli ruotsi B2-kieli 7. luokalla alkava valinnainen vieras kieli B3-kieli lukiossa alkava valinnainen vieras kieli EN englanti ET elämänkatsomustieto FI filosofia FY fysiikka GE maantieto/maantiede HI historia IP-jaksot luokkalaisten jaksoainetunnit, jotka opetetaan iltapäivisin (IP=iltapäivä) JA jaksoainetunti, sisältää useampien eri aineiden opetusta KU kuvataide KE kemia KO kotitalous KT käsityö, sisältää sekä teknisen että tekstiilikäsityön Kirjansidonta lukiossa erityistehtävän mukaisilla kursseilla opetettava aine LI liikunta MA matematiikka MU musiikki PS RA RU SA TE UE, UO YH psykologia, opetetaan lukiossa ranska ruotsi saksa terveystieto, opetetaan 7. luokasta alkaen uskonto, jälkimmäinen kirjain kuvaa, mistä uskonnosta on kyse (E=evankelisluterilainen, O=ortodoksi jne.) yhteiskuntaoppi 14 15

9 Tervetuloa steinerkouluun! Jyväskylän steinerkoulu

Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme

Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme Vanhempien A Vantaan seudun steinerkoulu B C Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme Vantaan seudun steinerkoulu Yhteydet: Satakielentie 5, 01450 VANTAA Puhelin (09) 8386 480 Fax (09) 8386 4814

Lisätiedot

2014-2015 JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU STEINERKOULUSTA JYVÄSIÄ LUKUVUOSI- TIEDOTE. jyväskylän steinerkoulu

2014-2015 JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU STEINERKOULUSTA JYVÄSIÄ LUKUVUOSI- TIEDOTE. jyväskylän steinerkoulu JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU 2014-2015 JYVÄSIÄ STEINERKOULUSTA LUKUVUOSI- TIEDOTE steinerkoulu 2 KOULUN YHTEYSTIEDOT: Jyväskylän steinerkoulu Keskikatu 17, 40700 Jyväskylä steinerkoulu@jklsteinerkoulu.fi Toimisto

Lisätiedot

2013-2014 JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU STEINERKOULUSTA JYVÄSIÄ LUKUVUOSI- TIEDOTE. jyväskylän steinerkoulu

2013-2014 JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU STEINERKOULUSTA JYVÄSIÄ LUKUVUOSI- TIEDOTE. jyväskylän steinerkoulu JYVÄSKYLÄN STEINERKOULU 2013-2014 JYVÄSIÄ STEINERKOULUSTA LUKUVUOSI- TIEDOTE steinerkoulu 2 KOULUN YHTEYSTIEDOT: Jyväskylän steinerkoulu Keskikatu 17, 40700 Jyväskylä steinerkoulu@jklsteinerkoulu.fi Sähköpostiosoitteet

Lisätiedot

Lukuvuosi 2015 2016. Sisältö

Lukuvuosi 2015 2016. Sisältö 1 KOULUOPAS Elias-koulu Lukuvuosi 2015 2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT JA LUKUVUODEN TYÖAJAT... 3 TYÖ- JA LOMA-AJAT, lukuvuosi 2015 2016... 3 YLEISTÄ... 4 OPETUSSUUNNITELMASTA... 4 HENKILÖKUNTA (2015 2016)...

Lisätiedot

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO YHTEYSTIEDOT... 3 Koulun käyntiosoite... 3 Koulun puhelinnumeroita... 3 Huoltohenkilöstö... 3 Oppilashuolto ja terveydenhoito... 3 Sähköpostiosoitteet...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA PERUSOPETUS

OPETUSSUUNNITELMA PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA PERUSOPETUS SISÄLLYS 1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...6 1.1 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN ARVOPOHJA'...6 1.2 TOIMINTA-AJATUS...6 1.3 YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN...7 1.4 OPETUKSEN

Lisätiedot

Seinäjoen lyseossa opitaan tietoja, taitoja, yhdessä toimimista sekä tervettä asennetta elämään ja työntekoon, siis elämisen taitoja!

Seinäjoen lyseossa opitaan tietoja, taitoja, yhdessä toimimista sekä tervettä asennetta elämään ja työntekoon, siis elämisen taitoja! Seinäjoen lyseo 1 SISÄLTÖ Rehtorin mietteitä... 3 Tervetuloa Seinäjoen lyseoon... 4 Uudet luokat... 5 Muutoksia koulunkäyntiin... 5 Tuttuja asioita... 6 Kuka auttaa ja neuvoo?... 7 Koulun kotisivut...

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015

KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015 KANKARISVEDEN KOULUN OPINTO-OPAS 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO https://wilma.jamsa.fi www.jamsa.fi/ylaaste OPETUSJOHTAJAN TERVEHDYS... 3 HENKILÖKUNTA 2014-2015, YHTEYSTIEDOT... 4 OPETTAJAT... 4 SOSIAALIOHJAAJA...

Lisätiedot

Lukuvuosi 2011 2012. Kuudesluokkalaisen opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lukuvuosi 2011 2012. Kuudesluokkalaisen opas. Helsingin kaupungin opetusvirasto Lukuvuosi 2011 2012 Kuudesluokkalaisen opas Helsingin kaupungin opetusvirasto Tervetuloa seitsemännelle luokalle! Helsingissä peruskoululaisille tarjotaan omalla alueella yhtenäinen koulupolku ensimmäiseltä

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2011 2012 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa

POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA. Elämäni kunnossa POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULUN PERUSOPETUKSEN LUOKKIEN 7-9 OPETUSSUUNNITELMA Elämäni kunnossa Koulun johtokunta käsitellyt ja hyväksynyt 9.6.2005 Jukka Koskipirtti johtokunnan puheenjohtaja Jukka Tanska johtokunnan

Lisätiedot

OPINNOT NAKKILAN LUKIOSSA 2015 2016

OPINNOT NAKKILAN LUKIOSSA 2015 2016 OPINNOT NAKKILAN LUKIOSSA 2015 2016 2 HYVÄ LUKIOLAINEN... 3 KOULUN YHTEYSTIEDOT... 4 OPETTAJAT... 4 KANSLIA... 4 TUNTIJAKO... 5 KIELIOHJELMA... 7 OPINTO-OHJELMAN LAATIMINEN JA TARKASTAMINEN... 7 KURSSITARJOTIN...

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 PÄIVITETTY 2011 SISÄLLYS 1. Esipuhe......5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 2.2 Perusopetuksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista.

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista. KOULUOPAS 1. Rehtorin sanat 2. Koulun työ- ja loma-ajat (aikataulu) 3. Yhteystiedot 4. Helmi-reissuvihko 5. Vanhempainillat 6. Poissaolot 7. Kouluruokailu 8. Järjestyssäännöt 9. Välituntikäytänteet 10.

Lisätiedot

Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 2013 2014. Opas syksyn 2013 ekaluokkalaisen vanhemmille

Tervetuloa kouluun! Lukuvuosi 2013 2014. Opas syksyn 2013 ekaluokkalaisen vanhemmille Tervetuloa un! Lukuvuosi 2013 2014 Opas syksyn 2013 ekaluokkalaisen vanhemmille 1 Tervetuloa un! Sisällys Lähi löytyy omalta asuinalueelta... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Iltapäivätoimintaa n jälkeen...

Lisätiedot

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA

KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA KUULAMMEN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMA 2010 2011 2 Kuulammen koulun toiminta-ajatus: Kuulammen koulu kasvattaa lapsia käyttäytymään hyvien tapojen mukaisesti. Peruskasvatus- ja opetustyö on keskeinen osa

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULUN KOULUNKÄYNTIOPAS 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN! Kesäloman jälkeen akut on ladattu ja opiskelut alkavat. Tiistaina luokanvalvojan kanssa vietetään ensimmäistä koulupäivää klo 10-13 ja keskiviikkona

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS LV. 2015 2016. Opiskelijan nimi

OPINTO-OPAS LV. 2015 2016. Opiskelijan nimi OPINTO-OPAS LV. 2015 2016 Opiskelijan nimi ryhmä 2 Opiskelijalle ja huoltajille Kädessäsi on Uudenkaupungin lukion opinto-opas. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa tietoa lukio-opiskelusta uusille opiskelijoille

Lisätiedot

SISÄLTÖ 2 SIVISTYS - ELINIKÄINEN KUMPPANI

SISÄLTÖ 2 SIVISTYS - ELINIKÄINEN KUMPPANI Tervetuloa lukioon! SISÄLTÖ Tervetuloa lukioon!... 3 1. Opiskelu lukiossa... 5 2. Oppiaineista käytetyt lyhenteet... 5 3. Lukioiden kielitarjonta... 6 4. Lajivalmennus... 7 5. Lukio-opintojen ja ammatillisten

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Opintiella Huittisissa

Opintiella Huittisissa Opintiella Huittisissa Perusopetuksen opas 1 OPINTIELLÄ HUITTISISSA Sisallys Tervetuloa kouluun!... 3 Oppivelvollisuus... 4 Kouluun ilmoittautuminen... 5 Perusopetus Huittisissa... 5 Koulukuljetukset...

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 01.08.2011 Kuva: Sara Jokela 6.lk Hyväksytty: Sivistyslautakunta 21.06.2011 51 Sisällysluettelo 1. OPETUSSUUNNITELMA...5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Yhteystiedot... 3 3. Lukuvuosi ja lomat... 3 4. Jaksot..... 3 5. Opettajat..... 4 6. Koulunkäyntiavustajat 5 7. Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot