HOLLOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikkona klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HOLLOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kirkkovaltuusto 26.5.2010. Aika Keskiviikkona 26.5.2010 klo 18.00 20.05"

Transkriptio

1 1 KIRKKOVALTUUSTO Aika Keskiviikkona klo Paikka Sovituksen kirkko, Keskuskatu 2 Puheenjohtaja Kytö Ahti Varsinaiset jäsenet Alestalo Aimo Hyytiäinen Sari Hämäläinen Kalevi Iivari Eila Kanth-Ruusunen Marjatta Keskiaho Tuomo Kolu Marja Kotiaho Pekka Kuikka Pirjo Kuoppa Tarja Lappalainen Marketta Lindqvist Kauko Maunuksela Marja Muhli Esa Muhli Sirkku Mutala Eira Mänttäri Jorma Niipala Tuula, varapj. Raita Asko Räsänen Juha Silkosuo Leena Takala Paavo Tanhuanpää Ritva-Liisa Varajäsenet Muut Ikävalko Pirjo Tiilikka Liisa Siren Maija-Liisa Rinne Keijo Lahtinen Antti, kirkkoherra, esittelijä Koljonen Heikki, kiinteistöpäällikkö, esittelijä Seppänen Heikki, talouspäällikkö, esittelijä Säde Juhana, tiedotussihteeri, kirkkovaltuuston sihteeri

2 2 Poissa Aakala Seija Koskelo Aimo Tulonen Risto Niemi Jarkko Ouramaa Kaisu Simola Juha Mielonen Ari Parikka Leena Mantere Heikki 1 Kokouksen avaaminen Kirkkoherra piti alkuhartauden ja puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Päätös: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Suoritettiin nimenhuuto. Suoritetun nimenhuudon mukaan paikalla oli 24 kirkkovaltuuston varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä, yhteensä 28 kirkkovaltuutettua. Varsinaisista jäsenistä olivat poissa Niemi Jarkko, Parikka Leena, Tulonen Risto, Koskelo Aimo, Aakala Seija, Simola Juha, Ouramaa Kaisu, Mielonen Ari ja Mantere Heikki. Kutsutuista varajäsenistä paikalle oli saapunut Rinne Keijo,, Tiilikka Liisa, Siren Maija-Liisa ja Ikävalko Pirjo. Lisäksi todettiin läsnäoleviksi kirkkoherra, talouspäällikkö, kiinteistöpäällikkö ja kirkkovaltuuston sihteeri.

3 3 Tästä kirkkovaltuuston kokouksesta oli ilmoitettu seurakunnan ilmoitustaululla olleella kuulutuksella. Kyseisessä kuulutuksessa oli mainittu kokouksen tarkastetun pöytäkirjan nähtävilläolo kirkkoherranvirastossa kello Edelleen todettiin, että valtuutetuille on postitettu kokousasiakirjat Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Esitys: Päätös: Kokoukselle valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Tehtäviin valittiin Paavo Takala ja Ritva-Liisa Tanhuanpää. 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Esitys: Päätös: Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslista. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. Lisäksi työyhteisökehittäjä Markku Tynkkynen esitteli kokouksen aluksi seurakuntarakennevaihtoehtoja yhdistymistilanteessa.

4 4 5 Muutoksia kirkkoneuvoston ohjesääntöön Ohessa kirkkoneuvoston ohjesääntö, joka on hyväksytty kirkkovaltuustossa ja vahvistettu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa Johtoryhmässä ja kirkkoneuvostossakin on keskusteltu, että asioiden joustavan hoitamisen edistämiseksi viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa on tarpeen vähäisessä määrin muuttaa. Ohessa on myös ehdotus kirkkoneuvoston ohjesääntöön ehdotettavista muutoksista. Muutosehdotukset on korostettu harmaalla. Olennaisimmat muutokset esitetään kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun 13. pykälään sekä 3. luvun 11. pykälän kohtaan 10. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevat muutokset kirkkoneuvoston ohjesääntöön. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto : Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevat muutokset kirkkoneuvoston ohjesääntöön. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Tästä päätöksestä voi esittää kirkollisvalituksen kirkkolain 24. luvun 4. ja 6. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola puh Sähköposti:

5 5 6 Muutos vuoden 2010 talousarvioon Vuoden 2009 talousarvion investointiosassa olleiden yli vuoden kestävien hankkeiden, Sovituksen kirkon rakentamisen ja kirkonkirjojen digitoinnin määrärahat ja niiden toteutuminen olivat seuraavat: 2009 Keskeneräiset työt ja hankkeet: Määräraha Toteutunut Jäljellä Sovituksen kirkko Muut aineelliset hyödykkeet: Muut pitkävaikutteiset menot: Kirkonkirjojen digitointi Kun nykyisin ns. siirtomäärärahamenettelyä ei ole ja koska hankkeet jatkuvat vuoden 2010 aikana, vuodelta 2009 käyttämättä jääneet määrärahat tulee esittää muutoksena vuoden 2010 talousarvioon. Kysymyksessä ei siis ole lisämääräraha. Talouspäällikkö on keskustellut asioista kiinteistöpäällikön (a) ja kirkkoherranviraston toimistonhoitajan kanssa (b). Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle muutoksena vuoden 2010 talousarvioon: Kirkkoneuvosto : a) Lisätä Sovituksen kirkon rakentamisen jatkamiseen investointimäärärahaan tilille Keskeneräiset työt ja hankkeet, Sovituksen kirkko euroa ja b) Lisätä kirkonkirjojen digitointityön jatkamista varten määrärahan tilille Muut aineelliset hyödykkeet, Muut pitkävaikutteiset menot euroa. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle esityksessä mainitut muutokset vuoden 2010 talousarvioon. Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi esityksessä mainitut muutokset vuoden 2010 talousarvioon.

6 6 Tästä päätöksestä voi esittää kirkollisvalituksen kirkkolain 24. luvun 4. ja 6. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola puh Sähköposti:

7 7 7 Tilinpäätös vuodelta 2009 Vuoden 2009 tilinpäätöksen luvuissa on kolmatta kertaa mukana Hämeenkosken kappeliseurakunta. Tilinpäätösasiakirjat ilman tasekirjaa on esitelty kirkkoneuvoston taloudelliselle jaostolle kokouksessa tiedoksi. Ohessa tasekirja, mikä sisältää toimintakertomuksen sekä mm. seuraavat tilinpäätösasiakirjat: a) Tuloslaskelma Tuloslaskelma osoittaa tilikauden tuloksen olevan ,39 euroa ylijäämää. Tilikauden tulokseen sisältyy ns. kertaeränä kappeliseurakunnan yhdistymisavustusta euroa. b) Talousarvion toteutumisraportti , mikä osoittaa, että ulkoiset toimintakulut olivat ,15 euroa ja tulot ,48 euroa ja toimintakate ,67 euroa. Kun talousarviossa toimintakuluarvio oli euroa ja tuloarvio euroa oli menojen alitus ,85 euroa ja tulojen ylitys ,48 euroa talousarvioon verrattuna. Toimintamenojen kasvu edellisestä vuodesta oli euroa ja 6,2 prosenttia. c) Tase Taseen loppusumma on ,75 euroa, kasvua ,04 euroa. Rahoitusarvopaperit ja rahat ja pankkisaamiset olivat ,90 euroa ja vähennys ,79 euroa Sovituksen kirkon rakentamisen rahoituksesta johtuen. d) Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma kertoo investointeihin, lähinnä kirkon rakentamiseen, käytetyn ,96 euroa ja kassavarojen vähentyneen ,79 euroa. Lainaa nostettiin euroa talousarvion ollessa euroa. e) Hollolan hautainhoitorahaston tuloslaskelma osoittaa tilikauden tuloksen olevan 5.343,70 euroa ylijäämää. Taseen loppusumma on ,31 euroa ja talousarvion toteutumisraportti osoittaa menojen olleen ,08 euroa ja tulojen ,78 euroa.

8 8 f) Hämeenkosken kappeliseurakunnan hautainhoitorahaston tuloslaskelma osoittaa tilikauden tuloksen olevan 1.201,45 euroa ylijäämää. Taseen loppusumma on ,12 euroa. Menot olivat ,72 euroa ja tulot ,17 euroa. g) Missiokaupan tuloslaskelma osoittaa tilikauden tuloksen olevan ylijäämää ,82 euroa ja taseen loppusumma on ,37 euroa. Seurakunnan tilikauden tuloksesta ,39 eurosta esitetään tehtäväksi euron tilinpäätössiirto pääomarahastoon. Erotus ,39 euroa esitetään jätettäväksi tilikauden yli- ja alijäämätilille ylijäämäksi. Siirron jälkeen pääomarahaston pääoma on ,28 euroa ja yli- ja alijäämätilillä on ylijäämää ,53 euroa. Em. tilinpäätössiirto sisältyy tilinpäätösehdotukseen. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää - käsitellä ja hyväksyä tasekirjan ja seurakunnan tilinpäätöksen esitettäväksi kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, Kirkkoneuvosto : - esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tilikauden tuloksesta tehtäväksi euron tilinpäätössiirron pääomarahastoon ja esittää erotuksen ,39 euroa jätettäväksi tilikauden yli- ja alijäämätilille ylijäämäksi, - allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätösaineiston vuodelta 2009 tilintarkastajille tarkastettavaksi. Kirkkoneuvosto - käsitteli ja hyväksyi tasekirjan ja seurakunnan tilinpäätöksen esitettäväksi kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, - päätti esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan tilikauden tuloksesta tehtäväksi euron tilinpäätössiirron pääomarahastoon ja esittää erotuksen ,39 euroa jätettäväksi tilikauden yli- ja alijäämätilille ylijäämäksi, Lisäksi kirkkoneuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen ja päätti jättää tilinpäätösaineiston vuodelta 2009 tilintarkastajille tarkastettavaksi.

9 9 Päätös: Kirkkovaltuusto - käsitteli ja hyväksyi tasekirjan ja seurakunnan tilinpäätöksen - hyväksyi esityksen, jonka mukaan seurakunnan tilikauden tuloksesta tehdään euron tilinpäätössiirto pääomarahastoon ja että erotus ,39 euroa jätetään tilikauden yli- ja alijäämätilille ylijäämäksi. Tästä päätöksestä voi esittää kirkollisvalituksen kirkkolain 24. luvun 4. ja 6. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola puh Sähköposti:

10 10 8 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2009 ja vastuuvapaudesta päättäminen Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 pykälän mukaan Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta kesäkuun loppuun mennessä. Ohessa päivätty kirkkovaltuustolle osoitettu tilintarkastuskertomus vuodelta 2009, missä esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta Esitys: Jaosto merkitsee tiedoksi oheisen tilintarkastuskertomuksen ja esittää, että kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta Taloudellinen jaosto : Merkittiin tiedoksi tilintarkastuskertomus ja esitetään, että kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta Kirkkoneuvosto : Päätös: Esitys hyväksyttiin. Kirkkovaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta Tästä päätöksestä voi esittää kirkollisvalituksen kirkkolain 24. luvun 4. ja 6. pykälän perusteella. Esittelijä: Talouspäällikkö Heikki Seppänen Keskuskatu Hollola puh Sähköposti

11 11 9 Luottamushenkilön eroanomus luottamustehtävistä Kirkkovaltuutettu Risto Tulonen anoo päivätyllä sähköpostiviestillään eroa seurakunnanluottamustehtävistä paikkakunnalta muutonvuoksi. Luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta muuton vuoksi (KL 7:3). Kirkkovaltuuston tulee todeta hänen luottamustoimensa kirkkovaltuuston jäsenyydessä lakanneeksi ja hänen tilalleen kutsutaan varajäsen (KJ 7:2,1). Vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi kirkkoneuvoston tulee katsoa myös ystävyysseurakuntatyöryhmän jäsenyyden lakanneeksi. Esitys: Kirkkoneuvosto antaa tiedoksi kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuuston tulee todeta Risto Tulosen toimikauden päättyneen kirkkovaltuuston jäsenyydessä ja että hänen tilalleen kutsutaan kyseisen valtuustoryhmän ensimmäinen varajäsen Liisa Tiilikka kirkkovaltuuston toimikauden loppuun saakka (vuoden 2010 loppuun). Kirkkoneuvosto : Esitys hyväksyttiin ja annetaan edelleen kirkkovaltuuston todettavaksi. Päätös: Kirkkovaltuusto totesi esityksen mukaisesti Risto Tulosen kirkkovaltuuston jäsenyyden lakanneeksi ja että hänen tilalleen jäseneksi kutsutaan Liisa Tiilikka. Tästä päätöksestä ei voi esittää kirkollisvalitusta kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella. Esittelijä: kirkkoherra Antti Lahtinen Tiilijärventie 5 A Hollola Puh Sähköposti

12 12 10 Äänestyspaikat seurakuntavaaleissa Seurakunnan kirkko on varsinainen äänestyspaikka. Kirkkovaltuusto määrää, mihin muualle kuin kirkkoon järjestetään äänestyspaikat (KVJ 2:51). Hollola on alueellisesti hajanainen, sen vuoksi on syytä järjestää äänestysmahdollisuus muuallakin kuin Hollolan kirkossa. Jos seurakunnassa on useita äänestyspaikkoja, vaalilautakunta siirtyy äänestyspaikasta toiseen toimittamaan äänestyksen ilmoitettuina aikoina (KVJ 2:52). Vaalilautakunta päättää tarkemmin äänestysajoista. Esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Hollolan seurakunnassa äänestyspaikkoina ovat Hollolan kirkko, Sovituksen kirkko ja Hämeenkosken kirkko. Kirkkoneuvosto : Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Hollolan seurakunnassa äänestyspaikkoina ovat Hollolan kirkko, Sovituksenkirkko ja Hämeenkosken kirkko. Päätös: Esitys hyväksyttiin. Tästä päätöksestä voi esittää kirkollisvalituksen kirkkolain 24. luvun 4. ja 6. pykälän perusteella. Esittelijä: kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

13 13 11 Markkinaoikeuden päätös Sovituksen kirkon urkujen hankinnasta tehdystä hakemuksesta Oheisena on Markkinaoikeuden päätös Sovituksen kirkon urkujen hankinnasta tehdystä hakemuksesta. Markkinaoikeuden päätös on seuraava: Markkinaoikeus hylkää Paschen Kiel Orgelbau GmbH:n hakemuksen. Markkinaoikeus velvoittaa Paschen Kiel Orgelbau GmbH:n korvaamaan Hollolan seurakunnalle oikeudenkäyntikulut eurolla. Oikeudenkäyntikuluille on suoritettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut siitä päivästä, jona tämä päätös on ollut asianosaisten saatavissa. Markkinaoikeuden päätöksen perusteena on Paschen Kiel Orgelbau GmbH:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus. Hinta oli sidottu tarjouspyynnön vastaisesti alan tarkemmin määrittelemättömään palkkakehitykseen. Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee päätöksen tiedoksi ja antaa sen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto : Kirkkoneuvosto merkitsi päätöksen tiedoksi ja päätti antaa sen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Tästä päätöksestä ei voi esittää kirkollisvalitusta kirkkolain 24 luvun 5. pykälän perusteella. Esittelijät: Kirkkoherra Antti Lahtinen Keskuskatu Hollola Puh Sähköposti

14 14 Kiinteistöpäällikkö Heikki Koljonen Tiilijärventie 5 A Hollola Puh Sähköposti 12 Aloiteasiat Aloiteasioita ei ollut. 13 Ilmoitusasiat a) Tiedoksi seurakunnan taloustilanne : Talousarvion toteutumistilanne (ulkoiset menot ja tulot) ja vertailu vuoden 2009 vastaavaan ajankohtaan. Kun vuodesta on kulunut neljännes (25 %) on käyttötalouden ja investointimenojen ja tulojen toteutumisaste pääluokkatasolla seuraava: Ulkoiset menot ja tulot Menot Tulot 1 Käyttötalousosa: % % % % 1 Yleishallinto , , , ,3 2 Srk. toiminta , , ,5

15 15 4 Hautaustoimi , , ,4 5 Kiinteistötoimi 1-5 Käyttötalous yhteensä , , , , , ,9 7Investointiosa , ,2 0 0 Sovituksen kirkon rakentamiskustannuksia on vuonna mennessä maksettu euroa. Kun aikaisempina vuosina on maksettu euroa, on hanketta siten maksettu yhteensä euroa mennessä. Talousarvion ( ) ja sen muutoksen (vuodelta 2009 siirtyvä euroa) mukaan määrärahaa hankkeeseen on vuonna 2010 jäljellä euroa. Verotuloja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä seuraavasti ja verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2009: Muutos Muutos Huhtikuu Huhtikuu Euroa % Ansio- ja pääomaverotulot ,0 Yhteisöverotulot ,8 Yhteensä ,1 Talousarviossa arvioitu verotulo euroa on 2,9 prosenttia pienempi kuin vuonna 2009 toteutunut euroa. Tuloslaskelman tilikauden tulos osoittaa ylijäämää euroa ylijäämä oli euroa. Tuloslaskelmaan ei sisälly poistoja eikä muitakaan jaksotuksia. Talousarviossa arvioitu alijäämä vuonna 2010 on euroa. Taseen loppusumma oli euroa, vaihtuvat vastaavat euroa ja pitkäaikainen vieras pääoma euroa taseen loppusumma oli euroa ja vaihtuvat vastaavat euroa. Taseen loppusummaa kasvatti ja vaihtuvia vastaavia vähensi Sovituksen kirkon rakentamiskustannukset. Sovituksen kirkon rakentamiseen on lainaa nostettu euroa mennessä.

16 16 Rahoituslaskelma osoittaa kassavarojen vähennyksen olleen euroa, kun lisäys oli euroa. Rahavarojen vähennys johtuu Sovituksen kirkon rakentamiskustannuksista. b) Ohessa kirkkoneuvoston pykälässä 41 tekemä päätös budjetin ja toiminta- ja taloussuunnitelmien raameista vuosille c) Kirkkovaltuuston talousarviopäätökseen pykälään 41 pujahti talouspäällikön laskuvirhe, sen sijaan itse talousarviossa tieto on oikein. Päätöksessä todetaan, että vuoden 2010 talousarvion käyttötalousosan ulkoiset menot ovat valtuuston tekemien muutosten jälkeen yhteensä euroa kun oikea summa on euroa. Laskelmaan oli virheellisesti laskettu mukaan euroa, investointiosaan kuuluvia menoja. Kirkkovaltuusto: a) Merkittiin tiedoksi. b) Merkittiin tiedoksi. c) Merkittiin tiedoksi. 14 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen. Tiedot muutoksenhakuoikeudesta päätettiin kirkkovaltuuston kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan. Ahti Kytö Puheenjohtaja Juhana Säde sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Hollolassa Paavo Takala pöytäkirjantarkastaja Ritva-Liisa Tanhuanpää pöytäkirjantarkastaja

17 17 VALITUSOSOITUS Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto Kokouspäivämäärä Pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 9, 11 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät: VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Hämeenlinnan hallinto-oikeus Asiakaspalvelu avoinna: ma-pe klo Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1 Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Puhelinvaihde: Telekopio: Sähköposti:

18 18 Kirkollisvalitus, pykälät: 6, 7, 8, 10 Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pykälät: Käynti- ja postiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Puhelinvaihde: (03) Telekopio: (03) Sähköposti: Kirkkohallitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää 5 PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetusministeriö, pykälät: 30 päivää PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

19 19 Valituskirjelmä Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Hankinta-asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Pykälät:

20 20 Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

HOLLOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 6.10.2010. Aika Keskiviikkona 6.10.2010 klo 18.00 18.45

HOLLOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2010 Kirkkovaltuusto 6.10.2010. Aika Keskiviikkona 6.10.2010 klo 18.00 18.45 1 KIRKKOVALTUUSTO Aika Keskiviikkona 6.10.2010 klo 18.00 18.45 Paikka Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 Puheenjohtaja Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kytö Ahti Aakala Seija Alestalo Aimo Hyytiäinen Sari Hämäläinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2 Aika: 20.5.2011 klo 17.00 17.50 Paikka: Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää Läsnä: Tuori Paavo puheenjohtaja Marja Ahokangas

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 2.4.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 4.4.2013-18.4.2013 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 2.4.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 4.4.2013-18.4.2013 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 2.4.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 4.4.2013-18.4.2013 ma-pe klo 9-15: 23 Kokouksen avaaminen 24 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 10.12.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 11.12.2013-10.1.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 43 Kokouksen avaaminen 44 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 2.5.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Kirkkoneuvoston 2.5.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 2.5.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 3.5.- 18.5.2012 ma-pe klo 9-15: 52 Kokouksen avaaminen 53 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 25.3.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 25.3.2014 Sovituksenkirkossa pidetyn kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 27.3.2014-11.4.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkovaltuuston 2.12.2014 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 3.12.2014-2.1.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 24 Kokouksen avaaminen 25 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. 10 Kirkkoneuvoston yhdeksän jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen. vuosiksi 2015 2016

PÄÄTÖSLUETTELO. 10 Kirkkoneuvoston yhdeksän jäsenen henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen. vuosiksi 2015 2016 PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkovaltuuston tiistaina 3. päivänä helmikuuta vuonna 2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 5.2.2015-7.3.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 31 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 3 2010

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 3 2010 Myrskylän seurakunta: kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3-10 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 3 2010 Aika: ti 19.10.2010 klo 19.00 Paikka: Seurakuntakoti, Keskustie 2, Myrskylä Jäsenet: Sjölund

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 22.1.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 23.1.2013-8.2.2013 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 22.1.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 23.1.2013-8.2.2013 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 22.1.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa nähtävänä 23.1.2013-8.2.2013 ma-pe klo 9-15: 1 Kokouksen avaaminen 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Hartolan seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto 2 / 4.5.2012. Kokouskutsu. Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00

Hartolan seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto 2 / 4.5.2012. Kokouskutsu. Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00 1 Kokouskutsu Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaus 10 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastajat 12 Työjärjestyksen

Lisätiedot

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Petas Ann-Mari jäsen

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Petas Ann-Mari jäsen MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / PÖYTÄKIRJA 1 2010 Aika: KE 20.1.2010 klo 19.00 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sjölund Henrik kirkkovaltuuston puheenjohtaja Almark Åke Eklund Jenny Helske Marjut Heinonen Rita Kauppinen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.

Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15. PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.9.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 13.9.-28.9.2012 ma-pe klo 9-15.. 69 Kokouksen avaaminen 70 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 3.2.2010 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ 30.10.2008 VÄLIAIKAINEN YHTEINENKIRKKOVALTUUSTO

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ 30.10.2008 VÄLIAIKAINEN YHTEINENKIRKKOVALTUUSTO NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Kokoustiedot: aika: torstaina 30.10.2008 klo 18 paikka:naantalin seurakuntakeskuksen pääsali (Piispantie 2, 21100 Naantali). SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2008

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 KOKOUSKUTSU KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, tiistaina 13. tammikuuta 2015 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses)

Sovituksenkirkko, Keskuskatu 2 (kokoustila Mooses) PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 12.5.2015 pitämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 13.5.- 28.5.2015 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 58 Kokouksen avaaminen 59 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 18.4.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa

Kirkkoneuvoston 18.4.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 18.4.2012 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 19.4.- 4.5.2012 ma-pe klo 9-15: 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 1/2012 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(9) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari Markku

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 10 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 24.3.2010 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot