4 Tikkurilan suuralue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4 Tikkurilan suuralue"

Transkriptio

1 4 13

2 alueittain 21 4 Tikkurilan suuralue Pinta-ala (km²) 23,1 24,4 Väestö Asukkaita / km² Syntyperäiset vantaalaiset 21 () 28,7 27,3 Vieraskieliset 21 () 6,8 9,1 Työttömyysaste 29 () 7,7 9,1 Työllisyysaste 28 () 75,4 73,4 Työpaikkaomavaraisuus 28 () 111, 14,1 Aluekuvaus ja historia sijaitsee pääradan molemmin puolin, Lahdenväylän ja Tuusulanväylän välisellä alueella. Etelässä alue rajoittuu Helsinkiin ja muualla Aviapoliksen, Koivukylän ja Hakunilan suuralueisiin. Helsinki-n lentokenttä sijaitsee naapurissa ja alueen eteläosassa kulkee Kehä III. en keskus sijaitsee Tikkurilassa, joka on myös kaupungin hallinnollinen keskus. Muut suuralueen kaupunginosat ovat Hiekkaharju, Jokiniemi, Viertola, Kuninkaala, Simonkylä, Hakkila, Ruskeasanta, Koivuhaka ja Helsingin pitäjän kirkonkylä. ella on pinta-alaltaan n pienin kaupunginosa, Helsingin pitäjän kirkonkylä, joka on Uudenmaan alueen kirkonkylistä parhaiten säilyneitä. Tällä valtakunnallisestikin merkittävällä alueella on runsaasti kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ja suojeltuja rakennuksia, joihin kuuluu myös n vanhin rakennus, kivinen Pyhän Laurin kirkko. Luonto ja elinympäristö Keravanjokilaakson maisemallisesti arvokas alue ulottuu myös elle. Jokiniemen pohjoisosasta avautuu kaunis näkymä vanhan Hanabölen kylän viljelysmaisemaan. Kuninkaalan eteläosassa sijaitseva Kalkkikallio kohoaa 65 metriä merenpinnan yläpuolelle ja sen etelärinne on suojeltu luonnonsuojelulailla. Simonkylän ja Ruskeasannan välissä kiemurteleva Kylmäoja on puolestaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Lisäksi ella on Itä-n suurin liikuntakeskittymä, Tikkurilan urheilupuisto. Asuminen ja väestö n ensimmäiset kerrostalot valmistuivat 195-luvulla Tikkurilan ja Jokiniemen kaupunginosiin. 196-luvulta lähtien elle on valmistunut asuntoja melko tasaiseen tahtiin. Ainoastaan 2-luvulla asuntotuotanto on ollut selvästi alhaisempaa kuin muina aikoina. Alueella on enemmän kerros- kuin pientaloja ja runsas puolet asunnoista on omistusasuntoja. Vuoden 211 alussa en väkiluku oli hieman yli 37 6 ja vain Myyrmäen suuralueella oli enemmän asukkaita. Pienehköstä koosta ja suuresta asukasmäärästä johtuen on tiheämmin asuttua kuin muut suuralueet. Väestö lisääntyi nopeasti etenkin 198-luvun alkupuolelta aina 2-luvun alkuun saakka. ella perheväestöön kuuluvien osuus ja perheiden keskikoko ovat pienempiä kuin monilla muilla suuralueilla. Elinkeinoelämä Työpaikkatarjonta on varsin runsasta ja alueen työpaikkaomavaraisuusaste oli 111 prosenttia vuonna 28. Ainoastaan Aviapoliksen suuralueella se oli suurempi. Hallinnollisessa keskuksessa Tikkurilassa on paljon työpaikkoja, kuin myös Hakkilan ja Koivuhaan kaupunginosissa. Vuonna 28 suuralueella oli töitä tarjolla työntekijälle, joista runsas viidennes työskenteli kaupan parissa. Kehityssuunnitelmat Tikkurilaan rakentuu lähivuosina korkeatasoinen kaupunkikeskusta, jonka suunnittelussa pyritään luomaan jalankulkijoille miellyttäviä ja turvallisia liikkumisreittejä. Tikkurilan keskusta saa muun muassa uuden kirkon, uusia asuntoja, maanalaisen pysäköintihallin ja laajennetun terveysaseman. 195-luvulla rakennettua kaupungintaloa sivurakennuksineen kunnostetaan ja talon yhteyteen rakennetaan uusi lisärakennus, jonka tiloissa kokoontuu kaupunginvaltuusto. Toinen suuri rakennushanke on Tikkurilan asemakeskus, jonka toiminnat suunnitellaan uudelleen. Matkustajamäärät kasvavat, kun Kehäradan valmistuttua vaihto kaukojunista lentokentän lähijuniin tapahtuu Tikkurilassa. Jokiniemestä kasvaa tulevaisuudessa yhä selkeämmin osa Tikkurilan keskustaa. Asemakeskukseen liittyvän asemasillan Jokiniemen puoleiseen päähän pyritään saamaan liike- ja toimitilaa sekä asemalle johtava aukio. Lähelle rataa sijoittuu toimitilaa, asumista ja vanhusten palvelukeskus. Tikkurilantiestä on suunniteltu Lentokentän ja Tikkurilan yhdistävää asuin- ja liikerakennusten reunustamaa kaupunkimaista bulevardia, jonka mitoituksessa on varauduttu pikaraitiotien rakentamiseen. n Akselin yritysalue sijaitsee pääosin Hakkilassa ja alue säilyy raskasta liikennettä aiheuttavien logistiikkayritysten keskeisenä sijaintipaikkana. Asuinrakentamista on tulossa esimerkiksi Simonkylään, jossa vesitornin viereen rakennetaan asuinkerrostaloja. Uusien asuntojen keskittymiä tulee myös Malminiityn ja Malmipellon alueille. 131

3 Ikärakenne 21, Väestö *) ennuste Väkiluku Väestönmuutos Naisia Ruotsinkielisiä Ulkomaalaistaustaisia , , , , , , 215* * 4113 Väestön kokonaismuutos Syntyneet Kuolleet Alueelle muuttaneet Alueelta muuttaneet Avopari ja 8 Perhemuoto 21, Äiti / isä ja 15 Aviopari ilman 31 Ikärakenne *) ennuste Väkiluku Ikä, vuotta, * * Aviopari ja 29 Enintään perusaste Avopari ilman 17 Koulutusaste 21, (15 v. täyttänyt väestö) Keskiaste Korkea-aste Perherakenne Perheitä Asuntokuntarakenne Perheväestön osuus, Perheen keskikoko, henkilöä , , , ,7 Tulot (15 vuotta täyttäneiden valtionveronalaiset tulot) Asuntokuntia Tulonsaajat Henkilöluku, Veronalaiset tulot ( ) Tulot keskimäärin tulonsaajaa kohti ( )

4 4 Alueella asuva työllinen työvoima iän mukaan Työllinen työvoima Iän mukaan, Alle Tuloluokka 28, (15 v. täyttänyt väestö) Työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan Asumisolojen tunnuslukuja Asuntotuotanto Asuntokunnan keskikoko, hlöä Tuotettuja asuntoja Asuntojen keski-koko, m 2 /asunto Asuntokanta huoneistotyypin mukaan Asuntoja, Huoneluku, Asumisväljyys, m 2 /asukas 1h+k/kk 2h+k/kk 3h+k/kk 4h+k/kk 5h+k/kk- Asuinrakennukset rakentamisvuoden mukaan Työllinen Työpaikan sijainti työvoima Helsinki Asuntoja Muu Helsingin seutu Muu kunta ,4 66 3,5 2 2, ,3 21 2, 7 36, Talotyyppi, Pientalot Rivitalot Kerrostalot Vuokra- tai asumisoikeusasuntoja Omistusasuntoja Työpaikkojen määrä Työpaikat toimialan mukaan 28, Teollisuus Rakentaminen Kauppa Kuljetus ja varastointi Majoitus- ja ravit.toiminta Ammatillinen, tieteell., tekn.toim. Hallinto- ja tukipalvelutoim. Julk. hallinto ja maanpuolustus Koulutus Terveys- ja sosiaalipalvelut Muu / tuntematon

5 6 Hiekkaharju Hiekkaharju Pinta-ala (km²) 1,5 24,4 Väestö Asukkaita / km² Syntyperäiset vantaalaiset 21 () 27,9 27,3 Vieraskieliset 21 () 3,2 9,1 Työttömyysaste 29 () 5,9 9,1 Työllisyysaste 28 () 76,9 73,4 Työpaikkaomavaraisuus 28 () 21,1 14,1 Aluekuvaus ja historia Hiekkaharjun kaupunginosaan kuuluu etelässä tiivis radanvarsitaajama, joka liittyy Tikkurilan keskustaajamaan. Pohjoisosan Hiekkaharjusta kattaa Rekolanojan laakson viljelyaukea. Alunperin Hiekkaharjulla tarkoitettiin vain rautatieseisaketta. Kaupunginosaa alettiin kutsua Hiekkaharjuksi todennäköisesti vasta viime sodan jälkeen. Hiekka ei kuulunut paikalliseen sanastoon, mikä viittaa uudempaan nimistöön. Hiekkaharjun taajama sijaitsee luode-kaakko -suuntaisella pitkällä harjulla, joka alkaa merestä, kulkee Helsingin Kallvikinlahden kautta n ja Keski-Uudenmaan halki noin 6 kilometrin matkan. Hiekkaharjun asuinalueen kohdalla harju on jääkauden jälkeisten merivaiheiden aikana tasoittunut laajaksi selänteeksi, jolle on ollut helppo rakentaa. Hiekkaharju on n ainoa harju. Ennen alueen rakentamista harju oli karua metsäaluetta, mänty- ja kanervakangasta. Luonto ja elinympäristö Hiekkaharjun pohjoisosa on Rekolanojan laakson viljelymaisemaa, jota Hiekkaharjun kohdalla kutsutaan Malmipelloksi. Laakso on tärkeä virkistysalue hiekkaharjulaisille. Komean peltoaukean keskellä kulkee Rekolan- 134

6 alueittain 21 6 Hiekkaharju oja, jonka laajat puronvarsilehdot ja tuoreet lehtorinteet erottuvat kauas pellon laidalle. Hiekkaharjun kohdalla Rekolanojan vesikasvillisuus on edustavaa. Purovarren metsässä puolestaan kasvaa muun muassa korpinurmikka, joka on pääkaupunkiseudulla harvinainen heinälaji. Lisäksi alueella pesivien lintujen määrä on runsas ja pesivien lajien joukossa on myös silmälläpidettäviin kuuluva rantasipi. Aikaisemmin joki on mutkitellut voimakkaasti, mutta uomaa on suoristettu. Vanhat mutkat muodostavat erillisiä pieniä makkarajärviä, jotka ovat vähitellen kasvamassa umpeen. Asuminen ja väestö Hiekkaharjua rajaavan pääradan ansiosta seudun palstoittaminen aloitettiin suhteellisen varhain. Omakotiasutus alkoi levittäytyä harjuselänteille jo 192- ja 193-luvuilla, mutta 195- ja 196-luvuilla rakentaminen vilkastui huomattavasti. Kaupunginosa on rakentunut melko tiiviiksi asuinalueeksi, jolla on vahvat ominaispiirteet. Kasvillisuus on tiheää ja hyvin hoidettua, katuja reunustavat joko rakennetut aidat tai pensasaidat. Alueen rakennuskanta on vaihtelevaa ja asuinrakennukset kuisteineen ja yksityiskohtineen ovat viehättäviä. Katualueet on kaavassa määritelty kapeiksi ja omakotialueen viehättävyyttä lisää myös tonttikatujen huoliteltu ilme ja hyvin hoidetut istutukset. 198-luvulla Hiekkaharjuun nousi jälleen runsaasti asuntoja. Sen jälkeen asuntoja on rakennettu tasaiseen tahtiin. Hiekkaharjussa on pientalojen lisäksi kerrostaloja, joista valtaosa sijaitsee Hiekkaharjun pääväylän, Hiekkaharjuntien, varressa. Hiekkaharjun väestönkehitys on ollut aaltoilevaa. Väestömäärä alkoi pienentyä 197-luvulla, mutta 198-luvun puolivälissä asukasluku nousi vilkkaan rakentamisen ansiosta. 199-luvulta lähtien väestömäärä on kasvanut pientä vuosittaista vaihtelua lukuun ottamatta. Tulevina vuosina alueen väkiluku kuitenkin kasvaa sadoilla asukkailla, kun pohjoiseen rakentuu Malmipellon alue. Hiekkaharjun väestö on keskimääräistä vanhempaa. Alueen väestöstä lähes 18 prosenttia on 65 vuotta täyttäneitä, mikä on neljänneksi eniten koko lla. Hiekkaharjussa asuu paljon yksin asuvia ja asuntokuntien keskikokokin jää alle kahden hengen. Koulutustaso on korkeampi ja työttömyysaste alhaisempi kuin lla keskimäärin. kymmenen vuoden ajan pysytellyt melko samalla tasolla. Vuonna 28 alueella oli 453 työpaikkaa. Eniten työpaikkoja tarjoavat alueen palvelut, kuten Hiekkaharjun alakoulu ja useat päiväkodit. Hiekkaharjussa on myös Suopursun palvelutalo ja päivätoimintakeskus, Tikkurilan toimintakeskus sekä pari hoivakotia, jotka tarjoavat asumis- ja muita palveluja ikääntyneille tai vammaisille. Alueella on myös päivittäistavarakauppa ja pienimuotoista yritystoimintaa. Kehityssuunnitelmat Hiekkaharju on suurelta osin pientaloaluetta. Asuinalue on melko tiivis, mutta edelleen alueella on paljon tontteja, joissa on rakennusoikeutta jäljellä. Alue tulee vuosien varrella jonkin verran täydentymään kuten moni muukin n pientaloalue. Tonttien lohkomisen ja täydennysrakentamisen lisäksi Hiekkaharju tulee kasvamaan nykyisen asuinalueen pohjois- ja koillispuolelle parhaillaan rakentuvalla puutarhamaisella pien- ja kerrostaloalueella. Uusi asuinalue kasvattaa valmistuttuaan Hiekkaharjun väkilukua noin 1 4 asukkaalla. Alueelle on kaavoitettu myös päiväkoti. Elinkeinoelämä Hiekkaharju on lähes kokonaan asuinaluetta, joten työpaikkoja on varsin vähän. Työpaikkamäärä on runsaan 135

7 6 Hiekkaharju Ikärakenne 21, Hiekkaharju Väestö *) ennuste Naisia Ruotsinkielisiä Ulkomaalaistaustaisia Väkiluku , , ,7 53 1, , ,6 215* * 4759 Väestönmuutos Väestön kokonaismuutos Syntyneet Kuolleet Alueelle muuttaneet Alueelta muuttaneet Avopari ja Perhemuoto 21, Äiti / isä ja 1 Aviopari ja 31 Avopari ilman 13 Enintään perusaste Koulutusaste 21, (15 v. täyttänyt väestö) Keskiaste Aviopari ilman 38 Korkea-aste Hiekkaharju Ikärakenne *) ennuste Ikä, vuotta, Väkiluku * * Perherakenne Perheitä Asuntokuntarakenne Perheväestön osuus, Perheen keskikoko, henkilöä , , , ,7 Asuntokuntia Henkilöluku, Tulot (15 vuotta täyttäneiden valtionveronalaiset tulot) Tulonsaajat Veronalaiset tulot ( ) Tulot keskimäärin tulonsaajaa kohti ( )

8 6 Hiekkaharju Alueella asuva työllinen työvoima iän mukaan Työllinen Iän mukaan, työvoima Alle Tuloluokka 28, (15 v. täyttänyt väestö) Työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan Asumisolojen tunnuslukuja Asuntotuotanto Työllinen Työpaikan sijainti työvoima Helsinki Asuntokunnan keskikoko, hlöä Tuotettuja asuntoja Asuntojen keski-koko, m 2 /asunto Asuntokanta huoneistotyypin mukaan Muu Helsingin seutu Asumisväljyys, m 2 /asukas Asuntoja Huoneluku,, 1h+k/kk 2h+k/kk 3h+k/kk 4h+k/kk 5h+k/kk Asuinrakennukset rakentamisvuoden mukaan Muu kunta ,2 63 3,9 2 2, ,4 21 2, 7 37,2 Asuntoja Talotyyppi, Pientalot Rivitalot Kerrostalot Vuokra- tai asumisoikeusasuntoja Omistusasuntoja Hiekkaharju Työpaikkojen määrä Työpaikat toimialan mukaan 28, Teollisuus Rakentaminen Kauppa Kuljetus ja varastointi Majoitus- ja ravit.toiminta Ammatillinen, tieteell., tekn.toim. Hallinto- ja tukipalvelutoim. Julk. hallinto ja maanpuolustus Koulutus Terveys- ja sosiaalipalvelut Muu / tuntematon

9 61 Tikkurila Tikkurila Pinta-ala (km²) 1, 24,4 Väestö Asukkaita / km² Syntyperäiset vantaalaiset 21 () 23,5 27,3 Vieraskieliset 21 () 11,3 9,1 Työttömyysaste 29 () 9,8 9,1 Työllisyysaste 28 () 74,1 73,4 Työpaikkaomavaraisuus 28 () 249,8 14,1 Aluekuvaus ja historia Tikkurila sijaitsee Helsingin rajalla, pääradan varrella, Kehä III:n tuntumassa. Tikkurila oli aikanaan vanha kauppapaikka, jonne sisämaan hämäläiset toivat turkiksiaan myytäväksi. Nahat niputettiin kymmenen kappaleen eriksi ja yhtä tällaista nippua kutsuttiin tikkuriksi. Tästä kaupunginosa on saanut nimensäkin. Tikkurilan kehittyminen asuinalueena on pitkälti kytkeytynyt päärataan. Helsinki-Hämeenlinna rataosuus valmistui vuonna 1862, jolloin junat alkoivat pysähtyä myös Tikkurilassa. Tikkurilan asema oli tuohon aikaan Helsingin pitäjän ainoa pysähdyspaikka. Lähiliikenteen junat alkoivat kulkea muutama vuosikymmen myöhemmin. Rautatieaseman myötä Tikkurilan alueelle alkoi muuttaa väkeä, joka kulki töihin Helsinkiin. Asukkaiden lisäksi rautatie toi teollisuutta ja kauppoja. Tikkurilan vanha rautatieasema vuodelta 1862 on maamme vanhin rautatieasema ja Pyhän Laurin kirkon jälkeen n vanhin kivirakennus. Lääninarkkitehti Carl Albert Edelfeltin, taidemaalari Edelfeltin isän, suunnittelema punatiilinen asema on ainoa alkuperäisessä asussaan säilynyt esimerkki tiilisestä asema-arkkitehtuurista Helsingin Hämeenlinnan radalla. Uusrenessanssia edustavassa valtakunnallisesti merkittävässä ja suojellussa asemarakennuksessa toimii nykyisin n kaupunginmuseo. 138

10 alueittain Tikkurila Tikkurila on ollut kunnan hallinnollinen keskus jo vuodesta 1946, jolloin entinen maalaiskunnan keskus Malmi liitettiin Helsinkiin. Kaupungintalo ja sitä vastapäätä sijaitseva Tikkurilan kirkko otettiin käyttöön vuonna Suojellut rakennukset muodostavat harmonisen kokonaisuuden. Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokas on n ensimmäinen kivikoulu, Tikkurilan kansakoulu, jonka rakennukset valmistuivat vuonna 1926 ja Keravanjokeen laskevassa jyrkässä rinteessä sijaitsee Söderlingin mylly (Veininmylly), joka on katsomisen arvoinen rakennus 193-luvun loppupuolelta. Nykyisin tiloissa toimii kesäkahvila. Myös myllärin talo naapurissa, Villa Söderbo, kuuluu n kulttuurihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin. Lähistöllä sijaitsee arvokkaat vanhat Silkin punatiiliset tehdasrakennukset, jotka on rakennettu vuosina Luonto ja elinympäristö Keravanjoen rannan puistossa on mukava nauttia ulkoilmasta ja istuskella hopeapajujen varjossa. Jokirannassa sijaitsevan tiedekeskus Heurekan kivipuutarhassa voi puolestaan tutustua moninaiseen kivilajistoon. Asuminen ja väestö n ensimmäiset kerrostalot valmistuivat Tikkurilaan 195-luvulla. Tämän jälkeen kerrostalorakentaminen kiihtyi ja esimerkiksi Kukkakedon punatiiliset kerrostalot rakennettiin 196-luvulla joen tuntumaan. Tehokkaasta rakentamisesta huolimatta Tikkurilassa on pääosin onnistuttu säilyttämään 195-luvun henki ja sen ajan inhimillinen mittakaava. Tikkurila on tiivistynyt ja täydentynyt uusien asuinkerrostalojen myötä eikä pitkiä katkoja rakentamisessa ole ollut. 2-luvun puolivälissä valmistui Tikkurilan eteläkärkeen uusi maamerkki, Kielotorni, joka on 55-metrisenä n korkein asuinrakennus. Tikkurila on n kerrostalovaltaisimpia kaupunginosia, jonka asunnoista puolet on vuokra-asuntoja. Asuntojen keskikoko on n alhaisimpia, 59 neliömetriä. Pinta-alaltaan n kolmanneksi pienimmässä kaupunginosassa oli vuoden 211 alussa lähes 5 asukasta. Tikkurila on Myyrmäen jälkeen n tiheimmin asuttua aluetta. Alueen väestö on vanhusvoittoista ja lasten osuus on pienempi kuin missään muualla lla. Tikkurilassa on eniten yksin asuvia ja vähiten suuria perheitä koko lla. Elinkeinoelämä Tikkurilan kaupunginosassa oli vuonna 28 kolmanneksi eniten työpaikkoja Lentokentän ja Veromiehen jälkeen. Tikkurilan asema hallinnollisena keskuksena näkyy työpaikkatilastoissa, koska useampi kuin joka neljäs työpaikka oli julkisen hallinnon toimialalla. Muutoin alueen 6 6 työpaikkaa jakaantuivat eri toimialoille. Tikkurilan keskustassa on kaupungintalo sekä kaupungin ja valtion paikallishallinnon virastoja. Kaupungintaloa vastapäätä on Tikkurilan kirkko, kirkkoherranvirasto ja seurakuntien virastotalo, joiden takana on puolestaan sosiaali- ja terveysasema. Kaupungintalon itäpuolella on kaupungin pääkirjasto näyttelytiloineen sekä Metropolian ja Laurean ammattikorkeakoulut. Hieman pohjoisempana on aikuisopisto sekä Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja n käräjäoikeuden komea talo ratsastajapatsaineen. Tikkurilassa on useita päiväkoteja, palvelutalo, neuvola ja nuorisotila. Lisäksi alueella on Kelan toimipiste ja n matkakeskus, jossa toimii yhteispalvelupiste ja kaupungin matkailuneuvonta. Myös kulttuuripalveluita on sijoittunut Tikkurilaan. Vilkkaan kauppakadun, Tikkuraitin, varrella sijaitsevista vähittäiskaupoista ja tavarataloista tikkurilalaiset sanovat yleensä löytävänsä kaiken tarpeellisen. Lähellä asemaa on kauppakeskus Tikkuri. Tiedekeskus Heureka edistää Tikkurilan kehitystä matkailukeskuksena. Nykyisin tässä tieteen tivolissa käy vuosittain noin 25 vierailijaa. Heureka on Tikkurilan ja koko n maamerkki, jonka sateenkaaren värejä heijastava julkisivu näkyy päivittäin tuhansille junamatkustajille. Kehityssuunnitelmat Tikkurilaan rakentuu lähivuosina korkeatasoinen kaupunkikeskusta. Suunnittelussa pyritään luomaan jalankulkijoille miellyttäviä ja turvallisia liikkumisreittejä yhdistämällä korttelien piha-alueet yhä paremmin osaksi keskustan kävelyverkostoa. Keskustaan rakennetaan maanalainen pysäköintihalli, uusia asuntoja ja uusi kirkko. Lisäksi terveysasemaa laajennetaan. n 195-luvulla rakennettua kaupungintaloa ja sen sivurakennusta kunnostetaan parhaillaan. Kaupungintalon yhteyteen rakennetaan uusi lisärakennus, jonka tiloissa kokoontuu tulevaisuudessa kaupunginvaltuusto. Kaupungintalon vastapariksi tulee 4-kerroksinen asuinkerrostalo, joka rajaa uutta toria ja luo hienon portin torilta puistoon. Puistoon tulee monipuolisia toimintoja, kuten skeitti- ja parkour-paikka, pienempien lasten leikkipaikkoja, paikka esiintymislavalle, taidetta ja istutuksia. Toinen suuri rakennushanke on Tikkurilan asemakeskus. Kun rakenteilla olevan Kehäradan liikenne alkaa, vaihtavat matkustajat kaukojunista lentokentän lähijuniin Tikkurilassa. Tikkurilan asemasta tulee Suomen toisiksi vilkkain rautatieasema. Matkustajamäärän kasvun vuoksi suunnitellaan koko asema toimintoineen uudelleen. 139

11 61 Tikkurila Ikärakenne 21, Tikkurila Väestö *) ennuste Naisia Ruotsinkielisiä Ulkomaalaistaustaisia Väkiluku , , , , , ,9 215* * 6324 Väestönmuutos Väestön kokonaismuutos Syntyneet Kuolleet Alueelle muuttaneet Alueelta muuttaneet Avopari ja 6 Perhemuoto 21, Äiti / isä ja 2 Aviopari ilman 32 Ikärakenne *) ennuste Ikä, vuotta, Väkiluku * * Aviopari ja 17 Avopari ilman 25 Enintään perusaste Koulutusaste 21, (15 v. täyttänyt väestö) Keskiaste Korkea-aste Tikkurila Perherakenne Perheitä Asuntokuntarakenne Perheväestön osuus, Perheen keskikoko, henkilöä , , , ,5 Asuntokuntia Henkilöluku, Tulot (15 vuotta täyttäneiden valtionveronalaiset tulot) Tulonsaajat Veronalaiset tulot ( ) Tulot keskimäärin tulonsaajaa kohti ( )

12 61 Tikkurila Alueella asuva työllinen työvoima iän mukaan Työllinen Iän mukaan, työvoima Alle Tuloluokka 28, (15 v. täyttänyt väestö) Työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan Asumisolojen tunnuslukuja Työllinen Työpaikan sijainti työvoima Helsinki Asuntokunnan keskikoko, hlöä Asuntojen keski-koko, m 2 /asunto Muu Helsingin seutu Muu kunta Asumisväljyys, m 2 /asukas 199 2, 56 3,8 2 1, ,8 21 1, , Tikkurila Työpaikkojen määrä Asuntokanta huoneistotyypin mukaan Asuntoja Huoneluku,, 1h+k/kk 2h+k/kk 3h+k/kk 4h+k/kk 5h+k/kk Asuinrakennukset rakentamisvuoden mukaan Asuntoja Talotyyppi, Pientalot Rivitalot Kerrostalot Työpaikat toimialan mukaan 28, Teollisuus Rakentaminen Kauppa Kuljetus ja varastointi Asuntotuotanto Tuotettuja asuntoja Vuokra- tai asumisoikeusasuntoja Omistusasuntoja Majoitus- ja ravit.toiminta Ammatillinen, tieteell., tekn.toim. Hallinto- ja tukipalvelutoim. Julk. hallinto ja maanpuolustus Koulutus Terveys- ja sosiaalipalvelut Muu / tuntematon

13 62 Jokiniemi Jokiniemi Pinta-ala (km²) 2,1 24,4 Väestö Asukkaita / km² Syntyperäiset vantaalaiset 21 () 27,6 27,3 Vieraskieliset 21 () 11,3 9,1 Työttömyysaste 29 () 9,4 9,1 Työllisyysaste 28 () 72,7 73,4 Työpaikkaomavaraisuus 28 () 92,5 14,1 Aluekuvaus ja historia Jokiniemen kaupunginosa sijaitsee Tikkurilan itäpuolella, pääradan varrella. Etelässä ja idässä alue sivuaa Keravanjokea, pohjoisessa Rekolanojaa. Hiekkaharjun matala harjuselänne ulottuu Jokiniemen puolelle päättyen Winterinmäeksi kutsuttuun moreenimäkeen. Muuten Jokiniemi on alavaa, maisemallisesti arvokasta Keravanjokilaaksoa. Laakson reunalta, vanhan merenlahden rannalta, on löydetty runsaasti merkkejä esihistoriallisesta asutuksesta. Lämpimillä ja kuivilla hiekkarinteillä on asuttu jo kampakeraamisella kaudella 3-26 ekr. Keskiajalla Jokiniemi peltoalueineen kuului Tikkurilan kylään. Historiallinen Kuninkaantie kulki alueen läpi ja ylitti Keravanjoen Hakkilan kivisiltaa pitkin. Silta rakennettiin 18- ja 19-lukujen taitteessa ja nykyisin suojeltu silta toimii kevyen liikenteen väylänä. Jokiniemi alkoi kehittyä teollistumisen alettua, sillä alueella riitti koskivoimaa. Lähellä Tikkurilaa sijaitsevaan Tikkurilankoskeen perustettiin vuonna 1757 mylly ja vuonna 1862 myllyn yhteyteen öljynpuristamo. Samana vuonna valmistui päärata Tikkurilaan, mikä antoi teollistumiselle lisää vauhtia. Viisi vuotta myöhemmin rakennettiin öljynpuristamon viereen vernissakeittämö, kaunis tiilirakennus, josta on muodostunut alueen maamerkki. Öljynpuristamo ja vernissatehdas olivat alkuna ku- 142

14 alueittain Jokiniemi koistavalle maali- ja lakkateollisuudelle, joka vuosien mittaan laajeni ja sai nimekseen Tikkurilan Väritehtaat, nykyisin Tikkurila Oy. Vernissatehdas toimii tällä hetkellä nuorten kulttuurin monitoimitalona, mutta muut tehdasrakennukset purettiin 198-luvun lopussa. Vernissatehdas ja siihen liittyvä Tikkurilankosken pato ovat suojeltuja. Maatalouden Tutkimuskeskus 19-luvun alusta on toinen merkittävä laitos Jokiniemen historiassa. kymmenten kuluessa alueelle on noussut useita eri tyylisuuntien rakennuksia koristeellisista jugendtaloista linjakkaisiin funktionalistisiin rakennuksiin muodostaen rakennushistoriallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Tutkimusaseman arvoa nostaa myös se, että vuosina tutkimuskeskuksen, silloisen maanviljelystaloudellisen koelaitoksen, assistenttina toimi Lauri Kristian Relander. Majapaikkaansa tämä vuosina Suomen presidenttinä toiminut herra piti jugendtalossa, joka valmistui Jokiniemeen vuonna 197. Nykyisin tiloissa toimii Metsäntutkimuslaitos, jonka tiloissa ylläpidetään Relander-museota. Jokiniemessä on myös muita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Satomäen kerrostaloalueen kupeessa on mahdollisesti jo 18-luvun alkupuolelta oleva asuinrakennus, joka on oiva esimerkki perinteisestä talonpoikaisesta rakentamisesta. Urheilutiellä sijaitsee puolestaan suojeltu Tikkurilan ruotsinkielinen kansakoulu, Dickursbyskola, jonka vanhin osa on valmistunut vuonna Radanvarrella on komealla paikalla Lars Sonckin piirtämä Grönbergin talo, joka edustaa tyyliltään 193-luvun funktionalismia. Luonto ja elinympäristö Jokiniemen pohjoisosaan on rakentunut varsinainen urheilun monitoimipaikka, Hiekkaharjun urheilupuisto. Puisto sai alkunsa jo vuonna 1949 valmistuneesta Hiekkaharjun urheilukentästä, joka oli lajinsa ensimmäinen lla. Nykyisin urheilupuistossa voi urheilukentän tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi harrastaa vaikkapa tennistä, koripalloa, sulkapalloa tai squashia. Talvella puisto täyttyy luistelijoista ja hiihtäjistä, jotka voivat kiertää urheilukenttää ympäri hiihtolatua tai jäädytettyä luistelurataa pitkin. Jokiniemen ja Havukosken peltoalueille on rakentunut Hiekkaharjun golfkenttä. Peltojen läpi kulkee myös maisemaltaan kaunis kevyen liikenteen raitti. Jokiniemen pohjoisosassa kiemurtelee kasvistollisesti ja kalastoltaan arvokas Rekolanoja. Asuminen ja väestö Jokiniemen laajamittaisempi rakentaminen alkoi 195- ja 196-luvuilla. Tällöin rakennettiin muun muassa Urheilutien varteen kerrostaloja, jotka lukeutuvat n vanhimpiin. Kerrostalot ovat onnistuneita esimerkkejä 5-luvun rakentamisesta. kymmenten vaihteessa Jokiniemen itälaidalle kohosi Satomäen kerrostaloalue, joka oli yksi ensimmäisistä laajemmista kerrostaloalueista lla. Satomäen kupeeseen rakennettiin puolestaan 197- ja 198-luvuilla opiskelija-asuntoja. Yksi uusimmista asuntoalueista, Navethalia, on rakennettu opiskelija-asuntojen ja Satomäen kerrostalojen viereen, entisen maatalouden tutkimuskeskuksen maille. Suojeltujen rakennusten viehättävään ympäristöön on noussut eri tyyppisten pientalojen kokonaisuus. Jokinimessä oli vuoden 211 alussa runsaat 4 9 asukasta. Jokiniemessä asuu paljon nuoria, asukkaista useampi kuin joka viides kuuluu vuotiaiden ikäryhmään, mikä selittynee opiskelija-asuntojen suurella määrällä. Yli 44-vuotiaita Jokiniemessä asuu selvästi vähemmän kuin lla keskimäärin. Elinkeinoelämä Työpaikkoja alueella oli vuonna 28 lähes 2 5, joista lähes joka neljäs oli julkisen hallinnon toimialalla. Jokiniemessä on paljon kunnan tai valtion toimipaikkoja. Radan varren laajalla toimisto- ja asuinalueella ovat muun muassa Metsähallitus, Keskusrikospoliisi, Metsäntutkimuslaitos ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus. Jokiniemessä voi suorittaa koulupolkunsa aina ammattikouluun tai lukioon saakka. Lisäksi alueella on ruotsinkielinen alakoulu, jonka yhteydessä on pieni Hiekkaharjun kirjasto ruotsinkielisine kokoelmineen. Jokiniemessä toimii myös useita päiväkoteja, työvoimatoimisto, maahanmuuttajien yhteispalvelutoimisto ja kulttuuri- ja monitoimitalo Vernissa. Keskellä asuinaluetta sijaitsee 192-luvulla rakennettu navettarakennus, jossa pääsee katsomaan teatteri Navethalian esityksiä. Kehityssuunnitelmat Sijainti Tikkurilan sekä pääradan että tulevan Kehäradan vieressä tulee tekemään Jokiniemestä yhä näkyvämmän alueen. Alueen tuleva rakentaminen on tärkeä imagotekijä koko kaupungille. Jokiniemestä kasvaakin tulevaisuudessa yhä selkeämmin osa Tikkurilan keskustaa. Asemakeskukseen liittyvän asemasillan Jokiniemen puoleiseen päähän pyritään saamaan liike- ja toimitilaa sekä asemalle johtava aukio. Pääradan ja Jokiniementien väliselle alueelle sijoittuu tulevaisuudessa toimitilaa, asumista ja vanhusten palvelukeskus. Keskellä Jokiniemeä sijaitseva Winterinmäki kunnostetaan tulevaisuudessa yhtenäiseksi lähivirkistysalueeksi ja sen läheisyyteen on suunnitteilla asuntorakentamista. Dickursby skolan puolestaan kehittyy ruotsinkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen keskukseksi. Vanhat koulurakennukset perusparannetaan ja koulua laajennetaan. 143

15 62 Jokiniemi Ikärakenne 21, Jokiniemi Väestö *) ennuste Naisia Ruotsinkielisiä Ulkomaalaistaustaisia Väkiluku , , ,3 28 5, , ,5 215* * 6497 Väestönmuutos Väestön kokonaismuutos Syntyneet Kuolleet Alueelle muuttaneet Alueelta muuttaneet Avopari ja Perhemuoto 21, Äiti / isä ja 22 Aviopari ja 22 Enintään perusaste Aviopari ilman 2 Koulutusaste 21, (15 v. täyttänyt väestö) Keskiaste Avopari ilman 29 Korkea-aste Jokiniemi Ikärakenne *) ennuste Ikä, vuotta, Väkiluku * * Perherakenne Perheitä Asuntokuntarakenne Perheväestön osuus, Perheen keskikoko, henkilöä , , , ,6 Asuntokuntia Henkilöluku, Tulot (15 vuotta täyttäneiden valtionveronalaiset tulot) Tulonsaajat Veronalaiset tulot ( ) Tulot keskimäärin tulonsaajaa kohti ( )

16 62 Jokiniemi Alueella asuva työllinen työvoima iän mukaan Työllinen Iän mukaan, työvoima Alle Tuloluokka 28, (15 v. täyttänyt väestö) Työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan Asumisolojen tunnuslukuja Asuntotuotanto Työllinen Työpaikan sijainti työvoima Helsinki Asuntokunnan keskikoko, hlöä Tuotettuja asuntoja Asuntojen keski-koko, m 2 /asunto Asuntokanta huoneistotyypin mukaan Muu Helsingin seutu Asumisväljyys, m 2 /asukas Asuntoja Huoneluku,, 1h+k/kk 2h+k/kk 3h+k/kk 4h+k/kk 5h+k/kk Asuinrakennukset rakentamisvuoden mukaan Muu kunta ,2 58 3,9 2 2, 59 3,4 21 1,9 6 33,4 Asuntoja Talotyyppi, Pientalot Rivitalot Kerrostalot Vuokra- tai asumisoikeusasuntoja Omistusasuntoja Jokiniemi Työpaikkojen määrä Työpaikat toimialan mukaan 28, Teollisuus Rakentaminen Kauppa Kuljetus ja varastointi Majoitus- ja ravit.toiminta Ammatillinen, tieteell., tekn.toim. Hallinto- ja tukipalvelutoim. Julk. hallinto ja maanpuolustus Koulutus Terveys- ja sosiaalipalvelut Muu / tuntematon

17 63 Viertola Viertola Pinta-ala (km²) 1,6 24,4 Väestö Asukkaita / km² Syntyperäiset vantaalaiset 21 () 27,5 27,3 Vieraskieliset 21 () 4,3 9,1 Työttömyysaste 29 () 6,3 9,1 Työllisyysaste 28 () 77, 73,4 Työpaikkaomavaraisuus 28 () 53,1 14,1 Aluekuvaus ja historia Viertola sijaitsee Tikkurilan kyljessä rajautuen etelässä Keravanjokeen ja lännessä Kylmäojaan. Pohjoisessa alue sivuaa Simonkylän kaupunginosaa. Nimensä kaupunginosa on saanut Keravanjoen toisella puolella sijainneesta Viertolan kartanosta, joka 19-luvun alkupuolelle saakka tunnettiin Bäckbyn kartanona. Viertola on tasaista Keravanjokilaaksoa, jonka asutushistoria ulottuu kauas. Sekä Keravanjoen että Kylmäojan varresta on löydetty merkkejä keskiaikaisesta asutuksesta. Myöhemmin Viertola kuului Tikkurilan kylän viljelyalueisiin. Aluetta on jo kauan aikaa jäsentänyt vanha liikenneverkko. Eteläosassa kulkee historiallinen Kuninkaantie, nykyinen Tikkurilantie, ja pohjoiseen suuntautuu vanha kylätie, Osmankäämintie. Kiinteä osa Viertolan historiaa on Keravanjoen varressa sijainnut Havin saippuatehdas, jonka vanhimmat osat rakennettiin 193-luvulla. Saippuatehdas oli aikanaan Pohjoismaiden suurimpia pesujauhetehtaita ja tehtaan korkea kuivaustorni oli pitkään tunnettu maamerkki, joka näkyi kauas. Tehdas lopetti toimintansa vuonna 21, jonka jälkeen alkoi keskustelu tehdasrakennusten tulevaisuudesta. Rakennuksen kohtalo herätti paljon mielenkiintoa 146

18 alueittain Viertola ja muun muassa Helsingin pitäjän kotiseutuyhdistys ja Museovirasto olisivat toivoneet tehtaan ja sen korkean tornin suojelemista. Rakennus kuitenkin purettiin ja sen tilalle rakennettiin kerros- ja rivitaloja. Luonto ja elinympäristö Viertolan vähäiset viheralueet sijaitsevat Keravanjoen varrella ja aivan pohjoisessa, Tikkurilan urheilupuiston ja Kylmäojan tuntumassa. Arvokkaisiin luontokohteisiin kuuluu Keravanjoen varressa kasvava heinäkaura, joka on vantaalaisittain harvinainen. Alueen vieressä on myös varsin runsaslajinen kuiva keto, Viertolan niitty, joka on paikallisesti merkittävä. Viertolan länsilaidalla virtaa Kylmäoja, joskin sen arvokkaimmat luontokohteet sijaitsevat pohjoisempien kaupunginosien alueilla. Viertolan pohjoisosassa sijaitsee Itä-n suurin liikuntakeskittymä, Tikkurilan urheilupuisto. Urheilupuisto tarjoaa monia mahdollisuuksia liikunnan harrastukseen ja alueella sijaitsee myös hotelli. Urheilutalossa voi harrastaa useita eri sisäpelilajeja ja sen yhteydessä on kuntosalin lisäksi Tikkurilan keilahalli ja biljardisali. Valtti Areena on monitoiminen jäähalli, jossa voi jääurheilulajien lisäksi pelata vaikkapa rullakiekkoa tai järjestää tapahtumia. Urheilupuiston lukuisilla ulkokentillä viihtyvät esimerkiksi jalkapallon ja amerikkalaisen jalkapallon ystävät. Alueella on myös harjoitusjäähalli sekä uimahalli punttisaleineen. Viertolan erinomaisia liikuntamahdollisuuksia lisää eteläosassa sijaitseva Tiikeriareena, jonne suuntaavat etenkin salibandyn, sulkapallon ja aerobicin harrastajat. Asuminen ja väestö Viertolan alueelle on tehty yksi n vanhimmista asemakaavoista, Peltolan asemakaava, joka on vuodelta 191. Myös alueen kadun- ja tiennimistö ovat n vanhimpia. Sittemmin asuinalue on tiivistynyt ja kasvanut yhteen Tikkurilan kanssa. Viertolan omakotialueen rakentaminen aloitettiin 195-luvulla. Seuraavalla vuosikymmenellä asutus tiivistyi ja alkoi rivitalojen rakentaminen. Tikkurilan kasvaessa myös kerrostalorakentaminen levisi Viertolan puolelle. Aluksi rakennettiin Tikkurilan kaupunginosan rajalla. Myöhemmin rakentaminen ohjattiin Peltolantien varrelle, jota nyt reunustaa molemmin puolin matalahkojen, puna- ja keltatiilisten kerrostalojen ketju. Erityisen vilkasta rakentaminen oli Viertolassa 198-luvulla, mutta alueelle on valmistunut yli tuhat asuntoa sen jälkeenkin. Viertolan väkiluku kasvoi 197-luvun puolivälistä aina 2-luvun alkupuolelle saakka. Sen jälkeen väkiluku on pysytellyt samalla tasolla, ollen vuoden 211 alussa Viertolassa asuu keskimääräistä enemmän vanhuksia ja vähemmän alle 16-vuotiaita. Monet asukkaista ovat lapsettomia pariskuntia. Elinkeinoelämä Viertolan työpaikkakehitys on ollut aaltoilevaa. Esimerkiksi vuosina 199 ja 2 alueella oli runsaat 2 työpaikkaa, kun useina muina vuosina työpaikkojen määrä on ollut 1 5 kieppeillä. Vuonna 28 Viertolassa oli hieman yli 1 6 työpaikkaa. Itäinen Viertola on samaa toiminnallista kokonaisuutta Tikkurilan kanssa. Rajalla on joukko kaupungin virastoja sekä kauppojen ja ravintoloiden keskittymä. Viertolalaisten on siis helppo saavuttaa kaupalliset palvelut, mutta myös julkiset palvelut ovat kunnossa. Kaupunginosassa on Viertolan alakoulu, Peltolan yläkoulu ja Jokirannan erityisopetusta antava yhtenäiskoulu. Lisäksi alueella on useita päiväkoteja sekä muita julkisen hallinnon palveluja, kuten palvelutalo ja päihdeongelmaisten palvelukeskus. Tikkurilan urheilupuiston laidalle rakennettiin vuonna 1997 sipulikattoinen ortodoksinen kirkko. Musiikin ja tanssin harrastajat suuntaavat tanssiteatteri Raatikkoon, joka tuottaa tanssiteoksia kaikenikäisille. Kehityssuunnitelmat Viertolan läpi kulkevan Tikkurilantien varsi on yksi alueen kehityskohteista. Tikkurilantiestä on suunniteltu Lentokentän ja Tikkurilan yhdistävää asuin- ja liikerakennusten reunustamaa kaupunkimaista bulevardia, jonka mitoituksessa on varauduttu pikaraitiotien rakentamiseen. Tikkurilantien eteläpuolella on muutamia rakentamattomia kerros- ja pientalotontteja sekä asuntorakentamiseen varattuja täydennysrakentamisalueita. 147

19 63 Viertola Ikärakenne 21, Viertola Väestö *) ennuste Naisia Ruotsinkielisiä Ulkomaalaistaustaisia Väkiluku , , ,4 89 1, , ,6 215* * 5559 Väestönmuutos Väestön kokonaismuutos Syntyneet Kuolleet Alueelle muuttaneet Alueelta muuttaneet Perhemuoto 21, Äiti / isä ja 12 Avopari ja Aviopari ja 28 Enintään perusaste Avopari ilman 16 Koulutusaste 21, (15 v. täyttänyt väestö) Keskiaste Aviopari ilman 37 Korkea-aste Viertola Ikärakenne *) ennuste Ikä, vuotta, Väkiluku * * Perherakenne Perheitä Asuntokuntarakenne Perheväestön osuus, Perheen keskikoko, henkilöä , , , ,7 Asuntokuntia Henkilöluku, Tulot (15 vuotta täyttäneiden valtionveronalaiset tulot) Tulonsaajat Veronalaiset tulot ( ) Tulot keskimäärin tulonsaajaa kohti ( )

20 63 Viertola Alueella asuva työllinen työvoima iän mukaan Työllinen Iän mukaan, työvoima Alle Tuloluokka 28, (15 v. täyttänyt väestö) Työllinen työvoima työpaikan sijainnin mukaan Asumisolojen tunnuslukuja Työllinen Työpaikan sijainti työvoima Helsinki Asuntokunnan keskikoko, hlöä Asuntojen keski-koko, m 2 /asunto Muu Helsingin seutu Muu kunta Asumisväljyys, m 2 /asukas 199 2, ,3 2 2, ,6 21 2, 72 37, Viertola Työpaikkojen määrä Asuntokanta huoneistotyypin mukaan Asuntoja Huoneluku,, 1h+k/kk 2h+k/kk 3h+k/kk 4h+k/kk 5h+k/kk Asuinrakennukset rakentamisvuoden mukaan Asuntoja Talotyyppi, Pientalot Rivitalot Kerrostalot Työpaikat toimialan mukaan 28, Teollisuus Rakentaminen Kauppa Kuljetus ja varastointi Asuntotuotanto Tuotettuja asuntoja Vuokra- tai asumisoikeusasuntoja Omistusasuntoja Majoitus- ja ravit.toiminta Ammatillinen, tieteell., tekn.toim. Hallinto- ja tukipalvelutoim. Julk. hallinto ja maanpuolustus Koulutus Terveys- ja sosiaalipalvelut Muu / tuntematon

21 64 Kuninkaala Kuninkaala Pinta-ala (km²) 3,2 24,4 Väestö Asukkaita / km² Syntyperäiset vantaalaiset 21 () 29,1 27,3 Vieraskieliset 21 () 5,8 9,1 Työttömyysaste 29 () 6,9 9,1 Työllisyysaste 28 () 76,2 73,4 Työpaikkaomavaraisuus 28 () 163,6 14,1 Aluekuvaus ja historia Kuninkaalan kaupunginosa sijaitsee Tikkurilan ja pääradan itäpuolella. Kaupunginosa ulottuu kapeana kaistaleena aina pääradasta Lahdenväylään. Koko eteläraja on yhteinen Helsingin kanssa. Kuninkaalan eteläosassa kulkee Kehä III ja keskiosaa halkoo Vanha Porvoontie. Kuninkaalan ruotsinkielinen nimi Fastböle mainitaan ensimmäisen kerran jo 15-luvun asiakirjassa muodossa Fasteböleby. Nimen taustalla on miehennimi Faste. Suomenkielinen nimi Kuninkaala on varsin erilainen kuin ruotsinkielinen vastinparinsa ja se on todennäköisesti saanut alkunsa alueella sijainneesta Konungsin talosta. Kuninkaala virallistettiin alueen nimeksi vuonna Kuninkaalan asutushistoria ulottuu pitkälle menneisyyteen. Kehä III:n varresta on löydetty viitteitä siitä, että alueella olisi asuttu jo kivikaudella. Lähempää Keravanjokea on puolestaan löydetty keskiaikainen kylänpaikka. Kuninkaala kuuluu n vanhoihin maatalouskyliin. Keravanjoen mutkassa sijainnut kylä on ollut suhteellisen pieni, mutta se on säilyttänyt itsenäisen asemansa Tikkurilan kasvaessa joen toisella puolella. Aikanaan Kuninkaalan kylämäen juurelta levittäytyivät pellot kaikkiin ilmansuuntiin ja kylällä oli myös oma mylly Tikkurilankosken rannalla. LAHDENVÄYLÄ 15

22 alueittain Kuninkaala Kuninkaalan kylä on kyläkuvallisesti arvokasta aluetta. Kylämäki on säilynyt rakenteeltaan hyvin ja puolenkymmentä tilojen päärakennusta muodostaa tiiviin ryhmän kyläraitin varrella. Kylän kulttuurihistoriallista arvoa nostaa sen sijainti aivan Tikkurilan keskustan tuntumassa. Merkittävimmät talot kylämäellä ovat Konungs, Gjutars, Markusas, Orädders, ja Påkas, joista vanhimmat ovat 17-luvun alusta. Kylän pohjoispuolella lähellä vanhaa Kuninkaantietä sijaitsee arvokas Helsinggård, joka on vuonna 1913 käyttöön vihitty Dickursby Ungdomsförening seuratalo. Päivisin tässä talossa ja sen viereen rakennetuissa uusissa tiloissa toimii ruotsinkielinen päiväkoti Linda. Koskivoiman ansiosta Kuninkaalan ja Jokiniemen rajamaastoon kehittyi teollisuutta, jota vauhditti entisestään pääradan valmistuminen Tikkurilaan. Jokiniemen puolella sijainneista öljynpuristamosta ja vernissatehtaasta sai alkunsa myös Tikkurilan Väritehtaat, nykyisin Tikkurila Oy. Kuninkaalan puolella sijaitseva Tikkurila Oy käsittää useita eri aikakauden rakennuksia, jotka ovat osa n modernia teollista rakennusperintöä. Luonto ja elinympäristö Kuninkaalan hienoimmista maisemista saa nauttia Kehä III:n eteläpuolella sijaitsevalla Kalkkikalliolla, jonka mäeltä aukeaa kaunis näköala Keravanjokilaaksoon. Kallion lähes 65 metriä meren pinnan yläpuolelle kohoava laki ja etelärinne on suojeltu luonnonsuojelulailla. Kalkkikallio on monipuolinen luontokohde, jonka keskiosan yhtenäinen kallioalue on karua männikköä, rinteillä kasvaa rehevää lehtoa ja metsäalueella on kosteita korpipainanteita. Kehä III:n pohjoispuoliset kalliot ovat puistomaista aluetta, eikä niitä ole suojeltu. Kalkkikallio sisältää nimensä mukaisesti runsaasti kalkkia ja se luovuttaa sitä kasvien käyttöön. Alueella kasvaa muun muassa rauhoitettu soikkokaksikko. Kallioalue on merkityksellinen myös linnuston suojelun kannalta. Etenkin kulorastaalle on tarjolla sopivan avointa kalliohabitaattia, mutta alueella viihtyvät myös lehtopöllö ja varpushaukka. Asuminen ja väestö Kuninkaalan pientaloasutus on rakennettu kolmelle erilliselle pientaloalueelle, jotka ovat rakentuneet eri aikaan. Heidehofin ja Kuusikon asuinalueet sijaitsevat lähellä Kehä III:a ja kolmas pieni asuinalue on Vanhan Porvoontien ja Lahdenväylän välissä. Heidehof on saanut nimensä saksalaisesta rouvasta nimeltä Heidi, joka omisti alueelta talon. Talo oli Heidehofin alueen kantatila, jonka maista lohkotuille tonteille rakentui kokonainen pientaloalue 19-luvun alkupuolella. Heidehofin rakennuskanta on kuitenkin iältään vaihtelevaa, koska vuosien saatossa tämäkin asuinalue on tiivistynyt. Asuinrakennukset ovat sijoittuneet alueelle maastonmuotoja ja rakennettua ympäristöä seuraillen. Kuusikon asuinalue on saanut nimensä siitä, että aikanaan alueella oli kuusi taloa. Kuusikon, kuin myös Heidehofin, laajempi rakennusvaihe oli 195- ja 196-luvuilla. Kuusikon aluetta on täydennetty erityisesti 198- ja 199-luvuilla. 199-luvulla rakentui suurin osa Lahdenväylän länsipuolella sijaitsevasta asuinalueesta, jonka lisäksi lähelle päärataa nousi pieni vaaleiden ja matalien kerrostalojen alue. Uudempi rakennustuotanto on monipuolistanut Kuninkaalan asuntokantaa ja alueen asunnoista joka viides sijaitsee kerrostaloissa. Saman verran on myös rivi- ja paritaloja. Kuninkaalan väkiluku oli huipussaan 2-luvun alkupuolella, jonka jälkeen asukasmäärä on pientä vuosittaista vaihtelua lukuun ottamatta laskenut. Vuoden 211 alussa Kuninkaalassa asui runsaat 2 7 asukasta. Elinkeinoelämä Kuninkaalassa on korkea työpaikkaomavaraisuusaste eli alueella on huomattavasti enemmän työpaikkoja kuin alueella asuu työllisiä. Vuonna 28 kaupunginosassa oli lähes 2 5 työpaikkaa, joista suurin osa oli joko teollisuuden tai kaupan toimialoilla. Kuninkaalaan alkoi rakentua 2-luvulla Porttipuiston yritysalue, jonka veturina toimi Ikea. Ikean ympärille on muodostunut erikoiskaupan keskittymä, josta löytyy etenkin rakentamisen, huonekalukaupan ja sisustamisen liikkeitä. Julkisia palveluja Kuninkaalassa on vähän. Kuusikossa on alakoulu ja ryhmäperhepäiväkoti. Jokiniemen rajan lähellä on ruotsinkielinen päiväkoti. Kehityssuunnitelmat Kuninkaalassa on pari asuntoalueen laajennukseen ja täydennysrakentamiseen varattua aluetta, jotka on mahdollista ottaa tulevaisuudessa käyttöön. Muutoin asuntorakentaminen tulee keskittymään rakentamattomille pientalotonteille sekä suurikokoisille tonteille, joilla on rakennusoikeutta jäljellä. Kuninkaalan länsireunalle, Heurekaa vastapäätä, kaavaillaan kulttuurikeskittymää. Usean eri laitoksen muodostaman keskuksen on määrä rakentua vaiheittain parin seuraavan vuosikymmenen kuluessa. Keskukseen on tulossa ainakin Heureka, musiikki- ja tanssitalo sekä hotelli. Hankkeeseen tulee todennäköisesti mukaan myös muita laitoksia ja yrityksiä. Ikean tavaratalo laajenee paikoitustalon ja varaston laajennuksen kautta. Porttipuistoon on suunnitteilla myös rautakaupan, puutarhatarvikkeiden ja kodin sisustuksen suurmyymälä Ikean tavarataloa vastapäätä Kehä III:n eteläpuolelle. Kuninkaalan tulevaisuuteen vaikuttavat myös n Akselin yritysalueen suunnitelmat. 151

23 64 Kuninkaala Ikärakenne 21, Kuninkaala Väestö *) ennuste Naisia Ruotsinkielisiä Ulkomaalaistaustaisia Väkiluku , , ,4 81 2, , ,3 215* * 2499 Väestönmuutos Väestön kokonaismuutos Syntyneet Kuolleet Alueelle muuttaneet Alueelta muuttaneet Avopari ja 12 Perhemuoto 21, Äiti / isä ja 12 Aviopari ilman 3 Ikärakenne *) ennuste Ikä, vuotta, Väkiluku * * Aviopari ja 35 Enintään perusaste Koulutusaste 21, (15 v. täyttänyt väestö) Keskiaste Avopari ilman 11 Korkea-aste Kuninkaala Perherakenne Perheitä Asuntokuntarakenne Perheväestön osuus, Perheen keskikoko, henkilöä , , , ,9 Asuntokuntia Henkilöluku, Tulot (15 vuotta täyttäneiden valtionveronalaiset tulot) Tulonsaajat Veronalaiset tulot ( ) Tulot keskimäärin tulonsaajaa kohti ( )

6 Korson suuralue 202

6 Korson suuralue 202 6 22 alueittain 21 6 Korson suuralue Pinta-ala (km²) 19,5 24,4 Väestö 1.1.21 28873 197 636 Asukkaita / km² 148 822 Syntyperäiset vantaalaiset 21 () 29,3 27,3 Vieraskieliset 21 () 9,2 9,1 Työttömyysaste

Lisätiedot

3 Aviapoliksen suuralue

3 Aviapoliksen suuralue 3 16 alueittain 21 3 Aviapoliksen suuralue Pinta-ala (km²) 38, 24,4 Väestö 1.1.21 15617 197 636 Asukkaita / km² 411 822 Syntyperäiset vantaalaiset 21 () 26,1 27,3 Vieraskieliset 21 () 7,2 Työttömyysaste

Lisätiedot

TAMPERE LAHTI E 12 TUUSULA E 75 PORVOO K E H Ä I I I E 18 KEHÄ III

TAMPERE LAHTI E 12 TUUSULA E 75 PORVOO K E H Ä I I I E 18 KEHÄ III TAMPERE LAHTI E 12 TUUSULA E 75 E 18 K E H Ä I I I E 18 PORVOO KEHÄ III alueittain 2010 Sisältö Esipuhe... 1 Lukijalle... 2 osana pääkaupunkiseutua... 4 n matka maaseutuyhteisöstä... 6...lentokenttäkaupungiksi...

Lisätiedot

MARTINLAAKSON KEHITYSKUVA

MARTINLAAKSON KEHITYSKUVA MARTINLAAKSON KEHITYSKUVA Kehityskuvaraportti nro 014200, 24.2.2014 Vantaan kaupunki / Maankäyttö, Kaupunkisuunnittelu (Tiivistetty A3-taitto tehdään nähtävillä oloa varten) Sisällys 0. Johdanto... 4 1.

Lisätiedot

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

TIKKURILA TIKKURILAN SILKKI. Vantaan kaupunki Kaupunginosa 61, osa korttelia 61105 sekä katu-, virkistys- ja vesialueet

TIKKURILA TIKKURILAN SILKKI. Vantaan kaupunki Kaupunginosa 61, osa korttelia 61105 sekä katu-, virkistys- ja vesialueet Vantaan kaupunki Kaupunginosa 61, osa korttelia 61105 sekä katu-, virkistys- ja vesialueet TIKKURILA TIKKURILAN SILKKI Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.9.2008 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

KERAVAN YLEISKAAVA 2035

KERAVAN YLEISKAAVA 2035 KERAVAN Keravan kaupunki Maankäyttöpalvelut 19.03.2015 Yleiskaavaluonnos, selostus SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 5 Suunnittelualue... 5 Kaavan tarkoitus... 5 Yleiskaavan keskeiset tavoitteet... 6 Yleiskaavan

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVOJEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

OSAYLEISKAAVOJEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET KESKUSTAN LIIKE- JA ASUINALUE KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE LAPUA OSAYLEISKAAVOJEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KEHITYKSEN HISTORIAA: RA- KENTAMINEN JA KAAVOITUS. Hyvinkään maankäyttö ja rakentaminen 1800-luvun loppupuolelta 1960-luvulla

HYVINKÄÄN KEHITYKSEN HISTORIAA: RA- KENTAMINEN JA KAAVOITUS. Hyvinkään maankäyttö ja rakentaminen 1800-luvun loppupuolelta 1960-luvulla LIITE 7 A HYVINKÄÄN KEHITYKSEN HISTORIAA: RA- KENTAMINEN JA KAAVOITUS Hyvinkään maankäyttö ja rakentaminen 1800-luvun loppupuolelta 1960-luvulla Asemanseudun kehittyminen Hyvinkään nykyinen asemanseutu

Lisätiedot

OSAYLEISKAAVOJEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

OSAYLEISKAAVOJEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET KESKUSTAN LIIKE- JA ASUINALUE KESKUSTAAJAMAN ASUIN- JA TYÖPAIKKA-ALUE LAPUA OSAYLEISKAAVOJEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi

Lisätiedot

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Matti Veijovuori Maisema asutuksen pohjana

RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Matti Veijovuori Maisema asutuksen pohjana RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Matti Veijovuori Maisema asutuksen pohjana Suurin osa Etelä-Karjalasta kuuluu maantieteellisessä aluejaossa Järvi-Suomen kaakkoisreunaan. Salpausselän eteläpuoli luetaan Eteläiseen

Lisätiedot

KERAVAN RAKENNUSKULTTUURIN INVENTOINTI JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITOSUUNNITELMA 24.6.2003

KERAVAN RAKENNUSKULTTUURIN INVENTOINTI JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITOSUUNNITELMA 24.6.2003 KERAVAN RAKENNUSKULTTUURIN INVENTOINTI JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITOSUUNNITELMA 24.6.2003 KERAVAN KAUPUNKI ARKKITEHTITOIMISTO LEHTO PELTONEN VALKAMA OY SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. INVENTOINNIN

Lisätiedot

Lohjan aseman seudun kyläsuunnitelma

Lohjan aseman seudun kyläsuunnitelma Lohjan aseman seudun kyläsuunnitelma 2014 1 SISÄLLYS Johdanto 2 Lohjan asemanseudun historiaa 2 Toiminta ja palvelut 6 Tiedottamisen kanavat: 8 Ympäristö 8 Vesi- ja jätevesihuolto 12 Kaavoitustilanne 12

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Haapajärven kaupunki HAAPAJÄRVEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ, KAUPUNKIKUVA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ SELVITYS 08.05.2013 Lemmensilta Karjalahdenrannalla. Sisällysluettelo: 1. TYÖN TAUSTA

Lisätiedot

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä

Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä Ylöjärven kaupunki Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan muutos Selvitys historiallisen ajan maisemasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Selvitystyö Ahola 1 (86) Kansikuva:

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 2 2 8 T I K K U R I L A HORSMAKUJA 1 Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.11.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002228. Kaavoitus on

Lisätiedot

JAKOMÄEN-ALPPIKYLÄN KOTIKAUPUNKIPOLKU

JAKOMÄEN-ALPPIKYLÄN KOTIKAUPUNKIPOLKU JAKOMÄEN-ALPPIKYLÄN KOTIKAUPUNKIPOLKU Julkaisija Helsingin kaupunki Yhteistyössä Suurmetsä Jakomäki-Seura ry Puistola-Seura ry Hanketta ovat tukeneet Helsingin kaupungin lähiöprojekti Uudenmaan Kulttuurirahasto

Lisätiedot

Kauhajoen kaupunki Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035 Maisemaselvitys 21.6.2011

Kauhajoen kaupunki Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035 Maisemaselvitys 21.6.2011 Kauhajoen keskustaajaman osayleiskaava 2035 Maisemaselvitys 21.6.2011 Marketta Nummijärvi 1 Yhteystiedot: Marketta Nummijärvi Kulmalanperä 214 61910 Nummijärvi Puh. (0400) 490724 Fax (02) 510 0501 marketta.nummijarvi@kauhajoki.fi

Lisätiedot

MALMIN ASEMAKESKUKSEN TOIMIJAKARTOITUS

MALMIN ASEMAKESKUKSEN TOIMIJAKARTOITUS Vastaanottaja Tero Santaoja Lähiöprojekti Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 5.4.2013 LOPPURAPORTTI MALMIN ASEMAKESKUKSEN TOIMIJAKARTOITUS 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

3.8 JOKELA. Historia. Jokelan rakennuskanta. kanta

3.8 JOKELA. Historia. Jokelan rakennuskanta. kanta JOKELA 3.8 Jokela on useassa vaiheessa rakentunut taajamakokonaisuus, joka sisältää erilaisia arvokkaita ympäristöjä. Arvokkain osa taajamaa on Jokelan tiilitehtaan alue, jolla on teollisuusympäristönä

Lisätiedot

S u o m e n y m p ä r i s t ö. Helka-Liisa Hentilä Maarit Wiik. Kaupunkikuva asukkaiden kokemana. Vantaan kokeiluprojektin kuvaus HELSINKI 2003

S u o m e n y m p ä r i s t ö. Helka-Liisa Hentilä Maarit Wiik. Kaupunkikuva asukkaiden kokemana. Vantaan kokeiluprojektin kuvaus HELSINKI 2003 S u o m e n y m p ä r i s t ö 619 Helka-Liisa Hentilä Maarit Wiik Kaupunkikuva asukkaiden kokemana Vantaan kokeiluprojektin kuvaus HELSINKI 2003........................... Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T

Lisätiedot

VANTAA. 18 km. Mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki. Tikkurilan aseman seutu saa täysin uuden ilmeen. Kivistö on Kehäradan varren timantti.

VANTAA. 18 km. Mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki. Tikkurilan aseman seutu saa täysin uuden ilmeen. Kivistö on Kehäradan varren timantti. KEHÄRATA Vantaa panostaa uuden kasvun aikaansaamiseksi. Tieja raideliikenneinvestoinnit ovat yksi osa sitä, Jose Valanta sanoo. SIVU 2 v ärikäs VANTAA Elinvoimainen, kasvava tulevaisuuden kaupunki Kuva:

Lisätiedot

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Vantaan kaupungin Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Sujuvaa suurkaupunkia rakentamassa Sisäsivuilla kaavoituskatsaus sekä katujen ja viheralueiden suunnittelu- ja

Lisätiedot

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009

VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009 Vantaan kaupunki A 4 : 2009 Tilasto ja tutkimus VANTAAN VÄESTÖENNUSTE 2009 Koko kaupungin ennuste 2010-2040 Osa-alue-ennuste 2010-2019 A4:2009 ISBN 978-952-443-292-4 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1 Taustatietoja

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 002236 T AM M I S T O N S ÄH K Ö AS E M A P AK K AL A 5 1 Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen selostus, joka koskee 17.8.2015 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

VANTAA. 18 km. Mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki. Tikkurilan aseman seutu saa täysin uuden ilmeen. Kivistö on Kehäradan varren timantti.

VANTAA. 18 km. Mahdollisuuksien lentokenttäkaupunki. Tikkurilan aseman seutu saa täysin uuden ilmeen. Kivistö on Kehäradan varren timantti. KEHÄRATA Vantaa panostaa uuden kasvun aikaansaamiseksi. Tieja raideliikenneinvestoinnit ovat yksi osa sitä, Jose Valanta sanoo. SIVU 2 v ärikäs VANTAA Elinvoimainen, kasvava tulevaisuuden kaupunki Vantaan

Lisätiedot

METSÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MAISEMASELVITYS

METSÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MAISEMASELVITYS ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi YLÖJÄRVEN KAUPUNKI METSÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN MAISEMASELVITYS 9.4.2009 Metsäkylän osayleiskaava-alueen maisemaselvitys 9.4.2009 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 26.5.2015 Laatija Kankaanpään kaupunki ja Eriksson Arkkitehdit Oy Vireille tulo Kaupunginhallitus 3.3.2008 75 Luonnos Ympäristölautakunta 24.8.2010 66 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Y-tunnus: 2046295-8 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

Y-tunnus: 2046295-8 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Y-tunnus: 2046295-8 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 Yleiskaavan selostus 2(85) SELOSTUS Isokyrö Keskustan osayleiskaava 2030 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ks. kansilehti. Kaava-alue

Lisätiedot

Mäntsälä 2010 Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys Selvitystyö Ahola MÄNTSÄLÄ RAPORTTI 28.4.2010

Mäntsälä 2010 Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys Selvitystyö Ahola MÄNTSÄLÄ RAPORTTI 28.4.2010 Mäntsälä 2010 Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys MÄNTSÄLÄ Linja-autoaseman ja liikekeskustan kulttuuriympäristöselvitys RAPORTTI 28.4.2010 FM Teija Ahola Mikkeli Tilaaja: Mäntsälän

Lisätiedot