PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. Mikko Suihkonen, tilapäinen pj. Kirsi Nuutinen. vs. ympäristöterveysjohtaja KOKOUSAIKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Ympäristöterveyslautakunta. Mikko Suihkonen, tilapäinen pj. Kirsi Nuutinen. vs. ympäristöterveysjohtaja 22-29 KOKOUSAIKA"

Transkriptio

1 Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Matti Tarvainen, pj. Kaisa Raatikainen, vpj Mikko Suihkonen, tilapäinen pj. Timo Satuli Paula Tuikka Lahja Hakulinen Erkki Pääkkönen Markku Paananen Kirsi Nuutinen Sinikka Korhonen Tuulikki Tiihonof Pekka Savolainen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Lari Hölttä Petteri Ristikangas Kaija Tarvainen Jyrki Hänninen Tanja Lehtolainen vs. ympäristöterveysjohtaja kunnanjohtaja hallintojohtaja ympäristöterveystarkastaja vs. vastaava eläinlääkäri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PI- DETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Virka-asema Allekirjoitus

2 Ympäristöterveyslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ymp.terv.ltk 22 Ympäristöterveyslautakunta on laillisesti koolle kutsuttu hallintosäännön (Kvalt ) 8 ja 9 mukaisesti, kun ympäristöterveyslautakunnan puheenjohtaja on antanut kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouksesta ilmoitetaan viikkoa ennen kokousta. Esityslista postitetaan mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouksen laillisuuteen vaikuttamatta voidaan kokous kutsua koolle myös lyhyemmällä kutsumisajalla ja tarvittaessa puhelimitse. Ympäristöterveyslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalaki 58. Valmistelija Lari Hölttä puh etunimi.sukunimi(at)tervo.fi Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Vs. ympäristöterveysjohtajan muutettu päätösesitys: Puheenjohtaja Matti Tarvaisen sekä varapuheenjohtaja Kaisa Raatikaisen jäädessä pois kokouksesta ympäristöterveyslautakunta valitsee keskuudestaan tilapäisen puheenjohtajan kokousta varten hallintosäännön (Kvalt ) 13 mukaisesti. Kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat, kokouksen laillisuuden sekä päätösvaltaisuuden. Erkki Pääkkönen esitti Mikko Suihkosta tilapäiseksi puheenjohtajaksi. Timo Satuli kannatti Pääkkösen esitystä. Suihkonen valittiin tilapäiseksi puheenjohtajaksi. Muilta osin muutetun esityksen mukainen.

3 Ympäristöterveyslautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Ymp.terv.ltk 23 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 19 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Valmistelija Lari Hölttä puh etunimi.sukunimi(at)tervo.fi Ympäristöterveyslautakunta valitsee kaksi jäsentä kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Satuli sekä Erkki Pääkkönen.

4 Ympäristöterveyslautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Ymp.terv.ltk 24 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 11 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Valmistelija Lari Hölttä puh etunimi.sukunimi(at)tervo.fi Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Esityksen mukainen.

5 Ympäristöterveyslautakunta PRAKTIKKOELÄINLÄÄKÄRIN VIRKA Ymp.terv.ltk 10 ( ) Tervon kunnanhallitus on kokouksessaan (Ymp.terv.ltk 71 / , Ymp.terv.ltk 41 / ) päättänyt perustaa Tervon kuntaan praktikkoeläinlääkärin viran lukien ja myöntää täyttöluvan perustettavaan virkaan. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 26 :n mukaan valtuusto päättää niiden virkojen perustamisesta, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää. Muiden virkojen perustamisesta päättää kunnanhallitus. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 27 :n mukaan lautakunta päättää alaisensa vakinaisen kuukausipalkkaisen henkilön ja yli vuoden ajaksi valittavan esittelijänä toimivan määräaikaisen henkilön ottamisesta. Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaisesti. Palkkaus määräytyy L5EL5000 hinnoittelutunnuksen mukaisesti. Viran täyttämisessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee toimittaa työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen virkavaalin vahvistamista. Lisäksi kunnanhallitus on edellyttänyt päätöksessään, etteivät praktikkoeläinlääkärin virasta aiheutuvat kustannukset saa kasvattaa ympäristöterveyslautakunnan vuoden 2014 talousarvion loppusummaa. 1. Ympäristöterveyslautakunta merkitsee kunnanhallituksen päätöksen tietoonsa saatetuksi. 2. Ympäristöterveyslautakunta valitsee keskuudestaan edustajan / edustajat haastattelemaan virkaa hakeneita. Lisäksi haastatteluryhmään nimetään Tanja Lehtolainen (vs. vastaava eläinlääkäri) sekä Päivi Romunen (kunnaneläinlääkäri). Ympäristöterveyslautakunta päättää nimetä haastatteluryhmään lautakunnan puheenjohtaja Matti Tarvaisen, Tanja Lehtolaisen, Päivi Romusen sekä Tervon kunnanjohtajan tai hallintojohtajan.

6 Ympäristöterveyslautakunta Ymp.terv.ltk 25 Liite 1-2 Oheismateriaali 1-2 Haettavana olevan kunnaneläinlääkärin tehtävänkuvaan kuuluu praktikkoeläinlääkärin tehtävät muita vakituisia praktikkoja sijaistaen. Viran hoitoon liittyy myös päivystysvelvollisuus. Viran ensisijaisena toimipaikkana on Tervon kunta. Praktikkoeläinlääkärin virka julistettiin haettavaksi ja avoinna olevasta virasta ilmoitettiin kunnan virallisella ilmoitustaululla, Savon Sanomissa sekä Suomen Eläinlääkäriliiton verkkopalvelussa. Lisäksi ilmoitus laitettiin nähtäville Työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuille. Hakemukset tuli osoittaa Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnalle (os. Tervontie 4, TERVO). Hakemukset ansioluetteloineen tuli toimittaa viimeistään klo mennessä. Praktikkoeläinlääkärin hakuilmoitus on ollut voimassa ajalla Avoinna olevaa virkaa haki määräaikaan mennessä neljä hakijaa, joista kolmella oli viran kelpoisuusvaatimuksena oleva Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Yhdellä hakijalla kyseistä kelpoisuutta ei ollut hakuajan umpeutuessa. Asia on varmistettu suorittamalla haku Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ylläpitämästä eläinlääkärirekisterin julkisesta tietopalvelusta. Kaikki kelpoisuusvaatimukset täyttävät hakijat kutsuttiin haastatteluihin, jotka järjestettiin Tervossa. Yksi haastatteluun kutsutuista kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista (Liis Pärtel) ilmoitti etukäteen, ettei saavu haastatteluun. Näin ollen ennakkoon nimetty ryhmä haastatteli kaksi hakijaa (Jussi Aalto sekä Slawomir Jaworski). Haastattelut suoritettiin ennalta laaditun haastattelurungon pohjalta. Molemmat haastatteluun saapuneista hakijoista todettiin kelpoisuusvaatimukset täyttäviksi, mutta virkaa täytettäessä on pyritty varmistumaan myös siitä, että palvelukseen hakevilla on työtehtävien edellyttämä kielitaito. Ryhmän arvion mukaan toisella hakijalla (Slawomir Jaworski) ei ollut riittävää ja työtehtävien edellyttämää kielitaitoa. Lisäksi haastatteluryhmä totesi Aallon olevan kokeneempi, pätevämpi sekä soveltuvampi avoinna olevaan tehtävään. Haastatteluryhmän yksimielisen päätöksen pohjalta virkaan valittavaksi esitettiin Jussi Aaltoa, jonka kanssa käytiin yhteisneuvottelu Neuvottelusta laaditiin kirjallinen muistio (liite 1).

7 Ympäristöterveyslautakunta Yhteisneuvottelun jälkeen on käyty vielä puhelinneuvottelu Aallon sekä vs. vastaavan eläinlääkärin kesken. Aalto on ilmoittanut puhelinkeskustelun yhteydessä, ettei ota praktikon virkaa vastaan. Aalto on ilmoittanut kirjallisesti (liite 2), ettei ota praktikon virkaa vastaan. Praktikkoeläinlääkärin virka julistettiin uudelleen haettavaksi ja avoinna olevasta virasta ilmoitettiin kunnan virallisella ilmoitustaululla. Lisäksi ilmoitus laitettiin nähtäville Työ- ja elinkeinotoimiston internet-sivuille. Hakemukset tuli osoittaa Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunnalle (os. Tervontie 4, TERVO). Hakemukset ansioluetteloineen tuli toimittaa viimeistään klo mennessä. Praktikkoeläinlääkärin hakuilmoitus on ollut voimassa ajalla Avoinna olevaa virkaa haki määräaikaan mennessä kolme hakijaa, joista kaikilla kolmella oli viran kelpoisuusvaatimuksena oleva Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Asia on varmistettu suorittamalla haku Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ylläpitämästä eläinlääkärirekisterin julkisesta tietopalvelusta. Kaikki kolme hakijaa kutsuttiin haastatteluihin Haastatteluryhmään tehtiin henkilöstömuutos Päivi Romusen oltua estynyt osallistumaan haastatteluihin. Kunnaneläinlääkäreiden edustajana haastatteluihin osallistui kunnaneläinlääkäri Sirpa Korhonen. Haastattelut suoritettiin ennalta laaditun haastattelurungon pohjalta. Hakijoista laadittiin molemmissa rekrytointivaiheissa tasa-arvolain (609/1986) mukaisesti ansiovertailu (oheismateriaali 1-2). Ansiovertailussa on otettu huomioon hakijoiden koulutus, aikaisempi työkokemus ja sellaiset hakijan ominaisuudet, tiedot ja taidot, jotka ovat eduksi tehtävien hoitamisessa. Ansiot ja ominaisuudet on selvitetty hakemusasiakirjoista. Ansiovertailussa huomioon otettujen ansioiden on tullut olla yksiselitteisesti ja objektiivisesti osoitettavissa olevia. Huomioon on voitu ottaa vain hakuajan päättymiseen mennessä kertyneet sellaiset ansiot, jotka ovat olleet valitsijan käytettävissä valintamenettelyn aikana. Haastatteluryhmä on yksimielisesti katsonut, että hakemusasiakirjojen sekä suoritettujen haastattelujen perusteella, ottaen huomioon praktikkoeläinlääkärin virkaan kuuluvat työtehtävät ja näiden tehtävien edellyttämä koulutus, työkokemus sekä muut valintakriteerit, eläinlääkäri Minna Kujala (ELT) täyttää parhaiten vaatimukset. Eläinlääketieteen tohtorin tutkinnon suorittaminen Helsingin yliopistossa on kesken. Suomessa laillistetun eläinlääkärin laillistamispäivämäärä , tunnus 1266 (lähde: eläinlääkärirekisterin julkinen tietopalvelu, Evira).

8 Ympäristöterveyslautakunta Haastatteluryhmä esittää lisäksi, että varasijoille valitaan hakemusasiakirjojen sekä suoritettujen haastattelujen perusteella, praktikkoeläinlääkärin virkaan kuuluvat työtehtävät ja näiden tehtävien edellyttämä koulutus, työkokemus sekä muut valintakriteerit huomioiden, kelpoisuusvaatimukset täyttävät sekä pätevät hakijat seuraavasti: 1. varasijalle Viivianna Leppänen ja 2. varasijalle Anni Sofia Heikkonen. Toimivallan perusteet: - Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 3,4,5,6,7 ja 8 :t - Kuntalaki (365/1995) 14,89,92,93,94 ja 95 :t - Perustuslaki (731/1999) Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009) 7,16 :t - Valtioneuvoston asetus eläinlääkintähuollosta (1031/2009) 2 - Tervon kunnan hallintosääntö (Kvalt ) - Tervon kunnan hallintosääntö (Kvalt ) Valmistelija Lari Hölttä puh etunimi.sukunimi(at)tervo.fi Lautakunta valitsee avoinna olevaan praktikkoeläinlääkärin virkaan (sijoituspaikka Tervo) ELT Minna Kujalan. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana alkaen. Lautakunta valitsee 1. varasijalle Viivianna Leppäsen ja 2. varasijalle Anni Sofia Heikkosen. Lautakunta katsoo, että nimitysperusteita vertailtaessa kokonaisuutena Minna Kujala omaa parhaat edellytykset praktikkoeläinlääkärin viran hoitamiseen. Hänellä on avoinna olevaan virkaan vaadittava koulutus sekä kokemusta kunnaneläinlääkärin työstä sekä hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa ovat merkityksellisiä menestyksekkään viranhoidon kannalta. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n ja Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen mukaisesti. Palkkaus määräytyy L5EL5000 hinnoittelutunnuksen mukaisesti. Virkaan valitun tulee toimittaa työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen virkavaalin vahvistamista, kuitenkin viimeistään 2 viikon kuluessa viran vastaanottamisesta lukien. Todistuksen tulee olla alle 3 kuukautta vanha.

9 Ympäristöterveyslautakunta Esityksen kohtaan: Eläinlääketieteen tohtorin tutkinnon suorittaminen Helsingin yliopistossa on kesken täydennyksenä Kujala on suorittanut eläinlääketieteen tohtorin tutkinnon, mutta erikositumisopinnot ovat vielä kesken. Muilta osin esityksen mukainen.

10 Ympäristöterveyslautakunta ELINTARVIKEVALVONNAN LAATUJÄRJESTELMÄ Ymp.terv.ltk 26 Liite 3 Elintarvikevalvontaviranomaisen tulee laatia toimintaansa sopiva laatujärjestelmä sekä ylläpitää ja noudattaa sitä. Laatujärjestelmiä koskevista vaatimuksista säädetään valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/ artiklassa ja elintarvikelain (23/2006) 41 :ssä. Laatujärjestelmä tulee myös rakentaa paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi. Viranomaisen laatujärjestelmään on elintarvikevalvonnan osalta liitettävä tietoja ja ohjeita virallista valvontaa harjoittavalle henkilöstölle mm. toiminnan tavoitteista, henkilöstön tehtävistä, näytteenottomenettelyistä, valvontamenetelmistä- ja tekniikoista, tulosten tulkitsemisesta ja niiden nojalla tehtävistä päätöksistä. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelujen elintarvikevalvonnan laatujärjestelmä on laadittu Laatukäsikirjan (liite 3) laatimiseen käytettiin vuoden 2014 talousarvioon varattua hankemäärärahaa. Laatukäsikirja esitetään ympäristöterveyslautakunnan hyväksyttäväksi. Laatukäsikirjan avulla pyritään kehittämään valvontayksikön toimintaa suunnitelmallisemmaksi ja lainsäädännön vaatimukset täyttäväksi sekä tehostamaan valvontaa ohjeistuksen avulla. Ohjeet nopeuttavat tehtävien ja päätösten tekemistä sekä yhtenäistävät toimintatapoja ja tarkastuskäytäntöjä lainsäädännön vaatimukset täyttäviksi. Yhtenäiset toimintatavat ja toiminnan vaatimukset lisäävät kohteiden tasa-arvoista kohtelua. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelujen elintarvikevalvontaa toteutetaan jatkossa laatukäsikirjan mukaisesti. Ohjeita päivitetään seuraavan kerran vuonna 2015 Oiva-järjestelmän laajenemisen vuoksi. Tämän jälkeen laatujärjestelmä tarkastetaan ja päivitetään joka toinen vuosi. Ympäristöterveydenhuollon elintarvikevalvonnan laatujärjestelmä esitellään kokouksessa. Liitemateriaalin laajuuden vuoksi sitä ei jaeta lautakunnan jäsenille ennen kokousta. Halutessaan lautakunnan jäsenillä on mahdollisuus tutustua elintarvikevalvonnan laatujärjestelmään Tervon kunnanvirastolla ympäristöterveyspalveluiden toimistossa tai ympäristöterveyspalveluiden toimipisteissä (terveysvalvonta). Valmistelija Jaana Partanen-Podduikin puh etunimi.sukunimi(at)tervo.fi Ympäristöterveyslautakunta hyväksyy elintarvikevalvonnan laatujärjestelmän.

11 Ympäristöterveyslautakunta Esityksen mukainen.

12 Ympäristöterveyslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON OSAVUOSIRAPORTTI Ymp.terv.ltk 27 Oheismateriaali 3 Ympäristöterveydenhuollon ensimmäinen osavuosiraportti on valmistunut ja se on ollut esillä Tervon kunnanhallituksessa ( 142) (Oheismateriaali 3). Valmistelija Lari Hölttä puh etunimi.sukunimi(at)tervo.fi Ympäristöterveyslautakunta merkitsee ympäristöterveydenhuollon osavuosiraportin tietoonsa saatetuksi. Esityksen mukainen.

13 Ympäristöterveyslautakunta PIELAVESI-KEITELEEN ALUEEN LÖYTÖELÄINTOIMINTA Ymp.terv.ltk 28 Liite 4 Tervon kunta on järjestänyt Pielaveden-Keiteleen alueelle eläinsuojelulain (247/1996) mukaisesti alueellaan irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon (löytöeläintoiminnan) tekemällä kirjallisen sopimuksen löytöeläinten hoidosta Sirkka Lappalaisen kanssa. Lappalainen on irtisanonut voimassa olleen sopimuksen alkaen. Tervon kunta on hakenut löytöeläinten vastaanottopaikkaa alkaen Pielaveden-Keiteleen alueelle entisen toimijan lopettaessa toiminnan kesäkuun 2014 lopussa. Ilmoitukset ovat olleet nähtävillä Tervon kunnan internetsivuilla sekä paikallislehdessä (Pielavesi-Keitele -lehti). Hakemuksia / tarjouksia on jätetty määräajan umpeutumiseen mennessä yksi. Tervon kunta on neuvotellut hakemuksen / tarjouksen tehneen toiminnanharjoittajan kanssa toiminnan ja hoidon järjestämisestä. Kunnan ja toiminnanharjoittajan välillä on tehty kirjallinen sopimus (liite 4), jonka mukaisesti Pielaveden-Keiteleen alueella irrallaan tavattujen ja talteenotettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon (löytöeläintoiminnan) järjestämisestä vastaa alkaen Anu Turunen (Länsi-Säviäntie 611, Jylhänkylä / Pielavesi). Valmistelija Lari Hölttä puh etunimi.sukunimi(at)tervo.fi Ympäristöterveyslautakunta merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Esityksen mukainen.

14 Ympäristöterveyslautakunta AJANKOHTAISET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Ymp.terv.ltk Valtion viranomaisten kirjeet Itä-Suomen aluehallintovirasto päätös 35/2014/1: Suonenjoen kaupungin jätevedenpuhdistamon toiminnasta aiheutuvien ympäristöhaittojen korvaaminen päätös 34/2014/1: Suonenjoen kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen kirje : Suonenjoen EU-vesilaitoksen talousveden laadun raportointi vuodelta 2013 Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kirje 5346/0410/2014: Elintarvikevalvonnan kohde- ja valvontatietojen tallentaminen kuntajärjestelmiin ja lähettäminen Kutiin Suomen säädöskokoelma: sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta 2. Yhteistoiminta-alueen jäsenkuntien kirjeet Pielaveden kunta pöytäkirjanote : soran murskauksen, päällysteaseman, kierrätysasfaltin vastaanoton ja jalostuksen sekä mullanvalmistuksen ympäristölupa / Savon Kuljetus Oy pöytäkirjanote : kiviaineksen louhinnan ja murskauksen ympäristö- ja toiminnanaloittamislupa / MH-Kivi Oy pöytäkirjanote : kiviaineksen louhinnan ja murskauksen ympäristölupa / Kumpulainen Risto pöytäkirjanote : eläinsuojan ympäristölupa / Savolainen Eero ja Marjatta 3. Vs. ympäristöterveysjohtajan päätökset Vs. ympäristöterveysjohtaja ja vs. vastaava eläinlääkäri on tehnyt välisenä aikana henkilöstöä koskevat päätökset /2014/yth. henkilöstö Vs. ympäristöterveysjohtaja on tehnyt välisenä aikana päätökset 16-21/2014 terveydensuojelulain ja tupakkalain nojalla 4. Ympäristöterveyshuollon viranomaisten kirjeet Viranhaltijoiden välisenä aikana käsittelemät lausunnot, lausuntopyynnöt, elintarvikehuoneisto- ja kuluttajapalveluilmoitukset

15 Ympäristöterveyslautakunta Lautakunta merkitsee edellä luetellut asiat tietoonsa saatetuiksi. Esityksen mukainen.