Hämeen liitto Esityslista 3/ (25)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista 3/2012 1 (25)"

Transkriptio

1 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) Aika: klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hämeenlinnan Janakkalan raja-alueen maankäytön ja liikenteen selvitys Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tulevaisuustyö Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Kansallinen Hyvinvointiverkosto v hankkeelle vuodelle Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen jatkorahoituspäätöksenä Hämeen elintarvikekehitys hankkeelle Lausunto Kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Lausunto verohallinnon suunnitelmaan Forssan toimipisteen sulkemisesta Maakuntajohtajan valintaa valmistelevan työryhmän nimeäminen, maakuntajohtajan virkaa hakeneet ja haastatteluun kutsuttavat Tutkimus- ja kehittämisrahaston varojen käytöstä päättäminen Maakuntien liittojen ja Suomen Kuntaliiton yhteistyösopimus Ylimääräinen maakuntahallituksen kokous vaihemaakuntakaavan käsittelyä varten Maakuntajuhla Senaatintorilla Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat... 25

2 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) Kokousaika klo 9.30 Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija Hirvenoja Liisa Järvinen Eino Hacklin Tiina Nurmi Eeva Mikkola Ansa Oinonen Ritva Martikainen Reijo Puotila Matti Pänkäläinen Erkki Silván Timo Nurmo Harri Silvennoinen Esa Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo Honka Juhani, esittelijä I vpj Joenpalo Ilkka Hemilä Kaisa, sihteeri II vpj Leppälahti Markku Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa Hallintojohtaja

3 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 39 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Matti Puotila (Eeva Nurmi) ja Maija Auvinen (Pirjo Alijärvi). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 40 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

4 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) 41 Hämeenlinnan Janakkalan raja-alueen maankäytön ja liikenteen selvitys Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaehdotuksen suosituksen mukaisesti viime syksynä käynnistyi Hämeenlinnan Janakkalan raja-alueen maankäytön ja liikenteen selvitys. Työtä valmistelee konsulttina WSP. Työn ohjausryhmän muodostavat Hämeenlinnan, Janakkalan, Hämeen liiton (pj.), sekä Hämeen ja Uudenmaan ely-keskusten edustajat. Työssä järjestettiin laaja, myös kuntien hallitukset ja ao. lautakunnat kattava seminaari tammikuussa. Seuraava seminaari pidetään Seminaaria varten konsultti haastatteli kuntien ja yhteistyötahojen edustajia. Maankäytön ja liikenneratkaisujen pohjaksi laadittiin liikennemalli. Selvityksen nykyvaiheen raportti (Hämeenlinnan Janakkalan raja-alueen kehittäminen) on tulossa lausunnoille siten, että lausuntoaikaa on saakka. Hämeenlinnan Janakkalan raja-alueen kehittämistä koskeva raportti toimitetaan esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 1/12. Raportti toimitetaan tässä vaiheessa tiedoksi. Lausunto käsitellään eri kokouksessa. Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee raportin ja sen esittelyn tiedoksi.

5 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) 42 Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tulevaisuustyö Maakuntasuunnitelmat valmistellaan päätettäväksi valtuustokauden ensimmäisen vuoden aikana. Tämän aikataulun mukaisesti maakuntavaltuusto määrittelee maakunnan strategiset linjaukset hyväksyessään maakuntasuunnitelman vuoden 2013 aikana. Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen johtoryhmä päätti kokouksessaan , että Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan liitot käynnistävät keväällä 2012 yhteisen tulevaisuustyön, joka pohjalta maakuntasuunnitelmat valmistellaan. Tavoitteena on muodostaa laajalle metropolialueelle yhteinen näkymä tulevaisuuden toimintaympäristöstä ja tavoiteasetannasta. Työn lopputulemaksi tavoitellaan Etelä-Suomen tulevaisuuskäsikirjaa, jonka perusteella laadittavat maakuntasuunnitelmat ja ohjelmat sisältävät yhteisiä osia, mutta myös maakuntien omia painotuksia. Yhteinen tulevaisuustyö toteutetaan touko-joulukuussa 2012 ja kolme maakunnan liittoa kokoavat työn toteutukseen riittävät resurssit. Vuoropuhelu maakuntien toimijoiden kanssa on työn keskeisintä sisältöä. Työn keskeistä taustamateriaalia tuottaa parhaillaan käynnissä oleva Uudenmaan skenaariotyö 2040, joka käsittää koko laajan metropolialueen ja johon ovat osallistuneet myös Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen edustajat. Asiaa esitellään kokouksessa. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tulevaisuustyön valmistelutilanteen.

6 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) 43 Rahoitushakemus maakunnan kehittämisrahan myöntämiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Kansallinen Hyvinvointiverkosto v hankkeelle vuodelle 2012 Kehittämiskeskus Oy Häme on jättänyt Hämeen liitolle temaattiseen alueiden väliseen yhteistyöhön liittyvän, hyvinvointiverkoston toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen vuodelle Hankehakemus on jatkoa vuosina toteutetulle Koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) kansallinen Hyvinvointiverkosto hankkeelle. Valtioneuvosto päätti , että KOKO-ohjelmaa ei jatketa kansallisena erityisohjelmana vuoden 2011 jälkeen. Valtioneuvosto, päättäessään ohjelmiin sitomattoman maakunnan kehittämisrahan alueellisesta jaosta, osoitti Hämeen liitolle euroa maakunnan kehittämisrahaa, josta hyvinvointiverkostolle merkittyä rahoitusta on euroa. Hankkeen nimi: Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Kansallinen Hyvinvointiverkosto v Hankenumero: Hakija: Hakijan yhteyshenkilö: Osoite: Kohdealue: Kehittämiskeskus Oy Häme Outi Myllymaa Talaskuja 3, Hämeenlinna Valtakunnallinen Hankekuvaus: Kansallinen Hyvinvointiverkosto tarjoaa kansallisen toimintafoorumin hyvinvointialan yrittäjille, toimijoille, päättäjille ja kehittäjille ja se pyrkii toiminnallaan edistämään hyvinvointitoimialan kokonaisvaltaista, strategista kehittämistä. Verkosto kehittää hyvinvointialaa kokonaisvaltaisesti, kumppanuuksiin perustuen ja hakee uusiutumiskykyä rajapinnoilta, teknologiasta ja kansainvälistymisestä. Hyvinvointiverkosto on alueiden verkostoitumisen lisäksi väline hyvien käytäntöjen ja osaamisen välittämiseksi, synergiahyötyjen luomiseksi sekä työ- ja elinkeinoministeriön strategisen Hyvä-hankkeen tavoitteiden (osaava työvoima, paremmat yritystoiminnan edellytykset, tuottavuudesta tuloksellisuuteen) jalkauttamiseksi. Verkostotoiminnan keskeisinä elementteinä ovat yhteistoimintamallit, yrittäjyyden edistäminen, yhteistyö Hyvä-hankkeen kanssa, kansainvälistyminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kansallisen hyvinvointiverkoston toiminnallisia kokonaisuuksia vuonna 2012 ovat: A. Yleiskulut ja koordinointi - Johtaminen, koordinointi, matkakulut ja muut yleiskulut, B. Verkoston toimenpidekokonaisuudet

7 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) Toimintaympäristö, Selvitys liikunta-alan työvoimatarpeesta - Yhteistyö- ja kumppanuusmallit Yrittäjyys, Green care, hyvinvointimatkailu, liikunta ja yrittäjyys teemakoulutus - Palveluintegraatiot ja ketjut - Innovatiiviset hankintamenettelyt Yhteistyö ja kansainvälistyminen, Kansainvälistymisen portaat toimenpideohjelma - Yhteistyö OSKE ja KASTE ohjelmien sekä eri toimijoiden kanssa - Ylimaakunnallinen hankkeistusyhteistyö ja teemakohtaamiset Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, Hyvinvointi- ja terveysliikuntakonsepti - Liikunta-alan kansallinen foorumi Tiedotus ja verkostotapaamiset, Verkostotapaamiset - Sähköinen viestintä Tavoitteet: Hyvinvointiverkoston toiminnan tavoitteena on parantaa alueiden valmiuksia vastata käynnissä olevaan toimintaympäristön muutokseen sekä kehittää alueiden välistä yhteistyötä, edistää yrittäjyyttä, löytää hyvät yhteistoimintamallit alueiden hyödynnettäväksi sekä tukea tarvelähtöistä toimialan kehittämistyötä. Verkosto edistää hyvinvointitoimialan laajempaa alueellista kehittämistyötä, alueellisten viranomaisten yhteistoimintaa sekä integroida hyvinvointitoimialan toimijat mukaan päätöksentekoon. Verkosto myös tukee laajassa yhteistyössä toimialan kokonaisvaltaista kehittämistä alueilla. Toteutusaika: Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, myöntää -hankkeelle vuodelle 2012 maakunnan kehittämisrahaa 90 %, kuitenkin enintään , hyväksyttävistä kustannuksista.

8 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) Hyväksyttävä kustannusarvio v Henkilöstökulut hankkeen vetäjien palkat muun henkilöstön palkat Matkakulut kotimaan matkakulut ulkomaan matkakulut Ostopalvelut asiantuntijapalvelut muut palvelut painatus-, ilmoitus- ja tiedotuskulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat kone- ja laitehankinnat muut hankinnat Vuokrat kone- ja laitevuokrat tilavuokrat Toimistokulut Muut kulut Luontoissuoritukset 0 Bruttokustannukset yhteensä Tulot (vähennetään) 0 Nettokustannukset yhteensä Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Hyväksymisen edellytyksenä on aina hankintojen kilpailuttaminen. Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma v Maakunnan kehittämisraha Kuntarahoitus 22000

9 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) 2.1. hakijan omarahoitus 2.2. muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus 3. Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus 4.2. muu yksityinen rahoitus 4.3. luontoissuoritukset Kokonaisrahoitus netto Tulorahoitus pääsylipputulot tms palvelujen ja tuotteiden myyntitulot 5.3. muut tulot Kokonaisrahoitus brutto Erityisperustelut alueellisen kehittämistuen 70 % enimmäismäärän ylittämiseen: Kun valtioneuvoston päätti KOKO-ohjelman lopettamisesta, samassa yhteydessä päätettiin, että temaattiseen alueiden väliseen yhteistyöhön, mukaan lukien hyvinvointiverkosto, myönnetään rahoitusta maakunnan kehittämisrahasta. Toiminnan valtakunnallinen luonne, hyvinvointiverkoston laaja hyödyntäminen ja vastinrahan saamisen vaikeus KOKO-ohjelman päätyttyä ovat erityisperusteluja 90 % tukitasoon. Hankkeen toteutusaika: Hankkeen yhteyshenkilö Hämeen liitossa: yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi. Rahoitus on käytettävä Kansallisen Hyvinvointiverkoston toiminta- ja taloussuunnitelman 2012 mukaisesti. Hanke on toteutettava tämän päätöksen ja siihen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien hankehallinnoinnin ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

10 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) 44 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen jatkorahoituspäätöksenä Hämeen elintarvikekehitys hankkeelle Hankkeen nimi: Hämeen elintarvikekehitys Hankenumero: Hakija: Hakijan yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Agropolis Oy Erkki Vasara Humppilantie 9 A, Jokioinen Osaamiskeskusohjelma Valtakunnallinen Hankekuvaus: Hämeen elintarvikekehitys tuo MTT:n elintarvikeketjun osaamisen klusterin hyödynnettäväksi. Erityisesti haetaan MTT:n tutkimusohjelmien hyödynnettävyyttä osaamisklusterin jäsenten ja asiakkaiden (yritysten ja tutkimuslaitosten) omissa toimenpiteissä ja hankkeissa. Käytännön toiminnassa käynnistetään kehittämishankkeita ja luodaan palveluita MTT:n, HAMK:n ja alan yritysten sekä klusterin muiden toimijoiden kanssa. Toiminnan vaikutuksesta hankkeissa mukana olevien yritysten osaaminen ja kilpailukyky kasvaa. Hämeen elintarvikekehitys panostaa lisäksi oman osaamisalansa rajapinnoille tavoitteena löytää uusia avauksia tuotteiden ja palveluiden tuottamiseksi sekä suomalaisen elintarvikealan hyödyksi että edistämään koko alan kansainvälistymistä. Keskeisiä yhteistyön toimialoja tässä työssä ovat Hämeen osaamiskeskuksen muut klusterit: digitaaliset sisällöt, älykkäät koneet ja asuminen. Uutena avauksena Hämeen elintarvikekehitys osallistuu yhdessä klusterin muiden toimijoiden kanssa siviilikriisin hallinnan ympärille rakentuvan HumanSecurityGridin toiminnan rakentamiseen. Samalla jatketaan FSMF ry:n toiminnan kehittämistä. Kansainvälisen toiminnan pääpaino on klusterin yhteisen kansainvälistymissuunnitelman mukaisesti Itämeren alueella. Yritysten kansainvälistyminen toteutuu sekä kaupallisten että tutkimus- ja kehittämistoimien avulla. Tutkimus- ja kehittämistoimin tapahtuva kansainvälistyminen perustuu vahvasti kotimaisten raaka-aineiden ja erityisille kohderyhmille suunnattuun tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Osaamiskeskuksen roolina tämän toiminnan kehittämisessä on toimia tutkimustiedon siirtäjänä ja kaupallistamisen edistäjänä. Toteutusaika: Säilytettävät työpaikat: 4 Valtioneuvosto on päättänyt osaamiskeskusohjelman perusrahoituksesta sekä sen klusterikohtaisesta ja alueittaisesta jakautumisesta (TEM:n päätös TEM/505/ /2012).

11 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) Asian on valmistellut erikoissuunnittelija Arto Saarinen puh Mkj: Maakuntahallitus päättää - myöntää Hämeen elintarvikekehitys hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa 50 %, kuitenkin enintään euroa, vuoden 2012 hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävä kustannusarvio v Yht. 1. Aineet, tarvikkeet, toimistokulut vähäiset koneet ja laitteet muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut projektihenkilöstön palkat muut palkat ja palkkiot henkilösivukulut Matkakulut ulkomaan matkakulut muut matkakulut Vuokrat Ostopalvelut tiedotus ja markkinointi muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot Erillishankkeet Klusterin yhteiset Muut erillishankkeet 0 0 Bruttokustannukset yhteensä Tulot (vähennetään) 0 0 Nettokustannukset yhteensä Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma v Yht. 1. Maakunnan kehittämisraha

12 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) 1.1. haettava rahoitus mkr 2012 TA muu mkr <2012 TA Kuntarahoitus hakijan omarahoitus 2.2. muu kuntarahoitus laskennallinen rahoitus 3. Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus hakijan oma rahoitus 4.2. muu yksityinen rahoitus 4.3. luontoissuoritukset Kokonaisrahoitus netto Tulorahoitus pääsylipputulot tms palvelujen ja tuotteiden myyntitulot 5.3. muut tulot Kokonaisrahoitus brutto Hankkeen toteutusaika: Hankkeen yhteyshenkilö Hämeen liitossa: erikoissuunnittelija Arto Saarinen. Hanke on toteutettava tämän päätöksen ja siihen liitettyjen maakuntahallituksen hyväksymien hankehallinnoinnin ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

13 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) 45 Lausunto Kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Kunnallishallinnon rakenne työryhmä luovutti Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne selvityksensä hallinto- ja kuntaministerille Selvitys koostuu kahdesta osasta. Raportin osassa I Selvitysosa, jossa työryhmä kuvaa aikaisempia uudistuksia, uudistuksen tarpeita ja tavoitteita, perustuslain asettamia reunaehtoja, uudistuksen tarkastelunäkökulmia, toteuttamistapoja sekä muutostukea. Raportin osassa II Alueellinen tarkastelu työryhmä esittää maakunnittain kunta- ja palvelurakennetta koskevat esitykset. Valtiovarainministeriö on pyytänyt lukuisilta tahoilta, mm. Hämeen liitolta, lausuntoa Kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvityksestä ja esityksistä sekä selvityksen vaikutuksista. Lisäksi valtiovarainministeriö on pyytänyt lausunnonantajien näkemyksiä osana kuntauudistusta käynnistyvistä kuntalain kokonaisuudistuksesta ja valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta sekä syksyllä 2011 asetetun kuntien tehtäviä arvioivan työryhmän valmistelusta. Kanta-Hämeen osalta työryhmä esittää, että Kanta-Hämeeseen asetettaisiin kolme erityistä kuntajakoselvitystä seuraavien uusien kuntien muodostamiseksi: - Hämeenlinna, Hattula, Janakkala - Hyvinkää, Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi sekä - Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä. Lisäksi esitetään, että Varsinais-Suomessa sijaitseva Somero voisi valita kuntaliitosselvityksen suunnaksi joko Salon tai Forssan ja Ypäjän kunnan ns. asemanseudulla olisi mahdollisuus valita Forssan sijasta selvityssuunnakseen Loimaan. Työryhmä toteaa, että maakunnan eri osissa kuntaliitostarve on erilainen. Hämeenlinnaan vuonna 2009 toteutettu kuuden kunnan kuntaliitos on suurelta osin koonnut samaa toiminnallista aluetta yhdeksi kunnaksi lukuun ottamatta Hattulaa ja Janakkalaa. Etelässä ja lännessä kuntarakenneratkaisut ovat sen sijaan vielä tekemättä. Työryhmän näkemyksen mukaan sen ehdottama kuntarakenne luo pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon integroidulle palveluiden järjestämiselle. Kuntarakenne ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet sovitetaan yhteen erikseen valmisteltavassa palvelurakenneselvityksessä. Lausunto tulee toimittaa valtiovarainministeriölle viimeistään klo Raportti, yht. yli 600 sivua, on saatavissa paperiversiona Hämeen liitosta ja sen voi lukea / tulostaa Valtiovarainministeriön kuntauudistus www-sivuilta. Asian ovat valmistelleet yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh ja kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon: Lausunto Dnro 12 26/10

14 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) Kuntauudistuksen tavoitteet kuntien palvelujen kehittämisestä ja turvaamisesta ovat kannatettavia ja tärkeitä. Parin seuraavan vuosikymmenen aikana tapahtuvat ikärakenteen ja huoltosuhteen muutokset sekä ennakoitu väestön muuttoliike edellyttävät kuntien vastuiden ja koko palvelujärjestelmän tarkistamista, jotta palveluista pystytään huolehtimaan laadukkaalla, kestävällä ja tasapuolisella tavalla. Kuntauudistus tulee toteuttaa kuntalaisten palveluiden järjestämisen ja tuottamisen kannalta, ei pelkkiä rajoja tarkastellen. Kehitettäessä palveluita vastaamaan tulevaisuuden tarpeita tarkastelualueen tulee olla riittävän laaja. Kuntauudistuksen yhteydessä on tärkeää sopia julkisten palvelujen tuotannon työnjaosta valtion, kuntien ja kuntayhtymien kesken. Hajanaiset suunnittelu-, kehittämis- ja tuottamisvastuut lisäävät kustannuksia ja heikentävät laatua. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden, sisältäen erikoissairaanhoidon, järjestämisestä tulee päästä ratkaisuun samanaikaisesti kuntarakenteen uudistamisen kanssa. Kuntien vaikutusmahdollisuuksien ja päätäntävallan sekä kustannusvastuun palvelutuotannosta tulee olla selkeä. Palvelutuotannon suunnittelussa ja organisoinnissa myös maakunnat tai laajemmat kokonaisuudet on voitava ottaa huomioon. Tässä kohtaa maakunnan liitoilla on keskeinen rooli yhteistyöorganisaatioina. Kanta-Hämeessä on kolme selkeää seutukuntaa: Forssan, Hämeenlinna ja Riihimäen seudut. Kolminapaisena maakuntana Kanta-Häme on palveluiden järjestämisen ja tuottamisen sekä päätöksenteon ja aluekehittämisen kannalta toimiva ja tasapainoinen kokonaisuus. Kanta-Hämeen alueeseen voi olla järkevää liittää alueita nykyisen maakuntarajan toiselta puolelta, silloin kun se palvelutuotannon järjestämisen kannalta on perusteltua. Selvitystyön tekeminen kuntarakenteista Kanta-Hämeen alueella on kannatettavaa, mikäli näkökulmana on palveluiden tuottaminen ja järjestäminen kuntalaisille sekä yhdyskuntarakenteen suunnittelu ja kehittäminen. Nämä toimet on järjestettävä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, joustavasti ja taloudellisesti. Selvitystyössä tulee ottaa huomioon alueiden oma tahto alueen kilpailukyvyn ja palvelujen kehittämiseen. Selvitysten jälkeen on ratkaisujen tekemisen aika, parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen.

15 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) 46 Lausunto verohallinnon suunnitelmaan Forssan toimipisteen sulkemisesta Verohallinto on pyytänyt Hämeen liitolta lausuntoa Sisä-Suomen verotoimiston Forssan toimipisteen sulkemisesta vuoden 2013 aikana. Forssan toimipisteessä työskentelee 13 henkilöä (vuoden 2012 alussa). Toimipisteessä suoritetaan verokorttilaskentaa sekä annetaan neuvontaa henkilöverotuksessa, kiinteistöverotuksessa, maatalousyrittäjien verotuksessa sekä perintö- ja lahjaverotuksessa. Verohallinnon suunnitelman mukaan toimipiste suljetaan viimeistään vuoden 2013 aikana. Ennen toimipisteen lakkauttamista sen aukioloaikaa supistetaan. Jäljelle jäävät lähimmät Verohallinon toimipisteet sijaitsevat tämän jälkeen Tampereella, Hämeenlinnassa ja Loimaalla, joista Loimaan toimipiste on avoinna vain maanantaisin ja tiistaisin. Asian on valmistellut yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää esittää lausuntonaan seuraavaa: Lausunto Dnro 12 3/10 Hämeen liitto pitää tärkeänä sitä, että verohallinnon palveluiden saatavuus maakunnassa turvataan eivätkä asiointimatkat muodostu liian pitkiksi. Koska verotus väistämättä koskee jokaista yksityistä henkilöä, yritystä sekä muita yhteisöjä, on Verohallinto myös velvollinen järjestämään palvelutasonsa sellaiseksi, että asiointi on mahdollista ilman kohtuuttomia vaikeuksia ja ajankäyttöä. Mikäli Forssan toimipiste lakkautetaan, näin ei ole. Verohallinnon toimialalla on edelleen asioita, jotka vaativat asioimista verottajan luona. Toisaalta pelkkä sähköisiin palveluihin tukeutuminen ei palvele läheskään kaikkia henkilöitä, vaikka sähköisiä palveluja olisikin joidenkin yleisimpien asioiden osalta tarjolla. Forssan seudulla esim. vanhusväestön palveluiden saatavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Seudun väestön luontaiset asiointisuunnat eivät myöskään puolla toimipisteen lakkauttamista vaan johtaisivat kohtuuttomiin asiointimatkoihin. Hämeen liitto ei hyväksy verohallinnon Forssan toimipisteen lakkauttamista, vaan edellyttää, että toimipiste säilytetään ja pakolliset verotusta koskevat asiat voidaan edelleen hoitaa Forssassa. Lakkauttamisen sijaan Forssan toimipistettä tulee kehittää siten, että se voi lisäksi erikoistua joihinkin Verohallinnon erityiskysymyksiin ja sitä kautta lisätä palveluaan myös Lounais-Hämettä laajemmalle alueelle.

16 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) 47 Maakuntajohtajan valintaa valmistelevan työryhmän nimeäminen, maakuntajohtajan virkaa hakeneet ja haastatteluun kutsuttavat Maakuntahallitus päätti julistaa maakuntajohtajan viran haettavaksi seuraavansisältöisellä viranhakuilmoituksella: Hämeen liitto on Kanta-Hämeen 11 kunnan muodostama aktiivinen aluekehittäjä. Sen ydintehtäviä ovat edunvalvonta ja maakuntakaavoitus sekä niitä tukeva suunnittelutyö ja yhteistyön johtaminen. Osana Hämeen liittoa toimii myös Hämeen kesäyliopisto. On mulle Suomi suloisin, vaan Häme siitä kallehin. Nykyisen maakuntajohtajan siirtyessä vapaalle Hämeen liitto hakee MAAKUNTAJOH- TAJAA. Oletko valmis panemaan itsesi likoon maakunnan, sen asukkaiden ja elinkeinojen puolesta? Oletko verkostojen rakentaja? Onko sinulla rohkeutta uudistaa ja uudistua? Haluatko nähdä tuloksia? Jos vastasit kyllä, lähetä kirjallinen hakemus Hämeen maakuntajohtajan virkaan palkkatoivomuksineen klo mennessä Hämeen liittoon osoitteella Niittykatu 5, Hämeenlinna. Edellytämme virkaan valittavalta ylempää korkeakoulututkintoa ja riittävää hallinnollista kokemusta. Hakemukseen on liitettävä tarvittava selvitys hakijan kelpoisuudesta. Hakijan on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisätietoja maakuntajohtajan virasta antavat maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Saviniemi, puh ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Johannes Koskinen, puh ja maakuntajohtaja Juhani Honka Lisätietoja maakunnasta ja Hämeen liitosta löytyy Hämeenlinnassa Hämeen liitto, maakuntahallitus Maakuntajohtajan viranhakuilmoitus on julkaistu Aamupostissa, Forssan Lehdessä, Helsingin Sanomissa, Hämeen Sanomissa ja internetissä Oikotie.fi sivustolla sekä -kotisivuilla ja Hämeen liiton ilmoitustaululla. Lisäksi viranhakuilmoitus on toimitettu sähköisenä Hämeen liiton jäsenkunnille ja maakuntien liitoille. Maakuntajohtajan viran hakuaika päättyi Hakemuksensa määräaikana ovat jättäneet seuraavat hakijat eversti, esikuntapäällikkö Hannu Alén, kauppatieteiden maisteri Anne Ilola, terveydenhuollon maisteri Katriina Laaksonen, kehittämisjohtaja, maakuntajohtajan varamies Matti Lipsanen, opetusjohtaja, vararehtori, johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen, toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, teknisen toimen ja maankäytön johtaja Juha Prittinen, hallintojohtaja Timo Reina, tekninen johtaja Ilkka Ruutu, kehittämispäällikkö Hannele Salminen, yliopettaja Lauri Tenhunen, hallintotieteiden maisteri Marja Tiura, liiketoimintajohtaja Matti Vihervuori, yhteistyöjohtaja Johanna Viita. Maakuntajohtajan viran hakijoista laadittu yhteenvetoluettelo sekä allekirjoitetut hakemukset ovat esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 2/12. Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä virastolla ja kokouksessa. Maakuntajohtajan valinta-aikataulu on seuraava: maakuntahallitus valitsee henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttavat

17 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) valintaa valmisteleva työryhmä suorittaa henkilökohtaiset haastattelut ja päättää soveltuvuusarviointiin lähetettävät hakijat, konsultti tekee henkilökohtaiset soveltuvuusarvioinnit tai konsultti raportoi suullisesti ja kirjallisesti soveltuvuusarviointien tulokset valintaa valmistelevalle työryhmälle maakuntahallitus tekee esityksen valittavasta maakuntajohtajasta maakuntavaltuustolle kuultuaan valintaa valmistelevan työryhmän esityksen maakuntavaltuusto valitsee maakuntajohtajan Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. nimeää maakuntajohtajan valintaa valmistelevan työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella maakuntajohtajan valinta vuonna merkitsee tiedoksi asiakohdassa esitetyn maakuntajohtajan valinta-aikataulun 3. merkitsee tiedoksi asiakohdassa esitetyt maakuntajohtajan virkaa hakeneet henkilöt 4. nimeää maakuntajohtajan viran hakijoista henkilöt, jotka kutsutaan valintaa valmistelevan työryhmän haastateltaviksi 5. oikeuttaa maakuntajohtajan valintaa valmistelevan työryhmän lähettämään valitsemansa hakijat soveltuvuusarviointiin.

18 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) 48 Tutkimus- ja kehittämisrahaston varojen käytöstä päättäminen Hämeen liiton tutkimus- ja kehittämisrahaston tarkoituksena on turvata Hämeen liiton mahdollisuudet rahoittaa Hämeen liiton tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä tehtäviä, joissa liitto ja sen jäsenkunnat tai jäsenkuntien muodostamat seutukunnat ovat osallisina. Rahaston käyttö kirjataan liiton tuloslaskelmaan rahaston muutokseksi. Vuoden 2012 talousarviossa operatiivisen toiminnan asiantuntija-/konsulttipalvelujen ostoihin on varattu , johon sisältyy euron varaus tutkimus- ja kehittämisrahastosta rahoitettaviin hankkeisiin. Vuoden 2012 talousarvion tuloslaskelmaan on merkitty rahastojen vähennyksiin Liitteenä 13/12 on esitys tutkimus- ja kehittämisrahastosta rahoitettavista hankkeiden käyttösuunnitelmaksi vuodelle Tutkimus- ja kehittämisrahaston säännön 5 :n mukaan rahastoa hoitaa Hämeen liiton maakuntahallitus. Maakuntahallituksella on oikeus siirtää edelleen tutkimus- ja kehittämisrahaston varojen käyttöä koskevaa päätösvaltaa maakuntajohtajalle. Vuosittain talousarvioon on varattava määrärahat myös tutkimus- ja kehittämisrahastosta rahoitettavaksi suunniteltuihin hankkeisiin sekä esitettävä tuloslaskelmaan rahastojen vähennykset. Talousarvion täytäntöönpanopäätöksessä maakuntahallitus on oikeuttanut maakuntajohtajan päättämään enintään euron menoista ja sitä suuremmista päättää maakuntahallitus. Em. perusteella olisi tarkoituksenmukaista delegoida tutkimus- ja kehittämisrahaston käytöstä päättäminen maakuntajohtajalle enintään euroon saakka ja sitä suuremmista päättäisi maakuntahallitus. Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Maakuntahallitus 1. Hyväksyy tutkimus- ja kehittämisrahastosta rahoitettavista hankkeiden käyttösuunnitelman vuodelle 2012 liitteen 13/12 mukaisena. 2. Päättää siirtää edelleen tutkimus- ja kehittämisrahaston varojen käyttöä koskevaa päätösvaltaa maakuntajohtajalle enintään euroon saakka.

19 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) 49 Maakuntien liittojen ja Suomen Kuntaliiton yhteistyösopimus Suomen Kuntaliitto on toimittanut maakuntien liittojen hyväksyttäväksi Suomen Kuntaliiton ja maakuntien liittojen välisen yhteistyösopimuksen, joka on liitteenä 14/12. Yhteistyösopimusta ovat valmistelleet maakuntajohtajat ja Suomen Kuntaliiton maakuntaasiamies Ulla Karvo. Yhteistyösopimuksen mukana Kuntaliitto toimitti maksuosuuden laskentakaavan ja vuoden 2012 maksuosuustaulukon (liite 14/12), jotka Kuntaliiton ilmoituksen mukaan eivät kuitenkaan ole sopimuksen liitteitä. Maakuntien liitot maksavat v Kuntaliitolle yhteensä palvelumaksua, josta Hämeen liiton osuus on Kuntaliiton palvelumaksujen perintä maakuntien liitoilta käynnistyi yli 20 vuotta sitten, kun Seutusuunnittelun Keskusliitto (SSKL) yhdistettiin Suomen Kuntaliittoon ja siirtyvälle henkilökunnalle taattiin työpaikat. SSKL:n ja Kuntaliiton liittymissopimuksessa maksujen määräytymisperusteeksi oli sovittu samat kuin Kuntaliiton kuntajäseniltään perimissä jäsenmaksuissa. Maakunnan liittojen palvelumaksu perustuu kahteen tekijään; alueiden asukasmäärään ja verotettavan tulon määrään. Maakunnan liitoilta perittävän palvelumaksun kokonaismäärää muutetaan vuosittain samalla prosentilla kuin Kuntaliiton kunnilta perimiä jäsenmaksuja. Tässä yhteistyösopimuksen valmistelussa ei ole puututtu vanhaan palvelumaksutasoon eikä palvelumaksun laskutapaan. Kuntaliitolla on tarkoitus allekirjoittaa yhteistyösopimus sen jälkeen, kun maakuntien liitot ovat sen hyväksyneet omissa elimissään. Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkestä. Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää hyväksyä Suomen Kuntaliiton ja maakuntien liittojen yhteistyösopimuksen liitteen 14/12 mukaisena.

20 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) 50 Ylimääräinen maakuntahallituksen kokous vaihemaakuntakaavan käsittelyä varten Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaehdotus oli nähtävillä Muistutuksia kaavaehdotuksesta jätettiin yhteensä 127 kpl. Niistä valtaosa, 72 kpl kohdistui Humppilan lentokenttä- ja logistiikka-alueeseen. Toinen merkittävä muistutusten kohde oli Kankaistenjärven itäpuolelle osoitettu pienlentokentän selvitysalue. Useita muistutuksia jätettiin myös Forssan eteläpuolelle sijoittuvasta Kiimassuon tuulivoimaloiden alueesta. Riihimäen seudulla Arolammin, Kalmun ja Monnin asumisen ja työpaikkaalueista jätettiin myös muutamia muistutuksia. Lisäksi oli yksittäisiä eri alueisiin kohdistuvia muistutuksia. Lausuntoja kaavaehdotuksesta saatiin 48 kpl. Asiaa esiteltiin lyhyesti maakuntahallituksen kokouksessa Kaavaehdotus ja siitä saatu palaute käytiin lävitse kuntien kanssa yhteisessä neuvottelussa Lausuntojen ja neuvottelun perusteella voidaan todeta, että kaavaehdotus vastaa pitkälti myös kuntien näkemyksiä. Viranomaisneuvottelu ympäristöministeriön ja muiden viranomaistahojen kanssa pidettiin Neuvottelun sisältöä selostetaan kokouksessa. Muistutusten ja lausuntojen käsittely sekä niihin perustuvat mahdolliset muutokset 1. vaihemaakuntakaavaan vaativat vielä lisäneuvotteluja ja täsmentäviä selvityksiä. Tästä syystä ylimääräinen maakuntahallituksen kokous on tarpeen. Siinä käsitellään kaavaehdotuksesta saadut muistutukset ja lausunnot sekä niistä annettavat vastineet ja niiden vaikutukset vaihemaakuntakaavaan. Maakuntahallitus tekee valtuustolle esityksen 1. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Asian ovat valmistelleet suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh ja hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus - päättää pitää ylimääräisen maakuntahallituksen kokouksen alkaen klo 9.30 ja - merkitsee tiedoksi 1. vaihemaakuntakaavan valmistelun nykyvaiheen.

21 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) 51 Maakuntajuhla Senaatintorilla 2013 Helsingin kaupungin edustajat ovat tarjonneet Kanta-Hämeelle mahdollisuutta pitää vuoden 2013 Senaatintorin maakuntajuhlat Helsinki-viikon yhteydessä Edellisen kerran Kanta-Häme oli Senaatintorilla v Palaute on ollut pääsääntöisesti myönteistä ja vaikuttavuus maakunnan elinkeinoelämää ajatellen positiivista. Järjestelyissä tulisi varautua noin euron kustannusarvioon. Vertailun vuoksi todettakoon, että vuonna 2012 Senaatintorin maakuntajuhlan järjestää Etelä- Pohjanmaan liitto. Budjetissa rahoitus on jaettu alustavien tietojen mukaan seuraavasti: 1. Etelä-Pohjanmaan liitto / maakunnan kehittämisrahaa , josta liiton osuus on 30 % eli Pro Agria (maaseuturahasto) ja 3. Helsingin kaupunki Kokouksessa esitellään Kanta-Hämeelle tehdyn tarjouksen taustoja. Lisätietoja antaa maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. Arvioi tilannetta ja Kanta-Hämeen onnistumisen edellytyksiä v (+ ja ) 2. Tekee päätöksen siitä järjestääkö Kanta-Häme maakuntajuhlan Senaatintorilla kesäkuussa 2013.

22 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) 52 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat Hämeen liiton tarkastuslautakunnan pöytäkirja ja ovat erillisenä liitteenä 3/11. Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan pöytäkirjat ja Kesäyliopiston johtokunnan pöytäkirja Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 1/ ( :t 1-16) pöytäkirja on nähtävillä kokouksessa ja liiton virastolla tutustumista varten. Kuntalain 51/86 :n mukaan hallitus tai hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on kuntalain nojalla siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asian on valmistellut rehtori Mika Nirvi, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää, ettei Hämeen kesäyliopiston johtokunnan kokouksen 1/ ottokelpoisia päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi. 54 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 4/12. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluetteloita ajalta Ilmoitusasiat 1. Maakuntahallitus on käsitellyt hankemaksatusten ja paikan päällä tehtävien tarkastusten järjestämistä Hämeen liitossa pidetyssä kokouksessa aiemmin tehty päätös purettiin ja asia palautettiin liiton toimistolle valmisteltavaksi. Maksatustarkastusta tehneen tarkastajan määräaikainen työsuhde päättyi Valmis-

23 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) telu pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman pian. Valmistelu ja päätökset maksatushakemusten tarkastustoiminnan resurssoinnista ja organisoinnista tehdään määräaikaisin järjestelyin kuluvan EU-ohjelmakauden loppuun ( ) saakka virkamiespäätöksillä liiton toimistolla. (JY) 2. Alueiden klustereita tukevat valtion toiminnot Valtiovarainministeriö pyytää säännöllisesti, noin vuoden välein, maakunnan liittoja päivittämään alueellisesti tärkeät ja vahvat klusterit valtion alueellistamistoimia silmällä pitäen. Viimeisimmät päivitykset on pyydetty huhtikuun loppuun mennessä Kanta-Hämeen vahvuudet alueellistamisessa ovat edelleen erinomainen saavutettavuus ja monipuolinen elinkeino- ja osaamisrakenne. Hämeenlinnan seudulle esitetään alueellistettavaksi erityisesti valtionhallinnon palvelukeskuksien toimintoja sekä puolustus- ja ympärihallinnon sekä museoviraston työpaikkoja, Forssa seudulle MTT:n toimintaa tukevia työpaikkoja sekä hevosalaan ja ympäristöteknologiaan liittyviä toimintoja ja Riihimäen seudulle nykyisiä alueellistamistoimia tukevia, korkean turvallisuusluokituksen vaativia toimia ase-, arpajais ja vankeinhuoltotoimeen liittyen sekä ympäristö- ja logistiikkaosaamista edellyttäviä työpaikkoja. Hämeenlinnan seutu on menestynyt alueellistamisessa valtakunnallisesti erittäin hyvin. Seudulle on siirtynyt tai siirtymässä yli 600 henkilötyövuotta valtion toimintoja. Riihimäen seudulle on alueellistettu joitakin työpaikkoja, mutta Forssan seudulle ei ole tällä vuosituhannella siirretty valtion toimintoja pääkaupunkiseudulta. (ML) 3. Työ- ja elinkeinoministeriön päätös (TEM/506/ /2012) Ohjelmiin sitomattoman maakunnan kehittämisrahan maksatuspäätös. Hämeen liitolle maksetaan , josta on kohdistettu hyvinvointiverkostolle (KH) 4. Työ- ja elinkeinoministeriön päätös (TEM/505/ /2012) Osaamiskeskusohjelmalle varatun maakunnan kehittämisrahan maksatuspäätös. Hämeen liitolle maksetaan , joka on kohdistettu Hämeen osaamiskeskukselle seuraavasti: Digitaaliset sisällöt , Älykkäät koneet , Asuminen ja Elintarvikekehitys (KH) 5. Työ- ja elinkeinoministeriön kirje (TEM/457/ /2012): Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttavien EAKRtoimenpideohjelmien vuoden 2012 teknisen tuen varojen jako välittävien toimielimien käytettäväksi. Hämeen liitolle on jaettu (KH) 6. Työ- ja elinkeinoministeriön kirje (TEM/422/ /2012): Euroopan unionin alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta vuosina toteuttavien toimenpideohjelmien vuoden 2012 myöntövaltuuksien jako. EAKR-ohjelmista on jaettu Hämeen liiton välitettäväksi , mikä on maakuntien liittojen pienin välitettävä määrä. (KH) 7. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja Hämeen liiton yhteistyöneuvottelu pidettiin Hämeen liitossa perjantaina klo Neuvotteluun osallistuivat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiristä hallituksen puheenjohtaja Harri Lintumäki ja sairaanhoitopiirin johtaja Jarmo Väänänen sekä Hämeen liitosta maakuntahallituksen puheenjohtaja Johannes Koskinen ja maakuntajohtaja Juhani Honka. Neuvottelussa

24 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) valmisteltiin mm. maakunnallisen SOTE (terveydenhuolto) selvityksen tekoa. Johannes Koskinen ja Juhani Honka esittelevät neuvottelun tuloksia. (JH) 8. Pirkanmaan liiton ja Hämeen liiton yhteisneuvottelu pidettiin Hämeen liitossa. Neuvottelu oli jatkoa Tampereella pidettyyn yhteisneuvotteluun. Neuvotteluun osallistuivat: - Pirkanmaan maakuntahallituksen työvaliokunnasta: maakuntahallituksen puheenjohtaja Antero Saksala, maakuntavaltuuston varapuheenjohtaja Arto Pirttilahti, maakuntajohtaja Esa Halme ja hallintojohtaja Petri Pikkuaho. - Hämeen liiton maakuntavaltuuston ja hallituksen puheenjohtajistosta: maakuntahallituksen puheenjohtaja Johannes Koskinen, hallituksen varapuheenjohtaja Katriina Laaksonen, maakuntavaltuuston II varapuheenjohtaja Markku Leppälahti, maakuntajohtaja Juhani Honka, kehittämisjohtaja Matti Lipsanen ja suunnittelujohtaja Heikki Pusa. Yhteisneuvottelun asialista ja neuvottelussa käsitelty HHT-vyöhykevisio ovat esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 5/12 Yhteisneuvottelussa sovittiin mm. seuraavaa: - Pirkanmaa ottaa puheenjohtajavastuun yhteistyöstä ja erityisesti HHT-vyöhykettä koskevan esisopimuksen valmistelusta. - Maakuntahallitusten seuraava yhteisneuvottelu on to klo Tampereella (Asuntomessut). (JH) 9. SuccessPoint konsulttitoimiston / Juha Juntusen laatima Loppuraportti Yhdessä olemme edelläkävijä on esityslistan ohessa erillisenä liitteenä 6/12. (KH) 10. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirje hallituksille Työterveyshuoltolaki muuttuu : työntekijän työkyky on arvioitava ja työssä jatkamismahdollisuudet selvitettävä riittävän varhain.(kh) 11. Satakuntaliiton haaste maakuntien liitoille Satakuntaliitto on haastanut maakunnan liitot mukaan alueelliseen vesiensuojelutyöhön sekä Itämeren tilan parantamiseen. Hämeen liitto on ollut maakunnan liittojen joukossa vesiensuojelun aktiivinen edelläkävijä. Vanajavesi-keskus on Hämeen liiton näkyvä lippulaivahanke. Lisäksi Etelä- Suomen yhteistoiminta-alueen liitot neuvottelevat parhaillaan eri ministeriöiden kanssa vesiensuojelutoimin keskittyvän yhteishankkeen toteuttamisesta. (ML) Asiakirjat ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat.

25 Hämeen liitto Esityslista 3/ (25) 56 Muut mahdolliset asiat Maakuntahallituksen jäsenten esille ottamat asiat: Muut mahdolliset asiat:

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 2/2010 1 (47)

Hämeen liitto Esityslista 2/2010 1 (47) 1 (47) Aika: 15.3.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16)

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16) 1 (16) Aika: 10.5.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 72 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29) 1 (29) Aika: 24.6.2009 klo 15.30 Paikka: Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie 792 13330 Harviala 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 87 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27)

Hämeen liitto Esityslista 2/2011 1 (27) 1 (27) Aika: 14.02.2011 klo 9.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 11 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 12 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Aika: 21.6.2010 klo 10.00 12.15 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 84 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 5 / 16.4.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 16.4.2007 klo 10.15 54 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 55 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 3 56

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35)

Hämeen liitto Esityslista - Pöytäkirja 13/2007 1 (35) 1 (35) Aika: 17.12.2007 klo 10.00 Paikka: Sokos Hotel Vaakuna Possentie 7 Hämeenlinna 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...2 200 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...2 201 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 8/2008 1 (22) 1 (22) Aika: 25.8.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 121 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 122 Kokouksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 2 / 12.2.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 12.2.2007 klo 10.00 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 16

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14) 1 (14) Aika: 14.4.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 65 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 16.09.2013 09:30 Kokoustiedot... 1 128 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 129 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 1/2009 1 (25) 1 (25) Aika: 2.2.2009 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 3 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 15.1.2007 klo 10.00 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 3 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Maakuntahallitus 04.11.2013 KOKOUSTIEDOT AIKA 04.11.2013 klo 08:30-10:35 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 14.04.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 14.04.2014 klo 08:30-10:55 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 10/2006 13.11.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 13.11.2006 klo 8.30 10.20 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 1/2011

Hämeen liitto Esityslista 1/2011 Sivu 1/13 Aika: 30.5.2011 klo 10.00 Paikka: Eerikkilän Urheiluopisto Urheiluopistontie 138 Eerikkilä 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus... 4 2 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013

Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 Maakuntahallitus 25.02.2013 PÖYTÄKIRJA 2/2013 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastaminen 22 Maakuntajohtajan ajankohtainen katsaus 23 Talousarvion 2013 käyttösuunnitelma 24

Lisätiedot