Ennen vanhaan. Nykyään. Päihdepsykiatrisen hoitomallin rakentaminen Espoossa. Ostajain tarkkailu ja rekisteritoimisto. STAKES SOTKAnet 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennen vanhaan. Nykyään. Päihdepsykiatrisen hoitomallin rakentaminen Espoossa. Ostajain tarkkailu ja rekisteritoimisto. STAKES SOTKAnet 2004"

Transkriptio

1 Päihdepsykiarisen himallin rakenaminen Espssa Päihdelääkeieeen päivä Aulanglla Aulikki Ahlgrén,yl Espn ssiaali - erveysimi, Mielenerveys päihdepalvelu Ennen vanhaan. Oy Alk Ab Tampereella Osain arkkailu rekiseriimis Nykyään Espn ssiaali erveysimi Mielenerveys päihdepalvelu STAKES SOTKAne 2004 /1000 asuk. Esp Hki Tre Turku Vanaa Päihdepalvelujen surieia Kakai suhi päi vämsp. Kakai suhi päi vä- Päi hdehi päi vä Päi hdehul l n Päi hdehul l n Päihdehipäivä ma sp. avhikäynni ma avhi käynni s Psyk.avh. 338,3 349,8 74,6 542,2 327,8 laisks 6,42 10,59 8,38 8,52 9,66 hipvä 260,2 438,3 349,9 343,4 388,8 alkmyyni10 6,6l 9,9l 9,3l 9,2l 9,1l 0%alkh Päihdeh. laishi 5,8 6,0 4,3 4,1 5,2 8-9lk%,1/kk 21,44 20,65?? 17,95 sihumala up.päiv.% 15,59 15,38?? 15,87 1

2 Muuliike Espssa Väesö kasvaa hengelle vudessa (väkiluku ennakkie ) Väesönkasvu n synyvyyden enemmyyä kulleisuueen nähden muuvia (3307 synynyä 1129 kullua v. 2004) muui Espseen, muui Espsa ~ muuvi 1059 henkilöä v muui Espssa vunna 2004; sa vi muuaa useamman kerran vuden aikana 18 % esplaisisa muui vuden aikana 2500 uua asuna valmisuu vusiain Nin 2000 misusasuna vaihaa misaansa vusiain Muuliike keskiyy vukra-asunihin Dynaamisuua vai juuremuua??? Esplaisen huumeiden käyäjien hakeuuminen palvelujen piiriin Espn erveysneuvnapise Vinki v / 818 asiakasa v / 660 asiakasa 24 h arviini- kriisihiyksikkö Kurvin huumepliklinikka n. 300 esplaisa vusiain Krvaus- ylläpihidn piirissä v / 42 v / 43 esplaispilasa (ankslla lpeeu yheensä 11 hia, jisa sa vieriauunu) Kaksisdiagnsi Terveyspalvelu HUS päihdepsykiariassa alieiin 70 krvaushia. Opiidiriippuvuuden lisäksi 10% sch Espn keskus Espnlahi Leppävaara Mainkylä- Olari Tapila Mielenerveysj päihdepalvelu 23% mielialahäiriö 86% persnallisuushäiriö Terveydensujelu Sumen Lääkärilehi 9 / 2005: Vrma, Sker, Turiainen, Kaila Terveyspalvelu Palvelukeskuksen päällikkö alk. Mielenerveys- päihdepalvelujen palvelukeskus 2005 yh. 115 yönekijää Avpalvelu Kriisisairaanhia Psyklgi Palveluha Ospalvelu Laishi -kunuus Psipuun päihdehiyksikkö Pularmesän sairaalan päihdehi Klmirannan hiki Aurra-kdin s. 1 Aurra-kdin viisikk Ospalvelu Asumispalvelu Olarinluman vasaanki Sepänkylän ukiasunla Neppersin hulki Tueu asuminen Ospalvelu Peruspalvelu Ssiaali- erveysimi erveyskeskusen vasaanimina (psyk. esh:, aikuispsyklgi) neuvlaimina piskeli- yöerveyshul sairaala ssiaalipalvelujen vasaanimina lasen- nuriskdi asumispalvelu Opeusimi Nurisimi Muu Mielenerveys- päihdepalvelujen prrasus / Taina Schneider Mielenerveys- päihdehulln eriyispalvelu Mielenerveyspalvelujen hi- asumispalvelu Aurra-kdin sas 1 Aurra-kdin Viisikk Psykiarise spalvelu Päihdehulln hi asumispalvelu Arviinipalvelu Avhi Kakaisu- vieriushi Krvaus- ylläpihi Kunuus Eriyisryhmien palvelu Asumispalvelu Erikissairaanhi (vaaiva eriyispalvelu) Esh:n mielenerveyspalvelu HUS psykiaria / psykiarise pliklinika psykiarinen sairaalahi Esh:n päihdehipalvelu HUS päihdepsykiaria / päihdepsykiarian pliklinikka sas sekä piidiriippuvuuspliklinikka 2

3 K ilinen päihdepsykiarinen iimi MP aviee kehiämisen painpiseiä 2005 Organisiuminen Asiakashuksen paranaminen Kehiämisen painpiseiden valina Prjeki Mielenerveys - päihdehjelmayö Palveluhus ASUNNOTTOMAN ASIAKKAAN YHTEYDENOTTO AIKUISSOSIAALITYÖ AIKUISSOSIAALITYÖ TILANNEARVIO TUETTU ASUMINEN TUETTU ASUMINEN TUETUN ASUMISEN PALVELUT Y-SÄÄTIÖN Y-SÄÄTIÖN ASUNNOT ASUNNOT asuna asuna -asunihin -asunihin haeaan haeaan kaupungin kaupungin vukra-asunhakemuksella vukra-asunhakemuksella -liieeksi -liieeksi pullausun pullausun ssiaaliyönekijälä ssiaaliyönekijälä -vukraspimukse -vukraspimukse aluksi aluksi määräaikaisia määräaikaisia -kevyesi -kevyesi ueua ueua asumisa asumisa -VASU-prjekissa -VASU-prjekissa kehiey kehiey ehseun ehseun uen uen yömeneelmiä yömeneelmiä 1- ASUNNOTTOMIEN ASUNNOTTOMIEN SAS-RYHMÄ SAS-RYHMÄ -kknnuaan -kknnuaan kerran kerran Kuukaudessa Kuukaudessa -aikuisssiaaliyön -aikuisssiaaliyön ueun ueun edusa edusa PÄIHDEHUOLLON PÄIHDEHUOLLON KUNTOUTTAVAT KUNTOUTTAVAT ASUMISPALVELUT ASUMISPALVELUT Neppersin Neppersin hulki hulki Sepänkylän Sepänkylän ukiasunla ukiasunla Klmirannan Klmirannan hikdin hikdin asunla asunla OLARINLUOMAN OLARINLUOMAN VASTAANOTTOKOTI VASTAANOTTOKOTI ASUMISYKSIKKÖ ASUMISYKSIKKÖ TILAPÄISEN TILAPÄISEN MAJOITUKSEN MAJOITUKSEN PALVELUNTUOTTAJAT PALVELUNTUOTTAJAT -esimerkiksi -esimerkiksi Väinöläki, Väinöläki, Ring Ring Asunn Asunn -HT-Majiuksen -HT-Majiuksen käyösä käyösä luvuaan luvuaan alkaen alkaen -lk -lk päääny päääny ilapäisen ilapäisen kilpailuamisen kilpailuamisen periaaeisa periaaeisa MP Tueu asuminen r Y H T E Y D E N O T T O ALKUARVIOINTI (PeS /Tepa /Vapa) SOSIAALITYÖ, MUU VASTAAN- OTTOTOIMINTA -neuvna -hus - mivini - ilaneen kariaminen EI VAADI PÄÄTÖSTÄ - ma laikse -A-klinikan kakaisuhi - maalan kynnyksen palvelu PÄIHDEHUOLLON PÄÄTÖSPROSESSI Prsessin misa Tepa / Mielenerveys- päihdepalvelu HAKEMUSTEN KÄSITTELY (PeS) SELVITYKSET ASIANTUNTIJA- LAUSUNNOT, SUOSITUKSET -HTA -kakaisu- vieriushi - kunuus DOKUMENTOINTI - YPH-Effica PÄÄTÖKSEN VALMISTELU (PeS) HOITOON- OHJAUSESITYS - kunasuus - asiakasmaksusuus PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN (Tepa / MP) PÄÄTÖKSEN- TEKIJÄT -jhava ssiaaliyönekijä - ssiaaliyönekijä - asianuni TIEDOKSIANTO - asiakas - hiah - aikuisssiaaliyö HOITO HOITOYHTEENVETO - ssiaaliyönekijälle (PeS) - jhavalle ssiaaliyönekijälle (MP) Y h e y d e n nuri ise vanhemma ssiaali- kriisipäivysys Jrvi/ sm. ai psyk. pliisi muu Päiheillä irehivien alaikäisen palvelu & Tepan PeSn yheisyö Avpalvelu Kulu- piskelierveydenhul sekä erveysasemien vasaanimina Espn nurisaseman avhi Nurispsykiarian pliklinika (lähee) Alueen lasensujelussiaaliyönekijä Nuren palveluneuvna palveluhus ASO-ryhmä Kurvin huumepliklinikka 24 h MP / Marila & Schneider 2005 Laishi Espn vasaankdi nuriskdi Lasen nuren huumehiyksikkö - Breikki - Pikku-Pellas Päihdehi muussa lasensujelulaiksessa Nurispsykiarinen sashi (lähee) J ä l k i h u l MIELENTERVEYSTYÖ JORVI SOSIAALI- TERVEYS- KESKUKSET -PSYKOLOGIT -PSYK.SH:T PSYK. PKL ALUE- PKL:T P1 avkun. s. (12 ss) P2 av-sas kun. ki (6 ss) P3 akuui, suljeu s. (15 ss) P4 akuui. suljeu s. (15 ss) Tammiharjun sairaala 25 ss + 15 ss Aurraki s.1 (26 ss) Psyk.spalvelu (132 ss) Viisikk (25 ss) 3

4 TARPEET psykiaria päihdehi PTH:n ESH:n yheisyö Knsulaai Kunuus Palvelual + päiväiminakeskus Palveluhuksen Peruserveydenhulln aid Depressihi Psyksivarhaisunnisus Selviämishiasema Kakaisu-, vierius kunuus an asalle SAS (selviä-arvii-sijia) Ospalveluyheisyö Palveluhuksen Peruserveydenhulln aid Päihdepliklinikka Ennalaehkäisevä yö KYSELY MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMAN YHTEISTYÖKUMPPANEILLE TOIVOTTIIN: kaksis dg pilaiden hikejuihin hipalveluihin selkeyä sama pilas sama hipaikka asumispalveluia mningelmaisille mielenerveyspilaiden HTA an asalle nuren päihde- psykiarisen avhidn saaavuua yheisyöä palvelunuajien, ilaajien järjesöjen kanssa Mielenerveys päihdepalvelu aviee MP synergiaeu MP hjelma elkuussa avm + päihdeyö + krvaushi inegriuva peruspalveluihin päihdehin m-saajia, yönkier prjekeisa kesävään kehiykseen verksiuminen (seudullinen yheisyö) Päihdehankkeen euamisapa Scca, Helsinki, Esp, Vanaa ym. Yheinen Ehkäisevä yö Laiskunuus sraeginen suunnielu Osaamisen Yheisen sraegisen Ehkäisevän Tarkiuksenmukaisen suunnielun päihdeyön fkusiu palvelurakeneen luminen Tiedaminen Ennakinnin meneelmä Sisällöllinen Mielekäs palveluvalikk jäsenäminen Yheinen, verksiuminen Yheise palvelu palveluvalikk Tieverkn Timinnallinen Yheise hyödynäminen kilpailuuskrieeri Eriyisryhmä Mnidiagnsipilaiden laiskunuus Yheinen kilpailuus Päihdehankkeen aviee Ludaan pysyvä seudullise rakenee Vahviseaan pääkaupunkiseudun yheisä sraegisa suunnielua Jäsenneään kehieään ehkäisevää päihdeyöä Kunuavan laishulln prsessien yheinen uudelleen arviini Enäs psykiaria?: Peruserveydenhulln psykiarisen palveluiden? Tulevaisuus Prsessipalveluisa pilaaseen -päihdepsykiariaa parhaimmillaan samaanaikaan samassa paikassa 4

5 p/ m päihde+ m-ngelma m-ngelma + päihderiippuvuus mielenerveyden häiriö + päihderiippuvuus psykiarinen sairaus + päihderiippuvuus Fkuksessa P. vasuu hiahn vasuu selkeäksi Pilaan hidnarpeen arvi P. hiahn himivaai P. kanssa ehävä hisuunnielma P. kanssa kuljeava hiie P. paraneminen ai hidnkaminen P. irauuminen HTA kaksisdiagnsi-gradeeraus m- ai päihdengelma m + päihdengelma m häiriö + päihdengelma m-häiriö + päihderiippuvuus psykiarinen sairaus päihdengelma psykiarinen sairaus päihderiippuvuus psyykkinen häiriö + päihdengelma + smaainen sairaus ai muu haia jne.jne Ohjeisukse, säännökse, suunaukse, kaasrfi, rendi Lai, aseukse Käypä hi susiukse Menal Healh declarain WHO 2005 hyvinvini rendisairasuvuus yövima- yöllisyys yössäksaminen- uavuus ieus -ahdisuneisuus vankimäärä yheiskuna TULEVAISUUDEN HAASTEET KUPLAKAAVIO 2004 Ss. palv. Ise MT - Av - Sairaala Tua K & V PO Mniammaillinen iimi K OR A Halliu pilaan arviini hi Pilas (Päihde)psykiarinen avmielenerveysyö 2006 PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJAT yh.7 PÄIHDE + DEPRESSIO- SAIRAANHOITAJIA yh.5 Psykiaria - avhi - sashi - knsulaai Palveluhus - päihde - mielenerveys - asuminen HTA SeKaVa -pkl - kakaisu- vieriushi Asumisen eriyiss Terveyspalvelu -mielenerveysyö -vasaanimina - mini-inerveni Päihdehi - avhi - laiskunuus Mielenerveyden häiriö HTA Knsuliavuus SPT, lääke/hidn seurana Ryhmähid Akuuikriisivalmius Kriisipuhelinyö PSYKOLOGIT ( yh.7 +jhava) psykerapia, ryhmähid (mm. ahdisuneisuushäiriö) Depressihi Knsuliavuus SPT, IPT,lääke/hidn-seurana, ryhmähid Opiidikrvaushid, khi kgniiivinen, avieellinen yöe päihdengelma ajkriseuranna Kriisipuhelinyö 5

6 ESH Jrvi (SHP:n sairaala) Psykiarian pkl: päihdepsykiarinen hi-e yheisyö depressi-hian kanssa yheisyö A-klinikan (päihdepliklinikan) avhidn kanssa säännölliseksi päihdelääkeieus up dae (erikisumismahdllisuus?) knsulaaiiden lisääminen Mini-Inerveni uuksi Sairaalasas suljeu kunuussaslisäys päihdekäyö ei ese - selviämishiasema v.2007 päihdengelmaisen ahdsa riippuman hi mningelmaise HOSU, PTH päihdengelman unnisaminen (Audi,EurpAsi) päihdeilamia (päihdehi uuksi kuluusa) Hin pääsyn perusee STM (-HYKS, SHP) Aikuispsykiaria: Päihdengelmien kiireeön hi Läheeindikaai erikissairaanhin mm. piidiriippuvaisen krvaushijen suunnielu aliaminen piidi- amfeamiiniriippuvaisen vaikea vieriushid eriyissaamisa vaaivien päihdepilaiden hidn alkuarviini hikejun järjesäminen päihdepilaiden vaaiva yökyvyn arvi vaikea kaksisdg.pilas (psyksiasinen häiriö vaikea riippuvuus ai vaikea persnallisuushäiriö yhdisyneenä kaiseen huumeidenkäyöön) klmisdiagnsipilaa, jilla lisäksi esim. HIV jiden hi edellyää yheisyöä lääkeieeen eri erikisaljen välillä Päihdehul Espn kakaisu vierushiasema sekä päihdekunuus an asalle himedi, resurssini depressin unnisus, depressikulu Kakaisuhiasemien yönk - peruskakaisu - eriyiskakaisu vierus, esim. pp-pilaa Huumehid - valmiude lisää krvaushi massa kunnassa - kunuuksen kilpailuus, psykiarise arpee Päihdehulln asumispalvelu verksiuva (av)psykiarisiinpalveluihin Kunuuski (Neppers) yheisyö av kisairaanhin vanhuspalveluihin rakeneilla Tukiasunla (Sepänkylä) myös päihde- (k)+mielenerveyskunuujille - avie isenäiseen asumiseen, yöelämään Ensisu (Olarinluma) VASU II, akiivinen karius hinhus Asumispalvelu päihdehulln asumispalvelu eusilla - nure sekakäyäjä, käyösireileva - psyk-rgaanise ireyhymä, jia päihdekäyö, MRSA ym kmplisi - ikäänynee päiheiä käyävä / ai psyykkisesi ireileva Psykiarinen sairaus eusilla -asumispalvelu nurille, aikuisille, ikäänyneille mningelmaisille päihdepsykiarisille pilaille Päihdepsykiarinen avimina PTH Päihdepsykiarinen pliklinikka avkakaisu, knsulaai, ryhmä - yksilöhi, depressikulu Ospalvelu Eriyisasianunemus, eriyishid, mningelmaise Päiväiminakeskus, yheisyö yövimanpalvelukeskuksen kanssa Naisen + lasen alaikäisen eriyisarpee Eriyisasunimis päihdepsykiarinen palveluhus, case managemen päihde- mielenerveys asumispalveluihin (6+2+3) Järjesö, yhdisykse maalan kynnyksen palvelua 6

7 Uude medi Visi N cigarees 4 ähden sep by sep hjelma minä-sinäkeskeinen aseneellisuua pisava krkea avie kynnys N drugs N alchl N prblems a all! Tunne elämän n! 7

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta

ESIPUHE. Keski-Pohjanmaalla 7.12.2011. neuvottelukunta KESKI-POHJANMAAN KUNTIEN JA KRUUNUPYYN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIA 2012-2016 ESIPUHE TERVE KOTIKUNTA TURVALLINEN MAAKUNTA Keski-Phjanmaan päihdestrategia 2007-2011 n laajenemassa päihde- ja

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo

OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohtaja Päätöksentekijät Eerola Anja varapuheenjohtaja. Puittinen Marko Vornanen Timo -1, SOTELA 28.1.2015 17:00 OSALLISTUJAT Eerola Aila puheenjohaja Pääöksenekijä Eerola Anja arapuheenjohaja Hakala Kirsi jäsen Hokkanen Riso Holmroos Anna Kujamäki Kari Leskinen Pirkko Nuora Irma Pakarinen

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017

TALOUSARVIO 2015. TALOUSSUUNNITELMA vuosille 2016-2017 TALOUSARVIO 05 TALOUSSUUNNITELMA vuosille 06-07 Kunnanhallius 4..04 Kunnanvaluuso 0..04 Risijärven kuna Aholanie 9, 88400 RISTIJÄRVI Puh. (08) 65 543* Faksi (08) 68 33 www.risijarvi.fi eunimi.sukunimi@risijarvi.fi

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSESSA 2013 OLEVIEN TOIMENPIDE-EHDOTUSTEN MUKAISET TOTEUTUMAT VUONNA 2014 Liite 1

HYVINVOINTIKERTOMUKSESSA 2013 OLEVIEN TOIMENPIDE-EHDOTUSTEN MUKAISET TOTEUTUMAT VUONNA 2014 Liite 1 HYVINVOINTIKERTOMUKSESSA 2013 OLEVIEN TOIMENPIDE-EHDOTUSTEN MUKAISET TOTEUTUMAT VUONNA 2014 Liite 1 LAPSET JA NUORET INDIKAATTORI TAVOITE TOIMINTATAPA VASTUUTAHO SEURANTA Vanhemmuuden puute Vanhemmuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014 Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2014 Hallituksen päätös 11.12.2013 / 289 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1. AVOPALVELUJEN MAKSUT 3 1.1 KOTONA ANNETTAVA

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA Monipuolisesi k o o i s a Asumisen määrä- ja laauavoiee Tampereen kaupunkiseudulla vuosille 2014-2040 Kaisa Härkönen Sisällyslueelo MÄÄRÄ LAATU Aluksi 1.

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Asunnottomat vastaanottoyksiköissä

Asunnottomat vastaanottoyksiköissä Asunnottomat vastaanottoyksiköissä Asunnottomien vastaanottoyksiköiden asiakkaiden sosiaalinen tilanne ja terveydentila pääkaupunkiseudulla Elisabet Erkkilä ja Agnes Stenius-Ayoade Socca Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015 Etelä-Karjalan ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2015 Hallituksen päätös 17.12.2014 / 269 Tarkennukset 11.02.2015 / 29 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1. AVOPALVELUJEN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki Hailuoto Ii Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii Ylikiiminki 2 Projektityöryhmä Mikko Naarala, työryhmän puheenjohtaja, Oulun kaupunki Merja Halonen, projektipäällikkö,

Lisätiedot

Tampereen mielenterveyspalveluiden arviointi

Tampereen mielenterveyspalveluiden arviointi AVAUKSIA AVAUKSIA Kristian Wahlbeck, Marko Ekqvist, Virpi Jäntti, Outi Mantere, Veijo Nevalainen, Samuli Saarni, Eija Stengård, Timo Tuori, Erja Wiili-Peltola Tampereen mielenterveyspalveluiden arviointi

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli Alue- ja kuntapalvelut Kehittämisselvityksiä 23/2006 Ritva Teräväinen Maijaliisa Junnila Markku Pekurinen Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kartoitus / Mielenterveystalo.fi portaali

Varsinais-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kartoitus / Mielenterveystalo.fi portaali Varsinais-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kartoitus / Mielenterveystalo.fi portaali MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN SEMINAARI Olli Oranta 24.3. 2015 Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt 1 Esipuhe Tutkimuksen kohteena olivat Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan 2012-2015 kuuluvat

Lisätiedot

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö

Ulkoasun suunnittelu: Samuli Sirkiä, Ritva Eronen, Jaana Kaasinen ja Milla Rämö/Aspa-säätiö Taitto: Samuli Sirkiä/Aspa-säätiö ESIPUHE Rauma on tulevaisuussuuntautunut asumisen, koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin kaupunki, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Linnamäentien ryhmäkodin palvelutoiminnan järjestäminen ja kilpailuttaminen

Linnamäentien ryhmäkodin palvelutoiminnan järjestäminen ja kilpailuttaminen Sosiaali- ja terveyslautakunta 2 29.01.2014 Linnamäentien ryhmäkodin palvelutoiminnan järjestäminen ja kilpailuttaminen 1378/05.24/2014 Sote 2 Valmistelija: perhe- ja vammaispalvelun tulosaluejohtaja,

Lisätiedot