SOMERON SEURAKUNTA, PERUSTOIMINTOKUVAUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOMERON SEURAKUNTA, PERUSTOIMINTOKUVAUKSET 1.1.2011"

Transkriptio

1 1. YLEISHALLINTO KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuuston tehtävä - käyttää seurakunnan päätösvaltaa - siirtää päätösvaltaansa ohje- tai johtosäännöllä kirkkoneuvostolle, kappelineuvostolle ja johtokunnille (päätösvaltaa ei voida siirtää KL 9:1 mainituissa asioissa) Kirkkovaltuuston asiakas/kohderyhmä - seurakunnan jäsenet ja kaikki paikkakunnan asukkaat Kirkkovaltuuston sidosryhmät - seurakunnan organisaation muut luottamushenkilöt, vastuunkantajat sekä työntekijät - Someron kaupunki ja paikalliset yhdistykset - Kirkkohallitus sekä kirkolliskokous - Tampereen hiippakunta ja tuomiokapituli - Tammelan rovastikunta Kirkkovaltuuston resurssit - 23 seurakuntavaaleilla valittua jäsentä, toimikausi neljä vuotta - sihteerinä työjärjestyksen mukaisesti talouspäällikkö, jollei valtuusto toisin määrää Kirkkovaltuuston vuosiaikataulu TAMMIKUU - toimikauden 1. ja 3. vuosi: valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja - toimikauden 1. ja 3. vuosi: valitaan kirkkoneuvoston jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet - toimikauden 1. vuosi: valitaan kappelineuvoston ja johtokuntien jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet, valitaan tilintarkastajat, varatilintarkastajat sekä valitaan suhteellisten vaalien vaalilautakunta TOUKOKUU - toimikauden 4. vuosi: valitaan vaalilautakunnan jäsenet sekä varajäsenet seurakuntavaalien toimittamista varten TOUKO-KESÄKUU - hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus ja vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille LOKA-MARRASKUU - vahvistetaan veroprosentti seuraavalle vuodelle JOULUKUU - hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja vahvistetaan talousarvio

2 KIRKKONEUVOSTO Kirkkoneuvoston tehtävä - yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi - päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta - johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa - vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toimivuudesta - huolehtii kirkkovaltuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta - valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet - päättää kirkkoneuvoston ohjesäännössä mainituista muutoin kirkkovaltuustolle kuuluvista asioista Kirkkoneuvoston asiakas/kohderyhmä - seurakunnan jäsenet ja kaikki paikkakunnan asukkaat Kirkkoneuvoston sidosryhmät - seurakunnan organisaation muut luottamushenkilöt, vastuunkantajat sekä työntekijät - Someron kaupunki ja paikalliset yhdistykset - Kirkkohallitus sekä kirkolliskokous - Tampereen hiippakunta ja tuomiokapituli - Tammelan rovastikunta Kirkkoneuvoston resurssit - puheenjohtaja (kirkkoherra) sekä kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä, toimikausi kaksi vuotta - esittelijät kirkkoherra ja talouspäällikkö, sihteeri talouspäällikkö Kirkkoneuvoston vuosiaikataulu TAMMI-MAALISKUU - talousarvion toimeenpano - toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu KESÄ-ELOKUU - hautausmaakatselmukset ELO-MARRASKUU - toimintasuunnitelman ja talousarvio valmistelu - koulutus- ja virkamatkasuunnitelmat 3 x 4 KK - kolehtisuunnitelmat, jumalanpalvelussuunnitelmat KESÄKAUSITTAIN - leiri- ja retkisuunnitelmat - vuosilomajärjestys - muu valmistelu ja päätöksenteko sen mukaan kuin asioita tulee vireille

3 SOMERNIEMEN KAPPELINEUVOSTO Kappelineuvoston tehtävä - seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää ja taloudellisten asioiden hoitamista sekä tehdä kirkkoneuvostolle niitä koskevia esityksiä ja aloitteita - päättää talousarviossa sille osoitetuista varoista diakoniatyössä, jumalanpalveluselämässä ja yleisessä seurakuntatyössä sekä kappeliseurakunnan omalla toiminnalla hankituista varoista - suorittaa kappalaisen vaalin Kappelineuvoston asiakas/kohderyhmä - kappeliseurakunnan alueella asuvat seurakunnan jäsenet ja kaikki alueen asukkaat Kappelineuvoston sidosryhmät - seurakunnan organisaation muut luottamushenkilöt, vastuunkantajat sekä työntekijät - Someron kaupunki, Somerniemi-seura sekä muut paikalliset yhdistykset - Kirkkohallitus sekä kirkolliskokous - Tampereen hiippakunta ja tuomiokapituli - Tammelan rovastikunta Kappelineuvoston resurssit - kappalainen sekä kirkkovaltuuston valitsemat kahdeksan muuta jäsentä sekä varajäsenet, toimikausi neljä vuotta - esittelijä ja sihteeri kappalainen Kappelineuvoston vuosiaikataulu TAMMIKUU - toimikauden 1. ja 3. vuosi: valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja - talousarvion käyttösuunnitelma - kappeliseurakunnan toiminnasta toimintakertomus ELO-SYYSKUU - kappeliseurakunnan toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus PUOLIVUOSITTAIN - lausunto kolehtisuunnitelmasta TALOUSHALLINTO - muu valmistelu ja päätöksenteko sen mukaan kuin asioita tulee vireille Taloushallinnon tehtävä - edistää seurakunnan toiminnan taloudellisuutta ja varojen tarkoituksenmukaista käyttöä - hoitaa, kehittää ja johtaa talous-, henkilöstö-, kiinteistö- ja hautausmaahallintopalveluja seurakunnan toimintaa tukevalla tavalla Taloushallinnon asiakas/kohderyhmä - kaikki seurakuntalaiset sekä muut henkilöt, jotka asioivat taloustoimistossa - oma seurakunta julkisoikeudellisena yksikkönä

4 Taloushallinnon sidosryhmät Sisäiset: - seurakuntaan palvelussuhteessa olevat henkilöt - luottamushenkilöt - vapaaehtoiset vastuunkantajat Ulkoiset: - tilintarkastajat - Kirkkohallitus ja Kirkon työmarkkinalaitos - viranomaiset (mm. verotoimisto, työsuojeluviranomaiset, palo- ja pelastustoimi, Someron kaupunki, Kuntien eläkevakuutuslaitos) - palvelujen ja tavaran toimittajat (mm. vakuutusyhtiö, pankki, IT-aluekeskus, vartiointiyhdistys, kiinteistönhuolto, siivouspalvelu, urakoitsijat sekä tukkuliikkeet ja vähittäismyymälät) - palkkiotoimiset työn suorittajat - henkilöt ja yhteisöt, jotka vuokraavat seurakunnan tiloja Taloushallinnon henkilöresurssit ja työnjako Talouspäällikkö - taloushallinnon, hautaustoimen sekä kiinteistö- ja keittiötoimen kokonaisvastuu - työvuorosuunnittelu, kehityskeskustelut sekä muut esimiestehtävät taloustoimistossa sekä kiinteistö-, keittiö- ja hautaustoimessa (paitsi kausityöntekijät, joiden lähiesimies on seurakuntapuutarhuri) - talousarvion ja tilinpäätöksen laatiminen sekä niihin liittyvä ohjeistus - talouden suunnittelu ja omaisuuden hoito sekä maksuvalmiuden ja määrärahojen käytön seuranta - kirkkoneuvoston taloudellisten asioiden valmistelu ja esittely, kokoustiedotteiden julkaiseminen - kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston sekä valmistelutyöryhmän sihteeri (paitsi esityslistojen ja ptk-otteiden lähettäminen, josta huolehtii seurakuntasihteeri) - palkka-asiamies (palkkausmääräysten soveltaminen, neuvottelut luottamusmiesten kanssa) - työsuojelupäällikkö (työympäristötoimikunnan pj. vuorovuosin työsuojeluvaltuutetun kanssa, toimikunta kokoontuu n. 4-5 kertaa/v.) - hankintatoimi - kiinteistöjen korjaus- ja uudisrakentamistarpeen kartoitus, kilpailutus ja seurakunnan yhdyshenkilö hankkeiden toteutuksissa - it-asiat (alueyhteistyön johtokunta ja/tai neuvottelukunta) Toimistosihteeri - kirjanpito (myös hautainhoitorahasto) sekä käyttöomaisuuskirjanpito - taloustilastot - palkanlaskenta sekä siihen liittyvät tilitykset sekä tilastot - kirjanpitoon liittyvät tilitykset - osto- ja myyntireskontrat - laskutus (myös haudanhoitolaskuja) - haudanhoitosopimusten tulostus ja lähettäminen - rahaliikenne sekä keräys- ym. tilitykset - nimikirjanpito - hauta-asioiden ym. asiakaspalvelua

5 - it-tuen yhteyshenkilö, ohjelmien pääkäyttäjä Talouspäällikkö ja toimistosihteeri toimivat toistensa vuosilomasijaisina. Taloushallinnon vuosittain toistuvat toiminnot (vuosikello) Tammikuu - tietojärjestelmien vuodenvaihdeajot - talousarvion toimeenpano - palkkailmoitukset vakuutusyhtiölle - vuosi-ilmoitukset palkoista verottajalle Helmikuu - tilinpäätös (kirjanpito) - irtaimistoluettelojen päivitys - metsätilasto Maaliskuu - tasekirja allekirjoitettavaksi kirkkoneuvostoon - hautainhoitotarjouslaskujen lähettäminen - veroilmoitus Huhtikuu - taloustilastot Toukokuu - tilintarkastus Kesäkuu - talousarvion laadintaohjeet Elokuu - palkkatilastot Syyskuu - talousarvion valmistelu Marraskuu - talousarvio kirkkoneuvostoon Toistuvat toiminnot Jatkuvasti yhteydenottojen/tarpeen mukaan - asiakaspalvelu, yhteydenpito sidosryhmiin, sisäinen neuvonta ja neuvottelut, hankintapäätökset, henkilöstöhallintoon liittyvät neuvottelut ja päätökset Päivittäin - ostolaskut, kirjanpito sekä pankkitilien tapahtumat Viikoittain - ostolaskujen maksatus, käteistilitykset - laskutus Kuukausittain - kausi-ilmoitukset verottajalle - palkka-ajot (2x) - ay-tilitykset ja -raportit - alv- ja Kiel-tilitykset - kirjanpidon täsmäytykset - kiinteistö- ja hautaustoimen työvuoroluettelot, työaikaseuranta - kokousasioiden valmistelu Kolmannesvuosittain - palvelussuhdeilmoitukset eläkelaitokselle Puolivuosittain tai KirVesTes:in mukaisesti - palkkatietojen päivitys - neuvottelut järjestelyerien käytöstä

6 KIRKKOHERRANVIRASTO Kirkkoherranviraston tehtävä Kirkkoherranviraston tehtävänä on kirkonkirjojen pito ja valtakunnallisen väestötietojärjestelmän päivittäminen Someron seurakunnan osalta, asiakaspalvelu sekä toiminnallisen sektorin ja hallinnon tukipalvelu. Kirkkoherranviraston asiakkaat Kirkkoherranviraston asiakkaita ovat kaikki kirkkoherranvirastossa fyysisesti, puhelimitse, kirjeitse ja sähköpostitse asioivat henkilöt. Kirkkoherranviraston sidosryhmät Sisäiset sidosryhmät - seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt Ulkoiset sidosryhmät - viranomaiset, mm. maistraatit, poliisi, terveyskeskus - yritykset, mm. pankit, hautaustoimistot, vakuutusyhtiöt - kirkkoherravirastot - kirkkohallitus Kirkkoherranviraston virat ja työnjako Virat - toimistosihteeri - seurakuntasihteeri - 4 pappia päivystysvuoroin Työnjako 1. Kirkkoherranvirastoa johtaa kirkkoherra. 2. Päivystävä pappi on paikalla ma-pe klo 9-12 ja vastaa päivystysaikana tapahtuvista seurakuntatapahtumien ja toimitusten varauksista lukuunottamatta hautajaisvarauksia. 3. Toimistosihteeri ja seurakuntasihteeri - asiakaspalvelu - virkatodistukset, tulostetaan papinkirjasta - sukuselvitykset esim. perunkirjoitukseen, lainhuutoon - sukututkimukset Sukuselvitykset ja sukututkimukset tehdään manuaalisesti Someron ja Somerniemen vanhoista kirkonkirjoista. - hautausten varaaminen ja informointi papeille, kanttorille ja hautaustoimeen - varaukset muihin kirkollisiin toimituksiin pappien poissa ollessa - jäsenrekisterin ylläpito- ja viranomaistehtävät (mm. syntymän, kasteen, rippikoulun ja avioliiton rekisteröinnit, avioliiton esteiden tutkinnat, muutto- ja kuolinkirjaukset, jäsentietojen tarkistukset ja korjaukset, tietojen siirto VTJ:ään) - puhelinvaihteen hoito (keskus auki ma-pe klo 9-15) - toiminnallisen sektorin ja hallinnon tukipalvelu (mm. kastettujen, rippikoululaisten, vuosia täyttävien listojen ottaminen, kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston esityslistojen postittaminen ja päätösten tiedoksianto) - väestö- ja toimintatilastot - arkistointi.

7 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JUMALANPALVELUSELÄMÄ Tehtävä Kirkkojärjestyksen mukaan jumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita, kirkkoneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään (KJ 2:2). Päiväjumalanpalvelus aloitetaan yleensä kello 10 (KJ 2:3) ja se pidetään tavallisesti ainakin pääkirkossa. Asiakkaat Asiakkaina ovat kaikki jumalanpalveluksiin osallistuvat. Jumalanpalvelus on myös kelle tahansa avoin tilaisuus. Osaan jumalanpalveluksista kutsutaan lisäksi erilaisia ryhmiä, esimerkiksi karjalaisia, eläkeläisiä tai 50 vuotta aiemmin ripille päässeitä. Osaan jumalanpalveluksista liittyy kirkollinen toimitus (konfirmaatio, tehtävään siunaaminen), joka tuo mukanaan oman joukkonsa. Sidosryhmiä *sisäiset: kirkkoneuvosto, kappelineuvosto, kirkkoherranvirasto, papit, kanttorit, kuorolaiset, suntio, nuorisotyöntekijät, diakonit, emännät, vapaaehtoiset avustajat *ulkoiset: kirkkopyhien järjestelyyn osallistuvat järjestöt (esimerkiksi martat, maatalousyrittäjät ja partiolaiset) Toiminta Kirkkoneuvosto yväksyy kolmesti vuodessa jumalanpalvelussuunnitelman, jossa jumalanpalvelusten pitoajat ja -paikat on määrätty. Yksittäisen jumalanpalveluksen valmistelu tapahtuu liturgin ja kanttorin yhteistyönä. Pääsääntöisesti jumalanpalvelukset on pidetty sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapyhinä sekä itsenäisyyspäivänä Someron kirkossa kello 10 ja Somerniemen kirkossa kello 13. Ensisijaisesti jumalanpalvelus on aina messu. Poikkeuksen ovat muodostaneet itsenäisyyspäivän, jouluaamun ja pitkänperjantain jumalanpalvelukset sekä perhekirkot. Kirkkokäsikirja ja virsikirja antavat puitteet jumalanpalvelusten sisällölle. Kirkkovuosi määrittää osaltaan jumalanpalvelusten luonteen. Tällöin jouluja pääsiäisaika ovat korostuneimmin esillä. Jouluaaton hartaudet on järjestetty sekä Somerolla että Somerniemellä klo 15. Jouluyön messu on pidetty Somerniemellä klo 23. Jouluaamun jumalanpalvelus on ollut Somerolla klo 7. Pitkänperjantain sanajumalanpalvelukset on järjestetty Somerolla klo 10 ja Somerniemellä klo 12, Häntälässä ristinjuhla klo Pääsiäisyön messun aika on Somerniemellä ollut klo 23 (sen jälkeen on seurakuntatalolla ollut yöpala). Vuodenkierrossa konfirmaatiot sijoittuvat pääasiassa kesään, huhtikuussa kuitenkin kevät- ja iltarippikoulun konfirmaatio. Joillain kirkkopyhillä on myös vakiintunut paikkansa kalenterissa. Karjalaisten kirkkopyhä on ollut pyhäinpäivänä Somerolla messun yhteydessä (pyhäinpäivänä lisäksi iltakirkko klo 18), maatalouden kirkkopyhä lokakuulla ja rippikoulujen

8 MUSIIKKI alkajaispyhä lokakuun lopulla. Rippikoulunsa 50 vuotta aiemmin käyneet ovat viettäneet kirkkopyhää Somerniemellä juhannuksena ja Somerolla pyhäinpäivän jälkeisenä sunnuntaina. Kesällä Somerniemellä on vietetty kesävieraiden kirkkopyhää ja torilla on järjestetty yksi jumalanpalvelus. Isosten kirkkopyhä, jossa kesän isoset on siunattu tehtäväänsä, on järjestetty helmi-maaliskuulla Somerolla. Kesän lopulle ovat sijoittuneet yhteiset syntymäpäiväjuhlat. Syyskuun ensimmäinen sunnuntai on ollut työkauden alkajaisjuhla. Koululaiskirkkojen aikataulu määräytyy kouluvuoden mukaan. Resurssit, virat ja työnjako Jumalanpalvelusten pitopaikkoina ovat seurakunnassa kirkot sekä Somerolla että Somerniemellä. Läheiset seurakuntatalot palvelevat kirkkopyhiin liittyvissä juhlissa ja kirkkokahvipaikkoina, samoin seurakuntakeskus Somerolla. Jumalanpalvelusten toteuttamiseksi on seurakunnassa 4 papinvirkaa ja 1,6 kanttorinvirkaa. Suntio, jota sijaistavat seurakuntapuutarhuri ja erityisammattimiehet, huolehtii jumalanpalvelusten käytännön järjestelyistä. Eri tilanteissa diakonian viranhaltijat, nuorisotyönohjaajat ja lapsityöntekijät osallistuvat jumalanpalvelusten järjestämiseen. Kirkkoherranviraston työntekijät laativat jumalanpalveluksia varten listan kastetuista, vihittävistä (vihityistä) ja kuolleista sekä kolehtikohteista. Vapaaehtoisten panos näkyy eritoten erilaisten kirkkopyhien järjestelyissä ja toteutuksessa. Emännät vastaavat kirkkopyhiin liittyvistä tarjoiluista. Kirkkojärjestys sanoo, että kirkkoherra on vastuussa muun muassa jumalanpalvelusten oikeasta hoitamisesta (KJ 6:34). Hän huolehtii pappien ja kanttorien työnjaosta (vapaapäiväjärjestelyt, muut sunnuntaija pyhäpäiviin sijoittuvat työt ja mahdolliset sijaistukset) niin, että säädetyt jumalanpalvelukset tulevat pidetyksi. Samalla hän toimii mukana toteutuksessa. Liturgi ja kanttori ovat vastuussa yksittäisen jumalanpalveluksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Viikoittaiset työkokoukset toimivat foorumina, jossa voidaan keskustella paitsi yksittäisistä messuista myös pitemmän ajan suunnittelusta ja arvioida toteutuksia. Perustehtävä Julistaa musiikin välinein evankeliumia seurakunnan eri tilaisuuksissa Resurssit 1. TYÖNTEKIJÄT Seurakunnassa on kaksi kanttorin virkaa, toinen on ns. B-virka (100%, vaativuusryhmä 601) ja toinen ns. C-virka (60%, vaativuusryhmä 502). Kun C-virka keväällä 2011 täytetään, työnjako ja vastuut tarkennetaan. 2. SOITTIMET Urut, seurakunnan tiloissa on yhteensä kolme urkua.

9 - Someron kirkossa on Urkurakentamo Zachariassenin valmistama 19- äänikertainen urku vuodelta Tämä historiallisesti arvokas soitin vaatii erityistä huolenpitoa. Urkua on huoltanut Jouko Pirkkanen. - Somerniemen kirkossa on Urkurakentamo Tuomen v valmistama 12-äänikertainen soitin. Urkua on huoltanut Jouko Pirkkanen. - Someron siunauskappelissa on v hankittu Content-digitaaliurku, joka ei vaadi säännöllisiä huoltotoimenpiteitä. Pianot Someron seurakunnan tiloissa on yhteensä seitsemän akustista ja kaksi digitaalipianoa. Lisäksi seurakuntakeskuksessa on flyygeli. Kaikki akustiset soittimet vaativat säännöllistä huoltoa, lähinnä virittämistä. Muut soittimet ja laitteet Kanttoreiden käytössä on myös kolme ns. keyboardia seurakunnan ulkopuolella tapahtuvia tilaisuuksia varten. Lisäksi on hankittu bänditarviketta, kuten mikrofoneja ja johtoja. Nämä eivät vaadi säännöllistä huoltoa mutta edellyttävät asianmukaista käsittelyä. 3. NUOTISTO JA KIRJALLISUUS Musiikkityöllä on hallussaan seurakunnan kuorotoimintaan nähden kohtuullisen hyvä kuoronuotisto, urkunuottien osalta tilanne on jopa erinomainen. Lisäksi on muuta nuotistoa, kuten virsikirjoja, hengellisiä laulukirjoja sekä Suuri Toivelaulukirja -sarja kokonaisuudessaan. Musiikkityölle tulee Yhteiskustannuksen nuottiuutuudet automaattisesti. Lisäksi tulee kolme musiikkilehteä: Rondo, Kirkkomusiikki ja Sulasol-lehti. 4. VAPAAEHTOISET JA SIJAISET Seurakunnan musiikkityö ei toimi kokonaisuudessaan ilman vapaaehtoisia. Musiikin harrastajia tarvitaan esimerkiksi kuorolaisina sekä soittajina. Aktiiviset vapaaehtoiset toimivat musiikillisessa mielessä myös kanttoreiden lähimpinä työtovereina. Seurakunnan omien viranhaltijoiden ollessa estyneinä (vapaat, lomat, sairaus, päällekkäinen työ) paikkakunnalla on myös käytettävissä kohtuullisen hyvin sijaisia, joille maksetaan toimituspalkkioita tehdystä työstä. 5. OMA MUUSIKKOUS, HARJOITTELU JA KOULUTUS Kanttori palvelee seurakuntaa ja seurakuntalaisia tekemänsä musiikin kautta. Työtehtäviin, itse työhön sekä muusikkouteen liittyy säännöllinen ja riittävä harjoittelu sekä kouluttautuminen kaikilla musiikillisen työn osaalueilla (soittaminen, laulaminen, johtaminen). Työtehtävät - suunnittelu ja valmistelu - Jumalanpalveluselämä, musiikkityön pääasiallinen tehtävä on vastata musiikillisesta toteutuksesta seurakunnan jumalanpalveluselämässä. - kuorotoiminta, tällä hetkellä kolme kuoroa: 1) Somerniemen kirkkokuoro, joka toimii Somerniemen alueella ja esiintyy lähinnä jumalanpalveluksissa Somerniemellä. Kuorossa laulaa noin 10 laulajaa.

10 KASVATUS 2) Eläkeläisten Torstai-kuoro, joka toimii toimii laulavien eläkeläisten virkistyspaikkana. Kuoro laulaa lähinnä yksiäänisesti ja esiintyy messuissa mutta myös muissa lähinnä eläkeläisille suunnatuissa tilanteissa. Kuorossa on noin 15 laulajaa. 3) Kolmen kerran kuoro. Kuoro harjoittelee perustilanteissa nimensä mukaisesti kolme kertaa, jonka jälkeen on esiintyminen. Isommissa ja vaativimmissa produktioissa harjoituskertoja on useampia. Kuoroon on tarkoituksella yritetty houkutella hyvät perusvalmiudet omaavia laulajia, laulajia tulee produktioihin yleensä noin rippikoulu, yksittäisiä opetustunteja tai osallistuminen leireille kokoaikaisesti. - kasvatus ja diakonia, kanttori vierailee pyydettäessä ja mahdollisuuksien mukaan seurakunnan kasvatus- ja diakonisektorin tilaisuuksissa. Näitä ovat esimerkiksi päivä- ja perhekerho sekä diakoniatyön järjestämät tilaisuudet ja leiripäivät. - kanttori on myös mukana koulujen päivänavausringissä - erilaiset tilaisuudet ja juhlat, jossa yhteisellä laulamisella on suurempi tai pienempi merkitys. - konserttitoiminta, talvisaikaan konsertteja on järjestetty tarjonnan mukaan, kesäaikaan on useana vuonna järjestetty kesäillan musiikkia sarja. Sarja on alkanut juhannuksen jälkeen ja kestänyt yleensä kuusi viikkoa. Konsertit ovat olleet keskiviikkoisin klo 20 ja ne on pidetty yleensä kirkossa, joskus myös srk-keskuksella (sali 1). - tiedottaminen, tiedostuskanavina toimivat itse tehdyt mainokset ja julisteet, paikallinen Somero-lehti, alueelliset lehdet sekä alueellinen radio. Seurakunnalla on myös omat kotisivut tulevia tapahtumia -osioineen, jota kanttori osaltaan päivittää. Materiaalitilanne Uutta materiaalia, kuten sävellyksiä, nuotti- ja muuta kirjallisuutta sekä lehtiä ilmestyy Suomessa vuosittain jonkin verran. Tätä kenttää tulee seurata ja tarvittaessa hankkia uutuusmateriaalia kirjastoon. Tuntosarvet on hyvä pitää auki myös lähinaapureihin ja -alueisiin (Pohjoismaat, Baltia, Saksa, Englanti). Painosmäärät varsinkin kotimaisessa tuotannossa ovat yleensä varsin pieniä, joten uutta materiaalia on hyvä hankkia heti sen ilmestyttyä, vaikkei sitä kenties juuri nyt tarvitsikaan. Tarvittaessa kanttorin tulee pystyä tuottamaan pienimuotoista materiaalia myös itse. Ulkopuoliset kontaktit ja yhteistyökumppanit Someron kaupunki, Someron kulttuuri ry, Someron musiikinystävät sekä Lounais-Hämeen musiikkiopisto. Myös yksittäiset muusikot. Kontaktit ja verkostoituminen myös Someron rajojen ulkopuolelle (rovastikunnalliselta, hiippakunnalliselta, valtakunnalliselta tai jopa maailmanlaajuiselta tasolta). Tehtävä Seurakunnan kasvatustyön tehtävänä on huolehtia kristillisestä kasvatuksesta ja toimia siinä vanhempien sekä päivähoidon ja koulujen tukena.

11 Kohderyhmät ja työmuodot Kun lapsi kastetaan seurakunnan jäseneksi, hän tulee kasvatustyön piiriin. Työtä tehdään pikkulapsista alkaen alle kouluikäisten, koululaisten ja varttuneempien nuorten parissa. Rippikoulun jälkeen nuorille tarjotaan mahdollisuus paitsi seurakunnan toimintaan osallistumiseen myös omaan vastuuseen kerhonohjaajina ja isosina tyttöjen ja poikien leiritoiminnassa sekä rippikoulussa. Tarkoituksena on, että nuori varttuessaan säilyttää elävän yhteyden seurakunnan toimintaan ja löytää siinä oman paikkansa. Kasvatustyön omia työmuotoja on kahdeksan: päiväkerho, pyhäkoulu, tyttö-, poika-, rippikoulu-, nuoriso- ja oppilaitostyö sekä eri työmuotoja yhdistävä perhetyö. Keskeinen toiminta työmuodoittain 1. Päiväkerho Kerhoihin osallistuvat 3-5 -vuotiaat lapset. Päiväkerhon 8 kerhoryhmää kokoontuvat syys- ja kevätkaudella viikoittain. Vuonna 2009 kerholaisia oli 90. Viikkotoiminnan lisäksi kerhojen ohjelmaan kuuluvat kirkkoretket ja viisivuotiailla retki Siikjärvelle. Päiväkerhon työntekijöinä on yksi kokoaikainen lastenohjaaja sekä toisena työntekijänä kahdessa kerhoryhmässä pyhäkoulusihteeri. 2. Pyhäkoulu Tällä hetkellä työ on päivähoitopainotteista ja pääosin arkisin tapahtuvaa. Vuonna 2009 toimintakauden aikana n. kerran kuussa kokoontuvia ryhmiä oli 23 (neljä avoimia), joissa lapsia tavoitettiin n. 400 ja lisäksi n. 100 aikuista. Lisäksi on kerran kuussa kokoontunut sunnuntaisin yksi perinteinen pyhäkoulu. Kesällä on pidetty kaksi pyhäkoululeiriä osallistujia yhteensä 76 henkilöä. Pikkulapsityö (kortit 1-, 2-, 3 - ja 4-vuotiaille). Esikoululaisten kirkkoon tutustuminen. Pyhäkoulunohjaajien tukeminen. Työmuodosta pääasiallisesti on vastuussa pyhäkoulusihteeri. 3. Tyttötyö Tyttökerhoihin osallistuvat alakouluikäiset tytöt. Kerhoryhmiä v oli 7, joissa tyttöjä 92. Kerhot kokoontuvat viikoittain. Kerhoja ohjaavat joko nuorisotyönohjaaja tai tehtävään koulutetut kerhonohjaajat. Kerhonohjaajat ovat rippikoulun käyneitä ja kerhonohjaajakoulutukseen osallistuneita nuoria. Vuonna 2009 kerhonohjaajia oli 8. Kerhonohjaajakoulutus kestää kaksi viikonloppua ja siihen kuuluu koko toimintakauden tehtäviin liittyvä ohjaus. Tyttöleirejä on kesällä 4. Vuonna 2009 mukana oli 135 leiriläistä ja isosta. Lisäksi on yksi tyttöjen ja poikien yhteinen leiri. Vuosittain tehdään retki rovastikunnalliseen Syysrysäys -tapahtumaan. Tyttötyötä tekee yksi nuorisotyönohjaaja. 4. Poikatyö Poikien kerhoihin osallistuvat alakouluikäiset pojat. Kerhovuonna poikatyön kerhoja oli 4, joissa kerholaisia oli mukana 67. Kerhonohjaajia kerhoissa toimi 5. Siikjärvellä järjestettiin kesällä 2009 yksi poikien leiri, johon saivat osallistua myös isät. Mukana oli 23 poikaa

12 ja 3 isää. Avustajina leirillä toimi kolme isosta. Pojat ovat mukana vuosittaisessa rovastikunnallisessa Syysrysäys-tapahtumassa. Poikatyötä tekee johtava nuorisotyönohjaaja. 5. Rippikoulutyö Rippikouluun kutsutaan konfirmaatiovuonna 15 vuotta täyttävät seurakuntalaiset. Vuonna 2009 alkaneen rippikoulun kävi 119 Someron srk:n jäsentä. Rippikouluryhmiä oli 6: iltarippikoulu ja 5 leiriryhmää. Leirijaksot järjestettiin Siikjärven leirikeskuksessa. Iltarippikouluopetuksen ja leirien lisäksi rippikoululaiset osallistuvat itsenäisesti seurakunnan toimintaan sekä erikseen heille järjestettävään diakoniapäivään, kirkkoiltaan, jumalanpalvelusopetukseen sekä ulkoläksykuulusteluun. Jokainen rippikoululainen käy rippikoulua vähintään puolen vuoden ajan. Rippikoulutyötä tekevät papit, kanttorit, nuorisotyönohjaajat ja diakoniatyöntekijät. Leirityössä avustaa yksi määräaikainen leirityöntekijä. Työmuodon organisointivastuu on johtavalla nuorisotyönohjaajalla. 6. Nuorisotyö Nuorisotyön järjestämä toiminta on tarkoitettu rippikouluikäisille ja rippikoulun käyneille nuorille. Säännöllistä viikkotoimintaa ovat perjantaiset syys- ja kevätkaudella kokoontuvat nuortenillat. Toimintavuonna nuorteniltoja järjestettiin 28. Iltaa kohden osallistujia oli keskimäärin 26. Pojille tarkoitettu sähly kokoontuu Kiiruun koulun tiloissa torstaisin, osallistuja viimeisimpänä toimintavuonna 14. Rippikoulun jälkeen nuorille järjestetään syksyllä Siikjärvellä starttileiri, joka käynnistää toimintavuoden. Vuoden 2010 leirille osallistui kaikkiaan 45 nuorta. Osallistumme vuosittain valtakunnalliseen maata näkyvissä -tapahtumaan. Viikonlopun mittaiseen marraskuiseen tapahtumaan osallistuu yli nuorta, Somerolta mukaan lähtijöitä on n Rippikoulun jälkeen nuoret voivat tulla mukaan isostoimintaan. Somerolla isoskoulutus on kaksivuotinen. Syksyllä 2009 toisen isoskoulutusvuoden aloitti 13 nuorta ja ensimmäiseen isoskoulutusvuoteen tuli mukaan 31 nuorta. Ensimmäisen vuoden isoskoulutukseen kuuluu neljä viikonloppuleiriä ja mukanaolo nuortenilloissa sekä muu osallistuminen seurakunnan toimintaan. Toisena vuonna kurssilaiset ovat apuna ensimmäisen isoskurssivuoden opetuksessa sekä entistä syvemmin seurakunnan nuorten toiminnassa. Isoset toimivat ryhmänjohtajina rippikoululeireillä. Isosina rippikouluissa toimii vuosittain nuorta. Nuortenilloista päävastuun kantaa johtava nuorisotyönohjaaja, joitakin iltoja pitää myös toinen nuorisotyönohjaaja. Isoskoulutukseen nuorisotyönohjaajien lisäksi osallistuvat seurakuntapastorit sekä satunnaisesti tilapäiset leirityöntekijät.

13 7. Oppilaitostyö Oppilaitostyön keskeistä toimintaa ovat päivänavaukset ja koululaiskirkot. Alakoulujen avaukset pidetään pääsääntöisesti kuukausittain kaikilla alakouluilla sekä yläkoululla ja lukiossa kerran viikossa. Koulukirkkoja on alakouluilla 3: adventtina, pääsiäisenä ja keväällä koulun päättyessä. Adventtina ja kevään päätöksessä Oinasjärven koululle pidetään oma kirkko Somerniemellä, mutta pääsiäisenä myös Oinasjärvi osallistuu Someron kirkon koululaisjumalanpalvelukseen. Yläkoulun koulukirkot ovat Someron kirkossa adventtina ja keväällä lukuvuoden päättyessä. Koulukirkkoihin osallistuvat kaikki seurakuntaan kuuluvat koululaiset ja opettajat. Koulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön kuuluvat myös luokkien vierailut kirkossa sekä pääsiäisaikaan seurakuntakeskuksen pääsiäishuoneisiin. Pääsiäishuoneissa käy vuosittain satoja koululaisia. Oppilaitostyötä tekevät nuorisotyönohjaajat, papit, kanttori ja diakoniatyöntekijä. Pääsiäishuoneissa mukana on myös pyhäkoulusihteeri. 8. Perhetyö Perhekerho kokoontuu viikoittain seurakuntakeskuksessa keskimäärin 40 hengen voimin. Somerniemellä perhekerho kokoontuu kerran kuussa mukana keskimäärin 17 osanottajaa. Lapsille ja aikuisille on sekä yhteistä sekä eriytettyä toimintaa. Ohjelma seuraa kirkkovuotta ja koostuu erilaisista lapsiperheille ajankohtaisista aiheista. Perhekerhon toimintaan kuuluvat myös retkipäivät ja keväällä leiripäivä Siikjärvellä. Koko perheen askarteluillat järjestetään vuosittain jouluna ja pääsiäisenä. Vuonna 2009 mukana oli337 askartelijaa. Seurakunta kutsuu neli ja kasivuotissynttäreille mukaan koko perheen. Enkelikirkot järjestetään perinteisesti yhdessä MLL :n kanssa, sekä Someron että Somerniemen kirkoissa. Kasvatuksen työntekijöistä perhetyötä tekee toinen nuorisotyönohjaaja, pyhäkoulusihteeri ja lastenohjaaja. Johtava nuorisotyönohjaaja on mukana kasivuotissynttäreillä. Yhteistyötahot Seurakunnan muiden toimijoiden kanssa teemme yhteistyötä, kuten työmuotoesittelyissä erikseen todetaan. Ulkoiset yhteistyötahot vaihtelevat eri ikäryhmissä. Alle kouluikäisten osalta keskeinen kohderyhmä ovat kodit, kunnallinen päivähoito ja alakouluiästä alkaen koulut samoin kaupungin nuorisotyö ja muu vapaa-aikatoimi. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös harraste- ja liikuntajärjestöjen kanssa. Henkilöresurssit ja työnjako Johtava nuorisotyönohjaaja Tehtäviin kuuluvat työalan lähiesimiestehtävät sekä vastuu nuoriso- ja rippikoulutyön organisoinnista, omista rippikouluryhmistä vastaaminen, isostoiminta, nuortenillat, kahdeksanvuotissynttärit, päivänavaukset, koululaisjumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen, poikien kerhotoiminta, isien ja poikien leiri, retket, yhteistyö kaupungin

14 DIAKONIA toimijoiden kanssa sekä hartauskirjoitukset ja kasvatustyön johtokunnan sihteerin tehtävät. Nuorisotyönohjaaja Tehtäviin kuuluvat tyttökerhot, perhekerhot, päivänavaukset, koululaisjumalanpalvelusten sekä vauvakirkon suunnittelu ja toteutus, tyttöleirit 4kpl, retket, pääsiäishuoneiden suunnittelu ja toteutus (v kävijää), osallistuminen nuorteniltojen, rippikoulun ja isoskoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen, omasta rippikouluryhmästä vastaaminen, perheiden askarteluillat (5kpl), kahdeksanvuotissyntymäpäivät, yhteistyö kaupungin eri hankkeiden kanssa ja hartauskirjoitukset. Pyhäkoulusihteeri Pyhäkoulusihteeri on toisena vetäjänä kahdessa päiväkerho- ja perhekerhoryhmässä, toisena vetäjänä tyttöleireillä, päiväkerhon- ja perhekerhon retkipäivissä, toisena työntekijänä pääsiäishuoneissa, joissa v kävijöitä 400, vastaa seurakunnan kesäretkestä. Pyhäkoulusihteeri vastaa omalta osaltaan 4-vuotissynttäreistä, päiväkerhon- ja kouluun menevien kirkoista, Lapsen oikeuksien päivän juhlasta, kahdesta päivähoidon pääsiäishartaudesta ja joulurauhan julistuksesta sekä Laskiaisriehasta. Lastenohjaaja Tehtäviin kuuluvat päiväkerhon suunnittelu ja toteutus, kerhoryhmät, retket, vastaaminen omalta osalta 4-vuotissynttäreistä, päiväkerhon ja kouluun menevien kirkoista sekä pääsiäisen ja joulun askarteluillat. Muut työntekijät Eri yhteyksissä kasvatustyön työmuotojen toimintaan osallistuvat papit, kanttori ja diakoniatyöntekijät. Seurakuntapastoreista toiselle kuuluvat lapsityön papin tehtävät ja toinen osallistuu nuorisotyön tapahtumiin. Leirityössä käytetään tilapäisiä leirityöntekijöitä. Hallinto Kasvatuksen hallinnosta vastaa kasvatustyön johtokunta. Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän varsinaista jäsentä. Lisäksi kasvatussektorin työntekijöillä ja kirkkoneuvoston edustajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta kokoontuu tavallisesti 3-4 kertaa vuodessa. 1. DIAKONIATYÖN TEHTÄVÄ Diakoniatyön tehtävänä on etsiä ja auttaa kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuen vaikeuksissa olevia ihmisiä, joita ei muualta tuleva apu tavoita tai se ei ole riittävää. 2. DIAKONIATYÖN ASIKKAITA OVAT yksinäiset, läheisensä menettäneet, erilaisissa elämänkriiseissä elävät, syrjäytyneet, vanhukset, vammaiset, mielenterveyskuntoutujat, päihdekuntoutujat, omaishoitajat, taloudellisissa vaikeuksissa olevat, uusavuttomat jne.

15 3. DIAKONIATYÖN SIDOSRYHMIÄ Sisäiset sidosryhmät - diakoniatyön johtokunta - diakoniatyöryhmä - kappelineuvosto - kirkkoneuvosto - srk:n papisto ja kanttori messussa, kerhoissa ja eri tilaisuuksissa - nuorisotyö rippikoulun diakoniapäivässä - emäntä ja muu keittiöhenkilökunta tilaisuuksien tarjoilun suunnittelussa ja toteutuksessa - puutarhuri, suntio ja muu kiinteistöpuolen henkilökunta tilojen järjestämisessä ja kunnossa pitämisessä. - viraston henkilökunta talousasioiden hoidossa ja väestörekisteriasioissa Ulkoiset sidosryhmät - Someron kaupunki: sosiaalitoimisto, mielenterveysyksikkö, vanhainkoti, vuodeosastot 1 ja 2, kotihoitotoimisto, työpaja, Kiirun koulu, kehitysvammaisten toimintakeskus - Salon A-klinikka - Yksityiset hoitolaitokset ja yritykset: Erjan kotihoito, Hoivaketta, Iltatuuli - Eri yhdistykset ja järjestöt: näkövammaiset ry, Kuulonhuoltoyhdistys, Heli ry, sydänyhdistys, reumayhdistys, Somi ry, veteraanijärjestöt, eläkeläisjärjestöt, AA-kerho, Al anon, Martat, Diakoniayhdistys, MLL, SPR, Lions Club, Lions Ladyt, Evankeliumiyhdistyksen paikallisosasto, Herättäjäyhdistyksen alueyhdistys - Rovastikunnan seurakuntien työntekijät - Hiippakuntasihteeri - Kehitysvammatyön pastori 4. DIAKONIATYÖN TOIMINTA JA RESURSSIT 4.1 Vastaanottotyö ja viikottain/kuukausittain tapahtuva ryhmätoiminta Maanantai - Sepäntuvan aamuryhmä - Koisthuhdan kultaiseniänkerho 1xkk - Kehitysvammaisten omaisten keskusteluryhmä 1xkk Tiistai - Diakoniatiimi - Päiväpiiri joka toinen vk - Liisan kammari - Hyvän mielen ryhmä 1xkk - Vammaisklubi 1xkk - Vapaaehtoistyön päivystys Keskiviikko - Diakoniatoimiston päivystys - Keskiviikkokerho Torstai - Svenssonin päivystys - Somerniemen päivystys - Torstaipiiri

16 Perjantai - Diakoniatoimiston päivystys - Seuraavan viikon ryhmätoiminnan suunnittelu ja valmistelu - Viikon toiminnan kokoaminen ja tilastointi 4.2 Muu ryhmätoiminta - sururymä - Kaskiston iltapäiväkerho - vapaaehtoistyön kokoontumiset - rippikoulun diakoniapäivät 4.3 Kotikäyntityö - kotikäynnit vähintään 1x pv - onnittelukäynnit 85-ja vuotiaat 4.4 Retket, leirit ja virkistyspäivät - Diakonian kerhojen retki - Torstaipiirin retki - Liisan kammarin iltapäiväretki - Liisan kammarin emäntien retki - Kehitysvammaisten leiri - Sepäntuvan leiri - Eläkeläisten päivä x 2 - Mielenterveyskuntoutujien päivä - Vapaaehtoistyön virkistysilta - Veteraanien päivä - Omaishoitajien päivä - Somerniemeläisten päivä 4.5 Diakoniatyön tilastolliset luvut (2009v.) Asiakaskontaktit vastaanotolla, kodeissa ja muualla sekä puhelin ja sähköpostikontaktit, 2340 hlö Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät, 12 ryhmää, 213 hlö Retket, 7 retkeä, 262 hlö Leirit ja virkistyspäivät, 10 leiripäivää, 318 hlö Ruoka-avustukset 8810 euroa Muut taloudelliset avustukset 755 euroa 5.DIAKONIATYÖN VIRAT JA TYÖNJAKO 5.1 Virat - 1. diakonian virka - 2. diakonian virka - osa-aikainen(50%) työsopimussuhteinen diakoniatyöntekijä Työnjako 1. Diakonian virka - Johtava diakoniaviranhaltija: hallinnolliset tehtävät - pitää yhteyksiä työalan eri sidosryhmiin

17 - toimii diakoniatyön johtokunnan asioiden valmistelijana, esittelijänä ja sihteerinä - valmistelee talousarvion ja toimintasuunnitelman ja seuraa niiden toteutumista - laatii toimintakertomuksen - hyväksyy työalan laskut - perehdyttää uudet diakoniatyöntekijät - esittää työntekijöiden lomat ja siirtovapaat - Yleinen diakoniatyö: vastaanottotoiminta, kotikäyntityö, ryhmätoiminta, jumalanpalveluksissa avustaminen, työn kehittäminen, suunnittelu ja arviointi. - muut vastuualueet: vanhustyö, päihdetyö, Svensson työ, kansainvälinen diakonia, rippikoulun yhdyshenkilö 2. Diakonian virka - Yleinen diakoniatyö: vastaanottotoiminta, kotikäyntityö, ryhmätoiminta, jumalanpalveluksissa avustaminen, työn kehittäminen, suunnittelu ja arviointi. - Erityiset vastuualueet: Somerniemen diakoniatyö, vapaaehtoistyö, mielenterveystyö, vammaistyö, YV-keräys 3.Työsopimussuhteinen diakoniatyöntekijä - Yleinen diakoniatyö: vastaanottotoiminta, kotikäyntityö, ryhmätoiminta, jumalanpalveluksissa avustaminen, työn kehittäminen, suunnittelu ja arviointi 6. DIAKONIATYÖN TOIMINTATAVAT 6.1 Diakoniatyön toiminta-ajatus Diakoniatyön tavoitteena on henkisen, hengellisen ja aineellisen avun antaminen erityisesti sinne, minne muu apu ei ulotu. Tavoitteena on lähimmäisvastuun herättäminen seurakunnassa. Toiminta koostuu ihmisten kohtaamisesta vastaanotolla, kotikäynneillä ja ryhmissä, joissa keskustelun, sielunhoidon ja taloudellisen avun keinoin pyritään vastaamaan ihmisten hätään. Ryhmätoiminnan tavoitteena on seurakuntayhteyden luominen ja ylläpitäminen sekä etenkin vanhusväestön yksinäistymisen ehkäiseminen. Yhdessä kaupungin ja terveys- ja sosiaalitoimen sekä eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa toimitaan ihmisarvoisen elämän mahdollistamiseksi erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville. 6.2 Diakoniatiimin toiminta - Tiimi kokoontuu pääsääntöisesti joka ti klo Vetäjänä johtava työntekijä - Tiimissä jaetaan onnittelukäynnit ja muut työtehtävät - Työn suunnittelua, kehittämistä ja arviointia - Ajankohtaisista työtilanteista keskusteleminen 6.3 Diakoniatyönjohtokunta - Johtokunnan tehtävänä johtaa ja kehittää strategisesti työalaa yhdessä työntekijöiden kanssa - Työntekijät vastaavat työn operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä

18 - Johtokunta päättää diakoniatyön vapaitten varojen käytöstä - Johtokunta hyväksyy työalan toimintasuunnitelman, budjetin ja toimintakertomuksen ennen niiden viemistä kirkkoneuvostoon - Johtava työntekijä toimii johtokunnan valmistelijana, esittelijänä ja sihteerinä, kaikki diakoniatyöntekijät osallistuvat kokouksiin. 6.4 Koulutus ja työnohjaus 7. ARVIOINTI DIAKONIATYÖSSÄ 7.1 Sisäinen arviointi - keskustelut tiimipalaverissa - keskustelut viikottaisessa työkokouksessa ja kuukausikokouksessa - keskustelut diakoniajohtokunnassa - suullisen palautteen pyytäminen kerhojen vetäjiltä 7.2 Ulkoinen arviointi - Suullisen palautteen pyytäminen kerhoissa kauden päättyessä, eri tilaisuuksien, leiripäivien ja retkien päättyessä - Kirjallisen palautteen pyytäminen leirien päätteeksi 8. DIAKONIATYÖN SUUNNITTELUAIKATAULU Tammikuu - Tilastojen kokoaminen - Puolivuotisraportti taloudellisesta avustamisesta - EU-elintarvikeraportti - Lions Clubin kirkkokyydit - YV-keräyksen suunnitelupalaveri - Rovastikunnan diakoniatyöntekijöiden kokous - Syyskauden arviointi Helmikuu - YV-keräyksen aloitus, lista-ja lipaskeräys - Somerniemen laskiaistapahtuma - Toimintakertomus - Diakoniajohtokunnan kokous - Kesän toiminnan suunnittelu Maaliskuu - EU-elintarvike-erä saapuu - Uuden EU-elintarvike-erän tilaus - 70-ja 75-vuotiaiden juhla - Vapaaehtoistyön koulutusilta Huhtikuu - Diakoniajohtokunnan kokous - YV-toritapahtuma - YV-keräys päättyy - Kerhonohjaajien palaute ja suunnitteluiltapäivä - EA-kaappien tarkistus Toukokuu - Kevät retket ja virkistyspäivät - YV-keräyksen tilitys - Syksyn toiminnan suunnittelu

19 PERHENEUVONTA - Hiippakunnan diakoniapäivä - Rovastikunnan diakoniatyöntekijöiden kokous Kesäkuu - Kevätkauden kerhot päättyvät - Kehitysvammaisten leiri - Puolivuotisraportti taloudellisista avustuksista - Kevätkauden arviointi Heinäkuu Elokuu - Loppukesän virkistyspäivät ja leiri - Syyskauden kerhot alkavat käynnistyä - Kehitysvammaisten kirkkopyhä - Eläkeläisten kirkkopyhä Syyskuu - Toimintasuunnitelma ja budjetti - Diakoniajohtokunnan kokous - Somerniemen eläkeläisten kirkkopyhä - 2. EU-ruokaerän saapuminen - Kesäkauden arviointi - Kevään toiminnan suunnittelu - Rovastikunnan diakoniatyöntekijöiden kokous - Palaveri sosiaalitoimiston kanssa Lokakuu - Diakoniamyyjäiset - Vanhustenviikon juhla - Hiippakunnan YV-koulutuspäivä - Vapaaehtoistyön koulutusilta Marraskuu - Jouluavustusten hakuaika alkaa, päätökset loppukuusta - Diakoniajohtokunnan kokous - Sururyhmä alkaa kokoontua Joulukuu - Jouluavustusten jako - Somerniemen adventtijuhla - Vapaaehtoistyön puurojuhla - Diakonian kerhojen joulujuhla - Torstaipiirin jouluruoka Perustehtävä Kirkon perheneuvonnan tehtävänä on tarjota ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän muutos- ja kriisitilanteissa. Perheasiain neuvottelukeskusten (PNK) toimenkuvaan kuuluu myös työvoimatilanteen salliessa ennaltaehkäisevän perhetyön tukeminen, kouluttaminen, työnohjauksen ja konsultaatioiden antaminen, työyhteisöjen kehittäminen, yhteistyö seurakunnan eri työalojen ja yhteiskunnan eri auttamistahojen kanssa, tiedottaminen ja oman ammattitaidon ja tiimityön kehittäminen. Someron seurakunnassa työ käynnistyi kunnanhallituksen pyynnöstä: monien muiden kuntien tavoin Someron kuntakin halusi ostaa kirkon

20 perheneuvontaa täyttääkseen sosiaalihuoltolain mukaisten perheneuvontapalvelujen ja avioliittolain mukaisten perheasiain sovittelupalvelujen järjestämisvastuun. Kenelle ja kenen kanssa Perheneuvonnan asiakkaaksi voi oma-aloitteisesti hakeutua kuka tahansa somerolainen kuuluupa kirkkoon tai ei. Asiakkaaksi tullaan vain ajanvarauksella. Palvelu on ensisijaisesti tarkoitettu aikuisille. Tulla voi yksin, kaksin tai joskus myös lasten kanssa. Tarvittaessa asiakas ohjataan muun avun piiriin. Yhden asiakkaan, parin tai perheen kanssa työskentely kestää keskimäärin 5-10 neuvottelukertaa (a 2x45minuutin moduuli). Yhden hengen toimistossa lähes kaikki neuvottelut käydään ainoan työntekijän perheneuvojan kanssa. Joskus harvoin työparina voi olla joku yhteistyökumppani kaupungin perheneuvonnasta, mielenterveysyksiköstä tai A-klinikalta. Mitä tehdään Yhden hengen toimistossa Somerolla perheneuvojan virkaan kuuluu kaikki ne työtehtävät jotka isommissa neuvottelukeskuksissa jakautuvat kolmen eri viran haltijoille. Perheneuvoja siis tekee johtajan, perheneuvojan ja vastaanottosihteerin tehtävät: 1. Työalasta vastaaminen (toiminnan ja talouden suunnittelu, yhteydenpito esimiehen ja sopimusosapuolten kanssa, palveluista tiedottaminen) 2. Terapeuttinen asiakastyö/ korjaava, hoidollinen työ (yksilö- pari- ja perheneuvottelut, hoidolliset ryhmät) 3. Työnohjauksen antaminen yksilöille ja ryhmille sekä konsultaatiot asiakastyötä tekeville 4. Puhelintunnit uusia ajanvarauksia sekä akuutteja kriisejä ja muita lyhyitä keskusteluja varten 5. Hallintoon liittyvät toimistotyöt (asiakasrekisteri, tilastot, laskutus, ym) 6. Perheneuvonnan asiantuntijana toimiminen seurakunnan sisällä ja yhteiskunnassa (luennointi, työryhmät ym) 7. Saadut työnohjaukset ja konsultaatiot sekä jatkuva täydennyskoulutus 8. Yhteistyö kirkon perheneuvontaverkoston kanssa sekä toimialueella terapeuttista asiakastyötä tekevien kanssa. Asiakastyötä tilastoidaan kirkkohallituksen perheasiain yksikön ohjeiden mukaan. Viime vuosien yhteenvetona näkyy että asiakkaista noin 70%:lla tulonsyynä on ollut parisuhteen, vanhemmuuden ja perhesuhteiden kysymykset, lopuilla 30%:lla yksilökohtaiset esim elämänvaihekriiseihin liittyvät kysymykset. Vuorovaikutusongelmat, erokysymykset, uskottomuus sekä fyysinen ja henkinen väkivalta tuovat ihmisiä perheneuvonnan pariin. Asiakkaista kaksikolmasosaa (2/3) on ollut aviotai avoliitossa, työssäkäyviä ja vuotiaita. Tilastoinnissa perheasiain sovittelu rajataan usein eron harkintaan, toteuttamiseen ja erosta toipumiseen liittyviin keskusteluihin: näitä käsittelee runsas 40% asiakkaista ja lähes 50% yksilö- pari- ja perheneuvotteluista. Asiakkaaksi hakeutuneiden perheneuvontapalvelujen tarpeet ovat jo yli 22 vuotta täystyöllistäneet ajoittain ylityöllistäneet- yhden perheneuvojan. Tulevaisuudessa tavoitteena on että perheneuvonnan peruspalvelujen tuottaminen Somerolla jatkuu ja että somerolaiset seurakuntalaiset jatkossakin saavat perheneuvojan palvelut lähipalveluna.

21 Tavoitteena siis kaupungin ja seurakunnan hyvän yhteistyön ja rahoitusvastuun jatkuminen entiseen tapaan: v 2009 maksoi srk 40,5% ( eur), kaupunki 46,7% ( eur) ja muut 12,8% (7.400 eur) toimintakuluista ( eur). Miten tehdään Alkuvuonna 2010 on valmistunut kirkon perheneuvonnan strategiamietintö vuoteen 2016 ja tiivistelmänä strategiaesite. Osa edm tekstistä kuvaa jo nykyistä työotetta ja osa niitä suuntaviivoja joita kohti jokaisessa seurakunnan perheasiain neuvottelukeskuksessa edetään. Tavoitteena on että myöskin Someron (seudun) perheasiain neuvottelukeskus yhden perheneuvojan voimin voi edetä valtakunnallisten suuntaviivojen mukaisesti toimialueen ihmisten parhaaksi. Tekstin visio sanoo: Vuonna 2016 kirkon perheneuvonta tarjoaa yhä useammille ihmisille oikea-aikaista apua ja tukea pari- ja perhesuhteiden kysymyksissä sekä edistää toimivaa arkea perheissä. Toiminnan strategisia päätavoitteita on kirjattu kolme: 1) Ihmiset tulevat autetuiksi - asiakkaat saavat oikea-aikaista, kestoltaan riittävää ja laadukasta apua - onnistumme työntekijöiden valinnassa - koulutamme työntekijämme hallitsemaan sielunhoidollisia ja terapeuttisia menetelmiä - kehitämme jatkuvasti ammattitaitoamme - kokoamme säännöllisesti ja valtakunnallisesti asiakaspalautetta kehittääksemme toimintaamme 2) Edistämme toimivaa arkea perheissä - etsimme yhdessä ihmisten kanssa toimivan arjen edellytyksiä - tuemme parisuhteita ja perheitä yhteistyössä seurakunnan muiden toimijoiden kanssa - tuemme parisuhteita ja perheitä yhteistyössä yhteiskunnan ja muiden toimijoiden kanssa - osallistumme kirkolliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun parisuhteen, perheiden ja lasten hyvinvoinnin puolesta 3) Perheneuvonta on laajasti tunnettua kirkon työtä - verkostoidumme aktiivisesti paikallisella tasolla - lisäämme valtakunnallista ja paikallista tiedotusta kirkon perheneuvontatyöstä - välitämme kirkon ja yhteiskunnan päättäjille ajankohtaisen ja realistisen kuvan perheneuvontatyöstä Milloin ja miten arvioidaan Kirkkohallituksessa oleva kirkon perheasiain yksikkö, erityisesti sen johtaja ja koulutussihteeri ovat aina pitäneet syvällisesti huolta perheneuvonnan virkoihin valituista niin kouluttamalla, työnohjauksin, konsultaatioin, kokoamalla yhteisiin tilaisuuksiin, käymällä tapaamassa neuvottelukeskuksessa jne. Yhteydenpito edm yksikön suuntaan missä tahansa asiassa on aina ollut helppoa ja mahdollistanut monenlaiset toiminnan arvioinnit, niin ruusut kuin ehkä risutkin. Merkittäväksi laadunvarmistukseksi voidaan katsoa perheasiain yksikön ja sen tukena toimivan kehittämistyöryhmän valtakunnalliset selvitykset ja ohjeistukset (mm. määrä ja laatu-paperi).

22 LÄHETYSTYÖ Oman työn arviointia perheneuvoja tekee koko ajan asiakassuhteen aikana ja päättyessä, samoin pohtiessaan työskentelyään säännöllisessä työnohjauksessa (välttämätöntä terapiatyössä) ja tapauskohtaisissa konsultaatioissa. Neuvottelukeskusten johtajien kokouksissa, valtakunnallisilla perheneuvontaväen neuvottelupäivillä ja alueellisissa palavereissa joutuu myös arvioimaan ja vertailemaan oman keskuksen työtapoja ja oloja. Yhden hengen toimistossa työntekijä tarvitsee paljon yhteyksiä kollegoihin! Kehittämistyöryhmä valmistelee parhaillaan perheneuvontapalvelun ulkoista arviointia palvelemaan menetelmiä paikallisiin tarpeisiin: asiakasja sidosryhmäpalautteita ei systemaattisesti ole kerätty aiemmin. Täysin epätieteellisenä asiakaspalautteena voidaan pitää sitä, että 22 vuotta asiakkaita on riittänyt vaikka alkuvuosien lehti-ilmoittelun jälkeen pääosin vain puskaradio on palvelusta tiedottanut. Kuka tekee Viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (maisteri) ja kirkon järjestämä perheneuvojan erikoistumiskoulutus tai sitoutuminen sen suorittamiseen. Perehtyneisyys psykoterapiaan, sielunhoitoon ja työnohjaukseen katsotaan eduksi. Hakuprosessiin sisältyy soveltuvuustutkimus. Perheneuvojan 3-vuotista erikoistumiskoulutusta on juuri viimevuosina terävöitetty vastaamaan Valviran vaatimia perheterapiatutkinnon sisältöjä. Tällöin uudet perheneuvojat saisivat halutessaan psykoterapiapätevyyden edullisesti (kirkon kurssimaksut pieniä, mikä edullista myös srk:lle). Vuodesta 1988 Somerolla perheneuvonnasta huolehtinut viranhaltija on jäämässä eläkkeelle alkuvuodesta Valmistelutyö Kirkon perheneuvontatyön jatkumiseksi on meneillään. Tavoittena on nostaa Someron seurakunnan lähetyskannatus jokaisena vuotena isommaksi kuin aikaisempina vuosina. Keinoina lähetyskannatuksen nostamiseksi ja lähetystyön tutuksi tekemiseksi toimitaan seuraavasti: - järjestetään lähetystilaisuuksia, tapahtumia, konsertteja: - ainakin kahdet seurat, - keväälle ja syksylle kauneimpien hengellisten laulujen konsertti - laskiaistapahtuma, - keväällä ja syksyllä konsertti, - hautainhoitopäivä - juhannusjuhla aattona, - pihaseuroja, - nuotioiltoja, - lähetyslounas - lähetyspyhä, - kauneimmat joululaulut molempiin kirkkoihin eri pyhinä, - joulumyyjäiset Yhteydenpito nimikkolähetteihin ja lähetysjärjestöihin - Nimikkolähettien vierailuja.

23 - lähetysjärjestöjen vuosijuhlille osallistuminen, - osallistuminen järjestöjen neuvottelupäiviin tai koulutukseen Rovastikunnallinen ja hiippakunnallinen toiminta - Osallistuminen rovastikunnan lähetystilaisuuksiin, - Yhden rovastikunnallisen tilaisuuden järjestely, - Osallistuminen hiippakunnan lähetystapahtumaan Erilainen myyntitoiminta lähetystyön hyväksi - Adressien, korttien, kynttiläin, CD-äänitteen myynti, Lähetysrengas lähetystyön tukemiseksi ja tiedotuksen tehostamiseksi. KANSAINVÄLINEN TYÖ 3. HAUTAUSTOIMI Tuetaan Avinurmen ystävyysseurakunnan toimintaa ja seurakuntien välistä yhteydenpitoa yhteisen uskon vahvistamiseksi. Erityisesti pyritään hengellisen elämän edistämiseen. Ystävyysseurakunnan hengellisen työn tukeminen: - Yhteydenpito ystävyysseurakuntaan sähköpostitse - Yhteydenpito Avinurmessa vieraillen. - Avinurmen kirkkoherran avustaminen teologisen kirjallisuuden hankkimisessa. - Rukouksin muistaminen. Ystävyysseurakuntatyön kehittäminen vastavuoroiseksi: - Ystävyyseurakunatyöstä kertovan lehtikirjoituksen julkaiseminen Somero-lehdessä. - Esirukouspyynnöt puolin ja toisin. Tilaisuuksien järjestelyä - Vapputapahtuma - Avinurmilaisten vierailu Somerolla Jotta tavoitteiseen päästään, tarvitaan vapeehtoisia kansainvälisen työn tukemiseen. Pyritään aikaisempien aktiivisten tukemiseen ja uusien aktiivisten löytämiseen. Avinurmen seurakuntaa tuetaan myös taloisarviovaroin. Hautaustoimen tehtävä Valtiovalta velvoitti v hautaustoimilaissa evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntia ylläpitämään yleisiä hautausmaita. Hautaustoimen tehtävänä on vastata hautausmaiden, hautausmaakiinteistöjen ja niihin liittyvien alueiden rakentamisesta ja kunnossapidosta, vastata Someron ja Somerniemen hautausmaihin tapahtuvista hautauksista, huolehtia hautainhoito-rahastolle annettujen hautojen hoidosta sekä vastata seurakunnan kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapidosta. Hautaustoimen asiakas Hautaustoimen asiakas on jokainen - joka asioi seurakunnan hautausmailla - joka osallistuu siunaustilaisuuksiin - jolla on omaisia tai tuttavia haudattuna seurakunnan hautausmaihin

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ALUESEURAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ALUESEURAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ALUESEURAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa 13.1.2009 1 LUKU ALUESEURAKUNTA JA ALUENEUVOSTO 1 Jyväskylän seurakuntaan muodostetaan yhdeksän alueseurakuntaa,

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 MEILAHDEN SEURAKUNTA ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 1. Johtamisjärjestelmän kuvaus ja seurakuntatyön perusrakenne 2. Organisaatiorakenne: tiimit, vastuuryhmät ja johtoryhmä 3. Tiimin, tiimivastaavan, vastuuryhmän

Lisätiedot

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat.

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat. Sääntökokoelma A 16 YKV 24.5.2017 YKN 8.5.2017 Mitätöi lehden 10.12.2014 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV 10.12.2014 Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon seurakuntia

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lohjan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 18.12.2012. Hyväksytty Vihdin seurakunnan kirkkovaltuustossa 13.12.2012.

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2015 PERHEMESSUT 6.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 13.9. Martin srk-keskuksessa klo 15.00 20.9

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30

YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja 2/2016. Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun kappelineuvosto 13.4.2016-1- Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 13.4.2016 klo 17.30 18.30 Kurun seurakuntatalon sali Jäsenet KUTSUTUT JÄSENET: Varsinainen jäsen Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 6.10.2016 SEURAKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa xx.yy.2016 1 Johtosäännön sisältö Tässä johtosäännössä määritetään

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman tammitoukokuulle

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman tammitoukokuulle 589/2016 122 Kolehtisuunnitelma 1/2017-5/2017 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman tammitoukokuulle 2017. Käsittely Päätös Seurakuntaneuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelman

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari RIPPIKOULUPASSI Rippikoulupassi on sitä varten, että tutustut seurakunnan toimintaan. Siihen keräät merkinnät: 5 jumalanpalveluksesta 5

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.3.2004 42 1 Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. KL 4:1 Toteuttaakseen kirkon

Lisätiedot

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

HAUHON SEURAKUNTA. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2016 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 11.9. Messu, liturgia Tapani Vanhanen, saarna Katja Verho, kanttori Taina Kujanen. 18.9. Messu, metsästäjien kirkkopyhä,

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 11-2015 Aika 09.12.2015 kello 18.00 19.30 Paikka Virastotalo Läsnä Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen Arto,

Lisätiedot

JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT

JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT - Yhteisen diakoniatyön johtosääntö - Yhteisen sielunhoidon johtosääntö - Yhteisen lapsityön johtosääntö - Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA. Yki Hytönen ja Aija Lehtonen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, ROOLI JA ASEMA Yki Hytönen ja Aija Lehtonen Hyväksytty hallituksen kokouksessa 11.9.2014 HALLITUS JA SEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ KAMERASEURASSA - valitsee yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015 TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja kuulutus Tuuloksen seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään Tuuloksen srk:n Seurakuntakeskuksessa, Pappilantie 15, 14820Tuulos, tiistaina 2.6.2015

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 JUMALANPALVELUKSET Su 30.11.2014 klo 10 Adventin messu Lammin kirkossa klo 18 Adventtihartaus Evolla Pitkäniemenjärven Tuulenpesällä (opastus Evokeskukselta)

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa 2015 1 PERHEMESSUT 25.1. Hyvinkään kirkossa klo 10 8.3. Martin srk-talossa klo 15 15.3. Vehkojan srk-keskuksessa klo 11. Perhebrunssi klo 9.30 alk. 29.3.

Lisätiedot

Känkänen Petri. Suomalainen Tellervo jäsen Veikkola Heikki Kärki Hanna-Liisa Pettersson Juho

Känkänen Petri. Suomalainen Tellervo jäsen Veikkola Heikki Kärki Hanna-Liisa Pettersson Juho Kokousaika Keskiviikko 6.5.2015 klo 17.30 18.16 Kokouspaikka Someron seurakuntakeskus, kokoushuone Läsnä Hintsa Lilli-Irmeli puheenjohtaja Eino Pauli Kallio Anja Känkänen Petri Lankinen Anu Manni Markku

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan kesäriparit, vaellus, purjehdus, ratsastus Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 Naarila 3, Kesä-Angelat, Juvankoski, Vaellus, Purjehdus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

DIAKONIA kuuluu kirkon perustehtäviin. Se perustuu kristinuskon ajatukseen, että jokainen ihminen on lähimmäisemme ja lähimmäistä tulee auttaa.

DIAKONIA kuuluu kirkon perustehtäviin. Se perustuu kristinuskon ajatukseen, että jokainen ihminen on lähimmäisemme ja lähimmäistä tulee auttaa. DIAKONIATYÖN syksy 2015 DIAKONIA kuuluu kirkon perustehtäviin. Se perustuu kristinuskon ajatukseen, että jokainen ihminen on lähimmäisemme ja lähimmäistä tulee auttaa. Diakonia toteuttaa ja kutsuu toteuttamaan

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2014 1 (9) KOKOUSAIKA 10.12.2014 klo 17.30 18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta

Esityslista. Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (7) Aika Keskiviikko 4.5.2016 n. klo 17:20 - Kahvitarjoilu klo 16:45- Klo 17 varainhoidosta puhumassa Arto Virtanen ja Lea Rajamäki Nordeasta Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari, Päiväripari, Laskettelu Draamallinen messu Uskelan kirkossa pe 11.12. klo 18 talvileiri, laskettelu la 12.12. klo 18 päiväripari Tästä

Lisätiedot

YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Käsittelyt Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2016 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.11.2016 Yhteisen seurakuntatyön palveluiden johtosääntö 1 Vantaan seurakuntayhtymän

Lisätiedot

PERUSTOIMINTOKUVAUS ESIMERKIKSI NÄIN

PERUSTOIMINTOKUVAUS ESIMERKIKSI NÄIN PERUSTOIMINTOKUVAUS ESIMERKIKSI NÄIN? Hahmotelmaa siitä, miltä perustoimintokuvaus voisi näyttää CASE: X:n seurakunnan musiikkityö Espoon seurakuntayhtymä Operatiivisen suunnittelun kehittäminen Mauri

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 TERVEISIÄ VARTIOKYLÄN SEURAKUNNASTA: Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10/2008. AIKA 29.12.2008 Maanantai 18.00 19.40

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10/2008. AIKA 29.12.2008 Maanantai 18.00 19.40 NRO 10/2008 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.12.2008 Maanantai 18.00 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Einola

Lisätiedot

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA 23.12.2003 Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA Kirkolliskokous on 8 päivänä marraskuuta 2003 hyväksynyt seuraavat kirkkojärjestyksen muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numeroilla

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 3/2016

Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 3/2016 Pyhämaan Kappeliseurakunta Kappelityöryhmä Muistio 3/2016 Kappelityöryhmän kokous 10.9.2016 klo 19 Pyhämaan Seurakuntakoti Läsnä: Laiho-Virtanen, Lilja Kappelineuvoston jäsen /puheenjohtaja paikalla Sjöblom,

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa kevät 2016 1 PERHEMESSUT 17.1. Vehkojalla klo 11.00 Perhebrunssi klo 9.30 alk. 24.1. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (rippikoulusunnuntai) 31.1. Vauvakirkko

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Käsittelyt Yhteinen kirkkoneuvosto 23.4.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.6.2014 Tämä yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö tulee voimaan 1.4.2015. Yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön 1/6 Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 7.12.2006 A. Yleissäännökset 1 Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8.2013 klo 17.00 18.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta Annettu Turussa 5 päivänä marraskuuta 2009 ja 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Keskiviikko 20.10.2010 klo 18.00- Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2. krs, taloustoimiston

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019 2020 JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo - 1 - Aika Perjantai 16.9.2016 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen Jarmo Tuominen jäsen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2014 / 2014

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2014 / 2014 1 KOKOUSAIKA 24.11.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Särkijärven leirikeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (x) vpj Heimo Nordfors (x) j Tarja Hätönen (x) j Liisa Kivimäki (x) vj Minna Plihtari

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja Naarila 2

Rippikoulujen yhteisiä menoja Naarila 2 Rippikoulujen yhteisiä menoja Naarila 2 RIPPIKOULUPASSI Ennen leirijaksoa tutustut seurakunnan toimintaan. Rippikoulupassiin keräät merkinnät: 4 jumalanpalveluksesta 2 seurakuntatilaisuudesta (esim. diakonia-

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

28. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo

28. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo 1 1 Aika Perjantai 22.9.2017 klo 18.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Anne Ojaniittu Liisa Hosikkeen varajäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

HAUHON SEURAKUNTA SYKSY

HAUHON SEURAKUNTA SYKSY HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2017 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 17.9. Sanajumalanpalvelus, liturgia ja saarna Katja Verho, kanttori Päivi Ikäheimonen. 24.9. Eräkirkko Sappeen juhlakodalla

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto N:o 5/2016 Sivu 44

Kirkkoneuvosto N:o 5/2016 Sivu 44 N:o 5/2016 Sivu 44 Kokousaika Keskiviikko 7.12.2016 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Seurakuntatalo Saapuvilla olleet jäsenet ja varajäsenet Jäsenet Malinen Oiva, kirkkoherra, pj. Saastamoinen Matti, varapj.

Lisätiedot

Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä. Leo Glad 5.10.2011

Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä. Leo Glad 5.10.2011 Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä JÄSENISTÖN JA ASIAKKAIDEN TARPEET Palvelut PROJEKTIT Jäsenyyden vahvistaminen Hallinto ja talous Viestintä PERUSTEHTÄVÄ Julistus Kasvatus resurssit Diakonia

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan.

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan. Vuosikertomus 2014 SISÄLLYS& KIRKKOHERRANTERVEHDYS 3 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 4 KIRKKOHERRANVIRASTO 4 VIESTINTÄ 5 KIRKONPALVELUSKUNTA 5 KIRKKOMUSIIKKI 6 KASVATUS Lapset 6>7 Varhaisnuoretjanuoret 8 JULISTUSJAPALVELU

Lisätiedot

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA

VÄRT SI LÄN TAPAHTUMAKALENTERI MESSU VÄRTSILÄN KIRKOSSA VÄRTSILÄN TAPAHTUMAKALENTERI VÄRT SI LÄN KYL ÄT IEDO T E t alvi 2013 /20 14 www. vart sila.f i Värtsilän kirkossa tapahtuu! 04.12. klo 18 Jouluaskartelu perheille seurakuntakodilla. 08.12. klo 17-19 Myyjäiset

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

Paikka: takkahuone, seurakuntakeskus, Koulukatu 6

Paikka: takkahuone, seurakuntakeskus, Koulukatu 6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2016 Aika: torstai 1.9.2016 klo 17.38-19.06 Paikka: takkahuone, seurakuntakeskus, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: jäsenet: pj Minna Bergström

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017!

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017! Laukaan seurakunta tervetuloa 2017! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2017. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi nuorista käy rippikoulun

Lisätiedot