Suomen rakennerahasto-ohjelmat pärjäävät hyvin EU-vertailussa EU-taso kuitenkin heikko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen rakennerahasto-ohjelmat pärjäävät hyvin EU-vertailussa EU-taso kuitenkin heikko"

Transkriptio

1 Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastojen uutiskirje 3/ Suomen rakennerahasto-ohjelmat pärjäävät hyvin EU-vertailussa EU-taso kuitenkin heikko Ohjelmakauden rakennerahasto-ohjelmat ovat edistyneet varsin hitaasti EU:n jäsenvaltioissa. Vaikka ohjelmakausi on lähestymässä jo puoliväliä, ei kaikkien ohjelmien hallinto- ja valvontajärjestelmien kuvauksia ole vielä hyväksytty ja välimaksuina on ohjelmille maksettu vasta 7,8 % EAKR-, ESR- ja koheesiorahasto-ohjelmien yhteenlasketuista rahoituskehyksistä. Suomi sijoittuu jäsenvaltioiden välisessä vertailussa kuitenkin hyvin. EU:ssa on kuluvalla ohjelmakaudella yhteensä 317 EAKR- ja koheesiorahasto-ohjelmaa (ml. alueellisen yhteistyön ohjelmat), joista 311 oli helmikuun 2010 alkuun mennessä toimittanut komissioon hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen ja joista 278 oli hyväksytty. ESR-ohjelmia on 117, joista 116 oli helmikuun alkuun mennessä toimittanut hallinto- ja valvontajärjestelmäkuvauksen (hvj) ja joista 107 oli hyväksytty. Vähintään yksi välimaksu on maksettu 254:lle EAKR- tai koheesiorahastoohjelmalle ja 105:lle ESR-ohjelmalle. EAKR- ja koheesiorahasto-ohjelmissa oli välimaksuja helmikuun alkuun mennessä maksettu yhteensä 11,7 miljardia euroa, mikä on 8,5 % koko ohjelmakauden 137,3 miljardin euron kehyksestä. Eniten välimaksuja suhteessa kehykseen on komissiolta saanut Liettua, jonka kaksi toimenpideohjelmaa olivat helmikuun alkuun mennessä saaneet välimaksuina 14,8 % koko kauden yhteenlasketusta kehyksestä. Toisena oli Saksa, jonka 18:sta toimenpideohjelmasta 14 oli saanut hvj-kuvauksensa hyväksyttyä. Ohjelmien yhteenlasketusta kehyksestä oli helmikuun alussa kuitenkin välimaksuina saatu komissiolta jo 12 %. Kolmantena edistymislistalla olevan Viron (kaksi ohjelmaa, välimaksujen osuus 11 %) jälkeen tuleekin jo Suomi, jonka viidelle EAKR-toimenpideohjelmalle (ml. Ahvenanmaa) on komissiosta saatu välimaksuina 10,8 % koko ohjelmakauden yhteenlasketusta EAKR-kehyksestä. Suomen jälkeen seuraavina tulevat Irlanti ja Ruotsi. Bulgarian viidestä ohjelmasta ei yhdenkään hvj-kuvausta ollut helmikuussa vielä hyväksytty, joten välimaksujakaan ei ole vielä voitu maksaa. ESR -ohjelmissa oli välimaksuja helmikuun alkuun mennessä maksettu yhteensä 4,9 miljardia euroa, mikä on 6,4 % koko ohjelmakauden 76 miljardin euron kehyksestä. Jäsenvaltioista ripeimmin on edistynyt Irlanti, jonka ESR-ohjelman kehyksestä on välimaksuina maksettu jo 21 %. Seuraavina tulevat Itävalta (kaksi ohjelmaa, 18 %), Portugali (neljä ohjelmaa, 13 %) ja Belgia (kuusi ohjelmaa, 11,4 %). Suomi on listalla sijalla kahdeksan (välimaksujen osuus 8,8 % ohjelmakauden kehyksestä, ml. Ahvenanmaa) Viron jälkeen mutta ennen Ruotsia. Myös ESR:n osalta tilanne on huonoin Bulgariassa, jonka kahdesta ohjelmasta kummankaan 1 hvj-kuvausta ei vielä ole hyväksytty eikä välimaksuja siten voitu aloittaa. Teksti: Harri Ahlgren perustuen sihteeriharjoittelija Tatiana Nedenkon laatimiin taulukoihin SISÄLTÖ: 2 Itä- ja Pohjois-Suomen aluepolitiikkaa pohdittiin Pohjanhovissa 4 PAKETTI kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti 5 Itämeri-strategia käytännön tasolle missä mennään eri jäsenmaissa 6 Ajankohtaista rakennerahastotietojärjestelmistä 7 Rakennerahastojen kevään tapahtumakalenteri 9 Ajankohtaista lyhyesti

2 Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastojen uutiskirje 1/ Itä- ja Pohjois-Suomen aluepolitiikkaa pohdittiin Pohjanhovissa Rovaniemellä pidetyssä tulevaisuusseminaarissa etsittiin vastauksia muun muassa siihen, tarjoaako EU-toiminta Itä- ja Pohjois-Suomelle sellaisia hyötyjä ja voimavaroja, joilla alueellisen kehittämisen kokonaisuus saadaan toimimaan nykyistä tehokkaammin ja paremmin. Työ jatkuu Etelä- ja Länsi-Suomen alueiden kehittämisen tavoitteita ja haasteita käsittelevässä kolmannessa tulevaisuusseminaarissa Salossa Rovaniemen seminaarin tulevaisuusverstaiden johtopäätökset Demografia Tyylikkäästä taantumasta uljaan uudistumisen strategiaan Alueiden löydettävä oma potentiaalinsa Rohkeutta muutoksiin ja ohjaukseen Yritykset yhä yhteiskuntavastuullisemmiksi Käytäntölähtöinen innovaatiopolitiikka Käytäntölähtöiselle innovaatiotoiminnalle on edellytyksiä kaikilla alueilla, koska resurssina ovat alueella toimivien organisaatioiden osaajat. Lähtökohtana on käyttäjän tarpeiden tunnistaminen. Aktivoidaan potentiaali, joka alueelta löytyy ja hankitaan tunnistettuihin vajeisiin osaamista alueen ulkopuolelta. Palvelurakenne Palvelurakenteen ylläpitäminen edellyttää kumppanuutta eri toimijoiden (yksityinen/ julkinen/kolmas sektori) kesken Monilla alueilla väestön ikääntyminen ja epäedullinen huoltosuhde edellyttää konkreettisia toimia palvelumallien ja -rakenteiden uudistamiselle sekä innovaatioiden kehittämiselle ja käyttöönotolle. Kaikki lainsäädännölliset esteet tulee kartoittaa ja poistaa. Lisääntyvä palvelutarve luo runsaasti lisämahdollisuuksia yrittäjyydelle. Yrittäjyyden uusia muotoja ja yrityspalveluja tulee kehittää. Palveluiden kehittämisessä pelkän tuottavuuden lisäksi tulisi tarkastella myös tuloksellisuutta, laatua ja vaikuttavuutta. 2

3 Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastojen uutiskirje 3/ Koheesiopolitiikan tulevaisuus Pohjois- ja Itä-Suomessa Käytäntölähtöiselle innovaatiotoiminnalle on edellytyksiä kaikilla alueilla, koska resurssina ovat alueella toimivien organisaatioiden osaajat. Lähtökohtana on käyttäjän tarpeiden tunnistaminen. Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden erityisasema tulee huomioida jo komission viidennessä koheesiokertomuksessa. Harva asutus on saatava rahoituskriteeriksi. Erityisrahoituksen tavoitteeksi asetetaan 50 euroa/asukas/vuosi. Perusrahoitusta tarvitaan lisäksi 50 euroa/asukas/vuosi. Perussopimuksessa mainittu ongelmallinen väestökehitys tulee nostaa keskeiseksi kriteeriksi NUTS II alueen sisällä (NUTS IV). kausien tulokset, alueen potentiaali ja EU-lisäarvon luomisen mahdollisuudet - Pohjois- ja Itä-Suomen luonnonvarat ovat vahvoja lisäperusteita. Alueiden välisen yhteistyön jatkaminen pääosin nykyisin ohjelmarakentein on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista. Makroaluestrategia voi täydentää ja kehittää strategista alueellista yhteistyötä. Se ei kuitenkaan saa korvata nykyistä Interreg/ENPI rakennetta ja toimintaa. Pohjoinen makroaluestrategia Pohjoinen ulottuvuus EU:n Itämeristrategiassa on riittämätön, kun ajatellaan EU:n pohjoisten alueiden haasteita ja ennen muuta potentiaalia koko Euroopalle. Euroopan Pohjoinen ja Barentsin alue edustavat suurta kehittämispotentiaalia, jolla on tulevaisuudessa suuri merkitys koko Euroopan menestymiselle globaalissa kilpailussa. Potentiaali liittyy energiavaroihin, kaivostoimintaan, metsävaroihin, globaaliin logistiikkaan, kylmään teknologiaan, matkailuun jne. Makroaluepolitiikkaa kehitetään edelleen. Itämeristrategiassa tulee ottaa paremmin huomioon pohjoiset alueet. Rajat ylittävää -yhteistyötä vahvistetaan (Interreg ja ENPI) Komission esitys Eurooppa 2020-strategiaksi luo hyvän perustan Pohjoisen strategian vahvistamiselle Pyritään siihen, että Euroopan Pohjoinen ulottuvuus tulee osaksi EU:n teollisen perustan ja resurssiperustan vahvistamista -> Pohjoinen ulottuvuus globalisaation aikakauden EU:n teollisuuspolitiikkaan. Teksti: Kielo Karioja-Mäkelä 3

4 Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastojen uutiskirje 1/ Hyviä hankkeita PAKETTI kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti Palveluyhteistyö paketissa Kun kuntamuutokset myllertävät, rinnalle tarvitaan kunnollinen palvelurakenteiden kehittämisprojekti. Lahden alueen PAKETTIprojekti pyrkii luomaan yhdenmukaiset käytännöt kuntien välille ja kannustaa joustavaan päätöksentekoon. PAKETTI on käytännössä jatkoa viime vuonna päättyneelle kunta- ja palvelurakennehankkeelle. Aiemmin jo on luotu hyvin voimakas verkostoyhteistyö, jossa kunnat sitoutettiin luottamushenkilöiden avulla toteuttamaan asioita. Kun luottamushenkilöt ovat edelleen vahvasti mukana, saadaan ymmärrystä lisää myös päätöksentekopuolelle, projektijohtaja Jaana Simola linjaa. Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti hyödyntää omaa tuottavuusohjelmaansa, jonka tarkoituksena on tarkastella säästöjen lisäksi myös laatua ja vaikuttavuutta, siis suorituskykyä. Tärkeää on löytää yhtäläiset vertailumittarit alueen eri kunnille. Näin myös silloin, kun puhutaan kaikkia koskettavista peruspalveluista. Olemme tehneet maakunnallisen kouluverkkoselvityksen ja pyrkineet tarkastelemaan myös muita sivistystoimen yhteistyömahdollisuuksia. Yksi näistä on kirjastoyhteistyön lisääminen ja toteuttaminen. Tarkoitus olisi saada alueelle yhteiset kirjastokortit, varaus- ja hakuohjelmat, palautuskäytännöt ja niin edelleen, Simola kertoo. Yhteistä ja vertailtavaa Kuntien peruspalvelujen yhtenäistäminen ja niiden vertailtavuuden helppous auttaa yhteistoimintaa uudessa kuntakokonaisuudessa. Jos kaikki menee tavoitteiden mukaisesti, tuloksena on alue, jossa asiat toimivat joustavasti ja kaikkien hyödyksi. Siinä vaiheessa meillä on yhteiset palvelurakenteet, yhteinen tapa toimia muun muassa kirjastoissa ja kouluissa, yhteiset tuottavuuden mittarit ja samat käytännöt sosiaali- ja terveystoimessa sekä esimerkiksi yhteinen intranet, josta asiat löytyvät helposti. Lyhyesti, kun uusi kuntarakenne syntyy, ei enää pitäisi olla ongelmia palvelujen yhteensovittamisen kanssa, Jaana Simola kiteyttää. Kun uusi kuntarakenne syntyy, ei enää pitäisi olla ongelmia palvelujen yhteensovittamisen kanssa. PAKETTI kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti Ohjelma ja toimintalinja: Etelä-Suomi EAKR, TL 3 Projektikoodi ja toteutusaika: , Rahoitus: EAKR + valtio , kokonaiskustannukset Lisätietoja/toteuttajaorganisaatio: Jaana Simola, Lisätietoja: rahoittava viranomainen: Helena Masanti, 4

5 Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastojen uutiskirje 3/ Itämeri-strategia käytännön tasolle missä mennään eri jäsenmaissa Interact Point Turku järjesti yhteistyössä komission (DG Regio) kanssa Itämeri-strategian toteuttamista käsittelevän työkokouksen Riikassa. Kokouksen tarkoituksena oli kartoittaa mitä toimenpiteitä Itämeri-strategiaa toteuttavissa kahdeksassa jäsenmaassa on jo tehty ja mitä on suunniteltu tehtävän strategian viemiseksi käytännön tasolle kansallisissa rakennerahasto-ohjelmissa sekä alueiden välisen yhteistyön ohjelmissa. Lisäksi tavoitteena oli vaihtaa tähänastisia kokemuksia jäsenvaltioiden kesken sekä toimia kohtaamispaikkana rakennerahastojen hallinnoinnista vastaaville ja toisaalta Itämeri-strategian painopistealueiden koordinaattoreille. Kokoukseen osallistui yhteensä 110 edustajaa eri jäsenvaltiosta Avauspuheenvuorossaan komission edustaja José Palma Andres korosti, että komissio on Itämeri-strategian toteuttamisessa uudessa, muiden osallistujien kanssa yhdenvertaisessa yhteistyökumppanin roolissa. Itämeri-strategian onnistunut toteutus edellyttää, että kaikilla mukanaolevilla maasta ja organisaatiosta riippumatta on yhteinen käsitys strategian tarkoituksesta ja tavoitteista. Hanketason tarkastelu etenee Alueiden välisen yhteistyön ohjelmat ovat jo luonteensakin vuoksi kansallisia rakennerahastoohjelmia pidemmällä Itämeri-strategian huomioon ottamisessa ohjelmien toteutuksessa. Tämä koskee varsinkin Itämeren valtioiden välisen yhteistyön ohjelmaa sekä Central Baltic- ja South Baltic rajaohjelmia. Niissä pohdinnan ja valmistelun painopiste on siirtymässä Itämeri-strategiaa tukevien hankkeiden priorisointiin tulevassa päätöksenteossa. Kansallisissa rakennerahastoohjelmissa painopiste on Itämeristrategiaa tukevien hankkeiden tunnistamisessa. Kokouksen perusteella voidaan todeta Suomen olevan marraskuussa 2009 käynnistetyn hankekartoituksen ansiosta strategian ja rakennerahasto-ohjelmien välisen suhteen määrittämisessä jopa edelläkävijän asemassa - muissa maissa hankemassaa ei ole vielä tarkasteltu vastaavassa laajuudessa Itämeri-strategian toteuttamisen näkökulmasta. Latviassa tarkastelu on tehty teoreettisella tasolla arvioimalla ohjelmien sisältöjä ja päätyen siihen, että jopa 96 % toimista tukisi strategiaa. Ruotsissa puolestaan Itämeri-strategia on otettu mukaan EAKR-ohjelmien hankevalintakriteereihin mutta hankkeiden läpikäynnin teknistä toteutusta ollaan vasta valmistelemassa. Muissa maissa odotetaan edelleen tarkempia ohjeita. Komission linjaukset puhututtivat Kokouksessa nostettiin esiin joukko Itämeri-strategiaa tukevien hankkeiden määrittelyyn ja tunnistamiseen liittyviä kysymyksiä. DG Regio oli toimittanut muutamaa päivää ennen kokousta luonnoksen määrittelytyön tueksi. Siinä esitetään kullekin strategian neljän 5 päätavoitteen alaisista 15 painopistealueesta hanke-esimerkkejä, alueellista kattavuutta koskevia rajauksia sekä viittaus mahdolliseen kansainväliseen yhteistyöhön. Kansainvälistä yhteistyötä edellytettäisiin komission ehdotuksessa useimmissa painopistealueissa, ml. matkailuhankkeiden osalta, mikä herätti vilkasta keskustelua, koska tätä ei ole aiemmin korostettu eikä kansainvälinen yhteistyö sinänsä sisälly alueellisten rakennerahastoohjelmien toimenpiteisiin. Lisäksi esiin nostettiin maaseudun kehittämisohjelmien ja ESR:n rooli Itämeri-strategian toteuttamisessa, sillä ensin mainittuja ei ole ainakaan vielä pyydetty arvioimaan ohjelmissa käynnistettyjä hankkeita eikä Itämeri-strategian II pilarissa (Itämeri taloudellisesti menestyvänä alueena) juurikaan korosteta esim. työmarkkinoiden kehittämiseen ja työllisyyteen liittyviä näkökohtia. Käytännönläheisiä jatkuu >>>

6 Vipuvoimaa EU:lta >>> jatkuu ehdotuksia olivat mm. jo olemassa olevan menoluokkalistauksen hyödyntäminen hankkeiden määrittelyssä Lissabonin tavoitteiden tapaan, kaikille yhteisen Itämeri-strategiaa tukeva hanke tunnuksen luominen hankkeiden tiedotuksen tueksi ja toimijoiden motivoimiseksi sekä kullekin painopistealueelle jo nimettyjen koordinaattorien hyödyntäminen jäsenmaiden esittämien hankekandidaattien arvioinnissa ja hyväksymisessä, jolloin voitaisiin varmistua eri maiden ja viranomaisten hankkeiden tasalaatuisuudesta. Lisäksi komission toivottiin selvästi ilmaisevan, millä tasolla (4 päätavoitetta vai 15 painopistealuetta) raportointi tulisi ohjelmissa toteuttaa. Lisäohjeistusta tulossa Komissio lupasi toimittaa vielä huhti-toukokuussa lisäohjeistusta koskien mm. hankkeiden määrittelemistä, raportointia, valintakriteereitä ja rahoituskysymyksiä. Ensimmäisiä tuloksia Itämeri-strategiaa toteuttavien hankkeiden määrän ja sisällön kartoituksesta komissio odottaa jo kesäkuun lopussa toimitettaviin eri ohjelmien vuosiraportteihin, joiden pohjalta laadittava tilannekatsaus on määrä esitellä seuraavassa, Tallinnassa lokakuuta 2010 järjestettävässä Itämeri-strategiaa käsittelevässä kokouksessa. Suomen rakennerahasto-ohjelmien osalta tilanne on hyvä, sillä ensimmäinen hankkeiden tarkastelukierros on jo käyty ja viranomaiset ovat sen myötä tietoisia Itämeri-strategiasta ja sen painopistealueista. Mikäli komission uusi, tarkentunut ohjeistus sitä myöhemmin keväällä edellyttää, on täydentävän hankekartoituksen tekeminen huomattavasti helpompaa jo aiemmin tehdyn työn pohjalta. Teksti: Harri Ahlgren HUOM! Itämeri-strategian sisältöä kuvattiin tarkemmin Rakennerahastojen uutiskirjeessä 1/2010. Rakennerahastojen uutiskirje 1/ Ajankohtaista rakennerahastotieto-järjestelmistä Vuodenvaihteen käyttökatkoksen aikana toteutettiin rakennerahastotietojärjestelmiin mittava määrä aluehallintouudistuksesta (ALKU) johtuneita muutostöitä. Useita välittäviä toimielimiä yhdistyi uusiin ELY-keskuksiin, ja lakkautetuilta lääninhallituksilta EAKR-projektit siirrettiin maakuntaliittoihin. Lisäksi käyttöön otettiin projektien hallinnointia yksinkertaistava ns. yhden momentin malli. Pääsääntöisesti muutokset saatiin toteutettua suunnitellulla tavalla, mutta aivan ongelmitta ei selvitty. Kun järjestelmät avattiin käyttöön tammikuun loppupuolella, EURA järjestelmä ruuhkaantui pahoin seurantalomakeosion suuren käyttäjämäärän vuoksi. Tilanne korjattiin sulkemalla seurantaosio tilapäisesti, jotta mm. projektien maksatusten käsittely saatiin toimimaan viivytyksettä. Järjestelmään lisättiin teknistä palvelinkapasiteettia, ja helmikuussa seurantalomakkeiden toimittaminen ja käsittely saatiin jälleen toimimaan normaalisti. Teknisen puutteen aiheuttaman viivästyksen vuoksi seurantalomakkeiden toimittamiselle ja käsittelylle seurantakaudelta 2/2009 myönnettiin jatkoaikaa. Vastaavien ongelmien välttämiseksi jatkossa, on TEM:ssä käynnistetty EURA järjestelmän palvelinlaitteiston kokonaisvaltainen uusiminen. ALKU-hanke sekä alkuvuodesta voimaan tulleet laki- ja asetusmuutokset vaikuttavat EURA järjestelmällä tehtävien projekti- ja rahoituspäätösten sisältöihin. Näiden muutostöiden hitaus on viivästyttänyt uusien projekti- ja rahoituspäätösten teon aloittamista. Vuoden 2010 aikana rakennerahastotietojärjestelmiin on tarkoitus toteuttaa mm. viranomaisille tarkoitetut työkalut rahoitustietojen korjaustapahtumien hallinnointiin 6 sekä projektitarkastusten tietojen tallennus ja puuttuvien hallinnollisten käsittelytilojen merkintä EURA järjestelmään. Lisäksi täydennetään ja kehitetään raportteja sekä edelleen osin puutteellisia tiedonsiirtoja eri järjestelmien välillä. EURA 2007 ja Wepa järjestelmien virastopääkäyttäjille järjestetään touko-/kesäkuussa seuraava koulutuskierros, mistä löytyy lisätietoa tämän julkaisun tapahtumakalenterista. Koulutukseen kutsuttaville virastopääkäyttäjille lähetetään koulutuksesta lisätietoa huhtikuun aikana. Teksti: Keijo Hämäläinen

7 Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastojen uutiskirje 3/ Rakennerahastojen kevään tapahtumakalenteri Aika ja paikka Tilaisuuden nimi Aiheet Kohderyhmä MAALISKUU Kokkola Kaupungintalo Vaasa Yliopisto, Fabriikki Jyväskylä, Paviljonki Vipuvoimaa EU:lta hanketietoiskut Kampanjan tarkoituksena on antaa järjestöille ja muille potentiaalisille hanketoimijoille eväitä rakennerahastohankkeiden suunnitteluun, rahoituksen hakemiseen ja hankkeiden vetämiseen. Hanketyön peruskoulutuksen lisäksi jaetaan kokeneiden hanketoimijoiden tietoa ja verkotetaan pieniä toimijoita ammattimaisten hankeorganisaatioiden kanssa hankekumppanuuden synnyttämiseksi. järjestöt, yritykset, organisaatiot Vipuvoimaa EU:lta hanketietoiskut Ks. yllä järjestöt, yritykset, organisaatiot Valtakunnalliset MYR-päivät Helsinki SIIRI - itse toteutettujen projektien hallinnointijärjestelmän peruskoulutuksen ohjelma Joensuu (Kauppakeskus Isomyy) Menestystarinat maakunnissa maakuntakierros Joensuun teemana raja EU:n alue- ja rakennepolitiikka 2013 jälkeen maakuntien kilpailukyky maailmantalouden, ilmaston ja väestörakenteen murroksissa, MYR:ien rooli uudessa aluehallinnossa Kehittämisohjelmien seuranta ja raportointi, yhteistyö muiden kehittämisohjelmien kanssa, ulkoinen arviointi ja itsearviointi sekä tarjouskilpailujen järjestäminen, kansainvälinen yhteistyö ja tulokset ja niistä tiedottaminen TEM osallistuu rakennerahastotoiminnan menestystarinoita kuvaavalla näyttelyllä Euroopan komission Suomen edustuston, Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston ja UM:n Eurooppatiedotuksen järjestämään maakuntatilaisuuksien sarjaan vv maakuntien yhteistyöryhmien jäsenet, esittelijät ja asiantuntijat sekä ministeriöiden ja aluehallinnon EU-ohjelmista vastaavat henkilöt Kehittämisohjelmien vetäjät kansalaiset HELMIKUU 2010 HUHTIKUU Mikkeli Vipuvoimaa EU:lta hanketietoiskut Ks. yllä järjestöt, yritykset, organisaatiot Kuopio ks. yllä Kajaani ks. yllä Helsinki Tavoite 3 ohjelman seurantakomitea Loppuraportin hyväksyminen seurantakomitean jäsenet Joensuu Vipuvoimaa EU:lta hanketietoiskut ks. yllä järjestöt,yrityksen, organisaatiot Tampere ks. yllä järjestöt, yritykset, organisaatiot Aika ja paikka Tilaisuuden nimi Aiheet Kohderyhmä TOUKOKUU Turku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoiskut Ks. yllä järjestöt, yritykset, organisaatiot 4.5. Helsinki TEM:n itse toteuttamien RRhankkeiden talouskoulutus Rovaniemi, Arktikum 6.5. Rovaniemi, Arktikum Pohjois-Suomen rakennerahastopäivät Maksatushakemuksen laatiminen ja taloushallinnon perusasioiden kertaaminen Ajankohtaista tietoa ja koulutusta sekä mahdollisuus verkostoitua Pohjois-Suomen hanketoimijoille ESR-valtakunnalliset hankkeet ja teknisen tuen toteuttajat hankkeet Vipuvoimaa EU:lta hanketietoiskut Ks. yllä järjestöt, yritykset, organisaatiot Helsinki TEM:n valtakunnallisten ESRkehittämisohjelmien koulutus- ja keskustelutilaisuus Kehittämisohjelmien seuranta ja raportointi, yhteistyö muiden kehittämisohjelmien kanssa, ulkoinen arviointi ja itse-arviointi sekä tarjouskilpailujen järjestäminen, kansainvälinen yhteistyö ja tulokset ja niistä tiedottaminen kehittämisohjelmien vetäjät Salo Tulevaisuusseminaari III Alue- ja koheesiopolitiikan tulevaisuus KUTSU: johtavat virka- ja luottamusmiehet, tutkijat 11., 12., 17., 18., 19. ja 31.5., Helsinki TEM Espa, ATK-luokka EURA 2007 ja Wepa järjestelmien virastopääkäyttäjäkoulutus Tietojärjestelmien uudet ominaisuudet ja raportit KUTSU: kaikkien välittävien toimielinten nimetyt virastopääkäyttäjät, 1 pv/hlö Kuopio ESR-ohjelman seurantakomitea Seurantakomitean jäsenet, valmistelijat seurantakomitean jäsenet, valmistelijat Helsinki Bryssel Regions for Economic Change -konferenssi DG Regio järjestää, tarkoitettu alue- ja paikallistason toimijoille. Jaetaan Regio Stars Awards palkinto. Lisätietoa: conferences/sustainable-growth/home_en.cfm?nmenu=1 7

8 Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastojen uutiskirje 1/ Rakennerahastojen kevään tapahtumakalenteri Aika ja paikka Tilaisuuden nimi Aiheet Kohderyhmä KESÄKUU Inari Pohjois-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitea 1., 2., 3., 8. ja 9.6., Helsinki TEM Espa, ATK-luokka 2.6. Oulu, 8.6. Kuopio, Tampere, Helsinki TEM:n hallinnonalan koulutusohjelma Salmia/Jyväskylä EURA 2007 ja Wepa järjestelmien virastopääkäyttäjäkoulutus RR-tietojärjestelmien raporttien hyötykäyttö omassa työssä Yleiskoulutus Rakennerahastotoiminta tutuksi Viestintäkoulutus rakennerahastoviestintää toteuttaville viranomaisille Helsinki, Finlandia-talo Korjaavat toimenpiteetkoulutuspäivät Tietojärjestelmien uudet ominaisuudet ja raportit Tilaisuudessa käydään läpi RR-hallinnointi- ja tietojärjestelmäprosessi kokonaisuudessaan ja miten hallintojärjestelmä toimii Rakennerahastojen hallinnointiin liittyvät prosessit välittäville toimielimille tapahtuvasta määrärahan jaosta aina korjaaviin toimenpiteisiin. Mediakontaktit, sosiaalisen median mahdollisuudet, viestinnän hankinnat seurantakomitean ja sihteeristön jäsenet KUTSU: kaikkien välittävien toimielinten nimetyt virastopääkäyttäjät, 1 pv/hlö Elyjen ja liittojen välittäville toimielimille, sekä rahoittajille että maksajille HAKU: ELYjen rakennerahastoasioita hallinnoivat tai muuten rakennerahastoasioita kiinnostuneet henkilöt, joiden rakennerahasto-asioiden perustiedot ovat puutteelliset tai vaativat täydennystä laajennettu viestintäverkosto välittävissä toimielimissä korjaavista toimenpiteistä vastaaville Siiri-järjestelmän koulutuksien päivämääristä maalis-toukokuussa saa tietoa Tepon Kota-järjestelmästä. yrittäjyys ja Rovaniemellä teemana arktinen Eurooppa Rakennerahastojen ajankohtaispäivät pidetään syyskuussa. Menestystarinat maakunnissa maakuntakierros EU Arjessa tapahtumien yhteydessä Kokkolassa teemana TEM:n hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointikoulutusta järjestetään Helsingissä Brysselissä järjestetään OPEN DAYS lisätietoa: ja Employment week lisätietoa: Syksyn alustava tapahtumakalenteri ilmestyy uutiskirjeessä kesäkuussa. Lisätietoja: Jaana Valkokallio 8

9 Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastojen uutiskirje 3/ Ajankohtaista lyhyesti ESR-hankekysely on tärkeä osa vaikutusten arviointia ESR-ohjelman ja sen toimintalinjojen toteutuksen arvioinnista vuosina tehtiin sopimus helmikuussa. Arvioitsijoiksi valittiin Mikko Valtakari Tempo Economics Oy:sta ja Henrik Pekkala Ramboll Management Consultingista. Kevään aikana kilpailutetaan erillisenä hankintana ESR-ohjelman strategian arviointi, joka käynnistyy syksyllä. Strategian arvioitsijan työ tulee perustumaan suurelta osin toimintalinjojen arvioitsijoiden työlle. Arvioitsijat ovat viime viikolla (viikko 10) lähettäneet kaikille ESR-hankkeiden projektipäälliköille sähköisen viestin ja sen liitteenä kyselylomakkeen, jolla kerätään tietoja projektin toteutuksesta. Kerättävä tieto täydentää EU- RA2007-järjestelmästä saatavaa tietoa. Vastauksia toivotaan maaliskuun aikana. Hankkeille suunnattu kysely on tärkeänä osana ohjelman ja sen toimintalinjojen tulosten ja vaikutusten arviointia. On toivottavaa, että rahoittajina toimivat välittävät viranomaiset omalta osaltaan vaikuttaisivat siihen, että vastausprosentti saataisiin mahdollisimman korkeaksi. Tiedonkeruuseen käytettävää lomakkeistoa on testattu jo ensimmäisellä arviointikierroksella vuosina , ja sitä on kehitetty ja kevennetty saatujen kokemusten perusteella. Viime vuonna arviointikyselyyn osallistuneille hankkeille on lähetetty entistä tiivistetympi lomakeversio, jonka sisältämissä kysymyksissä kartoitetaan enemmän hankkeiden tuottamia tuloksia. Hankkeiden tiedotusohjetta päivitetty Teksti: Aila Ryynänen Uuden päivitetyn ohjeen keskeinen muutos on, että aineellisia investointeja sisältävissä hankkeissa voidaan pysyvien tietokylttien sijaan soveltuvin osin käyttää muita välineitä, kuten Eurooppatunnustarroja rahastomaininnalla ja Vipuvoimaa EU:lta logotarroja. Uusi tiedotusohje on saatavilla tästä linkistä Tarroja voi tilata osoitteesta Rahoituspäätöksen tehnyt viranomainen voi liittää tarra-arkit päätöksen liitteeksi. Lisäksi ohjeessa tarkennetaan, että tietokyltin EU-tuesta kertovien em. logojen määrä on 25 % kyltin pinta-alasta. Teksti: Jaana Valkokallio Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö, alueiden kehittämisyksikkö, rakennerahastopolitiikkaryhmä Toimitus: Jaana Valkokallio, Taitto: Viisikko-Communica VCA 9

Rakennerahastojen uutiskirje 1/09 20.10. 2009

Rakennerahastojen uutiskirje 1/09 20.10. 2009 Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta EU:n aluepolitiikan

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2009 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 18. 19.5.2010 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

15 Luovilla aloilla potentiaalia 16 Maaseutupolitiikan vaativa syksy. n hallinnon kehittäminen

15 Luovilla aloilla potentiaalia 16 Maaseutupolitiikan vaativa syksy. n hallinnon kehittäminen 1/2008 n Pääkirjoitus: 2 Mahdollisuudet käyttöön kaikilla tasoilla n Euroopan Unioni 3 Brysselin kuulumisia 4 Tilannekatsaus koheesiopolitiikan uudistamiseen 5 Ranska tuo ilmastoasiat ja koheesion kaupunkipolitiikkaan

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2008 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 13 14.5.2009 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

Matkailun rakennerahastohankkeille

Matkailun rakennerahastohankkeille Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta Matkailun rakennerahastohankkeille

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 24.5.2010 / Versio 0.1.1 (raportti käsitellään: seurantakomitea 7. - 8.6.2010 Lahti) CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1. Ohjelma-alueen kuvaus

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta. Kampanja rakentuu elinkeinoliikenne- Alueellisilla tietoiskuilla vauhditetaan rakennerahastotoimintaa SISÄLTÖ:

Vipuvoimaa EU:lta. Kampanja rakentuu elinkeinoliikenne- Alueellisilla tietoiskuilla vauhditetaan rakennerahastotoimintaa SISÄLTÖ: Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastojen

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011

VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 VAIKUTTAVUUTTA ESR-KEHITTÄMISOHJELMILLA Seminaarin loppuraportti 10.12.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1.1 Valtiosihteeri Tapio Kosunen: nuoret, osaaminen ja luova talous tulevaisuuden tekijöinä...

Lisätiedot

lapiolla. Ulkopuolinen asiantuntija, broker, toi mukanaan auran.

lapiolla. Ulkopuolinen asiantuntija, broker, toi mukanaan auran. Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta Broker auttaa

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 LIITE 4 SK 12.6.2013 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1.

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

RAKENNERAHASTOJEN UUTISKIRJE

RAKENNERAHASTOJEN UUTISKIRJE RAKENNERAHASTOJEN UUTISKIRJE 2/14 27.2.2014 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto Sisältö Kumppanuussopimus toimitettu komission hyväksyttäväksi 1 Kumppanuussopimus toimitettu

Lisätiedot

Sole poka mithän! Vipuvoimaa EU:lta. Ministeriöiden puheenvuoroissa

Sole poka mithän! Vipuvoimaa EU:lta. Ministeriöiden puheenvuoroissa Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta Sole poka mithän!

Lisätiedot

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010

EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 EAKR toimenpideohjelmien ja kansallisen rakennerahastostrategian 2007-2013 arviointi vuosina 2007-2010 Teema 1. Yritystoiminnan edistäminen Loppuraportti Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta. Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015

Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta. Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015 Kokemuksia Kestävää kasvua ja työtä ohjelman ensimmäisestä toteutusvuodesta Liite 11 Seurantakomitea 4.-5.6.2015 2 Sisältö Johdanto... 3 Etelä-Suomen suuralue... 3 Länsi-Suomen suuralue... 4 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EU:n innovaatio- ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EU:n innovaatio- ja aluepolitiikkaan Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 29 OLLI JAKONEN, RITVA MITCHELL Kulttuuripolitiikan yhteys EU:n innovaatio- ja aluepolitiikkaan EU:N RAKENNERAHASTOJEN JA MAASEUDUN

Lisätiedot

1. Johdanto... 2. 2. Ohjelmatason indikaattorit... 2. 3. Toimintalinjatason indikaattorit... 3. 4. Toimintalinjan toimeenpanon arviointi...

1. Johdanto... 2. 2. Ohjelmatason indikaattorit... 2. 3. Toimintalinjatason indikaattorit... 3. 4. Toimintalinjan toimeenpanon arviointi... Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjan 2 arviointi Net Effect Oy Petri Uusikylä Kaisa Lähteenmäki-Smith Henna Harju Hanketaito Oy Harri Lappalainen 23.3.2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Ohjelmatason

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus 2007 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 92:2008 Etelä-Savon maakuntaliiton toimintakertomus 2007 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 92:2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON

Lisätiedot

ESR-strategian arviointi

ESR-strategian arviointi Kari Hietala Oy Kari Hietala Oy Kari Hietala Marraskuu 2009 ESR-strategian arviointi Sisällysluettelo 1. ESR-strategia ja Lissabonin strategia 1 2. ESR-strategian relevanssi 2 3. ESR-ohjelman sisältö 4

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

voimaa ja vaikuttavuutta EU-rakennerahastoilla

voimaa ja vaikuttavuutta EU-rakennerahastoilla Tämä on rakennerahastojen uutiskirje, joka kertoo hallintoviranomaisen rakennerahastouutisia. Uutiskirje ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa rakennerahastoportaalissa. Vipuvoimaa EU:lta Siivet ja juuret

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI Vastaanottaja Aila Ryynänen Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 7.3.2012 TEEMA 1. EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN HALLINTOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI-

Lisätiedot