9kg 11kg 13kg 13/13kg 16kg 24kg 35kg

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9kg 11kg 13kg 13/13kg 16kg 24kg 35kg"

Transkriptio

1 TEOLLISET KUIVAUSRUMMUT 9kg 11kg 13kg 13/13kg 16kg 24kg 35kg ALKUPERÄINEN OHJELMOINTIOHJE EASY CONTROL D Publication date:

2

3 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET JA SYMBOLIT VAROITUKSET KÄYTETYT SYMBOLIT OHJAUSJÄRJESTELMÄN KUVAUS OHJAUKSEN ERITTELY KONEEN INITIALISOINTI INITIALISOINTIVALIKKO KONFIGURAATIOVALIKKO UUDEN SOFTWAREN ASENNUS KÄYTTÖVALIKKO KÄYNNISTYS VIRRANSYÖTÖN PÄÄLLE KYTKEMINEN PYYKIN LAITTAMINEN KONEESEEN KUIVAUSOHJELMAN VALINTA KUIVAUSOHJELMAN KÄYNNISTYS KUIVAUSOHJELMAN NOPEUTUS KUIVAUSAIKA JÄÄHDYTYSAIKA OHJELMAN LOPPU PYYKIN SILEYTYSAIKA ODOTUSTILA MENETTELY VIRHEILMOITUSTEN YHTEYDESSÄ MENETTELY SÄHKÖKATKOKSEN YHTEYDESSÄ KOLIKKOLASKURI OHJELMAJAKSOJEN TIETOKONE PÖLYSUODATTIMEN SYKLILASKURI ELEKTRONISEN KOLIKKOLASKURIN ASETTAMINEN KOSTEUDEN KONTROLLOINTI KUIVAUKSEN PERUSOHJELMAT SELITYKSET KUIVAUSOHJELMAT KÄYTTÄJÄN ASETUKSET ALKUASETUKSET LIITE : NETWORKING ( VERKKO ) YLEISTÄ LIITE : VIRHEKOODIT, ILMOITUKSET JA VIANETSINTÄ ONGELMIEN SELVITTÄMINEN LÄMMÖN JA KOSTEUSARVON TARKKAILEMINEN KÄYTTÖTILASSA USEIMMIN ESIINTYVÄT ONGELMAT VIRHEILMOITUKSET MENETTELY VIRHEILMOITUSTEN YHTEYDESSÄ SÄHKÖVIRRAN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ JA PÄÄLLE VIRHEILMOITUSLUETTELO VIRHEILMOITUSTEN SELITYKSET KOSTEUDEN KONTROLLOINTI - ONGELMIEN SELVITTÄMINEN _D_PUB_DATE_ DOC OHJELMOINTIOHJE 3

4 2. VAROITUKSET JA SYMBOLIT 2.1. VAROITUKSET LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN ELEKTRONISELLA OHJELMOINNILLA VARUSTETUN KONEEN KÄYNNISTÄMISTÄ. KONEEN OHJEIDEN VASTAINEN KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAKAVIA HENKILÖVAHINKOJA TAI KONEEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN VAHINGOITTUMISEN. TÄMÄN OHJEKIRJAN OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA HÄIRIÖITÄ KONEEN TOIMINNASSA JA VOI JOHTAA HENKILÖVAHINKOIHIN TAI KONEEN JA/TAI PYYKIN VAHINGOITTUMISEEN. Tämä ohjekirjan versio on käännös alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta. Ilman alkuperäistä versiota eivät nämä ohjeet ole täydelliset (ei koske tšekinkielistä versiota). Lue ennen koneen asennusta, käyttöönottoa ja huoltoa huolellisesti kaikki ohjeet, so. tämä Ohjelmointiohje, Koneen käyttöohje ja Asennus- ja huolto-ohje. Noudata ohjeita ja säilytä niitä sopivassa paikassa myöhempää käyttöä varten. Kone täytyy asentaa Asennus- ja huolto-ohjeen mukaisesti. Asiantuntevan työntekijän on tarkistettava ja säädettävä kone ennen sen ensimmäistä käynnistystä. Noudata Käyttöohjetta konetta käytettäessä. Ulkoiset vaikutukset eivät saa vaikuttaa sähkövirran syöttöön. Nimellisjännitteen on pysyttävä sekä kuormituksella että ilman kuormitusta +/-10% rajoissa, taajuuden jatkuva poikkeama saa olla korkeintaan 1% tai lyhytaikainen poikkeama 2% käytetystä taajuudesta (50 tai 60Hz). Ohjelmointiyksikkö voi vahingoittua liitettäessä kone väärään jännitteeseen tai käynnistettäessä kone jännitteen ollessa väärä. Konetta ei saa jättää alttiiksi suurelle kosteudelle eikä äärimmäisen korkeille tai alhaisille lämpötiloille. Älä puutu koneen ohjausjärjestelmään. TÄSSÄ ESITETYT OHJEET EIVÄT VOI SISÄLTÄÄ KAIKKIA MAHDOLLISIA VAARATILANTEITA. KÄYTTÄJÄN ON KÄYTETTÄVÄ KONETTA HARKITEN JA TURVALLISELLA TAVALLA. Valmistaja varaa oikeuden tässä ohjeessa esitettyjen tietojen muutokseen ilman edeltävää ilmoitusta. Kaikki tässä ohjeessa esitetyt tiedot ovat vain informatiivisia ja niitä on pidettävä yleisinä tietoina. Tässä ei ole mahdollista esittää kaikkia mahdollisia tätä laitetta koskevia konkreettisia tietoja.! VAARA!!! KONEEN AVAAMISTA VAATIVAT TOIMENPITEET SAA SUORITTAA VAIN ASIANTUNTEVA TYÖNTEKIJÄ, JONKA VELVOLLISUUTENA ON VARMISTAA KAIKKIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUS. TOIMENPITEIDEN LOPUKSI ON KONE SAATETTAVA ALKUPERÄISEEN TILAAN. HUOMAUTUS!!! JOKAISELLA PIIRILEVYLLÄ ON OMA SARJANUMERO JA LEVYN KOODI (KTS. KUVA 3.1.). OHJAUSLEVYN EPROM MUISTIN LASTU ON VARUSTETTU KILVELLÄ, JOHON ON MERKITTY SOFTWAREN NUMERO JA VERSIO JA/TAI SOFTWAREN PÄIVÄYS (KTS. KUVA 3.1.). NÄMÄ TIEDOT SEKÄ KONEEN SARJANUMERO JA MALLIN NUMERO ON AINA ILMOITETTAVA OTETTAESSA YHTEYTTÄ MYYJÄÄN TAI VALMISTAJAAN. HUOMAUTUS!!! EASY CONTROL OHJELMOINTIYKSIKKÖÄ KÄYTETÄÄN KOLIKKOAUTOMAATILLA VARUSTETUISSA KONEISSA JA OPL TYYPIN KONEISSA. EASY CONTROL OHJELMOINTIYKSIKKÖ KÄYTTÄÄ KOODIA KONEEN TYYPPI VALINTAAN KONEEN ERI OHJELMOITAVISTA MALLEISTA. Koneessa oleva mallin numero ei ilmoita koneen tyyppiä, mutta se liittyy koneen tyypin kuvaukseen. Tx Tx, x : Yksiosainen pyykinkuivauskone : Kaksiosainen pyykinkuivauskone 4 OHJELMOINTIOHJE _D_PUB_DATE_ DOC

5 2.2. KÄYTETYT SYMBOLIT HALLINTAPAINIKKEET START Ohjelman käynnistys Keskeytyneen ohjelman jatkaminen Ohjelman siirtäminen seuraavaan vaiheeseen KORKEAN LÄMPÖTILAN OHJELMA Korkean lämpötilan ohjelman valintapainike KESKILÄMPÖTILAN OHJELMA Keskilämpötilan ohjelman valintapainike ALHAISEN LÄMPÖTILAN OHJELMA Alhaisen lämpötilan ohjelman valintapainike HÄLYTYKSEN MERKKIVALO Hälytyksen yhteydessä vilkkuu punainen merkkivalo AVAINKYTKIN Tällä avainkytkimellä voidaan valita Run mode (käyttötila) tai Program mode (ohjelmointitila). RUN MODE : Tässä tilassa tapahtuu normaali kuivauskäyttö. PROGRAM MODE : Tätä tilaa käytetään vain kuivausohjelmien ja koneen asetettujen parametrien muutokseen. Avainkytkimen ollessa ohjelmointitilan asennossa näkyy näytön oikeassa alareunassa piste. Käyttötilan asennossa pistettä ei näy. HÄTÄPYSÄYTYSKYTKIN Hätäpysäytyskytkintä käytetään koneissa, joissa ei ole kolikkoautomaattia _D_PUB_DATE_ DOC OHJELMOINTIOHJE 5

6 3. OHJAUSJÄRJESTELMÄN KUVAUS OHJAUSJÄRJESTELMÄSSÄ ON : 3 ohjelmaa lämpötilan eri lähtöarvoilla : alhainen, keski ja korkea. Yksinkertainen hallinta pietsopainikkeilla. Koneen ohjelmia voi muuttaa asiakkaan tarpeen mukaan (aika, lämpötila, jäähdytys). OPL versio : Ohjelman siirto eteenpäin painikkeella START. Kolikkoautomaatilla varustettu versio : ohjelmien hintojen ja kolikkoarvojen valinnainen ohjelmointi. Diagnostiset ilmoitukset. KUIVAUSSYKLIN AIKANA NÄKYVÄT NÄYTÖSSÄ SEURAAVAT TIEDOT : Valittu ohjelma. Jäljellä oleva aika syklin loppuun. Kolikkoautomaatilla varustetuissa koneissa näkyy (maksettujen) kolikkojen arvo 1/2 sekunnin ajan. KONEEN EASY CONTROL OHJELMOINTIYKSIKÖN HARDWARE JA SOFTWARE : Hardware sisältää 2 elektronista levyä : Näytön levy 7-osaisilla näytön yksiköillä ja näppäimistön liitoksella Päälevy : Easy Control ohjelmointiyksiköllä ohjatun koneen ohjelmointiyksikkölevy Software on implementoitu EPROM - Flash memory muistiin. IC (Integroitu piiri) on sijoitettu päälevyn IC liitinkantaan. Tilan avainkytkin : käyttötila tai ohjelmointitila. Infrapunatiedonsiirto / yhteys tiedonsiirtoverkkoon KÄYTTÖVALIKKO : Kuivausohjelman valinta Kuivausohjelman käynnistys Kuivausohjelman siirto eteenpäin Toiminta virheilmoitusten yhteydessä INITIALISOINTIVALIKKO : Ohjelmien toimintojen asetukset Ohjelmien hintojen asetukset Software version näyttö KONFIGURAATIOVALIKKO : Koneen tyypin valinta Kolikkoarvojen valinta Katsaus kahdeksasta viimeisestä diagnostisesta ilmoituksesta Diagnostisen ohjelman käynnistys Tiedonsiirtoyhteyden valinta 6 OHJELMOINTIOHJE _D_PUB_DATE_ DOC

7 3.1. OHJAUKSEN ERITTELY! VAROITUS!!! KONEEN LIITTÄMINEN VÄÄRÄÄN JÄNNITTEESEEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA HENKILÖVAHINKOJA JA VAHINGOITTAA KONETTA JA SEN ELEKTRONISIA OSIA. - Jännite : Vac, 50/60 Hz - Teho : max 8 VA - Muisti : EPROM - Flash (sisältää softwaren) EEPROM (sisältää asiakkaan sovittamat ohjelmat) - Ulostulot : 6 relettä - Sarjaliitäntä : RS485 (2 johdinta), tai infrapunatiedonsiirto koneen ja ulkoisen tietokoneen välillä (jos on liitetty) - Näyttö : 5 merkkivaloa (LED) ja 3 seitsemänosaista näytön yksikköä RUUTU INFRAPUNATIEDONSIIRTOA VARTEN Infrapunatiedonsiirron signaalit kulkevat ohjauspaneelissa olevan pienen ruudun kautta. SOFTWAREN VERSIO JA PÄIVÄYS XXX-VVV XXX = ID (informaatiotiedot) VVV =Versio Kuva 3.1. Päälevy ja näytön levy _D_PUB_DATE_ DOC OHJELMOINTIOHJE 7

8 4. KONEEN INITIALISOINTI 4.1. INITIALISOINTIVALIKKO HUOM.!!! LUE TÄMÄ OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN INITIALISOINTIVALIKOSSA TEHTÄVIEN MUUTOSTEN SUORITTAMISTA. TEHTÄVÄT MUUTOKSET VAIKUTTAVAT KONEEN TOIMINTAAN JA HINTOJEN ASETUKSIIN. ON SUOSITELTAVAA KIRJOITTAA EDELLISET ASETUKSET HUOLELLISESTI MUISTIIN ENNEN MUUTOSTEN SUORITTAMISTA. MITEN INITIALISOINTIVALIKKOON PÄÄSTÄÄN Initialisointivalikkoon voi päästä vain koneen ollessa pysähdyksissä (kone on kytketty sähkövirtaan, mutta mikään ohjelma ei ole menossa). 1. Ensimmäinen toimenpide on ohjelmointitilan painikkeiden aktivointi. Siirrä avainkytkin ohjelmointitilan asentoon. Vahingonteon kestävä näppäimistö : Paina samanaikaisesti painikkeita KORKEA LÄMPÖ ja KESKILÄMPÖ 1 sekunnin ajan. Vapauta molemmat painikkeet kun näyttöön tulee alaryhmä -p-. Nyt voit valita haluamasi initialisoinnin alaryhmän : 2. Paina painiketta KESKILÄMPÖ siirtymiseksi initialisoinnin eri alaryhmien välillä. Symbolit -p-, ja -o- ilmestyvät yksi toisensa jälkeen painettaessa painiketta KESKILÄMPÖ. 3. Paina painiketta KORKEA LÄMPÖ initialisoinnin erityisen alaryhmän valitsemiseksi. Nyt näyttöön tulee valitun alaryhmän ensimmäinen osio. Alaryhmien selitykset on esitetty alempana. Lue ensin osa : Arvojen ja asetusten muutos sekä painikkeiden KORKEA LÄMPÖ ja KESKILÄMPÖ käyttö. Halutessasi poistua initialisointivalikosta valitse alaryhmä o painamalla painiketta KORKEA LÄMPÖ. Näin pääset takaisin ohjelmavalikkoon. ARVOJEN JA ASETUSTEN MUUTOS ARVO : numero, jota voidaan muuttaa muutos näytön 1., 2. tai 3. yksikössä esimerkki : ajan arvo ASETUS : valikon osio voi olla tilassa on (päällä) tai off (pois päältä) esimerkki : Kolikkoautomaatilla varustettu kone cn : on/off HUOM. : ARVOA TAI ASETUSTA VOIDAAN MUUTTAA VAIN SILLOIN, KUN KYSEINEN ARVO TAI ASETUS VILKKUU. KOSKA ARVO VOI KOOSTUA JOPA 3:STA NÄYTÖN YKSIKÖSTÄ, ON MUUTOS TEHTÄVÄ YKSIKKÖ YKSIKÖLTÄ. PAINIKKEIDEN KORKEA LÄMPÖ JA KESKILÄMPÖ KÄYTTÖ Alempana on esitetty 6 arvojen muutoksen yhteydessä esiintyvää tilannetta : I. VALIKON OSIO ON NÄYTÖSSÄ + PAINIKETTA KESKILÄMPÖ PAINETAAN : Näyttöön tulee valikon seuraava osio. II. VALIKON OSIO ON NÄYTÖSSÄ + PAINIKETTA KORKEA LÄMPÖ PAINETAAN : Näyttöön tulee valikon kyseisen osion asetus tai arvo. III. VALIKON OSION ASETUS TAI ARVO ON NÄYTÖSSÄ JA MIKÄÄN NÄYTÖN YKSIKKÖ EI VILKU + PAINIKETTA KORKEA LÄMPÖ PAINETAAN : 8 OHJELMOINTIOHJE _D_PUB_DATE_ DOC

9 Näytön yksikkö alkaa vilkkua. IV. NÄYTÖN YKSIKKÖ VILKKUU + PAINIKETTA KESKILÄMPÖ PAINETAAN : Näytön kyseisessä yksikössä olevat tiedot muuttuvat. V. NÄYTÖN YKSIKKÖ VILKKUU + PAINIKETTA KORKEA LÄMPÖ PAINETAAN : Näytön vilkkuminen loppuu tai seuraava näytön yksikkö alkaa vilkkua. VI. ASETUS TAI ARVO ON NÄYTÖSSÄ JA MIKÄÄN NÄYTÖN YKSIKKÖ EI VILKU + PAINIKETTA KESKILÄMPÖ PAINETAAN: Software siirtyy valikon seuraavaan osioon. Menettelemällä aina näiden 6:n loogisen toimenpiteen mukaisesti voit muuttaa koneen ohjelmointiyksikön arvoja ja asetuksia. Kuva 4.1.A Initialisointivalikon kaavio _D_PUB_DATE_ DOC OHJELMOINTIOHJE 9

10 KORJAUS Näytön vilkkuminen loppuu painettaessa painiketta KORKEA LÄMPÖ valikon osion muutoksen jälkeen. Jos huomaat tehneesi virheen, voit muuttaa valikon osiota uudestaan painamalla painiketta KORKEA LÄMPÖ. Näyttö alkaa taas vilkkua. MUUTOSTEN TALLENNUS MUISTIIN Muutettujen arvojen ja asetusten EEPROM muistiin tallentamisen jälkeen näytössä näkyvät viivat. Tämä tapahtuu automaattisesti poistuttaessa alaryhmästä. PALUU PÄÄVALIKKOON Suoritettuasi viimeisen toimenpiteen alaryhmässä paina painiketta KESKILÄMPÖ palataksesi päävalikkoon. Nyt voit valita seuraavan initialisoinnin alaryhmän tai poistua initialisointivalikosta alaryhmän o avulla. P - OHJELMAN ALARYHMÄ Ohjelman alaryhmä sisältää koneen ohjelmien asetukset. Valikossa -p- voidaan asettaa kuivauslämpö, kuivausaika, jäähdytysaika, jäähdytyslämpö ja lämpötilan lasku jäähdytyksen aikana. Valikossa : Ohjelma 1 liittyy ohjelmapainikkeeseen Korkea lämpötila. Ohjelma 2 liittyy ohjelmapainikkeeseen Keskilämpötila. Ohjelma 3 liittyy ohjelmapainikkeeseen Alhainen lämpötila. KUIVAUSARVOJEN ASETUKSET Kuivauslämpö Haluttu kuivauslämpö kuivausohjelman aikana. d 1 : kuivauslämpö - ohjelma 1 d 2 : kuivauslämpö - ohjelma 2 d 3 : kuivauslämpö - ohjelma 3 Lämpötila voidaan asettaa 1-70 C rajoissa. T24 & T35, AINOASTAAN KAASU- JA SÄHKÖLÄMMITYS: 1-82 C Lähtöarvot : d 1 = 70 C d 2 = 40 C d 3 = 30 C 10 OHJELMOINTIOHJE _D_PUB_DATE_ DOC

11 Kuivausaika VAIN OPL TYYPIN KONEET. Esiohjelmoitava kuivausaika kuivausohjelman aikana. dt1 : kuivausaika - ohjelma 1 dt2 : kuivausaika - ohjelma 2 dt3 : kuivausaika - ohjelma 3 Kuivausaika voidaan asettaa 0-99 minuutin rajoissa. Lähtöarvot : dt1 = 30 minuuttia dt2 = 10 minuuttia dt3 = 10 minuuttia KOSTEUSARVOJEN ASETUKSET Jäämäkosteuden halutun arvon asettaminen AINOASTAAN OPL TYYPIN KONEILLE JA KONEILLE JOTKA OVAT KYTKETTYINÄ KESKUSMAKSUJÄRJESTELMÄÄN JA VARUSTETTUINA JÄÄNNÖSKOSTEUDEN TARKKAILU VALINNOILLA HUM = ON T -valikossa. RH1, RH2, RH3. Kyseessä on päämääräarvo, joka riippuu pyykin jäämäkosteuden prosentuaalisesta arvosta. rh1 : haluttu jäämäkosteus - ohjelma 1 rh2 : haluttu jäämäkosteus - ohjelma 2 rh3 : haluttu jäämäkosteus - ohjelma 3 Haluttu jäämäkosteus voidaan asettaa arvojen 0-30 % rajoissa. Lähtöarvot : rh1 = 7% rh2 = 13% rh3 = 13% Suurilla kierroksilla tapahtuvan linkouksen jälkeen on pyykinpesukoneessa olevan pyykin jäämäkosteus noin 70-50%. Kuivattaessa asetetulla jäämäkosteuden arvolla 30 % jää pyykki vielä kosteaksi, mutta arvolla 0 % on pyykki täysin kuivaa (määrättyjä materiaaleja ei pitäisi kuivata täysin kuivaksi) _D_PUB_DATE_ DOC OHJELMOINTIOHJE 11

12 JÄÄHDYTYSARVOJEN ASETUKSET Jäähdytysaika - Jäähdytys käynnistyy kuivauksen päätyttyä. - Jäähdytyksen tarkoituksena on pyykin lämpötilan alentaminen kuivausohjelman lopussa. ct1 : jäähdytysaika - ohjelma 1 ct2 : jäähdytysaika - ohjelma 2 ct3 : jäähdytysaika - ohjelma 3 Jäähdytysaika voidaan asettaa 0-30 minuutin rajoissa. Lähtöarvot : ct1 = 5 minuuttia ct2 = 4 minuuttia ct3 = 3 minuuttia Jäähdytyslämmön lasku Toiminnolla Jäähdytyslämmön lasku voidaan asettaa lämpötilan laskunopeus jäähdytyksen aikana. cr1 : jäähtymisnopeus - ohjelma 1 cr2 : jäähtymisnopeus - ohjelma 2 cr3 : jäähtymisnopeus - ohjelma 3 Jäähtymisnopeus voidaan asettaa 0-5 C/min. rajoissa. Lähtöarvot : cr1 = 0 C/min cr2 = 0 C/min cr3 = 0 C/min Jos cr1, 2, 3 = 0 C/min, on toiminto Jäähdytyslämmön lasku pois päältä. 12 OHJELMOINTIOHJE _D_PUB_DATE_ DOC

13 SILEYTYSARVOJEN ASETUKSET Pyykin sileytystoiminnon tarkoituksena on estää pyykin rypistyminen kuivaussyklin loputtua siinä tapauksessa, että käyttäjä ei ehdi poistaa pyykkiä koneesta heti. Pyykin sileytysaikana kuivausrumpu pyörii 99% alennetulla mekaanisella liikkeellä heti kuivaussyklin päätyttyä. Sileytysaika Valikon tässä osiossa asetetaan sileytysaika. Toiminto ei ole päällä jos ajan asetus = 0 minuuttia. Sileytysaika voidaan asettaa minuutin rajoissa. Lähtöarvo : 0 minuuttia Äänimerkki aktivoituu aina rummun alkaessa pyöriä, jotta käyttäjä huomaisi kuivaussyklin loppuneen. Sileytyksen toiminta-aika Rummun pyörintäaika sileytysvaiheen aikana. Sileytyksen toiminta-aika voidaan asettaa 3-99 sekunnin rajoissa. Lähtöarvo : 5 sekuntia Sileytyksen taukoaika Aika, jolloin rumpu ei pyöri sileytysvaiheen aikana. Sileytyksen taukoaika voidaan asettaa 1-15 minuutin rajoissa. Lähtöarvo : 5 minuuttia _D_PUB_DATE_ DOC OHJELMOINTIOHJE 13

14 SUUNNANVAIHTOARVOJEN ASETUKSET Suunnanvaihtotoiminto on valinnainen ja mahdollinen vain koneissa, joissa on erillinen moottori rummulle ja ilmanvaihdolle. Toimintoa käytettäessä rumpu kuivausvaiheen aikana pyörii ja seisoo asetettujen väliaikojen mukaisesti. (Suunnanvaihdon toiminta-aika ja taukoaika ). Valikon osioihin ron ja rof voidaan päästä vain silloin kun asetus rev valikossa t on päällä. Suunnanvaihdon toiminta-aika Rummun pyörintäaika suunnanvaihtotoiminnon aikana. Suunnanvaihdon toiminta-aika voidaan asettaa sekunnin rajoissa. Lähtöarvo : 40 sekuntia Suunnanvaihdon taukoaika Aika, jolloin rumpu ei pyöri suunnanvaihtotoiminnon aikana. Suunnanvaihdon taukoaika voidaan asettaa 1-15 sekunnin rajoissa. Lähtöarvo : 5 sekuntia! HUOMAUTUS!!! TARKISTA SUUNNANVAIHDON TOIMINTA- JA TAUKOAJAN ASETUKSET. NÄMÄ ASETUKSET VAIKUTTAVAT PYYKINKUIVAUSKONEEN TEHOON. 14 OHJELMOINTIOHJE _D_PUB_DATE_ DOC

15 C - HINTAVALIKKO VAIN KOLIKKOAUTOMAATILLA JA ULKOPUOLISELLA MAKSUJÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETUT KONEET Hintojen alaryhmä sisältää kolikkojen arvoihin liittyvät aika-asetukset. Kuivauksen vähimmäisaika Koneen käynnistämiseksi aina vähintään määrätyksi vähimmäisajaksi on mahdollista asettaa Koneen toiminnan vähimmäisaika. Jos arvo Mts on suurempi kuin yhden kolikon arvo, on asiakkaan maksettava enemmän kuin yksi kolikko koneen käynnistämiseksi. Ajan arvo Mts voidaan asettaa 0-99 minuutin rajoissa. Lähtöarvo : 1 minuutti Ohjelmavalintojen nollaaminen Kuivausjakson lopussa teidän täytyy asettaa, tuleeko viimeisin valittu kuivausjakso nollatuksi tai jätetäänkö se edelliseen valintaan vai meneekö ohjelma suoraan lämmönvalintaan alhainen tai keski. Suurin eroavaisuus on että ensimmäisessä tapauksessa ( Yes ) ette voi käynnistää kuivaajaa ennen kuin olette valinneet ohjelman. Kolmessa muussa tapauksessa kuivaajan ohjelmoija valitsee ohjelman automaattisesti. Valintojen yleissilmäys: no, Yes, lo, med no: Ohjelmavalintaa ei ole nollattu. (LED-varoitusvalo jää päälle kuivausjakson päätyttyä). Yes: Ohjelmavalinta on nollattu. (Kaikkien kolmen ohjelman LED-varoitusvalo on sammuneena). lo: Alhainen lämpötila ohjelmavalinta on tehty automaattisesti. ( Alhainen lämpötila ohjelman LEDvaroitusvalo on päällä). Med: Keski- lämpötila ohjelmavalinta on tehty automaattisesti. ( Keski- lämpötila ohjelman LEDvaroitusvalo on päällä). Asetusarvo: rpr = YES _D_PUB_DATE_ DOC OHJELMOINTIOHJE 15

16 Ohjelman loppu Kuivausjakson lopussa näkyvillä voi olla monenlaista tietoa. Valintojen yleissilmäys: nul, Pay, co1 Nul: Kun aika kuivausjakson lopussa on 0 minuuttia, silloin näytöllä on arvo 0 niin kauan kuin ovi ei ole avoinna. Ennen kuin on mahdollista aloittaa uusi jakso, täytyy teidän avata ja sulkea ovi. Pay: Kuivausjakson lopussa on näytöllä Pay, uusi jakso voidaan aloittaa ilman oven avaamista. co1: Kuivausjakson lopussa näytöllä on 1 syötettävän kolikon arvo, uusi jakso voidaan aloittaa ilman oven avaamista. Tämä tieto on ohjeeksi asiakkaille kolikkojen suhteen, joita tarvitaan maksamiseen. Asetusarvo: End = Nul Hinta Kuivaajan 3 ohjelmalle on olemassa 2 tapaa asettaa hinta: Yksi hinta & Yksittäiset hinnat. Asetusarvo: OnE, Ind. One: Vain 1 hinta (aika) valinta (myös vain 1 aika arvo lauhdutukselle) Ind: (Individual) 3 hinta (aika) valintaa (ja myös 3 aika arvoa lauhdutukselle) Asetusarvo: Prl = one Aika viittauksen desimaalipiste dpt asentaa desimaalipisteen rt :lle (Aika viittauksen pienin arvo). Desimaalipisteen asennus on tarpeellinen vain siinä tapauksessa, kun on mahdollista käyttää kolikkolaskurilla toimivaa konetta. Kolikkolaskuri toimii sykäysjaksoilla. Jokaiselle sykäykselle annetaan pieni aika-arvo kokonais-kuivausaikaa varten joka on nähtävillä näytöllä. Asetusarvo: dpt = OHJELMOINTIOHJE _D_PUB_DATE_ DOC

17 Pienimmän kolikon referenssiaika Kun kolikko on laitettu kolikkoautomaattiin ja ohjelmointiyksikkö on hyväksynyt sen, lisää ohjelmointiyksikkö pyykin kuivauksen kokonaisaikaa. Käytettäessä kahta mekaanista tai yhtä elektronista kolikkoautomaattia voidaan maksu suorittaa kahdella tai useammalla erikokoisella kolikolla. Esimerkiksi 0,5 EUROA, 1 EURO. Maksettaessa pienemmällä kolikolla on kuivausajan lisäyksen oltava pienempi kuin maksettaessa suuremmalla kolikolla. Ohjelmoimisen yksinkertaistamiseksi on pienimmälle kolikolle asetettava referenssiaika. Ohjelmointiyksikkö laskee sitten automaattisesti suurempia kolikkoja vastaavan kuivausajan. Ohjelmointiyksikkö tekee sen ottamalla huomioon pienemmän ja suuremman kolikon arvojen välisen suhteen. Yksi hinta: rt: Viittausaika vastaa 1 kolikon arvoa Asetusarvo: rt = 5 min Yksittäinen hinta: rt1 : Kolikon 1 arvoa vastaava referenssiaika Ohjelmalle 1 rt2 : Kolikon 1 arvoa vastaava referenssiaika Ohjelmalle 2 rt3 : Kolikon 1 arvoa vastaava referenssiaika Ohjelmalle 3 Aika voidaan asettaa 0-30 minuutin rajoissa. Lähtöarvot : rt1 = 2 Min rt2 = 2 Min rt3 = 2 Min Pienimmän kolikon referenssiaika valintaa ERITYISHINNAT varten [kolikko 1] KÄYTÖSSÄ VAIN SILLOIN KUN SP = ON t -valikossa Samoin kuin rt1, 2, 3, voidaan myös valinnan ERITYISHINNAT yhteydessä asettaa kolikon 1 arvoa vastaavat referenssiajat. Kun toiminto ERITYISHINNAT on päällä, tulevat voimaan arvot St1, 2, 3 arvojen rt1, 2, 3 asemasta. Yksi hinta: St: Viittausaika vastaa 1 kolikon arvoa Asetusarvo: St = 6 min Yksittäinen hinta: St1 : Kolikon 1 arvoa vastaava referenssiaika Ohjelmalle 1 St2 : Kolikon 1 arvoa vastaava referenssiaika Ohjelmalle 2 St3 : Kolikon 1 arvoa vastaava referenssiaika Ohjelmalle 3 Aika voidaan asettaa 0-30 minuutin rajoissa. Lähtöarvot : St1 = 6 Min St2 = 6 Min St3 = 6 Min _D_PUB_DATE_ DOC OHJELMOINTIOHJE 17

18 Lauhdutusaika Kuivausprosessin lopussa kuivaajan täytyy käydä läpi lauhdutusjakso jotta lämpötila kuivaajan sisällä lauhtuu. Jos olette valinneet Pri = one on mahdollista valita vain 1 lauhdutusaika. Jos olette valinneet Pri = Ind on mahdollista valita 3 lauhdutusaikaa. Yksi hinta: ct: Lauhdutusaika Asetusarvo: ct = 5 min Yksittäinen hinta: ct1: Lauhdutusaika Ohjelma 1:lle ct2: Lauhdutusaika Ohjelma 2:lle ct3: Lauhdutusaika Ohjelma 3:lle Voitte asettaa ajan 2-30 minuutin väliltä. Asetusarvo: ct1 = 5 min ct2 = 5 min ct3 = 5 min O - SOFTWARE VERSIO Tämän alaryhmän avulla voidaan poistua initialisointivalikosta. Valittaessa alaryhmä o näkyy näytössä software version numero 5 sekunnin ajan. Tämä mahdollistaa software version numeron tarkistamisen. 5 sekunnin kuluttua tapahtuu paluu Käyttövalikkoon ja nyt voidaan aloittaa uusi ohjelma valitsemalla kuivausohjelma ja painamalla painiketta Start (Avainkytkimen on oltava käyttötilan asennossa). Software version numeron ollessa näytössä voidaan siirtyä konfiguraatiovalikkoon. Kts. luku Konfiguraatiovalikko. 18 OHJELMOINTIOHJE _D_PUB_DATE_ DOC

19 4.2. KONFIGURAATIOVALIKKO HUOMAUTUS!!! LUE TÄMÄ OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN KONFIGURAATIOVALIKOSSA TEHTÄVIEN MUUTOSTEN SUORITTAMISTA. TEHTÄVÄT MUUTOKSET VAIKUTTAVAT KONEEN TOIMINTAAN JA HINTOJEN ASETUKSIIN. ON SUOSITELTAVAA KIRJOITTAA EDELLISET ASETUKSET HUOLELLISESTI MUISTIIN ENNEN MUUTOSTEN SUORITTAMISTA. Ennen Konfiguraatiovalikkoon pääsyä on siirryttävä Initialisointivalikkoon (kts. edellinen luku). Valitse sitten alaryhmä o. Heti kun näytössä on alaryhmä o, paina painiketta Korkea lämpö. Näyttöön tulee software version numero. Paina nyt kolme kertaa painiketta Korkea lämpö. Näyttöön tulee alaryhmää t tarkoittava kirjain t. (Halutessasi valita jonkin initialisoinnin alaryhmistä kts. luku Initialisointivalikko ). VAROITUS! TEHTAAN ASETUSTEN VALINNALLA TULEVAT VOIMAAN KONEEN KAIKKI LÄHTÖASETUKSET JA MYÖHEMMÄT ASETUKSET POISTUVAT. Kuva 4.2. Konfiguraatiovalikon kaavio _D_PUB_DATE_ DOC OHJELMOINTIOHJE 19

20 T - VALINTAVALIKKO Valintavalikko sisältää koneen yleisen toiminnan määrittävät valinnat. KOLIKKO / OPL - Kolikkoautomaatilla varustettu kone : Koneessa on kolikkoautomaatti tai se on liitetty keskitettyyn maksujärjestelmään. - OPL kone : Koneessa ei ole kolikkoautomaattia eikä sitä ole liitetty keskitettyyn maksujärjestelmään. off = OPL on = Kolikkoautomaatilla varustettu kone Lähtöasetus : OPL FAHRENHEIT TAI CELSIUS - Lämpötilan näyttö on valittavissa Fahrenheit tai Celsius asteikolla. off = Celsius asteikko on = Fahrenheit asteikko Lähtöasetus : Celcius SUUNNANVAIHTO SUUNNANVAIHTO ON VALINNAINEN EASY CONTROL OHJ.YKSIKÖN OHJAAMISSA KONEISSA. - Suunnanvaihtotoiminto on valinnainen ja mahdollinen vain koneissa, joissa on erillinen moottori rummulle ja ilmanvaihdolle. - Toimintoa käytettäessä rumpu kuivausvaiheen aikana pyörii ja seisoo asetettujen väliaikojen mukaisesti. Suunnanvaihdon toiminta-aika ja taukoaika. - Nämä arvot voidaan asettaa osioilla ron ja rof valikossa P. - Jos koneessa käytetään suunnanvaihtoa, on asetuksessa rev oltava On, jos koneessa ei käytetä suunnanvaihtoa, on asetettava Off. off = ilman suunnanvaihtoa on = suunnanvaihdolla Lähtöasetus : ilman suunnanvaihtoa 20 OHJELMOINTIOHJE _D_PUB_DATE_ DOC

21 PÖLYSUODATTIMEN SYKLILASKURI - Pölysuodattimen syklien määrä voidaan asettaa. Asetetun arvon tultua täyteen tulee näyttöön ilmoitus pölysuodattimen puhdistuksen tarpeesta. - Arvo voidaan asettaa 0-40 syklin rajoissa. Lähtöarvo : 0 sykliä - Pölysuodattimen puhdistustiheys riippuu kuivattavan pyykin tyypistä. - Varoitusjärjestelmä ilmoittaa pölysuodattimen olevan puhdistuksen tarpeessa. - Asetetulle arvolle 0 jaksoja toiminto on poissa päältä ja näytöllä ei ole näkyvillä että nukkafiltteri olisi puhdistettu. - Arvo LCC on nollattu 0 jos vaihdamme cn=off ja cn=on ja päinvastoin HUOMAUTUS!!! TURVALLISUUSSYISTÄ JA KONEEN TEHON SÄILYTTÄMISEKSI ON SUOSITELTAVAA PUHDISTAA PÖLYSUODATIN JOKAISEN KUIVAUSSYKLIN JÄLKEEN. TEKSTI NÄYTÖSSÄ - Näytön tekstit ovat lyhenteitä, joilla käyttäjä saa ohjeita toimenpiteiden suorittamiseen. - Joissakin maissa ei englannin kielen käyttö ole sopivaa. Siksi tekstit voidaan poistaa. off = ilman näytön tekstejä on = näytön tekstit ovat käytössä Lähtöasetus : näytön tekstit ovat käytössä LIIKKUMISEN MAHDOLLISTAMINEN VALIKOISSA AINOASTAAN OPL -KONEILLE - Painamalla Start painiketta voitte hypätä aktiivisen ohjelman yli yksittäisillä liikkeillä. off (poissa päältä) = toiminta ADV poissa päältä on (päällä) = toiminta ADV on päällä Alkuperäinen asetus: toiminta ADV päällä KOSTEUSANTURI KOSTEUSANTURI ON VALINNAINEN EASY CONTROL OHJ.YKSIKÖN OHJAAMISSA KONEISSA. - Jos koneessa käytetään kosteusanturia, on asetuksessa Hum oltava On. off (pois päältä) = kosteusanturia ei käytetä on (päällä) = kosteusanturia käytetään Lähtöasetus : kosteusanturia ei käytetä HUOMIO KOSTEUDEN KONTROILLOINTIA ON MAHDOLLISTA KÄYTTÄÄ VAIN OPL-KUIVAAJILLA JA KUIVAAJILLA JOISSA ON ULKOINEN MAKSUJÄRJESTELMÄ. TÄMÄ TOIMINTO EI OLE MAHDOLLISTA KUIVAAJILLE JOISSA ON KOLIKKOLASKURI _D_PUB_DATE_ DOC OHJELMOINTIOHJE 21

22 ERITYISHINNAT - Vain kolikkoautomaatilla varustetuille koneille, jotka on liitetty erityishintojen aikasignaaliin. Jos erityishintojen sisääntulosignaali on alhainen, tulevat käynnistettäessä näyttöön normaalit Asetusten referenssiajat. Kts. c - alaryhmä, valikon osiot : rt1, 2, 3. Jos erityishintojen sisääntulosignaali on korkea, tulevat käynnistettäessä näyttöön erityiset Asetusten referenssiajat. Kts. c - alaryhmä, valikon osiot : St1, 2, 3. off (pois päältä) = erityishintoja ei voida ohjelmoida c-valikossa. on (päällä) = erityishinnat voidaan ohjelmoida c-valikossa. Lähtöasetus : ei erityishintojen valintaa VAROITUS!!! SIINÄ TAPAUKSESSA ETTÄ VALITSETTE SP=ON ON MAHDOLLISTA KÄYTTÄÄ VAIN KOLIKKOLASKURIA JOSSA ON VAIN YKSI SYÖTTÖ, KOSKA TOINEN SISÄÄNTULOSIGNAALI TARVITAAN ERIKOISHINTOJEN VALINNOILLE ULKOPUOLINEN MAKSUJÄRJESTELMÄ Ulkoisille maksusysteemeille paras valinta on RL2 koska tämä on helpoin ratkaisu. - Jos koneen ohjelmointiyksikkö on liitetty ulkopuoliseen maksujärjestelmään, on osiossa EP oltava asetus REL, tai RL2. (RL3 on erityinen asiakasratkaisu). - Kun kuivausohjelman hinta on maksettu keskitetyssä maksuyksikössä, alkaa painikkeen Start merkkivalo vilkkua. (Sisääntulosignaali Startin vapauttamiselle = Korkea) - Painettaessa painiketta Start ohjelma käynnistyy. - Käynnistyksen signaali : Ilmanvaihdon kontaktorin tila voi toimia koneen käynnistyksen signaalina. - Valinta REL: * Kuivaajan ohjelmoija hyväksyy vain yhden pulssin keskusmaksujärjestelmästä. * Tämä pulssi toimii Start signaalina. * Ennen jakson aloitusta teidän täytyy painaa lämpönäppäintä. * On mahdollista käyttää asetettuja arvoja P valikosta. * Ohjelman aloittamisen jälkeen EI ole mahdollista vaihtaa ohjelmaa. - Valinta RL2: * Kuivaajan ohjelmoija hyväksyy moninkertaisia pulsseja keskusmaksujärjestelmästä. * Ensimmäinen pulssi toimii Start- signaalina. * On mahdollista käyttää asetettuja arvoja C valikosta. * Jokainen pulssi jatkaa kuivausaikaa arvon rt ( rt1, rt2, rt3 )mukaan C - valikosta. * Ohjelmaa voidaan muuttaa aloittamisenkin jälkeen. off (pois päältä) = ulkopuol. maksuyksikköä ei ole liitetty Easy Control ohj.yksikköön. REL = ulkopuolinen maksuyksikkö, joka toimii potentiaalittomilla kontakteilla (releet). RL2 = ulkonainen maksuyksikkö, joka toimii ilman potentiaalista kontaktia (rele) ja hyväksyy moninkertaisia sykäyksiä. Lähtöasetus : ei ulkopuolisen maksujärjestelmän valintaa 22 OHJELMOINTIOHJE _D_PUB_DATE_ DOC

23 S - JÄRJESTELMÄVALIKKO Järjestelmävalikolla määrätään (oikean konetyypin valinnalla ja sitä vastaavien tehtaan asetusten asennuksella) koneen toiminta. VAROITUS! ASENNETTAESSA TEHTAAN PERUSASETUKSET POISTUVAT KAIKKI ASIAKKAAN SUORITTAMAT ASETUKSET. KONEEN TYYPPI - Valitse ensin oikea konetyyppi. - Koneen tyyppi on ilmoitettu koneen takapaneeliin sijoitetussa tyyppikilvessä. Mahdolliset tyypit : T9 T11 T13 T13/13 TAMS13 T16 T24 T35 Lähtöasetus : T9 DOUBLE MACHINE ONLY FOR T13/13 MACHINES Default value is off. Select On in case of T13/13. Only function of dm setting is to load the right default settings for T13/13 dryer computer _D_PUB_DATE_ DOC OHJELMOINTIOHJE 23

24 TEHTAAN ARVOJEN ASETUS - Asennettaessa koneeseen uusi ohjelmointiyksikkö tai suoritettaessa asetusten täydellinen uudistus on asennettava tehtaan asetukset. - Tehtaan asetukset asennetaan muuttamalla asetus FAC tilaan on (päällä). HUOMAUTUS!!! MYÖS ASETUKSET ALARYHMÄSSÄ T JA MYÖS MUISSA ALARYHMISSÄ ASETETAAN TAKAISIN ALKUPERÄISIIN TEHDASASETUKSIIN. HUOMAUTUS!!! YHTEENSOPIMATTOMAN SOFTWARE VERSION TAPAUKSESSA ANTAA OHJELMOINTIYKSIKKÖ VIRHEILMOITUKSEN 35. Virheilmoituksen 35 tapauksessa : Pyykinkuivauskoneen asennuksen/konfiguraation suorittamiseksi oikein on konfiguraatiovalikossa suoritettava tehtaan arvojen uudistaminen. Virheilmoitus 35 voidaan poistaa vain kytkemällä sähkövirta pois päältä ja sitten uudestaan päälle. LÄMMITYKSEN TYYPPI - Valitse oikea lämmitystyyppi seuraavista vaihtoehdoista. Elc : Sähkölämmitys GAS : Kaasulämmitys StM : Höyrylämmitys Lähtöasetus : Kaasulämmitys LÄMPÖANTURI 2 - Lämpöanturin esiasetettu arvo on 2. - Tämä on maksimaalinen sallittu ilman lämmitysarvo lämmitysjärjestelmässä. - Arvo voidaan asettaa C rajoissa. Jos arvo = 0 C, ei anturi ole päällä. Lähtöasetus : koneen tyypin mukaan C Jos ilman lämpötila lämmitysjärjestelmässä ylittää arvon t2, kytkeytyy lämmitys pois päältä siihen saakka, kunnes lämmitetyn ilman lämpötila laskee arvon t2 alle. 24 OHJELMOINTIOHJE _D_PUB_DATE_ DOC

25 ALARYHMÄ U - KOLIKOT Alaryhmän u avulla voidaan ohjelmoida kolikkojen arvot ja valita kymmenyspilkun paikka. Näitä arvoja voidaan muuttaa vain jos on valittu cn = on (päällä) t valikossa. Se merkitsee, että konetta käytetään kolikkoautomaatin avulla. Nyt voidaan ohjelmoida kolikkojen arvot. On mahdollista ohjelmoida vain 2 kolikkoarvoa, koska koneeseen voidaan asentaa vain kahdella sisääntulolla varustettu kolikkoautomaatti. KYMMENYSPILKKU 0.00 : kymmenyspilkun asetus 00.0 : on lähtöarvo KOLIKON 1 ARVO - Arvo kolikkoautomaatille 1. MERKINTÄ T TARKOITTAA : REFERENSSI KOLIKON 2 AJALLE ALARYHMÄSSÄ C. - Aikasuhde kolikkojen 1 ja 2 arvoille. - Kolikon 2 aika on laskettu kolikkoa 1 vastaavasta aika-arvosta alaryhmässä c. - Kolikolle 1 kirjattu aika vastaa kolikolle 2 kirjattua aikaa. KOLIKON 2 ARVO - Arvo kolikkoautomaatille 2. Kolikon arvo voidaan asettaa rajoissa. On suositeltavaa asettaa arvo c1t pienimmäksi. Lähtöasetukset : ct1 = 0.2 c2 = _D_PUB_DATE_ DOC OHJELMOINTIOHJE 25

26 E VIRHELUETTELO Virheluettelo säilyttää kuivauksen aikana tapahtuneiden häiriöiden aiheuttamat diagnostiset ilmoitukset. Muistissa voi olla korkeintaan 8 ilmoitusta. Viimeisenä tullut virheilmoitus näkyy luettelossa ensimmäisenä. VIRHEILMOITUS 1 - Virheilmoitus 1 on viimeksi tullut ilmoitus. - Voit tarkistaa virheilmoitukset Er1 - Er8. VIRHEILMOITUSTEN POISTAMINEN - Valitsemalla clr = on (päällä) voidaan virheluettelon ilmoitukset poistaa. - Poistettaessa kaikki ilmoitukset : virheluettelossa on 8x nolla. - Arvo 0 tarkoittaa, ettei mitään häiriötä ole tapahtunut. off (pois päältä) = virheilmoituksia ei poisteta on (päällä) = virheilmoitukset poistetaan 26 OHJELMOINTIOHJE _D_PUB_DATE_ DOC

27 I - SISÄÄNTULOT Sisääntulovalikko mahdollistaa sähköisten sisääntulosignaalien tilan tarkistuksen. SISÄÄNTULO 1 - Huoltomies voi tarkistaa Easy Control ohjelmointiyksikön sisääntulosignaalit (yhden kerrallaan). (Katso lisäinformaatiota varten sähkötaulukot kaikista sisääntulo signaaleista.) - Painikkeella KESKILÄMPÖ tulee näyttöön seuraava sisääntulo (suurempi sisääntulon numero). - Painikkeella KORKEA LÄMPÖ tulee näyttöön sisääntulon tila. off (pois päältä) = sisääntulosignaali on alhainen on (päällä) = sisääntulosignaali on korkea ANALOGINEN SISÄÄNTULO 1 - Arvo vastaa sopivan sensorin signaalia. A1: Lämpösensori 1 sijoitettuna poistoilmaan. A2: Lämpösensori 2 sijoitettuna lämmitettyyn ilmaan lämmitysjärjestelmän viereen. A3: Absoluuttinen ilman kosteus kosteussensorista. L - TIEDONSIIRTOYHTEYS Tiedonsiirtovalikossa voidaan suorittaa koneen osoitteen ja tiedonsiirtolinjan tyypin asetukset. LISÄTIETOJA : KTS. OHJE PC - NETWORK TIEDONSIIRTO SOFTWARE OSOITE - Network (verkko) : jokaisella konetyypillä on oltava oma osoitteensa. - Arvo voidaan asettaa rajoissa. - Suositeltavaa on valita ensimmäiselle koneelle : 1; toiselle: 2; kolmannelle : 3; Lähtöarvo : _D_PUB_DATE_ DOC OHJELMOINTIOHJE 27

28 INFRAPUNATIEDONSIIRTO - Valinta : infrapunatiedonsiirto tai RS485. off (pois päältä) = RS485 on (päällä) = infrapunatiedonsiirto Lähtöasetus : Infrapunatiedonsiirto 4.3. UUDEN SOFTWAREN ASENNUS MIKSI ASENTAA UUSI SOFTWARE? Valmistaja toimittaa uusia software versioita softwaren käyttömahdollisuuksien lisäämiseksi ja koneen toiminnan parantamiseksi. UUDEN SOFTWAREN ASENNUSOHJEET 1. Kytke sähkövirta pois päältä. 2. Avaa koneen etukate. 3. Softwaren sisältävä EPROM-Flash muisti on levyn ainoa irrotettavissa oleva integroitu piiri (IC). 4. Irrota EPROM-Flash muisti liitinkannasta (IC). Laita ruuvimeisseli muistin ja liitinkannan väliin (kts. kuva). 5. Aseta uusi lastu oikeaan asentoon. Kts. kuva Kytke sähkövirta päälle. 7. Näytön pitäisi syttyä. 8. Jos uusi software on yhteensopiva, voidaan sitä käyttää ilman uutta initialisointia. 9. Voit poistaa kaikki virheilmoitukset järjestelmävalikossa. Virheilmoitusten poistaminen mahdollistaa uuden softwaren implementaation oikean määrityksen. 10. Jos software ei ole 100% yhteensopiva edellisen software version kanssa : Uusi software aikaansaa diagnostisen ilmoituksen 35. Jos näyttöön tulee virheilmoitus 35, on järjestelmävalikossa S suoritettava tehtaan arvojen asetus. (Huomautus : kaikki edeltävät asetukset poistuvat). (Kts. vastaava luku) Koneen uutta ohjelmointiyksikköä varten : poista diagnostinen ilmoitus 35 vakio-ohjelmien asennuksen jälkeen kytkemällä sähkövirta pois päältä ja sitten uudestaan päälle. 11. Nyt voit käynnistää uuden syklin. 28 OHJELMOINTIOHJE _D_PUB_DATE_ DOC

29 5. KÄYTTÖVALIKKO 5.1. KÄYNNISTYS Tarkista ennen koneen ensimmäistä käynnistystä, että se on asennettu ohjeiden mukaisesti, kts. Koneen asennus- ja huolto-ohje. Varmista asetusten ohjeiden mukainen suoritus : kts. initialisointi- ja konfiguraatiovalikko. Pyydä huoltomiehen apua. Avainkytkimen on oltava käyttötilan asennossa. Kuivausohjelmia ei voi käynnistää, jos avainkytkin on ohjelmointitilan asennossa VIRRANSYÖTÖN PÄÄLLE KYTKEMINEN Näyttö syttyy kytkettäessä virransyöttö päälle PYYKIN LAITTAMINEN KONEESEEN Avaa täyttöluukku ja laita pyykki rumpuun. Sulje täyttöluukku täytettyäsi rummun KUIVAUSOHJELMAN VALINTA OPL versio : Tarkista koneeseen laitetun pyykin suurin sallittu kuivauslämpö. Paina halutun lämpötilan painiketta. Näyttöön tulee esiohjelmoitu aika-arvo. Kuivausaikaa voidaan jatkaa painamalla uudestaan samaa lämpötilan painiketta. Kolikkoautomaatilla varustettu versio : Paina halutun lämpötilan painiketta. Laita kolikko automaattiin. Näyttöön tulee kolikkoa vastaava ohjelmoitu aika-arvo. Laita tarvittaessa automaattiin lisää kolikkoja kunnes saavutetaan haluttu kuivausaika KUIVAUSOHJELMAN KÄYNNISTYS OPL versio : Jos painikkeen START merkkivalo vilkkuu, paina painiketta START. Kolikkoautomaatilla varustettu versio : Laita automaattiin tarvittava määrä kolikoita. Jos painikkeen START merkkivalo vilkkuu, paina painiketta START. Ulkopuolinen maksuyksikkö : Laita ulkopuoliseen maksuyksikköön tarvittava määrä kolikoita. Koneen näppäimistön painikkeen START merkkivalo alkaa vilkkua. Paina koneen painiketta START. Kuivausohjelma käynnistyy ja tapahtuu koko kuivaussykli KUIVAUSOHJELMAN NOPEUTUS KÄYTTÖTILA : OPL versio : Toiminto liikkuminen Start painikkeelle täytyy olla asetettuna =ON asentoon( T -valikossa) jotta tämä toiminto olisi mahdollistettuna. Kolikkoautomaatilla varustettu versio : Nopeutustoiminto ei ole käytössä _D_PUB_DATE_ DOC OHJELMOINTIOHJE 29

30 OHJELMOINTITILA : Nopeutustoiminto painikkeella START aktivoituu heti käännettäessä avainkytkin ohjelmointitilan asentoon. Paina painiketta START ohjelman nopeuttamiseksi (on mahdollista nopeuttaa vain jo käynnistettyä ohjelmaa). HUOMAUTUS : Painettaessa painiketta START alkaa näyttö vilkkua. Seuraava vaihe alkaa 2 sekunnin kuluttua näytön vilkkumisen loppumisesta. Painikkeen START painamisen ja seuraavan vaiheen alkamisen välillä on lyhyt viive. Sen tarkoituksena on estää kontaktoreja muuttamasta tilaa jokaisella START painikkeen painamisella KUIVAUSAIKA Käynnistettäessä ohjelma tulee näyttöön jäljellä oleva aika. Ajan näyttö on minuutteina JÄÄHDYTYSAIKA Pyykin ja itse koneen lämpötilan alentamiseksi seuraa kuivausvaihetta jäähdytysvaihe OHJELMAN LOPPU Näytöllä oleva aika vähenee arvoon 0. Kuivaussykli päättyy kun arvo 0 saavutetaan ja täyttöluukku voidaan avata. Avaa täyttöluukku ja poista pyykki koneesta. Näytöstä häviää 0 ja kone on valmis uuden ohjelman käynnistykseen PYYKIN SILEYTYSAIKA Pyykin rypistymisen välttämiseksi kuivausrumpu pyörii (suunnanvaihdolla) muutaman sekunnin aina X minuutin välein. Samalla äänimerkki ilmoittaa kuivausprosessin päättyneen ODOTUSTILA Koneen normaali toiminta voi joissain tilanteissa keskeytyä ja on odotettava, kunnes toiminnan jatkaminen on mahdollista. Tämän odotustilan voi nähdä näytössä tapahtuvasta sekuntien laskemisesta. Odotustila seuraa sähkövirran katkettua ja kytkeydyttyä uudelleen päälle MENETTELY VIRHEILMOITUSTEN YHTEYDESSÄ Virheilmoitus tulee näyttöön merkkivalon virhe palaessa. Näytössä oleva numero vastaa määrättyä häiriötä. LISÄTIETOJA : KTS. LUKU VIANETSINTÄ. 30 OHJELMOINTIOHJE _D_PUB_DATE_ DOC

31 5.13. MENETTELY SÄHKÖKATKOKSEN YHTEYDESSÄ Jos sähkökatkos tapahtuu koneen ollessa tilassa standby (valmiustila) eikä ohjelmaa ole käynnistetty, jää kone valmiustilaan. Jos sähkökatkos tapahtuu koneen kuivatessa, tarkistaa ohjelmointiyksikkö sähkökatkoksen jälkeen, onko täyttöluukku yhä kiinni. Ovi on auki - Sulkekaa ovi. Ovi on kiinni - Näyttö ja varoitusvalo START -painikkeen vieressä alkaa vilkkua varoituksena siitä, että sähköenergian toimituksessa oli häiriö. - Painakaa START -painiketta ohjelman jatkamiseksi KOLIKKOLASKURI Kääntäkää katkaisija avaimella ohjelmatilaan. Painakaa näppäintä KORKEA lämpötila. Näytöllä on esillä: - kolikkolaskurilla toimiva malli: näytöllä on kolikkolaskuri - OPL-malli: Käytettävissä ei ole kolikkolaskuria lämpö ja kosteusarvot ovat esitettyinä asteittain Kolikkolaskuri on mahdollista nollata: Kääntäkää katkaisija avaimella ohjelmatilaan. Painakaa näppäintä Korkea lämpötila. Näytöllä on esillä: Kolikkolaskuri (ainoastaan muutaman sekunnin). Kun laskuri on näytollä, painakaa 3 kertaa näppäintä Korkea lämpötila. Laskuri on nyt palautettu alkutilaan OHJELMAJAKSOJEN TIETOKONE Kääntäkää katkaisija avaimella ohjelmatilaan. Painakaa näppäintä Keski- lämpötila. Näytöllä on esillä: ohjelmajaksojen tietokone. Ohjelmajaksojen tietokone on mahdollista nollata seuraavasti: Kääntäkää katkaisija avaimella ohjelmatilaan. Painakaa näppäintä Keski lämpötila. Näytöllä on esillä: ohjelmajaksojen tietokone(ainoastaan muutaman sekunnin). Kun tietokone on näytillä, painakaa 3 kertaa näppäintä Keski- lämpötila. Tietokone on nyt palautettu alkutilaan 0. Virhe 41 Huolto tarpeen on myös palautettu PÖLYSUODATTIMEN SYKLILASKURI Siirrä avainkytkin ohjelmointitilan asentoon. Paina painiketta ALHAINEN LÄMPÖ. Näyttöön tulee : pölysuodattimen syklilaskuri On mahdollista myös nollata nukkafiltteri: Avatkaa ja sulkekaa nukkafiltterin ovi _D_PUB_DATE_ DOC OHJELMOINTIOHJE 31

32 5.17. ELEKTRONISEN KOLIKKOLASKURIN ASETTAMINEN Esimerkki: Ohjelma-aika täytyy olla 25minuuttia 3.00 Euron laittamisen jälkeen. Toimintatapa: - Elektronisen tietokoneen ulostulo signaali täytyy olla kiinnitettynä kuivaajan ohjelmoijan sisääntuloreikään 1(pin A3) - t valikossa: Asetusarvo cn = auki (on) - u valikossa: desimaalipisteen asetusarvo dp : 00.0 Asetusarvo c1t = c valikossa: asetusarvo dpt = 0.00 Asetusarvo rt = 0.83 minuuttia 3.00 Euron laittamisen tuloksena kolikkolaskuriin tulee 30 sykäystä, siten 0.83*30=24.9, joka on sitten pyöristettynä tarkalleen 25 minuuttia. Kolikkolaskuri saa 30 sykäystä 3.00 Eurosta, jokainen sykäys vastaa 0.10 Euroa, tietokoneen pienintä arvon vaihtoa. X minuutin saaminen Y hinnasta. Y Eur / 0.10 Eur = Z sykäystä kolikkolaskurissa. Arvo rt = X minuuttia / Z sykäystä c1t :lle = 00.1 Euroa ja dp = 00.0 ja dpt = 0.00 Laskutoimituksen esimerkki: Sykäyksien määrä = 3.00 Eur / 0.10 Eur = 30 Sykäystä rt = 25 minuuttia / 30 sykäystä = 0.83 minuuttia 32 OHJELMOINTIOHJE _D_PUB_DATE_ DOC

33 5.18. KOSTEUDEN KONTROLLOINTI Lämmitys Pyykin jäännöskosteus H - - H - - H - - H 30% H 20% H 10% H 5% H 1% Pyykki on märkää Pyykki on kuivaa Osa 1: RH > 30 % Osa 2: RH < 30 % H - - esillä näytöllä H XX esillä näytöllä Kuivausjakson aika Kuivausprosessin aikana kosteuden kontrolloinnin kanssa, ilman kosteus mitataan ilman absoluuttisen kosteussensorin avulla. Yllä oleva diagrammi esittää absoluuttisen kosteuden suhteessa aikaan. Kun kuivausjakso aloitetaan, ilman kosteus nousee nopeasti. Lämmittämisen aloittamisen jälkeen ilman kosteus laskee asteittain. Kuivaajan ohjelmoijan kosteussensori mittaa tuota arvoa ja laskee pyykin jäännöskosteutta. Jäljellä oleva kosteus on veden määrä märässä pyykissä verrattuna sen ollessa kaappikuiva. Kun pyykki on otettu ulos koneesta: - Suurilla kierroksilla linkoamisen jälkeen on pyykin jäännöskosteus suunnilleen 50% - Alhaisilla kierroksilla linkoamisen jälkeen on pyykin jäännöskosteus suunnilleen 70% Kuivausjakson aikana kosteuskontrollin kanssa, näytöllä on esillä: H - -: Jäännöskosteus on suurempi kuin 30% (pyykki on märkää) H XX: Jäännöskosteusarvo on pienempi kuin 30% (pyykki on kuivaa) Pyykki jonka jäännöskosteus on suurempi kuin 30% on todella märkää. Tässä tapauksessa tarkkaa arvoa ei ole saatavilla. (Tästä syystä näytöllä ei ole mitään arvoa, ainoastaan vain kaksi pistettä) Riippuen pyykin määrästä ja siitä kuinka märkää pyykki on, voi kestää 10:stä 40:neen minuuttiin ennen kuin näytöllä on jäännöskosteuden arvo _D_PUB_DATE_ DOC OHJELMOINTIOHJE 33

34 ! HUOMIO! KUN KUIVAUSJAKSO ON KÄYNNISSÄ EI OLE HYVÄKSI HÄIRITÄ KUIVAUSJAKSOA OVEN AUKAISEMISELLA JA SULKEMISELLA, KOSKA TÄMÄ VAIKUTTAA KOSTEUDEN MITTAUSARVOIHIN.! VAROITUS!!! JOTKIN MATERIAALIT VOIVAT VAHINGOITTUA JOS NE KUIVATAAN JÄÄNNÖSKOSTEUS ARVOON 0% (JOKA ON TÄYSIN KUIVA). JOTKIN MATERIAALIT SAAVAT SÄHKÖSTAATTISEN LATAUKSEN KUN NE KUIVATAAN PIENEMPÄÄN JÄÄNNÖSKOSTEUS ARVOON KUIN 5% (TÄTÄ TULISI VÄLTTÄÄ).! HUOMIO! KOSTEUDEN KONTROLLOINTI JÄRJESTELMÄÄ EI OLE SOVELLETETTU SIIHEN ETTÄ KONETTA KÄYTETÄÄN ILMAN PYYKKIÄ TAI ETTÄ KONEESEEN LAITETAAN VAIN ERITTÄIN VÄHÄN PYYKKIÄ. JÄRJESTELMÄ TOIMII NORMAALIIN TAPAAN VAIN KUN VETTÄ HÖYRYSTYY TARPEEKSI JOKA MAHDOLLISTAA ILMANKOSTEUDEN MITTAAMISEN SENSORILLA. 34 OHJELMOINTIOHJE _D_PUB_DATE_ DOC

35 6. KUIVAUKSEN PERUSOHJELMAT 6.1. SELITYKSET 3 OHJELMAA Vaihe Lämpötila Aika Suunnanvaihto Kuivaus X C Y min. Jäähdytys - Z min. A = 40 sek., R = 5 sek. LÄMPÖTILA X = Lämpötila voidaan ohjelmoida 1-70 C rajoissa. T24 & T35, AINOASTAAN KAASU- JA SÄHKÖLÄMMITYS: 1-82 C KUIVAUSAIKA Y = Kuivausaika JÄÄHDYTYSAIKA Z = Jäähdytysaika SUUNNANVAIHTO - A = sekunnin käynti (kuivausrumpu pyörii) - R = 5 5 sekunnin tauko (kuivausrumpu ei pyöri) HUOMAUTUS TURVALLISUUSSYISTÄ KONE SUORITTAA AINA JÄÄHDYTYSVAIHEEN _D_PUB_DATE_ DOC OHJELMOINTIOHJE 35

36 6.2. KUIVAUSOHJELMAT KUIVAUSOHJELMA 1 : KORKEA LÄMPÖTILA Vaihe Lämpötila Aika Suunnanvaihto Kuivaus 70 C( ) 30 min. Jäähdytys - 5 min. A = 40 sek., R = 5 sek. ( )T24 & T35, AINOASTAAN KAASU- JA SÄHKÖLÄMMITYS Lämpötila ohjelma 82 C KUIVAUSOHJELMA 2 : KESKILÄMPÖTILA Vaihe Lämpötila Aika Suunnanvaihto Kuivaus 40 C 10 min. Jäähdytys - 4 min. A = 40 sek., R = 5 sek. KUIVAUSOHJELMA 3 : ALHAINEN LÄMPÖTILA Vaihe Lämpötila Aika Suunnanvaihto Kuivaus 30 C 10 min. Jäähdytys - 3 min. A = 40 sek., R = 5 sek. 36 OHJELMOINTIOHJE _D_PUB_DATE_ DOC

37 7. KÄYTTÄJÄN ASETUKSET 7.1. ALKUASETUKSET S VALIKKO Koneen tyyppi :... Lämmityksen tyyppi : SÄHKÖ KAASU HÖYRY P VALIKKO Kuivauslämpö : d 1: d 2: d 3:... Kuivausaika : dt1: dt2: dt3:... Jäämäkosteus : rh1: rh2: rh3:... Jäähdytysaika : ct1: ct2: ct3:... Jäähdytyslämmön lasku : cr1: cr2: cr3:... Sileytysaika : urt: Sileytyksen toiminta-aika : uon: Sileytyksen taukoaika : uof: Suunnanvaihdon toiminta-aika : ron: Suunnanvaihdon taukoaika : rof: U VALIKKO Kolikkoautomaattien määrä : 1 :... Kymmenyspilkku : :... C VALIKKO Vähimmäisaika kuivauksen aloittamiseen:... Ohjelmavalintojen nollaaminen: YES NO LO MED Ohjelman loppu: NUL PAY CO1 Hinta: ONE IND Aikaviittauksen desimaalipiste: Kolikon 1 aikaviittaus: rt1: rt2: rt3:... Kolikon 1 aikaviittaus erikoishinnoille: St1: St2: St3:... Lauhdutusaika: ct1: ct2: ct3:... T VALIKKO Malli : KOLIKKO OPL Fahrenheit tai Celsius : PÄÄLLÄ POIS Suunnanvaihto : PÄÄLLÄ POIS Pölysuodattimen syklilaskuri :... Teksti näytössä : PÄÄLLÄ POIS Kosteusanturi : PÄÄLLÄ POIS Kosteusanturin max. aika :... : Valikon valinnaiset osiot OPL versio Nopeutus : PÄÄLLÄ POIS KOLIKKOAUTOMAATILLA varustettu versio Erityishinnat : PÄÄLLÄ POIS Ulkop. maksu : POIS REL _D_PUB_DATE_ DOC OHJELMOINTIOHJE 37

38 8. LIITE : NETWORKING ( VERKKO ) 8.1. YLEISTÄ PC softwaren avulla voidaan suorittaa lisää kuivausohjelman asetuksia. Lisätietoja : kts. ohje PC - Network software. 38 OHJELMOINTIOHJE _D_PUB_DATE_ DOC

39 9. LIITE : VIRHEKOODIT, ILMOITUKSET JA VIANETSINTÄ 9.1. ONGELMIEN SELVITTÄMINEN Häiriötapauksessa kone siirtyy automaattisesti turvakäytölle. Diagnostisen ohjelman avulla voidaan selvittää ongelman syy. Diagnostinen ohjelma testaa koneen kaikki toiminnot LÄMMÖN JA KOSTEUSARVON TARKKAILEMINEN KÄYTTÖTILASSA Kun pyykinkuivaus on käynnissä on mahdollista tarkkailla lämpösensorien 1 ja 2 arvoja, sekä absoluuttisen ilmankosteuden sensoria. Tarkkaileminen voi olla hyödyllistä diagnostisista syistä. Kun pyykinkuivaus on käynnissä on avainkatkaisin ohjelmointitilassa: Painakaa nappulaa Korkea lämpötila (High Temperature) ja lämpösensorien 1 ja 2 arvoja. Kosteusarvo on näytöllä 2 sekunnin jälkeen. Ketju: t1, XXX, t2, YYY, Hum, ZZZ XXX = Lämpösensorin 1 arvo YYY = Lämpösensorin 2 arvo ZZZ = Absoluuttinen ilman kosteuden arvo (arvo on 0, jos sensori ei ole käytössä) 9.3. USEIMMIN ESIINTYVÄT ONGELMAT Ongelma Syy Ongelman selvittäminen virransyötön ulkoinen katkos kytke ulkoinen virransyöttö päälle tarkista koneeseen tuleva jännite hätäpysäytyspainike on aktivoitu poista hätäpysäytyspainikkeen aktivointi Kytkettäessä virransyöttö päälle : näyttö ei syty Huomautus : Kun ohjauslevyyn (jossa on EPROM- Flash muistissa oleva software) kytketään virransyötön liitin, on näytön aina sytyttävä. virransyötön liitintä ei ole kytketty levyyn tarkista, onko jännitteen tuloliitin oikein liitetty ulkoinen sulake katkaisi virransyötön kytke virransyötön liitin tarkista johtimet ja liitä liitin oikein tarkista jännitteen liittimen johtimet ja jännite vaihda sulake häiriön selvityksen ja korjauksen jälkeen Kolikot on laitettu automaattiin, mutta näyttö ei laske maksettua hintaa Kone ei käynnisty Kone ei reagoi näppäimistön painikkeiden painamiseen irrota sisääntuloliitin varmistakaa, että muisti (EPROM, FLASH) on kiinnitettynä ohjelmiston kanssa alustaan tarkista, ettei EPROM-Flash muisti ja software ole kääntynyt 180 kolikkoautomaatissa oleva mikrokytkin ei toimi kolikkoautomaatissa oleva optoelementti ei toimi tarkista kolikkoautomaatin johtimet tarkista, onko kolikon arvo kyseiselle kolikkoautomaatille annettu oikein alaryhmässä u avainkytkin on ohjelmointitilan asennossa automaattiin on laitettu oikea määrä kolikoita avainkytkin ei toimi (siirryttäessä ohjelmointitilaan ei näytössä näy pistettä) painike START ei toimi (avainkytkin on ohjelmointitilan asennossa) painike lämpötila ei toimi (avainkytkin on käyttötilan asennossa) mikään painike ei toimi vaikka avainkytkin on oikeassa asennossa jos näyttö syttyy : tarkista, etteivät sisääntulosignaalit tai +14V signaali kosketa katteita jos päälevyyn ei ole implementoitu mitään EPROM-Flash muistia, asenna liitinkantaan (IC) oikea EPROM-Flash muisti ja software tarkista, vastaako integroidun IC piirin pin 1 piniä 1 liitinkannassa IC tarkista kolikkoautomaatin mikrokytkimen toiminta pitäisi seurata positiivisia sykäyksiä tarkista optisen anturin toiminta, pitäisi seurata positiivisia sykäyksiä korjaa vahingoittuneet johtimet aseta oikea kolikon arvo alaryhmässä u siirrä avainkytkin käyttötilan asentoon START nappulaa täytyy painaa, kun START-nappulan varoitusvalo välkkyy. tarkista, onko sisääntuloliitin A liitetty oikein ja tarkista sisääntuloliittimen ja avainkytkimen väliset johtimet siirrä avainkytkin käyttötilan asentoon siirrä avainkytkin ohjelmointitilan asentoon tarkista, on näppäimistön liitin K liitetty oikein _D_PUB_DATE_ DOC OHJELMOINTIOHJE 39

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä

Laundry Center. Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Laundry Center Radiotaajuuslinkki pesukoneen ja kuivausrummun välillä Johdanto Monissa maissa käytettävissä oleva kokonaissähköteho on rajoitettu käytettäessä kahta kodinkonetta yhtä aikaa: -Kokonaisteho

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Rubato (oikeakätinen) Rubato (vasenkätinen) TEKNISET TIEDOT Mitat: 150 x 85 x 220cm (HUOM! Ammen syvyys on 40cm) Jännite: 220V Taajuus: 50 Hz Virran voimakkuus: 16

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland

Lisätiedot

Stratomaster Smart Single TC-1

Stratomaster Smart Single TC-1 Stratomaster Smart Single TC-1 Yhdestä neljään kanavainen lämpöpari lämpömittari Käyttöohjekirja & asennusopas Tämä ohje on käännetty 2002-12 luodusta tehtaan tekemästä ohjeesta. Epäselvissä kohdissa katso

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 KYTKENTÄOHJE MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan MITTAUSJOHTIMET: Liitin nro 12

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli

Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Käyttöoppaan täydennysosa Käytön valvontamoduuli Ensimmäinen laitos Ensimmäinen painos Koodi 1277289FI Käyttöoppaan täydennysosa Ensimmäinen laitos - Ensimmäinen painos Johdanto Vaara Konetta koskevien

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Uponor GSM-moduuli R-56

Uponor GSM-moduuli R-56 Uponor GSM-moduuli R-56 GSM-järjestelmän kuvaus Katso järjestelmän kuvaus kuvasta A Uponor GSM-moduuli R-56 mahdollistaa siirtymisen Comfort- ja ECOtilojen välillä matkapuhelimen välityksellä. Moduuli

Lisätiedot

LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA

LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA KÄYTTÖOHJE MPWH 200 LUKEKAA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLA ENNEN PUNNITUSVAAKOJEN KÄYTTÄMISEN ALOITTAMISTA 1 SISÄLLYSLUETTELO VIRTALÄHDE 3 TEKNISIÄ TIETOJA 3 HUOLTO JA YLEINEN KUNNOSSAPITO 3 1.0 PERUSTOIMINNOT

Lisätiedot

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS

AXCARD AXCARD PR-336 1. JOHDANTO 2. LUKIJAN KÄYNNISTYS . JOHDANTO AXCARD PR-336 PR-336 koostuu PR-543 lukupäätteestä sekä RC-436 kontrolleri yksiköstä. Kontrollerissa on yksi potentiali vapaa vaihtokytkin. Kontrollerissa on sisääntulot avauspainikkeelle, ovikoskettimelle

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

TERMOMAT 4 - käyttöohje. Elektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 - käyttöohje lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen TRMOMT 4 lektroninen lämpötilaerosäätäjä aurinkolämmityslaitteiston kiertovesipumpun ohjaukseen

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

SafeLine VV3. Operating instructions. Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit.

SafeLine VV3. Operating instructions. Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit. SafeLine VV3 Operating instructions Näyttää kerrokset, nuolet ja liukuvat viestit. SafeLine VV3 Operating instructions safeline.eu Table of contents Installation & Testing Asennus 5 Merkit, jotka voidaan

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje Magnum & Hydro Ver. 13-01 FI Käyttöohje Magnum Hydro Toimintakuvaus Magnum & Hydro Ver. 13-01 P-LIGHT on suunniteltu ohjaamaan erillisiä valasinpiirejä, toisin sanoen perävaunun/trailerin 2 valaisinpiiriä

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot